Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress"

Transkript

1 Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Efteråret 2011 Hvorfor forebyggelse? På skolerne: Et stort engagement Pres og risiko for stress Vores overvejelser: Aktionslæring som et alternativ til Kollegial Supervision? Sætte fokus på ledernes og medarbejdernes egen trivsel Forløbet på de 5 skoler 3 temadage i alt 12 timer med alle ansatte Den Sociale Kapital, Stress, 7 gode tegn Intro til Aktionslæring og Kollegasparring Aktuelle temaer Ledersparring 4 samtaler med lederen Individuelle samtaler 1 samtale med alle lærere Kursus i Aktionslæring 2 dage Styrk jeres samspil og arbejdsglæde Bliv klogere på fem metoder, der giver god trivsel og arbejdsglæde Få indsigt i metoderne og viden om, hvordan I kan bruge metoderne på egen skole Styregruppe på hver skole og for projektet 1

2 Aktionslæring Formålet med aktionslæring Et værktøj til at håndtere hverdagens problemer og dilemmaer Vi har afprøvet det som en let tilgængelig form til kollegial sparring Læring i og af praksis Aktionslæringens 5 faser Lines case 1. Formulere problemstilling 2. Vælge og iværksætte aktioner 3. Observere aktioner systematisk 4. Analysere og reflektere over aktionen 5. Samle op og lære af processen Erfaringer hvorfor virker AL? Guiden giver en struktur let at gå til Fase 1, tage en ting ad gangen, afklare hvad man kan gøre noget ved Fase 2 og 3, observationer giver en forståelse og et udvidet grundlag for nye handlinger Får taget fat i de små gnavere Afkorter vejen til handling Lettere at holde fast, når man er forpligtet overfor en kollega Eksempler på temaer Elever, der fylder At holde professionel afstand til forældre Oprydning på skolen Lærernes opbakning til rengøringspersonalets behov Irritation over ikke overholdte aftaler v. kolleger Egne grænser for arbejdsopgaver 2

3 Opgave 2 og 2 Start den første AL-samtale Begge vælger et tema Fordel roller: fokusperson - sparringspartner 1. case: fase 1 og 2-10 minutter Bytter roller 2. case: fase 1 og 2-10 minutter Rammer om Aktionslæring Skabe huller i skemaet hvor man kan mødes I løbet af foråret anvendes 4 af skolens møder Alle er forpligtet x timer De der ønsker at arbejde med Aktionslæring, får x timer. Deler fase 5 på et møde Aktionslæring anvendes, når et fælles problem skal afdækkes, f.eks. har en skole 4 aktuelle temaer, med en tovholder på hver. Materialer til Aktionslæring Materialerne finder du her: Dette oplæg Aktionslæringsguide, 6 sider Aktionslæringsguide, 1 sides oversigt 3

4 Kollegasparring Formål: Knytte flere uformelle bånd imellem kolleger Bygge bro imellem forskellige grupper Skabe forbindelser imellem forskellige niveauer At alle har en makker Hvad er kollegasparring? Uformel sparring med en kollega, uden at det er afgrænset af en bestemt form eller metode. En medarbejder danner makkerpar med en kollega, man ikke snakker så meget med i det daglige Opgave: Mødes uformelt et par gange og spørge til hinanden Emner Private forhold og personlige problemer Arbejdets glæder og udfordringer Skaber relationer Lærer: Jeg har haft Kollegasparring med vores køkkenleder, og det har jeg også haft meget fornøjelse af. Der er kommet en anden åbning der, synes jeg nu. En bedre forståelse. Nu får jeg ikke den der skrappe tone, når jeg f.eks. har glemt at bestille madpakker. Så der er blevet en meget bedre åbenhed, og det er jeg super glad for. Metode: samtalen Interesseret samtale om helt almindelige ting Hvordan går det? Hvad er du optaget af? Redskaber Opmærksomhed Lydhørhed Nærvær Feedback Hvorfor virker Kollegasparring? Let at sætte i værk Alle kan deltage Frihed i form og tid Skal skaber relationer Indsigt i andres bøvl 4

5 Ledersparring Emner Formål: Få coaching på ledelsesmæssige udfordringer med at nedbringe stress og styrke det psykiske arbejdsmiljø Ledelsens centrale rolle i forandringsprocesser Fokus på ledelsens egen trivsel Planlægning og prioriteringer brug for styringsredskab Samarbejdsrelationer: støtte til medarbejdere, luft for frustrationer Lederens egen trivsel Lederens syn på egen rolle Omfang og metode Scrum tavle 4 samtaler á 1½ time Aktionslæring som ramme Coachende samtale Lydhørhed Skabe et anerkendende rum Dele min oprigtige mening Værktøjer, f.eks. planlægning m. Scrum Emne Sprint I gang Done Back log Emne Sprint I gang Done Back log Hvorfor virker ledersparring? Et fortroligt rum at tænke højt i Lederen tager egne frustrationer alvorligt En udefra kan give en anden feedback Mulighed for nyt syn på egen rolle Oversætte medarbejdernes behov Ledelsens betydning Overvejelser Underkender deres egen betydning Medarbejdernes ønske om anerkendelse Lighedsidealet Lederteamet Betydningen af netværk 5

6 Individuelle Samtaler Formål: Få taget fat i det, der presser eller stresser eller et andet emne, som man med fordel kan vende med en, der kommer udefra Valg af emner Håndtering af stress og travlhed Overblik over store arbejdsmængder Private ting, balancen imellem arbejde og fritid Kollegarelationer Samarbejdet med ledelsen Gamle oplevelser, der stadig spøgte Arbejdet med og grænsesætning til sårbare elever Pædagogiske overvejelser om undervisning Overvejelser om jobskifte Hvorfor virker Individuelle Samtaler? Et fortroligt rum at tænke højt i Medarbejderen tager egne frustrationer alvorligt Omfang og metode 1 samtale á 1 time En almindelig, god lyttende samtale med feedback Plads til at tænke højt Værktøjer Interesse - Indflydelse De 2 banehalvdele Indflydelsesområde Interesseområde Når du ønsker dialog om / at fortælle, hvor du selv står: Kendsgerningen, fakta Jeg føler, tænker, er træt af.. Jeg ønsker, har brug for.. Jeg vil foreslå.. Når du ønsker at undersøge den andens perspektiv: Kendsgerningen, fakta Hvad tænker du, føler du, er træt af? Hvad har du har brug for? Hvad vil du foreslå? Læs mere i Syv gode vaner, af Steven R. Covey s Marshall Rosenberg, amr. psykolog, ophavsmand til Ikke-voldelig Kommunikation, girafsprog frem for ulvesprog. 6

7 7 Gode Tegn Hvad er 7 gode tegn De 7 gode tegn er skolens pejlemærker for, at medarbejderne trives. Styrket trivsel i fællesskabet Formålet med 7 gode tegn At styrke opmærksomheden på de faktorer, der er betydningsfulde for et godt psykisk arbejdsmiljø At få delt erfaringer med og bygge videre på det, der virker At synliggøre og skabe forståelse for, at vi er hinandens arbejdsmiljø Hvad er et tegn? Skal kunne ses og mærkes i hverdagen Det skal give positive associationer Må gerne kunne måles intuitivt Må gerne være konkret og lav-praktisk Eksempler på tegn Lyst til at finde løsninger også på det, der er svært Vi griner sammen vi græder sammen TAP erne inddrages i planlægning af specielle uger Metoder til at finde 7 gode tegn 1. Identificere 7 gode tegn ud fra Tillid, Retfærdighed og Samarbejde i Den Sociale Kapital 2. Identificere 7 gode tegn ud fra brainstorm på et godt psykisk arbejdsmiljø 3. Identificere 7 gode tegn i en kreativ proces 7

8 Gruppeopgave - tegn et godt psykisk arbejdsmiljø Hvad skaber arbejdsglæde? Hvad gør at du trives på dit arbejde? Instruktion: Alle må tegne gerne på samme tid Lyt og spørg ind til hinandens billeder og associationer Undgå at vurdere eller dømme hinandens tegninger, holdninger eller udsagn De næste skridt i processen 1 Fernisering præsentation af billederne og mulighed for at spørge ind Gruppearbejde 2. del: Gruppen skriver ud fra billedet ord og udsagn ned, som de mener er tegn på et godt psykisk arbejdsmiljø De næste skridt i processen 2 Hver gruppe præsenterer deres forslag til tegn Tegnene nummereres af facilitator mens de præsenteres. Tegn der har samme indhold får samme nummer Herefter får alle medarbejdere 4 stemmesedler (små post-its) De 7 tegn med flest stemmer er skolens tegn De 7 fælles tegn 1. Engagement og glæde ved at gå på arbejde 2. Vilje til forandring og udvikling 3. Kollegial støtte og sparring 4. Positiv og anerkendende kommunikation 5. Det uformelle og fællesskabende samvær 6. Fælles forståelse med plads til forskellighed 7. Åbenhed og gennemsigtighed omkring aftaler, planlægning og fremtiden 8

9 Refleksion over valg af metoder Den Sociale Kapital Knytte bånd Bygge bro Mellem kolleger Tillid Retfærdighed Samarbejdsevne Mellem faggrupper Skabe forbindelse Mellem ledelse og medarbejdere Måling af Den Sociale Kapital Udviklet af NFA til at måle trivsel 1. generation, 4 spørgsmål 2. generation, 12 spørgsmål Link til hjemmeside: Den Sociale Kapital på efterskole - balance mellem engagement og stress Resultater 16,0 12,0 8,0 4,0 0,0 Før: 13,9 Den Sociale Kapital - fordelt på faggrupper Gennemsnit: Før 10,9 - Efter: 11,4 Efter: 13,5 Før: 10,0 Samlet er Den Sociale Kapital forbedret fra 10,9 til 11,4 Markant forbedring for lærerne Efter: 10,9 Før: 11,9 Forstander / souschef Lærer TAP Efter: 11,8 Processer skaber forandringer Dele personlige erfaringer styrker fællesskab og tillid Forventningsafstemning bygger bro, skaber forbindelse og knytter bånd Kollegial sparring og samtaler er katalysator for processer Det skaber arbejdsglæde at sætte fokus på det, der virker Organisering Styregruppe: SU eller projektgruppe Repræsentation af alle grupper? Ledelsens engagement og opbakning Information og kommunikationskanaler: inden under efter 9

10 Projekter skal ledes Processen fra start til slut Justere undervejs Tidsramme Overholde aftaler og deadlines Føre projektet til dørs Trivselsmålinger Social Kapital kan måling af den Sociale Kapital inspirere eller indgå i eksempelvis APV? Aktionslæring kan det være et redskab for TR, AMR og ledelse i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø eksempelvis opfølgning på APV? Gruppeopgave sammen med egen skole Hvilke metoder er brugbare på jeres skole? Hvordan kan vi skabe større samspil og arbejdsglæde hos os? Hvad har vi allerede? Hvad vil vi gerne udbygge med? Afrunding Hvad er du blevet optaget af? Hvad har gjort indtryk? Skriv dine stikord på en post-it Rejs dig og byt din post-it med en anden deltager og giv den et par ord med på vejen Byt nu din nye seddel med en ny deltager og giv den et par ord med på vejen Ræk en hånd i vejret, hvis du bliver ensom Susanne og Louise vil gerne have alle postits med hjem. Coaching og udvikling Tak for i dag Susanne Lindeløv Brendstrupgårdsvej Århus N / Temadagens dias og arbejdspapirer finder du her: 10

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Marianne Linnet og Michael Rothe Juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Sund By Netværket Anne Mette Skovsen ams@promentum.dk Tel: 2093 3515 Formiddagens program Lidt om gode processer Nogle teknikker, der

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer Kom i dybden med arbejdsglæden 3-5 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi kommer i dybden med arbejdsglæden. I de næste timer laver vi et fremtidsværksted, hvor vi undersøger, hvad

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Trivsel i folkekirken

Trivsel i folkekirken Trivsel i folkekirken Fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel I disse år er der stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. I Regeringens 2010 handlingsplan er et af fokusområderne et bedre psykisk

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere