tager hånd om stress Sunde arbejdspladser Prisuddeling for god praksis på arbejdsmiljøområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tager hånd om stress Sunde arbejdspladser Prisuddeling for god praksis på arbejdsmiljøområdet 2014-2015"

Transkript

1 Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Sunde arbejdspladser tager hånd om stress Prisuddeling for god praksis på arbejdsmiljøområdet Håndtering af stress og andre risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen

2 tager hånd om stress Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union. Frikaldsnummer (*): (*) Oplysningerne er gratis ligesom de fleste opkald (nogle operatører, telefonbokse eller hoteller kan dog kræve penge for opkaldet). Yderligere oplysninger om EU fås på internet via Europaserveren (http://europa.eu). Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2015 ISBN: doi: /01072 Illustrationer fra de prisvindende og roste nominerede Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, 2015 Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

3 Indholdsfortegnelse Indledning 5 Prisvindende bidrag Belgien, Siemens 7 Forebyggelse af udbrændthed og stress med henblik på at opnå»et liv i balance«danmark, Lån & Spar Bank 9 Bank i bevægelse inddragelse af ledere og medarbejdere i at forbedre trivslen på arbejdspladsen Tyskland, Daimler AG 11 Mod indre stabilitet mindre fravær og øget tilfredshed med arbejdet i fremstillingssektoren Tyskland, Deutsche Post DHL Group 13 Generel håndtering af stress i krævende stillinger i postvæsenet Spanien, Hotel Colón, S.A. 15 Samarbejde mellem hotellets ledelse og medarbejdere om at forbedre arbejdsforholdene Nederlandene, Schuberg Philis 17 En åben og ærlig kultur inden for IT outsourcing = et resultat på 100 % Polen, Regional tjeneste for fængselstilsyn i Koszalin 19 Bedre kommunikation, konfliktløsning og stresshåndtering blandt fængselsfunktionærer Slovenien, Zavarovalnica Triglav, d.d. 21 Førende rolle i forbindelse med risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø i forsikringssektoren Slovakiet, U. S. Steel Košice, s.r.o. 23 En arbejdsplads uden stress = en arbejdsplads uden tilskadekomster i stålfremstillingssektoren Finland, Fastems Oy Ab 25 Omsorg = kommunikation deltagelsesbaseret tilgang til håndtering af stress blandt teknikere Det Forenede Kongerige, Nottingham City Homes 27 Deltagelsesbaserede og proaktive politikker og procedurer EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 3

4 Roste bidrag Belgien, VitaS 29 Øget inddragelse, deltagelse og kommunikation i en ældreplejeorganisation Danmark, Boligkontoret Aarhus, AAB Aarhus AAB og ESL 31 Sikkerhed en naturlig del af arbejdet i en boligforening Grækenland, Center for forebyggelse af erhvervsrisici (Prevention Centre of Occupational Risk KE.P.E.K.) i det centrale Grækenland og Chalkida kommune 33 Risikovurdering og håndtering af arbejdsrelateret stress i renovationssektoren Spanien, ACCIONA ENERGIA 35 Omfattende plan for forebyggelse af risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø Frankrig, Airbus og Spanien 37 Forskellige arbejdsrelaterede stressforebyggende foranstaltninger i forskellige situationer hos en global flyproducent Frankrig, Schneider Electric 39 Foranstaltninger til forebyggelse af risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø i en stor international industriel koncern Italien, Cofely Italia SpA 41 Implementering af initiativer i virksomheden til begrænsning af stress og risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø Malta, HR afdeling i den offentlige forvaltning, premierministerens kontor 43 Omfattende plan for forebyggelse af risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø i den offentlige forvaltning Portugal, portugisisk onkologisk institut (O Porto) 45 Organisatorisk tilgang til forebyggende håndtering af risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø Slovakiet, Slovnaft, a.s. 47 Effektiv håndtering af risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø i en petrokemisk virksomhed Finland, Satakunta hospitalsdistrikt 49 Godt arbejde! Tiltag til fremme af trivsel på arbejdspladsen Tyrkiet, TOFAŞ Factory, Bursa 51 Samlet tilgang til eliminering af risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø 4 EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

5 Indledning Uddelingen af priser for god praksis på arbejdsmiljøområdet blev tilrettelagt af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU OSHA) som led i kampagnen»gode arbejdspladser tager hånd om stress«for Prisuddelingen for havde til formål at fremhæve de bedste eksempler på virksomheder eller organisationer, der aktivt håndterer stress og risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Med priserne anerkendes fremragende og innovative bidrag og et stærkt engagement fra ledelsens side samt en deltagelsesbaseret tilgang til risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Gennem konkurrencen fremmer EU OSHA bedste praksis løsninger på arbejdspladsen og formidler oplysninger om god praksis i hele Europa. I alt blev der modtaget 55 bidrag, herunder 48 nationale bidrag (fra 26 lande) og 7 bidrag fra officielle kampagnepartnere. Organisationer af alle størrelser (herunder 12 små virksomheder) fra en bred vifte af økonomiske sektorer var repræsenteret. Et evalueringspanel juryen for prisuddeling for god praksis på arbejdsmiljøområdet med repræsentanter fra de fire interessegrupper i EU OSHA s bestyrelse og en ekspert på området har valideret og vurderet de indsendte bidrag og udvalgt prisvinderne samt de roste bidrag. Betydningen af håndtering af stress og risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø Risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø opstår som følge af uhensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse og ledelse samt dårlige sociale forhold på arbejdspladsen. Risikofaktorerne omfatter bl.a. for store krav, jobusikkerhed, chikane og vold. Disse risikofaktorer og mangel på passende ressourcer eller støtte kan medføre, at medarbejderne bliver stressede, hvilket gør, at de fungerer dårligere både på og uden for arbejdspladsen, og kan, hvis de varer ved, medføre alvorlige psykiske og fysiske sundhedsproblemer, såsom udbrændthed, depression, hjerte kar sygdomme og rygsmerter. I henhold til en Eurobarometer undersøgelse ( 1 ), der for nylig blev gennemført af Europa Kommissionen, mener 53 % af arbejdstagerne, at stress er den største sikkerhedsog sundhedsmæssige risiko for dem på arbejdspladsen, og 27 % af arbejdstagerne angav, at de havde oplevet»stress, depression, angst«forårsaget eller forværret af arbejdet inden for de seneste 12 måneder. Et dårligt psykosocialt arbejdsmiljø kan også have negative konsekvenser for organisationerne og de nationale økonomier. Øget fravær og såkaldt»sygenærvær«(fremmøde trods sygdom, hvor arbejdstageren ikke kan fungere ordentligt) som følge af stressrelateret sygdom og flere ulykker og tilskadekomster, der f.eks. opstår, når der arbejdes hurtigere under pres, kan være forbundet med store omkostninger for en virksomhed eller organisation. På nationalt niveau skønnes omkostningerne for virksomhederne og samfundet at blive til milliarder af euro. Der er desuden mange misforståelser om og berøringsangst over for risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen, og mentale sundhedsproblemer er fortsat forbundet med stigmatisering. Ifølge EU OSHA s europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER) ( 2 ) anser over 40 % af arbejdsgiverne risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø for at være vanskeligere at håndtere end»traditionelle«arbejdsmiljørisici. Gode arbejdspladser tager hånd om stress En stor del af de europæiske ledere, der deltog i ESENER undersøgelsen (79 %), gav udtryk for bekymring over stress på deres arbejdsplads, men under 30 % meddelte, at de havde procedurer for håndtering af risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Håndtering af risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø er imidlertid nødvendig og mulig i virksomheder af enhver størrelse og kan foregå efter samme principper som håndtering af en hvilken som helst anden arbejdsmiljørisiko. Formålet med denne kampagne er således at øge kendskabet til stress og risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen, sikre bedre forståelse af spørgsmålet og give støtte og vejledning til arbejdsgivere og arbejdstagere med henblik på at håndtere disse risikofaktorer på en effektiv måde. Det er arbejdsgiverens ansvar og juridiske forpligtelse at vurdere og håndtere risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Det er afgørende, at ledere engagerer sig i at håndtere stress og inddrager medarbejderne i bestræbelserne på at identificere risici og planlægge og gennemføre løsninger. Forbedringer af arbejdsmiljøet skal altid overvejes og gennemføres først, inden der træffes individuelle foranstaltninger. Et positivt arbejdsmiljø og en åben dialog mellem ledere og medarbejdere er særlig vigtigt, når det gælder risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø, eftersom det fremmer et klima af tillid, hvor medarbejdere føler sig trygge ved at tage spørgsmål op. Selv om virksomhederne ikke er juridisk forpligtede til at udvise forståelse for vanskeligheder uden for arbejdspladsen, kan en sådan forståelse bidrage til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø. ( 1 ) Europa-Kommissionen, Eurobarometer 398»Working Conditions«(arbejdsforhold). Findes på adressen: eu/public_opinion/flash/fl_398_sum_en.pdf ( 2 ) Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, Den europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER). Findes på adressen: https://osha.europa.eu/da/ esener-enterprise-survey/enterprise-survey-esener EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 5

6 Som ved alle arbejdsmiljørisici er forebyggelse den mest effektive metode at håndtere risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen på. Når der opstår arbejdsrelateret stress og dårligt helbred, er fraværet som regel allerede stigende, og derfor er produktiviteten og nytænkningen allerede faldende. Det er derfor afgørende at have en plan og komme problemerne i forkøbet. Fordelene ved håndtering af risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø er mange. For medarbejderne betyder det bedre trivsel og større jobtilfredshed. For lederne betyder det en sund, motiveret og produktiv arbejdsstyrke. For organisationerne kan bedre resultater generelt, mindre fravær og sygenærvær, færre ulykker og tilskadekomster og en øget fastholdelse af medarbejderne opnås ved at begrænse arbejdsrelateret stress. Endelig er færre omkostninger og byrder for den enkelte borger og samfundet som helhed uvurderlige fordele. Anerkendelse af god praksis hvad juryen ledte efter I forbindelse med udvælgelsen af eksempler på god praksis ledte juryen efter eksempler på: egentlig og effektiv håndtering af risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø og arbejdsrelateret stress hensyntagen til medarbejdernes forskelligheder deltagelse og inddragelse af medarbejderne og deres repræsentanter gennemførelse af vellykkede foranstaltninger på arbejdspladsen beviselige forbedringer af arbejdsmiljøet foranstaltningernes bæredygtighed over tid mulighed for overførsel til andre arbejdspladser, herunder i andre medlemsstater, og til små og mellemstore virksomheder. Prisvindende og roste bidrag De prisvindende og roste bidrag er præsenteret i denne brochure. Hvert eksempel indeholder oplysninger om de relevante problemer, de foranstaltninger, der er truffet, og de opnåede resultater. Bidragene kommer fra både store og små (færre end 100 medarbejdere) virksomheder og fra officielle kampagnepartnere multinationale organisationer, der støttede kampagnen. En lang række organisationer modtog priser. I Tyskland gennemførte en førende post- og logistikvirksomhed en global kampagne for håndtering af stress, og i Danmark blev der arbejdet med balance mellem arbejdsliv og privatliv i den hårdt pressede finansielle sektor. En IT outsourcingvirksomhed i Nederlandene mener, at dens ærlige og gennemsigtige kultur er afgørende for at nå det resultat på 100 % for levering af IT systemer, som virksomheden garanterer, og for at begrænse stress, og en slovakisk stålproducent sigter mod at blive en arbejdsplads uden tilskadekomster ved at skabe et arbejdsmiljø uden stress. Også små virksomheder har gennemført vellykkede initiativer. Et spansk hotel sikrer øget medarbejderindflydelse og -anerkendelse via deltagelsesbaserede møder og vurderinger, og en polsk tjeneste for fængselstilsyn gennemfører workshopper og kurser om håndtering af risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø i en lang række situationer. Alle arbejdspladserne har deres egne specifikke problemer og har måttet tilpasse løsningerne til disse problemer. De idéer og koncepter, der er beskrevet i denne brochure, kan dog tilpasses til behovene i organisationer af enhver størrelse, i en hvilken som helst sektor og i alle medlemsstater. Yderligere oplysninger EU OSHA s websted (https://osha.europa.eu) indeholder et væld af oplysninger om arbejdsmiljø på over 20 europæiske sprog. Oplysninger om kampagnen»gode arbejdspladser tager hånd om stress«kan findes på adressen workplaces.eu Alle EU OSHA s publikationer kan downloades gratis fra https://osha.europa.eu/da/publications. Kilder og bidragydere Vi vil gerne takke vores netværk af kontaktpunkter i medlemsstaterne, landene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og kandidatlandene (kompetente myndigheder, eller organer udpeget af disse, med ansvar for arbejdsmiljø) for at bedømme og nominere bidrag til prisuddelingen for god praksis på arbejdsmiljøområdet. Det ville ikke have været muligt at gennemføre konkurrencen uden deres bistand. Vi vil også gerne takke medlemmerne af juryen for prisuddelingen for god praksis på arbejdsmiljøområdet for deres input: formanden, Peter Kelly fra Det Forenede Kongeriges sundheds- og sikkerhedsmyndighed, og jurymedlemmerne, Francisco Jesús Álvarez fra Europa Kommissionen GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion, Jan Kahr Frederiksen fra den danske fagforening FTF, Eckhard Metze fra den tyske arbejdsmiljø- og standardiseringskommission og Hannu Stalhammar fra det finske ministerium for arbejdsmarkedsanliggender og sundhed. Sidst, men ikke mindst, tak til alle de organisationer, der deltog i prisuddelingen, for god praksis på arbejdsmiljøområdet , og en særlig tak til dem, der er beskrevet i denne publikation. 6 EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

7 f f O t n e r Prisuddeling for god praksis på arbejdsmiljøområdet Forebyggelse af udbrændthed og stress med henblik på at opnå»et liv i balance«siemens, Belgien i c i l a C a m p a i g n P a r PRISVINDER Problem Siemens er en global teknologisk virksomhed, men ønsker at tage hånd om sundhedsforvaltning på både globalt og lokalt niveau. Der er for nylig gennemført globale undersøgelser om sundhedsforvaltning og risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø, og på lokalt niveau i Belgien viste det sig, at omkring 16 % af medarbejderne oplevede et højt stressniveau. Uregelmæssige eller lange arbejdstider og bekymringer om jobsikkerhed, konsekvenserne af fejl og arbejdsintensitet blev identificeret som særlige risikofaktorer. Tiltag Globale evalueringer og feedback fra Siemens organisationer i over 70 lande førte til udviklingen af»life in Balance«(LiB et liv i balance) en virksomhedsomspændende metode baseret på fem områder, der var identificeret som afgørende for vellykket håndtering af risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø og ressourcer: bevidsthed, ledelsens engagement, kommunikation, uddannelse og programmet for bistand til medarbejdere (Employee Assistance Programme EAP). LiB, som er en vigtig del af det overordnede program for arbejdsmiljøledelse Work, blev gennemført i Belgien fra 2013, og de mest hensigtsmæssige foranstaltninger i forbindelse med de specifikke risikofaktorer blev udvalgt og justeret, således at de passede til de lokale kulturelle forhold og forholdene i virksomheden. initiativer fremmer sundhed og understreger mulighederne for støtte til både forebyggelse og rehabilitering. Interesserede medarbejdere uden personaleansvar opfordres også til at deltage og bidrager med et værdifuldt perspektiv. For at forbedre kommunikationen blev Siemens Social Network etableret i I Belgien blev gruppen nedsat inden for rammerne af dette netværk og er nu et aktivt fællesskab af medarbejdere, sundhedseksperter og frivillige medlemmer, som drøfter sundhedsspørgsmål som f.eks. stress og risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Hos Siemens i Belgien tages der hånd om bekymringer om jobsikkerheden via indekset for beskæftigelsesegnethed (Employability Index). Der er tale om et redskab, som bruges til at udarbejde individuelle udviklingsplaner og foreslå langsigtede læringsområder og til at finde ud af, hvilket forløb der er egnet til den enkelte medarbejder. Endelig har omkring 66 % af Siemens medarbejdere adgang til EAP. Der er udarbejdet dokumenter om kvalitetsstyring baseret på en ny lokal risikovurdering og en global undersøgelse om EAP er med henblik på at bidrage til øget brug af denne værdifulde ressource. Der blev identificeret risikofaktorer for udbrændthed/stress og en høj grad af stigmatisering i forbindelse med disse problemer. For at øge bevidstheden om og afstigmatisere disse problemer blev der produceret en video med udgangspunkt i en berørt leder, som indvilligede i at dele sine erfaringer. Der blev desuden produceret en instruktionsvideo, som skulle gøre det muligt for andre afdelinger på globalt niveau at anvende en lignende tilgang og producere videoer til»undervisningsformål«. For at øge ledelsens engagement og bevidsthed gennemføres der kurser i håndtering af stress for ledere og todages sundhedsseminarer rettet mod ledelsen. Begge EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 7

8 Som et resultat af LiB programmet i Belgien blev det eksisterende EAP revideret, og der gives nu professionel støtte med hensyn til risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø og juridiske problemer til alle medarbejdere og direkte familiemedlemmer. Resultater Seminarerne om arbejdsmiljøledelse blev bedømt til 1,8 på en skala fra 1 (meget godt) til 6 (overhovedet ikke nyttigt), og ca. 10 % af medarbejderne har indtil nu deltaget i seminarerne. Omkring 70 % af alle ledere har frivilligt deltaget i et kursus i håndtering af stress, og 90 % af deltagerne ville på det kraftigste anbefale deres kolleger at deltage i kurset. Fraværet er faldet kraftigt siden implementeringen af Over 250 ansatte (~20 %) har tilmeldt sig det sociale netværk, og der er oprettet omkring 400 sundhedsrelaterede stillinger på de sidste seks måneder. Ledere og medarbejdere engagerer sig i højere grad i en sund livsstil. Siemens modtog prisen Belgian Employer of the Year 2014 (årets arbejdsgiver i Belgien) som en anerkendelse af implementeringen af LiB, blandt andre initiativer. Her spillede indekset for beskæftigelsesegnethed en vigtig rolle. Vi er overbeviste om, at der kun kan opnås reel fysisk og mental sundhed gennem holistisk sundhedsforvaltning. 8 EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

9 Bank i bevægelse inddragelse af ledere og medarbejdere i at forbedre trivslen på arbejdspladsen Lån & Spar Bank, Danmark PRISVINDER Problem I den hårdt pressede finansielle sektor arbejdes der i et højt tempo, og der stilles høje krav. Det øger risikoen for stress, som kan medføre øget sygefravær. For at afhjælpe denne situation ønsker banken at tage hånd om risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø og give medarbejderne opbakning til at opnå en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv, hvilket ofte er vanskeligt i krævende stillinger. Virksomheden mener, at det er afgørende, at dens medarbejdere er i form og godt rustede, hvis den skal nå sine ambitiøse mål. Tiltag»Bank i bevægelse«er et livsstilskoncept, som Lån & Spar Bank bruger til at ruste medarbejderne til det hårdt pressede miljø. Under dette koncept er der iværksat en lang række aktiviteter i alle virksomhedens afdelinger. For at mindske stress som følge af store arbejdsbyrder iværksatte banken projektet»do IT NOW«. Målet var at øge effektiviteten i virksomheden ved at give medarbejderne værktøjerne til at udføre deres arbejde på en mere struktureret måde og begrænse spildtid. Bankens flade organisation og uformelle tone samt medarbejdernes indflydelse på deres arbejdsdag bidrager også til at mindske stress. Systematisk planlagt overarbejde undgås specifikt, så den enkelte medarbejder ikke overbelastes, og der er indført obligatoriske pauser med fysisk aktivitet. Som led i»bank i bevægelse«er der i høj grad fokus på medarbejdertrivsel.»det gode liv«er et forløb for medarbejdere, som fokuserer på trivsel, værdier, holdninger og vaner på arbejdet og derhjemme. Derudover har banken indført trivselskompasset, som er et værktøj til dialog mellem medarbejdere om udfordringer såsom mobning og store arbejdsbyrder. Alle ledere er desuden certificerede coaches med hensyn til både privatliv og arbejdsliv, og alle medarbejdere har adgang til virksomhedens psykologordning. Lån & Spar Bank tror endvidere på, at mental og fysisk sundhed går hånd i hånd. Der foretages årlige vurderinger af arbejdspladsen i forbindelse med sundhedstjekket, og vurderingerne bruges til at prioritere tiltag på arbejdspladsen. Hvis sygefraværet betragtes som ud over det sædvanlige for en medarbejder, gennemføres der en omsorgssamtale for at vurdere, om fraværet skyldtes forhold i banken, og for at finde ud af, hvad banken kan gøre for at hjælpe. Endelig afholdes der medarbejderudviklingssamtaler mindst én gang om året, som omfatter en vurdering af medarbejderens evner og udarbejdelse af udviklingsplaner, med henblik på at øge medarbejdernes jobtilfredshed. EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 9

10 Resultater Efter ét år i»det gode liv«-forløbet sagde 55 % af medarbejderne, at balancen mellem deres arbejdsliv og privatliv var blevet bedre. Der var et fald i medarbejdernes egen opfattelse af det daglige/ugentlige stressniveau. Omsorgssamtaler har halveret forekomsten af sygefravær/stressrelateret orlov i banken. I»Great Place to Work«-undersøgelsen steg banken fra en 69. til en 20. plads på fire år. I 2013 var 93 % af medarbejderne tilfredse eller meget tilfredse med at arbejde for Lån & Spar Bank. I 2014 havde det psykiske arbejdsmiljø forbedret sig væsentligt i forhold til Virksomheden har også oplevet øget produktivitet, indtjening og kundetilfredshed. Der gennemføres omsorgssamtaler for at vurdere, om fravær skyldes forhold i banken, og for at finde ud af, hvad banken kan gøre for at hjælpe. 10 EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

11 Mod indre stabilitet mindre fravær og øget tilfredshed med arbejdet i fremstillingssektoren PRISVINDER Daimler AG, Tyskland Problem Daimler, en bilproducent, har på alle organisatoriske niveauer observeret stigende problemer med den mentale sundhed og øgede omkostninger som følge af fravær. Et eksempel er vedligeholdelsespersonalet, som er særlig udsat for stress som følge af risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Jobbet kan indebære kompleks problemløsning i forbindelse med forskellige maskiner samt et stort ansvar og tidspres. Afbrydelser under vedligeholdelsesarbejdet blev også identificeret som årsag til et højere stressniveau. Tiltag For at vurdere den psykiske belastning, der er forbundet med specifikke jobfunktioner, udviklede Daimler en ny procedure for vurdering af risikoen for psykisk stress, herunder klare sondringer mellem ydre faktorer, objektivt bestemt arbejdsrelateret pres og de pågældende faktorers indre virkninger. For at forbedre især vedligeholdelsespersonalets arbejdssituation undersøgte et uddannet hold af analytikere sammen med medarbejderne og deres overordnede denne jobfunktion med et standardiseret analyseværktøj. Det blev på grundlag af denne analyse besluttet, at de tilsynsførende skulle forhindre forstyrrelser i forbindelse med vedligeholdelsesarbejdet, og ansvarsområderne blev omfordelt. Virksomhedens lægetjeneste og personalerådgivningsenhed gennemførte desuden sammen med interne partnere en kampagne med titlen»mod indre stabilitet«. Målet var at inddrage så mange medarbejdere som muligt fra alle organisatoriske niveauer i at øge kendskabet til personlige mentale sundhedsproblemer. Den etårige kampagne havde fokus på forebyggende foranstaltninger og omfattede bl.a. en betydelig indsats på intranettet, brochurer, plakater og foldere, et e læringsmodul til fremme af selvevaluering, sundhedskurser om afslapning og forebyggelse af stress, oplæg ved eksperter og en sundhedsquiz. EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 11

12 Resultater Sygefraværet blev reduceret væsentligt, og det samme gjorde sig gældende for omkostningerne som følge af fravær. Medarbejderne bedømte deres arbejdssituation subjektivt bedre end før vurderingen, og deres engagement i og tilfredshed med arbejdet steg. Sundhedskampagnens websted blev set over gange, og sundhedsquizzen havde over deltagere, hvilket bidrog til at øge bevidstheden om problemer med den mentale sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsklimaet og -atmosfæren havde forbedret sig væsentligt. Ledelseskulturen havde forbedret sig, for så vidt angår spørgsmål om det psykiske arbejdsmiljø. Produktiviteten steg. Sygefraværet blev reduceret væsentligt, og det samme gjorde sig gældende for omkostningerne som følge af fravær. 12 EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

13 Generel håndtering af stress i krævende stillinger i postvæsenet PRISVINDER Deutsche Post DHL Group, Tyskland Problem Deutsche Post DHL Group er verdens førende post- og logistikkoncern, og kunderne har høje forventninger til hastigheden og kvaliteten af den tjenesteydelse, virksomheden leverer. Efterspørgslen og tidspresset er derfor stort. Anvendelsen af nye teknologier, arbejdet med nye forretningsområder og arbejdet i en sammenhæng med globale netværk er yderligere udfordringer for DHL s medarbejdere. Virksomheden beskæftiger omkring medarbejdere i Tyskland alene, så det er nødvendigt at sikre fornuftig håndtering af stress i alle dele af virksomheden for fortsat at kunne levere en tjeneste af høj kvalitet. Tiltag I 2013 lancerede Deutsche Post DHL Group sundheds-, sikkerheds- og trivselsstrategien, hvori mental sundhed spiller en central rolle. En lang række politikker og principper, der finder anvendelse verden over herunder virksomhedskulturen, adfærdskodeksen, virksomheders sundhedspolitik og sundhedsfremme på arbejdspladsen i samarbejde med samarbejdsudvalg er inspireret af denne strategi. Samme år blev virksomheden også et af de stiftende medlemmer af det europæiske initiativ»target Depression in the Workplace«. Deutsche Post DHL Group betragter ledelsens engagement i medarbejdernes mentale sundhed som afgørende. I 2012 udviklede virksomheden derfor det webbaserede uddannelsesprogram om ledelse og mental sundhed, som er målrettet mod ledelsen. Dette værktøj giver eksempler på og rådgivning om, hvordan ledere selv kan forblive sunde og desuden beskytte medarbejdere mod stress. Samtidig blev der afholdt et ekspertforum med titlen»don t Stress Out About Stress Mental Health in the Workplace«, hvor strategier for fremme af mental sundhed på arbejdspladsen blev drøftet. Ledere deltager desuden løbende i workshopper og seminarer om psykologisk stress på arbejdspladsen. Det anerkendes desuden, at det er godt for den mentale sundhed at give medarbejderne mulighed for at planlægge deres arbejdsdag. Medarbejderne inddrages derfor direkte i udviklingen af arbejdsmetoder. Virksomhedens læge undersøger de enkelte medarbejdere. Medarbejderne får rådgivning og anbefalinger ud fra resultaterne af disse undersøgelser, og lægen formidler eventuelle nødvendige indgreb fra coaching i individuel forvaltning af ressourcer til hurtige indgreb ved alvorlig depression. Der afholdes også seminarer for medarbejderne om deres evne til at håndtere stress i arbejdsliv og privatliv. Derudover styrkes den enkelte medarbejders engagement og motivation ved aktiviteter som de globale dage for frivilligt arbejde, hvor medarbejderne får mulighed for at udvise medborgerskab, hvilket øger fællesskabsfølelsen og medarbejdernes personlige tilfredshed. EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 13

14 Resultater Den verdensomspændende medarbejderundersøgelse for 2013 viste, at resultaterne var blevet bedre gennem de seneste otte år, herunder bedre arbejdsforhold og aktivt lederskab. Omkring ledere har tilmeldt sig uddannelsesprogrammet om ledelse og mental sundhed. Produktiviteten er blevet opretholdt og er ofte steget. De sygdomsrelaterede omkostninger er faldet. Deutsche Post DHL Group modtog en pris for mental sundhed i 2010 i forbindelse med Move Europe prisuddelingen, og på arbejdsmiljøområdet blev ledelsessystemet tildelt klasse A+. Ledelsens engagement i medarbejdernes mentale sundhed betragtes som afgørende. 14 EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

15 Samarbejde mellem hotellets ledelse og medarbejdere om at forbedre arbejdsforholdene Hotel Colón, S.A., Spanien ( 1 ) PRISVINDER Færre end 100 medarbejdere Problem Hotel Colón er en lille virksomhed med kun 78 medarbejdere. Førhen havde personalet ikke særlig stor indflydelse på, hvordan det daglige arbejde blev tilrettelagt. Hotellets ledelse erkendte, at man ved at tage hånd om dette spørgsmål ville kunne bidrage til at øge medarbejdernes engagement og inddragelse samt deres tilfredshed med arbejdet. Tiltag i høj grad bidraget til at skabe en mere gnidningsløs og vellykket arbejdsprocedure og en mere rimelig fordeling af arbejdet. Et forslag omhandlede f.eks. en bedre fordeling af opgaverne i forbindelse med borddækning før frokost og middag. Den foreslåede løsning var at lade denne forberedende opgave gå på omgang mellem de forskellige skiftehold. Et andet eksempel på en foranstaltning, der er blevet gennemført med gode resultater, er en ændring i formatet for modtagelse af frokostbestillinger og en forbedring af det tekniske udstyr, der anvendes til opgaven. Der blev nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for både ledelsen og medarbejderne, som implementerede en procedure for forebyggelse af risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Et af de vigtigste resultater af risikovurderingen var beslutningen om at tilpasse og omorganisere hotellets arbejdsmetoder. Som et første skridt blev der indført afdelingsmøder. Formålet med disse møder var at give oplysninger om, drøfte og træffe beslutninger om daglige aktiviteter og mulige forbedringer. Møderne finder sted hver anden uge i arbejdstiden og gør det muligt for både ledelse og medarbejdere at drøfte aktuelle udfordringer og nå frem til løsninger i fællesskab. Som forberedelse på disse møder kan medarbejdere indsende emner, de ønsker drøftet, til en anonym forslagskasse. Disse emner skal drøftes på mødet, og drøftelsen skal munde ud i et forslag til, hvordan problemet skal løses. Hotellets ledelse skal derefter give et mundtligt og et skriftligt svar på spørgsmålet. Arbejdsgruppen er ansvarlig for at underrette personalet om de gennemførte tiltag og om tilfælde, hvor et forslag ikke har kunnet lade sig gøre. Der er indtil nu foreslået og gennemført flere løsninger. Ændringerne har været lette at gennemføre, men har Derudover vurderer arbejdsgruppen hver anden måned møderne og gennemførelsen af de ændringer, som personalet har foreslået, og foreslår de ændringer, den betragter som relevante. Denne procedure er blevet implementeret i alle hotellets afdelinger, herunder restaurant, linnedrum, rengøringsafdeling, reception og køkken. Hele processen skal efter planen revideres i ( 1 ) Projektet blev udført i samarbejde med Spaniens fagforbund CCOO, dets tekniske kontor Higia og fagforbundets institut for arbejde, miljø og sundhed (ISTAS) efter en psykosocial risikovurdering baseret på CoPsoQ-metoden ISTAS 21 (PsQCat, catalansk version). EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 15

16 Resultater Ud af de 51 foranstaltninger, der er blevet foreslået indtil nu, er 26 blevet gennemført, 13 er ved at blive gennemført, og 12 er blevet udsat. Foranstaltningerne har vedrørt centrale områder i virksomheden, og visse foranstaltninger indebar en omlægning af forretningsstrategier. Både den HR ansvarlige og hotelpersonalets juridiske repræsentanter har givet udtryk for en positiv holdning til ændringen. Både tilrettelæggelsen af arbejdet og medarbejdernes trivsel er blevet bedre. Medarbejderne foreslår emner, der skal drøftes på møder, og drøftelsen skal munde ud i et forslag til, hvordan problemet skal løses. 16 EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

17 En åben og ærlig kultur inden for IT outsourcing = et resultat på 100 % PRISVINDER Schuberg Philis, Nederlandene Problem Schuberg Philis er en IT outsourcingvirksomhed med kunder som onlinebanker, energiselskaber og statslige organisationer. De garanterer deres kunder et resultat på 100 %; hvis systemerne gik ned, ville disse organisationer ikke kunne fungere. Det gør arbejdet ekstremt udfordrende og krævende der er perioder med intenst pres, en stor arbejdsbyrde og en stor ansvarsfølelse og risikoen for overarbejde er dermed altid til stede. Tiltag En garanti på 100 % kan fortolkes således, at der ikke må ske fejl, men det er Schuberg Philis holdning, at et sådant resultat kun kan opnås ved at acceptere, at fejl er en del af processen, ved at være helt åben om dem og ved at lære af dem. Ærlighed, gennemsigtighed og åbenhed karakteriserer de interne forhold og betragtes som afgørende for at nå virksomhedens mål. Denne virksomhedskultur og den kendsgerning, at der er fokus på at arbejde i tæt sammenknyttede og uafhængige team, giver medarbejderne mulighed for at bede om hjælp og være åbne omkring deres personlige styrker og svagheder. Denne opbakning betyder, at medarbejderne føler sig trygge ved at tage spørgsmål op og er i stand til at udvikle sig fagligt og personligt. For at håndtere den store arbejdsbyrde bruges Scrum metoden (teamet arbejder som en enhed for at nå et fælles mål) til at vurdere arbejdet og opdele det i håndterbare blokke. Teamet mødes også til stående møder for at drøfte fremskridt, hvilket forhindrer teammedlemmer i at blive overbebyrdede eller isolerede og sikrer, at fristerne overholdes. Medarbejderne involveres på årlige møder om virksomhedens kurs fremover og har stor indflydelse på deres daglige arbejde. Derudover hjælper medarbejderne hinanden med at udvikle sig via peerevalueringer, der finder sted i forbindelse med årlige vurderinger. Medarbejderne kan derfor yde et fornuftigt bidrag til og føle et ansvar for virksomheden, deres arbejdsliv og deres kolleger. Virksomheden lægger vægt på både den fysiske og den mentale sundhed hos medarbejderne. Medarbejderne har adgang til en certificeret intern terapeut, og der opfordres udtrykkeligt til deltagelse i idrætsaktiviteter og til sund kost. Ledelsens engagement i medarbejdernes trivsel kommer til udtryk på familiedage, der afholdes to gange om året; ledende medarbejdere bestræber sig på at lære EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 17

18 alle at kende. Virksomheden investerer desuden hvert år en fjerdedel af sit overskud i at sørge for, at alle dens medarbejdere og deres familier trives. Resultater Personaleudskiftningen (medarbejdere, der forlader virksomheden mod dens ønske) er ekstremt lav: under 1 %. Sygefraværet er meget lavt: 0,9 % i 2013, hvilket er langt under gennemsnittet i IKT sektoren. Det svarer til en direkte besparelse på EUR i de årlige omkostninger som følge af fravær. Kundetilfredsheden er meget høj, og i fem år har 100 % af kunderne anbefalet Schuberg Philis til andre. Opbakningen betyder, at medarbejderne føler sig trygge ved at tage spørgsmål op og er i stand til at udvikle sig fagligt og personligt. 18 EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

19 Bedre kommunikation, konfliktløsning og stresshåndtering blandt fængselsfunktionærer Regional tjeneste for fængselstilsyn i Koszalin, Polen inspektorat sluzby wieziennej koszalin PRISVINDER Færre end 100 medarbejdere Problem Tjenesten for fængselstilsyn i Koszalin overvåger, kontrollerer og koordinerer fængselsenhedernes opgaver. Kontakten med de indsatte er en indlysende årsag til stress i fængslerne, men der er andre mulige kilder til stress, herunder store arbejdsbyrder, tidspres og manglende støtte. Derudover er det meget forskelligt, hvilke situationer medarbejderne opfatter som stressende. Tiltag En af konsekvenserne af langvarig eksponering for stress er udbrændthed. Derfor gennemførte tjenesten i 2012 en undersøgelse af udbrændthed i de underordnede enheder. Resultaterne viste, at risikoen for udbrændthed varierede afhængigt af kontakt med de indsatte, skifteholdssystemer og køn. Som direkte reaktion på undersøgelsens resultater blev der planlagt workshopper og aktiviteter om håndtering af stressfaktorer i disse forskellige situationer. Der blev afholdt workshopper om forebyggelse af stress, hvor medarbejderne blev præsenteret for en række løsninger til håndtering af stresssituationer og til afspænding i deres arbejdsliv og privatliv. Derefter blev der afholdt workshopper om metoder til at undgå stress for at bygge videre på de opnåede færdigheder og gøre det muligt for medarbejderne at øve teknikkerne til forebyggelse af stress. Der blev også gennemført et coachingprogram om psykosociale evner med henblik på at oplyse deltagerne om bl.a. principper for effektiv kommunikation, aktive strategier for løsning af konflikter mellem mennesker og strategier for bekæmpelse af uetisk adfærd, aggression, forskelsbehandling og mobning. Derudover blev afvejningen af krav fra henholdsvis overordnede og medarbejdere betragtet som en intens kilde til stress blandt ansatte på mellemlederniveau. Der blev derfor afholdt workshopper om stresshåndtering for ledere og afdelingschefer for at hjælpe dem med at opnå balance og afhjælpe spændinger. EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 19

20 For at udvikle og forbedre processen underkastes alle aktiviteter og workshopper en evaluering, som omfatter en undersøgelse af flere faktorer, herunder nøjagtighed og kvalitet, emner og muligheden for praktisk anvendelse af indholdet, og som desuden omfatter en evaluering af underviserne/coachene. Et coachingprogram om psykosociale evner fokuserede på effektiv kommunikation og aktive strategier for løsning af konflikter mellem mennesker på arbejdspladsen. Resultater Medarbejderne blev mere opmærksomme på at begrænse stress i både arbejdsliv og privatliv. Antallet af medarbejdere, der beder om oplysninger og deltager i workshopper om forebyggelse og håndtering af stress, steg. Der er en højere grad af åbenhed og vilje til at søge hjælp og støtte i vanskelige situationer. Sygefraværet som følge af vanskelige situationer faldt. Jobtilfredsheden steg. 20 EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Vejledning til de tilsynsførende

Vejledning til de tilsynsførende Psychosocial Risk Assessments Vejledning til de tilsynsførende The Committee of Senior Labour Inspectors (SLIC) www.av.se/slic 2012 With support from the European Union Før tilsynet Der skal vælges arbejdspladser

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INDLEDNING

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Sund ledelse. Jan Lorentzen. Fagleder, Psykisk arbejdsmiljø

Sund ledelse. Jan Lorentzen. Fagleder, Psykisk arbejdsmiljø 16 Sep. 14 Sund ledelse Jan Lorentzen Fagleder, Psykisk arbejdsmiljø En udbredt opfattelse? 2 Psykisk trivsel (WHO-5 index) Kilde: the fifth European Working Conditions Survey, 2010 Dublin 3 Risiko for

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 24.-25. MARTS 2015

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 24.-25. MARTS 2015 Sunde arbejdsrytmer bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. 24.-25. MARTS 2015. Karen Albertsen; kal@teamarbejdsliv.dk. PUBLIKATION FRA BAR SOSU Fokus er ikke så

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering

AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering Ph.d. og Associate Professor Pernille Hohnen, Aalborg Universitet Telefon: 60 86 52 63 Mail: hohnen@cgs.aau.dk Business Developer

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø at få besøg af arbejdstilsynet. konference 24.-25. marts 2015 Nyborg Strand

Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø at få besøg af arbejdstilsynet. konference 24.-25. marts 2015 Nyborg Strand Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø at få besøg af arbejdstilsynet konference 24.-25. marts 2015 Nyborg Strand Summe-øvelse Hvad har I brug for at vide om Arbejdstilsynets praksis? Hvad er I særligt

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis ENDELIG UDGAVE En rapport til EURELECTRIC, EPSU og EMCEF Af David Tarren,

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Seniorforsker Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 25. marts 2015 Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015 Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Roskilde den 15. januar 2015 Program: 12.30-13.00 Registrering og let frokost (Sanwich, øl og vand) 13.00-13.15 Velkomst v/teksam 13.15-13.45

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Psykologbistand til medarbejdere i krise

Psykologbistand til medarbejdere i krise Psykologbistand til medarbejdere i krise En medarbejder i krise har brug for hjælp uanset, om krisen er personlig eller arbejdsrelateret. Kriser influerer nemlig på arbejdslivet, motivationen, effektiviteten,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

Work Life Balance. Hold skruen i vandet. Hvordan kan øget trivsel og forbedret arbejdsmiljø give øget effektivitet på virksomheden?

Work Life Balance. Hold skruen i vandet. Hvordan kan øget trivsel og forbedret arbejdsmiljø give øget effektivitet på virksomheden? Hvordan kan øget trivsel og forbedret arbejdsmiljø give øget effektivitet på virksomheden? Work Life Balance Hold skruen i vandet Et tilbud til den enkelte medarbejder < 1 > Disclaimer All data provided

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8 POLITIK Personalepolitik UCC HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010 Side 1 af 8 Indhold Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 Personalepolitikkens grundlag... 3 1. Faglighed... 4 POLITIK

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Thomas Clausen, NFA, den 17. september, 2014 tcl@arbejdsmiljoforskning.dk Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov Bond & Salskov En tabubelagt udfordring Dagens program Kort præsentation Partnervold Min historie Dialog i grupper Tak for i dag v. Mariann Salskov v. Marianne Baagø v. Mette Bond v. Mariann Salskov Hvem

Læs mere

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo?

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Work life balance er et af de ord, som vi ofte bruger til at beskrive den rette fordeling mellem vores arbejde og privatliv. Vi

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Personalepolitiske holdninger og værdier

Personalepolitiske holdninger og værdier Personalepolitiske holdninger og værdier Århus Købmandsskole Aarhus Business College På Århus Købmandsskole lever vi af uddannelse og kompetenceudvikling af unge og voksne. Det er derfor vores mission

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

tager hånd om stress Kampagnevejledning Håndtering af stress og andre risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen Gode arbejdspladser

tager hånd om stress Kampagnevejledning Håndtering af stress og andre risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen Gode arbejdspladser Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Gode arbejdspladser #EUManageStress tager hånd om stress www.healthy-workplaces.eu Kampagnevejledning Håndtering af stress og andre

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere