CVR-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CVR-nr. 20 92 18 97 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007"

Transkript

1 CVR-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007

2 Indhold KONCERNREGNSKABETS HOVED- OG NØGLETAL 1 KONCERNUDVIKLING OG FREMTIDSUDSIGTER 2 AKTIONÆRINFORMATION 8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 10 KONCERN RESULTATOPGØRELSE KONCERN BALANCE PR KONCERN EGENKAPITALOPGØRELSE 18 KONCERN PENGESTRØMSOPGØRELSE 19 SELSKABSOPLYSNINGER 20 TRIFORK A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Side ii

3 Koncernregnskabets hoved- og nøgletal 1) Hoved og nøgletal for 2007, 2006 og 2005 er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards, som godkendt af EU. Sammenligningstal for 2004 og 2003 er tal for moderselskabet og ikke tilpasset IFRS, men aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B, hvorfor der skal tages højde herfor ved sammenligning. 2) Nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger & Nøgletal 2005". Der henvises til definitioner og begreber side 237. TRIFORK A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Side 1

4 Koncernudvikling og fremtidsudsigter Koncernudvikling og fremtidsudsigter Beretning for 2007 Året 2007 blev på mange måder et markant år for Trifork A/S. Ud over fokus på den kortsigtede udvikling og drift af selskabet blev der i året gennemført væsentlige nye strategiske tiltag, herunder en internationalisering af selskabets konferenceaktiviteter, etablering af nyt kontor i hovedstadsområdet, to virksomhedsopkøb samt en børsintroduktion af selskabet på OMX Nordic Exhange, Copenhagen. Forretningens udvikling Årets aktivitetsudvidelser har betydet, at Trifork har fordoblet antallet af medarbejdere fra ca. 40 til ca. 80, og at Trifork er landsdækkende med ca. 30 medarbejdere i hovedstadsområdet og ca. 50 medarbejdere i Århus-området. Samtidigt har Selskabet styrket sin markedsposition på forretnings-kritiske open source- og Microsoftløsninger til såvel den finansielle sektor som det offentlige marked. Børsintroduktion Formålet med at lade Selskabet børsnotere har været at styrke Triforks position i markedet, øge soliditeten samt skabe et grundlag for yderligere vækst. Som optagt til børsintroduktionen blev der af flere omgange udbudt aktier til bl.a. medarbejdere og andre nye investorer. Ultimo 2007 blev det sidste aktieudbud gennemført, således at Trifork nu har ca. 550 aktionærer. Årets finansielle resultat Forventningerne til 2007 blev i prospektmaterialet i forbindelse med børsintroduktionen præciseret til en samlet omsætning på mio. og et resultat før skat og afskrivninger (EBITDA) på 6,5-7,5 mio. I 2007 nåede Trifork A/S en samlet omsætning på godt 57 mio., en overskudsgrad på 10,1%, et resultat før skat, renter og afskrivninger (EBITDA) på 9,6 mio, samt et resultat efter skat på 3,5 mio. Ledelsen vurderer resultatet som tilfredsstillende og det ligger lidt over det forventede niveau. Resultatet er skabt på trods af flere strategiske tiltag herunder børsnotering, to selskabsopkøb samt væsentlig styrkelse af salg og ledelsesfunktionerne. Årets to virksomhedsopkøb gennemførtes i andet halvår af 2007 og fik derfor kun en mindre positiv effekt på resultatopgørelsen for året. Internationalt har Trifork i 2007 haft aktiviteter i form af to konferencer, hvor den ene blev afholdt i London og den anden i San Francisco. Disse to konferencer er afholdt i samarbejde med medievirksomheden C4Media, som Selskabet ejer 5% af. Konferencerne har bidraget pænt til omsætningen, og resultatet betragtes som meget positive aktiviteter. Desuden har Trifork i 2007 yderligere konsolideret sin markedsposition inden for de etablerede forretningsområder omkring udvikling forretnings-kritiske systemer til finanssektoren og det offentlige. Forventninger til 2008 I 2008 forventes en fortsat positiv udvikling i koncernen med fokus på konsolidering og organisk vækst. Forventningerne til 2008 er, at selskabet øger den samlede omsætning til mio., med et resultat før skat, renter og afskrivninger (EBITDA) i niveauet millioner kroner. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet hændelser der vurderes at kunne påvirke årsregnskabet væsentligt. Navneskifte Trifork har frem til og med 2006 drevet selskab under selskabsnavnene: Eastfork Object Space forkortet EOS A/S, og datterselskabet Trifork Technologies A/S. I marts 2007 blev moderselskabet Eastfork Object Space A/S navneændret til Trifork A/S, og tre datterselskaber fik tilsvarende navne med Triforkbrandet: Trifork Services, Trifork Solutions og TRIFORK A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Side 2

5 Trifork Academy. Konsolideringen af Triforkbrandet var andet trin i eksekveringen af en offensiv vækststrategi, hvor første trin blev eksekveret i 2005 med investeringer i blandt andet salgs- og markedsføringsressourcer, flere konsulenter, nye forretningsløsninger, fortsatte produktinvesteringer m.m. Udvikling i status Udvikling i balance Trifork koncernens balance voksede i 2007 fra 26 mio. til 60 mio. En stigning på over 132%. Væksten kan i væsentligt omfang relateres til selskabets opkøb af virksomheder, men ligeledes en positiv udvikling i de eksisterende aktiviteter. Udvikling i egenkapital Ved udgangen af 2007 er den samlede egenkapital opgjort til 37 mio., hvilket er stigning på 161% i forhold til Udvidelserne af aktiekapitalen udgør en væsentlig del af denne stigning. Finansiering Trifork koncernen har i 2007 haft en positiv penge-strøm fra driften. Samtidigt har der været et samlet nettoprovenu på 20,2 mio. fra de gennemførte nytegninger af aktier og efter modregning af emissionsomkostninger fra børslancering af virksomheden på OMX Nordic Exchange, Copenhagen, hvor der samlet kom godt 550 nye aktionærer til. Investeringer Selskabets har ekspanderet konferenceaktiviteterne i England og USA, idet Trifork har indledt et samarbejde med canadiske C4Media om afholdelse af konferencer. Disse aktiviteter har indtil videre været selvfinansierende. Triforks hovedansvar i samarbejdet består i at organisere og producere konferencerne, at drive konferencens hjemmeside og håndtere deltageres registrering, mens C4Media har været anvendt som markedsføringskanal. Det redaktionelle arbejde udføres kollektivt af begge parter: QCon konference afholdt i London marts 2007 denne investering var selvfinansierende i det QCon London isoleret set gav et positivt nettoresultat. QCon konference i San Francisco afholdt i november 2007 denne investering var selvfinansierende i det QCon San Francisco isoleret set gav et positivt nettoresultat. Selskabet har udvidet aktiviteterne inden for pantebrevssystemer gennem opkøbet af konkurrenten Delta Software A/S med effekt fra 1. maj Delta software havde i 2007 en omsætning på godt 8 mio. Selskabet er erhvervet for at høste synergieffekter i form af adgang til flere kvalificerede medarbejdere og et stort kundegrundlag. Opkøbet forventes ikke umiddelbart at kræve yderligere investeringer. Selskabet har opkøbt Interprise Consulting A/S med effekt fra 1. oktober Købet af Interprise Consulting A/S tjener til at konsolidere Selskabets aktiviteter i hovedstadsområdet og udbygge Selskabets ekspertise inden for Microsoft-teknologier. Selskabet er erhvervet for at høste synergieffekter i form af adgang til flere kvalificerede medarbejdere samt et kundegrundlag, der kan konsolidere Selskabets aktiviteter i den offentlige sektor. Opkøbet forventes ikke umiddelbart at kræve yderligere investeringer. De to køb blev finansieret ved udstedelse af nye aktier i Trifork A/S samt kontant betaling. Trifork A/S har den 20. februar 2007 købt de resterende aktier i HF Technology Invest A/S (Cvrnr ). Transaktionen blev foretaget ved apport-indskud af aktier i HF Technology Invest A/S, betalingen gennemført i form af nyudstedte aktier. Selskabet HF Technology Invest A/S trådte herefter i solvent likvidation og blev opløst pr I årets løb er der yderligere investeret i udvikling af softwareprodukter og koncepter til anvendelse og salg ifb. med selskabets kerneforretning. Status og udvikling i segmenter Services Trifork Services vil indgå nye strategiske samarbejder og opkøbe konkurrenter i markedet. Der er dog pt. ingen aktuelle emner. På lokalmarkederne og i Europa vil Trifork Services ekspandere via samarbejdspartneraftaler og indgå strategiske alliancer med salgsselskaber, der har vist succes og erfaring inden for afsætning af lignende ydelser og produkter. Omsætning og bruttoresultat lå i 2007 meget tæt på resultaterne fra Det forventes, at Trifork Services kan høste markante synergieffekter i sparede salgs- og markedsføringsomkostninger ved at søge partnerskaber med selskaber, der har en eksisterende salgsorganisation og en stor TRIFORK A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Side 3

6 eksisterende kundebase, men som mangler en højt kvalificeret serviceunit. Solutions Segmentet solutions blev etableret i Aktiviteterne består hovedsageligt af leverancer til løsninger i den finansielle sektor, herunder hovedsageligt pantebrevbranchen, hvor ebh finansservice, Dansk Pantebrevsbørs, og Jyske Bank er de største kunder. Fra og med 2006 er der desuden gradvist tilkommet aktiviteter inden for det offentlige (herunder sundhedsinformatik), der kategoriseres som løsninger. I årene har selskabet udviklet pantebrevs-systemet Panteos, dels finansieret af den første kunde og dels egenfinansieret. I 2007 er der investeret ekstraordinært i færdigudviklingen af produktet med der af aktiverede produktudviklings-omkostninger. Produktet ventes endeligt færdiggjort i løbet af Særligt inden for den offentlige sektor oplever Selskabet en stigende interesse for leverancer baseret på open source-teknologi. Trifork Solutions er i tæt dialog med en række offentlige kunder, og har på nuværende tidspunkt bl.a. kontrakt på en større leverance til Lægemiddelstyrelsen inden for dette område. Omsætning og bruttoresultat i Solutions blev fordoblet fra 2006 til krystalkuglen, der sætter Selskabet i stand til at identificere fremtidens teknologier og metoder. Eksperter fra en række globale virksomheder er med i netværket, for eksempel Sun Microsystems, IBM, Microsoft, Google, Oracle, Amazon, BEA, Siemens, Adobe, Valtech, ebay, HP med flere. Aktiviteterne i Trifork Academy udgør i sig selv den stærkeste markedsføring af Selskabet. Igennem Academy præsenteres kunder for den tunge faglighed og det enorme netværk, som Trifork Service og Trifork Solutions er en del af og kan trække på til at gennemføre projekter. Trifork Academy har siden etableringen været i stand til at udvikle forretningsområdet for især konferencer. Academy varetager kurser og konferencer inden for: Systemudvikling på Java-platformen Microsoft.NET-platformen Ruby Scrum og agile metoder Softwarearkitektur Service Oriented Architecture (SOA) Performance-optimering Senest har Academy taget initiativ til at afholde QCon konferencen i London i marts 2007 med et tilfredsstillende antal deltagere og deraf følgende omsætning. Omsætning og bruttoresultat blev i Academy fordoblet fra 2006 til Det ventes, at stigningen i omsætningen vil ligge på cirka 10% i Panteos vil udgøre en væsentlig del af denne omsætning. Der er allerede indgået en yderligere kontrakt til levering i Trifork Solutions øger salgsindsatsen ved at udvikle varianter af Panteos produktet til det internationale marked, såvel som produktvarianter, der ikke er målrettet til brug indenfor området ift. fast ejendom. Et fokusområde i finanssektoren er generiske løsninger, der kan minimere it-investeringer, som ny lovgivning og EU-direktiver afstedkommer. Fokus vil være på mindre og mellemstore finansvirksomheder, der efterspørger en forbedring af konkurrenceevne samt udvikling af muligheder inden for forretnings-orienteret itudvikling. Aktuelle eksempler herpå er elektronisk tinglysning (DK) og Basel II. Academy Et væsentligt aktiv i Academy er et netværk på mere end 300 internationale trendsættere, specialister og forskere. Netværket er Ledelsen styrker Trifork Academys salg og marketingbestræbelser lokalt ved nye ansættelser og globalt ved at indlede et internationalt strategisk samarbejde med det canadiske selskab C4media om salg og markedsføring af konferencer internationalt. Samarbejdet med C4media styrker Trifork Academys internationale profil og den globale strategi, der sigter mod at etablere nye QCon-konferencer i London og San Francisco, hvorfor vækstpotentialet må forventes at ligge på omkring 25% per år i de næste tre år. Endvidere ser ledelsen et potentiale i at etablere JAOOkonferencerne på det australske og asiatiske marked via samarbejdspartnere. Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen d. 2. april 2008, at der for regnskabsåret 2007 udbetales et udbytte på ca. 35% af årets resultat eller 0,07 kr. pr. aktie. Det samlede foreslåede udbytte udgør således godt 1,2 mio. kr. TRIFORK A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Side 4

7 Langsigtet målsætning Vision Det er Triforks vision at være kendt som virksomheden, der inspirerer og rådgiver om optimering af forretningskritiske it-systemer og bringer ny it-teknologi i anvendelse hos kunden. Denne vision realiseres i ideen software pilots, som er en betegnelse for den rolle, Selskabet ønsker at antage i sit arbejde. Som Software Pilots tager Trifork ansvar for udvikling, implementering og optimering af it-løsninger, der sikrer rettidig anvendelse af fremtidens teknologier. Herved medvirker Trifork til innovativ forretningsudvikling med it. Betegnelsen forretningskritiske it-systemer er central for Triforks selvopfattelse. Internettets udbredelse gør, at flere og flere virksomheder og offentlige instanser får Internettet som primær betjeningsflade over for kunder og brugere. Kvaliteten i de underliggende serverarkitekturer er kritisk for disse på flere måder: Hvis systemerne ikke fungerer, stopper virksomheden med at fungere Hvis systemerne ikke fungerer tilfredsstillende, mistes markedsandele Hvis systemerne ikke fungerer tilstrækkeligt effektivt, opnås de omkostningsmæssige besparelser, som moderne it muliggør, ikke. Derfor definerer vi sådanne systemer som forretningskritiske it-systemer. Triforks målgruppe er virksomheder med forretningskritiske itsystemer. Her udgør Triforks dybdegående viden og kompetence inden for serverarkitekturer og systemudvikling en konkurrencemæssig styrke. Trifork skal være kendt som virksomheden, der inspirer og rådgiver om optimering af forretningskritiske it-systemer og bringer fremtidens itteknologi i anvendelse hos kunden. Mission Som Software Pilots tager Trifork ansvar for udvikling, implementering og optimering af itløsninger, der sikrer rettidig anvendelse af fremtidens teknologier. Herved medvirker Trifork til innovativ forretningsudvikling med it samtidig med, at forretningsmæssige risici begrænses. Udviklingsområder Selskabet fokuserer på nye investeringer i produkter og løsninger til finanssektoren og den offentlige sektor. Selskabet forventer at kunne opnå betydelige markedsandele inden for disse sektorer ved yderligere investeringer i løsninger. Ydermere investerer Selskabet i at udvide aktiviteterne på selskabets øvrige forretningsområder. Herunder at etablere og afholde konferencer i Australien. Trifork har i 2007 erhvervet to selskaber, og Selskabet ønsker herved at konsolidere sig som den førende leverandør på markedet for pantebrevs-systemer og sikre den ekspansive strategi om at være den foretrukne one stop leverandør inden for både Java og Microsoft applikationer, samt forfølge målet om en yderligere internationalisering af konferenceaktiviteterne. Trifork forventer, at børsnoteringen på OMX Nordic Exchange, Copenhagen vil give Selskabet en række betydelige fordele, som vil styrke mulighederne for at nå de fremtidige mål og udnytte markeds-potentialet. Det er Selskabets strategi, at fortsætte udviklingen af forretningen gennem organisk vækst og opkøb. Der foreligger dog ikke konkrete forhandlinger om opkøb af yderligere selskaber. Kapitaltilførslen ved de gennemførte aktieudbud og børsnotering forventes at medføre, at Selskabet kan fastholde den organiske vækst i 3-5 år. Forretningskoncept og segmenter Virksomheden har siden starten drevet sine aktiviteter ved at holde en balance mellem 3 forskellige segmenter: produktudvikling (Solutions), konsulentydelser (Services) og undervisning (Academy). Solutions Triforks tre segmenter (aktivitetsområder) Services Academy Produktudviklingsaktiviteterne er centrum for innovation i Trifork. Denne aktivitet stimulerer Triforks ansatte til at være på front med udviklingen, og der udvikles til stadighed innovative produkter og koncepter. Produktudvikling handler også om at udvikle kundespecifikke løsninger, og specielt her får Trifork erfaring med nye teknologier og metoder. Disse erfaringer anvendes i konsulentforretningen, og Triforks TRIFORK A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Side 5

8 konsulenters viden og holdninger er funderet i disse erfaringer. Endelig har Trifork den unikke position, at der siden 1996 er opbygget et netværk af 300 internationale anerkendte trendsættere, specialister og forskere, som er Triforks partnere og støtter i afholdelsen af JAOO og QCon konferencerne. Gennem konferenceaktiviteterne har Trifork direkte fingeren på teknologipulsen og er på den måde i stand til tidligt at identificere fremtidens teknologi. Dette har flere gange givet Trifork et forspring. Disse tre typer af aktiviteter er illustreret i nedenstående skitse, hvor også samspillet er indikeret. Netop dette samspil giver Trifork en unik position og styrke i Danmark og et godt fundament for at drive aktiviteter i udlandet. Trifork koncernen beskæftiger i dag lidt over 50 ansatte i Århus og 30 i hovedstadsområdet og har udviklet et netværk på mere end 300 eksperter fra en lang række internationale virksomheder, blandt andre Google, Oracle, IBM, Microsoft og Amazon.com Bæredygtig innovation Trifork er fokuseret på bæredygtig innovation. Med bæredygtig mener Trifork fokus på at skabe økonomiske resultater. Ved innovation forstår Trifork: at opfinde og realisere potentialet i nye forretningsmodeller, processer, services og produkter. Innovation kan både skabe ny omsætning og indtjening enten ved nye forretningsmuligheder eller besparelser. Skaleringspotentiale Triforks idégrundlag og forretningskoncept gør det muligt at udvide såvel omsætning som indtjening væsentligt pr. medarbejder. Resultatet for 2007 viser en høj omsætning og indtjening pr. medarbejder. Trifork har i dag tæt på personer i kontaktdatabasen fordelt på selskaber. Invitationer til JAOO og QCon konferencerne sendes til mere end personer. Internationalisering Trifork forventer at øge såvel omsætning som indtjening på internationale aktiviteter. Trifork har allerede i dag flere kunder i udlandet. I 2007 har Trifork med succes afholdt sin første store QCon konference i udlandet nærmere bestemt i London med ca. 550 deltagere. Trifork afholdt i november 2007 QCon konference i San Francisco med ca. 400 deltagere. Der er endvidere planlagt konferencer under JAOO brand i Australien majjuni Fokusområder Indenfor Trifork tre aktivitetsområder/segmenter er der syv fokusområder for forretningen: Den finansielle sektor Den offentlige sektor Procesoptimering Performanceoptimering Infrastruktur Konferencer - JAOO og QCon Uddannelse Den finansielle sektor Den finansielle sektor er den største forbruger af it-relaterede løsninger, services og produkter i Danmark. I begyndelsen af 2005 besluttede Trifork, at den finansielle sektor skulle være et af kerneområderne i Triforks fremtidige forretningsstrategi. Trifork har i dag forretningsviden, relationer og løsninger, der peger fremad mod fortsat vækst i omsætning og indtjening fra den finansielle sektor. Trifork leverer i dag forretningsløsninger og itydelser til virksomheder som ebh bank, ebh finansservice, Midt Factoring, Dansk Pantebrevsbørs, SDC, Jyske Bank, Nykredit og JN-Data. Triforks udvikling af nye forretningsløsninger og produkter m.m. er baseret på et tæt samarbejde mellem Trifork og en kunde, der regnes for førende inden for sit område. Som eksempel kan nævnes samarbejdet med Dansk Pantebrevsbørs. I 2007 blev et nyt, moderne finansierings- og forvaltningssystem (Panteos) baseret på den nyeste Microsoftteknologi leveret. Triforks opkøb af Delta Software sigter mod at styrke Selskabets position i den finansielle sektor, idet Delta Software er en af de få leverandører af systemer til administration af pantebreve (Delta Pant). I 2007 fik Delta Software yderligere styrket sin position ved indgåelse af flere nye kundeaftaler. Den offentlige sektor Open source software vil i stigende omfang blive anvendt til løsninger og infrastruktur i den offentlige sektor. Flere af de løsninger, som Trifork har udviklet for det offentlige, er enten blevet eller er i gang med at blive gjort tilgængelige som open source. For Trifork betyder det nye forretningsmuligheder i afsætningen og videreudviklingen af løsningerne nationalt såvel som internationalt. Det er Triforks strategi at være centralt placeret i den fremtidige udvikling af open source. Trifork er godt funderet i open source universet og har i mange år arbejdet TRIFORK A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Side 6

9 helt i front med open source, blandt andet i samarbejde med IBM og SUN og i konsortier som Apache Foundation projektet. På løsningssiden arbejder Trifork med sundhedsinformatik. Selskabets vigtigste kunder er Lægemiddelstyrelsen, Region Syddanmark og Danske Regioner. På infrastruktursiden arbejder Trifork sammen med Videnskabsministeriet, IT- og Telestyrelsen på en ny national it-infrastruktur. Her regnes Danmark for et af de førende lande, og Trifork ser muligheder i at eksportere såvel produkter som viden til udlandet. Proces- og performanceoptimering Trifork har i 11 år arbejdet på at forbedre virksomheders evne til at udvikle forretningssoftware samt optimere komplekse forretningskritiske systemer. Flere analytikere, herunder IDC, peger på, at det er afgørende for virksomhedernes fremtidige succes, at it-afdelingerne er i stand til at agere meget tættere på forretningen. Samtidig skal virksomhederne have fokus på itsystemers stabilitet og serviceniveau, idet det er afgørende for virksomhedernes brand og primære forretningsdrift. Trifork har internationalt anerkendte specialister og produkter inden for optimering og stabilisering af forretningskritiske it-systemer. Triforks eget produkt P4, til avanceret overvågning og fejlsøgning af Java-baserede forretningssystemer bidrager til kundetilfredshed med gode svartider og tilgængelighed på eksempelvis netbank. Trifork arbejder her sammen med Jyske Banks og Nykredits datacenter, JN-Data i Silkeborg. Infrastruktur Med købet af Interprise Consulting A/S har Trifork udvidet sin ekspertise betydeligt inden for Microsoft teknologier, sikkerhed og it-infrastruktur og kan dermed agere som en one stop - leverandør i forhold til sine kunder. Uanset hvilken it-teknologi kunden anvender, har Trifork eksperter inden for området. Interprise Consulting A/S ydelser består primært af konsulentbistand, projektledelse og rådgivningsopgaver inden for it-infrastruktur baseret på Microsoft teknologier. Interprise Consulting A/S er bl.a. Microsoft Gold Partner, Citrix Partner, WMware Partner og IBM Certified e-business Partner. Den nye og forbedrede ekspertise, som Trifork nu råder over, giver muligheder for at øge forretningsomfang og aktiviteter med eksisterende kunder og blive one stop -leverandør af ydelser. Ligeledes giver det mulighed for at tiltrække kunder, der hidtil ikke har kunne bruge Triforks ydelse, idet de anvender anden it-teknologi, end de it-teknologier Trifork hidtil har været begrænset til at kunne tilbyde rådgivning og eksperthjælp indenfor. one stop -konceptet gør det nemmere for kunderne at anvende Trifork som Leverandør, idet Trifork nu kan tilbyde en mere komplet produkt- og ydelsespalette, og dermed kan kunden nøjes med at henvende sig ét sted. En anden trend går i retning af, at softwareudvikling skal være mere lean, og at systemer skal kunne leveres hurtigere. Termen agil softwareudvikling anvendes, hvor der er tale om, at softwareudvikling foregår i små skridt i tæt samarbejde med brugere og kunder. Agil og iterativ udvikling er blevet afgørende for at få succes med at bringe forretningen og it tættere sammen med det formål at udvikle forretningssystemer hurtigere og mere effektivt. Trifork er blandt pionererne i Danmark, og Selskabet har bistået flere virksomheder med at få succes med agil og iterativ udvikling ved at levere metoder, mentorer og konsulenter. Konferencer og uddannelse Siden 1996 har Trifork udbudt konferencer og uddannelse til danske og udenlandske virksomheder. På JAOO og QCon-konferencerne mødes verdens førende softwareudviklere, meningsdannere og eksperter med virksomhedernes it-projektledere og udviklere. Konferencerne er åbne arrangementer, hvor der diskuteres grænser og muligheder for, hvordan nye teknologier kan udnyttes til gavn for virksomheders konkurrenceevne samt være til gavn for den primære forretningsdrift. Trifork har i 2007 købt en strategisk aktiepost i den canadiske virksomhed C4Media, som blandt andet står bag portalen InfoQ.com. Formålet er primært at få adgang til udenlandske itcommunities for at øge interessen og antallet af deltagere på Triforks planlagte internationale konferencer. Alliancen har allerede været afprøvet med succes på Triforks første internationale konference QCon i marts 2007 i London, og i San Francisco i november På konferencen i London deltog 550 it-ledere og udviklere, og konferencen blev en succes såvel fagligt som økonomisk. I San Francisco var deltager-antallet ca. 400, hvilket ligeledes betragtes som en succes. I 2008 indledes et nyt samarbejde som i første omgang skal danne grundlag for at afholde 2 konferencer under JAOO brand i Australien. TRIFORK A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Side 7

10 Aktionærinformation Aktiekapital Selskabets aktiekapital udgør nominelt stk. aktier á 1 DKK. Aktierne er noteret på OMX Nordic Exchange, Copenhagen under navnet Trifork A/S og fondskode DK Aktien blev noteret den 20. december Der har i 2007 været en beskeden handel i aktien. Der er ikke udvalgt specifikke analytikere til at overvåge aktien. Udbyttepolitik Selskabets bestyrelse har fastlagt en udbyttepolitik, der indebærer, at udbetaling af udbytte vil være afhængig af selskabets egenkapitalandel samt resultat efter skat. Ved tilfredsstillende årsresultat, tilsigtes det, at minimum 35% af årets resultat efter skat bliver foreslået anvendt som udbytte på den efterfølgende generalforsamling. Fastlæggelsen af udbytte sker under hensyntagen til, at Selskabet ønsker at bevare et likvidt finansielt beredskab, således at det er muligt at reagere hurtigt på eventuelle investeringsmuligheder, der er i tråd i med Selskabets forretningsplaner. Udbytte udbetales i henhold til de til enhver tid gældende regler for Værdipapircentralen. Ved udbetaling tilbageholder Selskabet udbytteskat efter de til enhver tid gældende regler. Nye aktionærer har på lige vilkår med eksisterende aktionærer ret til evt. udbytte som fastlagt af generalforsamlingen. Generalforsamlingen For at give aktionærerne de bedste muligheder for at følge koncernens udvikling vil bestyrelsen på generalforsamlingen sikre en dybdegående gennemgang af koncernens opnåede resultater i det forløbne år og samtidig give et godt indblik i de markedstendenser, som har præget det seneste år. Indkaldelse til generalforsamlingen vil ske til de navnenoterede aktionærer, der har anmodet om dette, og Selskabet vil i så stor udstrækning som muligt kommunikere via eller anden elektronisk post for at sikre en hurtig og enkel fremgangsmåde. Ordinær generalforsamling afholdes d. 2. april 2008, kl i Århus. Bestyrelsesbeslutninger og forslag til generalforsamling 1. Bestyrelsen indstiller en udbytteudbetaling på 35% af årets resultat svarende til godt 1,2 mio. eller DKK 0,07 pr. aktie. Som det fremgår af ovenstående figur svarer dette til ca. 50% af udbytteudbetalingen for Der foreligger ingen forslag om ændringer af Selskabets vedtægter, aktiekapital eller bemyndigelser til bestyrelsen. 3. Årsrapporten vil foreligge d. 25/ Det historiske udbytte pr. aktie, beregnet på baggrund af en aktiekapital på aktier er som følger: TRIFORK A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Side 8

11 Fondsbørsmeddelelser i 2007 og 2008 Dato Meddelelse Trifork indgår aftale med Lægemidddelstyrelse Trifork iværksætter medarbejderaktieordning Trifork i ny samarbejdsaftale med AutIQ Trifork A/S - Insideres handler. Indberetning i henhold til Værdipapirhandelslovens Trifork A/S - Ændring ledelse/revision Nyansættelse Trifork A/S - Selskabsvedtægter Opdateret i forbindelse med kapitalforhøjelse Triforks emission lukket med overtegning Tegningen åbnes i dag kl i Trifork A/S Trifork klar til Børsintroduktion Forventede fondsbørsmeddelelser i 2008 Dato Meddelelse Bestyrelsesmøde og udmelding af resultat for Ordinær generalforsamling Udbetaling af udbytte Periodemeddelelse 1. kvartal Halvårsrapport 2008 TRIFORK A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Side 9

12 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for 2007 for Trifork A/S koncernen aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkendt af EU, samt i overensstemmelse med danske krav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis i moderselskabet vedrørende indregning og måling følger årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse D. Grundlag for udarbejdelse Regnskabstallene er udarbejdet i overensstemmelse med det historiske kostprisprincip, undtagen hvor IFRS udtrykkeligt kræver anvendelse af dagsværdi. Årsrapporten aflægges i danske kroner, der anses for at være den primære valuta for koncernens aktivi-teter og funktionelle valuta for moderselskabet. Nye regnskabsstandarder Trifork A/S har med virkning fra 1. januar 2007 implementeret IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger samt IAS 1: Præsentation af årsregnskaber og IAS 32 Finansielle instrumenter : Præsentation. Endvidere er fortolkningsbidragene IFRIC 7-10 implementeret. Effekten af overgang til IFRS har resulteret i at årets resultat er reduceret med henholdsvis t.kr for 2006 og t.kr 199 for 2005 og koncernens egenkapitalen er reduceret med henholdsvis t.kr for 2006 og t.kr for 2005, som følge af: nedskrivningstest af aktiverede udviklingsomkostninger i 2004, 2005 og 2006 indregning af associerede virksomhed til indre værdi aktivering af værdi af erhvervet kundekreds i forbindelse med køb af aktier i dattervirksomhed. skatteeffekt af ændring af nedskrivning af aktiverede udviklingsomkostninger Ud over ovenstående ændringer har overgangen medført enkelte reklassificeringer. Sammenligningstal for 2003 og 2004 som vist i hoved- og nøgletalsoversigten er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis. Reklassificeringer og ændringer som konsekvens af overgang til IFRS fremgår af nedenstående tabeller. De nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag har ikke påvirket indregning og måling. Ændringer i anvendt regnskabspraksis Overgang til International Financial Reporting Standards (IFRS) Trifork koncernen har i regnskabsåret 2007 implementeret alle International Financial Reporting Standards (IFRS) og tilhørende fortolkninger, som var godkendt af EU pr. 31. december Overgangen er gennemført i overensstemmelse med IFRS 1 Firsttime Adoption og International Reporting Standards, og overgangsdatoen er 1. januar Implementeringen af disse standarder og fortolkninger har resulteret i ændringer i koncernens hidtidige aflagte koncernrapporter. TRIFORK A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Side 10

13 Forklaringer (gælder også efterfølgende koncern balancetal) 1) Reklassificering af omkostninger, anlægsaktiver, konsolidering af dattervirksomhed Trifork Inc.,USA og skatteaktiv 2) Effekt af ændringer af åbningsbalance pr 1.januar 2006 efter IFRS i forhold til ultimo balance 31december 2005 opgjort efter de hidtidige regnskabsprincipper. 3) Effekt af årets ændring som følge af gennemført nedskrivningstest på aktiverede udviklingsprojekter 4) Aktivering af værdi af erhvervet kundekreds i forbindelse med køb af 23% af Trifork Technology A/S (navneændret Trifork Services A/S) 5) Afskrivning i 2006 på værdi af erhvervet kundekreds 6) Indregning af associerede virksomhed til indre værdi 7) Korrektion til beregnet minoritetsandel i tilkøbt dattervirksomhed TRIFORK A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Side 11

14 TRIFORK A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Side 12

15 Overgang til Årsregnskabslovens regnskabsklasse D (fra regnskabsklasse B tilpasset enkelte elementer fra klasse C) Trifork A/S (moderselskabsregnskab) er i regnskabsåret 2007 overgået til at aflægge årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabslovens klasse D. Overgangen har resulteret i ændringer i det hidtidige aflagte moderselskabsregnskab. Effekten af overgang har resulteret i, at årets resultat 2006 er reduceret med t.kr og egenkapitalen er reduceret med t.kr 9.176, som følge af: Effekt på indre værdi i dattervirksomheder som følge af nedskrivningstest af aktiverede udviklingsomkostninger i datterselskaberne samt skatteværdi heraf. indregning af associerede virksomhed til indre værdi aktivering af værdi af erhvervet goodwill i forbindelse med køb af aktier i dattervirksomhed. manglende eliminering af koncernintern avance opstået ved handel mellem datterselskaber Udover ovenstående ændringer har overgangen medført enkelte reklassificeringer. Reklassificeringer og ændringer som konsekvens af overgang fremgår af nedenstående tabeller. Forklaringer (gælder også efterfølgende moderselskabs balancetal) 1) Reklassificering af omkostninger, anlægsaktiver og skatter i dattervirksomheder 2) Effekt af ændringer af åbningsbalance pr 1.januar 2006 efter ÅRL-klasse D i forhold til ultimo balance 31december 2005 opgjort efter de hidtidige regnskabsprincipper. 3) Effekt på indre værdi i dattervirksomhed ved årets ændring på aktiverede udviklingsprojekter som følge af nedskrivningstest på aktiverede udviklingsprojekter 4) Reaktivering af goodwill i forbindelse med køb af 23% af Trifork Technologi A/S (navneændret til Trifork Services A/S) 5) Afskrivning på goodwill i ) Manglende eleminering af koncern intern avance ved virksomhedshandel (salg af konsulent aktiviteter i Trifork Technologi (nu Trifork Services A/S) til Trifork Solutions A/S 7) Tilbageførsel af ført nedskrivning af kapitalinteressser 8) Regulering af bindingspligt på reserve for opskrivning efter indre værdis metode TRIFORK A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Side 13

16 TRIFORK A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Side 14

17 Koncern resultatopgørelse 2007 TRIFORK A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Side 15

18 Koncern balance pr TRIFORK A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Side 16

19 Koncern balance TRIFORK A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Side 17

20 Koncern egenkapitalopgørelse Selskabet ejede pr. 31. december 2007 samlet styk egne aktier styk erhvervet til en kurs på 4 DKK og styk til en kurs på 8,5 DKK. TRIFORK A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Side 18

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97 ÅRSRAPPORT 2007 CVR-nr. 20 92 18 97 Indhold KONCERNREGNSKABETS HOVED- OG NØGLETAL 1 LEDELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3 LEDELSESBERETNING 4 CORPORATE GOVERNANCE 14 KONCERNOVERSIGT 15

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

REGNSKABSRAPPORT 1. HALVÅR CVR-nr

REGNSKABSRAPPORT 1. HALVÅR CVR-nr REGNSKABSRAPPORT 1. HALVÅR 2008 CVR-nr. 20 92 18 97 Indhold KONCERNREGNSKABETS HOVED- OG NØGLETAL 1 LEDELSESPÅTEGNING 2 LEDELSESBERETNING 3 KONCERNOVERSIGT 5 AKTIONÆRINFORMATION 6 KONCERN EGENKAPITALOPGØRELSE

Læs mere

ÅRSRAPPORT Global Reports LLC. CVR-nr

ÅRSRAPPORT Global Reports LLC. CVR-nr ÅRSRAPPORT 2007 CVR-nr. 20 92 18 97 Indhold KONCERNREGNSKABETS HOVED- OG NØGLETAL 1 LEDELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3 LEDELSESBERETNING 4 CORPORATE GOVERNANCE 14 KONCERNOVERSIGT 15

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Investorpræsentation. Fundamentet for fortsat vækst er styrket. Jørn Larsen, CEO, Founder

Investorpræsentation. Fundamentet for fortsat vækst er styrket. Jørn Larsen, CEO, Founder Investorpræsentation Fundamentet for fortsat vækst er styrket Jørn Larsen, CEO, Founder 9. maj 2011 Trifork En innovativ virksomhed Værdier Passion Performance Dygtighed Team work Gøre en forskel I centrum

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2016 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktperson Peter Hansen Tlf. 3693 1011 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 Til Københavns Fondsbørs København den 28. februar 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2007 / Mondo A/S Årsregnskabsmeddelelse for 2006 Mondo-koncernens konsoliderede omsætning blev i 2006 på DKK 53.5 mio.,

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser Temaartikel 1 / november 2015 Årsregnskabsloven 2016 Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser OPDATERET DECEMBER 2015 Hvad skal du vide? Alle størrelsesgrænser for opdeling i regnskabsklasser

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

TRIFORK A/S BØRSPROSPEKT

TRIFORK A/S BØRSPROSPEKT TRIFORK A/S BØRSPROSPEKT UDBUD AF 1.300.000 NYE AKTIER 4. december 2007 Udbud af aktier i Trifork A/S Nærværende prospekt er udarbejdet i forbindelse med udbud ( Udbuddet ) af 1.300.000 styk nye aktier

Læs mere