God kommunikation i Region Syddanmark. Skriv godt. Skriv klart, ligefremt og bliv forstået

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God kommunikation i Region Syddanmark. Skriv godt. Skriv klart, ligefremt og bliv forstået"

Transkript

1 God kommunikation i Region Syddanmark Skriv godt Skriv klart, ligefremt og bliv forstået

2 Introduktion Region Syddanmark er en åben og dialogsøgende organisation. Det skal afspejle sig i vores skriftlige kommunikation. Det skal være let for modtageren at forstå, når vi skriver til ham eller hende. Koncernledelsen har med Kommunikationspolitikken besluttet, hvilke overordnede værdier der skal gælde, når vi kommunikerer skriftligt. Denne folder er til alle ansatte i Region Syddanmark. Folderen er delt i to: Den første del rummer de overordnede retningslinjer, nemlig kommunikations- og sprogpolitikken. Den anden del giver gode råd om, hvordan de overordnede retningslinjer kan komme til udtryk i den måde, vi skriver på. 02

3 Indhold Borgeren i centrum side 04 Sådan gør vi side 06 Det gode brev side 14 Den gode side 15 Den gode hjemmesidetekst side 18

4 Borgeren i centrum Region Syddanmark har vedtaget en kommunikationspolitik, der i høj grad sætter borgeren i centrum. En del af politikken tager også højde for den skriftlige kommunikation, der foregår mellem regionen og verden omkring os. Et ensartet og moderne sprogbrug er et fokusområde for Region Syddanmark, fordi det: Viser, at organisationen Region Syddanmark møder omverdenen i øjenhøjde Sikrer, at organisationen Region Syddanmarks budskaber bliver forstået Viser omverdenen, hvem organisationen Region Syddanmark er, og hvad vi står for Skaber et sammenhængende udtryk for hele organisationen Region Syddanmark. Regionens sprogpolitik Formålet med vellykket kommunikation er, at afsender og modtager forstår hinanden. Region Syddanmark er en offentlig myndighed, og har ansvar for at skrive på modtagerens betingelser. Det gælder både i standardbreve og breve, der er skrevet med en særlig hensigt. Uanset, hvorfor vi skriver, hvad vi skriver om, og hvem vi skriver til, gælder følgende retningslinjer derfor: Skriv kort, klart og præcist Skriv i aktiv form Skriv venligt Undgå unødige fagudtryk og fremmedord Oplys altid, hvor borgeren kan få flere oplysninger, stille spørgsmål eller klage. 04

5 Vi skriver på modtagerens betingelser 05

6 Sådan gør vi Skriv kort, klart og præcist Korte, klare sætninger er et sikkert middel mod misforståelser og irriterede læsere. Skriv korte sætninger med få informationer. Kuren er enkel Skriv altid hovedkonklusionen eller budskabet først. Herefter kommer begrundelser, formalia om fx klageadgang Fjern overflødige ord Brug ofte punktum Brug ikke for mange indskudte led og bisætninger Giv dit brev en overskrift. Benyt ikke ang. og vedr. i overskriften. Det væsentligste, konklusionen først Forklaringen Detaljerne 06

7 Eksempel Skriv ikke For at sikre en sammenhængende og fokuseret indsats, er vækstkilderne, udvikling af menneskelige ressourcer, anvendelse af ny teknologi, etablering og udvikling af nye virksomheder samt innovation, videndeling og videnopbygning blevet omdrejningspunktet for Mål 2-programmet, ligesom vækstkilderne er omdrejningspunktet for den regionale erhvervsudviklingsstrategi. Skriv i stedet Med Mål 2 ønsker man en sammenhængende og fokuseret indsats. Følgende fire punkter er vigtige for Mål 2-programmet og for den regionale strategi for erhvervsudviklingen: Udvikling af menneskelige resurser Anvendelse af ny teknologi Etablering og udvikling af nye virksomheder Innovation, videndeling og videnopbygning. Skriv ikke Dissemineret sclerose rammer hvert år 150 nye yngre kvinder i Danmark. Sygdommen bliver for en del invaliderende. Vi har ingen effektiv behandling af sygdommen og kender ikke dens årsag. Der gøres i disse år en stor indsats for at komme årsagen til sygdommen nærmere Vi gennemfører derfor en undersøgelse, hvor vi Skriv i stedet Vi i AFDELING NN gennemfører netop nu en undersøgelse om dissemineret sclerose. Derfor håber vi, at du vil deltage i undersøgelsen. Formålet er at finde årsagen til sygdommen, der hvert år rammer 150 yngre kvinder. For en del af disse kvinder bliver sygdommen invaliderende. Skriv i aktiv form Brug af aktiv form mindsker afstanden mellem afsender og modtager. Et aktivt handlende og gerne personligt grundled efterfulgt af et udsagnsord i nutid, gør en skriftlig besked nærværende og mere forståelig. Derimod giver en udbredt brug af den passive form af udsagnsordene ikke kun et kedeligt og upersonligt sprog. 07

8 De kan også skabe misforståelser, fordi man typisk ikke kan se, hvem der handler, når man skriver. Der er i sig selv ikke noget galt med den passive form. Den kan bruges til afveksling, men kun hvor det er selvindlysende, hvordan sætningen skal forstås. Eksempel Skriv ikke: Det blev konstateret Oplysningerne behandles strengt fortroligt Deltagelse i undersøgelsen Det forventes i afdelingen, at der vil foreligge en beslutning inden årets udgang. Skriv i stedet: Kommunikationsafdelingen har konstateret Patientadministrationen behandler dine oplysninger strengt fortroligt Når du deltager i undersøgelsen Vi/regionen/afdelingen forventer en afgørelse i sagen inden årets udgang. 08

9 Verbalsubstantiver Navneord lavet af udsagnsord, verbalsubstantiver, giver ofte en tung og fjern formulering. Husk den gamle tommelfingerregel: Ord, der ender på ion, -ing, -else og ende skal op og vende og tit ud! Gennemføre en undersøgelse, give meddelelse om, foretage en gennem- Eksempel Skriv ikke: I overensstemmelse med Socialministeriets bekendtgørelse om en sådan overtagelse har Region Syddanmark udarbejdet vedlagte aftaleudkast, som der er opnået enighed om ved administrative forhandlinger mellem repræsentanter fra Region Syddanmark og Vejle Kommune. Skriv i stedet: Region Syddanmark har på baggrund af forhandlinger mellem Region Syddanmark og Vejle Kommune skrevet vedlagte aftaleudkast. Aftalen stemmer overens med Socialministeriets bekendtgørelse på området. Skriv ikke: Ved spørgsmål til indholdet af dette brev kan rettes henvendelse til undertegnede. Ved spørgsmål omkring den praktiske procedure ved fremsendelse af kopi af henvisningsbrev til patientadministrationen på OUH kan endvidere rettes henvendelse til patientadministrationen på ovennævnte telefonnummer. Skriv i stedet: Har du spørgsmål til brevets indhold kan du henvende dig til NN på xxxx xxxx eller Har du derimod spørgsmål til, hvad du skal gøre i forhold til henvisningsbrevene, der skal sendes til Patientadministrationen på Odense Universitetshospital, kan du henvende dig til Patientadministrationen på xxxx xxxx eller 09

10 læsning, rette en henvendelse, meddele en dispensation, er ofte ord, der ligger på rygraden, og som vi bruger i flæng. I stedet er det bedre at skrive de aktive udsagnsord som undersøge, meddele, oplyse, læse igennem, henvende, dispensere. Skriv venligt Du skriver venligt og imødekommende, når du skriver i et direkte og nærværende sprog. Man kan være venlig og imødekommende på flere måder. Fx ved at henvende sig direkte, ved at bruge forskellige høflighedsfraser, og ved så præcist som muligt at beskrive, hvornår modtageren eventuelt kan forvente at høre nærmere. Undgå unødige fagudtryk og fremmedord Fremmedord og fagudtryk er typisk ord, der er fremmede for modtageren. Det vrimler med fremmedord og fagudtryk blandt regionens mange medarbejdere, og det er der mange gode grunde til. Fremmedord og fagudtryk kan imidlertid forstyrre en eventuel dialog med patienter, pårørende eller borgere. Brug derfor kun ord, som du formoder modtageren kender betydningen Eksempel Skriv ikke: I henhold til dit/deres brev af 1. januar 2008, skal vi hermed meddele, at din/ Deres klage netop nu undersøges nærmere. Den lovbestemte behandlingstid er maksimum tre måneder. Skriv i stedet: Tak for din/deres henvendelse. Din/ Deres klage bliver netop nu behandlet, og du/de kan forvente at høre nærmere i slutningen af februar måned Skriv ikke: Deltagelse i undersøgelsen indebærer alene, at vedlagte spørgeskema besvares og returneres i vedlagte portofrie svarkuvert. Skriv i stedet: Hvis du deltager i undersøgelsen, skal du blot udfylde det vedlagte spørgeskema og returnere det i vedlagte svarkuvert. Portoen er betalt. 10

11 Eksempel Skriv ikke: Coronarafsnittet Skriv i stedet: Hjerteafdelingen Skriv ikke: Sundhedsstyrelsen anbefaler herudover, at der skal kunne foretages eksempelvis akut ekkokardiografi. Skriv i stedet: Sundhedsstyrelsen anbefaler herudover, at der skal være mulighed for at foretage eksempelvis akut ekkokardiografi, det vil sige en form for ultralydsundersøgelse, hvor hjertets bevægelser og indre strukturer kan undersøges ved hjælp af lydbølger. af. Hvor almindelige ord kan erstatte fremmedord og fagudtryk, skal du gøre det. Kan fagudtryk ikke undgås af hensyn til det fagligt forsvarlige, skal udtrykket forklares første gang, det optræder i teksten. Forkortelser Brug kun forkortelser, som du er sikker på, læseren kender og forstår. Er du i tvivl, så undgå at forkorte. Skriv i stedet ordet fuldt ud. Eksempler Bl.a. blandt andet Ca. cirka Dvs. Det vil sige Ekskl. eksklusive Etc. et cetera Evt. eventuelt Fx eller f.eks. for eksempel Hhv. henholdsvis J.nr. journalnummer Mht. med hensyn til M.m. med mere Mio. million Mia. milliard Osv. og så videre Pga. på grund af Stk. styk Tlf. telefon P.t. pro tempore Jeg, man eller vi? Det nuværende offentlige sprog holder læseren ud i strakt arm en slags 11

12 kend-din-plads -attitude, som blandt andet understreges ved ordet man. Fx Man skal hermed meddele. Det er mere let og ligeværdigt med vi, og i nogle situationer er det helt på plads med jeg. Fx når du skal sende oplysninger til en borger. Der er dog undtagelser: Beslutninger eller afgørelser Det skal tydeligt fremgå, om der er tale om en politisk beslutning, eller om en afgørelse truffet af afdelingen. Myndighedsskrivelser Du må ikke bruge jeg i myndighedsskrivelser. Det vil sige henvendelser, hvor myndigheden Region Syddanmark udtaler sig, fx når der er truffet en beslutning eller afgørelse. De eller du? Skriver vi De eller du? Der er ingen faste regler at holde sig til kun sund fornuft, fingerspidsfornemmelse og kendskab til modtagerens kultur. Ledetråde kan være modtagerens alder og den mere eller mindre formelle kontakt, der er mellem afsender og modtager. Du-formen bliver dog mere og mere udbredt, og som udgangspunkt anbefales det at skrive du frem for De. Der er i øvrigt én diplomatisk regel: Det er altid kunden, der bestemmer. Hvis hun skriver/siger De, når du siger/ skriver du eller omvendt, gælder det om at ændre kurs. Med stort eller småt? Der er ord, vi bruger igen og igen om vores arbejdspladser i Region Syddanmark. I det følgende kan du se, hvilke der skrives med stort eller småt. Region Syddanmark med stort eller småt Region Syddanmark, regionen, regionsrådet, regionshuset, regionsrådsmedlem, koncernledelsen, direktionen. Titler Alle titler skrives med småt. professor dr. med, sygehusdirektør, sygeplejerske, pædagog.* Afdelingsnavne Alle afdelingsnavne skrives med stort, fx: Hjerteafdelingen, Regionssekretariatet. Består navnet af flere ord, skal alle betydningsbærende ord skrives med stort: Den Lægelige Videreuddannelse, Løn og Personale, Medicinsk Ambulatorium. 12

13 Med stort skrives også Regioner (Region Syddanmark, Region Nordjylland), foreninger (Danske Regioner, Kommunernes Landsforening), institutioner (Folketinget), institutter (Socialforskningsinstituttet), kommuner (Odense Kommune, Sønderborg Kommune), ministerier og styrelser (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen), råd og nævn (Forebyggelsesrådet, Dansk Sprognævn). Tiltale med stort eller småt De, Dem, Deres, I, dig, du, jer, jeres. Med småt skrives i øvrigt it, internet, intranet og .* *Står ordene efter et punktum eller som første ord i en ny linje, skal de naturligvis skrives med stort begyndelsesbogstav. Komma Som offentlig myndighed er Region Syddanmark og dens medarbejdere forpligtet til at følge Dansk Sprognævns retningslinjer. Det gælder også, når vi sætter komma. Du kan finde de eksisterende kommaregler på sprognævnets hjemmeside, Læs mere Sproget er ikke sort-hvidt. Der er regler og undtagelser fra regler. I Region Syddanmark følger vi dog altid retningslinjerne fra Dansk Sprognævn. Følgende bøger kan anbefales: Retskrivningsordbogen, Dansk Sprognævn. Skal det i ét eller flere ord, Branner og Korch. Håndbog i Nudansk, Politikens Forlag. Anne Katrine Lund: Skriv så! En effektiv vej til bedre tekster. Forlaget Samfundslitteratur, 2007 Du kan også søge viden på internettet: Dansk Sprognævn: (Her findes Retskrivningsordbogen i elektronisk form) Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab: Link til andre ordbøger på internettet: 1313

14 Det gode brev Hver dag sender vi i Region Syddanmark massevis af breve til borgere og samarbejdspartnere. Gennem brevene danner modtageren sig et indtryk af regionen eller den institution, der står som afsender på brevet. Derfor er det vigtigt, at vi nøje tænker over, hvordan vi skriver vores breve uanset om det er en indkaldelse til en undersøgelse på sygehuset, et brev om en særlig afgørelse eller lignende. Gode råd Tænk over, hvem du skriver til, inden du begynder at skrive dit brev. Forestil dig personen, du skriver til Indled brevet med en god og relevant overskrift eller Kære samt fornavn og efternavn Undgå overskrifter som Vedr. indkaldelse til undersøgelse om eller Ang. afgørelse om Skriv det vigtigste først. Tag udgangspunkt i, hvad modtageren vil opleve som det vigtigste Overvej at inddele brevet i mindre afsnit med hver sin overskrift, hvis dit brev er meget langt. Brug eventuelt punktopstilling, hvis det kan hjælpe til at gøre din tekst mere overskuelig Skriv kort og præcist. Brug ikke for lange sætninger med alt for mange indskudte sætninger og henvisninger Undlad at bruge faglige begreber og forklar ord, der kan være svære for modtageren at forstå Få en anden til at læse korrektur på dit brev, inden du sender det. Læs mere Her kan du finde inspiration til god brevskrivning: Anne Katrine Lund: Den forsømte kommunikation brevet i organisationskommunikationen, Forlaget Samfundslitteratur,

15 Den gode Region Syddanmark ønsker at kommunikere med andre offentlige myndigheder, borgere og virksomheder, som også staten har sat som mål med edag1 og edag2. s opfattes ofte af både afsender og modtager som en mellemting mellem en telefonsamtale og et brev. Juridisk set er en dog ligeså bindende som et almindeligt brev. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på en række ting, når du sender en ud af huset. Find en tone i din , der passer til modtageren. Overvej om tonen skal være formel eller uformel. Det vil typisk afhænge af, hvor godt du kender den person, du skriver til Skriv ikke for lange . indbyder til en kort og præcis kommunikationsform. Lav i stedet en god struktur og brug gerne overskrifter og punkttegn Hvis du skriver til nogen, du kender godt, kan du bruge forskellige symboler, fx smileys for at vise forskellige stemninger. Men lad være med at overdrive 15

16 Brug så præcise emneord som muligt, når du sender en . Sender du en dagsorden til et møde, så skriv, hvilket møde det handler om. Det letter arbejdet hos modtageren, når han skal finde tilbage til din Når du skriver til en person første gang på vegne af din arbejdsplads, er det god skik at skrive Kære samt personens for- og efternavn. Tidligere skrev man kun Kære til folk, man kendte særdeles godt, men i dag indleder mange virksomheder deres med Kære frem for Til eller Hej. Modtager du derimod en , kan du med fordel bruge den indledningshilsen, som du bliver mødt med i en Alle arbejdspladser i Region Syddanmark skal som hovedregel bruge den autosignatur, der er angivet i designguiden. Er der nogen, du skriver ofte til kan du overveje at supplere med en mere personlig afslutningshilsen, fx blot KH samt dit navn Sender du en videre, skal du overveje om eventuelle medsendte egner sig til at blive læst af andre. Hvis de ikke bidrager til en god kommunikation, kan du slette eventuelle mellemregninger 16

17 , der kræver svar, skal du svare på så hurtigt som muligt og senest efter 72 timer. Kan du ikke nå at give et fyldestgørende svar, kan du i stedet bekræfte, at du har modtaget en samt fortælle, hvornår du giver et mere uddybende svar. Det er ofte god service at kvittere for , du har modtaget. Det giver nemlig afsenderen sikkerhed for, at en er nået frem til dig Overvej nøje, når du sender en videre til eventuelle cc- og bcc-modtagere. Ofte sender man en videre til flere for at sikre, at mange får informationen. Bagsiden af medaljen er mange unødvendige i indbakken, der ofte forstyrrer mere, end de gør gavn Det er god service at slå din ikke til stede-assistent til, når du holder fri fra arbejde. Så ved modtageren, hvorfor du ikke svarer på en. Oplys eventuelt navnet på den kollega, som kan kontaktes i stedet for. Husk også at slå ikke til stede-assistenten fra, når du er tilbage. Svar inden tre dage I Region Syddanmark er det blevet besluttet, at man skal svare en inden tre dage. Læs it-politikken på intranettet på It-portalen, intranet. regionsyddanmark.dk/it. Sikker e-kommunikation Region Syddanmark har etableret sikre -adresser, som gør det muligt at sende og modtage sikker . Hvis du anvender sikker , er det tilladt at sende følsomme eller fortrolige oplysninger ved hjælp af . Benytter du ikke sikker , må en (og vedhæftede filer), ikke indeholde følsomme eller fortrolige oplysninger, fordi uvedkommende kan få adgang til informationerne i en ikke sikker . Når du som medarbejder i Region Syddanmark skal sende en sikker , skal du gøre det fra den nærmeste administrative postkasse. En administrativ postkasse er knyttet til en afdeling eller stab og ikke til en enkelt medarbejder. Læs mere Vil du vide mere om , kan du læse mere i Anette Grønning og Line Pedersen: -kommunikation, Samfundslitteratur, Du kan læse mere om sikker e-kommunikation og edag1 og edag2 på intranet.regionsyddanmark.dk/it. 17

18 Den gode hjemmesidetekst Den gode tekst til hjemmesider og intranet er skrevet journalistisk. Det vil sige, at det vigtigste og mest interessante står i indledningen. Gode råd Tag udgangspunkt i læserens behov. Teksten skal: Give læseren svar på sine spørgsmål Præsenteres overskueligt på siden Skrives i et sprog, der er let at forstå Strukturér din side, så den er overskuelig Planlæg strukturen i din tekst med anvendelse af tekst, afsnit, mellemrubrikker, links, faktabokse m.v. Brug bogmærker ved tekster, som fylder mere end to skærmsider Det centrale ord skal optræde i overskriften. Den skal kort og klart fortælle om det overordnede emne Brug nøgleord som mellemrubrikker (under-overskrifter) Hvert emne skal have sit eget afsnit Brug link til dokumenter, sider eller hjemmesider, hvor læseren kan få flere oplysninger Skriv kort, præcist og mere mundtligt, end du er vant til Skriv personligt, direkte og aktivt Brug korte sætninger med mange punktummer Undgå indskudte sætninger Fjern alle overflødige ord Undgå praleord og reklamesprog Skriv korte afsnit højst tre sætninger pr. afsnit Brug punktopstillinger hvor det er muligt f.eks. i stedet for opremsninger Brug tal i stedet for bogstaver - uanset at du tidligere har lært, at tal under 10 skal skrives helt ud Link fra nøgleordet i stedet for at bruge overflødige tekster som klik her, som tilmed forvirrer søgemaskinen. 18

19 Læs mere Der findes flere gode bøger og internetsider om god formidling på interog intranet. Blandt andet hvor man kan finde inspiration til, hvordan man skriver godt til internettet. Hjemmesiden indeholder også link til relevante hjemmesider om samme emne. På IT- og Telestyrelsens hjemmeside, finder du også informationer om god formidling på inter- og intranet. 19

20 Region Syddanmark Damhaven Vejle regionsyddanmark.dk God fornøjelse med folderen Skriv godt Du er velkommen til at besøge os på regionsyddanmark.dk/kommunikation eller kontakte Kommunikation i regionshuset. Februar 2008 Kommunikation i regionshuset Region Syddanmark

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere

Sådan skriver vi på. - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk

Sådan skriver vi på. - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk Sådan skriver vi på - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk Version 2.0, juni 2012 Digitaliseringsstyrelsen Tilde Schmidt & Anja Blom Sprogpolitik Mål Vi vil hjælpe borgerne

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Vejen til god mailkultur

Vejen til god mailkultur Lise Evald Hansen Vejen til god mailkultur Indhold Forord... 3 Mailen som stressfaktor... 4 Få gode mailvaner ekspertens gode råd... 6 Teknisk set ekspertens gode råd... 9 Mailen som kommunikationsform...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

God skriftlig kommunikation

God skriftlig kommunikation God skriftlig kommunikation 2 Åbenhed Ligeværdighed Dialog Kære medarbejder Norddjurs Kommune har i længere tid haft fokus på, hvordan vi kan forbedre vores især skriftlige kommunikation med borgerne.

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Både... men også. 2012/3 september. Af Pia Jarvad

Både... men også. 2012/3 september. Af Pia Jarvad 2012/3 september tidsskrift sb., -et, -er, i sms. tidsskrift- el. tidsskrifts-, fx tidsskrift(s)artikel. tidsspild sb., -et el. tidsspilde sb., -t. tidsspørgsmål sb., -et, tidsspørgsmål, bf. pl. -ene.

Læs mere

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013

Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013 Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013 KÆRE INTERVIEWERE Jeg repeterer lige praktiske regler for CAPI-interviewning: a) Arbejd ALTID med maksimalt skærmbillede b)

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere