God kommunikation i Region Syddanmark. Skriv godt. Skriv klart, ligefremt og bliv forstået

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God kommunikation i Region Syddanmark. Skriv godt. Skriv klart, ligefremt og bliv forstået"

Transkript

1 God kommunikation i Region Syddanmark Skriv godt Skriv klart, ligefremt og bliv forstået

2 Introduktion Region Syddanmark er en åben og dialogsøgende organisation. Det skal afspejle sig i vores skriftlige kommunikation. Det skal være let for modtageren at forstå, når vi skriver til ham eller hende. Koncernledelsen har med Kommunikationspolitikken besluttet, hvilke overordnede værdier der skal gælde, når vi kommunikerer skriftligt. Denne folder er til alle ansatte i Region Syddanmark. Folderen er delt i to: Den første del rummer de overordnede retningslinjer, nemlig kommunikations- og sprogpolitikken. Den anden del giver gode råd om, hvordan de overordnede retningslinjer kan komme til udtryk i den måde, vi skriver på. 02

3 Indhold Borgeren i centrum side 04 Sådan gør vi side 06 Det gode brev side 14 Den gode side 15 Den gode hjemmesidetekst side 18

4 Borgeren i centrum Region Syddanmark har vedtaget en kommunikationspolitik, der i høj grad sætter borgeren i centrum. En del af politikken tager også højde for den skriftlige kommunikation, der foregår mellem regionen og verden omkring os. Et ensartet og moderne sprogbrug er et fokusområde for Region Syddanmark, fordi det: Viser, at organisationen Region Syddanmark møder omverdenen i øjenhøjde Sikrer, at organisationen Region Syddanmarks budskaber bliver forstået Viser omverdenen, hvem organisationen Region Syddanmark er, og hvad vi står for Skaber et sammenhængende udtryk for hele organisationen Region Syddanmark. Regionens sprogpolitik Formålet med vellykket kommunikation er, at afsender og modtager forstår hinanden. Region Syddanmark er en offentlig myndighed, og har ansvar for at skrive på modtagerens betingelser. Det gælder både i standardbreve og breve, der er skrevet med en særlig hensigt. Uanset, hvorfor vi skriver, hvad vi skriver om, og hvem vi skriver til, gælder følgende retningslinjer derfor: Skriv kort, klart og præcist Skriv i aktiv form Skriv venligt Undgå unødige fagudtryk og fremmedord Oplys altid, hvor borgeren kan få flere oplysninger, stille spørgsmål eller klage. 04

5 Vi skriver på modtagerens betingelser 05

6 Sådan gør vi Skriv kort, klart og præcist Korte, klare sætninger er et sikkert middel mod misforståelser og irriterede læsere. Skriv korte sætninger med få informationer. Kuren er enkel Skriv altid hovedkonklusionen eller budskabet først. Herefter kommer begrundelser, formalia om fx klageadgang Fjern overflødige ord Brug ofte punktum Brug ikke for mange indskudte led og bisætninger Giv dit brev en overskrift. Benyt ikke ang. og vedr. i overskriften. Det væsentligste, konklusionen først Forklaringen Detaljerne 06

7 Eksempel Skriv ikke For at sikre en sammenhængende og fokuseret indsats, er vækstkilderne, udvikling af menneskelige ressourcer, anvendelse af ny teknologi, etablering og udvikling af nye virksomheder samt innovation, videndeling og videnopbygning blevet omdrejningspunktet for Mål 2-programmet, ligesom vækstkilderne er omdrejningspunktet for den regionale erhvervsudviklingsstrategi. Skriv i stedet Med Mål 2 ønsker man en sammenhængende og fokuseret indsats. Følgende fire punkter er vigtige for Mål 2-programmet og for den regionale strategi for erhvervsudviklingen: Udvikling af menneskelige resurser Anvendelse af ny teknologi Etablering og udvikling af nye virksomheder Innovation, videndeling og videnopbygning. Skriv ikke Dissemineret sclerose rammer hvert år 150 nye yngre kvinder i Danmark. Sygdommen bliver for en del invaliderende. Vi har ingen effektiv behandling af sygdommen og kender ikke dens årsag. Der gøres i disse år en stor indsats for at komme årsagen til sygdommen nærmere Vi gennemfører derfor en undersøgelse, hvor vi Skriv i stedet Vi i AFDELING NN gennemfører netop nu en undersøgelse om dissemineret sclerose. Derfor håber vi, at du vil deltage i undersøgelsen. Formålet er at finde årsagen til sygdommen, der hvert år rammer 150 yngre kvinder. For en del af disse kvinder bliver sygdommen invaliderende. Skriv i aktiv form Brug af aktiv form mindsker afstanden mellem afsender og modtager. Et aktivt handlende og gerne personligt grundled efterfulgt af et udsagnsord i nutid, gør en skriftlig besked nærværende og mere forståelig. Derimod giver en udbredt brug af den passive form af udsagnsordene ikke kun et kedeligt og upersonligt sprog. 07

8 De kan også skabe misforståelser, fordi man typisk ikke kan se, hvem der handler, når man skriver. Der er i sig selv ikke noget galt med den passive form. Den kan bruges til afveksling, men kun hvor det er selvindlysende, hvordan sætningen skal forstås. Eksempel Skriv ikke: Det blev konstateret Oplysningerne behandles strengt fortroligt Deltagelse i undersøgelsen Det forventes i afdelingen, at der vil foreligge en beslutning inden årets udgang. Skriv i stedet: Kommunikationsafdelingen har konstateret Patientadministrationen behandler dine oplysninger strengt fortroligt Når du deltager i undersøgelsen Vi/regionen/afdelingen forventer en afgørelse i sagen inden årets udgang. 08

9 Verbalsubstantiver Navneord lavet af udsagnsord, verbalsubstantiver, giver ofte en tung og fjern formulering. Husk den gamle tommelfingerregel: Ord, der ender på ion, -ing, -else og ende skal op og vende og tit ud! Gennemføre en undersøgelse, give meddelelse om, foretage en gennem- Eksempel Skriv ikke: I overensstemmelse med Socialministeriets bekendtgørelse om en sådan overtagelse har Region Syddanmark udarbejdet vedlagte aftaleudkast, som der er opnået enighed om ved administrative forhandlinger mellem repræsentanter fra Region Syddanmark og Vejle Kommune. Skriv i stedet: Region Syddanmark har på baggrund af forhandlinger mellem Region Syddanmark og Vejle Kommune skrevet vedlagte aftaleudkast. Aftalen stemmer overens med Socialministeriets bekendtgørelse på området. Skriv ikke: Ved spørgsmål til indholdet af dette brev kan rettes henvendelse til undertegnede. Ved spørgsmål omkring den praktiske procedure ved fremsendelse af kopi af henvisningsbrev til patientadministrationen på OUH kan endvidere rettes henvendelse til patientadministrationen på ovennævnte telefonnummer. Skriv i stedet: Har du spørgsmål til brevets indhold kan du henvende dig til NN på xxxx xxxx eller Har du derimod spørgsmål til, hvad du skal gøre i forhold til henvisningsbrevene, der skal sendes til Patientadministrationen på Odense Universitetshospital, kan du henvende dig til Patientadministrationen på xxxx xxxx eller 09

10 læsning, rette en henvendelse, meddele en dispensation, er ofte ord, der ligger på rygraden, og som vi bruger i flæng. I stedet er det bedre at skrive de aktive udsagnsord som undersøge, meddele, oplyse, læse igennem, henvende, dispensere. Skriv venligt Du skriver venligt og imødekommende, når du skriver i et direkte og nærværende sprog. Man kan være venlig og imødekommende på flere måder. Fx ved at henvende sig direkte, ved at bruge forskellige høflighedsfraser, og ved så præcist som muligt at beskrive, hvornår modtageren eventuelt kan forvente at høre nærmere. Undgå unødige fagudtryk og fremmedord Fremmedord og fagudtryk er typisk ord, der er fremmede for modtageren. Det vrimler med fremmedord og fagudtryk blandt regionens mange medarbejdere, og det er der mange gode grunde til. Fremmedord og fagudtryk kan imidlertid forstyrre en eventuel dialog med patienter, pårørende eller borgere. Brug derfor kun ord, som du formoder modtageren kender betydningen Eksempel Skriv ikke: I henhold til dit/deres brev af 1. januar 2008, skal vi hermed meddele, at din/ Deres klage netop nu undersøges nærmere. Den lovbestemte behandlingstid er maksimum tre måneder. Skriv i stedet: Tak for din/deres henvendelse. Din/ Deres klage bliver netop nu behandlet, og du/de kan forvente at høre nærmere i slutningen af februar måned Skriv ikke: Deltagelse i undersøgelsen indebærer alene, at vedlagte spørgeskema besvares og returneres i vedlagte portofrie svarkuvert. Skriv i stedet: Hvis du deltager i undersøgelsen, skal du blot udfylde det vedlagte spørgeskema og returnere det i vedlagte svarkuvert. Portoen er betalt. 10

11 Eksempel Skriv ikke: Coronarafsnittet Skriv i stedet: Hjerteafdelingen Skriv ikke: Sundhedsstyrelsen anbefaler herudover, at der skal kunne foretages eksempelvis akut ekkokardiografi. Skriv i stedet: Sundhedsstyrelsen anbefaler herudover, at der skal være mulighed for at foretage eksempelvis akut ekkokardiografi, det vil sige en form for ultralydsundersøgelse, hvor hjertets bevægelser og indre strukturer kan undersøges ved hjælp af lydbølger. af. Hvor almindelige ord kan erstatte fremmedord og fagudtryk, skal du gøre det. Kan fagudtryk ikke undgås af hensyn til det fagligt forsvarlige, skal udtrykket forklares første gang, det optræder i teksten. Forkortelser Brug kun forkortelser, som du er sikker på, læseren kender og forstår. Er du i tvivl, så undgå at forkorte. Skriv i stedet ordet fuldt ud. Eksempler Bl.a. blandt andet Ca. cirka Dvs. Det vil sige Ekskl. eksklusive Etc. et cetera Evt. eventuelt Fx eller f.eks. for eksempel Hhv. henholdsvis J.nr. journalnummer Mht. med hensyn til M.m. med mere Mio. million Mia. milliard Osv. og så videre Pga. på grund af Stk. styk Tlf. telefon P.t. pro tempore Jeg, man eller vi? Det nuværende offentlige sprog holder læseren ud i strakt arm en slags 11

12 kend-din-plads -attitude, som blandt andet understreges ved ordet man. Fx Man skal hermed meddele. Det er mere let og ligeværdigt med vi, og i nogle situationer er det helt på plads med jeg. Fx når du skal sende oplysninger til en borger. Der er dog undtagelser: Beslutninger eller afgørelser Det skal tydeligt fremgå, om der er tale om en politisk beslutning, eller om en afgørelse truffet af afdelingen. Myndighedsskrivelser Du må ikke bruge jeg i myndighedsskrivelser. Det vil sige henvendelser, hvor myndigheden Region Syddanmark udtaler sig, fx når der er truffet en beslutning eller afgørelse. De eller du? Skriver vi De eller du? Der er ingen faste regler at holde sig til kun sund fornuft, fingerspidsfornemmelse og kendskab til modtagerens kultur. Ledetråde kan være modtagerens alder og den mere eller mindre formelle kontakt, der er mellem afsender og modtager. Du-formen bliver dog mere og mere udbredt, og som udgangspunkt anbefales det at skrive du frem for De. Der er i øvrigt én diplomatisk regel: Det er altid kunden, der bestemmer. Hvis hun skriver/siger De, når du siger/ skriver du eller omvendt, gælder det om at ændre kurs. Med stort eller småt? Der er ord, vi bruger igen og igen om vores arbejdspladser i Region Syddanmark. I det følgende kan du se, hvilke der skrives med stort eller småt. Region Syddanmark med stort eller småt Region Syddanmark, regionen, regionsrådet, regionshuset, regionsrådsmedlem, koncernledelsen, direktionen. Titler Alle titler skrives med småt. professor dr. med, sygehusdirektør, sygeplejerske, pædagog.* Afdelingsnavne Alle afdelingsnavne skrives med stort, fx: Hjerteafdelingen, Regionssekretariatet. Består navnet af flere ord, skal alle betydningsbærende ord skrives med stort: Den Lægelige Videreuddannelse, Løn og Personale, Medicinsk Ambulatorium. 12

13 Med stort skrives også Regioner (Region Syddanmark, Region Nordjylland), foreninger (Danske Regioner, Kommunernes Landsforening), institutioner (Folketinget), institutter (Socialforskningsinstituttet), kommuner (Odense Kommune, Sønderborg Kommune), ministerier og styrelser (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen), råd og nævn (Forebyggelsesrådet, Dansk Sprognævn). Tiltale med stort eller småt De, Dem, Deres, I, dig, du, jer, jeres. Med småt skrives i øvrigt it, internet, intranet og .* *Står ordene efter et punktum eller som første ord i en ny linje, skal de naturligvis skrives med stort begyndelsesbogstav. Komma Som offentlig myndighed er Region Syddanmark og dens medarbejdere forpligtet til at følge Dansk Sprognævns retningslinjer. Det gælder også, når vi sætter komma. Du kan finde de eksisterende kommaregler på sprognævnets hjemmeside, Læs mere Sproget er ikke sort-hvidt. Der er regler og undtagelser fra regler. I Region Syddanmark følger vi dog altid retningslinjerne fra Dansk Sprognævn. Følgende bøger kan anbefales: Retskrivningsordbogen, Dansk Sprognævn. Skal det i ét eller flere ord, Branner og Korch. Håndbog i Nudansk, Politikens Forlag. Anne Katrine Lund: Skriv så! En effektiv vej til bedre tekster. Forlaget Samfundslitteratur, 2007 Du kan også søge viden på internettet: Dansk Sprognævn: (Her findes Retskrivningsordbogen i elektronisk form) Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab: Link til andre ordbøger på internettet:

14 Det gode brev Hver dag sender vi i Region Syddanmark massevis af breve til borgere og samarbejdspartnere. Gennem brevene danner modtageren sig et indtryk af regionen eller den institution, der står som afsender på brevet. Derfor er det vigtigt, at vi nøje tænker over, hvordan vi skriver vores breve uanset om det er en indkaldelse til en undersøgelse på sygehuset, et brev om en særlig afgørelse eller lignende. Gode råd Tænk over, hvem du skriver til, inden du begynder at skrive dit brev. Forestil dig personen, du skriver til Indled brevet med en god og relevant overskrift eller Kære samt fornavn og efternavn Undgå overskrifter som Vedr. indkaldelse til undersøgelse om eller Ang. afgørelse om Skriv det vigtigste først. Tag udgangspunkt i, hvad modtageren vil opleve som det vigtigste Overvej at inddele brevet i mindre afsnit med hver sin overskrift, hvis dit brev er meget langt. Brug eventuelt punktopstilling, hvis det kan hjælpe til at gøre din tekst mere overskuelig Skriv kort og præcist. Brug ikke for lange sætninger med alt for mange indskudte sætninger og henvisninger Undlad at bruge faglige begreber og forklar ord, der kan være svære for modtageren at forstå Få en anden til at læse korrektur på dit brev, inden du sender det. Læs mere Her kan du finde inspiration til god brevskrivning: Anne Katrine Lund: Den forsømte kommunikation brevet i organisationskommunikationen, Forlaget Samfundslitteratur,

15 Den gode Region Syddanmark ønsker at kommunikere med andre offentlige myndigheder, borgere og virksomheder, som også staten har sat som mål med edag1 og edag2. s opfattes ofte af både afsender og modtager som en mellemting mellem en telefonsamtale og et brev. Juridisk set er en dog ligeså bindende som et almindeligt brev. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på en række ting, når du sender en ud af huset. Find en tone i din , der passer til modtageren. Overvej om tonen skal være formel eller uformel. Det vil typisk afhænge af, hvor godt du kender den person, du skriver til Skriv ikke for lange . indbyder til en kort og præcis kommunikationsform. Lav i stedet en god struktur og brug gerne overskrifter og punkttegn Hvis du skriver til nogen, du kender godt, kan du bruge forskellige symboler, fx smileys for at vise forskellige stemninger. Men lad være med at overdrive 15

16 Brug så præcise emneord som muligt, når du sender en . Sender du en dagsorden til et møde, så skriv, hvilket møde det handler om. Det letter arbejdet hos modtageren, når han skal finde tilbage til din Når du skriver til en person første gang på vegne af din arbejdsplads, er det god skik at skrive Kære samt personens for- og efternavn. Tidligere skrev man kun Kære til folk, man kendte særdeles godt, men i dag indleder mange virksomheder deres med Kære frem for Til eller Hej. Modtager du derimod en , kan du med fordel bruge den indledningshilsen, som du bliver mødt med i en Alle arbejdspladser i Region Syddanmark skal som hovedregel bruge den autosignatur, der er angivet i designguiden. Er der nogen, du skriver ofte til kan du overveje at supplere med en mere personlig afslutningshilsen, fx blot KH samt dit navn Sender du en videre, skal du overveje om eventuelle medsendte egner sig til at blive læst af andre. Hvis de ikke bidrager til en god kommunikation, kan du slette eventuelle mellemregninger 16

17 , der kræver svar, skal du svare på så hurtigt som muligt og senest efter 72 timer. Kan du ikke nå at give et fyldestgørende svar, kan du i stedet bekræfte, at du har modtaget en samt fortælle, hvornår du giver et mere uddybende svar. Det er ofte god service at kvittere for , du har modtaget. Det giver nemlig afsenderen sikkerhed for, at en er nået frem til dig Overvej nøje, når du sender en videre til eventuelle cc- og bcc-modtagere. Ofte sender man en videre til flere for at sikre, at mange får informationen. Bagsiden af medaljen er mange unødvendige i indbakken, der ofte forstyrrer mere, end de gør gavn Det er god service at slå din ikke til stede-assistent til, når du holder fri fra arbejde. Så ved modtageren, hvorfor du ikke svarer på en. Oplys eventuelt navnet på den kollega, som kan kontaktes i stedet for. Husk også at slå ikke til stede-assistenten fra, når du er tilbage. Svar inden tre dage I Region Syddanmark er det blevet besluttet, at man skal svare en inden tre dage. Læs it-politikken på intranettet på It-portalen, intranet. regionsyddanmark.dk/it. Sikker e-kommunikation Region Syddanmark har etableret sikre -adresser, som gør det muligt at sende og modtage sikker . Hvis du anvender sikker , er det tilladt at sende følsomme eller fortrolige oplysninger ved hjælp af . Benytter du ikke sikker , må en (og vedhæftede filer), ikke indeholde følsomme eller fortrolige oplysninger, fordi uvedkommende kan få adgang til informationerne i en ikke sikker . Når du som medarbejder i Region Syddanmark skal sende en sikker , skal du gøre det fra den nærmeste administrative postkasse. En administrativ postkasse er knyttet til en afdeling eller stab og ikke til en enkelt medarbejder. Læs mere Vil du vide mere om , kan du læse mere i Anette Grønning og Line Pedersen: -kommunikation, Samfundslitteratur, Du kan læse mere om sikker e-kommunikation og edag1 og edag2 på intranet.regionsyddanmark.dk/it. 17

18 Den gode hjemmesidetekst Den gode tekst til hjemmesider og intranet er skrevet journalistisk. Det vil sige, at det vigtigste og mest interessante står i indledningen. Gode råd Tag udgangspunkt i læserens behov. Teksten skal: Give læseren svar på sine spørgsmål Præsenteres overskueligt på siden Skrives i et sprog, der er let at forstå Strukturér din side, så den er overskuelig Planlæg strukturen i din tekst med anvendelse af tekst, afsnit, mellemrubrikker, links, faktabokse m.v. Brug bogmærker ved tekster, som fylder mere end to skærmsider Det centrale ord skal optræde i overskriften. Den skal kort og klart fortælle om det overordnede emne Brug nøgleord som mellemrubrikker (under-overskrifter) Hvert emne skal have sit eget afsnit Brug link til dokumenter, sider eller hjemmesider, hvor læseren kan få flere oplysninger Skriv kort, præcist og mere mundtligt, end du er vant til Skriv personligt, direkte og aktivt Brug korte sætninger med mange punktummer Undgå indskudte sætninger Fjern alle overflødige ord Undgå praleord og reklamesprog Skriv korte afsnit højst tre sætninger pr. afsnit Brug punktopstillinger hvor det er muligt f.eks. i stedet for opremsninger Brug tal i stedet for bogstaver - uanset at du tidligere har lært, at tal under 10 skal skrives helt ud Link fra nøgleordet i stedet for at bruge overflødige tekster som klik her, som tilmed forvirrer søgemaskinen. 18

19 Læs mere Der findes flere gode bøger og internetsider om god formidling på interog intranet. Blandt andet hvor man kan finde inspiration til, hvordan man skriver godt til internettet. Hjemmesiden indeholder også link til relevante hjemmesider om samme emne. På IT- og Telestyrelsens hjemmeside, finder du også informationer om god formidling på inter- og intranet. 19

20 Region Syddanmark Damhaven Vejle regionsyddanmark.dk God fornøjelse med folderen Skriv godt Du er velkommen til at besøge os på regionsyddanmark.dk/kommunikation eller kontakte Kommunikation i regionshuset. Februar 2008 Kommunikation i regionshuset Region Syddanmark

Sprogguide. Sådan skriver vi i Holbæk Kommune. Tips og gode råd

Sprogguide. Sådan skriver vi i Holbæk Kommune. Tips og gode råd Sprogguide Sådan skriver vi i Holbæk Kommune Tips og gode råd Februar 2009 Indhold Formål... 3 Retningslinjer for den gode tekst... 4 Skriv klart og præcist...5 Skriv konkret...6 Skriv kort...7 Skriv i

Læs mere

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Indholdsfortegnelse Godt sprog er vigtigt 5 Relevans for modtageren 6 Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Gør teksten overskuelig

Læs mere

Skriv let. - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Skriv let. - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Skriv let - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. Indledning og tjekliste... 3 2. Tænk på, hvem der skal læse din tekst...

Læs mere

Spr g p litik. Ballerup Kommune

Spr g p litik. Ballerup Kommune Spr g p litik Ballerup Kommune Sprogpolitik Ballerup Kommune Indhold Husk det gode sprog... 2 Hvem er modtageren?... 3 Start med det vigtigste... 3 Overskrift giver overblik... 3 Brug punktopstillinger...

Læs mere

De 10 bud. God skriftlig kommunikation til vore kunder

De 10 bud. God skriftlig kommunikation til vore kunder De 10 bud God skriftlig kommunikation til vore kunder Kundeområdet Marked Marketing 2 1. Skab relationer mellem dig og kunden En af vores værdier i PenSam er nærhed til kunden. Det betyder, at vi skal

Læs mere

Sprogpolitik. Skriv godt. Aa p G

Sprogpolitik. Skriv godt. Aa p G Sprogpolitik Skriv godt Aa p G 2 SPROGPOLITIK Skriv godt Denne del af skrivevejledningen handler om at skrive godt. Hvordan får du bedst muligt dit budskab frem til modtageren, så det både er forståeligt

Læs mere

gladsaxe.dk godt sprog - Sådan skriver vi i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk godt sprog - Sådan skriver vi i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk godt sprog - Sådan skriver vi i Gladsaxe Kommune i d e Gladsaxe Kommune 2006 Grafik & Idé: Katja Moikjær, Lisbeth Wamsler Jensen og Rasmus Hald Oplag 1.500 Tekst: Katja Moikjær Tryk: Grafia

Læs mere

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 6 Skriv til patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Kommunikations- og patientsyn... 4 Målgruppe... 5 Dit mål med informationen... 7 Formålet med informationen... 8 Gode

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik God kommunikation i Region Syddanmark Kommunikationspolitik Åbenhed, dialog og borgerinddragelse Introduktion Kommunikationspolitikken er delt i to Indhold 01 02 Den første del beskriver de overordnede

Læs mere

Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden.

Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden. Det er ikke det du skriver......det er måden du gør det på!! SPROGHÅNDBOG November 2008 Forord Hver dag skriver vi til mange forskellige målgrupper: Borgere, foreninger, organisationer, kommuner, styrelser,

Læs mere

Gør jobannoncen skarp

Gør jobannoncen skarp God kommunikation i Region Syddanmark Gør jobannoncen skarp Se din jobannonce som en salgsannonce Introduktion Du skal se jobannoncen som en salgsannonce. Du skal sælge din arbejdsplads og den ledige stilling

Læs mere

Skriv rigtigt - vejledning i at skrive korrekt

Skriv rigtigt - vejledning i at skrive korrekt Skriv rigtigt - vejledning i at skrive korrekt Denne skrivevejledning handler om at skrive rigtigt og sikre, at vores skriftlige kommunikation overholder Dansk Sprognævns regler for skriftsproget. Vejledningen

Læs mere

Sprogpolitik i. Advokatsamfundet

Sprogpolitik i. Advokatsamfundet E S Advokatsamfundet S E R V I C E S E L S K A B Sprogpolitik i Advokatsamfundet Indholdsfortegnelse Vi skriver ikke til kuverter 3 Modtager og medie 4 Hvem skal læse din tekst? 4 Vælg det rigtige medie

Læs mere

SKRIV FORSTÅELIGT - værktøjer til at skrive gode tekster

SKRIV FORSTÅELIGT - værktøjer til at skrive gode tekster SKRIV FORSTÅELIGT - værktøjer til at skrive gode tekster FORORD Denne folder indeholder vejledninger og værktøjer til at skrive tekster, der er vedkommende og relevante personlige og konkrete læsevenlige

Læs mere

Sprogpolitik i Landsplanafdelingen

Sprogpolitik i Landsplanafdelingen Sprogpolitik i Landsplanafdelingen 1 Titel Sprogpolitik i Landsplanafdelingen. Udarbejdet af Miljø- og Energiministeriet Landsplanafdelingen i samarbejde med Yngve Søndergaard. Illustrationer Vivi Barsted.

Læs mere

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis. DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk SKRIV FORSTÅELIGE NYHEDER TOMMELFINGERREGLER TIL ET BEDRE SPROG Intern

Læs mere

E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013

E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Brugen af e-mailsystemet... 3 4. God e-mailkultur... 4 5. Vigtige sikkerhedsmæssige forhold...

Læs mere

God skriftlig kommunikation

God skriftlig kommunikation God skriftlig kommunikation 2 Åbenhed Ligeværdighed Dialog Kære medarbejder Norddjurs Kommune har i længere tid haft fokus på, hvordan vi kan forbedre vores især skriftlige kommunikation med borgerne.

Læs mere

Det gode sprog i dagsordenstekster. Januar 2013

Det gode sprog i dagsordenstekster. Januar 2013 Det gode sprog i dagsordenstekster Januar 2013 indhold Kære dagsordensskribent... 5 Gode råd... 7 Husk altid, at:... 7 Kend din læser............................. 8 Gør din tekst nem at gå til... 8 Gør

Læs mere

Program. Sådan læser vi på nettet. Formål og modtager. Skriv til nettet - guidelines. Skriv bedre - 10 gode skriveråd. Webtekster der dur

Program. Sådan læser vi på nettet. Formål og modtager. Skriv til nettet - guidelines. Skriv bedre - 10 gode skriveråd. Webtekster der dur Program Sådan læser vi på nettet Formål og modtager Skriv til nettet - guidelines Skriv bedre - 10 gode skriveråd 1 Brugeren har et ærinde Brugerne skanner teksten for nytteværdi Skimmer de første ord

Læs mere

Dagsorden: Lynkursus i brevskrivning. Om Socialfagligt fokus Hvem er vi i grunden? Hvad er det nu vi laver?

Dagsorden: Lynkursus i brevskrivning. Om Socialfagligt fokus Hvem er vi i grunden? Hvad er det nu vi laver? Dagsorden: Om Socialfagligt fokus Hvem er vi i grunden? Hvad er det nu vi laver? Brevprojektet Baggrund Formål Mål Resultater Lynkursus i brevskrivning 1 Baggrunden for brevprojektet Ekstrem høj kadence

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Lutter lykke eller surt stress? en håndbog om effektive e-mails

Lutter lykke eller surt stress? en håndbog om effektive e-mails Lutter lykke eller surt stress? en håndbog om effektive e-mails Ellen Bak Åndahl & Susanne Nonboe Jacobsen Lutter lykke eller surt stress? en håndbog om effektive e-mails Frydenlund Lutter lykke eller

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Skriv så det fænger. - til nettet

Skriv så det fænger. - til nettet Skriv så det fænger - til nettet Dagens program Lyt, spørg, lær Kaffe og hygge Fri leg Tak for i dag Hvorfor skal vi skrive bedre på vores hjemmesider? Du sikrer, at modtageren får den rigtige information

Læs mere

Skriv godt til nettet Institutionshjemmesider Tips og tricks, når du skriver til borgere, pårørende, samarbejdspartnere og andre på nettet.

Skriv godt til nettet Institutionshjemmesider Tips og tricks, når du skriver til borgere, pårørende, samarbejdspartnere og andre på nettet. Skriv godt til nettet Institutionshjemmesider 2013 Tips og tricks, når du skriver til borgere, pårørende, samarbejdspartnere og andre på nettet. Når du selv er på nettet Hvad kan irritere dig, når du besøger

Læs mere

Forældreintra2. Skole/hjem-samarbejde på internettet

Forældreintra2. Skole/hjem-samarbejde på internettet Forældreintra2 Skole/hjem-samarbejde på internettet Forord Vi anvender SkoleIntra, der består af 4 dele: 1. LærerIntra (PersonaleIntra), som bruges til samarbejde mellem skolens personale. 2. Skolens hjemmeside.

Læs mere

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Kontrolleret sprog og tone of voice i Nordea. Lone Kaas Bræmer og Sys Bundgaard 2. december 2004

Kontrolleret sprog og tone of voice i Nordea. Lone Kaas Bræmer og Sys Bundgaard 2. december 2004 Kontrolleret sprog og tone of voice i Nordea Lone Kaas Bræmer og Sys Bundgaard 2. december 2004 Oversigt l Baggrund for at gå ind i VID-projektet l Hvad har vi arbejdet med i projektet? l Hvad har vi lært

Læs mere

Analyse af 33 breve fra Lejre Kommune. Fokus Kommunikation September 2016

Analyse af 33 breve fra Lejre Kommune. Fokus Kommunikation September 2016 Analyse af 33 breve fra Lejre Kommune Fokus Kommunikation September 2016 Der er behov for at genopfriske skriverådene Det viste tallene Brevene er stadig markant bedre end ved projektets start. Skrivekurserne

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Indledning Et godt sted at bo, leve og arbejde Det er den overordnede vision for Mariagerfjord Kommune Med kommunikationspolitikken ønsker byrådet, at kommunens kommunikation på alle

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Skole/hjem-samarbejde på internettet

Skole/hjem-samarbejde på internettet Skole/hjem-samarbejde på internettet Sakskøbing Skole 2009 Forord Guldborgsund kommune har vedtaget at indføre intranet på skolerne. Som system er valgt SkoleIntra, som består af 4 dele: 1. LærerIntra

Læs mere

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik SKRIV TIL NETTET - et hurtigt overblik Af Nis Hollesen Webmaster Norddjurs Kommune nih@norddjurs.dk Senest opdateret 05.02.2011 Skriv til nettet: Et hurtigt overblik I denne manual kan du få et hurtigt

Læs mere

Gode råd om at skrive

Gode råd om at skrive Gode råd om at skrive Kapitel 3 (s. 13-16) fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA): Skrivehåndbogen, ca. 2007 (udgivelsesår er ikke angivet i bogen). Håndbogen er oprindelig henvendt til instituttets medarbejdere

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Vedrørende tilsyn med behandling af personoplysninger

Vedrørende tilsyn med behandling af personoplysninger Att.: Kommunaldirektøren Sendt med Digital Post Dato Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 E-mail dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk J.nr.

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

ANKESTYRELSENS SPROGPOLITIK

ANKESTYRELSENS SPROGPOLITIK ANKESTYRELSENS SPROGPOLITIK August 2015 ANKESTYRELSENS SPROGPOLITIK 1. udgave, 7. maj 2015 Seneste version finder du på Ajour. 2 INDHOLD Sprogpolitik... 4 Sådan bruger du sprogpolitikken... 4 Skriv godt...

Læs mere

UDFORMNING AF POLITIKKER, REGLER, PROCEDURER ELLER GODE RÅD SÅDAN GØR DU

UDFORMNING AF POLITIKKER, REGLER, PROCEDURER ELLER GODE RÅD SÅDAN GØR DU UDFORMNING AF POLITIKKER, REGLER, PROCEDURER ELLER GODE RÅD SÅDAN GØR DU HVORFOR? På Aalborg Universitet ønsker vi, at vores interne politikker, regler og procedurer skal være enkle og meningsfulde. De

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Skriv godt! ikke flot...

Skriv godt! ikke flot... Skriv til nettet Skriv godt! ikke flot... Vi læser 25% langsommere på skærmen 79% af alle net-læsere skimmer kun online FØR du skriver en tekst til din hjemmeside Før du skriver din tekst til din hjemmeside,

Læs mere

Skriftlig deltagerinformation

Skriftlig deltagerinformation Skriftlig deltagerinformation Tak for din interesse for RunSAFE. Tilmelding: Hvis du ikke allerede har udfyldt tilmeldings spørgeskemaet på: http://www.vilober.dk/deltag-klik-her-2/runsafe/sporgeskema-2

Læs mere

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE Oversigt Brev til skolen... 2 Brev 1 til skoleleder... 3 Brev til bibliotekar... 3 Brev 1 til lærere... 4 Brev til forældrene... 5 Brev 2 til skoleleder... 6 Brev

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Sprogpolitik for Folketingets Administration

Sprogpolitik for Folketingets Administration 14 SPROGPOLITIK Sprogpolitik for Folketingets Administration I Folketingets Administration bruger vi et moderne dansk, som viser respekt for den rolle, Folketinget spiller i samfundet; vi skriver rigtigt

Læs mere

Oprettelse af nyhed / Upload af fil på Iserasuaat

Oprettelse af nyhed / Upload af fil på Iserasuaat Oprettelse af nyhed / Upload af fil på Iserasuaat Dette er en vejledning i oprettelse af fagnyheder og upload af filer til placering på allerede definerede listevisninger i Iserasuaat. 1 Login 1: Gå til

Læs mere

En introduktion til. IT-sikkerhed 16-12-2015

En introduktion til. IT-sikkerhed 16-12-2015 En introduktion til 16-12-2015 1 En rettesnor for din brug af IT I Dansk Supermarked Group forventer vi, at du er orienteret om, hvordan du skal bruge IT, når du er ansat hos os. I denne guide kan du læse

Læs mere

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Vejledning til den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden Vest

Vejledning til den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden Vest Vejledning til den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden Vest November 2015 /Kommunikation Inden du går i gang: Er det første gang, du skal bruge den fælles skabelon for den skrevne patientinformation

Læs mere

Sprogpolitik. Skriv rigtigt. Aa p H

Sprogpolitik. Skriv rigtigt. Aa p H Sprogpolitik G Skriv rigtigt Aa p H Skriv rigtigt Denne del af skrivevejledningen handler om at skrive rigtigt. Hvordan er de vigtigste regler for at sætte komma? Hvilke forkortelser bruger vi? Hvornår

Læs mere

MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø regionsyddanmark.dk MED-systemet i Region Syddanmark omfatter mere end 325 udvalg med i alt næsten 3000

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Ankestyrelsens. Sprogpolitik

Ankestyrelsens. Sprogpolitik Ankestyrelsens Sprogpolitik September 2009 Ankestyrelsens sprogpolitik Ankestyrelsen, september 2009 Indholdsfortegnelse Side 4 Tjekliste 5 Kapitel 1 Politikken bygger på vores værdier og og mission 9

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

ForældreIntra. Skole/hjem-samarbejde på internettet

ForældreIntra. Skole/hjem-samarbejde på internettet ForældreIntra Skole/hjem-samarbejde på internettet Forord Byrådet har vedtaget at indføre intranet på skolerne. Som system er valgt SkoleIntra, som består af 4 dele: 1. LærerIntra (PersonaleIntra), som

Læs mere

Undervisningsforløb søg lærepladsen

Undervisningsforløb søg lærepladsen Undervisningsforløb søg lærepladsen Sammenhæng: Forløbet er en beskrivelse af, hvad man kan undervise i, i forbindelse med erhvervsbesøg hos virksomheden Stiholt. Undervisningen retter sig især imod Ansøgningen

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

Sprogpolitik og skriveguide

Sprogpolitik og skriveguide Sprogpolitik og skriveguide derfor! Vi taber ikke nogen ved at skrive enkelt og letforståeligt. Men vi taber nogen ved ikke at gøre det. Borgerne skal kunne forstå, hvad Københavns Kommune kommunikerer,

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

LaserTryk.dk præsenterer. Typiske sprogbøffer. Udgivet med tilladelse af den oprindelige forfatter, Telia

LaserTryk.dk præsenterer. Typiske sprogbøffer. Udgivet med tilladelse af den oprindelige forfatter, Telia LaserTryk.dk præsenterer Typiske sprogbøffer Udgivet med tilladelse af den oprindelige forfatter, Telia 1 Typiske sprogbøffer 1/6 Du vil her med stor sandsynlighed finde mindst én bøf eller fejl, som du

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Nordjylland God kommunikation N e m T n æ r v æ r e n d e e n k e l t m å l r e t t e t t r o v æ r d i g t Din indsats er vigtig Det, du siger, og måden, du siger det

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

»Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil.

»Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil. »Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil. Under den franske revolution lå en mand allerede med hovedet i guillotinen da der kom et meddelelse på en lap papir fra Nationalkonventet med ordene:

Læs mere

D E S I G N M A N U A L

D E S I G N M A N U A L D E S I G N M A N U A L 2 0 1 2 SKRIFTTYPER Velkommen Formålet med denne designmanual er at give et simpelt og overskueligt overblik over de mange grafiske muligheder, som DGI-universet råder over. Helt

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Kom godt i gang med introsider på Virk Indberet

Kom godt i gang med introsider på Virk Indberet Erhvervsstyrelsen Kom godt i gang med introsider på Virk Indberet - en vejledning Signe Bjerre Dall, Charlotte Simmelhack og Anne-Mette Arvad Hansen 19-01-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1

Læs mere

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Det er lysten, der driver værket Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Ungdommens Røde Kors har kickstartet en række initiativer, der giver børn og unge alle steder i landet mulighed

Læs mere

Vejledning til den skrevne patientinformation i HEV August 2013 /Kommunikation

Vejledning til den skrevne patientinformation i HEV August 2013 /Kommunikation Vejledning til den skrevne patientinformation i HEV August 2013 /Kommunikation Inden du går i gang: Er det første gang, du skal bruge den fælles skabelon for den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden

Læs mere

Indhold. Indledning 10

Indhold. Indledning 10 Indhold Indledning 10 KAPITEL 1 Kend dit medie 18 Forskellige typer hjemmesider 19 Hvad er nettet for noget? 19 Velkommen til vores hjemmeside 21 Hvad gjorde du, sidst du var på nettet? 22 Din bruger læser

Læs mere

Værd at vide om tolkebistand

Værd at vide om tolkebistand Værd at vide om tolkebistand regionsyddanmark.dk SYGEHUSENE Værd at vide om tolkebistand Som personale i Region Syddanmark, og du rekvirerer tolkeydelser for fremmedsprogede, er det vigtigt, at du kender

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Retningslinjer for redigering og skrivestil på ballerup.dk

Retningslinjer for redigering og skrivestil på ballerup.dk Sidst opdateret: 14. feb. 2011 Retningslinjer for redigering og skrivestil på ballerup.dk Indhold Introduktion... 1 Midtersektion... 2 Overskriften/titlen:... 2 Hovedbillede/Topbillede:... 2 Resume:...

Læs mere

Sikker IT-Brug. En kort introduktion til et sikkert online arbejdsmiljø og gode IT-vaner i Sanistål. sanistaal.com

Sikker IT-Brug. En kort introduktion til et sikkert online arbejdsmiljø og gode IT-vaner i Sanistål. sanistaal.com Sikker IT-Brug En kort introduktion til et sikkert online arbejdsmiljø og gode IT-vaner i Sanistål sanistaal.com Indhold 2 Kære kollega 4 Kom godt i gang 5 Logning 6 Kodeord 7 Mobile enheder 9 Dataopbevaring

Læs mere

Den gode dialog. En guide til personalet

Den gode dialog. En guide til personalet Den gode dialog En guide til personalet Region Nordjylland ønsker, at dialogens form og indhold medvirker til at genoprette patienternes og de pårørendes tillid til sundhedsvæsenet samt sikrer læring på

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem)

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem) 21 sproglige dødssynder (og hvordan du undgår dem) Kære læser Vi håber, at du vil få gavn af vores lille e-bog om klassiske sproglige fejl. Send endelig bogen videre til kollegaer, venner, familie eller

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

GUIDE TIL GODE TEKSTER

GUIDE TIL GODE TEKSTER GUIDE TIL GODE TEKSTER Det ser så let ud men kan være svært Og har vi egentlig nogen regler? www.albertslund.dk SKRIV GODT 1 2 SKRIV GODT INDLEDNING I Albertslund Kommune lægger vi vægt på at inddrage

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

Skriv bedre tekster. Dette kursus hjælper dig til at skrive knivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige.

Skriv bedre tekster. Dette kursus hjælper dig til at skrive knivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige. Skriv bedre tekster Dette kursus hjælper dig til at skrive knivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

I kontakt med pressen. - gode råd om pressekontakt fra Kommunikationsafdelingen

I kontakt med pressen. - gode råd om pressekontakt fra Kommunikationsafdelingen I kontakt med pressen - gode råd om pressekontakt fra Kommunikationsafdelingen I kontakt med pressen Kontakt med pressen kan være en del af dit arbejde i Viborg Kommune. I Kommunikationspolitik 2008 slås

Læs mere