AALBORG KATEDRALSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG KATEDRALSKOLE"

Transkript

1 AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2009/2010

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING Side 3 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal, der sikrer at skolen kan fastholde Side 4 8 gymnasiespor og 3 hf-spor MÅLSÆTNING 2: At elevtilfredsheden er blandt de bedste sammenlignet med øvrige Side 10 gymnasier og hf-kurser MÅLSÆTNING 3: At karakterniveauet ved eksamen ligger i den bedste tredjedel på Side 13 landsplan MÅLSÆTNING 4: At fraværsprocenten er mindst 10 % under landsgennemsnittet Side 21 MÅLSÆTNING 5: At gennemførelsesprocenten er i den bedste halvdel på landsplan Side 23 MÅLSÆTNING 6: At overgangsfrekvensen i forhold til videregående uddannelse ligger Side 27 i den bedste halvdel på landsplan MÅLSÆTNING 7: At arbejdsmiljøet er i den bedste halvdel blandt virksomheder Side 30 generelt MÅLSÆTNING 8: At hovedbygningen, 1.sal i administrationsbygningen og Side 35 naturfagsfløje renoveres MÅLSÆTNING 9: At der hvert år iværksættes et eller flere større udviklingsprojekter Side 37 MÅLSÆTNING 10: At der iværksættes initiativer til at styrke det eksterne samarbejde Side 41 MÅLSÆTNING 11: At der iværksættes initiativer, der styrker elevernes frivillige Side 43 aktiviteter 2

3 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING Aalborg Katedralskoles målsætning er: At fastholde et ansøgertal, der sikrer at skolen kan fastholde 8 gymnasiespor og 3 hf-spor At elevtilfredsheden er blandt de bedste sammenlignet med øvrige gymnasier og hf-kurser At karakterniveauet ved eksamen er i den bedste tredjedel på landsplan At fraværsprocenten er mindst 10 % under landsgennemsnittet At gennemførelsesprocenten er i den bedste halvdel på landsplan At overgangsfrekvensen i forhold til videregående uddannelse ligger i den bedste halvdel på landsplan At arbejdsmiljøet er i den bedste halvdel blandt virksomheder generelt At hovedbygningen, 1.sal i administrationsbygningen og naturfagsfløjen renoveres At der hvert år iværksættes et eller flere større udviklingsprojekter At der iværksættes initiativer til at styrke det eksterne samarbejde At der iværksættes initiativer, der styrker elevernes frivillige aktiviteter 3

4 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal, der sikrer at skolen kan fastholde 8 gymnasiespor og 3 hf-spor Indikatorer for målopfyldelse Måles v.h.a. udvikling i ansøgertal. Målet er opnået, hvis der hvert år starter 224 gymnasieelever og 84 hf-kursister. Resultat Ansøgertallet for 2009 var 287 ansøgere til gymnasiet og 136 ansøgere til hf. Der var desuden 10 ansøgere til klassen for unge med autismespektrumforstyrrelse (ASF). Det samlede ansøgertal var i alt 433 ansøgere. Det er det højeste ansøgertal i skolens historie. Dermed opfylder vi målsætningen om at fastholde 8 gymnasiespor og 3 hf-spor. Der er i 2010 oprettet 10 gymnasieklasser og 5 hfklasser, hvoraf den ene klasse er en klasse for unge med autismespektrumforstyrrelse (ASF). Baggrunden for det høje søgetal er først og fremmest finanskrisen. Finanskrisen har betydet, at unge har sværere ved at finde ufaglært arbejde, og samtidig har finanskrisen tydeliggjort behovet for uddannelse på fremtidens arbejdsmarked. Søgetallet til STX er i 2010 steget med 5% i Nordjylland og tilsvarende er søgetallet til HF steget med 19 %. Stigningen i ansøgertallet på Aalborg Katedralskole er på STX 9% og på HF på 43%. Dertil kommer ansøgerne til ASF-klassen. Alt i alt et meget tilfredsstillende søgetal. Antallet af 16-årige topper p.t. og vil falde med 15 % over de næste 10 år. Faldet i antal 16-årige vil med uændrede søgemønstre betyde et fald i ansøgertallet svarende til 1,6 klasse. I hele perioden vil der dog under uændrede vilkår være elever til at opfylde skolens målsætning om 8 gymnasieklasser og 3 hf-klasser. Under forudsætning af uændrede søgemønstre vil der trods tilbagegangen i antal unge være flere ansøgere til Aalborg Katedralskole end der kan rummes i 8 STX-klasser og 3 HFklasser. 4

5 Nedgangen i antallet af 16-årige over de nærmeste år vil dog få betydning, da kapaciteten i Aalborg er blevet øget. I 2009 har Hasseris Gymnasium fået 6 nye klasseværelser og Aalborghus Gymnasium forventes at udbygge skolen for 33 mio. kr. Der vil fremover være en større kapacitet til færre elever, og det kan betyde elevmangel på de gymnasier, der har øget kapaciteten. Resultatet vil være en hårdere konkurrence om eleverne. Prognoserne for hele Region Nordjylland viser et fald i antal 16-årige på i gennemsnit 1,5 % pr. år over de næste 10 år. Allerede år 2014 vil antallet af unge i Region Nordjylland være faldet med 10 %. Tilbagegangen på 10 % vil ramme alle Aalborgs nabokommuner med undtagelse af Brønderslev. Derfor vil nabogymnasierne i oplandet forventes at opleve tilbagegang over de nærmeste år. Det vil ligeledes skærpe konkurrencen om eleverne. Samlet set vil konkurrencen om eleverne blive skærpet de nærmeste år både i Aalborg og i forhold til oplandsgymnasierne. De historiske tal for ansøgertallet til Aalborg Katedralskole viser en god søgning til skolen, men også store udsving. Den generelle tendens over tid har været tilbagegang for hf og fremgang for gymnasiet. Hovedtendenserne dækker dog over meget store udsving fra år til år. Gymnasiet har bevæget sig mellem 149 ansøgere for 12 år siden til 264 ansøgere i år, og hf har svinget mellem 75 ansøgere i 2005 og 204 ansøgere i Skolens beliggenhed betyder, at det naturlige optageområde er begrænset. Mod nord bor kun få unge mennesker mellem skolen og Limfjorden. Mod øst er centrum, hvor der ligeledes bor få gymnasiesøgende unge. Mod syd og vest er afstanden til Aalborghus og Hasseris gymnasium mindre end 4 km. Der er kort sagt relativt få elever i skolens umiddelbare optageområde. Derfor kommer en stor del af eleverne fra områder, hvor afstanden til et konkurrerende gymnasium er kortere end afstanden til Aalborg Katedralskole. For mange elever er Aalborg Katedralskole et tilvalg frem for det nærmeste gymnasium. Skolen er derfor meget følsom overfor ændringer i stemninger blandt unge. Vi er i højre grad end andre gymnasier afhængig af et godt image, da vi kun kan opretholde den nuværende størrelse, hvis der er elever, der er villige til at køre forbi et andet gymnasium for at komme på Aalborg Katedralskole Ansøgertal Aalborg Katedralskole År Gymnasium HF I alt gym+hf ?? 5

6 ?? (+10 ASF) 423 (433) I 2008 lavede Region Nordjylland en GIS-analyse af fordeling af ansøgere på de enkelte skoler. Søgemønsteret i Aalborg er således at ansøgerne til Nørresundby, Hasseris og Aalborghus stort set alle bor så tæt på skolen, at skolen er nærmeste gymnasium. Søgemønsteret for Aalborg Katedralskole er anderledes. Her kommer ansøgerne spredt fra alle dele af Aalborg og fra store dele af oplandet helt til Hobro, Fjerritslev, Hals og Sæby. Aalborg Katedralskole har en anderledes profil, som betyder at den tiltrækker elever, der cykler forbi et andet gymnasium for at komme på Aalborg Katedralskole. Det er en styrke, at skolen kan tiltrække elever fra et stort opland, men det 6

7 giver som nævnt en sårbarhed, hvis historien om Aalborg Katedralskole bliver negativ blandt potentielle ansøgere. Nedenstående tabel viser elevernes begrundelse for at vælge Aalborg Katedralskole sammenlignet med 3 Benchmark-gymnasier. Undersøgelsen er gennemført i 2008 og 2009, og der er betydelige udsving mellem de to år, men tabellen kan alligevel give et fingerpeg om hvad der tiltrækker elever til skolen. De områder, hvor Aalborg Katedralskole i højere grad end de tre øvrige skoler tiltrækker elever er: Ry for et godt socialt miljø Traditioner i familien Ry for et højt fagligt niveau Kammeraterne De områder, hvor Aalborg Katedralskole I mindre grad tiltrækker elever er Beliggenhed i forhold til bopæl Anbefaling fra studievejledere på folkeskolerne/uu-vejledere Svar på spørgsmålet: Sæt kryds ud for de 5 nedenstående punkter, som har haft størst betydning for dit valg af Aalborg Katedralskole Total Ikast Struer 2008 Viby Gymnasier 139 Aalborg 2008 Aalborg 2009 Aalborg Uddannelsen på skolen passer til, hvad jeg vil i fremtiden 59,60% 58,70% 55,90% 66,90% 56,90% 77,20% 38,20% Gymnasiets linjer/studieretninger ,40% 65,30% 61,80% 57,60% 55,90% 54,30% 66,50% Skolen havde den bedste beliggenhed i forhold til mit hjem 55,50% 54,50% 71,60% 66,90% 39,50% 50,00% 42,00% Skolen har ry for at have at godt socialt miljø ,30% 41,30% 47,10% 38,80% 74,40% 41,80% 78,30% Der er gode muligheder for videreuddannelse og beskæftigelse 48,10% 52,10% 47,10% 41,70% 50,80% 39,10% Der er gode muligheder for senere 26 7

8 beskæftigelser 12,30% Der er gode muligheder for videreuddannelse 70 33,00% Skolen i mit område har et godt ry ,00% 33,10% 40,20% 19,40% 35,90% 38,00% Andet ,60% 24,00% 31,40% 34,50% 34,40% 36,40% 28,30% Mine kammerater skulle også begynde/gik på gymnasiet 30,30% 28,90% 33,30% 22,30% 35,40% 36,40% 39,20% Skolen har ry for at have et højt fagligt niveau ,50% 24,80% 23,50% 12,20% 25,10% 27,20% 43,40% Der er tradition i min familie for at gå på gymnasiet 16,90% 9,90% 14,70% 13,70% 24,60% 16,80% 19,20% Mine forældre anbefalede mig skolen Ungdomsuddannelses-vejlederen anbefalede mig skolen Studievejlederen i min folkeskole anbefalede mig skolen 15,30% 24,80% 25,50% 19,40% 1,00% 15,80% 31 14,60% 10 4,70% Godt åbent hus-arrangement og informationsmateriale 12,40% 14,00% 3,90% 13,70% 14,90% 6,50% 31,10% Præsentationskurser Brobygningskursus Skolens hjemmeside ,20% 6,60% 4,90% 7,20% 8,70% 5,40% 6,60% ,00% 5,80% 1,00% 10,10% 3,10% 1,60% 0,90% ,70% 5,00% 4,90% 4,30% 4,60% 0,50% 4,70% Initiativer Initiativer i forhold til at fastholde og udvide søgningen til Aalborg Katedralskole har i 2009/2010 været følgende Etablering af en klasse for unge med autisme-spektrumforstyrrelse Faglige aftenforedrag for forældre og andre interesserede Samarbejde med de tre gymnasier syd for fjorden om at arrangere orienteringsmøde for folkeskolens vejledere og andre interesserede. Skolens fysiske rammer er blevet renoveret for 9 mio kr. 8

9 Konklusion Aalborg Katedralskole lever op til målsætningen om at tiltrække ansøgere til 8 gymnasiespor og 3 hf-spor. Der er oprettet 10 gymnasieklasser og 5 hf-klasser i 2010 (heraf en klasse for unge med autisme-spektrumforstyrrelse). Skolens beliggenhed betyder, at ansøgerne til at opnå målsætningen ikke kan findes alene i nærmiljøet, og skolen er derfor afhængig af at kunne tiltrække elever, der kører forbi et andet gymnasium for at komme til Aalborg Katedralskole. Det betyder, at skolens image er afgørende for søgningen. Over de nærmeste 5 år vil årgangene falde og i kombination med en øget kapacitet i Aalborgområdet må konkurrencen mellem gymnasierne forventes skærpet. 9

10 MÅLSÆTNING 2: At elevtilfredsheden er blandt de bedste sammenlignet med øvrige gymnasier og hf-kurser Indikator for målopfyldelse Måles ved benchmarking i VISA-samarbejdet eller lignende samarbejder Resultat Som det fremgår ovenfor er elevtilfredshed en væsentlig parameter for Aalborg Katedralskole. Høj grad af elevtilfredshed er altid væsentlig, men p.g.a. at mange af Aalborg Katedralskoles ansøgere har valgt skolen frem for et gymnasium, der ligger tættere på, så er tilfredsheden en afgørende parameter for at opretholde søgningen til skolen. For at sikre kvaliteten indgår Aalborg Katedralskole i et benchmark-netværk med 3 øvrige gymnasier, der i fællesskab gennemfører tilfredshedsundersøgelser. Undersøgelsen gennemføres af Aspect R & D, der har stor erfaring med undersøgelser af elevernes undervisningsmiljø. Undersøgelsen er gennemført på alle 4 skoler i Undersøgelserne er gennemført under så ensartede forhold som muligt på de 4 skoler. For at kunne lave en hurtig sammenligning er resultaterne indekserede, således at det bedste resultat får indekstal 100 og de øvrige gradueres i forhold til dette maksimum. I 2009 og 2010 er det desværre kun Aalborg Katedralskole, der har ønsket at gennemføre undersøgelsen. Sammenligningstallene er derfor fra Fra 2011 vil undersøgelse af elevtilfredshed indgå i skolens ressourceregnskab, som undervisningsministeriet vil gøre sammenlignelige på landsplan. Fra 2011 forventer vi derfor at kunne sammenligne vore resultater på landsplan. Af hensyn til sammenligneligheden og kontinuiteten har vi i år anvendt det sprøgeskema, som anvendes i ressourceregnskabet. Det betyder, at sammenligningsgrundlaget fra 2011 vil være både i forhold til landets øvrige gymnasier og i forhold til Det betyder dog, at ikke alle tal er sammenlignelige i forhold til 2009, da spørgeskemaet er ændret i mellemtiden. Det generelle resultat er meget positivt. Den væsentligste parameter er elevernes generelle vurdering af skolen som helhed. Her lå Aalborg Katedralskole i 2008 i toppen med en karakter på 10

11 7,6. I 2009 er dette resultat øget til en karakter på 7,9. I 2010 er skalaen ændret, så skolen vurderes på en skala fra 1 til 10. Gennemsnittet er her på 7,5. Tallene er ikke sammenlignelige, men 90 % af eleverne har givet karakteren over middel mellem 6 og 10. På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst, hvilken karakter vil du give Aalborg Katedralskole som helhed? Karakter: Total % Dårligst 1 0 0% 10-trins skala Bedst % 2% 3% 5% 7% 24% 34% 19% 5% Mean 7,5 Det centrale formål for Aalborg Katedralskole er at levere undervisning. Derfor er vurderingen af den undervisning eleverne modtager en meget central parameter. Undervisningen vurderes begge år til 7,6 lige under Vibys 7,7. I 2010 er skalaen ændret til en karakter mellem 1 og 10. Her vurderer eleverne den undervisning de modtager til 7,4 og 89% giver undervisningen en karakter på mellem 6 og 10. På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst, hvilken karakter vil du give den undervisning du modtager? Total % Dårligst 1 1 0% 10-trins skala Bedst % 2% 2% 6% 8% 27% 35% 17% 2% Mean 7,4 En meget central parameter i forhold til at tiltrække elever er skolens sociale miljø, som eleverne vurderer helt i top. På en scala fra 1 10 får det sociale miljø 8,0 i karakter. 90% giver det sociale miljø karakterer mellem 6 og 10. På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst, hvilken karakter vil du give... skolens sociale miljø? Total % Dårligst 1 3 1% 10-trins skala Bedst % 1% 2% 4% 6% 16% 20% 26% 23% Mean 8,0 11

12 I den nye undersøgelser er eleverne blevet spurt om i hvor høj grad de vil anbefale skolen til andre, hvor 1 er slet ikke og 10 er fuldt ud. Gennemsnittet er 8,4 og 90% har markeret mellem 6 og % har svaret 10. I hvilken grad kan du anbefale Aalborg Katedralskole til andre? Brug en skala fra 1 til 10, hvor 1 er "kan slet ikke anbefale" og 10 er "kan fuldt ud anbefale". Karakter: Total % Slet ikke 1 3 1% 10-trins skala Fuldt ud % 1% 2% 5% 5% 9% 20% 23% 34% Mean 8,4 Initiativer Det er altafgørende at de generelle vurderinger af skolen som helhed, undervisningen og det sociale miljø er i top. Skolen lever derfor i høj grad op til sin målsætning på dette punkt. Der er i år ikke taget særlige initiativer, men generelt sigter alle skolens udviklingsprojekter mv. på at forbedre skolen og dermed også forbedre elevernes positive opfattelse af skolen. Konklusion Aalborg Katedralskole opfylder generelt målsætningen om at ligge i toppen i forhold til skolerne i benchmark-samarbejdet i VISA. Vi har i år anvendt det spørgeskema, som skal anvendes i forhold til Ressource-regnskabet. Det må formodes, at der kommer landsdækkende benchmarking af gymnasierne vha. disse elevtilfredshedsundersøgelser. 12

13 MÅLSÆTNING 3 At karakterniveauet ved eksamen ligger i den bedste tredjedel på landsplan Indikator for målopfyldelse: Måles vha Undervisningsministeriets karakterstatistik Resultat Det gennemsnitlige eksamensresultat lå ved eksamen 2009 på 7,3 i gymnasiet. Det betyder at målsætningen om at være i den bedste tredjedel allerede er nået. Karaktererne for de to første årgange efter gymnasiereformen viser, at Aalborg Katedralskole er kommet godt i gang med gymnasiereformen. Karakterniveauet er flyttet fra at ligge under den højeste tredjedel til at ligge indenfor de bedste %. Karekterniveauet på Aalborg Katedralskole placere skolen som nr.. 18 blandt skolens 145 gymnasier.. Ved sommereksamen 2010 er karaktergennemsnittet faldet en anelse til 7,1 svarende til Vi kender endnu ikke karakterniveauet på de øvrige gymnasier, men i 2009 ville karakteren 7,1 placere skolen som nr. 30 blandt 145 gymnasier. På hf er karaktergennemsnittete fra 2009 på 5,4 blevet fastholdt. Vi når ikke målsætningen om at ligge i den bedste tredjedel på hf. Til gengæld er gennemførelsesprocenten usædvanlig høj. Nedenfor ses gennemsnittet af eksamensresultaterne på de gymnasiale uddannelser i Aalborg ved sommereksamen 2008 og Desuden er karakterniveauet for Aalborg Katedralskole med for sommereksamen 2010 STX Gennemsnit for eksamensresultat ved

14 studentereksamen Hasseris Gymnasium 7,2 6,8 Aalborg Katedralskole 7,1 7,3 7,1 Aalborg Studenterkursus 6,6 6,5 Nørresundby Gymnasium og HF 6,3 6,6 Aalborghus Gymnasium 6,3 6,5 HTX Gennemsnit for eksamensresultat ved studentereksamen Aalborg Handelsskole 6,4 6,4 HHX Gennemsnit for eksamensresultat ved studentereksamen Aalborg Handelsskole 5,9 6,0 HF VUC Nordjylland 6,2 Aalborghus Gymnasium 5,9 5,8 Aalborg Katedralskole 5,8 5,4 5,4 Nørresundby Gymnasium og HF 5,8 5,5 Karaktergennemsnit for almen studieforberedelse og studieretningsprojekt Almen Studieforberedelse er en af gymnasiereformens nyskabelser. Her placerer vi os som nr. 35 ud af den 145 gymnasier i landet med 8,1 i snit. Karaktergennemsnittet var i 2010 på 8,3. Almen studieforberedelse Morsø Gymnasium 8,9 7,5 Vesthimmerlands Gymnasium og HF 8,8 8,4 Aalborg Katedralskole 8,5 8,1 8,3 Thisted Gymnasium og HF-Kursus 8,5 8,7 Hasseris Gymnasium 8,3 7,3 14

15 Støvring Gymnasium 8,1 8,3 Dronninglund Gymnasium 7,9 7,2 Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus 7,9 7,6 Aalborghus Gymnasium 7,7 7,1 Fjerritslev Gymnasium 7,6 8,2 Brønderslev Gymnasium og HF 7,5 7,7 Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 7,4 7,4 Hobro Gymnasium og HF-Kursus 7,2 8,0 Aalborg Studenterkursus 7,1 7,0 Nørresundby Gymnasium og HF 7,0 7,3 Karaktergennemsnittet for 2009 for gymnasiereformens anden nyskabelser studieretningsprojektet er på 7,4. På landsplan er det en placering som nr. 24 ud af 145 skoler. Studieretningsprojekt Thisted Gymnasium og HF-Kursus 7,3 7,9 Støvring 7,3 7,3 Aalborg Katedralskole 7,2 7,4 7,0 Dronninglund Gymnasium 7,1 6,5 Hasseris Gymnasium 7,1 6,3 Vesthimmerland Gymnasium 7,0 7,5 Morsø Gymnasium 6,8 6,9 Mariager Fjord Gymnasium 6,6 6,8 Brønderslev Gymnasium og HF 6,7 6,7 Nørresundby Gymnasium og HF 6,6 6,0 Aalborghus Gymnasium 6,6 6,0 Fjerritslev Gymnasium 6,5 7,4 Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 6,5 6,6 Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus 6,4 7,0 Aalborg Studenterkursus 5,8 6,0 Skriftlig eksamen 15

16 Årskarakterer og mundtlige eksamenskarakterer er alle karakterer, hvor den enkelte lærer kan påvirke resultatet for egne klasser. Det er ikke tilfældet ved de skriftlige eksamener, hvor opgaverne evalueres af to eksterne censorer. Slutresultatet for de skriftlige eksamener er top 3, når vi, når vi sammenligner os med de øvrige gymnasier i Nordjylland. På landsplan ligger vi blandt de 25 bedste sammenlignet med 145 gymnasier er karakterniveauet til skriftlig eksamen steget 0,1. Skriftlige eksamenskarakter Aalborg Katedralskole 6,3 6,2 6,3 Brønderslev Gymnasium og HF 6,2 5,4 Hasseris Gymnasium 6,1 5,7 Støvring Gymnasium 6 5,8 Dronninglund Gymnasium 5,7 5,7 Morsø Gymnasium 5,7 6,3 Thisted Gymnasium og HF-Kursus 5,7 6,3 Vesthimmerlands Gymnasium og HF 5,7 6,4 Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus 5,6 5,3 Aalborg Studenterkursus 5,5 5,3 Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 5,3 5,8 Hobro Gymnasium og HF-Kursus 5,3 5,9 Aalborghus Gymnasium 5 5,4 Nørresundby Gymnasium og HF 4,9 5,1 Fjerritslev Gymnasium 4,2 4,7 Ændringer i gymnasieloven har betydet lidt større usikkerhed i forhold til karaktergennemsnittet. I 2009 og 2008 var alle elever til eksamen, men i 2010 var de skriftlige fag en del af eksamensudtrækket. Det betyder at de enkelte gennemsnit vil være mindre signifikante, da det ofte vil være en tendens i udtrækket, når kun en lille del af holdet skal til skriftlig eksamen. Det kan f.eks. være de elever, som ikke har matematik A eller et andet fag, og det kan give en skæv tendens. 16

17 Samtidig er antallet af skriftlige karakterer lavere og dermed er grundlaget for karaktergennemsnittet færre og mere usikre karakterer. I de fleste fag er der så få A-niveau-elever at en enkelt elev kan trække voldsomt op eller ned i gennemsnittet, men i dansk, engelsk og matematik har vi mellem 90 og 165 elever til eksamen, så de største udsving udjævnes over de mange elever. Vi klarer os generelt godt i disse tre skriftlige fag, og det har vi også formået efter reformen. Dansk stil var i 2008 helt forrygende med 6,8 i snit. Her er vore elever i gennemsnit 8. bedste elever på landsplan. I 2009 har en enkelt klasse trukket gennemsnittet ned p.g.a. meget lave karakterer og to andre klasser ligger ligeledes under gennemsnittet. Skolen er placeret som nr. 47 ud af 135 skoler. Med gymnasiereformen er den danske stil blevet ændret, og der er endnu ikke etableret konsensus om definitionen på de enkelte genrer. Manglende enighed om definitionerne på bl.a. essay-genren har trukket gennemsnittet ned i et par klasser, men det samlede gennemsnit er stadig over landsgennemsnittet på 5,94 for dansk stil. I 2010 er karaktergennemsnittet i dansk stil på 6,4. Dansk stil eksamenskarakterer Aalborg Katedralskole 6,8 6,0 6,4 Aalborg Studenterkursus 6,3 6,0 Støvring Gymnasium 6,2 5,7 Hasseris Gymnasium 6,1 5,7 Dronninglund Gymnasium 6 5,6 Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus 5,8 5,3 Morsø Gymnasium 5,7 5,8 Hobro Gymnasium og HF-Kursus 5,6 5,2 Brønderslev Gymnasium og HF 5,5 5,7 Thisted Gymnasium og HF-Kursus 5,3 6,6 Aalborghus Gymnasium 5,3 5,5 Vesthimmerlands Gymnasium og HF 5,2 6,3 Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 5,1 5,7 Nørresundby Gymnasium og HF 4,9 5,7 Fjerritslev Gymnasium 4,7 5,7 17

18 Skriftlig engelsk var i 2008 helt i top med 6,9. Her var vore elever på landsplan tredjebedste kun overgået af Køge og Birkerød. Set i forhold til 2008 og 2009 ligger karaktergennemsnittet lavere i 2010, men det er stadig højt sammenlignet med de nordjyske gymnasier. Engelsk A skriftlig eksamen Aalborg Katedralskole 7,0 6,7 5,9 Aalborg Studenterkursus 6,2 5,8 Hasseris Gymnasium 6,1 5,0 Støvring Gymnasium 6,0 5,2 Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus 6,2 5,8 Brønderslev Gymnasium og HF 6,3 5,2 Morsø Gymnasium 5,9 6,0 Dronninglund Gymnasium 5,1 5,9 Hobro Gymnasium og HF-Kursus 5,5 6,7 Thisted Gymnasium og HF-Kursus 5,5 5,7 Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 5,6 5,7 Aalborghus Gymnasium 4,8 5,2 Vesthimmerlands Gymnasium og HF 4,5 6,1 Nørresundby Gymnasium og HF 4,9 5,2 Fjerritslev Gymnasium 4,2 6,0 I matematik ligger vi i toppen i Nordjylland skriftligt. På landsplan ligger vi i 2009 i den bedste fjerdedel. Matematik A skriftlig eksamen STX Total Vesthimmerlands Gymnasium og HF 8,1 7,9 8 Thisted Gymnasium og HF-Kursus 6,4 7,8 7,1 Hasseris Gymnasium 7 7,1 7 Aalborg Katedralskole 6,1 6,9 6,5 Støvring Gymnasium 5,9 6,6 6,2 Dronninglund Gymnasium 7,6 6,4 7 Mariagerfjord Gymnasium 3,6 6,4 5 Aalborghus Gymnasium 5,1 6,4 5,7 Brønderslev Gymnasium og HF 6,5 5,9 6,1 Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 6 5,9 5,9 18

19 Frederikshavn Gymnasium og HF- Kursus 6,9 5,7 6,3 Morsø Gymnasium 5,2 5,4 5,4 Nørresundby Gymnasium og HF 5,7 5,1 5,4 Fjerritslev Gymnasium 4,5 4,1 4,3 Aalborg Studenterkursus 3,4 3,3 3,3 Total 5,9 6,2 6,1 Mundtlig eksamen Mundtlig eksamen klarer vore elever lidt dårligere end de bedste i Nordjylland. På landsplan ligger 2009-resultatet midt i feltet på landsplan Total Thisted Gymnasium og HF-Kursus 6,9 7,3 7,9 7,4 Brønderslev Gymnasium og HF 6,1 6,7 7,3 6,7 Morsø Gymnasium 12 6,9 7,6 7,3 7,4 Vesthimmerlands Gymnasium og HF 6,3 7,3 7,3 7,1 Støvring Gymnasium 6,7 7,4 7,2 7,2 Hasseris Gymnasium 6,5 7 7,7 7 7,2 Mariagerfjord Gymnasium 6,7 6,8 7 6,9 Aalborg Katedralskole 6,8 7,4 7 7,1 Frederikshavn Gymnasium og HF- Kursus 6,5 6,8 6,8 6,8 Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 6,7 6,9 6,8 6,8 Dronninglund Gymnasium 7 7,3 6,7 7 Fjerritslev Gymnasium 5,7 6,8 6,7 6,5 Aalborg Studenterkursus 5,3 6,4 6,7 6,2 Nørresundby Gymnasium og HF 6,2 6,6 6,5 6,5 Aalborghus Gymnasium 10 6,5 7 6,5 6,7 Initiativer Målet med stort set alle initiativer er at øge kvaliteten af undervisningen, så elevernes faglige niveau kan forbedres. Det vigtigste initiativ i forhold til karakterniveauet er meget høj fokus på efteruddannelse. Gennem de sidste 4 år har efteruddannelse haft meget høj prioritet, og der har været næsten fri adgang til efteruddannelse. Konklusion Målsætningen i forhold til karakterniveau er opfyldt på gymnasiet, hvor skolen ligger i den bedste tredjedel. På hf er målsætningen endnu ikke opfyldt. Der er i 2009 sket et fald i karaktergennemsnit, men her skal man dog være opmærksom på at elevtallet på hf er begrænset, og det betyder at ganske 19

20 få elever, der gennemfører med et dårligt resultat i stedet for at gå ude før eksamen trækker gennemsnittet ned. Samlet set er karakterniveauet tilfredsstillende og indikerer et højt fagligt niveau på skolen. 20

21 MÅLSÆTNING 4 At fraværsprocenten er mindst 10 % under landsgennemsnittet Indikator for målopfyldelse Måles ved sammenligning af gennemsnitlige fraværsprocenter med landsgennemsnittet. Sammenligningsgrundlaget er undervisningsministeriets fraværsundersøgelse fra Landsgennemsnittet for fravær var i 2001: o 1g 6,7% o 2g 8,3% o 3g 8,8% o 1hf 13,2% o 2hf 12,7% Målet er nået ved følgende fraværstal: o 1g 6,1% o 2g 7,4% o 3g 7,9% o 1hf 11,9% o 2hf 11,4% Resultat Fraværet faldt væsentligt i skoleåret 2008/2009 og det lavere niveau er blevet fastholdt i 2009/2010. Alt andet lige, så vil fraværet ligge højere i 2009/2010 pga. svineinfluenzaen, som i mange uger i efteråret betyd et fravær på %. Fraværet i 1g og 1hf ligger på landsgennemsnittet. Fraværet i 2g og 3g er faldet i forhold til sidste år, og ligger mere end 10 % under landsgennemsnittet for hf ligger desværre over landsgennemsnittet for Det reelle tal er dog tæt på landsgennemsnittet, da selvstuderende af tekniske årsager påvirker fraværstallet negativt. Aalborg Katedralskole Landsgennemsnit Fraværs% 1.g 6,2 6,4 7,3 6,2 6,7 6,7 6,6 Fraværs% 2.g 8,0 6,6 8,5 7,9 7,8 8,3 8,9 21

22 Fraværs% 3.g 7,6 8,0 9,4 9,0 8,5 8,8 10,2 Fraværs% 1.hf 11,9 10,0 14,3 12,1 13,7 13,2 13,1 Fraværs% 2.hf 9,5 11,3 15,2 14,0 17,7 12,7 16,1 I 2008/2009 har der desuden været fokus på det skriftlige fravær. Indførelsen af Lectio som fraværsadministrationssystem har givet et effektivt værktøj til at følge elevernes skriftlige fravær. 2008/2009 har været anvendt til at få systemet kørt ind, men fra 2009/2010 vil der blive sat fokus på det skriftlige fravær. Balancen omkring det skriftlige fravær er, at vi gennem registreringerne i Lectio kan se en betydelig grad af forsømmelighed, samtidig med at vi til eksamen kan se at vore elever klarer sig blandt de bedste. Initiativer Der har igen i 2009/2010 været stor fokus på fraværsopfølgning. Retningslinierne for fraværsopfølgning og især opfølgningen omkring det skriftlige fravær er blevet skærpet. I løbet af året er der blevet grebet hurtigere ind end tidligere, for at sikre en høj tilstedeværelse blandt eleverne. I forhold til det skriftlige fravær har indførelsen af Lectio betydet at alle opgaver nu registreres elektronisk. Pga. registreringerne i Lectio har der i år kunnet indføres sanktioner for skriftligt fravær, og flere elever er kommet på særlige eksamensvilkår (til eksamen i alle fag) pga. skriftligt fravær. I slutningen af skoleåret udformede en arbejdsgruppe nye retningslinier for det skriftlige fravær, som et forsøg på at mindske fraværet endnu mere. Konklusion Målet omkring fravær er ikke nået, men i 2g, 3g og 1hf er vi meget tæt på målet. Generelt er vi tæt på målet i gymnasiet, medens der er et stykke vej endnu på hf, hvor det i år er gået den forkerte vej. 22

23 MÅLSÆTNING 5 At gennemførelsesprocenten er i den bedste halvdel på landsplan Indikator for målopfyldelse Måles vha Undervisningsministeriets gennemførelsesstatistik. Resultat Tallene for gennemførelse svinger en del fra år til år. Tallene er derfor forbundet med stor usikkerhed. Undervisningsministeriets opgørelse over fuldførelsesprocenter for de gymnasiale uddannelsesinstsitutioner i Nordjylland ses nedenfor. Gennem de seneste 8 år har fuldførelsesprocenten svinget mellem 78 og 88 %. Fuldførelsesprocenten for årgang 2008, som er seneste årgang, har været på 87 %. Det placerer skolen lidt over gennemsnittet for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland. Sammenlignet med gymnasierne i Nordjylland ligger 87% i gennemførelsesprocent lidt under midten. (EAK) Fuldførelsesprocent (modelberegnet) Total MARTEC 100% 100% 93% 96% 100% 96% 96% Dronninglund Gymnasium 96% 88% 87% 98% 96% 96% 94% 96% 94% Støvring Gymnasium 87% 91% 90% 88% 96% 93% 95% 94% 92% Fjerritslev Gymnasium 92% 91% 97% 93% 90% 95% 93% 93% 93% Hasseris Gymnasium 87% 92% 87% 78% 86% 91% 95% 93% 89% Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 88% 90% 87% 90% 88% 89% 88% 91% 89% Mariagerfjord Gymnasium 86% 85% 87% 91% 94% 87% 91% 91% 89% VUC Thy-Mors 100% 83% 100% 87% 89% 90% Aalborghus Gymnasium 84% 83% 75% 90% 87% 90% 88% 89% 86% Aalborg Universitet 81% 77% 78% 80% 80% 90% 87% 89% 84% Thisted Gymnasium og HF-Kursus 89% 88% 88% 82% 86% 91% 87% 88% 87% Nørresundby Gymnasium og HF 84% 83% 86% 87% 83% 87% 89% 88% 86% Aalborg Katedralskole 78% 85% 87% 86% 88% 88% 83% 87% 85% Professionshøjskolen University College Nordjylland 69% 64% 72% 64% 94% 89% 91% 87% 80% Tech College Aalborg 77% 78% 78% 78% 77% 76% 83% 87% 80% Vesthimmerlands Gymnasium og HF 94% 88% 91% 92% 90% 89% 88% 86% 90% Brønderslev Gymnasium og HF 86% 88% 90% 84% 84% 84% 88% 86% 86% EUC Nordvest 88% 77% 86% 83% 84% 80% 82% 85% 83% Frederikshavn Gymnasium og HF- Kursus 87% 83% 86% 87% 85% 84% 84% 84% 85% Morsø Gymnasium 95% 86% 92% 87% 83% 87% 82% 83% 87% VUC Nordjylland 60% 100% 83% 90% 93% 64% 83% 81% 23

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Ressourceregnskab 2013-2014

Ressourceregnskab 2013-2014 Nørre Gymnasium Ressourceregnskab 2013-2014 1.august 2013 31. juli 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens profil 1.1 Mission 1.2 Vision 1.3 Værdigrundlag 2. Årsrapport for resultatlønskontrakt

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune BØRN & KULTUR 1 Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Skoleafdelingen

Læs mere

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Mål og strategi Planer 2014-2015

Mål og strategi Planer 2014-2015 Mål og strategi Planer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Profil, værdier, uddannelsestilbud... 3 1.1 Identitet og profil... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Gymnasiets opgave... 4 1.4 Uddannelsestilbud...

Læs mere

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013 Silkeborg Gymnasium Mål og strategi 2010 2013 Status 2012 2013 Billeder fra HAIR opført april 2012 Om billedsiden En række billeder i dette hæfte er fra årets musical Hair, og der er Street-art fra Paris,

Læs mere

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke Evalueringsrapport Med resultater og anbefalinger Projekt Ung Med Omtanke Flere i uddannelse og øget sundhed for 15-19-årige unge uden for uddannelse i Middelfart Kommune Maj 2011 Indhold 1. Forord/læsevejledning...

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 2 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden

Læs mere

Kvalitetsrapport. for Københavns Kommunes folkeskoler

Kvalitetsrapport. for Københavns Kommunes folkeskoler Kvalitetsrapport for Københavns Kommunes folkeskoler KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 Indledning Indhold INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR KØBENHAVNS KOMMUNE... 3 HVAD ER KVALITET

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

BILAG TIL UNGEANALYSEN

BILAG TIL UNGEANALYSEN BILAG TIL UNGEANALYSEN Bilag 1: Statistik vedrørende de unge Bilag 2: Udvikling af tilbud til de unge Bilag 3: Unge cases Bilag 4: Dataindsamlingsmetode Bilag 1: Statistik vedrørende de unge 1. Frafald,

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere