Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011"

Transkript

1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Dato: Mødested og tid: Mødet afholdes kl på Københavns Universitet i Udvalgsværelse 3, Nørregade 10, indgang C. Parkering: Port A på Frue Plads vil være åben, så det er muligt at parkere i Lindegården (se vedhæftede kort). Der er dog begrænsede pladser til rådighed (ca. 10). Der henvises til parkering i det omkringliggende område, enten ved Nørreport St., Studiestræde eller Sct. Peders Stræde. Dagsordenspunkter: 1. Velkomst og indledning v/ prorektor Thomas Bjørnholm, Københavns Universitet 2. Markedsføring af hovedstadsregionen udfordringer og muligheder for tiltrækning af udenlandske investeringer, virksomheder, talenter og (erhvervs)turister, herunder partnerskabet om MIPIM - oplæg v/udviklingsdirektør i Copenhagen Capacity Kim Bek og projektudviklingsdirektør hos Sjælsø Johan Stoustrup. Bilag 2.1 Studietur til MIPIM i marts Regeringsgrundlaget oktober 2011 emner med relevans for erhvervsområdet og Vækstforum Bilag 3.1 Indstillingsnotat 4. Vækstforums mærkesager, herunder Forskning som udviklingsdynamo fælles regional platform (ESS) Bilag 4.1. Indstillingsnotat Vækstforums mærkesager Bilag 4.2 Indstillingsnotat Forskning som udviklingsdynamo fælles regional platform (herunder European Spallation Source) 1 af 106

2 5. Projektopfølgning i Vækstforum Bilag 5.1. Indstillingsnotat 6. Bevillinger - regionale erhvervsudviklingsmidler, EU Regionalfond og EU Socialfond Bilag Overblik over prioritering og disponering af Vækstforums midler 6.1 Copenhagen talent Bridge Bilag Indstillingsnotat Bilag Indstillingsskema 6.2 Fra ufaglært til faglært på rekordtid Bilag Indstillingsnotat Bilag Indstillingsskema 6.3 Job og uddannelse for borgere på Vestegnen med AKT Bilag Indstillingsnotat Bilag Indstillingsskema 6.4 Kvinder for fremtiden Bilag Indstillingsnotat Bilag Indstillingsskema 6.5 Opkvalificering og job i Hovedstadsregionens udsatte boligområder Bilag Indstillingsnotat Bilag Indstillingsskema 6.6 Center for kommunalt-privat samarbejde om nye velfærdsløsninger Bilag Indstillingsnotat Bilag Indstillingsskema 6.7 Styrkelse af oplevelsesøkonomien i Hovedstadsregionen filmfond og computerspiluddannelse Bilag Indstillingsnotat 2 af 106 Side 2

3 6.8 Godkendelse af nye delprojekter i det igangværende projekt Copenhagen Cleantech Cluster Bilag Indstillingsnotat 7. Status EU regionalfond og EU Socialfond Bilag 7.1 Disponerede midler og status EU Regionalfond og EU Socialfond Bilag 7.2 EU Regionalfond Oversigt over disponerede og resterende midler Bilag 7.3 EU Socialfond Oversigt over disponerede og resterende midler 8. Status igangværende projekter Bilag 8.1 Oversigt over igangværende projekter 9. Fællesmøde mellem de regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd i forbindelse med folkemødet på Bornholm i juni 2012 herunder forslag om, at Vækstforum Hovedstadens møde i maj 2012 flyttes til Bornholm under folkemødet Bilag 9.1 Indstillingsnotat Bilag 9.2 Invitationsbrev fra Bornholms Vækstforum 10. Genudpegning af bestyrelsesmedlem til Ingeniørhøjskolen i København Bilag Meddelelser Bilag 11.1 Meddelelser: Grøn Vækstpulje, Multiarena og Partnerskabsaftale 12. Eventuelt 3 af 106 Side 3

4 Bilag 2.1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Vækstforums studietur til MIPIM i Cannes den marts 2012 Dato: Sekretariatet indstiller, at Vækstforum drøfter forslag til program for studieturen til MIPIM i Cannes i marts 2012 Vækstforum drøftede på møde den 5. september 2011, at der skal arrangeres en studietur for Vækstforums medlemmer til MIPIM-messen i Cannes den marts Formålet med en studietur til MIPIM er for det første at bakke op om den fælles markedsføring af Hovedstadsregionen, som en interessant region at investere i. For det andet er MIPIM en unik mulighed for at se og høre om spændende tiltag i nogen af verdens store vækstregioner. Sekretariatet har i samarbejde med Copenhagen Capacity booket følgende flyafgange og hotel: Udrejse onsdag den 7. marts 2012 kl. 08:50-11:15 med direkte fly til Nice. Hjemrejse torsdag den 8. marts 2012 kl. 17:15-22:00 med en mellemlanding i München. Hotel: Novotel Nice Arenas Aeroport Der er 8 tilmeldte fra Vækstforum. Sekretariatet udarbejder i samarbejde med Copenhagen Capacity et udkast til program for Vækstforum, hvor der vil blive lagt vægt på, at Vækstforum skal besøge og introduceres til andre konkurrerende regioners visioner og strategier. Det gælder stande som Barcelona, London, Hamborg, Berlin og Stockholm. Derudover kan programmet også indeholde et oplæg ved direktøren fra en af verdens førende forskerparker Sophia Antipolis. Regionens Forretningsudvalg har også besluttet at deltage i MIPIM-messen med op til 9 deltagere. Dette giver anledning til, at programmet også skal indeholde fælles aktiviteter for Vækstforum og Forretningsudvalget. Mest relevant er den officielle åbning af Øresundsstanden om eftermiddagen onsdag den 7. marts samt en fælles middag om aftenen den 7. marts. 4 af 106

5 Bilag 3.1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Regeringsgrundlag oktober 2011 emner med relevans for erhvervsområdet og Vækstforum Dato: Sekretariatet indstiller, at Vækstforum tager notat om regeringsgrundlaget til efterretning Regeringsgrundlaget oktober 2011 Et Danmark der står sammen Statsminister Helle Thorning-Schmidt præsenterede den 3. oktober 2011 en ny regering og et nyt regeringsgrundlag. Regeringsgrundlaget indeholder en række temaer, der vedrører erhvervsområdet og de regionale Vækstfora. I dette notat opridses de temaer i regeringsgrundlaget, som har særlig relevans for erhvervsområdet og Vækstforum. Fokus på energi, miljø og velfærd som særlige vækstområder Regeringen understreger, at fremtidens arbejdspladser især skabes inden for vækstområder som energi, miljø og velfærd. Det er områder, som vurderes at have et stort erhvervsmæssigt potentiale. Regeringen vil derfor kortlægge Danmarks globale styrkepositioner i form af klynger med viden, kompetencer og virksomheder, udvikle Danmarks første innovationsstrategi, og analysere eksisterende innovationsordninger. Forskning som vækstmotor Regeringen vil løbende øge investeringerne i forskning, så mindst 1 procent af BNP anvendes til forskning. Forskning på et højt niveau lægger fundamentet for fremtidens arbejdspladser og velfærd. Regeringen vil derfor skabe et nationalt partnerskab mellem universiteter, erhvervsliv og offentlige myndigheder om at nyttiggøre forskningen til gavn for samfundet. Uddannelse Et af regeringens ni mål for dansk økonomi er investeringer i forskning og uddannelse. Regeringen har sat som mål, at: 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. 60 pct. af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse i pct. af en ungdomsårgang skal have en lang videregående uddannelse i Samtidig skal flere unge gennemføre en erhvervsuddannelse gerne som et skridt til en videregående uddannelse. Desuden er det nødvendigt at forbedre mulighederne for at ufaglærte senere i livet kan tage en kompetencegivende uddannelse. Derudover vil re- 5 af 106

6 geringen satse på en styrket indsats for praktikpladser, flere uddannelsespladser til unge og uddannelsesgaranti på erhvervsuddannelser med sikkerhed for praktikpladser. Offentlig-privat partnerskab (OPI) Regeringen ønsker at afdække, hvornår det er økonomisk fordelagtigt at anvende offentlig-privat partnerskab til løsning af offentlige infrastrukturprojekter og i hvilket omfang det kan skabe råderum til andre investeringer. Et øget samarbejdet mellem den offentlige og private sektor vil være til fordel for begge samfundssektorer. Vækst i dansk turisme Regeringen vil nedsætte en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra relevante ministerier, organisationer og virksomheder, der sammen skal formulere et offensivt bud på en national strategi og konkret handlingsplan for at skabe vækst i dansk turisme. Regeringen vil endvidere udarbejde en ny designstrategi, der udnytter Danmarks styrker på området, så Danmark kan udbygge sin position på området. Fornyelse af erhvervspolitikken Danske virksomheders konkurrenceevne er udfordret. Regeringen vil udarbejde en ny og fokuseret erhvervspolitik. De generelle rammevilkår for danske virksomheder skal forbedres og der skal fokuseres og satses på områder, hvor danske virksomheder har særlige styrkepositioner f.eks. inden for sundhed, klima og miljø derudover også et øget fokus på offentlig-privat samspil. Analyse af den samlede erhvervsstøtte Regeringen vil gennemføre en grundig analyse af den samlede erhvervsstøtte. Analysen skal danne baggrund for en beslutning om en reduktion og omlægning af erhvervsstøtteordningerne. Regeringen vil forsyne alle relevante erhvervsstøtteordninger med en solnedgangsklausul, som skal sikre, at erhvervsstøtten løbende evalueres, som grundlag for beslutninger om en eventuel videreførelse. Tiltrækning af udenlandske virksomheder og højtkvalificeret arbejdskraft Regeringen vil satse målrettet på at forbedre vilkårene for at tiltrække udenlandske virksomheder og højtkvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Regeringen vil derfor styrke den internationale rekruttering og blandt andet forbedre modtagelsen af medrejsende familier og ægtefæller samt sikre bedre rammevilkår for familiernes liv, mens de er her. Blandt andet ved at fremme muligheden for etablering af internationale skoler. Hovedstadsstrategi Danmarks hovedstad spiller en vigtig rolle for væksten i hele Danmark. Derfor vil regeringen i samspil med de relevante parter udarbejde en hovedstadsstrategi. 6 af 106 Side 2

7 Bilag 4.1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Styrket kommunikation om Vækstforums mærkesager Dato: Sekretariatet indstiller, at Vækstforum drøfter forslag til mærkesager og godkender, at der udarbejdes en kommunikationsplan for mærkesagerne Indledning Vækstforum ønsker at være dagsordenssættende på mærkesager af betydning for hovedstadsregionens udvikling. Flere af Vækstforums mærkesager indgår som temaer i regeringsgrundlaget. Med en proaktiv indsats kan Vækstforum skabe opmærksomhed om hovedstadsregionens udfordringer og sikre størst mulig indflydelse på regeringens udspil på området. På baggrund af Vækstforums drøftelse udarbejder sekretariatet i tæt samspil med regionens pressechef og med ekstern bistand en forslag til kommunikationsplan for mærkesagerne til godkendelse i formandskabet. Kommunikationsplanen skal bl.a. konkretisere mærkesagernes budskaber og formålet med Vækstforums kommunikation samt indeholde forslag til konkrete virkemidler og tiltag over for Vækstforums væsentligste interessenter på statsligt, kommunalt og regionalt niveau. Mærkesager for Vækstforum Det foreslås, at Vækstforum i første omgang prioriterer tre mærkesager, som har stor betydning for hovedstadsregionens udvikling i de kommende år, idet det forudsættes, at regionen og kommunerne er primære aktører på udmeldinger om infrastruktur. 1. Hovedstadsregionen som dynamo for vækst Vækstforum har ansvaret for udmøntning af hovedstadsregionens erhvervsudviklingsstrategi og dermed for at sikre optimale vilkår for vækst og beskæftigelse i regionen. Derfor er der behov for, at Vækstforum går foran og sætter fokus på hovedstadsregionens udfordringer og muligheder som vækstdriver for hele Danmark. 7 af 106

8 Hovedstadsregionens særlige erhvervsmæssige styrker inden for velfærdsteknologi samt klima, energi og bæredygtighed udgør en stærk base for at styrke erhvervslivets internationale konkurrenceevne. I regeringsgrundlaget fremhæves grøn vækst som en vigtig drivkraft for de kommende års vækst. Endvidere nævnes det, at Vækst i hele Danmark er en hovedprioritet for regeringen. Danmarks hovedstad spiller en vigtig rolle for væksten. Derfor vil regeringen i samspil med de relevante parter udarbejde en hovedstadsstrategi. Det foreslås, at Vækstforum går foran og inviterer til dialog om hovedstadsstrategien. Input til drøftelser og kommunikation kan i udgangspunktet hentes i: Erhvervsudviklingsstrategiens vision og indsatsområder, herunder blandt andet mulighederne inden for offentlig-privat innovation, grøn vækst og velfærdsteknologi. En erhvervsanalyse, som regionen har udarbejdet, med nye tal om faktiske erhvervsforhold. En analyse, som regionen sammen med flere andre parter har igangsat, der skal skabe bedre viden om Hovedstadens vækst. Resultaterne af analysen præsenteres på en konference i marts/april Forskning som udviklingsdynamo fælles regional platform, herunder European Spallation Source (ESS) og partikelterapianlæg Vækstforums temamøde om ESS den 5. september 2011 viste, at der er behov for, at Vækstforum tager initiativ til at opbygge en regional platform, der kan fremme forskning som dynamo for vækst og udvikling i regionen. De kommende års store investeringer i forskningsinfrastruktur særligt ESS og det planlagte partikelterapianlæg, som enten placeres ved Rigshospitalet eller i Skejby, betyder forskningsmæssige kvantespring for universiteter, erhvervsliv og hospitaler ikke mindst inden for lifescience, medico og materialevidenskab. Men det kræver en særlig indsats at sikre, at der opbygges de rette understøttende rammer for at udnytte anlæggene. I regeringsgrundlaget lægges der vægt på at investeringer i forskning og innovation udnyttes til at skabe fundamentet for fremtidens arbejdspladser og velfærd. Det skal blandt andet ske gennem partnerskaber mellem universiteter, erhvervsliv og offentlige myndigheder om at nyttiggøre forskningen til gavn for samfundet. Det foreslås, at Vækstforum Hovedstaden tager initiativ til at samle relevante statslige og regionale aktører på området. Parterne skal konkretisere muligheder og udfordringer for at gøre forskning til en udviklingsdynamo for den regionale udvikling med udgangspunkt i etableringen af ESS, MAX IV og partikelterapianlægget. Hvis der er opbakning til det, opbygges en fælles platform, der skal undersøge behovet for analyser på området samt arbejde for, at de rette initiativer udvikles og igangsættes: 8 af 106 Side 2

9 Øge regionens andel af midler fra EU s forskningsprogrammer gennem øget fokus på professionel fundraising bl.a. gennem tilstedeværelse i Bruxelles Styrke matchmaking mellem erhvervsliv og universiteter og offentlige myndigheder om forskning og innovation Sikre attraktive vilkår for udenlandske forskere og virksomheder. Et professionelt modtageapparat på alle områder, herunder gode boliger og internationale skoler. En velfungerende infrastruktur er helt afgørende for at skabe et internationalt forskningscentrum. En effektiv lufthavn med mange internationale ruter er afgørende for at sikre let adgang til forskningsanlæggene for udenlandske forskere og virksomheder. Fortsat udvikling af lufthavnen og en udbygning af den kollektive trafik samt bane- og vejnettet er derfor vigtige forudsætninger. Hvis der etableres en platform, skal initiativet koordineres med statslige aktører på området, herunder Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 3. Kompetenceudvikling og uddannelse Vækstforum har særligt fokus på talent og kompetencer for at sikre, at arbejdskraften har de faglige og innovative kompetencer, som erhvervslivet efterspørger. Det er vigtigt at afdække eventuelle mangler og huller i uddannelsessystemet for at sikre, at ingen tabes på gulvet samtidig med, at erhvervslivets behov for arbejdskraft dækkes. Samtidig er det vigtigt at sikre, at gruppen af ufaglærte opkvalificeres til at kunne varetage nye jobfunktioner i takt med, at en række produktionsarbejdspladser forsvinder til udlandet. Det forventes, at der især i serviceerhvervene bliver behov for mere arbejdskraft. Fx er turisterhvervet inde i en positiv udvikling. Det øger behovet for målrettede efter- og videreuddannelsestilbud, der sikrer den relevante opkvalificering af de ufaglærte. Professionalisering og udvikling af den gode værtsrolle er vigtig. Vækstforums Task force for erhvervsuddannelser samt initiativer målrettet fastholdelse af unge i uddannelse og opkvalificering af ufaglærte bidrager til at styrke kvaliteten af fremtidens arbejdskraft. I regeringsgrundlaget er der tilsvarende fokus på opkvalificering af arbejdsstyrken og behovet for målrettede uddannelser på alle niveauer. Det foreslås, at Vækstforum sætter fokus på behovet for koordinering og samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, jobcentre og andre relevante aktører og går i dialog med relevante parter om mulige tiltag. Task forcen vil bidrage med konkrete bud på, hvordan erhvervsuddannelserne kan revitaliseres i et vækstperspektiv. Task forcens afrapportering til Vækstforum i marts 2012 kan indgå som input i Vækstforums arbejde. 9 af 106 Side 3

10 Bilag 4.2 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk FORSKNING SOM UDVIKLINGSDYNAMO FÆLLES REGIONAL PLATFORM (EUROPEAN SPALLATION SOURCE ESS OG PARTIKELTERAPIANLÆG) Dato: Sekretariatet indstiller, at Vækstforum igangsætter arbejdet med en fælles regional platform for forskning som udviklingsdynamo Indledning Forskningens betydning for udvikling, vækst og konkurrenceevne øges i en tid, hvor globaliseringen er en af de mest markante dagsordener for virksomheder, universiteter og samfundets udvikling. Forskningen er en magnet for tiltrækning af udenlandske virksomheder og skaber grundlaget for, at nye vækstvirksomheder får fodfæste. Derfor er det vigtigt at formidle forskningen til de virksomheder, som kan have nytte af viden til produktudvikling og afledt beskæftigelse, hvorved der skabes synlig værdi af investeringen. Men det er i lige så høj grad vigtigt, at muligheder og resultater af forskningen formidles på en let forståelig til den brede befolkning. Det er afgørende for befolkningens opbakning til investeringer i grundforskning og store investeringer i forskningsanlæg, at de får en forståelse af fremtidsmulighederne fx nye revolutionerende behandlingsmetoder samt udvikling af apparatur, nye lægemidler etc. Samtidig vil nye forretningsmuligheder for erhvervslivet skabe vækst og dermed flere arbejdspladser i regionen. Videnskabelig udvikling og nybrud i forskningen er imidlertid i stigende grad betinget af forskeres adgang til avanceret udstyr, databaser, laboratoriefaciliteter, forsøgsanlæg samt andre værktøjer og faciliteter den såkaldte forskningsinfrastruktur. Lige nu er der øget fokus på at skabe de rigtige rammebetingelser. Der investeres i hospitaler, udbygges på universiteterne, der skabes demonstrationsanlæg (a la Green Labs) og internationale forskningsmiljøer som ESS og MAX IV. Der planlægges endvidere bygget et partikelterapianlæg til avanceret strålebehandling med protoner enten på Rigshospitalet eller i Skejby. Region Hovedstaden og hele Øresundsregionen har med etableringen af ESS og MAX IV samt partikelterapianlægget fået helt unikke udviklingsmuligheder. Investeringerne rummer mange muligheder for regionens forskningsinstitutioner og erhvervsliv og vil 10 af 106

11 være den kilde, der gør regionen til en af Europas mest innovative. En forudsætning er dog, at de relevante aktører i regionen går sammen om at afdække og implementere det, som kræves for at realisere udviklingspotentialet og dermed øge vækst og beskæftigelse. På Vækstforums temamøde i september 2011 blev udfordringer og potentialer drøftet, med udgangspunkt i ESS og MAX IV, og der var enighed om, at der er behov for en styrket indsats. ESS - udfordringer og muligheder et udgangspunkt I 2020 åbner forskningsanlægget ESS (European Spallation Source) i Lund og i København med datacenter i tilknytning til Niels Bohr instituttet. Tilsammen er ESS og MAX IV de største forskningsinfrastrukturinvesteringer i Øresundsregionen. ESS er et europæisk tværfagligt forskningscenter baseret på verdens stærkeste neutronkilde. Her vil forskere kunne studerer en række forskellige materialer - lige fra plast og proteiner til medicin og molekyler og dermed kunne forstå, hvordan det er struktureret, og hvordan det virker. ESS vil åbne nye muligheder inden for sundhed, miljø, energi, klima, transport, teknik, medicin og arkæologi. Kort for inden er MAX IV i Lund blevet fuldt ud igangsat. MAX IV er et laboratorium for synkrotronforskning. Tilsammen bliver forskningsfaciliteterne MAX IV og ESS et knudepunkt i Europas forskningsinfrastruktur. For Hovedstadsregionen og øresundsregionen betyder det direkte, at der vil komme 500 skandinaviske og udenlandske forskere til at arbejde og leve i nærheden af det nye materialeforskningsanlæg i Lund og det tilknyttede datacenter i København. Og ca forskere vil årligt besøge anlægget i kortere og længere tid. De herboende forskere behøver boliger, skoler, karrieremuligheder og relevante sociale og kulturelle aktiviteter for deres familier og børn. De besøgende forskere behøver hoteller, restauranter og anden service. Der vil således være mange der i deres hverdag direkte og indirekte vil blive berørt af etableringen, derfor er det vigtigt, at der sker en udbredelse af kendskabet til ESS og MAX IV, for kun herved vil der kunne skabes den rette folkelige opbakning og deltagelse, hvorved effekterne lettere kan nyttiggøres. Ligeledes vil mange udenlandske og danske virksomheder skulle gøres opmærksomme på, at de vil kunne benytte forskningsanlægget som led i deres og være med til at kommercialisere de innovationer, som vil blive gjort i tilknytning til det nye forskningsanlæg. Det kræver internationalisering af danske forskere og nøglemedarbejdere, universiteter og virksomheders samarbejde med udenlandske forsknings- og erhvervsmiljøer - i relation til forsknings- og udviklingsaktiviteter, finansiering, produktion, markedsføring, logistik etc. Partikelterapianlæg Det er besluttet at bygge et partikelterapianlæg til avanceret strålebehandling med protoner enten på Rigshospitalet eller i Skejby. Partikelterapi er en forholdsvis ny metode til strålebehandling med protoner, der hovedsageligt kan anvendes til kræftsygdomme. Det forventes, at partikelterapi bliver fremtidens strålebehandling til en række alvorlige kræftformer. Udover at øge kvaliteten af kræftbehandlingen vil et dansk anlæg tiltrække me- 11 af 106 Side2

12 dicinsk personale og forskere fra udlandet. Anlægget vil dermed medføre store udviklingsmuligheder i krydsfeltet mellem naturvidenskab, teknisk videnskab og sundhedsvidenskab. Den offentlige forskning spiller en vigtig rolle for erhvervslivets forskningsbaserede innovation. Det gælder fx i samspillet mellem de sundhedsrettede erhverv, såsom medicinalog medicoindustrien, og offentlige forskningssteder. Alene på Region Hovedstadens hospitaler og i psykiatrien var der i ansatte beskæftiget med forskning indenfor sundhed, og der blev anvendt tæt på 1,4 mia. kr. på offentlig sundhedsforskning. Det er afgørende, at der gøres en særlig indsats for at tiltrække EU-forskningsmidler til regionen. CreoDK (Capital Region Denmark EU-Office), der er KU s, DTU s og Region Hovedstadens fælles EU-forskningskontor i Bruxelles, er med til at give de tre parter en solid platform i konkurrencen om EU s forskningsmidler, som frem til 2013 beløber sig til 57 mia. kr. årligt. Regionens potentiale består i bredden af de forskningsmæssige styrker samt de tværfaglige uddannelser og forskningsprojekter, der allerede er etableret på tværs af aktører som DTU, KU, herunder Niels Bohr Instituttet og internationale aktører. Regionen huser verdens pt. førende leverandør af anlæg til ionterapi (Siemens Healthcare) samt en veludviklet medicoindustri med stor kommerciel indsigt. Partikelterapianlægget og ESS betyder, at der i Øresundsregionen vil blive opbygget en stor kompetence inden for acceleratorteknologi og tilknyttet udstyr og software (fx detektorer, on-line databehandling og billedbehandling). Det sidste vil både betyde forskningsmæssig synergi til den kliniske forskning på et partikelterapianlæg og medvirke til, at der uddannes flere kandidater med viden om de applikationsområder, der er vigtige i partikelterapi. Fælles regional platform Det foreslås, at Vækstforum Hovedstaden tager initiativ til at samle de relevante aktører om en konkretisering af de muligheder og udfordringer, der er i at gøre forskning til en udviklingsdynamo for den regionale udvikling, med udgangspunkt i etableringen af ESS, MAX IV og partikelterapianlægget. Der er allerede igangsat en række initiativer, som Region Hovedstaden og Vækstforum støtter (se uddybet til sidst i notatet). Derudover har staten etableret Big Science-sekretariatet på Risø for at informere erhvervslivet om mulighederne. Regionen deltager i de statslige fora (bl.a. Forsknings- og innovationsstyrelsen ESS-kontaktgruppe), som også arbejder med at forbedre mulighederne for at udnytte ESS og MAX IV i regionen. Men det vurderes, at der herudover er behov for at etablere en fælles regional platform, der kan accelerere indsatsen og udnytte synergien i de mange aktørers viden, og hermed skabe den synlighed der sikrer både forankring hos virksomhederne accept i befolkningen. Formålet med platformen er at sætte fokus på hvilke nye tiltag, der er behov for og samle de rette partnere om igangsætning af større strategiske satsninger. ESS forventes først i drift fra 2020 og placeringen af partikelterapianlægget er endnu ikke afgjort. Men der er allerede nu behov for at tænke i en langsigtet strategisk plan for igangsætning af 12 af 106 Side3

13 understøttende initiativer. Her kan regionen og vækstforum gå foran og sikre både statsligt og regionalt fokus på indsatsen Fokusområder Formidling og kampagner er centrale elementer for platformen og foreløbige fokusområder kunne være: Øge regionens andel af midler fra EU s forskningsprogrammer gennem øget fokus på professionel fundraising bl.a. gennem tilstedeværelse i Bruxelles Brobygning mellem erhvervsliv og forskning, fx om udnyttelse af ESS og MAX IV samt partikelterapianlægget - kampagner Tilgængelighed og attraktivitet for udenlandske forskere og virksomheder Samspil og dialog med kommuner, universiteter, erhverv, staten og Region Skåne Igangsætning af konkrete initiativer, fx regionalt ESS erhvervs - ph.d. program, cross-border forskningsprogram og efteruddannelsesprogrammer for relevante forskningstunge erhvervsklynger Kommunikation og formidling til den brede befolkning om mulighederne Igangsætning af supplerende analyser, herunder analyser af mulige effekter Proces Januar-marts 2012: Etablering af udvalg/arbejdsgruppe med relevante aktører (Regionen, kommuner, Forsknings- og innovationsstyrelsen, erhvervslivet) som forbereder konference og fastlægger grundlaget for platform for forskningen som udviklingsdynamo. April 2012: Relevante parter inviteres til strategi-seminar/konference bl.a.: DTU, KU, kommuner, DI, Dansk Erhverv, Lægemiddelindustriforeningen, Dansk Biotek, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, (lead)partnere fra igangværende initiativer, forskerparker, GTS Godkendte Teknologisk Serviceinstitutter. Ultimo maj godkender Vækstforum overordnet strategi/plan for den regionale platforms arbejde, herunder forslag til etablering af arbejdsgrupper inden for relevante fokusområder mhp. konkretisering af indsats og initiativer August Strategi/Plan for konkrete initiativer og kampagner for Allerede igangsatte initiativer hvor Region Hovedstaden og Vækstforum deltager eller støtter Vækstforum støtter allerede en lang række initiativer, som vil bidrage til at styrke rammebetingelserne omkring udnyttelsen og synergieffekter ved forskningsanlæggene. Øresund Material Innovation Community (Ø-MIC) etablerer rammer og synlighedsskabende aktiviteter for forskere, virksomheder og studerende. Ligeledes er målet at skabe en årlig tilbagevende international konference med fokus på fremtidens store udfordringer inden for materialeforskning. 13 af 106 Side4

14 Cluster for Accelerator Technology (CATE) opbygger viden og kompetence hos deltagerne (universiteter og virksomheder) med henblik på at de vil kunne være fremtidens bidragsydere til opbygningen af ESS mv. Nano Connect Scandinavia - matchmaking mellem virksomheder og universiteter, herunder styrke forudsætningerne for en øget nyttiggørelse af universiteternes forskning og innovation indenfor nanoteknologi. 14 af 106 Side5

15 Bilag 5.1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk PROJEKTOPFØLGNING I VÆKSTFORUM Dato: Sekretariatet indstiller, at Vækstforum godkender tiltagene til en styrket vækstforum-opfølgning på projekter Baggrund Vækstforum har flere gange udtrykt ønske om at følge de støttede projekter tættere og høre mere om fremdrift og resultater, herunder hvordan projekterne bidrager til væksten. På denne baggrund foreslås det, at Vækstforum går mere aktivt ind i opfølgningen af projekter på følgende måder: For det første udbygges den nuværende halvårlige projektoversigt løbende, herunder med styrket fokus på effekterne og koblingen til erhvervsstrategiens målsætninger. I den forbindelse kan der også hentes inspiration og resultater fra det fælles effektmålingsprojekt mellem alle regionerne og Erhvervsstyrelsen (se også intro til bilag 8.1). For det andet nedsættes en arbejdsgruppe med frivillige medlemmer/observatører fra Vækstforum. Arbejdsgruppen får til opgave med udgangspunkt i projektoversigten at planlægge og beslutte hvordan og hvilke projekter, der nærmere skal evalueres i 1. halvår af Arbejdsgruppen betjenes af Vækstforum-sekretariatet. Interesserede medlemmer opfordres til, på Vækstforums møde den 1. december at melde sig til arbejdsgruppen. 15 af 106

16 Bilag Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Dato: OVERSIGT OVER INDSTILLEDE BEVILLINGER PÅ VÆKSTFORUMS MØDE DEN 1. DECEMBER 2011 Nedenstående oversigt er udarbejdet for at bidrage til et hurtigt overblik over det samlede omfang af initiativerne. Såfremt alle de indstillede bevillinger godkendes, vil der blive iværksat initiativer og projekter for et samlet bruttobeløb på ca. 217,5 mio. kr., heraf finansierer Region Hovedstadens erhvervsfremmemidler 26,5 mio. kr. Finansiering Mio. kr. Bruttobudget Region Hovedstaden - erhvervsmidler EU medfinansiering Andre parter: Stat, regioner kommuner, private m.fl. Copenhagen Talent Bridge (strukturfond) 40,4 8,1 20,2 12,1 Copenhagen Talent Bridge (markedsføringsfond) Ufaglært til faglært på rekordtid Borgere på Vestegnen med AKT 31,2 15,3 15,9 Kvinder for fremtiden 7 3,5 3,5 Center for Off-privat samarbejde om velfærdsløsninger 29,7 5,9 14,8 9 Regional Filmfond EUCROMA - computerspiluddannelse 19,2 4,5 14,7 I alt 217,5 26,5 68,8 122,2 16 af 106

17 Bilag Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Projekt Copenhagen Talent Bridge Dato: Sekretariatet indstiller, at Vækstforum meddeler Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet kan støttes med et tilsagn om medfinansiering på kr. fra EU s regionalfond at Vækstforum anbefaler regionsrådet at medfinansiere projektet med kr. fra de regionale erhvervsfremmemidler under forudsætning af medfinansiering fra strukturfondene og øvrige parter at Vækstforum anbefaler regionsrådet at medfinansiere relateret markedsføringsfondsprojekt med kr. under forudsætning af bevilling fra Markedsføringsfonden og medfinansiering fra de øvrige partnere. Ansøgning Projekt: Copenhagen Talent Bridge (ID 10276) Ansøger: Copenhagen Capacity Samlet projektbudget: kr. Ansøgt medfinansiering fra EU Regionalfond: kr. fra EU s regionalfond samt mio. kr. fra de regionale erhvervsfremmemidler Projektperiode: Januar 2012 til december 2014 Projekt: Tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft projektansøgning til Markedsføringsfonden. Strukturfondene kan ikke anvendes til markedsføring. Derfor har Copenhagen Capacity samlet en række partnere herunder flere af hovedpartnerne i Copenhagen Talent Bridge om en relateret ansøgning til Markedsføringsfonden. Ansøger: Copenhagen Capacity Samlet projektbudget: kr. Ansøgt medfinansiering fra Region Hovedstadens regionale midler: 1 mio.kr. Projektperiode: Januar 2012 til december 2014 Baggrund og indsatsområde i erhvervsudviklingsstrategien Projektet Copenhagen Talent Bridge understøtter Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi gennem en sammenhængende indsats for at tiltrække og fastholde udenlandske 17 af 106

18 højtkvalificerede medarbejdere og forskere, idet udgangspunktet er en øget sparring mellem vidensmiljøer, SMV er og store globalt orienterede virksomheder herom. Projektet understøtter først og fremmest indsatsområdet talent og kompetencer i verdensklasse, men bidrager også til indsatsområderne Attraktiv metropol med gode forbindelser og Vækstiværksættere med international tilgang. Projektet er med i erhvervsstrategiens idékatalog. Baggrunden for prioritering af talentdagsordenen er derudover, at der om 4-5 år afhængig af den økonomiske udvikling bliver brug for højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, ligesom tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk, højt kvalificeret arbejdskraft generelt har høj prioritet, da deres bidrag til samfundsøkonomien giver et betydeligt positivt nettoresultat. Projektets formål, aktiviteter og forventede resultater Copenhagen Talent Bridge (Socialfonden) vil dels skabe en regional platform og regionalt samarbejde, der understøtter arbejdet med at tiltrække og fastholde internationale talenter i hovedstadsregionen dels igangsætte en række konkrete indsatser i forhold til fastholdelse af udenlandske talenter (de såkaldte expatriates - expats) og i forhold til små og mellemstore virksomheder. Copenhagen Talent Bridge har fokus på kompetenceudvikling af udenlandske talenter, netværksskabelse, vidensdeling på tværs af regionens talentaktører, koordinering af eksisterende aktiviteter samt international orientering af flere danske små og mellemstore virksomheder (SMV er). Konkret indeholder Copenhagen Talent Bridge 6 arbejdspakker: 1. Sekretariat for Copenhagen Talent Bridge. Platform for udvikling af regional talentstrategi, projektkoordinering, økonomistyring og projektadministration, kommunikationsindsats, videndeling, workshops og konferencer. Hertil kommer kortlægning af igangværende initiativer, udvikling af vidensdatabase til erfaringsopsamling og vidensspredning samt udvikling af projektplatform til vidensdeling blandt aktørerne. 2. Gearing af smv ere til modtagelse af international arbejdskraft. Talentmentorordning med overførsel af erfaringer fra store globalt orienterede virksomheder til smv er, rekruttering af internationale forskere til smv erne, kursusaktivitet mhp. international orientering af flere smv er. 3. Job- og kompetencepakke. Udvikling af skræddersyede danskkurser, job- og kompetencekurser for udenlandske forskere og job- og kompetencekurser for medfølgende ægtefæller/partnere (spouses). Centralt i fastholdelsen af udenlandske højt kvalificerede medarbejdere står tilbud om danskundervisning og en aktiv karriere- og kompetenceudvikling, der sigter mod et arbejdsliv i regionen udover den aktuelle kontraktperiode. 4. Fastholdelse af udvalgte talentgrupper. Udvikling af metodik til at identificere internationale virksomheder, der vil være interesserede i attraktive forsknings- og udviklingsteams, der er truet af at blive spredt for alle vinde, når andre fortrinsvis internationale virksomheder lukkes eller står for at lukke afdelinger/aktiviteter i DK. 18 af 106 Side 2

19 5. Faglige expatarrangementer og kompetenceudvikling af HR personale. Udvikling af faglige expat arrangementer og kompetenceudvikling af HR-personale vedr. facilitering af internationale medarbejdere. 6. Videndeling og kompetenceudvikling af regionens kommuner. Analyser, der giver aktørerne et bedre videngrundlag. Hertil kommer udarbejdelse af servicepakker og informationsmateriale til de internationale expater. Det relaterede markedsføringsprojekt Tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft indeholder følgende arbejdspakker: 1. Employer place branding. Støtte til international markedsføring vedrørende ansættelse af dygtige udenlandske medarbejdere i danske virksomheder. 2. Gearing af smv er til ansættelse af internationale medarbejdere. Markedsføring og etablering af scout-positioner i udvalgte internationale vækstregioner 3. Internationale MBA er (Master of Business Administration) til Danmark på besøgsprogrammer. Invitation af internationale MBA er på relevante virksomhedsbesøg i Danmark 4. Internationale studerende som Youth Goodwill Ambassadører for Danmark. Internationale studerende, der hjemvendt efter ophold i Danmark får til opgave at promovere uddannelsesopholkd i Danmark Forventede resultater Den samlede effekt med hensyn til tiltrækning og forbedret fastholdelse af udenlandske forskere - svarer til, at der i 2014 vil være 500 flere udenlandske talenter i Hovedstadsregionen, og dermed et løft i beskæftigelsen på yderligere 1000 nye jobs i støttefunktioner. Herunder forventes Copenhagen Talent Bridge at have følgende resultater: Copenhagen Talent Bridge som one point of entry for aktører på talentområdet, der koordinerer nye og eksisterende initiativer med bedre overblik for målgrupperne til følge. Således etableres 200 samarbejder mellem virksomheder, institutioner og organisationer Talent-mentorordning mellem store og små virksomheder om tiltrækning, hvor 50 SMVer gennemfører mentorforløb 50 SMV ere har ansat deres første internationale medarbejdere Udvikling af HR-værktøj til håndtering af udenlandske talenter i virksomheder og universiteter Job og kompetencetilbud for 300 forskere og 1000 spouses Udvikling af HR-værktøj til håndtering af udenlandske talenter i virksomheder og universiteter Fælles talentstrategi, som sikrer fælles forståelse hos aktørgruppen af retningen for arbejdet Platform til videndeling om trends og forhold i målgruppen, så behovsdrevne og målrettede initiativer kan udvikles og igangsættes Database til opsamling af erfaringer, best practice samt måling af effekter 19 af 106 Side 3

20 Forbedret danskkursus materiale testet på 45 forskere Hertil kommer følgende forventede resultater fra markedsføringsprojektet: Eksponering for mere end attraktive udenlandske talenter i konkrete rekrutterings-situationer Deltagelse i mindst 40 internationale events, jobmesser og lignende, hvor virksomheder eksponerer Danmark som arbejdsland Gennemførelse af 40 MBA-besøgsprogrammer (besøg af 800 studerende) store virksomheder med indgående erfaring i, hvad der kræves for at tiltrække, ansætte og fastholde internationale medarbejdere, fungerer som mentorer for hver 1-3 SMV er 350 internationale studerende gennemfører talentprogrammet 100 internationale talenter skal inden for 3 år fra programmets start opnå praktikophold eller fast ansættelse i en dansk virksomhed Parterne i projektet er: Københavns Universitet International staff mobility office, Aalborg Universitet - Ballerup, Danmarks Tekniske Universitet, IT Universitetet, Københavns kommune, Frederiksberg kommune, Væksthus Hovedstadsregionen, WorkinDenmark, Integrationsministeriet, Region Hovedstadens hospitaler via Human Ressource Uddannelsescenter (HR&U), Spousecare, DEA, Sprogkurser KU, KU-CIP, CPH-Volunteers. Partnere i det relaterede markedsføringsprojektet er: Copenhagen Capacity, Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Århus Kommunes Industricenter, fem universiteter, Styrelsen for Internationale Uddannelser samt en række andre aktører søgt Økonomi Budgettet for Copenhagen Talent Bridge er på kr. De deltagende parter medfinansierer projektet med timer og kontante bidrag svarende til kr. Region Hovedstaden bidrager med erhvervsfremmemidler på kr. og EU Regionalfond med kr. De deltagende parter medfinansierer med følgende beløb: Københavns Kommune: kr. Københavns Universitet: kr. Copenhagen Capacity: kr. Region Hovedstadens hospitaler (via HR&U) kr. Integrationsministeriet: kr. Væksthus Hovedstadsregionen: kr. Work in Denmark: kr. Øvrige partnere: (DTU, IT-universitetet, Ålborg Universitet, Frederiksberg kommune, DEA, Spousecare, CPU Volunteers, Sprogcenter-KU, KU-CIP): kr. I alt: kr. 20 af 106 Side 4

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 29. november 2012 kl. 14-16.00 i Finansrådet, København K.

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 29. november 2012 kl. 14-16.00 i Finansrådet, København K. Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 29. november 2012 kl.

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 10. marts 2011, kl. 14-16.00 på DTU, Lyngby

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 10. marts 2011, kl. 14-16.00 på DTU, Lyngby Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 10. marts 2011, kl.

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden tirsdag den 26. februar 2013 kl. 14-16.00 host Siemens, Ballerup

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden tirsdag den 26. februar 2013 kl. 14-16.00 host Siemens, Ballerup Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden tirsdag den 26. februar 2013 kl.

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Møde i Vækstforum Hovedstaden den 1. september 2008 kl. 13-15.00 hos Københavns kommune.

Møde i Vækstforum Hovedstaden den 1. september 2008 kl. 13-15.00 hos Københavns kommune. VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REFERAT Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Direkte +45 48 20 55 04 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk vaekstforum@regionh.dk EAN-nr: 5798001686327 Dato: 15.

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 5. september 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 5. september 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dato: 29.08.2011 Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 5.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere