Forandrings ledelse. Forandringsledelse og forandringskommunikation. ledelse. forandringskommunikation. 4. udgave. Bjarne Kousholt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forandrings ledelse. Forandringsledelse og forandringskommunikation. ledelse. forandringskommunikation. 4. udgave. Bjarne Kousholt"

Transkript

1 Bjarne Kousholt En praktisk, men alligevel teoretisk velfunderet brugsbog for ledere, der står over for forandrings processer... Der er allerede mange bøger om projektledelse. Denne skal fremhæves for sin praktiske adgang til stoffet, og for sine gode cases. Bjarne Kousholt kan et eller andet med at bringe overblik, forståelse og orden i et stort fagområde, samtidig med at han er letlæst og god til associationer og har talrige cases. Finn Svenning, projektledelse.mannaz.com Forandrings ledelse I nutidens omskifte lige verden bruger vi en masse energi forandringskommunikation på at forandre alt det, som mennesker bruger og lever i: Boliger, kontorer, omgivelser, hjælpemidler og organisationer. Men vi glemmer ofte, at mennesker også skal forandres for at kunne forstå, bruge og passe til de ændrede vilkår. Vi undervurderer forandring af mennesker, selvom det er det allervigtigste. Forandringsledelse og forandrings kommunikation handler om, hvordan man får menneskene med i forandrings processen, når man gennemfører et projekt, en proces eller en omstrukturering. Forandringsledelse og forandrings kommunikation besvarer blandt andet Bjarne Kousholt er civilingeniør og har arbejdet som projektleder, både i Danmark og internationalt, i mere end 25 år. Af samme forfatter: Projektledelse Teori og praksis Project Management Theory and practice Projektlederens værktøj Projektlederbogen Organisation og mennesker ISBN nytomslag.indd 1 4. udgave Forandrings ledelse og forandringskommunikation Bjarne Kousholt Siden 2004 har Bjarne ledet sit råd givende ingeniørfirma Researchfirm (www.researchfirm.dk), der hjælper virksomheder og organisationer med at få større udbytte af deres projekter. følgende spørgsmål: Hvad er forandringsledelse? Hvordan finder man ud af, om der er behov for forandring, og om menneskene er klar? Hvad forandrer mennesker, og hvordan reagerer de på forandring? Hvilke egenskaber skal forandringslederen have for at lykkes? Hvordan skal forandringslederen kommunikere for at nå sine mål? Hvilke færdige forandrings strategier findes og hvilke skal man vælge? Forandringsledelse og forandringskommunikation Jørgen Bartholdy i lektørudtalelse og Bjarne Kousholt 4. udgave nyttf.dk varenr :40:03

2 2

3 Forandringsledelse og forandringskommunikation 4. udgave 3

4 Forandringsledelse og forandringskommunikation 4. udgave, 1. oplag 2014 Praxsis Nyt Teknisk Forlag 2012 Forlagsredaktion: Henrik Larsen, Illustrationer: Tommy Kinnerup, Mette Nielsen og Dorthe Møller Omslag: Tommy Kinnerup og Henrik Stig Møller Dtp: PHI, Dorthe Møller ISBN: (e-bog) Bestillingsnummmer: Alle rettigheder ifølge gældende lov om ophavsret forbeholdes. Kopiering af denne bog må kun finde sted på institutioner eller firmaer, der har en aftale om kopiering med Copydan Tekst & Node og kun inden for aftalens rammer: Hovedreglen er højst 20 sider af en bog til samme hold/klasse pr. studerende pr. undervisningsår. Og kopier må ikke genbruges. Kopier skal tilføjes kildeangivelse: forfatter, titel og forlag. Se mere på PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag Munkehatten Odense SØ Tlf Fax

5 Indhold 1 Forandringer er kommet for at blive! ÅRSAGEN TIL FORANDRINGER...17 Globaliseringen Den teknologiske udvikling Infrastruktur Information Medicinske landvindinger Multinational økonomi Krævende forbrugere Krævende medarbejdere FORANDRINGSSCENARIER Organisationsændringer Opkøb og fusioner Ændring af firmakulturen Ændring af it-systemer og processer RATIONELLE OG IRRATIONELLE ÅRSAGER FORANDRINGSTYPER Gradvis eller strategisk forandring Proaktiv eller reaktiv forandring Strukturel eller kulturel forandring Planlagt eller ikke-planlagt forandring FORANDRING KRÆVER LEDELSE Forandringsledelsens punkter Buchanans og Boddys forandringsmodel FORANDRINGSPROJEKTER OG ALMINDELIGE PROJEKTER Program eller projekt? SAMMENFATNING Identificering af forandringsbehovet...59 ANALYSE AF BEHOVET FOR FORANDRING Competing Values Framework (CVF) Individuelt tilpasset metode Regler for en god analyse Specificering af databehov Indsamling af data Analyse af data ERKENDELSE AF BEHOVET FOR FORANDRING Effektivitet den indre og den ydre FORANDRINGSPARATHED FORANDRINGSTRÆTHED SAMMENFATNING

6 3 Mennesket under forandring DEN ENKELTE OG DE NÆRMESTE Personligheden Historisk overblik Teori X Teori Y Belønning Fra pisk til passion Accept eller afvisning Faktorer, der kan ændre holdning Magt og politik Psykologiske faktorer Menneskets personlighed For meget og for lidt Reaktioner GRUPPEN Normer i gruppen Gruppementalitet Gruppetænkning ORGANISATIONEN Firmakultur Betydningen af organisationens struktur Systemisk tilgang SAMMENFATNING Forandringslederen FORANDRINGSLEDERENS OPGAVER LEDERSKAB ER NØDVENDIGT Forandringssøgende og modig Vedholdende og realistisk Frontløber og rollemodel Kommunikerende og klar Indlevelsesevne og autoritet FORANDRINGSLEDERENS KOMPETENCER Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) Belbins teamroller Adizes fire roller Blake og Mouton ledergitteret Situationsbestemt ledelse Hersey og Blanchard Emotionel intelligens

7 Triarkisk Intelligens Kulturel forståelse Politiske kompetencer FORANDRINGSLEDEREN SOM PERSON Modgang Selvmotivation SAMMENFATNING Kommunikation som forandringsværktøj LEDERENS ROLLE SOM KOMMUNIKATOR Alle ledere Topchefen Teamlederen PERSONLIG KOMMUNIKATION Samtalen Kommunikationspyramiden Aktiv lytning Det systemiske spørgehjul IVK-processen KOMMUNIKATIONSPROCESSEN ) Planlægning af budskabet ) Budskabet formuleres ) Valg af medium ) Budskabet modtages ) Budskabet oversættes ) Der reageres på budskabet FEEDBACK OG KONFLIKTHÅNDTERING FORHANDLING Batna Reservation Price Forhandlingstyper Konkurrerende forhandling Samarbejdende forhandling MOTIVERENDE KOMMUNIKATION FACILITERING Mentoring Coaching Sparring MANIPULATION OG TVANG Tvang Manipulation

8 KREATIVITET OG INNOVATION Innovationsprocessen Druckers kilder til innovation Steve Jobs 7 principper for innovationsledelse Brainstorming Omvendt brainstorming Brainwriting Workshop De seks tænkehatte Lad underbevidstheden arbejde Mindmap IDENTITET OG BRANDING SAMMENFATNING Forandringsstrategier og -koncepter LEDELSESDIKTEREDE FORANDRINGSSTRATEGIER KARISMATISKE FORANDRINGSSTRATEGIER MEDARBEJDERINVOLVERENDE FORANDRINGSSTRATEGI John Kotters metode Lewins og Senges modeller FORANDRINGSKONCEPTER Efqm Business Excellence Lean Msp SAMMENFATNING Metoden FORANDRINGSHJULET GØR TRUSLEN SYNLIG Den brændende platform ETABLÉR EN STÆRK FORANDRINGSORGANISATION Uenighed i ledelsen Uklar organisation Ledelsens manglende ejerskab til forandringsprogrammet Ledelsens manglende prioritering af forandringsprogrammet Skabelsen af en stærk forandringsorganisation Medarbejdernes involvering Tiden OPSTIL VISION OG MÅL Målhierarkiet Økonomiske mål Mål for forandring UDFØR INTERESSENTANALYSE

9 Interessenterne Selve analysen UDARBEJD RISIKOANALYSE Planlægning af risikostyring Selve analysen SPECIFICÉR OG PLANLÆG Specifikation Planlægningen Programweb UDARBEJD EN KOMMUNIKATIONSPLAN Input til kommunikationsplanen R-forandringsanalysen Udarbejdelse af kommunikationsplanen Hjælp til kommunikationsplanen Sorte huller IMPLEMENTÉR FORANDRINGEN ) Belønning ) Ekstra ledelseskraft ) Støtte til ledelsen ) Sammenhold i ledelsen Kick-off mødet Måling af fremdriften FORSTÅ OG FJERN MODSTANDEN Aktiv håndtering af modstanden Forandringscaféen HOLD UD OG FEJR JERES SUCCESER SØRG FOR FORANKRING AF FORANDRINGEN EVALUÉR FORANDRINGSPROJEKTET PDCA Evalueringsrapport Eksekvering af forandringen Litteratur BØGER ARTIKLER WEBSIDER Caseoversigt Stikord

10 Forord You need to be the change you want to see in the world. (MAHATMA GANDHI) Denne bog handler om forandringsledelse, forandringsprojekter og forandringskommunikation. For bare få år siden forstod jeg slet ikke, at en sådan bog kunne være nødvendig jeg havde jo skrevet to bøger om projektledelse, der begge var blevet særdeles godt modtaget på markedet. For mig var viden om og erfaring med projektledelse alt det, der var nødvendigt for at gennemføre forandringer. Projektet er en ændringsmaskine vi putter det, vi har, ind i den ene ende og tager efter et stykke tid, og efter at en del penge er brugt, det nye det forandrede ud i den anden ende. I min karriere som projektleder har jeg arbejdet med entrepriseprojekter, byggeprojekter, it-projekter, organisationsudviklingsprojekter, forbedringsprojekter og meget andet. Siden jeg etablerede mit firma i 2004 Researchfirm har vi prøvet kræfter med en mangfoldighed af projekter, og det er gennem dette arbejde, at der efterhånden opstod en erkendelse hos mig: Mennesker er det sværeste at forandre! Når jeg kiggede på arbejdet med de mange projekter, slog det mig, at vi ofte ignorerer ovenstående. Projekterne går ud på at forandre menneskers it-værktøjer, boliger, kontorer, kraftværker, vandværker, organisationer, processer osv. alt det, mennesker bruger og lever i, men vi glemmer ofte, at mennesker også skal forandres for at kunne forstå, bruge og passe til de ændrede vilkår. Derfor var den næste erkendelse, jeg kom til: Vi bruger mest tid på at forandre alt det uden om mennesker! Enhver med bare lidt matematisk forståelse kan nu se, at der er noget rivende galt: Forandring af mennesker bliver groft undervurderet, selvom det ofte er det allervigtigste! Derfor besluttede jeg mig til at skrive denne bog, der er fyldt med cases, baseret på egne erfaringer. 10

11 Som brændende projekt-entusiast mener jeg stadig, at forandring kræver projekter, men vel at mærke projekter, der også fokuserer på at forandre mennesker. Disse projekter kalder vi forandringsprojekter. Ud over de traditionelle projektledelsesværktøjer indeholder bogen således en lang række værktøjer til brug for forandringsledelse. Bogens målgruppe er altså: Alle, der arbejder med projekter, hvis succes også er afhængig af, at mennesker forandrer sig. Vil det sige, at vi ikke kan arbejde med forandringsledelse, med mindre det sker gennem projekter? vil nogle sikkert spørge. Mit svar vil være: Selvfølgelig kan vi det, men jeg tror bare, at projektværktøjerne og hele projekttankegangen kan hjælpe os til at få styr på forandringsledelsen så vi når målene. Eller sagt på en anden måde: Bogen er ment som en bred forandringsledelsesbog til alle, der arbejder med forandringsledelse. Da kommunikation i sagens natur indgår, når mennesker skal forandres, er ordet forandringskommunikation brugt i undertitlen til bogen. Kommunikationsbegrebet skal her opfattes i den meget brede betydning: Al adfærd er kommunikation og al kommunikation påvirker adfærd. Man kan ikke ikke-kommunikere. (PAUL WATZLAWICK) Bogen er skrevet i et let tilgængeligt ikke-akademisk sprog. I tabellen nedenfor er en kortfattet oversigt, der viser formålet med de enkelte kapitler. Kapitel Titel Formål 1 Forandringer er kommet for at blive! 2 Identificering af forandringsbehovet Introduktion til emnet forandringsledelse og forklaring af, hvad forandringsprojekter er i forhold til rigtige projekter. Hvordan man finder ud af, om der er behov for forandring (og dermed for forandringsprojekter), og om organisationens mennesker er klar! 3 Mennesket under forandring En gennemgang af de forskellige teorier og erfaringer med mennesker i relation til forandringer opbygning af den viden, vi skal have, inden vi går i gang med forandringsprojektet. 4 Forandringslederen Hvad der kræves af forandringslederen, og hvordan hun klarer modgang og motiverer sig selv, når det er op ad bakke. 11

12 5 Kommunikation som forandringsværktøj 6 Forandringsstrategier og -koncepter En gennemgang af de forskellige teorier og erfaringer med kommunikation. Hvad der virker, og hvad der ikke gør. Opbygning af den viden om kommunikation, som er så nødvendig for at få succes som forandringsleder. En gennemgang af de strategier, der kan vælges som udgangspunkt for forandringsprojektet, herunder beskrivelse af nogle færdige metoder til gennemførelse af forandringsprojekter. 7 Metoden Bogens egen metode, der sammenfatter læringen fra de foregående kapitler. 8 Eksekvering af forandringen Gode råd til, hvordan vi så får taget os sammen og får det gjort. Bogen kan læses fra begyndelsen til slutningen som en lærebog i forandringsledelse og forandringskommunikation, men står du og skal lede et forandringsprojekt her og nu, kan du gå direkte i kødet på kapitel 7: Metoden. Bogen indeholder mange cases og eksempler, som illustrerer bogens pointer. I appendiks er samlet en oversigt over disse ordnet efter stikord således at man hurtigt kan finde det, man søger. Jeg vil på forhånd forberede læseren på, at der forekommer gentagelse af såvel citater som cases. Ikke mange, men et par steder har jeg fundet det nødvendigt for læsbarhedens skyld. Angående de mange cases, som jeg selv anser som et af de væsentligste værktøjer til læring, er der kun nævnt konkrete, eksisterende firmaer og personer i det omfang, materialet er offentligt tilgængeligt. De resterende cases er anonyme med fiktive navne på såvel firmaer som personer. Disse cases er naturligvis inspireret af egne erfaringer, bl.a. som chefkonsulent i RESEARCHFIRM, men kortene er blandet så meget, at ingen med rette vil kunne påstå, at de kan genkende faktiske firmaer eller personer. Som der står til sidst i de amerikanske film: Enhver lighed med afdøde eller nulevende personer er en ren tilfældighed. Det er mit håb, at bogen både på det teoretiske og det praktiske plan vil bane vejen for mere vellykkede forandringsprojekter. I så fald har jeg nået mit mål! Change is disturbing when it is done to us, exhilarating when it is done by us. God fornøjelse! (ROSABETH MOSS KANTER)

13 Forord til 4. udgave Forandringsledelse og forandringskommunikation er i årene siden første udgivelse blevet en udbredt lærebog i forandringsledelse på en lang række kurser og uddannelser. Øget salg og øget brug af bogen har naturligt affødt ønsker om, at bogen udvides med flere emner og mere dybde omkring de enkelte emner. Disse ønsker har jeg forsøgt at tilgodese, idet jeg dog hele tiden har bestræbt mig på at bibeholde bogens grundidé, nemlig at være en let tilgængelig, praksisnær og bred forandringsledelsesbog til alle, der arbejder med forandringsledelse. De vigtigste ændringer i denne 4. udgave er følgende: Kapitel 1: Forandringer er kommet for at blive Buchanans & Boddys forandringsmodel er tilføjet, inkl. et eksempel. Kapitel 2: Identificering af forandringsbehovet Der er indsat et nyt afsnit: Erkendelse af forandringsbehovet, hvor den ydre effektivitet og den indre effektivitet defineres og brugen af de to begreber illustreres med et eksempel på en klassisk forandringsledelsesmæssig problemstilling. Kapitel 3: Mennesket under forandring Oversigten der viser, hvordan holdningen til ledelse og til ledernes medarbejdere har ændret sig i de seneste ca. 100 år, er suppleret med Gary Hamels tanker. Der er indsat et nyt afsnit Fra pisk til passion om Gary Hamels tanker og hans Pyramide for menneskelige egenskaber. Der er indsat et nyt underkapitel om Gruppen, dvs. hvordan mennesket i en gruppe reagerer på forandring. Underkapitlet indeholder følgende afsnit: Normer i gruppen Gruppementalitet, hvor Asch s forsøg og Milgrams forsøg gennemgås Gruppetænkning Et afsnit om mekanistisk og organisk organisationsform er indsat i underkapitlet Organisationen. Endvidere er et afsnit om virtuelle organisationer og netværksorganisationer indsat i samme underkapitel. 13

14 Kapitel 4: Forandringslederen Afsnittet om forandringslederens kompetencer er opdateret med IPMA s 15 adfærdsmæssige kompetencer. Et nyt afsnit om triarkisk intelligens er indføjet. Kapitel 5: Kommunikation som forandringsværktøj Et nyt afsnit Samtalen er indføjet, hvor vi bl.a. ser på de fire kontaktniveauer. Underkapitlet om innovation er skrevet helt om og hedder nu Kreativitet og innovation. Der er indsat et afsnit om innovationsprocessen (innovationstrakten). Herudover gennemgås Druckers 7 kilder til innovation og Steve Jobs 7 principper for innovationsledelse. Et nyt kommunikationsværktøj er indføjet: Omvendt brainstorming. Kapitel 6: Forandringsstrategier og koncepter Afsnittet om John Kotters otte punkter er udbygget. Kapitel 7: Metoden Uddybning omkring brugen af forandringshjulet. Der er tilføjet en passus om strategi i forbindelse med 3) Opstil vision og mål. & Hvordan bruges bogen? Bogen er forsynet med henvisninger til værktøjerne i bogen Projektlederens Værktøj (Værktøjsbogen). Disse henvisninger er placeret i margin i form af en lille vignet (skruenøgle) med det relevante værktøjs navn i Værktøjsbogen. Værktøjsbogen er skrevet på foranledning af input fra de mange undervisere og praktikere, der efterhånden bruger Projektledelse teori og praksis og Forandringsledelse og forandringskommunikation. Alle værktøjer i bogen er præsenteret på samme overskuelige måder og skabeloner og tjeklister er lagt ud på bogens webside i word-format. Tanken er, at projekt- og forandringslederne efter at have læst teorien i ovennævnte lærebøger hurtigt skal kunne komme i gang med at bruge tingene i praksis. Ved hvert nyt kapitel har vi valgt at nummerere figurerne fra figur. 1 og opad. Enhver figurhenvisning til bogen skal derfor bestå af figurnummer og sidetal, ikke af figurnummeret alene. 14

15 Er du en erfaren projektleder, der hurtigt vil opdateres omkring de forandringsledelsesmæssige aspekter af projektledelse, vil jeg anbefale dig at begynde med at læse kapitel 1: Forandringer er kommet for at blive. Dernæst kapitel 3: Mennesket under forandring, der giver nogle af svarene på, hvorfor mennesker reagerer som de gør på det nye. Bogens vigtigste kapitel for dig er kapitel 5: Kommunikation som forandringsværktøj. Er tiden knap, kan du således nøjes med disse tre kapitler. Ønsker du en generel indføring i forandringsledelse, vil jeg anbefale, at du læser bogen fra en ende af. Kapitel 6: Forandringsstrategier og koncepter kan du hoppe over, med mindre du har speciel interesse i netop dette emne. Er du leder i erhvervslivet eller ønsker at blive det bør du læse hele bogen. Du vil blive klædt rigtigt godt på og kan sagtens læse bogen som selvstudium, da alle vigtige emner er illustreret med små eksempler, så man ikke bare bliver efterladt i teoriernes elfenbenstårn. For de sikkert mange læsere, der gerne vil supplere bogen med yderligere materiale, har jeg gennem hele bogen sørget for, at de engelske betegnelser på de forskellige emner, begreber og teorier, bliver nævnt, så det er let fx af google sig til mere viden. Hertil kommer, at bogen er forsynet med en ganske omfattende litteraturliste. For undervisere, rapportskrivere og andre, der under omhyggelig overholdelse af lov om ophavsret og idet kilden altid angives har brug for adgang til en digital udgave af bogens figurer og tabeller, gælder, at de kan hentes på forlagets hjemmeside Søg på Forandringsledelse og forandringskommunikation. For (kærlig) kritik, forbedringsforslag, tips og idéer, samt erfaringer med brug af bogen, er jeg som passioneret forfatter altid klar ved indbakken, så tøv ikke med at kontakte mig. Rigtig god fornøjelse med bogen! Bjarne Kousholt, august

16 Bjarne Kousholts forfatterskab vedrørende projekt- og forandringsledelse Titel Sider Beskrivelse Uddannelser Selvstudium Omfattende lærebog i projekt ledelse, som dække det pensum de internationale projektledelse sorganisation er/standarder anbefaler Primær lærebog for masteruddan nelser og andre videre gående uddan nelser i projektledelse Meget velegnet grundet klar struktur og mange cases, illustrationer mm. Forandringsledelse 419 og forandrings kommunikation Omfattende lærebog i forandring sledelse Primær lærebog for masteruddannel ser og andre videre gående uddannelser i forandringsledelse Meget velegnet grundet klar struktur og mange cases, illustrationer mm. Projektlederens Værktøj 492 Kompendium med mere end 100 værktøjer til brug indenfor projektledelse og foran dringsledelse Kompendium der dækker værktøjerne i Projektledelse Teori og praksis og Forandringsledelse og forandringskom munikation Egner sig kun til selvstudium som supplement til Projektledelse Teori og praksis og Forandringsledelse og forandringskommunikation Projektleder bogen 179 Selvstændig og holdn ingsmættet alternativ, frisk, fræk, introduktion til projektledelse. Supplerende litteratur på lederuddannelser Meget velegnet da den er letlæst og skrevet i et ligefremt sprog Kernen i projektledelse 104 Det allermest nødvendige du skal vide om projektledelse. Skåret til benet. Primær lærebog i korte uddannelses forløb som fx 6-ugers opkvalificeringskurser Mindre egnet til selvstudium da der ikke er forklarende cases med Projektledelse Teori og praksis Kernen i Projektledelse Kernen i Projekt Ledelse Bjarne Kousholt KVALITETS- DRIFT SIKRING GANTT! STRESS DIAGRAM KONTRAKT SWOT? SCRUM % OP MED HUMØRET OVERSKREDET BELBIN TEST Nyt Teknisk Forlag 16 BARNS FØRSTE SYGEDAG BUDG ETET BARB ERET % MED 10 TIDSPLANEN ER ALLEREDE SCOPE TEMPO! TEMPO! TEMPO! 592

17 1 Forandringer er kommet for at blive! Der findes intet bestandigt, undtagen forandring. (GRÆSK ORDSPROG) I dette første kapitel skal banen kridtes op. Vi skal se på, hvilke typer af forandringer som vil blive bearbejdet i bogen. Hvordan behovet for disse forandringer opstår, og hvad det kræver ledelsesmæssigt. Endelig afsluttes kapitlet med en diskussion af, hvad forskellen er på et forandringsprojekt og et almindeligt projekt. ÅRSAGEN TIL FORANDRINGER Alt har forandret sig undtagen den måde vi tænker på. (ALBERT EINSTEIN) Mange ledere fortæller, at forandringsparathed er en af de vigtigste egenskaber hos medarbejderne. De samme ledere føler ofte, at forandringsparatheden ikke er tilstrækkelig, og at medarbejderne yder uforklarlig modstand mod de efter ledernes mening nødvendige forandringer. Den manglende forandringsparathed hos medarbejderne giver mellemlederne problemer. Tingene flytter sig ikke hurtigt nok, og resultaterne lader vente på sig. Mellemlederne kommer i klemme, og de presses fra alle sider. Topledelsen skal vise resultater, det kræver bestyrelsen og ejerne. Når mellemlederne ikke performer ikke kan få medarbejderne til at flytte sig hurtigt nok ja, så fremstår topledelsen i dårligt lys. Den hastighed, hvormed forandringen gennemføres, er essentiel. Kan en organisation ikke implementere forandringer hurtigt, bliver den kvalt. Tiden kræver stadig hurtigere forandringer, samtidig med at verden bliver mere kompleks. Deri ligger en stor udfordring, og ikke sjældent hører vi om produkter, it-systemer, bygninger og koncepter, der er forældede allerede ved ibrugtagningen. Der er således næppe mange, som er uenige i påstanden om, at vor tid er præget af forandringer mange forandringer. Intet er godt nok. Vi er ikke effektive nok; vi er ikke konkurrencedygtige nok; det går for langsomt; de varer, vi producerer, kan laves langt billigere i Kina, Indien eller Østeuropa. Også på det helt private plan kaldes der på forandringer: Vi vejer for meget, er for dårlige elskere/elskerinder, forældre, ægtefæller osv., osv. 17

18 Connor (1998c) skelner mellem tre typer forandringer: Mikroforandringer, hvor det er MIG, der skal forandres Organisatoriske forandringer, hvor VI må forandre os Makroforandringer, hvor vi ALLE må forandre os. Det er simpelthen nødvendigt med forandringer, hvis vi skal overleve og bestå som civilisation og land ja, som mennesker. Hvorfor er det blevet sådan? For at kunne sammenstykke et svar må vi lige forholde os til det faktum, at udviklingen går med rasende fart. Kigger vi blot på de sidste år svarende til 800 generationer af mennesker er det bemærkelsesværdigt, at de 650 generationer af disse levede i huler. Kun de sidste 2-3 generationer har oplevet ting som blodtransfusioner, airconditioning, fjernsyn, biler, fly m.m. Kigger vi på de sidste år med internet, mobiltelefoner osv., har udviklingen for alvor taget fart. Nedenfor har jeg forsøgt at give et overblik, der viser de vigtigste årsager til denne udvikling. Det er dog nogle gange svært at se, hvad der er årsag, og hvad der er virkning. Samtidig er det vigtigt at understrege, at forandringerne især er slået igennem i de industrialiserede lande. Figur 1. Den teknologiske udvikling har bevirket store forandringer for mennesket 18

19 Globaliseringen Det er ikke længere nogen større mental eller praktisk begrænsning at rejse fra et land til et andet. Der er færre told-/import-/eksportrestriktioner, og euroen som fælles valuta, fælles konto-/kreditkort, lettere kapitalbevægelse, udvidede kommunikationsmuligheder og mange andre ting har for alvor sat gang i det, vi kalder globaliseringen. Den teknologiske udvikling For 150 år siden blev telegrafen opfundet år senere kom telefonen, og i starten af 1900-tallet kom så den trådløse telegraf og radioen. Disse opfindelser fik fantastisk betydning for kommunikationen i verden. I de sidste år er den hurtigere og bedre kommunikation blevet båret af digitalisering, computere, internettet, satellitter, lyslederkabler, mobiltelefoner m.m. Infrastruktur De fleste i vores del af verden har bil, vejene er blevet bedre, og færger er afløst af broer. Transportmidlerne er blevet hurtigere og billigere. Flyrejser er ikke længere forbeholdt de få. Det er blevet muligt at transportere langt større mængder varer rundt i verden, og alt dette har gjort den mindre og skubbet bag på globaliseringen og forandringerne. Information Vi er ved at drukne i information. Den tid for mindre end 100 år siden, hvor landsbyens præst og degn var nøglen til viden, og hver familie højest havde et par bøger, hvoraf den ene var bibelen synes uendeligt langt væk. Har man en computer med adgang til internettet, kan man få svar på det meste på kort tid. Mennesker i dag er meget mere aktive med selv at søge information og social kontakt på internettet. Opgaven er ikke længere at finde information om det emne, man er interesseret i, men at udvælge det relevante i overfloden. Medicinske landvindinger Vi lever længere og accepterer ikke sygdom. Medicinalindustrien er i stor fremgang, og der kæmpes om at komme først med de nyeste lægemidler, der kan afhjælpe vore skavanker, gøre os lykkelige og skænke os det (næsten) evige liv. Multinational økonomi Kapitalfonde køber op, og der fusioneres som aldrig før. Virksomhederne bliver større og større, hvilket simpelthen er nødvendigt for at kunne overleve 19

20 i den globale konkurrence. En lille virksomhed med dårlig ledelse spottes af internationale penge-m/k er, der køber den til en rimelig pris, udskifter ledelsen med professionelle folk og i løbet af få år øger virksomhedens værdi og udbytte væsentligt. Krævende forbrugere Vi vil have nye varer, produktudvikling, økologi, sunde varer, bæredygtighed, sikkerhed m.m. Alt sammen forsvarligt produceret i balance med naturen. Vi venter ikke længere, til produktet er defekt, før vi skifter det ud. Vi smider ting væk som aldrig før; vi køber blade, bøger og aviser, som vi aldrig får læst, mad, som vi ikke når at spise, før den er fordærvet. Krævende medarbejdere Vi finder os ikke længere i kedelige, lavtlønnede job. Vi søger den personlige udvikling også på arbejdspladsen. Flere og flere stiller krav såvel uden for som internt i organisationerne. Antallet af forandringer og disses kompleksitet øges. Dette kender vi også fra Maslows behovspyramide. Den amerikanske psykolog Abraham Maslows teori (Maslow, 1970) er, at vore behov er hierarkiske, dvs. at de mest basale behov, nederst i hierarkiet (fysiske behov og sikkerhed), skal være opfyldt, før vi går opad. Arbejdskraften har fået opfyldt de nederste behov og vil nu videre; dvs. de tre øverste niveauer kommer i spil (sociale behov/kærlighedsbehov, selvhævdelsesbehov, selvaktualisering). Selvaktualisering Selvhævdelsesbehov Sociale behov/kærlighedsbehov Tryghedsbehov Fysiologiske behov Figur 2. Maslows behovspyramide 20

21 Skal vi dybere ind i årsagen til forandringerne, må vi blive mere konkrete. Det må derfor nu være på sin plads at se på, hvad det er for en slags forandringer, bogen handler om. Svaret er, at det i princippet er alle typer forandringer, men primært fire forandringsscenarier, som gennemgås i næste afsnit. FORANDRINGSSCENARIER Organisationsændringer Opkøb og fusioner Ændring af firmakulturen Ændring af it-systemer og processer Disse fire forandringsscenarier som i praksis ofte er kædet sammen gennemgås i det følgende med fokus på årsagerne bag. Organisationsændringer Der kan i sagens natur være mange årsager til organisationsændringer. Lad os nævne nogle stykker: Tilpasning af organisationens størrelse til ændrede markedsvilkår (downsizing upsizing) Effektivisering af kommandoveje etablering af et mere fladt hierarki Salg, udvikling, produktion eller servicering af nye produkter Ændring af topledelse Centralisering eller decentralisering Effektivisering og besparelser Ny dynamik chefrokade Ny strategi Opkøb og fusioner Politiske beslutninger. De årsager, der er nævnt ovenfor, kan så igen udspringe af bagvedliggende årsager, der som oftest har økonomisk karakter. I det danske land vil der helt sikkert være en enkelt eller flere offentligt ansatte, som glæder sig til, at det er overstået. De glæder sig til, at reformen er gennemført, og hverdagen igen indfinder sig. Det kan godt være, at de ikke håber på 30 års stabilitet, men bare til nogle år, hvor det er muligt at passe sit arbejde inden for nogle kendte rammer. Problemet er, at de glæder sig for tidligt. Freden vil ikke indfinde sig. De næste mange år vil kræve en masse nye 21

Forandrings ledelse. Forandringsledelse og forandringskommunikation. og forandringskommunikation. Forandrings. ledelse. 3. udgave.

Forandrings ledelse. Forandringsledelse og forandringskommunikation. og forandringskommunikation. Forandrings. ledelse. 3. udgave. Rapport Overtraek Beskåret format: 170 x 245 mm (b x h) Sideantal: 420 Indbinding: Garnhæftet/Fadensiegel Papir: 100g Amber Graphic Rygudførelse: Rundryg Pap: 2.4 mm Resultat Bogblok: 25.2 mm Rygbredde:

Læs mere

Alle rettigheder ifølge gældende lov om ophavsret forbeholdes. Det er ikke tilladt at kopiere denne e-bog.

Alle rettigheder ifølge gældende lov om ophavsret forbeholdes. Det er ikke tilladt at kopiere denne e-bog. Projektlederens værktøj Af Bjarne Kousholt 1. udgave, 1. oplag 2011 Nyt Teknisk Forlag 2011 Forlagsredaktør: Henrik Larsen, hl@nyttf.dk Omslag: Henrik Stig Møller Tegninger: Tommy Kinnerup, Henrik Stig

Læs mere

FORANDRINGSLEDELSE. ODM Chefnetværk Lederseminar 21. Januar 2015

FORANDRINGSLEDELSE. ODM Chefnetværk Lederseminar 21. Januar 2015 FORANDRINGSLEDELSE ODM Chefnetværk Lederseminar 21. Januar 2015 Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse - projektledelse Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse omfatter de processer, værktøjer

Læs mere

Forandringsledelse. At gøre det nye og anderledes almindeligt. Sabine Madsen, RUC. 15. Marts 2012

Forandringsledelse. At gøre det nye og anderledes almindeligt. Sabine Madsen, RUC. 15. Marts 2012 Forandringsledelse At gøre det nye og anderledes almindeligt Sabine Madsen, RUC Lidt om mig Sabine Madsen PhD fra CBS: Brug af metoder i praksis vs. Deres beskrivelse i litteratur Nu, Lektor på RUC Underviser

Læs mere

De meget vigtige værktøjer interessentanalysen og kommunikationsplanen

De meget vigtige værktøjer interessentanalysen og kommunikationsplanen Projektets Interessenter Belært af dyrt købte erfaringer er det i moderne projektledelse essentielt at have fokus på projektets interessenter. Traditionelt har projektledelse taget udgangspunkt i, hvad

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

ORGANISATION C - JYSK

ORGANISATION C - JYSK ORGANISATION C - JYSK ZBC Næstved - Annesofie Blaabjerg Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 1 Organisationsteoretiske skoler Organisationsteoretiske skoler Klassisk Organisationsteori

Læs mere

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Workshop: Ledelsesrummet - I spidsen for forandringer Ledelsesrummet er tænkt som et tilbud til lederne af de arbejdspladser, som deltager i projekt

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Vi præsenterer. Talent Management

Vi præsenterer. Talent Management Vi præsenterer Talent Management Der findes desværre ikke en opskrift på vellykket Talent Management, men solidt HR-håndværk, kombineret med intelligente og effektive løsninger giver resultater. Vi deler

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Af: Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co. Fra Susanne Teglkamps helt nye bog: Ledergruppen i udvikling bring potentialet frem, bringes her 2. del af et

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Nyhedsbrev for maj 2010

Nyhedsbrev for maj 2010 Nyhedsbrev for maj 2010 Indhold i denne udgave Hvad er meningen med din virksomhed 1 Innovation er kreativitet der lykkes 2 Den hovedløse leder 2 Coaching eller mentoring 3 Når vi arbejder med forandring

Læs mere

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 PROJEKTLEDERUDDANNELSE Projektledelse 1-4 Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 1 Udbytte Deltagerne får et komplet og dybdegående fundament for at levere resultater i deres projekter på alle niveauer.

Læs mere

Valg i organisationer, organisationers valg - oplæg på 12-12 møde, 27. januar 2011

Valg i organisationer, organisationers valg - oplæg på 12-12 møde, 27. januar 2011 Valg i organisationer, organisationers valg - oplæg på 12-12 møde, 27. januar 2011 Michael Bo Nielsen Chefkonsulent, cand.scient.pol Udviklingskonsulenterne A/S mbn@u-k.dk, 40 46 48 66 Stikke af eller

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

Projektledelse. 4. udgave. Bjarne Kousholt. Nyt Teknisk Forlag

Projektledelse. 4. udgave. Bjarne Kousholt. Nyt Teknisk Forlag Projektledelse 4. udgave Bjarne Kousholt Nyt Teknisk Forlag Projektledelse teori og praksis 4. udgave Nyt Teknisk Forlag 2012 Forlagsredaktion: Henrik Larsen, hl@nyttf.dk Layout: Henrik Stig Møller Tegninger:

Læs mere

Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde

Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde Thermometer Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde 36 af 44 har gennemført analysen (82 %) Analyse dato: 11-10-2011 Udskriftsdato: 25-01-2017 Sofielundsvägen

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger!

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger! Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? 1 Projektleder på 6 uger! - Dag 7 Ledelse i et historisk perspektiv Udviklingen i den

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

Nyhedsbrev for juli 2009

Nyhedsbrev for juli 2009 Nyhedsbrev for juli 2009 Indhold i denne udgave En rationel verden 1 Fem erkendelser 1 Er du chef eller leder? 2 At sejle op mod vinden 2 Ildsjæle og vandbærere 3 Direktøren har fundet på noget nyt! 4

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 1 2008 Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele Din partner i fremtidens ledelse På vej mod En udviklingsproces i 3 dele Hvorfor Nogle strømninger i tiden Kompleksiteten i verden vokser dramatisk. Ny teknologi, højere vidensniveau, større mobilitet

Læs mere

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015 Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 10.00 Velkomst og præsentation 10.15 Sådan arbejder jeg med projekter v/lene Mikkelsen

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI

CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard Ledelsespsykologi Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard Ledelsespsykologi

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Fra kollega til leder

Fra kollega til leder Fra kollega til leder At træde ind i rollen og få følgeskab De har valgt dig så selvfølgelig bliver du en god leder! Ledelse er på den ene side ikke svært, på den anden side skal du være ydmyg overfor

Læs mere

New Public Leadership Fra Strategi til Effekt. Effektbaseret styring i den offentlige sektor

New Public Leadership Fra Strategi til Effekt. Effektbaseret styring i den offentlige sektor New Public Leadership Fra Strategi til Effekt Effektbaseret styring i den offentlige sektor Indledning Indledning New Public Leadership strategi, styring og ledelse New Public Leadership strategi, styring

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Debatarrangement CBS Den 25. november 2014. Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs simi.dk)

Debatarrangement CBS Den 25. november 2014. Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs simi.dk) Debatarrangement CBS Den 25. november 2014 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs simi.dk) Program 17:30: Velkomst 17:40: Præsentation af bogen "Potentialeledelse strategisk ledelse i fagprofessionelle organisationer"

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde 6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde Af Thobias Laustsen Det er almindeligt kendt, at mindre organisationer ikke altid har de samme økonomiske muligheder

Læs mere

Klassiske ledelsesformer. Behovshierarki (A.H. Maslow 1954) Situationsbestems ledelse lederes valgmuligheder fra autoritær til demokratisk

Klassiske ledelsesformer. Behovshierarki (A.H. Maslow 1954) Situationsbestems ledelse lederes valgmuligheder fra autoritær til demokratisk Ledelse opgaver opgaver mellemmenneskelig viden på alle er Strategiske Taktiske Topledelse Mellemledelse Topledere Mellemledere Mellemmenneskelig viden og forståelse Overblik og helhedssans Operative Førstelinieledelse

Læs mere

Balanced scorecard på dansk

Balanced scorecard på dansk e-bog Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders erfaringer PER NIKOLAJ D. BUKH JENS FREDERIKSEN MIKAEL W. HEGAARD www.borsensforlag.dk BALANCED SCORECARD PÅ DANSK 3 Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II Projektlederskab II - Fra planlægning til gennemførelse og læring Projektlederskab handler både om mennesker og metoder. På Projektlederskab I var fokus i høj grad på, hvordan man får den optimale start

Læs mere

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN LEDELS DANSK DIGITAL FORMAND KONOMI KOMPLEKSI RESULTATER RESULTATER CEO GLOBAL GLOBAL PROFESSIONEL GLOBALISER DELING VÆK ORGANISAT DELING VÆKST ORGANISATION DELING RESULTATER RESULTATER DANSK DANSK LEDER

Læs mere

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Introduktion til immaterialret Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Forandringsledelse - tips og inspiration. Guldsmedebranchens Leverandørforening Årsdag d. 8. maj 2014

Forandringsledelse - tips og inspiration. Guldsmedebranchens Leverandørforening Årsdag d. 8. maj 2014 Forandringsledelse - tips og inspiration Guldsmedebranchens Leverandørforening Årsdag d. 8. maj 2014 Intet menneske er en ø John Donne, 1624 Samfund og kultur Demografiske ændringer Øget mobilitet Urbanisering

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER HISTORIER DER FLYTTER MENNESKER STORYTELLING I FORANDRINGER KARENLUMHOLT.DK LSKOMMUNIKATION.DK 1 HVAD SIGER HISTORIERNE OS? Historierne er udtryk for organisationens kultur,

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2017 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Organisation C Jane

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Indholdet af dette materiale, herunder tekst, billeder og anden grafik og deres arrangement, er ophavsretligt beskyttet af EG A/S eller dets tilknyttede,

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Styr forandring med kommunikation

Styr forandring med kommunikation Styr forandring med kommunikation Dette er et værktøj for dig som Enten står over for opgaven at skulle drive et forandringsprojekt. Eller har ansvaret for et forandringsarbejde, som allerede er i gang,

Læs mere

Bogen bygger på viden og mange års erfaringer og indeholder opskrifter, inspiration og mere end 70 eksempler og cases fra den virkelige verden.

Bogen bygger på viden og mange års erfaringer og indeholder opskrifter, inspiration og mere end 70 eksempler og cases fra den virkelige verden. Bogen handler om succesfuld (primært organisatorisk) implementering af CRM (Customer Relationship Management) i virksomheder, foreninger og andre organisationer. Den beskriver de væsentlige overvejelser,

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

FORANDRINGSLEDELSE FAKTA, TIPS OG TRICKS

FORANDRINGSLEDELSE FAKTA, TIPS OG TRICKS FORANDRINGSLEDELSE FAKTA, TIPS OG TRICKS c 3 Formål At få inspiration til at håndtere forandringer - både dem I er i og dem, der kommer 4 5 Det perfekte billede af en forandringsproces Captain of industry

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven.

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven. TIL OPGAVESKRIVEREN Formål med opgaven. Den større skriftlige opgave i biologi er en eksamensopgave, hvor der gives en selvstændig karakter, som tæller med på eksamensbeviset på lige fod med de øvrige

Læs mere

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret Jurist- og Økonomforbundets Forlag Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Morten Rosenmeier Introduktion

Læs mere

KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering)

KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering) KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering) Programoversigt 10:50 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution Zealand Business College (ZBC) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Organisation

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Forandringsledelse i en reformtid

Forandringsledelse i en reformtid Forandringsledelse i en reformtid Niels Grevelund Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet 2015 Abstract I forbindelse med folkeskolereformen

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet Lederpejling 8 2013: Finansforbundet En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Finansforbundets ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

Guide 7 tips til organisatorisk implementering.

Guide 7 tips til organisatorisk implementering. Guide 7 tips til organisatorisk implementering www.infosuite.dk 1 Den organisatoriske forankring er vigtig hvis du skal opnå succes med dit BI-projekt. Organisatorisk forankring af Business Intelligence

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Meget dygtige forelæsere - en enkelt undtagelse som kom med 75 slides og nåede en tredjedel Var undervisningen faglig interessant?

Læs mere

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28]

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28] 9. IMPLEMENTERING 9. IMPLEMENTERING Dette kapitel har til formål, at redegøre for hvordan Temagruppe 10 kan skabe rammerne for succesfuld Benchmarking. I foregående kapitel er der redegjort for hvorledes

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 5, Aarhus, 2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Få succes med forandringer

Få succes med forandringer Få succes med forandringer - Inspiration og værktøjer til mellemlederens rolle som forandringsagent 1 6. - 1 7. m a r t s 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Potentialer, ressourcer

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere