Præsentation. Chefområdet Data & Medier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation. Chefområdet Data & Medier"

Transkript

1 Præsentation Chefområdet Data & Medier Data & Medier består af afdelingen It & Data, som er beliggende i både Odense og Vejle, og Center for Visuel Kommunikation, som ligger i Odense. Begge uddannelsesområder har aktiviteter i både Odense og Vejle, medieområdet er dog kun repræsenteret i Vejle med efteruddannelse. Fakta om chefområdet It & Data har 49 ansatte. Afdelingen udbyder grundforløbet under Strøm, styring og it til: Datatekniker, it-supporter samt elektronik- og svagstrømsuddannelserne (kun grundforløbet). Desuden gennemføres brobygning og introduktionsforløb i samarbejde med folkeskolerne. Der er ca. 490 årselever i området. Afdelingen udbyder en bred vifte af certificeringer. Desuden udbydes den gymnasiale erhvervsuddannelse, eux, i såvel Vejle som Odense. Center for Visuel Kommunikation (CVK) udbyder grundforløbet Medieproduktion samt hovedforløbene mediegrafiker, digital media (multimedieintegrator og multimedieanimator) begge med adgangsbegrænsning og den rent skolebaserede webintegrator. Hertil kommer amu-efteruddannelse. CVK har desuden skolepraktik på mediegrafikeruddannelsen. Afdelingen har 32 ansatte og har ca. 360 årselever. Udviklingen i det seneste år har været præget af forandringer og tilpasninger både på det ledelsesmæssige niveau og på lærerniveau. Vi har ansat en uddannelsesleder på Petersmindevej i Odense og samtidig tilpasset bemandingen på Munkebjergvej i Odense. Via vores fokus på kompetenceudvikling og kvalitet tilstræber vi konstant at tiltrække undervisere med adækvate undervisningskompetencer. Og det er en udfordring i et område, der er præget af konstant forandring Status på udviklingen Vi har brugt tid på at følge op på trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne og arbejdspladsvurderingen og er stadig undervejs med dette arbejde. Vores ønske er naturligvis, at medarbejderne skal opleve positive forandringer i form af øget medarbejdertilfredshed og reduceret frafald. Således har vi kunnet reducere antallet af løst tilknyttede og fokusere på fastansatte. Denne udvikling vil vi fortsætte de kommende år for at sikre kvaliteten af undervisningen og ikke mindst elevernes oplevelse af stabilitet og kompetence. Et forhold vi vil se afspejlet i både elevtrivselsundersøgelser og frafaldsstatistikker. Vi har gennemført forskellige arrangementer til at reducere frafaldet: Grundforløbiske Lege samt Camp True North og Scrum som fastholdelsesmetode. I forhold til det sociale miljø er vi gode til at tage hånd om vores elever, og vi vil fremover være opmærksomme på stadig at give eleverne en god og tryg oplevelse ved at tage uddannelse. Vi er overbevist om, at vi kan reducere frafaldet ved at være proaktive og lave positive arrangementer, der viser, at vi tager godt imod eleverne, når de kommer her. De udfordringer, vi har identificeret, falder inden for tre hovedkategorier: Brugerne, elever/kursister; vores kompetencer blandt lærere og ledere; og endelig vores interessenter primært de eksterne samarbejdspartnere. De kommende år Data & Medier på Syddansk Erhvervsskole 1

2 Pædagogiske udfordringer Den internationale klasse Iværksætteri Eksperiment med holddannelse Mentorklassen WATCH Pædagogisk udvikling Ny Nordisk Skole Festivaler og events Netværk og partnerskaber I lighed med de forrige år fortsætter den internationale klasse, nu med undervisere fra Data & Medie-området. Klassen er som tidligere beskrevet en systematisk måde at arbejde med praktik i udlandet på. Vi har stadig en ambition om markant at øge antallet af unge, der tager praktikophold. Således vil vi næste år eksperimentere med at opdyrke det nordtyske marked og søge at sende praktikanter syd for grænsen. I forbindelse med innovationsklassen har vi åbnet dørene for nystartede virksomheder. Unge mennesker, som er uddannet hos os, får nu mulighed for at starte egen virksomhed i vores lokaler. Omkring Innovatariet og skolepraktikken på Munkebjergvej i Odense skaber vi rammerne for, at de unge kan nyde godt af det faglige og professionelle netværk, samtidig med at de kan koncentrere sig om at opbygge en virksomhed. De første fem unge mennesker har taget imod tilbuddet. På Petersmindevej har vi en mangeårig tradition for det åbne laboratorium, som er en meget effektiv læringsform for de dygtige elever. Vi vil gerne eksperimentere i det kommende år med et alternativ; nemlig dannelsen af et egentligt hold, så også de lidt mere udfordrede elever får mulighed for at hænge på. Eksperimentet bliver lagt således til rette, at det virker som et supplement til det åbne forum. I Vejle vil vi forsætte med vores mentorklasse, som er et tilbud til de elever, der kommer med en diagnose, dvs. elever som har vanskeligt ved den normale undervisning med skiftende lærere, og hvis hverdag skal være præget af rutine og gentagelser. Vi har i det seneste år opnået fantastiske resultater i klassen og det har givet os blod på tanden til at fortsætte. På Munkebjergvej vil vi næste år fokusere på den pædagogiske udvikling og på trivslen. Ønsket er at opnå en bedre dialog og et bedre flow i det daglige arbejde. Samtidig ønsker vi at styrke samarbejdet mellem kontaktlærer og vejleder. Her vil vi blandt andet gøre brug af gruppevejledning med fokus på rygestop, god og sund ernæring samt motion. Vi vil anvende forskellige metoder herunder Scrum og Camp True North. Disse metodikker vil blive præget af WATCH, der rummer følgende elementer: What, Alternatives, Thinking, Coping og Hoping. Alle elementer der skal tages i anvendelse for at skabe forandring. Vi har fået vores ansøgning godkendt og skal de næste to år sammen med to folkeskoler samt en ungdomsskole arbejde på at åbne SDE og gøre vores uddannelser synlige og bidrage til, at vores primære rekrutteringskilde oplever os som et åbent og spændende uddannelsestilbud. Projektet strækker sig i første omgang over to år. Vi vil deltage i Blomsterfestivalen, Iværksætterugen, H.C. Andersen-festivalen, Forskningens Døgn, Havnekulturfestivalen og de øvrige festivaler, vi måtte blive inddraget i. Hensigten er naturligvis at bruge disse til at synliggøre vores uddannelser og samtidig give elever og lærere mulighed for at demonstrere færdigheder. Vi vil ligeledes fortsætte med at skabe events, hvor vi i forhold til vores respektive brancher demonstrerer de nye teknologier og anvendelsesmuligheder med henblik på efteruddannelse. Vores netværk og partnerskaber er både lokale, regionale, nationale og internationale, og vi har til hensigt at fastholde og udbygge dem. CISCO og Microsoft og vores testcentre er naturlige omdrejningspunkter, EGIN (European Graphic Industry Network), EfVet (European Forum for Vocational Education and Training) er fora, hvor 2 Pædagogiske udfordringer

3 muligheden for mobilitet er til stede, og som samtidig rummer mulighed for at udvikle nye forløb inden for vores respektive områder. Både Medier og it-området deltager i EU-partnerskaber, og vi vil gerne have elever og lærere oversøisk; gerne i forbindelse med efteruddannelse. Sammen med Tietgenskolen, Young Enterprise og Udvikling Fyn deltager vi i et samarbejde, der to gange om året skaber events for elever, der har mod på at starte egen virksomhed. Samarbejdet hænger sammen med iværksætterugen, som er et nationalt fænomen. Hensigten er at stimulere og vise hvilke muligheder, der gemmer sig i erhvervsuddannelserne. Vi vil udbygge vores samarbejde med Hansenberg på det grafiske område, således at det ud over at handle om fælles udvikling af mediegrafikeruddannelsen også kommer til at handle om kursus- og efteruddannelsesområdet. Samtidig vil vi gerne dele viden omkring det praktikpladsopsøgende arbejde. Iværksættersamarbejde Samarbejde med Hansenberg om udvikling af grafiske uddannelser Pædagogiske udfordringer 3

4 Markedet Eksterne relationer Vi skal arbejde med vores relationer generelt. Engagere os i alle de events, begivenheder, festivaler, præsentationer vi overhovedet kan. Være synlige på den fede måde, dvs. være klar på hvilke værdier, vi vil have i spil, og hvad vi vil fremhæve. Det handler om at fortælle om vores succeser og om at dele den viden med vores interessenter. Vi skal dyrke vores relationer til virksomheder, politikere, internationale samarbejdspartnere, organisationer, praktikpladscenter i uprioriteret rækkefølge. De kommende år vil blive meget afgørende for erhvervsskolerne. Og ikke mindst samspillet med de institutioner, der er vores fødekanaler, og de institutioner der skal aftage vores kandidater/elever. Vi vil naturligvis indgå i det arbejde, som praktikpladscentret kommer til at koordinere og arbejder til stadighed på at matche vores elever med de rette virksomheder. Øget euxoptag AUB Vi vil gerne øge vores optag på eux, og den feedback vi har fået fra virksomheder peger på, at vi ved at operere med en art rotation af lærlinge kan øge vores andel af praktikpladser til netop eux-eleverne. Rotationen skal forstås således, at virksomheden ikke mærker mangel på arbejdskraft, og dermed veksles der hele tiden mellem skoleophold og virksomhedsophold; eleverne erstatter hinanden på pladserne. Det kræver naturligvis, at virksomhederne tager eleverne i par. Vi har modtaget en bevilling fra AUB (tidligere AER), der handler om at komme i øget dialog med vores virksomheder og øvrige aftagere. Vi har afholdt det første arrangement, og næste år vil blive præget af nye initiativer, der kan knytte vores virksomheder tættere til os. Hensigten er at lære hinanden at kende og at få skærpet dialogen og forståelsen. Og naturligvis i sidste ende få skabt endnu flere praktikpladser, særligt med fokus på eux og godkendelse af nye virksomhed. Vi skal kende virksomhedernes behov, og tilsvarende skal virksomhederne kende vores elever, samt hvilke fagligheder og personlige kompetencer de besidder. Vi vil gerne blive bedre til at matche behov og kompetenceprofil. 4 Markedsmæssige udfordringer

5 Drift og organisation Vi oplever til stadighed nye og anderledes elevtyper som kræver specielle færdigheder at behandle og håndtere. Vores målgruppe ændrer sig hele tiden, og det er væsentligt, at vi følger med og er i stand til at afkode signaler og kommunikere målrettet med dem med henblik på at kunne tilrettelægge målrettet undervisning og læring. Vi vil gerne kunne fastlægge, hvilke pædagogiske forventninger vi har til den enkelte lærer, sætte den enkelte i centrum, være klare og tydelige i vores forventninger til lærerne afhængigt af deres kompetencer og erfaringer. Være klare og tydelige med hensyn til hvilke forventninger vi har til elever, der påbegynder vores uddannelser. Arbejde med at skabe den gode stemning. Lade lærere, vejledere, ledere påtage sig værtskab i forhold til vores kunder. Vi eksperimenterer for lidt. Og vi anvender nye og inspirerende pædagogikker for lidt. Kompetenceudvikling skal i højere grad også handle om pædagogisk og ledelsesmæssig udvikling. Når vi sender medarbejdere af sted på kurser og kompetenceudvikling, bør vi stille krav om, at de anvender det, de lærer, aktivt i afdelingen. Vi må forvente, at vores samarbejde via Ny Nordisk Skole vil give os nogle udfordringer her specielt det at arbejde med andre aktører. Undervisning på engelsk og i en international kontekst vil give os andre muligheder gerne i samarbejde med andre afdelinger på skolen, her ikke mindst Industri, Transport & Logistik og kompetenceudviklingen i samarbejde med Nottingham Trent University. Endelig skal vi arbejde med at skabe den gode stemning og det gode engagement blandt lærerne. Her kommer handleplanerne i forbindelse med opfølgning på trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne i spil. Vi skal kunne håndtere, at målgrupperne forandrer sig Kompetencer Driftsmæssige og organisatoriske udfordringer 5

6 Sammenfatning Regnskab 2012 Estimat 2013 Budget 2014 Årselever Færdiggørelser (mio. kr.) 3,3 3,3 3,5 Omsætning (mio. kr.) Resultat (mio. kr.) Overskudsgrad (%) Resultat pr. årselev (kr.) 66,9 67,8 65,7 15,6 14,0 12,0 23,3 20,6 18, Sammenfatning

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel www.ibc.dk Skræddersy din elevs uddannelse Et bedre sted at lære 1 "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling"

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Bygholm Landbrugsskole.

Virksomhedsplan 2014 for Bygholm Landbrugsskole. Virksomhedsplan 2014 for Bygholm Landbrugsskole. 1. Virksomhedsgrundlag 2. Strategiske fokuspunkter 3. Delmål 3.1 Elevtal 3.2 PR 3.3 Skolelandbruget 3.4 Kursusafdelingen 3.5 Internationale aktiviteter

Læs mere

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Tech College Aalborg vil i ét fællesskab udvikle én stærk uddannelseskultur

Tech College Aalborg vil i ét fællesskab udvikle én stærk uddannelseskultur STRATEGI 2015 VISION: Tech College Aalborg vil i ét fællesskab udvikle én stærk uddannelseskultur STRATEGISK MÅL 1: Vores uddannelser er et aktivt tilvalg Målsætning 1A: Vi vil sikre kvalificeret valg

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Af tabellen fremgår: den historiske udvikling de eksisterende måltal

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 2 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1

Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1 Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1 Gribskov Helsingør Halsnæs Fredensborg Hillerød Hørsholm Allerød Rudersdal Frederikssund Furesø Lyngby-Taarbæk Bornholm

Læs mere

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne?

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? - et inspirationshæfte om samarbejdet mellem UU, folkeskoler og erhvervsuddannelserne Februar 2015 Vi vil meget gerne have virksomheder

Læs mere

Praktikcenter på IBC, International Business College

Praktikcenter på IBC, International Business College Praktikcenter på IBC, International Business College Udfordringen for erhvervsskoler generelt er, at kvalificere eleverne til et arbejdsliv, hvor de skal have opnået flg. tre ting nemlig erhvervsrettede

Læs mere

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere