God praksis. Eksempler på museernes undervisning til grundskoler og ungdomsuddannelser K U LT U R A R V S S T Y R E L S E N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God praksis. Eksempler på museernes undervisning til grundskoler og ungdomsuddannelser K U LT U R A R V S S T Y R E L S E N"

Transkript

1 God praksis Eksempler på museernes undervisning til grundskoler og ungdomsuddannelser 2 K U LT U R A R V S S T Y R E L S E N

2 3 Indledning 5 Forord 6 Naturama 8 Danmarks Mediemuseum 10 Den Gamle By 12 Thorvaldsens Museum 14 ARKEN Museum for Moderne Kunst 16 Københavns Bymuseum 18 Ringkøbing-Skjern Museum 20 Elmuseet 22 Sydvestsjællands Museum/Vikingeborgen Trelleborg 24 Kunstmuseet Køge Skitsesamling 26 Det Danske Kunstindustrimuseum www. e-museum.dk

3 Undervisningsaktiviteterne på museerne er tværfaglige og problemorienterede og omfatter en stor variation i læringsstile, karakteriseret ved høj faglighed og socialt engagement

4 Indledning Denne publikation viser eksempler på museernes undervisningstilbud til grundskoler og ungdomsuddannelser, samt hvordan museerne samarbejder med uddannelsesinstitutioner. Med 11 eksempler fra kulturhistoriske-, kunst- og naturhistoriske museer over hele landet ønsker Kulturarvsstyrelsen at sætte fokus på museernes læringspotentialer. Museernes ansvarsområder og forskning inden for kultur- og naturarv korresponderer med grundskolens og ungdomsuddannelsernes kerneområder. Undervisningsaktiviteterne på museerne er tværfaglige og problemorienterede og omfatter en stor variation i læringsstile, karakteriseret ved høj faglighed og socialt engagement. Derfor udgør museerne videnscentre og alternative læringsrum, der kan supplere grundskolerne og ungdomsuddannelsernes undervisning. I undervisningen bliver eleverne aktiveret ved selv at indsamle informationer til det videre arbejde. Naturama, 2008 Publikationen udkommer sammen med rapporten om resultaterne af Kulturarvsstyrelsens nationale kortlægning af undervisningsaktiviteterne på de statslige og statsanerkendte museer. Kortlægningen er et led i udmøntningen af Kulturministeriets Formidlingsplan, der løber fra På grundlag af kortlægningen iværksætter Kulturarvsstyrelsen en række initiativer, bl.a. etablering af et nationalt netværk for museumsundervisning. Initiativerne skal bidrage til at kvalificere og udvikle undervisningsaktiviteterne på museerne og sikre samarbejde med undervisningssektoren. Det er Kulturarvsstyrelsens mål, at museumsundervisningen på de statslige og statsanerkendte museer skal udgøre et væsentligt bidrag til alle børn og unges grund- og ungdomsuddannelse. indledning 5

5 Udredningen understreger væsentligheden af et øget samarbejde mellem skolerne og de uformelle læringsmiljøer per b. christensen

6 Forord I kommunerne arbejder vi i disse år på alle områder med børn og unge som et særligt fokusområde. Ikke mindst indenfor skole- og kulturområdet. I den forbindelse er det vigtigt, at børnene og de unge møder kulturen gennem kulturelle oplevelser i dagtilbud, i skolen, i kulturskoler. Jeg ser derfor med stor tilfredshed på det centrale initiativ, der er taget vedrørende museumsformidling: Kulturministeriets udredning fra 2006 om museumsformidling. Der er ingen tvivl om, at dette forhold rummer nye udfordringer for museerne. Det er vigtigt, at museerne i det komplekse videns og informationssamfund udvikler formidlingen af kulturarvens originalitet og autenticitet med opdateret og forskningsbaseret viden om de særligt museumsbaserede formidlingsformer. Udredningen understreger væsentligheden af et øget samarbejde mellem skolerne og de uformelle læringsmiljøer. I den forbindelse vil jeg gerne opfordre til, at museerne, skolerne og uddannelsesinstitutionerne lokalt aftaler samarbejde omkring formidling af kulturarven. Fortiden bliver konkret for eleverne ved at lade dem træde ind i rollen som tidskarakteristiske personer. Morsland Historiske Museum, 2007 Denne udvikling sker ikke af sig selv, men kræver en stor indsats fra museernes formidlingsansvarlige. Kulturarvsstyrelsens initiativ kommer derfor på rette tid og sted og er et væsentligt bidrag til at understøtte og fremme museernes væsentlige rolle som læringsinstitutioner. Per B. Christensen Børne- og Kulturdirektør i Næstved Kommune Formand for Børne- og Kulturchefforeningen forord 7

7 Naturama er via museumsloven forpligtet til at arbejde for bevarelsen af den danske naturarv. Naturama Naturama, Dronningemaen 30, 5700 Svendborg, Region Syddanmark besøgende årligt. Eleverne arbejder med PDA er i udstillingen. Naturama, 2008 Undervisning Undervisningstilbuddet Evolution er en indføring i evolutionslæren. Forløbet skifter mellem oplæg fra underviseren, gruppearbejde i udstillingen med PDA er som pædagogisk værktøj, fremlæggelser og diskussion. Undervisningen udnytter museets arkitektur, udstillingsscenografi og lyssætning som læringsværkstøjer i kombination med præparater. Formålet med undervisningen er at kombinere naturvidenskabelig specialviden med æstetisk erfaring. Undervisningsressourcer Undervisningen retter sig imod fagene samfundsfag, biologi og natur-teknik. Museet har udarbejdet trykt undervisningsmateriale. Undervisningen bliver varetaget af den undervisningsansvarlige, cand. scient., og 10 læreruddannede medarbejdere, samt 4 universitetsstuderende med relevant faglig baggrund (biologi og lærerstuderende). Undervisningen bliver systematisk evalueret og har fokus på elevernes læringsudbytte og undervisernes tilfredshed. Brugere 240 grundskoleklasser, 1-5 gymnasiale klasser og 1-5 erhvervsuddannelsesklasser modtager årligt undervisning. Samarbejdspartnere og udvikling Museet gennemfører i øjeblikket et naturvidenskabeligt udviklingsprojekt til gundskolens udskolingstrin, støttet af KUAS og Undervisningsministeriet. Målet med projektet er at skabe interesse for de naturvidenskabelige uddannelser. Projektet er et led i at styrke museets position som videnscenter, samt systematisk videndeling med andre naturhistoriske museer. Undervisningen er et godt supplement. Eleverne forholder sig fagligt til området, når de er på museet. Jeg kan mærke, at det kontinuerlige forløb over flere år betyder noget for deres interesse i biologi. De elever, der ellers er lidt tilbagetrukne og mutte, blomstre og fortæller herude. hanne stenstrup, biologilærer 8 naturama

8 Når vi kigger på, hvordan dyrene egentligt ser ud, er det nemmere at forstå, hvad læreren siger. sabine, 8. kl. og ida, 9. kl. 9

9 Danmarks Mediemuseum er gennem museumsloven forpligtet til at belyse tilstande og forandringer inden for den grafiske branche, den trykte presse og de elektroniske medier. Danmarks Mediemuseum Danmarks Mediemuseum, Brandts Torv 1, 5000 Odense C, Region Syddanmark besøgende årligt. dk. I museets TV-studie bliver dagens nyhedsudsendelse optaget og produceret. Danmarks Mediemuseum, 2008 Undervisning Undervisningsforløbet TV-nyheder foregår i museets TV-studie, der indgår som en del af udstillingensområdet. Eleverne vælger roller som journalister, studieværter, kamerafolk etc. Derefter arbejder de med produktion af en dagsaktuel nyhedsudsendelse ved at indhente nyheder og billedmateriale via internettet. Undervisningen sætter fokus på væsentlighed, aktualitet, identifikation, konflikt, ophavsret, etiske og æstetiske spørgsmål i forbindelse med sammensætningen af en nyhedsudsendelse. Udsendelsen bliver optaget og lagt ud på museets hjemmeside. Undervisningen skal give eleverne redskaber til at forholde sig kritisk til trykte og elektroniske medier. Undervisningsressourcer Undervisningen supplerer fagene dansk, historie og mediefag. Museet har udarbejdet trykt undervisningsmateriale. Undervisningen bliver varetaget af den undervisningsansvarlige, samt 4 undervisere (Tv-producer, cand. mag., lærer, BA, lederuddannelse). Endvidere er en række frivillige (pensionister) tilknyttet museets arbejdende værksteder. Undervisningen bliver evalueret systematisk og har fokus på elevernes læringsudbytte og undervisernes tilfredshed. Brugere grundskoleklasser, gymnasiale klasser, og 1-5 erhvervsuddannelsesklasser modtager årligt undervisning, samt grupper af børn og unge med særlige behov m.fl. Samarbejdspartnere og udvikling Museet samarbejder med Kunsthallen Brandts og Museet for Fotokunst om et fælles undervisningsog formidlingscenter på Brandts Klædefabrik med fokus på forholdet mellem børn, unge og undervisning. Museet er med i projektet DREAM, der er støttet af Det Strategiske Forskningsråd: I forbindelse med delprojektet Learning 2.0: Digital literacies and Innovation har museet en ph.d. i digitale kompetencer og kreative læreprocesser. Jeg synes, at det kan anbefales, fordi det er nemmere at lære, når man laver en praktisk opgave. laura, 8. kl. 10 danmarks mediemuseum

10 Det er bedre at arbejde med projektet her på museet end på skolen, fordi museet har redskaberne til det, vi skal lave. johanne, 8. kl.

11 Det er museets formål at dokumentere og belyse de danske købstæders historie med særlig henblik på næringsliv, livsformer og bygningskultur. Den Gamle By Den Gamle By, Viborgvej 2, 8000 Århus C., Region Midtjylland besøgende årligt. Rollespil er grundlaget i undervisningen og igennem elevernes egne handlinger bliver historien anskueliggjort. Den Gamle By, 2008 Undervisning Det tværfaglige undervisningstilbud En dag som barn i købstaden i 1864 er en indføring i 1800-tallets levevis gennem rollespil. Der bliver fokuseret på talemåder, opførelse, mad, skolegang, samt forskelle i drenge- og pigearbejde. Eleverne møder forskellige tidskarakteristiske personer, som for eksempel gårdskarlen, tjenestepigen og skolelæren. Ved at fortælle om livet i købstaden ud fra deres sociale positioner, bliver undervisningen nuanceret og historien udfoldet. Formålet med undervisningen er at aktualisere fortiden for den enkelte elev igennem egen handling. Undervisningsressourcer Undervisningen retter sig imod fagene dansk, historie, samfundsfag, matematik, natur-teknik, billedkunst, musik og drama. Museet har udarbejdet trykt undervisningsmateriale. Undervisningen bliver varetaget af den undervisningsansvarlige, (cand. mag. i dramaturgi og historie), samt en ph.d. i historie, skuespillere, en folkeskolelærer med diplomuddannelse og håndværkere. Dertil er ca. 20 frivillige medarbejdere og 4-7 freelancere tilknyttet undervisningsaktiviteterne. Undervisningen bliver systematisk evalueret og har fokus på elevernes læringsudbytte og underviserenes tilfredshed med tilbuddene. Brugere 250 folkeskoleklasser, gymnasiale klasser og 6-10 klasser fra erhvervsuddannelserne modtager årligt undervisning. Dertil dag- og fritidsinstitutioner, specialklasser, sprogskoler m.fl. Samarbejdspartnere og udvikling Børn og Unge Forvaltningen, Århus Kommune, Skole-Kirke-Samarbejdet, Århus Lærerseminarium og Arkitektskolen i Århus. Museet arbejder med udvikling af rollespillets funktion, læringsstile og læringspotentialer. I maj 2008 har museet opslået en ph.d. i Dramatiseret museumsformidling og living history i samarbejde med Århus Universitet med støtte fra Kulturarvstyrelsen. Eleverne kan bedre forestille sig historien, når de kan se tingene og prøve det på deres egen krop. Noget af det vigtigste er, at de fornemmer, at historien ikke blot er en god historie, men vores virkelige fortid. lonny olsen, klasselærer 12 den gamle by

12 Det er rigtig sjovt, fordi vi må være med og prøve selv. amalie, 5. kl.

13 Thorvaldsens Museums ansvarsområde er Bertel Thorvaldsens livsværk og samlinger. Thorvaldsens Museum Thorvaldsens Museum, Bertel Thorvaldsens Plads 2, 1213 København K., Region Hovedstaden besøgende. museum.dk I samlingen henter eleverne inspiration til deres eget formidlingsprodukt. Thorvaldsens Museum, 2008 Undervisning Workshoppen Det Digitale Værksted er en indføring i museets arbejde med formidling. Forløbet skifter mellem oplæg i udstillingen, selvstændige studier, gruppearbejde og afslutningsvis udstilling i den virtuelle museumsdel Tilbygningen. I undervisningen udarbejder eleverne egne formidlingsprodukter inspireret af Bertel Thorvaldsens kunst. Formålet med undervisningen er at kombinere museets faglighed og samtidskunstens arbejdsmetoder med elevernes egne erfaringer og oplevelser. Undervisningsressourcer Undervisningen retter sig imod fagene dansk, historie, matematik, billedkunst og drama. Museet har udarbejdet trykt undervisningsmateriale. Undervisningen bliver varetaget af den undervisningsansvarlige og 4 ansatte (læreruddannelse og kunstakademi), samt 4 studerende med relevant faglig baggrund (kunsthistorie, pædagogik, læreruddannelse og kommunikation). Undervisningen bliver evalueret af prøveklasser inden implementeringen af nye tilbud. Brugere 326 klasser, primært fra grundskolen, samt 1-5 hold fra erhvervsuddannelserne modtager årligt undervisning. Samarbejdspartnere og udvikling Den virtuelle museumsdel, netformidlingsredskabet Tilbygningen, er udviklet med støtte fra Kulturnet Danmark. Pt. gennemfører museet et forskningsprojekt Når unge kommer til orde om elevernes brug af museumsoplevelsen udenfor det museale rum. Projektet er støttet af Kulturarvsstyrelsens formidlingspuljer. Museet samarbejder med Skoletjenesten i København, Folkeskoler, ungdomsuddannelser, gymnasier, DPU, Odense Bys Museer, Vejen Kunstmuseum, Statens Museums for Kunst, Ny Carlsberg Glyptotek, Louisiana, Det Kgl. Danske Kunstakademi og Kulturnet Danmark. Der, hvor mine egne evner ikke slår til, går jeg ud og prøver at finde alternativer som dette. Forløbet her er meget fokuseret på ideer. Vi bruger det til at snakke om, hvordan man får inspiration, hvis man f.eks. er gået i stå med en danskopgave. lars fabricius, dansklærer 14 thorvaldsens museum

14 Værket er sjovt at lave og man bliver meget inspireret af samlingen og værkerne. oskar, 6. kl.

15 ARKEN viser dansk, nordisk og international billedkunst efter 1945 og indsætter den i en bredere kunsthistorisk sammenhæng. Arken ARKEN Museum for Moderne Kunst., Skovvej 100, 2635 Ishøj, Region Hovedstaden besøgende årligt. I undervisningen bliver der fokuseret på elevernes umiddelbare nysgerrighed og kontakt med samlingen som grundlag for analysen af et værk. ARKEN Museum for Moderne Kunst, 2008 Undervisning Workshoppen SPEAK UP! en ARKcast workshop for unge er tilegnelse af kunstforståelse gennem handling. Undervisningen består af 3 elementer: værkanalyse, indsamling af viden og produktion af podcast. Forløbet skifter mellem diskussion af udstillings- og værkanalyse, selvstændigt arbejde med analyse og produktion af storyboards. Vha. et redigeringsprogram indtaler eleverne analysen og klipper produktionen sammen. Afslutningsvis bliver den podcastet via ARKENs hjemmeside. Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kunstforståelse og reflekterer over samtiden. Undervisningsressourcer Undervisningen retter sig imod fagene dansk, historie, samfundsfag, mediefag, filosofi, matematik, billedkunst og musik. Museet har udarbejdet trykt undervisningsmateriale. Undervisningen bliver varetaget af 3 fastansatte AC ere, 1 koordinator (cand. mag. i moderne kultur og kunsthistorie, DPU, kunstakademi og læreruddannelse) og 15 undervisere med faglig relevant baggrund (stud. cand. mag). Undervisningen bliver systematisk evalueret og har fokus på elevernes læringsudbytte og undervisernes tilfredshed. Brugere 750 folkeskoleklasser, 100 gymnasiale klasser og klasser fra erhvervsskolerne modtager årligt undervisning. Samarbejder og udvikling Museet samarbejder med Skoletjenesten i København, Apple Education, grundskoler, ungdomsuddannelser, læreruddannelser, Københavns Universitet, offentlige institutioner og virksomheder. Dertil Danmarks Mediemuseum, Museet for Samtidskunst, Statens Museum for Kunst (SMK), Det Danske Kunstindustrimuseum og Nikolaj Udstillingsbygning. Eleverne bliver provokeret. Billeder er deres medie og ofte er de langt skarpere end os andre i deres analyser. De får her nogle redskaber til at problemløse på andre måder end de konventionelle. Nogle gange er den lige vej ikke den bedste. Forløbet skal udvikle deres evner omkring det udvidede tekstbegreb i dansk. Museerne er et nødvendigt supplement, fordi her er tiden til at arbejde med billeder. allan lund, dansklærer 16 arken museum for moderne

16 Det er mere spændende at kigge på billederne, når vi må sige vores egen mening. kirstine, mette, eline, 8. kl.

17 Det er Københavns Bymuseums opgave at skabe, bevare og formidle kulturhistorisk indsigt omkring den sociale og fysiske udvikling af hovedstaden under skiftende perioders indre og ydre påvirkning fra 1100-tallet til i dag. Københavns Bymuseum Københavns Bymuseum, Vesterbrogade 59, 1620 København V., Region Hovedstaden besøgende årligt. Konkrete genstande, der relaterer sig til overgangen mellem livet og døden, danner udgangspunktet for undervisningen. Københavns Bymuseum, 2008 Undervisning Undervisningstilbuddet Liv og død goddag og farvel i et mangfoldigt København er en introduktion til de grundlæggende menneskelige vilkår, liv og død. Forløbet skifter mellem oplæg, dialog og diskussion og udnytter sanseindtryk fra udstillingen som pædagogisk værktøj. Formålet med undervisningen er, at kombinere forskellige læringsstile med museets genstandsfelt. Museet arbejder kritisk med sine omgivelser ud fra en målsætning om at deltage i samfundets udvikling. Museet er derfor både et læringsrum og et socialt rum, der gør brug af elevernes egne erfaringer. Dermed skaber museet bro mellem kulturhistorien og den enkeltes liv. Undervisningsressourcer Undervisningen retter sig imod fagene historie, samfundsfag, religion, biologi, idræt og naturteknik. Museet har udarbejdet trykt undervisningsmateriale. Undervisningen bliver varetaget af den undervisningsansvarlige (cand. mag. i etnologi og religionsvidenskab), samt 17 studenter med relevant faglig baggrund (etnologi, historie, dansk og kommunikation). Undervisningen bliver systematisk evalueret og har fokus på elevernes læringsudbytte og undervisernes tilfredshed med tilbuddene. Brugere 285 klasser, primært fra folkeskolen, modtager årligt undervisning. Samarbejdspartnere og udvikling Skoletjenesten i København, grundskoler, ungdomsuddannelser, Diesel House, Arbejdermuseet, Louisiana, Det Danske Kunstindustrimuseum, Golden Days og andre kulturinstitutioner end museer. 18 københavns bymuseum

18 Det er sjovt og spændende, fordi vi laver noget selv. I klassen sidder man tit bare og lytter. viktoria, 6. kl.

19 Museet er et økomuseum, der består af 11 forskellige besøgssteder. Ringkøbing-Skjern Museum Ringkøbing-Skjern Museum, Bundsbækvej 25, 6900 Skjern, Region Midtjylland besøgende årligt. Igennem rollespil bliver historien levendegjort for eleverne. Ringkøbing-Skjern Museum, 2008 Undervisningen Undervisningstilbuddet Vikingetid i Vestjylland, ca e. Kr. er et tværfagligt forløb med udgangspunkt i den reetablerede Bork Vikingehavn. Undervisningen veksler mellem rollespil og oplæg med fremvisninger af kopier af lokale fund som langhuse, grubehuse, smedie, markedsplads, gudehov m.v. Dertil bliver der arbejdet i værksteder med bl.a. madlavning og værktøjsfremstilling. Formålet med undervisningen er at gøre historien nærværende for den enkelte elev igennem handling. Undervisningsressourcer Undervisningen retter sig imod fagene dansk, historie, samfundsfag, religion, biologi og naturteknik. Museet har udarbejdet trykt undervisningsmateriale. Undervisningen bliver varetaget af den undervisningsansvarlige, en maritim formidler, pædagoger, en skov- og landskabsingeniør og en lærer/naturvejleder. Undervisningen bliver systematisk evalueret og har fokus på elevernes læringsudbytte og undervisernes tilfredshed med tilbuddene. Brugere 100 folkeskoleklasser, 1-5 gymnasiale klasser og 6-10 klasser fra de erhvervsfaglige uddannelser modtager årligt undervisning. Samarbejdspartnere og udvikling Ringkøbing-Skjern Museum har etableret et videnscenter for kulturarvspædagogik, der skal være platform for udarbejdelse af nye modeller og strategier for undervisning i kulturarv. Som forudsætning herfor har museet kortlagt formidlingssituationen på de Midt- og Vestjyske museer. Dertil er der udbudt en ph.d. i kulturarvspædagogik Museer, historiske værksteder og kulturmiljøer som læringsrum. De økonomiske midler er opnået fra Kulturaftalen mellem kommunerne i Midt- og Vestjylland og Kulturministeriet, tilskud fra Kulturarvsstyrelses formidlingspulje 3 til forskning, samt tipsmidlerne finansieret af Friluftsrådet i samarbejde med DPU. Dertil samarbejde med skoleforvaltningen, Historiske Værksteder, Udeskolenetværket, Sundhedscenter Vest m.fl. Museet er en meget positiv medspiller og sparringspartner for alle skoler i kommunen og stiller faciliteter og personale til rådighed, når skolerne ønsker dette ( ) Konklusionen er, at samarbejdet er særdeles godt og til stadighed udvikles, når mulighed gives. preben hørsted afd. leder for undervisning ringkøbing-skjern museum 20 ringkøbing-skjern museum

20 Det er fedt at klæde sig ud, fordi så kan jeg bedre forstå, hvordan det var i gamle dage. Eller i hvert fald i vikingetiden. frederik, 5. kl.

21 Inden for museumslovens rammer indsamler Elmuseet genstande, der kan belyse Danmarks produktion, fordeling og forbrug af el som energi, belysning, varme og kraft/motorer. Elmuseet Elmuseet, Bjerringbrovej 44, 8850 Bjerringbro, Region Midtjylland besøgende årligt. Eleverne tager del i undervisningen ved at udføre praktiske forsøg. Elmuseet, 2008 Undervisning Det tværfaglige undervisningsforløb Energidag på elmuseet er en introduktion til Danmarks energiforsyning før, nu og i fremtiden. Forløbet veksler mellem dramatiserede oplæg om den historiske udvikling, praktiske forsøg og faglig dialog. Målet med undervisningen er at diskutere samfundets udvikling, demokrati og bæredygtighed i en naturvidenskabelig kontekst og derigennem bevidstgøre eleverne om deres ansvar som forbrugere og medborgere. Undervisningsressourcer Undervisningen retter sig imod fagene dansk, historie, samfundsfag, mediefag, fysik og naturteknik. Museet har udarbejdet trykt undervisningsmateriale. Undervisningen bliver varetaget af den undervisningsansvarlige og 4 undervisere (cand. pæd. i fysik., cand. et lic. scient., cand. mag. og mag. art), samt 15 frivillige. Brugere 350 folkeskoleklasser, gymnasieklasser og 6-10 klasser fra erhvervsfaglige uddannelser modtager årligt undervisning. Samarbejdspartnere og udvikling Viborg Kommune, Silkeborg Seminarium, Aqua, CAND (Center for Anvendt Didaktik) og VIA University College. Vi bruger det som opstart til et emne om energi. Museet bidrager med faglig viden og så ser vi hvad eleverne reagerer mest på og tager den derfra. Det er et godt supplement til vores undervisning, fordi vi sjældent har forholdene til at sætte en hel masse i gang. Desuden betyder det meget at se tingene i virkeligheden og ikke kun læse om dem i bøger. lise tingstrup, lærer i natur-teknik 22 elmuseet

22 At se børnene være så optaget, er helt fantastisk. Vi bruger det som et afsæt til naturfagsdage og skal arbejde videre med forløbet i morgen. claus bøje, lærer i natur-teknik

23 SVM er en sammenslutning af museer på Sydvestsjælland med individuelle ansvarsområder. Sydvestsjællands Museum/VikingeborgenTrelleborg Sydvestsjællands Museum, Storgade 17, 4180 Sorø Region Sjælland besøgende årligt. dk/svm Rollespil, spil og leg er vigtige dele af undervisningen. Sydvestsjællands Museum/Vikingeborgen Trelleborg, 2008 Undervisning Undervisningstilbuddet Kulturkørekortet historie til alle tider er et undervisningskoncept til grundskolen, der skal styrke børn og unges historiske bevidsthed. Som eksempel herpå bliver eleverne på vikingeborgen Trelleborg indført i vikingernes levevis. Forløbet skifter mellem oplæg, diskussion og rollespil. Undervisningen udnytter museets interiør, samt udendørs faciliteter. Målsætningen er at engagere eleverne i historien og i museets samfundsmæssige rolle. Undervisningsressourcer Undervisningen retter sig imod fagene dansk, historie, samfundsfag, religion, kemi, biologi, natur-teknik, idræt og drama. Museet har udarbejdet trykt undervisningsmateriale. Undervisningen bliver varetaget af den undervisningsansvarlige, 4 fastansatte (folkeskolelærere, cand. mag. og pædagog) og studerende med relevant faglig baggrund (forhistorisk arkæologi). Undervisningen bliver systematisk evalueret og har fokus på elevernes læringsudbytte og undervisernes tilfredshed med tilbuddene. Brugere folkeskoleklasser og 1-5 gymnasiale klasser modtager årligt undervisning. Samarbejdspartnere og udvikling Museet har etableret et undervisningscenter med støtte fra kommunen, Skoletjenesten på Sjælland og Kulturarvsstyrelsens udviklingsmidler. Kulturkørekortet historie til alle tider Ideen bag projektet er at fremme opkvalificeringen af personalet i daginstitutioner og skoler og dermed også øge børn og unges viden om og indsigt i kultur, natur og miljøområdet. Kulturkørekortet bygger bro mellem ( ) museernes kerneydelser og skolernes læseplaner, trinmål og slutmål for fagene historie, dansk, kristendomskundskab, natur & teknik, samt billedkunst. Med denne model vil vi dels efterkomme forpligtelserne i Kulturaftalen, udmønte elementer i lokale kulturpolitikker, samt på sigt etablere en permanent og fremtidssikret model for gensidigt forpligtende og givende samarbejde mellem lokale kultur-, natur- og kunstressourcer og børnenes steder. Det er afgørende, at skoletjenestens tilbud kan indgå direkte i lærere og pædagogers daglige arbejde og den måde undervisningens tilrettelægges. allan velstrøm, skolekonsulent fra sorø kommune 24 sydvestsjællands museum

24 Jeg tror, at jeg forstår det lidt bedre, når jeg er her på museet. maria, 2. kl.

25 Kunstmuseet Køge Skitsesamling indsamler skitser og modeller af udsmykninger i det offentlige rum. Kunstmuseet Køge Skitsesamling Kunstmuseet Køge Skitsesamling, Nørregade 29, 4600 Køge, Region Sjælland besøgende årligt. www. skitsesamlingen.dk Eleverne arbejder med processer, som løsningsorienterede værktøjer. Kunstmuseet Køge Skitsesamling, 2008 Undervisning Undervisningstilbuddet Den uafsluttede historie er et forløb, der skaber indsigt i Bjørn Nørgårds arbejdsproces i forbindelse med hans visualiseringer af Danmarkshistorien i dronningens Gobeliner og diskuterer problemstillinger som kilder, fortolkninger, udvælgelseskriterier m.m. i forbindelse med historieskrivningen. Formålet med undervisningen er at skabe indsigt i den kreative proces som en kompetence til opgaveløsning og som læringsværktøj, samt skabe forståelse for historieskrivning som et resultat af bl.a. til- og fravalg. Undervisningsressourcer Undervisningen retter sig imod fagene dansk, historie, samfundsfag, filosofi, religion, matematik, billedkunst, musik, drama og natur-teknik, samt tværfaglige forløb i grundskolerne og AT forløb i gymnasierne. Museet har udarbejdet trykt undervisningsmateriale. Undervisningen bliver varetaget af lederen af skoletjenesten (cand. mag.), samt 4 undervisere (lærere og akademiuddannede). Brugere 340 grundskoleklasser modtager årligt undervisning, samt 6-10 gymnasiale klasser, 1-5 klasser fra erhvervsuddannelserne, 10 specialklasser og 2 klasser fra VUC. Samarbejdspartnere Skoletjenesten i København, grundskoler, museets Billedskole, offentlige institutioner og andre kulturinstitutioner end museer. Man kan ikke leve af rugbrød alene. Der skal andet og mere til. Børn har brug for den stimulation, museerne kan tilbyde til at udvikle deres sanser og erfaringsgrundlag. søren turner, forælder 26 kunstmuseet køge skitsesamling

26 Det er sjovt, at være på museet og det er nemmere at forstå, når vi kan se tingene rigtigt anita, 8. klasse.

27 Det Danske Kunstindustrimuseum indsamler og dokumenterer den samtidige udvikling inden for industriel design, kunstindustri og kunsthåndværk. Det Danske Kunstindustrimuseum Det Danske Kunstindustrimuseum, Bredgade 68, 1260 København K., Region Hovedstaden besøgende årligt. museet.dk Netbaserede værktøjer bliver brugt i løsningen af praktiske opgaver. Det Danske Kunstindustrimuseum, 2008 Undervisningen Undervisningsforløbet Designprocessen fra kunsthåndværk til industrielt design sætter fokus på design som et identitetsskabende tegn. Eleverne analyserer genstandenes sociale betydning og ved at diskutere dem som resultater af til- og fravalg, opnår eleverne en forståelse for design som fortolkning af en given tids samfund. Formålet er at skabe forudsætningen for at opleve og vurdere design og kunsthåndværk ud fra parametre som form, funktion, teknik og materiale, samt indsætte det i en relevant kontekst. Undervisningsressourcer Undervisningen retter sig imod fagene dansk, samfundsfag, filosofi, natur-teknik, billedkunst, design, håndarbejde og sløjd. Museet har udarbejdet trykt undervisningsmateriale. Undervisningen bliver varetaget af den undervisningsansvarlige, 1 fuldtidsansat (designer og pædagogisk ledelsesuddannelse fra DPU), samt 4 studerende med relevant faglig baggrund (kunsthistorie, moderne kultur og kulturformidling). Undervisningen bliver systematisk evalueret og har fokus på elevernes udbytte og undervisernes tilfredshed med tilbuddene. Brugere 110 folkeskoleklasser, 130 gymnasiale klasser og 80 klasser fra erhvervsuddannelserne modtager årligt undervisning. Samarbejdspartnere og udvikling Museet samarbejder med Danmarks Designskole, Arkitektskolen, gymnasier, HF, HTX, HH, VUC, Trapholt, Louisiana, Københavns Bymuseum, offentlige institutioner og andre institutioner end museer. Det Danske Kunstindustrimuseum har netop afsluttet en brugerundersøgelse af undervisningstilbud til de gymnasiale uddannelser, som er baseret på undersøgelser af både elever og undervisere. Projektet er støttet af Kulturarvsstyrelsen. 28 det danske kunstindustrimuseum

28 Det er spændende at høre om design fra en, der ved rigtig meget. Og det er godt, at se de enkelte genstande i virkeligheden og ikke kun i en bog. diana, 1.g.

29

30 Netværk for museumsundervisning Kulturarvsstyrelsen yder fra 2009 til 2011 tilskud til etablering og konsolidering af to regionale centre for museumsundervisning. Det ene center dækker Region Syddanmark, mens det andet dækker Region Midt- og Nordjylland. De to centre er placeret vest for Storebælt, idet Skoletjenesten på Sjælland udvikler sit netværk for Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm. Elever i ARKENs kunstlaboratorium. ARKEN Museum for Moderne Kunst, 2008 Centrene har ansvar for at opbygge netværk for museumsundervisning imellem museer. Dertil skal de udvikle samarbejde mellem museerne og uddannelsesinstitutionerne, samt arbejde for kvalitetssikring og udvikling af museernes undervisningsaktiviteter på regionalt og nationalt niveau. Centrene skal, inden for rammen af museumsloven og med afsæt i den samlede strategi for udvikling af museernes formidling, indgå i et konstruktivt samspil med museumsledere, museumsmedarbejdere, kommuner, regioner, grundskoler, ungdomsuddannelser m.v. Hjemmesiden forventes aktiv fra netværk for museumsundervisning 31

31

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE Den 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til en længere og mere varieret skoledag, fokus på læringsmål frem for undervisningsmål, bevægelse

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING MIT BARNS LÆRING hvordan kan jeg via skolebestyrelsen sikre god læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 Velkommen i skolebestyrelsen Skolebestyrelsesmedlemmerne har et stort og vigtigt

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF HFDESIGN - din uddannelse HF KREATIV ER FOR DIG DER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF KREATIV ER: dit springbræt til

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark

National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark 2010 TITEL: National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark 2010 UDGIVER: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse Find landskabet Undervisningsmateriale 3.-5. klasse 1 o Forord side 3 o Generelle opgaver side 4 o Musik - Storstrøms Kammerensemble side 5 o Kulturhistorie - Museum Lolland-Falster side 7 o Billedkunst

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Mona Lisa Willads Petersen, Pæd. konsulent Karen Grøn, Museumsdirektør på Trapholt Kristine Karlshøj, Leder af Nicolai for Børn Eva Knutz, Phd på

Mona Lisa Willads Petersen, Pæd. konsulent Karen Grøn, Museumsdirektør på Trapholt Kristine Karlshøj, Leder af Nicolai for Børn Eva Knutz, Phd på Mona Lisa Willads Petersen, Pæd. konsulent Karen Grøn, Museumsdirektør på Trapholt Kristine Karlshøj, Leder af Nicolai for Børn Eva Knutz, Phd på Designskolen Kolding Lena Krogsgaard, Bachelor studerende

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Min meritlæreruddannelse

Min meritlæreruddannelse Min meritlæreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus 2 Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Praktiske og kreative fag

Praktiske og kreative fag Elevernes udbytte af undervisningen Praktiske og kreative fag Bent Mortensen Institut for læring Indhold Hvilket udbytte giver de praktiske og musiske / kreative fag / argumenter: -Læring (æstetisk læring)

Læs mere

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 Naturfag skal være lige så basalt som læsning Mission Derfor vil NTS-centeret med sin indsats de kommende år arbejde for at styrke naturfagenes almendannende betydning

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Unik fusion af teaterforestilling, udstilling og læring. Landet handler om at være ung på landet. Om ønskedrømme og forhindringer - om identitet

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid HF Uddannelsen 2015 Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid OM Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som

Læs mere

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m HF Elev 2011 S o l r ø d G y m n a s i u m Velkommen til HF PÅ Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse.

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

1. november 2007 Carl P. Knudsen Deltagere! Region Hovedstaden " Allerød Gymnasium " Helsingør Gymnasium " Gl. Hellerup Gymnasium " Nærum Gymnasium " Rungsted Gymnasium " Rysensteen Gymnasium " Teknisk

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Talenthold- hvorfor give det mening?

Talenthold- hvorfor give det mening? Talenthold- hvorfor give det mening? 24 elever fra 7. 8. og 9. klasse blev i foråret 2013 undervist på Københavns universitet. Talentholdet blev planlagt via et samarbejde mellem Københavns Universitet,

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Tatiana Chemi, lektor ved institut for Læring og Filosofi: Artfulness, kreativitet, kunstneriske skabelses- og læringsprocesser.

Tatiana Chemi, lektor ved institut for Læring og Filosofi: Artfulness, kreativitet, kunstneriske skabelses- og læringsprocesser. WORKSHOPS A B C D E F G Tatiana Chemi, lektor ved institut for Læring og Filosofi: Artfulness, kreativitet, kunstneriske skabelses- og læringsprocesser. Mads Lemvigh Fog, Master Trainer hos LEGO Education:

Læs mere

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Projektbeskrivelse, 08.05.2013 Evalueringen af HF projektet Verdensborgerens Rettigheder viste, at projektet har bidraget med nye tilgange til undervisningen

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Tatiana Chemi, lektor ved institut for Læring og Filosofi: Artfulness, kreativitet, kunstneriske skabelses- og læringsprocesser.

Tatiana Chemi, lektor ved institut for Læring og Filosofi: Artfulness, kreativitet, kunstneriske skabelses- og læringsprocesser. WORKSHOPS A B C D E F G Tatiana Chemi, lektor ved institut for Læring og Filosofi: Artfulness, kreativitet, kunstneriske skabelses- og læringsprocesser. Mads Lemvigh Fog, Master Trainer hos LEGO EDUCATION:

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS)

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) MYPLACE Fotodeling på nettet med topografisk fokus Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) Kulturnet DK tematimer 10.12.2008 Andreas Brøgger Vestsjællands Kunstmuseum ab@vestkunst.dk

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse

Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse Folkeuniversitetet i København Kundeundersøgelse Overordnet konklusion Stor tilfredshed i en relativt smal målgruppe Folkeuniversitetets kundeundersøgelse tegner et meget klart billede af en organisation,

Læs mere

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse.

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Læreplan Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Danmark uden affald i 2022 er regeringens udspil. Den er Renovation med

Læs mere

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission:

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission: Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer Kommunikationsarbejde: Vision og mission: 1) Hvordan bruger du museets vision og mission/strategi i dit daglige arbejde? 2) Hvem er det relevant

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Info om projektet A Technicolor Dream Part 4 En festival hvor computer og kreativitet møder mennesker til spændende samvær og udfoldelse. Vi sigter mod at det kommende Campus

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. marts 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere