Overskrift Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE (DK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE (DK)"

Transkript

1 Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande AABENRAA KOMMUNE (DK) Sundhedsfaglige vikarydelser. Levering af sundhedsfaglige vikarydelser til Aabenraa Kommune. CPV: , , 85420, 8542, , , 85300, ActivCare A/S Valby Langgade 7B 2500 Valby Mailadresse: Telefon:

2 Danmark-Aalborg: Installation af elektriske motorer, generatorer og transformere HEF ENERGITEKNIK A/S (DK) Indkøb af højspændingsanlæg af typen GIS 72,5kV til forsyningsnettet. Udbuddet omfatter levering og montering af krafttransformere til forsyningsnettet i Himmerland. CPV: SGB Ohmstrass 0 DE Regensburg TYSKLAND

3 Danmark-Aalborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support FLEX Udbud af Kunderegistrerings- og Bestillingssystem. Projektets leverancer er et led i FlexDanmarks digitaliseringsstrategi,»digitalisering«. Målet for projektet»kunderegistrerings- og Bestillingssystem«er, at udskifte FlexDanmarks nuværende kundeplatform med en ny kundeplatform som er baseret på standardkomponenter eller på et standardsystem. Den nye kundeplatform skal være fundamentet for implementering af de strategiske tiltag på digitaliseringssiden som er krævet i den offentlige sektor frem mod 205. Projektbeskrivelse af»kunderegistrerings- og Bestillingssystem«: ) Grundsystem: FlexDanmark ønsker at anskaffe en master database til registrering af kundedata og bestillinger inkl. proceslag til understøttelse af nuværende processer for registrering af kunder, bestilling af rejser samt opdateringer af nævnte data og rejser. Derudover skal der være integrationer til FlexDanmarks nuværende systemer og Front End (GUI) til Call Centrets servicemedarbejdere, således de kan foretage registreringer, bestillinger samt opdateringer af bestillingerne. 2) Registrering af kundedata og bestilling af rejser: Projektet skal levere et godt fundament for anvendelse og udstilling af borgervendt data. Det betyder, at det nye kunderegistrerings- og bestillingssystem skal være»master«for registrering af: Kundens stamdata (f.eks. navn, adresse) Kundens rejser (både bestilte og udførte) Kundens visiteringer. Formålet med dette er at kunne udstille borgernes brug af FlexDanmarks og hermed trafikselskabernes ydelser på f.eks. Borger.dk i takt med at både det offentliges og trafikselskabernes krav til digitale løsninger stiger. Systemet skal dermed også medvirke til via selvbetjeningsløsninger at skabe grundlag for erstatning af den kundekontakt, der sker i call centret i dag. Det nye system skal have en konkret og logisk datamodel, som samler data der i dag er spredt ud over mange forskellige systemer. Det nye system skal sikre, at der er overblik over logiske data og anvendelsen af gemt data i registrerings- og bestillingsprocesserne. Projektet skal ligeledes sikre, at alle processer til kunderegistrering og bestilling der findes i nuværende systemer, bliver stillet til rådighed i det nye system og at disse processer i videst mulig udstrækning automatiseres. 3) Integrationer til nuværende planlægningssystemer: Der skal bygges en tæt integration til FlexDanmarks nuværende systemportefølje samt til de systemer som benyttes til skolerejser. Målet med integrationen er, at kunne udstille alle typer af rejser, både Flexture, Handicap- og Patientkørsler samt eventuelle skolerejser for den enkelte borger. Dette gælder både for tidligere udførte samt bestilte rejser, ligesom statusopdateringer fra trafikplanlægningssystemer skal kunne registreres. FlexDanmark etablerer i de kommende måneder et integrationslag ved hjælp af en eksisterende Service Bus (Sonic) som leverandøren af»kunderegistrerings- og Bestillingssystem«skal bygge integration til. Der vil være tale om 4-6 integrationspunkter. Derudover ønsker FlexDanmark at det nye systems grænsesnit til eksterne

4 systemer, f.eks. offentlige visiteringssystemer er baseret på standardkomponenter. 4) Apps og Portaler: Ud over grundsystemet ønsker FlexDanmark option på udskiftning af en række eksisterende web portaler samt etablering af nye App løsninger til SMARTphones og tablets. Projektets mål er at stille målrettede portaler til rådighed for de forskellige operatører (institutioner, kørselskontorer etc.) samt til borgerne. Der kan læses nærmere om optionerne under punkt. II.2.2). Følgende eksisterende www løsninger forventes udskiftet: Portal til kundeadministration (kommunale og regionale kørselskontorer) Portal til bestilling (kommunale og regionale kørselskontorer/institutioner) Portal til bestilling af returkørsel (kommunale og regionale institutioner/behandlingssteder) Portal til borgere. Følgende nye portaler og App løsninger forventes etableret: App til Android og IOS mobil telefoner App til Tablets. Afgrænsninger og Afhængigheder Projektet leverer ikke integration til eksterne systemer som f.eks. kommunale visitationssystemer. Dog skal projektet levere et let tilgængeligt grænsesnit som kan stilles til rådighed for eksterne aktører. Projektet er afhængigt af, at FlexDanmark etablerer et integrationslag til at sende og modtage registreringer og opdatering af kunder og rejser imellem det nye system og nuværende back end systemer. Generel information: Projektet forventes udført i perioden..204 til med forventning om, at grundsystemet kan være leveret senest Der vil endvidere være en supportaftale vedrørende leverancen, som er gældende i 36 måneder fra levering. CPV: , , Netcompany A/S Grønningen København K 2

5 Danmark-Aalborg: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) AALBORG UNIVERSITY Modificering og suppleringskøb til eksisterende procesudstyr. Udstyret anvendes til forskningsformål. Opgradering og modificering af Emcore D 80 Metal-Organic Chemical Vapour Deposition (MOCVD) reactor. CPV: Agnitron Technology, Inc Edenvale Blvd, Suite Eden Prairie, MN USA

6 Danmark-Aalborg: Røntgenapparatur REGION NORDJYLLAND DEXA-knoglescannere. Indkøbet omfatter: stk. Hologic Horizon knoglemineralscanner med option på yderligere stk. I forhold til afdelingernes udnyttelse af udstyrets fulde funktionalitet gennem udstyrets levetid, er det afgørende, at der nødvendigvis er forenelighed mellem nyt og eksisterende udstyr. Det er et krav, at det er muligt at reanalysere tidligere scanningsresultater ved at importere disse så gamle og nye måleresultater kan sammenlignes. Herudover er det et krav, at det er muligt, at korrigere målepunkter i forhold til tidligere undersøgelser. Dette krav skal være opfyldt for nye scannere og i forhold til nye og eksisterende scannere. Herudover skal scanninger kunne udføres i henhold til nationale guidelines. Der lægges endvidere vægt på, at der kan foregå en løbende/dynamisk kalibrering under drift. Af hensyn til ergonomi og patienterne, er det et krav, at undersøgelser kan foretages ved rotation af røntgenrøret frem for at skulle vende patienten. Indkøb af udstyr fra andre end den oprindelige leverandør vil medføre et leverandørskifte som vil gøre det nødvendigt at anskaffe udstyr, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed vil medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse. I det konkrete tilfælde, kan kontrakten af tekniske grunde kun overdrages til én bestemt økonomisk aktør, jf. udbudsdirektivet, artikel 3, stk., litra b. CPV: 33000, Santax Medico A/S Bredskifte Allé 820 Aarhus V Telefon:

7 Danmark-Aarhus: Affaldscontainere og -spande INDKØBSAFDELINGEN TEKNIK OG MILJØ, AARHUS KOMMUNE Levering af affaldsbeholdere og -containere. Udbuddet omfatter beholder- og containermateriel, der anvendes i Aarhus Kommune til dagrenovation og papir, samt kompostbeholdere. Udbuddet er opdelt i 4 delaftaler: Deludbud : 2-hjulede plastcontainere 30/40 og 90 L Deludbud 2: 2-hjulede plastcontainere 240 L Deludbud 3: 4-hjulede containere i plast 660 L Deludbud 4: Kompostbeholdere. CPV: , , PWS Danmark Skejby Nordlandsvej Aarhus N Mailadresse: Telefon: Rubæk & Co. A/S Frydensbergvej 3660 Stenløse Mailadresse: Joca A/S Industrivej Vinderup Mailadresse: Telefon: Joca A/S Industrivej Vinderup Mailadresse: Telefon:

8 Danmark-Aarhus: Diagnostisk udstyr REGION MIDTJYLLAND, INDKØB OG MEDICOTEKNIK Hæmatologiudstyr med tilhørende udstyrsafhængige forbrugsvarer. Hæmatologiudstyr med tilhørende udstyrsafhængige forbrugsvarer. CPV: , 33240, Sysmex Danmark Lautruphøj Ballerup

9 Danmark-Aarhus: Spejle REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F Garniture og Care, udbudsområde N, N2, N4, S og S2. Rammekontrakten omhandler færdigprojektering, levering, montering og aflevering af Garniture og care produkter på udbudsområde N, N2, N4, S og S2 i forbindelse med byggeriet af Det Nye Universitetshospital (DNU) i Aarhus. Der er optioner på færdigprojektering, levering, montering og aflevering af fast specialinventar, komplet færdigt til brug på udbudsområderne N3, N5, S3, S4, S5, S6, B, B2, B4, B6, Forum, E3, AUH Skejby, Nyt Psykiatrisk Center i DNU samt Det Nationale Center for Partikelterapi. Udbuddet er gennemført i udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse efter EU's udbudsdirektiv. Kontrakten er tidligere forsøgt udbudt som begrænset udbud iht. udbudsdirektivet. Udbuddet blev dog annulleret, idet Region Midtjylland ikke modtog ansøgninger om prækvalifikation. CPV: , , , , , , , , Juul & Nielsen A/S Mølbakvej Lystrup

10 Danmark-Ballerup: Militærkøretøjer og dele til militærkøretøjer DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION (DALO) CPV: Militærkøretøjer og dele til militærkøretøjer.

11 Danmark-Ballerup: Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTIC ORGANIZATIONS (DALO) CPV: , Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe. Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende marint og andet udstyr.

12 Danmark-Birkerød: Modulopbyggede og transportable bygninger DANISH EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY'S (DEMA) CPV: Modulopbyggede og transportable bygninger. Scanvogn A/S Hovedvejen Hirtshals Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

13 Danmark-Esbjerg: Geografiske informationssystemer (GIS eller tilsvarende) ESBJERG KOMMUNE Geografiske informationssystemer (GIS eller tilsvarende). Kontrakten erstatter en eksisterende kontrakt vedrørende levering af licenser til Esbjerg Kommunes infrastruktur for geografisk information (GIS, Serverside) og dele af klientlicenserne. Det er vurderet, at det nuværende GIS-system på ESRI-platformen er det eneste system, der på nuværende tidspunkt kan opfylde Esbjerg Kommunes strategiske mål og forretningsmæssige behov. CPV: Informi GIS A/S 2920 Charlottenlund

14 Danmark-Esbjerg: Levering af data ESBJERG KOMMUNE Kontrakt på indkøb af dataleverancer og datauniverser til brug i Esbjerg Kommunes ledelsesinformationssystem. Indkøb af dataleverancer og datauniverser (OPUS LIS og DATA ASP) til brug i Esbjerg Kommunes ledelsesinformationssystem. CPV: KMD A/S Lautrupparken Ballerup Mailadresse:

15 Danmark-Esbjerg: Plejeinformationssystem ESBJERG KOMMUNE Kontrakt på EOJ system. Indkøb af omsorgsystem der underspøtter Esbjerg Kommunes forretningsprocesser i Sundhed og Omsorg. CPV: KMD A/S Lautrupparken Ballerup Mailadresse:

16 Danmark-Fredericia: Almindelig virksomhedsrådgivning ENERGINET.DK ( ) Markedsmodel 2.0 fase 2. Energinet.dk har i 204 igangsat en proces der har til formål at fremtidssikre markedsrammerne for det danske engrosmarked for el. Målet er at skabe bæredygtige elmarkedsrammer som kan understøtte den grønne omstilling. Processen foretages i tæt samarbejde med aktørerne i den danske elbranche. Processen løber over det næste års tid. CPV: Quartz+co Ryesgade 3A 2200 København N

17 Danmark-Frederikssund: Solcellemoduler FREDERIKSSUND KOMMUNE Solcelleanlæg i Frederikssund Kommune. Frederikssund kommune ønsker at etablere flere solcelleanlæg på samlet op til 32 kwp fordelt på en række offentlige bygninger i kommunen. Forventningen er at antallet af adresser ikke vil overstige 8. Det er forudsætning at de fysiske forhold eller andre nødvendige forhold på adresserne er solcelleegnet. Såfremt det viser sig at et eller flere af de planlægte steder ikke er solcelleegnet, vil projektet blive mindsket. Fysiske forhold vil blive undersøgt af bygherren i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet. Projektet er inklusiv projektering af anlæg, levering og montage samt to års service af anlægget. En deltaljeret beskrivelse vil være tilgængelig i udbudsmaterialet. CPV: , , Drivhuseffekten ApS Dr. Neergaards Vej 5A 2970 Hørsholm Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

18 Danmark-Glostrup: Transport af affald I/S VESTFORBRÆNDING Transport af affald fra genbrugsstationen i Gentofte Kommune. Tjenesteydelserne omfatter håndtering og transport af fyldte containere samt læsning og transport af haveaffald mv. fra genbrugsstationen beliggende i Gentofte Kommune. CPV: HCS Hvissingevej Glostrup Internetadresse:

19 Danmark-Hillerød: Ambulancetjenester REGION HOVEDSTADEN, DEN PRÆHOSPITALE VIRKSOMHED Ambulanceberedskab i Region Hovedstaden. Opgaven omfatter behandlingskrævende ambulancekørsel i henhold til Bekendtgørelse nr. 50 af »Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v.«og Sundhedsloven (LBK nr. 93 af med senere ændringer), samt andre opgaver relateret hertil. Ydelsen omfatter tilvejebringelse af et antal bemandede ambulancer (i det følgende kaldet beredskaber) med en defineret driftstid. Beredskaberne skal som minimum være bemandet med en ambulanceassistent og ambulancebehandler i henhold til BEK nr. 50 af Et nærmere specificeret antal beredskaber (PM-ambulancer) i hver delaftale skal som minimum bemandes med ambulanceassistent og ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner). Der skal desuden inden for hver delaftale tilvejebringes en eller flere XL-ambulancer med særlige krav til køretøj og udstyr. Beredskaberne skal varetage akut og planlagt ambulancekørsel i Region Hovedstaden, samt en mindre del af den liggende patientbefordring (sygetransport). En mindre del (mindre end 5 %) af kørslerne vil være til/fra lokaliteter udenfor Region Hovedstadens område. For Bornholm vil ydelsen dog omfatte akut og planlagt ambulancekørsel samt al liggende patientbefordring (sygetransport). Den øvrige liggende patientbefordring uden krav til behandling eller medicinsk overvågning (sygetransport) vil blive udbudt særskilt. Opgaven er udbudt i 6 delaftaler. Antallet af beredskaber i hver delaftale (angivet omregnet til døgnberedskaber) er dimensioneret ud fra på en vis delmængde af Region Hovedstadens samlede opgaver med udgangspunkt i basernes placering. Antallet af beredskaber i hvert område er i nedenstående omregnet til døgnberedskaber (fremgår desuden af bilag B). Driftstiden for beredskaberne er opdelt i følgende kategorier (omregningsfaktoren til døgnberedskaber er angivet i parentes): Døgnberedskaber med 24 timers opgavetid (indgår som døgnberedskab) Døgnberedskaber med 2 timers opgavetid (indgår som døgnberedskab) Deldøgnsberedskab, dag eller aften, 2 timer (indgår som 0,5 døgnberedskab). Deldøgnsberedskab på enkelte ugedage indgår ikke. Delaftale : Nord Vest: 6,5 døgnberedskaber Delaftale 2: Nord Øst Bornholm: 7,5 døgnberedskab Delaftale 3: Syd Vest: 6,5 døgnberedskaber Delaftale 4: Midt Øst: 6 døgnberedskaber Delaftale 5: Byen Vest: 8 døgnberedskaber Delaftale 6: Byen - Øst: 7 døgnberedskaber. Kontrakten indeholder rammevilkår for ændringer i beredskaberne i forhold til det udbudte basisniveau. Indenfor hver delaftale skal der tilvejebringes et antal faste baser. Krav til nærmere placering af baser fremgår af udbudsmaterialet. Beredskaberne vil have en primær tilknytning til et delområde ud fra deres base, men kan af AMK-vagtcentralen disponeres over hele Region Hovedstaden. Den primære tilknytning til en base består i, at beredskabet i driftstiden er hjemmehørende på en bestemt base. Basen er det sted, hvor beredskabet returnerer til efter endt opgaveløsning, såfremt det ikke disponeres til en ny opgave. Det står leverandøren frit for hvor at vælge placering af garageringsfaciliteter. Af hensyn til det samlede beredskab kan

20 ambulancerne i en kortere periode stationeres på et andet sted end den faste base (forkantsdisponering). Krav til udstyr i og indretning af ambulancerne vil følge EU-standarderne DS/EN 789 om ambulancer og ambulanceudstyr og DS/EN 865 om udstyr til patienthåndtering. Medicinsk udstyr (defibrilator/monitoreringsenhed) samt medicin stilles til rådighed af Region Hovedstaden. Kommunikationsudstyr til tale- og datatransmission mellem AMK-Vagtcentralen, hospitalerne og de præhospitale beredskaber, herunder ambulancer, stilles til rådighed af Region Hovedstaden og installeres i leverandørens køretøjer for regionens regning. Udstyret omfatter dels udstyr til disponering via det landsdækkende beredskabsnet (SINE) og dels udstyr til patientrelaterede data (Præhospital Patientjournal). Ambulancerne kan alene anvendes til et andet formål end nærværende kontrakt efter aftale med Region Hovedstaden. CPV: , , Falck Danmark A/S Polititorvet 780 København V Internetadresse: Falck Danmark A/S Polititorvet 780 København V Internetadresse: Falck Danmark A/S Polititorvet 780 København V Internetadresse: Falck Danmark A/S Polititorvet 780 København V Internetadresse: Københavns Kommune v/københavns Brandvæsen Bag Rådhuset København V Internetadresse: Københavns Kommune v/københavns Brandvæsen Bag Rådhuset København V Internetadresse: 2

21 Danmark-Hillerød: CT-scannere REGION HOVEDSTADEN, CENTER FOR ØKONOMI INDKØB PET/CT-scanner til Klinisk Fysiologisk Afdeling, Herlev Hospital. Levering, installation og idriftsætning af PET/CT-scanner. CPV: 33500, Siemens A/S Borupvang Ballerup

22 Danmark-Hillerød: Dieselolie (EN 590) LOKALBANEN A/S Levering af diesel (EN590), fyringsolie samt benzin og diesel. Levering af diesel (EN590), fyringsolie samt benzin og diesel diverse lokationer i Nordsjælland. CPV:

23 Danmark-Hillerød: Gammakameraer REGION HOVEDSTADEN, CENTER FOR ØKONOMI INDKØB SPECT-scanner og SPECT/CT-scannere til Hvidovre Hospital. Levering, installation og idriftsætning af styk SPECT-scanner og 2 styk SPECT/CT-scannere. CPV: 33620, Siemens A/S Borupvang Ballerup

24 Danmark-Hillerød: MR-scannere REGION HOVEDSTADEN, CENTER FOR ØKONOMI INDKØB MR-scannere til Rigshospitalet. Levering, installation og idriftsætning af 2 styk,5t MR-scannere til Rigshospitalet. CPV: GE Healthcare Danmark A/S Park Allé Brøndby

25 Danmark-Hillerød: Medicinsk udstyr REGION HOVEDSTADEN, CENTER FOR ØKONOMI INDKØB Elektroporationsgenerator til irreversibel elektroporesebehandling (IRE), Herlev Hospital. Levering af styk elektroporationsgenerator samt tilhørende forbrugsvarer. CPV: Neovitalis Aps Kastanie Alle Vanløse

26 Danmark-Hillerød: Monitorer REGION HOVEDSTADEN Patientmonitorer til hospitaler og institutioner hjemmehørende under Region Hovedstaden. Levering, indtransport, opstilling, installation og tilslutning af patientmonitorer og øvrigt tilbehør. CPV: , 33950, ViCare Medical A/S Birkerød Kongevej 50B 3460 Birkerød GE Healthcare Danmark A/S Park Allé Brøndby

27 Danmark-Hillerød: Røntgenapparatur REGION HOVEDSTADEN, CENTER FOR ØKONOMI INDKØB Røntgenudstyr til Hvidovre Hospital. Levering, installation og idriftsætning af styk DR-rum samt styk kombineret DR- og gennemlysningsrum til Hvidovre Hospital. CPV: Santax Medico A/S Produktionsvej Glostrup

28 Danmark-Hjørring: Bankydelser HJØRRING KOMMUNE Hjørring Kommunes daglige bankforretninger. Finansielle tjenesteydelser i forbindelse med Hjørring Kommunes daglige finansielle forretninger. CPV: Danske bank A/S Strødamsvej København Ø

29 Danmark-Hobro: Sand MARIAGERFJORD KOMMUNE Udendørs lege- og læringsmiljøer (Finderuphøj Skole). Udarbejdelse af helhedsplan for lege- og læringsmiljøer og efterfølgende etablering af prioriterede miljøer ved Finderuphøj Skole. Budgetrammen er på DKK, og tilbud herover er uantagelige. CPV: 42000, , , , , , , , , HAGS A/S Lyngbyvej, Købenahvn Ø

30 Danmark-Hobro: Sand MARIAGERFJORD KOMMUNE Lege/aktivitetsredskaber til forplads til Sundhedscenter Vojens. Opgaven består i projektering, levering og opsætning af lege/aktivitetsredskaber på forplads til Sundhedscenter Vojens, Rådhuscenteret 7, 6500 Vojens. CPV: 42000, , , , , , , , , Noles A/S Brogesvej Bording

31 Danmark-Hobro: Sand MARIAGERFJORD KOMMUNE Etablering af legeplads i Børnehaven Prinsen. Opgaven omfatter renovering og udvudelse/indretning af legeplads i hhv. børnehave og vuggestue. Der er en økonomisk ramme på DKK eksklusiv moms og optioner, og tilbud herover er uantagelige. CPV: 42000, , , , , , , , , Kompan Dica C.F. Tietgens Boulevard 32 C 5220 Odense SØ

32 Danmark-Holstebro: Rengøring af lokaler BOLIGSELSKABET»SCT. JØRGEN«, HOLSTEBRO Boligslekabet»Sct. Jørgen«Holstebro. Rengøring af fællesområder i 23 afdelinger med 28 bebyggelser i alt boliger. CPV: 90900, , Tom's Rengøring ApS Brovej Viborg Mailadresse:

33 Danmark-Horsens: Bortskaffelse af husholdningsaffald HORSENS KOMMUNE Udbud af kildesorteret emballageaffald. Horsens Kommune ændrer over de kommende år store dele af kommunens affaldssystem for dagrenovation. Som et led i fra 208 at opnå, at mindst 45 % af dagrenovationen indsamles til genanvendelse eller anden materialenyttiggørelse er det planen at etablere kildesortering i 4 fraktioner: emballageaffald (metal, plast og glas) papir/karton organisk dagrenovation restaffald. Horsens Kommune forventer at opstarte indsamling af emballageaffald og vil umiddelbart herefter have behov for at få transporteret, sorteret og anvendt blandet emballageaffald. Horsens Kommune ønsker med dette udbud at finde en virksomhed, der kan varetage opgaven med sikre høj grad af genanvendelse af blandet emballageaffald af plast, metal og glas, efter at det er indsamlet af Horsens Kommune. CPV: , , Dansk Affald A/S Tingvejen 6500 Vojens Telefon:

34 Danmark-Horsens: Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension INDKØBSFÆLLESSKABET FOR HEDENSTED, HORSENS OG ODDER KOMMUNER Udbud af Forsikringer til Horsens Kommune. Udbud af den samlede forsikringsportefølje for Horsens Kommune. CPV: If Skadeforsikring, filial af Skadeförsäkring AB Stamholmen Hvidovre Internetadresse: Gjensidige Forsikring, Dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge A. C. Meyers Vænge København SV Internetadresse: Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej København V Internetadresse: Gjensidige Forsikring, Dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge A.C. Meyers Vænge København SV Internetadresse: Gouda Rejseforsikring, under Gjensidige Forsikring, Dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge A. C. Meyers Vænge København SV

35 Danmark-Hvalsø: Forsikringstjenester LEJRE KOMMUNE Indgåelse af forsikringsaftaler. Lejre Kommune har indgået forsikringskontrakter indenfor områderne: A: Bygning-, Løsøre- og Entrepriseforsikring B: Erhvervs- og produktansvarsforsikring C: Motorkøretøjsforsikring D: Arbejdsulykkesforsikring, katastrofedækning E: Kriminalitetsforsikring F: Kommunal ledesansvarsforsikring G: Kollektiv Ulykkesforsikring H: Årsrejseforsikring I: All-risk, kunstforsikring J: Sø- og kaskoforsikring K: Forureningsforsikring Forsikringskontrakterne træder i kraft..205 og er etableret for en 3-årig periode med ret til forlængelse i op til 2 x år. CPV: , , , , Protector Forsikring Kalvebod Brygge København Telefon: Protector Forsikring Kalvebod Brygge København Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København Topdanmark Borupvang Ballerup AIG Osvald Helmuths Vej Frederiksberg AIG Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Gjensidige

36 A.C. Meyers Vænge København SV Gouda A.C. Meyers Vænge SV København SV Topdanmark Ballerupvang Ballerup Gjensidige A.C. Meyers Vænge København SV Mailadresse: Telefon: Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV 2

37 Danmark-Hvidovre: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support FORSVARETS KONCERNFÆLLES INFORMATIKTJENESTE (DK) Rammeaftale vedrørende udvikling og vedligeholdelse af Forsvarets SAP-baserede BI-løsning (DeMars). Forsvarets Business Intelligence (BI) sektion er organisatorisk forankret i afdelingen DeMars Udvikling (DeMars DU), og har ansvaret for at udvikle rapporteringsløsninger, cockpits, samt at understøtte strategi-/forretningsprocesser, herunder hjælpe med at få ledelsesinformation forankret i Forsvaret. Kontrakten omfatter IT-konsulentydelser indenfor rådgivning, udvikling, drift og vedligeholdelse af Forsvarets SAP BI-løsning. Konsulentassistancen skal ydes til følgende 3 overordnede opgaver og områder: ) Udvikling af BI-løsninger til Forsvarets forretningsområder: a) formidling af forretningsbehov for systemunderstøttelse til Forsvarets leverandør b) deltage, bidrage og rådgive ved specificering og implementering af forretningens behov til egentlige BI-løsninger c) yde specialiseret støtte til BI-sektionen, indenfor de enkelte forretningsområder der understøttes med BI (pt. økonomi, logistik og HR) d) gennemførelse af små og store komplekse vedligeholdelsesopgaver (incidents og changes) i samarbejde med forretningen og Forsvarets leverandør e) medvirke til sikring og forestå tværgående koordination mellem BI-udvikling i de enkelte forretningsområder f) deltage i den løbende vedligeholdelse af BI-løsningsarkitekturmodel g) deltage, bidrage og rådgive i, at ændringer til BI-løsningen passer ind i den eksisterende integrerede løsning h) medvirke ved udarbejdelse af komplekse rapporteringsløsninger på de enkelte forretningsområder (økonomi, logistik og personale/hr) i) samarbejde med leverandøren af Forsvarets BI-løsning om re-modellering, optimering og videreudvikling af den eksisterende BI-løsning på baggrund af forretningens behov j) deltage, bidrage og rådgive i analyser af frontend-værktøjer k) deltage, bidrage og rådgive omkring autorisationer, herunder vurderinger af afledte konsekvenser for den valgte tilgang l) deltage, bidrage og rådgive i udvikling samt opdatering af BI-dokumentationsmodellen m) deltage, bidrage og rådgive i kvalitetssikringen af Forsvarets BI-løsning, herunder test og testmetoder i BI n) deltage, bidrage og rådgive omkring brugen og videreudviklingen af løsninger baseret på SAP BW Integrated Planning, samt o) løse ad hoc opgaver defineret af Forsvarets sektioner og/eller afdelinger. 2) Opgaver i forbindelse med driftsrelaterede udfordringer, performanceoptimering og opfølgning på driftsstatus: a) medvirke ved opdatering af SAP BW-systemer b) deltage, bidrage og rådgive omkring driftsrelaterede problemstillinger og udfordringer, herunder performanceoptimering og opfølgning på driftsstatus, samt c) løse driftsrelaterede ad-hoc opgaver. 3) Udviklingsprojekter relaterende til SAP BI: a) deltage, bidrage og rådgive i udvalgte IT-projekter, som vedrører SAP BI

38 b) deltage, bidrage og rådgive i at skabe sammenhæng mellem Forsvarets IT-Strategi og SAPs strategier inden BI-området c) medvirke til, at udviklingsprocessen i BI-løsningen er forankret i det eksisterende setup og understøttes af SAP's strategi på området d) bidrage og rådgive med teknisk indsigt ved udarbejdelse af notater e) deltage, bidrage, rådgive samt gennemføre tekniske Proof of Concept sammen med Forsvarets forretningsområder f) medvirke til udarbejdelse af roadmap til ledelsesinformation og rapportering i Forsvaret g) deltage, bidrage og rådgive i vurderingen af nye funktionalitets (fx SAP Business Objects) muligheder for integration i eksisterende BI-løsning h) deltage, bidrage og rådgive omkring brugen og udviklingen af SAP Portals, herunder integration til fx Microsoft produkter, såsom Sharepoint i) deltage, bidrage og rådgive i modning af udvalgte og komplekse udviklingsprojekter relaterende til BI specifikt og ledelsesinformation generelt j) deltage, bidrage og rådgive i arbejdet med BI-visionen, strategimodeller, governance og datamodellering k) deltage, bidrage og rådgive omkring opbygningen af Forsvarets IT-strategi, samt l) bidrage til kompetenceudvikling af Forsvarets medarbejdere på BI-området, fx via sidemandsoplæring. Arbejdssproget er dansk, og konsulentassistancen skal ydes på dansk i skrift og tale. CPV: Affecto Denmark A/S DK Lyngbyvej København Ø Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab DK Weidekampsgade København S Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Gavdi A/S DK Gyngemose Parkvej Søborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: NNIT A/S DK Østmarken 3A 2860 Søborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S 096-167874. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S 096-167874. Udbudsbekendtgørelse. 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:167874-2014:text:da:html Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

KL og Kommunernes Hus A/S - Indgåelse af forsikringsaftaler.

KL og Kommunernes Hus A/S - Indgåelse af forsikringsaftaler. KL og Kommunernes Hus A/S - Indgåelse af forsikringsaftaler. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/30194889.aspx Ekstern udbuds ID 14388-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Forsikringsudbud. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Tildeling. Version 2. Dato for offentliggørelse 12-01-2013 04:17

Forsikringsudbud. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Tildeling. Version 2. Dato for offentliggørelse 12-01-2013 04:17 Forsikringsudbud. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/33239548.aspx Ekstern udbuds ID 10682-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Udbud efter

Læs mere

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Koncerndirektionen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 25. november 2008 Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Det følgende er en kort beskrivelse af resultatet af det gennemførte

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter 02.15 Teknologispecifikke it-kompentencer på timebasis 02.16 Teknologispecifik it-assistance i projektorganiseret form 02.18 It-løsninger og vedligehold 02.19

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Annoncering vedr. Autoritativt organisations- og klassifikationskomponent

Annoncering vedr. Autoritativt organisations- og klassifikationskomponent Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 19. februar 2015 Notat Login daj6 Sagsbehandler Daniel Mikael Johansen Telefon direkte 24 61 62 91 E-mail daj6@esbjergkommune.dk Annoncering vedr. Autoritativt organisations-

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005 Ledig 28. februar 2005 Født 1968 Civilstand Gift, 2 børn IT-erfaring Siden 1988 Personprofil Gunnar har gennem de seneste 15 år arbejdet med mange forskellige aspekter af systemudvikling inden for en bred

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-Hillerød: Udvikling af kundespecificeret programmel

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-Hillerød: Udvikling af kundespecificeret programmel 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:371952-2010:text:da:html DK-Hillerød: Udvikling af kundespecificeret programmel 2010/S 243-371952 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Genlæs og afslut. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter. Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed

Genlæs og afslut. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter. Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed Page 1 of 5 Genlæs og afslut Genlæs information nedenfor og klik derefter på gem Bekendtgørelse om indgåede kontrakter Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed I.1)

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010.

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010. It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud Region Midtjylland 2010. 1 1 Indledning 1.1 Versionshistorie Version Dato Ansvarlig Status Beskrivelse 1.0 2010-05-04 HENSTI Lukket Definition

Læs mere

Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:147151-2015:text:da:html Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni Emne: Status vedr. Region Hovedstadens Vagtcentral

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni Emne: Status vedr. Region Hovedstadens Vagtcentral REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 Sag nr. 5 Emne: Status vedr. Region Hovedstadens Vagtcentral Bilag 1-2 Koncern Plan og Udvikling Enhed for Akut Medicin og

Læs mere

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf.

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf. Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet 28. maj 2014 Koncept for brugerportalsinitiativ Digital

Læs mere

Kravspecifikation OBS. ALLE nedenstående 36 minimumskrav SKAL være accepteret, ellers skal tilbud forkastes.

Kravspecifikation OBS. ALLE nedenstående 36 minimumskrav SKAL være accepteret, ellers skal tilbud forkastes. Kravspecifikation OBS. ALLE nedenstående 36 minimumskrav SKAL være accepteret, ellers skal tilbud forkastes. Minimumskrav Antal krav: 36 Krav til løsningen: 1. krav: Løsningen skal omfatte samtlige døre,

Læs mere

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Genudbud af NemRefusion Kontrakt om drift, vedligehold, videreudvikling af NemRefusion.

Genudbud af NemRefusion Kontrakt om drift, vedligehold, videreudvikling af NemRefusion. Genudbud af NemRefusion Kontrakt om drift, vedligehold, videreudvikling af NemRefusion. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/46718794.aspx Ekstern udbuds ID 311579-2014 Udbudstype Tildeling

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008. til Regionsrådets møde den 2.

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008. til Regionsrådets møde den 2. Region Midtjylland Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 23 Bilag: Konkrete tilretninger som følge af godkendelse

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. januar 2010 1. Resume Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nuværende fælles IT-løsning til elektronisk sags- og

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Rammekontrakt 17.17 om Vikarydelser.

Rammekontrakt 17.17 om Vikarydelser. Rammekontrakt 17.17 om Vikarydelser. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/37216550.aspx Ekstern udbuds ID 11918-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER

SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER PRÆKVALIFIKATIONSFASE EU-UDBUD NR. 2016/S 243-443517

Læs mere

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse. 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226608-2016:text:da:html -Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S 126-226608 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Tjenesteydelser

Tjenesteydelser Side 1 af 6 Tjenesteydelser - 445548-2016 17/12/2016 S244 - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud I. II. III. IV. VI. Danmark-Nykøbing Falster: Tekniske undersøgelser, analyser og

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Rentemestervej 8 By: København NV Postnummer: 2400 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Rentemestervej 8 By: København NV Postnummer: 2400 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nbaherik NO_DOC_EXT: 2017-014988 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: heba@advodan.dk

Læs mere

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt:

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt: NOTAT 2016.12.13 SDS MOWI/ABRA Version 1.0 Notat vedr. principper for telemedicin 1. Indledning Der er igennem de seneste år gennemført en række storskalaprojekter vedr. telemedicin. Især projektet TeleCare

Læs mere

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer

Læs mere

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM 3 HÅNDTER EJENDOMME, ORGANISATIONER OG AFTALER ONLINE Caretakerfm står for CaretakerFacilitiesManagement og er et it-værktøj,

Læs mere

Danmark-Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98058-2017:text:da:html -Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S 053-098058 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146924-2010:text:da:html DK-Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2010/S 97-146924

Læs mere

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281081-2010:text:da:html DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 155-285470

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 155-285470 Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 155-285470 1. I udbuddet efterspørges et antal mammografiapparater, samt leverance optioner. Er det muligt at tilbyde Mammografisystemer, uden at kunne tilbyde alle Leverance

Læs mere

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer NOTAT Dato Sagsnummer/dokument Fælles- og Kulturforvaltningen ITafdelingen 09-02-2015 2013-17156-10 IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Dette dokument

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning

Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning 1. Gældende lovgivning 2. Terminologi 1. Gældende lovgivning Sundhedsloven (lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010) Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240232-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Rammeaftalebilag A Generelle krav til opgavehåndtering

Rammeaftalebilag A Generelle krav til opgavehåndtering Rammeaftalebilag A Generelle krav til opgavehåndtering Side 1 af 7 Rammeaftalebilag C Generelle krav til opgavehåndtering Indledning Nærværende Rammeaftalebilag fastsætter mindstekrav, der gælder for udbud

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Århus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser 2016/S Udbudsbekendtgørelse

Danmark-Århus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser 2016/S Udbudsbekendtgørelse 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200911-2016:text:da:html -Århus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser 2016/S

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Danmark-København: Møbler 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Møbler 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136664-2017:text:da:html -København: Møbler 2017/S 072-136664 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU Del I:

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området.

Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området. Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/31344792.aspx Ekstern udbuds ID 224689-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud om digitalisering af værktøjer. Publiceret den 15. november 2013.

Spørgsmål og svar til udbud om digitalisering af værktøjer. Publiceret den 15. november 2013. Spørgsmål og svar til udbud om digitalisering af værktøjer Publiceret den 15. november 2013. Spørgsmål 1. Er det et krav at tilbudsgiver skal være SKI godkendt leverandør? 2. Der står i materialet at udbuddet

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler

Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler J.nr. 17/00156 Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 4 Lovgrundlag

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S Udbudsbeskrivelse Orientering Montage af om fjernaflæste målerudbud elmålere Prækvalifikation GEV A/S Maj 12014 Forsyning Helsingør A/S Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 8 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:61071-2016:text:da:html Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning 2016/S 038-061071 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

PET/CT-scanner, Nuklearmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital.

PET/CT-scanner, Nuklearmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital. PET/CT-scanner, Nuklearmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/39490648.aspx Ekstern udbuds ID 194609-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt

Læs mere

Faktaark for Byg og Miljø

Faktaark for Byg og Miljø 14. juni 2016 Faktaark for Byg og Miljø Overordnet beskrivelse og baggrund for Byg og Miljø Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 Byg og Miljø består af tre dele... 3 Byg og

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 29. oktober 2015 Emil Susgaard Mouritzen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud

Læs mere

Opgavebeskrivelse: Mystery Shopping på danske feriesteder

Opgavebeskrivelse: Mystery Shopping på danske feriesteder Opgavebeskrivelse: Mystery Shopping på danske feriesteder Baggrund og formål Analysen er del af delprojektet 20 særlige feriesteder, der har til formål at belyse potentialet for udvikling af turismen på

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet. Kravspecifikation

Miljø- og Fødevareministeriet. Kravspecifikation Kravspecifikation OM OPSÆTNING AF VILREG-SYSTEMET PÅ EN NY PROCESPLATFORM SAMT VEDLIGEHOLDELSE OG UDVIKLING AF VILREG- OG BIOTOPSYSTEMERNE Offentligt udbud 1 Indhold 1. INTRODUKTION TIL LEVERANDØREN...

Læs mere

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Undervisning B6 Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Generelt Hvem er Byggeweb? - Absolut største udbyder af projektweb i Danmark. - Fokuseret på byggebranchen. - Kvalificeret rådgivning

Læs mere

Indsamling af affald i Esbjerg Kommune.

Indsamling af affald i Esbjerg Kommune. Indsamling af affald i Esbjerg Kommune. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/38081673.aspx Ekstern udbuds ID 376473-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«.

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/47027098.aspx Ekstern udbuds ID 335357-2014

Læs mere