Grønlands Center for Sundhedsforskning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønlands Center for Sundhedsforskning"

Transkript

1 Grønlands Center for Sundhedsforskning Årsrapport

2 Indhold Indledning... 3 Formål for GCS - Mission og vision... 3 Mission... 3 Vision... 3 Historisk udvikling... 3 Nuværende organisation... 3 Styregruppens sammensætning i Aktiviteter i Styregruppens møder... 4 Samarbejdsaftale med Ilisimatusarfik... 4 Adjungering... 4 Tilknytningsaftale... 4 Byggeplaner... 5 Sygeplejestudiets forskningsbasering... 5 PhD netværk og sommerskole... 5 Efter og videreuddannelse i regi af GCS Netværk... 6 Planer og perspektiver... 6 Bilag... 7 Årets publikationer... 7 Kommissorium for Styregruppen... 9 Samarbejdsaftale med Ilisimatusarfik Poster om GCS

3 Indledning Styregruppen fremlægger her sin anden Årsrapport. GCS håber, at årsrapporten kan bidrage til både at give et overblik over sundhedsforskningen og inspirere til yderligere forskning. Formål for GCS - Mission og vision Grønlands Center for Sundhedsforskning/Kalaallit Nunaanni Peqqissusermik Ilisimatusarfik har som overordnet mål at højne sundhedstilstanden i den grønlandske befolkning gennem initiering, koordination og formidling af sundhedsforskning, herunder specielt at forankre forskningen lokalt. Mission Styrke koordinering mellem forskningsinstitutioner. Udvikle, udveksle, formidle og anvende forskningsbaseret viden. Danne nationale og internationale netværk. Opbygge lokal viden gennem mentorordninger og PhD programmer. Udvikle samfundets involvering og lokale partnerskaber. Vision At højne sundhedstilstanden i Grønland gennem initiering og koordinering af sundhedsforskning. Historisk udvikling Grønlands Center for Sundhedsforskning blev etableret den 28. maj Baggrunden var, at en række forskningsinteresserede personer inden for det grønlandske sundhedsvæsen gennem længere tid havde fundet, at der var behov for en forskningsinstitution placeret i Grønland. Ideen var, at en sådan institution skulle medvirke til kompetenceoverførsel til Grønland, være hjemsted for PhD studerende, give de tilknyttede forskere en grønlandsk identitet ikke mindst i de internationale forskningsnetværk samt være udgangspunkt for forskningsbaseret undervisning i forbindelse med sygeplejerskeuddannelsen, sundhedspersonalets videreuddannelse og en eventuel arktisk MPH og PhD uddannelser. Nuværende organisation GCS er organisatorisk placeret i Institut for Sygepleje og Sundhedsforskning og hermed en del af Universitetet. Samarbejdsaftalen mellem GCS og Instituttet blev indgået i februar GCS har en styregruppe, som har påtaget sig det faglige ansvar for centrets indhold. Styregruppen har i 2014 haft fokus på etablering af formelle og transparente procedurer og rammer samt på involvering af alle relevante og interesserede parter. Styregruppens medlemmer udpeges blandt de samarbejdende organisationer Departementet for Sundhed, Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Ilisimatusarfik, Landslægeembedet, Sundhedsledelsen og Grønlandsmedicinsk Selskabs lokalafdeling. 3

4 Styregruppens sammensætning i 2014 Cheflæge Anne-Marie Ulrik. Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse Professor Peter Bjerregaard. Departementet for Sundhed Institutleder Suzanne Møller. Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Læge Gert Mulvad. Grønlandsmedicinsk Selskab, lokalafdelingen i Grønland Forskningskoordinator Sten Lund. Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke. Landslæge Flemming Kleist Stenz. Landslægeembedet. Tilforordnet: Læge Michael Lynge Pedersen. Grønlands Center for Sundhedsforskning. Aktiviteter i 2014 Styregruppens møder Styregruppen afholdt to møder i Samarbejdsaftale med Ilisimatusarfik Februar 2013 blev en samarbejdsaftale mellem Grønlands Center for Sundhedsforskning og Ilisimatusarfik indgået. Ifølge denne placeres Centeret i Institut for Sygepleje og Sundhedsforskning. Det præciseres i aftalen, at dels ansatte ved Instituttet, dels eksterne forskere og dels studerende ansat ved de samarbejdende institutioner indgår i Centeret. Centret skal tilknytte videnskabelige kompetencer på professor, lektor- og adjunktniveau. Adjungering Professor Peter Bjerregaard er tilknyttet som adjungeret professor og lægerne Michael Lynge Pedersen og Henning Sloth Pedersen er tilknyttet som adjungerede lektorer. Udpegningen gælder for en femårs periode fra 7. november De adjungerede forestår tilknytning undervisning og vejledning af studerende fra ind- og udland. PhD forsvar Steven Arnfjord forsvarede 11. juni 2014 sin PhD afhandling med titlen Deltagende aktionsforskning med socialrådgivere - empowerment af Grønlands oversete velfærdsprofession. Steven Arnfjord er tilknyttet Institut for Sygepleje og Sundhedsforskning som post-doc. Tine Aagaard forsvarede 17. september 2014 sin PhD afhandling Hverdagsliv med sygdom patienters kulturelle perspektiver på sundhedspraksis i Grønland. Tine Aagaard er tilknyttet Institut for Sygepleje og Sundhedsforskning som underviser med forskningstid. Tilknytningsaftale Med henblik på at forankre, koordinere, synliggøre, fremme og implementere sundhedsvidenskabelige forskning er udformet en tilknytningsaftale mellem GSC og sundhedsforskere. Aftalen indebærer at den tilknyttede forsker årligt tilbagemelder en forskningsdeklaration til GCS omkring igangværende 4

5 forskningsprojekter samt gives mulighed for tilknytning af vejledere, undervisning og brug af faciliteter. Alle forskerens peer-reviewede publikationer, som omhandler grønlandsrelateret sundhedsvidenskab i bred forstand udgår fra GCS, der på sin hjemmeside sikrer links til disse. I 2014 er indgået tilknytningsaftale med PhD Ruth Montgommery Andersen. Aftale om PhD tilknytning er indgået med lægerne Karen Bjørn Mortensen og Karsten Rex samt sygeplejerske Michela Augustussen. Byggeplaner Naturinstituttet Pinngortitalerifik har i samarbejde med GCS udformet byggeprogram for et nyt byggeafsnit, som fremadrettet skal rumme faciliteter for nyoprettet naturfaglig uddannelse på masterniveau samt være hjemsted for Grønlands Center for Sundhedsforskning. GCS vil få en række kontorer samt mulighed for at anvende undervisningslokaler og laboratorier. GCS er repræsenteret i arbejdsgruppen om det nye center, der er i licitation i foråret Sygeplejestudiets forskningsbasering Sygeplejerskeuddannelsen Bachelor i sygepleje - er hjemlet i Landstingslov nr. 19 af 19. november Uddannelsen er professionsrettet samt udviklings- og forskningsbaseret. Forskningsbaseringen kommer til udtryk ved, at kernediscipliner inden for både det almene og det kliniske område forestås af undervisere, der også deltager aktivt i forskning. PhD netværk og sommerskole PhD netværket inden for Universities of the Arctic giver, at de enkelte universiteter kan byde ind med aftaler. Sommerskole 2014 var planlagt af Canada under overskriften Psykisk helbred. Efter og videreuddannelse i regi af GCS. GCS vil fremadrettet samarbejde med Sundhedsvæsenet omkring lægers videreuddannelse. Klinisk basisuddannelse på et år med tilhørende kurser tilbydes på Dronning Ingrids Hospital umiddelbart efter lægestudiet. Introduktionsuddannelse på Dronning Ingrids Hospital i de tilhørende specialer. Speciallægeuddannelse i Almen Medicin, der har en varighed af fem år, har løbende ansat læger i dette forløb med rotation mellem Dronning Ingrids Sundhedscenter, Dronning Ingrids Hospital og kystsygehuse. Kursusforløb planlægges i samarbejde med Region Syd i Danmark, der er uddannelsesansvarlig for hele forløbet. Uddannelsen godkendes endeligt i Den danske Sundhedsstyrelse. GCS er ansvarlig for evaluering af Læge Fagområde i Arktisk Medicin. Fire distriktslæger er evalueret og godkendt. I samarbejde med Dansk Selskab for Almen Medicin søges uddannelsen krediteret som et fagområde i Arktisk Medicin. GCS er, i samarbejde med University of the Arctic, aktivt deltagende i Health Wellbeing and Security in the Arctic. Masterprogram tilbydes som on-line projekt, udvikling af PhD netværk og kursussamarbejde omkring PhD kurser. GCS er vigtig for den grønlandske speciallægeuddannelse, hvor GCS er ansvarlig for de obligatoriske forskningstræningskurser. 5

6 Netværk GCS er præsenteret i Arktisk Forskningsnetværk og Circumpolar Health Research Network, der udgiver International Journal of Circumpolar Health. Planer og perspektiver Institut for Sygepleje og Sundhedsforskning danner i dag rammen om GCS, og har i 2014 huset tre PhD studerende, Tine Aagaard, Steven Arnfjord og Michaela Augustussen. Studiemiljø omkring PhD studerende vil blive forbedret, når det nye byggeri står færdigt i GCS og Institut for Sygepleje og Sundhedsforskning afholdt forskermøde i Formålet var at styrke samarbejdet mellem sundhedsforskere, at klarlægge gensidige forventninger til hinanden fra forskere, det grønlandske sundhedsvæsen og det grønlandske samfund, at diskutere forskningsprioriteringer samt at udarbejde en beskrivelse af god forskningspraksis i Grønland. GCS arbejder fortsat aktivt for at indgå samarbejde med forskningsmiljøer uden for Grønland. GCS vil arbejde for at alle forskere, der arbejder med grønlandsrelateret sundhedsforskning indgår tilknytningsaftale. Hjemmesiden, der er en underside i Ilisimatusarfik s hjemmeside, skal løbende opdateres. 6

7 Bilag Årets publikationer Johan Emdal Navne, M.D. (2014): Epidemiology of Streptococcus pneumoniae in Greenland - Colonization, Invasive Disease and Vaccine Impact. Department of Epidemiology Research, National Center of Health Data and Disease control, Statens Serum Institut, Copenhagen, Denmark. Schjetlein AL, Jørgensen ME, Lauritzen T, Pedersen ML. Periodontal status among patients with diabetes in Nuuk, Greenland. Int J Circumpolar Health Dec 11;73: doi: /ijch.v Rex KF, Larsen NH, Rex H, Niclasen B, Pedersen ML. A national study on weight classes among children in Greenland at school entry. Int J Circumpolar Health Oct 20;73. doi: /ijch.v Reiss EA, Pedersen ML. Smoking among patients in the primary health care system in Nuuk, Greenland. Clinical Nursing Studies, 2014, 2 (4): Pedersen ML, Bjerregaard P, Jørgensen ME. GAD65 antibodies among Greenland Inuit and its relation to glucose intolerance. Acta Diabetol Aug;51(4): doi: /s z. Andersen Stig, Fleischer Rex Karsten, Noahsen Paneeraq, Sørensen Hans Christian Florian, Larsen Nicolai Hardenberg, Mulvad Gert, Lauerberg Peter. Forty-five year trends in overweight and obesity in an indigenous arctic inuit society in transition and spatiotemporal trends. American Journal of Human Biology 04/2014. Alexandra-Cristina Paunescu, Pierre Ayotte, Sylvie Dodin, Éric Dewailly, Gert Mulvad, Henning S. Pedersen, Suzanne Côté. Determinants of Bone Strength Estimated by Calcaneal Ultrasonography in Inuit Women from Nuuk (Greenland). Epidemiology Research International 01/2014; 2014:1-11 Nielsen NO, Jørgensen ME, Friis H, Melbye M, Soborg B, Jeppesen C, Lundqvist M, Cohen A, Hougaard DM, Bjerregaard P. Decrease in vitamin D status in the Greenlandic adult population from PLoS One Dec 2;9(12):e doi: /journal.pone ecollection PubMed PMID: ; PubMed Central PMCID: PMC Bjerregaard P, Mikkelsen SS, Becker U, Hansen T, Tolstrup JS. Geneticvariation in alcohol metabolizing enzymes among Inuit and its relation to drinking patterns. Drug Alcohol Depend Nov 1;144: doi: /j.drugalcdep Epub 2014 Sep 28. PubMed PMID: Rink, E., Montgomery-Andersen, R., Anastario, M. (2014). "Today we are not good at talking about these things": A Mixed Methods Study of Inuit Parent/Guardian-Youth Sexual Health Communication in Greenland. International Journal of Indigenous Health 12/2014; 10(1):

8 Montgomery-Andersen, R., Montgomery-Andersen, S. (2014). We must be the first example for our children, an example for what they are to become The Caring Nature Of Men. Grønlandsk Kultur og Samfundsforskning Nuuk, Ilisimatusarfik/Forlaget Atuagkat. Rink, E., Montgomery-Andersen, R., Anastario, M. (2014). The effectiveness of an education intervention to prevent chlamydia infection among Greenlandic youth. Int J STD AIDS Apr 8. [Epub ahead of print] Møder, foredrag og undervisning Gert Mulvad: Inuit Circumpolar Council General Assemply i Inuuvik Canada juni 2014: Inuit Circumpolar Health Commitee har repræsenstation fra Grønlands Center for Sundhedsforskning /Dronning Ingrids Sundhedscenter Udover deltagelse i General Assemply, møde med lokale sundhedsvæsen med fokus på mammae cancer og coloskopi screening. Nordic Center of Excellence arbejdsgruppemøde i Oulu, Finland efteråret 2014: Arbejdsgruppe møde med Universiteter fra 4 nordiske lande samt udarbejdelse af ansøgning hvor der forventes svar Arctic Health and Well-being University of the Arctic Oulu Finland, samarbejde om undervisning Master og PhD netværk. Forskningsuge og PhD kursus i efteråret 2015 planlægges af Grønlands Center for Sundhedsforskning NUNAMED. Grønlands Center for Sundhedsforskning deltager I planlægning af NUNAMED og PhD sommerskole

9 Kommissorium for Styregruppen Kommissorium Styregruppe for Grønlands center for sundhedsforskning Baggrund Grønlands Center for sundhedsforskning/greenland Center for Health Research (GCHR) blev etableret i 2008, og har til opgave at danne en platform for sundhedsforskere og at formidle samarbejde mellem forskerne. Centeret skal understøtte udvikling, udveksling og udbredelse af kendskabet til sundhedsvidenskabelig viden i forskningsmiljøer internationalt og i det grønlandske samfund. Formålet med centeret er at højne sundhedstilstanden i Grønland, ved at Øge koordinationen mellem forskere involveret i Grønlands-medicinsk forskning ved at skabe et forum for samarbejde mellem forskere i Grønland, Danmark og udlandet, som beskæftiger sig med sundhedsvidenskabelig forskning i relation til Grønland. Skabe, udveksle, udbrede og fremme anvendelse af videnskabelige resultater. Der skal opbygges lokal forskningskapacitet og GCHR skal kunne tilbyde vejledning til Ph.d.-studerende samt tilbyde undervisning inden for egne forskningsområder. Skabe nationale og internationale netværk. Fremme involvering af samfundet i forskningen gennem rekruttering af forsøgsdeltagere, formidling af forskningsresultater og gennem en aktiv deltagelse af relevante organisationer og privatpersoner ved udformning og gennemførelse af projekter. På sigt være vært for et databasearkiv med grønlandsmedicinske data og en biobank for vævsprøver fra Grønland. I første omgang at få overblik over opbevarede data vedr. patientundersøgelser i Grønland (databanke) samt over opbevaret biologisk materiale fra Grønland (biobanke). Formål Styregruppens formål er at foretage det overordnede tilsyn med og koordinering af initiativer. Styregruppen skal: Fastsætte strategi for centeret. 9

10 Iværksætte initiativer til at forfølge centerets strategi. Arbejde på at formalisere GCHR i universitære rammer ved at danne et center ved Ilisimatusarfik. Være i tæt dialog med de tilknyttede fagfolk. Være et diskussionsforum for forskningsidéer opfølgning på og evaluering af centerets strategi Styregruppens sammensætning Styregruppen har følgende medlemmer: Repræsentant fra Grønlandsmedicinsk Selskabs lokalafdeling, læge Gert Mulvad Repræsentant fra Sundhedsledelsen, cheflægen Repræsentant fra Ilisimatusarfik, Institutleder Suzanne Møller Repræsentant fra Landslægeembedet, Landslæge Flemming Kleist Stenz Repræsentant fra Departementet for Uddannelse og Forskning, forskningskoordinator Formanden vælges blandt styregruppens medlemmer. Sekretariatsfunktionen varetages af Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, hvortil der knyttes en administrativ medarbejder. Forretningsorden Der afholdes møder efter behov og som minimum fire gange om året. Formanden indkalder til møderne ved forskningssekretariatets foranledning. Møderne ledes af formanden for styregruppen. I dennes fravær ledes møderne af repræsentanten fra Ilisimatusarfik. Dagorden udarbejdes af formanden i samråd med sekretariatet. Referat udsendes af sekretariatet. 10

11 Samarbejdsaftale med Ilisimatusarfik Samarbejdsaftale vedr. Kalaallit Nunaanni Peqqissusermik Ilisimatusarfik (KPI) Greenland Center for Health Research (GCH) Grønlands Center for Sundhedsforskning (GCS) ved Ilisimatusarfik Formål: Centrets overordnede mål er at højne sundhedstilstanden i den grønlandske befolkning gennem initiering, koordination og formidling af sundhedsforskning, herunder specielt at forankre forskningen lokalt. Centret skal: Formidle samarbejde mellem forskere der bedriver forskning indenfor det sundhedsvidenskabelige område i Grønland. Tilknytte og samle forskere og videnskabelige medarbejdere fra ind og udland, som er fælles om at bedrive sundhedsvidenskabelige forsknings- og udviklingsprojekter i Grønland. Understøtte udvikling, udveksling og udbredelse af kendskabet til sundhedsvidenskabelig viden i såvel forskningsmiljøer internationalt som i det grønlandske samfund. Skabe mulighed for at stille lokalt forankrede vejledere til rådighed for phd-studerende og andre forskere engageret i sundhedsvidenskabelig forskning i Grønland. Kvalitetssikre forskningsprojekter blandt andet ved at højne den lokale inddragelse i forskningsprojekter i form af partnerskabsaftaler (local participation). Etablere oversigt over data- og biobanker med data henholdsvis biologisk materiale indsamlet i Grønland. Skaffe finansiering til Grønlands bidrag til International Journal of Circumpolar Health. Organisation: Centret er placeret i Institut for Sygepleje go Sundhedsvidenskab, ved Ilisimatusarfik. Centret har en styrelse som udpeges blandt de samarbejdende institutioner: Departementet for Sundhed, Sundhedsledelsen, Grønlands medicinske Selskabs lokalafdeling, landslægeembedet, departementet for Uddannelse og Forskning smat institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. I centret indgår dels ansatte ved Instituttet og dels eksterne forskere og studerende ansat ved de samarbejdende institutioner. 11

12 Centret skal tilknytte videnskabelige kompetencer på professor, lektor- og adjunktniveau. Forskere tilknyttet centret forpligtiger sig til at arbejde for centrets målsætninger, yde vejledning og lade grønlandsrelateret sundhedsforskning udgå fra centret. Undervisning er ikke en forpligtigelse, men det tilstræbes, at der indgås konkrete aftaler om undervisning, kursusafholdelse mv. Ansættelser sker iht. Gældende stillingsstruktur. Adjungering sker ved indstilling til Akademisk Råd. Ansatte i centret refererer til Institutlederen for Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab og til Centerstyrelsen. Kontorfaciliteter stilles til rådighed på Grønlands Naturinstitut efter aftale mellem partnerne. Økonomi: Der søges ekstern finansiering til alle udgifter forbundet med centrets drift. Der betales overhead til Ilisimatusarfik i henhold til gældende regler, pt. 20 %. Nuuk d. 19/ Sign. Gert Mulvad Formand for centerstyrelsen Tine Pars Rektor for Ilisimatusarfik Udpeget af Grønlands Medicinske Selskab 12

13 Poster om GCS 13

Lørdag den 28. marts 2009, kl. 10.00 Dansk Polarcenter, Strandgade 100 H, 1401 København. Tema: Nye og nyere ph.d. og MPH-projekter og Ikka-søjlerne

Lørdag den 28. marts 2009, kl. 10.00 Dansk Polarcenter, Strandgade 100 H, 1401 København. Tema: Nye og nyere ph.d. og MPH-projekter og Ikka-søjlerne Der afholdes generalforsamling og medlemsmøde Lørdag den 28. marts 2009, kl. 10.00 Dansk Polarcenter, Strandgade 100 H, 1401 København Tema: Nye og nyere ph.d. og MPH-projekter og Ikka-søjlerne Program

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006.

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006. PPP-kopier vedrørende Den Arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA er omdelt i forbindelse med forelæsning på Midtgrønlands GU, Nuuk - 5. december 2006. Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Formål Det lægelige videreuddannelsesråd arbejder for at fremme udvikling af kvalitet og effektivitet i lægelig videreuddannelse

Læs mere

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling og medlemsmøde. 17.00-17.45 Generalforsamling (separat program) + kaffe

Der afholdes ordinær generalforsamling og medlemsmøde. 17.00-17.45 Generalforsamling (separat program) + kaffe Der afholdes ordinær generalforsamling og medlemsmøde Mandag den 19. maj 2014, kl. 17.00 19.00 efterfulgt af sandwiches Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5A, 1353 København K, Store

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015

Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015 Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015 Tine Curtis, Forskningschef Lars Lund, Konsulent Center for Anvendt Kommunal Sundhedsforskning Hvorfor vil kommunen

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere?

Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere? Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere? Karsten Bech Centerchef, dr. med., MPA Sygehus Sønderjylland Hvis vi bare kunne! If you pick the right people

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen RailTech DTU Historie om BaneBranchen Tidligere stod DSB skole for uddannelse indenfor jernbanen. Situationen i slutningen af 2007: Spredning af kompetencer

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg.

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg. DSR - områder Udfordringer Anbefalinger til DSR Finansiering Rekruttering og fastholdelse af forskere samt forskeruddannelse af sygeplejersker kræver finansiering. Det er vanskeligt for sygeplejersker

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren?

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Jane Clemensen Lektor, CIMT, Odense University Hospital, SDU, University College Lillebælt Agenda Bevægelser i sundhedssektoren.

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan?

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Patientsikkerhedskonferencen 2014 Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Hvordan arbejde med det i klinisk praksis? 1 Susanne Lauth, Oversygeplejerske, Programchef, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Lørdag den 16. marts 2013, kl. 10.15 15.00 Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5A, Store mødelokale på 1. sal.

Lørdag den 16. marts 2013, kl. 10.15 15.00 Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5A, Store mødelokale på 1. sal. Der afholdes ordinær generalforsamling og medlemsmøde Lørdag den 16. marts 2013, kl. 10.15 15.00 Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5A, Store mødelokale på 1. sal Temaer: Gammelt DNA

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

SCIENCE organisation

SCIENCE organisation SCIENCE organisation Direktion Dekanen er fakultetets leder og har det overordnede ansvar for fakultetets virksomhed. De fire prodekaner repræsenterer dekanen i forhold til tre af fakultetets kerneopgaver:

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Hans Lund lektor, studieleder, Syddansk Universitet professor, Høgskolen i Bergen Nationale og Internationale

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA 22.5.2013 Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA I dette notat beskrives de kompetencer, vi ønsker at opdyrke/understøtte i KORA med afsæt i, at KORA skal have to sidestillede spor

Læs mere

Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi?

Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi? Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi? Christian Kronborg Lektor i sundhedsøkonomi Institut for Sundhedstjenesteforskning Sundhedsøkonomi Agenda Finansiering af det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Anne Holmen Professor i parallelsproglighed Om CIP Oprettet i 2008 efter beslutning fra bestyrelsen for Københavns Universitet for at understøtte

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Målsætning Som universitetshospital vil vi gennemføre forskning ved alle sygehusets afdelinger med henblik på at forbedre forebyggelse, undersøgelse, diagnosticering,

Læs mere

Omsætning af viden til handling. Thomas Skovgaard Lektor & Centerleder, ph.d.

Omsætning af viden til handling. Thomas Skovgaard Lektor & Centerleder, ph.d. Omsætning af viden til handling Thomas Skovgaard Lektor & Centerleder, ph.d. Praksisbaseret forskning Forskningsbaseret praksis Nyeste forskning viser, at vi burde gøre noget med al den forskning. Dagen

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 27. oktober 2010.

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse Strategisk Ledermøde Mødedato: D. 24. februar 2015 Starttidspunkt: kl. 12.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Asylgade Mødelokale: Jørgens kontor Journalnummer: 7000-1862-2013 Deltagere: Jørgen Hansen,

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Ilisimatusarfik. Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik

Ilisimatusarfik. Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik Ilisimatusarfik Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik Indhold 1. Indledning... 2 2. Ph.d.-uddannelsens formål, struktur og organisering... 2 3. Indskrivning som ph.d.-studerende... 3

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Dagsorden. Møde den: 19. december 2013 kl. 13.30 16.30 Frandsensalen Møde i AU Forum for Talentudvikling

Dagsorden. Møde den: 19. december 2013 kl. 13.30 16.30 Frandsensalen Møde i AU Forum for Talentudvikling Møde den: 19. december 2013 kl. 13.30 16.30 Frandsensalen Møde i AU Forum for Talentudvikling Dagsorden Deltagere: Helle Prætorius, Rasmus Tanggaard Varneskov, Kristina Pagh Kristensen, Christioffer Tobias

Læs mere

Rejsebrev fra Nuuk, Grønland. Ut. med udsigten fra patienternes opholdsstue

Rejsebrev fra Nuuk, Grønland. Ut. med udsigten fra patienternes opholdsstue Rejsebrev fra Nuuk, Grønland Ut. med udsigten fra patienternes opholdsstue Sus Thorsøe Mail: Sus.Thorsoe@gmail.com Tlf.nr.: +45 30319960 Hjemskole: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Hold: Sypl- feb-12

Læs mere