1./ 2./ 3./ / APP...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1./ 2./ 3./ 10 10 10 11 12 4./ 15 15 APP..."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1! 1./! Indledning... 2! Problemformulering... 2! Metode... 3! 2.////Internationalt/samarbejde... 4! Delkonklusion:... 4! 10/punkts/anbefaling... 6! Delkonklusion... 6! Balanced/Scorecard... 6! Delkonklusion... 7! 3.////WTK/i/forhold/til/det/danske/marked... 8! Konkurrenter... 8! Blue/Ocean/Canvas... 8! Konkurrenterne... 8! Persona... 10! Delkonklusion... 10! Experience/map... 10! Delkonklusion... 11! Website/til/WTK/i/Danmark... 12! 4./! Markedsføring/af/WTK/i/Danmark ! Delkonklusion... 15! APP... 16! Content/360 /Strategi... 16! Brand/Utility/Concept... 18! 5./! Forretningsmodel/for/WTK/i/Danmark... 19! Finansiering/og/indtjening... 19! Valg/af/Forretningsmodel... 19! The/Real/Fake/Matrix... 20! Projektudviklingsmetode/(SCRUM)... 21! Tidsplan... 21! Delkonklusion... 21! 6.////Konklusion... 22! Erfaringer/med/virtuelt/internationalt/samarbejde... 22! Kan/WKT/konceptet/overføres/direkte/til/Danmark... 22! Forretningsmodel/for/WTK[konceptet/i/forhold/til/det/danske/marked... 22! Perspektivering... 23! Literaturliste... 24! Webadresser... 24! Andre/Kilder... 24! Bilag/1/ /10/punkts/anbefaling... 25! Relevant/litteratur/til/10/punktsandbefaling:... 26! Bilag/2/[/Persona... 28! Bilag/ ! Bilag/ ! Signatur... 32! 1

3 1. Indledning I forbindelse med European Youth Award 2012 (herefter kaldet EYA) har vi arbejdet med projektet Wissen Teilen Können (herefter kaldet WTK), som er et af de 12 nominerede projekter. Projektet har til formål at dele viden og færdigheder mellem alle aldre og køn, via websitet som en nonprofit løsning. Under EYA havde vi en dialog med konceptudviklerne og har fået mulighed for at overføre konceptet til det danske marked. Derfor har vi i denne rapport, valgt at fokuserer på hvordan WTK kan overføres til det danske marked. Som led i forberedelserne til EYA, har vi arbejdet med 4 specifikke spørgsmål i grupper med finske og spanske studerende. Spørgsmålene omhandlede hvordan vi i vores gruppe så WTK i forhold til: projektets kvaliteter, forslag til forbedringer, hvad har vi lært af at samarbejde internationalt samt The Millennium Development Goals. På selve EYA præsenterede vi vores svar på de 4 spørgsmål. Et vores forslag var i forhold til markedsføring af WTK. Dette forslag blev så positivt modtaget af udviklerne af WTK, at de efterfølgende har sendt os al deres projektmateriale, så vi kan overføre konceptet til Danmark. Problembaggrund I forberedelserne og under vores deltagelse i EYA, er vi stødt på forskellige problemer i forhold til samarbejdet i det virtuelle team med Finland og Spanien. Da vi har fået mulighed for at føre WTK til Danmark, vil vi se på faktorer i forhold til danske konkurrenter, om der er en målgruppe, hvordan skal det markedsføres og lignende. Der kan også være kulturelle og sproglige aspekter, som vi skal være opmærksomme på. Problemstilling For at opnå succes i Danmark, skal konceptet løse et konkret problem for en bestemt målgruppe. Det er derfor vigtigt at vi definerer, hvor konceptet kan skille sig ud i forhold til konkurrenter på det danske marked. Vi ser desuden en problemstilling i at WTK er baseret på, at det skal være nonprofit og hvordan det skal markedsførers i Danmark. Problemformulering Hvilke erfaringer har vi fået ved at arbejde virtuelt og internationalt i forbindelse med EYA? Kan WTK konceptet overføres direkte til Danmark eller skal konceptet modificeres? Hvordan kan der udarbejdes en forretningsmodel for WTK-konceptet i forhold til det danske marked? Problemafgrænsning Vi har valgt ikke at beskæftige os med det samarbejde vi har haft med Spanien, da vi kun var i gruppe med spanske studerende og samarbejde har været på et så lille niveau at vi ikke ser os i stand til at udlede ret meget konkret af netop dette samarbejde. Ydermere har vi valgt ikke at se på projektet i forhold til andre lande end Danmark, men i stedet gå i dybden med 2

4 i forhold til det danske marked. Metode Følgende metoder og modeller er anvendt under projektet og står nærmere beskrevet under de enkelte afsnit. Geert Hofsteedes 5-D Model Balanced Scorecard Blue Ocean Canvas Experience Maps Touchpoint Matrix Content 360 Strategi Brand Utility Concept The Progression of the Economic Value The Real/Fake Matrix SCRUM Gannt Chart 3

5 2. Internationalt samarbejde Deltagerlandene Vi har anvendt Geert Hofstedes teori til, at sammenligne Danmark, Finland og Østrig for at få indblik i kulturforskellen, samt hvor og hvor meget de adskiller sig fra hinanden. Efterfølgende kommer vi ind på den indflydelse kulturforskellene har haft på projektet samt forskellen på den succes konceptet kan få i Danmark sammenlignet med Østrig. På figuren herunder har vi sammenlignet Danmark, Østrig og Finland i en 5-D model. 5-D modellen belyser forskellene på de 3 lande i forhold til 5 forskellige dimensioner. Grafen herover viser sammenligningen af de 3 lande på følgende 5 dimensioner: Power Distance (PDI), Individualisme (IDV), Masculinity/Femininity (MAS), Uncertainty Avoidance (UAI), Long Term Orientation (LTO). Vores uddybende analyse af de enkelte parametre findes i bilag 4. Delkonklusion: Vi har i dette afsnit set på kulturforskellene mellem Danmark, Finland og Østrig og fundet frem til, at hvis WTK overføres til det danske marked kan vi forvente en mindst lige så positiv modtagelse, som det har fået i Østrig. En af de ting, hvor danskerne kan forvente at modtage WTK mere positivt er i forhold til at danskerne ikke er bange for ukendte situationer på samme måde, som Østrigerne er. Og da WTK har til formål at folk møder andre og lære noget nyt, vil deltagerne naturligvis blive udsat for ukendte situationer. Erfaringer med internationale samarbejdsrelationer I forbindelse med EYA skulle vi indgå i et samarbejde med et virtuelt team fra Finland. 4

6 Vores erfaringer heraf er ikke positive. Vi oplevede et meget mangelfuldt samarbejde da de udeblev fra vigtige aftaler, samt ofte bidragede med ikke-relevant viden ift. projektet og de stillede opgaver. Inden EYA i Østrig fik vi stillet en række opgaver. Disse skulle bearbejdes i det virtuelle team, men vi oplevede her et mangelfuldt samarbejde da det meste af deres bidrag ikke var brugbart. Under EYA blev dette dog ikke bedre, da Finland udeblev fra aftaler. Dermed bidragede de ikke med noget brugbart til fremlæggelsen af projektet og vi oplevede et skuffende og mangelfuldt samarbejde. Vi følte endvidere, at de forsøgte at tage æren for arbejde, som de ikke selv havde bidraget til. Planlægning af samarbejdet har vi ikke oplevet, som værende særlig konstruktiv. Meningen var at teamet skulle mødes via Facebook og GoogleHangout, men dette blev ikke anvendt og dermed mødtes hele teamet aldrig. Vi har udarbejdet en tidsplan for hele projektet før og efter EYA-arrangementet, som skal give indblik i projektarbejdets forløb. Tidsplanen ses herunder. 5

7 10 punkts anbefaling Vi har hertil udarbejdet en 10 punkts plan med anbefalinger for et fremtidigt internationalt/virtuelt samarbejde samt referencer til uddybende litteratur om emnet. Herunder ses de 10 punkter i hovedoverskrifter. Den originale uddybende 10 punkts plan og link til uddybende litteratur er vedlagt som Bilag Vælg kommunikationsmedie 2. Brug ét sprog 3. Lær folk at kende 4. Fortæl hvordan i hver i sær ser på projektet 5. Udarbejd regler for samarbejde 6. Fast læg en rollefordeling 7. Udarbejd et fælles mål 8. Husk at i er et team 9.Vær opmærksom på tidsforskel 10. Passende arbejdsmængde Delkonklusion Under samarbejdet med finnerne har vi manglet deres deltagelse og seriøsitet for projektet. Derfor vil vi i fremtiden være opmærksomme på hvordan et sådan samarbejde bør håndteres og tage udgangspunkt i den udarbejde 10 punkts plan. Ydermere vil vi inden projektets start lave en deltaljeret tidsplan for projektet, som skal synliggøre hvor og hvornår de enkelte projektdele er planlagt til at foregå. Balanced Scorecard Vi har udarbejdet et Balanced Scorecard for at få overblik over hvilke strategiske tiltag og mål vi ser inden for perspektiverne: finansielt, kunde, medarbejdere og proces, ved fremtidige projekter af lignende karakter. Det udarbejdede Balanced Scorecard ses på figuren herunder. 6

8 BSC Vision og strategi Finansielt Kunde Medarbejdere Proces Mål Definere hvorledes konceptet markedsføres og hvilken målgruppe konceptet markedsføres til. Kriterier Indsamle data via research og dermed finde frem til målgruppen. Bl.a. via interview og kilder såsom Danmarks Statistik. At komme frem til under projektforløbet hvorledes projektet kan opnå et finansielt perspektiv via forretningsorienterede modeller. Anvende research og relevante modeller. Tage højde for at tilpasse konceptet til det danske marked fra et finansielt perspektiv og dermed økonomisk tage højde for afholder af eventet. Anvende forretningsorienterede modeller/strategi for hvordan konceptet tilpasses det danske marked og brugeren (afholder af eventet). I fællesskab definere et fælles syn på formålet med projektet. Opretholde et tæt samarbejde på et højt plan samt arbejde sammen imod et fælles mål. Overholde projektets tidsramme og deadline samt anvende de valgte research former til at komme frem til valide resultater. I fællesskab definere en deadline og relevant researchformer. Delkonklusion Vi har fundet frem til en række forskellige strategiske tiltag, som vi vil bruge i forhold til fremadrettet arbejde i virtuelle teams samt i forhold til at overføre WTK til de danske marked. 7

9 3. WTK i forhold til det danske marked Vi synes det kunne være spændene at tage WTK til Danmark og lave en forretningsstrategi for projektet. Vi har diskuteret indbyrdes i gruppen, samt med de østrigske udviklere af WTK om hvorvidt det er en holdbar løsning at det skal være et nonprofit projekt. Vi er i den forbindelse kommet frem til, at vi mener det ikke skal være en nonprofit løsning vi fører til Danmark. Grunden til dette er, at vi ser det som en stor forhindring at dem der udbyder et event og deler ud af sin viden ikke vil synes det er attraktivt da de intet får for det. I afsnittene i dette kapitel ser vi på hvordan vi mener WTK kan overføres til Danmark og blive en succes. Bl.a. ser vi på konkurrenter, målgruppe, markedsføring og finansiering. Konkurrenter Blue Ocean Canvas Via et Blue Ocean Canvas har vi defineret hvilke faktorer konceptet differentierer sig fra konkurrenterne. Konkurrenterne Vi har researchet os frem til at WTK-konceptets tre hovedkonkurrenter er AOF, FOF og Ungdomsskole. AOF og FOF udbyder en bred vifte af kurser over hele landet og henvender sig primært til voksne. Prisen varierer, men ligger forholdsvist højt1. Ungdomsskole henvender sig til unge fra år og er beliggende i hele landet. Kursusprisen varierer i den lave ende og er oftest gratis2. Vi har lavet et Blue Ocean Canvas af WTK i forhold til de 3 konkurrenter som ses på grafen herunder:

10 Vi har sammenlignet WTK med de 3 konkurrenter på de 4 følgende parametre: pris, udbud, networking og alder. For at læse nærmer omkring hvordan vi kan øge, reducere eller eliminere se bilag 3. Delkonklusion Vha. Blue Ocean Canvas har vi defineret de områder, hvor WTK differentierer sig på i forhold til AOF, FOF og Ungdomsskolen. Vi har fundet frem til at der er god mulighed for at WTK kan blive en succes i Danmark og at der er et marked for WTK. Målgruppe I princippet er alle, som kan bruge internettet vores målgruppe, men vi har valgt en primær målgruppe som hedder m/k mellem år3, fordi vi mener det er disse som vil bruge sitet mest. Vi interviewede FOF og AOF, hvor vi fik indblik i hvem der benytter sig af kurser. Ift. kursusdeltagelse i AOF og FOF, som begge tilbyder diverse kurser, ligger kernemålgruppen i 50+ kategorien4, men i de større byer er der flere unge (20-30 år), som deltager i kurserne. Vores målgruppe er meget bred, men vi vil fokusere på unge (20-30 år) således at det er denne målgruppe som vil være bærende af konceptet og hovedudbydere af kurser. Via Danmarks Statistik fandt vi frem til at Danmark fra har oplevet en markant stigning i behovet for kurser. Hermed kan vi konkludere at der er et stigende behov for kurser og dermed gode forhold for et koncept som WTK. Det har ikke været muligt at gå i dybden med undersøgelse af brugeroplevelse, da projektet 3 4 Disse data er opgivet af AOF og FOF efter telefoninterview 9

11 endnu ikke er kendt i Danmark. Det tætteste vi kom på et indtryk af målgruppens oplevelse var under EYA. Her fremlagde vi forslag til hvordan et kursus/event på WTK kan udfolde sig i en Content 360 strategi, som er nærmere beskrevet i afsnittet Content 360 strategi. På EYA var publikum til vores fremlæggelse utrolig begejstrede for vores forslag til hvorledes et event kunne udfolde sig og gav udtryk for stor interesse. Persona Vi har udarbejdet en persona for vores hovedmålgruppe som vi har defineret til at være unge mellem 20 til 30 år. Denne persona er vedlagt som bilag 2. Delkonklusion Ud fra vores research har vi fundet frem til at det vil være mest fornuftig at målrette markedsføring af WTK til målgruppen unge mellem 20 og 30 år, da der her ikke er nogen videre konkurrence. Derudover henvender vi os til begge køn og alle aldre, hvilket i sig selv er en differentiering i forhold til WTK s konkurrenter. Experience map Vi har udarbejdet tre Experience Maps, som viser hvordan tre forskellige brugere af WTK oplevelsesforløb vil være. Det viser hvilke faktorer vi skal være opmærksomme på i forhold til tre forskellige personer/målgrupper. 10

12 Delkonklusion Vi har fundet frem til, at der vil være en del forskelle i hvordan tre forskellige personer/målgruppers oplevelsesforløb vil være og dermed i hvordan WTK skal markedsføres i forhold til dem. Vi har set på de tre forskellige oplevelsesforløb; før begivenheden, ved begivenheden og efter begivenheden. De tre forskellige Experience Maps har været med til at danne grundlag for et Touchpoint Matrix, som findes i afsnittet Touchpoint Matrix i næste kapitel. 11

13 Website til WTK i Danmark Vi har udarbejdet et forslag til hvordan en dansk udgave at WTK websitet kunne se ud og er målrettet vores hovedmålgruppe, som er uge mellem 20 og 30 år. Herunder ses to billeder af vores bud på en dansk udgave af websitet. 12

14 13

15 14

16 4. Markedsføring af WTK i Danmark. Touchpoint For at markedsføre WTK er det vigtigt at anvende mange berøringspunkter og da projektet pt. benytter meget få berøringspunkter, såsom website5 og Facebook6, er det vigtigt, at se nærmere på hvilke der er optimale for at markedsføre konceptet. Samt hvordan disse kan kombineres. Det vil være optimalt i markedsføringen at optimere de berøringspunkter, som konceptet allerede anvender ved, at kombinere med nye berøringspunkter. På figuren herunder ses det Touchpoint Matrix som vi har udarbejdet for markedsføring af WTK i Danmark. Det viser de berøringspunkter vi ser, som vigtige og mest relevante i forhold til markedsføringen af WTK. Delkonklusion Vi har fundet frem til markedsførings steder, med forskellige berøringsflader. F.eks. via markedsføring i landsdækkende medier som rammer bredt i befolkningen kortvarigt eller via en app som henvender sig til den enkelte og i en langvarig periode

17 APP Ved at få lavet en mobilapplikation (app) vil vi optimere brugeroplevelsen samt gøre det nemmere for brugeren at finde frem til kurser og blive opdateret på disse. Via vores research kan vi konkludere, at andelen der bruger mobiltelefonen til internettet er steget fra 9 til 54% fra 2008 til Her downloader størstedelen app s og et stigende antal downloader aviser/nyheder via app. Da vi, som beskrevet i tidsplanen7, ønsker at markedsføre konceptet ved hjælp af statiske medier, såsom en avis, vil en app være optimal8 da man på den måde hurtigt kan få konceptet ind i hænderne på brugeren og i deres bevidsthed ved hjælp af en QR-kode f.eks.. CSR Ifølge top trends for CSR i 2012, er CSR via sociale medier populært9 og vi vil derfor kombinere CSR med Facebook10. I det månedlige event11 vil det være optimalt at indgå i et samarbejde med virksomheder der benytter CSR, såsom Toms Chokolade12 og dermed promovere samarbejdet og fokus på CSR via Facebook. Således er det muligt at gøre interessenter opmærksom på WTK s sociale ansvarlighed og dermed øge brugen og interessen for WTK. Ved fremover at fokusere på CSR kan WTK anvende en blanding af selektiv og usynlig strategi. En selektiv strategi kan medvirke til en differentiering i markedet og usynlig strategi kan give mulighed for at bruge CSR, som en metode til at bygge loyalitet og tillid til brandet og virksomhedens værdinormer. Content 360 Strategi I content 360 handler det om at se nye måder at markedsføre sig selv og gerne med brug af mange medier. Til WTK s 360 strategi har vi valgt at lave et koncept hvor der på 7 Referere%til%Tidsplan%for%konceptet% %http://www.dst.dk/da/presse/pressemeddelelser/2012=11=29=it=anvendelse=i=befolkningen.aspx%,% 9 %Social%Media%Rules:%ttp://www.forbes.com/sites/forbesleadershipforum/2012/01/18/the=top=10=trends=in=csr=for=2012/% 10 %I%Touchpoint%anvender%vi%Facebook 11 Se afsnittet 360 graders strategi 12 ttp://toms.dk/responsible%20choices.aspx - Toms Chokolade og CSR 8 16

18 hjemmesiden vil være nogle skjulte golden tickets eller månedens event, som WTK selv har arrangeret. Dette går ud på at folk som melder sig til et event med en golden ticket vil komme ud og opleve ting som de ikke regner med. F.eks. som vist på figuren herunder hvor personerne har de tilmeldt sig et rappelling event og tror de skal ud at rappelle ned af en lille bygning og det hele ånder fred og idyl. I stedet bliver de hentet i helikopter af deres instruktør som er ex-navy seal og flyver til alperne og rappeller i fantastiske omgivelser og overnatter på bjergskråningen. Dette vil selvfølgelig skabe noget omtale og en give en større lyst til at forsøge sig med et event. Alt dette skulle finansieres gennem sponsorater fra virksomheder. 17

19 Brand Utility Concept Når man arbejder med Brand Utility Koncepter, er der nogle ting som skal være opfyldt. Konceptet skal være; nyttigt, interaktivt, hjælpe brugeren, interessant og noget de kan relatere til13. Vi kom op med en strategi for WTK ud fra disse principper, som vi mener kan generere omtale og fokus på produktet. Vi ville oprette pop-up workshops som skal vise folk hvad hele konceptet går ud på. Dette kunne være en workshop på strøget hvor en kok viser hvordan man tilbereder maden bedst muligt, eller en sanger som giver undervisning i et supermarked eller som vist på billedet herunder; undervisning i springgymnastik. Det er noget folk ville kunne drage nytte af, de ville kunne deltage, det er interessant og når brugeren støder på hjemmesiden næste gang vil det være noget de kan relatere til og vil derfor være mere åben for at tilmelde sig

20 5. Forretningsmodel for WTK i Danmark Finansiering og indtjening Da vi har valgt at vi har valgt at WTK i Danmark ikke skal være en nonprofit koncept er det selvfølgelig nødvendigt at se på hvordan der kan tjenes penge i konceptet. Vi har valgt kort at liste mulige finansierings og indtjenings kilder op herunder. Konceptet kan i fremtiden skabe indtjening via en mobilapplikation, som kan benytte sig af følgende indtjeningsfunktioner. Abonnement: En fast pris for en periode med ubegrænset eller nærmere defineret forbrug. Betal pr. Download: Et beløb pr. download af f.eks. en bestemt feature. Demo eller ligth-version: Gratis version, men betaling for særlige features. Annoncefinansieret: Indtjening fra sponsorer via annoncer på applikationen. Fondsmidler: Der vil være mulighed for at søge mange forskellige fondsmidler, herunder vil vi specielt nævne kulturpenge. Valg af Forretningsmodel For vores udvikling at en forretningsplan for WTK i Danmark har vi valgt at tage udgangspunkt i forretningsmodellen for oplevelses økonomi The progression of the economic value. Som vist på figuren herunder, er dette en forretningsmodel der i sin helhed går ud på, at tage en råvare og lave den til et produkt, derefter at levere services til produktet og derefter tilføre oplevelser, som til sidst munder ud i en transformation. 19

21 Som vist på figuren herunder er råvaren i WTK viden, som laves til produktet events i form af en slags kurser. Disse kurser er så tilført en række services som gør det mere attraktivt for brugerne at bruge produktet. Efter at have tilført produktet en række services, som beskrevet tidligere i rapporten, skal der tilføjes oplevelser for brugerne inden konceptet transformeres. Tilføjelse af oplevelser, som Ifølge forretningsmodellen The progression of the economic value er den helt store forskel for at transformerer konceptet og skabe en succesfuld forretning ud af produktet. Konceptet WTK omhandler allerede oplevelser for brugerne, da det er meningen at brugerne mødes og lærer noget. Derfor har vi tilført ekstraordinære oplevelser som beskrevet i afsnitterne 360 graders strategi og brand utility concept oplevelses økonomi til konceptet. Det er netop disse to strategier der skal tilfører oplevelser der føre til transformation. Transformationen er at skabe opmærksomhed omkring konceptet udover den traditionelle markedsføring, så som annoncer og reklamer i trykte medier, tv og lignende. Dermed ønsker vi at transformationen er f.eks. i artikler, tv indslag og de sociale medier skabes positiv omtale, som fører til flere brugere af konceptet. The Real/Fake Matrix En ting der er vigtig at afklare, når en forretningsmodel for et produkt/koncept udvikles, er autensiteten for hele konceptet. En måde at klarlægge konceptets autensitet kan være at se konceptet i forhold til The Real/Fake Matrix som er vist på figuren herunder. Konceptet WTK ligger i feltet Real/Real, da det er hvad det siger det er og det er tro mod sig selv. Med andre ord kan det siges at WTK er læring mellem mennesker og ikke andet. Derimod ligger vores 360 graders strategi i feltet Fake/Real, da dem der melder sig til dette event tror det er et almindeligt event de skal til, men i virkeligheden viser det sig at være en helt ekstraordinær oplevelse de skal ud på. Eventen er dog tro mod konceptet, i form af at det stadig er læring mellem mennesker og derfor ligger vores 360 graders strategi i feltet Fake/Real. 20

22 Ligeledes kan vi placere vores Brandet Utility Concept i Real/Fake matrixen. Vi mener at det kan diskuteres hvor denne skal placeres. Denne kunne placeres i feltet Fake/Real da en popup workshop ikke er præcis det WTK i virkeligheden er, men det er stadig læring mellem mennesker. Vi har dog alligevel valgt at sætte det ind i feltet Real/Real, da pop-up workshoppen er hvad det siger det er og det er læring mellem mennesker Projektudviklingsmetode (SCRUM) Vi har for dette projekt valgt udviklingsmetoden SCRUM da vi fandt metoden mest relevant i forhold til planlægning af at overføre WTK til det danske marked. Projektforløbet planlægges kun i nogen grad og derfor har vi valgt en agil projektudviklingsmetode, så det løbende i processen er muligt at ændre og tilpasse WTK til det danske marked. Tidsplan Vi har lavet en tidsplan i form af et Gantt Chart, for at indføre WTK på det daske marked, som ses på figuren herunder. Delkonklusion Vi har udarbejdet en forretningsplan ud fra The progression of the economic value og inddraget vores 360 graders strategi og brand utility concept som oplevelses økonomi til konceptet. I forbindelse med indførelse på danske marked vil vi bruge projektudviklingsmetoden SCRUM, sådan at vi har mulighed for løbende i processen at ændre og tilføje ting. Herudfra har vi lavet en tidsplan over 7 måneder, som vi har vurderet der skal bruges for til at indføre og markedsføre WTK i Danmark. 21

23 6. Konklusion Erfaringer med virtuelt internationalt samarbejde Vi har igennem dette EYA projektforløb fået en del erfaringer med at arbejde virtuelt og internationalt. Vi må efter vores samarbejdet med finnerne konkluderer at finnerne i vores gruppe ikke var deltagende på samme niveau som vores gruppe i Danmark, og at deres seriøsitet omkring projektet manglede fuldstændigt. Derfor har vi udarbejdet en 10 punkts plan for hvordan vi i fremtiden bør håndtere et virtuelt internationalt samarbejde. Til vores evaluering af det virtuelle samarbejde med finnerne har vi inddraget de kulturelle forskelle der er mellem Danmark og Finland. Det viste sig dog at det ikke er heri at deres manglende interesse lå. Det skal dog nævnes at de dukkede op en halv time før vores fremlæggelse på EYA, og meget gerne ville tage hele æren for det arbejde vi danskere havde udført. Dette kan godt skyldes kulturforskellen, set ud fra den vores 5-D model. Kan WKT konceptet overføres direkte til Danmark Vi kan konkludere ud fra kulturforskellene mellem Danmark og Østrig, at hvis WTK overføres til det danske marked kan vi forvente en mindst lige så positiv modtagelse, som det har fået i Østrig. En af de ting hvor danskerne kan forvente at modtage WTK mere positivt, er i forhold til at danskerne ikke er bange for ukendte situationer på samme måde som østrigerne er. Og da WTK har til formål at folk møder andre og lærer noget nyt, vil deltagerne naturligvis blive udsat for ukendte situationer. Ydermere har vi udarbejdet en række forskellige strategiske tiltag, i form af et ballanced scorecard, som vi vil bruge i forhold til fremadrettet arbejde i både virtuelle teams, samt i forhold til at overføre WTK til de danske marked. Forretningsmodel for WTK-konceptet i forhold til det danske marked Vi har udarbejdet et Blue Ocean Canvas, hvor vi defineret de områder, hvor WTK differentierer sig i forhold til de danske konkurrenter: AOF, FOF og Ungdomsskolen. Ud fra dette har vi fundet frem til at der er god mulighed for at WTK kan blive en succes i Danmark, og at der er et marked for WTK. Ud fra vores research har vi fundet frem til at det vil være mest fornuftig at målrette markedsføring af WTK til målgruppen unge mellem 20 og 30 år, da der her ikke er nogen 22

24 videre konkurrence. Derudover henvender vi os til begge køn og alle aldre, hvilket i sig selv er en differentiering i forhold til WTKs konkurrenter. Vi har fundet frem til at der vil være en del forskelle i hvordan tre forskellige personer/målgruppers oplevelsesforløb vil være, og dermed i hvordan WTK skal markedsføres i forhold til dem. Vi har set på de tre forskellige oplevelsesforløb; før begivenheden, ved begivenheden og efter begivenheden. For at synliggøre dette har vi udarbejdet tre forskellige Experience Maps som også har været med til at danne grundlag for vores Touchpoint Matrix. Det viser os hvad vi har fundet frem til i forhold til markedsførings steder, med forskellige berøringsflader. For eksempel via markedsføring i landsdækkende medier, som kortvarigt rammer bredt i befolkningen eller via en app som henvender sig til den enkelte og i en langvarig periode. Til sidst har vi udarbejdet en forretningsplan ud fra The progression of the economic value og inddraget en 360 graders strategi og et brand utility concept som oplevelses økonomi til konceptet. I forbindelse med indførelse på danske marked vil vi bruge projektudviklingsmetoden SCRUM, sådan at vi har mulighed for løbende i processen at ændre og tilføje ting. Her ud fra har vi lavet en tidsplan over syv måneder, som vi har vurderet der skal bruges for at indføre og markedsføre WTK i Danmark. Perspektivering Der ligger en masse uforløst potentiale i dette koncept som bliver holdt tilbage af den forretningsmodel som de oprindelige opfindere grundlagde. Eller såkaldte forretningsmodel, for opfinderne havde ikke tænkt sig at tjene nogle penge på konceptet/produktet. Da vi spurgte ind til hvad de havde tænkt sig at gøre for at generere penge til at betale basale regninger og løn til de ansatte på portalen, svarede de at det ikke var meningen at det skulle generere nogle penge overhovedet, men hvis der skulle betales regninger ville de forsøge sig med crowd-founding. Hvis vi skulle tage konceptet til Danmark ville vi satse på virksomheder små som store der ønskede at generere omtale og større kundesegment, som skulle lave arrangementer og event. Der ligger en stor branding værdi i dette koncept som hvis gjort rigtig kan blive en succes. En anden ting er at vi ville give afholderen af eventet mulighed for at tage betaling for sin workshop. Dette vil højne kvaliteten af eventene og på sigt skabe flere tilfredse kunder samt et bedre produkt. 23

25 Literaturliste Webadresser Social>Media>Rules:>http://www.forbes.com/sites/forbesleadershipforum/2012/01/18/the4top4104 trends4in4csr4for42012/> - Toms Chokolade og CSR Andre Kilder Disse data er opgivet af AOF og FOF efter telefoninterview 24

26 Bilag 1 10 punkts anbefaling 1. Vælg kommunikationsmedie Media Richness Teori (MRT) er den mest indflydelsesrige og udbredte teori om, hvorledes medier påvirker samarbejde, og hvilke medier teammedlemmer skal bruge til løsning af forskellige opgaver. Grundantagelsen er, at medier er forskellige i deres evne til at håndtere detaljerede oplysninger. Kommunikation ansigt til ansigt, videokonferencer og telefon bliver opfattet som brede eller rige medier, fordi de tillader umiddelbar feedback og giver teammedlemmer mulighed for umiddelbart at korrigere og beskrive deres synspunkter. Modsat finder vi de slanke eller smalle medier såsom og organisatoriske dokumenter, der i mindre grad tillader hurtig feedback og viden udveksling. MRT foreskriver anvendelsen af rige medier til komplekse og kreative opgaver, som er præget af tvetydige budskaber og usikkerhed, fordi der her er brug for en høj grad af feedback og diskussion. Slankere medier, såsom , egner sig bedre til problemstillinger, hvor opgaven og løsningen er relativt eksplicit, da der her kræves mindre afstemning og diskussion blandt teammedlemmerne. 2. Brug kun et sprog. Sprogforskelle udgør en kendt, men ofte negligeret barriere for kreative arbejdsprocesser, idet at kommunikationen bliver mindre flydende. De termer og begreber, som anvendes, bliver let uklare i interkulturelt kreativt samarbejde, og det hæmmer den gensidige forståelse. Virtuelle multikulturelle teams kommunikerer gennem et fælles sprog, der som regel er engelsk. Da dette sprog sjældent er modersmål for alle medlemmerne, eksisterer en kommunikativ mangfoldighed. Den kommer bl.a. til udtryk ved forskelle i teammedlemmernes engelskniveau, accenter, fraser og kommunikationsstil. Der er dog en del forskning, som viser, at regelmæssig kommunikation er med til at forme det fælles sprog i gruppen, således at det bliver lettere for teammedlemmerne at kommunikere indbyrdes, efterhånden som fælles udtryk og kommunikationsstile koordineres. 3. Lær hinanden at kende. Sørg for at lære hinanden at kende, i f.eks. et chatrum. Dette ville skabe en større forståelse og bedre samarbejde. Sæt tid af til smalltalk efter hvert møde da dette også vil binde gruppemedlemmerne tættere sammen. 4. Fortæl hvordan I hver især ser på projektet. De kreative processer bliver i væsentlig grad påvirket af den kulturarv, som deltagerne bringer med sig, da forståelser af, hvad kreativitet er, og hvordan man agerer i en kreativ proces, er forskellig fra land til land. Således kan variationer i den måde, hvorpå vi strukturerer kommunikationen og vores forståelser af målet, hæmme processen mod fri og åben ideudvikling. 5. Udarbejd regler for samarbejdet. 25

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK Firma- og projektnavn: Biibo I/S URL til website: www.lej1bil.dk URL til projektsite: mmd3semspring2012.mmd.eal.dk Antal anslag (med mellemrum): 121.246 Afleveringsdato:

Læs mere

RUC Roskilde Universitet

RUC Roskilde Universitet Hvordan går det, ProjektDanmark? Projektlederundersøgelsen 2014 www.ruc.dk www.mannaz.com RUC Roskilde Universitet Top fem udfordringer for projektlederne 1At få tilstrækkeligt med ressourcer 4til projektet

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

PROCESRAPPORT KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Procesrapport om

PROCESRAPPORT KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Procesrapport om Procesrapport om 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Problemfelt Problemformulering Metodisk tilgang OPSAMLENDE ANALYSE Markedsanalyse Konkurrentanalyse Målgruppeanalyse Delkonklusion Idégenerering Test Visuel

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse-

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse- Indholdsfortegnelse- Problemfelt... 2! Problemformulering... 3! Afgrænsning... 3! Dimensioner... 4! PapuaKids og bestyrelsen... 4! Medlemmer... 22! Ekstern kommunikation... 25! Evaluering... 42! Konklusion...

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets

Læs mere

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Lavet af: Mikkel Damkiær Christoffer S. R. Christensen Claus Møller Asger Bolvig Stine B. Jørgensen Bedømmelse:

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Innovation og/eller effektivitet

Innovation og/eller effektivitet HD 2. del Økonomistyring og Procesledelse Opgaveløser: Charlotte Rehné Jensen Vejleder: Peter Beyer INDHOLDSFORTEGNELSE EXECUTIVE SUMMARY... 3 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 5 2. PROBLEMFORMULERING... 6 3. METODE...

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet Peter Hagedorn-Rasmussen Anders Henten Rikke Bygballe Møller Juni 2005 1. Introduktion RobinHus er en relativt ny ejendomsmæglerkæde,

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR BUSINESS ACADEMY AARHUS TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR E-CONCEPT DEVELOPMENT EKU12D VEJLEDER: ULRIK BOHNSTEDT CHRISTENSEN AFLEVERINGSDATO

Læs mere

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Læsevejledning 1.0 Indledning Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Nye arbejdsrutiner indføres At ændre produktionsformer Større omlægningsprojekter 3.0 Værktøjer i forandringsarbejdet

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE MOBILE MEDIER MOBILE UNGE Formidlingsrapport 02/05 Redigeret af: Christian Østergaard Madsen Gitte Stald Udarbejdet af Studerende og undervisere på projektet Mobile medier mobile unge Film & Medievidenskab

Læs mere