AALBORG KATEDRALSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG KATEDRALSKOLE"

Transkript

1 AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2009/2010

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING Side 3 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal, der sikrer at skolen kan fastholde Side 4 8 gymnasiespor og 3 hf-spor MÅLSÆTNING 2: At elevtilfredsheden er blandt de bedste sammenlignet med øvrige Side 10 gymnasier og hf-kurser MÅLSÆTNING 3: At karakterniveauet ved eksamen ligger i den bedste tredjedel på Side 13 landsplan MÅLSÆTNING 4: At fraværsprocenten er mindst 10 % under landsgennemsnittet Side 21 MÅLSÆTNING 5: At gennemførelsesprocenten er i den bedste halvdel på landsplan Side 23 MÅLSÆTNING 6: At overgangsfrekvensen i forhold til videregående uddannelse ligger Side 27 i den bedste halvdel på landsplan MÅLSÆTNING 7: At arbejdsmiljøet er i den bedste halvdel blandt virksomheder Side 30 generelt MÅLSÆTNING 8: At hovedbygningen, 1.sal i administrationsbygningen og Side 35 naturfagsfløje renoveres MÅLSÆTNING 9: At der hvert år iværksættes et eller flere større udviklingsprojekter Side 37 MÅLSÆTNING 10: At der iværksættes initiativer til at styrke det eksterne samarbejde Side 41 MÅLSÆTNING 11: At der iværksættes initiativer, der styrker elevernes frivillige Side 43 aktiviteter 2

3 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING Aalborg Katedralskoles målsætning er: At fastholde et ansøgertal, der sikrer at skolen kan fastholde 8 gymnasiespor og 3 hf-spor At elevtilfredsheden er blandt de bedste sammenlignet med øvrige gymnasier og hf-kurser At karakterniveauet ved eksamen er i den bedste tredjedel på landsplan At fraværsprocenten er mindst 10 % under landsgennemsnittet At gennemførelsesprocenten er i den bedste halvdel på landsplan At overgangsfrekvensen i forhold til videregående uddannelse ligger i den bedste halvdel på landsplan At arbejdsmiljøet er i den bedste halvdel blandt virksomheder generelt At hovedbygningen, 1.sal i administrationsbygningen og naturfagsfløjen renoveres At der hvert år iværksættes et eller flere større udviklingsprojekter At der iværksættes initiativer til at styrke det eksterne samarbejde At der iværksættes initiativer, der styrker elevernes frivillige aktiviteter 3

4 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal, der sikrer at skolen kan fastholde 8 gymnasiespor og 3 hf-spor Indikatorer for målopfyldelse Måles v.h.a. udvikling i ansøgertal. Målet er opnået, hvis der hvert år starter 224 gymnasieelever og 84 hf-kursister. Resultat Ansøgertallet for 2009 var 287 ansøgere til gymnasiet og 136 ansøgere til hf. Der var desuden 10 ansøgere til klassen for unge med autismespektrumforstyrrelse (ASF). Det samlede ansøgertal var i alt 433 ansøgere. Det er det højeste ansøgertal i skolens historie. Dermed opfylder vi målsætningen om at fastholde 8 gymnasiespor og 3 hf-spor. Der er i 2010 oprettet 10 gymnasieklasser og 5 hfklasser, hvoraf den ene klasse er en klasse for unge med autismespektrumforstyrrelse (ASF). Baggrunden for det høje søgetal er først og fremmest finanskrisen. Finanskrisen har betydet, at unge har sværere ved at finde ufaglært arbejde, og samtidig har finanskrisen tydeliggjort behovet for uddannelse på fremtidens arbejdsmarked. Søgetallet til STX er i 2010 steget med 5% i Nordjylland og tilsvarende er søgetallet til HF steget med 19 %. Stigningen i ansøgertallet på Aalborg Katedralskole er på STX 9% og på HF på 43%. Dertil kommer ansøgerne til ASF-klassen. Alt i alt et meget tilfredsstillende søgetal. Antallet af 16-årige topper p.t. og vil falde med 15 % over de næste 10 år. Faldet i antal 16-årige vil med uændrede søgemønstre betyde et fald i ansøgertallet svarende til 1,6 klasse. I hele perioden vil der dog under uændrede vilkår være elever til at opfylde skolens målsætning om 8 gymnasieklasser og 3 hf-klasser. Under forudsætning af uændrede søgemønstre vil der trods tilbagegangen i antal unge være flere ansøgere til Aalborg Katedralskole end der kan rummes i 8 STX-klasser og 3 HFklasser. 4

5 Nedgangen i antallet af 16-årige over de nærmeste år vil dog få betydning, da kapaciteten i Aalborg er blevet øget. I 2009 har Hasseris Gymnasium fået 6 nye klasseværelser og Aalborghus Gymnasium forventes at udbygge skolen for 33 mio. kr. Der vil fremover være en større kapacitet til færre elever, og det kan betyde elevmangel på de gymnasier, der har øget kapaciteten. Resultatet vil være en hårdere konkurrence om eleverne. Prognoserne for hele Region Nordjylland viser et fald i antal 16-årige på i gennemsnit 1,5 % pr. år over de næste 10 år. Allerede år 2014 vil antallet af unge i Region Nordjylland være faldet med 10 %. Tilbagegangen på 10 % vil ramme alle Aalborgs nabokommuner med undtagelse af Brønderslev. Derfor vil nabogymnasierne i oplandet forventes at opleve tilbagegang over de nærmeste år. Det vil ligeledes skærpe konkurrencen om eleverne. Samlet set vil konkurrencen om eleverne blive skærpet de nærmeste år både i Aalborg og i forhold til oplandsgymnasierne. De historiske tal for ansøgertallet til Aalborg Katedralskole viser en god søgning til skolen, men også store udsving. Den generelle tendens over tid har været tilbagegang for hf og fremgang for gymnasiet. Hovedtendenserne dækker dog over meget store udsving fra år til år. Gymnasiet har bevæget sig mellem 149 ansøgere for 12 år siden til 264 ansøgere i år, og hf har svinget mellem 75 ansøgere i 2005 og 204 ansøgere i Skolens beliggenhed betyder, at det naturlige optageområde er begrænset. Mod nord bor kun få unge mennesker mellem skolen og Limfjorden. Mod øst er centrum, hvor der ligeledes bor få gymnasiesøgende unge. Mod syd og vest er afstanden til Aalborghus og Hasseris gymnasium mindre end 4 km. Der er kort sagt relativt få elever i skolens umiddelbare optageområde. Derfor kommer en stor del af eleverne fra områder, hvor afstanden til et konkurrerende gymnasium er kortere end afstanden til Aalborg Katedralskole. For mange elever er Aalborg Katedralskole et tilvalg frem for det nærmeste gymnasium. Skolen er derfor meget følsom overfor ændringer i stemninger blandt unge. Vi er i højre grad end andre gymnasier afhængig af et godt image, da vi kun kan opretholde den nuværende størrelse, hvis der er elever, der er villige til at køre forbi et andet gymnasium for at komme på Aalborg Katedralskole Ansøgertal Aalborg Katedralskole År Gymnasium HF I alt gym+hf ?? 5

6 ?? (+10 ASF) 423 (433) I 2008 lavede Region Nordjylland en GIS-analyse af fordeling af ansøgere på de enkelte skoler. Søgemønsteret i Aalborg er således at ansøgerne til Nørresundby, Hasseris og Aalborghus stort set alle bor så tæt på skolen, at skolen er nærmeste gymnasium. Søgemønsteret for Aalborg Katedralskole er anderledes. Her kommer ansøgerne spredt fra alle dele af Aalborg og fra store dele af oplandet helt til Hobro, Fjerritslev, Hals og Sæby. Aalborg Katedralskole har en anderledes profil, som betyder at den tiltrækker elever, der cykler forbi et andet gymnasium for at komme på Aalborg Katedralskole. Det er en styrke, at skolen kan tiltrække elever fra et stort opland, men det 6

7 giver som nævnt en sårbarhed, hvis historien om Aalborg Katedralskole bliver negativ blandt potentielle ansøgere. Nedenstående tabel viser elevernes begrundelse for at vælge Aalborg Katedralskole sammenlignet med 3 Benchmark-gymnasier. Undersøgelsen er gennemført i 2008 og 2009, og der er betydelige udsving mellem de to år, men tabellen kan alligevel give et fingerpeg om hvad der tiltrækker elever til skolen. De områder, hvor Aalborg Katedralskole i højere grad end de tre øvrige skoler tiltrækker elever er: Ry for et godt socialt miljø Traditioner i familien Ry for et højt fagligt niveau Kammeraterne De områder, hvor Aalborg Katedralskole I mindre grad tiltrækker elever er Beliggenhed i forhold til bopæl Anbefaling fra studievejledere på folkeskolerne/uu-vejledere Svar på spørgsmålet: Sæt kryds ud for de 5 nedenstående punkter, som har haft størst betydning for dit valg af Aalborg Katedralskole Total Ikast Struer 2008 Viby Gymnasier 139 Aalborg 2008 Aalborg 2009 Aalborg Uddannelsen på skolen passer til, hvad jeg vil i fremtiden 59,60% 58,70% 55,90% 66,90% 56,90% 77,20% 38,20% Gymnasiets linjer/studieretninger ,40% 65,30% 61,80% 57,60% 55,90% 54,30% 66,50% Skolen havde den bedste beliggenhed i forhold til mit hjem 55,50% 54,50% 71,60% 66,90% 39,50% 50,00% 42,00% Skolen har ry for at have at godt socialt miljø ,30% 41,30% 47,10% 38,80% 74,40% 41,80% 78,30% Der er gode muligheder for videreuddannelse og beskæftigelse 48,10% 52,10% 47,10% 41,70% 50,80% 39,10% Der er gode muligheder for senere 26 7

8 beskæftigelser 12,30% Der er gode muligheder for videreuddannelse 70 33,00% Skolen i mit område har et godt ry ,00% 33,10% 40,20% 19,40% 35,90% 38,00% Andet ,60% 24,00% 31,40% 34,50% 34,40% 36,40% 28,30% Mine kammerater skulle også begynde/gik på gymnasiet 30,30% 28,90% 33,30% 22,30% 35,40% 36,40% 39,20% Skolen har ry for at have et højt fagligt niveau ,50% 24,80% 23,50% 12,20% 25,10% 27,20% 43,40% Der er tradition i min familie for at gå på gymnasiet 16,90% 9,90% 14,70% 13,70% 24,60% 16,80% 19,20% Mine forældre anbefalede mig skolen Ungdomsuddannelses-vejlederen anbefalede mig skolen Studievejlederen i min folkeskole anbefalede mig skolen 15,30% 24,80% 25,50% 19,40% 1,00% 15,80% 31 14,60% 10 4,70% Godt åbent hus-arrangement og informationsmateriale 12,40% 14,00% 3,90% 13,70% 14,90% 6,50% 31,10% Præsentationskurser Brobygningskursus Skolens hjemmeside ,20% 6,60% 4,90% 7,20% 8,70% 5,40% 6,60% ,00% 5,80% 1,00% 10,10% 3,10% 1,60% 0,90% ,70% 5,00% 4,90% 4,30% 4,60% 0,50% 4,70% Initiativer Initiativer i forhold til at fastholde og udvide søgningen til Aalborg Katedralskole har i 2009/2010 været følgende Etablering af en klasse for unge med autisme-spektrumforstyrrelse Faglige aftenforedrag for forældre og andre interesserede Samarbejde med de tre gymnasier syd for fjorden om at arrangere orienteringsmøde for folkeskolens vejledere og andre interesserede. Skolens fysiske rammer er blevet renoveret for 9 mio kr. 8

9 Konklusion Aalborg Katedralskole lever op til målsætningen om at tiltrække ansøgere til 8 gymnasiespor og 3 hf-spor. Der er oprettet 10 gymnasieklasser og 5 hf-klasser i 2010 (heraf en klasse for unge med autisme-spektrumforstyrrelse). Skolens beliggenhed betyder, at ansøgerne til at opnå målsætningen ikke kan findes alene i nærmiljøet, og skolen er derfor afhængig af at kunne tiltrække elever, der kører forbi et andet gymnasium for at komme til Aalborg Katedralskole. Det betyder, at skolens image er afgørende for søgningen. Over de nærmeste 5 år vil årgangene falde og i kombination med en øget kapacitet i Aalborgområdet må konkurrencen mellem gymnasierne forventes skærpet. 9

10 MÅLSÆTNING 2: At elevtilfredsheden er blandt de bedste sammenlignet med øvrige gymnasier og hf-kurser Indikator for målopfyldelse Måles ved benchmarking i VISA-samarbejdet eller lignende samarbejder Resultat Som det fremgår ovenfor er elevtilfredshed en væsentlig parameter for Aalborg Katedralskole. Høj grad af elevtilfredshed er altid væsentlig, men p.g.a. at mange af Aalborg Katedralskoles ansøgere har valgt skolen frem for et gymnasium, der ligger tættere på, så er tilfredsheden en afgørende parameter for at opretholde søgningen til skolen. For at sikre kvaliteten indgår Aalborg Katedralskole i et benchmark-netværk med 3 øvrige gymnasier, der i fællesskab gennemfører tilfredshedsundersøgelser. Undersøgelsen gennemføres af Aspect R & D, der har stor erfaring med undersøgelser af elevernes undervisningsmiljø. Undersøgelsen er gennemført på alle 4 skoler i Undersøgelserne er gennemført under så ensartede forhold som muligt på de 4 skoler. For at kunne lave en hurtig sammenligning er resultaterne indekserede, således at det bedste resultat får indekstal 100 og de øvrige gradueres i forhold til dette maksimum. I 2009 og 2010 er det desværre kun Aalborg Katedralskole, der har ønsket at gennemføre undersøgelsen. Sammenligningstallene er derfor fra Fra 2011 vil undersøgelse af elevtilfredshed indgå i skolens ressourceregnskab, som undervisningsministeriet vil gøre sammenlignelige på landsplan. Fra 2011 forventer vi derfor at kunne sammenligne vore resultater på landsplan. Af hensyn til sammenligneligheden og kontinuiteten har vi i år anvendt det sprøgeskema, som anvendes i ressourceregnskabet. Det betyder, at sammenligningsgrundlaget fra 2011 vil være både i forhold til landets øvrige gymnasier og i forhold til Det betyder dog, at ikke alle tal er sammenlignelige i forhold til 2009, da spørgeskemaet er ændret i mellemtiden. Det generelle resultat er meget positivt. Den væsentligste parameter er elevernes generelle vurdering af skolen som helhed. Her lå Aalborg Katedralskole i 2008 i toppen med en karakter på 10

11 7,6. I 2009 er dette resultat øget til en karakter på 7,9. I 2010 er skalaen ændret, så skolen vurderes på en skala fra 1 til 10. Gennemsnittet er her på 7,5. Tallene er ikke sammenlignelige, men 90 % af eleverne har givet karakteren over middel mellem 6 og 10. På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst, hvilken karakter vil du give Aalborg Katedralskole som helhed? Karakter: Total % Dårligst 1 0 0% 10-trins skala Bedst % 2% 3% 5% 7% 24% 34% 19% 5% Mean 7,5 Det centrale formål for Aalborg Katedralskole er at levere undervisning. Derfor er vurderingen af den undervisning eleverne modtager en meget central parameter. Undervisningen vurderes begge år til 7,6 lige under Vibys 7,7. I 2010 er skalaen ændret til en karakter mellem 1 og 10. Her vurderer eleverne den undervisning de modtager til 7,4 og 89% giver undervisningen en karakter på mellem 6 og 10. På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst, hvilken karakter vil du give den undervisning du modtager? Total % Dårligst 1 1 0% 10-trins skala Bedst % 2% 2% 6% 8% 27% 35% 17% 2% Mean 7,4 En meget central parameter i forhold til at tiltrække elever er skolens sociale miljø, som eleverne vurderer helt i top. På en scala fra 1 10 får det sociale miljø 8,0 i karakter. 90% giver det sociale miljø karakterer mellem 6 og 10. På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst, hvilken karakter vil du give... skolens sociale miljø? Total % Dårligst 1 3 1% 10-trins skala Bedst % 1% 2% 4% 6% 16% 20% 26% 23% Mean 8,0 11

12 I den nye undersøgelser er eleverne blevet spurt om i hvor høj grad de vil anbefale skolen til andre, hvor 1 er slet ikke og 10 er fuldt ud. Gennemsnittet er 8,4 og 90% har markeret mellem 6 og % har svaret 10. I hvilken grad kan du anbefale Aalborg Katedralskole til andre? Brug en skala fra 1 til 10, hvor 1 er "kan slet ikke anbefale" og 10 er "kan fuldt ud anbefale". Karakter: Total % Slet ikke 1 3 1% 10-trins skala Fuldt ud % 1% 2% 5% 5% 9% 20% 23% 34% Mean 8,4 Initiativer Det er altafgørende at de generelle vurderinger af skolen som helhed, undervisningen og det sociale miljø er i top. Skolen lever derfor i høj grad op til sin målsætning på dette punkt. Der er i år ikke taget særlige initiativer, men generelt sigter alle skolens udviklingsprojekter mv. på at forbedre skolen og dermed også forbedre elevernes positive opfattelse af skolen. Konklusion Aalborg Katedralskole opfylder generelt målsætningen om at ligge i toppen i forhold til skolerne i benchmark-samarbejdet i VISA. Vi har i år anvendt det spørgeskema, som skal anvendes i forhold til Ressource-regnskabet. Det må formodes, at der kommer landsdækkende benchmarking af gymnasierne vha. disse elevtilfredshedsundersøgelser. 12

13 MÅLSÆTNING 3 At karakterniveauet ved eksamen ligger i den bedste tredjedel på landsplan Indikator for målopfyldelse: Måles vha Undervisningsministeriets karakterstatistik Resultat Det gennemsnitlige eksamensresultat lå ved eksamen 2009 på 7,3 i gymnasiet. Det betyder at målsætningen om at være i den bedste tredjedel allerede er nået. Karaktererne for de to første årgange efter gymnasiereformen viser, at Aalborg Katedralskole er kommet godt i gang med gymnasiereformen. Karakterniveauet er flyttet fra at ligge under den højeste tredjedel til at ligge indenfor de bedste %. Karekterniveauet på Aalborg Katedralskole placere skolen som nr.. 18 blandt skolens 145 gymnasier.. Ved sommereksamen 2010 er karaktergennemsnittet faldet en anelse til 7,1 svarende til Vi kender endnu ikke karakterniveauet på de øvrige gymnasier, men i 2009 ville karakteren 7,1 placere skolen som nr. 30 blandt 145 gymnasier. På hf er karaktergennemsnittete fra 2009 på 5,4 blevet fastholdt. Vi når ikke målsætningen om at ligge i den bedste tredjedel på hf. Til gengæld er gennemførelsesprocenten usædvanlig høj. Nedenfor ses gennemsnittet af eksamensresultaterne på de gymnasiale uddannelser i Aalborg ved sommereksamen 2008 og Desuden er karakterniveauet for Aalborg Katedralskole med for sommereksamen 2010 STX Gennemsnit for eksamensresultat ved

14 studentereksamen Hasseris Gymnasium 7,2 6,8 Aalborg Katedralskole 7,1 7,3 7,1 Aalborg Studenterkursus 6,6 6,5 Nørresundby Gymnasium og HF 6,3 6,6 Aalborghus Gymnasium 6,3 6,5 HTX Gennemsnit for eksamensresultat ved studentereksamen Aalborg Handelsskole 6,4 6,4 HHX Gennemsnit for eksamensresultat ved studentereksamen Aalborg Handelsskole 5,9 6,0 HF VUC Nordjylland 6,2 Aalborghus Gymnasium 5,9 5,8 Aalborg Katedralskole 5,8 5,4 5,4 Nørresundby Gymnasium og HF 5,8 5,5 Karaktergennemsnit for almen studieforberedelse og studieretningsprojekt Almen Studieforberedelse er en af gymnasiereformens nyskabelser. Her placerer vi os som nr. 35 ud af den 145 gymnasier i landet med 8,1 i snit. Karaktergennemsnittet var i 2010 på 8,3. Almen studieforberedelse Morsø Gymnasium 8,9 7,5 Vesthimmerlands Gymnasium og HF 8,8 8,4 Aalborg Katedralskole 8,5 8,1 8,3 Thisted Gymnasium og HF-Kursus 8,5 8,7 Hasseris Gymnasium 8,3 7,3 14

15 Støvring Gymnasium 8,1 8,3 Dronninglund Gymnasium 7,9 7,2 Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus 7,9 7,6 Aalborghus Gymnasium 7,7 7,1 Fjerritslev Gymnasium 7,6 8,2 Brønderslev Gymnasium og HF 7,5 7,7 Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 7,4 7,4 Hobro Gymnasium og HF-Kursus 7,2 8,0 Aalborg Studenterkursus 7,1 7,0 Nørresundby Gymnasium og HF 7,0 7,3 Karaktergennemsnittet for 2009 for gymnasiereformens anden nyskabelser studieretningsprojektet er på 7,4. På landsplan er det en placering som nr. 24 ud af 145 skoler. Studieretningsprojekt Thisted Gymnasium og HF-Kursus 7,3 7,9 Støvring 7,3 7,3 Aalborg Katedralskole 7,2 7,4 7,0 Dronninglund Gymnasium 7,1 6,5 Hasseris Gymnasium 7,1 6,3 Vesthimmerland Gymnasium 7,0 7,5 Morsø Gymnasium 6,8 6,9 Mariager Fjord Gymnasium 6,6 6,8 Brønderslev Gymnasium og HF 6,7 6,7 Nørresundby Gymnasium og HF 6,6 6,0 Aalborghus Gymnasium 6,6 6,0 Fjerritslev Gymnasium 6,5 7,4 Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 6,5 6,6 Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus 6,4 7,0 Aalborg Studenterkursus 5,8 6,0 Skriftlig eksamen 15

16 Årskarakterer og mundtlige eksamenskarakterer er alle karakterer, hvor den enkelte lærer kan påvirke resultatet for egne klasser. Det er ikke tilfældet ved de skriftlige eksamener, hvor opgaverne evalueres af to eksterne censorer. Slutresultatet for de skriftlige eksamener er top 3, når vi, når vi sammenligner os med de øvrige gymnasier i Nordjylland. På landsplan ligger vi blandt de 25 bedste sammenlignet med 145 gymnasier er karakterniveauet til skriftlig eksamen steget 0,1. Skriftlige eksamenskarakter Aalborg Katedralskole 6,3 6,2 6,3 Brønderslev Gymnasium og HF 6,2 5,4 Hasseris Gymnasium 6,1 5,7 Støvring Gymnasium 6 5,8 Dronninglund Gymnasium 5,7 5,7 Morsø Gymnasium 5,7 6,3 Thisted Gymnasium og HF-Kursus 5,7 6,3 Vesthimmerlands Gymnasium og HF 5,7 6,4 Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus 5,6 5,3 Aalborg Studenterkursus 5,5 5,3 Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 5,3 5,8 Hobro Gymnasium og HF-Kursus 5,3 5,9 Aalborghus Gymnasium 5 5,4 Nørresundby Gymnasium og HF 4,9 5,1 Fjerritslev Gymnasium 4,2 4,7 Ændringer i gymnasieloven har betydet lidt større usikkerhed i forhold til karaktergennemsnittet. I 2009 og 2008 var alle elever til eksamen, men i 2010 var de skriftlige fag en del af eksamensudtrækket. Det betyder at de enkelte gennemsnit vil være mindre signifikante, da det ofte vil være en tendens i udtrækket, når kun en lille del af holdet skal til skriftlig eksamen. Det kan f.eks. være de elever, som ikke har matematik A eller et andet fag, og det kan give en skæv tendens. 16

17 Samtidig er antallet af skriftlige karakterer lavere og dermed er grundlaget for karaktergennemsnittet færre og mere usikre karakterer. I de fleste fag er der så få A-niveau-elever at en enkelt elev kan trække voldsomt op eller ned i gennemsnittet, men i dansk, engelsk og matematik har vi mellem 90 og 165 elever til eksamen, så de største udsving udjævnes over de mange elever. Vi klarer os generelt godt i disse tre skriftlige fag, og det har vi også formået efter reformen. Dansk stil var i 2008 helt forrygende med 6,8 i snit. Her er vore elever i gennemsnit 8. bedste elever på landsplan. I 2009 har en enkelt klasse trukket gennemsnittet ned p.g.a. meget lave karakterer og to andre klasser ligger ligeledes under gennemsnittet. Skolen er placeret som nr. 47 ud af 135 skoler. Med gymnasiereformen er den danske stil blevet ændret, og der er endnu ikke etableret konsensus om definitionen på de enkelte genrer. Manglende enighed om definitionerne på bl.a. essay-genren har trukket gennemsnittet ned i et par klasser, men det samlede gennemsnit er stadig over landsgennemsnittet på 5,94 for dansk stil. I 2010 er karaktergennemsnittet i dansk stil på 6,4. Dansk stil eksamenskarakterer Aalborg Katedralskole 6,8 6,0 6,4 Aalborg Studenterkursus 6,3 6,0 Støvring Gymnasium 6,2 5,7 Hasseris Gymnasium 6,1 5,7 Dronninglund Gymnasium 6 5,6 Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus 5,8 5,3 Morsø Gymnasium 5,7 5,8 Hobro Gymnasium og HF-Kursus 5,6 5,2 Brønderslev Gymnasium og HF 5,5 5,7 Thisted Gymnasium og HF-Kursus 5,3 6,6 Aalborghus Gymnasium 5,3 5,5 Vesthimmerlands Gymnasium og HF 5,2 6,3 Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 5,1 5,7 Nørresundby Gymnasium og HF 4,9 5,7 Fjerritslev Gymnasium 4,7 5,7 17

18 Skriftlig engelsk var i 2008 helt i top med 6,9. Her var vore elever på landsplan tredjebedste kun overgået af Køge og Birkerød. Set i forhold til 2008 og 2009 ligger karaktergennemsnittet lavere i 2010, men det er stadig højt sammenlignet med de nordjyske gymnasier. Engelsk A skriftlig eksamen Aalborg Katedralskole 7,0 6,7 5,9 Aalborg Studenterkursus 6,2 5,8 Hasseris Gymnasium 6,1 5,0 Støvring Gymnasium 6,0 5,2 Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus 6,2 5,8 Brønderslev Gymnasium og HF 6,3 5,2 Morsø Gymnasium 5,9 6,0 Dronninglund Gymnasium 5,1 5,9 Hobro Gymnasium og HF-Kursus 5,5 6,7 Thisted Gymnasium og HF-Kursus 5,5 5,7 Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 5,6 5,7 Aalborghus Gymnasium 4,8 5,2 Vesthimmerlands Gymnasium og HF 4,5 6,1 Nørresundby Gymnasium og HF 4,9 5,2 Fjerritslev Gymnasium 4,2 6,0 I matematik ligger vi i toppen i Nordjylland skriftligt. På landsplan ligger vi i 2009 i den bedste fjerdedel. Matematik A skriftlig eksamen STX Total Vesthimmerlands Gymnasium og HF 8,1 7,9 8 Thisted Gymnasium og HF-Kursus 6,4 7,8 7,1 Hasseris Gymnasium 7 7,1 7 Aalborg Katedralskole 6,1 6,9 6,5 Støvring Gymnasium 5,9 6,6 6,2 Dronninglund Gymnasium 7,6 6,4 7 Mariagerfjord Gymnasium 3,6 6,4 5 Aalborghus Gymnasium 5,1 6,4 5,7 Brønderslev Gymnasium og HF 6,5 5,9 6,1 Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 6 5,9 5,9 18

19 Frederikshavn Gymnasium og HF- Kursus 6,9 5,7 6,3 Morsø Gymnasium 5,2 5,4 5,4 Nørresundby Gymnasium og HF 5,7 5,1 5,4 Fjerritslev Gymnasium 4,5 4,1 4,3 Aalborg Studenterkursus 3,4 3,3 3,3 Total 5,9 6,2 6,1 Mundtlig eksamen Mundtlig eksamen klarer vore elever lidt dårligere end de bedste i Nordjylland. På landsplan ligger 2009-resultatet midt i feltet på landsplan Total Thisted Gymnasium og HF-Kursus 6,9 7,3 7,9 7,4 Brønderslev Gymnasium og HF 6,1 6,7 7,3 6,7 Morsø Gymnasium 12 6,9 7,6 7,3 7,4 Vesthimmerlands Gymnasium og HF 6,3 7,3 7,3 7,1 Støvring Gymnasium 6,7 7,4 7,2 7,2 Hasseris Gymnasium 6,5 7 7,7 7 7,2 Mariagerfjord Gymnasium 6,7 6,8 7 6,9 Aalborg Katedralskole 6,8 7,4 7 7,1 Frederikshavn Gymnasium og HF- Kursus 6,5 6,8 6,8 6,8 Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 6,7 6,9 6,8 6,8 Dronninglund Gymnasium 7 7,3 6,7 7 Fjerritslev Gymnasium 5,7 6,8 6,7 6,5 Aalborg Studenterkursus 5,3 6,4 6,7 6,2 Nørresundby Gymnasium og HF 6,2 6,6 6,5 6,5 Aalborghus Gymnasium 10 6,5 7 6,5 6,7 Initiativer Målet med stort set alle initiativer er at øge kvaliteten af undervisningen, så elevernes faglige niveau kan forbedres. Det vigtigste initiativ i forhold til karakterniveauet er meget høj fokus på efteruddannelse. Gennem de sidste 4 år har efteruddannelse haft meget høj prioritet, og der har været næsten fri adgang til efteruddannelse. Konklusion Målsætningen i forhold til karakterniveau er opfyldt på gymnasiet, hvor skolen ligger i den bedste tredjedel. På hf er målsætningen endnu ikke opfyldt. Der er i 2009 sket et fald i karaktergennemsnit, men her skal man dog være opmærksom på at elevtallet på hf er begrænset, og det betyder at ganske 19

20 få elever, der gennemfører med et dårligt resultat i stedet for at gå ude før eksamen trækker gennemsnittet ned. Samlet set er karakterniveauet tilfredsstillende og indikerer et højt fagligt niveau på skolen. 20

21 MÅLSÆTNING 4 At fraværsprocenten er mindst 10 % under landsgennemsnittet Indikator for målopfyldelse Måles ved sammenligning af gennemsnitlige fraværsprocenter med landsgennemsnittet. Sammenligningsgrundlaget er undervisningsministeriets fraværsundersøgelse fra Landsgennemsnittet for fravær var i 2001: o 1g 6,7% o 2g 8,3% o 3g 8,8% o 1hf 13,2% o 2hf 12,7% Målet er nået ved følgende fraværstal: o 1g 6,1% o 2g 7,4% o 3g 7,9% o 1hf 11,9% o 2hf 11,4% Resultat Fraværet faldt væsentligt i skoleåret 2008/2009 og det lavere niveau er blevet fastholdt i 2009/2010. Alt andet lige, så vil fraværet ligge højere i 2009/2010 pga. svineinfluenzaen, som i mange uger i efteråret betyd et fravær på %. Fraværet i 1g og 1hf ligger på landsgennemsnittet. Fraværet i 2g og 3g er faldet i forhold til sidste år, og ligger mere end 10 % under landsgennemsnittet for hf ligger desværre over landsgennemsnittet for Det reelle tal er dog tæt på landsgennemsnittet, da selvstuderende af tekniske årsager påvirker fraværstallet negativt. Aalborg Katedralskole Landsgennemsnit Fraværs% 1.g 6,2 6,4 7,3 6,2 6,7 6,7 6,6 Fraværs% 2.g 8,0 6,6 8,5 7,9 7,8 8,3 8,9 21

22 Fraværs% 3.g 7,6 8,0 9,4 9,0 8,5 8,8 10,2 Fraværs% 1.hf 11,9 10,0 14,3 12,1 13,7 13,2 13,1 Fraværs% 2.hf 9,5 11,3 15,2 14,0 17,7 12,7 16,1 I 2008/2009 har der desuden været fokus på det skriftlige fravær. Indførelsen af Lectio som fraværsadministrationssystem har givet et effektivt værktøj til at følge elevernes skriftlige fravær. 2008/2009 har været anvendt til at få systemet kørt ind, men fra 2009/2010 vil der blive sat fokus på det skriftlige fravær. Balancen omkring det skriftlige fravær er, at vi gennem registreringerne i Lectio kan se en betydelig grad af forsømmelighed, samtidig med at vi til eksamen kan se at vore elever klarer sig blandt de bedste. Initiativer Der har igen i 2009/2010 været stor fokus på fraværsopfølgning. Retningslinierne for fraværsopfølgning og især opfølgningen omkring det skriftlige fravær er blevet skærpet. I løbet af året er der blevet grebet hurtigere ind end tidligere, for at sikre en høj tilstedeværelse blandt eleverne. I forhold til det skriftlige fravær har indførelsen af Lectio betydet at alle opgaver nu registreres elektronisk. Pga. registreringerne i Lectio har der i år kunnet indføres sanktioner for skriftligt fravær, og flere elever er kommet på særlige eksamensvilkår (til eksamen i alle fag) pga. skriftligt fravær. I slutningen af skoleåret udformede en arbejdsgruppe nye retningslinier for det skriftlige fravær, som et forsøg på at mindske fraværet endnu mere. Konklusion Målet omkring fravær er ikke nået, men i 2g, 3g og 1hf er vi meget tæt på målet. Generelt er vi tæt på målet i gymnasiet, medens der er et stykke vej endnu på hf, hvor det i år er gået den forkerte vej. 22

23 MÅLSÆTNING 5 At gennemførelsesprocenten er i den bedste halvdel på landsplan Indikator for målopfyldelse Måles vha Undervisningsministeriets gennemførelsesstatistik. Resultat Tallene for gennemførelse svinger en del fra år til år. Tallene er derfor forbundet med stor usikkerhed. Undervisningsministeriets opgørelse over fuldførelsesprocenter for de gymnasiale uddannelsesinstsitutioner i Nordjylland ses nedenfor. Gennem de seneste 8 år har fuldførelsesprocenten svinget mellem 78 og 88 %. Fuldførelsesprocenten for årgang 2008, som er seneste årgang, har været på 87 %. Det placerer skolen lidt over gennemsnittet for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland. Sammenlignet med gymnasierne i Nordjylland ligger 87% i gennemførelsesprocent lidt under midten. (EAK) Fuldførelsesprocent (modelberegnet) Total MARTEC 100% 100% 93% 96% 100% 96% 96% Dronninglund Gymnasium 96% 88% 87% 98% 96% 96% 94% 96% 94% Støvring Gymnasium 87% 91% 90% 88% 96% 93% 95% 94% 92% Fjerritslev Gymnasium 92% 91% 97% 93% 90% 95% 93% 93% 93% Hasseris Gymnasium 87% 92% 87% 78% 86% 91% 95% 93% 89% Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 88% 90% 87% 90% 88% 89% 88% 91% 89% Mariagerfjord Gymnasium 86% 85% 87% 91% 94% 87% 91% 91% 89% VUC Thy-Mors 100% 83% 100% 87% 89% 90% Aalborghus Gymnasium 84% 83% 75% 90% 87% 90% 88% 89% 86% Aalborg Universitet 81% 77% 78% 80% 80% 90% 87% 89% 84% Thisted Gymnasium og HF-Kursus 89% 88% 88% 82% 86% 91% 87% 88% 87% Nørresundby Gymnasium og HF 84% 83% 86% 87% 83% 87% 89% 88% 86% Aalborg Katedralskole 78% 85% 87% 86% 88% 88% 83% 87% 85% Professionshøjskolen University College Nordjylland 69% 64% 72% 64% 94% 89% 91% 87% 80% Tech College Aalborg 77% 78% 78% 78% 77% 76% 83% 87% 80% Vesthimmerlands Gymnasium og HF 94% 88% 91% 92% 90% 89% 88% 86% 90% Brønderslev Gymnasium og HF 86% 88% 90% 84% 84% 84% 88% 86% 86% EUC Nordvest 88% 77% 86% 83% 84% 80% 82% 85% 83% Frederikshavn Gymnasium og HF- Kursus 87% 83% 86% 87% 85% 84% 84% 84% 85% Morsø Gymnasium 95% 86% 92% 87% 83% 87% 82% 83% 87% VUC Nordjylland 60% 100% 83% 90% 93% 64% 83% 81% 23

AALBORG KATEDRALSKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2008/2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING 2008-2012 Side 3 SAMMENFATNING Side 4 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal,

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland REGIONAL UDVIKLING Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 1 Udarbejdet for Region Nordjylland,

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Der har deltaget i alt

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 2009 stx, hhx htx og hf Dette er en særlig udgave, som kun medtager spørgsmål til stx, hhx, htx og 2-årigt hf på ungdomsuddannelser. Der

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 2. oktober 2013 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Årsrapport for Viby Gymnasium

Årsrapport for Viby Gymnasium Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2013 2014 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår give bestyrelsen en kort status over, hvordan skolen i det forgangne skoleår har

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2014 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale studerende - før, under

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Ledelsesrapport 2009-10

Ledelsesrapport 2009-10 Århus Statsgymnasium Ledelsesrapport 2009-10 Keld Larsen 2!! " $% & ' ' ''() * + % ', & -). ' / *. +01+ ' ')' *. 2 3 4% 5, ) *5 3 2% 66 430 62 " 21 10 + ' 3 " 7 5 8 09 : 4 ; 2 Frafald på Århus Statsgymnasium

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012

Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012 Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012 1 2012 Arkiv 212 Profil og særlige mål for året Faglig profil Rødkilde Gymnasium er en statslig selvejende institution, som tilbyder almendannende og studieforberedende

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på stx 2015 Baggrund: Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF har efter drøftelser med to af Undervisningsministeriets læringskonsulenter gennemført

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

Karakterbogen Netværk C

Karakterbogen Netværk C Karakterbogen Netværk C HG afdelinger UU trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007, HG afdelinger 2007 ASPEKT

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 2013 Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 1. Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at du svarer på

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for de Almene Gymnasier Svarprocent: % (488/5) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid HF Uddannelsen 2015 Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid OM Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som

Læs mere

Fakta-ark vedrørende Svendborg HandelsGymnasium

Fakta-ark vedrørende Svendborg HandelsGymnasium Fakta-ark vedrørende Svendborg HandelsGymnasium Det er en helt central ambition på Svendborg HandelsGymnasium og Svendborg Erhvervsskole i øvrigt - at hver enkelt elev skal lære så meget som overhovedet

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

De grønlandske gymnasiale uddannelser EN SUCCESHISTORIE

De grønlandske gymnasiale uddannelser EN SUCCESHISTORIE De grønlandske gymnasiale uddannelser EN SUCCESHISTORIE GUX Nuuk 53 lærere 10 spor i 2014 21 klasser 487 elever pr. 1. august 2014 GUX Aasiaat 35 lærere 9 spor i 2014 20 klasser 425 elever pr. 1. august

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole

Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole Skoleudvikling i Praksis SIP4 December 2014 1 AL(-U-V-A1 Kort om gymnasiet I alt ca. 1.785 elever i 67 klasser Ét handelsgymnasium i Aarhus tre

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland STATISTIK 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006 UU Center Himmerland Bilag til årsberetning 2005-2006 Udvikling i antallet af 9. og 10. kl. elever der søger ind på de gymnasiale

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

Fakta og myter om stx

Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Hvordan kan det være et problem, at omkring 30 procent af en ungdomsårgang får en studentereksamen (stx), når regeringens målsætning om, at 95 procent af en

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne...4 Hvor mange er de?...4 Skolestørrelse... 5 Lærer/elevratio...6 De almengymnasiale studenter - før, under og efter...6 Det almene

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Sigurd 2012-09-27 Notat vedr. Møllevangsskolens placering på Undervisningsministeriets rangliste. Baggrund: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har afsluttet kvalitetstilsynet med folkeskolen

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING Indledning KEA udarbejder hvert år en kvalitetsrapport. Rapporten er et tilbageblik på året 2012 og skal bruges som afsæt til at se fremad, sætte mål og

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud

Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud 1. Uddannelsescenter Herning i samarbejde med Herning HF og VUC Projekt: Forsøg med FVU-undervisning til unge under 18 år, som en integreret del af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Bioteknologi Hvem er vi? Kirsten Rosenkilde Teamleder for klassen Matematik, Dansk Andrea og Peter Tutorer Bioteknologi Hvad kan vi fx arbejde med? Hvor

Læs mere