Psykiatriplan : Høringsvar fra LMU Center for Psykiatrisk Forskning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykiatriplan 2013-2016: Høringsvar fra LMU Center for Psykiatrisk Forskning."

Transkript

1 Psykiatriplan : Høringsvar fra LMU Center for Psykiatrisk Forskning. LMU takker for muligheden for at afgive høringssvar og finder anledning til at fremsætte følgende kommentarer til afsnit 11: Mere kliniknær forskning. Det anføres i psykiatriplanen: Psykiatrien i Region Midtjylland har en lang tradition for at bidrage væsentligt til den psykiatriske forskning både nationalt og internationalt. Regionen har en særlig styrke og tradition i forhold til grundforskningen, og den kliniske forskning er under udbygning Vi hilser det velkomment, at der satses på at styrke klinisk forskning. En opgørelse af phdafhandlinger og disputatser for perioden , der er udført eller igangværende på Center for Psykiatrisk Forskning herunder de tidligere forskningsafdelinger - eller finansieret af den nu nedlagte psykiatriske forskningspulje, viser at 43 ud af 68 afhandlinger har inddraget patienter og derfor kan betegnes som klinisk eller klinisk-translationel forskning, mens rent dyreeksperimentelle og registerstudier kun tegner sig for 25 afhandlinger (se bilag). Der foreligger derfor en væsentlig opgave ved reorganisering af forskningen i at sikre, at denne kliniske og klinisk-translationelle forskning kan videreføres på samme høje niveau som i de foregående to årtier. Vi skønner det vigtigt optimalt at udnytte den forskningsmæssige ekspertise, som en række medarbejdere har opnået gennem deres phd-grad. Ud over, som foreslået i Psykiatriplanen, at muliggøre dette ved kombinationsstillinger, vil vi også foreslå, at der gives mulighed for, at klinisk arbejdende personer kan få tidsbegrænsede frihed af varierende længde til forskning. Det bliver endeligt særdeles vigtigt, under den nye organisationsform, at sikre sammenhængende og stærke forskningsmiljøer, der kan virke tiltrækkende på fremtidige forskningsaktive personer og gøre den samlede forskning international attraktiv og kompetitiv i fondsmæssige sammenhæng. Vi skal afslutningsvist anføre, at der i udkast til psykiatriplanen skal ske justering af terminologien i relation til Center for Psykiatrisk Forskning og Core-funktionen. 29. oktober 2012 På vegne af LMU ved Center for Psykiatrisk Forskning Raben Rosenberg (formand).

2 Bilag Phd-afhandling og disputatser Center for Psykiatrisk Forskning og Psykiatrisk Forskningspulje Henningsen, K 2. The Chronic mild stress model - Investigating behavioral and molecular aspects related to depression 2. Foldager, L. A statistical perspective on gene-environment and gene-gene interactions in association studies of schizophrenia 3. Christiansen, S. L. Chronobiology in the Chronic Mild Stress Animal Model of Depression -Involvement of molecular clock genes in the pathology and etiology of major depressive disorder 4. Nyboe, L. Metabolisk syndrom hos ny-diagnosticerede patienter med skizofreni - prognose og forebyggelse 5. Nava, N. Stress-induced glutamatergic dysfunction in a rat model of behavioral stress 6. Hartmann, T. Brain function in OCD: A fmri-study 7. Hansen, K. Omkring børn af forældre med depression. 8. Gregersen, N. Identifikation og undersøgelse af genetiske risikofaktorer for udvikling af panikangst 9. Devantier, T.A. Sammenhænge mellem depression og kardiovaskulær sygdom hos førstegangsdeprimerede over 50 år. 10. Fischer, C.W Chronic low-grade inflammation as a primer for affective disorders and metabolic syndrome in normal and genetically susceptible rats. 11. Gjerløff, T. PET-hjerneskanningsstudiee af voksne med ADHD: En dobbelt-blind randomiseret undersøgelse af behandling med hhv. atomoxetin, metylfenidat og placebo 12. Renvillard, S.G. Cognitive Function and Depression in Patients with Chronic Hepatitis-C Virus before and after Treatment 13. Hjerrild, S. Cerebral involvement in chronic hepatitis C infection assessed by MRI 1 Kliniske og klinisk/translationelle phd afhandlinger, der har undersøgt patienter, er anført med gult 2 Nr 1-15: Igangværende phd projekter 2

3 14. Olesen, L.Ø. The neural basis of cognitive deficits in a mouse model of dementia. 15. Austin, S. Metakognitive antagelser og psykopatologi: en undersøgelse i forbindelse med 10 års opfølgningen af OPUS-kohorten 16. Bisgaard, C Comparative Proteomics in the Chronic Mild Stress Rat Model of Depression. 17. Severinsen, K Ligand Binding to the Serotonin Transporter and its functional aspects. Aarhus Universitet. 18. Wegener, G Preclinical Studies of Serotonin and Nitric Oxide in Affective Disorders (disputants). 19. Christensen, T Gene Expression profiling study in a rat chronic mild stress model of depression. 20. Jónsson, H Group versus individual cognitive behavioural therapy for obsessive compulsive disorder and the role of dysfunctional beliefs in treatment outcome. Department of Psychology, Aarhus Universitet. 21. Kjær, S.L Stress during fetal life and acousitc startle response changes in adult rat offspring. Faculty of Health Sciences, Aarhus University. 22. Liebenberg, N The inhibition of phosphodiesterase type 5 as a novel target for antidepressant action. 23. Madsen, J.A MRI Cerebral Morphometry: Tools for the study of neuro-degenerative diseases. 24. Chen, F Neuronal and synaptic plasticity in subregions of rat hippocampus after antidepressant treatment: Ph.D thesis [Århus], Faculty of Health Sciences, University of Aarhus. 25. Dalby, R.B MRI-defined cerebral white matter lesions in late-onset major depression: PhD dissertation [Århus], Faculty of Health Sciences, Aarhus University. 26. Hviid, L.B Visuospatial navigation and hippocampal function in remitted depressed patients Aahus University, Risskov, Center for Psychiatric Research. 27. Teglbjærg, H.S Kunstterapi i psykiatrisk behandling: med særlig fokus på skizofreni Århus, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet. 28. Arendt, M Comorbidity between cannabis use and psychiatric disorders: PhD thesis [Aarhus], Faculty of Health Sciences, University of Aarhus. 29. Fjorback, A.W Regulation and trafficking of the monoamine transporters. University of Aarhus. 30. Kristensen, A.S The structure of anxiety symptoms. An investigation of the factor structure of anxiety symptoms in panic disorder and social phobia and the relationship between symptom dimensions and personality. University of Aarhus. 3

4 31. Lægsgaard, M.M Attitudes towards psychiatric genetics among future users and providers of psychiatric genetic testing and counselling: PhD thesis [Århus], Faculty of Health Sciences, University of Aarhus. 32. Bergström, A Stress Resilience and antidepressant resistance in the chronic mild stress model of depression. 33. Bonefeld, B Molecular Mechanisms in Treatment and Pathology of Depression : Special Focus on the Nitric Oxide system and Metabolism of Inositol Hexakisphosphate. University of Aarhus. 34. Buttenschøn, H.N Glutamate decarboxylase 1 as a suspectibility gene for autism, bipolar affective disorder and schizophrenia. 35. Hasselstrøm, J Metabolism and therapeutic drug monitoring of quetiapine. Faculty of Health Science, University of Aarhus. 36. Jayatissa, M.N Pathophysiology of depression and mechanisms of antidepressant treatments; focus on neurogenesis and gene expression in a chronic mild stress animal model of depression. Faculty of Health Sciences. University of Aarhus. 37. Jacobsen, I.S Identification of susceptibility genes for psychiatric diseases based on structural chromosome aberrations. Faculty of Health Sciences. University of Aarhus. 38. Møller, H.K Identification and Characterisation of Serotonin Transporter Interacting Proteins. 39. Neubauer, H.A Mapping and characterization of an allosteric mechanism on the serotonin transporter. Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. 40. Østergaard Christensen, T Kognitive og psykosociale dysfunktioner ved skizofreni Aarhus, Aarhus Universitet, Psykologisk Institut. 41. Bjerrum, M Dansk hospitalspsykiatri med særlig henblik på organisatoriske og administrative forhold Aarhus, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet. 42. Broeng Ejsing, T An experimental study on the pharmacokinetics of psychotropic drugs with focus on the role of the drug transporter P-glycoprotein. 43. Sinning, S Characterisation of the ligand binding site of the human serotonin transporter. 44. Teruel, B.M Genetic mapping and identification of genes involved in bipolar affective disorder in Cuban families. 45. Videbech, P Towards a neurobiology of major depression: structural and functional cerebral abnormalities [S.l.], [Poul Videbech]. 46. Sørensen, M.J Depressive symptoms in children and adolescents: a study of psychopathology. Det Sundhedsvidenskabelige fakultet. 4

5 47. Clausen, L Udbytte og forandring hos spiseforstyrrede patienter i psykoterapeutisk behandling - en 2 1/2 års opf lgning. : 2 bd. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. 48. Valbak, K Suitability for Psychoanalytic Psychotherapy. F llestrykkeriet for Sundhedsvidenskab, Aarhus Universitet. 49. Jensen, B.R Cognitive function in major depression and normal subjects : The danish PET/depression project. University of Aarhus, Institute of Psychology, and Psychiatric Hospital, Institute for Basic Psychiatric Research. 50. Bennedsen, B.E Pregnancy outcome among women with schizophrenia. Pregnancy complications, delivery complications, and infant death. Afdeling for Psykiatrisk Demografi, Psykiatrisk Hospital i Aarhus. 51. Degn, B In search of a susceptibility gene for bipolar affective disorder on chromosome 12q Dorph-Petersen, K.A Neuronal changes in the dorsal raphe nucleus in depression? University of Aarhus. 53. Egedal Bennedsen, B Pregnancy outcome among women with schizophrenia: pregnancy complications, delivery complications, and infant death: PhD thesis Aarhus, Faculty of Health Sciences, University of Aarhus. 54. Hansen, M.S Mental Illness in Medical Inpatients. Afdeling for Psykiatrisk Demografi, Psykiatrisk Hospital i Aarhus. 55. Andersen F. Automation methods for the porcine brain. A study of the miniature Göttingen pig. 56. Sørensen, L Psychiatric morbidity and the use of psychotropics in Danish nursing homes. Det Sundhedsvidenskabelige fakultet. 57. Day Poulsen, H Coercion in psychiatry: the diagnostic pattern, patients' perceived coersion, and validation of the official statistics on involuntary commitments [Aarhus], Department of Psychiatric Demography, Institute for Basic Psychiatric Research, Psychiatric Hospital in Aarhus, Aarhus University Hospital. 58. Hansen, S Substance use disorders among hospitalized patients in Denmark. 59. Wegener, 2000 G. Conventional and experimental antidepressant augmentation. 60. Ewald, H Linkage analysis between bipolar affective disorder and autosomal candidate genes and regions [Risskov], Department of Psychiatric Demography, Institute for Basic Psychiatric Research, Psychiatric Hospital in Aarhus, University of Aarhus. 61. Nøhr Jensen, P Serotonin uptake in blood platelets as a peripheral marker in neuropsychiatry: method optimation and application Århus, University of Aarhus. 5

6 62. Tehrani, E Kontinuitet og patienttilfredshed i psykiatrien: udvikling og afprøvning af metoder til kvalitetsvurdering af psykiatriske behandlingsforløb Risskov, Institut for psykiatrisk grundforskning, Afdeling for psykiatrisk demografi, Psykiatrisk Hospital i Århus. 63. Munk-Jørgensen, P Faldende førstegangsindlæggelsesrater for skizofreni i Danmark Mortensen PB The Epidemiology of Cancer in Schizophrenic Patients.University of Aarhus, 1995 (Disputats). 65. Engberg, M Frihedsberøvelse i psykiatrien og aspekter ved den nye psykiatrilovs funktion Risskov, Institut for psykiatrisk grundforskning, Afdeling for psykiatrisk demografi, Psykiatrisk Hospital i Århus. 66. Mors, O A descriptive epidemiological study of personality disorders among first ever admitted psychiatric patients in Denmark Risskov, Institute of Basic Psychiatric Research, Department of Psychiatric Demography, Psychiatric Hospital in Aarhus. 67. Søgaard, H.J Distriktspsykiatri i Viborg amt, region Nord. 68. Fink, P Psykiatrisk og somatisk comorbiditet: befolkningens forbrug af hospitalsindlæggelser Risskov, Institut for psykiatrisk grundforskning, Afdeling for psykiatrisk demokrafi, Psyk. Hospital i Århus (Disputats) Risskov 29. oktober

RAPPORT. 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Personlighedsforstyrrelser

RAPPORT. 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Personlighedsforstyrrelser RAPPORT 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Personlighedsforstyrrelser 2012 Arbejdsgruppe Seniorforsker, ph.d. Rune Andersen, psykolog Mickey Kongerslev, overlæge Kirsten Aaskov Larsen,

Læs mere

Guidet Egen-Beslutning i forbindelse med behandling - gøre patienten til herre i eget hus!

Guidet Egen-Beslutning i forbindelse med behandling - gøre patienten til herre i eget hus! Guidet Egen-Beslutning i forbindelse med behandling - gøre patienten til herre i eget hus! Brugerinddragelse i Psykiatrien Hvordan inddrager du? DSR Temadag 20 januar 2015 Rikke Jørgensen, sygeplejerske,

Læs mere

Barrierer for optimal psykiatrisk behandling

Barrierer for optimal psykiatrisk behandling Dokumentation: Barrierer for optimal psykiatrisk behandling Eksperter har defineret og dokumenteret ti barrierer, som hindrer den bedst mulige behandling af psykisk syge danskere Forfattere: Jeanett Bauer

Læs mere

Forskningsrapport 2009. Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Forskningsrapport 2009. Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Hammel Neurocenter Forskningsrapport 2009 Regionshospitalet Silkeborg og Forord Hospitalsledelsen har hermed fornøjelsen af at præsentere forskningsrapporten 2009 for Regionshospitalet Silkeborg og. Det indgår i hospitalsledelsens

Læs mere

Struktur Fondens resultater INDHOLD Novo Nordisk Fonden

Struktur Fondens resultater INDHOLD Novo Nordisk Fonden ÅRSSKRIFT 2008/2009 NOVO NORDISK FONDEN Novo Nordisk Fonden Novo Nordisk Fonden blev oprettet i 1989 ved en sammenslutning af Novo s Fond, Nordisk Insulinfond og Nordisk Insulinlaboratorium og har til

Læs mere

Årsberetning 2010. Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

Årsberetning 2010. Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Årsberetning 2010 Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Indhold Året der gik.......................................... 4 Klinisk Virksomhed.................................... 6 Patientundersøgelser..............................

Læs mere

Projekt CHANGE: Det gælder livet

Projekt CHANGE: Det gælder livet En lodtrækningsundersøgelse af systematisk intervention for at bedre psykisk syges helbredstilstand Resume... 1 Formål... 2 1 Baggrund... 3 2 Metode i CHANGE-projektet... 6 3 Projektets forankring og implementering...

Læs mere

Psykisk sygdom og ændringer i livsstil

Psykisk sygdom og ændringer i livsstil en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk Psykisk sygdom og ændringer i livsstil af Merete Nordentoft Jesper Krogh Peter Lange Ane Moltke

Læs mere

VURDERING OG VISITATION AF SELVMORDSTRUEDE Rådgivning til sundhedspersonale

VURDERING OG VISITATION AF SELVMORDSTRUEDE Rådgivning til sundhedspersonale VURDERING OG VISITATION AF SELVMORDSTRUEDE Rådgivning til sundhedspersonale 2007 VURDERING OG VISITATION AF SELVMORDSTRUEDE Rådgivning til sundhedspersonale Vurdering og visitation af selvmordstruede Rådgivning

Læs mere

Vejledning for behandling af patienter med dobbeltdiagnose.

Vejledning for behandling af patienter med dobbeltdiagnose. Vejledning for behandling af patienter med dobbeltdiagnose. Formål: Med udgangspunkt i litteraturgennemgang og kliniske erfaringer beskrives integreret psykiatrisk behandling af patienter med dobbeltdiagnose,

Læs mere

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet debatoplæg DPBO 1 Side 1 3 6 8 15 Arbejdsmarkedet lider under psykisk sygdom Flere og flere forlader arbejdsmarkedet på grund af psykiske lidelser Psykisk syge mennesker

Læs mere

Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2008; 10(2)

Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2008; 10(2) Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering 2008 Medicinsk Teknologivurdering 2008; 10(2) Medicinsk Teknologivurdering Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2014 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRET DER GIK... 3 ØKONOMI... 4 KLINISK HVERDAG... 5 FOKUSPUNKTER...

Læs mere

Tidlig indsats mod fødselsdepression

Tidlig indsats mod fødselsdepression Finn Breinholt Larsen Karen Ghoula Birgit Wexel Poul Videbech Tidlig indsats mod fødselsdepression - erfaringer fra et projekt i Århus Kommune Århus Kommune Mødrehjælpen Region Midtjylland Finn Breinholt

Læs mere

Audiologopædisk Forenings efteruddannelseskursus på Nyborg Strand 2013

Audiologopædisk Forenings efteruddannelseskursus på Nyborg Strand 2013 Kursusprogram for Audiologopædisk Forenings efteruddannelseskursus på Nyborg Strand 2013 Mandag d. 18. til onsdag d. 20. marts Programmets foredrag falder indenfor følgende temaer: 1) Eksekutive funktioner

Læs mere

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB...

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB... Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og P sykosom atik Årsberetning 2006 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7

Læs mere

Fysisk aktivitet og læring

Fysisk aktivitet og læring Fysisk aktivitet og læring - en konsensuskonference Fysisk aktivitet og læring - en konsensuskonference Udgivet i november 2011 af Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning Kunststyrelsen H.C. Andersens

Læs mere

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Almen Medicin Århus

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Almen Medicin Århus Årsberetning 2000 Forskningsenheden for Almen Medicin Århus Forskningsenheden for Almen Medicin Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard 6 8000 Århus C Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 E-mail: fe.aarhus@alm.au.dk

Læs mere

Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling: 154

Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling: 154 Side 1 af 18 Syddansk Universitet Enheden for Sygeplejeforskning Campusvej 55 5230 Odense M hn@ph.au.dk hanne.agerskov@rsyd.dk www.sygeplejevid.au.dk Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling:

Læs mere

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn En systematisk gennemgang af litteraturen Louise Beltoft Borup Andersen Maren Johanne Heilskov Rytter Tine Houmann

Læs mere

Forskningens Dag 2010 Abstracts og program

Forskningens Dag 2010 Abstracts og program Forskningens Dag 2010 Abstracts og program 1 Forskningens Dag 2010 er tilrettelagt af: Molekylærbiolog, Torben Lüth Andersson, Hæmatologisk Afdeling Overlæge Henrik Krarup, Klinisk Biokemisk Afdeling Seniorforsker

Læs mere

Indhold. Forord ved Forskningschef Eva Benfeldt 5. Forskningsråd Gentofte 6. Den ny biobank på Gentofte Hospital 9. Forskningens Hus 10

Indhold. Forord ved Forskningschef Eva Benfeldt 5. Forskningsråd Gentofte 6. Den ny biobank på Gentofte Hospital 9. Forskningens Hus 10 Forskningsberetning for Gentofte Hospital 2009 Tekst Camilla Nymann Eva Benfeldt Hanne Konradsen Indhold Grafik og layout Karen Krarup Foto Tobias Kiel Lauesen Helene Ryttersgaard Forord ved Forskningschef

Læs mere

Psykoterapi. for angstlidelser & unipolar depression

Psykoterapi. for angstlidelser & unipolar depression illustrationer: lisbeth e. christensen Referenceprogrammer I slutningen af 2007 offentliggjorde Sundhedsstyrelsen to referenceprogrammer om angstlidelser og unipolar depression hos voksne (Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

PRAKSISNÆR FORSKNING hvor tæt på kan man komme? Eller kan man komme for tæt på?

PRAKSISNÆR FORSKNING hvor tæt på kan man komme? Eller kan man komme for tæt på? PRAKSISNÆR FORSKNING hvor tæt på kan man komme? Eller kan man komme for tæt på? ABSTRACTS Konference 2015 Fredag d. 16. januar 2015 Aarhus Universitetshospital Auditoriet Skejby Sygehus Brendstrupgårdsvej

Læs mere

Faglig beretning 2007

Faglig beretning 2007 Faglig beretning 2007 Statens Institut for Folkesundhed 2 Forord Dette er den første faglige beretning fra Statens Institut for Folkesundhed som et institut under Syddansk Universitet. Instituttet overgik

Læs mere

MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge

MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge regionsyddanmark.dk Lund M. Sørensen J. H. Christensen J. B. Ølholm A. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder

Læs mere

NÅR MOR OG FAR DRIKKER

NÅR MOR OG FAR DRIKKER Faktablad 1: ALKOHOLKULTUR I DANMARK I Danmark drikker næsten alle alkohol Kun 7 % drikker ikke alkohol. Det er den laveste andel i EU. I EU i gennemsnit er det 25 %, der ikke drikker alkohol. 1 I Danmark

Læs mere

Børn og unges mentale helbred. en rapport fra. vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø. vff@dadl.dk www.vidensraad.

Børn og unges mentale helbred. en rapport fra. vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø. vff@dadl.dk www.vidensraad. en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk Børn og unges mentale helbred af Pernille Due Finn Diderichsen Charlotte Meilstrup Merete Nordentoft

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2010 Forkortelser brugt i rapporten LW LH BDP BØ JC LVM AB ADS CH ER FAG HS JPH KN LB LS LS MK Lis Wagner

Læs mere

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Årsrapport 2013 MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling -

Læs mere