Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011"

Transkript

1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Dato: Mødested og tid: Mødet afholdes kl på Københavns Universitet i Udvalgsværelse 3, Nørregade 10, indgang C. Parkering: Port A på Frue Plads vil være åben, så det er muligt at parkere i Lindegården (se vedhæftede kort). Der er dog begrænsede pladser til rådighed (ca. 10). Der henvises til parkering i det omkringliggende område, enten ved Nørreport St., Studiestræde eller Sct. Peders Stræde. Dagsordenspunkter: 1. Velkomst og indledning v/ prorektor Thomas Bjørnholm, Københavns Universitet 2. Markedsføring af hovedstadsregionen udfordringer og muligheder for tiltrækning af udenlandske investeringer, virksomheder, talenter og (erhvervs)turister, herunder partnerskabet om MIPIM - oplæg v/udviklingsdirektør i Copenhagen Capacity Kim Bek og projektudviklingsdirektør hos Sjælsø Johan Stoustrup. Bilag 2.1 Studietur til MIPIM i marts Regeringsgrundlaget oktober 2011 emner med relevans for erhvervsområdet og Vækstforum Bilag 3.1 Indstillingsnotat 4. Vækstforums mærkesager, herunder Forskning som udviklingsdynamo fælles regional platform (ESS) Bilag 4.1. Indstillingsnotat Vækstforums mærkesager Bilag 4.2 Indstillingsnotat Forskning som udviklingsdynamo fælles regional platform (herunder European Spallation Source) 1 af 106

2 5. Projektopfølgning i Vækstforum Bilag 5.1. Indstillingsnotat 6. Bevillinger - regionale erhvervsudviklingsmidler, EU Regionalfond og EU Socialfond Bilag Overblik over prioritering og disponering af Vækstforums midler 6.1 Copenhagen talent Bridge Bilag Indstillingsnotat Bilag Indstillingsskema 6.2 Fra ufaglært til faglært på rekordtid Bilag Indstillingsnotat Bilag Indstillingsskema 6.3 Job og uddannelse for borgere på Vestegnen med AKT Bilag Indstillingsnotat Bilag Indstillingsskema 6.4 Kvinder for fremtiden Bilag Indstillingsnotat Bilag Indstillingsskema 6.5 Opkvalificering og job i Hovedstadsregionens udsatte boligområder Bilag Indstillingsnotat Bilag Indstillingsskema 6.6 Center for kommunalt-privat samarbejde om nye velfærdsløsninger Bilag Indstillingsnotat Bilag Indstillingsskema 6.7 Styrkelse af oplevelsesøkonomien i Hovedstadsregionen filmfond og computerspiluddannelse Bilag Indstillingsnotat 2 af 106 Side 2

3 6.8 Godkendelse af nye delprojekter i det igangværende projekt Copenhagen Cleantech Cluster Bilag Indstillingsnotat 7. Status EU regionalfond og EU Socialfond Bilag 7.1 Disponerede midler og status EU Regionalfond og EU Socialfond Bilag 7.2 EU Regionalfond Oversigt over disponerede og resterende midler Bilag 7.3 EU Socialfond Oversigt over disponerede og resterende midler 8. Status igangværende projekter Bilag 8.1 Oversigt over igangværende projekter 9. Fællesmøde mellem de regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd i forbindelse med folkemødet på Bornholm i juni 2012 herunder forslag om, at Vækstforum Hovedstadens møde i maj 2012 flyttes til Bornholm under folkemødet Bilag 9.1 Indstillingsnotat Bilag 9.2 Invitationsbrev fra Bornholms Vækstforum 10. Genudpegning af bestyrelsesmedlem til Ingeniørhøjskolen i København Bilag Meddelelser Bilag 11.1 Meddelelser: Grøn Vækstpulje, Multiarena og Partnerskabsaftale 12. Eventuelt 3 af 106 Side 3

4 Bilag 2.1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Vækstforums studietur til MIPIM i Cannes den marts 2012 Dato: Sekretariatet indstiller, at Vækstforum drøfter forslag til program for studieturen til MIPIM i Cannes i marts 2012 Vækstforum drøftede på møde den 5. september 2011, at der skal arrangeres en studietur for Vækstforums medlemmer til MIPIM-messen i Cannes den marts Formålet med en studietur til MIPIM er for det første at bakke op om den fælles markedsføring af Hovedstadsregionen, som en interessant region at investere i. For det andet er MIPIM en unik mulighed for at se og høre om spændende tiltag i nogen af verdens store vækstregioner. Sekretariatet har i samarbejde med Copenhagen Capacity booket følgende flyafgange og hotel: Udrejse onsdag den 7. marts 2012 kl. 08:50-11:15 med direkte fly til Nice. Hjemrejse torsdag den 8. marts 2012 kl. 17:15-22:00 med en mellemlanding i München. Hotel: Novotel Nice Arenas Aeroport Der er 8 tilmeldte fra Vækstforum. Sekretariatet udarbejder i samarbejde med Copenhagen Capacity et udkast til program for Vækstforum, hvor der vil blive lagt vægt på, at Vækstforum skal besøge og introduceres til andre konkurrerende regioners visioner og strategier. Det gælder stande som Barcelona, London, Hamborg, Berlin og Stockholm. Derudover kan programmet også indeholde et oplæg ved direktøren fra en af verdens førende forskerparker Sophia Antipolis. Regionens Forretningsudvalg har også besluttet at deltage i MIPIM-messen med op til 9 deltagere. Dette giver anledning til, at programmet også skal indeholde fælles aktiviteter for Vækstforum og Forretningsudvalget. Mest relevant er den officielle åbning af Øresundsstanden om eftermiddagen onsdag den 7. marts samt en fælles middag om aftenen den 7. marts. 4 af 106

5 Bilag 3.1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Regeringsgrundlag oktober 2011 emner med relevans for erhvervsområdet og Vækstforum Dato: Sekretariatet indstiller, at Vækstforum tager notat om regeringsgrundlaget til efterretning Regeringsgrundlaget oktober 2011 Et Danmark der står sammen Statsminister Helle Thorning-Schmidt præsenterede den 3. oktober 2011 en ny regering og et nyt regeringsgrundlag. Regeringsgrundlaget indeholder en række temaer, der vedrører erhvervsområdet og de regionale Vækstfora. I dette notat opridses de temaer i regeringsgrundlaget, som har særlig relevans for erhvervsområdet og Vækstforum. Fokus på energi, miljø og velfærd som særlige vækstområder Regeringen understreger, at fremtidens arbejdspladser især skabes inden for vækstområder som energi, miljø og velfærd. Det er områder, som vurderes at have et stort erhvervsmæssigt potentiale. Regeringen vil derfor kortlægge Danmarks globale styrkepositioner i form af klynger med viden, kompetencer og virksomheder, udvikle Danmarks første innovationsstrategi, og analysere eksisterende innovationsordninger. Forskning som vækstmotor Regeringen vil løbende øge investeringerne i forskning, så mindst 1 procent af BNP anvendes til forskning. Forskning på et højt niveau lægger fundamentet for fremtidens arbejdspladser og velfærd. Regeringen vil derfor skabe et nationalt partnerskab mellem universiteter, erhvervsliv og offentlige myndigheder om at nyttiggøre forskningen til gavn for samfundet. Uddannelse Et af regeringens ni mål for dansk økonomi er investeringer i forskning og uddannelse. Regeringen har sat som mål, at: 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. 60 pct. af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse i pct. af en ungdomsårgang skal have en lang videregående uddannelse i Samtidig skal flere unge gennemføre en erhvervsuddannelse gerne som et skridt til en videregående uddannelse. Desuden er det nødvendigt at forbedre mulighederne for at ufaglærte senere i livet kan tage en kompetencegivende uddannelse. Derudover vil re- 5 af 106

6 geringen satse på en styrket indsats for praktikpladser, flere uddannelsespladser til unge og uddannelsesgaranti på erhvervsuddannelser med sikkerhed for praktikpladser. Offentlig-privat partnerskab (OPI) Regeringen ønsker at afdække, hvornår det er økonomisk fordelagtigt at anvende offentlig-privat partnerskab til løsning af offentlige infrastrukturprojekter og i hvilket omfang det kan skabe råderum til andre investeringer. Et øget samarbejdet mellem den offentlige og private sektor vil være til fordel for begge samfundssektorer. Vækst i dansk turisme Regeringen vil nedsætte en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra relevante ministerier, organisationer og virksomheder, der sammen skal formulere et offensivt bud på en national strategi og konkret handlingsplan for at skabe vækst i dansk turisme. Regeringen vil endvidere udarbejde en ny designstrategi, der udnytter Danmarks styrker på området, så Danmark kan udbygge sin position på området. Fornyelse af erhvervspolitikken Danske virksomheders konkurrenceevne er udfordret. Regeringen vil udarbejde en ny og fokuseret erhvervspolitik. De generelle rammevilkår for danske virksomheder skal forbedres og der skal fokuseres og satses på områder, hvor danske virksomheder har særlige styrkepositioner f.eks. inden for sundhed, klima og miljø derudover også et øget fokus på offentlig-privat samspil. Analyse af den samlede erhvervsstøtte Regeringen vil gennemføre en grundig analyse af den samlede erhvervsstøtte. Analysen skal danne baggrund for en beslutning om en reduktion og omlægning af erhvervsstøtteordningerne. Regeringen vil forsyne alle relevante erhvervsstøtteordninger med en solnedgangsklausul, som skal sikre, at erhvervsstøtten løbende evalueres, som grundlag for beslutninger om en eventuel videreførelse. Tiltrækning af udenlandske virksomheder og højtkvalificeret arbejdskraft Regeringen vil satse målrettet på at forbedre vilkårene for at tiltrække udenlandske virksomheder og højtkvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Regeringen vil derfor styrke den internationale rekruttering og blandt andet forbedre modtagelsen af medrejsende familier og ægtefæller samt sikre bedre rammevilkår for familiernes liv, mens de er her. Blandt andet ved at fremme muligheden for etablering af internationale skoler. Hovedstadsstrategi Danmarks hovedstad spiller en vigtig rolle for væksten i hele Danmark. Derfor vil regeringen i samspil med de relevante parter udarbejde en hovedstadsstrategi. 6 af 106 Side 2

7 Bilag 4.1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Styrket kommunikation om Vækstforums mærkesager Dato: Sekretariatet indstiller, at Vækstforum drøfter forslag til mærkesager og godkender, at der udarbejdes en kommunikationsplan for mærkesagerne Indledning Vækstforum ønsker at være dagsordenssættende på mærkesager af betydning for hovedstadsregionens udvikling. Flere af Vækstforums mærkesager indgår som temaer i regeringsgrundlaget. Med en proaktiv indsats kan Vækstforum skabe opmærksomhed om hovedstadsregionens udfordringer og sikre størst mulig indflydelse på regeringens udspil på området. På baggrund af Vækstforums drøftelse udarbejder sekretariatet i tæt samspil med regionens pressechef og med ekstern bistand en forslag til kommunikationsplan for mærkesagerne til godkendelse i formandskabet. Kommunikationsplanen skal bl.a. konkretisere mærkesagernes budskaber og formålet med Vækstforums kommunikation samt indeholde forslag til konkrete virkemidler og tiltag over for Vækstforums væsentligste interessenter på statsligt, kommunalt og regionalt niveau. Mærkesager for Vækstforum Det foreslås, at Vækstforum i første omgang prioriterer tre mærkesager, som har stor betydning for hovedstadsregionens udvikling i de kommende år, idet det forudsættes, at regionen og kommunerne er primære aktører på udmeldinger om infrastruktur. 1. Hovedstadsregionen som dynamo for vækst Vækstforum har ansvaret for udmøntning af hovedstadsregionens erhvervsudviklingsstrategi og dermed for at sikre optimale vilkår for vækst og beskæftigelse i regionen. Derfor er der behov for, at Vækstforum går foran og sætter fokus på hovedstadsregionens udfordringer og muligheder som vækstdriver for hele Danmark. 7 af 106

8 Hovedstadsregionens særlige erhvervsmæssige styrker inden for velfærdsteknologi samt klima, energi og bæredygtighed udgør en stærk base for at styrke erhvervslivets internationale konkurrenceevne. I regeringsgrundlaget fremhæves grøn vækst som en vigtig drivkraft for de kommende års vækst. Endvidere nævnes det, at Vækst i hele Danmark er en hovedprioritet for regeringen. Danmarks hovedstad spiller en vigtig rolle for væksten. Derfor vil regeringen i samspil med de relevante parter udarbejde en hovedstadsstrategi. Det foreslås, at Vækstforum går foran og inviterer til dialog om hovedstadsstrategien. Input til drøftelser og kommunikation kan i udgangspunktet hentes i: Erhvervsudviklingsstrategiens vision og indsatsområder, herunder blandt andet mulighederne inden for offentlig-privat innovation, grøn vækst og velfærdsteknologi. En erhvervsanalyse, som regionen har udarbejdet, med nye tal om faktiske erhvervsforhold. En analyse, som regionen sammen med flere andre parter har igangsat, der skal skabe bedre viden om Hovedstadens vækst. Resultaterne af analysen præsenteres på en konference i marts/april Forskning som udviklingsdynamo fælles regional platform, herunder European Spallation Source (ESS) og partikelterapianlæg Vækstforums temamøde om ESS den 5. september 2011 viste, at der er behov for, at Vækstforum tager initiativ til at opbygge en regional platform, der kan fremme forskning som dynamo for vækst og udvikling i regionen. De kommende års store investeringer i forskningsinfrastruktur særligt ESS og det planlagte partikelterapianlæg, som enten placeres ved Rigshospitalet eller i Skejby, betyder forskningsmæssige kvantespring for universiteter, erhvervsliv og hospitaler ikke mindst inden for lifescience, medico og materialevidenskab. Men det kræver en særlig indsats at sikre, at der opbygges de rette understøttende rammer for at udnytte anlæggene. I regeringsgrundlaget lægges der vægt på at investeringer i forskning og innovation udnyttes til at skabe fundamentet for fremtidens arbejdspladser og velfærd. Det skal blandt andet ske gennem partnerskaber mellem universiteter, erhvervsliv og offentlige myndigheder om at nyttiggøre forskningen til gavn for samfundet. Det foreslås, at Vækstforum Hovedstaden tager initiativ til at samle relevante statslige og regionale aktører på området. Parterne skal konkretisere muligheder og udfordringer for at gøre forskning til en udviklingsdynamo for den regionale udvikling med udgangspunkt i etableringen af ESS, MAX IV og partikelterapianlægget. Hvis der er opbakning til det, opbygges en fælles platform, der skal undersøge behovet for analyser på området samt arbejde for, at de rette initiativer udvikles og igangsættes: 8 af 106 Side 2

9 Øge regionens andel af midler fra EU s forskningsprogrammer gennem øget fokus på professionel fundraising bl.a. gennem tilstedeværelse i Bruxelles Styrke matchmaking mellem erhvervsliv og universiteter og offentlige myndigheder om forskning og innovation Sikre attraktive vilkår for udenlandske forskere og virksomheder. Et professionelt modtageapparat på alle områder, herunder gode boliger og internationale skoler. En velfungerende infrastruktur er helt afgørende for at skabe et internationalt forskningscentrum. En effektiv lufthavn med mange internationale ruter er afgørende for at sikre let adgang til forskningsanlæggene for udenlandske forskere og virksomheder. Fortsat udvikling af lufthavnen og en udbygning af den kollektive trafik samt bane- og vejnettet er derfor vigtige forudsætninger. Hvis der etableres en platform, skal initiativet koordineres med statslige aktører på området, herunder Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 3. Kompetenceudvikling og uddannelse Vækstforum har særligt fokus på talent og kompetencer for at sikre, at arbejdskraften har de faglige og innovative kompetencer, som erhvervslivet efterspørger. Det er vigtigt at afdække eventuelle mangler og huller i uddannelsessystemet for at sikre, at ingen tabes på gulvet samtidig med, at erhvervslivets behov for arbejdskraft dækkes. Samtidig er det vigtigt at sikre, at gruppen af ufaglærte opkvalificeres til at kunne varetage nye jobfunktioner i takt med, at en række produktionsarbejdspladser forsvinder til udlandet. Det forventes, at der især i serviceerhvervene bliver behov for mere arbejdskraft. Fx er turisterhvervet inde i en positiv udvikling. Det øger behovet for målrettede efter- og videreuddannelsestilbud, der sikrer den relevante opkvalificering af de ufaglærte. Professionalisering og udvikling af den gode værtsrolle er vigtig. Vækstforums Task force for erhvervsuddannelser samt initiativer målrettet fastholdelse af unge i uddannelse og opkvalificering af ufaglærte bidrager til at styrke kvaliteten af fremtidens arbejdskraft. I regeringsgrundlaget er der tilsvarende fokus på opkvalificering af arbejdsstyrken og behovet for målrettede uddannelser på alle niveauer. Det foreslås, at Vækstforum sætter fokus på behovet for koordinering og samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, jobcentre og andre relevante aktører og går i dialog med relevante parter om mulige tiltag. Task forcen vil bidrage med konkrete bud på, hvordan erhvervsuddannelserne kan revitaliseres i et vækstperspektiv. Task forcens afrapportering til Vækstforum i marts 2012 kan indgå som input i Vækstforums arbejde. 9 af 106 Side 3

10 Bilag 4.2 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk FORSKNING SOM UDVIKLINGSDYNAMO FÆLLES REGIONAL PLATFORM (EUROPEAN SPALLATION SOURCE ESS OG PARTIKELTERAPIANLÆG) Dato: Sekretariatet indstiller, at Vækstforum igangsætter arbejdet med en fælles regional platform for forskning som udviklingsdynamo Indledning Forskningens betydning for udvikling, vækst og konkurrenceevne øges i en tid, hvor globaliseringen er en af de mest markante dagsordener for virksomheder, universiteter og samfundets udvikling. Forskningen er en magnet for tiltrækning af udenlandske virksomheder og skaber grundlaget for, at nye vækstvirksomheder får fodfæste. Derfor er det vigtigt at formidle forskningen til de virksomheder, som kan have nytte af viden til produktudvikling og afledt beskæftigelse, hvorved der skabes synlig værdi af investeringen. Men det er i lige så høj grad vigtigt, at muligheder og resultater af forskningen formidles på en let forståelig til den brede befolkning. Det er afgørende for befolkningens opbakning til investeringer i grundforskning og store investeringer i forskningsanlæg, at de får en forståelse af fremtidsmulighederne fx nye revolutionerende behandlingsmetoder samt udvikling af apparatur, nye lægemidler etc. Samtidig vil nye forretningsmuligheder for erhvervslivet skabe vækst og dermed flere arbejdspladser i regionen. Videnskabelig udvikling og nybrud i forskningen er imidlertid i stigende grad betinget af forskeres adgang til avanceret udstyr, databaser, laboratoriefaciliteter, forsøgsanlæg samt andre værktøjer og faciliteter den såkaldte forskningsinfrastruktur. Lige nu er der øget fokus på at skabe de rigtige rammebetingelser. Der investeres i hospitaler, udbygges på universiteterne, der skabes demonstrationsanlæg (a la Green Labs) og internationale forskningsmiljøer som ESS og MAX IV. Der planlægges endvidere bygget et partikelterapianlæg til avanceret strålebehandling med protoner enten på Rigshospitalet eller i Skejby. Region Hovedstaden og hele Øresundsregionen har med etableringen af ESS og MAX IV samt partikelterapianlægget fået helt unikke udviklingsmuligheder. Investeringerne rummer mange muligheder for regionens forskningsinstitutioner og erhvervsliv og vil 10 af 106

11 være den kilde, der gør regionen til en af Europas mest innovative. En forudsætning er dog, at de relevante aktører i regionen går sammen om at afdække og implementere det, som kræves for at realisere udviklingspotentialet og dermed øge vækst og beskæftigelse. På Vækstforums temamøde i september 2011 blev udfordringer og potentialer drøftet, med udgangspunkt i ESS og MAX IV, og der var enighed om, at der er behov for en styrket indsats. ESS - udfordringer og muligheder et udgangspunkt I 2020 åbner forskningsanlægget ESS (European Spallation Source) i Lund og i København med datacenter i tilknytning til Niels Bohr instituttet. Tilsammen er ESS og MAX IV de største forskningsinfrastrukturinvesteringer i Øresundsregionen. ESS er et europæisk tværfagligt forskningscenter baseret på verdens stærkeste neutronkilde. Her vil forskere kunne studerer en række forskellige materialer - lige fra plast og proteiner til medicin og molekyler og dermed kunne forstå, hvordan det er struktureret, og hvordan det virker. ESS vil åbne nye muligheder inden for sundhed, miljø, energi, klima, transport, teknik, medicin og arkæologi. Kort for inden er MAX IV i Lund blevet fuldt ud igangsat. MAX IV er et laboratorium for synkrotronforskning. Tilsammen bliver forskningsfaciliteterne MAX IV og ESS et knudepunkt i Europas forskningsinfrastruktur. For Hovedstadsregionen og øresundsregionen betyder det direkte, at der vil komme 500 skandinaviske og udenlandske forskere til at arbejde og leve i nærheden af det nye materialeforskningsanlæg i Lund og det tilknyttede datacenter i København. Og ca forskere vil årligt besøge anlægget i kortere og længere tid. De herboende forskere behøver boliger, skoler, karrieremuligheder og relevante sociale og kulturelle aktiviteter for deres familier og børn. De besøgende forskere behøver hoteller, restauranter og anden service. Der vil således være mange der i deres hverdag direkte og indirekte vil blive berørt af etableringen, derfor er det vigtigt, at der sker en udbredelse af kendskabet til ESS og MAX IV, for kun herved vil der kunne skabes den rette folkelige opbakning og deltagelse, hvorved effekterne lettere kan nyttiggøres. Ligeledes vil mange udenlandske og danske virksomheder skulle gøres opmærksomme på, at de vil kunne benytte forskningsanlægget som led i deres og være med til at kommercialisere de innovationer, som vil blive gjort i tilknytning til det nye forskningsanlæg. Det kræver internationalisering af danske forskere og nøglemedarbejdere, universiteter og virksomheders samarbejde med udenlandske forsknings- og erhvervsmiljøer - i relation til forsknings- og udviklingsaktiviteter, finansiering, produktion, markedsføring, logistik etc. Partikelterapianlæg Det er besluttet at bygge et partikelterapianlæg til avanceret strålebehandling med protoner enten på Rigshospitalet eller i Skejby. Partikelterapi er en forholdsvis ny metode til strålebehandling med protoner, der hovedsageligt kan anvendes til kræftsygdomme. Det forventes, at partikelterapi bliver fremtidens strålebehandling til en række alvorlige kræftformer. Udover at øge kvaliteten af kræftbehandlingen vil et dansk anlæg tiltrække me- 11 af 106 Side2

12 dicinsk personale og forskere fra udlandet. Anlægget vil dermed medføre store udviklingsmuligheder i krydsfeltet mellem naturvidenskab, teknisk videnskab og sundhedsvidenskab. Den offentlige forskning spiller en vigtig rolle for erhvervslivets forskningsbaserede innovation. Det gælder fx i samspillet mellem de sundhedsrettede erhverv, såsom medicinalog medicoindustrien, og offentlige forskningssteder. Alene på Region Hovedstadens hospitaler og i psykiatrien var der i ansatte beskæftiget med forskning indenfor sundhed, og der blev anvendt tæt på 1,4 mia. kr. på offentlig sundhedsforskning. Det er afgørende, at der gøres en særlig indsats for at tiltrække EU-forskningsmidler til regionen. CreoDK (Capital Region Denmark EU-Office), der er KU s, DTU s og Region Hovedstadens fælles EU-forskningskontor i Bruxelles, er med til at give de tre parter en solid platform i konkurrencen om EU s forskningsmidler, som frem til 2013 beløber sig til 57 mia. kr. årligt. Regionens potentiale består i bredden af de forskningsmæssige styrker samt de tværfaglige uddannelser og forskningsprojekter, der allerede er etableret på tværs af aktører som DTU, KU, herunder Niels Bohr Instituttet og internationale aktører. Regionen huser verdens pt. førende leverandør af anlæg til ionterapi (Siemens Healthcare) samt en veludviklet medicoindustri med stor kommerciel indsigt. Partikelterapianlægget og ESS betyder, at der i Øresundsregionen vil blive opbygget en stor kompetence inden for acceleratorteknologi og tilknyttet udstyr og software (fx detektorer, on-line databehandling og billedbehandling). Det sidste vil både betyde forskningsmæssig synergi til den kliniske forskning på et partikelterapianlæg og medvirke til, at der uddannes flere kandidater med viden om de applikationsområder, der er vigtige i partikelterapi. Fælles regional platform Det foreslås, at Vækstforum Hovedstaden tager initiativ til at samle de relevante aktører om en konkretisering af de muligheder og udfordringer, der er i at gøre forskning til en udviklingsdynamo for den regionale udvikling, med udgangspunkt i etableringen af ESS, MAX IV og partikelterapianlægget. Der er allerede igangsat en række initiativer, som Region Hovedstaden og Vækstforum støtter (se uddybet til sidst i notatet). Derudover har staten etableret Big Science-sekretariatet på Risø for at informere erhvervslivet om mulighederne. Regionen deltager i de statslige fora (bl.a. Forsknings- og innovationsstyrelsen ESS-kontaktgruppe), som også arbejder med at forbedre mulighederne for at udnytte ESS og MAX IV i regionen. Men det vurderes, at der herudover er behov for at etablere en fælles regional platform, der kan accelerere indsatsen og udnytte synergien i de mange aktørers viden, og hermed skabe den synlighed der sikrer både forankring hos virksomhederne accept i befolkningen. Formålet med platformen er at sætte fokus på hvilke nye tiltag, der er behov for og samle de rette partnere om igangsætning af større strategiske satsninger. ESS forventes først i drift fra 2020 og placeringen af partikelterapianlægget er endnu ikke afgjort. Men der er allerede nu behov for at tænke i en langsigtet strategisk plan for igangsætning af 12 af 106 Side3

13 understøttende initiativer. Her kan regionen og vækstforum gå foran og sikre både statsligt og regionalt fokus på indsatsen Fokusområder Formidling og kampagner er centrale elementer for platformen og foreløbige fokusområder kunne være: Øge regionens andel af midler fra EU s forskningsprogrammer gennem øget fokus på professionel fundraising bl.a. gennem tilstedeværelse i Bruxelles Brobygning mellem erhvervsliv og forskning, fx om udnyttelse af ESS og MAX IV samt partikelterapianlægget - kampagner Tilgængelighed og attraktivitet for udenlandske forskere og virksomheder Samspil og dialog med kommuner, universiteter, erhverv, staten og Region Skåne Igangsætning af konkrete initiativer, fx regionalt ESS erhvervs - ph.d. program, cross-border forskningsprogram og efteruddannelsesprogrammer for relevante forskningstunge erhvervsklynger Kommunikation og formidling til den brede befolkning om mulighederne Igangsætning af supplerende analyser, herunder analyser af mulige effekter Proces Januar-marts 2012: Etablering af udvalg/arbejdsgruppe med relevante aktører (Regionen, kommuner, Forsknings- og innovationsstyrelsen, erhvervslivet) som forbereder konference og fastlægger grundlaget for platform for forskningen som udviklingsdynamo. April 2012: Relevante parter inviteres til strategi-seminar/konference bl.a.: DTU, KU, kommuner, DI, Dansk Erhverv, Lægemiddelindustriforeningen, Dansk Biotek, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, (lead)partnere fra igangværende initiativer, forskerparker, GTS Godkendte Teknologisk Serviceinstitutter. Ultimo maj godkender Vækstforum overordnet strategi/plan for den regionale platforms arbejde, herunder forslag til etablering af arbejdsgrupper inden for relevante fokusområder mhp. konkretisering af indsats og initiativer August Strategi/Plan for konkrete initiativer og kampagner for Allerede igangsatte initiativer hvor Region Hovedstaden og Vækstforum deltager eller støtter Vækstforum støtter allerede en lang række initiativer, som vil bidrage til at styrke rammebetingelserne omkring udnyttelsen og synergieffekter ved forskningsanlæggene. Øresund Material Innovation Community (Ø-MIC) etablerer rammer og synlighedsskabende aktiviteter for forskere, virksomheder og studerende. Ligeledes er målet at skabe en årlig tilbagevende international konference med fokus på fremtidens store udfordringer inden for materialeforskning. 13 af 106 Side4

14 Cluster for Accelerator Technology (CATE) opbygger viden og kompetence hos deltagerne (universiteter og virksomheder) med henblik på at de vil kunne være fremtidens bidragsydere til opbygningen af ESS mv. Nano Connect Scandinavia - matchmaking mellem virksomheder og universiteter, herunder styrke forudsætningerne for en øget nyttiggørelse af universiteternes forskning og innovation indenfor nanoteknologi. 14 af 106 Side5

15 Bilag 5.1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk PROJEKTOPFØLGNING I VÆKSTFORUM Dato: Sekretariatet indstiller, at Vækstforum godkender tiltagene til en styrket vækstforum-opfølgning på projekter Baggrund Vækstforum har flere gange udtrykt ønske om at følge de støttede projekter tættere og høre mere om fremdrift og resultater, herunder hvordan projekterne bidrager til væksten. På denne baggrund foreslås det, at Vækstforum går mere aktivt ind i opfølgningen af projekter på følgende måder: For det første udbygges den nuværende halvårlige projektoversigt løbende, herunder med styrket fokus på effekterne og koblingen til erhvervsstrategiens målsætninger. I den forbindelse kan der også hentes inspiration og resultater fra det fælles effektmålingsprojekt mellem alle regionerne og Erhvervsstyrelsen (se også intro til bilag 8.1). For det andet nedsættes en arbejdsgruppe med frivillige medlemmer/observatører fra Vækstforum. Arbejdsgruppen får til opgave med udgangspunkt i projektoversigten at planlægge og beslutte hvordan og hvilke projekter, der nærmere skal evalueres i 1. halvår af Arbejdsgruppen betjenes af Vækstforum-sekretariatet. Interesserede medlemmer opfordres til, på Vækstforums møde den 1. december at melde sig til arbejdsgruppen. 15 af 106

16 Bilag Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Dato: OVERSIGT OVER INDSTILLEDE BEVILLINGER PÅ VÆKSTFORUMS MØDE DEN 1. DECEMBER 2011 Nedenstående oversigt er udarbejdet for at bidrage til et hurtigt overblik over det samlede omfang af initiativerne. Såfremt alle de indstillede bevillinger godkendes, vil der blive iværksat initiativer og projekter for et samlet bruttobeløb på ca. 217,5 mio. kr., heraf finansierer Region Hovedstadens erhvervsfremmemidler 26,5 mio. kr. Finansiering Mio. kr. Bruttobudget Region Hovedstaden - erhvervsmidler EU medfinansiering Andre parter: Stat, regioner kommuner, private m.fl. Copenhagen Talent Bridge (strukturfond) 40,4 8,1 20,2 12,1 Copenhagen Talent Bridge (markedsføringsfond) Ufaglært til faglært på rekordtid Borgere på Vestegnen med AKT 31,2 15,3 15,9 Kvinder for fremtiden 7 3,5 3,5 Center for Off-privat samarbejde om velfærdsløsninger 29,7 5,9 14,8 9 Regional Filmfond EUCROMA - computerspiluddannelse 19,2 4,5 14,7 I alt 217,5 26,5 68,8 122,2 16 af 106

17 Bilag Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Projekt Copenhagen Talent Bridge Dato: Sekretariatet indstiller, at Vækstforum meddeler Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet kan støttes med et tilsagn om medfinansiering på kr. fra EU s regionalfond at Vækstforum anbefaler regionsrådet at medfinansiere projektet med kr. fra de regionale erhvervsfremmemidler under forudsætning af medfinansiering fra strukturfondene og øvrige parter at Vækstforum anbefaler regionsrådet at medfinansiere relateret markedsføringsfondsprojekt med kr. under forudsætning af bevilling fra Markedsføringsfonden og medfinansiering fra de øvrige partnere. Ansøgning Projekt: Copenhagen Talent Bridge (ID 10276) Ansøger: Copenhagen Capacity Samlet projektbudget: kr. Ansøgt medfinansiering fra EU Regionalfond: kr. fra EU s regionalfond samt mio. kr. fra de regionale erhvervsfremmemidler Projektperiode: Januar 2012 til december 2014 Projekt: Tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft projektansøgning til Markedsføringsfonden. Strukturfondene kan ikke anvendes til markedsføring. Derfor har Copenhagen Capacity samlet en række partnere herunder flere af hovedpartnerne i Copenhagen Talent Bridge om en relateret ansøgning til Markedsføringsfonden. Ansøger: Copenhagen Capacity Samlet projektbudget: kr. Ansøgt medfinansiering fra Region Hovedstadens regionale midler: 1 mio.kr. Projektperiode: Januar 2012 til december 2014 Baggrund og indsatsområde i erhvervsudviklingsstrategien Projektet Copenhagen Talent Bridge understøtter Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi gennem en sammenhængende indsats for at tiltrække og fastholde udenlandske 17 af 106

18 højtkvalificerede medarbejdere og forskere, idet udgangspunktet er en øget sparring mellem vidensmiljøer, SMV er og store globalt orienterede virksomheder herom. Projektet understøtter først og fremmest indsatsområdet talent og kompetencer i verdensklasse, men bidrager også til indsatsområderne Attraktiv metropol med gode forbindelser og Vækstiværksættere med international tilgang. Projektet er med i erhvervsstrategiens idékatalog. Baggrunden for prioritering af talentdagsordenen er derudover, at der om 4-5 år afhængig af den økonomiske udvikling bliver brug for højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, ligesom tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk, højt kvalificeret arbejdskraft generelt har høj prioritet, da deres bidrag til samfundsøkonomien giver et betydeligt positivt nettoresultat. Projektets formål, aktiviteter og forventede resultater Copenhagen Talent Bridge (Socialfonden) vil dels skabe en regional platform og regionalt samarbejde, der understøtter arbejdet med at tiltrække og fastholde internationale talenter i hovedstadsregionen dels igangsætte en række konkrete indsatser i forhold til fastholdelse af udenlandske talenter (de såkaldte expatriates - expats) og i forhold til små og mellemstore virksomheder. Copenhagen Talent Bridge har fokus på kompetenceudvikling af udenlandske talenter, netværksskabelse, vidensdeling på tværs af regionens talentaktører, koordinering af eksisterende aktiviteter samt international orientering af flere danske små og mellemstore virksomheder (SMV er). Konkret indeholder Copenhagen Talent Bridge 6 arbejdspakker: 1. Sekretariat for Copenhagen Talent Bridge. Platform for udvikling af regional talentstrategi, projektkoordinering, økonomistyring og projektadministration, kommunikationsindsats, videndeling, workshops og konferencer. Hertil kommer kortlægning af igangværende initiativer, udvikling af vidensdatabase til erfaringsopsamling og vidensspredning samt udvikling af projektplatform til vidensdeling blandt aktørerne. 2. Gearing af smv ere til modtagelse af international arbejdskraft. Talentmentorordning med overførsel af erfaringer fra store globalt orienterede virksomheder til smv er, rekruttering af internationale forskere til smv erne, kursusaktivitet mhp. international orientering af flere smv er. 3. Job- og kompetencepakke. Udvikling af skræddersyede danskkurser, job- og kompetencekurser for udenlandske forskere og job- og kompetencekurser for medfølgende ægtefæller/partnere (spouses). Centralt i fastholdelsen af udenlandske højt kvalificerede medarbejdere står tilbud om danskundervisning og en aktiv karriere- og kompetenceudvikling, der sigter mod et arbejdsliv i regionen udover den aktuelle kontraktperiode. 4. Fastholdelse af udvalgte talentgrupper. Udvikling af metodik til at identificere internationale virksomheder, der vil være interesserede i attraktive forsknings- og udviklingsteams, der er truet af at blive spredt for alle vinde, når andre fortrinsvis internationale virksomheder lukkes eller står for at lukke afdelinger/aktiviteter i DK. 18 af 106 Side 2

19 5. Faglige expatarrangementer og kompetenceudvikling af HR personale. Udvikling af faglige expat arrangementer og kompetenceudvikling af HR-personale vedr. facilitering af internationale medarbejdere. 6. Videndeling og kompetenceudvikling af regionens kommuner. Analyser, der giver aktørerne et bedre videngrundlag. Hertil kommer udarbejdelse af servicepakker og informationsmateriale til de internationale expater. Det relaterede markedsføringsprojekt Tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft indeholder følgende arbejdspakker: 1. Employer place branding. Støtte til international markedsføring vedrørende ansættelse af dygtige udenlandske medarbejdere i danske virksomheder. 2. Gearing af smv er til ansættelse af internationale medarbejdere. Markedsføring og etablering af scout-positioner i udvalgte internationale vækstregioner 3. Internationale MBA er (Master of Business Administration) til Danmark på besøgsprogrammer. Invitation af internationale MBA er på relevante virksomhedsbesøg i Danmark 4. Internationale studerende som Youth Goodwill Ambassadører for Danmark. Internationale studerende, der hjemvendt efter ophold i Danmark får til opgave at promovere uddannelsesopholkd i Danmark Forventede resultater Den samlede effekt med hensyn til tiltrækning og forbedret fastholdelse af udenlandske forskere - svarer til, at der i 2014 vil være 500 flere udenlandske talenter i Hovedstadsregionen, og dermed et løft i beskæftigelsen på yderligere 1000 nye jobs i støttefunktioner. Herunder forventes Copenhagen Talent Bridge at have følgende resultater: Copenhagen Talent Bridge som one point of entry for aktører på talentområdet, der koordinerer nye og eksisterende initiativer med bedre overblik for målgrupperne til følge. Således etableres 200 samarbejder mellem virksomheder, institutioner og organisationer Talent-mentorordning mellem store og små virksomheder om tiltrækning, hvor 50 SMVer gennemfører mentorforløb 50 SMV ere har ansat deres første internationale medarbejdere Udvikling af HR-værktøj til håndtering af udenlandske talenter i virksomheder og universiteter Job og kompetencetilbud for 300 forskere og 1000 spouses Udvikling af HR-værktøj til håndtering af udenlandske talenter i virksomheder og universiteter Fælles talentstrategi, som sikrer fælles forståelse hos aktørgruppen af retningen for arbejdet Platform til videndeling om trends og forhold i målgruppen, så behovsdrevne og målrettede initiativer kan udvikles og igangsættes Database til opsamling af erfaringer, best practice samt måling af effekter 19 af 106 Side 3

20 Forbedret danskkursus materiale testet på 45 forskere Hertil kommer følgende forventede resultater fra markedsføringsprojektet: Eksponering for mere end attraktive udenlandske talenter i konkrete rekrutterings-situationer Deltagelse i mindst 40 internationale events, jobmesser og lignende, hvor virksomheder eksponerer Danmark som arbejdsland Gennemførelse af 40 MBA-besøgsprogrammer (besøg af 800 studerende) store virksomheder med indgående erfaring i, hvad der kræves for at tiltrække, ansætte og fastholde internationale medarbejdere, fungerer som mentorer for hver 1-3 SMV er 350 internationale studerende gennemfører talentprogrammet 100 internationale talenter skal inden for 3 år fra programmets start opnå praktikophold eller fast ansættelse i en dansk virksomhed Parterne i projektet er: Københavns Universitet International staff mobility office, Aalborg Universitet - Ballerup, Danmarks Tekniske Universitet, IT Universitetet, Københavns kommune, Frederiksberg kommune, Væksthus Hovedstadsregionen, WorkinDenmark, Integrationsministeriet, Region Hovedstadens hospitaler via Human Ressource Uddannelsescenter (HR&U), Spousecare, DEA, Sprogkurser KU, KU-CIP, CPH-Volunteers. Partnere i det relaterede markedsføringsprojektet er: Copenhagen Capacity, Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Århus Kommunes Industricenter, fem universiteter, Styrelsen for Internationale Uddannelser samt en række andre aktører søgt Økonomi Budgettet for Copenhagen Talent Bridge er på kr. De deltagende parter medfinansierer projektet med timer og kontante bidrag svarende til kr. Region Hovedstaden bidrager med erhvervsfremmemidler på kr. og EU Regionalfond med kr. De deltagende parter medfinansierer med følgende beløb: Københavns Kommune: kr. Københavns Universitet: kr. Copenhagen Capacity: kr. Region Hovedstadens hospitaler (via HR&U) kr. Integrationsministeriet: kr. Væksthus Hovedstadsregionen: kr. Work in Denmark: kr. Øvrige partnere: (DTU, IT-universitetet, Ålborg Universitet, Frederiksberg kommune, DEA, Spousecare, CPU Volunteers, Sprogcenter-KU, KU-CIP): kr. I alt: kr. 20 af 106 Side 4

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Læs mere

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk DAGSORDEN FOR VÆKSTFORUMS MØDE D. 10. SEPTEMBER Mødet afholdes i Niels Brocks

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts 2012

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts 2012 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts

Læs mere

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor 2. december 2010 Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor - Erhvervsudviklingsstrategi for hovedstadsregionen 2011-2013 1 1 af 39 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-06-2015 14:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H6 + H7 MEDLEMMER Lars Gaardhøj Marianne Stendell Erik

Læs mere

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Juni 2009 Indholdsfortegnelse Vækstforum for Region Syddanmark 3 Vækstforum

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Emne: Godkendelse af handlingsplan for den regionale udviklingsplan

Emne: Godkendelse af handlingsplan for den regionale udviklingsplan REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013 Sag nr. 4 Emne: Godkendelse af handlingsplan for den regionale udviklingsplan 4 bilag Bilag # 1 Side 1 af 41 på punkt # 4 Forslag til RUP_Handlingsplan

Læs mere

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 Mode i KKR Hovedstaden den ) r/' 11-42042, Dagsordenens punkt 2,55 Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 17. januar 2012 (Denne udgave er en tekstversion, som vil blive layoutet, før den sendes i høring.

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE 2015 Indholdsfortegnelse Aalborg Universitets samarbejde med erhvervslivet... 2 Fokuspunkter for den erhvervsrettede kultur på AAU... 2 AAU-værktøjer og

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-03-2015 19:00 MØDESTED Rigshospitalet. 1 del: Opgang 4, 3. sal, afsnit 4031, konferencerum 2. 2 del: Opgang

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B

2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Hovedstaden, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.3 Organisations-/strategiudvikling

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere