Efter genforeningen i 1920 stod man med et matrikelvæsen, der var stærkt afvigende fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efter genforeningen i 1920 stod man med et matrikelvæsen, der var stærkt afvigende fra"

Transkript

1 Den gamle del af Sprogø er kendetegnede ved fem banker eller høje. Den østlige af dem rager 24 m over havniveau, og på Efter genforeningen i 1920 stod man med et matrikelvæsen, der var stærkt afvigende fra Uanset om man er landmåler eller ej, så fylder arbejdet og den står det i 1868 opførte 19 m høje fyrtårn som et varetegn. I 1980 blev slukket; men tændt igen i 1997 af Sund og Bælt. det øvrige lands. Det prøjsisk etablerede matrikelvæsen var det danske overlegent på det kort- og måletekniske område. arbejdslivet en stor del af vores liv. MÅLEBLADET NR1/2014 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012 MÅLEBLADET NR

2 Målebladet udgives af Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Anelystparken 37D, 8381 Tilst. Hovedbestyrelse: Thomas Wester-Andersen, formand Henrik Pangel, næstformand Tlf: Jens Chr. Madsen, kasserer Tlf: Karsten Vognsen, sekretær Tlf: Sektion offentlig: Jimmy Petersen Tlf: Dijana Ivanisevic Tlf: Sektion privat: Knud Meller Nielsen Tlf: Ditte Dahm Nielsen Tlf: Charlotte Gosvig-Nielsen Tlf: Martin Aspelund Tlf: Redaktion: Jan Slot-Carlsen Houvej 187, 9370 Hals Tlf Jens Erik Bundgård Sanatorievej 55, 6710 Esbjerg V Tlf: JohnnyHumlebæk Violvej 38, 8680 Ry Tlf: Jacob Højgaard Pagels Hindbærvej 39, 4200 Slagelse Tlf: Layout: Jan Slot-Carlsen Tryk: LaserTryk, Aarhus Annoncepriser: Kontakt sekretariatet! Deadlines i 2014: Nr. deadline: udkommer: 1 6/2 6/3 2 10/5 1/6 3 1/8 1/9 4 1/11 1/12 Link til KLF med QR kode til Windows, Android eller I-phone. Sekretariatets kontortid Mandag - onsdag Torsdag: Fredag: lukket Telefon: Telefax: Hjemmeside: ISSN: X MÅLEBLADET NR1-4 2

3 TIDERNE SKIFTER Vinteren går på hæld, vi er på vej ind i foråret og dermed er det ved at være tid til at varme op til KLF s traditionsrige årsmøde. Interessen for vores forening og vores virke er stor, så flere ønsker at udstille hos os. Som jeg skrev for et år siden, var vi allerede da presset på plads til vores udstillere. Dette problem har vi løst, med større lokaler på hotellet i Middelfart, der kan huse alle. Samtidig får hver udstiller mulighed for en kort speed-præsentation af sig selv og deres nyeste tiltag. Traditionen tro indleder vi årsmødet med et 2 dages kursus, denne gang under overskriften Konflikthåndtering og sikkerhed på byggepladsen. Jeg glæder til at byde nye og gamle medlemmer velkommen, til nogle spændende, lærerige og underholdene dage i Middelfart den første uge i april med oplægsholdere fra COWI, Google London og CBS, Copenhagen Business School. Interessen for vores erhverv er også stigende. Der er mangel på klassiske landmålere og GIS-folk, både i det private og offentlige, samt som sælgere hos producenterne. Sekretariatet hjælper gerne med at formidle kontakten. På gensyn i Middelfart. Thomas Wester-Andersen formand MÅLEBLADET NR

4 INDHOLD Formanden har ordet... side 3 Den sønderjyske Matrikel II... side 6 Parkeringsafgifter i arbejdstiden... side 9 Sprogø og Storebælt... side 10 Giver det (livet) mening... side 12 Forberedelse til Femernforbindelsen... side semester på MTM-uddannelsen... side 16 FTF nyt... side 18 PFA... side 20 Kort nyt Indbydelse til Generalforsamling... side 22 Kort Nyt... side 24 VIA annonce!... side 25 PAW... side 26 MÅLEBLADET NR1-4 4

5 Leica Nova MS50 - Træf den rigtige beslutning Verdensnyhed! Leica MultiStation kombinerer totalstation, billedbehandling, og scanning, i en samlet løsning. Aldrig har scanning været lettere tilgængeligt, nu integreret i den vel-kendte Leica totalstation. De vante arbejdsgange, nu suppl ret med scanning, hurtig integration af nyt arbejdsområde. Teleskopkamera 30 gange forstørrelse med autofokus, se detaljer du ikke har kunnet se før, direkte på skærmen. Det rentable instrument, der aldrig samler støv på hylden. Scanner op til 1000 pkt./sek. Scanningsrækkevidde op til 1000 meter Automatisk punktsky-registrering Se og drej din 3D punktsky direkte på skærmen Reflektorløs rækkevidde ud over 2000 meter Betydeligt reducerede måletider Prisme søgning med 20 Hz live vidoe stream To kameraer (oversigt- & teleskopkamera) 30X forstørrelse på teleskop-kameraet med høj opløsning Automatisk fokusering Tegn og skriv direkte på din billededokumentation fra de to kameraer Automatisk optagelse af panoramabilleder Lydløse og markedets hurtigste/præcise motorer Se MultiStation inden du køber dit næste landmålingsinstrument, kontakt Leica på Leica Geosystems A/S Hørkær 12 A DK-2730 Herlev Tlf. MÅLEBLADET NR HR-Design.dk

6 Den sønderjyske Matrikel II Den sønderjyske matrikel II af Erik C. Toft Af Erik C. Toft Genforeningen Efter genforeningen i 1920 stod man med et matrikelvæsen, der var stærkt afvigende fra det øvrige lands. Det prøjsisk etablerede matrikelvæsen var det danske overlegent på det kort- og måletekniske område. Bl.a. dette gav anledning til mange overvejelser, der for området resulterede i en midlertidig lovgivning, lov nr. 331 af 28. juni 1920, og som først ophørte i Her valgte man at bevare den prøjsiske organisation med fem statslige Katasterämter - amtslandinspektørkontorer i Haderslev, Toftlund, Aabenraa, Sønderborg og Tønder. Lokalkontorernes materiale blev direkte overdraget til de konstituerede fem amtslandinspektører. Slesvig-regeringens katasterarkiv blev i november 1921 overført til matrikeldirektoratet. På kontorerne fortsatte man med at bruge de tyske protokoller som hidtil, dog med den ændring, at de nu blev ført på dansk. De opmålinger man udførte blev registret på løsblade, markrids og blev arkiveret kortbladsvis. Ved genforeningen valgte så godt som alle tyske tjenestemænd, efter forhandlinger med danske embedsmænd, at fortsætte i dansk tjeneste - dog kun ved konstitution. Der var således en vis kontinuitet. Prøjserne var meget grundige og omhyggelige, deres målingerne var, hvor det var muligt, tilknyttet fikspunkter, nye skel blev afmærket med en underjordisk og en overjordisk afmærkning. Den underjordiske afmærkning bestod som regel af en flaske eller et drænrør på højkant anbragt under pløjedybde. Den overjordiske afmærkning kunne bestå af en granitsten anbragt med spidsen opad, en tilhugget granitsten med kryds eller en betonsten. Denne form for afmærkning, drænrør og betonskelsten, videreførtes i Sønderjylland indtil 1980-erne, hvor man gik over til at anvende jernrør. Skal man måle i Sønderjylland finder man næsten altid noget, hvis ikke andet så den underjordiske afmærkning. Vi har for nylig været i landsarkivet for at hente måloplysninger, til en måling fra 1907 og under målearbejdet fandt landmåleren tre af fire skelmærker. Når der er tvist, og der skal findes et skel, virker det altid overbevisende og skaber respekt hos de implicerede parter, især når man finder et skelmærke, der er anbragt for mere end 100 år siden. Da man i 1925 skulle til at holde styr på landbrugsnoteringen, blev der for hvert sogn oprettet en ejendomsjournal med et alfabetisk ejerregister med de ejendom- Signatur for grænsemærker 6 MÅLEBLADET NR1-4

7 Minoreret matrikelkort På de minorerede matrikelkort er kun matrikelgrænserne indtegnet. me anført som hver lodsejer måtte eje. Efterfølgende var de enkelte ejendomme anført i stigende artikelnummerorden med angivelse af areal og skyldudbytte. Hver side var opdelt i to dele, en del til jorder med forpligtelser som landbrug mv., og en del til jorder uden forpligtelser. Som tidligere nævnt fandtes der ikke et egentlig matrikelkort, derfor blev der omkring 1930 udarbejdet minorererede matrikelkort i 1: Kortene blev oprindelig fremstillet efter ønske fra statens ligningsdirektorat, til brug ved vurdering af fast ejendom. Kortene blev dog senere benyttet til både planlægnings- og tekniske formål. Udover at fungere som almindelige landinspektørkontorer, dog med monopol på matrikulære arbejder, var amtslandinspektørkontorerne også tillagt myndighedsopgaver. Når en matrikulær sag var hørt og godkendt hos relevante myndigheder og diverse erklæringer og lignende var påtegnet, godkendte man nemlig sagen, ajourførte de forskellige registre og endelig udfærdigedes registreringsmeddelelsen og nødvendigt kortmateriale. Oprindeligt udførte kontorerne ikke tekniske arbejder. Grænsemærke i granit. Ifølge traktat af 8. juni 1922 indeholdende bl.a. overenskomst angående vedligeholdelse af grænselinien mellem de to lande og de i denne betegnede grænsemærker, varetog det sønderjyske matrikelvæsen, i samarbejde med statsamtet, en mere speciel opgave, nemlig tilsynet med landegrænsen mod Tyskland. Grænsen består af i alt 280 grænsemærker, en række bøjer og sømærker. Der hvor et vandløb danner grænse, er der anbragt grænsesten på både den danske og den tyske side og grænseforløbet er indmålt mellem stenene. Var en grænsesten væltet eller på anden måde fjernet fra sin standplads, skulle den retableres i samarbejde med det tyske matrikelvæsen. Efterfølgende blev der udfærdiget et protokollat over det udførte arbejde, beskrevet på både dansk og tysk, som skulle tiltrædes, fra danske side af amtslandinspektøren og fra tysk side af Oberregierungvermeßungsrat, som ansvarshavende. Arbejderne langs grænsen var afledt af, at der i grænsekommissionen var fastlagt, at der hvert 10. år skulle foretages fælles grænseinspektion. I Sønderjylland gik man, med EDB-alderens komme, i gang med en modernisering. Her blev bl.a. ejendomsregistret digitaliseret, samtlige, over fikspunkter, blev tastet ind i filer mv. Efter dannelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen (nu Geodatastyrelsen) 1. januar 1989, hvor Geodætisk Institut, Søkortarkivet og Matrikeldirektoratet blev sammenlagt til den nye styrelse, blev der nedsat en arbejdsgruppe - populært kaldet 10-års udvalget der skulle se på moderniseringsopgaverne for KMS og økonomien heri. Ved beslutning om at det sønderjyske matrikelvæsens indhold skulle moderniseres/tilpasses matriklen i det gamle land, med MÅLEBLADET NR

8 henblik på en evt. senere privatisering, tog begivenhederne fart. På matrikelkortene blev parceller sammenlagt til lodder, vandløb og åer forsvandt, hver særskilt beliggende lod, inden for en ejendom, fik tildelt sit eget matr.nr. osv. Da så godt som alle målinger er tilknyttet fikspunkter, havde man jo den digitale matrikel - den skulle bare lige regnes. Men sådan gik det ikke. Kortene med det tilpassede indhold blev digitaliseret og sat op på digitaliseringsbordet over kvadratnetskrydsene, hvortil der var beregnet S34-koordinater. På grund af kortenes indkrympning anvendtes en affin transformation. Med henblik på at oprette et arkiv med måloplysninger, der senere skulle lægges ud på nettet, blev samtlige matrikelkort, markrids og måleblade skannet. Måloplysninger fra blev ikke skannet, og de findes på landsarkivet i Aabenraa. I 1998 blev privatiseringen foreslået, og loven blev vedtaget af folketinget den 23. februar Man forventede, at de igangværende arbejder ville kunne afsluttes omkring udgangen af år 2000, hvor personalet også fik indsigt i, hvornår fyresedlen kunne forventes. Den 1.oktober 1999 blev der oprettet en afdeling i Aabenraa, KMS Sønderjysk Kontor. Denne afdeling fungerede som et lille KMS med myndighedsopgaver. Her tog man imod matrikulære sager til godkendelse og registrering, foretog de sidste fordanskninger herunder tildeling af litra til veje, solgte måloplysninger, fik arkivet med måloplysninger (webmads) afprøvet og lagt ud på nettet. Afdelingen blev nedlagt 31. december 2004 og opgaverne Kort brugt ved grænsebesigtigelsen i Kortet omfatter grænsen i Vadehavet mellem Rømø og Sild med tilhørende båker der angiver grænselinien. Se f.eks båkerne 2a og 2b der angiver den lange nord-sydgående grænselinie B C- 16. marts 1999.Fyringen varsles! overflyttedes til KMS. Arkivmaterialet blev overført til henholdsvis KMS og landsarkivet i Aabenraa. Jeg er lidt usikker på hvilken dato der skal anføres, når man vil fastslå hvornår det Sønderjyske matrikelvæsen udgik af matriklen. Var den dato hvor man stoppede med at modtage matrikulære sager, 1. oktober 1999, eller den dato hvor samtlige verserende sager var afsluttet, udgangen af år 2000, eller var det den dato man lukkede Sønderjysk Kontor 31. december 2004? Kildemateriale: Zeitschrift für Vermeßungsvesen 1933, Heft 11 og 13 Den tyske matrikel v/amtslandmåler A. Andresen 1968 Fra genforeningstiden omring 1920 v/amtslandmåler A. Andresen 1973 Redegørelse vedr. matrikelvæsenet i de sønderjyske landsdele 1972 Landinspektøren 2-91 og 1-95 Katastertaster aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie Wechseln zu: Navigation, Suche Katasterplan von Bukowsko, 1906, Galizien Das bzw. der Kataster, auch Liegenschaftskataster genannt, ist die flächendeckende Beschreibung sämtlicher Flurstücke (Parzellen) eines Landes. In einem beschreibenden Teil (Liegenschaftsbuch) und in Karten (Liegenschaftskarte) werden die geometrische Lage, die baulichen Anlagen/Liegenschaften, die Art der Nutzung und Größe beschrieben. MÅLEBLADET NR1-4 8

9 Parkeringsbøder i arbejdstiden af Jens-Erik Bundgaard Målebladets redaktion har erfaret, at flere kort- og landmålingsteknikere har fået parkeringsbøder i arbejdstiden på grund af ulovligt parkerede biler. Det kan være svært at få arbejdsgiveren til at betale sådanne bøder. Målebladet er dog bekendt med, at arbedsgiveren i de fleste tilfælde betaler bøderne. - Og sådan bør det moralsk også være. Rettens ord Vestre Landsret har i en afgørelse af 8. april 2008 fastslået, at en medarbejders parkering i strid med vilkårene for en parkeringsplads lå inden for stillingsmagtens grænser. Arbejdsgiveren hæftede således i medfør af aftalelovens 10, stk. 2 for en pålagt parkeringsafgift, uanset at det i ansættelseskontrakten var anført, at arbejdsgiveren ikke hæftede for ansattes parkeringsafgifter eller parkeringsbøder. udførelse af arbejdet, lagde retten til grund, at den ulovlige parkering var foretaget under arbejdet og i arbejdsgiverens interesse, hvilket lå indenfor stillingsfuldmagtens grænser. På denne baggrund hæftede arbejdsgiveren i medfør af aftalelovens 10, stk. 2 for parkeringsafgiften. Det forhold, at det i medarbejderens ansættelseskontrakt var anført, at arbejdsgiveren ikke hæftede for den ansattes parkeringsafgift eller hastighedsbøder, kunne ikke føre til andet resultat. Hvad kan gøres Hvis det er nødvendigt at parkere ulovligt i forbindelse med udførelse af ens arbejde, kan det anbefales, at tage kontakt til kommunens tekniske forvaltning. Her oplyses af Esbjerg Kommune, at der kan erhverves en parkeringstilladelse til at sætte i arbejdsbilens forrude, såfremt arbejdet kræver en ulovlig parkering. Endvidere anføres Idet arbejdsgiveren havde stillet bilen til rådighed for medarbejderen i forbindelse med dennes MÅLEBLADET NR

10 Sprogø og Storebælt Efterårets tredie og sidste regionsarrangement Af Johnny Humlebæk Lørdag den 9. november 2013 levede i den grad op til begrebet en vaskeægte efterårsdag, med kraftig blæst, regn, rusk og kulde. På den dag afholtes KLF s sidste familiearrangement i regionerne. Nu er kort- landmålerfolket og deres familier ikke sådan at slå af pinden. Det er som bekendt bare et spørgsmål at være rigtigt påklædt. Kl mødte de 48 deltagere op ved Q8-stationen i Korsør for at nyde en særdeles velkommen kop kaffe og de to rundstykker, som vores altid flittige skaffer Kirsten sekretær havde sørget for. Efter at vores arrangør Henrik Pangel havde orientere os om dagens forløb og introducerede vores guide Karin Hansen. Nu manglede vi kun en bus, som dog hurtigt blev skaffet, hvorefter vi kunne begive os ud på en spændende 3 timers tur. På vej til Sprogø fik vi oplyst, at der er en ret stram styring med hensyn til besøg på Sprogø, idet der kun må køre en bus fra Korsør og tilsvarende fra Nyborg engang om ugen med 50 deltagere inkl. chauffør og guide, og endvidere at man kun færdes der, hvor guiden går, og det skal tages helt bogstaveligt. Rådighed over bygninger, anlæg m.v. er Sund- og Bælts domicil. Det, der var det gamle pigehjem, anvendes til konferencer o.l.; medens de øvrige huse bruges som fritidsbolig for Sund- og Bælts medarbejdere. Af mere tekniske data blev vi lige opdateret på at, jernbanedriften over og under Storebælt startede 1.juni 1997, og vejforbindelsen var klar til åbning den 14. juni At arkitekterne bag broprojektet er Dissing og Welting, og at østbroen, der er en hængebro med 2 pyloner på 254 m og har et spænd på 1624 m og en gennemsejlingshøjde på godt 70 m afhængig af vandstanden. Længden af østbroen er m, over Sprogø er der ca.2,5 km og lavbroen er på m, så med landfæste er strækningen ca. 17 km lang. Den 4-sporede motorvej er 31m bred, og jernbanedelen er en dobbeltsporet strækning, der under den dybe østerrrende går i en 8 km tunneldel. Prisen på broen i 1988 priser var angivet til 21,4 milliarder kroner. Den oprindelig Sprogø var 38 ha. Efter anlægget af den kunstige ø, som betegnes Ny Sprogø, er arealet 4 gange større idag. På gammel Sprogø var der som tidligere nævnt et pigehjem, eller rettere sagt et hjem for, som det hed Moralske defekte kvinder. Det blev oprettet i 1923 under Den Kellerske åndssvageanstalt, MÅLEBLADET NR1-4 10

11 med plads til 55 kvinder, og igennem årene har ca 500 kvinder passeret dette anbringelsessted. Det var ikke et fængsel og ikke et hospital, men alligevel blev de stakkels piger betragtet som syge og var underlagt en overlæges og forstanderindes luner. Mange af dem drømte bare om en ganske almindelig tilværelse. Hjemmet blev nedlagt i 1961, og har i de 38 år det har eksisteret indskrevet sig i et nedværdigende og skamfuldt kapitel i åndssvageforsorgens historie. Der er en hel del litteratur udgivet om dette emne, såvel fag- som skønslitterære bøger, for eksempel en af nutidens store hit, Jussi Adler Olsen med bogen Afdeling Q. Den gamle del af Sprogø er kendetegnede ved fem banker eller høje. Den østlige af dem rager 24 m over havniveau, og på den står det i 1868 opførte 19 m høje fyrtårn som et varetegn. I 1980 blev slukket; men tændt igen i 1997 af Sund og Bælt. Under fyret er resterne eller ruinerne af den af Valdemar den Store ( ) opførte borg eller vagttårn, som efter al sandsynlighed har været et led i forsvarsværker mod venderne, det slaviske folk, der beboede en stor del af Østersøkysterne. Ruinerne blev gennemrestaureret i 2008 og har måske været en udkigspost efter fjendtlige skibe sammen med de to nærliggende forsvarsværker, hvor man på Sjællandssiden havde Tårnborg ved Korsør og Nyborg på Fyn. Guiden, Karin Hansen, var inde på, at nyeste forskning måske antyder, at der kunne være tale om et prestigebyggeri. Det har været vigtig for kong Valdemar, idet det er nævnt på den blyplade, man fandt på kongens hoved, da man i 1855 åbnede hans grav i Skt. Bendts kirke i Ringsted. På blypladen er nævnt vigtige ting som bygningen af Danevirke og tårn på Sprogø. På vores videre ekskursion rundt på øen kom vi forbi den lille havn. Ved den står det tidligere Post og Telegrafvæsens midtvejsvarde, en muret obelisk. Midtvejsvarden angiver Storebælts midtpunkt, og nye målinger har vist en afvigelse på kun 20 cm. Midtvejsstationen har bl.a. været vigtig for den isbådtransport, der foregik over isen i årene 1793 til 1893, når Storebælt var frosset til. Inden vi drog tilbage til Korsør, skal lige nævnes en særlige art i faunaen, som man har gjort rigtig meget for at beskytte. Det er den grønbrogede tudse, som man bl.a. har opsat lave hegn for at beskytte, men hvilket desværre nok ikke lykkes i længden. Tilbage i Korsør godt fyldt op i hovederne af dagens mange indtryk, blev vi beværtet med sandwich, kage samt kolde og varme drikke. Således var alle godt rustede til at tage hjemturen efter en god og begivenhedsrig dag, midtvejs mellem Sjælland og Fyn. Så tak for en god guidning af Karin Hansen og tilrettelægningen af Henrik Pangel samt Kirsten Sørensen. Turen gentages lørdag den 15.marts 2014, og hvis man vil orientere sig yderligere er der netop udgivet en bog: Broen & Folket - forbindelsen der forandrede Danmark og danskerne af Thorsten Asbjørn Lauritsen og Peter Broberg på 336 sider til 299 kr., Forlag Tubine. Midtvejspunktet på Sprogø. MÅLEBLADET NR

12 Giver det (livet!) mening at være landmålingstekniker? af Jakob Højgaard Pagels Uanset om man er landmåler eller ej, så fylder arbejdet og arbejdslivet en stor del af vores liv. Mon ikke man næsten med rette kan sige at det gælder både dem der har et arbejde, men også dem som desværre ikke har et arbejde for tiden jeg vil tro at arbejde og job fylder meget hos alle på den de ene eller anden måde. Derfor vil jeg bruge disse linjer af målebladet på at reflektere over hvad mit (og forhåbentlig også dit) arbejde betyder; for mit liv, for mit livsmål og ikke mindst for mit ønske om at livet skal give mening. De svar (og spørgsmål!) jeg kommer frem til i artiklen her suppleres med et miniinterview af en kollega, således at der også kommer en anden vinkel på spørgsmålet om mening i arbejdslivet end min egen. Jeg vil ønske dig god læsning hvis du hænger på og holder ud! Mit eget valg af KLT faget Da jeg efter gymnasiet skulle vælge uddannelse var et af de helt store kriterier, at jeg ønskede ikke at kede mig i det job som min kommende uddannelse kunne ende ud i. Derfor valgte jeg at søge ind på seminariet og uddanne mig til skolelærer, fordi jeg mente at der var anti-kedsomheds-garanti forbundet med det at være lærer. Efter fuldendt uddannelse og lidt arbejdserfaring indenfor det fag, valgte jeg i stedet at uddanne mig til kort- og landsmålingstekniker og det var rigtignok ikke fordi jeg fandt jobbet som skolelærer kedeligt, måske tværtimod Det der tiltrak og tiltrækker mig ved landmålerfaget var kombinationen af ude-liv, teknik og kontorarbejde (regne/tegne). Noget jeg fornemmer at mange andre landmålere også er blevet lokket med da de valgte dette fag. Det har vist sig at være meget tilfredsstillende for mig at udføre et stykke mere eller mindre praktisk, og altid konkret arbejde (måling eller tegning) med et konkret resultat til følge. En sådan oplevelse at konkrete og fysiske resultater oplevede jeg sjældent som skolelærer, hvor resultatet var mere flyvsk, idet det var bundet til mennesker (elevernes læring og øget kompetencer) og ikke kunne plottes ud i f.eks. A2 format! Det snigende spørgsmål om mening Nu har jeg været i gang som praktiserende landmåler i nogle år og finder stadig denne særlige og sunde(!) kombination af ude/kontor-arbejde og konkrete resultater attraktiv og spændende. Men som jeg er skruet sammen som menneske, så ønsker jeg også at mit liv generelt, både arbejde og fritid, på den lange bane skal give mening. Et ønske der således også stille og roligt sniger sig ind på mit kontor mellem diverse beregninger og tegningsopgaver, men også ud bag totalstationen en regnvejsdag i nødsporet på Køge bugt motorvejen: Giver mit arbejde og min indsats mening? Gør jeg en forskel? Er der harmoni mellem det jeg vil som menneske og det arbejde der fylder en stor del af min hverdag? Jeg tror, at vi mennesker har et forskelligt forhold til sådanne spørgsmål sikkert også afhængigt af hvor og hvor langt vi er i (arbejds-)livet og jeg tror, at et sådan krav ikke stilles (ens) af alle. Måske lidt som disse to kaniner? 12 MÅLEBLADET NR1-4

13 Det bringer mig til det punkt i enhver moderne artikel (og TV program) hvor eksperternes svar skal på banen. I denne artikel har min kollega Jonas Hjort Christensen fået den ære. Han har arbejdet som KLTér i 8 år hos en praktiserende landinspektør i Holbæk hvor han både er kontormus, men også markmus, blandt andet med laserscanning. En andens mening Hvordan oplever du at dit arbejde giver mening/ikke giver mening? Det er afgørende for en arbejdsopgaves meningsfuldhed, at man kender formålet med opgaven. Nogle gange er meningen/formålet med opgaven mere tydelig end andre gange. Jeg sørger så vidt muligt for at kende formålet med arbejdsopgaven. Det gør opgaven mere meningsfuld, og skaber også et bedre og mere tilfredsstillende resultat. Har der igennem dit arbejdsliv været opgaver hvor du stærkt har oplevet at det du bidrog med skabte og gav mening for andre end dig selv? Gav arbejdet derfor mere mening for dig? Jeg synes altid der er en vis tilfredsstillelse ved at have bidraget til at et byggeri eller et vejprojekt har kunnet lykkes. En ny motorvej er der f.eks. rigtig mange mennesker der har glæde af. På den måde giver eksemplet mening både for mig selv og andre mennesker. Misunder du andre faggrupper når det kommer til mening i arbejdet? Hvorfor tænker du at de oplever mere mening i deres job/fag? Jeg anser alle jobs for at have en mening, da alle jobs generelt set har et formål på et eller andet niveau. Om andre faggrupper kan se mere mening med deres arbejde, må være et individuelt spørgsmål om hvad der giver mest mening for den enkelte. Hvad skulle der til før dit arbejde og arbejdsliv vil give (dig) endnu mere mening? Hvem skulle/kunne stå for denne forandring der kunne skabe mere mening dit job/fag? Hvad ville denne forandring bestå i: Opgaver, tid, arbejdsform, anerkendelse eller gennemsigtighed? Da vi i hverdagene bruger halvdelen af vores vågne tid på at arbejde, synes jeg det giver mening at stræbe efter at trives bedst muligt i jobbet. Det tror jeg er noget man altid kan blive bedre til. F.eks. ved at forsøge at arbejde med de opgaver man finder mest interessante. Har foreningen eller dine kollegaer nøglen til et mere meningsfyldt arbejde for dig? Har din arbejdsgiver eller har du selv nøglen? Jeg oplever at jo mere man involverer sig i en opgave, desto mere interessant og dermed meningsfuld bliver den. Det kunne være en del af nøglen. Kan arbejde som KLTér forenes/hjælpe til med at udleve det som du tror er mening med livet, hvis du har gjort dig overvejelser om dette? Og den helt skarpe til sidst: Alle skal vi dø indenfor en årrække er det værd at bruge sin tid på at være landmåler!? I Danmark er vi i den heldige situation at vi frit kan vælge uddannelse. Jeg har valgt at blive landmåler fordi det er det erhverv jeg finder mest interessant. Derfor giver det mening for mig at være landmåler frem for noget andet. Så vidt min kollegas mening Mine egne svar Jeg har også selv gjort mig overvejelser om nogle mulige svar på spørgsmålet om at finde mening i og med mit arbejdsliv. Min egen oplevelse af arbejdslivet er, at det tit går så hurtigt på job at der ikke er tid til reflektere over og dermed se den mening, formål og skaberglæde som er i de fleste opgaver indeholder. En mening som jeg tror, vil kunne øge arbejdsglæden og skabe mere tilfredshed også efter fyraften. Èt af mine egne svar knytter sig til det, man kunne betegne som et underspørgsmål, til denne artikels hovedspørgsmål: Hvad jeg får ud af at udføre mit arbejde? Nogle af mine svar til dette er det banale, lidt klichéagtige, men faktisk også reélle at: Jeg får socialt samvær med dem jeg deler kontor og målebil med (inkl. humoristiske stunder og diverse smalltalk om livets små og lidt større ting). Jeg får fri kl. 16. En ting som betyder meget for mig især fordi jeg har oplevet at man i andre fag har skævere/længere arbejdstider eller faggrupper hvor der er en mindre skarp grænse mellem arbejdstid og fritid eller rettere hvor det kan være sværere at lade arbejdet blive henne på arbejdet. En ting som i min optik kan være negativ for den samlede arbejdsog livsglæde. Jeg får set en del af Danmark og ikke mindst mit lokalområde i arbejdstiden(!) en slags bonus for en mennesketype som mig, der godt kan lide at være på farten og se nye og opleve nye steder. Jeg får økonomisk og arbejdsmiljømæssig tryghed en ting som MÅLEBLADET NR

14 vel ikke skal undervurderes når man tænker på den høje ledighed og kommende høje pensionsalder! Og arbejde og løn har alle dage hængt sammen det gør det også for mig. En fast indkomst bidrager til ro, færre bekymringer og mere energi til mit liv efter endt arbejdstid således at f.eks. parforholdet og mine børn, også retmæssigt, får noget af den energi en hverdag byder sig til med. Og så er der råd til at tage på ferie m.m. Jeg bliver udfordret dagligt og oplever at vokse med opgaven og derigennem også øge mine kompetencer og har dermed et arbejde som sjældent er kedeligt. Et sidste vigtigt spørgsmål kunne måske være: For hvem gør jeg en forskel? Jeg gør en forskel for mit firma og dets kunder? Men hvad er det så for et firma? Er jeg i et firma som investerer i sine medarbejdere og bruger en del af overskuddet på dem? Nye instrumenter, biler, firmature med påhæng, efteruddannelse eller lign.? Et hæderligt og måske endda gavmildt firma, hvor der også tænkes på og prioriteres i andet end størst muligt plus på bundlinjen? Er medarbejderudvikling på dagsorden og oplever du arbejdsglæde og anerkendelse for den indsats du leverer? Eller er mentaliteten i firmaet mere, at vi som KLTér allerede er blevet så rigeligt aflønnet på alle måder via lønsedlen hver måned for ikke at tale om pensionen og udepengene? Et alternativ svar og en afrunding Måske skal jeg som arbejdstager, i stedet for hele denne søgen efter mening, bare erkende, at det sandt som den amerikanske økonom Milton Friedman hævder: The business of business is business ; underforstået, at virksomheder ikke skal tage sig af at ændre verdenen, imødekomme klimaændringer, være social ansvarlige og, kunne man fristes til at tilføje, give livet mening for sine ansatte! Og at det hverken er realistisk eller rimeligt, at der her kan spørges til mindre og mellemstore danske virksomheders CSR indenfor landmålerfaget? Jeg ved godt at artiklen endnu ikke har formidlet svar på alle de spørgsmål der her er blevet stillet, men jeg stopper mine overvejelser for nu. Du behøver dog ikke nødvendigvis gøre det samme CSR (Corporate Social Responsibility, ofte også Corporate Sustainability and Responsibility er ofte blevet oversat til virksomhedernes sociale ansvar og en række andre tilgrænsende betegnelser. I den danske regerings handlingsplan på området fra maj 2008 og i forbindelse med ændring af årsregnskabsloven i december 2008 anvendes begrebet virksomheders samfundsansvar. Grundlæggende handler CSR om at virksomheder handler globalt og samfundsmæssigt ansvarligt, for eksempel ved at tage hensyn til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø, klima etc. CSR der er indtænkt i virksomhedens forretningsstrategi med henblik på også at skabe værdi for virksomheden, kan kaldes forretningsdrevet samfundsansvar eller blot strategisk CSR. CSR er betegnelsen på virksomhedsinitiativer, hvor virksomheden tager hensyn til alle sine interessenters (typisk ansatte, ejeren, lokalsamfundet, kunder) interesser. Initiativerne er kendetegnet ved, at virksomheden går længere for det sociale ansvar, end den er pålagt ved lov, de agerer filantropisk. Begreber som tillid, troværdighed og hæderlighed har altid spillet en vigtig rolle i erhvervslivet fordi man anså det for at være den rigtige måde at drive forretning på. Men det er nyt, at virksomhedernes sociale ansvar er en selvstændig ledelsesdisciplin. Hvor social ansvarlighed tidligere stort set handlede om, at virksomheder filantropisk gjorde noget for de svagest stillede, handler det i dag især om måden, hvorpå virksomheder driver deres forretning, hvordan dette påvirker omverdenen. CSR har længe været et omstridt emne. Milton Friedman er kendt for at have sagt ordene The business of business is business i en artikel fra The New York Times Magazine. Med ordene forsøger han at sige, at virksomheder alene skal sørge for at skabe vækst og arbejdspladser, derved betaler de alt den gæld de måtte have til samfundet. Milton Friedmans opfattelse er til stadighed blevet udfordret igennem årene. Man skal holde tungen lige i munden, når man under arbejdet står og reflekterer over livets mening - skal det foregå i overhalingsbanen eller i vigesporet? (Red.) 14 MÅLEBLADET NR1-4

MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012. Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt,

MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012. Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt, Bo Overgaard fra det nystartede Jeg har også et brevkort, der er benyttet Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt, med fokus på dybdedataopsamling i det Arktiske

Læs mere

CITY-ringen i København har dannet baggrund for en artikel om landmålernes. liv og arbejde somme tider langt under Københavns overflade.

CITY-ringen i København har dannet baggrund for en artikel om landmålernes. liv og arbejde somme tider langt under Københavns overflade. CITY-ringen i København har dannet baggrund for en artikel om landmålernes Landmålingstekniker Kurt Lyndgård har prøvet at skifte fra et lille landinspektørfirma På Aarhus - Herning motorvejen er den nye

Læs mere

NR.1/10. Marts. Målebladet NR1/10 1

NR.1/10. Marts. Målebladet NR1/10 1 NR.1/10 Marts Målebladet NR1/10 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag: 10-14 30 Tirsdag og onsdag: 9-14 30 Torsdag:

Læs mere

Den 17. april 1686 nedsatte Kong Christian 5. (1670-1699) en grundtakstkommission

Den 17. april 1686 nedsatte Kong Christian 5. (1670-1699) en grundtakstkommission Det er ikke de røde faner der skal reddes, men fællesskabet. Hele verden befinder Det er ikke hver dag man møder en dronepilot. Men på årsmødet i Middelfart møder jeg Niels Houen Jensen. sig i en tid,

Læs mere

NR.4/09. December. Målebladet NR4/09 1

NR.4/09. December. Målebladet NR4/09 1 NR.4/09 December Målebladet NR4/09 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag: 10-14 30 Tirsdag og onsdag: 9-14 30

Læs mere

NR.1/09. Marts. Målebladet NR1/09 1

NR.1/09. Marts. Målebladet NR1/09 1 NR.1/09 Marts Målebladet NR1/09 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag:10-14 30 Tirsdag og onsdag: 9-14 30 Torsdag:

Læs mere

NR.4/11. December. Målebladet nr4/11 1

NR.4/11. December. Målebladet nr4/11 1 NR.4/11 December Målebladet nr4/11 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Anelystparken 37D, 8381 Tilst. Kontortid: Mandag - onsdag 10-14 30 Torsdag: 10-17 Fredag:

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

Hedeselskabet s.4 NR.3/11. September. Målebladet NR3/11 Hærvejen s.8

Hedeselskabet s.4 NR.3/11. September. Målebladet NR3/11 Hærvejen s.8 Hedeselskabet s.4 NR.3/11 September Målebladet NR3/11 Hærvejen s.8 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag - onsdag

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Mennesker med udviklingshæmning

Mennesker med udviklingshæmning ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april. 2013 62. årgang Mennesker med udviklingshæmning halter efter på it-området bladet Fire iværksættere laver søskendekurser Lønnen er glæden

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Den maritime havarikommission s. 10. Kristian bor om bord s. 14. Den blå konference s. 22. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Den maritime havarikommission s. 10. Kristian bor om bord s. 14. Den blå konference s. 22. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 29 27. februar 2012 Den maritime havarikommission s. 10 Kristian bor om bord s. 14 Den blå konference s. 22 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør Netværk,

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet nr. 2 efterår 2014 indhold Fælleskonference hvad ønsker medlemmerne? Læs side

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 CA nyt MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE NR. 3 SEP. 2010 Mindful topleder Det mentale fitnesscenter 10 Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 DÅRLIGERE VILKÅR FOR LEDIGE

Læs mere

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 CA nyt MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE NR. 3 SEP. 2010 Mindful topleder Det mentale fitnesscenter 10 Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 DÅRLIGERE VILKÅR FOR LEDIGE

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 3, 2011. Pengeblind

Finansforbundets magasin nr. 3, 2011. Pengeblind Finansforbundets magasin nr. 3, 2011 Pengeblind Mange unge er uvidende om helt elementær privatøkonomi. Det giver bankerne en stor udfordring i at øge unges finansielle forståelse Læs side 12 www.bankpension.dk

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere