God selskabsskik»følg eller forklar«

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God selskabsskik»følg eller forklar«"

Transkript

1 God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed«

2 Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er ikke blevet nemmere. Det store og ofte frivillige arbejde i bestyrelserne bliver stadig mere kompliceret, og der stilles hele tiden nye krav. Med lovgivningen fra 2010 har vi også fået mere frihed men friheden skal forvaltes. Vi skal vænne os til, at der bliver holdt mere øje med de beslutninger, vi tager, og vi skal være rigtig dygtige til at kontrollere os selv. Mål og opfølgning bliver nye baner, vi skal spille på, og med den nye styringsdialog med kommunerne skal vi vise, at vi arbejder efter de målsætninger, staten har vedtaget. For at gøre det nye dokumentationsarbejde så nemt som muligt, har Boligkontoret derfor udarbejdet denne vejledning til god selskabsskik. En vejledning, som forhåbentlig vil give bestyrelserne inspiration til de nye arbejdsområder, men også være med til at synliggøre de mange arbejdsprocesser, som allerede er en etableret del af hverdagen. Ved at kridte banen op for de nye spilleregler, kan vi alle bruge energien de rigtige steder og bevare fokus på det, det hele handler om beboerne og rammerne omkring dem. Lisbet Riis Formand for Boligkontoret Danmark Jens Hunderup Formand for Boligkontoret Danmarks udvalg for god selskabsskik Udgives af: Boligkontoret Danmark Lundsgade København Ø Redaktion: Michael Demsitz (ansv.) Anders Juel Hansen Mette Kramshøj Flinker Almen boligadministration Lundsgade København Ø Tlf.: Fax: Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Design: Michael Demsitz Adm. direktør No. 001 KLIMA-NEUTRAL TRYKSAG 2 Boligkontoret Danmark God selskabsskik

3 Indhold God selskabsskik»følg eller forklar«1. Følg eller forklar Resume: Din boligorganisation er en virksomhed God ledelse i den almene sektor Sådan gør vi 2. Værdier og mål Resume: Din boligorganisations mål og værdier Overordnede mål Boligkontoret Danmarks værdier 3. God selskabsskik og styringsdialogen Resume: Fra boligorganisation til kommune 4. Anbefalinger til god selskabsskik Boligkontoret anbefaler 1. De interne linier i boligorganisationen 2. De eksterne linier 3. Opfølgning og kontrol 4. Bestyrelsens samarbejdsform 5. Samarbejdet med beboerdemokratiet 6. Samarbejdet med administrationen 7. Revisionen 5. Bilag 6. Litteratur side Mål og opfølgning bliver nye baner vi skal spille på«boligkontoret Danmark God selskabsskik 3

4 1. Følg eller forklar Resume: Din boligorganisation er en virksomhed At lede en almen boligorganisation i dag er noget andet, end det var for blot 10 år siden. Der er et stigende fokus på sparsommelighed, effektivitet og udvikling, og det kræver langt større dynamik end tidligere at løse opgaverne. Gennem den årlige styringsdialog med kommunerne har staten desuden fastlagt en række overordnede målsætninger for boligorganisationerne målsætninger som bestyrelserne nu har ansvaret for at køre hjem. En boligorganisation i dag skal derfor opfattes og drives som en virksomhed, da organisationsbestyrelsen som ledelse fremover vil få en betydelig indflydelse på resultaterne. Handles der ikke med lederskab, risikerer vi stigende antal utidssvarende og dermed også ledige boliger. Boligkontorets udvalg for god selskabsskik foreslår derfor, at boligorganisationerne ligesom i den private sektor arbejder ud fra en række anvisninger, der skal sikre, at virksomheden holder den rette kurs. Udvalget foreslår desuden, at den enkelte bestyrelse tilkendegiver, om man følger anvisningerne, eller om man afviger anvisningerne. Vælger bestyrelsen det sidste på enkelte områder, foreslår udvalget, at man forklarer, hvorfor man vælger at afvige fra anvisningerne. Denne metode hedder Følg eller forklar. Læs hele kapitlet om Følg eller forklar nedenfor. Fra 2010 er lovgivningen omkring styringen af den almene sektor ændret på væsentlige områder. Den meget detaljerede regulering via lovgivningen, er ændret til en mere fleksibel ramme og aftalestyring mellem boligorganisationerne og kommunerne. Et årligt møde mellem boligorganisationen og kommunen (styringsdialogen) skal dels sikre, at de overordnede mål for alment boligbyggeri nås, dels sikre at boligorganisationen får sat fokus på eventuelle nye indsatsområder og evaluerer tidligere aftalte fokusområder. En vigtig brik i hele dette set up, er organisationsbestyrelsen. Det er indlysende, at ledelsesstyrken og ledelseskompetencen i organisationsbestyrelsen fremover vil få en betydelig indflydelse på resultaterne. Kvaliteten af de mål bestyrelsen sætter sig, omfanget af mål opfyldelse og selvkontrol er i den nye styringsdialog derfor altafgørende for boligorganisationens fremtid. God selskabsskik bliver en naturlig del af bestyrelsens arbejde. Derfor har Boligkontoret ønsket at give sine medlemmer nogle redskaber til udførelsen af god selskabsskik, som bestyrelserne og administrationen i fællesskab kan bruge for at gøre dagligdagen både nemmere og bedre. Det er en stadig større udfordring at arbejde med moderne ledelse af virksomheder, og i den sammenhæng er en boligorganisation også en virksomhed. Det kræver langt større dynamik end tidligere at løse opgaverne - såvel i den private sektor som i den offentlige sektor. Ledelsesopgaverne kompliceres bl.a. af, at mange aktører ofte har modsatrettede interesser. Samtidig undergår samfundet så hastige forandringer, at planlagte mål og strategier ofte næsten er forældede, inden blækket er tørt. Det stiller krav til alle involverede men ikke mindst til ledelsen af den enkelte virksomhed og boligorganisation. Hastige forandringer udfordrer lederens intuition, fantasi og omstillingsparathed på alle niveauer og sætter gældende normer og værdier på prøve. I den private sektor har Nørby-udvalget, nu senest kaldet komiteen for god selskabsledelse med Sten 4 Boligkontoret Danmark God selskabsskik

5 Udover de store økonomiske værdier har bestyrelserne ansvaret for skabelsen af overordnede rammer som kan sikre beboerne et godt og trygt liv i boligen og boligområdet«god ledelse i den almene sektor Udgangspunktet for arbejdet dengang er det samme som i dag: En million mennesker bor i almene boliger. Den almene sektor omsætter for mere end 30 milliarder om året i bygningsvedligeholdelse, drift og nybyggeri. Alene istandsættelse af flyttelejligheder koster årligt 2 milliarder kroner. Hos medlemmerne i Boligkontoret udgør den årlige udgift til istandsættelse af flyttelejligheder alene ca millioner kroner. Mere end 700 selvstændige boligorganisationer med over aktive organisations- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer fungerer som små, mellemstore og store virksomheder. Disse virksomheder har tilsammen mere end 7000 ansatte, og hver i sær ansvaret for en gennemsnitlig ejendomsværdi på 500 millioner kroner. I Boligkontoret Danmark har de største selskaber en ejendomsværdi på mellem 1,5-3,5 milliarder kroner. Store værdier, som bestyrelserne har ansvaret for at vedligeholde og fremtidssikre. Udover de store økonomiske værdier har bestyrelserne ansvaret for skabelsen af overordnede rammer, som kan sikre beboerne et godt og trygt liv i boligen og boligområdet. En værdi som godt kan sidestilles med de svimlende økonomiske værdier. Scheibye som formand, arbejdet med anbefalinger omkring god selskabsskik og ledelse i børsnoterede selskaber. Anbefalingerne revideres og tilpasses løbende, og de har givet inspiration til anbefalinger i den offentlige sektor specielt adresseret til topembedsmænd i stat, regioner og kommuner. I 2006 udarbejdede Boligselskabernes Landsforening og Kommunernes Landsforening en anbefaling til god ledelse i almene boliger. Der er en massiv offentlig interesse i driften af almene boliger, og der findes mange forskellige aktører med hver deres interesse, kompetencer og ansvar i sektoren. Senest har staten via styringsdialogen fastlagt de overordnede målsætninger for den almene sektor, målsætninger som bestyrelserne nu har ansvaret for at køre hjem. Ud over den kommende styringsdialog med kommunerne, står den almene sektor over for mange nye udfordringer. Det er noget andet at lede en almen boligorganisation i dag, end det var for blot 10 år Boligkontoret Danmark God selskabsskik 5

6 1. Følg eller forklar God selskabsskik Trin for trin mål resultater samarbejde siden. Der er et stigende fokus på sparsommelighed, effektivitet og udvikling. Boligorganisationernes ledelse sidder ofte i en situation, hvor de nære og individuelle ønsker ikke harmonerer med mere overordnede strategier på boligmarkedet. Alene de kommende års store udfordring med at tilpasse de eksisterende almene boliger og boligafdelinger til fremtidens boligønsker kræver stor indsigt og snilde i bestyrelserne. Handles der ikke med lederskab, risikerer vi at se et stigende antal ledige boliger og kommende konkurser i den almene sektor, ligesom konflikter mellem det lokale beboerdemokrati og selskaberne kan vokse i styrke. Samtidig skal boligorganisationerne agere inden for de rammer, lovgivningen sætter. Denne virkelighed skaber dagligt mange dilemmaer. Derfor giver det mening at rejse diskussionen om god ledelse af de almene boliger. Sådan gør vi Anvisningerne til god selskabsskik er alle såkaldte bløde love, det vil sige, at der ikke findes krav til at gøre tingene på en bestemt måde, ligesom hver virksomhed eller boligorganisation må finde sin egen model, der passer til de lokale forhold. For at lette arbejdet for bestyrelserne har Boligkontorets udvalg for god selskabsskik udarbejdet denne vejledning. For at få et fælles fokus på emnet foreslår udvalget, at den enkelte bestyrelse tilkendegiver om man følger anvisningerne, eller om man afviger fra anvisningerne. Vælger bestyrelsen det sidste, foreslår udvalget, at man forklarer, hvorfor man vælger at afvige fra anvisningerne. Denne metode, som også følges af de børsnoterede selskaber i Danmark, er med til at skabe den rette dialog om de enkelte emner og anvisninger i bestyrelsen. egenkontrol dokumentation dokumentationspakke forvaltningsrevision boligkontoret danmarks kad*-model * Kvalitetssikring af Administration og Drift Vælger bestyrelsen at afvige fra anvisningerne foreslår udvalget, at man forklarer hvorfor«6 Boligkontoret Danmark God selskabsskik

7 2. Værdier og mål Resume: Din boligorganisations mål og værdier Blandt anvisningerne i denne vejledning optræder værdier og mål på en fremtrædende plads for regler og love kan ikke gøre det alene. Et fælles fundament at stå på og en fælles retning at bevæge sig i er lige så vigtigt for arbejdet i boligorganisationen. Derfor anbefaler Boligkontoret, at bestyrelsen udarbejder et værdigrundlag og en række konkrete målsætninger for organisationens udvikling. Læs hele kapitlet om statens målsætninger og Boligkontorets egne værdier nedenfor. Selvom den almene sektor er underlagt megen lovregulering, der ofte fylder meget for såvel den administrative som den politiske ledelse, peger meget på, at regler og love IKKE kan gøre det alene. Det handler i høj grad også om at anerkende, at værdier og sund fornuft, er lige så vigtige elementer i dagligdagen, når der skal tages beslutninger i en bestyrelse. Vi må også erkende, at et godt, tillidsfuldt samarbejde i bestyrelsen, hvor de enkelte bestyrelsesmedlemmer bevarer deres integritet og evne til at bevare den sunde fornuft og skepsis, er forudsætningen for en god og bæredygtig udvikling af de almene boligorganisationer. Overordnede mål Som udgangspunkt skal bestyrelsen arbejde ud fra de overordnede målsætninger, som Folketinget har fastsat for den almene sektor. Hele styringsdialogen er bygget op omkring disse overordnede mål: Boligorganisationerne skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk og socialt velfungerende og fysisk fremstår i god tidssvarende standard De overordnede målsætninger findes på følgende områder: Økonomi, administration og drift, hvor økonomi, drift og administration skal ske med udgangspunkt i god selskabsskik og med iagttagelse af forvaltningsrevision, hvor produktivitet, effektivitet og sparsommelighed skal indgå som et naturligt element i drift og administration af selskab og boligafdelinger. Ledelse og beboerdemokrati, hvor der skal udvises god ledelsesskik og arbejdes for at fremme et velfungerende beboerdemokrati Udlejning, hvor man skal tilgodese grupper, som har vanskeligheder ved at skaffe sig en passende bolig på almindelige markedsvilkår. Derudover skal boligorganisationen sikre en varieret beboersammensætning. De vedtagne udlejningskriterier skal skabe balance mellem disse to modsatrettede hensyn. Boligafdelingen, hvor der skal drages omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk og socialt velfungerende og fysisk fremstår i god tidssvarende stand. Nybyggeri og renoveringer, hvor det i forbindelse med opførelse og renovering af almene boliger skal tilstræbes at få mest mulig værdi for de investerede midler. Byggeriet skal have en god arkitektonisk, teknisk og sundhedsmæssig kvalitet, ligesom der skal arbejdes med en høj kvalitet inden for miljø og energi. Omkostninger og husleje skal holdes på et sådant niveau, at boligen kan udlejes efter formålet. Alle øvrige målsætninger og værdier, som bestyrelsen måtte fastsætte for boligorganisationen, skal på den ene eller anden måde spille op til de af folketinget fastsatte overordnede mål. Boligkontoret Danmark God selskabsskik 7

8 2. Værdier og mål Boligkontoret Danmarks værdier Boligkontorets administration skal sikre, at vores medlemmer på den nemmeste og mest hensigtsmæssige måde kan opfylde både de af staten fastsatte mål og boligorganisationens egne mål og værdier. I Boligkontoret sætter vi netop pris på mangfoldigheden, hvorfor der godt kan udvikles mange forskellige lokale målsætninger ude hos medlemmerne. Boligkontorets medlemmer har gennem den øverste myndighed, repræsentantskabet, godkendt nogle værdier og forretningsprincipper, som Boligkontorets ledelse og medarbejdere arbejder ud fra. Kerneværdierne: Nærvær. Vi leverer vores ydelser lokalt. Det giver mulighed for størst mulig indlevelse og hjælpsomhed over for medlemmerne og beboerne. Nærvær giver også tryghed og nærværende tilstedeværelse styrker samhørighedsforholdet til medlemmer og kommuner. Fællesskab. Sammen kan vi mere. En større administrativ organisation har mulighed for at tilbyde bedre og mere tilpassede ydelser. Fællesskabet er derfor med til at styrke den faglige kompetence, trygheden og leveringssikkerheden. Mangfoldighed. Vi ser forskellighed som en styrke. Derfor er vores servicekoncept også fleksibelt og tilpasset de enkelte medlemmers og afdelingers ønsker og behov. Vi synes at mangfoldigheden skal ses som en værdifuld ressource. Engagement. Vi udviser omtanke for mennesker og miljø. Vi er kunde- og resultatorienterede, og vi tager ansvar for løsningen af de opgaver, vi får. Vi gør en aktiv indsats for almene boliger og boligområders betydning for kommunernes by - og boligudvikling. Dertil er der følgende forretningsprincipper: Det skal være nemt. Vi finder altid den mest kvalitative og samtidig nemmeste vej. Systemer skal tjene mennesker og ikke omvendt. Beboerne og beboerdemokraterne skal altid opleve det som nemt og rart at arbejde sammen med os. Kunden vælger. Vi tager udgangspunkt i den enkelte kundes behov og ønsker, inden for de rammer vores fælles administrative system kan håndtere. Vi betragter vores samarbejdsrelationer som partnerskaber snarere end købmandsskaber. Nytænkende. Vi gør en dyd ud af at tænke nyt. Vi mener, at nytænkning i alle led af vores arbejde er med til at sikre en bedre og hurtigere målopfyldelse for os og vores medlemmer. Vi vil gennem nytænkning skabe de bedste boligforhold for beboerne og sikre den mest omkostningsbevidste administration. Optimere ressourcer. Vi optimerer vores ressourcer løbende, således at opgaverne såvel internt som ude hos medlemmerne udføres så rationelt som muligt, idet vi hele tiden er opmærksomme på, at det er beboerne, der betaler. Indsats i øjenhøjde. Vi er åbne i vores arbejde og gensidige dialog, såvel internt som med vores samarbejdspartnere. Vi udtrykker empati for hinanden og dem, vi samarbejder med. Vi lytter, forklarer og sikrer, at beslutningerne altid er forstået. Troværdighed. Vi står inde for vores forretningsmodel og tager ansvar for vores gøremål. Vi er åbne og troværdige i vores kommunikation med vores samarbejdspartnere og omverdenen. 8 Boligkontoret Danmark God selskabsskik

9 Hver boligorganisation finder sin egen model«boligkontorets værdier kan stå alene, men kan også være en inspiration for den enkelte boligorganisation, når der konkret skal arbejdes med de lokale værdier og mål. Her gives nogle idéer til organisationsbestyrelsens videre arbejde med de overordnede værdier Troværdighed: At gøre det man siger man gør. En absolut nødvendighed, hvis troværdigheden hos beboerne og omverdenen skal bevares intakt. Løbende evalueringer af den administrative og driftsmæssige indsats skal her fortælle om de mål, organisationen sætter sig, bliver nået, og om resultaterne har de tilsigtede virkninger. Åbenhed: At organisationen får skabt åbenhed i sit arbejde og blandt andet udarbejder en kommunikationsstrategi. Den nye lovgivning tilsiger desuden, at referater fra såvel organisationsmøder som afdelingsbestyrelsesmøder skal offentliggøres. Åbenhed er ganske enkelt en nødvendighed i en moderne organisation. Med åbenhed følger også nysgerrige blikke og større offentlig appetit på forklaringer. Derfor skal bestyrelsen arbejde meget målrettet omkring de beslutninger, man tager. Der vil være en offentlig forventning om, at alle beslutninger følger de overordnede mål for en almen boligorganisation, ligesom retfærdighed og ensartet behandling vil stå højt på den offentlige tjekliste. Det er således vigtigt, at bestyrelsen altid kan forklare sine beslutninger med udgangspunkt i en fair og professionelt håndteret beslutningsproces. Derfor vil det være en god ide, at organisationsbestyrelsen drøfter og beslutter etiske spilleregler på alle sårbare områder, som eksempelvis aflønning af personale, honorarer, tabt arbejdsfortjeneste, rejser, indkøb, repræsentation, gaver og restaurationsbesøg m.m. Beslutningerne bør offentliggøres på boligorganisationens hjemmeside, så der ikke i offentligheden eller blandt beboerne kan opstå myter. Helheder: At bestyrelsen har værdier og mål, som sikrer udsyn og overblik. Eksempelvis at bestyrelsen sætter sig konkrete mål og udarbejder konkrete handlingsplaner for at nå disse mål. Det kan være specifikke servicemål, vedligeholdelsesstandard for såvel boliger som udearealer. En sådan øvelse kræver overblik og udsyn. Samarbejde: At selskabet har strategier for samarbejdet med andre. Herunder det kommende kommunesamarbejde, samarbejdet i bestyrelsen samt samarbejdet med den daglige administration og de lokale afdelingsbestyrelser. Konkrete mål og en positiv vilje til samarbejde med andre (internt som eksternt) har stor effekt på de samlede resultater for selskabet. Boligkontoret Danmark God selskabsskik 9

10 3. God selskabsskik og styringsdialogen Resume: Fra boligorganisation til kommune Gennem styringsdialogen med kommunerne skal boligorganisationerne fremover dokumentere, at de opfylder de overordnede mål, som staten har fastsat for almene boligorganisationer. De overordnede målsætninger lyder: Boligorganisationerne skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk og socialt velfungerende og fysisk fremstår i god tidssvarende standard. Selve dokumentationen udarbejdes af Boligkontoret, og resultatet drøftes med formandskabet for den enkelte boligorganisation, forretningsføreren og en repræsentant fra Boligkontorets direktion. Dokumentationspakken forelægges herefter for organisationsbestyrelsen, som drøfter og godkender den endelige udgave, som efterfølgende sendes til kommunen og offentliggøres på organisationens hjemmeside. Læs hele kapitlet om dokumentationspakken nedenfor. Som bekendt skal boligorganisationerne fremover dokumentere, at de opfylder de overordnede mål, som Folketinget har fastsat for almene boligorganisationer. Denne dokumentation sker via styringsdialogen mellem boligorganisation og kommune. Som hovedregel vil mødedeltagerne være repræsentanter for den administrative ledelse og kommunale embedsmænd, i andre tilfælde vil også repræsentanter fra den politiske ledelse (organisationsbestyrelsen) være til stede på disse møder. Det forventes, at der afholdes et møde om året. Boligorganisationen skal udfylde en dokumentationspakke, som herefter vil danne baggrund for dialogen. Dokumentationspakken udarbejdes (udfyldes) af Boligkontorets administration, og resultatet drøftes med formandskabet for den enkelte boligorganisation, forretningsføreren og en repræsentant fra Boligkontorets direktion. Herefter forelægges dokumentationspakken for organisationsbestyrelsen, som drøfter og godkender den endelige udgave, inden den sendes til kommunen og i øvrigt offentliggøres på organisationens hjemmeside. Bestyrelsens vedtagne værdier og målsætninger vil indgå i arbejdet med dokumentationspakken, ligesom bestyrelsens arbejde med egenkontrollen, det vil sige arbejdet med at følge op på vedtagne målsætninger og vurdering af resultaterne fra forvaltningsrevisionen, vil være et afgørende element i styringsdialogen. Der er ingen tvivl om, at det samlede billede af boligorganisationen og dens afdelinger som bl.a. beskrives i dokumentationspakken, vil være afhængig af den måde, bestyrelsen arbejder på. Bestyrelsens værdier og mål vil sammen med den administrative udførelse fortælle meget om den aktuelle situation samt mulighederne for at imødekomme de opgaver og problemstillinger, selskabet og dets afdelinger står over for. God selskabsskik kan således ikke skilles fra den kommende styringsdialog og de krav, der fra statens side stilles til bestyrelsens arbejde. Styringsdialogen = et årligt møde mellem boligorganisationerne og kommunerne«10 Boligkontoret Danmark God selskabsskik

11 Dokumentationspakken udarbejdes af Boligkontoret Resultatet drøftes med formandskabet for den enkelte boligorganisation, forretningsføreren og en repræsentant fra Boligkontorets direktion Dokumentationspakken forelægges for organisationsbestyrelsen, som drøfter og godkender den endelige udgave Den endelige udgave sendes til kommunen og offentliggøres på organisationens hjemmeside.«god selskabsskik bestyrelsen sætter mål på udviklingen redskaber/ anvisninger god selskabsskik kvalitetssikring boligorganisationen og boligområdet her og nu dokumentationspakke samarbejde internt/eksternt professionel administration/ forvaltningsrevision administrationen opfylder målene samarbejde Boligkontoret Danmark God selskabsskik 11

12 4. Anbefalinger til god selskabsskik Som tidligere beskrevet udarbejdede Kommunernes Landsforening og Boligselskabernes landsforening i 2006 en pjece om God ledelse i almene boliger. Siden har der på flere andre områder været arbejdet videre med emnet god selskabsskik. Boligkontorets udvalg for god selskabsskik har sammenfattet de væsentligste emner i nedenstående anbefaling, som nu udgør Boligkontorets officielle anbefalinger til medlemsorganisationerne. Udvalget har også valgt at bruge følg eller forklar -metodikken, så der på den måde skabes et overblik for såvel bestyrelse som omverdenen over, hvordan god selskabsskik konkret efterleves. I dette kapital præsenteres overskrifterne til anbefalingerne efterfulgt af nogle mere uddybende forklaringer. I kapitel 5 bringes det skema som bestyrelsen kan benytte sig af i besvarelsen af følg eller forklar Det er vigtigt at pointere, at anbefalingerne ikke er lov, men såkaldt blød lovgivning (soft law), som skal afspejle best practice omkring de forskellige emner. God selskabsskik har ingen facitliste, men er snarere en metode til at bevare overblik, sikre sund fornuft og til at stille de spørgsmål, der i venskabernes og tillidens skygge ofte ikke bliver spurgt. Omdrejningspunktet er en åben dialog i bestyrelsen mellem medlemmerne. En åben dialog som kan centrere sig omkring det, man med rette kan kalde det ideelle punkt for gensidig tillid Med det ideelle punkt for gensidig tillid menes det punkt, hvor der er balance mellem den gensidige tillid og den sunde skepsis. Den skepsis, som skal stille de vanskelige spørgsmål, og som skal være med til at holde en form for spændingsniveau mellem mennesker, der samarbejder. Et spændingsniveau der hele tiden skal udfordre os på nysgerrighed, nytænkning, sund fornuft og redelighed. Vi skal altså på den ene side have tillid til hinanden og dermed vise åbenhed i forhold til fremlagte kendsgerninger, nye forslag og nye tanker, men samtidig også kunne spørge ind til emnet med udgangspunkt i vores egne erfaringer og mavefornemmelse. Vi skal hver især kunne lytte og reflektere høre og tænke. Det kræver måske træning at nå dette balancepunkt, men der er ingen tvivl om, at bestyrelser, som kan arbejde i denne balance, opnår de bedste resultater. Det ideelle punkt for gensidig tillid graden af nytænkning og fremdrift høj det ideelle punkt for gensidig tillid lav manglende tillid stor skepsis god idé! men har vi tænkt på...? IKKE TALE OM! stor tillid sund skepsis hold op hvor er du bare dygtig! blind tillid manglende skepsis graden af tillid 12 Boligkontoret Danmark God selskabsskik

13 Boligkontorets kerneværdier: Nærvær, fællesskab, mangfoldighed og engagement«boligkontorets anbefalinger til god selskabsskik Anbefalingerne er inddelt i syv hovedgrupper: 1. De interne linier i boligorganisationen 2. De eksterne linier 3. Opfølgning og kontrol 4. Bestyrelsens samarbejdsform 5. Samarbejdet med beboerdemokratiet 6. Samarbejdet med administrationen 7. Revisionen Boligkontoret Danmark God selskabsskik 13

14 4. Anbefalinger til god selskabsskik 1. De interne linier i boligorganisationen Værdigrundlag Det anbefales: at bestyrelsen udarbejder et overordnet værdigrundlag, som spiller op til de af staten fastlagte mål og værdier for en almen boligorganisation Der henvises til de eksempler, som denne vejledning præsenterer på side 7-9, hvor emner som troværdighed, åbenhed, helheder og samarbejde indgår. Bestyrelsen kan ligeledes blive inspireret af de værdier som Boligkontoret Danmark har valgt at arbejde ud fra. Målsætninger Det anbefales: at bestyrelsen udarbejder konkrete målsætninger for selskabets og afdelingernes drift og udvikling. Der tænkes her på de mål man fra bestyrelsens side gerne ser selskabet og afdelingerne arbejder hen i mod. Eksempelvis inden for: Beboerservice Vedligeholdelses- og renholdelsesniveau Istandsættelse af flyttelejligheder Husorden Råderet Der tænkes ligeledes på mere langsigtede mål omkring boligens og boligafdelingens udvikling, såvel fysisk som socialt, herunder fremtidssikring af de almene boligområder. Udlejning Det anbefales: at bestyrelsen udarbejder procedurer for udlejning og opfølgning af beboersammensætningen i organisationens boligafdelinger Lovgivningen giver i dag mulighed for mange forskellige udlejningsmodeller, som alle har til formål at sikre en afbalanceret beboersammensætning. Forretningsgange Det anbefales: at bestyrelsen udarbejder skriftlige forretningsgange på alle væsentlige administrative områder. Boligkontoret har et omfattende skriftligt materiale omfattende den daglige administration, som kan kombineres med selskabets egne forretningsgange. Der henvises i øvrigt til Boligkontorets servicekoncept. Medarbejdere Det anbefales: at bestyrelsen udarbejder en skriftlig løn- og personalepolitik for egne medarbejdere, og at boligorganisationen offentliggør den vedtagne løn- og personalepolitik over for organisationens øverste myndighed. En lokal løn- og personalepolitik skal sikre at boligorganisationen kan tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere til en fornuftig og forsvarlig omkostning, ligesom bestyrelsen skal sikre, at man i øvrigt følger tidens og myndighedernes krav til en moderne arbejdsplads. Handlingsplaner Det anbefales: at bestyrelsen udarbejder konkrete handlingsplaner for de mål, man har besluttet. Til dette har Boligkontoret udviklet en model (BD- KAD-modellen), som præsenteres i bilag e på side 35. Med modellen er det muligt at systematisere den løbende opfølgning fra bestyrelsens side. 14 Boligkontoret Danmark God selskabsskik

15 2. De eksterne linier Kommunikationspolitik Det anbefales: at bestyrelsen udarbejder en klar kommunikationspolitik bygget på åbenhed og troværdighed samt en proaktiv ageren over for offentligheden. Boligorganisationens kommunikationspolitik skal beskrive, hvordan bestyrelsen vil kommunikerere med: Beboerne Beboerdemokratiet Kommunen og andre offentlige og private instanser. Retningslinier for samarbejde med andre Det anbefales: at bestyrelsen udarbejder retningslinier for et åbent og positivt samarbejde med andre samarbejdspartnere. Bestyrelsen har mange tætte samarbejdspartnere, som alle er vigtige i bestræbelserne på de gode resultater, f.eks: Leverandører Kommuner og andre offentlige og private instanser. Boligkontoret Danmark God selskabsskik 15

16 4. Anbefalinger til god selskabsskik Det er vigtigt, at bestyrelsen altid kan forklare sine beslutninger med udgangspunkt i en fair og professionelt håndteret beslutningsproces«16 Boligkontoret Danmark God selskabsskik

17 3. Opfølgning og kontrol Brugerundersøgelser og kvalitetssikringsprogrammer Det anbefales: at bestyrelsen beslutter, hvilke redskaber, der skal stilles til rådighed for at kunne følge op på vedtagne mål og planer. Der bør arbejdes aktivt med brugerundersøgelser (spørgeskemaundersøgelser) og kvalitetssikringsprogrammer. Det er selvfølgelig administrationens opgave at følge op, og dermed også have fokus på kvalitetssikringen, men det er bestyrelsen, som har den kontrollerende opgave. Erfaringerne viser også, at den bedste kvalitet opnås, når alle parter har fokus på området. Forvaltningsrevision Det anbefales: at bestyrelsen gennemgår de væsentligste benchmark-tal (nøgletal) for drift og administration. Gennemførelsen af forvaltningsrevision er en lovpligtig del af boligorganisationens selvkontrol. Forvaltningsrevision skal være med til at sikre rationel og effektiv drift og administration. Ved at sammenligne udvalgte nøgletal får bestyrelsen mulighed for en åben dialog om væsentlige emner. Der henvises her til Boligkontorets omfattende udførelse af forvaltningsrevision, som også benyttes af mange andre ikke-medlems boligorganisationer. Værdi for pengene Det anbefales: at bestyrelsen evaluerer resultaterne af større renoveringer og eventuelle nybyggerier. For at sikre mest værdi for pengene, bør bestyrelsen løbende vurdere resultaterne af boligorganisationens byggeaktiviteter og vurdere merværdien i forhold til de investerede midler. Boligkontoret Danmarks KADmodel for målopfyldelse og kvalitetssikring Det anbefales: at bestyrelsen gennemgår indholdet i Boligkontoret Danmarks KAD-model for kvalitetssikring af drift og økonomi. Boligkontoret Danmarks KAD-model (se bilag e side 35) giver større mulighed for overblik over de mange indsatsområder i såvel organisation som afdelinger. Ved hjælp af modellen kan bestyrelsen vurdere, hvilke målsætninger, der skal sættes øget fokus på. Risikovurdering Det anbefales: at bestyrelsen løbende gennemgår de væsentligste økonomiske risici for organisation og afdelinger minimum en gang om året. Risikovurdering er en ofte overset disciplin i boligorganisationerne. Det vil øge den økonomiske robusthed i såvel selskab som afdelinger, hvis bestyrelsen løbende har øje for udviklingen. Det gælder særligt områderne: formuepleje af boligorganisationens likvide midler større byggesager udlejningssituationen budgetfejl Boligkontoret Danmark God selskabsskik 17

Evaluering af organisationsbestyrelsens arbejde

Evaluering af organisationsbestyrelsens arbejde Evaluering af organisationsbestyrelsens arbejde Bestyrelsesmedlem: Dato: Organisationsbestyrelsens størrelse og sammensætning 1) Har organisationsbestyrelsen den rigtige størrelse? Ja Sæt kryds Nej 2)

Læs mere

God selskabsskik følg eller forklar

God selskabsskik følg eller forklar God selskabsskik følg eller forklar Denne vejledning i god selskabsskik er et bidrag til arbejdet for almene boligorganisationer for at gøre det lettere at opnå fokus i den daglige ledelse. Din boligorganisation

Læs mere

2) Foregår rekrutteringen af nye bestyrelsesmedlemmer til IT-Universitetet på en hensigtsmæssig måde?

2) Foregår rekrutteringen af nye bestyrelsesmedlemmer til IT-Universitetet på en hensigtsmæssig måde? Bilag 9 Evaluering af bestyrelsens arbejde på IT-Universitetet Bestyrelsesmedlem: Dato for samtale: Bestyrelsens størrelse og sammensætning 1) Har bestyrelsen på IT-Universitetet den rigtige størrelse?

Læs mere

God ledelse af almene boliger

God ledelse af almene boliger God ledelse af almene boliger Indledning Det er en stadig større udfordring at arbejde med moderne ledelse af virksomheder. Det kræver langt større dynamik end tidligere at løse opgaverne i såvel den private

Læs mere

AB mod Mission, Vision og Værdigrundlag

AB mod Mission, Vision og Værdigrundlag AB mod 2020 Mission, Vision og Værdigrundlag Arbejdernes Boligforening AB mod 2020 AB har siden 1917 arbejdet målrettet på at sørge for gode boliger til alle. Denne mission er stadig gældende for os både

Læs mere

Sammen kan vi mere. Målsætningsprogram 2009-2015 NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLE ENGAGEMENT

Sammen kan vi mere. Målsætningsprogram 2009-2015 NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLE ENGAGEMENT Målsætningsprogram 2009-2015 Boligkontoret Danmark Sammen kan vi mere NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLE ENGAGEMENT Målsætningsprogrammet er vedtaget på Boligkontoret

Læs mere

Mødedeltagere: Karl-Jørn Petersen Jørgen Bjerg Sørensen Anni Damgaard Eva Kristensen. Afbud: Dorte Radik DOR Svend Erik Jensen

Mødedeltagere: Karl-Jørn Petersen Jørgen Bjerg Sørensen Anni Damgaard Eva Kristensen. Afbud: Dorte Radik DOR Svend Erik Jensen Bovia Bestyrelsesmøde - Referat Mødetid: Torsdag den 6. oktober 2016 kl. 9.00 Mødested: Mødedeltagere: Engstien 2A, Kolding Karl-Jørn Petersen Jørgen Bjerg Sørensen Anni Damgaard Eva Kristensen KJP JBS

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

Mål for alt. ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen. Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab

Mål for alt. ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen. Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab Mål for alt Vejen til professionel ledelse og forvaltning ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab Vejledning til alle medlemsorganisationer

Læs mere

Visioner for. Bovia AAB Kolding Billund Boligforening

Visioner for. Bovia AAB Kolding Billund Boligforening Visioner for Bovia AAB Kolding Billund Boligforening 2013-2017 Indledning Det er stadig en større udfordring at samarbejde med moderne ledelse af virksomheder, og i den forbindelse er en boligforening

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

STYRINGSDIALOG HEDEBOALMENE BOLIGSELSKAB

STYRINGSDIALOG HEDEBOALMENE BOLIGSELSKAB STYRINGSDIALOG HEDEBOALMENE BOLIGSELSKAB Hedebosafdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Legathuset. Præstegårdsvej Plejehjem, Vesterled/Valbyvej Fløng Byvej Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri

Læs mere

STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB

STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Rådhushaven Thorsgård Engvadgård Fløngvangen Kallerupvang Rådhushaven Opførelsesår: 1946 41 boliger, række-

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015 En status på mødeafholdelser siden repræsentantskabsmødet i november 2014 er et repræsentantskabsmøde, 5 hovedbestyrelsesmøder.

Læs mere

HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Rådhushaven Opførelsesår: 1946 41 boliger, række- og parcelhuse Thorsgård Opførelsesår: 1949 30 boliger, etagehuse Engvadgård Opførelsesår: 1973 71

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP AKB Taastrups afdelinger i Høje-Taastrup Taastrupgård Blåkildegård Taastrup Valhøj Taastrupgård Opførelsesår: 1972 913 boliger, etagebyggeri Blåkildegård Opførelsesår:

Læs mere

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Efter en udfordrende og spændende etablering af det nye administrationsfællesskab i BO-VEST er det nu tid til at udstikke en fælles kurs for det fremtidige

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven I, II og III Bygaden Ole Rømers Vej Grønnehaven Nørreby Sønderby

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven III Opførelsesår: 1960 54 boliger, rækkehuse Ole Rømers Vej Opførelsesår: 1990 9 boliger, rækkehuse Poppelhaven Opførelsesår:

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Styringsdialog med kommunen

Styringsdialog med kommunen Styringsdialog med kommunen Boligkontorets boligkonference 2015 Program for workshoppen Velkommen Hvad er styringsdialog? Før, under og efter styringsdialogmødet Inspiration til den gode dialog Eksempler

Læs mere

Din SERVICE - dit VALG

Din SERVICE - dit VALG Din SERVICE - dit VALG Boligkontoret Danmarks servicekoncept - en introduktion Sammen skaber vi den model, der er målt, tænkt og formet efter jeres ønsker Endnu mere nærvær og endnu mere værdi for beboerne

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Værdier og. målsætninger

Værdier og. målsætninger Værdier og målsætninger Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere værdi- og visionsgrundlaget for AAB. Vi håber, at alle vil bruge det som inspiration og arbejdsredskab i den fremtidige udvikling af

Læs mere

BESTYRELSE FOR FREMTIDEN Uddannelse for organisationsbestyrelser i 1. kreds

BESTYRELSE FOR FREMTIDEN Uddannelse for organisationsbestyrelser i 1. kreds Vilkårene for de almene boligorganisationer ændrer sig. Det samme gør bestyrelsens opgaver. Bliv klar til at håndtere udviklingen igennem målrettet og visionært bestyrelsesarbejde. BESTYRELSE FOR FREMTIDEN

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

RØDOVRE BOLIGSELSKAB Målsætning

RØDOVRE BOLIGSELSKAB Målsætning Målsætning 2013-2014 RØDOVRE BOLIGSELSKAB Målsætning Den overordnede vision for Rødovre Boligselskab Rødovre Boligselskab er et selvstændigt boligselskab med egen administration. Et lokalt boligselskab,

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

HANDLEPLAN 2016-2018. Vesterbrogade 4 7000 Fredericia 76 22 12 00 post@boligfa.dk www.boligfa.dk

HANDLEPLAN 2016-2018. Vesterbrogade 4 7000 Fredericia 76 22 12 00 post@boligfa.dk www.boligfa.dk HANDLEPLAN 2016-2018 Indsatser på baggrund af Målsætnings- og Handleplan godkendt af Repræsentantskabet i Boligkontoret Fredericia på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 19. november 2015 Vesterbrogade

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Kodeks for god ledelse i folkekirken

Kodeks for god ledelse i folkekirken Kodeks for god ledelse i folkekirken Indledning Menighedsrådene består ud over præsterne af almindelig folkekirkemedlemmer. Som valgt til menighedsrådet er de valgt til at varetage et fælles ansvar for

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO

MÅLSÆTNINGSPROGRAM Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2016-2020 Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO INDHOLD Mission - Vision - Værdier Mission.... 3 Vision... 3 Værdier.... 3 VIBOs værdier Rummelighed.... 4 Tryghed.... 4

Læs mere

Standard Bestyrelses- evaluering. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse

Standard Bestyrelses- evaluering. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse Standard Bestyrelses- evaluering Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse 2012 Standardanalyse Bestyrelsesevaluering side 1 Evaluering af organisationsbestyrelser Indledning Denne

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Redegørelse for styringsdialog 2010 mellem Egedal Kommune og de almene boligorganisationer

Redegørelse for styringsdialog 2010 mellem Egedal Kommune og de almene boligorganisationer Redegørelse for styringsdialog 2010 mellem Egedal Kommune og de almene boligorganisationer Med virkning for 2010 skal det kommunale tilsyn efter Almenboligloven ske ved afholdelse af regelmæssige møder

Læs mere

Beboerdemokratiet og styringsdialogen mellem kommuner og boligorganisationer.

Beboerdemokratiet og styringsdialogen mellem kommuner og boligorganisationer. Beboerdemokratiet og styringsdialogen mellem kommuner og boligorganisationer. Lotte Jensen. CBS, Kort om styringsreformen og tænkningen bag Den 1. Januar 2010 trådte den såkaldte styringsreform i kraft

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015

FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015 FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015 Hvor skal vi hen? Strategisk Overblik, vision, værdier, retning Taktisk Fokusområder, styring,

Læs mere

Vision At skabe de bedste rammer for beboerne ved: Boligen, beboerdemokratiet, organisationen, administrationen og arbejdspladsen.

Vision At skabe de bedste rammer for beboerne ved: Boligen, beboerdemokratiet, organisationen, administrationen og arbejdspladsen. Beboerindflydelse på udvikling af tidssvarende boliger Beboerindflydelse på udvikling af tidssvarende boliger Velfungerende beboerdemokrati Fremsynet Velfungerende ved åbenhed beboerdemokrati og samarbejde

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

STYRINGSDIALOG AAB, HØJE-TAASTRUP

STYRINGSDIALOG AAB, HØJE-TAASTRUP STYRINGSDIALOG AAB, HØJE-TAASTRUP AABsafdeling i Høje-Taastrup Afdeling 51. Pælestykkerene Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AFTALE Baggrund Hvert år i april afholdes et

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2014. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER OGSÅ I FORHOLD TIL NY LOVGIVNING Konsulent Preben Jørgensen, BL BL s 1. kreds konference 2017 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje,

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Corporate Governance god selskabsledelse

Corporate Governance god selskabsledelse Corporate Governance god selskabsledelse Indledning Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport for 2006 og fremefter give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Vi skaber rum til mennesker

Vi skaber rum til mennesker Vi skaber rum til mennesker HUSLEJE & FORBRUG ØKONOMI & REGNSKAB SEKRETARIAT UDLEJNING GRUNDMODUL Selskabet beslutter IT & KOMMUNI- KATION Vi tager hånd om alle de basale ting Domea er et serviceorgan

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Værdigrundlag og målsætninger

Værdigrundlag og målsætninger Værdigrundlag og målsætninger 1 2 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag for Boligforeningen ØsterBO side 4 Indledning side 5 Målsætninger side 5 Trygge bovilkår iht. drift og vedligeholdelse side 6 Trygge

Læs mere

STYRINGSDIALOG LEJERBO, HØJETAASTRUP

STYRINGSDIALOG LEJERBO, HØJETAASTRUP STYRINGSDIALOG LEJERBO, HØJETAASTRUP LEJERBOS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Parkbohusene Parkbo Rugvænget Parkvej Pælestykkerne Teglstenen Parkbohusene Opførelsesår: 2012 6 boliger, rækkehuse Parkbo Opførelsesår:

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts

Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts Lotte Jensen Professor Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS lje.lpf@cbs.dk

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s

Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s vision 2020 2 Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s VISION 2020 3 "Vi er lejernes første valg!"...sådan siger omverdenen om AAB, når vi kigger dybt i krystalkuglen

Læs mere

Finansrådets ledelseskodeks Redegørelse for 2014

Finansrådets ledelseskodeks Redegørelse for 2014 Finansrådets ledelseskodeks Redegørelse for 2014 (16. februar 2015) Indledning Finansrådet udsendte den 22. november 2013 et ledelseskodeks med branchespecifikke anbefalinger vedrørende ledelsesmæssige

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. december 2015.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. december 2015. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Politiken-Fonden Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Forvaltningsrevision. Statusundersøgelse om forvaltningsrevision i almene boligorganisationer mv.

Forvaltningsrevision. Statusundersøgelse om forvaltningsrevision i almene boligorganisationer mv. Forvaltningsrevision Statusundersøgelse om forvaltningsrevision i almene boligorganisationer mv. LANDSBYGGEFONDEN APRIL 2008 2 Indholdsfortegnelse: 1. Resume og konklusion... 5 2. Formål med statusundersøgelse

Læs mere

Kort og godt. - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet. Produktivitet

Kort og godt. - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet. Produktivitet Kort og godt - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet Produktivitet Kort og godt - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet på erhvervsskolerne. Indledning Denne

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse Juni 2015

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse Juni 2015 Spørgsmål/svar om SEKRETARIATET: ERHVERVSSTYRELSEN Langelinie Allé 17 2100 København Ø godfondsledelse@erst.dk www.godfondsledelse.dk Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde Komitéen

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

1 Forhandlingsprotokol Revisionsprotokol Meddelelser Selskabssager Eventuelt herunder kommende møder...5

1 Forhandlingsprotokol Revisionsprotokol Meddelelser Selskabssager Eventuelt herunder kommende møder...5 Boligselskabet BSB Søllerød R E F E R A T fra organisationsbestyrelsesmøde, som blev afholdt tirsdag den 16. september 2014, kl. 16.00-20.00. Bestyrelsen: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Generalforsamling og investorers forhold... 5 2. Bestyrelsen... 5 3. Udøvelse af stemmerettigheder/aktionærrettigheder...

Læs mere

Principper for god fondspraksis

Principper for god fondspraksis Principper for god fondspraksis 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 14-15 16-17 16-17 18-19 20-21 22-23 Indledning Baggrund Hvem er omfattet Principper for god fondspraksis for uddelingsvirksomheden PRINCIP

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015 7. maj 2015 Ledelse Hovedkonklusion I forbindelse med projektet Effektiv drift har vi gennemført ca. 60 interviews. Vi har talt med ejendomsfunktionærer, driftschefer og beboerdemokrater. Disse interviews

Læs mere

Nærværende redegørelse vedr. Finansrådets Ledelseskodeks er en del af Jyske Banks årsrapport 2015.

Nærværende redegørelse vedr. Finansrådets Ledelseskodeks er en del af Jyske Banks årsrapport 2015. Nærværende redegørelse vedr. Finansrådets Ledelseskodeks er en del af Jyske Banks årsrapport 2015. Finansrådets anbefalinger for god selskabsledelse Følger Den finansielle krise og følgevirkningerne af

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT KONFERENCE 28. SEPTEMBER 2015 BOLIGKONTORET DANMARK KLAUS KRAMSHØJ, SENIORKONSULENT IDA RAVNHOLDT POULSEN, PROJEKTLEDER En innovativ vej til effektiv drift Udlændinge-,

Læs mere

EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dato: 9. april 2014 INDLEDNING Dette notat omhandler Frederikshavn Kommunes ejerstrategi for sine kommunalt ejede aktieselskaber

Læs mere

UDKAST TIL ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE AF ERHVERVSDRIVENDE FONDE SENDT I HØRING

UDKAST TIL ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE AF ERHVERVSDRIVENDE FONDE SENDT I HØRING UDKAST TIL ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE AF ERHVERVSDRIVENDE FONDE SENDT I HØRING 6.11.2014 Komitéen for god Fondsledelse, der blev nedsat den 1. oktober 2014 med Marianne Philip som formand, sendte

Læs mere