Selvledelse og ledelse af mindre projekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvledelse og ledelse af mindre projekter"

Transkript

1 Selvledelse og ledelse af mindre projekter At skabe overblik, få kontrol over dine opgaver og nå i mål uden konflikter og stress Hvordan du modtager en opgave Hvordan du definerer et mål, og planlægger udførelsen af en opgave og mindre projekt Beskrive hvilke personer, der påvirker din opgave så du sikrer god kommunikation Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

2 Selvledelse og ledelse af mindre projekter - Hvad er jeres mål og forventninger til i dag - Hvad vil du have med hjem Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

3 Hvordan er tidslinjen for Operaen op til åbningen? 2000 A.P Møller siger han vil donere og køber Dokøen August 2001: Udgravning til byggeriet på Dokøen påbegyndes Oktober 2001: Arkitekt Henning Larsens projekt præsenteres for offentligheden for første gang November 2001: Konstruktionen påbegyndes Oktober 2002: En revideret model af Operaen præsenteres for offentligheden. Hverken Henning Larsen eller Mærsk Mc-Kinney Møller er til stede 1. oktober 2004: Byggeri fuldendt Oktober 2004: Skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller overdrager nøglerne til statsminister Anders Fogh Rasmussen, der modtager dem på den danske stats vegne 15. januar 2005: Operahuset indvies ved en tv-transmitteret gallaforestilling Operaen i København for det officielle og kulturelle Danmark 26. januar 2005: Operaens første forestilling, den italienske komponist Giuseppe Verdis opera "Aida", har premiere Byggetid 5 år Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

4 Operaen i Sidney Hvordan er tidslinjen for Operaen op til åbningen? Idé 1955 Byggeriet startes 1957 Afsluttes 28. september 1973 med opførelsen af Sergej Prokofjevs Krig og Fred Officiel åbning 20. oktober, 1973, åbnet med Beethovens 9. symfoni. Bygge tid 17 år UNESCO har operahuset i Sydney på listen over verdens kulturelle arv Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

5 Projekt vs. Opgave Projekt Alle kriterier skal være opfyldt Opgave Alle kriterier skal være opfyldt En klar start og slut dato Et målbart og defineret resultat eller påvirkning En ejer med navns nævnelse Et specifikt mål (SMART kriterium) Et budget og en business case Et projekt team skal bestå af mindst 2 personer Et firma specificeret total beløb Et firma specificeret total tid ( inkl. foranalyse, planlægning, realisering, implementering og evaluering) En klar start og slut dato Et målbart og defineret resultat eller påvirkning En ejer med navns nævnelse Et specifikt mål (SMART kriterium) Et budget og en business case Et opgave team kan bestå af 1 til mange personer Et firma specificeret total beløb Et firma specificeret total tid ( inkl. foranalyse, planlægning, realisering, implementering og evaluering) Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

6 Indsats Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

7 Projektmodeller Ide Forstudie Start Realisering Lukke REGISTRATION INITIA- Gate 0 Gate 1 DEFINITION Gate 2 DESIGN Gate 3 DELIVERY Gate 4 DEPLOY Gate 5 TION BENEFIT/PRO JECT REVIEW Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

8 Projektet i organisationen Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

9 Faktorer og forhold der gør et projekt succesfuldt

10 Vejen til succes Mål Tåget udefinerbart Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

11 Mål sammenhæng Nyttemål Virkning - spørg Hvorfor? Hvad vil vi opnå? Hvilke problemer vil vi have løst? Produktmål Løsning spørg Hvad? Hvilke egenskaber skal løsningen have? Procesmål Fremgangsmåde spørg Hvordan? Hvad skal udføres? Hvilke arbejdsprocesser? Rækkefølge Effektmål/Forretningsmål Hvor mange penge/enheder mm Eksempler Produktmål: En bro / tunnel over Storebælt Nyttemål: forbedre trafikken mellem landsdelene Produktmål: At lave en ny side på internettet til salg af forsikringer Nyttemål: At øge salget af forsikringer uden involvering af personale Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

12 Mål skal være målbare S Sympatisk/ Specifikt M - Målbart A - Acceptabelt / Ambitiøst R - Realistisk T - Tidsbestemt Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

13 Vejen til succes Kommunikation Ledelses involvering Front loading Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

14 Vejen til succes Manglende kommunikation Kommunikation Ledelses involvering Front loading Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

15 Vigtigheden af ledelses involvering - Prisen for at lave en ændring Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

16 Vigtigheden af ledelses involvering - Prisen for at lave en ændring Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

17 Planlægning = frontloading Et normalt planlagt projekt Realisering Et frontloadet projekt Forstudie Planlægning Realisering Front Loaded planlægning: God planlægning kan forkorte varigheden af projektet Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

18 Planlægning Hvornår færdig - dato Ønskede resultat - kvalitet Økonomi pris og resurser Risk og muligheder hvad tør vi og hvad har vi råd til Målinger (KPI) test Ansvarlige hvem Fremtiden hvem er den fremtidige ejer af produktet Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

19 Tid vs leverancer Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

20 Planlægnings forløbet Problem Mål Ide/løsning Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

21 Selvledelse Tiden - Find hvilepulsen Ugeplanen Først skal du finde pulsen for din hverdag. Hvor meget tid, er der til at løse dine opgaver Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

22 Øvelse Hvor meget tid har du din puls Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

23 Om at modtage en opgave og løse opgaver Før du acceptere en opgave: Beskriv hver enkelt opgave Hvad den går ud på? snigende opgaver ændrer hele situationen! Skal være klart for alle parter Alt skal være målbart Defineret done hvad er godt nok For at kunne løse opgaven skal du have aftalt Forudsætninger Bemyndigelser Tidsrammer Delmål Kommunikation, hvad, hvornår, hvordan og hvor meget Hvad nu hvis situationer Lav en arbejdsplan og få den godkendt. Husk egen kvalitets kontrol Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

24 Beskrive hver enkelt opgave Mine opgaver/ Delleverancer PBS (Navneord) Aftalt med Tid/ varighed Er afhæng af andre for at løse opgaven! mig andre Nødvendig for at.. Mål for mine opgaver hvad skal den kunne og ikke kunne (begrænsninger) Hvor når er det godt nok Definition for done Aktiviteter WBS Udsagnsord : at købe ind, at hente oplysninger. Start- dato Slutdato Forudsætninger Dato Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

25 Øvelse Dine opgaver Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

26 Din roller som projektleder Historisk tid Fremtid Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

27 Fem markante huske punkter - når du er leder projekter 1. Kommunikation Sikre kommunikation til projektet fra eget område Sikre kommunikationen fra projektet til eget område 2. Planlægge Deltage, forankre og planlægge arbejdet inden for de aftalte rammer 3. Gennemføre Gennemføre aktiviteter ifølge planen 4. Kvalitetssikre Have ansvar for at sikre kvaliteten 5. Leverance præcision Sikre resultatet leveres til tiden Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

28 Spilleregler - natur og konsekvenser Klare Forståelige, præcise og tolkes på samme måde. Uklare Svævende og fortolkes på mange måder. Udtalte Alle kender dem, de er officielle og indgår i organisationens sprog. Uudtalte Hemmelige eller kendte, men man taler kun om dem i små grupper SPILLEREGLER Klare Uklare Udtalte Trygge relationer Usikre relationer Uudtalte Håndterbare relationer Manipulative relationer Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

29 Regler for hvordan vi skal/vil arbejde At lave spilleregler for når det går godt når det går skidt, for at kunne bevare en god tone og mindske udfaldet og bevare samarbejdet

30 Dyre legen Relationship Awareness Theory - RAT Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

31 Hvordan ændres din adfærd? Symbol Løve Skt. Bernhardshund Ugle Forslag til styrker Forslag til svagheder Ambitiøs Konkurrenceminded Selvsikker Stort drive Utålmodig Dominerende Varm Overbeskyttende Hjælpsom Afhængig Lyttende Uselvstændig Sikker Urealistisk Selvstændig Kølig Analytisk klog Manipulerende Frisk og veludhvilet Bag hver af disse væremåder skjuler sig ofte indre behov Symbol Karakter Stræber efter Løve Påståelig direkte at være direkte Skt Bernhardshund Passer uselvisk på andre at styre andres aktiviteter at få påskønnelse fra andre at være i harmoni med andre at sørge for at andre har det godt uden selv at kræve noget tilbage Ugle Analytisk at være selvstændig, selvstændig selvtilstrækkelig, eftertænksom og klog. Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

32 Hvordan vil nedenstående samarbejdes situationer fungere Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

33 Aftaler /Spilleregler At lave en plan for bedste tilstand At mindske effekten hvis værste situation indtræffer Hvad i vores arbejde/personlige forhold til hinanden, vil hjælpe os med at få succes Hvis der opstår et samarbejdsproblem, hvilke spilleregler skal så hjælpe os Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

34 Spørgsmål? Spørgsmål som kan stilles her er bl.a.: Hvordan rapporteres? Er feed-back en OK? Hvad gør jeg hvis jeg ikke kan følge med? Hvad gør jeg hvis noget ikke kan levers Nærværelse Gennem information og informations spredning Hvad er vores normer i projekt/gruppen - er det OK at mobbe den der kommer med negative synspunkter Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

35 Spilleregler Hvilke regler vil du gerne have i dit projekt Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

36 Projekt -Fest Baggrund ide: Problem: Vi skal rystes sammen Mål: Forbedre kendskabet til hinanden, Løsning: Et komme hinanden ved party Leverancer: Sted, mad drikke, underholdning mm Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

37 Planlægnings forløbet Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

38 Leverancer, planlægning og metoder Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

39 Nedbryd og lav Product Breakdown Struktur PBS Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

40 Product Breakdown Structure PBS Det vi producerer eller skal lave Her laver vi noget og bruger tid og penge Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

41 Product Breakdown Structure PBS Det vi har produceret eller skal lave Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

42 Work Breakdown Structure WBS Her laver vi noget og bruger tid og penge Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

43 Product Breakdown Structure PBS Det der skal leveres Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

44 Planlægning i praksis Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

45 Work Breakdown Structure WBS Det der skal gøres udføres - arbejde Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

46 Work Breakdown Structure WBS - hvordan gør man det Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

47 Øvelse - PBS Hver gruppe laver deres egen PBS til hver leverance Præsentere et PBS diagram Brug post-it notes Husk at produkter ikke er aktiviteter PBS Lav niveau 1 nedbrydning Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

48 Gruppe øvelse - WBS Hver gruppe nedbryder leverancerne i arbejdsopgaver Work Breakdown Structure - for hver produkt i PBS En transformation fra produkt til aktivitet Husk det er aktiviteter ikke produkter I WBS Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

49 Gruppe opgave- GANTT Hver gruppe laver et GANTT kort baseret på deres WBS Lav det på flipoveren Sikre jer at det har det logiske flowmake sure it has a logical flow Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

50 Planlægning af tid og kalender Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

51 Tid vs leverancer Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

52 Enkle estimerings teknikker Tre punkts estimering Nedbrydning af opgave Scrum poker Sammenligne med andre kendte opgaver Vide hvor lang tid det tog sidst Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

53 Tre punkts estimering T R = den mest realistiske estimering T O = den mest optimistiske estimering, T P = den mest pessimistiske estimering Det kan være tid eller penge, bare det er tal. Herefter kan du beregne med formlerne: T C = = To+4Tr+Tp 6 (den beregnede værdi) σ = = Tp To 6 Standard afvigelsen skal helst være lille 1 Herved fås den samlede total tid for hele projektet, og standard afvigelen Ttot =Σ Ti σ tot = sum σ 2 Følgende antagelser kan gøres: Med 68,26% sandsynlighed for at aktiviteterne bliver gennemført inden for intervallet T TOT + / - S Med 95,44 %sandsynlighed for at aktiviteterne bliver gennemført inden for intervallet T TOT + / - 2S Med 99,73% sandsynlighed for at aktiviteterne bliver gennemført inden for intervallet T TOT + / - 3S Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

54 Opgave- Estimerings teknik Hvad vejer en dinosaurus Hvordan griber du/i processen an. Estimer dine opgaver Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

55 Din personlige planlægning Lave uge planer Prioriter opgaverne Sæt tid på hver enkelt opgave Følg op hver dag Hvilke forhindringer er du stødt på Ved afslutning evaluer hvad lærte du Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

56 Planlægnings kalender Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

57 Kommunikation Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

58 Interessenter Tegn dine interessenter Tegn magtstrukturen Hvem Informere og involvere Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

59 Interessent analyse Interessent Primære Sekundære Bidrager med Arbejder sammen med Om at styre og lede stakeholdere / Interessenter Identificer interessenter Beskriv forventninger og behov hos interessenterne Inddele dem i resultatet og proces interessenter Grupper dem i primære og sekundære interessenter Interessent analysen skal give det eksterne syn/perspektiv på projektet og dets resultat Glem aldrig brugerne kunden Nogle interessenter kan være både resultat og proces interessenter Fokuser først på interessenternes forventninger og behov, ikke om det kan svare sig Inkluder ikke personer som interessenter som er direkte involveret i projektet som projektleder eller sponsere, deltagere Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

60 Medvirke og indflydelse Indflydelse på projektet Ja Nej Medvirker i projekt organisationen Ja Nej Aktiv deltager Grå eminence Gidsel Uden for projektet Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

61 Hvad husker vi Fortid Nutid - Fremtid Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

62 Kommunikation og din rolle Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

63 Kommunikation og Perception Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

64 Spørg først jer selv: Sæt dig i modtagerens sted Hvem er modtageren? - spørg så om, modtagerens: behov holdninger interesser forventninger placering i forhold til organisationen muligheder for indflydelse? Denne kortlægning af interessenter gør dig i stand til at svare på spørgsmålet: Hvad skal vi kommunikere med de enkelte grupper om? Og hvilke kanaler kan vi bruge til at kommunikere med netop disse interessenter? Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

65 Kommunikations plan eksempel Formål Budskaber Interessenter Delmål Medier Tid Ansvarlig Aktivitet Ressource forbrug At NN Intranettet Inden Søren Person 1 fortælle Erhverv Mail uge 8 = 2 dage at vi Skade Person 2 har lagt IT = 2 dage AD1 i Testledelse Søren 3= produkt 3 dage ion At AD1, er uden fejl At vi har været omhyggelige og prioriteret test At der gennem projektarbejdet har været stor læring. At der er mere indtjening for assurandører At informere om at produktet findes. At NN får kendskab til at produktet er lagt i produktion. At enheden ser værdien i at teste og det kan betale sig at lave et godt stykke arbejde. Skrive stikord som teaser til artikel. Mail til Assurandører Mail til ledere i organisationen Mail til IT testpersoner Succeskriterier At 70 % af NN ved at vi har et godt værktøj der kan støtte dem i deres salg og afdelingen kan give bedre support og kundestøtte samt bedre sagsbehandling Feedback Rundspørge og samtale med Assurandøre rne med NN Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

66 Kommunikations plan En kommunikationsplan bør beskrive En kommunikationsplan bør beskrive Kort rids af baggrund Overordnede budskaber Mål for kommunikationen Analyse og prioritering af interessenterne Beskriv valg af målgruppe(r) - delbudskaber Medier/værktøjer. Tidsplan Budget Succeskriterier, som kan evalueres og måles I praksis vil man i sin planlægning bevæge sig frem og tilbage mellem de enkelte punkter. Overordnede budskaber Produktpræsentation Holdninger Politiske budskaber Faglig viden Imagebærende budskaber Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

67 Kontakt Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

68 Projektmedarbejderkursus 2 dage Indhold Værktøjer og struktur Interessenter og kommunikation Teori - Praktisk Roller - ansvar Samarbejde Få ro gennem selvledelse og god planlægning - Kurset lærer dig at få ro og til at løse de rigtige opgaver. Du bliver god til at modtage og uddelegere opgaver, og vil arbejde målrettet og se flere succer. Du vil kunne give din chef bedre responce på opgaver så spiltid undgås, og der kan prioriteres og koordineres med omgivelserne. Du bliver klar på dine egne værdier, dit etiksæt, og hvordan du vil tegnes over for andre. Vigtigst er at du kender sid selv, så du hviler i din selvledelse. Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

69 At arbejde i projekter Formål Uddannelsen har til formål: - at give projektet medarbejder større viden om projektarbejdet og projektarbejderens vigtige rolle. - at sætte medarbejderen i stand til at forstå det sprog der tales i projekter og de termer der benyttes i projekter. - at give forståelse og interesse for opgavetyper og opgavernes betydning, for hele projektets fremgang. - At lære hvordan samspillet fungerer i grupper, og gruppedynamik, og hvordan man kan påvirke forudsætningerne, og bidrage til et godt projektarbejde. At tage en aktiv rolle som projektmedarbejder, der gør projektarbejdet mere interessant og engagerende. Målgruppe Nuværende eller kommende projektmedlemmer, projektassistenter, og dig der leder mindre projekter eller arbejder med projektlignende opgaver. Varighed: To hele dage Form: Uddannelsen foregår som en blanding af workshop, teori, øvelser, gruppediskussioner og refleksioner. Udbytte: Der trænes flere vigtige arbejdssituationer og deltagerne får nogle gode værktøjer med sig efter kurset. Indehold Projekt form tilblivelse, begreber og udvikling Medarbejder rolle og betydning for projektets fremdrift Centrale elementer i projektarbejdet Virksomhedens organisation og samspil mellem projekt- og linieorganisation Projektorganisationen og dens roller Samarbejde i og mellem projektgrupper Teamwork og forskellighedernes styrker Vigtige arbejdsopgaver når projektet gennemføres Projektafslutning og overdragelse af projektets resultater Refleksion og læring Erfaringsudveksling Søren Nielsen Selvledelse og ledelse af mindre projekter

70 Kursus plan for projektmedarbejderkurset Dag Indledning: Præsentation, program og praktiske detaljer Projekter: Projektformen, projektmodel, proces og roller, succesfaktorer for projekter Interessenter: Kortlægning af interessenter Projektets arena Forskellige typer af interessenter Effektmål projektmål Hovedmål, delmål og afgrænsninger Andre forudsætninger Visualisering Strukturer som værktøj Slut dag 1 Dag Organisation & roller: Planlægning Risici Gennemførelse og Projektafslutning Afslutning på kursus Projektmiljø, håndtering af omverden Projektorganisationen Roller i projektarbejdet Lav et effektivt oplæg Faser og led Planlæg for de forskellige endemål Usikkerhed identificer, prioriter og håndter risici Opfølgning og opgaver Projektmøder Leverance til kunden Afslutning og evaluering 70 Søren Nielsen - Tlf

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Kursus i projektarbejde. Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012

Kursus i projektarbejde. Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012 Kursus i projektarbejde Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt på til at: Arbejde projektorienteret i det daglige

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Projekthåndbog i Projektledelse. Projekthåndbog i Projektledelse

Projekthåndbog i Projektledelse. Projekthåndbog i Projektledelse Projekthåndbog i Projektledelse September til December 1999 1 Forord Håndbogen til kursus i Projektplanlægning foreligger nu i elektronisk form. Håndbogen er tiltænkt som et hjælpemiddel til bl.a. eksamensforberedelser

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Kogebog for kulturtrænere

Kogebog for kulturtrænere Kogebog for kulturtrænere Indhold Indledning 5 Inddrag dine kollegaer 7 Ideer til teambuilding 7 Involvering er motiverende 8 Inddrag dine kollegaer tjekliste 8 Metoder til ideudvikling 9 4D-metoden 9

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Stribevis af kurser. Praktiske oplysninger

Stribevis af kurser. Praktiske oplysninger Stribevis af kurser Assertiv kommunikation Assertionstræning Forhandlingsteknik Få styr på din stress! Grammatik tak! Instruktionsteknik Komma kom her! Læsetræning Medarbejdersamtaler Mødeteknik Notat-

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

FDFs. Projekthåndbog

FDFs. Projekthåndbog FDFs Projekthåndbog Forord På FDFs landsmødet i november 2002 vedtog man, at landsforbundet skal udarbejde et materiale, der støtter situationer med ledere, der arbejder i projekter i kortere eller længere

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

Projektlederuddannelsen. Salg af varer fra den 3. verden 24-06-2010. Udarbejdet af: Torben Lundsteen Michael S. Hansen Marianne Gudnor

Projektlederuddannelsen. Salg af varer fra den 3. verden 24-06-2010. Udarbejdet af: Torben Lundsteen Michael S. Hansen Marianne Gudnor 24-06-2010 Salg af varer fra den 3. verden Udarbejdet af: Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund for projektet 5 1.1 Lancering 5 2 Beskrivelse af projekt (Scope Statement) 5 2.1 Formål 5 2.2 Leverance

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere