1./ 2./ 3./ / APP...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1./ 2./ 3./ 10 10 10 11 12 4./ 15 15 APP..."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1! 1./! Indledning... 2! Problemformulering... 2! Metode... 3! 2.////Internationalt/samarbejde... 4! Delkonklusion:... 4! 10/punkts/anbefaling... 6! Delkonklusion... 6! Balanced/Scorecard... 6! Delkonklusion... 7! 3.////WTK/i/forhold/til/det/danske/marked... 8! Konkurrenter... 8! Blue/Ocean/Canvas... 8! Konkurrenterne... 8! Persona... 10! Delkonklusion... 10! Experience/map... 10! Delkonklusion... 11! Website/til/WTK/i/Danmark... 12! 4./! Markedsføring/af/WTK/i/Danmark ! Delkonklusion... 15! APP... 16! Content/360 /Strategi... 16! Brand/Utility/Concept... 18! 5./! Forretningsmodel/for/WTK/i/Danmark... 19! Finansiering/og/indtjening... 19! Valg/af/Forretningsmodel... 19! The/Real/Fake/Matrix... 20! Projektudviklingsmetode/(SCRUM)... 21! Tidsplan... 21! Delkonklusion... 21! 6.////Konklusion... 22! Erfaringer/med/virtuelt/internationalt/samarbejde... 22! Kan/WKT/konceptet/overføres/direkte/til/Danmark... 22! Forretningsmodel/for/WTK[konceptet/i/forhold/til/det/danske/marked... 22! Perspektivering... 23! Literaturliste... 24! Webadresser... 24! Andre/Kilder... 24! Bilag/1/ /10/punkts/anbefaling... 25! Relevant/litteratur/til/10/punktsandbefaling:... 26! Bilag/2/[/Persona... 28! Bilag/ ! Bilag/ ! Signatur... 32! 1

3 1. Indledning I forbindelse med European Youth Award 2012 (herefter kaldet EYA) har vi arbejdet med projektet Wissen Teilen Können (herefter kaldet WTK), som er et af de 12 nominerede projekter. Projektet har til formål at dele viden og færdigheder mellem alle aldre og køn, via websitet som en nonprofit løsning. Under EYA havde vi en dialog med konceptudviklerne og har fået mulighed for at overføre konceptet til det danske marked. Derfor har vi i denne rapport, valgt at fokuserer på hvordan WTK kan overføres til det danske marked. Som led i forberedelserne til EYA, har vi arbejdet med 4 specifikke spørgsmål i grupper med finske og spanske studerende. Spørgsmålene omhandlede hvordan vi i vores gruppe så WTK i forhold til: projektets kvaliteter, forslag til forbedringer, hvad har vi lært af at samarbejde internationalt samt The Millennium Development Goals. På selve EYA præsenterede vi vores svar på de 4 spørgsmål. Et vores forslag var i forhold til markedsføring af WTK. Dette forslag blev så positivt modtaget af udviklerne af WTK, at de efterfølgende har sendt os al deres projektmateriale, så vi kan overføre konceptet til Danmark. Problembaggrund I forberedelserne og under vores deltagelse i EYA, er vi stødt på forskellige problemer i forhold til samarbejdet i det virtuelle team med Finland og Spanien. Da vi har fået mulighed for at føre WTK til Danmark, vil vi se på faktorer i forhold til danske konkurrenter, om der er en målgruppe, hvordan skal det markedsføres og lignende. Der kan også være kulturelle og sproglige aspekter, som vi skal være opmærksomme på. Problemstilling For at opnå succes i Danmark, skal konceptet løse et konkret problem for en bestemt målgruppe. Det er derfor vigtigt at vi definerer, hvor konceptet kan skille sig ud i forhold til konkurrenter på det danske marked. Vi ser desuden en problemstilling i at WTK er baseret på, at det skal være nonprofit og hvordan det skal markedsførers i Danmark. Problemformulering Hvilke erfaringer har vi fået ved at arbejde virtuelt og internationalt i forbindelse med EYA? Kan WTK konceptet overføres direkte til Danmark eller skal konceptet modificeres? Hvordan kan der udarbejdes en forretningsmodel for WTK-konceptet i forhold til det danske marked? Problemafgrænsning Vi har valgt ikke at beskæftige os med det samarbejde vi har haft med Spanien, da vi kun var i gruppe med spanske studerende og samarbejde har været på et så lille niveau at vi ikke ser os i stand til at udlede ret meget konkret af netop dette samarbejde. Ydermere har vi valgt ikke at se på projektet i forhold til andre lande end Danmark, men i stedet gå i dybden med 2

4 i forhold til det danske marked. Metode Følgende metoder og modeller er anvendt under projektet og står nærmere beskrevet under de enkelte afsnit. Geert Hofsteedes 5-D Model Balanced Scorecard Blue Ocean Canvas Experience Maps Touchpoint Matrix Content 360 Strategi Brand Utility Concept The Progression of the Economic Value The Real/Fake Matrix SCRUM Gannt Chart 3

5 2. Internationalt samarbejde Deltagerlandene Vi har anvendt Geert Hofstedes teori til, at sammenligne Danmark, Finland og Østrig for at få indblik i kulturforskellen, samt hvor og hvor meget de adskiller sig fra hinanden. Efterfølgende kommer vi ind på den indflydelse kulturforskellene har haft på projektet samt forskellen på den succes konceptet kan få i Danmark sammenlignet med Østrig. På figuren herunder har vi sammenlignet Danmark, Østrig og Finland i en 5-D model. 5-D modellen belyser forskellene på de 3 lande i forhold til 5 forskellige dimensioner. Grafen herover viser sammenligningen af de 3 lande på følgende 5 dimensioner: Power Distance (PDI), Individualisme (IDV), Masculinity/Femininity (MAS), Uncertainty Avoidance (UAI), Long Term Orientation (LTO). Vores uddybende analyse af de enkelte parametre findes i bilag 4. Delkonklusion: Vi har i dette afsnit set på kulturforskellene mellem Danmark, Finland og Østrig og fundet frem til, at hvis WTK overføres til det danske marked kan vi forvente en mindst lige så positiv modtagelse, som det har fået i Østrig. En af de ting, hvor danskerne kan forvente at modtage WTK mere positivt er i forhold til at danskerne ikke er bange for ukendte situationer på samme måde, som Østrigerne er. Og da WTK har til formål at folk møder andre og lære noget nyt, vil deltagerne naturligvis blive udsat for ukendte situationer. Erfaringer med internationale samarbejdsrelationer I forbindelse med EYA skulle vi indgå i et samarbejde med et virtuelt team fra Finland. 4

6 Vores erfaringer heraf er ikke positive. Vi oplevede et meget mangelfuldt samarbejde da de udeblev fra vigtige aftaler, samt ofte bidragede med ikke-relevant viden ift. projektet og de stillede opgaver. Inden EYA i Østrig fik vi stillet en række opgaver. Disse skulle bearbejdes i det virtuelle team, men vi oplevede her et mangelfuldt samarbejde da det meste af deres bidrag ikke var brugbart. Under EYA blev dette dog ikke bedre, da Finland udeblev fra aftaler. Dermed bidragede de ikke med noget brugbart til fremlæggelsen af projektet og vi oplevede et skuffende og mangelfuldt samarbejde. Vi følte endvidere, at de forsøgte at tage æren for arbejde, som de ikke selv havde bidraget til. Planlægning af samarbejdet har vi ikke oplevet, som værende særlig konstruktiv. Meningen var at teamet skulle mødes via Facebook og GoogleHangout, men dette blev ikke anvendt og dermed mødtes hele teamet aldrig. Vi har udarbejdet en tidsplan for hele projektet før og efter EYA-arrangementet, som skal give indblik i projektarbejdets forløb. Tidsplanen ses herunder. 5

7 10 punkts anbefaling Vi har hertil udarbejdet en 10 punkts plan med anbefalinger for et fremtidigt internationalt/virtuelt samarbejde samt referencer til uddybende litteratur om emnet. Herunder ses de 10 punkter i hovedoverskrifter. Den originale uddybende 10 punkts plan og link til uddybende litteratur er vedlagt som Bilag Vælg kommunikationsmedie 2. Brug ét sprog 3. Lær folk at kende 4. Fortæl hvordan i hver i sær ser på projektet 5. Udarbejd regler for samarbejde 6. Fast læg en rollefordeling 7. Udarbejd et fælles mål 8. Husk at i er et team 9.Vær opmærksom på tidsforskel 10. Passende arbejdsmængde Delkonklusion Under samarbejdet med finnerne har vi manglet deres deltagelse og seriøsitet for projektet. Derfor vil vi i fremtiden være opmærksomme på hvordan et sådan samarbejde bør håndteres og tage udgangspunkt i den udarbejde 10 punkts plan. Ydermere vil vi inden projektets start lave en deltaljeret tidsplan for projektet, som skal synliggøre hvor og hvornår de enkelte projektdele er planlagt til at foregå. Balanced Scorecard Vi har udarbejdet et Balanced Scorecard for at få overblik over hvilke strategiske tiltag og mål vi ser inden for perspektiverne: finansielt, kunde, medarbejdere og proces, ved fremtidige projekter af lignende karakter. Det udarbejdede Balanced Scorecard ses på figuren herunder. 6

8 BSC Vision og strategi Finansielt Kunde Medarbejdere Proces Mål Definere hvorledes konceptet markedsføres og hvilken målgruppe konceptet markedsføres til. Kriterier Indsamle data via research og dermed finde frem til målgruppen. Bl.a. via interview og kilder såsom Danmarks Statistik. At komme frem til under projektforløbet hvorledes projektet kan opnå et finansielt perspektiv via forretningsorienterede modeller. Anvende research og relevante modeller. Tage højde for at tilpasse konceptet til det danske marked fra et finansielt perspektiv og dermed økonomisk tage højde for afholder af eventet. Anvende forretningsorienterede modeller/strategi for hvordan konceptet tilpasses det danske marked og brugeren (afholder af eventet). I fællesskab definere et fælles syn på formålet med projektet. Opretholde et tæt samarbejde på et højt plan samt arbejde sammen imod et fælles mål. Overholde projektets tidsramme og deadline samt anvende de valgte research former til at komme frem til valide resultater. I fællesskab definere en deadline og relevant researchformer. Delkonklusion Vi har fundet frem til en række forskellige strategiske tiltag, som vi vil bruge i forhold til fremadrettet arbejde i virtuelle teams samt i forhold til at overføre WTK til de danske marked. 7

9 3. WTK i forhold til det danske marked Vi synes det kunne være spændene at tage WTK til Danmark og lave en forretningsstrategi for projektet. Vi har diskuteret indbyrdes i gruppen, samt med de østrigske udviklere af WTK om hvorvidt det er en holdbar løsning at det skal være et nonprofit projekt. Vi er i den forbindelse kommet frem til, at vi mener det ikke skal være en nonprofit løsning vi fører til Danmark. Grunden til dette er, at vi ser det som en stor forhindring at dem der udbyder et event og deler ud af sin viden ikke vil synes det er attraktivt da de intet får for det. I afsnittene i dette kapitel ser vi på hvordan vi mener WTK kan overføres til Danmark og blive en succes. Bl.a. ser vi på konkurrenter, målgruppe, markedsføring og finansiering. Konkurrenter Blue Ocean Canvas Via et Blue Ocean Canvas har vi defineret hvilke faktorer konceptet differentierer sig fra konkurrenterne. Konkurrenterne Vi har researchet os frem til at WTK-konceptets tre hovedkonkurrenter er AOF, FOF og Ungdomsskole. AOF og FOF udbyder en bred vifte af kurser over hele landet og henvender sig primært til voksne. Prisen varierer, men ligger forholdsvist højt1. Ungdomsskole henvender sig til unge fra år og er beliggende i hele landet. Kursusprisen varierer i den lave ende og er oftest gratis2. Vi har lavet et Blue Ocean Canvas af WTK i forhold til de 3 konkurrenter som ses på grafen herunder:

10 Vi har sammenlignet WTK med de 3 konkurrenter på de 4 følgende parametre: pris, udbud, networking og alder. For at læse nærmer omkring hvordan vi kan øge, reducere eller eliminere se bilag 3. Delkonklusion Vha. Blue Ocean Canvas har vi defineret de områder, hvor WTK differentierer sig på i forhold til AOF, FOF og Ungdomsskolen. Vi har fundet frem til at der er god mulighed for at WTK kan blive en succes i Danmark og at der er et marked for WTK. Målgruppe I princippet er alle, som kan bruge internettet vores målgruppe, men vi har valgt en primær målgruppe som hedder m/k mellem år3, fordi vi mener det er disse som vil bruge sitet mest. Vi interviewede FOF og AOF, hvor vi fik indblik i hvem der benytter sig af kurser. Ift. kursusdeltagelse i AOF og FOF, som begge tilbyder diverse kurser, ligger kernemålgruppen i 50+ kategorien4, men i de større byer er der flere unge (20-30 år), som deltager i kurserne. Vores målgruppe er meget bred, men vi vil fokusere på unge (20-30 år) således at det er denne målgruppe som vil være bærende af konceptet og hovedudbydere af kurser. Via Danmarks Statistik fandt vi frem til at Danmark fra har oplevet en markant stigning i behovet for kurser. Hermed kan vi konkludere at der er et stigende behov for kurser og dermed gode forhold for et koncept som WTK. Det har ikke været muligt at gå i dybden med undersøgelse af brugeroplevelse, da projektet 3 4 Disse data er opgivet af AOF og FOF efter telefoninterview 9

11 endnu ikke er kendt i Danmark. Det tætteste vi kom på et indtryk af målgruppens oplevelse var under EYA. Her fremlagde vi forslag til hvordan et kursus/event på WTK kan udfolde sig i en Content 360 strategi, som er nærmere beskrevet i afsnittet Content 360 strategi. På EYA var publikum til vores fremlæggelse utrolig begejstrede for vores forslag til hvorledes et event kunne udfolde sig og gav udtryk for stor interesse. Persona Vi har udarbejdet en persona for vores hovedmålgruppe som vi har defineret til at være unge mellem 20 til 30 år. Denne persona er vedlagt som bilag 2. Delkonklusion Ud fra vores research har vi fundet frem til at det vil være mest fornuftig at målrette markedsføring af WTK til målgruppen unge mellem 20 og 30 år, da der her ikke er nogen videre konkurrence. Derudover henvender vi os til begge køn og alle aldre, hvilket i sig selv er en differentiering i forhold til WTK s konkurrenter. Experience map Vi har udarbejdet tre Experience Maps, som viser hvordan tre forskellige brugere af WTK oplevelsesforløb vil være. Det viser hvilke faktorer vi skal være opmærksomme på i forhold til tre forskellige personer/målgrupper. 10

12 Delkonklusion Vi har fundet frem til, at der vil være en del forskelle i hvordan tre forskellige personer/målgruppers oplevelsesforløb vil være og dermed i hvordan WTK skal markedsføres i forhold til dem. Vi har set på de tre forskellige oplevelsesforløb; før begivenheden, ved begivenheden og efter begivenheden. De tre forskellige Experience Maps har været med til at danne grundlag for et Touchpoint Matrix, som findes i afsnittet Touchpoint Matrix i næste kapitel. 11

13 Website til WTK i Danmark Vi har udarbejdet et forslag til hvordan en dansk udgave at WTK websitet kunne se ud og er målrettet vores hovedmålgruppe, som er uge mellem 20 og 30 år. Herunder ses to billeder af vores bud på en dansk udgave af websitet. 12

14 13

15 14

16 4. Markedsføring af WTK i Danmark. Touchpoint For at markedsføre WTK er det vigtigt at anvende mange berøringspunkter og da projektet pt. benytter meget få berøringspunkter, såsom website5 og Facebook6, er det vigtigt, at se nærmere på hvilke der er optimale for at markedsføre konceptet. Samt hvordan disse kan kombineres. Det vil være optimalt i markedsføringen at optimere de berøringspunkter, som konceptet allerede anvender ved, at kombinere med nye berøringspunkter. På figuren herunder ses det Touchpoint Matrix som vi har udarbejdet for markedsføring af WTK i Danmark. Det viser de berøringspunkter vi ser, som vigtige og mest relevante i forhold til markedsføringen af WTK. Delkonklusion Vi har fundet frem til markedsførings steder, med forskellige berøringsflader. F.eks. via markedsføring i landsdækkende medier som rammer bredt i befolkningen kortvarigt eller via en app som henvender sig til den enkelte og i en langvarig periode

17 APP Ved at få lavet en mobilapplikation (app) vil vi optimere brugeroplevelsen samt gøre det nemmere for brugeren at finde frem til kurser og blive opdateret på disse. Via vores research kan vi konkludere, at andelen der bruger mobiltelefonen til internettet er steget fra 9 til 54% fra 2008 til Her downloader størstedelen app s og et stigende antal downloader aviser/nyheder via app. Da vi, som beskrevet i tidsplanen7, ønsker at markedsføre konceptet ved hjælp af statiske medier, såsom en avis, vil en app være optimal8 da man på den måde hurtigt kan få konceptet ind i hænderne på brugeren og i deres bevidsthed ved hjælp af en QR-kode f.eks.. CSR Ifølge top trends for CSR i 2012, er CSR via sociale medier populært9 og vi vil derfor kombinere CSR med Facebook10. I det månedlige event11 vil det være optimalt at indgå i et samarbejde med virksomheder der benytter CSR, såsom Toms Chokolade12 og dermed promovere samarbejdet og fokus på CSR via Facebook. Således er det muligt at gøre interessenter opmærksom på WTK s sociale ansvarlighed og dermed øge brugen og interessen for WTK. Ved fremover at fokusere på CSR kan WTK anvende en blanding af selektiv og usynlig strategi. En selektiv strategi kan medvirke til en differentiering i markedet og usynlig strategi kan give mulighed for at bruge CSR, som en metode til at bygge loyalitet og tillid til brandet og virksomhedens værdinormer. Content 360 Strategi I content 360 handler det om at se nye måder at markedsføre sig selv og gerne med brug af mange medier. Til WTK s 360 strategi har vi valgt at lave et koncept hvor der på 7 Referere%til%Tidsplan%for%konceptet% %http://www.dst.dk/da/presse/pressemeddelelser/2012=11=29=it=anvendelse=i=befolkningen.aspx%,% 9 %Social%Media%Rules:%ttp://www.forbes.com/sites/forbesleadershipforum/2012/01/18/the=top=10=trends=in=csr=for=2012/% 10 %I%Touchpoint%anvender%vi%Facebook 11 Se afsnittet 360 graders strategi 12 ttp://toms.dk/responsible%20choices.aspx - Toms Chokolade og CSR 8 16

18 hjemmesiden vil være nogle skjulte golden tickets eller månedens event, som WTK selv har arrangeret. Dette går ud på at folk som melder sig til et event med en golden ticket vil komme ud og opleve ting som de ikke regner med. F.eks. som vist på figuren herunder hvor personerne har de tilmeldt sig et rappelling event og tror de skal ud at rappelle ned af en lille bygning og det hele ånder fred og idyl. I stedet bliver de hentet i helikopter af deres instruktør som er ex-navy seal og flyver til alperne og rappeller i fantastiske omgivelser og overnatter på bjergskråningen. Dette vil selvfølgelig skabe noget omtale og en give en større lyst til at forsøge sig med et event. Alt dette skulle finansieres gennem sponsorater fra virksomheder. 17

19 Brand Utility Concept Når man arbejder med Brand Utility Koncepter, er der nogle ting som skal være opfyldt. Konceptet skal være; nyttigt, interaktivt, hjælpe brugeren, interessant og noget de kan relatere til13. Vi kom op med en strategi for WTK ud fra disse principper, som vi mener kan generere omtale og fokus på produktet. Vi ville oprette pop-up workshops som skal vise folk hvad hele konceptet går ud på. Dette kunne være en workshop på strøget hvor en kok viser hvordan man tilbereder maden bedst muligt, eller en sanger som giver undervisning i et supermarked eller som vist på billedet herunder; undervisning i springgymnastik. Det er noget folk ville kunne drage nytte af, de ville kunne deltage, det er interessant og når brugeren støder på hjemmesiden næste gang vil det være noget de kan relatere til og vil derfor være mere åben for at tilmelde sig

20 5. Forretningsmodel for WTK i Danmark Finansiering og indtjening Da vi har valgt at vi har valgt at WTK i Danmark ikke skal være en nonprofit koncept er det selvfølgelig nødvendigt at se på hvordan der kan tjenes penge i konceptet. Vi har valgt kort at liste mulige finansierings og indtjenings kilder op herunder. Konceptet kan i fremtiden skabe indtjening via en mobilapplikation, som kan benytte sig af følgende indtjeningsfunktioner. Abonnement: En fast pris for en periode med ubegrænset eller nærmere defineret forbrug. Betal pr. Download: Et beløb pr. download af f.eks. en bestemt feature. Demo eller ligth-version: Gratis version, men betaling for særlige features. Annoncefinansieret: Indtjening fra sponsorer via annoncer på applikationen. Fondsmidler: Der vil være mulighed for at søge mange forskellige fondsmidler, herunder vil vi specielt nævne kulturpenge. Valg af Forretningsmodel For vores udvikling at en forretningsplan for WTK i Danmark har vi valgt at tage udgangspunkt i forretningsmodellen for oplevelses økonomi The progression of the economic value. Som vist på figuren herunder, er dette en forretningsmodel der i sin helhed går ud på, at tage en råvare og lave den til et produkt, derefter at levere services til produktet og derefter tilføre oplevelser, som til sidst munder ud i en transformation. 19

21 Som vist på figuren herunder er råvaren i WTK viden, som laves til produktet events i form af en slags kurser. Disse kurser er så tilført en række services som gør det mere attraktivt for brugerne at bruge produktet. Efter at have tilført produktet en række services, som beskrevet tidligere i rapporten, skal der tilføjes oplevelser for brugerne inden konceptet transformeres. Tilføjelse af oplevelser, som Ifølge forretningsmodellen The progression of the economic value er den helt store forskel for at transformerer konceptet og skabe en succesfuld forretning ud af produktet. Konceptet WTK omhandler allerede oplevelser for brugerne, da det er meningen at brugerne mødes og lærer noget. Derfor har vi tilført ekstraordinære oplevelser som beskrevet i afsnitterne 360 graders strategi og brand utility concept oplevelses økonomi til konceptet. Det er netop disse to strategier der skal tilfører oplevelser der føre til transformation. Transformationen er at skabe opmærksomhed omkring konceptet udover den traditionelle markedsføring, så som annoncer og reklamer i trykte medier, tv og lignende. Dermed ønsker vi at transformationen er f.eks. i artikler, tv indslag og de sociale medier skabes positiv omtale, som fører til flere brugere af konceptet. The Real/Fake Matrix En ting der er vigtig at afklare, når en forretningsmodel for et produkt/koncept udvikles, er autensiteten for hele konceptet. En måde at klarlægge konceptets autensitet kan være at se konceptet i forhold til The Real/Fake Matrix som er vist på figuren herunder. Konceptet WTK ligger i feltet Real/Real, da det er hvad det siger det er og det er tro mod sig selv. Med andre ord kan det siges at WTK er læring mellem mennesker og ikke andet. Derimod ligger vores 360 graders strategi i feltet Fake/Real, da dem der melder sig til dette event tror det er et almindeligt event de skal til, men i virkeligheden viser det sig at være en helt ekstraordinær oplevelse de skal ud på. Eventen er dog tro mod konceptet, i form af at det stadig er læring mellem mennesker og derfor ligger vores 360 graders strategi i feltet Fake/Real. 20

22 Ligeledes kan vi placere vores Brandet Utility Concept i Real/Fake matrixen. Vi mener at det kan diskuteres hvor denne skal placeres. Denne kunne placeres i feltet Fake/Real da en popup workshop ikke er præcis det WTK i virkeligheden er, men det er stadig læring mellem mennesker. Vi har dog alligevel valgt at sætte det ind i feltet Real/Real, da pop-up workshoppen er hvad det siger det er og det er læring mellem mennesker Projektudviklingsmetode (SCRUM) Vi har for dette projekt valgt udviklingsmetoden SCRUM da vi fandt metoden mest relevant i forhold til planlægning af at overføre WTK til det danske marked. Projektforløbet planlægges kun i nogen grad og derfor har vi valgt en agil projektudviklingsmetode, så det løbende i processen er muligt at ændre og tilpasse WTK til det danske marked. Tidsplan Vi har lavet en tidsplan i form af et Gantt Chart, for at indføre WTK på det daske marked, som ses på figuren herunder. Delkonklusion Vi har udarbejdet en forretningsplan ud fra The progression of the economic value og inddraget vores 360 graders strategi og brand utility concept som oplevelses økonomi til konceptet. I forbindelse med indførelse på danske marked vil vi bruge projektudviklingsmetoden SCRUM, sådan at vi har mulighed for løbende i processen at ændre og tilføje ting. Herudfra har vi lavet en tidsplan over 7 måneder, som vi har vurderet der skal bruges for til at indføre og markedsføre WTK i Danmark. 21

23 6. Konklusion Erfaringer med virtuelt internationalt samarbejde Vi har igennem dette EYA projektforløb fået en del erfaringer med at arbejde virtuelt og internationalt. Vi må efter vores samarbejdet med finnerne konkluderer at finnerne i vores gruppe ikke var deltagende på samme niveau som vores gruppe i Danmark, og at deres seriøsitet omkring projektet manglede fuldstændigt. Derfor har vi udarbejdet en 10 punkts plan for hvordan vi i fremtiden bør håndtere et virtuelt internationalt samarbejde. Til vores evaluering af det virtuelle samarbejde med finnerne har vi inddraget de kulturelle forskelle der er mellem Danmark og Finland. Det viste sig dog at det ikke er heri at deres manglende interesse lå. Det skal dog nævnes at de dukkede op en halv time før vores fremlæggelse på EYA, og meget gerne ville tage hele æren for det arbejde vi danskere havde udført. Dette kan godt skyldes kulturforskellen, set ud fra den vores 5-D model. Kan WKT konceptet overføres direkte til Danmark Vi kan konkludere ud fra kulturforskellene mellem Danmark og Østrig, at hvis WTK overføres til det danske marked kan vi forvente en mindst lige så positiv modtagelse, som det har fået i Østrig. En af de ting hvor danskerne kan forvente at modtage WTK mere positivt, er i forhold til at danskerne ikke er bange for ukendte situationer på samme måde som østrigerne er. Og da WTK har til formål at folk møder andre og lærer noget nyt, vil deltagerne naturligvis blive udsat for ukendte situationer. Ydermere har vi udarbejdet en række forskellige strategiske tiltag, i form af et ballanced scorecard, som vi vil bruge i forhold til fremadrettet arbejde i både virtuelle teams, samt i forhold til at overføre WTK til de danske marked. Forretningsmodel for WTK-konceptet i forhold til det danske marked Vi har udarbejdet et Blue Ocean Canvas, hvor vi defineret de områder, hvor WTK differentierer sig i forhold til de danske konkurrenter: AOF, FOF og Ungdomsskolen. Ud fra dette har vi fundet frem til at der er god mulighed for at WTK kan blive en succes i Danmark, og at der er et marked for WTK. Ud fra vores research har vi fundet frem til at det vil være mest fornuftig at målrette markedsføring af WTK til målgruppen unge mellem 20 og 30 år, da der her ikke er nogen 22

24 videre konkurrence. Derudover henvender vi os til begge køn og alle aldre, hvilket i sig selv er en differentiering i forhold til WTKs konkurrenter. Vi har fundet frem til at der vil være en del forskelle i hvordan tre forskellige personer/målgruppers oplevelsesforløb vil være, og dermed i hvordan WTK skal markedsføres i forhold til dem. Vi har set på de tre forskellige oplevelsesforløb; før begivenheden, ved begivenheden og efter begivenheden. For at synliggøre dette har vi udarbejdet tre forskellige Experience Maps som også har været med til at danne grundlag for vores Touchpoint Matrix. Det viser os hvad vi har fundet frem til i forhold til markedsførings steder, med forskellige berøringsflader. For eksempel via markedsføring i landsdækkende medier, som kortvarigt rammer bredt i befolkningen eller via en app som henvender sig til den enkelte og i en langvarig periode. Til sidst har vi udarbejdet en forretningsplan ud fra The progression of the economic value og inddraget en 360 graders strategi og et brand utility concept som oplevelses økonomi til konceptet. I forbindelse med indførelse på danske marked vil vi bruge projektudviklingsmetoden SCRUM, sådan at vi har mulighed for løbende i processen at ændre og tilføje ting. Her ud fra har vi lavet en tidsplan over syv måneder, som vi har vurderet der skal bruges for at indføre og markedsføre WTK i Danmark. Perspektivering Der ligger en masse uforløst potentiale i dette koncept som bliver holdt tilbage af den forretningsmodel som de oprindelige opfindere grundlagde. Eller såkaldte forretningsmodel, for opfinderne havde ikke tænkt sig at tjene nogle penge på konceptet/produktet. Da vi spurgte ind til hvad de havde tænkt sig at gøre for at generere penge til at betale basale regninger og løn til de ansatte på portalen, svarede de at det ikke var meningen at det skulle generere nogle penge overhovedet, men hvis der skulle betales regninger ville de forsøge sig med crowd-founding. Hvis vi skulle tage konceptet til Danmark ville vi satse på virksomheder små som store der ønskede at generere omtale og større kundesegment, som skulle lave arrangementer og event. Der ligger en stor branding værdi i dette koncept som hvis gjort rigtig kan blive en succes. En anden ting er at vi ville give afholderen af eventet mulighed for at tage betaling for sin workshop. Dette vil højne kvaliteten af eventene og på sigt skabe flere tilfredse kunder samt et bedre produkt. 23

25 Literaturliste Webadresser Social>Media>Rules:>http://www.forbes.com/sites/forbesleadershipforum/2012/01/18/the4top4104 trends4in4csr4for42012/> - Toms Chokolade og CSR Andre Kilder Disse data er opgivet af AOF og FOF efter telefoninterview 24

26 Bilag 1 10 punkts anbefaling 1. Vælg kommunikationsmedie Media Richness Teori (MRT) er den mest indflydelsesrige og udbredte teori om, hvorledes medier påvirker samarbejde, og hvilke medier teammedlemmer skal bruge til løsning af forskellige opgaver. Grundantagelsen er, at medier er forskellige i deres evne til at håndtere detaljerede oplysninger. Kommunikation ansigt til ansigt, videokonferencer og telefon bliver opfattet som brede eller rige medier, fordi de tillader umiddelbar feedback og giver teammedlemmer mulighed for umiddelbart at korrigere og beskrive deres synspunkter. Modsat finder vi de slanke eller smalle medier såsom og organisatoriske dokumenter, der i mindre grad tillader hurtig feedback og viden udveksling. MRT foreskriver anvendelsen af rige medier til komplekse og kreative opgaver, som er præget af tvetydige budskaber og usikkerhed, fordi der her er brug for en høj grad af feedback og diskussion. Slankere medier, såsom , egner sig bedre til problemstillinger, hvor opgaven og løsningen er relativt eksplicit, da der her kræves mindre afstemning og diskussion blandt teammedlemmerne. 2. Brug kun et sprog. Sprogforskelle udgør en kendt, men ofte negligeret barriere for kreative arbejdsprocesser, idet at kommunikationen bliver mindre flydende. De termer og begreber, som anvendes, bliver let uklare i interkulturelt kreativt samarbejde, og det hæmmer den gensidige forståelse. Virtuelle multikulturelle teams kommunikerer gennem et fælles sprog, der som regel er engelsk. Da dette sprog sjældent er modersmål for alle medlemmerne, eksisterer en kommunikativ mangfoldighed. Den kommer bl.a. til udtryk ved forskelle i teammedlemmernes engelskniveau, accenter, fraser og kommunikationsstil. Der er dog en del forskning, som viser, at regelmæssig kommunikation er med til at forme det fælles sprog i gruppen, således at det bliver lettere for teammedlemmerne at kommunikere indbyrdes, efterhånden som fælles udtryk og kommunikationsstile koordineres. 3. Lær hinanden at kende. Sørg for at lære hinanden at kende, i f.eks. et chatrum. Dette ville skabe en større forståelse og bedre samarbejde. Sæt tid af til smalltalk efter hvert møde da dette også vil binde gruppemedlemmerne tættere sammen. 4. Fortæl hvordan I hver især ser på projektet. De kreative processer bliver i væsentlig grad påvirket af den kulturarv, som deltagerne bringer med sig, da forståelser af, hvad kreativitet er, og hvordan man agerer i en kreativ proces, er forskellig fra land til land. Således kan variationer i den måde, hvorpå vi strukturerer kommunikationen og vores forståelser af målet, hæmme processen mod fri og åben ideudvikling. 5. Udarbejd regler for samarbejdet. 25

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

TAGLINE CREATIVE BRIEF. -Music that doesn t fit in a box. Situation. Challenge Target Audience Goal. Effect. Media

TAGLINE CREATIVE BRIEF. -Music that doesn t fit in a box. Situation. Challenge Target Audience Goal. Effect. Media TAGLINE -Music that doesn t fit in a box CREATIVE BRIEF Situation Tinderbox Entertainment vil i 2015 skabe en ny musikfestival. Festivallen skal foregå i Tusindårsskoven i Odense fra d. 26. 28. Juni. Festivallen

Læs mere

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet Kapitel 18 eller differentiering af parametermixet Opgave18.1 1. Opstil nedenstående produkter i rækkefølge efter samme princip som fig. 18.3 side 488 i lærebogen. 100 % 100 % standardiseret differentieret

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT SYNOPSIS E-CONCEPT DEVELOPMENT INDHOLD 1. JONAS KROGSLUND HVEM ER JEG?... Side 3 2. PRÆSENTATION & MOTIVATION... Side 3 3. FAGLIGE UDFORDRINGER & PROBLEMER... Side 4 3.1 SCRUM...... Side 4 3.2 KRAVSPECOFIKATION...

Læs mere

CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH

CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH 1 OVERBLIK 1/2 GENEREL INFORMATION HVAD ER EN ELEVATOR PITCH 5 HVAD ER MÅLET 6 PITCH-TRÆNING INFORMATION UDBYTTET AF PITCHTRÆNING 8 HVEM

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

Gruppe 6 Del 1. Kommunikation og organisation 03-11-2011 Skjold Optik - Brillegarderoben

Gruppe 6 Del 1. Kommunikation og organisation 03-11-2011 Skjold Optik - Brillegarderoben Indholdsfortegnelse 1. SWOT-analyse... 2 2. Organisationsanalyse... 3 2.1. Artefakter...3 Power Distance Index (PDI)...3 Individualism/Collectivism...3 Masculinity/Femininity...3 Strong/Weak uncertainty

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Efter nogen diskussion blev det til at konceptet blandt andet skal fungere som et informationsfiltreringssystem/kurateringsportal.

Efter nogen diskussion blev det til at konceptet blandt andet skal fungere som et informationsfiltreringssystem/kurateringsportal. Vejledere: Kirsten Hanna Volan Kasch & Adam Montandon Introduktion denne synopsis er lavet for at give et overblik over hvad jeg har arbejdet med i løbet af første semester på E-concept development, og

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Personlig branding i webdesign

Personlig branding i webdesign Personlig branding i webdesign I forhold til vejledning vil jeg spørge, om opgaven i sin helhed ser fornuftig ud. Er min problemformulering skarp nok? Er min metode i orden? Er det ok at gøre brug af min

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell

DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell Hvem er jeg? Bjarke Bekhøj, Direktør i Compell (http://www.compell.dk) 5 års erfaring med strategisk online forretningsudvikling 15 års erfaring

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen

Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen Blot 2½ time i luften og du er sikker på godt golfvejr og en udviklende golfoplevelse. Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen Vore workshops har kun et formål: at give dig

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Cykler - Udstyr - Rejser - Træning Brochure 2015 Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Vest: 24. og 25. oktober Arena Midt Kjellerup Øst: 7. og 8. november Roskilde Kongrescenter

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Van, Olaf, Stine & Nicolette Style and Experience 02-12-2011

Van, Olaf, Stine & Nicolette Style and Experience 02-12-2011 Vi mener, at vi imødekommer brugergruppens behov og ønsker, da vi har skabt et nyt og anderledes design. Vores målgruppe stræber konstant efter nytænkning og søger events de kan deltage i med deres venner.

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

At sætte bevægelse i en organisation. - 3 vektorer, der gør en forskel

At sætte bevægelse i en organisation. - 3 vektorer, der gør en forskel At sætte bevægelse i en organisation - 3 vektorer, der gør en forskel Af Christoffer Rude, Arbejdstilsynet juni 2009 Kan systemteori levere praktiske og konstruktive værktøjer til det komplekse kommunikationsarbejde?

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING Introduktion Er det egentlig præcist at tale om produktion når temaet er spiludvikling? For produktion dufter jo af faste procedurer, kendte milepæle, og definerede krav

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING HVAD KAN VI GØRE FOR DIG? Sponsoranalyse- og effektmålingsredskaberne kan benyttes inden for alle sponsorområder sport, kultur eller velgørenhed og hvad enten du arbejder

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

Table of Contents. Om Popupmore. Hvad er en pop up Butik. Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning?

Table of Contents. Om Popupmore. Hvad er en pop up Butik. Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning? Table of Contents Om Popupmore Hvad er en pop up Butik Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning? Effektiv marketing Kontakt os 3 4 5 7 8 10 2 Om Popupmore

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Hvem behøver en Fan side?

Hvem behøver en Fan side? Facebook Fan sider er en fantastisk måde at promovere en virksomhed på, og en vigtig del af enhver social media marketing plan. Oprettelse af en grundlæggende side er ikke så kompliceret, men at skabe

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Boost din kommunikation

Boost din kommunikation v Boost din kommunikation Tag magten over din virksomheds kommunikation med et kursus hos JJ Kommunikation. Undervisningen er målrettet alle typer virksomheder, der vil være mere aktive i den eksterne

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Program 1. Sponsering (Kort!) om Promovator Hvad kan sponsering, og hvad siger forbrugerne til sponsering Hvordan

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland - og bliv du s med naboen Interkulturelt Erhvervs- og virksomhedskultur Sprog Branding Pricing Globalisering og digitalisering Web & sociale medier Google

Læs mere

VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media

VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media Born Creative! VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media Kommercielle partnerskaber? En virksomhed // Et brand Et område // En rettighed Et medie Jeg mener, at vi har

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Sociale medier en katalysator for salget

Sociale medier en katalysator for salget Sociale medier en katalysator for salget Anne Tingleff 13/9 2012 2 Facebook versus LinkedIn i Danmark Sociale medier i Danmark Danmarks statistik 2011 54% af danskerne bruger sociale medier Ca. 85 % af

Læs mere

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 104 105 KAPITEL 6 Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 106 Involvér hele virksomheden i TripAdvisor-indsatsen Jo mere du inddrager dine medarbejdere og gør projektet omkring TripAdvisor

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH MOMENT OF TRUTH 8 TRADE MARKETING INDSIGTER Kunden går forbi vores produkt i butikken. Ser hun det? Stopper hun op? Tager hun det op? Ser hun på prisen? Køber hun det, eller går hun videre? Shopper Marketing

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

7 effektive tips. www.marketingondemand.dk / 1

7 effektive tips. www.marketingondemand.dk / 1 7 effektive tips TIL MARKEDSFØRING AF IT OG TEKNIK / 1 Kære læser Denne e-guide er til dig, der ønsker at optimere din virksomheds markedsføring og sælge (endnu) mere. Omdrejningspunktet er markedsføring

Læs mere

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport Sociale kompetencer Motivation tager initiativ holder sig sit mål for øje overvinder fiaskoer uden at blive slået ud Empati : kan sætte sig i en andens sted Ansvarlighed: kan udskyde impulser/ behov kan

Læs mere

Sådan får du nemmere ved at sælge dig selv

Sådan får du nemmere ved at sælge dig selv E-bog Sådan får du nemmere ved at sælge dig selv - 10 enkle steps til mere succes! Kort om forfatteren: Jeg, Louise Schubert har en kommerciel baggrund fra Handelshøjskolen i Aarhus. I mange år har jeg

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere