Selvledelse og ledelse af mindre projekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvledelse og ledelse af mindre projekter"

Transkript

1 Selvledelse og ledelse af mindre projekter At skabe overblik, få kontrol over dine opgaver og nå i mål uden konflikter og stress Hvordan du modtager en opgave Hvordan du definerer et mål, og planlægger udførelsen af en opgave og mindre projekt Beskrive hvilke personer, der påvirker din opgave så du sikrer god kommunikation Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

2 Selvledelse og ledelse af mindre projekter - Hvad er jeres mål og forventninger til i dag - Hvad vil du have med hjem Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

3 Hvordan er tidslinjen for Operaen op til åbningen? 2000 A.P Møller siger han vil donere og køber Dokøen August 2001: Udgravning til byggeriet på Dokøen påbegyndes Oktober 2001: Arkitekt Henning Larsens projekt præsenteres for offentligheden for første gang November 2001: Konstruktionen påbegyndes Oktober 2002: En revideret model af Operaen præsenteres for offentligheden. Hverken Henning Larsen eller Mærsk Mc-Kinney Møller er til stede 1. oktober 2004: Byggeri fuldendt Oktober 2004: Skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller overdrager nøglerne til statsminister Anders Fogh Rasmussen, der modtager dem på den danske stats vegne 15. januar 2005: Operahuset indvies ved en tv-transmitteret gallaforestilling Operaen i København for det officielle og kulturelle Danmark 26. januar 2005: Operaens første forestilling, den italienske komponist Giuseppe Verdis opera "Aida", har premiere Byggetid 5 år Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

4 Operaen i Sidney Hvordan er tidslinjen for Operaen op til åbningen? Idé 1955 Byggeriet startes 1957 Afsluttes 28. september 1973 med opførelsen af Sergej Prokofjevs Krig og Fred Officiel åbning 20. oktober, 1973, åbnet med Beethovens 9. symfoni. Bygge tid 17 år UNESCO har operahuset i Sydney på listen over verdens kulturelle arv Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

5 Projekt vs. Opgave Projekt Alle kriterier skal være opfyldt Opgave Alle kriterier skal være opfyldt En klar start og slut dato Et målbart og defineret resultat eller påvirkning En ejer med navns nævnelse Et specifikt mål (SMART kriterium) Et budget og en business case Et projekt team skal bestå af mindst 2 personer Et firma specificeret total beløb Et firma specificeret total tid ( inkl. foranalyse, planlægning, realisering, implementering og evaluering) En klar start og slut dato Et målbart og defineret resultat eller påvirkning En ejer med navns nævnelse Et specifikt mål (SMART kriterium) Et budget og en business case Et opgave team kan bestå af 1 til mange personer Et firma specificeret total beløb Et firma specificeret total tid ( inkl. foranalyse, planlægning, realisering, implementering og evaluering) Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

6 Indsats Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

7 Projektmodeller Ide Forstudie Start Realisering Lukke REGISTRATION INITIA- Gate 0 Gate 1 DEFINITION Gate 2 DESIGN Gate 3 DELIVERY Gate 4 DEPLOY Gate 5 TION BENEFIT/PRO JECT REVIEW Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

8 Projektet i organisationen Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

9 Faktorer og forhold der gør et projekt succesfuldt

10 Vejen til succes Mål Tåget udefinerbart Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

11 Mål sammenhæng Nyttemål Virkning - spørg Hvorfor? Hvad vil vi opnå? Hvilke problemer vil vi have løst? Produktmål Løsning spørg Hvad? Hvilke egenskaber skal løsningen have? Procesmål Fremgangsmåde spørg Hvordan? Hvad skal udføres? Hvilke arbejdsprocesser? Rækkefølge Effektmål/Forretningsmål Hvor mange penge/enheder mm Eksempler Produktmål: En bro / tunnel over Storebælt Nyttemål: forbedre trafikken mellem landsdelene Produktmål: At lave en ny side på internettet til salg af forsikringer Nyttemål: At øge salget af forsikringer uden involvering af personale Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

12 Mål skal være målbare S Sympatisk/ Specifikt M - Målbart A - Acceptabelt / Ambitiøst R - Realistisk T - Tidsbestemt Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

13 Vejen til succes Kommunikation Ledelses involvering Front loading Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

14 Vejen til succes Manglende kommunikation Kommunikation Ledelses involvering Front loading Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

15 Vigtigheden af ledelses involvering - Prisen for at lave en ændring Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

16 Vigtigheden af ledelses involvering - Prisen for at lave en ændring Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

17 Planlægning = frontloading Et normalt planlagt projekt Realisering Et frontloadet projekt Forstudie Planlægning Realisering Front Loaded planlægning: God planlægning kan forkorte varigheden af projektet Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

18 Planlægning Hvornår færdig - dato Ønskede resultat - kvalitet Økonomi pris og resurser Risk og muligheder hvad tør vi og hvad har vi råd til Målinger (KPI) test Ansvarlige hvem Fremtiden hvem er den fremtidige ejer af produktet Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

19 Tid vs leverancer Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

20 Planlægnings forløbet Problem Mål Ide/løsning Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

21 Selvledelse Tiden - Find hvilepulsen Ugeplanen Først skal du finde pulsen for din hverdag. Hvor meget tid, er der til at løse dine opgaver Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

22 Øvelse Hvor meget tid har du din puls Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

23 Om at modtage en opgave og løse opgaver Før du acceptere en opgave: Beskriv hver enkelt opgave Hvad den går ud på? snigende opgaver ændrer hele situationen! Skal være klart for alle parter Alt skal være målbart Defineret done hvad er godt nok For at kunne løse opgaven skal du have aftalt Forudsætninger Bemyndigelser Tidsrammer Delmål Kommunikation, hvad, hvornår, hvordan og hvor meget Hvad nu hvis situationer Lav en arbejdsplan og få den godkendt. Husk egen kvalitets kontrol Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

24 Beskrive hver enkelt opgave Mine opgaver/ Delleverancer PBS (Navneord) Aftalt med Tid/ varighed Er afhæng af andre for at løse opgaven! mig andre Nødvendig for at.. Mål for mine opgaver hvad skal den kunne og ikke kunne (begrænsninger) Hvor når er det godt nok Definition for done Aktiviteter WBS Udsagnsord : at købe ind, at hente oplysninger. Start- dato Slutdato Forudsætninger Dato Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

25 Øvelse Dine opgaver Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

26 Din roller som projektleder Historisk tid Fremtid Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

27 Fem markante huske punkter - når du er leder projekter 1. Kommunikation Sikre kommunikation til projektet fra eget område Sikre kommunikationen fra projektet til eget område 2. Planlægge Deltage, forankre og planlægge arbejdet inden for de aftalte rammer 3. Gennemføre Gennemføre aktiviteter ifølge planen 4. Kvalitetssikre Have ansvar for at sikre kvaliteten 5. Leverance præcision Sikre resultatet leveres til tiden Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

28 Spilleregler - natur og konsekvenser Klare Forståelige, præcise og tolkes på samme måde. Uklare Svævende og fortolkes på mange måder. Udtalte Alle kender dem, de er officielle og indgår i organisationens sprog. Uudtalte Hemmelige eller kendte, men man taler kun om dem i små grupper SPILLEREGLER Klare Uklare Udtalte Trygge relationer Usikre relationer Uudtalte Håndterbare relationer Manipulative relationer Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

29 Regler for hvordan vi skal/vil arbejde At lave spilleregler for når det går godt når det går skidt, for at kunne bevare en god tone og mindske udfaldet og bevare samarbejdet

30 Dyre legen Relationship Awareness Theory - RAT Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

31 Hvordan ændres din adfærd? Symbol Løve Skt. Bernhardshund Ugle Forslag til styrker Forslag til svagheder Ambitiøs Konkurrenceminded Selvsikker Stort drive Utålmodig Dominerende Varm Overbeskyttende Hjælpsom Afhængig Lyttende Uselvstændig Sikker Urealistisk Selvstændig Kølig Analytisk klog Manipulerende Frisk og veludhvilet Bag hver af disse væremåder skjuler sig ofte indre behov Symbol Karakter Stræber efter Løve Påståelig direkte at være direkte Skt Bernhardshund Passer uselvisk på andre at styre andres aktiviteter at få påskønnelse fra andre at være i harmoni med andre at sørge for at andre har det godt uden selv at kræve noget tilbage Ugle Analytisk at være selvstændig, selvstændig selvtilstrækkelig, eftertænksom og klog. Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

32 Hvordan vil nedenstående samarbejdes situationer fungere Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

33 Aftaler /Spilleregler At lave en plan for bedste tilstand At mindske effekten hvis værste situation indtræffer Hvad i vores arbejde/personlige forhold til hinanden, vil hjælpe os med at få succes Hvis der opstår et samarbejdsproblem, hvilke spilleregler skal så hjælpe os Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

34 Spørgsmål? Spørgsmål som kan stilles her er bl.a.: Hvordan rapporteres? Er feed-back en OK? Hvad gør jeg hvis jeg ikke kan følge med? Hvad gør jeg hvis noget ikke kan levers Nærværelse Gennem information og informations spredning Hvad er vores normer i projekt/gruppen - er det OK at mobbe den der kommer med negative synspunkter Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

35 Spilleregler Hvilke regler vil du gerne have i dit projekt Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

36 Projekt -Fest Baggrund ide: Problem: Vi skal rystes sammen Mål: Forbedre kendskabet til hinanden, Løsning: Et komme hinanden ved party Leverancer: Sted, mad drikke, underholdning mm Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

37 Planlægnings forløbet Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

38 Leverancer, planlægning og metoder Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

39 Nedbryd og lav Product Breakdown Struktur PBS Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

40 Product Breakdown Structure PBS Det vi producerer eller skal lave Her laver vi noget og bruger tid og penge Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

41 Product Breakdown Structure PBS Det vi har produceret eller skal lave Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

42 Work Breakdown Structure WBS Her laver vi noget og bruger tid og penge Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

43 Product Breakdown Structure PBS Det der skal leveres Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

44 Planlægning i praksis Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

45 Work Breakdown Structure WBS Det der skal gøres udføres - arbejde Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

46 Work Breakdown Structure WBS - hvordan gør man det Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

47 Øvelse - PBS Hver gruppe laver deres egen PBS til hver leverance Præsentere et PBS diagram Brug post-it notes Husk at produkter ikke er aktiviteter PBS Lav niveau 1 nedbrydning Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

48 Gruppe øvelse - WBS Hver gruppe nedbryder leverancerne i arbejdsopgaver Work Breakdown Structure - for hver produkt i PBS En transformation fra produkt til aktivitet Husk det er aktiviteter ikke produkter I WBS Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

49 Gruppe opgave- GANTT Hver gruppe laver et GANTT kort baseret på deres WBS Lav det på flipoveren Sikre jer at det har det logiske flowmake sure it has a logical flow Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

50 Planlægning af tid og kalender Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

51 Tid vs leverancer Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

52 Enkle estimerings teknikker Tre punkts estimering Nedbrydning af opgave Scrum poker Sammenligne med andre kendte opgaver Vide hvor lang tid det tog sidst Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

53 Tre punkts estimering T R = den mest realistiske estimering T O = den mest optimistiske estimering, T P = den mest pessimistiske estimering Det kan være tid eller penge, bare det er tal. Herefter kan du beregne med formlerne: T C = = To+4Tr+Tp 6 (den beregnede værdi) σ = = Tp To 6 Standard afvigelsen skal helst være lille 1 Herved fås den samlede total tid for hele projektet, og standard afvigelen Ttot =Σ Ti σ tot = sum σ 2 Følgende antagelser kan gøres: Med 68,26% sandsynlighed for at aktiviteterne bliver gennemført inden for intervallet T TOT + / - S Med 95,44 %sandsynlighed for at aktiviteterne bliver gennemført inden for intervallet T TOT + / - 2S Med 99,73% sandsynlighed for at aktiviteterne bliver gennemført inden for intervallet T TOT + / - 3S Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

54 Opgave- Estimerings teknik Hvad vejer en dinosaurus Hvordan griber du/i processen an. Estimer dine opgaver Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

55 Din personlige planlægning Lave uge planer Prioriter opgaverne Sæt tid på hver enkelt opgave Følg op hver dag Hvilke forhindringer er du stødt på Ved afslutning evaluer hvad lærte du Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

56 Planlægnings kalender Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

57 Kommunikation Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

58 Interessenter Tegn dine interessenter Tegn magtstrukturen Hvem Informere og involvere Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

59 Interessent analyse Interessent Primære Sekundære Bidrager med Arbejder sammen med Om at styre og lede stakeholdere / Interessenter Identificer interessenter Beskriv forventninger og behov hos interessenterne Inddele dem i resultatet og proces interessenter Grupper dem i primære og sekundære interessenter Interessent analysen skal give det eksterne syn/perspektiv på projektet og dets resultat Glem aldrig brugerne kunden Nogle interessenter kan være både resultat og proces interessenter Fokuser først på interessenternes forventninger og behov, ikke om det kan svare sig Inkluder ikke personer som interessenter som er direkte involveret i projektet som projektleder eller sponsere, deltagere Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

60 Medvirke og indflydelse Indflydelse på projektet Ja Nej Medvirker i projekt organisationen Ja Nej Aktiv deltager Grå eminence Gidsel Uden for projektet Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

61 Hvad husker vi Fortid Nutid - Fremtid Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

62 Kommunikation og din rolle Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

63 Kommunikation og Perception Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

64 Spørg først jer selv: Sæt dig i modtagerens sted Hvem er modtageren? - spørg så om, modtagerens: behov holdninger interesser forventninger placering i forhold til organisationen muligheder for indflydelse? Denne kortlægning af interessenter gør dig i stand til at svare på spørgsmålet: Hvad skal vi kommunikere med de enkelte grupper om? Og hvilke kanaler kan vi bruge til at kommunikere med netop disse interessenter? Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

65 Kommunikations plan eksempel Formål Budskaber Interessenter Delmål Medier Tid Ansvarlig Aktivitet Ressource forbrug At NN Intranettet Inden Søren Person 1 fortælle Erhverv Mail uge 8 = 2 dage at vi Skade Person 2 har lagt IT = 2 dage AD1 i Testledelse Søren 3= produkt 3 dage ion At AD1, er uden fejl At vi har været omhyggelige og prioriteret test At der gennem projektarbejdet har været stor læring. At der er mere indtjening for assurandører At informere om at produktet findes. At NN får kendskab til at produktet er lagt i produktion. At enheden ser værdien i at teste og det kan betale sig at lave et godt stykke arbejde. Skrive stikord som teaser til artikel. Mail til Assurandører Mail til ledere i organisationen Mail til IT testpersoner Succeskriterier At 70 % af NN ved at vi har et godt værktøj der kan støtte dem i deres salg og afdelingen kan give bedre support og kundestøtte samt bedre sagsbehandling Feedback Rundspørge og samtale med Assurandøre rne med NN Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

66 Kommunikations plan En kommunikationsplan bør beskrive En kommunikationsplan bør beskrive Kort rids af baggrund Overordnede budskaber Mål for kommunikationen Analyse og prioritering af interessenterne Beskriv valg af målgruppe(r) - delbudskaber Medier/værktøjer. Tidsplan Budget Succeskriterier, som kan evalueres og måles I praksis vil man i sin planlægning bevæge sig frem og tilbage mellem de enkelte punkter. Overordnede budskaber Produktpræsentation Holdninger Politiske budskaber Faglig viden Imagebærende budskaber Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

67 Kontakt Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

68 Projektmedarbejderkursus 2 dage Indhold Værktøjer og struktur Interessenter og kommunikation Teori - Praktisk Roller - ansvar Samarbejde Få ro gennem selvledelse og god planlægning - Kurset lærer dig at få ro og til at løse de rigtige opgaver. Du bliver god til at modtage og uddelegere opgaver, og vil arbejde målrettet og se flere succer. Du vil kunne give din chef bedre responce på opgaver så spiltid undgås, og der kan prioriteres og koordineres med omgivelserne. Du bliver klar på dine egne værdier, dit etiksæt, og hvordan du vil tegnes over for andre. Vigtigst er at du kender sid selv, så du hviler i din selvledelse. Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

69 At arbejde i projekter Formål Uddannelsen har til formål: - at give projektet medarbejder større viden om projektarbejdet og projektarbejderens vigtige rolle. - at sætte medarbejderen i stand til at forstå det sprog der tales i projekter og de termer der benyttes i projekter. - at give forståelse og interesse for opgavetyper og opgavernes betydning, for hele projektets fremgang. - At lære hvordan samspillet fungerer i grupper, og gruppedynamik, og hvordan man kan påvirke forudsætningerne, og bidrage til et godt projektarbejde. At tage en aktiv rolle som projektmedarbejder, der gør projektarbejdet mere interessant og engagerende. Målgruppe Nuværende eller kommende projektmedlemmer, projektassistenter, og dig der leder mindre projekter eller arbejder med projektlignende opgaver. Varighed: To hele dage Form: Uddannelsen foregår som en blanding af workshop, teori, øvelser, gruppediskussioner og refleksioner. Udbytte: Der trænes flere vigtige arbejdssituationer og deltagerne får nogle gode værktøjer med sig efter kurset. Indehold Projekt form tilblivelse, begreber og udvikling Medarbejder rolle og betydning for projektets fremdrift Centrale elementer i projektarbejdet Virksomhedens organisation og samspil mellem projekt- og linieorganisation Projektorganisationen og dens roller Samarbejde i og mellem projektgrupper Teamwork og forskellighedernes styrker Vigtige arbejdsopgaver når projektet gennemføres Projektafslutning og overdragelse af projektets resultater Refleksion og læring Erfaringsudveksling Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

70 Kursus plan for projektmedarbejderkurset Dag Indledning: Præsentation, program og praktiske detaljer Projekter: Projektformen, projektmodel, proces og roller, succesfaktorer for projekter Interessenter: Kortlægning af interessenter Projektets arena Forskellige typer af interessenter Effektmål projektmål Hovedmål, delmål og afgrænsninger Andre forudsætninger Visualisering Strukturer som værktøj Slut dag 1 Dag Organisation & roller: Planlægning Risici Gennemførelse og Projektafslutning Afslutning på kursus Projektmiljø, håndtering af omverden Projektorganisationen Roller i projektarbejdet Lav et effektivt oplæg Faser og led Planlæg for de forskellige endemål Usikkerhed identificer, prioriter og håndter risici Opfølgning og opgaver Projektmøder Leverance til kunden Afslutning og evaluering 70 Søren Nielsen - Tlf

Hvad har vi lært? Projektplanlægning 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING. Målet (kvaliteten) er givet på forhånd. Nu skal det klarlægges

Hvad har vi lært? Projektplanlægning 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING. Målet (kvaliteten) er givet på forhånd. Nu skal det klarlægges Onsdag: PROJEKTPLANLÆGNING Er det en god idé? Hvad har vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Projektledelse

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan

Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan Indlægsholdere Søren Løvlund Mandsberg Seniorkonsulent i ProjectManagement, IBC International Business College Christian Pfeiffer Jensen

Læs mere

Onsdag: PROJEKTPLANLÆGNING

Onsdag: PROJEKTPLANLÆGNING Onsdag: PROJEKTPLANLÆGNING Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Projektledelse

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT?

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Hvorforhar vi projekter? Resultater! Fokus på en opgave der ikke er mulig i linjeorganisationen Arbejde på tværs af en organisation Afgrænsning af styringsområde Bedre styring

Læs mere

Hvad har vi lært? 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI. Torsdag: Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Er det en god idé?

Hvad har vi lært? 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI. Torsdag: Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Er det en god idé? Torsdag: PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI Er det en god idé? Hvad har vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål)

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

PROJEKTSTYRING. FFD 3. juni 2008

PROJEKTSTYRING. FFD 3. juni 2008 PROJEKTSTYRING FFD 3. juni 2008 Janus Friis, KLEO DAGENS PROGRAM Klokken Emne 10.00 Indkredsning 10.20 Øvelse 1 10.30 Målsætning 11.00 Øvelse 2 11.30 Opsamling og motivation 12.00 Frokost 12.45 Projektlederens

Læs mere

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører Projektledelse midtconsult rådgivende ingeniører Indholdsfortegnelse Midtconsult samler trådene 3 Projektmodellen 4 De fire faser 6 Fase 1 - Idégenerering og tilbud 8 Fase 2 - Planlægning og specifikation

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Projektstyring. Dag 4

Projektstyring. Dag 4 Akademifaget Projektstyring Dag 4 m/u PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Planlægning Hvis du fejler i at planlægge? - planlægger

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 11.00 Velkomst og præsentation 11.15 Projekternes verden 11.30 Sådan arbejder jeg

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Projektstyring. Dag 3

Projektstyring. Dag 3 Akademifaget Projektstyring Dag 3 m/u PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Analyse Projektmandat Mål delmål Produktbaseret planlægning

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

De meget vigtige værktøjer interessentanalysen og kommunikationsplanen

De meget vigtige værktøjer interessentanalysen og kommunikationsplanen Projektets Interessenter Belært af dyrt købte erfaringer er det i moderne projektledelse essentielt at have fokus på projektets interessenter. Traditionelt har projektledelse taget udgangspunkt i, hvad

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

Implementering. Oplæg på Implementeringskursus for sundhedskoordinatorer. Horsens

Implementering. Oplæg på Implementeringskursus for sundhedskoordinatorer. Horsens Implementering Oplæg på Implementeringskursus for sundhedskoordinatorer Horsens Dagsorden Om klare mål og indikatorer forudsætningen for god involvering God forandringsledelse Implementeringstaktik Hastighed

Læs mere

Agile metoder og kontrakter

Agile metoder og kontrakter Agile metoder og kontrakter 24. september 2009 Myllerup Consult, Hasseltoften 11, 8361 Hasselager +45 2834 9084, info@myllerup.dk Images: Disney Dream Works Indhold Scrum introduktion Processens ritualer

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Lederens hverdag - MBK A/S

Lederens hverdag - MBK A/S Ledelse, konflikthåndtering og personlig planlægning Vil du være bedre til at håndtere udfordringerne i din daglige ledelse? Vil du være bedre til at genkende dine medarbejders grundlæggende forskelligheder?

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Personlig vækst og gennemslagskraft

Personlig vækst og gennemslagskraft Personlig vækst og gennemslagskraft Personlig vækst og gennemslagskraft Styrk dit mentale overskud, og giv din kommunikation ny kraft Hold hovedet koldt, og bevar overblikket Kan du gå i sort, når det

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. GEVINSTDIAGRAM... 3 2.1. AKTIVITE TER... 4 DEFINER MÅLSÆTNINGER... 5 IDENTIFICER GEVINSTER... 5 IDENTIFICER RESULTATER, FORANDRINGSEVNER

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Capacent oplæg på Dansk Projektledelses seminar Senior Manager, Jesper Lind Capacent A/S 0Capacent 28. Januar 2011 Indhold Typer af projektopgaver Perspektiv som projektleder

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup PRINCE2 Posters 29. November 2013, Hellerup Projektledelse og -kontor Topledelse En model for implementering af strategien via projekter Prioritér projektporteføljen Værdi for: 1. Kunder 2. Medarbejdere

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne KolleKolle - 25. November 2013 WS1 sat ind i et lokalt

Læs mere

Hvad har vi lært? 25-02-2013 PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE. Historien om nogle glade mennesker (Det 18. Danske Akademi)

Hvad har vi lært? 25-02-2013 PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE. Historien om nogle glade mennesker (Det 18. Danske Akademi) Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Er det en god idé? Hvad har vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning I samarbejde med: Det intensive projektlederforløb med blended learning Teknologisk Institut Taastrup Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

Kursus i projektarbejde. Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012

Kursus i projektarbejde. Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012 Kursus i projektarbejde Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt på til at: Arbejde projektorienteret i det daglige

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1 Dag 1: Modul 1 40658 Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering.

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Ledelse og styregruppe

Ledelse og styregruppe Ledelse og styregruppe It-projektlederdag 3. oktober 2013 niels.zachariassen@skat.dk Metodekontoret Styregrupper på fem kvarter Hvad er designprincipperne bag den professionelle styregruppe? -------------------------------------------------

Læs mere

Agil projektledelse. På kurset arbejder du med: Med agile metoder skaber du hurtigere værdi. Hvem deltager?

Agil projektledelse. På kurset arbejder du med: Med agile metoder skaber du hurtigere værdi. Hvem deltager? Agil projektledelse Agil projektledelse Nå hurtigere og lettere frem til de store resultater Med agile metoder skaber du hurtigere værdi Dit projekt fortjener succes. Det leverer du ved at arbejde hurtigt,

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014 ? Design af den gode mødeproces Projektledermøde april 2014 Oplæg om god mødeledelse og procesværktøjer v/ Anette Kristensen - Promentum A/S ank@promentum.dk 2684 6444 Dårlige processer Resulterer i dårlige

Læs mere

Bedre fødevare forsyning. Supermarkede r ombygget

Bedre fødevare forsyning. Supermarkede r ombygget Eksempel på milepælsplanlægning Projektledelse bygger på målstyring. Det er ofte det eneste projektlederen har at holde fast i det eller de mål som skal realiseres. Projektledelse uden mål er en illusion.

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

RUC: projektstyring 7. marts 2013

RUC: projektstyring 7. marts 2013 RUC: projektstyring 7. marts 2013 Formålet i dag n Fokus på det faglige i projektarbejdet (værktøjer). n Introducere konkrete værktøjer og redskaber =l projektstyring: projektmodeller som vandfalds- og

Læs mere

Få succés med projekter og projektledelse

Få succés med projekter og projektledelse Få succés med projekter og projektledelse Mikkel Lundstrøm, Unik Consult www.unikconsult.dk ml@unikconsult.dk +(45) 2163 1872 9. oktober 2014 Få succes med projekter og projektledelse 1 Introduktion til

Læs mere

Business Process Reengineering (BPR)

Business Process Reengineering (BPR) Business Process Reengineering (BPR) Hvad er BPR? 3 cases I spidsen for forandring Slide no.: 1 Efter denne lektion skal I: Kunne analysere en virksomhed og vurdere potentialet for en BPR-proces i den

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Projektledelse i det offentlige

Projektledelse i det offentlige Projektledelse i det offentlige Kristian B. Lauritsen, mindbiz Program Kort præsentation Indledende om landskabet og hvorfor og hvordan Mennesker og processer Lidt mere om projektfaglige emner: 1. Projekt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 9 Kapitel 1 Projektkompetencer... 11 Hvorfor projektkompetencer?... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 KAPITEL 1 PROJEKTKOMPETENCER.... 11 Hvorfor projektkompetencer?.... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste WTF? Thomas Schou-Moldt, Miracle A/S (siden 2008) Arkitekt, udvikler, teknisk projektleder, mv. Indtil videre afsonet lidt over 20 år i branchen, ingen udsigt til prøveløsladelse tsm@miracleas.dk, 5374

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ E-sundhedsobservatoriet Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ Hvem er jeg? Dennis Mølkær Jensen Region Nordjylland Teamkoordinator - Udviklingsafsnit Teknisk projektleder OneSystem Integration

Læs mere

Projekt 2, Banner. Project 02 - Banners. Gruppenummer: 8

Projekt 2, Banner. Project 02 - Banners. Gruppenummer: 8 Projekt 2, Banner Project 02 - Banners Gruppenummer: 8 Navne/mail: Kasper Nick Thomasen(k.n.thomasen@gmail.com), Christian Lund (christianlund_667@hotmail.com), Alexander Kofoed (laemse@hotmail.dk) Hold:

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Iterativ og Agil udvikling

Iterativ og Agil udvikling Iterativ og Agil udvikling 1 2 Udfordringer i hverdagen En liste over de udfordringer man står overfor ved implementering af iterativ og agil udvikling. 3 Udfordringer med Iterationer 4 Iterationer, I

Læs mere

Projektledelse som karrierevej i AP Pension

Projektledelse som karrierevej i AP Pension # 1 Projektledelse som karrierevej i AP Pension Virksomhedsperspektiver på at gøre projektledelse til en karrierevej Birgitte Køngerskov Anders Hvergel # 2 Kort og godt om: Birgitte Køngerskov Senior projektleder

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Præsentation af projekt og metode MindSpring

Præsentation af projekt og metode MindSpring Side 1 Præsentation af projekt og metode MindSpring for og med forældre og unge 7. marts 2013 04.04.2013 Side 2 Hvilken udfordring sigter metoden på at løse I integrationsarbejdet F.eks De særlige eksilproblematikker,

Læs mere

Sælgerprofil Navn Virksomhed

Sælgerprofil Navn Virksomhed Sælgerprofil Navn Virksomhed Indhold PeopleTools Sælgerprofil Anvendelse af PeopleTools PeopleTools Kompetencehjul Fem sælgerroller Definitioner Udfordrende sælger Selvkørende sælger Problemløsende sælger

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

PRINCE2 - et strategisk valg

PRINCE2 - et strategisk valg PRINCE2 - et strategisk valg Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør JP/Politikens Hus Per Palmkvist Knudsen fører dig gennem en rejse af faldgruber og succeser med PRINCE2, herunder: - Hvordan organiserer

Læs mere

Fra ide til ansøgning Kulturdialog

Fra ide til ansøgning Kulturdialog Fra ide til ansøgning Kulturdialog v. Seniorkonsulent Anne Marie Damgård IBC ProjectManagement amd@ibc.dk www.projektledelse.net 1 Om mig IBC ProjectManagement 2006 ff Underviser på Grundlæggende, Akademi,

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

Projektorganisering side 1 IVA-materiale / Virksomhedsspil

Projektorganisering side 1 IVA-materiale / Virksomhedsspil Projektorganisering side 1 Projektorganisering Indholdsfortegnelse: 1. Hvad er et projekt?... 2 1.1 Projektbegrebet... 2 1.2 Studieprojekter og professionelle projekter... 3 2. Projektfaser... 4 2.1 Fase-begrebet...

Læs mere