Projektledelse og facilitering Oplæg og workshop UC Syd 4.maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektledelse og facilitering Oplæg og workshop UC Syd 4.maj 2015"

Transkript

1 Projektledelse og facilitering Oplæg og workshop UC Syd 4.maj 2015 Ia Brix Ohmann Selvstændig konsulent & facilitator, Master i Socialt Entreprenørskab

2 Dagsorden 1. Velkomst, formål, dagens program 2. Korte møder 3. Kunsten at generere ideer 4. Ud af busken : Et projekt om ensomme ældre og netværk 5. Dialog og afrunding

3 Korte møder Tag et kort Find en at tale med Læs et af de to spørgsmål højt Lyt Besvar den andens spørgsmål Byt kort Find en ny at tale med Tal med min. 3 personer

4 Kunsten at generere ideer Hvordan starter man et projekt? Hvad sker der FØR formål, SMART mål, milepælsplan og budget er på plads? Udgangspunktet er gerne et problem eller en udfordring ønsket om at skabe en forandring. Men problemer kan være svære at adressere Så hvor kommer ideer fra? Findes der en opskrift på innovation eller idegenerering? Både ja og nej

5 Hvor kommer ubevidste ideer fra? De 3 B er ( Bus, Bath & Bed ) Alle 3 er kendetegnet ved: Ikke at kræve stor intellektuel indsats Der er fysisk ro eller trivialitet til stede En tilstedeværelse i nuet og uden for sindets kontrol - Jan Hein Nielsen, Start & Vækst: Ideudvikling (2005)

6 Hvor kommer ubevidste ideer fra? Man kan opdele tidspunkter og situationer på følgende måde Om morgenen når man vågner: nye ideer og komplekse problemer ser sammenhænge man ellers ikke får øje på I badet og i bilen: mindre problemer relateret til den dag man skal i gang med Når man slår græs, maler hus, stryger tøj: videreudvikling på projekter og problemstillinger Når man ser fjernsyn: inspireret af input fra et andet medie

7 Alle er kreative Alle er kreative og i stand til at tænke innovativt og få originale ideer. Det kræver blot de rette rammer og den rette inspiration for at kunne bryde med vante tankemønstre og vaner og således åbne op for mulighedstænkningen. - Mille Obel Høier et al, Kreativ procesledelse. Nye veje til bedre praksis (2011)

8 En egentlig formel for innovation findes ikke. Men virksomheder kan gøre meget for at forbedre mulighederne for, at innovation sker - Lotte Darsø, En formel for innovation?, Børsens Ledelseshåndbøger 2003

9 RELATIONER gartner Darsøs innovationsdiamant KONCEPTUALISERING konceptudfolder IKKE-VIDEN hofnar VIDEN vidensdetektiv

10 Darsøs innovationsdiamant Brændende spørgsmål Et brændende spørgsmål er et åbent spørgsmål Et brændende spørgsmål kan ikke umiddelbart besvares Et brændende spørgsmål tager udgangspunkt i hvad den enkelte brænder for

11 Hvad er dit brændende spørgsmål? Opdeling i grupper på 3 personer Vælg et billedkort, der viser, hvad du er optaget af lige nu i forhold til studiet. Formuler det gerne som et spørgsmål. Præsenter jeres kort for hinanden hvad forestiller det og hvorfor har du valgt det? Efter hver præsentation, tager I en hurtig runde: Alle kommer med bud på, hvad de ellers ser på billedet Plenum: Fik I set nogle nye vinkler på jeres spørgsmål?

12 Metoder til idegenerering På skattejagt med Røde Kors i Herning Omvendt brainstorm i Emdrup Collage i Høsterkøb Interview på Vesterbrogade Opfindercamp på Hven

13 På skattejagt med Røde Kors i Herning 20 frivilligledere til visionsmøde i december 2014 Ville gerne udvikle nye konkrete ideer, som kan føres ud i livet i timer + gullasch og citronfromage Mødet fandt sted i lokalforeningens egne lokaler

14 På skattejagt med Røde Kors i Herning I stedet for at sige: Gå i gang med at finde på ideer, startede deltagerne med en skattejagt

15 Hvad ønsker vi at udvikle sammen, der kan gøre Røde Kors i Herning endnu bedre? Der var 5 forskellige poster på skattekortet: 1. Det gamle Codan Hus: 47 m højt, udsigt over hele Herning her er udsyn og alt er muligt. Hvad er det vildeste, vi kan forestille os? 2. Toilettet: Her skal deltagerne finde på alt det, de ikke gider mere. Hvad er det værste vi kan forestille os? Hvad er den største møg idé, vi kan finde på? 3. Kopirummet: Hvilke gode idéer kender vi i forvejen, hvad kan vi lade os inspirere af? 4. Køkkenet: Hvilke ingredienser er vigtige at have med? Hvad er den gode opskrift på succes? 5. Torvet, Herning: Hvad er der for behov i vores omverden? Hvad vil vores brugere synes er vigtigt?

16 På skattejagt med Røde Kors i Herning Efter skattejagten havde hver gruppe ½ time til at arbejde videre med de idéer og tanker, som de havde fået på deres skattejagt. Fokus var på: Nye idéer Mere af det de allerede gjorde godt Mindre af det de ikke synes fungerede så godt (formuleret som en positiv forandring) Idékort: Giv idéen et navn. Beskriv idéen. Vælg 3 ord, der siger noget om, hvordan idéen gør gavn. Resultatet: 18 konkrete ideer, som bestyrelsen tog med hjem og som de nu arbejder videre på

17 Omvendt brainstorm i Emdrup Opgaven: At hjælpe en lille forening med at få yngre frivillige Aktørerne: 4 kvinder i 50 erne og 3-4 andre aktive i 40 erne og 50 erne. En ung på 17 år Metode: Omvendt brainstorm Hvad kan forhindre flere unge i at få lyst til at være med i vores forening? Efterfølgende: Vend alle svarene om til handlinger, der gør, at flere unge vil være med

18 Collage i Høsterkøb Arbejde med billeder, postkort og korte tekster fra blade & magasiner Formuler evt. et indledende spørgsmål (men det kan også være interessant at se, hvad der dukker op uden et spørgsmål) Arbejde HURTIGT og individuelt sorter i billeder og tekster; udvælg det, der umiddelbart interesserer dig/svarer på spørgsmålet Lav en collage på A3 papir - 20 min i alt Efterfølgende: Hvad kan du se, som overrasker dig?

19 Interview på Vesterbrogade Hvilken alderdom ønsker vi os? Grupper på 3 personer: 1 interviewer, 1, fotograf og 1 tidsholder Gå ud på gaden og find et menneske, som er villig til at svare på et par spørgsmål Hvad er en god alderdom for dig? Notér alder, navn og svar Kom tilbage og saml op på svarene Rød tråd: Ingen ønsker sig at være afhængige af andres hjælp, når de bliver gamle

20 Hemmeligheden bag Opfindercamp på Hven The 6 P s 1. Purpose/Formål 2. Product/Produkt 3. Participants/Deltagere 4. Probable issues/mulige problemer & udfordringer, der kan dukke op 5. Process/Proces 6. Place/Sted for begivenheden - Michael Wilkinson, grundlægger og direktør for Leadership Strategies og forfatter til bogen The Secrets of Facilitation (2012) https://www.youtube.com/watch?v=f3se9alri_g

21 Så er det jeres tur! Opdeling i grupper på 4 personer: I får en case hvor fokus er på et problem og en udsat gruppe I skal først formulere et brændende spørgsmål om problemet Og så skal I bruge en af de metoder, I lige har hørt om, til at finde på min. 3 nye ideer, der kan besvare jeres spørgsmål Plenum: Hver gruppe fortæller, hvordan de har grebet innovationsprocessen an, og hvilke 3 ideer, der er opstået

22 Ud af busken i Ældre Sagen Projekt der blev beskrevet og lavet ansøgning på i 2009 og som blev afrundet i 2013 I løbet af projektet spirede de første tidlige tanker om Folkebevægelsen mod Ensomhed

23 Lyt og notér undervejs Om et øjeblik vil jeg fortæller jer lidt om projektets opstart, forløb og afrunding Undervejs skal I notere, det I hører og overveje, om det hører hjemme i en lineær tilgang til projektledelse eller en mere systemisk tilgang Efterfølgende skal I i mindre grupper diskutere, hvad I ser som fordele og ulemper ved de 2 tilgange

24 Baggrund SFI konference i 2008 Metastudie af ensomhed: Besøgsvenner er ikke den bedste måde at gøre noget; ensomme mennesker har behov for at deltage i nye netværk Ud af busken bank på nye døre

25 Baggrund Afholdt en række ideworkshops med 5-8 personer med viden om ensomhed 2 personer skrev sammen på ideerne og udviklede en egentlig projektbeskrivelse formål, målgrupper, konkrete mål, dokumentation, opfølgning og evaluering Vi lavede også et forsøg på at tegne en forandringsteori

26 Projektet Formål 1 Flere ensomme og ressourcesvækkede ældre deltager aktivt i sundhedsfremmende aktiviteter, der bryder ensomhed og social isolation kodeordet er ud af plejehjemmet, id af ældreboligen. Trods svækkelse, kedsomhed og ensomhed får de således styrket og synliggjort egne ressourcer og livskvalitet i livet som ældre. Vi vil empower 1 ressoucesvækkede ældre. 1 Lundemark Andersen, Brok og Mathiasen definerer empowerment som det at sigte mod en tilstand, hvor mennesker opnår en fornemmelse af kontrol og meningsfuldhed (2000).

27 Projektet Formål 2 At der udvikles nye netværk og fællesskaber mellem grupper af frivillige og mellem svækkede og ressourcesvage ældre. Transport til og fra netværksdeltagernes hjem til disse fællesskaber muliggøres for den svækkede gruppe.

28 Projektet Formål 3 At der gennem projektets erfaringer og historier formidles et mere nuanceret billede af livet som ældre så den offentlige diskurs bevæger sig fra ældrebyrde til ældrestyrke.

29

30 Projektets målgruppe 1. Ressourcestærke ældre: Flertallet af Ældre Sagens mere end medlemmer. De klarer selv hverdagen både fysisk, psykisk og socialt. Ældre Sagens knap frivillige, som har en gennemsnitsalder på 70 år, er en del af denne gruppe. 2. Ressourcesvækkede ældre: Er for det meste selv i stand til at planlægge og strukturere deres hverdag. Pga. manglende fysiske eller sociale ressourcer er de ikke i stand til at orientere sig om muligheder op opsøge og indgå i nye netværker og sociale relationer uden for egen bolig uden støtte fra en anden person. 3. Ressourcesvage ældre: Har pga. sygdom eller handicap behov for at andre planlægger og strukturer deres hverdag samt holder dem orienteret om muligheder. De får tilbudt lovpligtige ydelser fra det offentlige, men har også glæde af frivillige aktiviteter.

31 Projektets målbare mål Formål 1: Flere ensomme og ressourcesvækkede ældre deltager aktivt i sundhedsfremmende aktiviteter, der bryder ensomhed og social isolation Mål forbundet med formål 1: At fremme deltagernes livskvalitet og sundhed målt gennem selvevaluering blandt deltagerne

32 Projektets målbare mål Formål 2: At der udvikles nye netværk og fællesskaber mellem grupper af frivillige og mellem svækkede og ressourcesvage ældre. Mål forbundet med formål 2: At skabe nye netværk og fællesskaber blandt deltagerne målt gennem selvevaluering At udvikle og afprøve nye metoder og modeller i Ældre Sagens frivillige sociale arbejde, herunder modeller for samarbejdet mellem kommuner og andre frivillige, sociale foreninger At bygge bro mellem frivilligt socialt arbejde og det lokale kulturliv og erhvervsliv At sikre, at der er smidige transporttilbud og den fornødne hjælp til at målgruppen kan benytte disse tilbud At der rekrutteres nye frivillige til at medvirke ved netværksaktiviteter for svækkede ældre At der samles viden og forskning om netværksskabende og sundhedsfremmende aktiviteter for ressourcesvækkede og -svage ældre som grundlag for kvalitet i projektet At formidle og beskrive projektets brugbare metoder

33 Projektets målbare mål Formål 3: At der gennem projektets erfaringer og historier formidles et mere nuanceret billede af livet som ældre så den offentlige diskurs bevæger sig fra ældrebyrde til ældrestyrke. Mål forbundet med formål 3 At der i alle fire projektår er min. 4 årlige omtaler af projektet i Ældre Sagens egne medier (medlemsblad, der læses af mennesker, frivilligblad, der læses af frivillige, hjemmeside, m.v.) At der i 3. og 4. projektår laves mindst én form for formidling i andre medier, fx feature artikel i Alt for damerne eller Helse At der er min. 150 deltagere, heraf 80 % frivillige og 20 % kommunale repræsentanter på den afsluttende konference

34 Projektets forandringsteori Projektet skulle som udgangspunkt finde sted i 5 kommuner, med Ældre Sagens lokalafdelinger som det organisatoriske omdrejningspunkt. Disse 5 lokalafdelinger skulle igangsætte pilotaktiviteter inden for projektets formål og målsætninger. De blev understøttet og fulgt tæt af en projektansat projektkonsulent, der løbende beskrev lokalafdelingernes arbejdsmetoder og resultater, bl.a. gennem månedlige nyhedsbreve, erfa-møder m.v. Projektkonsulenten skulle have erfaring med netværksskabende aktiviteter og modeller om empowerment, der sætter handling i centrum.

35 Projektets forandringsteori Der blev ikke formuleret eksakte aktiviteter centralt fra Ældre Sagen. Pilotaktiviteterne skulle således udspringe af muligheder, aktører og netværk i lokalområderne. Pilotaktiviteterne kunne fx handle om: Udviklingen af samarbejde med kommunale nøglepersoner, boligforeninger, kulturforeninger og lokalt erhvervsliv Rekruttering af frivillige projektdeltagere, som tilbydes kursus om empowerment som metode Forankring af netværksaktiviteterne så tæt på borgerne fx i en boligforening At designe projektet så det kombinerer hjemme og ude gøremål og kombinerer sundhedsfremme med sociale og kulturelle aktiviteter på en ny involverende måde

36 Projektets forandringsteori Projektets forandringsteori havde tre niveauer: 1. Brugerniveau 2. Organisationsniveau/frivilligniveau og 3. Samfundsniveau.

37

38 Dokumentation og evaluering Der skulle udpeges en gennemgående ekstern evaluator. En af opgaverne for evaluatoren var i starten af projektet at udpege de indikatorer, der skulle monitoreres i forhold til projektets formål og målsætninger. Evaluator skulle også identificere andre kvalitative metoder, som kunne benyttes for at dokumentere projektets resultater. I forbindelse med projektets afrunding, skulle evaluator udarbejde en kvalitativ evaluering af projektets resultater, som kunne supplere den løbende kvantitative monitorering.

39 Forankring og udbredelse Projektlederen skulle have en fastansat frivilligkonsulent tilknyttet, der havde stort kendskab til Ældre Sagens organisatoriske forudsætninger, og som kunne være med til at videreformidle projektets resultater til Ældre Sagens frivillige i de øvrige lokalafdelinger. Projektets resultater skulle løbende formidles i de af Ældre Sagens medier, der henvender sig til frivillige ( Internt, et ugentligt nyhedsbrev, Aktiv, et frivilligmagasin som udkommer 6 gange om året, samt på Ældre Sagens frivilligsite). Andre interesserede lokalafdelinger kunne rekvirere projektlederen som oplægsholder. I projektets sidste år skulle der afholdes en konference for en række af projektets interessenter, hvor projektets erfaringer og læring skulle fremlægges og diskuteres. Der skulle udarbejdes et inspirationshæfte, der beskrev projektets erfaringer med gode råd til andre, der gerne vil i gang.

40 I gang med projektet Vi lavede en præ -ansøgning til Satspuljen under Et aktivt ældreliv i starten af 2009 på kr over 4 år. Der blev ifølge brev fra Socialministeriet i april 2009 reserveret i alt Vi fremsendte egentlig projektbeskrivelse og revideret budget i juni Vi modtog tilsagn om tilskud pr. 1. juli 2009 midt i august. Vi gennemførte interview i september, og endnu en runde i december. Den nye projektkonsulent blev ansat pr. 1. marts 2010 og så var vi allerede 7 måneder bagud

41 I gang med projektet Projektkonsulenten var meget optaget af SCRUM som arbejdsmetode en metode importeret fra it-verdenen, hvor man arbejder intensivt i 14-dages intervaller og mødes og samler op. Det lød spændende og hun fik grønt lys til at gå i gang. Rådgivende sociologer blev ansat som ekstern evaluator, og skulle jo bistå med at udpege de indikatorer, der skulle monitoreres i forhold til projektets formål og målsætninger. Der fulgte en lang og indviklet drøftelse af projektets målgruppe, og hvordan både projektlederen og de lokalafdelinger, der skulle medvirke kunne bedømme disse ressourcesvage ældre for at sikre, at det var de rigtige. Desuden var der blandt de frivillige stor modstand på, at skulle bede brugerne om at udfylde spørgeskemaer om deres selvoplevede livskvalitet.

42 I gang med projektet Jeg tror ikke, at man kan måle livskvalitet med et spørgeskema. - Frivillig ved fællesmøde 2011

43 I gang med projektet Ifølge budgettet, skulle der oprettes en pulje på kr til fordeling blandt de 5 deltagende lokalafdelinger. Resten af projektets 3,2 mill kr gik til løn, fællesmøder, kurser, transport, konferencer, inspirationshæfte og evaluering. Det faldt nogle frivillige for brystet, at deres direkte andel af projektmidlerne var så forholdsvis lille ift. det samlede budget. Andre frivillige var utilfredse med SCRUM-metoden, og ville hellere arbejde på deres egen måde.. Efter 1½ år, var det kun lykkedes af få 4 ud af 5 lokalafdelinger med i projektet, og disse havde vanskeligt ved at få løbet aktiviteter i gang.

44 Midtvejs i projektet I oktober 2011 blev projektkonsulenten langtidssygemeldt. Der blev ansat en vikar, der startede i januar 2012, og som kunne bistå med projektet, da projektkonsulenten kom tilbage på deltid i marts Midt i april blev projektkonsulenten igen langtidssygemeldt frem til udgangen af maj Vikaren gik på dette tidspunkt over i et andet projekt. Pr. 1. juni blev der ansat endnu en vikar, og i august 2012 blev der indgået en fratrædelsesaftale med projektkonsulenten. Vikaren blev ansat som projektkonsulent i resten af projektperioden frem til udgangen af 2013.

45 Midtvejs i projektet Rådgivende Sociologer foretog en midtvejsevaluering i starten af 2012, da projektet havde kørt i 2 år. Evalueringen tog udgangspunkt i den proces og implementering, der havde været af projektet indtil marts Rådgivende Sociologer havde fulgt projektet igennem referater, ved deltagelse i møder og ved besøg på de aktiviteter, der var en del af projektet.

46 Midtvejs i projektet Projektets målgrupper De frivillige projektgrupper havde svært ved at komme i kontakt med målgruppen og rekruttere dem til at deltage i aktiviteter. Der blev afholdt møder med bl.a. kommunens hjemmehjælp i forhold til at få kontakt med målgruppen, og intentionerne var gode, men opfølgningen var mangelfuld. Det udfordrede og provokerede de frivillige, at det, de tror er aftaler, ikke bærer frugt i form af fremmødte deltagere. Konklusion: Diskussionerne om målgruppen svage og svækkede ældre har fyldt forholdsvist meget, og har gjort projektet unødigt abstrakt frem for handlingsorienteret.

47 Midtvejs i projektet SCRUM en metode hentet fra it verden Tilgangen til at arbejde med et projekt var også en stor udfordring for de frivillige projektgrupper. SCRUM er kendt fra amerikansk fodbold, og bliver brugt i it verdenen, hvor der arbejdes med korte, intensive perioder med faste målsætninger, som der spurtes efter I Ud af busken skulle de frivillige projektgrupper forpligte sig på at arbejde kvartalsvis med faste mål, som der blev samlet op på hvilket der var modstand på. Konklusion: Som projektleder er man nødt til at respektere, at frivillige arbejder på andre vilkår og med en anden dagsorden end projektets.

48 Midtvejs i projektet Kommunikation Rådgivende Sociologer påpegede, at det er væsentligt, at der er en åben og lydhør kommunikation fra projektleder til de frivillige projektgrupper. Projektlederen kan godt have en ide om, hvordan projektforløbet skal afvikles, men uden motivation, involvering og lydhørhed for den frivilliges arbejdskraft og ønsker/motiver, kommer projektet ingen vegne. Det er væsentligt, at der tales samme sprog, så alle forstår hvad det drejer sig om. Mange frivillige er handlingsorienterede, så teoretiske afhandlinger og akademisk sprog er mindre interessant. Konklusion: Informer ud fra de frivillige lokalafdelingers synspunkt. Kommuniker i øjenhøjde med samarbejdsrelationer hvad enten det er frivillige, Socialministeriet, kolleger eller andre.

49 Midtvejs i projektet Andre læringspunkter Metoden må aldrig komme til at skygge for indholdet eller opgaven metoden skal afspejle den virkelighed, der er ved at arbejde frivilligt. Lokalafdelingerne er forskellige, og vil gå til opgaven ud fra de forudsætninger, der er tilstede lokalt. Projektlederen skal være fleksibel og bakke op og understøtte forskelligheden i arbejdsform. Respekt for frivilliges ønsker og behov er essentielt. Frivillige med iværksættergen trives med udfordring af denne type. Den indbyrdes erfaringsudveksling deltagerne i mellem er guld værd. Der kan godt opstå konkurrence mellem projektgrupperne. Det er vigtigt at anerkende alle aktiviteter.

50 Midtvejs i projektet Anbefalinger til den sidste halvdel af projektet Frem for at fokusere på at skabe nye aktiviteter, der er målrettet svage ældre, kan eksisterende aktiviteter i Ældre Sagen med fordel udvælges. Der kan så arbejdes med at twiste indholdet og rekrutteringen, så målgruppen kan indgå i aktiviteten. Der er forskel på, hvad der kan opnås i land- og byområder. Det kan bruges aktivt i forhold til rekruttering af nye projektgrupper. Projektet henvender sig til iværksættere. Et samarbejde på tværs i Frivilligafdelingen om at spotte denne type frivillige vil være guld værd. Samarbejdsrelationerne i lokalsamfundet og særligt med kommunen er en udfordring for projektgrupperne. Projektlederen kan med fordel sætte sig selv i spil i forhold til at drive samarbejdsrelationerne. Beskriv de tiltag, der virker, og gør det på en måde, der kan inspirere andre til at gå i kast med lignende aktiviteter.

51 Slutresultat

52 Slutresultat Den nye projektleder droppede SCRUM og satsede på at skabe motivation og ejerskab hos de allerede involverede, samt at rekruttere flere lokalafdelinger. Ved projektets udgang havde 18 lokalafdelinger sat aktiviteter i gang/arbejdet med eksisterende aktiviteter med fokus på at få flere svage ældre med. Særligt suppeaftener og andre former for fællesspisning var der stor succes med.

53 Slutevaluering Det lykkedes kun, hvis de føler sig motiverede og føler, at det giver mening. Man er simpelthen nødt til at have respekt for deres måde at arbejde på. - Den nye projektleder i interview

54 Slutevaluering Hele projektet står og falder med projektlederen. Hvis hun er for rigid, falder det hele til jorden. -Interview med frivillig

55 Slutevaluering Rådgivende Sociologer besluttede midtvejs at droppe spørgeskemaer, fordi de involverede frivillige ikke ville være med. Der var også bekymring for, at et spørgeskema om livskvalitet ville mudre relationen mellem frivillige og deltagere. Evalueringen kom derfor til at bygge på et rent kvalitativt design. Det vigtigste var at få viden om, hvad deltagerne fik ud af at deltage, og hvordan man som frivillig forening kan få læring af evalueringen.

56 Slutevaluering Evaluering af frivilligt socialt arbejde er en særlig disciplin, hvilket har betydet at evalueringen blev tilpasset undervejs. - Rådgivende Sociologer (2013)

57 Slutevaluering

58 Slutevaluering

59 Slutevaluering Godt i mål Der er mange aktiviteter rundt i hele landet med glade deltagere Der er skabt bevidsthed om ensomhed og udsathed hos de frivillige og hos Ældre Sagen centralt Der tages udgangspunkt i det eksisterende Man stræber efter keep it simple så det er overskueligt at komme i gang

60 Slutevaluering Der kommer mange forskellige deltagere til aktiviteterne Der er opmærksomhed på, at samarbejdsrelationer skal være realistiske og der skal forventningsafstemmes mellem samarbejdspartnere Der er fokus på presse og omtale Der er overvældende tilslutning til de 3 afsluttende regionale konferencer Der tages udgangspunkt i de frivilliges ønsker Der støttes op og guides omkring de frivillige

61 Hvad skete der i dette projekt? Grupper på 3-4 personer Diskuter først projektets opstart og dets afsluttende resultater ud fra et lineært, positivistisk synspunkt ca. 15 minutter Diskuter derefter projektets opstart og dets afsluttende resultater ud fra et systemisk synspunkt ca. 15 minutter Hvilke fordele og ulemper kan I få øje på i de to perspektiver? ca 15 minutter Plenum: Fortæl kort om jeres fund ud fra de forskellige perspektiver

62 Positivisme Socialkonstruktionisme Paradigme Industrisamfund Vidensamfund Kultur Læring Statisk Kan afdækkes Ledelsen styrer Udfaldet er kendt Quick Fix Procedurer Tankpasserpædagogik Lederen er aktiv Medarbejderen er inaktiv Alle lærer det samme Fremmer ikke innovation Bygger på det kendte Videndeling via IT-systemer Kulturmix Udfordres konstant Ledelsen sætter rammer Udfaldet er ukendt Ændringer tager lang tid Dialog og refleksion Konstruktivistisk pædagogik Lederen sætter rammen Medarbejderen er aktiv Læringen er forskellig Kan fremme innovation Aflæring er centralt Videndeling via relationer Ledelse Systemtænkning Kontrol Beslutter alt Fastlægger mål og vej Leadership Tillid Empowerment Fastlægger mål - Pia Friberg Krejsager, konsulentuddannelse i Ældre Sagen (2013)

63 Afrunding I Individuel refleksion: Hvilke 3 spørgsmål brænder på lige nu? Summe med naboen: Hvilket spørgsmål vil vi gerne have svar på nu? Spørgsmål noteres og derpå ca. 15 minutters svar og bemærkninger

64 Afrunding II Dagens program og diskussioner Hvad har inspireret jer? Hvad har overrasket jer? Hvad kunne I godt have undværet? Tak for i dag

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Netværk for kontaktforældre - hvordan og hvorfor?

Netværk for kontaktforældre - hvordan og hvorfor? Netværk for kontaktforældre - hvordan og hvorfor? Lyngby 27-9-2013 1 Hvad skaber et succesfuldt netværk? 1. Klar retning, formål og effektønsker 2. Mindst 1 person der brænder 3. Facilitering, facilitering

Læs mere

I handlingsplanen for 2010-2012 lægges der op til at igangsætte et udviklingsarbejde vedrørende samværets betydning

I handlingsplanen for 2010-2012 lægges der op til at igangsætte et udviklingsarbejde vedrørende samværets betydning Titel Samværets betydning på højskolen Relation til s Handlingsplan (Mål og indsatsområde) I handlingsplanen for -2012 lægges der op til at igangsætte et udviklingsarbejde vedrørende samværets betydning

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Innovationskompetence - fremtidens kernekompetence

Innovationskompetence - fremtidens kernekompetence Innovationskompetence - fremtidens kernekompetence Lotte Darsø Cand.Psych., PhD i innovation og leder af LAICS Master uddannelse (www.laics.net) Aarhus Universitet, Campus Emdrup (DPU) Email: LDA@edu.au.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Tilstede: Katrine, Mads, Anders, Louise, Sigrid, Fie, Thor (fra punkt 5), Sidsel og Miriam (referent) Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Innovation er mere end bare ord

Innovation er mere end bare ord Innovation er mere end bare ord Lotte Darsø Lektor, Ph.d. i innovation og leder af LAICS Master uddannelse (www.laics.net) Aarhus Universitet Email: LDA@dpu.dk Indhold 1. Hvad er innovationskompetence?

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Samarbejde mellem skoler og biblioteker 2. møde den 27. oktober 2014

Samarbejde mellem skoler og biblioteker 2. møde den 27. oktober 2014 Fagligt Udviklingsforum: Samarbejde mellem skoler og biblioteker 2. møde den 27. oktober 2014 Program: 9.00-9.15 Siden sidst og introduktion til dagen 9.15-11.00 Skolereformens intentioner og indhold 11.00

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Om skabelonen... 1 Sådan udfyldes skabelonen.. 6 Referencer og inspiration til videre læsning... 11 Skabelon til dokumentation

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Professionalisering af det frivillige arbejde: Beretninger fra praksis

Professionalisering af det frivillige arbejde: Beretninger fra praksis Professionalisering af det frivillige arbejde: Beretninger fra praksis Ia Brix Ohmann Frivilligafdelingen, Ældre Sagen Rådet for frivilligt socialt arbejde 2004-2008 03-04-2008 Ældre Sagen master 1 Definitioner:

Læs mere

Implementering af projekter

Implementering af projekter Implementering af projekter Organisatorisk oplæg Hvorfor nu det? Et refleksionsrum Større viden og bevidsthed = større chance for succes med ens projekt MÅL for oplægget 1. Inspiration til hvordan man

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

Måltidsbarometeret i praksis

Måltidsbarometeret i praksis Måltidsbarometeret i praksis En drejebog til hvordan redskabet kan anvendes til at evaluere og forbedre kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere.. Kulinarisk kvalitet Samarbejde. og kommunikation

Læs mere

Bibliotekerne som læringsrum. 3. møde den 9. juni 2010 Gentofte Hovedbibliotek

Bibliotekerne som læringsrum. 3. møde den 9. juni 2010 Gentofte Hovedbibliotek Bibliotekerne som læringsrum 3. møde den 9. juni 2010 Gentofte Hovedbibliotek Dagens program Kl.8.45-9.00: Kl.9.00-10.00: Kl.10.00-11.15: Kl.11.15-12.00: Kl.12.00-13.00: Kl.13.00-13:45: Kl.13.45-14:30:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 9 Kapitel 1 Projektkompetencer... 11 Hvorfor projektkompetencer?... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 KAPITEL 1 PROJEKTKOMPETENCER.... 11 Hvorfor projektkompetencer?.... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser Den 28. januar 2015 Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser i 7.-9. klasse Landets folkeskoler indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk stø t- te til forsøgsprojekter i 7.-9.

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014 ? Design af den gode mødeproces Projektledermøde april 2014 Oplæg om god mødeledelse og procesværktøjer v/ Anette Kristensen - Promentum A/S ank@promentum.dk 2684 6444 Dårlige processer Resulterer i dårlige

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

Facilitering af grupper

Facilitering af grupper Facilitering af grupper Schoug Psykologi & Pædagogik D. 11. marts 2015 UDVIKLING OG FORANDRING Gå efter guldet (30 min) 1. Beskriv en dag eller en situation, hvor du virkelig følte du gjorde en god indsats;

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF ØGET BRUGERINDFLYDELSE PÅ OVERFØRSTERGÅRDEN

UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF ØGET BRUGERINDFLYDELSE PÅ OVERFØRSTERGÅRDEN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF ØGET BRUGERINDFLYDELSE PÅ OVERFØRSTERGÅRDEN Signe Groth Andersson og Sofie Stage Undersøgelse af effekten af øget brugerindflydelse på Overførstergården Platform for brugerindflydelse,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Innovationsledelse, innovationskompetence

Innovationsledelse, innovationskompetence Innovationsledelse, innovationskompetence og innovationskultur Lotte Darsø Lektor, PhD i innovation og leder af LAICS Master uddannelse (www.laics.net) Aarhus Universitet, Campus Emdrup (DPU) Email: LDA@dpu.dk

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Civilsamfundet - Metoder til samarbejder og brugerinvolvering

Civilsamfundet - Metoder til samarbejder og brugerinvolvering Civilsamfundet - Metoder til samarbejder og brugerinvolvering Fagligt udviklingsforløb 2. møde den 18. april 2013 Program for dagen 08.45-09.00 Kaffe og morgenbrød 09.00-10.00 Opsamling fra sidst 10.00-10-15

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Forelæsninger om it i det færøske sundhedsvæsen. Program.

Forelæsninger om it i det færøske sundhedsvæsen. Program. Forelæsninger om it i det færøske sundhedsvæsen. Program. 19:30 Velkomst og præsentation 19:40. Oplæg v/lektor 20:15 **** Spørgsmål 20:25 Kaffepause 20:50 Effektmåling. Oplæg v/ Lektor Povl Erik Rostgaard

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen DELTAGENDE DØGNTILBUD SPECIALSEKTOREN SOCIAL- PSYKIATRI HANDICAP

Læs mere

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse Facilitering Flow og fremdrift af arbejdsprocesser NGO ere er medlems- og frivillighedsbaserede vidensorganisationer,

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere