L Y S Arkitektskolen Aarhus 31. marts 2014 Lys Temadag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L Y S Arkitektskolen Aarhus 31. marts 2014 Lys Temadag"

Transkript

1 L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 31. marts 2014 Lys Temadag

2 program Mandag den 31. marts 2014 Arkitektskolen Aarhus kl. 09:30 kl. 09:40 kl. 10:10 kl kl Welcome Kätte Bønløkke, lektor, Arkitektskolen Aarhus Light and Design Ellen Kathrine Hansen, lektor, Ålborg Universitet Architecture and the Poetics of Light Nanet Mathiasen, phd. stud. KADK VELUX Daylight Visualizer Brian Møinichen Wendin, VELUX Danmark A/S Pause kl kl kl kl kl kl kl Light - Tecnical Issues and Light Sources Ib Mogensen, outsider A/S Light and Health Carlo Volf, phd. Arkitektskolen Aarhus Frokost Light Culture Mikkel Bille, phd. lektor RUC Light Atmosphere Lone Stidsen, phd. postdoc AAU Light and Art Elle-Mie Eidrup Hansen, kunstner End LYS TEMADAGEN er sponsoreret VELUX og Arkitektskolen Aarhus og tilrettelagt af LYSnET gruppen. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden for lys. Gruppen er sammensat af undervisere og forskere på tværs af landets byggefaglige uddannelses- og forskningsinstitutioner samt eksperter fra byggeindustrien, alle med speciale i lys.

3 oplægsholdere Kätte Bønløkke, lektor, arkitekt MAA, Arkitektskolen Aarhus Kätte underviser på Arkitektskolen Aarhus, hvor hun bl.a. arrangerer årlige tværfaglige Lys Temadage. Kätte er medlem af lysnet.dk og formand for Midtjyske Kreds i DCL. Hun har lige afsluttet projektet Lys i byens rum/lyspunkter under innovationsnetværket Dansk Lys, hun er desuden medforfatter og fagredaktør på www. Lysviden.dk. Ellen Kathrine Hansen, Arkitekt MAA, Ph.d. Ellen er leder af en ny kandidat uddannelse i Lighting Design som starter på Aalborg Universitet i København til september Se mere på light.aau.dk. Ellen har netop skrevet en Ph.d. afhandling om at designe med viden om lys, et multidimensionalt design element. Her diskuterer hun hvordan man kan designe med viden fra flere forskellige fag og hvordan der kan skabes ny viden gennem den kreative designproces. Ellen er uddannet på Kunstakademiets Arkitektskole og har været ansat på Arkitektskolen Aarhus som lektor med fokus på dagslys og materialitet i fremtidens energiproducerende bygninger bl.a. via tværfaglige udviklingsprojekter om transparente solcellers lysfiltrerende egenskaber. Gennem 9 år har Ellen samtidig været ansat som projektleder i vinduesindustrien. Her har hun ledet demonstrations- og forskningsprojekter indenfor energioptimeret byggeri. Initiativet til LYSnET og LYS Temadagene er opstået her. Ellen vil med afsæt i erfaringer fra forsknings- og demonstrationsprojekter og sin Ph.d. fortælle om, hvordan man kan bruge dagslyset som tværfaglig designparamenter i skabelsen af bygninger der på en gang producerer energi, har et godt indeklima og tilfører stedet særlige kvaliteter. Nanet Mathiasen, arkitekt MAA, ph.d. studerende, Kunstakademiets Arkitektskole Nanet er uddannet arkitekt på Kunstakademiets Arkitektskole. Efterfølgende har hun igennem flere år undervist i arkitektonisk bearbejdning af dagslys samt været medarbejder på flere forskningsprojekter, fortrinsvis med hovedvægten på dagslysplanlægning. For øjeblikket arbejder hun på sin ph.d. : Nordisk lys og dets indflydelse på formgivningen af dagslysåbninger i nordisk arkitektur. Hun har desuden medvirket i TV- programmerne Kend dit hus og portrætprogrammet om arkitekt Dorte Mandrup, i begge programmer med indslag om designprocessen i forbindelse med dagslysformgivning. Nanet vil introducere grundlæggende begreber inden for dagslysformgivning. Begreber der på en enkel måde forsøger at beskrive lysets forholdsvis komplicerede fysiske sammenhænge samt det poetiske potentiale lyset har i samspillet med arkitekturen. Brian Møinichen Wendin, arkitekt MAA, VELUX Danmark A/S Brian er uddannet Arkitekt fra Arkitektskolen i Århus (2000), og ansat som fagspecialist og projektleder hos VELUX Danmark A/S, hvor han arbejder med at udbrede kendskabet til VELUX Gruppens vision Sustainable Living in Buildings, for derigennem at fremme udnyttelse og implementering af dagslys og sundt indeklima i dansk byggeri. Igennem partnerskaber og samarbejder

4 arbejder Brian på forskellige innovations- og udviklingsprojekter, herunder etablering af en Dansk AktivHus Forening, hvor et bredt netværk af aktører på tværs af byggebranchen går sammen, for at skabe mere bæredygtige og sunde bygninger, bl.a. ved at oprette en ny, let tilgængelig, AktivHus bæredygtighedscertificering. Brian er medlem af bestyrelsen i innovationsnetværket Dansk LYS, koordinator for netværket LYSnET, og har siddet med i følgegruppen under udviklingen af undervisningsmaterialet på websitet Lysviden.dk. Ib Mogensen, adm. direktør for out-sider a/s (www.out-sider.dk) out-sider a/s, Kigkurren 8A, Islands Brygge, 2300 København S, Ib Mogensen ejer og driver det nye danske firma out-sider, der leverer nye byrumsløsninger og -inventar. out-sider pirrer sanserne. Udfordrer det bestående. Og ikke mindst overrasker - med innovative udeinventar til det offentlige rum. Solcelledrevet lys integreret i inventaret - er en af kerneideerne i firmaet. Den lysmæssige baggrund har Ib Mogensen opnået via mange års job som udviklingsdirektør hos Thorn & Jakobsson og de seneste år som udviklings- og marketingdirektør i Louis Poulsen Lighting, hvor han stoppede i 2006 for at starte eget firma. Indlægget vil på en levende måde orientere om kunstlysets grundbegreber, de mest al mindelige lyskilder og deres anvendelse - og de forskellige belysningsformers fordele og ulemper. Carlo Volf, phd. fra Arkitektskolen Aarhus Carlo Volf, tidligere phd-studerende på Arkitektskolen Aarhus, fokuserer på lys, arkitektur og sundhed og er i dag tilknyttet som ekstern lyskonsulent på flere nye hospitalsbyggerier i Danmark. Carlo Volf forsvarede i november 2013 hans phd-afhandling Lys, arkitektur og sundhed, hvori han udfoldede både glemt viden og ny viden om lys og sundhed og helt konkret samarbejdede med Henning Larsen Architects omkring en ny dagslys strategi på Ny Herlev Hospital. Hans forskning er her med til at sprænge de vante rammer og skabe nye og helt anderledes rammer på hospitalet. Med udgangspunkt i solens lys og kroppens døgnrytme, optimeres facader, sengestuer og arkitektur som svar på solens lys. I dag arbejder Carlo Volf videre med planlægning af dagslys og samspillet imellem dagslys og kunstlys, både i videnskabelig forstand og i praktisk forstand. Flere store hospitalsbyggerier benytter og anvender i dag hans metode fra hans phd-afhandling. Fælles for alle byggerierne er, at de tager udgangspunkt i lysets kvalitet, som udnyttes til at arbejde på tværs af de klassiske skalaer, Fra 1:1 og til 1:500. Med andre ord, bliver lys en vigtig ledetråd for arkitekturen. I er velkomne til at læse mere om Carlo Volfs afhandling på biblioteket, samt på dette link til arkitekt skolens blog: Mikkel Bille, phd., lektor antropolog RUC Mikkel Bille er antropolog og arbejder med de sociale og kulturelle aspekter af teknologi og materialitet. Han er lektor på Roskilde Universitet, og del af forskningsgrupperne Mobility, Space and Urban Studies og Designing Human Technologies. Han har tidligere arbejdet i Mellemøsten og undersøgt de teknologier og ting som udfases eller afvises af politiske, religiøse eller sundhedsmæssige grunde. Han har en grundlæggende interesse i forholdet mellem menneske og materialitet, og hvorledes sanserne spiller ind her. Mikkel Billes nuværende projekt sammenligner brugen af lysteknologier i hjemmet i henholdsvis Jordan og Danmark, særligt med fokus på introduktionen af energibesparende lysteknologier og

5 og udfasningen af glødepæren. Hans fokus på lys er således ikke kendetegnet ved de tekniske eller nødvendigvis de æstetiske aspekter, men hvorledes lys er en del af menneskers hverdagsliv, værdier, og sociale liv. I Danmark er begrebet hygge centralt for lyssætningen, mens andre kulturer har andre præferencer. Så hvad er godt lys egentlig? Hvilke praksisser indgår lys i? Hvilken betydning har lyset, mørket, skyggerne? Hvilke stemninger er de del af at skabe? Eksempler på hans arbejde kan læses i bogen Materialitet. En Indføring i Kultur, Identitet, og Teknologi eller artiklen Anthropology of Luminosity fra Journal of Material Culture. Lone Stidsen, designer, phd., postdoc AAU Er uddannet Tekstil designer fra Designskolen Kolding (2006) med speciale i lysdesign og lampedesign. En stor interesse for at dokumentere lysets sansemæssige kvaliteter har ført til en phd afhandling Lysatmosfære på fremtidens sengestuer på Aalborg Universitet afdeling for byggeri og anlæg. Her undersøgte og analyserede jeg sociokulturelle aspekter af lysdesign der har betydning når lyskvaliteten vurderes. Tilgangen til lysforskningen balancerer viden om lysets biologiske, visuelle og emotionelle effekter på en måde, så lysets virkning understøtter såvel brugernes aktivteter, fysiologiske behov samt præferencer for lys i en givet situation. Arbejder i øjeblikket på postdoc projektet Lys i Psykiatrien. Det tager sit udgangspunkt i patienternes oplevelse af det installerede døgnrytmelys på Psykiatrisk afdeling i Middelfart og Esbjerg og ser på hvordan døgnrytmelyset harmonerer med de daglige aktiviteter der foregår på afsnittene. For mere information om publikationer og forsknings CV henvises til lone-mandrup-stidsen( c-91fb-457c-aa69-0b cbf).html Elle-Mie Eidrup Hansen, kunstner Elle-Mie Ejdrup Hansen er billedkunstner og arbejder i flere forskellige medier som tegning, det klassiske oliemaleri og ikke mindst i store site-specifikke arbejder, der kredser omkring rum, teknologi og mennesker. Udgangspunktet for de store arbejder er en særlig topografi. Det kan være strandstrækningen fra Skagen til Sild, en stubmark i Vestjylland, eller et bygningskompleks som Gellerup Parken i Brabrand eller en kirke. Elle-Mie taler om sin kunstneriske praksis og metode og hvorledes hun som billedkunstner forholder sig til det arkitektoniske med udgangspunkt i to projekter, hvor LYS er omdrejningspunktet. Gellerup Light and Change 2010 Blåt LED-lys på fem gavle, to broer og en skorsten belyst orange og en laserlinie viser en ny vej gennem bebyggelsen. De blå gavle kunne ses fra E45 og dele af Aarhus midtby. Broerne vil kunne ses på vejene, der fører ind til Gellerup. En grøn lyslinje (laserlinien) lå som en ledetråd og dannede en akse gennem kvarteret hvor mange promenerede om aftenen under lyslinien, der dannede og blev oplevet som et trygt og klart defineret rum at færdes i, mødes i og orientere sig i forhold til. Intentionen var at skabe ny forståelse af kvarterets geografi og arkitektur, en social interaktion mellem beboerne og at åbne Gellerup mod omverdenen med et æstetisk greb, der talte til, gav respekt og værdighed til de mange forskellige mennesker, som bor i området og dermed til boligkvarteret. Projektet blev meget vel modtaget af beboerforeningen, hvor 83% af beboerne er af anden etnisk baggrund end dansk. Himlen ind - Lyset ned - Blikket ud. Langenæs Kirke 2013 En udsmykning og total renovering af Langenæs Kirk, bestående af en glasmosaik, en lysspalte mellem kor og skib, samt en 42 kvm2 (11,7 x 3,6 meter) sandblæst glasvæg, som viser himlen over Langenæs (foto- graferet den 2. oktober 2012), farvesætning, LED lys/armatur mv., Kirkens facader genetableres med de karakteristiske ribber, og således integrerer hele renoveringen både kirkens ydre og indre. Udført i samarbejde med CUBO Arkitekter, Glarmester Per Hebsgaard, NeonSign m.fl. Konceptet Himlen ind Lyset ned Blikket ud, er en aflæsning af kirkerummets brug og arkitektur. Grundtanken var så at sige, at pakke kirken ud og skabe et rum, hvor lyset og lyden understøtter det litur- giske og det arkitektoniske, og opdaterer kirken til det 21. århundrede samtidig med, at kirkens 60 er særkende bevares. Langenæskirke er tegnet af Johan Richter 1966.

6

L Y S Arkitektskolen Aarhus 28. februar 2013 Lys Temadag

L Y S Arkitektskolen Aarhus 28. februar 2013 Lys Temadag L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 28. februar 2013 Lys Temadag program Fredag den

Læs mere

L Y S Arkitektskolen Aarhus 9. marts 2012 Lys Temadag

L Y S Arkitektskolen Aarhus 9. marts 2012 Lys Temadag L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 9. marts 2012 Lys Temadag program Fredag den 9.

Læs mere

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 2. marts 2007 program Fredag den 2. marts 2007

Læs mere

NR. 1 BIG, BIGGER, BIGGEST AUTENTISK DESIGN NYT STILRENT LOOK FORÅR 2014 // ET MAGASIN OM DAGSLYS, ENERGI OG DESIGN //

NR. 1 BIG, BIGGER, BIGGEST AUTENTISK DESIGN NYT STILRENT LOOK FORÅR 2014 // ET MAGASIN OM DAGSLYS, ENERGI OG DESIGN // NR. 1 FORÅR 2014 g // ET MAGASIN OM DAGSLYS, ENERGI OG DESIGN // 6 AUTENTISK DESIGN VELFAC Classic vinduer opfylder energikrav og æstetiske behov BIG, BIGGER, BIGGEST Internationalt anerkendte Bjarke Ingels

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Aktivitetsberetning 2013

Aktivitetsberetning 2013 Aktivitetsberetning 2013 Bestyrelsesmøde den 7. marts 2014 Bilag til dagsordenens punkt 3 AKTIVITETSBERETNING 2013 Public service aktiviteter, handlingsplansaktiviteter, kundeprojekter, prædrift og kommercielle

Læs mere

Dansk Center for Lys Årsberetning 2013

Dansk Center for Lys Årsberetning 2013 Dansk Center for Lys Årsberetning 2013 2 PROFIL AF DANSK CENTER FOR LYS Lighting). Jeg vil meget gerne her takke Bjarne for hans store indsats for foreningen. Med sin venlige facon og sine konstruktive

Læs mere

samfundets kernesupport

samfundets kernesupport #5 marts 2010 FM Update Tema: DFM konferencen 2010 Facilities Management samfundets kernesupport Leder DFM lægges tæt til vinden Kære FM er, Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Så løb år 2009 tør for dage

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA Lys og lyd i byens rum. En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6

BYPLAN NYT. TEMA Lys og lyd i byens rum. En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6 BYPLAN NYT 8. årgang December 2010 5 TEMA Lys og lyd i byens rum En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6 Inspiration til overraskende og poetiske byrum - side 10 Kommunerne mangler ikke

Læs mere

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger MARTS 2010 Modelprogram for plejeboliger Titel Modelprogram for plejeboliger Udgiver Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Ansvarlig institution Erhvervs- og Byggestyrelsen Forfatter Modelprogrammet

Læs mere

Workshop på Bornholms Kunstmuseum LYS- og LYSFORMIDLING

Workshop på Bornholms Kunstmuseum LYS- og LYSFORMIDLING Workshop på Bornholms Kunstmuseum LYS- og LYSFORMIDLING baggrund LYSnET LYSnET er en tværfaglig netværksgruppe bestående af specialister inden for fagområdet kunst- og dagslys. Gruppens mål er at skabe

Læs mere

Innovation, strategisk udvikling og kreativitet

Innovation, strategisk udvikling og kreativitet Innovation, strategisk udvikling og kreativitet designforskning i virksomheder Danish Centre for Design Research d c dr Udvalgte artikler fra netmagasinet Mind Design 2007 2012 Biokompositter fremtidens

Læs mere

2/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DIMITTENDERNE KOMMER!

2/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DIMITTENDERNE KOMMER! 2/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DIMITTENDERNE KOMMER! TAG UDFORDRINGEN OP! Trænger du til luft under vingerne? Vil du arbejde i en virksomhed, der spænder over 40 lande? Kan du se

Læs mere

rapport 14 Arkitektforeningen

rapport 14 Arkitektforeningen rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23 formandens beretning I nærværende

Læs mere

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003 Fonden for det byggede miljø Årsrapport 2003 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Hovedtal og sektorregnskab Forord Realdania - 2003 i korte træk 1 Beretning 2003 Baggrund og formål 5 Fondsvirksomheden

Læs mere

Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser

Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser Udgivet af Omslag Foto Udvalget for fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses-

Læs mere

Fremtidens børnebyggeri

Fremtidens børnebyggeri Fremtidens børnebyggeri Rum til leg og læring Rapport udarbejdet af tænketank om fremtidens børnebyggeri Fremtidens børnebyggeri - rum til leg og læring Udgivet af Børn og Unge Århus Kommune August 2008

Læs mere

UDSTILLINGSKATALOG. Kunstakademiets Arkitektskole 3. - 7. november 2011

UDSTILLINGSKATALOG. Kunstakademiets Arkitektskole 3. - 7. november 2011 UDSTILLINGSKATALOG Kunstakademiets Arkitektskole 3. - 7. november 2011 Arkitektskolen Aarhus 10. -17. november 2011 FORORD I år er det 25 år siden Icopal Prisen så dagens lys, og når vi spørger os selv

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

Køge Kyst. procesbeskrivelse / fase 1 / mar ts 2010

Køge Kyst. procesbeskrivelse / fase 1 / mar ts 2010 Køge Kyst L I V E T S, H AV N E N S O G F O R TÆ L L I N G E N S B Y procesbeskrivelse / fase 1 / mar ts 2010 PROCESBESKRIVELSE BYLIV OG IDENTITET Arkitektur og byrum alene kan ikke sikre et attraktivt

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING Eksempler til inspiration Indhold Hvad er Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)?...3 Bæredygtighed i Gustavsminde børnehave...5 Lokalsamfundets bæredygtige udvikling

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

SUBEXPO2009 EN INTERNATIONAL BYUDSTILLING. futurefarmers used by permission

SUBEXPO2009 EN INTERNATIONAL BYUDSTILLING. futurefarmers used by permission SUBEXPO2009 EN INTERNATIONAL BYUDSTILLING futurefarmers used by permission ALLE TALER OM VEJRET SubExpo2009 er en udstilling, der sætter fokus på individets adfærd i en globaliseret verden, hvor problemer

Læs mere

Inkubator med fokus på arttech

Inkubator med fokus på arttech Inkubator med fokus på arttech behovsafdækning og anbefalinger Christina Melander og Tanja Bisgaard Oktober 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk

Læs mere

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR RKITEKTUREN REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR 2 FORORD FORORD 3 AF KULTUR- MINISTER Carina Christensen FOR- ORD VI SKAL TURDE TÆNKE VISIONÆRT Siden udgivelsen af den nationale arkitekturpolitik

Læs mere

Natur og sociale indsatser. Den første nationale konference om sociale indsatser i naturen for udsatte børn, unge og familier. 8.

Natur og sociale indsatser. Den første nationale konference om sociale indsatser i naturen for udsatte børn, unge og familier. 8. v i d e n c e n t e r f o r f r i lu f ts l i v o g naturformidling københavns universitet FOTOGRAF: THOMAS SICK NIELSEN Natur og sociale indsatser Den første nationale konference om sociale indsatser

Læs mere

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you Dj s, øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? En undersøgelse af, hvilke tanker og tiltag man gør sig i museumsbranchen for at tiltrække de unge med to casestudies som omdrejningspunkt. Let

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEma energi i arkitekturen Optimering af klimaskærmens potentialer Medlemsblad for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger oktober 2012 nr.2 årgang 15 Forsiden: energimidt:

Læs mere