GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen"

Transkript

1 GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen

2 Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et helt centralt element i regeringens stort opslåede kvalitetsreform. Men det er ikke kun avisernes lederskribenter, dygtige professorer på universiteterne og landets statsminister, der skal have lov at tale om ledelse. Her i Børne- og Ungdomsforvaltningen sætter vi også ledelse på dagsordenen. Det gør vi på mange måder, men en af de vigtigste er det ledelsesgrundlag, du står med i hånden nu. Vi kalder det God ledelse i BUF. Men hvorfor er ledelse pludselig blevet så vigtigt? For mig er det vigtigt, fordi god ledelse skaber gode arbejdspladser. Og gode arbejdspladser er med til at give god kvalitet. Vi er heldige, fordi vi har lærere og pædagoger, tandlæger og psykologer, sundhedsplejersker og konsulenter, der er stolte af deres arbejde. Og fordi vi har ledere og medarbejdere, som brænder for at give børnene en bedre, sjovere og mere lærerig hverdag. Det skal vi holde fast i, og det skal vi styrke. Det gør vi selvfølgelig ikke kun gennem god ledelse, men god ledelse er en nødvendighed. Lederne skal stå for kvalitet og faglighed lokalt, og lederne skal omsætte de politiske rammer til nærværende lokale mål og handlinger. Og så skal lederne få deres medarbejdere til at yde deres bedste og bakke dem op. Jeg tror God ledelse i BUF kan hjælpe os alle sammen med at blive bedre til at løse vores opgave. Men man kan ikke sætte ledelse på formel. Derfor skal alle vores mange hundrede ledere heller ikke lede på præcis den samme måde. Vi er forskellige mennesker og derfor også forskellige ledere. Men trods forskellene tror jeg, at det er sundt for enhver organisation at have et fælles grundlag og et sæt af fælles værdier, vi kan lede med udgangspunkt i, som vi kan spejle os i, og som vi kan udvikle os gennem. God ledelse i BUF er et værktøj til dialog og en retningspil for, hvad vi i fællesskab oplever som god ledelse. Jeg håber, at I alle vil tage godt i mod God ledelse i BUF. De bedste hilsner Else Sommer

3 God ledelse i Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen er en stor organisation med mange forskellige institutioner, mange forskellige opgaver og mange forskellige medarbejdere. Det betyder, at man aldrig kan sætte ledelse på formel. Men selvom der er forskel på at være leder i en daginstitution med 60 børnehavebørn og at være leder for en skole med 700 børn, så er der også en masse ligheder i selve ledelsesopgaven. For at tydeliggøre disse ligheder og for at sikre, at vi arbejder efter de samme principper, har vi lavet et fælles ledelsesgrundlag for hele forvaltningen. Vi kalder det God ledelse i BUF. God ledelse i BUF tager afsæt i Børne- og Ungdomsforvaltningens mission, vision og strategi samt Københavns Kommunes værdigrundlag. Men vigtigst er God ledelse i BUF ikke taget ud af den blå luft, den er et resultat af en grundig debat i hele Børne- og Ungdomsforvaltningen. Med God ledelse i BUF vil vi: skabe retning ved at tydeliggøre de forventninger og krav, vi stiller til den enkelte leder og ved at tydeliggøre for medarbejderne, hvilke forventninger de kan have til deres leder. skabe et udgangspunkt for lederevalueringer, der involverer både ledere og medarbejdere i en drøftelse af den enkelte leders udviklings- og handlemuligheder. sikre en løbende og bred debat omkring, hvad vi mener, er god ledelse i BUF en debat, der inkluderer både ledere og medarbejdere. Vi har valgt at inddele god ledelse i fem ledelsesdiscipliner: Personaleledelse, Strategisk ledelse, Interessentledelse, Faglig ledelse og Administrativ ledelse. Under hver af de fem discipliner vil vi beskrive, hvorfor disciplinen er vigtig, hvordan vi arbejder med den i Børne- og Ungdomsforvaltningen, og hvad det helt konkret betyder i den daglige praksis.

4 Personaleledelse Arbejdet med børn og unge er grundlaget for hele organisationens arbejde. Det er i mødet med børn og unge, at de fleste af medarbejderne løser deres opgaver. Men hvordan dette møde forløber afhænger i høj grad af medarbejdernes trivsel. Her kommer personaleledelsen i spil som den helt centrale ledelsesdisciplin. I Børne- og Ungdomsforvaltningen har vi tillid til vores medarbejdere. Vi tror på, at vi leder bedst gennem inddragelse og dialog, og vi anerkender og motiverer frem for at finde fejl og sanktionere. at tage vores lederskab på os og stå ved en beslutning, når den er truffet at være spørgende, lyttende og give vores medarbejdere feedback og tid til refleksion at afholde årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS) for alle vores medarbejdere at gennemføre en arbejdspladsvurdering (APV) samt en revidering hvert 2. år med alle vores medarbejdere.

5 Strategisk ledelse Gennem den strategiske ledelse ser vi ud over dagligdagen. Det er her, vi sætter os mål og lægger planer for, hvordan vi vil nå dem. Og det er også her, vi flytter vores organisation og vores forvaltning mod endnu bedre muligheder. I Børne- og Ungdomsforvaltningen er der rum for, at vi som ledere sætter lokale mål. Men Børne- og Ungdomsforvaltningen er også en politisk ledet organisation, og det betyder, at vi alle loyalt skal udfolde de politiske beslutninger. Det er i krydsfeltet mellem egne målsætninger og det politisk besluttede råderum, at vi udøver den strategiske ledelse. at tydeliggøre retning, rammer og råderum for vores medarbejdere gennem dialog og inddragelse at udarbejde en lokal strategi, der kombinerer enhedens egne mål med forvaltningens overord - nede strategi at gå i spidsen for at gennemføre aftalte forandringer.

6 Interessent ledelse Alle offentlige institutioner er afhængige af omverdenen. Og Børne- og Ungdomsforvaltningen er det i særlig høj grad. Vi har mange tusinde ansatte, og vi har mange gange så mange børn. Deres verden udgøres ikke af os alene, og vores samspil med verden omkring dem betyder meget for, hvordan de har det, når de er hos os. Det betyder, at vi aldrig må isolere os om vores eget vi skal lytte til, lade os inspirere af og samarbejde med omverdenen. I Børne- og Ungdomsforvaltningen har vi derfor to målsætninger: Vi vil skabe helhed for børnene over tid fra de bliver født til de bliver voksne og i deres hverdag på tværs af institutioner, fritidstilbud, skoler og sociale tilbud. Samtidig vil vi samarbejde aktivt med fagforeninger, med forældreorganisationer og med lokalområdet. at definere enhedens interessenter og hensigtsmæssige samarbejdspartnere at inddrage vores interessenter i et samarbejde, der skaber værdi for alle parter at være en aktiv medspiller i lokalmiljøet.

7 Faglig ledelse Børne- og Ungdomsforvaltningen skal være kendt for sin høje faglighed. Det er den høje faglighed, der gør os stolte af vores arbejde, og det er den høje faglighed, der skaber tilbud og ydelser af høj kvalitet. Dette sikrer vi kun gennem fokus på fagligheden i vores ledelse. Som ledere arbejder vi derfor bevidst for, at der skabes rum for faglig udfoldelse i vores tilbud. Det gør vi ved, at medarbejderne udfordres i den daglige opgaveløsning og ved at stille den nyeste viden til rådighed for vores medarbejdere. at give vores medarbejdere støtte, tid og resurser til netværksdannelse, faglig sparring, temamøder, tværfagligt samarbejde og lignende at sikre, at medarbejdernes kompetencer supplerer hinanden og understøtter enhedens strategiske mål at anvende evaluering og dokumentation som læringsredskaber, der kan løfte kvaliteten i vores tilbud.

8 Administrativ ledelse Administration skal aldrig være et mål i sig selv. Men god administration er udgangspunktet for, at vi kan koncentrere os om vores kerneopgave: arbejdet med børn og unge. I Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejder vi på at afbureaukratisere og fjerne unødige arbejdsgange. Derfor er det centralt, at vi som ledere sikrer os at have orden i egen butik og at bede om hjælp, hvis vi har behov for det. at udnytte enhedens ressourcer effektivt i overensstemmelse med de pædagogiske målsætninger at skabe enkle kommunikationsveje både internt i egen enhed og med resten af organisationen at sikre rettidig og retvisende økonomistyring. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Tryk: Datagraf

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner 2 Ledelse er (også) en holdsport Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner Væksthus

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

God sagsbehandlingspraksis. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

God sagsbehandlingspraksis. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger God sagsbehandlingspraksis Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Skoleledelse - en profession i sig selv. Lederforeningens ledelsesforståelse og syn på god skoleledelse

Skoleledelse - en profession i sig selv. Lederforeningens ledelsesforståelse og syn på god skoleledelse Skoleledelse - en profession i sig selv Lederforeningens ledelsesforståelse og syn på god skoleledelse Forord Lederforeningens hovedbestyrelse har efter længere tids debat blandt foreningens medlemmer

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere