Forfatter:.. Jimmy Marcus Larsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forfatter:.. Jimmy Marcus Larsen"

Transkript

1 1

2 2

3 Titel: Tema: Projektperiode: Projektgruppe: Vejleder: Kontekstsensitiv talegenkendelse i computerspil Formaliserede og uformaliserede sprogformer INF3 i304a Keld Pedersen Synopsis: Projektets overordnede mål har været at udvikle et computerspil, der har talegenkendelse som en central interaktionsform, samtidig med at de tekniske svagheder der normalt forbindes med talegenkendelse usynliggøres. Det tværfaglige teoretiske grundlag inkluderer blandt andet en sprogvidenskabelig tilgang til design af computerspil, mens der metodisk anvendes forskellige innovationsfremmende teknikker i en iterativ proces. Det konkrete resultat er et computerspil, hvor målet blandt andet er oplæring af ninjaelever ved hjælp af talekommandoer, der af eleverne fortolkes i henhold til den kontekst de befinder sig i. Talegenkendelsesteknikken er altså ikke forbedret i forbindelse med den direkte genkendelse, men derimod ved at pragmatiske forhold vægtes højt i meningstilskrivningen af de genkendte ord. Både spillet og den tilhørende talegenkender, er implementeret på den håndholdte spillekonsol Nintendo DS, ved hjælp af omkring linjer objektorienteret C++. Forfatter:.. Jimmy Marcus Larsen Oplagstal: 4 Sideantal: 110 (ekskl. forside, bilag og blanke sider) Kodelinjer: Ca (ekskl. blanke linjer) Web-side: Her findes prototyper, kildekode, rapport i pdf-format, og billeder og film fra spillet. 3

4 Forord Jeg har skrevet denne projektrapport på informatikuddannelsens femte semester, som dokumentation for projektet kontekstsensitiv talegenkendelse i computerspil. Jeg har lavet projektet alene, og det vil jeg gerne bruge et par linjer på at forklare, da det tilsyneladende ikke sker så tit. Der er flere grunde til, at jeg valgte at skrive alene, men den mest tungtvejende er at min store interesse for computerspil ikke findes tilsvarende hos de andre studerende. Jeg vil arbejde med computerspil, hvor det er muligt, uanset om jeg må gøre det alene. Andre årsager til mit valg er, at arbejdsdelingen på tidligere semestre der har vist mig at jeg sagtens kan lave et projekt alene, og ikke mindst at jeg ved at skrive alene kan bruge mindre tid på universitetet og mere tid hjemme hos min søn på snart to år. Der er en række mennesker som fortjener en stor tak. Først og fremmest skal min kæreste have tak for på trods af travlhed med specialeskrivning at tage sig tid til at diskutere mit projekt og læse korrektur på det. Det har været en stor hjælp. Dernæst skal brugerne på web-stedet Play:Right.dk have tak for altid at være villige til diskussion. Selvom jeg ikke har diskuteret dette projekt med dem, har mange af deres diskussioner inspireret mig. Til sidst skal Nintendo DS flashkort-udviklerne NeoFlash.com have tak for at tro på at jeg kunne lave talegenkendelse til Nintendo DS, og for at sponsere et flashkort til hjælp med udviklingen. 4

5 Læsevejledning Projektrapporten er opdelt i fem dele. Den første og korte del I, indeholder indledning, problemstilling og afgrænsning. Del II indeholder projektets teoretiske grundlag opdelt i tre kapitler og en delkonklusion. I tredje del beskrives de anvendte metoder, og i del IV beskrives, analyseres og diskuteres det spil der er projektets mest konkrete resultat. Del V indeholder en konklusion og en perspektiverende diskussion, og til sidst findes litteraturliste, softwareliste og bilag. Undervejs er der henvist til kilder fra litteraturlisten på følgende måder: [Forfatter, År, sidetal eller kapitel] Er der tale om et opslagsværk udskiftes forfatter med opslagsværkets navn, mens årstal udelades og sidetal udskiftes med et søgeord - altså i stedet [Opslagsværk, søgeord]. Der henvises til softwarelisten sådan: (Udvikler, År) Hvor titlen fremgår af teksten. I softwarelisten findes henvisninger til websider eller bøger der omtaler softwaren, som ofte er et spil. Hvad angår selve teksten i rapporten er det værd at bemærke brugen af han eller hun, som erstatning for spilleren, for at undgå kluntede sætninger. Tidligere definerede begreber vil desuden være skrevet med kursiv, for at undgå om- eller gendefineringer. 5

6 Indholdsfortegnelse I. INDLEDNING PROBLEMSTILLING AFGRÆNSNING...13 II. TEORI SPROG SEKS PERSPEKTIVER Fonetik Fonologi Morfologi Syntaks Semantik Semiotik Pragmatik Sprog som handling OPSUMMERING STEMMEBASERET INTERAKTION TALEGENKENDELSE TALESYNTESE DIALOGMANAGEMENT Multimodalitet OPSUMMERING COMPUTERSPIL MENINGSFULD LEG DESIGN SYSTEMER INTERAKTIVITET HÅNDHOLDTE COMPUTERSPIL OPSUMMERING TEORETISK DELKONKLUSION...46 III. METODE SYSTEMUDVIKLING DESIGN AF PROJEKTETS SYSTEMUDVIKLINGSMETODE Prototyping OPSUMMERING UDVIKLING AF COMPUTERSPIL INDIE DEVELOPER DESIGNDOKUMENTET OPSUMMERING INNOVATION TECHNOLOGY INSPIRATION

7 8.2 LUDIC ENGINEERING OPSUMMERING METODISK DELKONKLUSION FRAVALGTE METODER OG ULEMPER VED DE VALGTE...66 IV. DESIGN FILOSOFI TECHNOLOGY INSPIRATION OG MARKEDSANALYSE Nintendogs Rainbow Six og SOCOM Strange Adventures in Infinite Space og Weird Worlds OPSUMMERING SYSTEM SYNTAKTISK OPBYGNING Missioner Venner og fjender SEMANTISK OG PRAGMATISK OPBYGNING OPSUMMERING INTERAKTION TAKTILT INPUT STEMMEBASERET INPUT OUTPUT MENINGSFULD LEG CONVERSATION FOR ACTION OPSUMMERING TEKNIK TALEGENKENDELSE OPSUMMERING PROTOTYPER NUMMER NUMMER NUMMER OPSUMMERING V. KONKLUSION PERSPEKTIVERENDE DISKUSSION LITTERATURLISTE BØGER ARTIKLER OG OPSLAGSVÆRKER SOFTWARELISTE SPIL VÆRKTØJER BILAG A INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET

8 8

9 Del I INDLEDNING Only those who try will become Kimahri Ronso, Final Fantasy X Under temaet formaliserede og uformaliserede sprogformer, er vi på INF3 blevet opfordret til at udvikle innovative computersystemer, der udfordrer normerne indenfor traditionel menneske-maskine interaktion. Hertil er det et krav at de udviklede systemer udnytter sprog eller tekst som data eller interaktionsmedium, hvilket gennem semestrets tilhørende kurser fører til et krav om udnyttelse af stemmebaseret in- eller output. Et semester der opfordrer til innovation, er et semester med stor emnefrihed. Der har været mulighed for at udvikle et væld af forskellige systemer, hvorom fællesnævneren skulle være brugen af stemmebaserede interaktionsformer i nye kontekster. Valget af kontekst var semestrets første store udfordring - ikke blot skal stemmebaseret interaktion være mulig, den bør også være den optimale interaktionsform i den valgte kontekst. Det er let at forestille sig systemer som uden større tilpasning ville kunne indføre stemmebaseret interaktion, men det er ofte ligeså let at demonstrere hvordan interaktionen alligevel vil fungerer bedre med traditionelle in- og outputformer som mus, keyboard og skærm. Tilmed er stemmebaseret interaktion, herunder både talegenkendelse og -syntese, endnu ikke en fejlfri og uproblematisk teknologi. Det sætter nogle begrænsninger, som gør at eksempelvis systemer der anvendes under risikofyldte forhold, endnu ikke bør implementere stemmebaseret interaktion som en primær interaktionsform. Valget af en kontekst hvorunder disse forhold kan accepteres er altså nødvendig, hvis der skal være forhåbninger om reel og praktisk anvendelse af systemet. Mit valg af kontekst er computerspil. Et medie der altid søger innovative idéer og nye veje at gå - et kendetegn der gør computerspil til den perfekte kontekst at udvikle et system i på dette semester. 9

10 Stemmebaseret interaktion er dog blevet brugt i computerspil siden 1978, hvor Magnavox spillemaskine Odyssey 2 indførte primitiv talesyntese. I de seneste år er talesyntese dog blevet brugt mindre og mindre, da mere lagringsplads og hukommelse har muliggjort opbevaring af længere talesekvenser af højere og mere overbevisende kvalitet end syntetisk tale. Talegenkendelse blev i et kommercielt computerspil første gang set i 1999, hvor det i spillet Seaman (Sega, 1999) var muligt at føre en samtale med bizarre fiskelignende væsner med menneskeansigter. Senest er talegenkendelse anvendt i blandt andet SingStar (Sony, 2004) hvor spilleren får point for at synge godt, i Mario Party 6 (Nintendo, 2004) hvor talekommandoer blandt andet bruges til at kaste bomber efter modstanderne, og i Nintendogs (Nintendo, 2005) hvor hunde kan dresseres ved hjælp af talekommandoer. Det er altså ikke hvad som helst, der kan kaldes innovativ brug af stemmebaseret interaktion i computerspil, men med kun omkring et par håndfulde udgivne spil der involverer talegenkendelse er området relativt uudforsket, og indbyder til nye måder at anvende teknikkerne på, hvad der netop har været mit mål med projektet. Talesyntese er som nævnt endnu optagne talesekvenser underlegen, men selv i dag er der maskiner hvor mængden af lagringsplads og hukommelse gør at talesyntese alligevel har sine fordele. En sådan maskine er Nintendo s håndholdte spillekonsol Nintendo DS, der med sin begrænsede hukommelse og dyre lagringsplads 1 ikke egner sig til lange og optagne talesekvenser. Samtidig har Nintendo DS en indbygget mikrofon, og kan heraf håndtere talegenkendelse, og maskinen er af Nintendo lanceret med det mål at stimulere udviklingen af nye innovative spil, hvorfor den også har andre særlige egenskaber - bl.a. to skærme hvoraf den ene er trykfølsom. Det er en maskine som jeg derfor mener, er perfekt som platform for udviklingen af et Figur 2: Nintendo DS, innovativ hardware skal motivere til udviklingen af innovativ software Figur 1: Seaman (Sega, 1999) var det første kommercielt udgivne spil med talegenkendelse computerspil der udnytter stemmebaseret interaktion på en ny måde. 1 Flash hukommelse er i modsætning til f.eks. optisk lagring ikke billigt. 10

11 Jeg nævnte tidligere, at den stemmebaserede interaktion selvfølgelig skal være en fordel, i forhold til brugen af eksempelvis mus, keyboard og skærm. Det er her flere af de spil der findes på markedet i dag, som anvender talegenkendelse, har problemer, fordi kommandoerne ligeså vel kunne være udført med knapper og musebevægelser. Den åbenlyse løsning er at opfinde et helt nyt spilkoncept - en type spil der ikke tidligere er set, og hvor interaktion via tale vil virke naturligt. Det var f.eks. hvad Sega gjorde i Seaman (Sega, 1999) hvor almindelig samtale (med en fisk ) var det centrale i spillet. En anden løsningsmulighed er at tage et mere traditionelt spilkoncept, og lade spilleren kontrollere flere eller andre dele af det end sædvanligt, for på den måde at give spilleren en helt anden oplevelse med spiltypen. Det kunne eksempelvis være, at lade spilleren styre trænerens råb fra sidelinjen i et fodboldspil. Skal stemmebaseret interaktion være en fordel, er innovation dermed ikke blot en mulighed - det er en nødvendighed. Enten skal der findes et nyt spilkoncept, eller et eksisterende skal omtænkes. Valget af Nintendo DS som platform medfører dog, at de tekniske svagheder i forbindelse med talegenkendelse (eksempelvis upræcis eller langsom genkendelse) bliver endnu større - maskinen har ikke overvældende meget regnekraft 2, og dens mikrofon er ikke på højde med hvad de fleste folk har til deres pc. Min opfattelse er tilmed at eksisterende talegenkendelsesteknik i forvejen blokerer for optimal udnyttelse af talegenkendelse i spil (og alt anden software), fordi den er for upræcis og svag mod forandringer. Med Nintendo DS er de tekniske svagheder endnu mere markante, hvorfor det umiddelbart kan virke som et dårligt valg af platform. Mit mål har dog ikke været at forbedre brugen af talegenkendelse i spil gennem teknikken alene. Talegenkendelse er i forvejen ikke et forsømt forskningsfelt indenfor computer science, så det er ikke sandsynligt at jeg kan gøre en forskel her, og programmering og tekniske løsninger er heller ikke centralt for semestret. I stedet vil jeg lade svaghederne udgøre en del af spillet, sådan at spilleren enten ikke opdager dem eller på anden vis ikke opfatter dem som frustrerende. På den måde er Nintendo DS et godt valg af platform, da den motiverer til bedre brug af talegenkendelse via ikke-tekniske (eller teknisk simple) midler. 2 Målt i Mhz har den én CPU på 66Mhz og en anden CPU på 33Mhz. 11

12 1 Problemstilling Med semestrets og projektets grundlæggende mål fremlagt, kan den centrale problemstilling nu formuleres således: Hvordan designes et computerspil der har stemmebaseret interaktion som en primær interaktionsform, sådan at dette samtidig udgør den optimale interaktionsform uden at synliggøre de tekniske svagheder? Herunder kan følgende delproblemer opstilles for at strukturere arbejdet med hovedproblemet: Hvad er stemmebaseret interaktion? o Besvarelsen af dette spørgsmål skal belyse den teoretisk og praktiske side af stemmebaseret interaktion. Herunder hvordan sprog og tale kan defineres, samt hvordan det genskabes og genkendes digitalt i og af en computer. Hvordan designes et godt computerspil? o Besvarelsen af dette spørgsmål skal berøre den teoretiske del af computerspil, samt belyse den mere praktiske eller metodiske side af sagen. Herunder hvordan et teoretisk grundlag kan danne en begrebsmæssig ramme om en analyse af spil, samt hvordan samme teori kan anvendes praktisk i designprocessen. Hertil kommer to mindre spørgsmål affødt af to for dette semester særlige forhold: Hvordan skabes innovation? o Besvarelsen af dette spørgsmål skal give konkrete anvisninger i hvordan et innovativt produkt eller en innovativ løsning skabes. Herunder vil en række forskellige metoder blive berørt, og nogle få vil blive belyst nøjere samt anvendt i praksis. Hvordan udvikles computerspil af én person alene? o Besvarelsen af dette spørgsmål skal give konkrete anvisninger i håndtering af en udviklingsproces med kun én person involveret, samt i hvordan de deraf begrænsede ressourcer udnyttes sådan at spillet ikke lider kvalitetsmæssigt. Min strategi for udarbejdelsen af hele dette studieprojekt, og for besvarelsen projektets overordnede problemstilling, har været først at besvare de fire delspørgsmål metodisk og teoretisk. Det vil sige gennem studier og bearbejdelse af forskelligartet teori og relevante metoder. Resultatet af dette arbejde er derefter blevet praktisk anvendt under udviklingen af en prototype på et computerspil der anvender stemmebaseret interaktion. Målet med 12

13 udviklingen af spillet har været at besvare problemstillingen, og kan deraf ses som et eksperiment der skulle lede frem til et konkret eksempel på hvordan stemmebaseret interaktion kan være en optimal og primær interaktionsform i et computerspil, sådan at tekniske svagheder ikke samtidig bliver tydeliggjort. Inden jeg tager de første skridt i besvarelsen af projektets problemstilling, nemlig præsentationen af det teoretiske grundlag, vil jeg kort afgrænse projektet. 1.1 Afgrænsning Den vigtigste begrænsning for projektet findes i omfanget af det produkt der skal udvikles. Der er ikke tid til at implementere et helt spil. Det er naturligvis ikke noget fagligt problem, idet der under en fuldført udviklingsproces vil være mange gentagne aktiviteter, hvor der ikke gøres så mange nye erfaringer. Grundet den anvendte iterative metode (se projektets del III) vil et komplet designdokument for spillet heller ikke eksisterer. Selvom det forholder sig sådan, så illustrerer designdokumentet den opnåede prototype meget detaljeret, og mere overordnet skitseres det indhold som det færdige spil forventes at få. Teoretisk er begrænsningerne få. Teorien er udvalgt og sammensat i forhold til, hvad jeg har fundet nødvendigt for udviklingen af et computerspil der kunne besvarelse projektets problemstilling. Der er ikke skelet til ressourcer og forventet tidsforbrug - selvom jeg havde haft mere tid ville indholdet af teorien ikke være meget anderledes. Det metodiske grundlag er derimod tilpasset de tilgængelige ressourcer, sådan at udviklingen af spillet har kunnet forløbe uden store forhindringer. Havde jeg haft længere tid, er det ikke sikkert min udvikling havde været ligeså iterativ, men det har bestemt været nødvendigt og fordelagtigt at arbejde sådan under dette projekt. Opsummeret er der i projektet ingen større afgrænsninger, af andet end den udviklede prototypes størrelse. Hermed er projektet introduceret, problematiseret og afgrænset. God fornøjelse med del II til V - teori, metode, design og konklusion 13

14 14

15 Del II TEORI Facts are meaningless. You could use facts to prove anything that's even remotely true! Homer Simpson, The Simpsons En vigtig del af en projektrapport er den del, der beskriver projektets teoretiske fundament, da det er hvor den viden projektet er udarbejdet med kan demonstreres. Jeg mener ikke, at det er nok blot at sætte velkendt teori (primært fra kurserne) i anvendelse, og følge den ukritisk - det skaber ingen ny viden, det er ikke selvstændigt, og frem for alt er det kedeligt at arbejde med (og sikkert også at læse). Igennem kapitlerne har jeg derfor forsøgt at tage et kritisk afsæt i diverse nyere grundbøger, og supplere disse med flere mindre udbredte eller ældre artikler og bøger. På den måde har jeg fået et teoretisk fundament der består af moderne og almindelig udbredt teori, men som samtidig drejes i nye retninger. Resultatet er at meget få afsnit bygger på én teoretiker alene, men på flere forskellige, hvad jeg mener både styrker og nuancerer teorien. Samtidig har det været lettere at fokusere på, og gå i dybden med, netop de emner der er relevante for projektet, og ikke blot hvad kurserne og grundbøgerne vægter højst. Teorien indgår naturligvis ikke blot som et element i rapporten, men udgør også basis for designet af det computerspil, det har været målet at udvikle. Teorien vil altså blive introduceret i de følgende tre kapitler, men er praktisk anvendt under designet, hvad der senere vil fremgå af projektets fjerde del. Det centrale emne i teoriens første kapitel er sprog, hvorunder emnerne naturlige eller talte sprog samt sprog i samtale udgør de teoretiske byggesten, som teorien om digital genkendelse og syntese af sprog i næste kapitel kan bygges med. Hertil kommer behovet for teori omhandlende den konkrete type af system der skal udvikles - teori om spil, hvad de består af, og hvad der gør dem attraktive for spillerne. Det sidste kapitel i denne del af projektet er dedikeret en opsummering og delkonklusion. Her følger nu et kapitel, der som nævnt handler om sprog og har som mål at levere den definition på sprog som resten af teorien kan bygge ovenpå. Det indledes med en introduktion til sprogets grundbestanddele, hvor flere tusind års forskning tages i betragtning. Forståelsen for hvad sproget grundlæggende består af, er nemlig ikke noget vi først for nylig har opnået. 15

16 2 Sprog Omkring 200 år før vor tidsregning nedskrev tamilske sprogforskere (digtere om man vil), hvad der regnes for verdens ældste eksisterende grammatik, eller formelle definition af et sprog [Jurafsky & Martin, 2000, s136]. Allerede dengang var det kendt at sproget indeholdt både vokaler og konsonanter, og at en formel grammatik kunne beskrive hvordan ord bestående af disse vokaler og konsonanter kunne kombineres for at danne mening. Yderligere anvendtes abstrakte beskrivelser af lyde, det vi i dag kalder fonemer, som grundenhed for sproget - en idé der først opstod over 2000 år senere i vesten [Jurafsky & Martin, 2000, s136]. En forståelse af hvordan fonemer omsættes til ord, og hvordan disse sammensættes til sætninger efter en grammatik, er dog ikke nok for at kunne forstå et sprog. Selvom en sætning grammatisk kan eksistere i et sprog, så kan den ofte have flere meninger. Det kaldes også tvetydighed - et problem der blandt andet er blevet behandlet i bogen Understanding Computers and Cognition [Winograd & Flores, 1986], hvor dets forfattere definerer sprogforståelse som en kombination af principperne for hermeneutisk læsning af tekster, og det af se sprog som handlinger udført af aktører i en fælles kontekst [Winograd & Flores, 1986, s54]. Det vil sige, at meningen af ytrede ord og sætninger fortolkes af aktørerne, og påvirkes af deres kultur, forståelse af ordenes litterære betydning, den situation de befinder sig i og måden ordene udtrykkes på. Teorien har de konkretiseret i et eksempel på hvordan samtale kan defineres, hvad jeg senere vil diskutere i afsnit om sprog som handling. Tvetydighedsproblemet eksisterer uanset hvordan sproget anskues. Ord kan være tvetydige i deres grundform - bank kan være et synonym for tæsk, men det kan også være et slag på en dør eller et sted vi gemmer penge. Der kan også være tvetydige når vi kombinerer ord og endelser - kvindelig kan være en egenskab ved en dame eller det kan være en død kvindes krop. På sætningsniveau kan der ligeledes være tvetydighed. Jeg så manden med kikkerten er det klassiske eksempel. Her kan jeg have set manden igennem min kikkert, eller jeg kan have set en mand der havde en kikkert. At forstå sprog handler om at håndtere tvetydighed på alle niveauer, uanset om man er menneske eller maskine - uanset om man er studerende under det humanistisk eller naturfaglige fakultet. Målet med de følgende afsnit er en yderligere udforskning af sprogbegrebet, primært fra et humanistisk perspektiv, hvad der vil udgøre grundlaget for det mere naturfaglige næste kapitel. Pladsen som grundbog vil i de følgende afsnit blive delt mellem Speech and Language Processing [Jurafsky & Martin, 2000], der har været grundlitteratur i projektenhedskurset Verbal interaktion i multimodal kontekst (VMK), Semantics [Saeed, 2003] der har været anvendt i kurset Sprog og tekstvidenskab (STV) og til sidst bogen The Handbook of Linguistics [Aronoff & Miller, 2001], som jeg fik anbefalet af underviseren i samme kursus. 16

17 2.1 Seks perspektiver Det sprog vi til daglig går og taler kaldes naturligt sprog [Jurafsky & Martin, 2000, s39]. Det findes i mange varianter som f.eks. engelsk, japansk, dansk eller bornholmsk, og kan subklassificeres i dialekter og idiolekter - regionale og individuelle variationer af et sprog. Som grundenhed har et naturligt sprog en række af foner, der er meget korte lyde. Når vi taler i naturligt sprog starter processen mentalt med, at vi har en idé om, hvad vi ønsker at sige. Idéen transformerer vi om til en lingvistisk struktur ved at udvælge ord der kan repræsentere dens mening, for derefter at sortere ordene efter grammatiske regler. Herefter danner hjernen impulser der aktiverer muskler i blandt andet halsen, tungen og kæben til at udtale ordene fon efter fon [Furui, 2001, s6]. Resultatet er en lydbølge, og det er denne lydbølge som vores modtager skal danne mening ud fra. Ses det igen helt grundlæggende, så sker det ved at modtagerens dertil indrettede organer opfanger lyden og omsætter den til impulser der sendes til hjernen, hvor talerens afsendte lingvistiske struktur afkodes sådan at den oprindelige idé og mening modtages [Furui, 2001, s7]. Den omtalte lingvistiske struktur kan anskues fra flere perspektiver [Furui, 2001, s6]. Det kan gøres overfladisk [Furui, 2001, s6], men min tilgang til det vil være at inddrage hele det lingvistiske forskningsområde, som traditionelt opdeles i områderne fonetik, fonologi, morfologi, syntaks, semantik og pragmatik [Crystal, 1985, Contents] [Saeed, 2003, s3] [Aronoff & Miller, 2001, Contents] [Jurafsky & Martin, 2000, Contents]. Jeg definerer hermed en lingvistisk struktur som noget, der er udtrykt i naturligt sprog, og som noget der kan anskues på følgende måder: Set fra et fonetisk perspektiv er indholdet i en lingvistisk struktur selve lyden, bestående af en række foner. Disse kan klassificeres som enten vokaler eller konsonanter, og der findes forskellige varianter af hver fon alt efter hvor i en lyd den er placeret. Fonen [t] er eksempelvis ikke den samme som fonen [t h ]. Fonologisk set er indholdet fonemer, en abstraktion af foner, hvor alle variationer af eksempelvis konsonanten t blot skrives /t/. Her studeres hvordan fonerne sammensættes, og hvor i et ord de forekommer. Morfologisk undersøges det hvordan ord dannes og sammensættes. Det morfologiske indhold i en lingvistisk struktur er dermed selve ordene (der er sammensat af fonemer). Syntaktisk set er ordene sammensat til grammatisk korrekte sætninger det interessante. Grammatik er altså syntaksens hovedemne. Meningen kaldes det semantiske i en lingvistisk struktur. Semantikken beskæftiger sig med ting som fornuft, logik og referencer (syntaktiske) og betegner også den lingvistiske struktur som en ytring. Den lingvistiske struktur påvirkes af omgivelserne den modtages i eller afsendes fra, ligesom den påvirkes af måden den afsendes og modtages på, hvad det pragmatiske perspektiv handler om. Min første tanke da jeg så denne lagdelte opdeling af lingvistikken var, at mange af områderne ikke ville være relevante for mit projekt. Der gik dog ikke mange dages 17

18 arbejde med de forskellige teoretiske afsnit, før det viste sig, at de fleste kunne bygges på mindst et af de lingvistiske områder. Spil handler eksempelvis, hvad jeg også senere vil komme ind på, om mening - altså blandt andet semantik, mens stemmesyntese omhandler blandt andet morfologi og syntaks. Derfor er det relevant med en større indsigt i, alle de seks dele af en lingvistisk struktur, hvad jeg vil søge at give i de næste seks afsnit. Hertil er sprog naturligvis også, ifølge studierammerne, semestrets hovedemne. Jeg mener derfor, at det er interessant at forsøge at se al projektets teori i et lingvistisk lys. Om det slutteligt har været praktisk er en diskussion jeg vil tage efter projektets konklusion, men det har skabt et i mine øjne originalt teoretisk grundlag - især hvad angår det spilteoretiske. Jeg har dog ikke tiden til at gå i detaljer med alt, hvorfor det indblik jeg nu giver i lingvistikkens seks områder fokuserer på hvad jeg vurderer som værende mest brugbart i forhold til løsningen af min problemstilling (selv indenfor hvert område er der flere modstridende retninger, hvad der ville tage mange sider at udrede). En mere omfattende brug af lingvistikken indenfor eksempelvis det spilteoretiske område vil være mulig, og måske noget jeg vil forsøge på et senere semester, der ikke involverer udviklingen af et system, men her ville det være for tidskrævende og unødvendigt Fonetik Fonetikken beskæftiger sig som nævnt med sprogets grundlæggende lyde, eller foner, og hvordan de dannes. Dens fornemmeste mål er at beskrive alle de foner der kan danne verdens mange forskellige sprog [Aronoff & Miller, 2001, s151]. Det mål menes at være tæt på med det internationale fonetiske alfabet (IPA) [Aronoff & Miller, 2001, s153] [Jurafsky & Martin, 2000, s93], der beskriver alt fra hviskende til stønnende og raspende foner (alfabetet kan findes i bilag A). Når vi udtaler et ord opstår en kontinuerlig lyd, og det antages at denne kan opdeles i mindre dele (foner), og at der kun er en endelig mængde af disse, fordi ubevidste egenskaber, som f.eks. tænder der klaprer eller hvislen mellem tænderne, ikke medregnes. Dermed kan fonetikken analysere naturligt sprog. Figur 3: Det internationale fonetiske alfabet Et særligt felt indenfor fonetikken er artikulatorisk fonetik der omhandler organernes måde at danne fonerne på [Jurafsky & Martin, 2000, s96]. Fonerne opdeles i de to varianter vokaler og konsonanter (og nogle gange semivokaler der er en blanding af de to andre). Forskellen findes i måden lydene dannes på, og især i om de dannes af en muskel i hvad der populært kaldes adamsæblet eller ej. Vokaler dannes der og har derfor en mere markant lyd, mens konsonanter ikke bruger musklen på samme måde. I mit projekt kan jeg bruge fonetiske observationer når jeg udvælger hvilke ord jeg vil have min talegenkender til at lede efter. Ved at studere fonerne, og især hvilke der udskiller sig tydeligst i en lydbølge, kan jeg øge succesraten af min talegenkender. Hviskende foner som f.eks. [h], eller mange andre konsonanter, kan være svære at 18

19 udskille fra støj, mens kraftigere foner som [a], er lettere at genkende [Furui, 2001, s249]. Det er den for mit projekt vigtigste oplysning, fonetikken kan bidrage med. Under designet af spillet og dens talegenkender, er de valgte ord ganske enkelt blevet studeret fonetisk for at vurdere deres egnethed. Der er selvfølgelig flere interessante emner indenfor fonetikken, og endnu flere detaljer ved de emner jeg har berørt, men det har ikke så megen relevans for projektet her. Akustisk fonetik beskæftiger sig eksempelvis med de talerafhængige kendetegn, også kaldet ekstralingvistiske egenskaber, ved fonerne, hvilket kan udnyttes i forbindelse med talergenkendelse. Også paralingvistiske egenskaber studeres for at kunne udskille talerens attitude eller sindsstemning [Aronoff & Miller, 2001, s151]. Men som nævnt har det ikke haft den store relevans for mit projekt, så jeg vil afslutte afsnittet om fonetik, og gå videre med den næste måde at anskue en lingvistisk struktur på Fonologi Selvom vi kan finde grundbestanddelene, fonerne, så er det også interessant at se på, hvordan de sammensættes i forskellige sprog. Ord det begynder med bl eksisterer f.eks. (blå, blot, blik, black, blind, bly osv.), mens ingen ord begynder med bn. Fonologien gør dette ved at indfører ét sæt fonologiske regler (også kaldet sound inventories) pr. sprog der beskrives [Aronoff & Miller, 2001, s183] [Jurafsky & Martin, 2000, s92]. Der findes altså ikke noget internationalt fonologisk alfabet, som det var tilfældet med fonetikken (IPA), men i stedet regler for hvert sprog. I moderne talegenkendelsessystemer er en viden om en lingvistisk strukturs fonologiske indhold essentielt, hvad jeg kort vil berøre i kapitel 3, men for mit projekt er dette indhold mindre relevant, da jeg arbejder med en (på dette lag) simplere form for genkendelse. Derfor vil jeg forlade emnet her, og gå videre til den tredje videnskab indenfor lingvistik Morfologi Den automatiske stavekontrol som mange er afhængige af, er et godt eksempel på, hvad morfologien bruges til. Morfologi omhandler de enkelte ord, og hvordan de dannes i et givent sprog [Jurafsky & Martin, 2000, s86]. På dansk dannes flertal eksempelvis (næsten) altid ved, at tilføje en særlig endelse til ordets stamform. Det er utvivlsomt et vigtigt område af lingvistikken, men i mit projekt er dets eneste bidrag den indlysende oplysning at ord er adskilt af stilhed eller mellemrum. En oplysning der kan bruges når de enkelte ord skal adskilles fra hinanden af et talegenkendelsessystem Syntaks Hvor fonetikken og fonologien ser på enkelte lyde og morfologien ser på ord, så ser syntaks på hele sætninger [Aronoff & Miller, 2001, s265]. Den lingvistiske struktur bliver nu en formel konstruktion kaldet en sætning. For syntaks er følgende to danske sætninger korrekte: 19

Vin&Ost gruppen Roskilde Universitets Center Datalogi 2. Modul, forår 1999 Vejleder: Jesper Simonsen

Vin&Ost gruppen Roskilde Universitets Center Datalogi 2. Modul, forår 1999 Vejleder: Jesper Simonsen Vin&Ost gruppen Roskilde Universitets Center Datalogi 2. Modul, forår 1999 Vejleder: Jesper Simonsen - Tak til Erling Vilmer Otto for hans kreativitet Vin&Ost gruppen består af: Casper Hovard Christine

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation Speciale CLM spansk Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541 Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation En eksemplarisk metode for, hvordan man kan anvende internettet

Læs mere

Den digitale revolution

Den digitale revolution datalogisk institut københavns universitet Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden DIKU 1970 2010 Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden Datalogisk Institut, Københavns

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE MOBILE MEDIER MOBILE UNGE Formidlingsrapport 02/05 Redigeret af: Christian Østergaard Madsen Gitte Stald Udarbejdet af Studerende og undervisere på projektet Mobile medier mobile unge Film & Medievidenskab

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Regnemetoder til store tal

Regnemetoder til store tal Regnemetoder til store tal Navn: Studienr.: Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Tea Therkelsen Christensen A100056 Matematik Lars Reidar Salomonson Pia Susanne Frederiksen Antal sider i alt, inkl.

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

TITELBLAD DANFOSS VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION INTERPERSONEL KOMMUNIKATION & LÆRING STUDIERETNING 4. SEMESTER HUMANISTISK INFORMATIK (4)

TITELBLAD DANFOSS VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION INTERPERSONEL KOMMUNIKATION & LÆRING STUDIERETNING 4. SEMESTER HUMANISTISK INFORMATIK (4) TITELBLAD! HUMANISTISK INFORMATIK! INSTITUT FOR KOMMUNIKATION KROGHSTRÆDE 3 - DK-9220 AALBORG ØST TLF. 9940 9940 MAIL: INST-KOM@HUM.AAU.DK WEB: KOMMUNIKATION.AAU.DK TITEL TEMARAMME DANFOSS VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil

Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil 25/01/2011 DoTA AI m. fl. Nexus Wars, Income Wars m. fl. Majesty Diner Dash Hastighed Liv og skade Iteration Relaterede AI-projekter

Læs mere

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring - det sete afhænger af perspektivet INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION OG LÆSEVEJLEDNING 4 AAU STUDIEFORM 5 Studieording

Læs mere

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole BRIEF Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole Af lektor Peter Sjøstedt FORSVARSAKADEMIETS FORLAG BRIEF Hvorfor lade

Læs mere

Kunstigt liv. Bachelorprojekt 21. juni 2005. Mikkel Boje mikkel@diku.dk. Datalogisk Institut Københavns Universitet

Kunstigt liv. Bachelorprojekt 21. juni 2005. Mikkel Boje mikkel@diku.dk. Datalogisk Institut Københavns Universitet Kunstigt liv Bachelorprojekt 21. juni 2005 Mikkel Boje mikkel@diku.dk Datalogisk Institut Københavns Universitet Forord Denne rapport er resultatet af et bachelorprojekt udført ved Datalogisk Institut

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Skolereformen i Københavns Kommune

Skolereformen i Københavns Kommune Skolereformen i Københavns Kommune Roskilde Universitet Date: 26-05- 2014 Studerende: Nathali S. Lexner Byron Eriksen Jef Nymand Nielsen Vejleder: Kenneth Hansen Anslag: 137.240 Abstract Denne opgave tager

Læs mere

Analyse af World of Warcraft

Analyse af World of Warcraft A Analyse af World of Warcraft Informatik AAU B237 December 2006 Side 1 Side 2 Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår Informatik Strandvejen 12-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98

Læs mere

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst.

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst. Synopsis Denne rapport viser, hvordan tegnestuen Arkitemas brug af ledelses værktøjet scrum, optimeres ved hjælp af, specialdesignet værktøj. Igennem empirisk indsamlet data produceres en omfattende behovsanalyse,

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere

Indledning...2. Problemformulering...2. Metode...2. Kildekritik...2 KI...3. Introduktion til KI...3. Det klassiske symbolparadigme...

Indledning...2. Problemformulering...2. Metode...2. Kildekritik...2 KI...3. Introduktion til KI...3. Det klassiske symbolparadigme... Indholdsfortegnelse Indledning...2 Problemformulering...2 Metode...2 Kildekritik...2 KI...3 Introduktion til KI...3 Det klassiske symbolparadigme...5 Ingeniør AI:...5 Psykologisk AI:...5 Gruppe A:...5

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Motivation. i matematikundervisningen. Allan R. Meineche (LK10141488), marts 2014. Side 1 af 45

Motivation. i matematikundervisningen. Allan R. Meineche (LK10141488), marts 2014. Side 1 af 45 Motivation i matematikundervisningen Allan R. Meineche (LK10141488), marts 2014 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse 1 - Indledning 3 1.1 Læsevejledning 5 1.2 Afgrænsning 5 2 Metode 6 2.1 Empiri 6 2.1.1 Elevernes

Læs mere

Samlet af Systemet. Dennis Nørgaard Jonas Dinesen Lars Byrialsen Nikolaj Dam Østergaard Nina Lilholt. 29. maj 2004

Samlet af Systemet. Dennis Nørgaard Jonas Dinesen Lars Byrialsen Nikolaj Dam Østergaard Nina Lilholt. 29. maj 2004 Dennis Nørgaard Jonas Dinesen Lars Byrialsen Nikolaj Dam Østergaard Nina Lilholt 29. maj 2004 2 Forord Tak til Kresten ThomsenѾi3D for stor samarbejdsvillighed, samt for at skabe bevæggrundene til dette

Læs mere