Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011"

Transkript

1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Dato: Mødested og tid: Mødet afholdes kl på Københavns Universitet i Udvalgsværelse 3, Nørregade 10, indgang C. Parkering: Port A på Frue Plads vil være åben, så det er muligt at parkere i Lindegården (se vedhæftede kort). Der er dog begrænsede pladser til rådighed (ca. 10). Der henvises til parkering i det omkringliggende område, enten ved Nørreport St., Studiestræde eller Sct. Peders Stræde. Dagsordenspunkter: 1. Velkomst og indledning v/ prorektor Thomas Bjørnholm, Københavns Universitet 2. Markedsføring af hovedstadsregionen udfordringer og muligheder for tiltrækning af udenlandske investeringer, virksomheder, talenter og (erhvervs)turister, herunder partnerskabet om MIPIM - oplæg v/udviklingsdirektør i Copenhagen Capacity Kim Bek og projektudviklingsdirektør hos Sjælsø Johan Stoustrup. Bilag 2.1 Studietur til MIPIM i marts Regeringsgrundlaget oktober 2011 emner med relevans for erhvervsområdet og Vækstforum Bilag 3.1 Indstillingsnotat 4. Vækstforums mærkesager, herunder Forskning som udviklingsdynamo fælles regional platform (ESS) Bilag 4.1. Indstillingsnotat Vækstforums mærkesager Bilag 4.2 Indstillingsnotat Forskning som udviklingsdynamo fælles regional platform (herunder European Spallation Source) 1 af 106

2 5. Projektopfølgning i Vækstforum Bilag 5.1. Indstillingsnotat 6. Bevillinger - regionale erhvervsudviklingsmidler, EU Regionalfond og EU Socialfond Bilag Overblik over prioritering og disponering af Vækstforums midler 6.1 Copenhagen talent Bridge Bilag Indstillingsnotat Bilag Indstillingsskema 6.2 Fra ufaglært til faglært på rekordtid Bilag Indstillingsnotat Bilag Indstillingsskema 6.3 Job og uddannelse for borgere på Vestegnen med AKT Bilag Indstillingsnotat Bilag Indstillingsskema 6.4 Kvinder for fremtiden Bilag Indstillingsnotat Bilag Indstillingsskema 6.5 Opkvalificering og job i Hovedstadsregionens udsatte boligområder Bilag Indstillingsnotat Bilag Indstillingsskema 6.6 Center for kommunalt-privat samarbejde om nye velfærdsløsninger Bilag Indstillingsnotat Bilag Indstillingsskema 6.7 Styrkelse af oplevelsesøkonomien i Hovedstadsregionen filmfond og computerspiluddannelse Bilag Indstillingsnotat 2 af 106 Side 2

3 6.8 Godkendelse af nye delprojekter i det igangværende projekt Copenhagen Cleantech Cluster Bilag Indstillingsnotat 7. Status EU regionalfond og EU Socialfond Bilag 7.1 Disponerede midler og status EU Regionalfond og EU Socialfond Bilag 7.2 EU Regionalfond Oversigt over disponerede og resterende midler Bilag 7.3 EU Socialfond Oversigt over disponerede og resterende midler 8. Status igangværende projekter Bilag 8.1 Oversigt over igangværende projekter 9. Fællesmøde mellem de regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd i forbindelse med folkemødet på Bornholm i juni 2012 herunder forslag om, at Vækstforum Hovedstadens møde i maj 2012 flyttes til Bornholm under folkemødet Bilag 9.1 Indstillingsnotat Bilag 9.2 Invitationsbrev fra Bornholms Vækstforum 10. Genudpegning af bestyrelsesmedlem til Ingeniørhøjskolen i København Bilag Meddelelser Bilag 11.1 Meddelelser: Grøn Vækstpulje, Multiarena og Partnerskabsaftale 12. Eventuelt 3 af 106 Side 3

4 Bilag 2.1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Vækstforums studietur til MIPIM i Cannes den marts 2012 Dato: Sekretariatet indstiller, at Vækstforum drøfter forslag til program for studieturen til MIPIM i Cannes i marts 2012 Vækstforum drøftede på møde den 5. september 2011, at der skal arrangeres en studietur for Vækstforums medlemmer til MIPIM-messen i Cannes den marts Formålet med en studietur til MIPIM er for det første at bakke op om den fælles markedsføring af Hovedstadsregionen, som en interessant region at investere i. For det andet er MIPIM en unik mulighed for at se og høre om spændende tiltag i nogen af verdens store vækstregioner. Sekretariatet har i samarbejde med Copenhagen Capacity booket følgende flyafgange og hotel: Udrejse onsdag den 7. marts 2012 kl. 08:50-11:15 med direkte fly til Nice. Hjemrejse torsdag den 8. marts 2012 kl. 17:15-22:00 med en mellemlanding i München. Hotel: Novotel Nice Arenas Aeroport Der er 8 tilmeldte fra Vækstforum. Sekretariatet udarbejder i samarbejde med Copenhagen Capacity et udkast til program for Vækstforum, hvor der vil blive lagt vægt på, at Vækstforum skal besøge og introduceres til andre konkurrerende regioners visioner og strategier. Det gælder stande som Barcelona, London, Hamborg, Berlin og Stockholm. Derudover kan programmet også indeholde et oplæg ved direktøren fra en af verdens førende forskerparker Sophia Antipolis. Regionens Forretningsudvalg har også besluttet at deltage i MIPIM-messen med op til 9 deltagere. Dette giver anledning til, at programmet også skal indeholde fælles aktiviteter for Vækstforum og Forretningsudvalget. Mest relevant er den officielle åbning af Øresundsstanden om eftermiddagen onsdag den 7. marts samt en fælles middag om aftenen den 7. marts. 4 af 106

5 Bilag 3.1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Regeringsgrundlag oktober 2011 emner med relevans for erhvervsområdet og Vækstforum Dato: Sekretariatet indstiller, at Vækstforum tager notat om regeringsgrundlaget til efterretning Regeringsgrundlaget oktober 2011 Et Danmark der står sammen Statsminister Helle Thorning-Schmidt præsenterede den 3. oktober 2011 en ny regering og et nyt regeringsgrundlag. Regeringsgrundlaget indeholder en række temaer, der vedrører erhvervsområdet og de regionale Vækstfora. I dette notat opridses de temaer i regeringsgrundlaget, som har særlig relevans for erhvervsområdet og Vækstforum. Fokus på energi, miljø og velfærd som særlige vækstområder Regeringen understreger, at fremtidens arbejdspladser især skabes inden for vækstområder som energi, miljø og velfærd. Det er områder, som vurderes at have et stort erhvervsmæssigt potentiale. Regeringen vil derfor kortlægge Danmarks globale styrkepositioner i form af klynger med viden, kompetencer og virksomheder, udvikle Danmarks første innovationsstrategi, og analysere eksisterende innovationsordninger. Forskning som vækstmotor Regeringen vil løbende øge investeringerne i forskning, så mindst 1 procent af BNP anvendes til forskning. Forskning på et højt niveau lægger fundamentet for fremtidens arbejdspladser og velfærd. Regeringen vil derfor skabe et nationalt partnerskab mellem universiteter, erhvervsliv og offentlige myndigheder om at nyttiggøre forskningen til gavn for samfundet. Uddannelse Et af regeringens ni mål for dansk økonomi er investeringer i forskning og uddannelse. Regeringen har sat som mål, at: 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. 60 pct. af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse i pct. af en ungdomsårgang skal have en lang videregående uddannelse i Samtidig skal flere unge gennemføre en erhvervsuddannelse gerne som et skridt til en videregående uddannelse. Desuden er det nødvendigt at forbedre mulighederne for at ufaglærte senere i livet kan tage en kompetencegivende uddannelse. Derudover vil re- 5 af 106

6 geringen satse på en styrket indsats for praktikpladser, flere uddannelsespladser til unge og uddannelsesgaranti på erhvervsuddannelser med sikkerhed for praktikpladser. Offentlig-privat partnerskab (OPI) Regeringen ønsker at afdække, hvornår det er økonomisk fordelagtigt at anvende offentlig-privat partnerskab til løsning af offentlige infrastrukturprojekter og i hvilket omfang det kan skabe råderum til andre investeringer. Et øget samarbejdet mellem den offentlige og private sektor vil være til fordel for begge samfundssektorer. Vækst i dansk turisme Regeringen vil nedsætte en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra relevante ministerier, organisationer og virksomheder, der sammen skal formulere et offensivt bud på en national strategi og konkret handlingsplan for at skabe vækst i dansk turisme. Regeringen vil endvidere udarbejde en ny designstrategi, der udnytter Danmarks styrker på området, så Danmark kan udbygge sin position på området. Fornyelse af erhvervspolitikken Danske virksomheders konkurrenceevne er udfordret. Regeringen vil udarbejde en ny og fokuseret erhvervspolitik. De generelle rammevilkår for danske virksomheder skal forbedres og der skal fokuseres og satses på områder, hvor danske virksomheder har særlige styrkepositioner f.eks. inden for sundhed, klima og miljø derudover også et øget fokus på offentlig-privat samspil. Analyse af den samlede erhvervsstøtte Regeringen vil gennemføre en grundig analyse af den samlede erhvervsstøtte. Analysen skal danne baggrund for en beslutning om en reduktion og omlægning af erhvervsstøtteordningerne. Regeringen vil forsyne alle relevante erhvervsstøtteordninger med en solnedgangsklausul, som skal sikre, at erhvervsstøtten løbende evalueres, som grundlag for beslutninger om en eventuel videreførelse. Tiltrækning af udenlandske virksomheder og højtkvalificeret arbejdskraft Regeringen vil satse målrettet på at forbedre vilkårene for at tiltrække udenlandske virksomheder og højtkvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Regeringen vil derfor styrke den internationale rekruttering og blandt andet forbedre modtagelsen af medrejsende familier og ægtefæller samt sikre bedre rammevilkår for familiernes liv, mens de er her. Blandt andet ved at fremme muligheden for etablering af internationale skoler. Hovedstadsstrategi Danmarks hovedstad spiller en vigtig rolle for væksten i hele Danmark. Derfor vil regeringen i samspil med de relevante parter udarbejde en hovedstadsstrategi. 6 af 106 Side 2

7 Bilag 4.1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Styrket kommunikation om Vækstforums mærkesager Dato: Sekretariatet indstiller, at Vækstforum drøfter forslag til mærkesager og godkender, at der udarbejdes en kommunikationsplan for mærkesagerne Indledning Vækstforum ønsker at være dagsordenssættende på mærkesager af betydning for hovedstadsregionens udvikling. Flere af Vækstforums mærkesager indgår som temaer i regeringsgrundlaget. Med en proaktiv indsats kan Vækstforum skabe opmærksomhed om hovedstadsregionens udfordringer og sikre størst mulig indflydelse på regeringens udspil på området. På baggrund af Vækstforums drøftelse udarbejder sekretariatet i tæt samspil med regionens pressechef og med ekstern bistand en forslag til kommunikationsplan for mærkesagerne til godkendelse i formandskabet. Kommunikationsplanen skal bl.a. konkretisere mærkesagernes budskaber og formålet med Vækstforums kommunikation samt indeholde forslag til konkrete virkemidler og tiltag over for Vækstforums væsentligste interessenter på statsligt, kommunalt og regionalt niveau. Mærkesager for Vækstforum Det foreslås, at Vækstforum i første omgang prioriterer tre mærkesager, som har stor betydning for hovedstadsregionens udvikling i de kommende år, idet det forudsættes, at regionen og kommunerne er primære aktører på udmeldinger om infrastruktur. 1. Hovedstadsregionen som dynamo for vækst Vækstforum har ansvaret for udmøntning af hovedstadsregionens erhvervsudviklingsstrategi og dermed for at sikre optimale vilkår for vækst og beskæftigelse i regionen. Derfor er der behov for, at Vækstforum går foran og sætter fokus på hovedstadsregionens udfordringer og muligheder som vækstdriver for hele Danmark. 7 af 106

8 Hovedstadsregionens særlige erhvervsmæssige styrker inden for velfærdsteknologi samt klima, energi og bæredygtighed udgør en stærk base for at styrke erhvervslivets internationale konkurrenceevne. I regeringsgrundlaget fremhæves grøn vækst som en vigtig drivkraft for de kommende års vækst. Endvidere nævnes det, at Vækst i hele Danmark er en hovedprioritet for regeringen. Danmarks hovedstad spiller en vigtig rolle for væksten. Derfor vil regeringen i samspil med de relevante parter udarbejde en hovedstadsstrategi. Det foreslås, at Vækstforum går foran og inviterer til dialog om hovedstadsstrategien. Input til drøftelser og kommunikation kan i udgangspunktet hentes i: Erhvervsudviklingsstrategiens vision og indsatsområder, herunder blandt andet mulighederne inden for offentlig-privat innovation, grøn vækst og velfærdsteknologi. En erhvervsanalyse, som regionen har udarbejdet, med nye tal om faktiske erhvervsforhold. En analyse, som regionen sammen med flere andre parter har igangsat, der skal skabe bedre viden om Hovedstadens vækst. Resultaterne af analysen præsenteres på en konference i marts/april Forskning som udviklingsdynamo fælles regional platform, herunder European Spallation Source (ESS) og partikelterapianlæg Vækstforums temamøde om ESS den 5. september 2011 viste, at der er behov for, at Vækstforum tager initiativ til at opbygge en regional platform, der kan fremme forskning som dynamo for vækst og udvikling i regionen. De kommende års store investeringer i forskningsinfrastruktur særligt ESS og det planlagte partikelterapianlæg, som enten placeres ved Rigshospitalet eller i Skejby, betyder forskningsmæssige kvantespring for universiteter, erhvervsliv og hospitaler ikke mindst inden for lifescience, medico og materialevidenskab. Men det kræver en særlig indsats at sikre, at der opbygges de rette understøttende rammer for at udnytte anlæggene. I regeringsgrundlaget lægges der vægt på at investeringer i forskning og innovation udnyttes til at skabe fundamentet for fremtidens arbejdspladser og velfærd. Det skal blandt andet ske gennem partnerskaber mellem universiteter, erhvervsliv og offentlige myndigheder om at nyttiggøre forskningen til gavn for samfundet. Det foreslås, at Vækstforum Hovedstaden tager initiativ til at samle relevante statslige og regionale aktører på området. Parterne skal konkretisere muligheder og udfordringer for at gøre forskning til en udviklingsdynamo for den regionale udvikling med udgangspunkt i etableringen af ESS, MAX IV og partikelterapianlægget. Hvis der er opbakning til det, opbygges en fælles platform, der skal undersøge behovet for analyser på området samt arbejde for, at de rette initiativer udvikles og igangsættes: 8 af 106 Side 2

9 Øge regionens andel af midler fra EU s forskningsprogrammer gennem øget fokus på professionel fundraising bl.a. gennem tilstedeværelse i Bruxelles Styrke matchmaking mellem erhvervsliv og universiteter og offentlige myndigheder om forskning og innovation Sikre attraktive vilkår for udenlandske forskere og virksomheder. Et professionelt modtageapparat på alle områder, herunder gode boliger og internationale skoler. En velfungerende infrastruktur er helt afgørende for at skabe et internationalt forskningscentrum. En effektiv lufthavn med mange internationale ruter er afgørende for at sikre let adgang til forskningsanlæggene for udenlandske forskere og virksomheder. Fortsat udvikling af lufthavnen og en udbygning af den kollektive trafik samt bane- og vejnettet er derfor vigtige forudsætninger. Hvis der etableres en platform, skal initiativet koordineres med statslige aktører på området, herunder Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 3. Kompetenceudvikling og uddannelse Vækstforum har særligt fokus på talent og kompetencer for at sikre, at arbejdskraften har de faglige og innovative kompetencer, som erhvervslivet efterspørger. Det er vigtigt at afdække eventuelle mangler og huller i uddannelsessystemet for at sikre, at ingen tabes på gulvet samtidig med, at erhvervslivets behov for arbejdskraft dækkes. Samtidig er det vigtigt at sikre, at gruppen af ufaglærte opkvalificeres til at kunne varetage nye jobfunktioner i takt med, at en række produktionsarbejdspladser forsvinder til udlandet. Det forventes, at der især i serviceerhvervene bliver behov for mere arbejdskraft. Fx er turisterhvervet inde i en positiv udvikling. Det øger behovet for målrettede efter- og videreuddannelsestilbud, der sikrer den relevante opkvalificering af de ufaglærte. Professionalisering og udvikling af den gode værtsrolle er vigtig. Vækstforums Task force for erhvervsuddannelser samt initiativer målrettet fastholdelse af unge i uddannelse og opkvalificering af ufaglærte bidrager til at styrke kvaliteten af fremtidens arbejdskraft. I regeringsgrundlaget er der tilsvarende fokus på opkvalificering af arbejdsstyrken og behovet for målrettede uddannelser på alle niveauer. Det foreslås, at Vækstforum sætter fokus på behovet for koordinering og samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, jobcentre og andre relevante aktører og går i dialog med relevante parter om mulige tiltag. Task forcen vil bidrage med konkrete bud på, hvordan erhvervsuddannelserne kan revitaliseres i et vækstperspektiv. Task forcens afrapportering til Vækstforum i marts 2012 kan indgå som input i Vækstforums arbejde. 9 af 106 Side 3

10 Bilag 4.2 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk FORSKNING SOM UDVIKLINGSDYNAMO FÆLLES REGIONAL PLATFORM (EUROPEAN SPALLATION SOURCE ESS OG PARTIKELTERAPIANLÆG) Dato: Sekretariatet indstiller, at Vækstforum igangsætter arbejdet med en fælles regional platform for forskning som udviklingsdynamo Indledning Forskningens betydning for udvikling, vækst og konkurrenceevne øges i en tid, hvor globaliseringen er en af de mest markante dagsordener for virksomheder, universiteter og samfundets udvikling. Forskningen er en magnet for tiltrækning af udenlandske virksomheder og skaber grundlaget for, at nye vækstvirksomheder får fodfæste. Derfor er det vigtigt at formidle forskningen til de virksomheder, som kan have nytte af viden til produktudvikling og afledt beskæftigelse, hvorved der skabes synlig værdi af investeringen. Men det er i lige så høj grad vigtigt, at muligheder og resultater af forskningen formidles på en let forståelig til den brede befolkning. Det er afgørende for befolkningens opbakning til investeringer i grundforskning og store investeringer i forskningsanlæg, at de får en forståelse af fremtidsmulighederne fx nye revolutionerende behandlingsmetoder samt udvikling af apparatur, nye lægemidler etc. Samtidig vil nye forretningsmuligheder for erhvervslivet skabe vækst og dermed flere arbejdspladser i regionen. Videnskabelig udvikling og nybrud i forskningen er imidlertid i stigende grad betinget af forskeres adgang til avanceret udstyr, databaser, laboratoriefaciliteter, forsøgsanlæg samt andre værktøjer og faciliteter den såkaldte forskningsinfrastruktur. Lige nu er der øget fokus på at skabe de rigtige rammebetingelser. Der investeres i hospitaler, udbygges på universiteterne, der skabes demonstrationsanlæg (a la Green Labs) og internationale forskningsmiljøer som ESS og MAX IV. Der planlægges endvidere bygget et partikelterapianlæg til avanceret strålebehandling med protoner enten på Rigshospitalet eller i Skejby. Region Hovedstaden og hele Øresundsregionen har med etableringen af ESS og MAX IV samt partikelterapianlægget fået helt unikke udviklingsmuligheder. Investeringerne rummer mange muligheder for regionens forskningsinstitutioner og erhvervsliv og vil 10 af 106

11 være den kilde, der gør regionen til en af Europas mest innovative. En forudsætning er dog, at de relevante aktører i regionen går sammen om at afdække og implementere det, som kræves for at realisere udviklingspotentialet og dermed øge vækst og beskæftigelse. På Vækstforums temamøde i september 2011 blev udfordringer og potentialer drøftet, med udgangspunkt i ESS og MAX IV, og der var enighed om, at der er behov for en styrket indsats. ESS - udfordringer og muligheder et udgangspunkt I 2020 åbner forskningsanlægget ESS (European Spallation Source) i Lund og i København med datacenter i tilknytning til Niels Bohr instituttet. Tilsammen er ESS og MAX IV de største forskningsinfrastrukturinvesteringer i Øresundsregionen. ESS er et europæisk tværfagligt forskningscenter baseret på verdens stærkeste neutronkilde. Her vil forskere kunne studerer en række forskellige materialer - lige fra plast og proteiner til medicin og molekyler og dermed kunne forstå, hvordan det er struktureret, og hvordan det virker. ESS vil åbne nye muligheder inden for sundhed, miljø, energi, klima, transport, teknik, medicin og arkæologi. Kort for inden er MAX IV i Lund blevet fuldt ud igangsat. MAX IV er et laboratorium for synkrotronforskning. Tilsammen bliver forskningsfaciliteterne MAX IV og ESS et knudepunkt i Europas forskningsinfrastruktur. For Hovedstadsregionen og øresundsregionen betyder det direkte, at der vil komme 500 skandinaviske og udenlandske forskere til at arbejde og leve i nærheden af det nye materialeforskningsanlæg i Lund og det tilknyttede datacenter i København. Og ca forskere vil årligt besøge anlægget i kortere og længere tid. De herboende forskere behøver boliger, skoler, karrieremuligheder og relevante sociale og kulturelle aktiviteter for deres familier og børn. De besøgende forskere behøver hoteller, restauranter og anden service. Der vil således være mange der i deres hverdag direkte og indirekte vil blive berørt af etableringen, derfor er det vigtigt, at der sker en udbredelse af kendskabet til ESS og MAX IV, for kun herved vil der kunne skabes den rette folkelige opbakning og deltagelse, hvorved effekterne lettere kan nyttiggøres. Ligeledes vil mange udenlandske og danske virksomheder skulle gøres opmærksomme på, at de vil kunne benytte forskningsanlægget som led i deres og være med til at kommercialisere de innovationer, som vil blive gjort i tilknytning til det nye forskningsanlæg. Det kræver internationalisering af danske forskere og nøglemedarbejdere, universiteter og virksomheders samarbejde med udenlandske forsknings- og erhvervsmiljøer - i relation til forsknings- og udviklingsaktiviteter, finansiering, produktion, markedsføring, logistik etc. Partikelterapianlæg Det er besluttet at bygge et partikelterapianlæg til avanceret strålebehandling med protoner enten på Rigshospitalet eller i Skejby. Partikelterapi er en forholdsvis ny metode til strålebehandling med protoner, der hovedsageligt kan anvendes til kræftsygdomme. Det forventes, at partikelterapi bliver fremtidens strålebehandling til en række alvorlige kræftformer. Udover at øge kvaliteten af kræftbehandlingen vil et dansk anlæg tiltrække me- 11 af 106 Side2

12 dicinsk personale og forskere fra udlandet. Anlægget vil dermed medføre store udviklingsmuligheder i krydsfeltet mellem naturvidenskab, teknisk videnskab og sundhedsvidenskab. Den offentlige forskning spiller en vigtig rolle for erhvervslivets forskningsbaserede innovation. Det gælder fx i samspillet mellem de sundhedsrettede erhverv, såsom medicinalog medicoindustrien, og offentlige forskningssteder. Alene på Region Hovedstadens hospitaler og i psykiatrien var der i ansatte beskæftiget med forskning indenfor sundhed, og der blev anvendt tæt på 1,4 mia. kr. på offentlig sundhedsforskning. Det er afgørende, at der gøres en særlig indsats for at tiltrække EU-forskningsmidler til regionen. CreoDK (Capital Region Denmark EU-Office), der er KU s, DTU s og Region Hovedstadens fælles EU-forskningskontor i Bruxelles, er med til at give de tre parter en solid platform i konkurrencen om EU s forskningsmidler, som frem til 2013 beløber sig til 57 mia. kr. årligt. Regionens potentiale består i bredden af de forskningsmæssige styrker samt de tværfaglige uddannelser og forskningsprojekter, der allerede er etableret på tværs af aktører som DTU, KU, herunder Niels Bohr Instituttet og internationale aktører. Regionen huser verdens pt. førende leverandør af anlæg til ionterapi (Siemens Healthcare) samt en veludviklet medicoindustri med stor kommerciel indsigt. Partikelterapianlægget og ESS betyder, at der i Øresundsregionen vil blive opbygget en stor kompetence inden for acceleratorteknologi og tilknyttet udstyr og software (fx detektorer, on-line databehandling og billedbehandling). Det sidste vil både betyde forskningsmæssig synergi til den kliniske forskning på et partikelterapianlæg og medvirke til, at der uddannes flere kandidater med viden om de applikationsområder, der er vigtige i partikelterapi. Fælles regional platform Det foreslås, at Vækstforum Hovedstaden tager initiativ til at samle de relevante aktører om en konkretisering af de muligheder og udfordringer, der er i at gøre forskning til en udviklingsdynamo for den regionale udvikling, med udgangspunkt i etableringen af ESS, MAX IV og partikelterapianlægget. Der er allerede igangsat en række initiativer, som Region Hovedstaden og Vækstforum støtter (se uddybet til sidst i notatet). Derudover har staten etableret Big Science-sekretariatet på Risø for at informere erhvervslivet om mulighederne. Regionen deltager i de statslige fora (bl.a. Forsknings- og innovationsstyrelsen ESS-kontaktgruppe), som også arbejder med at forbedre mulighederne for at udnytte ESS og MAX IV i regionen. Men det vurderes, at der herudover er behov for at etablere en fælles regional platform, der kan accelerere indsatsen og udnytte synergien i de mange aktørers viden, og hermed skabe den synlighed der sikrer både forankring hos virksomhederne accept i befolkningen. Formålet med platformen er at sætte fokus på hvilke nye tiltag, der er behov for og samle de rette partnere om igangsætning af større strategiske satsninger. ESS forventes først i drift fra 2020 og placeringen af partikelterapianlægget er endnu ikke afgjort. Men der er allerede nu behov for at tænke i en langsigtet strategisk plan for igangsætning af 12 af 106 Side3

13 understøttende initiativer. Her kan regionen og vækstforum gå foran og sikre både statsligt og regionalt fokus på indsatsen Fokusområder Formidling og kampagner er centrale elementer for platformen og foreløbige fokusområder kunne være: Øge regionens andel af midler fra EU s forskningsprogrammer gennem øget fokus på professionel fundraising bl.a. gennem tilstedeværelse i Bruxelles Brobygning mellem erhvervsliv og forskning, fx om udnyttelse af ESS og MAX IV samt partikelterapianlægget - kampagner Tilgængelighed og attraktivitet for udenlandske forskere og virksomheder Samspil og dialog med kommuner, universiteter, erhverv, staten og Region Skåne Igangsætning af konkrete initiativer, fx regionalt ESS erhvervs - ph.d. program, cross-border forskningsprogram og efteruddannelsesprogrammer for relevante forskningstunge erhvervsklynger Kommunikation og formidling til den brede befolkning om mulighederne Igangsætning af supplerende analyser, herunder analyser af mulige effekter Proces Januar-marts 2012: Etablering af udvalg/arbejdsgruppe med relevante aktører (Regionen, kommuner, Forsknings- og innovationsstyrelsen, erhvervslivet) som forbereder konference og fastlægger grundlaget for platform for forskningen som udviklingsdynamo. April 2012: Relevante parter inviteres til strategi-seminar/konference bl.a.: DTU, KU, kommuner, DI, Dansk Erhverv, Lægemiddelindustriforeningen, Dansk Biotek, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, (lead)partnere fra igangværende initiativer, forskerparker, GTS Godkendte Teknologisk Serviceinstitutter. Ultimo maj godkender Vækstforum overordnet strategi/plan for den regionale platforms arbejde, herunder forslag til etablering af arbejdsgrupper inden for relevante fokusområder mhp. konkretisering af indsats og initiativer August Strategi/Plan for konkrete initiativer og kampagner for Allerede igangsatte initiativer hvor Region Hovedstaden og Vækstforum deltager eller støtter Vækstforum støtter allerede en lang række initiativer, som vil bidrage til at styrke rammebetingelserne omkring udnyttelsen og synergieffekter ved forskningsanlæggene. Øresund Material Innovation Community (Ø-MIC) etablerer rammer og synlighedsskabende aktiviteter for forskere, virksomheder og studerende. Ligeledes er målet at skabe en årlig tilbagevende international konference med fokus på fremtidens store udfordringer inden for materialeforskning. 13 af 106 Side4

14 Cluster for Accelerator Technology (CATE) opbygger viden og kompetence hos deltagerne (universiteter og virksomheder) med henblik på at de vil kunne være fremtidens bidragsydere til opbygningen af ESS mv. Nano Connect Scandinavia - matchmaking mellem virksomheder og universiteter, herunder styrke forudsætningerne for en øget nyttiggørelse af universiteternes forskning og innovation indenfor nanoteknologi. 14 af 106 Side5

15 Bilag 5.1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk PROJEKTOPFØLGNING I VÆKSTFORUM Dato: Sekretariatet indstiller, at Vækstforum godkender tiltagene til en styrket vækstforum-opfølgning på projekter Baggrund Vækstforum har flere gange udtrykt ønske om at følge de støttede projekter tættere og høre mere om fremdrift og resultater, herunder hvordan projekterne bidrager til væksten. På denne baggrund foreslås det, at Vækstforum går mere aktivt ind i opfølgningen af projekter på følgende måder: For det første udbygges den nuværende halvårlige projektoversigt løbende, herunder med styrket fokus på effekterne og koblingen til erhvervsstrategiens målsætninger. I den forbindelse kan der også hentes inspiration og resultater fra det fælles effektmålingsprojekt mellem alle regionerne og Erhvervsstyrelsen (se også intro til bilag 8.1). For det andet nedsættes en arbejdsgruppe med frivillige medlemmer/observatører fra Vækstforum. Arbejdsgruppen får til opgave med udgangspunkt i projektoversigten at planlægge og beslutte hvordan og hvilke projekter, der nærmere skal evalueres i 1. halvår af Arbejdsgruppen betjenes af Vækstforum-sekretariatet. Interesserede medlemmer opfordres til, på Vækstforums møde den 1. december at melde sig til arbejdsgruppen. 15 af 106

16 Bilag Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Dato: OVERSIGT OVER INDSTILLEDE BEVILLINGER PÅ VÆKSTFORUMS MØDE DEN 1. DECEMBER 2011 Nedenstående oversigt er udarbejdet for at bidrage til et hurtigt overblik over det samlede omfang af initiativerne. Såfremt alle de indstillede bevillinger godkendes, vil der blive iværksat initiativer og projekter for et samlet bruttobeløb på ca. 217,5 mio. kr., heraf finansierer Region Hovedstadens erhvervsfremmemidler 26,5 mio. kr. Finansiering Mio. kr. Bruttobudget Region Hovedstaden - erhvervsmidler EU medfinansiering Andre parter: Stat, regioner kommuner, private m.fl. Copenhagen Talent Bridge (strukturfond) 40,4 8,1 20,2 12,1 Copenhagen Talent Bridge (markedsføringsfond) Ufaglært til faglært på rekordtid Borgere på Vestegnen med AKT 31,2 15,3 15,9 Kvinder for fremtiden 7 3,5 3,5 Center for Off-privat samarbejde om velfærdsløsninger 29,7 5,9 14,8 9 Regional Filmfond EUCROMA - computerspiluddannelse 19,2 4,5 14,7 I alt 217,5 26,5 68,8 122,2 16 af 106

17 Bilag Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Projekt Copenhagen Talent Bridge Dato: Sekretariatet indstiller, at Vækstforum meddeler Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet kan støttes med et tilsagn om medfinansiering på kr. fra EU s regionalfond at Vækstforum anbefaler regionsrådet at medfinansiere projektet med kr. fra de regionale erhvervsfremmemidler under forudsætning af medfinansiering fra strukturfondene og øvrige parter at Vækstforum anbefaler regionsrådet at medfinansiere relateret markedsføringsfondsprojekt med kr. under forudsætning af bevilling fra Markedsføringsfonden og medfinansiering fra de øvrige partnere. Ansøgning Projekt: Copenhagen Talent Bridge (ID 10276) Ansøger: Copenhagen Capacity Samlet projektbudget: kr. Ansøgt medfinansiering fra EU Regionalfond: kr. fra EU s regionalfond samt mio. kr. fra de regionale erhvervsfremmemidler Projektperiode: Januar 2012 til december 2014 Projekt: Tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft projektansøgning til Markedsføringsfonden. Strukturfondene kan ikke anvendes til markedsføring. Derfor har Copenhagen Capacity samlet en række partnere herunder flere af hovedpartnerne i Copenhagen Talent Bridge om en relateret ansøgning til Markedsføringsfonden. Ansøger: Copenhagen Capacity Samlet projektbudget: kr. Ansøgt medfinansiering fra Region Hovedstadens regionale midler: 1 mio.kr. Projektperiode: Januar 2012 til december 2014 Baggrund og indsatsområde i erhvervsudviklingsstrategien Projektet Copenhagen Talent Bridge understøtter Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi gennem en sammenhængende indsats for at tiltrække og fastholde udenlandske 17 af 106

18 højtkvalificerede medarbejdere og forskere, idet udgangspunktet er en øget sparring mellem vidensmiljøer, SMV er og store globalt orienterede virksomheder herom. Projektet understøtter først og fremmest indsatsområdet talent og kompetencer i verdensklasse, men bidrager også til indsatsområderne Attraktiv metropol med gode forbindelser og Vækstiværksættere med international tilgang. Projektet er med i erhvervsstrategiens idékatalog. Baggrunden for prioritering af talentdagsordenen er derudover, at der om 4-5 år afhængig af den økonomiske udvikling bliver brug for højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, ligesom tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk, højt kvalificeret arbejdskraft generelt har høj prioritet, da deres bidrag til samfundsøkonomien giver et betydeligt positivt nettoresultat. Projektets formål, aktiviteter og forventede resultater Copenhagen Talent Bridge (Socialfonden) vil dels skabe en regional platform og regionalt samarbejde, der understøtter arbejdet med at tiltrække og fastholde internationale talenter i hovedstadsregionen dels igangsætte en række konkrete indsatser i forhold til fastholdelse af udenlandske talenter (de såkaldte expatriates - expats) og i forhold til små og mellemstore virksomheder. Copenhagen Talent Bridge har fokus på kompetenceudvikling af udenlandske talenter, netværksskabelse, vidensdeling på tværs af regionens talentaktører, koordinering af eksisterende aktiviteter samt international orientering af flere danske små og mellemstore virksomheder (SMV er). Konkret indeholder Copenhagen Talent Bridge 6 arbejdspakker: 1. Sekretariat for Copenhagen Talent Bridge. Platform for udvikling af regional talentstrategi, projektkoordinering, økonomistyring og projektadministration, kommunikationsindsats, videndeling, workshops og konferencer. Hertil kommer kortlægning af igangværende initiativer, udvikling af vidensdatabase til erfaringsopsamling og vidensspredning samt udvikling af projektplatform til vidensdeling blandt aktørerne. 2. Gearing af smv ere til modtagelse af international arbejdskraft. Talentmentorordning med overførsel af erfaringer fra store globalt orienterede virksomheder til smv er, rekruttering af internationale forskere til smv erne, kursusaktivitet mhp. international orientering af flere smv er. 3. Job- og kompetencepakke. Udvikling af skræddersyede danskkurser, job- og kompetencekurser for udenlandske forskere og job- og kompetencekurser for medfølgende ægtefæller/partnere (spouses). Centralt i fastholdelsen af udenlandske højt kvalificerede medarbejdere står tilbud om danskundervisning og en aktiv karriere- og kompetenceudvikling, der sigter mod et arbejdsliv i regionen udover den aktuelle kontraktperiode. 4. Fastholdelse af udvalgte talentgrupper. Udvikling af metodik til at identificere internationale virksomheder, der vil være interesserede i attraktive forsknings- og udviklingsteams, der er truet af at blive spredt for alle vinde, når andre fortrinsvis internationale virksomheder lukkes eller står for at lukke afdelinger/aktiviteter i DK. 18 af 106 Side 2

19 5. Faglige expatarrangementer og kompetenceudvikling af HR personale. Udvikling af faglige expat arrangementer og kompetenceudvikling af HR-personale vedr. facilitering af internationale medarbejdere. 6. Videndeling og kompetenceudvikling af regionens kommuner. Analyser, der giver aktørerne et bedre videngrundlag. Hertil kommer udarbejdelse af servicepakker og informationsmateriale til de internationale expater. Det relaterede markedsføringsprojekt Tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft indeholder følgende arbejdspakker: 1. Employer place branding. Støtte til international markedsføring vedrørende ansættelse af dygtige udenlandske medarbejdere i danske virksomheder. 2. Gearing af smv er til ansættelse af internationale medarbejdere. Markedsføring og etablering af scout-positioner i udvalgte internationale vækstregioner 3. Internationale MBA er (Master of Business Administration) til Danmark på besøgsprogrammer. Invitation af internationale MBA er på relevante virksomhedsbesøg i Danmark 4. Internationale studerende som Youth Goodwill Ambassadører for Danmark. Internationale studerende, der hjemvendt efter ophold i Danmark får til opgave at promovere uddannelsesopholkd i Danmark Forventede resultater Den samlede effekt med hensyn til tiltrækning og forbedret fastholdelse af udenlandske forskere - svarer til, at der i 2014 vil være 500 flere udenlandske talenter i Hovedstadsregionen, og dermed et løft i beskæftigelsen på yderligere 1000 nye jobs i støttefunktioner. Herunder forventes Copenhagen Talent Bridge at have følgende resultater: Copenhagen Talent Bridge som one point of entry for aktører på talentområdet, der koordinerer nye og eksisterende initiativer med bedre overblik for målgrupperne til følge. Således etableres 200 samarbejder mellem virksomheder, institutioner og organisationer Talent-mentorordning mellem store og små virksomheder om tiltrækning, hvor 50 SMVer gennemfører mentorforløb 50 SMV ere har ansat deres første internationale medarbejdere Udvikling af HR-værktøj til håndtering af udenlandske talenter i virksomheder og universiteter Job og kompetencetilbud for 300 forskere og 1000 spouses Udvikling af HR-værktøj til håndtering af udenlandske talenter i virksomheder og universiteter Fælles talentstrategi, som sikrer fælles forståelse hos aktørgruppen af retningen for arbejdet Platform til videndeling om trends og forhold i målgruppen, så behovsdrevne og målrettede initiativer kan udvikles og igangsættes Database til opsamling af erfaringer, best practice samt måling af effekter 19 af 106 Side 3

20 Forbedret danskkursus materiale testet på 45 forskere Hertil kommer følgende forventede resultater fra markedsføringsprojektet: Eksponering for mere end attraktive udenlandske talenter i konkrete rekrutterings-situationer Deltagelse i mindst 40 internationale events, jobmesser og lignende, hvor virksomheder eksponerer Danmark som arbejdsland Gennemførelse af 40 MBA-besøgsprogrammer (besøg af 800 studerende) store virksomheder med indgående erfaring i, hvad der kræves for at tiltrække, ansætte og fastholde internationale medarbejdere, fungerer som mentorer for hver 1-3 SMV er 350 internationale studerende gennemfører talentprogrammet 100 internationale talenter skal inden for 3 år fra programmets start opnå praktikophold eller fast ansættelse i en dansk virksomhed Parterne i projektet er: Københavns Universitet International staff mobility office, Aalborg Universitet - Ballerup, Danmarks Tekniske Universitet, IT Universitetet, Københavns kommune, Frederiksberg kommune, Væksthus Hovedstadsregionen, WorkinDenmark, Integrationsministeriet, Region Hovedstadens hospitaler via Human Ressource Uddannelsescenter (HR&U), Spousecare, DEA, Sprogkurser KU, KU-CIP, CPH-Volunteers. Partnere i det relaterede markedsføringsprojektet er: Copenhagen Capacity, Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Århus Kommunes Industricenter, fem universiteter, Styrelsen for Internationale Uddannelser samt en række andre aktører søgt Økonomi Budgettet for Copenhagen Talent Bridge er på kr. De deltagende parter medfinansierer projektet med timer og kontante bidrag svarende til kr. Region Hovedstaden bidrager med erhvervsfremmemidler på kr. og EU Regionalfond med kr. De deltagende parter medfinansierer med følgende beløb: Københavns Kommune: kr. Københavns Universitet: kr. Copenhagen Capacity: kr. Region Hovedstadens hospitaler (via HR&U) kr. Integrationsministeriet: kr. Væksthus Hovedstadsregionen: kr. Work in Denmark: kr. Øvrige partnere: (DTU, IT-universitetet, Ålborg Universitet, Frederiksberg kommune, DEA, Spousecare, CPU Volunteers, Sprogcenter-KU, KU-CIP): kr. I alt: kr. 20 af 106 Side 4

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger. En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum

Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger. En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger Evaluering af Vækstforum Hovedstadens arbejde og resultater 2006-2009 En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum Om evalueringsrapporten: Mål: Fokus:

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Vækstforum UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Dato 16. november 2012 Sag Anledning Forretningsudvalget for

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek Copenhagen Capacity Ca. 55 medarbejdere Årligt budget på ca. 50 mio. kr. Forretningsområder: Cleantech Lifescience IKT Tiltrækning

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 3866 5000 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk/vaekstforum/menu/ Referat fra Vækstforums møde den 15. august 2014 kl. 9.00-12.00 Mødested:

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Styrketræning til energisektoren. Fonden Business Kolding. Erhvervsdrivende fond CVR: 18746131

Styrketræning til energisektoren. Fonden Business Kolding. Erhvervsdrivende fond CVR: 18746131 Bilag 30a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 12.570.724 kr. 12.570.724 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft. Velkommen til

Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft. Velkommen til 1 Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft Velkommen til Region Skåne Anders Tukler I 2020 er Greater Copenhagen et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering Bilag 26a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.718.550 kr. 1.718.550 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Dato: 10. marts 2015 Brevid: 2453034 Behandling i Udvalget for europæiske relationer, 16. marts

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet.

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet. Bilag til sagsfremstilling Dato: 7. august 2012 Synopsis for Handlingsplan 2013-2014 for den regionale udviklingsstrategi I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er

Læs mere

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 AGENDA 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 2 GREATER COPENHAGEN -SAMARBEJDET 3 Sara P. Ipsen VISION

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Sæt din kommune på landkortet

Sæt din kommune på landkortet Sæt din kommune på landkortet Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K Tel: +45 33 22 02 22 www.copcap.com Projekt SPI er et samarbejde mellem kommuner i hovedstadsregionen og Copenhagen Capacity.

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Aktiviteter Tematiske mål Specifikke mål Tentativt Regionalfondsprogrammet

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

1. Den internationale økonomiske krise, konsekvenserne for hovedstadsregionen og mulige veje for Vækstforums arbejde

1. Den internationale økonomiske krise, konsekvenserne for hovedstadsregionen og mulige veje for Vækstforums arbejde Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 5. september 2011, kl.

Læs mere