Program REGISTRERING OG KAFFE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program 9.00-9.30 REGISTRERING OG KAFFE 9.30-9.40"

Transkript

1 REGISTRERING OG KAFFE Program VELKOMST Birte Østergaard, formand, lektor, ph.d., Enheden for Sygeplejeforskning, SDU FAMILIE FOKUSERET SYGEPLEJE Birte Østergaard, lektor, ph.d., Enheden for Sygeplejeforskning, SDU NETVÆRKSFOKUSERET SYGEPLEJE Pia Riis Olsen, klinisk sygeplejespecialist, ph.d., Onkologisk afdeling, AUH FLERFAMILIEBASERET INTERVENTION, MED FOKUS PÅ HÅNDTERING AF MÅLTIDET I ANOREKSIRAMTE FAMILIER Helle Koch-Christensen, Koordinator, sygeplejerske, MKS, Spiseforstyrrelsesteamet, Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding NETVÆRKSDANNELSE OG FROKOST Der serveres en sandwich og en vand GENERALFORSAMLING for alle FAMILIECENTRERET SYGEPLEJE I TIDLIGT HJEMMEOPHOLDSORDNING FOR TIDLIGT FØDTE BØRN OG FAMILIER Anne Brødsgaard, klinisk forsker ph.d., Neonatalafdelingen, Hvidovre Hospital KAFFE INDVANDRER FAMILIESYGEPLEJE Dorthe Nielsen, ph.d., klinisk sygeplejeforsker / adjunkt, Indvandrer Medicinsk Klinik, OUH DISKUSSION OG OPSAMLING PÅ DAGEN 1

2 Familiesygeplejens mangfoldighed Masterclass den 27. januar 2015 Birte Østergaard, lektor ph.d.

3 Hvorfor familiesygepleje? Udspil fra regeringen Udspil fra regionerne Udspil fra patient foreninger Udspil fra pårørende foreninger 3

4 Patientinddragelse De sundhedsprofessionelle giver information, der er tilpasset til den enkelte patient. Det gør de med henblik på systematisk at forbedre patientens vilkår for og ressourcer til at håndtere eget sygdomsforløb. Desuden for at styrke patientens mulighed for at indgå aktivt i beslutninger om samt planlægning og gennemførelse af behandlingen. De sundhedsprofessionelle er igennem hele behandlingsforløbet i systematisk dialog med patienten om dennes individuelle viden, præferencer og ressourcer i relation til håndtering af sygdomsforløbet. Desuden i relation til beslutninger om samt planlægning og gennemførelse af behandlingen. De sundhedsprofessionelle respekterer patientens viden, præferencer og ressourcer og lader systematisk denne viden indgå i beslutninger om samt planlægning og gennemførelse af behandlingen. (http://www.vibis.dk/) 4

5 Pårørendeinddragelse Patienten identificerer den/de pårørende (med mindre patienten er inhabil). Patienten træffer beslutning om, hvorvidt pårørende skal inddrages. Sundhedsvæsenet indhenter og anvender de pårørendes viden og ressourcer i det omfang patient og pårørende ønsker, med henblik på at anvende dette i patientens forløb. Sundhedsvæsenet afdækker systematisk pårørendes præferencer og behov, så der eventuelt kan skabes målrettede indsatser specifikt for den pårørende (http://www.vibis.dk/) 5

6 Familiesygepleje et paradigmeskift Familiesygepleje forudsætter en begrebsmæssig ændring, eller et paradigmeskift, for at kunne udfolde plejen fra hovedsageligt at være fokuseret på patienten, til både at inkludere patienten og hans/hendes familie. (Østergaard & Wagner 2014) 6

7 Kært barn har mange navne Family Health Care Nursing Family navigator nurse Family orientated nursing Family focused nursing Family system nursing Family centered nursing 7

8 Family Nursing Integration of nursing care to both the family as a whole and individual family members, with attention to relationships among members (Denham, 2003; Friedman, Bowden, & Jones, 2003; Wright & Leahey, 2013) Family-focused nursing care should be a standard of practice across the lifespan, as cultural, spiritual, ethnic, and personal preferences are considered (IFNA, 2013: Position Statement on Pre-Licensure Family Nursing Education) 8

9 Hvad er familien? Der eksisterer ingen universel anerkendt definition Lovformelig: Relationer gennem blodsbånd, adaption, værgeforhold eller ægteskab Biologisk: Genetisk biologisk netværk blandt mennesker Sociologisk: Gruppe af mennesker der lever sammen Psykologisk: Gruppe med stærke emotionelle bånd (Kaakinen et al, 2010) 9

10 Familie - definition The family is a self-identified group of two or more individuals whose association is characterized by special terms, who may or may not be related by bloodlines or law, but who function in such a way that they consider themselves to be a family. (Whall, 1986) Family refers to two or more individuals who depend on another for emotional, physical and, and economical support. The members of the family are self-defined. (Hanson, 2005) 10

11 Begrebsmæssig ramme Sygepleje Individ Familie Samfund Kaakinen et al,

12 Familiesygepleje praksis Teorier fra familie terapi Sygepleje teorier og modeller Familie sygepleje Teorier fra Social videnskaber Kaakinen et al,

13 Sygepleje teorier og modeller Nightingale (1859) Rodgers teori om det unitære menneske (1970) Roy s adaptationsmodel (1976) Johnson s adfærds system model for sygepleje (1980) King s teori om målopfyldelse (1981) Neuman s system model (1983) Orems egenomsorgsmodel (1983) Parse s Human becoming theory (1992) Friedeman s referenceramme for systemisk organisering (1995) Denham s family health model (2003) 13

14 Teorier fra familieterapi Strukturel familie terapi teori International familie terapi teori Familiesystem terapi teori 14

15 Teorier fra social videnskaber Strukturel funktions teori Symbolsk interaktionisme Udviklingsteori og familie livscyklus teori Familie system teori Familie stress teori Forandringsteori Transition teori 15

16 Family nursing competencies: generalist All pre-licensure nursing students must be engaged in learning about the importance of the family to individual health and wellbeing, and to assess, plan, implement and evaluate family-focused interventions. (Leibold et al., 2013, p. 4) Family members as well as family relationships should be included in the assessment processes, plans for delivery of nursing actions, and evaluation of care outcomes. (IFNA, 2013: Position Statement on Pre-Licensure Family Nursing Education) 16

17 Family nursing competencies: generalist therapeutic communication skills with families and groups as the means to enact family nursing assessment and intervention appreciation of multiple forms of diversity critical reflection about the nurse s beliefs about families, health, family nursing approaches to effective partnering or collaboration integration of family needs and desires for health and in illness collaborative goal setting and outcome measurement individual and family empowerment intentionally family-focused actions links between individual, family, community, and health systems coordinated care that includes the lived experiences of individuals and families critical reflection that weighs the value of individual and family outcomes, and policies that address individual and family care needs. (IFNA, 2013: Position Statement on Pre-Licensure Family Nursing Education) 17

18 Family nursing competencies: generalist Enhance and promote family health. Focus nursing practice on families strengths; the support of family and individual growth; the improvement of family self-management abilities; the facilitation of successful life transitions; the improvement and management of health; and the mobilization of family resources. Demonstrate leadership and systems thinking skills to ensure the quality of nursing care with families in everyday practice and across every context. Commit to self-reflective practice based on examination of nurse actions with families and family responses. Practice using an evidence-based approach. (IFNA Family Nursing Practice Committee, 2014) 18

19 Familiens viden, præferencer og ressourcer Family Assessment and Intervention Model Friedman Family Assessment Model Calgary Family Assessment og Intervention Model 19

20 Family Assessment and Intervention Model Baseret på Neuman s health care systems model Hovedsagelig rettet mod familier med stress og fokus på: Sundhedsfremme, aktiviteter, problem identifikation, familiefaktorer Familiereaktioner og ustabilitet Genoprettelse af familie stabilitet og funktion Indeholder et instrument til bedømmelse af: Generelle familie system stressorer Specifikke familie system stressorer Familie system styrker Let at administrere snæver i tilgangen 20

21 Friedman Family Assessment Model Baseret på en strukturel funktionel ramme plus udviklings og system teori Fokus på familiens struktur, funktioner (aktiviteter og hensigter) og relationer med andre sociale systemer Anvendes oftest i hjemmeplejen og sundhedsplejen Store mængder data som ikke nødvendigvis er relateret til problemet - ingen kvantitative data 21

22 Calgary Family Assessment and Intervention Model The Illness Beliefs model Baseret på systemteori, cybernetik, kommunikationsteorier, forandringsteorier og biology of cognition Fokus på balance mellem forandring og stabilitet i familien Afdækning af familiens struktur, udvikling og funktion Konkrete strategier til fremme, udvikling og opretholdelse af familiens funktion indenfor Kognitive, affektive og adfærdsmæssige funktoner Begrebsmæssigt stærk kræver detaljerede studier 22

23 Hvor står vi så og hvor går vi hen? 23

24 Organisation International Family Nursing Association Nordisk Netværk for familiesygepleje Dansk Selskab for Familiesygepleje 12 th International Family Nursing Conference Odense, August th Nordic Conference in Family Focused Nursing Odense, September

25 Uddannelse Sundhedsfremmende samtaler Linnéuniversity, Kalmar, Sweden Studieordning til diplommodul godkendt og udbydes i løbet af 2015 Externship - Workshop Advanced Family Nursing Studieordning til kandidatmodul under udarbejdelse og udbydes i 2015 Gæsteprofessor Romy Mahrer Imhof, RN. PhD September 23-26, 2013 University of Southern Denmark 25

26 Heart Failure Family Trial Selvvurderet familiefunktion, - sundhed og social støtte Livet med hjertesvigt: Deltagernes oplevelser og erfaringer med Familie Fokuseret Sygepleje. Forskning 4 artikler i review proces 1 artikel publiceret 1 bogkapitel publiceret Familie Fokuseret Sygepleje til patienter med glioblastom og deres pårørende Oversættelse og validering af spørgeskema Systematisk litteraturstudie af interventioner Familie Fokuseret Sygepleje til ældre medicinske patienter og deres familie Familiesygepleje til 70+ årige patienter i overgangen efter endt behandling for cancer 1 artikel publiceret 1 artikel under udarbejdelse 1 artikel i review proces 1 artikel under udarbejdelse 1 artikel under udarbejdelse 1 artikel under udarbejdelse Ph.d. projekt under forberedelse 1 artikel publiceret 26

27 Klinisk praksis Flere kliniske afdelinger har familiesygepleje som indsatsområde Implementering på medicinsk afdeling Svendborg Sygehus godt i gang 27

28 Udfordringer fremover Uden sundhedsreformer vil familiesygeplejen fortsat være usynlig i et sundhedssystem der bygger på individuelle behov for akut pleje og behandling Behov for aktiv og politisk involvering af familiesygeplejersker lokalt, nationalt og internationalt for at gennemføre forandringer Behov for synlige og aktive ledere for at gennemføre implementering i forskning, uddannelse og klinisk praksis Essentielt at der er krav om kompetencer i familiesygepleje på alle niveauer af sygeplejeuddannelsen Udøvelse af familiesygepleje baseres på teoretisk-praksis og praksisteoretisk evidens. 28

29 Netværksdannelse Organisation: Karin Dieperink Helle Koch-Christensen Uddannelse: Birte Østergaard Lone Hougaard Forskning Hanne Konradsen Anne Brødsgaard Klinisk praksis Annette Lund Dorthe Nielsen 29

Calgary Family Assessment and Intervention modellen

Calgary Family Assessment and Intervention modellen - SOA11 Sygeplejerskeuddannelsen- Modul 14 Bachelorprojekt Juni 2014 Antal tegn 71.942 Vejleder: Line Bernsdorf University College Lillebælt Opgaven må udlånes Calgary Family Assessment and Intervention

Læs mere

PRAKSISNÆR FORSKNING hvor tæt på kan man komme? Eller kan man komme for tæt på?

PRAKSISNÆR FORSKNING hvor tæt på kan man komme? Eller kan man komme for tæt på? PRAKSISNÆR FORSKNING hvor tæt på kan man komme? Eller kan man komme for tæt på? ABSTRACTS Konference 2015 Fredag d. 16. januar 2015 Aarhus Universitetshospital Auditoriet Skejby Sygehus Brendstrupgårdsvej

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Amager og Hvidovre Hospitaler SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Referenceramme 2014 Referenceramme for sygeplejen på Amager Hvidovre Hospitaler Sygeplejeteoretiker Hesook Suzie Kims (1) teori er referenceramme

Læs mere

EGENOMSORG en litteraturbaseret udredning af begrebet

EGENOMSORG en litteraturbaseret udredning af begrebet EGENOMSORG en litteraturbaseret udredning af begrebet 2005 Egenomsorg en litteraturbaseret udredning af begrebet Lene Dørfler og Helle Ploug Hansen Egenomsorg en litteraturbaseret udredning af begrebet

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2010 Forkortelser brugt i rapporten LW LH BDP BØ JC LVM AB ADS CH ER FAG HS JPH KN LB LS LS MK Lis Wagner

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Ph.d.-afhandling Kirsten Petersen Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Department of Clinical Social

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

EN HEL POSE PIRATOS MÅ MAN DET?

EN HEL POSE PIRATOS MÅ MAN DET? Kandidatspeciale udarbejdet af Marie Bergmann Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Vejleder: Steen Baagøe Nielsen Roskilde Universitet September 2009 EN HEL POSE PIRATOS MÅ MAN DET? - Et speciale om empowerment

Læs mere

Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen

Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen 2010 2014 Onkologisk Afdeling R Indholdsfortegnelse Strategi for sygeplejen... 3 Baggrund... 3 Indsatsområder... 4 Uddannelsesmæssige fundament... 4 Uddannelsesniveau...

Læs mere

Med hjertet det rette sted

Med hjertet det rette sted Med hjertet det rette sted - et bachelorprojekt om relationens betydning og hjertepatientens oplevelse af sammenhæng ved telecare The heart in the right place - A bachelorproject based on the importance

Læs mere

Det grænseløse arbejdes grænseløshed

Det grænseløse arbejdes grænseløshed Arbejdsmiljøforskningsfonden Det grænseløse arbejdes grænseløshed - i et gerontologisk perspektiv Slutrapport Projekt nr 20070047986/4 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Vision for sygeplejen. Forord og indledning

Vision for sygeplejen. Forord og indledning 1 Indholdsfortegnelse Vision for sygeplejen...2 Forord og indledning...2 Sygeplejeledelsen...3 Plejepersonale og samarbejdspartnere i klinisk sygepleje...3 Evidensbaseret praksis i praksis...4 Udviklingsarbejde/projektbeskrivelser...5

Læs mere

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere

INTERNATIONALE POLICIES OG NATIONALE HANDLEPLANER FOR SUNDHEDSFREMME OG UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I SKOLEN TRANSFORMATIONER OG OVERSÆTTELSER

INTERNATIONALE POLICIES OG NATIONALE HANDLEPLANER FOR SUNDHEDSFREMME OG UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I SKOLEN TRANSFORMATIONER OG OVERSÆTTELSER INTERNATIONALE POLICIES OG NATIONALE HANDLEPLANER FOR SUNDHEDSFREMME OG UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I SKOLEN TRANSFORMATIONER OG OVERSÆTTELSER Katrine Dahl Madsen, Lone Lindegaard Nordin & Venka

Læs mere

!!!! Program for. Audiologopædisk Forenings. efteruddannelseskursus på. Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

!!!! Program for. Audiologopædisk Forenings. efteruddannelseskursus på. Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Program for Audiologopædisk Forenings efteruddannelseskursus på Mandag d. 24. til onsdag d. 26. marts 2014 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tilmelding kan kun foregå via hjemmesiden www.alf.dk

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kvalitet og Patientsikkerhed Kræftens Bekæmpelse Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2013 Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse,

Læs mere

Paamiut Asasara Community mobilisering, livsglæde og deltagelse. 2

Paamiut Asasara Community mobilisering, livsglæde og deltagelse. 2 Paamiut Asasara Community mobilisering, livsglæde og deltagelse. 2 Peter Berliner, Søren Lyberth, Maren Markussen, Silja Henderson, Line Natascha Larsen, Søren Vestergaard Mikkelsen 3 Piumassuseq isit

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Nr. 113. oktober 2011. 19. årgang DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Modul 5-studerende giver

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10667-2:2012

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10667-2:2012 Dansk standard DS/ISO 10667-2 2. udgave 2012-06-25 Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 2: Krav til leverandører af vurderingsydelser

Læs mere

Conference Teaching for Active Learning

Conference Teaching for Active Learning Practical Informations Programme Abstracts for Short Communications and Workshops Conference Teaching for Active Learning 3rd November 2014 University of Southern Denmark Content Programme... 3 MAP conference

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

Akkreditering og klinisk praksis. En STS analyse af forandring

Akkreditering og klinisk praksis. En STS analyse af forandring Akkreditering og klinisk praksis En STS analyse af forandring Anne Hatting Juni 2007 Ph.D afhandling, Institut for Samfund og Globalisering. Roskilde Universitetscenter INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSVÆSEN,

Læs mere

Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2008; 10(2)

Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2008; 10(2) Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering 2008 Medicinsk Teknologivurdering 2008; 10(2) Medicinsk Teknologivurdering Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2010.01 Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Helle Max Martin Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Læs mere

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup Lifestyle Redesign i dansk ergoterapi - En kvalitativ undersøgelse af hvordan danske ergoterapeuter

Læs mere

Stress, sygepleje og kvalitet

Stress, sygepleje og kvalitet Professionshøjskolen Metropol Anne Sygeplejerskeuddannelsen Hansen Højlund Professionshøjskolen Metropol Bachelorprojekt Stress, sygepleje og kvalitet - Stress, nursing care and quality of health care

Læs mere

Sundhedspædagogik for ældre i grupper

Sundhedspædagogik for ældre i grupper Sundhedspædagogik for ældre i grupper Health Education for elderly people in groups Afgangsprojekt udarbejdet af Lisa Jensen Vejleder Annette Larsen Sygeplejerske, Med. Uddannelsesansvarlig - Studieunit

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Et eksplorativt studie af sundhedsfremmestrategier i de kommunale sundhedscentre

Et eksplorativt studie af sundhedsfremmestrategier i de kommunale sundhedscentre Et eksplorativt studie af sundhedsfremmestrategier i de kommunale sundhedscentre mellem ideal og virkelighed Integreret speciale i Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier, Virksomhedsstudier og Teknologi &

Læs mere