God kommunikation i Region Syddanmark. Skriv godt. Skriv klart, ligefremt og bliv forstået

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God kommunikation i Region Syddanmark. Skriv godt. Skriv klart, ligefremt og bliv forstået"

Transkript

1 God kommunikation i Region Syddanmark Skriv godt Skriv klart, ligefremt og bliv forstået

2 Introduktion Region Syddanmark er en åben og dialogsøgende organisation. Det skal afspejle sig i vores skriftlige kommunikation. Det skal være let for modtageren at forstå, når vi skriver til ham eller hende. Koncernledelsen har med Kommunikationspolitikken besluttet, hvilke overordnede værdier der skal gælde, når vi kommunikerer skriftligt. Denne folder er til alle ansatte i Region Syddanmark. Folderen er delt i to: Den første del rummer de overordnede retningslinjer, nemlig kommunikations- og sprogpolitikken. Den anden del giver gode råd om, hvordan de overordnede retningslinjer kan komme til udtryk i den måde, vi skriver på. 02

3 Indhold Borgeren i centrum side 04 Sådan gør vi side 06 Det gode brev side 14 Den gode side 15 Den gode hjemmesidetekst side 18

4 Borgeren i centrum Region Syddanmark har vedtaget en kommunikationspolitik, der i høj grad sætter borgeren i centrum. En del af politikken tager også højde for den skriftlige kommunikation, der foregår mellem regionen og verden omkring os. Et ensartet og moderne sprogbrug er et fokusområde for Region Syddanmark, fordi det: Viser, at organisationen Region Syddanmark møder omverdenen i øjenhøjde Sikrer, at organisationen Region Syddanmarks budskaber bliver forstået Viser omverdenen, hvem organisationen Region Syddanmark er, og hvad vi står for Skaber et sammenhængende udtryk for hele organisationen Region Syddanmark. Regionens sprogpolitik Formålet med vellykket kommunikation er, at afsender og modtager forstår hinanden. Region Syddanmark er en offentlig myndighed, og har ansvar for at skrive på modtagerens betingelser. Det gælder både i standardbreve og breve, der er skrevet med en særlig hensigt. Uanset, hvorfor vi skriver, hvad vi skriver om, og hvem vi skriver til, gælder følgende retningslinjer derfor: Skriv kort, klart og præcist Skriv i aktiv form Skriv venligt Undgå unødige fagudtryk og fremmedord Oplys altid, hvor borgeren kan få flere oplysninger, stille spørgsmål eller klage. 04

5 Vi skriver på modtagerens betingelser 05

6 Sådan gør vi Skriv kort, klart og præcist Korte, klare sætninger er et sikkert middel mod misforståelser og irriterede læsere. Skriv korte sætninger med få informationer. Kuren er enkel Skriv altid hovedkonklusionen eller budskabet først. Herefter kommer begrundelser, formalia om fx klageadgang Fjern overflødige ord Brug ofte punktum Brug ikke for mange indskudte led og bisætninger Giv dit brev en overskrift. Benyt ikke ang. og vedr. i overskriften. Det væsentligste, konklusionen først Forklaringen Detaljerne 06

7 Eksempel Skriv ikke For at sikre en sammenhængende og fokuseret indsats, er vækstkilderne, udvikling af menneskelige ressourcer, anvendelse af ny teknologi, etablering og udvikling af nye virksomheder samt innovation, videndeling og videnopbygning blevet omdrejningspunktet for Mål 2-programmet, ligesom vækstkilderne er omdrejningspunktet for den regionale erhvervsudviklingsstrategi. Skriv i stedet Med Mål 2 ønsker man en sammenhængende og fokuseret indsats. Følgende fire punkter er vigtige for Mål 2-programmet og for den regionale strategi for erhvervsudviklingen: Udvikling af menneskelige resurser Anvendelse af ny teknologi Etablering og udvikling af nye virksomheder Innovation, videndeling og videnopbygning. Skriv ikke Dissemineret sclerose rammer hvert år 150 nye yngre kvinder i Danmark. Sygdommen bliver for en del invaliderende. Vi har ingen effektiv behandling af sygdommen og kender ikke dens årsag. Der gøres i disse år en stor indsats for at komme årsagen til sygdommen nærmere Vi gennemfører derfor en undersøgelse, hvor vi Skriv i stedet Vi i AFDELING NN gennemfører netop nu en undersøgelse om dissemineret sclerose. Derfor håber vi, at du vil deltage i undersøgelsen. Formålet er at finde årsagen til sygdommen, der hvert år rammer 150 yngre kvinder. For en del af disse kvinder bliver sygdommen invaliderende. Skriv i aktiv form Brug af aktiv form mindsker afstanden mellem afsender og modtager. Et aktivt handlende og gerne personligt grundled efterfulgt af et udsagnsord i nutid, gør en skriftlig besked nærværende og mere forståelig. Derimod giver en udbredt brug af den passive form af udsagnsordene ikke kun et kedeligt og upersonligt sprog. 07

8 De kan også skabe misforståelser, fordi man typisk ikke kan se, hvem der handler, når man skriver. Der er i sig selv ikke noget galt med den passive form. Den kan bruges til afveksling, men kun hvor det er selvindlysende, hvordan sætningen skal forstås. Eksempel Skriv ikke: Det blev konstateret Oplysningerne behandles strengt fortroligt Deltagelse i undersøgelsen Det forventes i afdelingen, at der vil foreligge en beslutning inden årets udgang. Skriv i stedet: Kommunikationsafdelingen har konstateret Patientadministrationen behandler dine oplysninger strengt fortroligt Når du deltager i undersøgelsen Vi/regionen/afdelingen forventer en afgørelse i sagen inden årets udgang. 08

9 Verbalsubstantiver Navneord lavet af udsagnsord, verbalsubstantiver, giver ofte en tung og fjern formulering. Husk den gamle tommelfingerregel: Ord, der ender på ion, -ing, -else og ende skal op og vende og tit ud! Gennemføre en undersøgelse, give meddelelse om, foretage en gennem- Eksempel Skriv ikke: I overensstemmelse med Socialministeriets bekendtgørelse om en sådan overtagelse har Region Syddanmark udarbejdet vedlagte aftaleudkast, som der er opnået enighed om ved administrative forhandlinger mellem repræsentanter fra Region Syddanmark og Vejle Kommune. Skriv i stedet: Region Syddanmark har på baggrund af forhandlinger mellem Region Syddanmark og Vejle Kommune skrevet vedlagte aftaleudkast. Aftalen stemmer overens med Socialministeriets bekendtgørelse på området. Skriv ikke: Ved spørgsmål til indholdet af dette brev kan rettes henvendelse til undertegnede. Ved spørgsmål omkring den praktiske procedure ved fremsendelse af kopi af henvisningsbrev til patientadministrationen på OUH kan endvidere rettes henvendelse til patientadministrationen på ovennævnte telefonnummer. Skriv i stedet: Har du spørgsmål til brevets indhold kan du henvende dig til NN på xxxx xxxx eller Har du derimod spørgsmål til, hvad du skal gøre i forhold til henvisningsbrevene, der skal sendes til Patientadministrationen på Odense Universitetshospital, kan du henvende dig til Patientadministrationen på xxxx xxxx eller 09

10 læsning, rette en henvendelse, meddele en dispensation, er ofte ord, der ligger på rygraden, og som vi bruger i flæng. I stedet er det bedre at skrive de aktive udsagnsord som undersøge, meddele, oplyse, læse igennem, henvende, dispensere. Skriv venligt Du skriver venligt og imødekommende, når du skriver i et direkte og nærværende sprog. Man kan være venlig og imødekommende på flere måder. Fx ved at henvende sig direkte, ved at bruge forskellige høflighedsfraser, og ved så præcist som muligt at beskrive, hvornår modtageren eventuelt kan forvente at høre nærmere. Undgå unødige fagudtryk og fremmedord Fremmedord og fagudtryk er typisk ord, der er fremmede for modtageren. Det vrimler med fremmedord og fagudtryk blandt regionens mange medarbejdere, og det er der mange gode grunde til. Fremmedord og fagudtryk kan imidlertid forstyrre en eventuel dialog med patienter, pårørende eller borgere. Brug derfor kun ord, som du formoder modtageren kender betydningen Eksempel Skriv ikke: I henhold til dit/deres brev af 1. januar 2008, skal vi hermed meddele, at din/ Deres klage netop nu undersøges nærmere. Den lovbestemte behandlingstid er maksimum tre måneder. Skriv i stedet: Tak for din/deres henvendelse. Din/ Deres klage bliver netop nu behandlet, og du/de kan forvente at høre nærmere i slutningen af februar måned Skriv ikke: Deltagelse i undersøgelsen indebærer alene, at vedlagte spørgeskema besvares og returneres i vedlagte portofrie svarkuvert. Skriv i stedet: Hvis du deltager i undersøgelsen, skal du blot udfylde det vedlagte spørgeskema og returnere det i vedlagte svarkuvert. Portoen er betalt. 10

11 Eksempel Skriv ikke: Coronarafsnittet Skriv i stedet: Hjerteafdelingen Skriv ikke: Sundhedsstyrelsen anbefaler herudover, at der skal kunne foretages eksempelvis akut ekkokardiografi. Skriv i stedet: Sundhedsstyrelsen anbefaler herudover, at der skal være mulighed for at foretage eksempelvis akut ekkokardiografi, det vil sige en form for ultralydsundersøgelse, hvor hjertets bevægelser og indre strukturer kan undersøges ved hjælp af lydbølger. af. Hvor almindelige ord kan erstatte fremmedord og fagudtryk, skal du gøre det. Kan fagudtryk ikke undgås af hensyn til det fagligt forsvarlige, skal udtrykket forklares første gang, det optræder i teksten. Forkortelser Brug kun forkortelser, som du er sikker på, læseren kender og forstår. Er du i tvivl, så undgå at forkorte. Skriv i stedet ordet fuldt ud. Eksempler Bl.a. blandt andet Ca. cirka Dvs. Det vil sige Ekskl. eksklusive Etc. et cetera Evt. eventuelt Fx eller f.eks. for eksempel Hhv. henholdsvis J.nr. journalnummer Mht. med hensyn til M.m. med mere Mio. million Mia. milliard Osv. og så videre Pga. på grund af Stk. styk Tlf. telefon P.t. pro tempore Jeg, man eller vi? Det nuværende offentlige sprog holder læseren ud i strakt arm en slags 11

12 kend-din-plads -attitude, som blandt andet understreges ved ordet man. Fx Man skal hermed meddele. Det er mere let og ligeværdigt med vi, og i nogle situationer er det helt på plads med jeg. Fx når du skal sende oplysninger til en borger. Der er dog undtagelser: Beslutninger eller afgørelser Det skal tydeligt fremgå, om der er tale om en politisk beslutning, eller om en afgørelse truffet af afdelingen. Myndighedsskrivelser Du må ikke bruge jeg i myndighedsskrivelser. Det vil sige henvendelser, hvor myndigheden Region Syddanmark udtaler sig, fx når der er truffet en beslutning eller afgørelse. De eller du? Skriver vi De eller du? Der er ingen faste regler at holde sig til kun sund fornuft, fingerspidsfornemmelse og kendskab til modtagerens kultur. Ledetråde kan være modtagerens alder og den mere eller mindre formelle kontakt, der er mellem afsender og modtager. Du-formen bliver dog mere og mere udbredt, og som udgangspunkt anbefales det at skrive du frem for De. Der er i øvrigt én diplomatisk regel: Det er altid kunden, der bestemmer. Hvis hun skriver/siger De, når du siger/ skriver du eller omvendt, gælder det om at ændre kurs. Med stort eller småt? Der er ord, vi bruger igen og igen om vores arbejdspladser i Region Syddanmark. I det følgende kan du se, hvilke der skrives med stort eller småt. Region Syddanmark med stort eller småt Region Syddanmark, regionen, regionsrådet, regionshuset, regionsrådsmedlem, koncernledelsen, direktionen. Titler Alle titler skrives med småt. professor dr. med, sygehusdirektør, sygeplejerske, pædagog.* Afdelingsnavne Alle afdelingsnavne skrives med stort, fx: Hjerteafdelingen, Regionssekretariatet. Består navnet af flere ord, skal alle betydningsbærende ord skrives med stort: Den Lægelige Videreuddannelse, Løn og Personale, Medicinsk Ambulatorium. 12

13 Med stort skrives også Regioner (Region Syddanmark, Region Nordjylland), foreninger (Danske Regioner, Kommunernes Landsforening), institutioner (Folketinget), institutter (Socialforskningsinstituttet), kommuner (Odense Kommune, Sønderborg Kommune), ministerier og styrelser (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen), råd og nævn (Forebyggelsesrådet, Dansk Sprognævn). Tiltale med stort eller småt De, Dem, Deres, I, dig, du, jer, jeres. Med småt skrives i øvrigt it, internet, intranet og .* *Står ordene efter et punktum eller som første ord i en ny linje, skal de naturligvis skrives med stort begyndelsesbogstav. Komma Som offentlig myndighed er Region Syddanmark og dens medarbejdere forpligtet til at følge Dansk Sprognævns retningslinjer. Det gælder også, når vi sætter komma. Du kan finde de eksisterende kommaregler på sprognævnets hjemmeside, Læs mere Sproget er ikke sort-hvidt. Der er regler og undtagelser fra regler. I Region Syddanmark følger vi dog altid retningslinjerne fra Dansk Sprognævn. Følgende bøger kan anbefales: Retskrivningsordbogen, Dansk Sprognævn. Skal det i ét eller flere ord, Branner og Korch. Håndbog i Nudansk, Politikens Forlag. Anne Katrine Lund: Skriv så! En effektiv vej til bedre tekster. Forlaget Samfundslitteratur, 2007 Du kan også søge viden på internettet: Dansk Sprognævn: (Her findes Retskrivningsordbogen i elektronisk form) Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab: Link til andre ordbøger på internettet: 1313

14 Det gode brev Hver dag sender vi i Region Syddanmark massevis af breve til borgere og samarbejdspartnere. Gennem brevene danner modtageren sig et indtryk af regionen eller den institution, der står som afsender på brevet. Derfor er det vigtigt, at vi nøje tænker over, hvordan vi skriver vores breve uanset om det er en indkaldelse til en undersøgelse på sygehuset, et brev om en særlig afgørelse eller lignende. Gode råd Tænk over, hvem du skriver til, inden du begynder at skrive dit brev. Forestil dig personen, du skriver til Indled brevet med en god og relevant overskrift eller Kære samt fornavn og efternavn Undgå overskrifter som Vedr. indkaldelse til undersøgelse om eller Ang. afgørelse om Skriv det vigtigste først. Tag udgangspunkt i, hvad modtageren vil opleve som det vigtigste Overvej at inddele brevet i mindre afsnit med hver sin overskrift, hvis dit brev er meget langt. Brug eventuelt punktopstilling, hvis det kan hjælpe til at gøre din tekst mere overskuelig Skriv kort og præcist. Brug ikke for lange sætninger med alt for mange indskudte sætninger og henvisninger Undlad at bruge faglige begreber og forklar ord, der kan være svære for modtageren at forstå Få en anden til at læse korrektur på dit brev, inden du sender det. Læs mere Her kan du finde inspiration til god brevskrivning: Anne Katrine Lund: Den forsømte kommunikation brevet i organisationskommunikationen, Forlaget Samfundslitteratur,

15 Den gode Region Syddanmark ønsker at kommunikere med andre offentlige myndigheder, borgere og virksomheder, som også staten har sat som mål med edag1 og edag2. s opfattes ofte af både afsender og modtager som en mellemting mellem en telefonsamtale og et brev. Juridisk set er en dog ligeså bindende som et almindeligt brev. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på en række ting, når du sender en ud af huset. Find en tone i din , der passer til modtageren. Overvej om tonen skal være formel eller uformel. Det vil typisk afhænge af, hvor godt du kender den person, du skriver til Skriv ikke for lange . indbyder til en kort og præcis kommunikationsform. Lav i stedet en god struktur og brug gerne overskrifter og punkttegn Hvis du skriver til nogen, du kender godt, kan du bruge forskellige symboler, fx smileys for at vise forskellige stemninger. Men lad være med at overdrive 15

16 Brug så præcise emneord som muligt, når du sender en . Sender du en dagsorden til et møde, så skriv, hvilket møde det handler om. Det letter arbejdet hos modtageren, når han skal finde tilbage til din Når du skriver til en person første gang på vegne af din arbejdsplads, er det god skik at skrive Kære samt personens for- og efternavn. Tidligere skrev man kun Kære til folk, man kendte særdeles godt, men i dag indleder mange virksomheder deres med Kære frem for Til eller Hej. Modtager du derimod en , kan du med fordel bruge den indledningshilsen, som du bliver mødt med i en Alle arbejdspladser i Region Syddanmark skal som hovedregel bruge den autosignatur, der er angivet i designguiden. Er der nogen, du skriver ofte til kan du overveje at supplere med en mere personlig afslutningshilsen, fx blot KH samt dit navn Sender du en videre, skal du overveje om eventuelle medsendte egner sig til at blive læst af andre. Hvis de ikke bidrager til en god kommunikation, kan du slette eventuelle mellemregninger 16

17 , der kræver svar, skal du svare på så hurtigt som muligt og senest efter 72 timer. Kan du ikke nå at give et fyldestgørende svar, kan du i stedet bekræfte, at du har modtaget en samt fortælle, hvornår du giver et mere uddybende svar. Det er ofte god service at kvittere for , du har modtaget. Det giver nemlig afsenderen sikkerhed for, at en er nået frem til dig Overvej nøje, når du sender en videre til eventuelle cc- og bcc-modtagere. Ofte sender man en videre til flere for at sikre, at mange får informationen. Bagsiden af medaljen er mange unødvendige i indbakken, der ofte forstyrrer mere, end de gør gavn Det er god service at slå din ikke til stede-assistent til, når du holder fri fra arbejde. Så ved modtageren, hvorfor du ikke svarer på en. Oplys eventuelt navnet på den kollega, som kan kontaktes i stedet for. Husk også at slå ikke til stede-assistenten fra, når du er tilbage. Svar inden tre dage I Region Syddanmark er det blevet besluttet, at man skal svare en inden tre dage. Læs it-politikken på intranettet på It-portalen, intranet. regionsyddanmark.dk/it. Sikker e-kommunikation Region Syddanmark har etableret sikre -adresser, som gør det muligt at sende og modtage sikker . Hvis du anvender sikker , er det tilladt at sende følsomme eller fortrolige oplysninger ved hjælp af . Benytter du ikke sikker , må en (og vedhæftede filer), ikke indeholde følsomme eller fortrolige oplysninger, fordi uvedkommende kan få adgang til informationerne i en ikke sikker . Når du som medarbejder i Region Syddanmark skal sende en sikker , skal du gøre det fra den nærmeste administrative postkasse. En administrativ postkasse er knyttet til en afdeling eller stab og ikke til en enkelt medarbejder. Læs mere Vil du vide mere om , kan du læse mere i Anette Grønning og Line Pedersen: -kommunikation, Samfundslitteratur, Du kan læse mere om sikker e-kommunikation og edag1 og edag2 på intranet.regionsyddanmark.dk/it. 17

18 Den gode hjemmesidetekst Den gode tekst til hjemmesider og intranet er skrevet journalistisk. Det vil sige, at det vigtigste og mest interessante står i indledningen. Gode råd Tag udgangspunkt i læserens behov. Teksten skal: Give læseren svar på sine spørgsmål Præsenteres overskueligt på siden Skrives i et sprog, der er let at forstå Strukturér din side, så den er overskuelig Planlæg strukturen i din tekst med anvendelse af tekst, afsnit, mellemrubrikker, links, faktabokse m.v. Brug bogmærker ved tekster, som fylder mere end to skærmsider Det centrale ord skal optræde i overskriften. Den skal kort og klart fortælle om det overordnede emne Brug nøgleord som mellemrubrikker (under-overskrifter) Hvert emne skal have sit eget afsnit Brug link til dokumenter, sider eller hjemmesider, hvor læseren kan få flere oplysninger Skriv kort, præcist og mere mundtligt, end du er vant til Skriv personligt, direkte og aktivt Brug korte sætninger med mange punktummer Undgå indskudte sætninger Fjern alle overflødige ord Undgå praleord og reklamesprog Skriv korte afsnit højst tre sætninger pr. afsnit Brug punktopstillinger hvor det er muligt f.eks. i stedet for opremsninger Brug tal i stedet for bogstaver - uanset at du tidligere har lært, at tal under 10 skal skrives helt ud Link fra nøgleordet i stedet for at bruge overflødige tekster som klik her, som tilmed forvirrer søgemaskinen. 18

19 Læs mere Der findes flere gode bøger og internetsider om god formidling på interog intranet. Blandt andet hvor man kan finde inspiration til, hvordan man skriver godt til internettet. Hjemmesiden indeholder også link til relevante hjemmesider om samme emne. På IT- og Telestyrelsens hjemmeside, finder du også informationer om god formidling på inter- og intranet. 19

20 Region Syddanmark Damhaven Vejle regionsyddanmark.dk God fornøjelse med folderen Skriv godt Du er velkommen til at besøge os på regionsyddanmark.dk/kommunikation eller kontakte Kommunikation i regionshuset. Februar 2008 Kommunikation i regionshuset Region Syddanmark

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Indholdsfortegnelse Godt sprog er vigtigt 5 Relevans for modtageren 6 Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Gør teksten overskuelig

Læs mere

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 6 Skriv til patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Kommunikations- og patientsyn... 4 Målgruppe... 5 Dit mål med informationen... 7 Formålet med informationen... 8 Gode

Læs mere

Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden.

Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden. Det er ikke det du skriver......det er måden du gør det på!! SPROGHÅNDBOG November 2008 Forord Hver dag skriver vi til mange forskellige målgrupper: Borgere, foreninger, organisationer, kommuner, styrelser,

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013

E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Brugen af e-mailsystemet... 3 4. God e-mailkultur... 4 5. Vigtige sikkerhedsmæssige forhold...

Læs mere

Lutter lykke eller surt stress? en håndbog om effektive e-mails

Lutter lykke eller surt stress? en håndbog om effektive e-mails Lutter lykke eller surt stress? en håndbog om effektive e-mails Ellen Bak Åndahl & Susanne Nonboe Jacobsen Lutter lykke eller surt stress? en håndbog om effektive e-mails Frydenlund Lutter lykke eller

Læs mere

God skriftlig kommunikation

God skriftlig kommunikation God skriftlig kommunikation 2 Åbenhed Ligeværdighed Dialog Kære medarbejder Norddjurs Kommune har i længere tid haft fokus på, hvordan vi kan forbedre vores især skriftlige kommunikation med borgerne.

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Program. Sådan læser vi på nettet. Formål og modtager. Skriv til nettet - guidelines. Skriv bedre - 10 gode skriveråd. Webtekster der dur

Program. Sådan læser vi på nettet. Formål og modtager. Skriv til nettet - guidelines. Skriv bedre - 10 gode skriveråd. Webtekster der dur Program Sådan læser vi på nettet Formål og modtager Skriv til nettet - guidelines Skriv bedre - 10 gode skriveråd 1 Brugeren har et ærinde Brugerne skanner teksten for nytteværdi Skimmer de første ord

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik SKRIV TIL NETTET - et hurtigt overblik Af Nis Hollesen Webmaster Norddjurs Kommune nih@norddjurs.dk Senest opdateret 05.02.2011 Skriv til nettet: Et hurtigt overblik I denne manual kan du få et hurtigt

Læs mere

D E S I G N M A N U A L

D E S I G N M A N U A L D E S I G N M A N U A L 2 0 1 2 SKRIFTTYPER Velkommen Formålet med denne designmanual er at give et simpelt og overskueligt overblik over de mange grafiske muligheder, som DGI-universet råder over. Helt

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem)

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem) 21 sproglige dødssynder (og hvordan du undgår dem) Kære læser Vi håber, at du vil få gavn af vores lille e-bog om klassiske sproglige fejl. Send endelig bogen videre til kollegaer, venner, familie eller

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Sprogpolitik og skriveguide

Sprogpolitik og skriveguide Sprogpolitik og skriveguide derfor! Vi taber ikke nogen ved at skrive enkelt og letforståeligt. Men vi taber nogen ved ikke at gøre det. Borgerne skal kunne forstå, hvad Københavns Kommune kommunikerer,

Læs mere

Oprettelse af nyhed / Upload af fil på Iserasuaat

Oprettelse af nyhed / Upload af fil på Iserasuaat Oprettelse af nyhed / Upload af fil på Iserasuaat Dette er en vejledning i oprettelse af fagnyheder og upload af filer til placering på allerede definerede listevisninger i Iserasuaat. 1 Login 1: Gå til

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk Forlaget 2vejs.dk Indhold Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Før du skriver om målgrupper og analyser... 9 En tekstmodel sætter rammen. Vi sætter konkrete mål for de fem elementer i teksten: Du skal formulere

Læs mere

Introduktion til dokumentstyringssystemet

Introduktion til dokumentstyringssystemet 10. Hvordan afslutter jeg e-dok? Når du har afsluttet søgning og læsning af dokumenter, skal du klikke på Logoff i menuen i højre side af skærmbilledet 11. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan anvende e-dok?

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Kommunikation via nettet Emails - god opførsel / "netikette

Kommunikation via nettet Emails - god opførsel / netikette Kommunikation via nettet Emails - god opførsel / "netikette Karsten Juul-Olsen Konsulenthuset Cubion A/S Karsten@cubion.dk Dansk.nu mål At internettets kommunikationsmuligheder udnyttes fuldt ud i et community

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund.

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Netikette På biblioteket siger etiketten at du ikke

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

E-MAILPOLITIK FOR NORDJYLLANDS AMT

E-MAILPOLITIK FOR NORDJYLLANDS AMT E-MAILPOLITIK FOR NORDJYLLANDS AMT 1 Indledning Nordjyllands Amt har som mål at skabe en åben og digital forvaltning, hvor borgere og erhvervsliv sættes i centrum med døgnåbne selvbetjeningstjenester på

Læs mere

KOMMUNIKATION. Tekster på vejle.dk. Ord skal være til at forstå. Undgå Else og Ing. Undgå forkortelser KLAR BESKED

KOMMUNIKATION. Tekster på vejle.dk. Ord skal være til at forstå. Undgå Else og Ing. Undgå forkortelser KLAR BESKED KOMMUNIKATION Ord skal være til at forstå Tekster på vejle.dk Undgå Else og Ing Undgå forkortelser 2014 1 2 KOMMUNIKATION Dagligsprog og fagsprog... 6 Lixtal...7 Begynd med konklusionen... 8 Sæt punktummer...

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

It-sikkerhed i Dansk Supermarked

It-sikkerhed i Dansk Supermarked It-sikkerhed i Dansk en kort introduktion It-sikkerhed i Dansk 1 Velkommen som it-bruger i Dansk Kære medarbejder Brug af it er for mange i Dansk en naturlig del af arbejdsdagen. Hvis vi skal sikre vores

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

E-mail. Outlook. Outlook.com

E-mail. Outlook. Outlook.com E-mail Outlook Outlook.com Indhold e-mail elektronisk post... 3 e-mail adresse... 3 Opstart af Microsoft Outlook.com... 4 Skærmbilledet i Outlook... 5 Arbejd med e-mail... 6 Sende e-mail... 7 Modtage og

Læs mere

Skærmlayout på websiden

Skærmlayout på websiden Skærmlayout på websiden Af Kaj Søndergaard En bog i et flot layout er dejlig at få i hånden. Man får lyst til at bladre i bogen for at finde ud af om indholdet ser ud til at være værd at ofre tid på. Hvis

Læs mere

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole.

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole. MANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang? Når I har åbnet jeres computer og Internettet skriver du i din browser i adressefeltet www.torslev-skole.dk Derpå får I dette skærmbillede og klikker

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Sådan kommunikerer vi! Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Sådan kommunikerer vi! Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Om kommunikationspolitikken 5 Hvem skriver du til? 6 Tekstens struktur 7 Korrektur 8 Faldgruber

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland 2 Forord Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med den mission at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

SÅDAN SIKRER DU KVALITETEN I DIT INDHOLD PÅ SUNDHED.DK. Vejledning til redaktører. Web-kommunikation, nov. 2013, version 1.0

SÅDAN SIKRER DU KVALITETEN I DIT INDHOLD PÅ SUNDHED.DK. Vejledning til redaktører. Web-kommunikation, nov. 2013, version 1.0 SÅDAN SIKRER DU KVALITETEN I DIT INDHOLD PÅ SUNDHED.DK Vejledning til redaktører Web-kommunikation, nov. 2013, version 1.0 INDHOLD Vejledning til redaktører 1 Web-kommunikation, nov. 2013, version 1.0

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune

Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune Marts - maj 2008 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse: Formål 3 Baggrund og måletype 3 Målemetode 3 Måleparametre 3 AKTIV service 3 TTS-tallet 3 Ledelsesresumé 4 Resultater

Læs mere

Skriveguide Plan, Kultur og Teknik

Skriveguide Plan, Kultur og Teknik Skriveguide Plan, Kultur og Teknik Indholdsfortegnelse ❶ Holdning... 3 ❷ Brevets opbygning de fire A er... 5 ❸ Layout og overblik... 7 ❹ De og du vi og jeg... 9 ❺ Formuleringen... 11 ❻ Skjulte udsagnsord...

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE For at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan behandle din ansøgning om straflempelse, skal du oplyse dit navn, adresse, telefonnummer etc. jf. del I nedenfor samt komme med

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Telefonbetjening i Randers Kommune

Telefonbetjening i Randers Kommune Telefonbetjening i Randers Kommune Borgeren i centrum også i telefonen Formål Med denne præciserende beskrivelse af telefonbetjeningen i Randers Kommune, er det formålet at udstikke rammerne for, hvordan

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

GUIDE TIL PR VIA SMS Denne guide indeholder information om:

GUIDE TIL PR VIA SMS Denne guide indeholder information om: GUIDE TIL PR VIA SMS Denne guide indeholder information om: Hvordan du samler klubbens/foreningens medlemmer i et Excel ark Hvordan du kan bruge dette Excel ark til at sende sms ud til alle på listen via

Læs mere

INFORMATION PÅ INTERNETTET

INFORMATION PÅ INTERNETTET INFORMATION PÅ INTERNETTET Hvad må offentliggøres på internettet? Hvordan skal der reageres på utilsigtet offentliggørelse af informationer på internettet? Hvordan undgår man utilsigtet offentliggørelse

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation Inspiration til udarbejdelse af abstracts, posters og mundtlig præsentation FAGLIG SAMMENSLUTNING AF SYGEPLEJERSKER BESKÆFTIGET MED KRÆFTPATIENTER FS13 Indledning Dette materiale er tænkt som inspiration

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul Er der behov for at få et indgående kendskab til kunden, når de bruger bookingsystemet? Hvad siger brugerne efterfølgende om den service, de har fået? Ved

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Høringssvar. Kirkebækskolens MED ønsker at afgive følgende høringssvar til det fremsendte materiale:

Høringssvar. Kirkebækskolens MED ønsker at afgive følgende høringssvar til det fremsendte materiale: Driftssted: Kommunikationspolitik: Digitaliseringsstrategi og Kanalstrategi: Samlede bem.: Borger- og Socialservice God politik, dog ønskes det, at Kommunikation udarbejder fælles ramme/skabelon for e-mails

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Standard Fraflytteranalyse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse

Standard Fraflytteranalyse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse Standard Fraflytteranalyse Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse 2010 Følgebrev Hvorfor flytter du? I boligorganisationen vil vi gerne undersøge, hvad der er baggrunden for, at

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere