EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals"

Transkript

1 . EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals

2 Leonardo DaVinci programmet Livslang læring

3 EU Safe overordnet formål EU Safe projektetsoverordnedeformålerat gøredetmuligtfor arbejdsmiljøprofessionelle at arbejde på tværs af Europa, hjulpet på vej af det harmoniseredekvalifikationssystemindenfor rammerneafeqf (European Qualification Framework) for teknikere(niveau4 og5), ledere(niveau6 og7) og European Credit for Vocational Education and Training (ECVET) systemet.

4 EU-SAFE projektets fokus Konkret handler projektet om: at sammenligne eksisterende uddannelses- og kursustilbud i EU landene på arbejdsmiljøområdet at definer de kompetencer, videnogfærdigheder, somkrævesfor at varetage rollerne som arbejdsmiljøtekniker (niveau 4 og 5) og arbejdsmiljøleder (niveau 6 og 7) at identificere aktuelle uddannelsesbehov at udvikle undervisningsmoduler og gennemføre et test-kursus

5 The overall goal of the project is to allow Professionals in the field of Occupational Safety and Health to have mobility across European countries thanks to the recognition of a common harmonized qualification based on the European Qualification Framework (EQF) for Technician (level 4-5) and Manager (level 6-7) and European Credit for Vocational Education and Training ( ECVET) system. More precisely, the objectives are: - to compare existing courses in EU countries; -to define competences, knowledge and skills allowing the recognition of the 2 profiles; -to identify actual training needs for Technicians and Managers; -to develop teaching modules and a pilot course.

6 3 hovedfaser: a) Forstå og sammenligne betingelser i EU: - National og EU-lovgivning - Særlig national OSH træning - Samarbejdet mellem de nationale institutioner Hovedresultatet i denne fase er checklister og tabeller som sammenlignereksisterende kurserogprofiler (baseretpåeqf standarder). b) Udvikling af konsistente profiler for teknikere og ledere, deres kvalifikationer og de relevante læringsspor via: - Identifikation af forventninger(performance expectations) - Udvikling af kvalifikationer for referenceprofiler beskrevet som færdigheder, viden og kompetencer - Udvikling af læringspunkter(learning outcomes) - Identifikation af læringsbehov - Skabe en særlig læringsenhed med definition af timeforbrug - Udviklemodel for undervisningsmaterialerogplaner med eksempler HovedresultatetI dennefaseermatrix (baseretpåeqf ogecvet modellerne) somindeholderkvalifikationerforståetsomviden, kompetencerogfærdighedertilhverprofilmed enlisteover læringsenheder og tilhørende kreditter og timer. c) testing og udbredelse af træningsmodulerne: - at validere udbyttet af projektet og facilitere udvikling af lærerplaner - at tilvejebringe eksempler på gode undervisningsmetodologier - at skabe fleksible metoder til at validere, overføre( transfer ) og kvittering på læringsresultaterne.

7 Oversigt antal AM-uddannelser i 31 lande (EQF-niveau) Land EurOSHT EurOSHM Østrig 1 1 Belgien Cypern 1 1 Tjekkiet Danmark 1 1 Estland Finland 1 1 Frankrige Tyskland Grækenland 2 2 Ungarn 2 2 Island Italien Estland Letland 2 2 Luxemburg Malta 1 1 Holland Norge Polen Portugal Rumænien Slovenien Spanien Sverige 1 1 Schweiz England Irland

8

9 Niveau Viden Færdigheder Kompetence Eks. 1. Grundlæggende, generel viden. Kan løse enkle opgaver. Arbejdet foregår i strukturerede rammer under direkte supervision. 2. Grundlæggende faktuel viden på et område. Grundlæggendekognitive og praktiske færdigheder til at løse rutineproblemer vha. simple regler og redskaber. Arbejdet foregår under supervision med en vis grad af selvstændighed. 1. Klasse i gymnasiet 3. Viden og fakta,principper, processer og koncepter på et område. En række kognitive og praktiske færdigheder kræves for at løseopgaver ved at vælge og bruge grundlæggendemetoder, værktøjer, materialer og information. Tage ansvar for at færdiggøre en opgave, tilpasseegen adfærd til omstændighederne ved problemløsning. 4. Faktuel og teoretisk viden i bred forstand inden for et område. En række kognitive og praktiske færdigheder krævesfor at skabe løsninger på specifikke problemer. Udøver selv-ledelse indenfor konteksten, som normalt kan forudses, men som kan ændre sig. Supervisere andres rutinearbejde, delvis ansvar for evaluering og forbedringer. 5. Omfattende, specialiseret, faktuel og teoretisk viden, samt opmærksomhed på grænserne for ens viden. En omfattenderække af kognitive og praktiske færdigheder, som kræves til at udvikle kreative løsninger på abstrakte problemer Udøve ledelseog supervision inden for opgavekonteksten, hvor der er uforudsigelige ændringer; være i stand til at bedømme og udvikle. 6. Avanceret viden på et område med kritisk forståelse af teorier og principper. Avancerede færdigheder,demonstrere beherskelse og innovation, som kræves for at løse komplekse og uforudsigelige problemer på et specialeområde.. Lede komplekse tekniske og professionelle aktiviteter med beslutningsansvar i uforudsigelige situationer, samt at kunne lede professionel udvikling af individ og grupper. Bachelor, certificerede uddannelser, diplomuddannelser. 7. Meget specialiseret viden på forkant med områdets viden som grundlag for original tænkning eller forskning. Specialiseret problemløsning som kræves i forskning og/eller innovation for at udvikle ny viden og procedurer og være i stand til at integrere viden fra forskellige områder. Lede og forandrekonteksten som er kompleks, uforudsigelig og som kræver en ny strategisk tilgang; tage ansvar for bidrag til den professionelle viden og praksis og for bedømmelse af teams strategiske performance. Kandidatuddannelser, master, postgraduat e certifikater og diplomer. 8. Avanceret frontviden på feltet og på grænselandet til andre områder. Den mest avancerede og specialiserede færdigheder og teknikker, samt være i stand til at syntetisere og evaluere for at løse kritiske problemer i forskning og/eller innovation, samt at udvide og redefinere eksisterende viden og professionel praksis. Demonstrere substantiel autoritet, innovation, selvstændighed, videnskabelig og professionel integritet ogat forpligte sig til udvikling af nye ideer eller processer på forkant af feltet inkluderet forskning. Doktorer, Phd.

10 Læringskrav til EQF niveauerne 4-7 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Niveau 7 Opgaver A6.1-A6.9 A A. Udvikling af AML-system, strategier, -politikker og kultur B4.1-B4.9 B5.1-B5.8 B6.1-B6.17 B7.1-B7.5 B. Implementering af AML-system C4.1-C4.3 C5.1-C5.4 C6.1-C6.9 C7-1-C7.5 C. Monitorering/Evaluering af AML-system D. Vedligeholde af AML E4.1-E4.2 A4.6(part) E6.1-E6.11 E7.1-E7.3 E. Professionel udvikling og adfærd Læringskravene er stillet specifikt til hhv. viden, færdigheder og kompetence

11 Eksempler på læringskrav til E. Professionel udvikling og adfærd niveau 4 og niveau 7 Efter kurset skal studenten være i stand til følgende: A4: V. Vide hvor man kan søge hjælp kunne finde eksperthjælp, rådgivning og information K. Erkende sit eget kompetenceniveau (eller grænserne for det) A7: V. Forklare, drøfte og retfærdiggøre ( justify ) etik i praksis F. Udvikle en portefølgemed faglige færdigheder og anerkende vigtigheden af at være faglig refleksiv Demonstrere evne til at være fortaler for sundhed og sikkerhed

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Vejledning til indplacering af AMU-beviser i den danske kvalifikationsramme for livslang læring

Vejledning til indplacering af AMU-beviser i den danske kvalifikationsramme for livslang læring Vejledning til indplacering af AMU-beviser i den danske kvalifikationsramme for livslang læring Undervisningsministeriet Afdeling for erhvervsrettet voksenuddannelse Januar 2010 Indhold INDLEDNING...1

Læs mere

Vejlednings- og rådgivningspraksis inden for erhvervsuddannelserne. Leonardo da Vinci Projektet En ny chance Individuelle lærings- og karriereveje

Vejlednings- og rådgivningspraksis inden for erhvervsuddannelserne. Leonardo da Vinci Projektet En ny chance Individuelle lærings- og karriereveje Vejlednings- og rådgivningspraksis inden for erhvervsuddannelserne SECOND CHANCE Leonardo da Vinci Projektet En ny chance Individuelle lærings- og karriereveje redigeret af Nina Kaiser Berufsfortbildungswerk

Læs mere

Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere

Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere Europæiske

Læs mere

Styrkelse af geografisk mobilitet for elever i erhvervsuddannelserne

Styrkelse af geografisk mobilitet for elever i erhvervsuddannelserne Masteruddannelse Modul 2: Vejledning og samfund Styrkelse af geografisk mobilitet for elever i erhvervsuddannelserne Skriftlig opgave. Maj 2009 Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Studerende: Karin

Læs mere

Mathematics in Action

Mathematics in Action Mathematics in Action Fællestræk trods forskelle Oversatte uddrag fra: a Handbook for Teachers in Adult Education 1 Oversatte uddrag fra: a Handbook for Teachers in Adult Education Mieke van Groenestijn

Læs mere

The individual learner as change agent in the Learning Society From European to national guidelines in promoting Valuation of Prior Learning

The individual learner as change agent in the Learning Society From European to national guidelines in promoting Valuation of Prior Learning NVR har i forbindelse med konferencen den 5. marts 2009 bedt Ruud Duvekot fra Holland om at skrive en artikel om de ting, der optager ham på sit forskningsfelt indenfor anerkendelse af realkompetence og

Læs mere

Om ledelsesmodellen Ontario s Leadership Framework

Om ledelsesmodellen Ontario s Leadership Framework Find vejen frem VIA Efter- og videreuddannelse Om ledelsesmodellen Ontario s Leadership Framework 2 3 Forord VIA Efteruddannelse har med tilladelse fra The Institute for Education Leadership (IEL) fornøjelsen

Læs mere

Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner

Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner 1 Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur UDDANNELSE OG KULTUR Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner Indhold Forord 3 Programmer Socrates: 4 Comenius: skoleuddannelse 8 Erasmus: videregående

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

New European Industrial Relations NEIRE

New European Industrial Relations NEIRE New European Industrial Relations. En praksis til at forbedre den sociale dialog i europæiske organisationer. Martin Euwema Ana Belén García Lourdes Munduate Patricia Elgoibar Erica Pender Feburar, 2014

Læs mere

Uddrag af undersøgelsen:

Uddrag af undersøgelsen: Berufsbildungsinstitut Arbeit und Technik Uddrag af undersøgelsen: "Fremgangsmåde og problemer i forbindelse med anerkendelse af erhvervskvalifikationer inden for arbejdsområderne lovregulerede erhverv

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL [Titel] Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation, Copenhagen Business School

Læs mere

de syv lægeroller 2013

de syv lægeroller 2013 de syv lægeroller 2013 De syv lægeroller Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Øget kvalitet gennem systematisk kompetenceudvikling

Øget kvalitet gennem systematisk kompetenceudvikling 2012 Øget kvalitet gennem systematisk kompetenceudvikling Lægeforeningens politik om sikring af speciallægers kompetenceniveau SYSTEMATIK I SPECIALLÆGERS KOMPETENCEUDVIKLING SKAL SKABE YDERLIGERE KVALITET

Læs mere

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juni 2008 Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Certificeringer for projektledere

Certificeringer for projektledere Certificeringer for projektledere www.mannaz.com 1 2 Certificeringer få et overblik PMI, PRINCE2, IPMA Forkortelserne svirrer i luften, og de bliver slynget omkring med en selvfølgelighed, der gør, at

Læs mere

COACH BOT Modular e-course with virtual coach tool support

COACH BOT Modular e-course with virtual coach tool support Modular e-course with virtual coach tool support LIFELONG LEARNING PROGRAMMET LEONARDO da VINCI Koordineret af FOR.COM Version 1.1 Dette projekt er finansieret med støtte fra EU-kommissionen. Denne publikation

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Tværnational undersøgelse af unge intellektuelt handicappedes arbejdsindsættelse

Tværnational undersøgelse af unge intellektuelt handicappedes arbejdsindsættelse Tværnational undersøgelse af unge intellektuelt handicappedes arbejdsindsættelse TIME@Net Project N. 2014-1-IT03-KA205-1295 Transnational Network promoting Innovative Models in Education, Work Inclusion

Læs mere

Ny dansk kvalifikationsramme. Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme. for videregående uddannelser

Ny dansk kvalifikationsramme. Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme. for videregående uddannelser Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelser Maj 2007 Indhold 1. Hvad er en kvalifikationsramme? 2. Hvem har

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere