AALBORG KATEDRALSKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG KATEDRALSKOLE"

Transkript

1 AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2009/2010

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING Side 3 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal, der sikrer at skolen kan fastholde Side 4 8 gymnasiespor og 3 hf-spor MÅLSÆTNING 2: At elevtilfredsheden er blandt de bedste sammenlignet med øvrige Side 10 gymnasier og hf-kurser MÅLSÆTNING 3: At karakterniveauet ved eksamen ligger i den bedste tredjedel på Side 13 landsplan MÅLSÆTNING 4: At fraværsprocenten er mindst 10 % under landsgennemsnittet Side 21 MÅLSÆTNING 5: At gennemførelsesprocenten er i den bedste halvdel på landsplan Side 23 MÅLSÆTNING 6: At overgangsfrekvensen i forhold til videregående uddannelse ligger Side 27 i den bedste halvdel på landsplan MÅLSÆTNING 7: At arbejdsmiljøet er i den bedste halvdel blandt virksomheder Side 30 generelt MÅLSÆTNING 8: At hovedbygningen, 1.sal i administrationsbygningen og Side 35 naturfagsfløje renoveres MÅLSÆTNING 9: At der hvert år iværksættes et eller flere større udviklingsprojekter Side 37 MÅLSÆTNING 10: At der iværksættes initiativer til at styrke det eksterne samarbejde Side 41 MÅLSÆTNING 11: At der iværksættes initiativer, der styrker elevernes frivillige Side 43 aktiviteter 2

3 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING Aalborg Katedralskoles målsætning er: At fastholde et ansøgertal, der sikrer at skolen kan fastholde 8 gymnasiespor og 3 hf-spor At elevtilfredsheden er blandt de bedste sammenlignet med øvrige gymnasier og hf-kurser At karakterniveauet ved eksamen er i den bedste tredjedel på landsplan At fraværsprocenten er mindst 10 % under landsgennemsnittet At gennemførelsesprocenten er i den bedste halvdel på landsplan At overgangsfrekvensen i forhold til videregående uddannelse ligger i den bedste halvdel på landsplan At arbejdsmiljøet er i den bedste halvdel blandt virksomheder generelt At hovedbygningen, 1.sal i administrationsbygningen og naturfagsfløjen renoveres At der hvert år iværksættes et eller flere større udviklingsprojekter At der iværksættes initiativer til at styrke det eksterne samarbejde At der iværksættes initiativer, der styrker elevernes frivillige aktiviteter 3

4 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal, der sikrer at skolen kan fastholde 8 gymnasiespor og 3 hf-spor Indikatorer for målopfyldelse Måles v.h.a. udvikling i ansøgertal. Målet er opnået, hvis der hvert år starter 224 gymnasieelever og 84 hf-kursister. Resultat Ansøgertallet for 2009 var 287 ansøgere til gymnasiet og 136 ansøgere til hf. Der var desuden 10 ansøgere til klassen for unge med autismespektrumforstyrrelse (ASF). Det samlede ansøgertal var i alt 433 ansøgere. Det er det højeste ansøgertal i skolens historie. Dermed opfylder vi målsætningen om at fastholde 8 gymnasiespor og 3 hf-spor. Der er i 2010 oprettet 10 gymnasieklasser og 5 hfklasser, hvoraf den ene klasse er en klasse for unge med autismespektrumforstyrrelse (ASF). Baggrunden for det høje søgetal er først og fremmest finanskrisen. Finanskrisen har betydet, at unge har sværere ved at finde ufaglært arbejde, og samtidig har finanskrisen tydeliggjort behovet for uddannelse på fremtidens arbejdsmarked. Søgetallet til STX er i 2010 steget med 5% i Nordjylland og tilsvarende er søgetallet til HF steget med 19 %. Stigningen i ansøgertallet på Aalborg Katedralskole er på STX 9% og på HF på 43%. Dertil kommer ansøgerne til ASF-klassen. Alt i alt et meget tilfredsstillende søgetal. Antallet af 16-årige topper p.t. og vil falde med 15 % over de næste 10 år. Faldet i antal 16-årige vil med uændrede søgemønstre betyde et fald i ansøgertallet svarende til 1,6 klasse. I hele perioden vil der dog under uændrede vilkår være elever til at opfylde skolens målsætning om 8 gymnasieklasser og 3 hf-klasser. Under forudsætning af uændrede søgemønstre vil der trods tilbagegangen i antal unge være flere ansøgere til Aalborg Katedralskole end der kan rummes i 8 STX-klasser og 3 HFklasser. 4

5 Nedgangen i antallet af 16-årige over de nærmeste år vil dog få betydning, da kapaciteten i Aalborg er blevet øget. I 2009 har Hasseris Gymnasium fået 6 nye klasseværelser og Aalborghus Gymnasium forventes at udbygge skolen for 33 mio. kr. Der vil fremover være en større kapacitet til færre elever, og det kan betyde elevmangel på de gymnasier, der har øget kapaciteten. Resultatet vil være en hårdere konkurrence om eleverne. Prognoserne for hele Region Nordjylland viser et fald i antal 16-årige på i gennemsnit 1,5 % pr. år over de næste 10 år. Allerede år 2014 vil antallet af unge i Region Nordjylland være faldet med 10 %. Tilbagegangen på 10 % vil ramme alle Aalborgs nabokommuner med undtagelse af Brønderslev. Derfor vil nabogymnasierne i oplandet forventes at opleve tilbagegang over de nærmeste år. Det vil ligeledes skærpe konkurrencen om eleverne. Samlet set vil konkurrencen om eleverne blive skærpet de nærmeste år både i Aalborg og i forhold til oplandsgymnasierne. De historiske tal for ansøgertallet til Aalborg Katedralskole viser en god søgning til skolen, men også store udsving. Den generelle tendens over tid har været tilbagegang for hf og fremgang for gymnasiet. Hovedtendenserne dækker dog over meget store udsving fra år til år. Gymnasiet har bevæget sig mellem 149 ansøgere for 12 år siden til 264 ansøgere i år, og hf har svinget mellem 75 ansøgere i 2005 og 204 ansøgere i Skolens beliggenhed betyder, at det naturlige optageområde er begrænset. Mod nord bor kun få unge mennesker mellem skolen og Limfjorden. Mod øst er centrum, hvor der ligeledes bor få gymnasiesøgende unge. Mod syd og vest er afstanden til Aalborghus og Hasseris gymnasium mindre end 4 km. Der er kort sagt relativt få elever i skolens umiddelbare optageområde. Derfor kommer en stor del af eleverne fra områder, hvor afstanden til et konkurrerende gymnasium er kortere end afstanden til Aalborg Katedralskole. For mange elever er Aalborg Katedralskole et tilvalg frem for det nærmeste gymnasium. Skolen er derfor meget følsom overfor ændringer i stemninger blandt unge. Vi er i højre grad end andre gymnasier afhængig af et godt image, da vi kun kan opretholde den nuværende størrelse, hvis der er elever, der er villige til at køre forbi et andet gymnasium for at komme på Aalborg Katedralskole Ansøgertal Aalborg Katedralskole År Gymnasium HF I alt gym+hf ?? 5

6 ?? (+10 ASF) 423 (433) I 2008 lavede Region Nordjylland en GIS-analyse af fordeling af ansøgere på de enkelte skoler. Søgemønsteret i Aalborg er således at ansøgerne til Nørresundby, Hasseris og Aalborghus stort set alle bor så tæt på skolen, at skolen er nærmeste gymnasium. Søgemønsteret for Aalborg Katedralskole er anderledes. Her kommer ansøgerne spredt fra alle dele af Aalborg og fra store dele af oplandet helt til Hobro, Fjerritslev, Hals og Sæby. Aalborg Katedralskole har en anderledes profil, som betyder at den tiltrækker elever, der cykler forbi et andet gymnasium for at komme på Aalborg Katedralskole. Det er en styrke, at skolen kan tiltrække elever fra et stort opland, men det 6

7 giver som nævnt en sårbarhed, hvis historien om Aalborg Katedralskole bliver negativ blandt potentielle ansøgere. Nedenstående tabel viser elevernes begrundelse for at vælge Aalborg Katedralskole sammenlignet med 3 Benchmark-gymnasier. Undersøgelsen er gennemført i 2008 og 2009, og der er betydelige udsving mellem de to år, men tabellen kan alligevel give et fingerpeg om hvad der tiltrækker elever til skolen. De områder, hvor Aalborg Katedralskole i højere grad end de tre øvrige skoler tiltrækker elever er: Ry for et godt socialt miljø Traditioner i familien Ry for et højt fagligt niveau Kammeraterne De områder, hvor Aalborg Katedralskole I mindre grad tiltrækker elever er Beliggenhed i forhold til bopæl Anbefaling fra studievejledere på folkeskolerne/uu-vejledere Svar på spørgsmålet: Sæt kryds ud for de 5 nedenstående punkter, som har haft størst betydning for dit valg af Aalborg Katedralskole Total Ikast Struer 2008 Viby Gymnasier 139 Aalborg 2008 Aalborg 2009 Aalborg Uddannelsen på skolen passer til, hvad jeg vil i fremtiden 59,60% 58,70% 55,90% 66,90% 56,90% 77,20% 38,20% Gymnasiets linjer/studieretninger ,40% 65,30% 61,80% 57,60% 55,90% 54,30% 66,50% Skolen havde den bedste beliggenhed i forhold til mit hjem 55,50% 54,50% 71,60% 66,90% 39,50% 50,00% 42,00% Skolen har ry for at have at godt socialt miljø ,30% 41,30% 47,10% 38,80% 74,40% 41,80% 78,30% Der er gode muligheder for videreuddannelse og beskæftigelse 48,10% 52,10% 47,10% 41,70% 50,80% 39,10% Der er gode muligheder for senere 26 7

8 beskæftigelser 12,30% Der er gode muligheder for videreuddannelse 70 33,00% Skolen i mit område har et godt ry ,00% 33,10% 40,20% 19,40% 35,90% 38,00% Andet ,60% 24,00% 31,40% 34,50% 34,40% 36,40% 28,30% Mine kammerater skulle også begynde/gik på gymnasiet 30,30% 28,90% 33,30% 22,30% 35,40% 36,40% 39,20% Skolen har ry for at have et højt fagligt niveau ,50% 24,80% 23,50% 12,20% 25,10% 27,20% 43,40% Der er tradition i min familie for at gå på gymnasiet 16,90% 9,90% 14,70% 13,70% 24,60% 16,80% 19,20% Mine forældre anbefalede mig skolen Ungdomsuddannelses-vejlederen anbefalede mig skolen Studievejlederen i min folkeskole anbefalede mig skolen 15,30% 24,80% 25,50% 19,40% 1,00% 15,80% 31 14,60% 10 4,70% Godt åbent hus-arrangement og informationsmateriale 12,40% 14,00% 3,90% 13,70% 14,90% 6,50% 31,10% Præsentationskurser Brobygningskursus Skolens hjemmeside ,20% 6,60% 4,90% 7,20% 8,70% 5,40% 6,60% ,00% 5,80% 1,00% 10,10% 3,10% 1,60% 0,90% ,70% 5,00% 4,90% 4,30% 4,60% 0,50% 4,70% Initiativer Initiativer i forhold til at fastholde og udvide søgningen til Aalborg Katedralskole har i 2009/2010 været følgende Etablering af en klasse for unge med autisme-spektrumforstyrrelse Faglige aftenforedrag for forældre og andre interesserede Samarbejde med de tre gymnasier syd for fjorden om at arrangere orienteringsmøde for folkeskolens vejledere og andre interesserede. Skolens fysiske rammer er blevet renoveret for 9 mio kr. 8

9 Konklusion Aalborg Katedralskole lever op til målsætningen om at tiltrække ansøgere til 8 gymnasiespor og 3 hf-spor. Der er oprettet 10 gymnasieklasser og 5 hf-klasser i 2010 (heraf en klasse for unge med autisme-spektrumforstyrrelse). Skolens beliggenhed betyder, at ansøgerne til at opnå målsætningen ikke kan findes alene i nærmiljøet, og skolen er derfor afhængig af at kunne tiltrække elever, der kører forbi et andet gymnasium for at komme til Aalborg Katedralskole. Det betyder, at skolens image er afgørende for søgningen. Over de nærmeste 5 år vil årgangene falde og i kombination med en øget kapacitet i Aalborgområdet må konkurrencen mellem gymnasierne forventes skærpet. 9

10 MÅLSÆTNING 2: At elevtilfredsheden er blandt de bedste sammenlignet med øvrige gymnasier og hf-kurser Indikator for målopfyldelse Måles ved benchmarking i VISA-samarbejdet eller lignende samarbejder Resultat Som det fremgår ovenfor er elevtilfredshed en væsentlig parameter for Aalborg Katedralskole. Høj grad af elevtilfredshed er altid væsentlig, men p.g.a. at mange af Aalborg Katedralskoles ansøgere har valgt skolen frem for et gymnasium, der ligger tættere på, så er tilfredsheden en afgørende parameter for at opretholde søgningen til skolen. For at sikre kvaliteten indgår Aalborg Katedralskole i et benchmark-netværk med 3 øvrige gymnasier, der i fællesskab gennemfører tilfredshedsundersøgelser. Undersøgelsen gennemføres af Aspect R & D, der har stor erfaring med undersøgelser af elevernes undervisningsmiljø. Undersøgelsen er gennemført på alle 4 skoler i Undersøgelserne er gennemført under så ensartede forhold som muligt på de 4 skoler. For at kunne lave en hurtig sammenligning er resultaterne indekserede, således at det bedste resultat får indekstal 100 og de øvrige gradueres i forhold til dette maksimum. I 2009 og 2010 er det desværre kun Aalborg Katedralskole, der har ønsket at gennemføre undersøgelsen. Sammenligningstallene er derfor fra Fra 2011 vil undersøgelse af elevtilfredshed indgå i skolens ressourceregnskab, som undervisningsministeriet vil gøre sammenlignelige på landsplan. Fra 2011 forventer vi derfor at kunne sammenligne vore resultater på landsplan. Af hensyn til sammenligneligheden og kontinuiteten har vi i år anvendt det sprøgeskema, som anvendes i ressourceregnskabet. Det betyder, at sammenligningsgrundlaget fra 2011 vil være både i forhold til landets øvrige gymnasier og i forhold til Det betyder dog, at ikke alle tal er sammenlignelige i forhold til 2009, da spørgeskemaet er ændret i mellemtiden. Det generelle resultat er meget positivt. Den væsentligste parameter er elevernes generelle vurdering af skolen som helhed. Her lå Aalborg Katedralskole i 2008 i toppen med en karakter på 10

11 7,6. I 2009 er dette resultat øget til en karakter på 7,9. I 2010 er skalaen ændret, så skolen vurderes på en skala fra 1 til 10. Gennemsnittet er her på 7,5. Tallene er ikke sammenlignelige, men 90 % af eleverne har givet karakteren over middel mellem 6 og 10. På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst, hvilken karakter vil du give Aalborg Katedralskole som helhed? Karakter: Total % Dårligst 1 0 0% 10-trins skala Bedst % 2% 3% 5% 7% 24% 34% 19% 5% Mean 7,5 Det centrale formål for Aalborg Katedralskole er at levere undervisning. Derfor er vurderingen af den undervisning eleverne modtager en meget central parameter. Undervisningen vurderes begge år til 7,6 lige under Vibys 7,7. I 2010 er skalaen ændret til en karakter mellem 1 og 10. Her vurderer eleverne den undervisning de modtager til 7,4 og 89% giver undervisningen en karakter på mellem 6 og 10. På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst, hvilken karakter vil du give den undervisning du modtager? Total % Dårligst 1 1 0% 10-trins skala Bedst % 2% 2% 6% 8% 27% 35% 17% 2% Mean 7,4 En meget central parameter i forhold til at tiltrække elever er skolens sociale miljø, som eleverne vurderer helt i top. På en scala fra 1 10 får det sociale miljø 8,0 i karakter. 90% giver det sociale miljø karakterer mellem 6 og 10. På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst, hvilken karakter vil du give... skolens sociale miljø? Total % Dårligst 1 3 1% 10-trins skala Bedst % 1% 2% 4% 6% 16% 20% 26% 23% Mean 8,0 11

12 I den nye undersøgelser er eleverne blevet spurt om i hvor høj grad de vil anbefale skolen til andre, hvor 1 er slet ikke og 10 er fuldt ud. Gennemsnittet er 8,4 og 90% har markeret mellem 6 og % har svaret 10. I hvilken grad kan du anbefale Aalborg Katedralskole til andre? Brug en skala fra 1 til 10, hvor 1 er "kan slet ikke anbefale" og 10 er "kan fuldt ud anbefale". Karakter: Total % Slet ikke 1 3 1% 10-trins skala Fuldt ud % 1% 2% 5% 5% 9% 20% 23% 34% Mean 8,4 Initiativer Det er altafgørende at de generelle vurderinger af skolen som helhed, undervisningen og det sociale miljø er i top. Skolen lever derfor i høj grad op til sin målsætning på dette punkt. Der er i år ikke taget særlige initiativer, men generelt sigter alle skolens udviklingsprojekter mv. på at forbedre skolen og dermed også forbedre elevernes positive opfattelse af skolen. Konklusion Aalborg Katedralskole opfylder generelt målsætningen om at ligge i toppen i forhold til skolerne i benchmark-samarbejdet i VISA. Vi har i år anvendt det spørgeskema, som skal anvendes i forhold til Ressource-regnskabet. Det må formodes, at der kommer landsdækkende benchmarking af gymnasierne vha. disse elevtilfredshedsundersøgelser. 12

13 MÅLSÆTNING 3 At karakterniveauet ved eksamen ligger i den bedste tredjedel på landsplan Indikator for målopfyldelse: Måles vha Undervisningsministeriets karakterstatistik Resultat Det gennemsnitlige eksamensresultat lå ved eksamen 2009 på 7,3 i gymnasiet. Det betyder at målsætningen om at være i den bedste tredjedel allerede er nået. Karaktererne for de to første årgange efter gymnasiereformen viser, at Aalborg Katedralskole er kommet godt i gang med gymnasiereformen. Karakterniveauet er flyttet fra at ligge under den højeste tredjedel til at ligge indenfor de bedste %. Karekterniveauet på Aalborg Katedralskole placere skolen som nr.. 18 blandt skolens 145 gymnasier.. Ved sommereksamen 2010 er karaktergennemsnittet faldet en anelse til 7,1 svarende til Vi kender endnu ikke karakterniveauet på de øvrige gymnasier, men i 2009 ville karakteren 7,1 placere skolen som nr. 30 blandt 145 gymnasier. På hf er karaktergennemsnittete fra 2009 på 5,4 blevet fastholdt. Vi når ikke målsætningen om at ligge i den bedste tredjedel på hf. Til gengæld er gennemførelsesprocenten usædvanlig høj. Nedenfor ses gennemsnittet af eksamensresultaterne på de gymnasiale uddannelser i Aalborg ved sommereksamen 2008 og Desuden er karakterniveauet for Aalborg Katedralskole med for sommereksamen 2010 STX Gennemsnit for eksamensresultat ved

14 studentereksamen Hasseris Gymnasium 7,2 6,8 Aalborg Katedralskole 7,1 7,3 7,1 Aalborg Studenterkursus 6,6 6,5 Nørresundby Gymnasium og HF 6,3 6,6 Aalborghus Gymnasium 6,3 6,5 HTX Gennemsnit for eksamensresultat ved studentereksamen Aalborg Handelsskole 6,4 6,4 HHX Gennemsnit for eksamensresultat ved studentereksamen Aalborg Handelsskole 5,9 6,0 HF VUC Nordjylland 6,2 Aalborghus Gymnasium 5,9 5,8 Aalborg Katedralskole 5,8 5,4 5,4 Nørresundby Gymnasium og HF 5,8 5,5 Karaktergennemsnit for almen studieforberedelse og studieretningsprojekt Almen Studieforberedelse er en af gymnasiereformens nyskabelser. Her placerer vi os som nr. 35 ud af den 145 gymnasier i landet med 8,1 i snit. Karaktergennemsnittet var i 2010 på 8,3. Almen studieforberedelse Morsø Gymnasium 8,9 7,5 Vesthimmerlands Gymnasium og HF 8,8 8,4 Aalborg Katedralskole 8,5 8,1 8,3 Thisted Gymnasium og HF-Kursus 8,5 8,7 Hasseris Gymnasium 8,3 7,3 14

15 Støvring Gymnasium 8,1 8,3 Dronninglund Gymnasium 7,9 7,2 Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus 7,9 7,6 Aalborghus Gymnasium 7,7 7,1 Fjerritslev Gymnasium 7,6 8,2 Brønderslev Gymnasium og HF 7,5 7,7 Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 7,4 7,4 Hobro Gymnasium og HF-Kursus 7,2 8,0 Aalborg Studenterkursus 7,1 7,0 Nørresundby Gymnasium og HF 7,0 7,3 Karaktergennemsnittet for 2009 for gymnasiereformens anden nyskabelser studieretningsprojektet er på 7,4. På landsplan er det en placering som nr. 24 ud af 145 skoler. Studieretningsprojekt Thisted Gymnasium og HF-Kursus 7,3 7,9 Støvring 7,3 7,3 Aalborg Katedralskole 7,2 7,4 7,0 Dronninglund Gymnasium 7,1 6,5 Hasseris Gymnasium 7,1 6,3 Vesthimmerland Gymnasium 7,0 7,5 Morsø Gymnasium 6,8 6,9 Mariager Fjord Gymnasium 6,6 6,8 Brønderslev Gymnasium og HF 6,7 6,7 Nørresundby Gymnasium og HF 6,6 6,0 Aalborghus Gymnasium 6,6 6,0 Fjerritslev Gymnasium 6,5 7,4 Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 6,5 6,6 Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus 6,4 7,0 Aalborg Studenterkursus 5,8 6,0 Skriftlig eksamen 15

16 Årskarakterer og mundtlige eksamenskarakterer er alle karakterer, hvor den enkelte lærer kan påvirke resultatet for egne klasser. Det er ikke tilfældet ved de skriftlige eksamener, hvor opgaverne evalueres af to eksterne censorer. Slutresultatet for de skriftlige eksamener er top 3, når vi, når vi sammenligner os med de øvrige gymnasier i Nordjylland. På landsplan ligger vi blandt de 25 bedste sammenlignet med 145 gymnasier er karakterniveauet til skriftlig eksamen steget 0,1. Skriftlige eksamenskarakter Aalborg Katedralskole 6,3 6,2 6,3 Brønderslev Gymnasium og HF 6,2 5,4 Hasseris Gymnasium 6,1 5,7 Støvring Gymnasium 6 5,8 Dronninglund Gymnasium 5,7 5,7 Morsø Gymnasium 5,7 6,3 Thisted Gymnasium og HF-Kursus 5,7 6,3 Vesthimmerlands Gymnasium og HF 5,7 6,4 Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus 5,6 5,3 Aalborg Studenterkursus 5,5 5,3 Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 5,3 5,8 Hobro Gymnasium og HF-Kursus 5,3 5,9 Aalborghus Gymnasium 5 5,4 Nørresundby Gymnasium og HF 4,9 5,1 Fjerritslev Gymnasium 4,2 4,7 Ændringer i gymnasieloven har betydet lidt større usikkerhed i forhold til karaktergennemsnittet. I 2009 og 2008 var alle elever til eksamen, men i 2010 var de skriftlige fag en del af eksamensudtrækket. Det betyder at de enkelte gennemsnit vil være mindre signifikante, da det ofte vil være en tendens i udtrækket, når kun en lille del af holdet skal til skriftlig eksamen. Det kan f.eks. være de elever, som ikke har matematik A eller et andet fag, og det kan give en skæv tendens. 16

17 Samtidig er antallet af skriftlige karakterer lavere og dermed er grundlaget for karaktergennemsnittet færre og mere usikre karakterer. I de fleste fag er der så få A-niveau-elever at en enkelt elev kan trække voldsomt op eller ned i gennemsnittet, men i dansk, engelsk og matematik har vi mellem 90 og 165 elever til eksamen, så de største udsving udjævnes over de mange elever. Vi klarer os generelt godt i disse tre skriftlige fag, og det har vi også formået efter reformen. Dansk stil var i 2008 helt forrygende med 6,8 i snit. Her er vore elever i gennemsnit 8. bedste elever på landsplan. I 2009 har en enkelt klasse trukket gennemsnittet ned p.g.a. meget lave karakterer og to andre klasser ligger ligeledes under gennemsnittet. Skolen er placeret som nr. 47 ud af 135 skoler. Med gymnasiereformen er den danske stil blevet ændret, og der er endnu ikke etableret konsensus om definitionen på de enkelte genrer. Manglende enighed om definitionerne på bl.a. essay-genren har trukket gennemsnittet ned i et par klasser, men det samlede gennemsnit er stadig over landsgennemsnittet på 5,94 for dansk stil. I 2010 er karaktergennemsnittet i dansk stil på 6,4. Dansk stil eksamenskarakterer Aalborg Katedralskole 6,8 6,0 6,4 Aalborg Studenterkursus 6,3 6,0 Støvring Gymnasium 6,2 5,7 Hasseris Gymnasium 6,1 5,7 Dronninglund Gymnasium 6 5,6 Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus 5,8 5,3 Morsø Gymnasium 5,7 5,8 Hobro Gymnasium og HF-Kursus 5,6 5,2 Brønderslev Gymnasium og HF 5,5 5,7 Thisted Gymnasium og HF-Kursus 5,3 6,6 Aalborghus Gymnasium 5,3 5,5 Vesthimmerlands Gymnasium og HF 5,2 6,3 Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 5,1 5,7 Nørresundby Gymnasium og HF 4,9 5,7 Fjerritslev Gymnasium 4,7 5,7 17

18 Skriftlig engelsk var i 2008 helt i top med 6,9. Her var vore elever på landsplan tredjebedste kun overgået af Køge og Birkerød. Set i forhold til 2008 og 2009 ligger karaktergennemsnittet lavere i 2010, men det er stadig højt sammenlignet med de nordjyske gymnasier. Engelsk A skriftlig eksamen Aalborg Katedralskole 7,0 6,7 5,9 Aalborg Studenterkursus 6,2 5,8 Hasseris Gymnasium 6,1 5,0 Støvring Gymnasium 6,0 5,2 Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus 6,2 5,8 Brønderslev Gymnasium og HF 6,3 5,2 Morsø Gymnasium 5,9 6,0 Dronninglund Gymnasium 5,1 5,9 Hobro Gymnasium og HF-Kursus 5,5 6,7 Thisted Gymnasium og HF-Kursus 5,5 5,7 Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 5,6 5,7 Aalborghus Gymnasium 4,8 5,2 Vesthimmerlands Gymnasium og HF 4,5 6,1 Nørresundby Gymnasium og HF 4,9 5,2 Fjerritslev Gymnasium 4,2 6,0 I matematik ligger vi i toppen i Nordjylland skriftligt. På landsplan ligger vi i 2009 i den bedste fjerdedel. Matematik A skriftlig eksamen STX Total Vesthimmerlands Gymnasium og HF 8,1 7,9 8 Thisted Gymnasium og HF-Kursus 6,4 7,8 7,1 Hasseris Gymnasium 7 7,1 7 Aalborg Katedralskole 6,1 6,9 6,5 Støvring Gymnasium 5,9 6,6 6,2 Dronninglund Gymnasium 7,6 6,4 7 Mariagerfjord Gymnasium 3,6 6,4 5 Aalborghus Gymnasium 5,1 6,4 5,7 Brønderslev Gymnasium og HF 6,5 5,9 6,1 Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 6 5,9 5,9 18

19 Frederikshavn Gymnasium og HF- Kursus 6,9 5,7 6,3 Morsø Gymnasium 5,2 5,4 5,4 Nørresundby Gymnasium og HF 5,7 5,1 5,4 Fjerritslev Gymnasium 4,5 4,1 4,3 Aalborg Studenterkursus 3,4 3,3 3,3 Total 5,9 6,2 6,1 Mundtlig eksamen Mundtlig eksamen klarer vore elever lidt dårligere end de bedste i Nordjylland. På landsplan ligger 2009-resultatet midt i feltet på landsplan Total Thisted Gymnasium og HF-Kursus 6,9 7,3 7,9 7,4 Brønderslev Gymnasium og HF 6,1 6,7 7,3 6,7 Morsø Gymnasium 12 6,9 7,6 7,3 7,4 Vesthimmerlands Gymnasium og HF 6,3 7,3 7,3 7,1 Støvring Gymnasium 6,7 7,4 7,2 7,2 Hasseris Gymnasium 6,5 7 7,7 7 7,2 Mariagerfjord Gymnasium 6,7 6,8 7 6,9 Aalborg Katedralskole 6,8 7,4 7 7,1 Frederikshavn Gymnasium og HF- Kursus 6,5 6,8 6,8 6,8 Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 6,7 6,9 6,8 6,8 Dronninglund Gymnasium 7 7,3 6,7 7 Fjerritslev Gymnasium 5,7 6,8 6,7 6,5 Aalborg Studenterkursus 5,3 6,4 6,7 6,2 Nørresundby Gymnasium og HF 6,2 6,6 6,5 6,5 Aalborghus Gymnasium 10 6,5 7 6,5 6,7 Initiativer Målet med stort set alle initiativer er at øge kvaliteten af undervisningen, så elevernes faglige niveau kan forbedres. Det vigtigste initiativ i forhold til karakterniveauet er meget høj fokus på efteruddannelse. Gennem de sidste 4 år har efteruddannelse haft meget høj prioritet, og der har været næsten fri adgang til efteruddannelse. Konklusion Målsætningen i forhold til karakterniveau er opfyldt på gymnasiet, hvor skolen ligger i den bedste tredjedel. På hf er målsætningen endnu ikke opfyldt. Der er i 2009 sket et fald i karaktergennemsnit, men her skal man dog være opmærksom på at elevtallet på hf er begrænset, og det betyder at ganske 19

20 få elever, der gennemfører med et dårligt resultat i stedet for at gå ude før eksamen trækker gennemsnittet ned. Samlet set er karakterniveauet tilfredsstillende og indikerer et højt fagligt niveau på skolen. 20

21 MÅLSÆTNING 4 At fraværsprocenten er mindst 10 % under landsgennemsnittet Indikator for målopfyldelse Måles ved sammenligning af gennemsnitlige fraværsprocenter med landsgennemsnittet. Sammenligningsgrundlaget er undervisningsministeriets fraværsundersøgelse fra Landsgennemsnittet for fravær var i 2001: o 1g 6,7% o 2g 8,3% o 3g 8,8% o 1hf 13,2% o 2hf 12,7% Målet er nået ved følgende fraværstal: o 1g 6,1% o 2g 7,4% o 3g 7,9% o 1hf 11,9% o 2hf 11,4% Resultat Fraværet faldt væsentligt i skoleåret 2008/2009 og det lavere niveau er blevet fastholdt i 2009/2010. Alt andet lige, så vil fraværet ligge højere i 2009/2010 pga. svineinfluenzaen, som i mange uger i efteråret betyd et fravær på %. Fraværet i 1g og 1hf ligger på landsgennemsnittet. Fraværet i 2g og 3g er faldet i forhold til sidste år, og ligger mere end 10 % under landsgennemsnittet for hf ligger desværre over landsgennemsnittet for Det reelle tal er dog tæt på landsgennemsnittet, da selvstuderende af tekniske årsager påvirker fraværstallet negativt. Aalborg Katedralskole Landsgennemsnit Fraværs% 1.g 6,2 6,4 7,3 6,2 6,7 6,7 6,6 Fraværs% 2.g 8,0 6,6 8,5 7,9 7,8 8,3 8,9 21

22 Fraværs% 3.g 7,6 8,0 9,4 9,0 8,5 8,8 10,2 Fraværs% 1.hf 11,9 10,0 14,3 12,1 13,7 13,2 13,1 Fraværs% 2.hf 9,5 11,3 15,2 14,0 17,7 12,7 16,1 I 2008/2009 har der desuden været fokus på det skriftlige fravær. Indførelsen af Lectio som fraværsadministrationssystem har givet et effektivt værktøj til at følge elevernes skriftlige fravær. 2008/2009 har været anvendt til at få systemet kørt ind, men fra 2009/2010 vil der blive sat fokus på det skriftlige fravær. Balancen omkring det skriftlige fravær er, at vi gennem registreringerne i Lectio kan se en betydelig grad af forsømmelighed, samtidig med at vi til eksamen kan se at vore elever klarer sig blandt de bedste. Initiativer Der har igen i 2009/2010 været stor fokus på fraværsopfølgning. Retningslinierne for fraværsopfølgning og især opfølgningen omkring det skriftlige fravær er blevet skærpet. I løbet af året er der blevet grebet hurtigere ind end tidligere, for at sikre en høj tilstedeværelse blandt eleverne. I forhold til det skriftlige fravær har indførelsen af Lectio betydet at alle opgaver nu registreres elektronisk. Pga. registreringerne i Lectio har der i år kunnet indføres sanktioner for skriftligt fravær, og flere elever er kommet på særlige eksamensvilkår (til eksamen i alle fag) pga. skriftligt fravær. I slutningen af skoleåret udformede en arbejdsgruppe nye retningslinier for det skriftlige fravær, som et forsøg på at mindske fraværet endnu mere. Konklusion Målet omkring fravær er ikke nået, men i 2g, 3g og 1hf er vi meget tæt på målet. Generelt er vi tæt på målet i gymnasiet, medens der er et stykke vej endnu på hf, hvor det i år er gået den forkerte vej. 22

23 MÅLSÆTNING 5 At gennemførelsesprocenten er i den bedste halvdel på landsplan Indikator for målopfyldelse Måles vha Undervisningsministeriets gennemførelsesstatistik. Resultat Tallene for gennemførelse svinger en del fra år til år. Tallene er derfor forbundet med stor usikkerhed. Undervisningsministeriets opgørelse over fuldførelsesprocenter for de gymnasiale uddannelsesinstsitutioner i Nordjylland ses nedenfor. Gennem de seneste 8 år har fuldførelsesprocenten svinget mellem 78 og 88 %. Fuldførelsesprocenten for årgang 2008, som er seneste årgang, har været på 87 %. Det placerer skolen lidt over gennemsnittet for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland. Sammenlignet med gymnasierne i Nordjylland ligger 87% i gennemførelsesprocent lidt under midten. (EAK) Fuldførelsesprocent (modelberegnet) Total MARTEC 100% 100% 93% 96% 100% 96% 96% Dronninglund Gymnasium 96% 88% 87% 98% 96% 96% 94% 96% 94% Støvring Gymnasium 87% 91% 90% 88% 96% 93% 95% 94% 92% Fjerritslev Gymnasium 92% 91% 97% 93% 90% 95% 93% 93% 93% Hasseris Gymnasium 87% 92% 87% 78% 86% 91% 95% 93% 89% Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 88% 90% 87% 90% 88% 89% 88% 91% 89% Mariagerfjord Gymnasium 86% 85% 87% 91% 94% 87% 91% 91% 89% VUC Thy-Mors 100% 83% 100% 87% 89% 90% Aalborghus Gymnasium 84% 83% 75% 90% 87% 90% 88% 89% 86% Aalborg Universitet 81% 77% 78% 80% 80% 90% 87% 89% 84% Thisted Gymnasium og HF-Kursus 89% 88% 88% 82% 86% 91% 87% 88% 87% Nørresundby Gymnasium og HF 84% 83% 86% 87% 83% 87% 89% 88% 86% Aalborg Katedralskole 78% 85% 87% 86% 88% 88% 83% 87% 85% Professionshøjskolen University College Nordjylland 69% 64% 72% 64% 94% 89% 91% 87% 80% Tech College Aalborg 77% 78% 78% 78% 77% 76% 83% 87% 80% Vesthimmerlands Gymnasium og HF 94% 88% 91% 92% 90% 89% 88% 86% 90% Brønderslev Gymnasium og HF 86% 88% 90% 84% 84% 84% 88% 86% 86% EUC Nordvest 88% 77% 86% 83% 84% 80% 82% 85% 83% Frederikshavn Gymnasium og HF- Kursus 87% 83% 86% 87% 85% 84% 84% 84% 85% Morsø Gymnasium 95% 86% 92% 87% 83% 87% 82% 83% 87% VUC Nordjylland 60% 100% 83% 90% 93% 64% 83% 81% 23

AALBORG KATEDRALSKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2008/2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING 2008-2012 Side 3 SAMMENFATNING Side 4 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal,

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

2.0: Uddannelsesparate unge og voksne undervises med fokus på den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling så denne.

2.0: Uddannelsesparate unge og voksne undervises med fokus på den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling så denne. 2.0: Uddannelsesparate unge og voksne undervises med fokus på den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling så denne Bilag 2i: Kvalitetshjul for hhx og htx elevers studieparathed Kvalitetshjulet

Læs mere

2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet.

2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet. 2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet. Bilag 2i: Kvalitetshjul for hhx og htx elevers studieparathed Kvalitetshjulet

Læs mere

Målsætning for

Målsætning for Målsætning for 2012-2013 Målsætningen for 2012-2013 bygger på Aalborg Katedralskoles vision for perioden 2008 2012. Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition

Læs mere

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009.

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Regionsrådet udmøntede for første gang Uddannelsespuljemidler i 2007. Dengang blev 22 projekter med vidt forskelligt indhold aktører igangsat.

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2011-2012 Studieparathed. Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes til UVM. Da Odder Gymnasium

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2011/2012 Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der: forener tradition og dannelse med innovation og kreativitet i et moderne undervisningsmiljø

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning Indledning.............................................................................. 3 Kampen

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Hjørring Gymnasium og HF kursus. Efteråret 2015. 1 Generelt I efteråret 2015 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Målsætning for 2014-2015

Målsætning for 2014-2015 Målsætning for 2014-2015 Målsætningen for 2014-2015 bygger på Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition og dannelse med

Læs mere

Vejen Business College HHX

Vejen Business College HHX Benchmarkingrapport Vejen Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Business College - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Målsætning for 2013-2014

Målsætning for 2013-2014 Målsætning for 2013-2014 Målsætningen for 2013-2014 bygger på Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition og dannelse med

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning IBC, HHX afdelinger Elevtrivselsundersøgelse 2014 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, STX Der har deltaget

Læs mere

Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland REGIONAL UDVIKLING Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 1 Udarbejdet for Region Nordjylland,

Læs mere

Aalborg Katedralskole

Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole STX og HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning Denne benchmarkingrapport

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Benchmarkingrapport Det Blå Gymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Høringsliste Ansøgning fra VUC & HF Nordjylland om oprettelse af 2-årigt HF i Hadsund

Høringsliste Ansøgning fra VUC & HF Nordjylland om oprettelse af 2-årigt HF i Hadsund Høringsliste Ansøgning fra VUC & HF Nordjylland om oprettelse af 2-årigt HF i Hadsund Høringsparter udover Regionsrådet i Region Nordjylland: - Mariagerfjord Gymnasium - Aalborghus Gymnasium - Aalborg

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport. Aalborg Katedralskole

Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport. Aalborg Katedralskole Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole STX og HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har til formål

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 204 Svendborg Gymnasium og HF STX Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 204 Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, STX Der har deltaget i

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Svendborg Gymnasium og HF HF Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, HF Der har deltaget i alt 9 hf elever

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

EUC Nord Frederikshavn HTX

EUC Nord Frederikshavn HTX Benchmarkingrapport EUC Nord Frederikshavn HTX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord Frederikshavn, HTX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Bilag 12 Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland REGIONAL UDVIKLING Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 1 Udarbejdet for

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Af Susanne Irvang Nielsen og Simon Reusch 1. Indledning Fra den 15. februar til den 15. marts 2007 er der blevet indsamlet data for oprettede

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

Benchmarkingrapport. Fredericia Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Fredericia Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Udarbejdet af ASPEKT R&D Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21 215 - Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (922 besvarelser ud af 949 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 4 [-3] 76 Elevtrivsel

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. 1 Skolestart: August 2017 Indhold Målgruppe...

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Rødkilde Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21 215 Denne benchmarkingrapport har til formål

Læs mere

Aalborg Katedralskole STX

Aalborg Katedralskole STX Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole, STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium: Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 8. juni 2007 Rapport nr. 4 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen har på sit 6. møde

Læs mere

Status for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2010-11

Status for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2010-11 Bilag 8a. Til bestyrelsen for Viby Gymnasium Status for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 20-11 Baggrund Resultatkontrakten, der er indgået mellem bestyrelsen for Viby Gymnasium ved formand Niels

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx

Brønderslev Gymnasium og HF. Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx Brønderslev Gymnasium og HF Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx Hvad er vigtigt? Dine interesser hvilke fag kan du få? Dine fremtidsdrømme og muligheder Hvad

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF HF

Rosborg Gymnasium & HF HF Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rosborg Gymnasium & HF HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Rosborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Læsevejledning Denne benchmarkingrapport

Læs mere

Aalborg Katedralskole HF

Aalborg Katedralskole HF Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S ASPEKT R/D A/S Side af Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

Resultatmål 2015/ 16

Resultatmål 2015/ 16 Resultatmål 2015/ 16 Basisrammen Indikator 1: Studenternes resultater. Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet generelt, gennemsnittet for de skriftlige eksaminer, for studieretningsprojektet

Læs mere

Karakterbogen EUC Nord

Karakterbogen EUC Nord Karakterbogen EUC Nord Handelsgymnasiet HHX Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse - EUC Nord, Handelsgymnasiet

Læs mere

Det forventes, at der kan ske optag fra skoleåret 2012/2013.

Det forventes, at der kan ske optag fra skoleåret 2012/2013. Analyse af mulighederne for udbud af HTX i Haslev EUC Sjælland har ansøgt om at reetablere HTX i Faxe Kommune, som har lavere HTX-frekvens end andre kommuner. Et nyt udbud kan evt. henvende sig til en

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 04 Aalborg Katedralskole STX Datarapportering Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 04 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i alt 77 STX elever

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Datarapportering Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt HF elever ud af mulige.

Læs mere

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Hf er en almen studieforberedende uddannelse. I den nye gymnasiereform er der lagt op til, at hf skal være moderne og mere praksisorienteret

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 662 besvarelser Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89

Læs mere

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse 2013. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse 2013. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport, HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse, HHX Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER FREDERICIA GYMNASIUM HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER - BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Fredericia Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2016 Lars Erik Petersen 15-11-2016 1 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 3 Rekrutteringsgrundlag for STX... 4 Udviklingen i skolernes elevtal...

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1]

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1] 21-2-14 Kursisttrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 63% (1 besvarelser ud af 947 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit VUC 12 2 årig HF 13 på almene gymnasier Elevtrivsel 1 21-2-14 Elevtrivsel 1 [+3]

Læs mere

Marie Kruses Skole Gymnasium

Marie Kruses Skole Gymnasium Marie Kruses Skole Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Marie Kruses Skole, Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Marie Kruses Skole, Gymnasium Ud af af gymnasiets

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Introduktion til spørgeskemaet

Introduktion til spørgeskemaet Bilag 3 - Spørgeskema Introduktion til spørgeskemaet Vi er en gruppe sociologistuderende fra Aalborg Universitet, der er i gang med at lave en undersøgelse om Brønderslev Gymnasium og HF-kursus. Vi har

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD skema Valgfri spørgeramme

Elevtrivselsundersøgelse. EUD skema Valgfri spørgeramme 2015 Elevtrivselsundersøgelse EUD skema Valgfri spørgeramme Modul 1- Loyalitet & tilfredshed 22. Brug en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst: Dårligst 10-trins skala 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Læs mere

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på Middelfart Gymnasium og HF, STX Der

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 82% (59/622) Elevtrivsel 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Regionsgns. (Region Nordjylland) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole

Læs mere

HF og VUC Campus Vejle HF

HF og VUC Campus Vejle HF Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse HF og VUC Campus Vejle HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning HF og VUC, Campus Vejle - HF Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 202 Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsgymnasiet Silkeborg Business College - HHX Elevtrivselsundersøgelse 202 Undersøgelsen

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 21. september 2009

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 21. september 2009 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 21. september 2009 Punkt 10 Dagsordenspunkt: Rektors resultatkontrakt Sagsfremstilling: I september 2008 indgik rektor en resultatkontrakt

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2015

Rektors Resultatlønskontrakt 2015 Rektors Resultatlønskontrakt 2015 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60%

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60% Rektors resultatkontrakt 2017-18 Basisramme Udviklingsstrategi 2016-2020: Udvikling af nye undervisnings former med henblik på elevernes læring 1. Logistik og styring Den særlige udviklingsindsats for

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2012 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2012 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 202 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Kolding Gymnasium Kolding Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 202 Der har deltaget i alt 730 elever

Læs mere

Opfølgningsplan. [hhx]

Opfølgningsplan. [hhx] Opfølgningsplan [hhx] [ På Handelsgymnasiet i Ballerup, ligger elevernes frafald på hhx, et år efter de har påbegyndt deres uddannelse, blandt de højeste 10 pct. på landsplan målt som et gennemsnit i perioden

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer Bilagsfigur Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus A blandt studenterne fra hf*, Gns.inkl. bonus A:,,,,,,,,, 3, 3,,, 5, 5,,, 7,,, 9, 9,,,,, Note

Læs mere

Strategi for styrkelse af HF

Strategi for styrkelse af HF Strategi for styrkelse af HF Fokusområdet på hf har tidligere været at sikre en høj gennemførelsesprocent, og der er gennemført en række initiativer, som har sikret, at en meget stor andel af eleverne

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015 Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i I det følgende sammenfattes resultatet af en evaluering af det første halve år på Silkeborg Gymnasium for 1.g-eleverne. Baseret på positive

Læs mere

Cooperative Learning i voksenundervisningen

Cooperative Learning i voksenundervisningen Cooperative Learning i voksenundervisningen Opfølgende evaluering af VUC-projektet Det samarbejdende klasserum Bjarne Wahlgren og Tinne Geiger København, november 2011 Indhold Indhold...2 Indledning...3

Læs mere