God praksis. Eksempler på museernes undervisning til grundskoler og ungdomsuddannelser K U LT U R A R V S S T Y R E L S E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God praksis. Eksempler på museernes undervisning til grundskoler og ungdomsuddannelser K U LT U R A R V S S T Y R E L S E N"

Transkript

1 God praksis Eksempler på museernes undervisning til grundskoler og ungdomsuddannelser 2 K U LT U R A R V S S T Y R E L S E N

2 3 Indledning 5 Forord 6 Naturama 8 Danmarks Mediemuseum 10 Den Gamle By 12 Thorvaldsens Museum 14 ARKEN Museum for Moderne Kunst 16 Københavns Bymuseum 18 Ringkøbing-Skjern Museum 20 Elmuseet 22 Sydvestsjællands Museum/Vikingeborgen Trelleborg 24 Kunstmuseet Køge Skitsesamling 26 Det Danske Kunstindustrimuseum www. e-museum.dk

3 Undervisningsaktiviteterne på museerne er tværfaglige og problemorienterede og omfatter en stor variation i læringsstile, karakteriseret ved høj faglighed og socialt engagement

4 Indledning Denne publikation viser eksempler på museernes undervisningstilbud til grundskoler og ungdomsuddannelser, samt hvordan museerne samarbejder med uddannelsesinstitutioner. Med 11 eksempler fra kulturhistoriske-, kunst- og naturhistoriske museer over hele landet ønsker Kulturarvsstyrelsen at sætte fokus på museernes læringspotentialer. Museernes ansvarsområder og forskning inden for kultur- og naturarv korresponderer med grundskolens og ungdomsuddannelsernes kerneområder. Undervisningsaktiviteterne på museerne er tværfaglige og problemorienterede og omfatter en stor variation i læringsstile, karakteriseret ved høj faglighed og socialt engagement. Derfor udgør museerne videnscentre og alternative læringsrum, der kan supplere grundskolerne og ungdomsuddannelsernes undervisning. I undervisningen bliver eleverne aktiveret ved selv at indsamle informationer til det videre arbejde. Naturama, 2008 Publikationen udkommer sammen med rapporten om resultaterne af Kulturarvsstyrelsens nationale kortlægning af undervisningsaktiviteterne på de statslige og statsanerkendte museer. Kortlægningen er et led i udmøntningen af Kulturministeriets Formidlingsplan, der løber fra På grundlag af kortlægningen iværksætter Kulturarvsstyrelsen en række initiativer, bl.a. etablering af et nationalt netværk for museumsundervisning. Initiativerne skal bidrage til at kvalificere og udvikle undervisningsaktiviteterne på museerne og sikre samarbejde med undervisningssektoren. Det er Kulturarvsstyrelsens mål, at museumsundervisningen på de statslige og statsanerkendte museer skal udgøre et væsentligt bidrag til alle børn og unges grund- og ungdomsuddannelse. indledning 5

5 Udredningen understreger væsentligheden af et øget samarbejde mellem skolerne og de uformelle læringsmiljøer per b. christensen

6 Forord I kommunerne arbejder vi i disse år på alle områder med børn og unge som et særligt fokusområde. Ikke mindst indenfor skole- og kulturområdet. I den forbindelse er det vigtigt, at børnene og de unge møder kulturen gennem kulturelle oplevelser i dagtilbud, i skolen, i kulturskoler. Jeg ser derfor med stor tilfredshed på det centrale initiativ, der er taget vedrørende museumsformidling: Kulturministeriets udredning fra 2006 om museumsformidling. Der er ingen tvivl om, at dette forhold rummer nye udfordringer for museerne. Det er vigtigt, at museerne i det komplekse videns og informationssamfund udvikler formidlingen af kulturarvens originalitet og autenticitet med opdateret og forskningsbaseret viden om de særligt museumsbaserede formidlingsformer. Udredningen understreger væsentligheden af et øget samarbejde mellem skolerne og de uformelle læringsmiljøer. I den forbindelse vil jeg gerne opfordre til, at museerne, skolerne og uddannelsesinstitutionerne lokalt aftaler samarbejde omkring formidling af kulturarven. Fortiden bliver konkret for eleverne ved at lade dem træde ind i rollen som tidskarakteristiske personer. Morsland Historiske Museum, 2007 Denne udvikling sker ikke af sig selv, men kræver en stor indsats fra museernes formidlingsansvarlige. Kulturarvsstyrelsens initiativ kommer derfor på rette tid og sted og er et væsentligt bidrag til at understøtte og fremme museernes væsentlige rolle som læringsinstitutioner. Per B. Christensen Børne- og Kulturdirektør i Næstved Kommune Formand for Børne- og Kulturchefforeningen forord 7

7 Naturama er via museumsloven forpligtet til at arbejde for bevarelsen af den danske naturarv. Naturama Naturama, Dronningemaen 30, 5700 Svendborg, Region Syddanmark besøgende årligt. Eleverne arbejder med PDA er i udstillingen. Naturama, 2008 Undervisning Undervisningstilbuddet Evolution er en indføring i evolutionslæren. Forløbet skifter mellem oplæg fra underviseren, gruppearbejde i udstillingen med PDA er som pædagogisk værktøj, fremlæggelser og diskussion. Undervisningen udnytter museets arkitektur, udstillingsscenografi og lyssætning som læringsværkstøjer i kombination med præparater. Formålet med undervisningen er at kombinere naturvidenskabelig specialviden med æstetisk erfaring. Undervisningsressourcer Undervisningen retter sig imod fagene samfundsfag, biologi og natur-teknik. Museet har udarbejdet trykt undervisningsmateriale. Undervisningen bliver varetaget af den undervisningsansvarlige, cand. scient., og 10 læreruddannede medarbejdere, samt 4 universitetsstuderende med relevant faglig baggrund (biologi og lærerstuderende). Undervisningen bliver systematisk evalueret og har fokus på elevernes læringsudbytte og undervisernes tilfredshed. Brugere 240 grundskoleklasser, 1-5 gymnasiale klasser og 1-5 erhvervsuddannelsesklasser modtager årligt undervisning. Samarbejdspartnere og udvikling Museet gennemfører i øjeblikket et naturvidenskabeligt udviklingsprojekt til gundskolens udskolingstrin, støttet af KUAS og Undervisningsministeriet. Målet med projektet er at skabe interesse for de naturvidenskabelige uddannelser. Projektet er et led i at styrke museets position som videnscenter, samt systematisk videndeling med andre naturhistoriske museer. Undervisningen er et godt supplement. Eleverne forholder sig fagligt til området, når de er på museet. Jeg kan mærke, at det kontinuerlige forløb over flere år betyder noget for deres interesse i biologi. De elever, der ellers er lidt tilbagetrukne og mutte, blomstre og fortæller herude. hanne stenstrup, biologilærer 8 naturama

8 Når vi kigger på, hvordan dyrene egentligt ser ud, er det nemmere at forstå, hvad læreren siger. sabine, 8. kl. og ida, 9. kl. 9

9 Danmarks Mediemuseum er gennem museumsloven forpligtet til at belyse tilstande og forandringer inden for den grafiske branche, den trykte presse og de elektroniske medier. Danmarks Mediemuseum Danmarks Mediemuseum, Brandts Torv 1, 5000 Odense C, Region Syddanmark besøgende årligt. dk. I museets TV-studie bliver dagens nyhedsudsendelse optaget og produceret. Danmarks Mediemuseum, 2008 Undervisning Undervisningsforløbet TV-nyheder foregår i museets TV-studie, der indgår som en del af udstillingensområdet. Eleverne vælger roller som journalister, studieværter, kamerafolk etc. Derefter arbejder de med produktion af en dagsaktuel nyhedsudsendelse ved at indhente nyheder og billedmateriale via internettet. Undervisningen sætter fokus på væsentlighed, aktualitet, identifikation, konflikt, ophavsret, etiske og æstetiske spørgsmål i forbindelse med sammensætningen af en nyhedsudsendelse. Udsendelsen bliver optaget og lagt ud på museets hjemmeside. Undervisningen skal give eleverne redskaber til at forholde sig kritisk til trykte og elektroniske medier. Undervisningsressourcer Undervisningen supplerer fagene dansk, historie og mediefag. Museet har udarbejdet trykt undervisningsmateriale. Undervisningen bliver varetaget af den undervisningsansvarlige, samt 4 undervisere (Tv-producer, cand. mag., lærer, BA, lederuddannelse). Endvidere er en række frivillige (pensionister) tilknyttet museets arbejdende værksteder. Undervisningen bliver evalueret systematisk og har fokus på elevernes læringsudbytte og undervisernes tilfredshed. Brugere grundskoleklasser, gymnasiale klasser, og 1-5 erhvervsuddannelsesklasser modtager årligt undervisning, samt grupper af børn og unge med særlige behov m.fl. Samarbejdspartnere og udvikling Museet samarbejder med Kunsthallen Brandts og Museet for Fotokunst om et fælles undervisningsog formidlingscenter på Brandts Klædefabrik med fokus på forholdet mellem børn, unge og undervisning. Museet er med i projektet DREAM, der er støttet af Det Strategiske Forskningsråd: I forbindelse med delprojektet Learning 2.0: Digital literacies and Innovation har museet en ph.d. i digitale kompetencer og kreative læreprocesser. Jeg synes, at det kan anbefales, fordi det er nemmere at lære, når man laver en praktisk opgave. laura, 8. kl. 10 danmarks mediemuseum

10 Det er bedre at arbejde med projektet her på museet end på skolen, fordi museet har redskaberne til det, vi skal lave. johanne, 8. kl.

11 Det er museets formål at dokumentere og belyse de danske købstæders historie med særlig henblik på næringsliv, livsformer og bygningskultur. Den Gamle By Den Gamle By, Viborgvej 2, 8000 Århus C., Region Midtjylland besøgende årligt. Rollespil er grundlaget i undervisningen og igennem elevernes egne handlinger bliver historien anskueliggjort. Den Gamle By, 2008 Undervisning Det tværfaglige undervisningstilbud En dag som barn i købstaden i 1864 er en indføring i 1800-tallets levevis gennem rollespil. Der bliver fokuseret på talemåder, opførelse, mad, skolegang, samt forskelle i drenge- og pigearbejde. Eleverne møder forskellige tidskarakteristiske personer, som for eksempel gårdskarlen, tjenestepigen og skolelæren. Ved at fortælle om livet i købstaden ud fra deres sociale positioner, bliver undervisningen nuanceret og historien udfoldet. Formålet med undervisningen er at aktualisere fortiden for den enkelte elev igennem egen handling. Undervisningsressourcer Undervisningen retter sig imod fagene dansk, historie, samfundsfag, matematik, natur-teknik, billedkunst, musik og drama. Museet har udarbejdet trykt undervisningsmateriale. Undervisningen bliver varetaget af den undervisningsansvarlige, (cand. mag. i dramaturgi og historie), samt en ph.d. i historie, skuespillere, en folkeskolelærer med diplomuddannelse og håndværkere. Dertil er ca. 20 frivillige medarbejdere og 4-7 freelancere tilknyttet undervisningsaktiviteterne. Undervisningen bliver systematisk evalueret og har fokus på elevernes læringsudbytte og underviserenes tilfredshed med tilbuddene. Brugere 250 folkeskoleklasser, gymnasiale klasser og 6-10 klasser fra erhvervsuddannelserne modtager årligt undervisning. Dertil dag- og fritidsinstitutioner, specialklasser, sprogskoler m.fl. Samarbejdspartnere og udvikling Børn og Unge Forvaltningen, Århus Kommune, Skole-Kirke-Samarbejdet, Århus Lærerseminarium og Arkitektskolen i Århus. Museet arbejder med udvikling af rollespillets funktion, læringsstile og læringspotentialer. I maj 2008 har museet opslået en ph.d. i Dramatiseret museumsformidling og living history i samarbejde med Århus Universitet med støtte fra Kulturarvstyrelsen. Eleverne kan bedre forestille sig historien, når de kan se tingene og prøve det på deres egen krop. Noget af det vigtigste er, at de fornemmer, at historien ikke blot er en god historie, men vores virkelige fortid. lonny olsen, klasselærer 12 den gamle by

12 Det er rigtig sjovt, fordi vi må være med og prøve selv. amalie, 5. kl.

13 Thorvaldsens Museums ansvarsområde er Bertel Thorvaldsens livsværk og samlinger. Thorvaldsens Museum Thorvaldsens Museum, Bertel Thorvaldsens Plads 2, 1213 København K., Region Hovedstaden besøgende. museum.dk I samlingen henter eleverne inspiration til deres eget formidlingsprodukt. Thorvaldsens Museum, 2008 Undervisning Workshoppen Det Digitale Værksted er en indføring i museets arbejde med formidling. Forløbet skifter mellem oplæg i udstillingen, selvstændige studier, gruppearbejde og afslutningsvis udstilling i den virtuelle museumsdel Tilbygningen. I undervisningen udarbejder eleverne egne formidlingsprodukter inspireret af Bertel Thorvaldsens kunst. Formålet med undervisningen er at kombinere museets faglighed og samtidskunstens arbejdsmetoder med elevernes egne erfaringer og oplevelser. Undervisningsressourcer Undervisningen retter sig imod fagene dansk, historie, matematik, billedkunst og drama. Museet har udarbejdet trykt undervisningsmateriale. Undervisningen bliver varetaget af den undervisningsansvarlige og 4 ansatte (læreruddannelse og kunstakademi), samt 4 studerende med relevant faglig baggrund (kunsthistorie, pædagogik, læreruddannelse og kommunikation). Undervisningen bliver evalueret af prøveklasser inden implementeringen af nye tilbud. Brugere 326 klasser, primært fra grundskolen, samt 1-5 hold fra erhvervsuddannelserne modtager årligt undervisning. Samarbejdspartnere og udvikling Den virtuelle museumsdel, netformidlingsredskabet Tilbygningen, er udviklet med støtte fra Kulturnet Danmark. Pt. gennemfører museet et forskningsprojekt Når unge kommer til orde om elevernes brug af museumsoplevelsen udenfor det museale rum. Projektet er støttet af Kulturarvsstyrelsens formidlingspuljer. Museet samarbejder med Skoletjenesten i København, Folkeskoler, ungdomsuddannelser, gymnasier, DPU, Odense Bys Museer, Vejen Kunstmuseum, Statens Museums for Kunst, Ny Carlsberg Glyptotek, Louisiana, Det Kgl. Danske Kunstakademi og Kulturnet Danmark. Der, hvor mine egne evner ikke slår til, går jeg ud og prøver at finde alternativer som dette. Forløbet her er meget fokuseret på ideer. Vi bruger det til at snakke om, hvordan man får inspiration, hvis man f.eks. er gået i stå med en danskopgave. lars fabricius, dansklærer 14 thorvaldsens museum

14 Værket er sjovt at lave og man bliver meget inspireret af samlingen og værkerne. oskar, 6. kl.

15 ARKEN viser dansk, nordisk og international billedkunst efter 1945 og indsætter den i en bredere kunsthistorisk sammenhæng. Arken ARKEN Museum for Moderne Kunst., Skovvej 100, 2635 Ishøj, Region Hovedstaden besøgende årligt. I undervisningen bliver der fokuseret på elevernes umiddelbare nysgerrighed og kontakt med samlingen som grundlag for analysen af et værk. ARKEN Museum for Moderne Kunst, 2008 Undervisning Workshoppen SPEAK UP! en ARKcast workshop for unge er tilegnelse af kunstforståelse gennem handling. Undervisningen består af 3 elementer: værkanalyse, indsamling af viden og produktion af podcast. Forløbet skifter mellem diskussion af udstillings- og værkanalyse, selvstændigt arbejde med analyse og produktion af storyboards. Vha. et redigeringsprogram indtaler eleverne analysen og klipper produktionen sammen. Afslutningsvis bliver den podcastet via ARKENs hjemmeside. Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kunstforståelse og reflekterer over samtiden. Undervisningsressourcer Undervisningen retter sig imod fagene dansk, historie, samfundsfag, mediefag, filosofi, matematik, billedkunst og musik. Museet har udarbejdet trykt undervisningsmateriale. Undervisningen bliver varetaget af 3 fastansatte AC ere, 1 koordinator (cand. mag. i moderne kultur og kunsthistorie, DPU, kunstakademi og læreruddannelse) og 15 undervisere med faglig relevant baggrund (stud. cand. mag). Undervisningen bliver systematisk evalueret og har fokus på elevernes læringsudbytte og undervisernes tilfredshed. Brugere 750 folkeskoleklasser, 100 gymnasiale klasser og klasser fra erhvervsskolerne modtager årligt undervisning. Samarbejder og udvikling Museet samarbejder med Skoletjenesten i København, Apple Education, grundskoler, ungdomsuddannelser, læreruddannelser, Københavns Universitet, offentlige institutioner og virksomheder. Dertil Danmarks Mediemuseum, Museet for Samtidskunst, Statens Museum for Kunst (SMK), Det Danske Kunstindustrimuseum og Nikolaj Udstillingsbygning. Eleverne bliver provokeret. Billeder er deres medie og ofte er de langt skarpere end os andre i deres analyser. De får her nogle redskaber til at problemløse på andre måder end de konventionelle. Nogle gange er den lige vej ikke den bedste. Forløbet skal udvikle deres evner omkring det udvidede tekstbegreb i dansk. Museerne er et nødvendigt supplement, fordi her er tiden til at arbejde med billeder. allan lund, dansklærer 16 arken museum for moderne

16 Det er mere spændende at kigge på billederne, når vi må sige vores egen mening. kirstine, mette, eline, 8. kl.

17 Det er Københavns Bymuseums opgave at skabe, bevare og formidle kulturhistorisk indsigt omkring den sociale og fysiske udvikling af hovedstaden under skiftende perioders indre og ydre påvirkning fra 1100-tallet til i dag. Københavns Bymuseum Københavns Bymuseum, Vesterbrogade 59, 1620 København V., Region Hovedstaden besøgende årligt. Konkrete genstande, der relaterer sig til overgangen mellem livet og døden, danner udgangspunktet for undervisningen. Københavns Bymuseum, 2008 Undervisning Undervisningstilbuddet Liv og død goddag og farvel i et mangfoldigt København er en introduktion til de grundlæggende menneskelige vilkår, liv og død. Forløbet skifter mellem oplæg, dialog og diskussion og udnytter sanseindtryk fra udstillingen som pædagogisk værktøj. Formålet med undervisningen er, at kombinere forskellige læringsstile med museets genstandsfelt. Museet arbejder kritisk med sine omgivelser ud fra en målsætning om at deltage i samfundets udvikling. Museet er derfor både et læringsrum og et socialt rum, der gør brug af elevernes egne erfaringer. Dermed skaber museet bro mellem kulturhistorien og den enkeltes liv. Undervisningsressourcer Undervisningen retter sig imod fagene historie, samfundsfag, religion, biologi, idræt og naturteknik. Museet har udarbejdet trykt undervisningsmateriale. Undervisningen bliver varetaget af den undervisningsansvarlige (cand. mag. i etnologi og religionsvidenskab), samt 17 studenter med relevant faglig baggrund (etnologi, historie, dansk og kommunikation). Undervisningen bliver systematisk evalueret og har fokus på elevernes læringsudbytte og undervisernes tilfredshed med tilbuddene. Brugere 285 klasser, primært fra folkeskolen, modtager årligt undervisning. Samarbejdspartnere og udvikling Skoletjenesten i København, grundskoler, ungdomsuddannelser, Diesel House, Arbejdermuseet, Louisiana, Det Danske Kunstindustrimuseum, Golden Days og andre kulturinstitutioner end museer. 18 københavns bymuseum

18 Det er sjovt og spændende, fordi vi laver noget selv. I klassen sidder man tit bare og lytter. viktoria, 6. kl.

19 Museet er et økomuseum, der består af 11 forskellige besøgssteder. Ringkøbing-Skjern Museum Ringkøbing-Skjern Museum, Bundsbækvej 25, 6900 Skjern, Region Midtjylland besøgende årligt. Igennem rollespil bliver historien levendegjort for eleverne. Ringkøbing-Skjern Museum, 2008 Undervisningen Undervisningstilbuddet Vikingetid i Vestjylland, ca e. Kr. er et tværfagligt forløb med udgangspunkt i den reetablerede Bork Vikingehavn. Undervisningen veksler mellem rollespil og oplæg med fremvisninger af kopier af lokale fund som langhuse, grubehuse, smedie, markedsplads, gudehov m.v. Dertil bliver der arbejdet i værksteder med bl.a. madlavning og værktøjsfremstilling. Formålet med undervisningen er at gøre historien nærværende for den enkelte elev igennem handling. Undervisningsressourcer Undervisningen retter sig imod fagene dansk, historie, samfundsfag, religion, biologi og naturteknik. Museet har udarbejdet trykt undervisningsmateriale. Undervisningen bliver varetaget af den undervisningsansvarlige, en maritim formidler, pædagoger, en skov- og landskabsingeniør og en lærer/naturvejleder. Undervisningen bliver systematisk evalueret og har fokus på elevernes læringsudbytte og undervisernes tilfredshed med tilbuddene. Brugere 100 folkeskoleklasser, 1-5 gymnasiale klasser og 6-10 klasser fra de erhvervsfaglige uddannelser modtager årligt undervisning. Samarbejdspartnere og udvikling Ringkøbing-Skjern Museum har etableret et videnscenter for kulturarvspædagogik, der skal være platform for udarbejdelse af nye modeller og strategier for undervisning i kulturarv. Som forudsætning herfor har museet kortlagt formidlingssituationen på de Midt- og Vestjyske museer. Dertil er der udbudt en ph.d. i kulturarvspædagogik Museer, historiske værksteder og kulturmiljøer som læringsrum. De økonomiske midler er opnået fra Kulturaftalen mellem kommunerne i Midt- og Vestjylland og Kulturministeriet, tilskud fra Kulturarvsstyrelses formidlingspulje 3 til forskning, samt tipsmidlerne finansieret af Friluftsrådet i samarbejde med DPU. Dertil samarbejde med skoleforvaltningen, Historiske Værksteder, Udeskolenetværket, Sundhedscenter Vest m.fl. Museet er en meget positiv medspiller og sparringspartner for alle skoler i kommunen og stiller faciliteter og personale til rådighed, når skolerne ønsker dette ( ) Konklusionen er, at samarbejdet er særdeles godt og til stadighed udvikles, når mulighed gives. preben hørsted afd. leder for undervisning ringkøbing-skjern museum 20 ringkøbing-skjern museum

20 Det er fedt at klæde sig ud, fordi så kan jeg bedre forstå, hvordan det var i gamle dage. Eller i hvert fald i vikingetiden. frederik, 5. kl.

21 Inden for museumslovens rammer indsamler Elmuseet genstande, der kan belyse Danmarks produktion, fordeling og forbrug af el som energi, belysning, varme og kraft/motorer. Elmuseet Elmuseet, Bjerringbrovej 44, 8850 Bjerringbro, Region Midtjylland besøgende årligt. Eleverne tager del i undervisningen ved at udføre praktiske forsøg. Elmuseet, 2008 Undervisning Det tværfaglige undervisningsforløb Energidag på elmuseet er en introduktion til Danmarks energiforsyning før, nu og i fremtiden. Forløbet veksler mellem dramatiserede oplæg om den historiske udvikling, praktiske forsøg og faglig dialog. Målet med undervisningen er at diskutere samfundets udvikling, demokrati og bæredygtighed i en naturvidenskabelig kontekst og derigennem bevidstgøre eleverne om deres ansvar som forbrugere og medborgere. Undervisningsressourcer Undervisningen retter sig imod fagene dansk, historie, samfundsfag, mediefag, fysik og naturteknik. Museet har udarbejdet trykt undervisningsmateriale. Undervisningen bliver varetaget af den undervisningsansvarlige og 4 undervisere (cand. pæd. i fysik., cand. et lic. scient., cand. mag. og mag. art), samt 15 frivillige. Brugere 350 folkeskoleklasser, gymnasieklasser og 6-10 klasser fra erhvervsfaglige uddannelser modtager årligt undervisning. Samarbejdspartnere og udvikling Viborg Kommune, Silkeborg Seminarium, Aqua, CAND (Center for Anvendt Didaktik) og VIA University College. Vi bruger det som opstart til et emne om energi. Museet bidrager med faglig viden og så ser vi hvad eleverne reagerer mest på og tager den derfra. Det er et godt supplement til vores undervisning, fordi vi sjældent har forholdene til at sætte en hel masse i gang. Desuden betyder det meget at se tingene i virkeligheden og ikke kun læse om dem i bøger. lise tingstrup, lærer i natur-teknik 22 elmuseet

22 At se børnene være så optaget, er helt fantastisk. Vi bruger det som et afsæt til naturfagsdage og skal arbejde videre med forløbet i morgen. claus bøje, lærer i natur-teknik

23 SVM er en sammenslutning af museer på Sydvestsjælland med individuelle ansvarsområder. Sydvestsjællands Museum/VikingeborgenTrelleborg Sydvestsjællands Museum, Storgade 17, 4180 Sorø Region Sjælland besøgende årligt. dk/svm Rollespil, spil og leg er vigtige dele af undervisningen. Sydvestsjællands Museum/Vikingeborgen Trelleborg, 2008 Undervisning Undervisningstilbuddet Kulturkørekortet historie til alle tider er et undervisningskoncept til grundskolen, der skal styrke børn og unges historiske bevidsthed. Som eksempel herpå bliver eleverne på vikingeborgen Trelleborg indført i vikingernes levevis. Forløbet skifter mellem oplæg, diskussion og rollespil. Undervisningen udnytter museets interiør, samt udendørs faciliteter. Målsætningen er at engagere eleverne i historien og i museets samfundsmæssige rolle. Undervisningsressourcer Undervisningen retter sig imod fagene dansk, historie, samfundsfag, religion, kemi, biologi, natur-teknik, idræt og drama. Museet har udarbejdet trykt undervisningsmateriale. Undervisningen bliver varetaget af den undervisningsansvarlige, 4 fastansatte (folkeskolelærere, cand. mag. og pædagog) og studerende med relevant faglig baggrund (forhistorisk arkæologi). Undervisningen bliver systematisk evalueret og har fokus på elevernes læringsudbytte og undervisernes tilfredshed med tilbuddene. Brugere folkeskoleklasser og 1-5 gymnasiale klasser modtager årligt undervisning. Samarbejdspartnere og udvikling Museet har etableret et undervisningscenter med støtte fra kommunen, Skoletjenesten på Sjælland og Kulturarvsstyrelsens udviklingsmidler. Kulturkørekortet historie til alle tider Ideen bag projektet er at fremme opkvalificeringen af personalet i daginstitutioner og skoler og dermed også øge børn og unges viden om og indsigt i kultur, natur og miljøområdet. Kulturkørekortet bygger bro mellem ( ) museernes kerneydelser og skolernes læseplaner, trinmål og slutmål for fagene historie, dansk, kristendomskundskab, natur & teknik, samt billedkunst. Med denne model vil vi dels efterkomme forpligtelserne i Kulturaftalen, udmønte elementer i lokale kulturpolitikker, samt på sigt etablere en permanent og fremtidssikret model for gensidigt forpligtende og givende samarbejde mellem lokale kultur-, natur- og kunstressourcer og børnenes steder. Det er afgørende, at skoletjenestens tilbud kan indgå direkte i lærere og pædagogers daglige arbejde og den måde undervisningens tilrettelægges. allan velstrøm, skolekonsulent fra sorø kommune 24 sydvestsjællands museum

24 Jeg tror, at jeg forstår det lidt bedre, når jeg er her på museet. maria, 2. kl.

25 Kunstmuseet Køge Skitsesamling indsamler skitser og modeller af udsmykninger i det offentlige rum. Kunstmuseet Køge Skitsesamling Kunstmuseet Køge Skitsesamling, Nørregade 29, 4600 Køge, Region Sjælland besøgende årligt. www. skitsesamlingen.dk Eleverne arbejder med processer, som løsningsorienterede værktøjer. Kunstmuseet Køge Skitsesamling, 2008 Undervisning Undervisningstilbuddet Den uafsluttede historie er et forløb, der skaber indsigt i Bjørn Nørgårds arbejdsproces i forbindelse med hans visualiseringer af Danmarkshistorien i dronningens Gobeliner og diskuterer problemstillinger som kilder, fortolkninger, udvælgelseskriterier m.m. i forbindelse med historieskrivningen. Formålet med undervisningen er at skabe indsigt i den kreative proces som en kompetence til opgaveløsning og som læringsværktøj, samt skabe forståelse for historieskrivning som et resultat af bl.a. til- og fravalg. Undervisningsressourcer Undervisningen retter sig imod fagene dansk, historie, samfundsfag, filosofi, religion, matematik, billedkunst, musik, drama og natur-teknik, samt tværfaglige forløb i grundskolerne og AT forløb i gymnasierne. Museet har udarbejdet trykt undervisningsmateriale. Undervisningen bliver varetaget af lederen af skoletjenesten (cand. mag.), samt 4 undervisere (lærere og akademiuddannede). Brugere 340 grundskoleklasser modtager årligt undervisning, samt 6-10 gymnasiale klasser, 1-5 klasser fra erhvervsuddannelserne, 10 specialklasser og 2 klasser fra VUC. Samarbejdspartnere Skoletjenesten i København, grundskoler, museets Billedskole, offentlige institutioner og andre kulturinstitutioner end museer. Man kan ikke leve af rugbrød alene. Der skal andet og mere til. Børn har brug for den stimulation, museerne kan tilbyde til at udvikle deres sanser og erfaringsgrundlag. søren turner, forælder 26 kunstmuseet køge skitsesamling

26 Det er sjovt, at være på museet og det er nemmere at forstå, når vi kan se tingene rigtigt anita, 8. klasse.

27 Det Danske Kunstindustrimuseum indsamler og dokumenterer den samtidige udvikling inden for industriel design, kunstindustri og kunsthåndværk. Det Danske Kunstindustrimuseum Det Danske Kunstindustrimuseum, Bredgade 68, 1260 København K., Region Hovedstaden besøgende årligt. museet.dk Netbaserede værktøjer bliver brugt i løsningen af praktiske opgaver. Det Danske Kunstindustrimuseum, 2008 Undervisningen Undervisningsforløbet Designprocessen fra kunsthåndværk til industrielt design sætter fokus på design som et identitetsskabende tegn. Eleverne analyserer genstandenes sociale betydning og ved at diskutere dem som resultater af til- og fravalg, opnår eleverne en forståelse for design som fortolkning af en given tids samfund. Formålet er at skabe forudsætningen for at opleve og vurdere design og kunsthåndværk ud fra parametre som form, funktion, teknik og materiale, samt indsætte det i en relevant kontekst. Undervisningsressourcer Undervisningen retter sig imod fagene dansk, samfundsfag, filosofi, natur-teknik, billedkunst, design, håndarbejde og sløjd. Museet har udarbejdet trykt undervisningsmateriale. Undervisningen bliver varetaget af den undervisningsansvarlige, 1 fuldtidsansat (designer og pædagogisk ledelsesuddannelse fra DPU), samt 4 studerende med relevant faglig baggrund (kunsthistorie, moderne kultur og kulturformidling). Undervisningen bliver systematisk evalueret og har fokus på elevernes udbytte og undervisernes tilfredshed med tilbuddene. Brugere 110 folkeskoleklasser, 130 gymnasiale klasser og 80 klasser fra erhvervsuddannelserne modtager årligt undervisning. Samarbejdspartnere og udvikling Museet samarbejder med Danmarks Designskole, Arkitektskolen, gymnasier, HF, HTX, HH, VUC, Trapholt, Louisiana, Københavns Bymuseum, offentlige institutioner og andre institutioner end museer. Det Danske Kunstindustrimuseum har netop afsluttet en brugerundersøgelse af undervisningstilbud til de gymnasiale uddannelser, som er baseret på undersøgelser af både elever og undervisere. Projektet er støttet af Kulturarvsstyrelsen. 28 det danske kunstindustrimuseum

28 Det er spændende at høre om design fra en, der ved rigtig meget. Og det er godt, at se de enkelte genstande i virkeligheden og ikke kun i en bog. diana, 1.g.

29

30 Netværk for museumsundervisning Kulturarvsstyrelsen yder fra 2009 til 2011 tilskud til etablering og konsolidering af to regionale centre for museumsundervisning. Det ene center dækker Region Syddanmark, mens det andet dækker Region Midt- og Nordjylland. De to centre er placeret vest for Storebælt, idet Skoletjenesten på Sjælland udvikler sit netværk for Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm. Elever i ARKENs kunstlaboratorium. ARKEN Museum for Moderne Kunst, 2008 Centrene har ansvar for at opbygge netværk for museumsundervisning imellem museer. Dertil skal de udvikle samarbejde mellem museerne og uddannelsesinstitutionerne, samt arbejde for kvalitetssikring og udvikling af museernes undervisningsaktiviteter på regionalt og nationalt niveau. Centrene skal, inden for rammen af museumsloven og med afsæt i den samlede strategi for udvikling af museernes formidling, indgå i et konstruktivt samspil med museumsledere, museumsmedarbejdere, kommuner, regioner, grundskoler, ungdomsuddannelser m.v. Hjemmesiden forventes aktiv fra netværk for museumsundervisning 31

31

Museernes læringspotentialer

Museernes læringspotentialer Museernes læringspotentialer Kortlægning af museernes undervisningsaktiviteter til grundskoler og ungdomsuddannelser 2 xx KULTURARVSSTYRELSEN 5 Indledning 5 Museernes undervisningsaktiviteter 6 Tilrettelæggelse

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE Den 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til en længere og mere varieret skoledag, fokus på læringsmål frem for undervisningsmål, bevægelse

Læs mere

S 4487 - Offentligt. Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K. 29. maj 2007

S 4487 - Offentligt. Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K. 29. maj 2007 S 4487 - Offentligt Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf. : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail :

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Skoletjenesten i samarbejde med Undervisningsministeriet og Kulturministeriet søger. Tre koordinatorer til Nationalt netværk af skoletjenester

Skoletjenesten i samarbejde med Undervisningsministeriet og Kulturministeriet søger. Tre koordinatorer til Nationalt netværk af skoletjenester Skoletjenesten i samarbejde med Undervisningsministeriet og Kulturministeriet søger Tre koordinatorer til Nationalt netværk af skoletjenester I forlængelse af Undervisningsministeriets og Kulturministeriets

Læs mere

N I. W. Sally Thorhauge og Ole Puggaard

N I. W. Sally Thorhauge og Ole Puggaard T N I. W W W SE A F R K D. CE Ved hvert gymnasium er der et museum lige rundt om hjørnet. intrface er et samarbejde mellem gymnasiale uddannelser og museer i Region Midt. Fra 5 til 30 intrface partnerskaber

Læs mere

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Uddannelsens formål: Kapitel 1; 2 stk.4 stx. hf Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes /kursisternes udvikling af personlig

Læs mere

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Formidlingsplanen - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Bevaringsplan - formidlingsplan Regeringen står for en markant og langsigtet indsats på kulturbevaringsområdet: 1. Bevaringsplanen

Læs mere

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Uddannelsens formål: Kapitel 1; 2 stk.4 Stx. Hf. Hhx. Htx Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes /kursisternes udvikling af

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING MIT BARNS LÆRING hvordan kan jeg via skolebestyrelsen sikre god læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 Velkommen i skolebestyrelsen Skolebestyrelsesmedlemmerne har et stort og vigtigt

Læs mere

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse følg gymnasiet på de sociale medier Invitation Silkeborg Gymnasium inviterer hermed grundskolerne til et samarbejde baseret på

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

MÅL FOR ELEVERS LÆRING

MÅL FOR ELEVERS LÆRING MÅL FOR ELEVERS LÆRING VED SKOLERS BRUG AF UNDERVISNINGSTILBUD PÅ KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER En kortlægning af nationale erfaringer fra skoler, kommuner, kulturinstitutioner og andre

Læs mere

LINJESKOLE PÅ GRØNNEVANG SKOLE

LINJESKOLE PÅ GRØNNEVANG SKOLE LINJESKOLE PÅ GRØNNEVANG SKOLE Fra august 2012 etablerer vi linjeskole på Grønnevang Skole. Muligheden for faglig fordybelse indenfor enkelte emner styrkes, og vi skaber større faglig sammenhængskraft

Læs mere

KORTLÆGNING af museer som eksterne undervisningsmiljøer

KORTLÆGNING af museer som eksterne undervisningsmiljøer KORTLÆGNING af museer som eksterne undervisningsmiljøer Her kommer spørgeskemaet til de statsanerkendte og statslige museer om jeres erfaringer med Den åbne skole. I spørgeskemaet vil der blandt andet

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur ACTIVE LIVING STRATEGI Strategi for læring i Børn & Kultur STRATEGI FOR LÆRING 2 Januar 2016 Forord I Esbjerg Kommune har vi fokus på børn og unges læring. Vi ønsker, at vores børn og unge skal indgå i

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag.

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag. Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 219 Offentligt Århus, den 16/4 2008 Att.: Undervisningsminister Bertel Haarder Folketingets Uddannelsesudvalg Generelt udtrykker Foreningen af lærere

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF HFDESIGN - din uddannelse HF KREATIV ER FOR DIG DER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF KREATIV ER: dit springbræt til

Læs mere

Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge

Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge Af Linda Nørgaard Andersen, Skoletjenesten Arbejdermuseet Uanset hvilket linjefag

Læs mere

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen BØRNEKULTURENS NETVÆRK NYHAVN 31 E DK-1051 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 73 42 03 FAX +45 33 73 42 13 E-POST bkn@boernekultur.dk 7. august 2006 Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om

Læs mere

INNOVATIONSFABRIKKEN. ved Kirsten Lauta

INNOVATIONSFABRIKKEN. ved Kirsten Lauta INNOVATIONSFABRIKKEN ved Kirsten Lauta Uddannelsens formål: Kapitel 1; 2 stk.4 stx. hf Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes /kursisternes udvikling af personlig myndighed.

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

Museumsundervisning for børn med særlige behov

Museumsundervisning for børn med særlige behov Museumsundervisning for børn med særlige behov Jeg er: - Lærerudd./tidl. skoleleder - Museumsunderviser - Udeskolevejleder Hånden i historien : Vesthimmerlands Museum Stenaldercenter Ertebølle Herregården

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

De fire kompetencer i oldtidskundskab

De fire kompetencer i oldtidskundskab De fire kompetencer i oldtidskundskab Digitale, innovative og globale kompetencer samt karrierekompetencer studieretningsprojektet Side 1 De fire kompetencer - Fra lov til læreplan - Fra læreplan til vejledning

Læs mere

Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta

Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta UDDANNELSESCENTER Marjatta-moduler Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta Strandvejen 11, DK 47 3 University College Sjælland (UCSJ) og Uddannelsescenter Marjatta (UCM) har

Læs mere

At udfolde projektets potentiale som - lærende værktøj - strategisk værktøj

At udfolde projektets potentiale som - lærende værktøj - strategisk værktøj Sally Thorhauge At udfolde projektets potentiale som - lærende værktøj - strategisk værktøj At udvikle ideer til, hvordan dette potentiale realiseres på egen institution Oplæg Workshopcaféer Networking

Læs mere

BEVÆGELSE I UNDERVISINGEN INSPIRATION TIL BEVÆGELSE I DEN FAGOPDELTE UNDERVISNING

BEVÆGELSE I UNDERVISINGEN INSPIRATION TIL BEVÆGELSE I DEN FAGOPDELTE UNDERVISNING BEVÆGELSE I UNDERVISINGEN INSPIRATION TIL BEVÆGELSE I DEN FAGOPDELTE UNDERVISNING TIL BRUG I INDSKO- LINGEN Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HÆFTETS OPBYGNING:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 GARMANNS GADE...

Læs mere

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 25. februar 2013 Den fremtidige varetagelse af arkæologiske

Læs mere

Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse

Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse Undervisningen i geografi på Ringsted Lilleskole tager udgangspunkt i Fælles Mål. Sigtet for 7./8. klasse er at blive i stand til at opfylde trinmålene efter 9. klasse.

Læs mere

D a n s M u s i k k e n k l a s s e. Dans. Musikken. det store dansekendskab, men som gerne vil undervise i dans.

D a n s M u s i k k e n k l a s s e. Dans. Musikken. det store dansekendskab, men som gerne vil undervise i dans. I n t r o d u k t i o n t i l u n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l e t D a n s M u s i k k e n 2. - 5. k l a s s e i musik og idræt er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det store dansekendskab,

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Unges brug og ikke-brug af museer. Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S

Unges brug og ikke-brug af museer. Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S Unges brug og ikke-brug af museer Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S Hvorfor er der såmeget fokus i dansk kulturpolitik påden sværeste gruppe af museumsbrugere?

Læs mere

UNI C og læringsressourcer

UNI C og læringsressourcer UNI C og læringsressourcer CIL maj 2010 Leo Højsholt-Poulsen Leo.hojsholt-poulsen@uni-c.dk UNI C 06-05-2010 2 1 Hvordan er forholdet mellem EMU og indholdsservices EMU portalen EMU-universer, fagsider

Læs mere

Dialog som undervisningsmetode

Dialog som undervisningsmetode Dialog som undervisningsmetode I det museale læringsrum v/ Linda Nørgaard Andersen Hvem er vores målgruppe? Elever fra grundskolen Elever fra ungdomsuddannelserne Forhåndsviden Abstraktionsniveau Koncentrationsevne

Læs mere

På KØS kommer eleverne bag om kunsten

På KØS kommer eleverne bag om kunsten På KØS kommer eleverne bag om kunsten I et nyt samarbejde med Nørrebroskoler møder eleverne både kunsten i byrummet og på museet, hvor de kommer bag om kunstværkerne og skaber deres egne værker. Det foregår

Læs mere

Saft og kraft i udviklingsprojekter med puljemidler i ryggen

Saft og kraft i udviklingsprojekter med puljemidler i ryggen HistorieLab http://historielab.dk Saft og kraft i udviklingsprojekter med puljemidler i ryggen Date : 7. marts 2016 Myter, hændelser, hemmeligheder, spil og refleksion... Otte projekter har kastet sig

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr P Dato:

Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr P Dato: Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr. 17.00.00-P20-14-17 Dato:7.6.2017 Det 21. århundredes kompetencer og STEAM-strategi Det 21. århundredes samfund

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Spørgsmål fra DGI, svar fra arbejdsgruppen om Uddannelse:

Spørgsmål fra DGI, svar fra arbejdsgruppen om Uddannelse: Spørgsmål fra DGI, svar fra arbejdsgruppen om Uddannelse: Spørgsmål fra DGI Arbejdsgrupperne er af DGI blevet bedt om at svare på følgende spørgsmål: 1. Processpørgsmål: Hvordan er arbejdsgrupperne nået

Læs mere

Find landskabet. Lærervejledning 3.-5. klasse

Find landskabet. Lærervejledning 3.-5. klasse Find landskabet Lærervejledning 3.-5. klasse 1 o Forord side 3 o Modulernes aktiviteter og formål side 4-12 o Forberedelse side 13 o Trinmål side 14-15 o Praktisk information side 16 2 Forord Undervisningsforløbet

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

i<**1*?*x MINISTERIET

i<**1*?*x MINISTERIET Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 139 Offentligt i

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Fælles temadag - Afprøv undervisningsforløb og Brug Fælles Mål i egen formidling. 8. nov kl Museumscenter Hanstholm

Fælles temadag - Afprøv undervisningsforløb og Brug Fælles Mål i egen formidling. 8. nov kl Museumscenter Hanstholm Fælles temadag - Afprøv undervisningsforløb og Brug Fælles Mål i egen formidling 8. nov. 2016 kl. 8.30 15.00 Museumscenter Hanstholm Hvem er jeg? Uddannet lærer i 2004, bl.a. som historielærer og kristendomskundskabslærer.

Læs mere

Kreative Børn. projektstatus 2012

Kreative Børn. projektstatus 2012 Kreative Børn projektstatus 2012 Indhold KMØ Ramme* Mål* Afsættet* Delprojekter/aktiviteter* Laboratorier: udvikling af workshops. Afvikling af workshops i skoler (-og dagtilbud) Viden og erfaringsopsamling/deling

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014 Skovgaard Museet Formidling 2013/2014 Kalender 2013/2014 SÆRUdstillinger 30. maj - 1. september 2013 De ved, hvad de gør! Jørgen Haugen Sørensen Bidske hunde, ansigtsgrimasser og en grædende gris. Oplev

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes klasse

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes klasse Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse Følg gymnasiet på de sociale medier Invitation Silkeborg Gymnasium inviterer hermed grundskolerne til et samarbejde baseret på

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole 2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole Vores undervisere i natur og teknik skal inspirere og motivere vores elever Natur og teknik undervisningen har behov for en vitaminindsprøjtning. Undervisningen

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Vision og strategi SVENDBORG GYMNASIUM & HF 2014-17

Vision og strategi SVENDBORG GYMNASIUM & HF 2014-17 Vision og strategi 2014-17 A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborg-gym.dk svendborg-gym.dk På Svendborg Gymnasium & HF tager vi udgangspunkt i, at de enkelte elever opnår

Læs mere

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur.

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur. Lærervejledning 0 Overblik Livets Vand er en visuel undervisningsportal, der med afsæt i vandknaphed retter fokus mod nye vandteknologier og ideer i forbindelse med bæredygtig vandhåndtering. Det overordnede

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Det ved vi om. Inklusion. Af Peder Haug. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat af Kåre Dag Jensen

Det ved vi om. Inklusion. Af Peder Haug. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat af Kåre Dag Jensen Det ved vi om Inklusion Af Peder Haug Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat af Kåre Dag Jensen 1 Peder Haug Det ved vi om Inklusion 1. udgave, 1. oplag, 2014 2014 Dafolo Forlag og forfatteren

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Innovationskompetence i Gymnasiet tænkt forfra

Innovationskompetence i Gymnasiet tænkt forfra Innovationskompetence i Gymnasiet tænkt forfra Vurderingskriterier til brug i udvikling af undervisning og formativ og summativ evaluering af elevpræstationer [Version 1.0] Jan Alexis Nielsen August 2013

Læs mere

KOMMENTARER FRA EN KRITISK VEN FEEDBACK TIL ARKEN

KOMMENTARER FRA EN KRITISK VEN FEEDBACK TIL ARKEN KOMMENTARER FRA EN KRITISK VEN FEEDBACK TIL ARKEN INDLEDNING Tak for invitationen! Oplægget i dag er en invitation til uddybning, refleksion og udvikling Grundantagelser i feedbacken: Undervisningen på

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner Hemmelige Stier Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner og Region Hovedstaden Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse Invitation Silkeborg Gymnasium inviterer hermed grundskolerne til et samarbejde baseret på gode erfaringer fra en række skolebesøg,

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Sommeruni 2015 dag 2 Den åbne skole varieret undervisning gennem tværfagligt samarbejde med Arbejdermuseet og Statens Naturhistoriske Museum

Sommeruni 2015 dag 2 Den åbne skole varieret undervisning gennem tværfagligt samarbejde med Arbejdermuseet og Statens Naturhistoriske Museum Sommeruni 2015 dag 2 Den åbne skole varieret undervisning gennem tværfagligt samarbejde med Arbejdermuseet og Statens Naturhistoriske Museum Ane Riis Svendsen, Sara Tougaard, Susanne Arne-Hansen Mål for

Læs mere

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse Find landskabet Undervisningsmateriale 3.-5. klasse 1 o Forord side 3 o Generelle opgaver side 4 o Musik - Storstrøms Kammerensemble side 5 o Kulturhistorie - Museum Lolland-Falster side 7 o Billedkunst

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere