1./ 2./ 3./ / APP...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1./ 2./ 3./ 10 10 10 11 12 4./ 15 15 APP..."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1! 1./! Indledning... 2! Problemformulering... 2! Metode... 3! 2.////Internationalt/samarbejde... 4! Delkonklusion:... 4! 10/punkts/anbefaling... 6! Delkonklusion... 6! Balanced/Scorecard... 6! Delkonklusion... 7! 3.////WTK/i/forhold/til/det/danske/marked... 8! Konkurrenter... 8! Blue/Ocean/Canvas... 8! Konkurrenterne... 8! Persona... 10! Delkonklusion... 10! Experience/map... 10! Delkonklusion... 11! Website/til/WTK/i/Danmark... 12! 4./! Markedsføring/af/WTK/i/Danmark ! Delkonklusion... 15! APP... 16! Content/360 /Strategi... 16! Brand/Utility/Concept... 18! 5./! Forretningsmodel/for/WTK/i/Danmark... 19! Finansiering/og/indtjening... 19! Valg/af/Forretningsmodel... 19! The/Real/Fake/Matrix... 20! Projektudviklingsmetode/(SCRUM)... 21! Tidsplan... 21! Delkonklusion... 21! 6.////Konklusion... 22! Erfaringer/med/virtuelt/internationalt/samarbejde... 22! Kan/WKT/konceptet/overføres/direkte/til/Danmark... 22! Forretningsmodel/for/WTK[konceptet/i/forhold/til/det/danske/marked... 22! Perspektivering... 23! Literaturliste... 24! Webadresser... 24! Andre/Kilder... 24! Bilag/1/ /10/punkts/anbefaling... 25! Relevant/litteratur/til/10/punktsandbefaling:... 26! Bilag/2/[/Persona... 28! Bilag/ ! Bilag/ ! Signatur... 32! 1

3 1. Indledning I forbindelse med European Youth Award 2012 (herefter kaldet EYA) har vi arbejdet med projektet Wissen Teilen Können (herefter kaldet WTK), som er et af de 12 nominerede projekter. Projektet har til formål at dele viden og færdigheder mellem alle aldre og køn, via websitet som en nonprofit løsning. Under EYA havde vi en dialog med konceptudviklerne og har fået mulighed for at overføre konceptet til det danske marked. Derfor har vi i denne rapport, valgt at fokuserer på hvordan WTK kan overføres til det danske marked. Som led i forberedelserne til EYA, har vi arbejdet med 4 specifikke spørgsmål i grupper med finske og spanske studerende. Spørgsmålene omhandlede hvordan vi i vores gruppe så WTK i forhold til: projektets kvaliteter, forslag til forbedringer, hvad har vi lært af at samarbejde internationalt samt The Millennium Development Goals. På selve EYA præsenterede vi vores svar på de 4 spørgsmål. Et vores forslag var i forhold til markedsføring af WTK. Dette forslag blev så positivt modtaget af udviklerne af WTK, at de efterfølgende har sendt os al deres projektmateriale, så vi kan overføre konceptet til Danmark. Problembaggrund I forberedelserne og under vores deltagelse i EYA, er vi stødt på forskellige problemer i forhold til samarbejdet i det virtuelle team med Finland og Spanien. Da vi har fået mulighed for at føre WTK til Danmark, vil vi se på faktorer i forhold til danske konkurrenter, om der er en målgruppe, hvordan skal det markedsføres og lignende. Der kan også være kulturelle og sproglige aspekter, som vi skal være opmærksomme på. Problemstilling For at opnå succes i Danmark, skal konceptet løse et konkret problem for en bestemt målgruppe. Det er derfor vigtigt at vi definerer, hvor konceptet kan skille sig ud i forhold til konkurrenter på det danske marked. Vi ser desuden en problemstilling i at WTK er baseret på, at det skal være nonprofit og hvordan det skal markedsførers i Danmark. Problemformulering Hvilke erfaringer har vi fået ved at arbejde virtuelt og internationalt i forbindelse med EYA? Kan WTK konceptet overføres direkte til Danmark eller skal konceptet modificeres? Hvordan kan der udarbejdes en forretningsmodel for WTK-konceptet i forhold til det danske marked? Problemafgrænsning Vi har valgt ikke at beskæftige os med det samarbejde vi har haft med Spanien, da vi kun var i gruppe med spanske studerende og samarbejde har været på et så lille niveau at vi ikke ser os i stand til at udlede ret meget konkret af netop dette samarbejde. Ydermere har vi valgt ikke at se på projektet i forhold til andre lande end Danmark, men i stedet gå i dybden med 2

4 i forhold til det danske marked. Metode Følgende metoder og modeller er anvendt under projektet og står nærmere beskrevet under de enkelte afsnit. Geert Hofsteedes 5-D Model Balanced Scorecard Blue Ocean Canvas Experience Maps Touchpoint Matrix Content 360 Strategi Brand Utility Concept The Progression of the Economic Value The Real/Fake Matrix SCRUM Gannt Chart 3

5 2. Internationalt samarbejde Deltagerlandene Vi har anvendt Geert Hofstedes teori til, at sammenligne Danmark, Finland og Østrig for at få indblik i kulturforskellen, samt hvor og hvor meget de adskiller sig fra hinanden. Efterfølgende kommer vi ind på den indflydelse kulturforskellene har haft på projektet samt forskellen på den succes konceptet kan få i Danmark sammenlignet med Østrig. På figuren herunder har vi sammenlignet Danmark, Østrig og Finland i en 5-D model. 5-D modellen belyser forskellene på de 3 lande i forhold til 5 forskellige dimensioner. Grafen herover viser sammenligningen af de 3 lande på følgende 5 dimensioner: Power Distance (PDI), Individualisme (IDV), Masculinity/Femininity (MAS), Uncertainty Avoidance (UAI), Long Term Orientation (LTO). Vores uddybende analyse af de enkelte parametre findes i bilag 4. Delkonklusion: Vi har i dette afsnit set på kulturforskellene mellem Danmark, Finland og Østrig og fundet frem til, at hvis WTK overføres til det danske marked kan vi forvente en mindst lige så positiv modtagelse, som det har fået i Østrig. En af de ting, hvor danskerne kan forvente at modtage WTK mere positivt er i forhold til at danskerne ikke er bange for ukendte situationer på samme måde, som Østrigerne er. Og da WTK har til formål at folk møder andre og lære noget nyt, vil deltagerne naturligvis blive udsat for ukendte situationer. Erfaringer med internationale samarbejdsrelationer I forbindelse med EYA skulle vi indgå i et samarbejde med et virtuelt team fra Finland. 4

6 Vores erfaringer heraf er ikke positive. Vi oplevede et meget mangelfuldt samarbejde da de udeblev fra vigtige aftaler, samt ofte bidragede med ikke-relevant viden ift. projektet og de stillede opgaver. Inden EYA i Østrig fik vi stillet en række opgaver. Disse skulle bearbejdes i det virtuelle team, men vi oplevede her et mangelfuldt samarbejde da det meste af deres bidrag ikke var brugbart. Under EYA blev dette dog ikke bedre, da Finland udeblev fra aftaler. Dermed bidragede de ikke med noget brugbart til fremlæggelsen af projektet og vi oplevede et skuffende og mangelfuldt samarbejde. Vi følte endvidere, at de forsøgte at tage æren for arbejde, som de ikke selv havde bidraget til. Planlægning af samarbejdet har vi ikke oplevet, som værende særlig konstruktiv. Meningen var at teamet skulle mødes via Facebook og GoogleHangout, men dette blev ikke anvendt og dermed mødtes hele teamet aldrig. Vi har udarbejdet en tidsplan for hele projektet før og efter EYA-arrangementet, som skal give indblik i projektarbejdets forløb. Tidsplanen ses herunder. 5

7 10 punkts anbefaling Vi har hertil udarbejdet en 10 punkts plan med anbefalinger for et fremtidigt internationalt/virtuelt samarbejde samt referencer til uddybende litteratur om emnet. Herunder ses de 10 punkter i hovedoverskrifter. Den originale uddybende 10 punkts plan og link til uddybende litteratur er vedlagt som Bilag Vælg kommunikationsmedie 2. Brug ét sprog 3. Lær folk at kende 4. Fortæl hvordan i hver i sær ser på projektet 5. Udarbejd regler for samarbejde 6. Fast læg en rollefordeling 7. Udarbejd et fælles mål 8. Husk at i er et team 9.Vær opmærksom på tidsforskel 10. Passende arbejdsmængde Delkonklusion Under samarbejdet med finnerne har vi manglet deres deltagelse og seriøsitet for projektet. Derfor vil vi i fremtiden være opmærksomme på hvordan et sådan samarbejde bør håndteres og tage udgangspunkt i den udarbejde 10 punkts plan. Ydermere vil vi inden projektets start lave en deltaljeret tidsplan for projektet, som skal synliggøre hvor og hvornår de enkelte projektdele er planlagt til at foregå. Balanced Scorecard Vi har udarbejdet et Balanced Scorecard for at få overblik over hvilke strategiske tiltag og mål vi ser inden for perspektiverne: finansielt, kunde, medarbejdere og proces, ved fremtidige projekter af lignende karakter. Det udarbejdede Balanced Scorecard ses på figuren herunder. 6

8 BSC Vision og strategi Finansielt Kunde Medarbejdere Proces Mål Definere hvorledes konceptet markedsføres og hvilken målgruppe konceptet markedsføres til. Kriterier Indsamle data via research og dermed finde frem til målgruppen. Bl.a. via interview og kilder såsom Danmarks Statistik. At komme frem til under projektforløbet hvorledes projektet kan opnå et finansielt perspektiv via forretningsorienterede modeller. Anvende research og relevante modeller. Tage højde for at tilpasse konceptet til det danske marked fra et finansielt perspektiv og dermed økonomisk tage højde for afholder af eventet. Anvende forretningsorienterede modeller/strategi for hvordan konceptet tilpasses det danske marked og brugeren (afholder af eventet). I fællesskab definere et fælles syn på formålet med projektet. Opretholde et tæt samarbejde på et højt plan samt arbejde sammen imod et fælles mål. Overholde projektets tidsramme og deadline samt anvende de valgte research former til at komme frem til valide resultater. I fællesskab definere en deadline og relevant researchformer. Delkonklusion Vi har fundet frem til en række forskellige strategiske tiltag, som vi vil bruge i forhold til fremadrettet arbejde i virtuelle teams samt i forhold til at overføre WTK til de danske marked. 7

9 3. WTK i forhold til det danske marked Vi synes det kunne være spændene at tage WTK til Danmark og lave en forretningsstrategi for projektet. Vi har diskuteret indbyrdes i gruppen, samt med de østrigske udviklere af WTK om hvorvidt det er en holdbar løsning at det skal være et nonprofit projekt. Vi er i den forbindelse kommet frem til, at vi mener det ikke skal være en nonprofit løsning vi fører til Danmark. Grunden til dette er, at vi ser det som en stor forhindring at dem der udbyder et event og deler ud af sin viden ikke vil synes det er attraktivt da de intet får for det. I afsnittene i dette kapitel ser vi på hvordan vi mener WTK kan overføres til Danmark og blive en succes. Bl.a. ser vi på konkurrenter, målgruppe, markedsføring og finansiering. Konkurrenter Blue Ocean Canvas Via et Blue Ocean Canvas har vi defineret hvilke faktorer konceptet differentierer sig fra konkurrenterne. Konkurrenterne Vi har researchet os frem til at WTK-konceptets tre hovedkonkurrenter er AOF, FOF og Ungdomsskole. AOF og FOF udbyder en bred vifte af kurser over hele landet og henvender sig primært til voksne. Prisen varierer, men ligger forholdsvist højt1. Ungdomsskole henvender sig til unge fra år og er beliggende i hele landet. Kursusprisen varierer i den lave ende og er oftest gratis2. Vi har lavet et Blue Ocean Canvas af WTK i forhold til de 3 konkurrenter som ses på grafen herunder:

10 Vi har sammenlignet WTK med de 3 konkurrenter på de 4 følgende parametre: pris, udbud, networking og alder. For at læse nærmer omkring hvordan vi kan øge, reducere eller eliminere se bilag 3. Delkonklusion Vha. Blue Ocean Canvas har vi defineret de områder, hvor WTK differentierer sig på i forhold til AOF, FOF og Ungdomsskolen. Vi har fundet frem til at der er god mulighed for at WTK kan blive en succes i Danmark og at der er et marked for WTK. Målgruppe I princippet er alle, som kan bruge internettet vores målgruppe, men vi har valgt en primær målgruppe som hedder m/k mellem år3, fordi vi mener det er disse som vil bruge sitet mest. Vi interviewede FOF og AOF, hvor vi fik indblik i hvem der benytter sig af kurser. Ift. kursusdeltagelse i AOF og FOF, som begge tilbyder diverse kurser, ligger kernemålgruppen i 50+ kategorien4, men i de større byer er der flere unge (20-30 år), som deltager i kurserne. Vores målgruppe er meget bred, men vi vil fokusere på unge (20-30 år) således at det er denne målgruppe som vil være bærende af konceptet og hovedudbydere af kurser. Via Danmarks Statistik fandt vi frem til at Danmark fra har oplevet en markant stigning i behovet for kurser. Hermed kan vi konkludere at der er et stigende behov for kurser og dermed gode forhold for et koncept som WTK. Det har ikke været muligt at gå i dybden med undersøgelse af brugeroplevelse, da projektet 3 4 Disse data er opgivet af AOF og FOF efter telefoninterview 9

11 endnu ikke er kendt i Danmark. Det tætteste vi kom på et indtryk af målgruppens oplevelse var under EYA. Her fremlagde vi forslag til hvordan et kursus/event på WTK kan udfolde sig i en Content 360 strategi, som er nærmere beskrevet i afsnittet Content 360 strategi. På EYA var publikum til vores fremlæggelse utrolig begejstrede for vores forslag til hvorledes et event kunne udfolde sig og gav udtryk for stor interesse. Persona Vi har udarbejdet en persona for vores hovedmålgruppe som vi har defineret til at være unge mellem 20 til 30 år. Denne persona er vedlagt som bilag 2. Delkonklusion Ud fra vores research har vi fundet frem til at det vil være mest fornuftig at målrette markedsføring af WTK til målgruppen unge mellem 20 og 30 år, da der her ikke er nogen videre konkurrence. Derudover henvender vi os til begge køn og alle aldre, hvilket i sig selv er en differentiering i forhold til WTK s konkurrenter. Experience map Vi har udarbejdet tre Experience Maps, som viser hvordan tre forskellige brugere af WTK oplevelsesforløb vil være. Det viser hvilke faktorer vi skal være opmærksomme på i forhold til tre forskellige personer/målgrupper. 10

12 Delkonklusion Vi har fundet frem til, at der vil være en del forskelle i hvordan tre forskellige personer/målgruppers oplevelsesforløb vil være og dermed i hvordan WTK skal markedsføres i forhold til dem. Vi har set på de tre forskellige oplevelsesforløb; før begivenheden, ved begivenheden og efter begivenheden. De tre forskellige Experience Maps har været med til at danne grundlag for et Touchpoint Matrix, som findes i afsnittet Touchpoint Matrix i næste kapitel. 11

13 Website til WTK i Danmark Vi har udarbejdet et forslag til hvordan en dansk udgave at WTK websitet kunne se ud og er målrettet vores hovedmålgruppe, som er uge mellem 20 og 30 år. Herunder ses to billeder af vores bud på en dansk udgave af websitet. 12

14 13

15 14

16 4. Markedsføring af WTK i Danmark. Touchpoint For at markedsføre WTK er det vigtigt at anvende mange berøringspunkter og da projektet pt. benytter meget få berøringspunkter, såsom website5 og Facebook6, er det vigtigt, at se nærmere på hvilke der er optimale for at markedsføre konceptet. Samt hvordan disse kan kombineres. Det vil være optimalt i markedsføringen at optimere de berøringspunkter, som konceptet allerede anvender ved, at kombinere med nye berøringspunkter. På figuren herunder ses det Touchpoint Matrix som vi har udarbejdet for markedsføring af WTK i Danmark. Det viser de berøringspunkter vi ser, som vigtige og mest relevante i forhold til markedsføringen af WTK. Delkonklusion Vi har fundet frem til markedsførings steder, med forskellige berøringsflader. F.eks. via markedsføring i landsdækkende medier som rammer bredt i befolkningen kortvarigt eller via en app som henvender sig til den enkelte og i en langvarig periode

17 APP Ved at få lavet en mobilapplikation (app) vil vi optimere brugeroplevelsen samt gøre det nemmere for brugeren at finde frem til kurser og blive opdateret på disse. Via vores research kan vi konkludere, at andelen der bruger mobiltelefonen til internettet er steget fra 9 til 54% fra 2008 til Her downloader størstedelen app s og et stigende antal downloader aviser/nyheder via app. Da vi, som beskrevet i tidsplanen7, ønsker at markedsføre konceptet ved hjælp af statiske medier, såsom en avis, vil en app være optimal8 da man på den måde hurtigt kan få konceptet ind i hænderne på brugeren og i deres bevidsthed ved hjælp af en QR-kode f.eks.. CSR Ifølge top trends for CSR i 2012, er CSR via sociale medier populært9 og vi vil derfor kombinere CSR med Facebook10. I det månedlige event11 vil det være optimalt at indgå i et samarbejde med virksomheder der benytter CSR, såsom Toms Chokolade12 og dermed promovere samarbejdet og fokus på CSR via Facebook. Således er det muligt at gøre interessenter opmærksom på WTK s sociale ansvarlighed og dermed øge brugen og interessen for WTK. Ved fremover at fokusere på CSR kan WTK anvende en blanding af selektiv og usynlig strategi. En selektiv strategi kan medvirke til en differentiering i markedet og usynlig strategi kan give mulighed for at bruge CSR, som en metode til at bygge loyalitet og tillid til brandet og virksomhedens værdinormer. Content 360 Strategi I content 360 handler det om at se nye måder at markedsføre sig selv og gerne med brug af mange medier. Til WTK s 360 strategi har vi valgt at lave et koncept hvor der på 7 Referere%til%Tidsplan%for%konceptet% %http://www.dst.dk/da/presse/pressemeddelelser/2012=11=29=it=anvendelse=i=befolkningen.aspx%,% 9 %Social%Media%Rules:%ttp://www.forbes.com/sites/forbesleadershipforum/2012/01/18/the=top=10=trends=in=csr=for=2012/% 10 %I%Touchpoint%anvender%vi%Facebook 11 Se afsnittet 360 graders strategi 12 ttp://toms.dk/responsible%20choices.aspx - Toms Chokolade og CSR 8 16

18 hjemmesiden vil være nogle skjulte golden tickets eller månedens event, som WTK selv har arrangeret. Dette går ud på at folk som melder sig til et event med en golden ticket vil komme ud og opleve ting som de ikke regner med. F.eks. som vist på figuren herunder hvor personerne har de tilmeldt sig et rappelling event og tror de skal ud at rappelle ned af en lille bygning og det hele ånder fred og idyl. I stedet bliver de hentet i helikopter af deres instruktør som er ex-navy seal og flyver til alperne og rappeller i fantastiske omgivelser og overnatter på bjergskråningen. Dette vil selvfølgelig skabe noget omtale og en give en større lyst til at forsøge sig med et event. Alt dette skulle finansieres gennem sponsorater fra virksomheder. 17

19 Brand Utility Concept Når man arbejder med Brand Utility Koncepter, er der nogle ting som skal være opfyldt. Konceptet skal være; nyttigt, interaktivt, hjælpe brugeren, interessant og noget de kan relatere til13. Vi kom op med en strategi for WTK ud fra disse principper, som vi mener kan generere omtale og fokus på produktet. Vi ville oprette pop-up workshops som skal vise folk hvad hele konceptet går ud på. Dette kunne være en workshop på strøget hvor en kok viser hvordan man tilbereder maden bedst muligt, eller en sanger som giver undervisning i et supermarked eller som vist på billedet herunder; undervisning i springgymnastik. Det er noget folk ville kunne drage nytte af, de ville kunne deltage, det er interessant og når brugeren støder på hjemmesiden næste gang vil det være noget de kan relatere til og vil derfor være mere åben for at tilmelde sig

20 5. Forretningsmodel for WTK i Danmark Finansiering og indtjening Da vi har valgt at vi har valgt at WTK i Danmark ikke skal være en nonprofit koncept er det selvfølgelig nødvendigt at se på hvordan der kan tjenes penge i konceptet. Vi har valgt kort at liste mulige finansierings og indtjenings kilder op herunder. Konceptet kan i fremtiden skabe indtjening via en mobilapplikation, som kan benytte sig af følgende indtjeningsfunktioner. Abonnement: En fast pris for en periode med ubegrænset eller nærmere defineret forbrug. Betal pr. Download: Et beløb pr. download af f.eks. en bestemt feature. Demo eller ligth-version: Gratis version, men betaling for særlige features. Annoncefinansieret: Indtjening fra sponsorer via annoncer på applikationen. Fondsmidler: Der vil være mulighed for at søge mange forskellige fondsmidler, herunder vil vi specielt nævne kulturpenge. Valg af Forretningsmodel For vores udvikling at en forretningsplan for WTK i Danmark har vi valgt at tage udgangspunkt i forretningsmodellen for oplevelses økonomi The progression of the economic value. Som vist på figuren herunder, er dette en forretningsmodel der i sin helhed går ud på, at tage en råvare og lave den til et produkt, derefter at levere services til produktet og derefter tilføre oplevelser, som til sidst munder ud i en transformation. 19

21 Som vist på figuren herunder er råvaren i WTK viden, som laves til produktet events i form af en slags kurser. Disse kurser er så tilført en række services som gør det mere attraktivt for brugerne at bruge produktet. Efter at have tilført produktet en række services, som beskrevet tidligere i rapporten, skal der tilføjes oplevelser for brugerne inden konceptet transformeres. Tilføjelse af oplevelser, som Ifølge forretningsmodellen The progression of the economic value er den helt store forskel for at transformerer konceptet og skabe en succesfuld forretning ud af produktet. Konceptet WTK omhandler allerede oplevelser for brugerne, da det er meningen at brugerne mødes og lærer noget. Derfor har vi tilført ekstraordinære oplevelser som beskrevet i afsnitterne 360 graders strategi og brand utility concept oplevelses økonomi til konceptet. Det er netop disse to strategier der skal tilfører oplevelser der føre til transformation. Transformationen er at skabe opmærksomhed omkring konceptet udover den traditionelle markedsføring, så som annoncer og reklamer i trykte medier, tv og lignende. Dermed ønsker vi at transformationen er f.eks. i artikler, tv indslag og de sociale medier skabes positiv omtale, som fører til flere brugere af konceptet. The Real/Fake Matrix En ting der er vigtig at afklare, når en forretningsmodel for et produkt/koncept udvikles, er autensiteten for hele konceptet. En måde at klarlægge konceptets autensitet kan være at se konceptet i forhold til The Real/Fake Matrix som er vist på figuren herunder. Konceptet WTK ligger i feltet Real/Real, da det er hvad det siger det er og det er tro mod sig selv. Med andre ord kan det siges at WTK er læring mellem mennesker og ikke andet. Derimod ligger vores 360 graders strategi i feltet Fake/Real, da dem der melder sig til dette event tror det er et almindeligt event de skal til, men i virkeligheden viser det sig at være en helt ekstraordinær oplevelse de skal ud på. Eventen er dog tro mod konceptet, i form af at det stadig er læring mellem mennesker og derfor ligger vores 360 graders strategi i feltet Fake/Real. 20

22 Ligeledes kan vi placere vores Brandet Utility Concept i Real/Fake matrixen. Vi mener at det kan diskuteres hvor denne skal placeres. Denne kunne placeres i feltet Fake/Real da en popup workshop ikke er præcis det WTK i virkeligheden er, men det er stadig læring mellem mennesker. Vi har dog alligevel valgt at sætte det ind i feltet Real/Real, da pop-up workshoppen er hvad det siger det er og det er læring mellem mennesker Projektudviklingsmetode (SCRUM) Vi har for dette projekt valgt udviklingsmetoden SCRUM da vi fandt metoden mest relevant i forhold til planlægning af at overføre WTK til det danske marked. Projektforløbet planlægges kun i nogen grad og derfor har vi valgt en agil projektudviklingsmetode, så det løbende i processen er muligt at ændre og tilpasse WTK til det danske marked. Tidsplan Vi har lavet en tidsplan i form af et Gantt Chart, for at indføre WTK på det daske marked, som ses på figuren herunder. Delkonklusion Vi har udarbejdet en forretningsplan ud fra The progression of the economic value og inddraget vores 360 graders strategi og brand utility concept som oplevelses økonomi til konceptet. I forbindelse med indførelse på danske marked vil vi bruge projektudviklingsmetoden SCRUM, sådan at vi har mulighed for løbende i processen at ændre og tilføje ting. Herudfra har vi lavet en tidsplan over 7 måneder, som vi har vurderet der skal bruges for til at indføre og markedsføre WTK i Danmark. 21

23 6. Konklusion Erfaringer med virtuelt internationalt samarbejde Vi har igennem dette EYA projektforløb fået en del erfaringer med at arbejde virtuelt og internationalt. Vi må efter vores samarbejdet med finnerne konkluderer at finnerne i vores gruppe ikke var deltagende på samme niveau som vores gruppe i Danmark, og at deres seriøsitet omkring projektet manglede fuldstændigt. Derfor har vi udarbejdet en 10 punkts plan for hvordan vi i fremtiden bør håndtere et virtuelt internationalt samarbejde. Til vores evaluering af det virtuelle samarbejde med finnerne har vi inddraget de kulturelle forskelle der er mellem Danmark og Finland. Det viste sig dog at det ikke er heri at deres manglende interesse lå. Det skal dog nævnes at de dukkede op en halv time før vores fremlæggelse på EYA, og meget gerne ville tage hele æren for det arbejde vi danskere havde udført. Dette kan godt skyldes kulturforskellen, set ud fra den vores 5-D model. Kan WKT konceptet overføres direkte til Danmark Vi kan konkludere ud fra kulturforskellene mellem Danmark og Østrig, at hvis WTK overføres til det danske marked kan vi forvente en mindst lige så positiv modtagelse, som det har fået i Østrig. En af de ting hvor danskerne kan forvente at modtage WTK mere positivt, er i forhold til at danskerne ikke er bange for ukendte situationer på samme måde som østrigerne er. Og da WTK har til formål at folk møder andre og lærer noget nyt, vil deltagerne naturligvis blive udsat for ukendte situationer. Ydermere har vi udarbejdet en række forskellige strategiske tiltag, i form af et ballanced scorecard, som vi vil bruge i forhold til fremadrettet arbejde i både virtuelle teams, samt i forhold til at overføre WTK til de danske marked. Forretningsmodel for WTK-konceptet i forhold til det danske marked Vi har udarbejdet et Blue Ocean Canvas, hvor vi defineret de områder, hvor WTK differentierer sig i forhold til de danske konkurrenter: AOF, FOF og Ungdomsskolen. Ud fra dette har vi fundet frem til at der er god mulighed for at WTK kan blive en succes i Danmark, og at der er et marked for WTK. Ud fra vores research har vi fundet frem til at det vil være mest fornuftig at målrette markedsføring af WTK til målgruppen unge mellem 20 og 30 år, da der her ikke er nogen 22

24 videre konkurrence. Derudover henvender vi os til begge køn og alle aldre, hvilket i sig selv er en differentiering i forhold til WTKs konkurrenter. Vi har fundet frem til at der vil være en del forskelle i hvordan tre forskellige personer/målgruppers oplevelsesforløb vil være, og dermed i hvordan WTK skal markedsføres i forhold til dem. Vi har set på de tre forskellige oplevelsesforløb; før begivenheden, ved begivenheden og efter begivenheden. For at synliggøre dette har vi udarbejdet tre forskellige Experience Maps som også har været med til at danne grundlag for vores Touchpoint Matrix. Det viser os hvad vi har fundet frem til i forhold til markedsførings steder, med forskellige berøringsflader. For eksempel via markedsføring i landsdækkende medier, som kortvarigt rammer bredt i befolkningen eller via en app som henvender sig til den enkelte og i en langvarig periode. Til sidst har vi udarbejdet en forretningsplan ud fra The progression of the economic value og inddraget en 360 graders strategi og et brand utility concept som oplevelses økonomi til konceptet. I forbindelse med indførelse på danske marked vil vi bruge projektudviklingsmetoden SCRUM, sådan at vi har mulighed for løbende i processen at ændre og tilføje ting. Her ud fra har vi lavet en tidsplan over syv måneder, som vi har vurderet der skal bruges for at indføre og markedsføre WTK i Danmark. Perspektivering Der ligger en masse uforløst potentiale i dette koncept som bliver holdt tilbage af den forretningsmodel som de oprindelige opfindere grundlagde. Eller såkaldte forretningsmodel, for opfinderne havde ikke tænkt sig at tjene nogle penge på konceptet/produktet. Da vi spurgte ind til hvad de havde tænkt sig at gøre for at generere penge til at betale basale regninger og løn til de ansatte på portalen, svarede de at det ikke var meningen at det skulle generere nogle penge overhovedet, men hvis der skulle betales regninger ville de forsøge sig med crowd-founding. Hvis vi skulle tage konceptet til Danmark ville vi satse på virksomheder små som store der ønskede at generere omtale og større kundesegment, som skulle lave arrangementer og event. Der ligger en stor branding værdi i dette koncept som hvis gjort rigtig kan blive en succes. En anden ting er at vi ville give afholderen af eventet mulighed for at tage betaling for sin workshop. Dette vil højne kvaliteten af eventene og på sigt skabe flere tilfredse kunder samt et bedre produkt. 23

25 Literaturliste Webadresser Social>Media>Rules:>http://www.forbes.com/sites/forbesleadershipforum/2012/01/18/the4top4104 trends4in4csr4for42012/> - Toms Chokolade og CSR Andre Kilder Disse data er opgivet af AOF og FOF efter telefoninterview 24

26 Bilag 1 10 punkts anbefaling 1. Vælg kommunikationsmedie Media Richness Teori (MRT) er den mest indflydelsesrige og udbredte teori om, hvorledes medier påvirker samarbejde, og hvilke medier teammedlemmer skal bruge til løsning af forskellige opgaver. Grundantagelsen er, at medier er forskellige i deres evne til at håndtere detaljerede oplysninger. Kommunikation ansigt til ansigt, videokonferencer og telefon bliver opfattet som brede eller rige medier, fordi de tillader umiddelbar feedback og giver teammedlemmer mulighed for umiddelbart at korrigere og beskrive deres synspunkter. Modsat finder vi de slanke eller smalle medier såsom og organisatoriske dokumenter, der i mindre grad tillader hurtig feedback og viden udveksling. MRT foreskriver anvendelsen af rige medier til komplekse og kreative opgaver, som er præget af tvetydige budskaber og usikkerhed, fordi der her er brug for en høj grad af feedback og diskussion. Slankere medier, såsom , egner sig bedre til problemstillinger, hvor opgaven og løsningen er relativt eksplicit, da der her kræves mindre afstemning og diskussion blandt teammedlemmerne. 2. Brug kun et sprog. Sprogforskelle udgør en kendt, men ofte negligeret barriere for kreative arbejdsprocesser, idet at kommunikationen bliver mindre flydende. De termer og begreber, som anvendes, bliver let uklare i interkulturelt kreativt samarbejde, og det hæmmer den gensidige forståelse. Virtuelle multikulturelle teams kommunikerer gennem et fælles sprog, der som regel er engelsk. Da dette sprog sjældent er modersmål for alle medlemmerne, eksisterer en kommunikativ mangfoldighed. Den kommer bl.a. til udtryk ved forskelle i teammedlemmernes engelskniveau, accenter, fraser og kommunikationsstil. Der er dog en del forskning, som viser, at regelmæssig kommunikation er med til at forme det fælles sprog i gruppen, således at det bliver lettere for teammedlemmerne at kommunikere indbyrdes, efterhånden som fælles udtryk og kommunikationsstile koordineres. 3. Lær hinanden at kende. Sørg for at lære hinanden at kende, i f.eks. et chatrum. Dette ville skabe en større forståelse og bedre samarbejde. Sæt tid af til smalltalk efter hvert møde da dette også vil binde gruppemedlemmerne tættere sammen. 4. Fortæl hvordan I hver især ser på projektet. De kreative processer bliver i væsentlig grad påvirket af den kulturarv, som deltagerne bringer med sig, da forståelser af, hvad kreativitet er, og hvordan man agerer i en kreativ proces, er forskellig fra land til land. Således kan variationer i den måde, hvorpå vi strukturerer kommunikationen og vores forståelser af målet, hæmme processen mod fri og åben ideudvikling. 5. Udarbejd regler for samarbejdet. 25

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

BA 1. Semester. Eksamen synopsis. Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya

BA 1. Semester. Eksamen synopsis. Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya BA 1. Semester Eksamen synopsis Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya 2013 BA 1. Semester Econcept development Præsentation og Motivation Til eksamen har min gruppe og jeg arbejdet med 3 rapporter indenfor

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Introduktion til projekter

Introduktion til projekter Introduktion til projekter v. 1.0.3 Introduktion I dette materiale ser vi overordnet på, hvad projekter egentlig er, hvordan de er skruet sammen og hvilke begreber, som relaterer sig til projekter. Vi

Læs mere

PROJEKTOPGAVE -Et brugervenligt website af: Michéla, Mathilde, Christian & Andreas

PROJEKTOPGAVE -Et brugervenligt website af: Michéla, Mathilde, Christian & Andreas PROJEKTOPGAVE -Et brugervenligt website af: Michéla, Mathilde, Christian & Andreas INDHOLD GRUPPEMEDLEMMER...3 DESIGNBRIEF...4 KOMMUNIKATIONSANALYSE...4-5 KOMMUNIKATIONSMODEL...5 ARGUMENTATION FOR DESIGNPRINCIPPER...6

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG S O M M E R 2 0 1 3 SocialTime Skab din forretning på Facebook Gratis markedsføring Du tror allerede på værdien af Facebook markedsføring - det er derfor du læser dette nu, ikke? Du kan gøre opmærksom

Læs mere

Kommunikation/IT A-niveau. VUC Roskilde, Rmedie14 Ditte & Lasse

Kommunikation/IT A-niveau. VUC Roskilde, Rmedie14 Ditte & Lasse Indledning Mediehuset overvejer at lave et ungdomsmagasin til uddannelsesinstitutionerne men ønsker et større kendskab til målgruppen, før de går videre med projektet. Ungdomsmagasinet er tiltænkt unge

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2012 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

Din personlighedsprofil som iværksætter

Din personlighedsprofil som iværksætter Din personlighedsprofil som iværksætter Stærke personlighedstræk: 6-9 krydser Medium stærkt personlighedstræk: 4-5 krydser Svage personlighedstræk: 1-3 krydser 9 Resultater 8 7 6 5 4 3 Producenten Administratoren

Læs mere

Onlinestrategi. hos Brandsite

Onlinestrategi. hos Brandsite Onlinestrategi hos Brandsite Hvem er vi? Brandsite består af en flok dedikerede medarbejdere, der alle brænder for at hjælpe dig og din virksomhed med din online markedsføring. Hvordan startede vi? Konceptet

Læs mere

Lær at lede og. motivere frivillige

Lær at lede og. motivere frivillige Lær at lede og Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. motivere frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Hvor er du? 1) I har

Læs mere

Julian Lykke, Allan Paulsen, Maria Vesterby & Sissel Møller. C h e a p E a t A p p

Julian Lykke, Allan Paulsen, Maria Vesterby & Sissel Møller. C h e a p E a t A p p C h e a p E a t A p p Julian Lykke, Allan Paulsen, Maria Vesterby & Sissel Møller Ideskabelse, udvikling og producering af en App til resturationsbranchen, for at få de unge ud at spise. Erhversakadami

Læs mere

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde 6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde Af Thobias Laustsen Det er almindeligt kendt, at mindre organisationer ikke altid har de samme økonomiske muligheder

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

TAGLINE CREATIVE BRIEF. -Music that doesn t fit in a box. Situation. Challenge Target Audience Goal. Effect. Media

TAGLINE CREATIVE BRIEF. -Music that doesn t fit in a box. Situation. Challenge Target Audience Goal. Effect. Media TAGLINE -Music that doesn t fit in a box CREATIVE BRIEF Situation Tinderbox Entertainment vil i 2015 skabe en ny musikfestival. Festivallen skal foregå i Tusindårsskoven i Odense fra d. 26. 28. Juni. Festivallen

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Vejle Digitale Skoler på Facebook

Vejle Digitale Skoler på Facebook Vejle Digitale Skoler på Facebook - Brug af sider på Facebook Af: Line Sofie Schaarup Krogh, praktikant i Uddannelse og Læring. Facebook og Vejle Digitale Skoler BRUG AF SIDER PÅ FACEBOOK... 3 Tekniske

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

klassetrin Vejledning til elev-nøglen.

klassetrin Vejledning til elev-nøglen. 6.- 10. klassetrin Vejledning til elev-nøglen. I denne vejledning vil du til nøglen Kollaboration finde følgende: Elev-nøgler forklaret i elevsprog. En uddybende forklaring og en vejledning til hvordan

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Godmorgen og velkommen til en dag, hvor vi sætter kunderne i centrum

Godmorgen og velkommen til en dag, hvor vi sætter kunderne i centrum Godmorgen og velkommen til en dag, hvor vi sætter kunderne i centrum PROGRAM for dagen 1. Introduktion til Kundens Tidsalder 2. Introduktion til Customer Journey Mapping 3. Gennemgang af case 4. Opgave

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

Innovationskompetence i Gymnasiet tænkt forfra

Innovationskompetence i Gymnasiet tænkt forfra Innovationskompetence i Gymnasiet tænkt forfra Vurderingskriterier til brug i udvikling af undervisning og formativ og summativ evaluering af elevpræstationer [Version 1.0] Jan Alexis Nielsen August 2013

Læs mere

KOLLABORATION. Vejledning til elevnøgle, klasse

KOLLABORATION. Vejledning til elevnøgle, klasse Vejledning til elevnøgle, 6.-10. klasse I denne vejledning vil du finde følgende: Elevnøgler forklaret i elevsprog. Vejledning og uddybende forklaring til, hvordan man sammen med eleverne kan tale om,

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

IAA 2010. 1. Baggrund/opdragsgiver/kampagneårsag. 2. Formål (ønsket effekt på viden, holdning eller adfærd)

IAA 2010. 1. Baggrund/opdragsgiver/kampagneårsag. 2. Formål (ønsket effekt på viden, holdning eller adfærd) IAA 2010 1. Baggrund/opdragsgiver/kampagneårsag 2. Formål (ønsket effekt på viden, holdning eller adfærd) 3. Målsætning (de konkrete målbare mål for den aktuelle kampagne) 4. Kampagne- og kommunikationsstrategien

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Kultur og lederopgaven

Kultur og lederopgaven Kultur og lederopgaven Jeg har hørt De kender ikke til termostater radiator på 5 og åbne vinduer Hvis man ikke passer på stiger overarbejde stille og roligt De har ikke overblik og tager ikke ansvar De

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS 7VIGTIGE TRICKS TIL DIN CONTENT MARKETING video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside HVAD ER CONTENT MARKETING Content Marketing er markedsføring,

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

TDC ERHVERV FIK UDVALGTE HØJVÆRDI B2B-KUNDER I TALE EN KREATIV DIRECT MAIL GAV OPMÆRKSOMHED OG RESPONS

TDC ERHVERV FIK UDVALGTE HØJVÆRDI B2B-KUNDER I TALE EN KREATIV DIRECT MAIL GAV OPMÆRKSOMHED OG RESPONS TDC ERHVERV FIK UDVALGTE HØJVÆRDI B2B-KUNDER I TALE EN KREATIV DIRECT MAIL GAV OPMÆRKSOMHED OG RESPONS» Det betaler sig at sende kreative direct mails og bruge gaver og konkurrencer, når man vil trænge

Læs mere

SInnDesign Manual. Forfattere:

SInnDesign Manual. Forfattere: SInnDesign Manual Forfattere: Cristina Rocha David Camocho Olatz Errazkin Oihana Hernaez Irina Celades Teresa Ros Dionísia Portela Elsa Faria Graça Bonifácio Maria Kalleitner-Huber Rainer Pamminger Stig

Læs mere

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT SYNOPSIS E-CONCEPT DEVELOPMENT INDHOLD 1. JONAS KROGSLUND HVEM ER JEG?... Side 3 2. PRÆSENTATION & MOTIVATION... Side 3 3. FAGLIGE UDFORDRINGER & PROBLEMER... Side 4 3.1 SCRUM...... Side 4 3.2 KRAVSPECOFIKATION...

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Elevens alsidige personlige udvikling

Elevens alsidige personlige udvikling Elevens alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Mål Tegn 0.-3. klasse Tegn 4.-7. klasse Tegn 8.-9. (10.)klasse kan samarbejde kan arbejde i grupper á 3-4. arbejder sammen med en makker om opgaver.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Workshop 2 Dansk Vandrelaug 21/6 2016

Workshop 2 Dansk Vandrelaug 21/6 2016 Workshop 2 Dansk Vandrelaug 21/6 2016 Dagsorden Rammerne Tallene Anbefalingerne Spørgsmålene/emner Det andet Rammerne DVL skal have nyt site/nyt digital set up DVL skal være den mest omtalte vandreorganisation

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

ET ATTRAKTIVT FRILANDSMUSEET

ET ATTRAKTIVT FRILANDSMUSEET ET ATTRAKTIVT FRILANDSMUSEET Vi har som gruppe arbejdet med hinandens styrker og svagheder, for at få det bedst mulige produkt i sidste ende. Vi har i gruppen været gode til at strukturer vores planlægning

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Tag 1 fat på sproget Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Samarbejde At tilegne sig et nyt sprog er vanskeligt og for de fleste en lang, omstændelig proces. Vi tror på, at det er muligt

Læs mere

7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid

7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid 7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid Af Marie Vejrup Nielsen, lektor, Religionsvidenskab, Aarhus Universitet Når der skal skrives kirke og kristendomshistorie om perioden

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Hvem behøver en Fan side?

Hvem behøver en Fan side? Facebook Fan sider er en fantastisk måde at promovere en virksomhed på, og en vigtig del af enhver social media marketing plan. Oprettelse af en grundlæggende side er ikke så kompliceret, men at skabe

Læs mere

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie Kulturforståelse er en af forudsætningerne for, at danske soldater kan løse deres opgaver i internationale missioner. I de fleste missioner indgår der samarbejde med andre landes militær og en vis kontakt

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere