Brug af måleredskabet HeartQoL til vurdering af helbredsrelateret livskvalitet i klinisk praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug af måleredskabet HeartQoL til vurdering af helbredsrelateret livskvalitet i klinisk praksis"

Transkript

1 Brug af måleredskabet HeartQoL til vurdering af helbredsrelateret livskvalitet i klinisk praksis Tina Birgitte Hansen, cand scient san, ph.d. studerende Kardiologisk afdeling, Roskilde sygehus/ Hjertecenteret, Rigshospitalet

2 Vi kommer omkring Brug af helbredsrelaterede livskvalitetsmål i praksis? HeartQoL skemaet Baggrund for og udvikling af HeartQoL skemaet Kan HeartQoL bruges til at sige noget om prognose? ==>> Form: Afbrydelser undervejs

3 Quality of life An individual s perception of their position in life in the context of the culture and value systems in which they live and in relation to their goals, expectations, standards and concerns. WHO, 1994

4 Helbredsrelateret livskvalitet (=HRQL=PROs) HRQL can be defined as the patient s subjective perception of the impact of disease and its treatment on daily life, physical, psychological, social functioning and well-being. Pedersen et al. Psychosomatics 2007

5 Helbredsrelateret livskvalitet en model QoL HRQL... Fysisk Emotionel Social Spm 1 Spm 2 Spm 3 Spm 1 Spm 2 Spm 3 Spm 1 Spm 2 Spm 3

6 Måling af helbredsrelateret livskvalitet ved hjælp af et spørgeskema (instrument) Generiske spørgeskemaer (eks. SF-36) På tværs af sygdomme; Brede; Spørgsmål ikke altid relevante Sygdomsspecifikke spørgeskemaer Sygdomsspecifikke; Fokuserede; Spørgsmål relevante

7

8

9 Patienter Behandling Brug af helbredsrelaterede livskvalitetsmål i praksis? Måling af Helbredsrelateret livskvalitet Indlæggelse Gruppe 1? Helbredsrelateret livskvalitet Død Indlæggelse Gruppe 2? Helbredsrelateret livskvalitet Død

10 Brug af helbredsrelaterede livskvalitetsmål i praksis?

11 Brug af helbredsrelaterede livskvalitetsmål i praksis? Metode til patientinddragelse -Patientperspektiv på hyppighed og alvorlighed af symptomer til brug for monitorering/ handling - Visuelt redskab til brug for dialog - mulighed for fokus på andre ting Shared decision making NYHA

12 Baggrunden for HeartQoL

13 Litteraturen om brug af spørgeskemaer i relation til iskæmisk hjertesygdom? 10-year review of responsiveness of psychosocial instruments to cardiac rehabilitation interventions ( ) 32 interventioner; 16 QoL instrumenter (McGee, Hevey & Horgan, 1999)) Cochrane review af exercise rehabilitation 11 RCTs; 18 QoL instrumenter (Jolliffe et al, 2001) Systematic review of health status as a risk factor in cardiovascular disease 34 RCTs; 17 QoL instrumenter (Mommersteeg 2009)

14 Sygdomsspecifikke spørgeskemaer på tværs af patientgrupper Onkologi EORTC Aaronson NK, et al.. J Natl Cancer Inst FACT Cella DF, et al. J Clin Oncol Reumatologi OMERACT Bellamy N, et al.. J Rheum, 1997

15 HeartQoL projektet - formål Udvikling af et sygdomsspecifikt spørgeskema til måling af helbredsrelateret livskvalitet ud fra 3 eksisterende, validerede sygdomsspecifikke skemaer til brug for patienter med iskæmisk hjertesygdom (MI, angina og iskæmisk hjertesvigt)

16 Udvikling af HeartQoL spørgeskemaet metode og analyse

17 Udvikling af HeartQoL spørgeskemaet n= 6,384 Angina= 2,111 (33%) Hjertesvigt= 1,922 (30%) MI= 2,351 (37%) Englisk-talende: Australia, Canada, USA; n= 1,474 UK, Irland Vest Europa: Austria, Belgien, Frankrig, Holland, Tyskland, Schweiz; n= 1,449 Skandinavien: Danmark, Norge, Sverige; n= 1,022 Øst Europa: Ungarn, Polen, Rusland, Ukraine; n= 1,307 DK: 364 Mediterranien: Portugal, Spanien [Cuba] n= 1,132 Italien 22 lande 15 sprog

18 Sygdomsspecifikke spørgeskemaer MacNew MI 27 spørgsmål 3 sub-skalaer: Fysisk Social Emotionel Sub-skala scores Total Score Seattle Angina 19 spørgsmål 5 sub-skalaer Fysisk begrænsning Angina stabilitet Angina hyppighed Behandlingstilfredshed Sygdomsopfattelse Sub-skala scores Minnesota Living with Heart Failure 21 spørgsmål 2 sub-skalaer Fysisk Emotionel Sub-skala scores Total score

19 Overordnede in-/ og eksklusionskriterier

20 Inklusionskriterier myokardieinfarkt

21 Inklusionskriterier Angina

22 Inklusionskriterier hjertesvigt

23 Kriterier for skemaer til måling af helbredsrelateret livskvalitet Reliabilitet (reproducerbart over tid) Validitet (indhold og korrelation med eksternt mål) Responsivt (Kunne opfange kliniske ændringer (sammenligning af to grupper hvor den ene forventes at ændre sig over tid) Scientific Advisory Board, Quality of life Resaerch, 2002

24 Udvikling af HeartQoL spørgeskemaet HRQL: Fysisk, emotionel og social dimension Seattle Angina Questionnaire n= 9 Minnesota Heart Failure Questionnaire n= 13 MacNew Heart Disease Questionnaire n= 27 REDUKTION AF 49 SPØRGSMÅL: Clinical impact method Mokken Scaling

25 Clinical impact method: clinical sensibility Feinstein A, Clinimetrics, 1982 The following symptoms, activity limitations, and feelings may be associated with your heart disease. First, in the last 3 months, have you been bothered by..? 1. Being frustrated 2. Feeling worthless or inadequate 3. Not being confident about your heart problem Yes No frequency x bothersomeness If yes, check how much: little very = Clinical Impact Score Juniper E, et al. J Clin Epi, 1997

26 Impact score [0 5] MacNew Q [n=15/27]; Clinical impact score 1.00 Questions about how you have been feeling 2.03 Limited in doing sports or exercise? 1.70 Worn out? 1.63 Physically restricted? 1.40 Restricted or limited? 1.63 Short of breath? 1.40 Problems with sexual life? 1.38 Unsure about how much to exercise? 1.38 Have aching legs? 1.29 Relaxed and free of tension? 1.23 Confident and sure? 1.23 Have chest pain? 1.22 Frustrated, impatient, angry? 1.13 Discouraged and down in the dumps 1.07 Pleased with personal life? 1.00 Dizzy or lightheaded? In MHLF In MHLF In MHLF

27 Udvikling af HeartQoL - Mokken scaling En trinvis, non-parametrisk metode til opbygning af skalaer Meijer RR, Baneke JJ. Psych Methods, 2004 Identificerer spørgsmål, som bedst former en skala i overensstemmelse med Guttman s interne consistens kriterie. Spørgsmål med H værdi>0.50=stærke! Seattle Angina Q n= 5 /9 Minnesota Heart Failure Q n= 8 /13 MacNew Heart Disease Q n= 12 /27 25 spørgsmål Alle H spørgsmål

28 HeartQoL psykometriske egenskaber Sygdomsspecifikt skema med 14 spørgsmål bestående af en Global score + subscores: 10 fysiske spørgsmål fysisk score 4 emotionelle spørgsmål emotionel score All H 0.50 Psykometriske egenskaber: Test-retest reliabilitet [Cronbach s α] r= 0.88 Diskriminativ validitet Angst & depression: ja vs. nej SF-36: Forbedring vs. forværring Responsiveness: PCI og rehabilitering p<0.001 p<0.001

29 Konklusion HeartQoL instrumentet er reliabelt, validt & responsivt og kan bruges på tværs af patienter med iskæmisk hjertesygdom til at: (a) foretage sammenligninger af helbredsrelateret livskvalitet på tværs af diagnoser (b) evaluere ændringer i helbredsrelateret livskvalitet over tid samt til vurdering af interventioner (eks. rehabilitering, medicinændringer, sygeplejeinterventioner) Olridge N et al. The : Part I and Part II. Eur. J Prev Card.2012

30 Patienter Behandling Brug af helbredsrelaterede livskvalitetsmål i praksis? Måling af Helbredsrelateret livskvalitet Indlæggelse Gruppe 1? Helbredsrelateret livskvalitet Død Indlæggelse Gruppe 2? Helbredsrelateret livskvalitet Død

31 Brug af helbredsrelaterede livskvalitetsmål i praksis? Metode til patientinddragelse -Patientperspektiv på hyppighed og alvorlighed af symptomer til brug for monitorering/ handling - Visuelt redskab til brug for dialog - mulighed for fokus på andre ting Shared decision making NYHA

32 Brug af helbredsrelaterede livskvalitetsmål i praksis?

33 Prognostisk betydning af HeartQoL?

34 Brug af helbredsrelaterede livskvalitetsmål i praksis? Previous research in heart failure patient has shown that patient-reported health status is only marginally associated with objective indicators of disease severity (e.g. LVEF and BNP) and with physician-rated health status as reflected by NY class adding valuable information to that which is routinely obtained in clinical practice Mastenbroek et al, 2014

35 Brug af helbredsrelaterede livskvalitetsmål i praksis? 1970erne: Forståelse af systolisk BT på 220 vs. 120 mmhg 1980erne: Forståelsen af betydning af forskelle i LDL observationelle & kliniske studier prognostisk betydning og betydning af kliniske værdier Spertus, 2014

36 Systematisk review Poor physical health status associated with adverse CAD and CHF prognosis. Heterogeneity across studies

37 HeartQoL prognostisk betydning dataindsamling & analyseplan 630/ 938 patienter fra Holbæk & Bispebjerg, Inkluderet mellem Registersammenkøring Danmarks statistik mhp. dødsfald og hospitalsindlæggelser 5 års opfølgning Cox regression + test for linearitet Justering for mulige confounders

38 Responders vs. non responders Baseline karakteristik (registerbaseret) Ikke deltagere N=276 Svarprocent 70% Deltagere N=630 Mænd (%) 73,8% 74,9% 0,5 Alder (mean) 64,4 65,5 0,2 Bor alene 35,9% 22,5% <0,01 Lav uddannelse 61,2% 42,5% <0,01 I arbejde 23,5% 31,1% <0,01 Angina 51.1% 47.5% <0,01 CHF 36,2% 24,0% <0,01 Previous MI 56,1% 51,0% 0,14 Charlson very severe 31.2% 21.8% <0,01 P

39 HeartQoL grupper Høj (=3.0) Middel(2.0>3.0) Lav (=<2.0) P Mænd (%) 179 (79.9%) 223 (78.3%) 70 (57.9%) <0.001 Alder (gns) I arbejde 81 (36.2%) 100 (35.1%) 15 (12.4%) <0.001 Bor alene 41 (18.3%) 69 (24.2%) 33 (27.3%) 0.16 Tidl PCI 95 (42.4%) 142 (49.8%) 48 (39.7%) 0.10 CHF 52 (23.2%) 91 (31.9%) 65 (51.2%) <0.001 Angina 90 (40.2%) 136 (47.7%) 73 (60.3%) Diabetes 35 (15.6%) 41 (14.4%) 25 (20.7%) 0.54 Ryger 45 (20.1%) 83 (29.2%) 29 (24.0%) 0.15 Hypertension 104 (46.4%) 137 (48.1%) 68 (56.2%) 0.24 Charlson Very severe=3 30 (13.4%) 57 (20.0%) 50 (41.3%) <0.001

40 HeartQoL prognostisk værdi? All cause mortality Global HeartQoL score, p= Cardiac readmission Fysisk HeartQoL score, p< Global HeartQoL score, p<= Fysisk HeartQoL score, p< * Adjusted for sex, alder, cohabitation status, cardiac history, disease severity and Charlson`s comorbidity index

41 Floor og Ceiling effekt Floor effekt Lavest mulige score på et instrument Ceiling effekt Højest målelige HRQL

42 Konklusion Klar sammenhæng mellem selvoplevet fysisk helbredsrelateret livskvalitet og risiko for at dø samt blive indlagt på hospitalet. Sammenhæng med mental helbredsrelateret livskvalitet ikke entydig i dette studie pga mange patienter med høj score.

43 Barrierer for anvendelse af skemaer til måling af helbredsrelateret livskvalitet i praksis Tid evt. webbaseret forud for konsultation/ telemedicinsk løsning Relevante kliniske cut-off scores Relevans

44 HeartQoL klar til brug? Instrumentet offentliggjort, ikke fuldt - Frigivet men kan anvendes til definerede forskningsspørgsmål! Kræver yderligere psykometriske tests! Formalia om licens, affiliations etc. Uklart Kontakt: Ann Dorthe Zwisler:

45 På vegne af HeartQoL gruppen Niel Oldridge, PhD, USA, H. Saner, MD, Switzerland; H. McGee, PhD, Ireland S. Höfer, PhD, Austria; R. Conroy, PhD; F. Doyle, PhD, Ireland HeartQoL Danmark AD Zwisler, KC Helmark, TB Hansen, Kardiologisk afdeling, Holbæk sygehus; KC Helmark, Kardiologisk afdeling Roskilde sygehus; Region Sjælland; M Frederiksen, Kardiologisk afdeling, Bispebjerg Hospital; L Bang, C Grundsten, Kardiologisk klinik, Rigshospitalet

Helbredsrelateret livskvalitet efter apopleksi

Helbredsrelateret livskvalitet efter apopleksi Helbredsrelateret livskvalitet efter apopleksi Validering og anvendelse af SSQOL-DK, et diagnosespecifikt instrument til måling af helbredsrelateret livskvalitet blandt danske apopleksipatienter Ingrid

Læs mere

Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser

Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser 1 Indhold 1. Baggrund for projekt... 4 2. Formål med projekt... 5 3. Projektgruppen... 6 4.

Læs mere

Behov for mere forskning i telemedicin til veldefinerede patientgrupper

Behov for mere forskning i telemedicin til veldefinerede patientgrupper 2 Behov for mere forskning i telemedicin til veldefinerede patientgrupper Kristian Kidholm 1, Birthe Dinesen 2, Anne-Kirstine Dyrvig 3 & Knud B. Yderstræde 4 STATUSARTIKEL 1) Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV,

Læs mere

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase DHRD. Dokumentalistrapport

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase DHRD. Dokumentalistrapport Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase DHRD Dokumentalistrapport Version 1.2 Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING... 3 HØRINGSVAR OG ÆNDRINGER FRA VERSION 1.0 TIL VERSION 1.1... 4 ÆNDRINGER FRA VERSION

Læs mere

Beskrivelse af validerede instrumenter til evalueringer på det sociale område

Beskrivelse af validerede instrumenter til evalueringer på det sociale område Beskrivelse af validerede instrumenter til evalueringer på det sociale område April 2013 Detaljeret beskrivelse af de valgte instrumenter Indhold Detaljeret beskrivelse af de valgte instrumenter... 1 PEDI

Læs mere

Den danske udgave af the Neck Pain and Disability Scale

Den danske udgave af the Neck Pain and Disability Scale Den danske udgave af the Neck Pain and Disability Scale Oversættelse, kulturel tilpasning og indholdsvalidering Forfattere: Sofie Houmøller & Andreas Balck Vejleder: Henrik Hein Lauridsen, studieleder,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Titel Indeksering Forfattergruppe Tidlig identificering ved hjælp af selvvurderingsskema af palliative problemer og symptomer hos borgere > 65 år i det kommunale sundhedsvæsen, som lever med livstruende

Læs mere

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Måleredskaber til KOL rehabilitering Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Oversigt Beskrivelse af et måleredskab Fysiske test: 6 MWD ESWT ISWT

Læs mere

www.sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling

www.sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 Telefax 72 22 74 11 E-mail sst@sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling 2011 FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse

Læs mere

PROTOKOL SongHeart studiet. Stress, ongoing self monitoring and ischemic heart disease rehabilitation, a randomized controlled trial.

PROTOKOL SongHeart studiet. Stress, ongoing self monitoring and ischemic heart disease rehabilitation, a randomized controlled trial. PROTOKOL SongHeart studiet Stress, ongoing self monitoring and ischemic heart disease rehabilitation, a randomized controlled trial. (dansk titel: Selv monitorering af stress i hjerterehabilitering, en

Læs mere

I gang igen efter blodprop i hjertet

I gang igen efter blodprop i hjertet I gang igen efter blodprop i hjertet socialt differentieret hjerterehabilitering I gang igen efter blodprop i hjertet socialt differentieret hjerterehabilitering Titel: I gang igen efter blodprop i hjertet

Læs mere

DANREHAB-studiet Efterbehandlingstilbud til patienter udskrevet fra en hjerteafdeling STATUS 2001

DANREHAB-studiet Efterbehandlingstilbud til patienter udskrevet fra en hjerteafdeling STATUS 2001 DANREHAB-studiet Efterbehandlingstilbud til patienter udskrevet fra en hjerteafdeling STATUS 2001 Hjerterehabiliteringen, Kardiologisk klinik Y, Bispebjerg Hospital April 2002 DANREHAB-studiet Efterbehandlingstilbud

Læs mere

DCS Holdningspapir Fysisk træning ved iskæmisk hjertesygdom og kronisk hjerteinsufficiens

DCS Holdningspapir Fysisk træning ved iskæmisk hjertesygdom og kronisk hjerteinsufficiens Fysisk træning ved iskæmisk hjertesygdom og kronisk hjerteinsufficiens et holdningspapir fra Dansk Cardiologisk Selskab Udarbejdet af arbejdsgrupperne: Præventiv kardiologi og rehabilitering og Hjerteinsufficiens

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kvalitet og Patientsikkerhed Kræftens Bekæmpelse Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2013 Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse,

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Med hjertet det rette sted

Med hjertet det rette sted Med hjertet det rette sted - et bachelorprojekt om relationens betydning og hjertepatientens oplevelse af sammenhæng ved telecare The heart in the right place - A bachelorproject based on the importance

Læs mere

Patienttilfredshed efter bariatrisk og postbariatrisk kirurgi

Patienttilfredshed efter bariatrisk og postbariatrisk kirurgi 2 Patienttilfredshed efter bariatrisk og postbariatrisk kirurgi Lotte Poulsen 1, Kirsten Kaya Roessler 2, Michael Rose 3, Vivi Bakholdt 1 & Jens Ahm Sørensen 1 STATUSARTIKEL 1) Plastikkirurgisk Afdeling,

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Ph.d.-afhandling Kirsten Petersen Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Department of Clinical Social

Læs mere

Kapitel 6. Typiske metodeproblemer ved spørgeskema- og interviewundersøgelser blandt etniske minoriteter

Kapitel 6. Typiske metodeproblemer ved spørgeskema- og interviewundersøgelser blandt etniske minoriteter Kapitel 6. Typiske metodeproblemer ved spørgeskema- og interviewundersøgelser blandt etniske minoriteter 6.1 Introduktion I forbindelse med litteratursøgningen til rapporten om sygdom og sundhed hos indvandrere

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2)

ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Lad os finde et Fælles fodslag Af Helle Andersen, formand

Lad os finde et Fælles fodslag Af Helle Andersen, formand Den 19.-22. juli 2015 mødtes forskere, læger, og aktivister i Vancouver, Canada, til den 8. internationale IAS-konference. Konfencen, som arrangeres af IAS (International AIDS Society), er på ulige år

Læs mere

PRAKSISNÆR FORSKNING hvor tæt på kan man komme? Eller kan man komme for tæt på?

PRAKSISNÆR FORSKNING hvor tæt på kan man komme? Eller kan man komme for tæt på? PRAKSISNÆR FORSKNING hvor tæt på kan man komme? Eller kan man komme for tæt på? ABSTRACTS Konference 2015 Fredag d. 16. januar 2015 Aarhus Universitetshospital Auditoriet Skejby Sygehus Brendstrupgårdsvej

Læs mere

Oplevelse af barrierer og motiverende forhold ved adfærdsændringer i forbindelse med fysisk aktivitet

Oplevelse af barrierer og motiverende forhold ved adfærdsændringer i forbindelse med fysisk aktivitet Oplevelse af barrierer og motiverende forhold ved adfærdsændringer i forbindelse med fysisk aktivitet Et kvalitativt studie med 8 interview af mænd med iskæmisk hjertesygdom The experience of barriers

Læs mere

Europæisk NADA-møde 2002 i København.

Europæisk NADA-møde 2002 i København. Europæisk NADA-møde 2002 i København. Internationalt symposium om Øreakupunktur i misbrugs- og psykiatrisk behandling. Torsdag d. 28 og fredag d. 29 november 2002 St. Kannikestræde 19, København K. Arrangører

Læs mere

OHIP-(D), en dansk version af Oral Health Impact Profile

OHIP-(D), en dansk version af Oral Health Impact Profile OHIP-(D), en dansk version af Oral Health Impact Profile Et redskab til registrering af livskvalitet i forhold til det orofaciale område Hans Gjørup og Peter Svensson I odontologien er det velkendt at

Læs mere

DIÆTISTEN REHABILITERING AF HJERTEPATIENTER. Hjerterehabilitering på Bispebjerg Hospital: Tværfaglighed og helhedssyn i højsædet

DIÆTISTEN REHABILITERING AF HJERTEPATIENTER. Hjerterehabilitering på Bispebjerg Hospital: Tværfaglighed og helhedssyn i højsædet Nr. 109. Februar 2011. 19. årgang DIÆTISTEN REHABILITERING AF HJERTEPATIENTER Hjerterehabilitering på Bispebjerg Hospital: Tværfaglighed og helhedssyn i højsædet Læs mere på side 5 Mangelfuld rehabilitering

Læs mere

Metoder og instrumenter til resultatmåling af indsatser over for demente psykometriske begreber

Metoder og instrumenter til resultatmåling af indsatser over for demente psykometriske begreber Metoder og instrumenter til resultatmåling af indsatser over for demente psykometriske begreber Charlotte Horsted Terkel Christiansen Health Economics Papers 2004:3 Indhold Instrumenter til måling af sundhedsstatus

Læs mere

Vision for sygeplejen. Forord og indledning

Vision for sygeplejen. Forord og indledning 1 Indholdsfortegnelse Vision for sygeplejen...2 Forord og indledning...2 Sygeplejeledelsen...3 Plejepersonale og samarbejdspartnere i klinisk sygepleje...3 Evidensbaseret praksis i praksis...4 Udviklingsarbejde/projektbeskrivelser...5

Læs mere

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn En systematisk gennemgang af litteraturen Louise Beltoft Borup Andersen Maren Johanne Heilskov Rytter Tine Houmann

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Titel Indeksering Baggrund Komplementær smertebehandling (massage, zoneterapi, fysisk træning, TENS, akupunktur og musikterapi) til voksne patienter med cancer Hoved søgeord: Smerter og sanseindtryk Indeks

Læs mere