Overskrift Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE (DK)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE (DK)"

Transkript

1 Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande AABENRAA KOMMUNE (DK) Sundhedsfaglige vikarydelser. Levering af sundhedsfaglige vikarydelser til Aabenraa Kommune. CPV: , , 85420, 8542, , , 85300, ActivCare A/S Valby Langgade 7B 2500 Valby Mailadresse: Telefon:

2 Danmark-Aalborg: Installation af elektriske motorer, generatorer og transformere HEF ENERGITEKNIK A/S (DK) Indkøb af højspændingsanlæg af typen GIS 72,5kV til forsyningsnettet. Udbuddet omfatter levering og montering af krafttransformere til forsyningsnettet i Himmerland. CPV: SGB Ohmstrass 0 DE Regensburg TYSKLAND

3 Danmark-Aalborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support FLEX Udbud af Kunderegistrerings- og Bestillingssystem. Projektets leverancer er et led i FlexDanmarks digitaliseringsstrategi,»digitalisering«. Målet for projektet»kunderegistrerings- og Bestillingssystem«er, at udskifte FlexDanmarks nuværende kundeplatform med en ny kundeplatform som er baseret på standardkomponenter eller på et standardsystem. Den nye kundeplatform skal være fundamentet for implementering af de strategiske tiltag på digitaliseringssiden som er krævet i den offentlige sektor frem mod 205. Projektbeskrivelse af»kunderegistrerings- og Bestillingssystem«: ) Grundsystem: FlexDanmark ønsker at anskaffe en master database til registrering af kundedata og bestillinger inkl. proceslag til understøttelse af nuværende processer for registrering af kunder, bestilling af rejser samt opdateringer af nævnte data og rejser. Derudover skal der være integrationer til FlexDanmarks nuværende systemer og Front End (GUI) til Call Centrets servicemedarbejdere, således de kan foretage registreringer, bestillinger samt opdateringer af bestillingerne. 2) Registrering af kundedata og bestilling af rejser: Projektet skal levere et godt fundament for anvendelse og udstilling af borgervendt data. Det betyder, at det nye kunderegistrerings- og bestillingssystem skal være»master«for registrering af: Kundens stamdata (f.eks. navn, adresse) Kundens rejser (både bestilte og udførte) Kundens visiteringer. Formålet med dette er at kunne udstille borgernes brug af FlexDanmarks og hermed trafikselskabernes ydelser på f.eks. Borger.dk i takt med at både det offentliges og trafikselskabernes krav til digitale løsninger stiger. Systemet skal dermed også medvirke til via selvbetjeningsløsninger at skabe grundlag for erstatning af den kundekontakt, der sker i call centret i dag. Det nye system skal have en konkret og logisk datamodel, som samler data der i dag er spredt ud over mange forskellige systemer. Det nye system skal sikre, at der er overblik over logiske data og anvendelsen af gemt data i registrerings- og bestillingsprocesserne. Projektet skal ligeledes sikre, at alle processer til kunderegistrering og bestilling der findes i nuværende systemer, bliver stillet til rådighed i det nye system og at disse processer i videst mulig udstrækning automatiseres. 3) Integrationer til nuværende planlægningssystemer: Der skal bygges en tæt integration til FlexDanmarks nuværende systemportefølje samt til de systemer som benyttes til skolerejser. Målet med integrationen er, at kunne udstille alle typer af rejser, både Flexture, Handicap- og Patientkørsler samt eventuelle skolerejser for den enkelte borger. Dette gælder både for tidligere udførte samt bestilte rejser, ligesom statusopdateringer fra trafikplanlægningssystemer skal kunne registreres. FlexDanmark etablerer i de kommende måneder et integrationslag ved hjælp af en eksisterende Service Bus (Sonic) som leverandøren af»kunderegistrerings- og Bestillingssystem«skal bygge integration til. Der vil være tale om 4-6 integrationspunkter. Derudover ønsker FlexDanmark at det nye systems grænsesnit til eksterne

4 systemer, f.eks. offentlige visiteringssystemer er baseret på standardkomponenter. 4) Apps og Portaler: Ud over grundsystemet ønsker FlexDanmark option på udskiftning af en række eksisterende web portaler samt etablering af nye App løsninger til SMARTphones og tablets. Projektets mål er at stille målrettede portaler til rådighed for de forskellige operatører (institutioner, kørselskontorer etc.) samt til borgerne. Der kan læses nærmere om optionerne under punkt. II.2.2). Følgende eksisterende www løsninger forventes udskiftet: Portal til kundeadministration (kommunale og regionale kørselskontorer) Portal til bestilling (kommunale og regionale kørselskontorer/institutioner) Portal til bestilling af returkørsel (kommunale og regionale institutioner/behandlingssteder) Portal til borgere. Følgende nye portaler og App løsninger forventes etableret: App til Android og IOS mobil telefoner App til Tablets. Afgrænsninger og Afhængigheder Projektet leverer ikke integration til eksterne systemer som f.eks. kommunale visitationssystemer. Dog skal projektet levere et let tilgængeligt grænsesnit som kan stilles til rådighed for eksterne aktører. Projektet er afhængigt af, at FlexDanmark etablerer et integrationslag til at sende og modtage registreringer og opdatering af kunder og rejser imellem det nye system og nuværende back end systemer. Generel information: Projektet forventes udført i perioden..204 til med forventning om, at grundsystemet kan være leveret senest Der vil endvidere være en supportaftale vedrørende leverancen, som er gældende i 36 måneder fra levering. CPV: , , Netcompany A/S Grønningen København K 2

5 Danmark-Aalborg: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) AALBORG UNIVERSITY Modificering og suppleringskøb til eksisterende procesudstyr. Udstyret anvendes til forskningsformål. Opgradering og modificering af Emcore D 80 Metal-Organic Chemical Vapour Deposition (MOCVD) reactor. CPV: Agnitron Technology, Inc Edenvale Blvd, Suite Eden Prairie, MN USA

6 Danmark-Aalborg: Røntgenapparatur REGION NORDJYLLAND DEXA-knoglescannere. Indkøbet omfatter: stk. Hologic Horizon knoglemineralscanner med option på yderligere stk. I forhold til afdelingernes udnyttelse af udstyrets fulde funktionalitet gennem udstyrets levetid, er det afgørende, at der nødvendigvis er forenelighed mellem nyt og eksisterende udstyr. Det er et krav, at det er muligt at reanalysere tidligere scanningsresultater ved at importere disse så gamle og nye måleresultater kan sammenlignes. Herudover er det et krav, at det er muligt, at korrigere målepunkter i forhold til tidligere undersøgelser. Dette krav skal være opfyldt for nye scannere og i forhold til nye og eksisterende scannere. Herudover skal scanninger kunne udføres i henhold til nationale guidelines. Der lægges endvidere vægt på, at der kan foregå en løbende/dynamisk kalibrering under drift. Af hensyn til ergonomi og patienterne, er det et krav, at undersøgelser kan foretages ved rotation af røntgenrøret frem for at skulle vende patienten. Indkøb af udstyr fra andre end den oprindelige leverandør vil medføre et leverandørskifte som vil gøre det nødvendigt at anskaffe udstyr, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed vil medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse. I det konkrete tilfælde, kan kontrakten af tekniske grunde kun overdrages til én bestemt økonomisk aktør, jf. udbudsdirektivet, artikel 3, stk., litra b. CPV: 33000, Santax Medico A/S Bredskifte Allé 820 Aarhus V Telefon:

7 Danmark-Aarhus: Affaldscontainere og -spande INDKØBSAFDELINGEN TEKNIK OG MILJØ, AARHUS KOMMUNE Levering af affaldsbeholdere og -containere. Udbuddet omfatter beholder- og containermateriel, der anvendes i Aarhus Kommune til dagrenovation og papir, samt kompostbeholdere. Udbuddet er opdelt i 4 delaftaler: Deludbud : 2-hjulede plastcontainere 30/40 og 90 L Deludbud 2: 2-hjulede plastcontainere 240 L Deludbud 3: 4-hjulede containere i plast 660 L Deludbud 4: Kompostbeholdere. CPV: , , PWS Danmark Skejby Nordlandsvej Aarhus N Mailadresse: Telefon: Rubæk & Co. A/S Frydensbergvej 3660 Stenløse Mailadresse: Joca A/S Industrivej Vinderup Mailadresse: Telefon: Joca A/S Industrivej Vinderup Mailadresse: Telefon:

8 Danmark-Aarhus: Diagnostisk udstyr REGION MIDTJYLLAND, INDKØB OG MEDICOTEKNIK Hæmatologiudstyr med tilhørende udstyrsafhængige forbrugsvarer. Hæmatologiudstyr med tilhørende udstyrsafhængige forbrugsvarer. CPV: , 33240, Sysmex Danmark Lautruphøj Ballerup

9 Danmark-Aarhus: Spejle REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F Garniture og Care, udbudsområde N, N2, N4, S og S2. Rammekontrakten omhandler færdigprojektering, levering, montering og aflevering af Garniture og care produkter på udbudsområde N, N2, N4, S og S2 i forbindelse med byggeriet af Det Nye Universitetshospital (DNU) i Aarhus. Der er optioner på færdigprojektering, levering, montering og aflevering af fast specialinventar, komplet færdigt til brug på udbudsområderne N3, N5, S3, S4, S5, S6, B, B2, B4, B6, Forum, E3, AUH Skejby, Nyt Psykiatrisk Center i DNU samt Det Nationale Center for Partikelterapi. Udbuddet er gennemført i udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse efter EU's udbudsdirektiv. Kontrakten er tidligere forsøgt udbudt som begrænset udbud iht. udbudsdirektivet. Udbuddet blev dog annulleret, idet Region Midtjylland ikke modtog ansøgninger om prækvalifikation. CPV: , , , , , , , , Juul & Nielsen A/S Mølbakvej Lystrup

10 Danmark-Ballerup: Militærkøretøjer og dele til militærkøretøjer DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION (DALO) CPV: Militærkøretøjer og dele til militærkøretøjer.

11 Danmark-Ballerup: Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTIC ORGANIZATIONS (DALO) CPV: , Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe. Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende marint og andet udstyr.

12 Danmark-Birkerød: Modulopbyggede og transportable bygninger DANISH EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY'S (DEMA) CPV: Modulopbyggede og transportable bygninger. Scanvogn A/S Hovedvejen Hirtshals Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

13 Danmark-Esbjerg: Geografiske informationssystemer (GIS eller tilsvarende) ESBJERG KOMMUNE Geografiske informationssystemer (GIS eller tilsvarende). Kontrakten erstatter en eksisterende kontrakt vedrørende levering af licenser til Esbjerg Kommunes infrastruktur for geografisk information (GIS, Serverside) og dele af klientlicenserne. Det er vurderet, at det nuværende GIS-system på ESRI-platformen er det eneste system, der på nuværende tidspunkt kan opfylde Esbjerg Kommunes strategiske mål og forretningsmæssige behov. CPV: Informi GIS A/S 2920 Charlottenlund

14 Danmark-Esbjerg: Levering af data ESBJERG KOMMUNE Kontrakt på indkøb af dataleverancer og datauniverser til brug i Esbjerg Kommunes ledelsesinformationssystem. Indkøb af dataleverancer og datauniverser (OPUS LIS og DATA ASP) til brug i Esbjerg Kommunes ledelsesinformationssystem. CPV: KMD A/S Lautrupparken Ballerup Mailadresse:

15 Danmark-Esbjerg: Plejeinformationssystem ESBJERG KOMMUNE Kontrakt på EOJ system. Indkøb af omsorgsystem der underspøtter Esbjerg Kommunes forretningsprocesser i Sundhed og Omsorg. CPV: KMD A/S Lautrupparken Ballerup Mailadresse:

16 Danmark-Fredericia: Almindelig virksomhedsrådgivning ENERGINET.DK ( ) Markedsmodel 2.0 fase 2. Energinet.dk har i 204 igangsat en proces der har til formål at fremtidssikre markedsrammerne for det danske engrosmarked for el. Målet er at skabe bæredygtige elmarkedsrammer som kan understøtte den grønne omstilling. Processen foretages i tæt samarbejde med aktørerne i den danske elbranche. Processen løber over det næste års tid. CPV: Quartz+co Ryesgade 3A 2200 København N

17 Danmark-Frederikssund: Solcellemoduler FREDERIKSSUND KOMMUNE Solcelleanlæg i Frederikssund Kommune. Frederikssund kommune ønsker at etablere flere solcelleanlæg på samlet op til 32 kwp fordelt på en række offentlige bygninger i kommunen. Forventningen er at antallet af adresser ikke vil overstige 8. Det er forudsætning at de fysiske forhold eller andre nødvendige forhold på adresserne er solcelleegnet. Såfremt det viser sig at et eller flere af de planlægte steder ikke er solcelleegnet, vil projektet blive mindsket. Fysiske forhold vil blive undersøgt af bygherren i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet. Projektet er inklusiv projektering af anlæg, levering og montage samt to års service af anlægget. En deltaljeret beskrivelse vil være tilgængelig i udbudsmaterialet. CPV: , , Drivhuseffekten ApS Dr. Neergaards Vej 5A 2970 Hørsholm Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

18 Danmark-Glostrup: Transport af affald I/S VESTFORBRÆNDING Transport af affald fra genbrugsstationen i Gentofte Kommune. Tjenesteydelserne omfatter håndtering og transport af fyldte containere samt læsning og transport af haveaffald mv. fra genbrugsstationen beliggende i Gentofte Kommune. CPV: HCS Hvissingevej Glostrup Internetadresse:

19 Danmark-Hillerød: Ambulancetjenester REGION HOVEDSTADEN, DEN PRÆHOSPITALE VIRKSOMHED Ambulanceberedskab i Region Hovedstaden. Opgaven omfatter behandlingskrævende ambulancekørsel i henhold til Bekendtgørelse nr. 50 af »Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v.«og Sundhedsloven (LBK nr. 93 af med senere ændringer), samt andre opgaver relateret hertil. Ydelsen omfatter tilvejebringelse af et antal bemandede ambulancer (i det følgende kaldet beredskaber) med en defineret driftstid. Beredskaberne skal som minimum være bemandet med en ambulanceassistent og ambulancebehandler i henhold til BEK nr. 50 af Et nærmere specificeret antal beredskaber (PM-ambulancer) i hver delaftale skal som minimum bemandes med ambulanceassistent og ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner). Der skal desuden inden for hver delaftale tilvejebringes en eller flere XL-ambulancer med særlige krav til køretøj og udstyr. Beredskaberne skal varetage akut og planlagt ambulancekørsel i Region Hovedstaden, samt en mindre del af den liggende patientbefordring (sygetransport). En mindre del (mindre end 5 %) af kørslerne vil være til/fra lokaliteter udenfor Region Hovedstadens område. For Bornholm vil ydelsen dog omfatte akut og planlagt ambulancekørsel samt al liggende patientbefordring (sygetransport). Den øvrige liggende patientbefordring uden krav til behandling eller medicinsk overvågning (sygetransport) vil blive udbudt særskilt. Opgaven er udbudt i 6 delaftaler. Antallet af beredskaber i hver delaftale (angivet omregnet til døgnberedskaber) er dimensioneret ud fra på en vis delmængde af Region Hovedstadens samlede opgaver med udgangspunkt i basernes placering. Antallet af beredskaber i hvert område er i nedenstående omregnet til døgnberedskaber (fremgår desuden af bilag B). Driftstiden for beredskaberne er opdelt i følgende kategorier (omregningsfaktoren til døgnberedskaber er angivet i parentes): Døgnberedskaber med 24 timers opgavetid (indgår som døgnberedskab) Døgnberedskaber med 2 timers opgavetid (indgår som døgnberedskab) Deldøgnsberedskab, dag eller aften, 2 timer (indgår som 0,5 døgnberedskab). Deldøgnsberedskab på enkelte ugedage indgår ikke. Delaftale : Nord Vest: 6,5 døgnberedskaber Delaftale 2: Nord Øst Bornholm: 7,5 døgnberedskab Delaftale 3: Syd Vest: 6,5 døgnberedskaber Delaftale 4: Midt Øst: 6 døgnberedskaber Delaftale 5: Byen Vest: 8 døgnberedskaber Delaftale 6: Byen - Øst: 7 døgnberedskaber. Kontrakten indeholder rammevilkår for ændringer i beredskaberne i forhold til det udbudte basisniveau. Indenfor hver delaftale skal der tilvejebringes et antal faste baser. Krav til nærmere placering af baser fremgår af udbudsmaterialet. Beredskaberne vil have en primær tilknytning til et delområde ud fra deres base, men kan af AMK-vagtcentralen disponeres over hele Region Hovedstaden. Den primære tilknytning til en base består i, at beredskabet i driftstiden er hjemmehørende på en bestemt base. Basen er det sted, hvor beredskabet returnerer til efter endt opgaveløsning, såfremt det ikke disponeres til en ny opgave. Det står leverandøren frit for hvor at vælge placering af garageringsfaciliteter. Af hensyn til det samlede beredskab kan

20 ambulancerne i en kortere periode stationeres på et andet sted end den faste base (forkantsdisponering). Krav til udstyr i og indretning af ambulancerne vil følge EU-standarderne DS/EN 789 om ambulancer og ambulanceudstyr og DS/EN 865 om udstyr til patienthåndtering. Medicinsk udstyr (defibrilator/monitoreringsenhed) samt medicin stilles til rådighed af Region Hovedstaden. Kommunikationsudstyr til tale- og datatransmission mellem AMK-Vagtcentralen, hospitalerne og de præhospitale beredskaber, herunder ambulancer, stilles til rådighed af Region Hovedstaden og installeres i leverandørens køretøjer for regionens regning. Udstyret omfatter dels udstyr til disponering via det landsdækkende beredskabsnet (SINE) og dels udstyr til patientrelaterede data (Præhospital Patientjournal). Ambulancerne kan alene anvendes til et andet formål end nærværende kontrakt efter aftale med Region Hovedstaden. CPV: , , Falck Danmark A/S Polititorvet 780 København V Internetadresse: Falck Danmark A/S Polititorvet 780 København V Internetadresse: Falck Danmark A/S Polititorvet 780 København V Internetadresse: Falck Danmark A/S Polititorvet 780 København V Internetadresse: Københavns Kommune v/københavns Brandvæsen Bag Rådhuset København V Internetadresse: Københavns Kommune v/københavns Brandvæsen Bag Rådhuset København V Internetadresse: 2

21 Danmark-Hillerød: CT-scannere REGION HOVEDSTADEN, CENTER FOR ØKONOMI INDKØB PET/CT-scanner til Klinisk Fysiologisk Afdeling, Herlev Hospital. Levering, installation og idriftsætning af PET/CT-scanner. CPV: 33500, Siemens A/S Borupvang Ballerup

22 Danmark-Hillerød: Dieselolie (EN 590) LOKALBANEN A/S Levering af diesel (EN590), fyringsolie samt benzin og diesel. Levering af diesel (EN590), fyringsolie samt benzin og diesel diverse lokationer i Nordsjælland. CPV:

23 Danmark-Hillerød: Gammakameraer REGION HOVEDSTADEN, CENTER FOR ØKONOMI INDKØB SPECT-scanner og SPECT/CT-scannere til Hvidovre Hospital. Levering, installation og idriftsætning af styk SPECT-scanner og 2 styk SPECT/CT-scannere. CPV: 33620, Siemens A/S Borupvang Ballerup

24 Danmark-Hillerød: MR-scannere REGION HOVEDSTADEN, CENTER FOR ØKONOMI INDKØB MR-scannere til Rigshospitalet. Levering, installation og idriftsætning af 2 styk,5t MR-scannere til Rigshospitalet. CPV: GE Healthcare Danmark A/S Park Allé Brøndby

25 Danmark-Hillerød: Medicinsk udstyr REGION HOVEDSTADEN, CENTER FOR ØKONOMI INDKØB Elektroporationsgenerator til irreversibel elektroporesebehandling (IRE), Herlev Hospital. Levering af styk elektroporationsgenerator samt tilhørende forbrugsvarer. CPV: Neovitalis Aps Kastanie Alle Vanløse

26 Danmark-Hillerød: Monitorer REGION HOVEDSTADEN Patientmonitorer til hospitaler og institutioner hjemmehørende under Region Hovedstaden. Levering, indtransport, opstilling, installation og tilslutning af patientmonitorer og øvrigt tilbehør. CPV: , 33950, ViCare Medical A/S Birkerød Kongevej 50B 3460 Birkerød GE Healthcare Danmark A/S Park Allé Brøndby

27 Danmark-Hillerød: Røntgenapparatur REGION HOVEDSTADEN, CENTER FOR ØKONOMI INDKØB Røntgenudstyr til Hvidovre Hospital. Levering, installation og idriftsætning af styk DR-rum samt styk kombineret DR- og gennemlysningsrum til Hvidovre Hospital. CPV: Santax Medico A/S Produktionsvej Glostrup

28 Danmark-Hjørring: Bankydelser HJØRRING KOMMUNE Hjørring Kommunes daglige bankforretninger. Finansielle tjenesteydelser i forbindelse med Hjørring Kommunes daglige finansielle forretninger. CPV: Danske bank A/S Strødamsvej København Ø

29 Danmark-Hobro: Sand MARIAGERFJORD KOMMUNE Udendørs lege- og læringsmiljøer (Finderuphøj Skole). Udarbejdelse af helhedsplan for lege- og læringsmiljøer og efterfølgende etablering af prioriterede miljøer ved Finderuphøj Skole. Budgetrammen er på DKK, og tilbud herover er uantagelige. CPV: 42000, , , , , , , , , HAGS A/S Lyngbyvej, Købenahvn Ø

30 Danmark-Hobro: Sand MARIAGERFJORD KOMMUNE Lege/aktivitetsredskaber til forplads til Sundhedscenter Vojens. Opgaven består i projektering, levering og opsætning af lege/aktivitetsredskaber på forplads til Sundhedscenter Vojens, Rådhuscenteret 7, 6500 Vojens. CPV: 42000, , , , , , , , , Noles A/S Brogesvej Bording

31 Danmark-Hobro: Sand MARIAGERFJORD KOMMUNE Etablering af legeplads i Børnehaven Prinsen. Opgaven omfatter renovering og udvudelse/indretning af legeplads i hhv. børnehave og vuggestue. Der er en økonomisk ramme på DKK eksklusiv moms og optioner, og tilbud herover er uantagelige. CPV: 42000, , , , , , , , , Kompan Dica C.F. Tietgens Boulevard 32 C 5220 Odense SØ

32 Danmark-Holstebro: Rengøring af lokaler BOLIGSELSKABET»SCT. JØRGEN«, HOLSTEBRO Boligslekabet»Sct. Jørgen«Holstebro. Rengøring af fællesområder i 23 afdelinger med 28 bebyggelser i alt boliger. CPV: 90900, , Tom's Rengøring ApS Brovej Viborg Mailadresse:

33 Danmark-Horsens: Bortskaffelse af husholdningsaffald HORSENS KOMMUNE Udbud af kildesorteret emballageaffald. Horsens Kommune ændrer over de kommende år store dele af kommunens affaldssystem for dagrenovation. Som et led i fra 208 at opnå, at mindst 45 % af dagrenovationen indsamles til genanvendelse eller anden materialenyttiggørelse er det planen at etablere kildesortering i 4 fraktioner: emballageaffald (metal, plast og glas) papir/karton organisk dagrenovation restaffald. Horsens Kommune forventer at opstarte indsamling af emballageaffald og vil umiddelbart herefter have behov for at få transporteret, sorteret og anvendt blandet emballageaffald. Horsens Kommune ønsker med dette udbud at finde en virksomhed, der kan varetage opgaven med sikre høj grad af genanvendelse af blandet emballageaffald af plast, metal og glas, efter at det er indsamlet af Horsens Kommune. CPV: , , Dansk Affald A/S Tingvejen 6500 Vojens Telefon:

34 Danmark-Horsens: Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension INDKØBSFÆLLESSKABET FOR HEDENSTED, HORSENS OG ODDER KOMMUNER Udbud af Forsikringer til Horsens Kommune. Udbud af den samlede forsikringsportefølje for Horsens Kommune. CPV: If Skadeforsikring, filial af Skadeförsäkring AB Stamholmen Hvidovre Internetadresse: Gjensidige Forsikring, Dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge A. C. Meyers Vænge København SV Internetadresse: Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej København V Internetadresse: Gjensidige Forsikring, Dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge A.C. Meyers Vænge København SV Internetadresse: Gouda Rejseforsikring, under Gjensidige Forsikring, Dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge A. C. Meyers Vænge København SV

35 Danmark-Hvalsø: Forsikringstjenester LEJRE KOMMUNE Indgåelse af forsikringsaftaler. Lejre Kommune har indgået forsikringskontrakter indenfor områderne: A: Bygning-, Løsøre- og Entrepriseforsikring B: Erhvervs- og produktansvarsforsikring C: Motorkøretøjsforsikring D: Arbejdsulykkesforsikring, katastrofedækning E: Kriminalitetsforsikring F: Kommunal ledesansvarsforsikring G: Kollektiv Ulykkesforsikring H: Årsrejseforsikring I: All-risk, kunstforsikring J: Sø- og kaskoforsikring K: Forureningsforsikring Forsikringskontrakterne træder i kraft..205 og er etableret for en 3-årig periode med ret til forlængelse i op til 2 x år. CPV: , , , , Protector Forsikring Kalvebod Brygge København Telefon: Protector Forsikring Kalvebod Brygge København Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København Topdanmark Borupvang Ballerup AIG Osvald Helmuths Vej Frederiksberg AIG Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Gjensidige

36 A.C. Meyers Vænge København SV Gouda A.C. Meyers Vænge SV København SV Topdanmark Ballerupvang Ballerup Gjensidige A.C. Meyers Vænge København SV Mailadresse: Telefon: Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV 2

37 Danmark-Hvidovre: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support FORSVARETS KONCERNFÆLLES INFORMATIKTJENESTE (DK) Rammeaftale vedrørende udvikling og vedligeholdelse af Forsvarets SAP-baserede BI-løsning (DeMars). Forsvarets Business Intelligence (BI) sektion er organisatorisk forankret i afdelingen DeMars Udvikling (DeMars DU), og har ansvaret for at udvikle rapporteringsløsninger, cockpits, samt at understøtte strategi-/forretningsprocesser, herunder hjælpe med at få ledelsesinformation forankret i Forsvaret. Kontrakten omfatter IT-konsulentydelser indenfor rådgivning, udvikling, drift og vedligeholdelse af Forsvarets SAP BI-løsning. Konsulentassistancen skal ydes til følgende 3 overordnede opgaver og områder: ) Udvikling af BI-løsninger til Forsvarets forretningsområder: a) formidling af forretningsbehov for systemunderstøttelse til Forsvarets leverandør b) deltage, bidrage og rådgive ved specificering og implementering af forretningens behov til egentlige BI-løsninger c) yde specialiseret støtte til BI-sektionen, indenfor de enkelte forretningsområder der understøttes med BI (pt. økonomi, logistik og HR) d) gennemførelse af små og store komplekse vedligeholdelsesopgaver (incidents og changes) i samarbejde med forretningen og Forsvarets leverandør e) medvirke til sikring og forestå tværgående koordination mellem BI-udvikling i de enkelte forretningsområder f) deltage i den løbende vedligeholdelse af BI-løsningsarkitekturmodel g) deltage, bidrage og rådgive i, at ændringer til BI-løsningen passer ind i den eksisterende integrerede løsning h) medvirke ved udarbejdelse af komplekse rapporteringsløsninger på de enkelte forretningsområder (økonomi, logistik og personale/hr) i) samarbejde med leverandøren af Forsvarets BI-løsning om re-modellering, optimering og videreudvikling af den eksisterende BI-løsning på baggrund af forretningens behov j) deltage, bidrage og rådgive i analyser af frontend-værktøjer k) deltage, bidrage og rådgive omkring autorisationer, herunder vurderinger af afledte konsekvenser for den valgte tilgang l) deltage, bidrage og rådgive i udvikling samt opdatering af BI-dokumentationsmodellen m) deltage, bidrage og rådgive i kvalitetssikringen af Forsvarets BI-løsning, herunder test og testmetoder i BI n) deltage, bidrage og rådgive omkring brugen og videreudviklingen af løsninger baseret på SAP BW Integrated Planning, samt o) løse ad hoc opgaver defineret af Forsvarets sektioner og/eller afdelinger. 2) Opgaver i forbindelse med driftsrelaterede udfordringer, performanceoptimering og opfølgning på driftsstatus: a) medvirke ved opdatering af SAP BW-systemer b) deltage, bidrage og rådgive omkring driftsrelaterede problemstillinger og udfordringer, herunder performanceoptimering og opfølgning på driftsstatus, samt c) løse driftsrelaterede ad-hoc opgaver. 3) Udviklingsprojekter relaterende til SAP BI: a) deltage, bidrage og rådgive i udvalgte IT-projekter, som vedrører SAP BI

38 b) deltage, bidrage og rådgive i at skabe sammenhæng mellem Forsvarets IT-Strategi og SAPs strategier inden BI-området c) medvirke til, at udviklingsprocessen i BI-løsningen er forankret i det eksisterende setup og understøttes af SAP's strategi på området d) bidrage og rådgive med teknisk indsigt ved udarbejdelse af notater e) deltage, bidrage, rådgive samt gennemføre tekniske Proof of Concept sammen med Forsvarets forretningsområder f) medvirke til udarbejdelse af roadmap til ledelsesinformation og rapportering i Forsvaret g) deltage, bidrage og rådgive i vurderingen af nye funktionalitets (fx SAP Business Objects) muligheder for integration i eksisterende BI-løsning h) deltage, bidrage og rådgive omkring brugen og udviklingen af SAP Portals, herunder integration til fx Microsoft produkter, såsom Sharepoint i) deltage, bidrage og rådgive i modning af udvalgte og komplekse udviklingsprojekter relaterende til BI specifikt og ledelsesinformation generelt j) deltage, bidrage og rådgive i arbejdet med BI-visionen, strategimodeller, governance og datamodellering k) deltage, bidrage og rådgive omkring opbygningen af Forsvarets IT-strategi, samt l) bidrage til kompetenceudvikling af Forsvarets medarbejdere på BI-området, fx via sidemandsoplæring. Arbejdssproget er dansk, og konsulentassistancen skal ydes på dansk i skrift og tale. CPV: Affecto Denmark A/S DK Lyngbyvej København Ø Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab DK Weidekampsgade København S Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Gavdi A/S DK Gyngemose Parkvej Søborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: NNIT A/S DK Østmarken 3A 2860 Søborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Nærværende udbud vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt

Læs mere

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cateringprodukter til Ærø Ærø Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre JAMMERBUGT KOMMUNE Levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes udbyder følgende delaftaler:. Albuestok enkeltindstillelig.

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol - Danmark-Aabybro: Affaldskomprimatorer JAMMERBUGT KOMMUNE Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej Faxe Kommune DK-Rudkøbing: Taxikørsel Langeland Kommune DK-Støvring: Om- og tilbygning til Øster Hornum Skole Rebild Kommune Danmark-Aabenraa: Rådgivning

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Finansiel leasing AABENRAA KOMMUNE Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes Hjemmepleje og Jobcenter. Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning AABENRAA KOMMUNE Vinduespolering Aabenraa Kommune. Vinduespoleringsservice på 2 lokaliteter i Aabenraa Kommune udbydes samlet. CPV: 909300. Forenede Service A/S Buddingevej

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer AABENRAA KOMMUNE Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. CPV: 3400000. Jes P. Jessen A/S Gasværksvej 34 6200 Aabenraa Telefon: +45 74623008

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling. Ordregiver Aalborg Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling. Ordregiver Aalborg Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling Aalborg Kommune DK-Aalborg: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND,

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR:2902384 Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov.

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder Vesthimmerlands Kommune Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til videregående uddannelse UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Udvidelse

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR.

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. 29 () Kolstrup Boligforening Afdeling nr. 29 Ældrecenter Lergården Totalrådgivning. Totalrådgivning

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven.

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven. DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri Aabenraa Kommune DK-Aalborg: Artikler til badeværelser og køkkener ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Levering af Elektrisk højdeindstillelig

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde

FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde FKG Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde 22. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Baggrund... 4 1.2. Målet for webbaseret

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester. Ordregiver REGION NORDJYLLAND Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester REGION NORDJYLLAND Udbud af ambulancetjenesten i Region Nordjylland. Kontrakt vedrørende den samlede ambulancetjeneste (kørsel ABC) i Region Nordjylland.Ambulancetjenesten

Læs mere

Netcompany og den offentlige sektor > Sammen gør vi Danmark dygtigere

Netcompany og den offentlige sektor > Sammen gør vi Danmark dygtigere Netcompany og den offentlige sektor Sammen gør vi Danmark dygtigere Paradigmeskift ift leverancer af offentlig IT Modenhed på vej op Digitaliseringen af den offentlige sektor er i en særdeles spændende

Læs mere

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Vejdirektoratet Danmark-Aalborg: Lastbiler med drejestige AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER OG INDKØB Aftale

Læs mere