Overskrift Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE (DK)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE (DK)"

Transkript

1 Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande AABENRAA KOMMUNE (DK) Sundhedsfaglige vikarydelser. Levering af sundhedsfaglige vikarydelser til Aabenraa Kommune. CPV: , , 85420, 8542, , , 85300, ActivCare A/S Valby Langgade 7B 2500 Valby Mailadresse: Telefon:

2 Danmark-Aalborg: Installation af elektriske motorer, generatorer og transformere HEF ENERGITEKNIK A/S (DK) Indkøb af højspændingsanlæg af typen GIS 72,5kV til forsyningsnettet. Udbuddet omfatter levering og montering af krafttransformere til forsyningsnettet i Himmerland. CPV: SGB Ohmstrass 0 DE Regensburg TYSKLAND

3 Danmark-Aalborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support FLEX Udbud af Kunderegistrerings- og Bestillingssystem. Projektets leverancer er et led i FlexDanmarks digitaliseringsstrategi,»digitalisering«. Målet for projektet»kunderegistrerings- og Bestillingssystem«er, at udskifte FlexDanmarks nuværende kundeplatform med en ny kundeplatform som er baseret på standardkomponenter eller på et standardsystem. Den nye kundeplatform skal være fundamentet for implementering af de strategiske tiltag på digitaliseringssiden som er krævet i den offentlige sektor frem mod 205. Projektbeskrivelse af»kunderegistrerings- og Bestillingssystem«: ) Grundsystem: FlexDanmark ønsker at anskaffe en master database til registrering af kundedata og bestillinger inkl. proceslag til understøttelse af nuværende processer for registrering af kunder, bestilling af rejser samt opdateringer af nævnte data og rejser. Derudover skal der være integrationer til FlexDanmarks nuværende systemer og Front End (GUI) til Call Centrets servicemedarbejdere, således de kan foretage registreringer, bestillinger samt opdateringer af bestillingerne. 2) Registrering af kundedata og bestilling af rejser: Projektet skal levere et godt fundament for anvendelse og udstilling af borgervendt data. Det betyder, at det nye kunderegistrerings- og bestillingssystem skal være»master«for registrering af: Kundens stamdata (f.eks. navn, adresse) Kundens rejser (både bestilte og udførte) Kundens visiteringer. Formålet med dette er at kunne udstille borgernes brug af FlexDanmarks og hermed trafikselskabernes ydelser på f.eks. Borger.dk i takt med at både det offentliges og trafikselskabernes krav til digitale løsninger stiger. Systemet skal dermed også medvirke til via selvbetjeningsløsninger at skabe grundlag for erstatning af den kundekontakt, der sker i call centret i dag. Det nye system skal have en konkret og logisk datamodel, som samler data der i dag er spredt ud over mange forskellige systemer. Det nye system skal sikre, at der er overblik over logiske data og anvendelsen af gemt data i registrerings- og bestillingsprocesserne. Projektet skal ligeledes sikre, at alle processer til kunderegistrering og bestilling der findes i nuværende systemer, bliver stillet til rådighed i det nye system og at disse processer i videst mulig udstrækning automatiseres. 3) Integrationer til nuværende planlægningssystemer: Der skal bygges en tæt integration til FlexDanmarks nuværende systemportefølje samt til de systemer som benyttes til skolerejser. Målet med integrationen er, at kunne udstille alle typer af rejser, både Flexture, Handicap- og Patientkørsler samt eventuelle skolerejser for den enkelte borger. Dette gælder både for tidligere udførte samt bestilte rejser, ligesom statusopdateringer fra trafikplanlægningssystemer skal kunne registreres. FlexDanmark etablerer i de kommende måneder et integrationslag ved hjælp af en eksisterende Service Bus (Sonic) som leverandøren af»kunderegistrerings- og Bestillingssystem«skal bygge integration til. Der vil være tale om 4-6 integrationspunkter. Derudover ønsker FlexDanmark at det nye systems grænsesnit til eksterne

4 systemer, f.eks. offentlige visiteringssystemer er baseret på standardkomponenter. 4) Apps og Portaler: Ud over grundsystemet ønsker FlexDanmark option på udskiftning af en række eksisterende web portaler samt etablering af nye App løsninger til SMARTphones og tablets. Projektets mål er at stille målrettede portaler til rådighed for de forskellige operatører (institutioner, kørselskontorer etc.) samt til borgerne. Der kan læses nærmere om optionerne under punkt. II.2.2). Følgende eksisterende www løsninger forventes udskiftet: Portal til kundeadministration (kommunale og regionale kørselskontorer) Portal til bestilling (kommunale og regionale kørselskontorer/institutioner) Portal til bestilling af returkørsel (kommunale og regionale institutioner/behandlingssteder) Portal til borgere. Følgende nye portaler og App løsninger forventes etableret: App til Android og IOS mobil telefoner App til Tablets. Afgrænsninger og Afhængigheder Projektet leverer ikke integration til eksterne systemer som f.eks. kommunale visitationssystemer. Dog skal projektet levere et let tilgængeligt grænsesnit som kan stilles til rådighed for eksterne aktører. Projektet er afhængigt af, at FlexDanmark etablerer et integrationslag til at sende og modtage registreringer og opdatering af kunder og rejser imellem det nye system og nuværende back end systemer. Generel information: Projektet forventes udført i perioden..204 til med forventning om, at grundsystemet kan være leveret senest Der vil endvidere være en supportaftale vedrørende leverancen, som er gældende i 36 måneder fra levering. CPV: , , Netcompany A/S Grønningen København K 2

5 Danmark-Aalborg: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) AALBORG UNIVERSITY Modificering og suppleringskøb til eksisterende procesudstyr. Udstyret anvendes til forskningsformål. Opgradering og modificering af Emcore D 80 Metal-Organic Chemical Vapour Deposition (MOCVD) reactor. CPV: Agnitron Technology, Inc Edenvale Blvd, Suite Eden Prairie, MN USA

6 Danmark-Aalborg: Røntgenapparatur REGION NORDJYLLAND DEXA-knoglescannere. Indkøbet omfatter: stk. Hologic Horizon knoglemineralscanner med option på yderligere stk. I forhold til afdelingernes udnyttelse af udstyrets fulde funktionalitet gennem udstyrets levetid, er det afgørende, at der nødvendigvis er forenelighed mellem nyt og eksisterende udstyr. Det er et krav, at det er muligt at reanalysere tidligere scanningsresultater ved at importere disse så gamle og nye måleresultater kan sammenlignes. Herudover er det et krav, at det er muligt, at korrigere målepunkter i forhold til tidligere undersøgelser. Dette krav skal være opfyldt for nye scannere og i forhold til nye og eksisterende scannere. Herudover skal scanninger kunne udføres i henhold til nationale guidelines. Der lægges endvidere vægt på, at der kan foregå en løbende/dynamisk kalibrering under drift. Af hensyn til ergonomi og patienterne, er det et krav, at undersøgelser kan foretages ved rotation af røntgenrøret frem for at skulle vende patienten. Indkøb af udstyr fra andre end den oprindelige leverandør vil medføre et leverandørskifte som vil gøre det nødvendigt at anskaffe udstyr, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed vil medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse. I det konkrete tilfælde, kan kontrakten af tekniske grunde kun overdrages til én bestemt økonomisk aktør, jf. udbudsdirektivet, artikel 3, stk., litra b. CPV: 33000, Santax Medico A/S Bredskifte Allé 820 Aarhus V Telefon:

7 Danmark-Aarhus: Affaldscontainere og -spande INDKØBSAFDELINGEN TEKNIK OG MILJØ, AARHUS KOMMUNE Levering af affaldsbeholdere og -containere. Udbuddet omfatter beholder- og containermateriel, der anvendes i Aarhus Kommune til dagrenovation og papir, samt kompostbeholdere. Udbuddet er opdelt i 4 delaftaler: Deludbud : 2-hjulede plastcontainere 30/40 og 90 L Deludbud 2: 2-hjulede plastcontainere 240 L Deludbud 3: 4-hjulede containere i plast 660 L Deludbud 4: Kompostbeholdere. CPV: , , PWS Danmark Skejby Nordlandsvej Aarhus N Mailadresse: Telefon: Rubæk & Co. A/S Frydensbergvej 3660 Stenløse Mailadresse: Joca A/S Industrivej Vinderup Mailadresse: Telefon: Joca A/S Industrivej Vinderup Mailadresse: Telefon:

8 Danmark-Aarhus: Diagnostisk udstyr REGION MIDTJYLLAND, INDKØB OG MEDICOTEKNIK Hæmatologiudstyr med tilhørende udstyrsafhængige forbrugsvarer. Hæmatologiudstyr med tilhørende udstyrsafhængige forbrugsvarer. CPV: , 33240, Sysmex Danmark Lautruphøj Ballerup

9 Danmark-Aarhus: Spejle REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F Garniture og Care, udbudsområde N, N2, N4, S og S2. Rammekontrakten omhandler færdigprojektering, levering, montering og aflevering af Garniture og care produkter på udbudsområde N, N2, N4, S og S2 i forbindelse med byggeriet af Det Nye Universitetshospital (DNU) i Aarhus. Der er optioner på færdigprojektering, levering, montering og aflevering af fast specialinventar, komplet færdigt til brug på udbudsområderne N3, N5, S3, S4, S5, S6, B, B2, B4, B6, Forum, E3, AUH Skejby, Nyt Psykiatrisk Center i DNU samt Det Nationale Center for Partikelterapi. Udbuddet er gennemført i udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse efter EU's udbudsdirektiv. Kontrakten er tidligere forsøgt udbudt som begrænset udbud iht. udbudsdirektivet. Udbuddet blev dog annulleret, idet Region Midtjylland ikke modtog ansøgninger om prækvalifikation. CPV: , , , , , , , , Juul & Nielsen A/S Mølbakvej Lystrup

10 Danmark-Ballerup: Militærkøretøjer og dele til militærkøretøjer DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION (DALO) CPV: Militærkøretøjer og dele til militærkøretøjer.

11 Danmark-Ballerup: Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTIC ORGANIZATIONS (DALO) CPV: , Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe. Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende marint og andet udstyr.

12 Danmark-Birkerød: Modulopbyggede og transportable bygninger DANISH EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY'S (DEMA) CPV: Modulopbyggede og transportable bygninger. Scanvogn A/S Hovedvejen Hirtshals Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

13 Danmark-Esbjerg: Geografiske informationssystemer (GIS eller tilsvarende) ESBJERG KOMMUNE Geografiske informationssystemer (GIS eller tilsvarende). Kontrakten erstatter en eksisterende kontrakt vedrørende levering af licenser til Esbjerg Kommunes infrastruktur for geografisk information (GIS, Serverside) og dele af klientlicenserne. Det er vurderet, at det nuværende GIS-system på ESRI-platformen er det eneste system, der på nuværende tidspunkt kan opfylde Esbjerg Kommunes strategiske mål og forretningsmæssige behov. CPV: Informi GIS A/S 2920 Charlottenlund

14 Danmark-Esbjerg: Levering af data ESBJERG KOMMUNE Kontrakt på indkøb af dataleverancer og datauniverser til brug i Esbjerg Kommunes ledelsesinformationssystem. Indkøb af dataleverancer og datauniverser (OPUS LIS og DATA ASP) til brug i Esbjerg Kommunes ledelsesinformationssystem. CPV: KMD A/S Lautrupparken Ballerup Mailadresse:

15 Danmark-Esbjerg: Plejeinformationssystem ESBJERG KOMMUNE Kontrakt på EOJ system. Indkøb af omsorgsystem der underspøtter Esbjerg Kommunes forretningsprocesser i Sundhed og Omsorg. CPV: KMD A/S Lautrupparken Ballerup Mailadresse:

16 Danmark-Fredericia: Almindelig virksomhedsrådgivning ENERGINET.DK ( ) Markedsmodel 2.0 fase 2. Energinet.dk har i 204 igangsat en proces der har til formål at fremtidssikre markedsrammerne for det danske engrosmarked for el. Målet er at skabe bæredygtige elmarkedsrammer som kan understøtte den grønne omstilling. Processen foretages i tæt samarbejde med aktørerne i den danske elbranche. Processen løber over det næste års tid. CPV: Quartz+co Ryesgade 3A 2200 København N

17 Danmark-Frederikssund: Solcellemoduler FREDERIKSSUND KOMMUNE Solcelleanlæg i Frederikssund Kommune. Frederikssund kommune ønsker at etablere flere solcelleanlæg på samlet op til 32 kwp fordelt på en række offentlige bygninger i kommunen. Forventningen er at antallet af adresser ikke vil overstige 8. Det er forudsætning at de fysiske forhold eller andre nødvendige forhold på adresserne er solcelleegnet. Såfremt det viser sig at et eller flere af de planlægte steder ikke er solcelleegnet, vil projektet blive mindsket. Fysiske forhold vil blive undersøgt af bygherren i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet. Projektet er inklusiv projektering af anlæg, levering og montage samt to års service af anlægget. En deltaljeret beskrivelse vil være tilgængelig i udbudsmaterialet. CPV: , , Drivhuseffekten ApS Dr. Neergaards Vej 5A 2970 Hørsholm Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

18 Danmark-Glostrup: Transport af affald I/S VESTFORBRÆNDING Transport af affald fra genbrugsstationen i Gentofte Kommune. Tjenesteydelserne omfatter håndtering og transport af fyldte containere samt læsning og transport af haveaffald mv. fra genbrugsstationen beliggende i Gentofte Kommune. CPV: HCS Hvissingevej Glostrup Internetadresse:

19 Danmark-Hillerød: Ambulancetjenester REGION HOVEDSTADEN, DEN PRÆHOSPITALE VIRKSOMHED Ambulanceberedskab i Region Hovedstaden. Opgaven omfatter behandlingskrævende ambulancekørsel i henhold til Bekendtgørelse nr. 50 af »Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v.«og Sundhedsloven (LBK nr. 93 af med senere ændringer), samt andre opgaver relateret hertil. Ydelsen omfatter tilvejebringelse af et antal bemandede ambulancer (i det følgende kaldet beredskaber) med en defineret driftstid. Beredskaberne skal som minimum være bemandet med en ambulanceassistent og ambulancebehandler i henhold til BEK nr. 50 af Et nærmere specificeret antal beredskaber (PM-ambulancer) i hver delaftale skal som minimum bemandes med ambulanceassistent og ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner). Der skal desuden inden for hver delaftale tilvejebringes en eller flere XL-ambulancer med særlige krav til køretøj og udstyr. Beredskaberne skal varetage akut og planlagt ambulancekørsel i Region Hovedstaden, samt en mindre del af den liggende patientbefordring (sygetransport). En mindre del (mindre end 5 %) af kørslerne vil være til/fra lokaliteter udenfor Region Hovedstadens område. For Bornholm vil ydelsen dog omfatte akut og planlagt ambulancekørsel samt al liggende patientbefordring (sygetransport). Den øvrige liggende patientbefordring uden krav til behandling eller medicinsk overvågning (sygetransport) vil blive udbudt særskilt. Opgaven er udbudt i 6 delaftaler. Antallet af beredskaber i hver delaftale (angivet omregnet til døgnberedskaber) er dimensioneret ud fra på en vis delmængde af Region Hovedstadens samlede opgaver med udgangspunkt i basernes placering. Antallet af beredskaber i hvert område er i nedenstående omregnet til døgnberedskaber (fremgår desuden af bilag B). Driftstiden for beredskaberne er opdelt i følgende kategorier (omregningsfaktoren til døgnberedskaber er angivet i parentes): Døgnberedskaber med 24 timers opgavetid (indgår som døgnberedskab) Døgnberedskaber med 2 timers opgavetid (indgår som døgnberedskab) Deldøgnsberedskab, dag eller aften, 2 timer (indgår som 0,5 døgnberedskab). Deldøgnsberedskab på enkelte ugedage indgår ikke. Delaftale : Nord Vest: 6,5 døgnberedskaber Delaftale 2: Nord Øst Bornholm: 7,5 døgnberedskab Delaftale 3: Syd Vest: 6,5 døgnberedskaber Delaftale 4: Midt Øst: 6 døgnberedskaber Delaftale 5: Byen Vest: 8 døgnberedskaber Delaftale 6: Byen - Øst: 7 døgnberedskaber. Kontrakten indeholder rammevilkår for ændringer i beredskaberne i forhold til det udbudte basisniveau. Indenfor hver delaftale skal der tilvejebringes et antal faste baser. Krav til nærmere placering af baser fremgår af udbudsmaterialet. Beredskaberne vil have en primær tilknytning til et delområde ud fra deres base, men kan af AMK-vagtcentralen disponeres over hele Region Hovedstaden. Den primære tilknytning til en base består i, at beredskabet i driftstiden er hjemmehørende på en bestemt base. Basen er det sted, hvor beredskabet returnerer til efter endt opgaveløsning, såfremt det ikke disponeres til en ny opgave. Det står leverandøren frit for hvor at vælge placering af garageringsfaciliteter. Af hensyn til det samlede beredskab kan

20 ambulancerne i en kortere periode stationeres på et andet sted end den faste base (forkantsdisponering). Krav til udstyr i og indretning af ambulancerne vil følge EU-standarderne DS/EN 789 om ambulancer og ambulanceudstyr og DS/EN 865 om udstyr til patienthåndtering. Medicinsk udstyr (defibrilator/monitoreringsenhed) samt medicin stilles til rådighed af Region Hovedstaden. Kommunikationsudstyr til tale- og datatransmission mellem AMK-Vagtcentralen, hospitalerne og de præhospitale beredskaber, herunder ambulancer, stilles til rådighed af Region Hovedstaden og installeres i leverandørens køretøjer for regionens regning. Udstyret omfatter dels udstyr til disponering via det landsdækkende beredskabsnet (SINE) og dels udstyr til patientrelaterede data (Præhospital Patientjournal). Ambulancerne kan alene anvendes til et andet formål end nærværende kontrakt efter aftale med Region Hovedstaden. CPV: , , Falck Danmark A/S Polititorvet 780 København V Internetadresse: Falck Danmark A/S Polititorvet 780 København V Internetadresse: Falck Danmark A/S Polititorvet 780 København V Internetadresse: Falck Danmark A/S Polititorvet 780 København V Internetadresse: Københavns Kommune v/københavns Brandvæsen Bag Rådhuset København V Internetadresse: Københavns Kommune v/københavns Brandvæsen Bag Rådhuset København V Internetadresse: 2

21 Danmark-Hillerød: CT-scannere REGION HOVEDSTADEN, CENTER FOR ØKONOMI INDKØB PET/CT-scanner til Klinisk Fysiologisk Afdeling, Herlev Hospital. Levering, installation og idriftsætning af PET/CT-scanner. CPV: 33500, Siemens A/S Borupvang Ballerup

22 Danmark-Hillerød: Dieselolie (EN 590) LOKALBANEN A/S Levering af diesel (EN590), fyringsolie samt benzin og diesel. Levering af diesel (EN590), fyringsolie samt benzin og diesel diverse lokationer i Nordsjælland. CPV:

23 Danmark-Hillerød: Gammakameraer REGION HOVEDSTADEN, CENTER FOR ØKONOMI INDKØB SPECT-scanner og SPECT/CT-scannere til Hvidovre Hospital. Levering, installation og idriftsætning af styk SPECT-scanner og 2 styk SPECT/CT-scannere. CPV: 33620, Siemens A/S Borupvang Ballerup

24 Danmark-Hillerød: MR-scannere REGION HOVEDSTADEN, CENTER FOR ØKONOMI INDKØB MR-scannere til Rigshospitalet. Levering, installation og idriftsætning af 2 styk,5t MR-scannere til Rigshospitalet. CPV: GE Healthcare Danmark A/S Park Allé Brøndby

25 Danmark-Hillerød: Medicinsk udstyr REGION HOVEDSTADEN, CENTER FOR ØKONOMI INDKØB Elektroporationsgenerator til irreversibel elektroporesebehandling (IRE), Herlev Hospital. Levering af styk elektroporationsgenerator samt tilhørende forbrugsvarer. CPV: Neovitalis Aps Kastanie Alle Vanløse

26 Danmark-Hillerød: Monitorer REGION HOVEDSTADEN Patientmonitorer til hospitaler og institutioner hjemmehørende under Region Hovedstaden. Levering, indtransport, opstilling, installation og tilslutning af patientmonitorer og øvrigt tilbehør. CPV: , 33950, ViCare Medical A/S Birkerød Kongevej 50B 3460 Birkerød GE Healthcare Danmark A/S Park Allé Brøndby

27 Danmark-Hillerød: Røntgenapparatur REGION HOVEDSTADEN, CENTER FOR ØKONOMI INDKØB Røntgenudstyr til Hvidovre Hospital. Levering, installation og idriftsætning af styk DR-rum samt styk kombineret DR- og gennemlysningsrum til Hvidovre Hospital. CPV: Santax Medico A/S Produktionsvej Glostrup

28 Danmark-Hjørring: Bankydelser HJØRRING KOMMUNE Hjørring Kommunes daglige bankforretninger. Finansielle tjenesteydelser i forbindelse med Hjørring Kommunes daglige finansielle forretninger. CPV: Danske bank A/S Strødamsvej København Ø

29 Danmark-Hobro: Sand MARIAGERFJORD KOMMUNE Udendørs lege- og læringsmiljøer (Finderuphøj Skole). Udarbejdelse af helhedsplan for lege- og læringsmiljøer og efterfølgende etablering af prioriterede miljøer ved Finderuphøj Skole. Budgetrammen er på DKK, og tilbud herover er uantagelige. CPV: 42000, , , , , , , , , HAGS A/S Lyngbyvej, Købenahvn Ø

30 Danmark-Hobro: Sand MARIAGERFJORD KOMMUNE Lege/aktivitetsredskaber til forplads til Sundhedscenter Vojens. Opgaven består i projektering, levering og opsætning af lege/aktivitetsredskaber på forplads til Sundhedscenter Vojens, Rådhuscenteret 7, 6500 Vojens. CPV: 42000, , , , , , , , , Noles A/S Brogesvej Bording

31 Danmark-Hobro: Sand MARIAGERFJORD KOMMUNE Etablering af legeplads i Børnehaven Prinsen. Opgaven omfatter renovering og udvudelse/indretning af legeplads i hhv. børnehave og vuggestue. Der er en økonomisk ramme på DKK eksklusiv moms og optioner, og tilbud herover er uantagelige. CPV: 42000, , , , , , , , , Kompan Dica C.F. Tietgens Boulevard 32 C 5220 Odense SØ

32 Danmark-Holstebro: Rengøring af lokaler BOLIGSELSKABET»SCT. JØRGEN«, HOLSTEBRO Boligslekabet»Sct. Jørgen«Holstebro. Rengøring af fællesområder i 23 afdelinger med 28 bebyggelser i alt boliger. CPV: 90900, , Tom's Rengøring ApS Brovej Viborg Mailadresse:

33 Danmark-Horsens: Bortskaffelse af husholdningsaffald HORSENS KOMMUNE Udbud af kildesorteret emballageaffald. Horsens Kommune ændrer over de kommende år store dele af kommunens affaldssystem for dagrenovation. Som et led i fra 208 at opnå, at mindst 45 % af dagrenovationen indsamles til genanvendelse eller anden materialenyttiggørelse er det planen at etablere kildesortering i 4 fraktioner: emballageaffald (metal, plast og glas) papir/karton organisk dagrenovation restaffald. Horsens Kommune forventer at opstarte indsamling af emballageaffald og vil umiddelbart herefter have behov for at få transporteret, sorteret og anvendt blandet emballageaffald. Horsens Kommune ønsker med dette udbud at finde en virksomhed, der kan varetage opgaven med sikre høj grad af genanvendelse af blandet emballageaffald af plast, metal og glas, efter at det er indsamlet af Horsens Kommune. CPV: , , Dansk Affald A/S Tingvejen 6500 Vojens Telefon:

34 Danmark-Horsens: Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension INDKØBSFÆLLESSKABET FOR HEDENSTED, HORSENS OG ODDER KOMMUNER Udbud af Forsikringer til Horsens Kommune. Udbud af den samlede forsikringsportefølje for Horsens Kommune. CPV: If Skadeforsikring, filial af Skadeförsäkring AB Stamholmen Hvidovre Internetadresse: Gjensidige Forsikring, Dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge A. C. Meyers Vænge København SV Internetadresse: Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej København V Internetadresse: Gjensidige Forsikring, Dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge A.C. Meyers Vænge København SV Internetadresse: Gouda Rejseforsikring, under Gjensidige Forsikring, Dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge A. C. Meyers Vænge København SV

35 Danmark-Hvalsø: Forsikringstjenester LEJRE KOMMUNE Indgåelse af forsikringsaftaler. Lejre Kommune har indgået forsikringskontrakter indenfor områderne: A: Bygning-, Løsøre- og Entrepriseforsikring B: Erhvervs- og produktansvarsforsikring C: Motorkøretøjsforsikring D: Arbejdsulykkesforsikring, katastrofedækning E: Kriminalitetsforsikring F: Kommunal ledesansvarsforsikring G: Kollektiv Ulykkesforsikring H: Årsrejseforsikring I: All-risk, kunstforsikring J: Sø- og kaskoforsikring K: Forureningsforsikring Forsikringskontrakterne træder i kraft..205 og er etableret for en 3-årig periode med ret til forlængelse i op til 2 x år. CPV: , , , , Protector Forsikring Kalvebod Brygge København Telefon: Protector Forsikring Kalvebod Brygge København Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København Topdanmark Borupvang Ballerup AIG Osvald Helmuths Vej Frederiksberg AIG Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Gjensidige

36 A.C. Meyers Vænge København SV Gouda A.C. Meyers Vænge SV København SV Topdanmark Ballerupvang Ballerup Gjensidige A.C. Meyers Vænge København SV Mailadresse: Telefon: Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV 2

37 Danmark-Hvidovre: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support FORSVARETS KONCERNFÆLLES INFORMATIKTJENESTE (DK) Rammeaftale vedrørende udvikling og vedligeholdelse af Forsvarets SAP-baserede BI-løsning (DeMars). Forsvarets Business Intelligence (BI) sektion er organisatorisk forankret i afdelingen DeMars Udvikling (DeMars DU), og har ansvaret for at udvikle rapporteringsløsninger, cockpits, samt at understøtte strategi-/forretningsprocesser, herunder hjælpe med at få ledelsesinformation forankret i Forsvaret. Kontrakten omfatter IT-konsulentydelser indenfor rådgivning, udvikling, drift og vedligeholdelse af Forsvarets SAP BI-løsning. Konsulentassistancen skal ydes til følgende 3 overordnede opgaver og områder: ) Udvikling af BI-løsninger til Forsvarets forretningsområder: a) formidling af forretningsbehov for systemunderstøttelse til Forsvarets leverandør b) deltage, bidrage og rådgive ved specificering og implementering af forretningens behov til egentlige BI-løsninger c) yde specialiseret støtte til BI-sektionen, indenfor de enkelte forretningsområder der understøttes med BI (pt. økonomi, logistik og HR) d) gennemførelse af små og store komplekse vedligeholdelsesopgaver (incidents og changes) i samarbejde med forretningen og Forsvarets leverandør e) medvirke til sikring og forestå tværgående koordination mellem BI-udvikling i de enkelte forretningsområder f) deltage i den løbende vedligeholdelse af BI-løsningsarkitekturmodel g) deltage, bidrage og rådgive i, at ændringer til BI-løsningen passer ind i den eksisterende integrerede løsning h) medvirke ved udarbejdelse af komplekse rapporteringsløsninger på de enkelte forretningsområder (økonomi, logistik og personale/hr) i) samarbejde med leverandøren af Forsvarets BI-løsning om re-modellering, optimering og videreudvikling af den eksisterende BI-løsning på baggrund af forretningens behov j) deltage, bidrage og rådgive i analyser af frontend-værktøjer k) deltage, bidrage og rådgive omkring autorisationer, herunder vurderinger af afledte konsekvenser for den valgte tilgang l) deltage, bidrage og rådgive i udvikling samt opdatering af BI-dokumentationsmodellen m) deltage, bidrage og rådgive i kvalitetssikringen af Forsvarets BI-løsning, herunder test og testmetoder i BI n) deltage, bidrage og rådgive omkring brugen og videreudviklingen af løsninger baseret på SAP BW Integrated Planning, samt o) løse ad hoc opgaver defineret af Forsvarets sektioner og/eller afdelinger. 2) Opgaver i forbindelse med driftsrelaterede udfordringer, performanceoptimering og opfølgning på driftsstatus: a) medvirke ved opdatering af SAP BW-systemer b) deltage, bidrage og rådgive omkring driftsrelaterede problemstillinger og udfordringer, herunder performanceoptimering og opfølgning på driftsstatus, samt c) løse driftsrelaterede ad-hoc opgaver. 3) Udviklingsprojekter relaterende til SAP BI: a) deltage, bidrage og rådgive i udvalgte IT-projekter, som vedrører SAP BI

38 b) deltage, bidrage og rådgive i at skabe sammenhæng mellem Forsvarets IT-Strategi og SAPs strategier inden BI-området c) medvirke til, at udviklingsprocessen i BI-løsningen er forankret i det eksisterende setup og understøttes af SAP's strategi på området d) bidrage og rådgive med teknisk indsigt ved udarbejdelse af notater e) deltage, bidrage, rådgive samt gennemføre tekniske Proof of Concept sammen med Forsvarets forretningsområder f) medvirke til udarbejdelse af roadmap til ledelsesinformation og rapportering i Forsvaret g) deltage, bidrage og rådgive i vurderingen af nye funktionalitets (fx SAP Business Objects) muligheder for integration i eksisterende BI-løsning h) deltage, bidrage og rådgive omkring brugen og udviklingen af SAP Portals, herunder integration til fx Microsoft produkter, såsom Sharepoint i) deltage, bidrage og rådgive i modning af udvalgte og komplekse udviklingsprojekter relaterende til BI specifikt og ledelsesinformation generelt j) deltage, bidrage og rådgive i arbejdet med BI-visionen, strategimodeller, governance og datamodellering k) deltage, bidrage og rådgive omkring opbygningen af Forsvarets IT-strategi, samt l) bidrage til kompetenceudvikling af Forsvarets medarbejdere på BI-området, fx via sidemandsoplæring. Arbejdssproget er dansk, og konsulentassistancen skal ydes på dansk i skrift og tale. CPV: Affecto Denmark A/S DK Lyngbyvej København Ø Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab DK Weidekampsgade København S Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Gavdi A/S DK Gyngemose Parkvej Søborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: NNIT A/S DK Østmarken 3A 2860 Søborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter 02.15 Teknologispecifikke it-kompentencer på timebasis 02.16 Teknologispecifik it-assistance i projektorganiseret form 02.18 It-løsninger og vedligehold 02.19

Læs mere

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146924-2010:text:da:html DK-Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2010/S 97-146924

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005 Ledig 28. februar 2005 Født 1968 Civilstand Gift, 2 børn IT-erfaring Siden 1988 Personprofil Gunnar har gennem de seneste 15 år arbejdet med mange forskellige aspekter af systemudvikling inden for en bred

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING HELGE PRÆSTGAARD CARLSEN, REGION SYDDANMARK TORBEN HØY CHRISTENSEN, CSC SCANDIHEALTH Præsentation Et indlæg om styring af et kompleks projekt.

Læs mere

Lokalisering og emneidentifikation

Lokalisering og emneidentifikation Lokalisering og emneidentifikation Henrik Stilling It-arkitekt Service Logistik www.regionmidtjylland.dk Introduktion Henrik Stilling henrik.stilling@stab.rm.dk It-arkitekt i Region Midtjylland siden 2008

Læs mere

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM 3 HÅNDTER EJENDOMME, ORGANISATIONER OG AFTALER ONLINE Caretakerfm står for CaretakerFacilitiesManagement og er et it-værktøj,

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Kundens IT miljø - Region Midtjylland

Kundens IT miljø - Region Midtjylland Kundens IT miljø - Region Midtjylland af Peder Thorsø Lauridsen, it-arkitekt, Arkitektur og Design. Revideret 16. maj 2011. Kundens IT miljø - Region Midtjylland Overordnet beskrivelse af it-installationen

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog IT-Ydelseskatalog April 2011 /PEM pem@itcsyd.dk Side 1/14 - Deres ref.: Vores ref.: Indholdsfortegnelse IT-Ydelseskatalog... 1 Indledning... 3 IT organisation... 3 Afdelingstruktur... 3 Adgang/Licenser

Læs mere

Forretningssystemer - Trends og tendenser

Forretningssystemer - Trends og tendenser Forretningssystemer - Trends og tendenser 7. april 2011 Herbert Nathan Hvad jeg vil forsøge at besvare Hvordan har virksomhederne investeret i forretningssystemer over de seneste par år? Hvilke er de væsentligste

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015 - Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU 12. Marts 2015 1 Kort om Atea Børsnoteret på Oslo børs Samlet omsætning på 25 mia. NOK. - heraf 5,9 mia. DKK i Danmark (2014) Koncernen er

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013 Aarhus November 2013 Sagsnr. 057017-0001 tbr/tbr/hai Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013 Lolland forsyning A/S har modtaget følgende spørgsmål til udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler.

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler. DataHub I sommeren 2009 startede vi på baggrund af Klima- og Energiminsiterens beslutning projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. I April 2012 er det planen,

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Fra idé til drift i praksis!

Fra idé til drift i praksis! Fra idé til drift i praksis! Design Coordination @ITIL Dagen 2014, 3/12-2014 JonasEllegaard ServiceManagement Om mig } Ansvarlig for Leverandørstyring } Skabe værdi } Systemetableringsprocessen } ITIL

Læs mere

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps DK København: Apparatur til angiografi H:S RIGSHOSPITALET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: EU2006/S 6 7607. 2 stk. anlæg for coronar angiografi, monoplan. CPV: 33720. KONTRAKTEN:

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

NNIT Empower Patients

NNIT Empower Patients NNIT Empower Patients Telemedicinsk løsning med OpenTele Malene Hjelm-Svennesen Industry expert, Healthcare NNIT A/S kort fortalt Datterselskab af Novo Nordisk A/S Hovedkontor i Søborg NNIT er en af Danmarks

Læs mere

GetOrganized for SharePoint

GetOrganized for SharePoint GetOrganized for SharePoint Case: Forsikring & Pension, Effektive sagsgange og smidig formidling af information på én platform Michael Ekegren Manager mek@netcompany.com Søhuset, Hørsholm 11.11.2008 Version

Læs mere

Indhentning af tilbud på digital pasløsning

Indhentning af tilbud på digital pasløsning NOTAT Fra: Stefan Ising 17. september 2015 Indhentning af tilbud på digital pasløsning 1. Indledning Fredensborg Kommune inviterer interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud på en koncessionsaftale

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science Firmapræsentation Vidste du det? Scott er navnet på en Oracle-bruger, der som standard installeres i Oracle databaser Opkaldt efter Bruce Scott, der var en af de første ansatte i Oracle, og som var med

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S Udbudsbeskrivelse Orientering Montage af om fjernaflæste målerudbud elmålere Prækvalifikation GEV A/S Maj 12014 Forsyning Helsingør A/S Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 K E N D E L S E Sygeplejerskernes Vikarbureau ApS (selv) mod Region Midtjylland (selv) Klagenævnet har den 8. februar 2013

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps Wizdom med forretningsapplikation 1 Wizdom Business Apps Dan Thomsen 1 Dan Thomsen Har arbejdet med forretnings applikationer til SharePoint med store danske og internationale virksomheder Har arbejdet

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 03.07.2013 fået 17 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 03.07.2013 fået 17 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 04.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

OVERBLIK Gennem de seneste 20+ år har jeg med succes planlagt og styret komplekse program/projekt change implementeringer:

OVERBLIK Gennem de seneste 20+ år har jeg med succes planlagt og styret komplekse program/projekt change implementeringer: JIM MORRIS PROJECT/PROGRAM MANAGER OG PPM/PMO KONSULTANT dk.linkedin.com/in/jimmorris contact@raedan.com Bor omkring Horsens men kan arbejde over hele landet inkl. Kbh. området Åben for konsulentarbejde

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

Hvor mange Fi6670i og Fi6140Z har Silkeborg Kommune i dag? (Ajourføring af parameteropsætning (Versioner & Releases))

Hvor mange Fi6670i og Fi6140Z har Silkeborg Kommune i dag? (Ajourføring af parameteropsætning (Versioner & Releases)) Nr Reference Spørgsmål Svar 1 Bilag D, Afsnit B (Separatorark) Tværgående, Tekniske Krav Er det muligt at modtage eksempler på alle varianter af separatorark der benyttes i dag? I dag anvendes separatorark

Læs mere

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet,

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet, NOTAT Projekt Udbud af økonomi- og lønsystem Kunde Odsherred Kommune Dato -09-12 Til Offentliggørelse på hjemmesiden Fra Odsherred Kommune 1. Spørgsmål svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Vi kan se, at udbudsmaterialet

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere