Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen"

Transkript

1 Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for KA-sidefag i psykologi SF-K08 Pædagogisk psykologi SF-K08 - Educational Psychology Anja Hvidtfeldt Stanek Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Dato 13. marts 2015 Indhold: 1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide Om modulet... 2 Modulets varighed... 2 Forudsætning... 2 Formål... 2 Studieadministrativ koordinator... 3 Modulbestyrer... 3 Underviserne Studieordningens mål for modulet... 3 Fagspecifikke målbeskrivelser... 3 Generelle målbeskrivelser Undervisningsform... 4 Projektarbejdet Ugeplaner... 5 Moduluge 1 (uge 15): Pædagogisk psykologi... 5 Tirsdag, d , kl , lokale: U Tirsdag, d , kl. 13: , lokaler: U46, U11, U24A, U Onsdag, d , kl. 10: , lokaler: U11, U24A, U Torsdag, d , Kl , lokaler: U11, U24A, U Fredag, d , Kl , lokale: U Fredag, d , Kl 14:00 grupper og projektforslag skal være indsendt... 6 Moduluge 2 (uge 16): Pædagogisk psykologi... 6 Mandag d kl , lokale: U Fredag d , kl , lokale: U Moduluge 3 (uge 17): Pædagogisk psykologi... 7 Tirsdag d , kl , lokale: U Torsdag d , kl , lokale: U Moduluge 4 (uge 18): Pædagogisk psykologi... 7 Tirsdag d kl , lokale: U Torsdag d , kl , lokale: U Moduluge 5 (uge 19): Pædagogisk psykologi... 8 Tirsdag d kl , lokale: U Torsdag d kl , lokale U

2 Moduluge 6, 7 og 8 (uge 20-22): Pædagogisk psykologi Eksamen Omprøve Litteratur Evaluering af modulet...12 Appendiks 1 særlige oplysninger om bogkøb Om studieguiden Formålet med denne studieguide Studieguiden er dit orienteringskort til din uddannelse dvs. den beskriver, hvor du starter (hvilke forudsætninger, du forventes at have), hvilken rute du skal følge (under-visning og opgaver undervejs) og hvad målet er (hvad skal du kunne til prøven). Studieguiden hjælper dig også til at finde det rette udstyr (anbefaler litteratur og andre læringsressourcer). Endelig indeholder den alle de praktiske oplysninger, du har brug for. Opbygningen af denne studieguide Studieguiden beskriver dine aktiviteter på ugebasis. For hver uge angives 1. Ugens forelæsninger med en kort angivelse af emnet, lokalet mm. 2. Ugens hold- og/eller gruppetimer med angivelse af om der er ekstra materiale på e-learn. 3. Litteratur til undervisning 4. Hjemmeopgaver til de enkelte aktiviteter 2. Om modulet Modulets varighed Modulet begynder i uge 15, 2015 og slutter i uge 22, Forudsætning Ingen. Formål Modulet har til formål at give studerende viden om og forståelse for grundlæggende ideer, almenpsykologiske teorier og forskning, der forklarer enkeltstående fænomener relateret til pædagogisk psykologi, så at den studerende efter afslutning af modulet kan opnå de tilknyttede modulspecifikke og generelle målbeskrivelser. Faget handler overordnet om at introducere teoretiske og forskningsmæssige problemstillinger relateret til udvikling, undervisning og læring, og individuelle og gruppe 2

3 forskelle heri, samt diagnostiske og praksisrelaterede strategier overfor børn, unge og voksne med indlæringsvanskeligheder eller andre pædagogisk relaterede udfordringer. Studieadministrativ koordinator Anne-Christina Nielsen Telefon: , mobil: Modulbestyrer Anja Hvidtfeldt Stanek, Institut for Psykologi, Telefon: Underviserne I dette modul vil du møde følgende undervisere: Anja Hvidtfeldt Stanek, Institut for psykologi Øvrige forelæsere: Adjunkt Jakob Bøje, Institut for Kulturvidenskaber Specialpsykolog Christian A. Stewart-Ferrer, Center for Inklusion, Odense Kommune Adjunkt Ditte-Marie From, Center for Sundhedsfremmeforskning, Roskilde Universitet Professor, Morten Nissen, Århus Universitet, Institut for Uddannelse og pædagogik Ph.d. stipendiat, Mads Bank, Københavns Universitet, Institut for psykologi Projektvejledere vil være: Anja Hvidtfeldt Stanek Christian A. Stewart-Ferrer Jacob Bøje 3. Studieordningens mål for modulet Fagspecifikke målbeskrivelser Der henvises til studieordningens 1.3 for en uddybning af de fagspecifikke målbeskrivelser for KA-sidefag i Psykologi. Generelle målbeskrivelser Der henvises til studieordningens 1.4 for en uddybning af de generelle målbeskrivelser for KA-sidefag i Psykologi. 3

4 4. Undervisningsform Pædagogisk psykologi: Undervisningen vil foregå som forelæsninger med oplæg til diskussion, samt som vejledning i forbindelse med et modulgennemgående studenterbåret projektarbejde. Forelæsningsrække fokuserer på præsentationer af grundlæggende psykologisk teori med relevans for det pædagogisk psykologiske felt. Sideløbende med forelæsningsrækken skal der deltages i et gennemgående projektforløb, som danner grundlaget for modulets eksamination. Projektarbejdet Gennem modulet skal der skrives en projektrapport i grupper af 4-6 personer. Projektgrupperne skal aktivt og i fællesskab reflektere over modulets anbefalede litteratur og forelæsninger. Derudover er der mulighed for at søge supplerende litteratur i projektgrupperne. Projektgrupperne dannes gennem et gruppedannelsesforløb i den første moduluge (uge 15). Der vil være vejlederhjælp tilstede under (dele af) gruppedannelsesprocessen, det er således ikke meningen at grupperne skal dannes før modulstart. Gruppedannelsen startes op d. 7.4 og skal være afsluttet d kl. 12. Projektskrivningen skal bygges op omkring en selvvalgt pædagogisk psykologisk problemstilling. Der vil som introduktion til gruppedannelsen, blive præsenteret eksempler på sådanne problemstillinger. Hele holdet skal i forbindelse med projektarbejdet inddeles i grupper à 4-6 studerende. Hver gruppe får tildelt en vejleder, der kommer til at fungere som både vejleder og eksaminator. Vejlederen tilbyder hver gruppe vejledning svarende til maksimalt 3 timers konfrontationsvarighed gennem modulet, afstemt efter gruppens ønsker og behov. I den afsluttende projektrapport skal indgå minimum én normalside (à 2400 anslag) med en teoretisk velfunderet refleksion over gruppens egen arbejds- og læringsproces. Således vil projektskrivningsprocessen indgå som en del af læringsmomentet i forhold til at diskutere de pædagogiske læringsteorier, som præsenteres gennem modulet. 4

5 5. Ugeplaner Moduluge 1 (uge 15): Pædagogisk psykologi Tirsdag, d , kl , lokale: U46. Introduktion til modulet - v. Anja Hvidtfeldt Stanek & Jakob Bøje Denne første undervisningsgang vil dels indeholde en introduktion til det samlede forløb gennem modulet, dels en kort forelæsning som introducerer til faget Pædagogisk Psykologi. Derudover vil undervisningsgangen skyde gruppedannelsesprocessen til modulets projektarbejde i gang. Herunder præsentere eksempler på pædagogisk psykologiske problemstillinger. Nielsen & Tanggaaard (2011), kap. 1 Den gode opgave? Projektarbejde? Tirsdag, d , kl. 13: , lokaler: U46, U11, U24A, U103 Gruppedannelse v. Thomas Lundby Nærmere information følger - vejledere vil være til stede noget af tiden Onsdag, d , kl. 10: , lokaler: U11, U24A, U103 Gruppedannelse v. Thomas Lundby Nærmere information følger - vejledere vil være til stede noget af tiden Torsdag, d , Kl , lokaler: U11, U24A, U103 Gruppedannelse - vejledere vil være til stede noget af tiden Fredag, d , Kl , lokale: U47 Videnskabsteori i den pædagogiske psykologi v. Jakob Bøje I denne forelæsning skal vi se nærmere på videnskabsteorien i den pædagogiske psykologi. Forelæsningen vil adressere spørgsmålet, hvilken videnskabelighed man kan påberåbe sig, når man arbejder med pædagogisk-psykologiske problemstillinger. Der vil blive gjort et forsøg på at tegne et landkort over udbredelsen af forskellige videnskabsteoretiske retninger i forhold til grundbogens opdeling mellem det tidligt moderne, det moderne og det senmoderne. Og der vil indgå en case, hvis formål er at 5

6 belyse muligheder og begrænsninger i forhold til at skabe viden om pædagogiskpsykologiske problemstillinger. Gerd Christensen (2002), kap. 1 og 2. Fredag, d , Kl 14:00 grupper og projektforslag skal være indsendt Bemærk: Lokalerne U67, U105 og U103 er reserverede fra kl GRUPPEDANNELSE: Gruppedannelsen skal være afsluttet fredag d kl Grupper og projektforslag med arbejdsproblemformulering skal fremsendes til Formular til brug for dette uploades på Blackboard. Moduluge 2 (uge 16): Pædagogisk psykologi Mandag d kl , lokale: U46 Den pædagogiske psykologis historie 1 - v. Christian A. Stewart-Ferrer Det tidligt moderne med særligt fokus på behaviorisme Forelæsningen vil fokusere på den periode inden for pædagogisk psykologi, som man kan kalde det tidligt moderne, Vi vil især fokusere på behaviorismen, der repræsenterede et væsentligt nybrud i den pædagogiske tænkning, og som i dag i forskellige opdaterede former stadig spiller en stor rolle i det pædagogiske og psykologiske arbejde, f.eks. i forbindelse med test. I undervisningen vil indgå skitser til at formulere en handleplan i forlængelse af en behavioristisk tilgang samt diskussion af styrker og svagheder ved en sådan. Nielsen & Tanggaaard (2011), kap Fredag d , kl , lokale: U1 Den pædagogiske psykologis historie 2 v. Christian A. Stewart-Ferrer Det senmoderne eller udfoldede moderne med særligt fokus på systemteori Forelæsningen vil især fokusere på systemteorien, som i stort omfang har inspireret en række af de metoder, der anvendes inden for rådgivende psykologi, bl.a. i forbindelse med institutionsudvikling og familieterapi, hvor fokus flyttes fra det enkelte individ til relationerne i det system, det er en del af. I undervisningen vil indgå skitser til 6

7 at formulere en handleplan i forlængelse af en systemisk tilgang samt diskussion af styrker og svagheder ved en sådan. Nielsen & Tanggaaard (2011), kap. 4 Moduluge 3 (uge 17): Pædagogisk psykologi Tirsdag d , kl , lokale: U46 Psykologi, klasse og pædagogik v. Jakob Bøje Forskellig psykologisk, pædagogisk og uddannelsessociologisk forskning har i overgangen mellem det moderne og senmorderne arbejdet på at undersøge relationer mellem psykologi, klasse og pædagogik. De har udforsket det, man kan kalde klassernes psykologi, og har i forlængelse heraf diskuteret, hvilke typer af pædagogik der harmonerer og ikke harmonerer med hvilke typer af klasse/psykologi. Forelæsningen vil omhandle dele af denne forskning og vil på baggrund heraf pege på mulige emner for de studerendes selvstændige projektarbejde, bl.a. inklusion/eksklusion, mobning og klasse som subjektiv kategori. A.R. Luria (1977), kap. 1 B. Bernstein (2001): Pædagogiske koder og deres praksismodaliteter Torsdag d , kl , lokale: U46 Post strukturalisme v. Mads Bank Moduluge 4 (uge 18): Pædagogisk psykologi Tirsdag d kl , lokale: U46 Kritisk psykologi og Situeret læring v. Anja Hvidtfeldt Stanek I forelæsningen argumenteres der for, at læring må forstås som situeret i social praksis. Hvilke nye forståelser af læring og af læringsfænomener og -processer åbner en sådan tilgang op for? Og hvorledes kan de vises at være i spil i læring i og uden for 7

8 skolen, på tværs af forskellige kontekster, og i forbindelse med psykologisk intervention? Forelæsningen tager også tråde op fra grundbogens kapitel 4, men derudover er Dreier (2008b), s Lave & Wenger (1991) Torsdag d , kl , lokale: U46 Sundhed, misbrug og pædagogisk intervention v. Morten Nissen Moduluge 5 (uge 19): Pædagogisk psykologi Tirsdag d kl , lokale: U46 Brede sundhedsforståelser og konkrete sundhedspædagogikker v. Ditte-Marie From Forelæsningen belyser, hvordan brede forståelser af det sunde liv, som de genfindes hos bl.a. WHO, skal være med til at forme det, der skal læres i sundhedsmæssige læringssammenhænge i kommunerne. Med udgangspunkt i ph.d.-afhandlingen De sunde, overvægtige børn (2012) bliver det i forelæsningen tydeliggjort, at både sundhedsforståelser og sundhedspædagogikker ændrer udseende, når de mødes praksis. Målgruppen på de kommunale sundhedskurser er overvægtige børn, der er blevet peget ud til at have et særligt sundhedsproblem på grund af deres krop. I de brede sundhedsforståelser er krop dog ikke et entydigt parameter for sundhed. Spørgsmålet, der vil blive diskuteret undervejs i oplægget, er derfor, hvorvidt overvægt i sig selv er usundt? Kan man være et sundt barn, selv om man vejer mere end andre børn? Og hvilke sundhedspædagogiske gevinster træder frem, hvis det sundhedspædagogiske fokus flytter sig væk fra alt det, som overvægtige børn formodes at mangle, over mod alle de ressourcer, som de overvægtige børn kan forventes at have på lige fod med alle andre børn? Underviser: Ditte-Marie From From, D-M (2012a) From, D-M: (2012b) Kap. 6 Supplerende litteratur: Link til Ditte-Marie Froms ph.d.-afhandling: 8

9 Torsdag d kl , lokale U46 Læring og inklusion i institutioner v. Anja Hvidtfeldt Stanek Formålet med forelæsningen er at vise, hvordan en teoretisk læringsforståelse kan have betydning for forståelsen af problemer i relation til læring og for professionel problemløsning. Forelæsningen vil præsentere udfordringer og dilemmaer, der knytter sig til særlige forståelser i inklusionsdebatten, eksemplificeret gennem aktuelle forskningsprojekters tematikker. Efter forelæsningen vil der være afsat tid til spørgsmål angående forestående projektaflevering og eksamen. Dreier, O (2008a) McDermott (1996) McDermott, R. & Varenne, H. (1998) Mehan (1993) Stanek (2013) Stanek (2014) Moduluge 6, 7 og 8 (uge 20-22): Pædagogisk psykologi FRA DEN 8.5 OG MODULET UD ER DER AFSAT TID TIL AT PROJEKTRAPPORTERNES SKRIVES FÆRDIG. Aflevering af projektrapporterne: Projektrapporter afleveres på Blackboard fredag d. 29. maj. kl Eksamen Pædagogisk Psykologi afprøves gennem individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i den skriftlig grupperapport. Intern censur. Hver studerende eksamineres i ca. 20 min. De studerendes projektrapport danner grundlag for eksaminationen. Eksaminationen indledes ved at den studerende holder et introducerende oplæg som enten uddyber eller perspektiverer projektrapporten. Oplægget må maximalt vare 5 min. Herefter forløber eksaminationen som en samtale/diskussion mellem eksaminator og den studerende. 9

10 Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen på baggrund at den mundtlige eksamenspræstation. Afslutningsvis får gruppen en samlet mundtlig tilbagemelding på projektrapporten (der gives ikke karakter for denne). Den mundtlige gruppeprøve forventes afholdt i uge 24 (25). Endelige datoer oplyses på Blackboard. FØR PRØVEN Du skal medbringe studiekort til prøven. Mød op ved eksamenslokalet i god tid (senest 30 min. før fastlagt eksamenstidspunkt). Hold dig opdateret på e-learn og læs Håndbog for studerende: ksamen BEDØMMELSE Fra 1. september 2007 bedømmes efter 7-trinsskalaen: Uddrag af karakterbekendtgørelsen kan ses her: 7. Omprøve Hvis man har bidraget til skrivningen af grupperapporten på lige fod med de øvrige medlemmer af gruppen, men har været syg, lavet en blank præstation eller ikke har bestået til den mundtlige eksamen, går man til omprøven til mundtlig eksamen igen på baggrund af den indlevererede gruppeopgave. Hvis man ikke har bidraget til skrivningen af grupperapporten på lige fod med de øvrige medlemmer af gruppen, kan man ikke gå til den mundtlige eksamen. Denne delprøve skal derfor tages om det følgende år til ordinær eksamen. 8. Litteratur Anbefalede grundbog: Nielsen, K. & L. Tanggaard (2011): Pædagogisk psykologi en Grundbog. Frederikberg: Samfundslitteratur Bernstein, B (2001): Pædagogiske koder og deres praksismodaliteter, Akademisk forlag Christensen, G (2002): Psykologiens videnskabsteori en introduktion, Roskide Universitetsforlag. Kap. 1 og 2. Dreier, O (2008a): Learning in Structures of Social Practice in: A Qualitative Stance, Aarhus University Press

11 Dreier, O (2008b): Psychotherapy in Everyday life. Cambridge: Cambridge University Press, Kapitel 2 og særligt afsnit 2.2 (s , med særligt vægt på siderne fra 28-37) Egelund, T., & Jakobsen, T. B. (2009): Standardized individual therapy: a contradiction in terms? Professional principles and social practices in Danish residential care. Childhood, 16(2), From, D-M (2012a): Det sunde overvægtige barn på kommunalt sundhedskursus og i hverdagslivet. Kap. 8 i Dybbroe, Land og Baagøe Nielsen: Sundhedsfremme et kritisk perspektiv. Samfundslitteratur. From, D-M: (2012b): Observations af sundhedspædagogikker Kap. 6 i Ph.d.- afhandlingen De sunde, overvægtige børn. Roskilde Universitet. Luria A. R. (1977): Om erkendelsesprocessernes historiske udvikling en eksperimentalpsykologisk undersøgelse, Munksgaard. kap. 1 McDermott, R., 1996: Hvordan indlæringsvanskeligheder skabes for børn, i Højholt, C. & Witt, G (red).: Skolelivets Socialpsykologi. Nyere socialpsykologiske teorier og perspektiver. Unge Pædagoger. (81-116) McDermott, R. & Varenne, H. (1998) Disability as a Cultural Fact. In: Successful Failure - The School America Builds p Oxford Westview Press Mehan, H., 1993: "Beneath the Skin and Between the Ears: A Case Study in the Politic of Representation" i Chaiklin & Lave: Understanding Practice. Cambridge University Press. New York. (s ) Stanek, A. H. (2014): Communities of children: participation and its meaning for learning, In: International Research in Early Childhood Education (IRECE) Journal. Stanek, A. H. (2013): Understanding Children s Learning as Connected to Social Life, In: Doing Psychology Under New Conditions, ISTP Conference Volume, the 14th Biennial Conference of the International Society for Theoretical Psychology. Supplerende Litteratur: Hansen, Kim Gabriel: Psyko-sociale undersøgelser af børn. ISBN: , Hyltén-Cavallius, Anna Lisa & Gammeltoft, Marie: Psykologiske undersøgelser af børn. ISBN: , Lave & Wenger (1991): Situated learning. Legitimate peripheral participation. Cambridge: Cambridge University Press McInerney, D. & V.: Ss Educational Psychology, Smedler, A.-C., & Tideman, E.: At teste børn og unge. ISBN: , Sternberg, R.J., & Grigorenko, E.L.: Dynamic Testing. Ss , Topaz, Pierre: Hvad laver psykologen? ISBN: , Trillingsgaard, A., & Damm, D.: Spørgeskemaer i klinisk praksis med børn og unge. ISBN: , Øvreeide, Haldor: Fagetikk i psykologisk arbeid. ISBN: , Hertil skal suppleres med selvvalgt litteratur i forbindelse med projektopgaven. 11

12 9. Evaluering af modulet Alle moduler ved bacheloruddannelsen bliver løbende evalueret. Evalueringen er anonym og ikke obligatorisk, men vi beder alle studerende om at deltage i dette arbejde. Formålet med evalueringen er at forbedre uddannelsens kvalitet og uddannelsen vil løbende blive justeret på baggrund af evalueringer blandt andet. Appendiks 1 særlige oplysninger om bogkøb Indkøb af lærebøger og supplerende faglig litteratur kan ske i: Studenterboghandelen Campusvej 55 Campustorvet (ved hovedindgangen) 5230 Odense M Tlf.: Fax: Hjemmeside: Åbningstider: Mandag - torsdag kl Fredag kl

Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for bachelor i psykologi B08 Pædagogisk psykologi, inkl. test- og undersøgelsesmetode (a), børn og unge B08 - Educational Psychology, including Psychological

Læs mere

Studieguide for bachelor i psykologi Modulnavn: B08 Pædagogisk psykologi, inkl. test- og undersøgelsesmetode

Studieguide for bachelor i psykologi Modulnavn: B08 Pædagogisk psykologi, inkl. test- og undersøgelsesmetode Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for bachelor i psykologi Modulnavn: B08 Pædagogisk psykologi, inkl. test- og undersøgelsesmetode (a), børn og unge Modulnavn: B08 - Educational Psychology,

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Ask Elklit Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator. Uddannelsessekretær Charlotte Dickmeiss. Dato 14. marts 2017

Indhold: Studieadm. koordinator. Uddannelsessekretær Charlotte Dickmeiss. Dato 14. marts 2017 Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for bachelor i psykologi B08 Pædagogisk psykologi, inkl. Metode 7 B08 - Educational Psychology, including Method 7 Anja Hvidtfeldt Stanek Uddannelsessekretær

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Organisationspsykologi Module B11: Organisational psychology

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Organisationspsykologi Module B11: Organisational psychology Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieadm. koordinator Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Organisationspsykologi Module B11: Organisational psychology Rikke Holm Bramsen Morten Henriksen

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. Dato 29. juni 2015

Indhold: Studieadm. koordinator. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. Dato 29. juni 2015 Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K02: Færdighedstræning - Den professionelle samtale K02: Professional Communication Training Mette Elmose Dato

Læs mere

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder:

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: 1. International sundhed (7,5 ECTS) + Miljø og sundhed

Læs mere

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Klinisk børn og unge Module B11: Clinical Psychology children and adolecents. Mini-studieguide...

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Klinisk børn og unge Module B11: Clinical Psychology children and adolecents. Mini-studieguide... Titel Modulansvarlig Valgfagsansvarlige: Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Klinisk børn og unge Module B11: Clinical Psychology children and adolecents Rikke Holm Bramsen Cathriona Cantio

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx Uddannelse: Masteruddannelsen i Positiv Psykologi Modul (nr. + navn): Modul 4, Masterprojekt ECTS: 15 Semester + år: Forår 2016 Undervisningssted: København hhv. Aarhus Modulansvarlige Nina Tange Undervisere

Læs mere

Et velovervejet projekt

Et velovervejet projekt Et velovervejet projekt ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes: University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Ø Periode for afvikling af valgfaget: (angivelse af ugenumre) Uge: 8-9/37-38

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis ECTS point 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220 Odense NØ Valgfagsansvarlig uddannelse

Læs mere

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Modul 1 - Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering MR 13, efterårssemester

Læs mere

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis Evalueringer mellem termometerhypotese og bivirkningshypotese (Kvale, 1980) Termometerhypotese den antagelse at

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Psykologi og Pædagogik Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2017 2012-900 Ændringerne af 1. september 2016 og ændringer af 1. september 2017

Læs mere

Gruppeeksamen The School of Law, AAU

Gruppeeksamen The School of Law, AAU Genindførelse af gruppeeksamen på AAU/ Den Juridiske Skole AAU s direktion besluttede den 9.juli 2012 at genindføre gruppeeksamen på Aalborg Universitet i forlængelse af udstedelse af ny eksamensbekendtgørelse,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 Juni 2016 Indhold Studieordningens nationale del og Link til Nationale Moduler: http://paedagoguddannelsenet.dk/... 3 Prøveform: Grundfagligheden...

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Beskrivelse af prøven efter modul 9

Beskrivelse af prøven efter modul 9 Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve i modul 9, skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i praksisfagene; psykomotorisk gruppeundervisning i bevægelse, modul om ældre,

Læs mere

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 I studieordningen står følgende om prøven: III. Den afsluttende opgave Prøven i teoretisk pædagogik skal dokumentere, at kandidaten opfylder de mål,

Læs mere

Retningslinjer for professionsbachelorprojektet

Retningslinjer for professionsbachelorprojektet Bioanalytikeruddannelsen, UCL April 2013 Forudsætninger: jf. Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse nr. 652 af 29/6-2009 Kap. 5 11: Prøverne på uddannelsens

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som

Læs mere

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Førsteårsprøven 2015 Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Projektbeskrivelse Formål Som afslutning på første studieår skal I gennemføre et tværfagligt projektforløb, der skal afspejle væsentlige

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015 Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Mål for læringsudbytte Deltagelse i IIS-undervisningen skal gøre, at du ved afslutningen af første studieår har tilegnet dig:

Mål for læringsudbytte Deltagelse i IIS-undervisningen skal gøre, at du ved afslutningen af første studieår har tilegnet dig: Uge 7 9 Grundfag: IIS - Undervisningsplan F14-4 Læringsmål: Mål for læringsudbytte Deltagelse i IIS-undervisningen skal gøre, at du ved afslutningen af første studieår har tilegnet dig: Viden om: begreber

Læs mere

basiskursus 7: Samfundsvidenskabelig videnskabsteori Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Undervisningsplan for Matematikdidaktik 2 (5 sp)

Undervisningsplan for Matematikdidaktik 2 (5 sp) Bergen, høst 2013 IL og PPU Undervisningsplan for Matematikdidaktik 2 (5 sp) NB!! Det fulde MATDID202 (7.5 studiepoint) omfatter Matematikdidaktik2 og realfagdidaktik 2 Fagansvarlig og underviser: Førsteamanuensis

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde:

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde: Modul 2 Formålet med undervisningen på modul 2 er at udvikle forståelse for og teoretisk viden om socialt arbejde fra forskellige aktørpositioner og organisatoriske perspektiver, samt disses betydning

Læs mere

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Professionsbachelorprojektet er uddannelsens afsluttende projekt. Der er overordnet to mål med projektet. For det første skal den studerende demonstrere

Læs mere

Publikationer. Anja Hvidtfeldt Stanek Lektor Institut for Psykologi CH:LD Telefon:

Publikationer. Anja Hvidtfeldt Stanek Lektor Institut for Psykologi CH:LD   Telefon: Lektor Institut for Psykologi CH:LD E-mail: ahstanek@health.sdu.dk Telefon: 65504623 Publikationer Children's proximal societal conditions Stanek, A. H. 2018 Annual Review of Critical Psychology. The critical

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

At være censor på et bachelorprojekt. En kort introduktion til censorrollen.

At være censor på et bachelorprojekt. En kort introduktion til censorrollen. At være censor på et bachelorprojekt En kort introduktion til censorrollen. Hvad er bachelorprojektet og baggrunden for det? Den studerende er næsten færdig med uddannelsen til maskinmester, men kan være

Læs mere

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Workshop 5: Undervisning gennem vejledning

Workshop 5: Undervisning gennem vejledning Workshop 5: Undervisning gennem vejledning Hvilken læring kan ske/sker, når vi vejleder gymnasieelever/hf- kursister? Gymnasielærergerningen forudsætter, at vi kan indtage forskellige lærerroller. Lærerrollen

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Fagmodul i Psykologi (Engelsk)

Fagmodul i Psykologi (Engelsk) Side 1 Fagmodul i Psykologi (Engelsk) DATAO/REFERENCE JOURNALNR. 30. november 2017 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Introduktion til undervisningsdesign

Introduktion til undervisningsdesign TeleCare Nord Introduktion til undervisningsdesign TeleCare Nord KOL og velfærdsteknologi Temadag til undervisere Torsdag d. 4/9-2014 Louise Landbo Larsen 1 Præsentation Fysioterapeut (2005) Underviser

Læs mere

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016 Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser Kolding foråret 2016 Kære studerende Hermed en vejledende undervisningsplan, litteraturliste

Læs mere

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K05: Lovgivning og etik - Del 1 K05: Law and ethics for psychologists Part 1 Søren Birkeland

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K05: Lovgivning og etik - Del 1 K05: Law and ethics for psychologists Part 1 Søren Birkeland Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K05: Lovgivning og etik - Del 1 K05: Law and ethics for psychologists Part 1 Søren Birkeland Uddannelsessekretær

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

basiskursus 7: Samfundsvidenskabelig videnskabsteori Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Hold SVS12-NET Modul: 8

Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Hold SVS12-NET Modul: 8 Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SVS12-NET Modul: 8 1 Introduktion til Modulets temaer Undervisningen på modul 8 har fokus på sygeplejefaglige problemstillinger

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Teoretisk undervisning. Modulbeskrivelse Modul 14 - Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S12Sx+y Uge 41, 2015 uge 4, 2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13 KAPITEL 2 HANDLINGER OG MENINGSSKABELSE I HVERDAGSLIVET... 28 Fortolkning og meningsskabelse i hverdagslivet... 29 Det sociale

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Sundhedsundervisningen i en sundhedsfremmende skole i et tværfagligt og tværprofessionelt perspektiv.

Sundhedsundervisningen i en sundhedsfremmende skole i et tværfagligt og tværprofessionelt perspektiv. Sundhedsundervisningen i en sundhedsfremmende skole i et tværfagligt og tværprofessionelt perspektiv. Et samarbejde mellem : Læreruddannelsen i Århus/VIAUC, Pædagoguddannelsen JYDSK /VIAUC, Århus og Ernæring

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Psykologi

Bacheloruddannelsen i Psykologi Studieordning Bacheloruddannelsen i Psykologi ved Syddansk Universitet Godkendt af dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 27. maj 2010 Opdateret september 2010. Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Idræt, handicap og social deltagelse

Idræt, handicap og social deltagelse Idræt, handicap og social deltagelse Ph.d.-projekt Anne-Merete Kissow ak@handivid.dk Handicapidrættens Videnscenter, Roskilde www.handivid.dk NNDR 2013 Projektets tema Projektets tema er sammenhængen mellem

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Studieguide for Sommeruniversitet 2014. MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00

Studieguide for Sommeruniversitet 2014. MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00 Studieguide for Sommeruniversitet 2014 MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00 Frederik VI s Hotel Rugårdsvej 590 5210 Odense NV Tlf.: 6594 1313 1. De studerendes

Læs mere

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Resiliensprocesser hos udsatte børn og unge Module B11: Children and adolecents at risk

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Resiliensprocesser hos udsatte børn og unge Module B11: Children and adolecents at risk Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Resiliensprocesser hos udsatte børn og unge Module B11: Children and adolecents at risk Rikke Holm Bramsen Ida Skytte

Læs mere

1. Titel: (Emne/overskrift til elektronisk tilmelding) - indsendes senest 12. marts kl. 10.00 til anha21@ucl.dk og c.c. til hems@ucl.

1. Titel: (Emne/overskrift til elektronisk tilmelding) - indsendes senest 12. marts kl. 10.00 til anha21@ucl.dk og c.c. til hems@ucl. Projektskabelon Afdeling/enhed: Blangstedgårdsvej Oprettelsesdato: 07.02.2012 Udarbejdet af: anha21 Journalnummer: 1900.1960-408-2011 Dokumentnavn: Dokumentnummer: Skabelon Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Læringsforudsætninger: Valgfaget er åbent for studerende fra de mellemlange videregående sundhedsuddannelser.

Læringsforudsætninger: Valgfaget er åbent for studerende fra de mellemlange videregående sundhedsuddannelser. Valgfagets titel (dansk/engelsk): Traumepatienten i den akutte fase / The traumatised patient ECTS-point: 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes: University College Nordjylland Selma Lagerlöfs Vej 2, 9220 Aalborg

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere