Projektledelse og facilitering Oplæg og workshop UC Syd 4.maj 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektledelse og facilitering Oplæg og workshop UC Syd 4.maj 2015"

Transkript

1 Projektledelse og facilitering Oplæg og workshop UC Syd 4.maj 2015 Ia Brix Ohmann Selvstændig konsulent & facilitator, Master i Socialt Entreprenørskab

2 Dagsorden 1. Velkomst, formål, dagens program 2. Korte møder 3. Kunsten at generere ideer 4. Ud af busken : Et projekt om ensomme ældre og netværk 5. Dialog og afrunding

3 Korte møder Tag et kort Find en at tale med Læs et af de to spørgsmål højt Lyt Besvar den andens spørgsmål Byt kort Find en ny at tale med Tal med min. 3 personer

4 Kunsten at generere ideer Hvordan starter man et projekt? Hvad sker der FØR formål, SMART mål, milepælsplan og budget er på plads? Udgangspunktet er gerne et problem eller en udfordring ønsket om at skabe en forandring. Men problemer kan være svære at adressere Så hvor kommer ideer fra? Findes der en opskrift på innovation eller idegenerering? Både ja og nej

5 Hvor kommer ubevidste ideer fra? De 3 B er ( Bus, Bath & Bed ) Alle 3 er kendetegnet ved: Ikke at kræve stor intellektuel indsats Der er fysisk ro eller trivialitet til stede En tilstedeværelse i nuet og uden for sindets kontrol - Jan Hein Nielsen, Start & Vækst: Ideudvikling (2005)

6 Hvor kommer ubevidste ideer fra? Man kan opdele tidspunkter og situationer på følgende måde Om morgenen når man vågner: nye ideer og komplekse problemer ser sammenhænge man ellers ikke får øje på I badet og i bilen: mindre problemer relateret til den dag man skal i gang med Når man slår græs, maler hus, stryger tøj: videreudvikling på projekter og problemstillinger Når man ser fjernsyn: inspireret af input fra et andet medie

7 Alle er kreative Alle er kreative og i stand til at tænke innovativt og få originale ideer. Det kræver blot de rette rammer og den rette inspiration for at kunne bryde med vante tankemønstre og vaner og således åbne op for mulighedstænkningen. - Mille Obel Høier et al, Kreativ procesledelse. Nye veje til bedre praksis (2011)

8 En egentlig formel for innovation findes ikke. Men virksomheder kan gøre meget for at forbedre mulighederne for, at innovation sker - Lotte Darsø, En formel for innovation?, Børsens Ledelseshåndbøger 2003

9 RELATIONER gartner Darsøs innovationsdiamant KONCEPTUALISERING konceptudfolder IKKE-VIDEN hofnar VIDEN vidensdetektiv

10 Darsøs innovationsdiamant Brændende spørgsmål Et brændende spørgsmål er et åbent spørgsmål Et brændende spørgsmål kan ikke umiddelbart besvares Et brændende spørgsmål tager udgangspunkt i hvad den enkelte brænder for

11 Hvad er dit brændende spørgsmål? Opdeling i grupper på 3 personer Vælg et billedkort, der viser, hvad du er optaget af lige nu i forhold til studiet. Formuler det gerne som et spørgsmål. Præsenter jeres kort for hinanden hvad forestiller det og hvorfor har du valgt det? Efter hver præsentation, tager I en hurtig runde: Alle kommer med bud på, hvad de ellers ser på billedet Plenum: Fik I set nogle nye vinkler på jeres spørgsmål?

12 Metoder til idegenerering På skattejagt med Røde Kors i Herning Omvendt brainstorm i Emdrup Collage i Høsterkøb Interview på Vesterbrogade Opfindercamp på Hven

13 På skattejagt med Røde Kors i Herning 20 frivilligledere til visionsmøde i december 2014 Ville gerne udvikle nye konkrete ideer, som kan føres ud i livet i timer + gullasch og citronfromage Mødet fandt sted i lokalforeningens egne lokaler

14 På skattejagt med Røde Kors i Herning I stedet for at sige: Gå i gang med at finde på ideer, startede deltagerne med en skattejagt

15 Hvad ønsker vi at udvikle sammen, der kan gøre Røde Kors i Herning endnu bedre? Der var 5 forskellige poster på skattekortet: 1. Det gamle Codan Hus: 47 m højt, udsigt over hele Herning her er udsyn og alt er muligt. Hvad er det vildeste, vi kan forestille os? 2. Toilettet: Her skal deltagerne finde på alt det, de ikke gider mere. Hvad er det værste vi kan forestille os? Hvad er den største møg idé, vi kan finde på? 3. Kopirummet: Hvilke gode idéer kender vi i forvejen, hvad kan vi lade os inspirere af? 4. Køkkenet: Hvilke ingredienser er vigtige at have med? Hvad er den gode opskrift på succes? 5. Torvet, Herning: Hvad er der for behov i vores omverden? Hvad vil vores brugere synes er vigtigt?

16 På skattejagt med Røde Kors i Herning Efter skattejagten havde hver gruppe ½ time til at arbejde videre med de idéer og tanker, som de havde fået på deres skattejagt. Fokus var på: Nye idéer Mere af det de allerede gjorde godt Mindre af det de ikke synes fungerede så godt (formuleret som en positiv forandring) Idékort: Giv idéen et navn. Beskriv idéen. Vælg 3 ord, der siger noget om, hvordan idéen gør gavn. Resultatet: 18 konkrete ideer, som bestyrelsen tog med hjem og som de nu arbejder videre på

17 Omvendt brainstorm i Emdrup Opgaven: At hjælpe en lille forening med at få yngre frivillige Aktørerne: 4 kvinder i 50 erne og 3-4 andre aktive i 40 erne og 50 erne. En ung på 17 år Metode: Omvendt brainstorm Hvad kan forhindre flere unge i at få lyst til at være med i vores forening? Efterfølgende: Vend alle svarene om til handlinger, der gør, at flere unge vil være med

18 Collage i Høsterkøb Arbejde med billeder, postkort og korte tekster fra blade & magasiner Formuler evt. et indledende spørgsmål (men det kan også være interessant at se, hvad der dukker op uden et spørgsmål) Arbejde HURTIGT og individuelt sorter i billeder og tekster; udvælg det, der umiddelbart interesserer dig/svarer på spørgsmålet Lav en collage på A3 papir - 20 min i alt Efterfølgende: Hvad kan du se, som overrasker dig?

19 Interview på Vesterbrogade Hvilken alderdom ønsker vi os? Grupper på 3 personer: 1 interviewer, 1, fotograf og 1 tidsholder Gå ud på gaden og find et menneske, som er villig til at svare på et par spørgsmål Hvad er en god alderdom for dig? Notér alder, navn og svar Kom tilbage og saml op på svarene Rød tråd: Ingen ønsker sig at være afhængige af andres hjælp, når de bliver gamle

20 Hemmeligheden bag Opfindercamp på Hven The 6 P s 1. Purpose/Formål 2. Product/Produkt 3. Participants/Deltagere 4. Probable issues/mulige problemer & udfordringer, der kan dukke op 5. Process/Proces 6. Place/Sted for begivenheden - Michael Wilkinson, grundlægger og direktør for Leadership Strategies og forfatter til bogen The Secrets of Facilitation (2012) https://www.youtube.com/watch?v=f3se9alri_g

21 Så er det jeres tur! Opdeling i grupper på 4 personer: I får en case hvor fokus er på et problem og en udsat gruppe I skal først formulere et brændende spørgsmål om problemet Og så skal I bruge en af de metoder, I lige har hørt om, til at finde på min. 3 nye ideer, der kan besvare jeres spørgsmål Plenum: Hver gruppe fortæller, hvordan de har grebet innovationsprocessen an, og hvilke 3 ideer, der er opstået

22 Ud af busken i Ældre Sagen Projekt der blev beskrevet og lavet ansøgning på i 2009 og som blev afrundet i 2013 I løbet af projektet spirede de første tidlige tanker om Folkebevægelsen mod Ensomhed

23 Lyt og notér undervejs Om et øjeblik vil jeg fortæller jer lidt om projektets opstart, forløb og afrunding Undervejs skal I notere, det I hører og overveje, om det hører hjemme i en lineær tilgang til projektledelse eller en mere systemisk tilgang Efterfølgende skal I i mindre grupper diskutere, hvad I ser som fordele og ulemper ved de 2 tilgange

24 Baggrund SFI konference i 2008 Metastudie af ensomhed: Besøgsvenner er ikke den bedste måde at gøre noget; ensomme mennesker har behov for at deltage i nye netværk Ud af busken bank på nye døre

25 Baggrund Afholdt en række ideworkshops med 5-8 personer med viden om ensomhed 2 personer skrev sammen på ideerne og udviklede en egentlig projektbeskrivelse formål, målgrupper, konkrete mål, dokumentation, opfølgning og evaluering Vi lavede også et forsøg på at tegne en forandringsteori

26 Projektet Formål 1 Flere ensomme og ressourcesvækkede ældre deltager aktivt i sundhedsfremmende aktiviteter, der bryder ensomhed og social isolation kodeordet er ud af plejehjemmet, id af ældreboligen. Trods svækkelse, kedsomhed og ensomhed får de således styrket og synliggjort egne ressourcer og livskvalitet i livet som ældre. Vi vil empower 1 ressoucesvækkede ældre. 1 Lundemark Andersen, Brok og Mathiasen definerer empowerment som det at sigte mod en tilstand, hvor mennesker opnår en fornemmelse af kontrol og meningsfuldhed (2000).

27 Projektet Formål 2 At der udvikles nye netværk og fællesskaber mellem grupper af frivillige og mellem svækkede og ressourcesvage ældre. Transport til og fra netværksdeltagernes hjem til disse fællesskaber muliggøres for den svækkede gruppe.

28 Projektet Formål 3 At der gennem projektets erfaringer og historier formidles et mere nuanceret billede af livet som ældre så den offentlige diskurs bevæger sig fra ældrebyrde til ældrestyrke.

29

30 Projektets målgruppe 1. Ressourcestærke ældre: Flertallet af Ældre Sagens mere end medlemmer. De klarer selv hverdagen både fysisk, psykisk og socialt. Ældre Sagens knap frivillige, som har en gennemsnitsalder på 70 år, er en del af denne gruppe. 2. Ressourcesvækkede ældre: Er for det meste selv i stand til at planlægge og strukturere deres hverdag. Pga. manglende fysiske eller sociale ressourcer er de ikke i stand til at orientere sig om muligheder op opsøge og indgå i nye netværker og sociale relationer uden for egen bolig uden støtte fra en anden person. 3. Ressourcesvage ældre: Har pga. sygdom eller handicap behov for at andre planlægger og strukturer deres hverdag samt holder dem orienteret om muligheder. De får tilbudt lovpligtige ydelser fra det offentlige, men har også glæde af frivillige aktiviteter.

31 Projektets målbare mål Formål 1: Flere ensomme og ressourcesvækkede ældre deltager aktivt i sundhedsfremmende aktiviteter, der bryder ensomhed og social isolation Mål forbundet med formål 1: At fremme deltagernes livskvalitet og sundhed målt gennem selvevaluering blandt deltagerne

32 Projektets målbare mål Formål 2: At der udvikles nye netværk og fællesskaber mellem grupper af frivillige og mellem svækkede og ressourcesvage ældre. Mål forbundet med formål 2: At skabe nye netværk og fællesskaber blandt deltagerne målt gennem selvevaluering At udvikle og afprøve nye metoder og modeller i Ældre Sagens frivillige sociale arbejde, herunder modeller for samarbejdet mellem kommuner og andre frivillige, sociale foreninger At bygge bro mellem frivilligt socialt arbejde og det lokale kulturliv og erhvervsliv At sikre, at der er smidige transporttilbud og den fornødne hjælp til at målgruppen kan benytte disse tilbud At der rekrutteres nye frivillige til at medvirke ved netværksaktiviteter for svækkede ældre At der samles viden og forskning om netværksskabende og sundhedsfremmende aktiviteter for ressourcesvækkede og -svage ældre som grundlag for kvalitet i projektet At formidle og beskrive projektets brugbare metoder

33 Projektets målbare mål Formål 3: At der gennem projektets erfaringer og historier formidles et mere nuanceret billede af livet som ældre så den offentlige diskurs bevæger sig fra ældrebyrde til ældrestyrke. Mål forbundet med formål 3 At der i alle fire projektår er min. 4 årlige omtaler af projektet i Ældre Sagens egne medier (medlemsblad, der læses af mennesker, frivilligblad, der læses af frivillige, hjemmeside, m.v.) At der i 3. og 4. projektår laves mindst én form for formidling i andre medier, fx feature artikel i Alt for damerne eller Helse At der er min. 150 deltagere, heraf 80 % frivillige og 20 % kommunale repræsentanter på den afsluttende konference

34 Projektets forandringsteori Projektet skulle som udgangspunkt finde sted i 5 kommuner, med Ældre Sagens lokalafdelinger som det organisatoriske omdrejningspunkt. Disse 5 lokalafdelinger skulle igangsætte pilotaktiviteter inden for projektets formål og målsætninger. De blev understøttet og fulgt tæt af en projektansat projektkonsulent, der løbende beskrev lokalafdelingernes arbejdsmetoder og resultater, bl.a. gennem månedlige nyhedsbreve, erfa-møder m.v. Projektkonsulenten skulle have erfaring med netværksskabende aktiviteter og modeller om empowerment, der sætter handling i centrum.

35 Projektets forandringsteori Der blev ikke formuleret eksakte aktiviteter centralt fra Ældre Sagen. Pilotaktiviteterne skulle således udspringe af muligheder, aktører og netværk i lokalområderne. Pilotaktiviteterne kunne fx handle om: Udviklingen af samarbejde med kommunale nøglepersoner, boligforeninger, kulturforeninger og lokalt erhvervsliv Rekruttering af frivillige projektdeltagere, som tilbydes kursus om empowerment som metode Forankring af netværksaktiviteterne så tæt på borgerne fx i en boligforening At designe projektet så det kombinerer hjemme og ude gøremål og kombinerer sundhedsfremme med sociale og kulturelle aktiviteter på en ny involverende måde

36 Projektets forandringsteori Projektets forandringsteori havde tre niveauer: 1. Brugerniveau 2. Organisationsniveau/frivilligniveau og 3. Samfundsniveau.

37

38 Dokumentation og evaluering Der skulle udpeges en gennemgående ekstern evaluator. En af opgaverne for evaluatoren var i starten af projektet at udpege de indikatorer, der skulle monitoreres i forhold til projektets formål og målsætninger. Evaluator skulle også identificere andre kvalitative metoder, som kunne benyttes for at dokumentere projektets resultater. I forbindelse med projektets afrunding, skulle evaluator udarbejde en kvalitativ evaluering af projektets resultater, som kunne supplere den løbende kvantitative monitorering.

39 Forankring og udbredelse Projektlederen skulle have en fastansat frivilligkonsulent tilknyttet, der havde stort kendskab til Ældre Sagens organisatoriske forudsætninger, og som kunne være med til at videreformidle projektets resultater til Ældre Sagens frivillige i de øvrige lokalafdelinger. Projektets resultater skulle løbende formidles i de af Ældre Sagens medier, der henvender sig til frivillige ( Internt, et ugentligt nyhedsbrev, Aktiv, et frivilligmagasin som udkommer 6 gange om året, samt på Ældre Sagens frivilligsite). Andre interesserede lokalafdelinger kunne rekvirere projektlederen som oplægsholder. I projektets sidste år skulle der afholdes en konference for en række af projektets interessenter, hvor projektets erfaringer og læring skulle fremlægges og diskuteres. Der skulle udarbejdes et inspirationshæfte, der beskrev projektets erfaringer med gode råd til andre, der gerne vil i gang.

40 I gang med projektet Vi lavede en præ -ansøgning til Satspuljen under Et aktivt ældreliv i starten af 2009 på kr over 4 år. Der blev ifølge brev fra Socialministeriet i april 2009 reserveret i alt Vi fremsendte egentlig projektbeskrivelse og revideret budget i juni Vi modtog tilsagn om tilskud pr. 1. juli 2009 midt i august. Vi gennemførte interview i september, og endnu en runde i december. Den nye projektkonsulent blev ansat pr. 1. marts 2010 og så var vi allerede 7 måneder bagud

41 I gang med projektet Projektkonsulenten var meget optaget af SCRUM som arbejdsmetode en metode importeret fra it-verdenen, hvor man arbejder intensivt i 14-dages intervaller og mødes og samler op. Det lød spændende og hun fik grønt lys til at gå i gang. Rådgivende sociologer blev ansat som ekstern evaluator, og skulle jo bistå med at udpege de indikatorer, der skulle monitoreres i forhold til projektets formål og målsætninger. Der fulgte en lang og indviklet drøftelse af projektets målgruppe, og hvordan både projektlederen og de lokalafdelinger, der skulle medvirke kunne bedømme disse ressourcesvage ældre for at sikre, at det var de rigtige. Desuden var der blandt de frivillige stor modstand på, at skulle bede brugerne om at udfylde spørgeskemaer om deres selvoplevede livskvalitet.

42 I gang med projektet Jeg tror ikke, at man kan måle livskvalitet med et spørgeskema. - Frivillig ved fællesmøde 2011

43 I gang med projektet Ifølge budgettet, skulle der oprettes en pulje på kr til fordeling blandt de 5 deltagende lokalafdelinger. Resten af projektets 3,2 mill kr gik til løn, fællesmøder, kurser, transport, konferencer, inspirationshæfte og evaluering. Det faldt nogle frivillige for brystet, at deres direkte andel af projektmidlerne var så forholdsvis lille ift. det samlede budget. Andre frivillige var utilfredse med SCRUM-metoden, og ville hellere arbejde på deres egen måde.. Efter 1½ år, var det kun lykkedes af få 4 ud af 5 lokalafdelinger med i projektet, og disse havde vanskeligt ved at få løbet aktiviteter i gang.

44 Midtvejs i projektet I oktober 2011 blev projektkonsulenten langtidssygemeldt. Der blev ansat en vikar, der startede i januar 2012, og som kunne bistå med projektet, da projektkonsulenten kom tilbage på deltid i marts Midt i april blev projektkonsulenten igen langtidssygemeldt frem til udgangen af maj Vikaren gik på dette tidspunkt over i et andet projekt. Pr. 1. juni blev der ansat endnu en vikar, og i august 2012 blev der indgået en fratrædelsesaftale med projektkonsulenten. Vikaren blev ansat som projektkonsulent i resten af projektperioden frem til udgangen af 2013.

45 Midtvejs i projektet Rådgivende Sociologer foretog en midtvejsevaluering i starten af 2012, da projektet havde kørt i 2 år. Evalueringen tog udgangspunkt i den proces og implementering, der havde været af projektet indtil marts Rådgivende Sociologer havde fulgt projektet igennem referater, ved deltagelse i møder og ved besøg på de aktiviteter, der var en del af projektet.

46 Midtvejs i projektet Projektets målgrupper De frivillige projektgrupper havde svært ved at komme i kontakt med målgruppen og rekruttere dem til at deltage i aktiviteter. Der blev afholdt møder med bl.a. kommunens hjemmehjælp i forhold til at få kontakt med målgruppen, og intentionerne var gode, men opfølgningen var mangelfuld. Det udfordrede og provokerede de frivillige, at det, de tror er aftaler, ikke bærer frugt i form af fremmødte deltagere. Konklusion: Diskussionerne om målgruppen svage og svækkede ældre har fyldt forholdsvist meget, og har gjort projektet unødigt abstrakt frem for handlingsorienteret.

47 Midtvejs i projektet SCRUM en metode hentet fra it verden Tilgangen til at arbejde med et projekt var også en stor udfordring for de frivillige projektgrupper. SCRUM er kendt fra amerikansk fodbold, og bliver brugt i it verdenen, hvor der arbejdes med korte, intensive perioder med faste målsætninger, som der spurtes efter I Ud af busken skulle de frivillige projektgrupper forpligte sig på at arbejde kvartalsvis med faste mål, som der blev samlet op på hvilket der var modstand på. Konklusion: Som projektleder er man nødt til at respektere, at frivillige arbejder på andre vilkår og med en anden dagsorden end projektets.

48 Midtvejs i projektet Kommunikation Rådgivende Sociologer påpegede, at det er væsentligt, at der er en åben og lydhør kommunikation fra projektleder til de frivillige projektgrupper. Projektlederen kan godt have en ide om, hvordan projektforløbet skal afvikles, men uden motivation, involvering og lydhørhed for den frivilliges arbejdskraft og ønsker/motiver, kommer projektet ingen vegne. Det er væsentligt, at der tales samme sprog, så alle forstår hvad det drejer sig om. Mange frivillige er handlingsorienterede, så teoretiske afhandlinger og akademisk sprog er mindre interessant. Konklusion: Informer ud fra de frivillige lokalafdelingers synspunkt. Kommuniker i øjenhøjde med samarbejdsrelationer hvad enten det er frivillige, Socialministeriet, kolleger eller andre.

49 Midtvejs i projektet Andre læringspunkter Metoden må aldrig komme til at skygge for indholdet eller opgaven metoden skal afspejle den virkelighed, der er ved at arbejde frivilligt. Lokalafdelingerne er forskellige, og vil gå til opgaven ud fra de forudsætninger, der er tilstede lokalt. Projektlederen skal være fleksibel og bakke op og understøtte forskelligheden i arbejdsform. Respekt for frivilliges ønsker og behov er essentielt. Frivillige med iværksættergen trives med udfordring af denne type. Den indbyrdes erfaringsudveksling deltagerne i mellem er guld værd. Der kan godt opstå konkurrence mellem projektgrupperne. Det er vigtigt at anerkende alle aktiviteter.

50 Midtvejs i projektet Anbefalinger til den sidste halvdel af projektet Frem for at fokusere på at skabe nye aktiviteter, der er målrettet svage ældre, kan eksisterende aktiviteter i Ældre Sagen med fordel udvælges. Der kan så arbejdes med at twiste indholdet og rekrutteringen, så målgruppen kan indgå i aktiviteten. Der er forskel på, hvad der kan opnås i land- og byområder. Det kan bruges aktivt i forhold til rekruttering af nye projektgrupper. Projektet henvender sig til iværksættere. Et samarbejde på tværs i Frivilligafdelingen om at spotte denne type frivillige vil være guld værd. Samarbejdsrelationerne i lokalsamfundet og særligt med kommunen er en udfordring for projektgrupperne. Projektlederen kan med fordel sætte sig selv i spil i forhold til at drive samarbejdsrelationerne. Beskriv de tiltag, der virker, og gør det på en måde, der kan inspirere andre til at gå i kast med lignende aktiviteter.

51 Slutresultat

52 Slutresultat Den nye projektleder droppede SCRUM og satsede på at skabe motivation og ejerskab hos de allerede involverede, samt at rekruttere flere lokalafdelinger. Ved projektets udgang havde 18 lokalafdelinger sat aktiviteter i gang/arbejdet med eksisterende aktiviteter med fokus på at få flere svage ældre med. Særligt suppeaftener og andre former for fællesspisning var der stor succes med.

53 Slutevaluering Det lykkedes kun, hvis de føler sig motiverede og føler, at det giver mening. Man er simpelthen nødt til at have respekt for deres måde at arbejde på. - Den nye projektleder i interview

54 Slutevaluering Hele projektet står og falder med projektlederen. Hvis hun er for rigid, falder det hele til jorden. -Interview med frivillig

55 Slutevaluering Rådgivende Sociologer besluttede midtvejs at droppe spørgeskemaer, fordi de involverede frivillige ikke ville være med. Der var også bekymring for, at et spørgeskema om livskvalitet ville mudre relationen mellem frivillige og deltagere. Evalueringen kom derfor til at bygge på et rent kvalitativt design. Det vigtigste var at få viden om, hvad deltagerne fik ud af at deltage, og hvordan man som frivillig forening kan få læring af evalueringen.

56 Slutevaluering Evaluering af frivilligt socialt arbejde er en særlig disciplin, hvilket har betydet at evalueringen blev tilpasset undervejs. - Rådgivende Sociologer (2013)

57 Slutevaluering

58 Slutevaluering

59 Slutevaluering Godt i mål Der er mange aktiviteter rundt i hele landet med glade deltagere Der er skabt bevidsthed om ensomhed og udsathed hos de frivillige og hos Ældre Sagen centralt Der tages udgangspunkt i det eksisterende Man stræber efter keep it simple så det er overskueligt at komme i gang

60 Slutevaluering Der kommer mange forskellige deltagere til aktiviteterne Der er opmærksomhed på, at samarbejdsrelationer skal være realistiske og der skal forventningsafstemmes mellem samarbejdspartnere Der er fokus på presse og omtale Der er overvældende tilslutning til de 3 afsluttende regionale konferencer Der tages udgangspunkt i de frivilliges ønsker Der støttes op og guides omkring de frivillige

61 Hvad skete der i dette projekt? Grupper på 3-4 personer Diskuter først projektets opstart og dets afsluttende resultater ud fra et lineært, positivistisk synspunkt ca. 15 minutter Diskuter derefter projektets opstart og dets afsluttende resultater ud fra et systemisk synspunkt ca. 15 minutter Hvilke fordele og ulemper kan I få øje på i de to perspektiver? ca 15 minutter Plenum: Fortæl kort om jeres fund ud fra de forskellige perspektiver

62 Positivisme Socialkonstruktionisme Paradigme Industrisamfund Vidensamfund Kultur Læring Statisk Kan afdækkes Ledelsen styrer Udfaldet er kendt Quick Fix Procedurer Tankpasserpædagogik Lederen er aktiv Medarbejderen er inaktiv Alle lærer det samme Fremmer ikke innovation Bygger på det kendte Videndeling via IT-systemer Kulturmix Udfordres konstant Ledelsen sætter rammer Udfaldet er ukendt Ændringer tager lang tid Dialog og refleksion Konstruktivistisk pædagogik Lederen sætter rammen Medarbejderen er aktiv Læringen er forskellig Kan fremme innovation Aflæring er centralt Videndeling via relationer Ledelse Systemtænkning Kontrol Beslutter alt Fastlægger mål og vej Leadership Tillid Empowerment Fastlægger mål - Pia Friberg Krejsager, konsulentuddannelse i Ældre Sagen (2013)

63 Afrunding I Individuel refleksion: Hvilke 3 spørgsmål brænder på lige nu? Summe med naboen: Hvilket spørgsmål vil vi gerne have svar på nu? Spørgsmål noteres og derpå ca. 15 minutters svar og bemærkninger

64 Afrunding II Dagens program og diskussioner Hvad har inspireret jer? Hvad har overrasket jer? Hvad kunne I godt have undværet? Tak for i dag

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Midtvejsevaluering

Ud af busken bank på nye døre Midtvejsevaluering Ud af busken bank på nye døre Midtvejsevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2012 1 Indledning Ud af busken bank på nye døre. Midtvejsevaluering Rapporten er udarbejdet i 2012 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer

Læs mere

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Forord I Ældre Sagen har vi talt med ældre mennesker, der modtager hjælp, om, hvad et værdigt liv er for dem. Vi har blandt andet

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk. Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015

Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk. Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015 Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015 Disposition Kort om Oxford Research Formål, metode og datagrundlag Hovedresultater Anbefalinger Oxford Research

Læs mere

INNOVATION I PSYKOLOGIUNDERVISNINGEN - HVORFOR OG HVORDAN FAGLIG UDVIKLING I PRAKSIS PSYKOLOGI - SEPTEMBER 2017

INNOVATION I PSYKOLOGIUNDERVISNINGEN - HVORFOR OG HVORDAN FAGLIG UDVIKLING I PRAKSIS PSYKOLOGI - SEPTEMBER 2017 INNOVATION I PSYKOLOGIUNDERVISNINGEN - HVORFOR OG HVORDAN FAGLIG UDVIKLING I PRAKSIS PSYKOLOGI - SEPTEMBER 2017 MAGNUS RIISAGER HANSEN NYBORG GYMNASIUM HVORFOR ARBEJDE MED INNOVATION I PSYKOLOGI? UDOVER

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Netværk for kontaktforældre - hvordan og hvorfor?

Netværk for kontaktforældre - hvordan og hvorfor? Netværk for kontaktforældre - hvordan og hvorfor? Lyngby 27-9-2013 1 Hvad skaber et succesfuldt netværk? 1. Klar retning, formål og effektønsker 2. Mindst 1 person der brænder 3. Facilitering, facilitering

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Indholdet af dette materiale, herunder tekst, billeder og anden grafik og deres arrangement, er ophavsretligt beskyttet af EG A/S eller dets tilknyttede,

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER 1 FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER Vejledning til lederen Udarbejdet af HR-afdelingen, Sygehus Sønderjylland, november 2011 Inspiration fra bogen Styrkebaseret ledelse Dansk Psykologisk forlag

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II Projektlederskab II - Fra planlægning til gennemførelse og læring Projektlederskab handler både om mennesker og metoder. På Projektlederskab I var fokus i høj grad på, hvordan man får den optimale start

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Bilagsrapport til midtvejsevaluering

Bilagsrapport til midtvejsevaluering Bilagsrapport til midtvejsevaluering Evaluering af Uddannelsespuljen 2008-2011 Februar 2010 Center for frivilligt socialt arbejde Indholdsfortegnelse Indledning 1 Støtteform A 2 Kursusdeltagere 1... 2

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Workshop. Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle

Workshop. Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle Workshop Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle Workshoppen talent på HG 1. Hvem er jeg? 2. Hvorfor er jeg her? 3. Hvad vil jeg underholde om? 4. Hvem er I? Positiv Clearence Vælg ½ postkort.

Læs mere

MANUAL TIL ORGANISATORISKE FRIVILLIGE

MANUAL TIL ORGANISATORISKE FRIVILLIGE MANUAL TIL ORGANISATORISKE FRIVILLIGE Velkommen til Bydelsmødre-indsatsen Kære organisatoriske frivillig, Velkommen til Bydelsmødre! I denne korte manual vil vi give dig nogle overordnede informationer

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

SOCIALFORVALTNINGEN AARHUS. Sagen om forældrebetaling EVALUERING OG ANBEFALINGER

SOCIALFORVALTNINGEN AARHUS. Sagen om forældrebetaling EVALUERING OG ANBEFALINGER SOCIALFORVALTNINGEN AARHUS Sagen om forældrebetaling EVALUERING OG ANBEFALINGER Formålet med en evaluering er: Formål og fokus Refleksion over forløbet, styrkelse af forvaltningens kommunikation, samt

Læs mere

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.09.00-A00-3-5 Sagsbehandlere: TC/MSJ Dato: 3. maj 206 Strategi for Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg 206-2020 Indledning Horsens Kommune har en stor og

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen ? Kultur og Fritid TK:79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs mere

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 ANSØGNING TIL Ansøgning om støtte til kystby-projekt Dette skema baserer sig på Realdanias Håndbog i projektudvikling. Vi anbefaler, at I orienterer jer i håndbogen undervejs,

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer?

Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer? Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer? Nyborg Strand Den 8. november 2010 Workshop nr. 109 Jette Vangslev og Rikki Hørsted Formålet med Workshoppen Hvordan laver man god formidling om

Læs mere

14-09-2011. Sprogpakken. Forankring af praksis i. Indhold. Om at møde udfordringer: skabe længsler og drømme

14-09-2011. Sprogpakken. Forankring af praksis i. Indhold. Om at møde udfordringer: skabe længsler og drømme Sprogpakken Forankring af praksis i et innovativt perspektiv Udgave 22 05 2011 6 dages kursus SUM, VIA 1 12.30-12.45 Om at skabe længsler og drømme Innovation som en måde at møde udfordringer på Indhold

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato Dato 16-06-2014 Sagsnr. 1-1010-147/6 MAHA maha@sst.dk Bilag 2 - Kravspecifikation 1. Indledning Sundhedsstyrelsen inviterer hermed alle interesserede aktører til at afgive tilbud på evaluering af satspuljen

Læs mere

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Nyhedsbrev nr. 4 Januar 2013 Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Inspiration til innovation i AMU Det seneste år har Industriens Uddannelser i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole,

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012 Tilstede: Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Suzan Saygili, Tagharid Rahmah, Kirsten Fischer, Inger Frydendahl, Line Hillerup, Mai-Britt Haugaard Jeppesen Afbud: Gitte Larsen, Maja Langhorn, Jeppe Fisker Mødetid

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

REFERAT OPSTARTSMØDE I DET NATIONALE BENCHMARKNETVÆRK. 17. JANUAR 2012 Odense Centralbibliotek

REFERAT OPSTARTSMØDE I DET NATIONALE BENCHMARKNETVÆRK. 17. JANUAR 2012 Odense Centralbibliotek REFERAT OPSTARTSMØDE I DET NATIONALE BENCHMARKNETVÆRK 17. JANUAR 2012 Odense Centralbibliotek TILSTEDE: Elisabeth Kaper Buch, Herning Bibliotekerne Lone Westphall, Herning Bibliotekerne (Konsulent) Henrik

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom.

2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom. 2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom. Værktøj 4.1 Formål Interessentanalyse Interessentanalysens formål

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Når viden skaber resultater --- Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Det Fælles Ansvar II Case-rapport August 2008 Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Implementering af projekter

Implementering af projekter Implementering af projekter Organisatorisk oplæg Hvorfor nu det? Et refleksionsrum Større viden og bevidsthed = større chance for succes med ens projekt MÅL for oplægget 1. Inspiration til hvordan man

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: rukomuddarb@regionsjaelland.dk eller pr. post til Region

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser.

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Social- og Integrationsministeriet 15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere

Den sunde arbejdsplads

Den sunde arbejdsplads Den sunde arbejdsplads Sundheds- og omsorgsområdet Områdeudvalget marts 2017 15-03-2017 Side 1 Indledning Følgende notat er udarbejdet af områdeudvalget på Sundheds- og omsorgsområdet og præsenteres på

Læs mere