Forandrings ledelse. Forandringsledelse og forandringskommunikation. ledelse. forandringskommunikation. 4. udgave. Bjarne Kousholt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forandrings ledelse. Forandringsledelse og forandringskommunikation. ledelse. forandringskommunikation. 4. udgave. Bjarne Kousholt"

Transkript

1 Bjarne Kousholt En praktisk, men alligevel teoretisk velfunderet brugsbog for ledere, der står over for forandrings processer... Der er allerede mange bøger om projektledelse. Denne skal fremhæves for sin praktiske adgang til stoffet, og for sine gode cases. Bjarne Kousholt kan et eller andet med at bringe overblik, forståelse og orden i et stort fagområde, samtidig med at han er letlæst og god til associationer og har talrige cases. Finn Svenning, projektledelse.mannaz.com Forandrings ledelse I nutidens omskifte lige verden bruger vi en masse energi forandringskommunikation på at forandre alt det, som mennesker bruger og lever i: Boliger, kontorer, omgivelser, hjælpemidler og organisationer. Men vi glemmer ofte, at mennesker også skal forandres for at kunne forstå, bruge og passe til de ændrede vilkår. Vi undervurderer forandring af mennesker, selvom det er det allervigtigste. Forandringsledelse og forandrings kommunikation handler om, hvordan man får menneskene med i forandrings processen, når man gennemfører et projekt, en proces eller en omstrukturering. Forandringsledelse og forandrings kommunikation besvarer blandt andet Bjarne Kousholt er civilingeniør og har arbejdet som projektleder, både i Danmark og internationalt, i mere end 25 år. Af samme forfatter: Projektledelse Teori og praksis Project Management Theory and practice Projektlederens værktøj Projektlederbogen Organisation og mennesker ISBN nytomslag.indd 1 4. udgave Forandrings ledelse og forandringskommunikation Bjarne Kousholt Siden 2004 har Bjarne ledet sit råd givende ingeniørfirma Researchfirm (www.researchfirm.dk), der hjælper virksomheder og organisationer med at få større udbytte af deres projekter. følgende spørgsmål: Hvad er forandringsledelse? Hvordan finder man ud af, om der er behov for forandring, og om menneskene er klar? Hvad forandrer mennesker, og hvordan reagerer de på forandring? Hvilke egenskaber skal forandringslederen have for at lykkes? Hvordan skal forandringslederen kommunikere for at nå sine mål? Hvilke færdige forandrings strategier findes og hvilke skal man vælge? Forandringsledelse og forandringskommunikation Jørgen Bartholdy i lektørudtalelse og Bjarne Kousholt 4. udgave nyttf.dk varenr :40:03

2 2

3 Forandringsledelse og forandringskommunikation 4. udgave 3

4 Forandringsledelse og forandringskommunikation 4. udgave, 1. oplag 2014 Praxsis Nyt Teknisk Forlag 2012 Forlagsredaktion: Henrik Larsen, Illustrationer: Tommy Kinnerup, Mette Nielsen og Dorthe Møller Omslag: Tommy Kinnerup og Henrik Stig Møller Dtp: PHI, Dorthe Møller ISBN: (e-bog) Bestillingsnummmer: Alle rettigheder ifølge gældende lov om ophavsret forbeholdes. Kopiering af denne bog må kun finde sted på institutioner eller firmaer, der har en aftale om kopiering med Copydan Tekst & Node og kun inden for aftalens rammer: Hovedreglen er højst 20 sider af en bog til samme hold/klasse pr. studerende pr. undervisningsår. Og kopier må ikke genbruges. Kopier skal tilføjes kildeangivelse: forfatter, titel og forlag. Se mere på PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag Munkehatten Odense SØ Tlf Fax

5 Indhold 1 Forandringer er kommet for at blive! ÅRSAGEN TIL FORANDRINGER...17 Globaliseringen Den teknologiske udvikling Infrastruktur Information Medicinske landvindinger Multinational økonomi Krævende forbrugere Krævende medarbejdere FORANDRINGSSCENARIER Organisationsændringer Opkøb og fusioner Ændring af firmakulturen Ændring af it-systemer og processer RATIONELLE OG IRRATIONELLE ÅRSAGER FORANDRINGSTYPER Gradvis eller strategisk forandring Proaktiv eller reaktiv forandring Strukturel eller kulturel forandring Planlagt eller ikke-planlagt forandring FORANDRING KRÆVER LEDELSE Forandringsledelsens punkter Buchanans og Boddys forandringsmodel FORANDRINGSPROJEKTER OG ALMINDELIGE PROJEKTER Program eller projekt? SAMMENFATNING Identificering af forandringsbehovet...59 ANALYSE AF BEHOVET FOR FORANDRING Competing Values Framework (CVF) Individuelt tilpasset metode Regler for en god analyse Specificering af databehov Indsamling af data Analyse af data ERKENDELSE AF BEHOVET FOR FORANDRING Effektivitet den indre og den ydre FORANDRINGSPARATHED FORANDRINGSTRÆTHED SAMMENFATNING

6 3 Mennesket under forandring DEN ENKELTE OG DE NÆRMESTE Personligheden Historisk overblik Teori X Teori Y Belønning Fra pisk til passion Accept eller afvisning Faktorer, der kan ændre holdning Magt og politik Psykologiske faktorer Menneskets personlighed For meget og for lidt Reaktioner GRUPPEN Normer i gruppen Gruppementalitet Gruppetænkning ORGANISATIONEN Firmakultur Betydningen af organisationens struktur Systemisk tilgang SAMMENFATNING Forandringslederen FORANDRINGSLEDERENS OPGAVER LEDERSKAB ER NØDVENDIGT Forandringssøgende og modig Vedholdende og realistisk Frontløber og rollemodel Kommunikerende og klar Indlevelsesevne og autoritet FORANDRINGSLEDERENS KOMPETENCER Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) Belbins teamroller Adizes fire roller Blake og Mouton ledergitteret Situationsbestemt ledelse Hersey og Blanchard Emotionel intelligens

7 Triarkisk Intelligens Kulturel forståelse Politiske kompetencer FORANDRINGSLEDEREN SOM PERSON Modgang Selvmotivation SAMMENFATNING Kommunikation som forandringsværktøj LEDERENS ROLLE SOM KOMMUNIKATOR Alle ledere Topchefen Teamlederen PERSONLIG KOMMUNIKATION Samtalen Kommunikationspyramiden Aktiv lytning Det systemiske spørgehjul IVK-processen KOMMUNIKATIONSPROCESSEN ) Planlægning af budskabet ) Budskabet formuleres ) Valg af medium ) Budskabet modtages ) Budskabet oversættes ) Der reageres på budskabet FEEDBACK OG KONFLIKTHÅNDTERING FORHANDLING Batna Reservation Price Forhandlingstyper Konkurrerende forhandling Samarbejdende forhandling MOTIVERENDE KOMMUNIKATION FACILITERING Mentoring Coaching Sparring MANIPULATION OG TVANG Tvang Manipulation

8 KREATIVITET OG INNOVATION Innovationsprocessen Druckers kilder til innovation Steve Jobs 7 principper for innovationsledelse Brainstorming Omvendt brainstorming Brainwriting Workshop De seks tænkehatte Lad underbevidstheden arbejde Mindmap IDENTITET OG BRANDING SAMMENFATNING Forandringsstrategier og -koncepter LEDELSESDIKTEREDE FORANDRINGSSTRATEGIER KARISMATISKE FORANDRINGSSTRATEGIER MEDARBEJDERINVOLVERENDE FORANDRINGSSTRATEGI John Kotters metode Lewins og Senges modeller FORANDRINGSKONCEPTER Efqm Business Excellence Lean Msp SAMMENFATNING Metoden FORANDRINGSHJULET GØR TRUSLEN SYNLIG Den brændende platform ETABLÉR EN STÆRK FORANDRINGSORGANISATION Uenighed i ledelsen Uklar organisation Ledelsens manglende ejerskab til forandringsprogrammet Ledelsens manglende prioritering af forandringsprogrammet Skabelsen af en stærk forandringsorganisation Medarbejdernes involvering Tiden OPSTIL VISION OG MÅL Målhierarkiet Økonomiske mål Mål for forandring UDFØR INTERESSENTANALYSE

9 Interessenterne Selve analysen UDARBEJD RISIKOANALYSE Planlægning af risikostyring Selve analysen SPECIFICÉR OG PLANLÆG Specifikation Planlægningen Programweb UDARBEJD EN KOMMUNIKATIONSPLAN Input til kommunikationsplanen R-forandringsanalysen Udarbejdelse af kommunikationsplanen Hjælp til kommunikationsplanen Sorte huller IMPLEMENTÉR FORANDRINGEN ) Belønning ) Ekstra ledelseskraft ) Støtte til ledelsen ) Sammenhold i ledelsen Kick-off mødet Måling af fremdriften FORSTÅ OG FJERN MODSTANDEN Aktiv håndtering af modstanden Forandringscaféen HOLD UD OG FEJR JERES SUCCESER SØRG FOR FORANKRING AF FORANDRINGEN EVALUÉR FORANDRINGSPROJEKTET PDCA Evalueringsrapport Eksekvering af forandringen Litteratur BØGER ARTIKLER WEBSIDER Caseoversigt Stikord

10 Forord You need to be the change you want to see in the world. (MAHATMA GANDHI) Denne bog handler om forandringsledelse, forandringsprojekter og forandringskommunikation. For bare få år siden forstod jeg slet ikke, at en sådan bog kunne være nødvendig jeg havde jo skrevet to bøger om projektledelse, der begge var blevet særdeles godt modtaget på markedet. For mig var viden om og erfaring med projektledelse alt det, der var nødvendigt for at gennemføre forandringer. Projektet er en ændringsmaskine vi putter det, vi har, ind i den ene ende og tager efter et stykke tid, og efter at en del penge er brugt, det nye det forandrede ud i den anden ende. I min karriere som projektleder har jeg arbejdet med entrepriseprojekter, byggeprojekter, it-projekter, organisationsudviklingsprojekter, forbedringsprojekter og meget andet. Siden jeg etablerede mit firma i 2004 Researchfirm har vi prøvet kræfter med en mangfoldighed af projekter, og det er gennem dette arbejde, at der efterhånden opstod en erkendelse hos mig: Mennesker er det sværeste at forandre! Når jeg kiggede på arbejdet med de mange projekter, slog det mig, at vi ofte ignorerer ovenstående. Projekterne går ud på at forandre menneskers it-værktøjer, boliger, kontorer, kraftværker, vandværker, organisationer, processer osv. alt det, mennesker bruger og lever i, men vi glemmer ofte, at mennesker også skal forandres for at kunne forstå, bruge og passe til de ændrede vilkår. Derfor var den næste erkendelse, jeg kom til: Vi bruger mest tid på at forandre alt det uden om mennesker! Enhver med bare lidt matematisk forståelse kan nu se, at der er noget rivende galt: Forandring af mennesker bliver groft undervurderet, selvom det ofte er det allervigtigste! Derfor besluttede jeg mig til at skrive denne bog, der er fyldt med cases, baseret på egne erfaringer. 10

11 Som brændende projekt-entusiast mener jeg stadig, at forandring kræver projekter, men vel at mærke projekter, der også fokuserer på at forandre mennesker. Disse projekter kalder vi forandringsprojekter. Ud over de traditionelle projektledelsesværktøjer indeholder bogen således en lang række værktøjer til brug for forandringsledelse. Bogens målgruppe er altså: Alle, der arbejder med projekter, hvis succes også er afhængig af, at mennesker forandrer sig. Vil det sige, at vi ikke kan arbejde med forandringsledelse, med mindre det sker gennem projekter? vil nogle sikkert spørge. Mit svar vil være: Selvfølgelig kan vi det, men jeg tror bare, at projektværktøjerne og hele projekttankegangen kan hjælpe os til at få styr på forandringsledelsen så vi når målene. Eller sagt på en anden måde: Bogen er ment som en bred forandringsledelsesbog til alle, der arbejder med forandringsledelse. Da kommunikation i sagens natur indgår, når mennesker skal forandres, er ordet forandringskommunikation brugt i undertitlen til bogen. Kommunikationsbegrebet skal her opfattes i den meget brede betydning: Al adfærd er kommunikation og al kommunikation påvirker adfærd. Man kan ikke ikke-kommunikere. (PAUL WATZLAWICK) Bogen er skrevet i et let tilgængeligt ikke-akademisk sprog. I tabellen nedenfor er en kortfattet oversigt, der viser formålet med de enkelte kapitler. Kapitel Titel Formål 1 Forandringer er kommet for at blive! 2 Identificering af forandringsbehovet Introduktion til emnet forandringsledelse og forklaring af, hvad forandringsprojekter er i forhold til rigtige projekter. Hvordan man finder ud af, om der er behov for forandring (og dermed for forandringsprojekter), og om organisationens mennesker er klar! 3 Mennesket under forandring En gennemgang af de forskellige teorier og erfaringer med mennesker i relation til forandringer opbygning af den viden, vi skal have, inden vi går i gang med forandringsprojektet. 4 Forandringslederen Hvad der kræves af forandringslederen, og hvordan hun klarer modgang og motiverer sig selv, når det er op ad bakke. 11

12 5 Kommunikation som forandringsværktøj 6 Forandringsstrategier og -koncepter En gennemgang af de forskellige teorier og erfaringer med kommunikation. Hvad der virker, og hvad der ikke gør. Opbygning af den viden om kommunikation, som er så nødvendig for at få succes som forandringsleder. En gennemgang af de strategier, der kan vælges som udgangspunkt for forandringsprojektet, herunder beskrivelse af nogle færdige metoder til gennemførelse af forandringsprojekter. 7 Metoden Bogens egen metode, der sammenfatter læringen fra de foregående kapitler. 8 Eksekvering af forandringen Gode råd til, hvordan vi så får taget os sammen og får det gjort. Bogen kan læses fra begyndelsen til slutningen som en lærebog i forandringsledelse og forandringskommunikation, men står du og skal lede et forandringsprojekt her og nu, kan du gå direkte i kødet på kapitel 7: Metoden. Bogen indeholder mange cases og eksempler, som illustrerer bogens pointer. I appendiks er samlet en oversigt over disse ordnet efter stikord således at man hurtigt kan finde det, man søger. Jeg vil på forhånd forberede læseren på, at der forekommer gentagelse af såvel citater som cases. Ikke mange, men et par steder har jeg fundet det nødvendigt for læsbarhedens skyld. Angående de mange cases, som jeg selv anser som et af de væsentligste værktøjer til læring, er der kun nævnt konkrete, eksisterende firmaer og personer i det omfang, materialet er offentligt tilgængeligt. De resterende cases er anonyme med fiktive navne på såvel firmaer som personer. Disse cases er naturligvis inspireret af egne erfaringer, bl.a. som chefkonsulent i RESEARCHFIRM, men kortene er blandet så meget, at ingen med rette vil kunne påstå, at de kan genkende faktiske firmaer eller personer. Som der står til sidst i de amerikanske film: Enhver lighed med afdøde eller nulevende personer er en ren tilfældighed. Det er mit håb, at bogen både på det teoretiske og det praktiske plan vil bane vejen for mere vellykkede forandringsprojekter. I så fald har jeg nået mit mål! Change is disturbing when it is done to us, exhilarating when it is done by us. God fornøjelse! (ROSABETH MOSS KANTER)

13 Forord til 4. udgave Forandringsledelse og forandringskommunikation er i årene siden første udgivelse blevet en udbredt lærebog i forandringsledelse på en lang række kurser og uddannelser. Øget salg og øget brug af bogen har naturligt affødt ønsker om, at bogen udvides med flere emner og mere dybde omkring de enkelte emner. Disse ønsker har jeg forsøgt at tilgodese, idet jeg dog hele tiden har bestræbt mig på at bibeholde bogens grundidé, nemlig at være en let tilgængelig, praksisnær og bred forandringsledelsesbog til alle, der arbejder med forandringsledelse. De vigtigste ændringer i denne 4. udgave er følgende: Kapitel 1: Forandringer er kommet for at blive Buchanans & Boddys forandringsmodel er tilføjet, inkl. et eksempel. Kapitel 2: Identificering af forandringsbehovet Der er indsat et nyt afsnit: Erkendelse af forandringsbehovet, hvor den ydre effektivitet og den indre effektivitet defineres og brugen af de to begreber illustreres med et eksempel på en klassisk forandringsledelsesmæssig problemstilling. Kapitel 3: Mennesket under forandring Oversigten der viser, hvordan holdningen til ledelse og til ledernes medarbejdere har ændret sig i de seneste ca. 100 år, er suppleret med Gary Hamels tanker. Der er indsat et nyt afsnit Fra pisk til passion om Gary Hamels tanker og hans Pyramide for menneskelige egenskaber. Der er indsat et nyt underkapitel om Gruppen, dvs. hvordan mennesket i en gruppe reagerer på forandring. Underkapitlet indeholder følgende afsnit: Normer i gruppen Gruppementalitet, hvor Asch s forsøg og Milgrams forsøg gennemgås Gruppetænkning Et afsnit om mekanistisk og organisk organisationsform er indsat i underkapitlet Organisationen. Endvidere er et afsnit om virtuelle organisationer og netværksorganisationer indsat i samme underkapitel. 13

14 Kapitel 4: Forandringslederen Afsnittet om forandringslederens kompetencer er opdateret med IPMA s 15 adfærdsmæssige kompetencer. Et nyt afsnit om triarkisk intelligens er indføjet. Kapitel 5: Kommunikation som forandringsværktøj Et nyt afsnit Samtalen er indføjet, hvor vi bl.a. ser på de fire kontaktniveauer. Underkapitlet om innovation er skrevet helt om og hedder nu Kreativitet og innovation. Der er indsat et afsnit om innovationsprocessen (innovationstrakten). Herudover gennemgås Druckers 7 kilder til innovation og Steve Jobs 7 principper for innovationsledelse. Et nyt kommunikationsværktøj er indføjet: Omvendt brainstorming. Kapitel 6: Forandringsstrategier og koncepter Afsnittet om John Kotters otte punkter er udbygget. Kapitel 7: Metoden Uddybning omkring brugen af forandringshjulet. Der er tilføjet en passus om strategi i forbindelse med 3) Opstil vision og mål. & Hvordan bruges bogen? Bogen er forsynet med henvisninger til værktøjerne i bogen Projektlederens Værktøj (Værktøjsbogen). Disse henvisninger er placeret i margin i form af en lille vignet (skruenøgle) med det relevante værktøjs navn i Værktøjsbogen. Værktøjsbogen er skrevet på foranledning af input fra de mange undervisere og praktikere, der efterhånden bruger Projektledelse teori og praksis og Forandringsledelse og forandringskommunikation. Alle værktøjer i bogen er præsenteret på samme overskuelige måder og skabeloner og tjeklister er lagt ud på bogens webside i word-format. Tanken er, at projekt- og forandringslederne efter at have læst teorien i ovennævnte lærebøger hurtigt skal kunne komme i gang med at bruge tingene i praksis. Ved hvert nyt kapitel har vi valgt at nummerere figurerne fra figur. 1 og opad. Enhver figurhenvisning til bogen skal derfor bestå af figurnummer og sidetal, ikke af figurnummeret alene. 14

15 Er du en erfaren projektleder, der hurtigt vil opdateres omkring de forandringsledelsesmæssige aspekter af projektledelse, vil jeg anbefale dig at begynde med at læse kapitel 1: Forandringer er kommet for at blive. Dernæst kapitel 3: Mennesket under forandring, der giver nogle af svarene på, hvorfor mennesker reagerer som de gør på det nye. Bogens vigtigste kapitel for dig er kapitel 5: Kommunikation som forandringsværktøj. Er tiden knap, kan du således nøjes med disse tre kapitler. Ønsker du en generel indføring i forandringsledelse, vil jeg anbefale, at du læser bogen fra en ende af. Kapitel 6: Forandringsstrategier og koncepter kan du hoppe over, med mindre du har speciel interesse i netop dette emne. Er du leder i erhvervslivet eller ønsker at blive det bør du læse hele bogen. Du vil blive klædt rigtigt godt på og kan sagtens læse bogen som selvstudium, da alle vigtige emner er illustreret med små eksempler, så man ikke bare bliver efterladt i teoriernes elfenbenstårn. For de sikkert mange læsere, der gerne vil supplere bogen med yderligere materiale, har jeg gennem hele bogen sørget for, at de engelske betegnelser på de forskellige emner, begreber og teorier, bliver nævnt, så det er let fx af google sig til mere viden. Hertil kommer, at bogen er forsynet med en ganske omfattende litteraturliste. For undervisere, rapportskrivere og andre, der under omhyggelig overholdelse af lov om ophavsret og idet kilden altid angives har brug for adgang til en digital udgave af bogens figurer og tabeller, gælder, at de kan hentes på forlagets hjemmeside Søg på Forandringsledelse og forandringskommunikation. For (kærlig) kritik, forbedringsforslag, tips og idéer, samt erfaringer med brug af bogen, er jeg som passioneret forfatter altid klar ved indbakken, så tøv ikke med at kontakte mig. Rigtig god fornøjelse med bogen! Bjarne Kousholt, august

16 Bjarne Kousholts forfatterskab vedrørende projekt- og forandringsledelse Titel Sider Beskrivelse Uddannelser Selvstudium Omfattende lærebog i projekt ledelse, som dække det pensum de internationale projektledelse sorganisation er/standarder anbefaler Primær lærebog for masteruddan nelser og andre videre gående uddan nelser i projektledelse Meget velegnet grundet klar struktur og mange cases, illustrationer mm. Forandringsledelse 419 og forandrings kommunikation Omfattende lærebog i forandring sledelse Primær lærebog for masteruddannel ser og andre videre gående uddannelser i forandringsledelse Meget velegnet grundet klar struktur og mange cases, illustrationer mm. Projektlederens Værktøj 492 Kompendium med mere end 100 værktøjer til brug indenfor projektledelse og foran dringsledelse Kompendium der dækker værktøjerne i Projektledelse Teori og praksis og Forandringsledelse og forandringskom munikation Egner sig kun til selvstudium som supplement til Projektledelse Teori og praksis og Forandringsledelse og forandringskommunikation Projektleder bogen 179 Selvstændig og holdn ingsmættet alternativ, frisk, fræk, introduktion til projektledelse. Supplerende litteratur på lederuddannelser Meget velegnet da den er letlæst og skrevet i et ligefremt sprog Kernen i projektledelse 104 Det allermest nødvendige du skal vide om projektledelse. Skåret til benet. Primær lærebog i korte uddannelses forløb som fx 6-ugers opkvalificeringskurser Mindre egnet til selvstudium da der ikke er forklarende cases med Projektledelse Teori og praksis Kernen i Projektledelse Kernen i Projekt Ledelse Bjarne Kousholt KVALITETS- DRIFT SIKRING GANTT! STRESS DIAGRAM KONTRAKT SWOT? SCRUM % OP MED HUMØRET OVERSKREDET BELBIN TEST Nyt Teknisk Forlag 16 BARNS FØRSTE SYGEDAG BUDG ETET BARB ERET % MED 10 TIDSPLANEN ER ALLEREDE SCOPE TEMPO! TEMPO! TEMPO! 592

17 1 Forandringer er kommet for at blive! Der findes intet bestandigt, undtagen forandring. (GRÆSK ORDSPROG) I dette første kapitel skal banen kridtes op. Vi skal se på, hvilke typer af forandringer som vil blive bearbejdet i bogen. Hvordan behovet for disse forandringer opstår, og hvad det kræver ledelsesmæssigt. Endelig afsluttes kapitlet med en diskussion af, hvad forskellen er på et forandringsprojekt og et almindeligt projekt. ÅRSAGEN TIL FORANDRINGER Alt har forandret sig undtagen den måde vi tænker på. (ALBERT EINSTEIN) Mange ledere fortæller, at forandringsparathed er en af de vigtigste egenskaber hos medarbejderne. De samme ledere føler ofte, at forandringsparatheden ikke er tilstrækkelig, og at medarbejderne yder uforklarlig modstand mod de efter ledernes mening nødvendige forandringer. Den manglende forandringsparathed hos medarbejderne giver mellemlederne problemer. Tingene flytter sig ikke hurtigt nok, og resultaterne lader vente på sig. Mellemlederne kommer i klemme, og de presses fra alle sider. Topledelsen skal vise resultater, det kræver bestyrelsen og ejerne. Når mellemlederne ikke performer ikke kan få medarbejderne til at flytte sig hurtigt nok ja, så fremstår topledelsen i dårligt lys. Den hastighed, hvormed forandringen gennemføres, er essentiel. Kan en organisation ikke implementere forandringer hurtigt, bliver den kvalt. Tiden kræver stadig hurtigere forandringer, samtidig med at verden bliver mere kompleks. Deri ligger en stor udfordring, og ikke sjældent hører vi om produkter, it-systemer, bygninger og koncepter, der er forældede allerede ved ibrugtagningen. Der er således næppe mange, som er uenige i påstanden om, at vor tid er præget af forandringer mange forandringer. Intet er godt nok. Vi er ikke effektive nok; vi er ikke konkurrencedygtige nok; det går for langsomt; de varer, vi producerer, kan laves langt billigere i Kina, Indien eller Østeuropa. Også på det helt private plan kaldes der på forandringer: Vi vejer for meget, er for dårlige elskere/elskerinder, forældre, ægtefæller osv., osv. 17

18 Connor (1998c) skelner mellem tre typer forandringer: Mikroforandringer, hvor det er MIG, der skal forandres Organisatoriske forandringer, hvor VI må forandre os Makroforandringer, hvor vi ALLE må forandre os. Det er simpelthen nødvendigt med forandringer, hvis vi skal overleve og bestå som civilisation og land ja, som mennesker. Hvorfor er det blevet sådan? For at kunne sammenstykke et svar må vi lige forholde os til det faktum, at udviklingen går med rasende fart. Kigger vi blot på de sidste år svarende til 800 generationer af mennesker er det bemærkelsesværdigt, at de 650 generationer af disse levede i huler. Kun de sidste 2-3 generationer har oplevet ting som blodtransfusioner, airconditioning, fjernsyn, biler, fly m.m. Kigger vi på de sidste år med internet, mobiltelefoner osv., har udviklingen for alvor taget fart. Nedenfor har jeg forsøgt at give et overblik, der viser de vigtigste årsager til denne udvikling. Det er dog nogle gange svært at se, hvad der er årsag, og hvad der er virkning. Samtidig er det vigtigt at understrege, at forandringerne især er slået igennem i de industrialiserede lande. Figur 1. Den teknologiske udvikling har bevirket store forandringer for mennesket 18

19 Globaliseringen Det er ikke længere nogen større mental eller praktisk begrænsning at rejse fra et land til et andet. Der er færre told-/import-/eksportrestriktioner, og euroen som fælles valuta, fælles konto-/kreditkort, lettere kapitalbevægelse, udvidede kommunikationsmuligheder og mange andre ting har for alvor sat gang i det, vi kalder globaliseringen. Den teknologiske udvikling For 150 år siden blev telegrafen opfundet år senere kom telefonen, og i starten af 1900-tallet kom så den trådløse telegraf og radioen. Disse opfindelser fik fantastisk betydning for kommunikationen i verden. I de sidste år er den hurtigere og bedre kommunikation blevet båret af digitalisering, computere, internettet, satellitter, lyslederkabler, mobiltelefoner m.m. Infrastruktur De fleste i vores del af verden har bil, vejene er blevet bedre, og færger er afløst af broer. Transportmidlerne er blevet hurtigere og billigere. Flyrejser er ikke længere forbeholdt de få. Det er blevet muligt at transportere langt større mængder varer rundt i verden, og alt dette har gjort den mindre og skubbet bag på globaliseringen og forandringerne. Information Vi er ved at drukne i information. Den tid for mindre end 100 år siden, hvor landsbyens præst og degn var nøglen til viden, og hver familie højest havde et par bøger, hvoraf den ene var bibelen synes uendeligt langt væk. Har man en computer med adgang til internettet, kan man få svar på det meste på kort tid. Mennesker i dag er meget mere aktive med selv at søge information og social kontakt på internettet. Opgaven er ikke længere at finde information om det emne, man er interesseret i, men at udvælge det relevante i overfloden. Medicinske landvindinger Vi lever længere og accepterer ikke sygdom. Medicinalindustrien er i stor fremgang, og der kæmpes om at komme først med de nyeste lægemidler, der kan afhjælpe vore skavanker, gøre os lykkelige og skænke os det (næsten) evige liv. Multinational økonomi Kapitalfonde køber op, og der fusioneres som aldrig før. Virksomhederne bliver større og større, hvilket simpelthen er nødvendigt for at kunne overleve 19

20 i den globale konkurrence. En lille virksomhed med dårlig ledelse spottes af internationale penge-m/k er, der køber den til en rimelig pris, udskifter ledelsen med professionelle folk og i løbet af få år øger virksomhedens værdi og udbytte væsentligt. Krævende forbrugere Vi vil have nye varer, produktudvikling, økologi, sunde varer, bæredygtighed, sikkerhed m.m. Alt sammen forsvarligt produceret i balance med naturen. Vi venter ikke længere, til produktet er defekt, før vi skifter det ud. Vi smider ting væk som aldrig før; vi køber blade, bøger og aviser, som vi aldrig får læst, mad, som vi ikke når at spise, før den er fordærvet. Krævende medarbejdere Vi finder os ikke længere i kedelige, lavtlønnede job. Vi søger den personlige udvikling også på arbejdspladsen. Flere og flere stiller krav såvel uden for som internt i organisationerne. Antallet af forandringer og disses kompleksitet øges. Dette kender vi også fra Maslows behovspyramide. Den amerikanske psykolog Abraham Maslows teori (Maslow, 1970) er, at vore behov er hierarkiske, dvs. at de mest basale behov, nederst i hierarkiet (fysiske behov og sikkerhed), skal være opfyldt, før vi går opad. Arbejdskraften har fået opfyldt de nederste behov og vil nu videre; dvs. de tre øverste niveauer kommer i spil (sociale behov/kærlighedsbehov, selvhævdelsesbehov, selvaktualisering). Selvaktualisering Selvhævdelsesbehov Sociale behov/kærlighedsbehov Tryghedsbehov Fysiologiske behov Figur 2. Maslows behovspyramide 20

21 Skal vi dybere ind i årsagen til forandringerne, må vi blive mere konkrete. Det må derfor nu være på sin plads at se på, hvad det er for en slags forandringer, bogen handler om. Svaret er, at det i princippet er alle typer forandringer, men primært fire forandringsscenarier, som gennemgås i næste afsnit. FORANDRINGSSCENARIER Organisationsændringer Opkøb og fusioner Ændring af firmakulturen Ændring af it-systemer og processer Disse fire forandringsscenarier som i praksis ofte er kædet sammen gennemgås i det følgende med fokus på årsagerne bag. Organisationsændringer Der kan i sagens natur være mange årsager til organisationsændringer. Lad os nævne nogle stykker: Tilpasning af organisationens størrelse til ændrede markedsvilkår (downsizing upsizing) Effektivisering af kommandoveje etablering af et mere fladt hierarki Salg, udvikling, produktion eller servicering af nye produkter Ændring af topledelse Centralisering eller decentralisering Effektivisering og besparelser Ny dynamik chefrokade Ny strategi Opkøb og fusioner Politiske beslutninger. De årsager, der er nævnt ovenfor, kan så igen udspringe af bagvedliggende årsager, der som oftest har økonomisk karakter. I det danske land vil der helt sikkert være en enkelt eller flere offentligt ansatte, som glæder sig til, at det er overstået. De glæder sig til, at reformen er gennemført, og hverdagen igen indfinder sig. Det kan godt være, at de ikke håber på 30 års stabilitet, men bare til nogle år, hvor det er muligt at passe sit arbejde inden for nogle kendte rammer. Problemet er, at de glæder sig for tidligt. Freden vil ikke indfinde sig. De næste mange år vil kræve en masse nye 21

Forandrings ledelse. Forandringsledelse og forandringskommunikation. og forandringskommunikation. Forandrings. ledelse. 3. udgave.

Forandrings ledelse. Forandringsledelse og forandringskommunikation. og forandringskommunikation. Forandrings. ledelse. 3. udgave. Rapport Overtraek Beskåret format: 170 x 245 mm (b x h) Sideantal: 420 Indbinding: Garnhæftet/Fadensiegel Papir: 100g Amber Graphic Rygudførelse: Rundryg Pap: 2.4 mm Resultat Bogblok: 25.2 mm Rygbredde:

Læs mere

Alle rettigheder ifølge gældende lov om ophavsret forbeholdes. Det er ikke tilladt at kopiere denne e-bog.

Alle rettigheder ifølge gældende lov om ophavsret forbeholdes. Det er ikke tilladt at kopiere denne e-bog. Projektlederens værktøj Af Bjarne Kousholt 1. udgave, 1. oplag 2011 Nyt Teknisk Forlag 2011 Forlagsredaktør: Henrik Larsen, hl@nyttf.dk Omslag: Henrik Stig Møller Tegninger: Tommy Kinnerup, Henrik Stig

Læs mere

FORANDRINGSLEDELSE. ODM Chefnetværk Lederseminar 21. Januar 2015

FORANDRINGSLEDELSE. ODM Chefnetværk Lederseminar 21. Januar 2015 FORANDRINGSLEDELSE ODM Chefnetværk Lederseminar 21. Januar 2015 Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse - projektledelse Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse omfatter de processer, værktøjer

Læs mere

De meget vigtige værktøjer interessentanalysen og kommunikationsplanen

De meget vigtige værktøjer interessentanalysen og kommunikationsplanen Projektets Interessenter Belært af dyrt købte erfaringer er det i moderne projektledelse essentielt at have fokus på projektets interessenter. Traditionelt har projektledelse taget udgangspunkt i, hvad

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

Forandringsledelse. At gøre det nye og anderledes almindeligt. Sabine Madsen, RUC. 15. Marts 2012

Forandringsledelse. At gøre det nye og anderledes almindeligt. Sabine Madsen, RUC. 15. Marts 2012 Forandringsledelse At gøre det nye og anderledes almindeligt Sabine Madsen, RUC Lidt om mig Sabine Madsen PhD fra CBS: Brug af metoder i praksis vs. Deres beskrivelse i litteratur Nu, Lektor på RUC Underviser

Læs mere

Projektledelse. 4. udgave. Bjarne Kousholt. Nyt Teknisk Forlag

Projektledelse. 4. udgave. Bjarne Kousholt. Nyt Teknisk Forlag Projektledelse 4. udgave Bjarne Kousholt Nyt Teknisk Forlag Projektledelse teori og praksis 4. udgave Nyt Teknisk Forlag 2012 Forlagsredaktion: Henrik Larsen, hl@nyttf.dk Layout: Henrik Stig Møller Tegninger:

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger!

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger! Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? 1 Projektleder på 6 uger! - Dag 7 Ledelse i et historisk perspektiv Udviklingen i den

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele Din partner i fremtidens ledelse På vej mod En udviklingsproces i 3 dele Hvorfor Nogle strømninger i tiden Kompleksiteten i verden vokser dramatisk. Ny teknologi, højere vidensniveau, større mobilitet

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 1 2008 Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution Zealand Business College (ZBC) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Organisation

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Projektledelse. Trine Ammitzbøll 1. semester 2014

Projektledelse. Trine Ammitzbøll 1. semester 2014 Projektledelse Trine Ammitzbøll 1. semester 2014 Dagens program >> >> >> >> >> >> >> Tema 2: Web design Projekter og projektledelse Interessentanalyse, risikostyring & tidsplan Roller Teams Frokost Trello,

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 Dagens program Opsamling Quiz Forandringsledelse Eksamens projekt Page 2 Page 3 QUIZ HVAD SIDDER FAST FRA SIDST? Page 5 Page 6 http://www.youtube.com/watch?v=u6xapnufjjc&n

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer.

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer. Side 1 af 6 IDEKATALOG 2008 www.lederweb.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf: 33 70 35 29 Mail: info@lederweb.dk Tilsendte ideer og ideer udviklet på V- dag 2008 1. Social Kapital (Ledelse af relationer)

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig I forbindelse med et dialogmøde afholdt den 8. april af Aarhus Kommune sammen med Bedst praksis Ledelse, blev der rejst en række spørgsmål fra kommunerne til

Læs mere

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard Forandringsledelse Johnny Jensen, Service & Support Forum Westergaard Management A/S Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Stifter Ole Westergaard Westergaard Management stiftedes den 1. januar 1998 og er

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Dit og dine medarbejderes liv om 10 år

Dit og dine medarbejderes liv om 10 år Dit og dine medarbejderes liv om 10 år 5 milliarder er trådløst forbundet, relationer er i stigende grad virtuelle 24 timer i døgnet og altid er der nogen et eller andet sted i verden som har brug for

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Leder, brug din kommunikation

Leder, brug din kommunikation Leder, brug din kommunikation - og skab flere resultater med færre ressourcer LEDELSE, MERE LEDELSE, BEDRE LEDELSE. Det er ofte svaret på, hvordan vi løser vores udfordringer; lige fra at øge konkurrenceevnen

Læs mere

Nyhedsbrev for maj 2010

Nyhedsbrev for maj 2010 Nyhedsbrev for maj 2010 Indhold i denne udgave Hvad er meningen med din virksomhed 1 Innovation er kreativitet der lykkes 2 Den hovedløse leder 2 Coaching eller mentoring 3 Når vi arbejder med forandring

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet Lederpejling 8 2013: Finansforbundet En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Finansforbundets ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører Projektledelse midtconsult rådgivende ingeniører Indholdsfortegnelse Midtconsult samler trådene 3 Projektmodellen 4 De fire faser 6 Fase 1 - Idégenerering og tilbud 8 Fase 2 - Planlægning og specifikation

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013 OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE Roskilde bibliotekerne 2013 1 FORSTÅ FORANDRINGSBEHOVET Det nye i opgaven? For mig som leder? krav til ledelse? Kulturen? For medarbejderne Arbejdsmetoderne? Kompetencer?

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Skab trivsel og VARIGE resultater PRACTITIONER MOTIVATION FACTOR / PRACTITIONER 1

Skab trivsel og VARIGE resultater PRACTITIONER MOTIVATION FACTOR / PRACTITIONER 1 Skab trivsel og VARIGE resultater PRACTITIONER MOTIVATION FACTOR / PRACTITIONER 1 PRACTITIONER MOTIVATION FACTOR PRACTITIONER Bliv certificeret practitioner hos Motivation Factor Institute og få adgang

Læs mere

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Vi vil alle gerne have Udvikling... De fleste ønsker ingen forandring Slide 2 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

ANNETTE FRANCK MODARBEJDER ELLER MEDARBEJDER FORANDRINGSKOMMUNIKATION SKABER SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ANNETTE FRANCK MODARBEJDER ELLER MEDARBEJDER FORANDRINGSKOMMUNIKATION SKABER SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ANNETTE FRANCK MODARBEJDER ELLER MEDARBEJDER FORANDRINGSKOMMUNIKATION SKABER SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Annette Franck er specialist i forandringskommunikation. Efter femten års erfaring

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

1-dags Master Classes

1-dags Master Classes Ledernes 1-dags Master Classes Strategiudvikling Udvikling af effektive organisationer Change Management Strategiimplementering Innovation Bæredygtig forretningsudvikling strategisk brug af sociale medier

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig

Læs mere

Kommunikation der forandrer. Grundvilkår for kommunikation. Grundvilkår for kommunikation. Kort om mig. Forandringskommunikation handler om

Kommunikation der forandrer. Grundvilkår for kommunikation. Grundvilkår for kommunikation. Kort om mig. Forandringskommunikation handler om Kommunikation der forandrer Grundvilkår for kommunikation Mennesker skaber mening! Den gode lederkommunikation giver perspektivet! Helle Petersen, ph.d., MPO Center for organisationspsykologi, Roskilde

Læs mere

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 11.00 Velkomst og præsentation 11.15 Projekternes verden 11.30 Sådan arbejder jeg

Læs mere

Ledelse i forandring! Balanceret Ledelse!

Ledelse i forandring! Balanceret Ledelse! Ledelse i forandring! Balanceret Ledelse! Dansk Socialrådgiverforening" 17. November 2009" Odense " Richard Ledborg Hansen" Forsvaret" Registreret revisor " Økonomidirektør" Adm. direktør" Forretningsudvikling"

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Forandring. Fire nøgleroller der skal besættes for at få forandring til at ske. Teaser

Forandring. Fire nøgleroller der skal besættes for at få forandring til at ske. Teaser Forandring Fire nøgleroller der skal besættes for at få forandring til at ske. Slide nr. 1 Teaser Jeg præsenterer en ny model til styring af organisatorisk forandring med fokus på interessent-nøgleroller

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015 Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 10.00 Velkomst og præsentation 10.15 Sådan arbejder jeg med projekter v/lene Mikkelsen

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du:

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du: Forandringsagenten Forandringsagenten Rollemodel Krav til de enkelte roller Diffusionssystemer Forandringsplanlægning Slide no.: 1 Efter denne lektion skal du: Kende til forandringsagentens rolle og ansvar

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN LEDELS DANSK DIGITAL FORMAND KONOMI KOMPLEKSI RESULTATER RESULTATER CEO GLOBAL GLOBAL PROFESSIONEL GLOBALISER DELING VÆK ORGANISAT DELING VÆKST ORGANISATION DELING RESULTATER RESULTATER DANSK DANSK LEDER

Læs mere

Nyhedsbrev for december 2007

Nyhedsbrev for december 2007 Nyhedsbrev for december 2007 Indhold i denne udgave Nu er Christian Poulsen med igen. 1 Nyhed: Situationsbestemt ledelse. 1 Tillidsskabende ledelse. 2 Vi lærer det, mens vi gør det. 2 Nordelektro Strategiplakat.

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere