Direktionscenter. Lokal MED-aftale, Juni Lokal MED-aftale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktionscenter. Lokal MED-aftale, Juni 2011. Lokal MED-aftale"

Transkript

1 Direktionscenter Lokal MED-aftale, Juni 2011 Lokal MED-aftale Juni

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Bilag 1a MED-udvalgenes sammensætning Direktionscentret Dato: 27. marts 2014 Journalnummer: Sagsbehandler: MED-udvalgenes sammensætning HOVEDUDVALGET (niveau 1) Hovedudvalget sammensættes af ledelses- og (fælles)tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter: Formand: Kommunaldirektør Sekretariat: MED-organisationens sekretariat Ledelsesrepræsentanter i øvrigt: 1. direktør 2. direktør 3. personalechef 4. leder af ekstern institution Medarbejderrepræsentanter: 1. OAO 2. LO 3. LO 4. FTF 5. FTF 6. AC 7. Arbejdsmiljørepræsentant vælges blandt arbejdsmiljørepræsentanterne i Niveau 2-udvalgene Niveau 2-udvalg MED-udvalget for den eksterne del af Skole- og dagtilbudsområdet Udvalget sammensættes af ledelses- og (fælles)tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter: Formand: Centerchefen for Skole og Dagtilbud 1

14 Ledelsesrepræsentanter i øvrigt: 1. Dagplejelederen 2. Repræsentant fra institutionslederne 3. Repræsentant for skolelederne 4. Repræsentant for SFO-lederne 5. Repræsentant fra lederne på andre skoler under området Medarbejderrepræsentanter (og suppleanter): 1. Repræsentant fra dagplejerne (LO) 2. Repræsentant fra pædagogmedhjælpere ansat i en daginstitution (LO) 3. Repræsentant fra pædagoger ansat i en daginstitution (FTF) 4. Repræsentant fra lærerne, Egholmskolen (FTF) 5. Repræsentant fra lærerne, Vallensbæk Skole (FTF) 6. Repræsentant fra lærerne, Pilehaveskolen (FTF) 7. Repræsentant fra pædagogmedhjælpere ansat i en SFO (LO) 8. Repræsentant fra pædagoger ansat i en skolefritidsordning (FTF) 9. Repræsentant fra teknisk servicemedarbejderne (LO) 10.Repræsentant fra det administrative personale (LO) 1 eller 2 arbejdsmiljørepræsentanter valgt blandt arbejdsmiljørepræsentanterne på området. MED-udvalget for den eksterne del af området for Social og Sundhed Udvalget sammensættes af ledelses- og (fælles)tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter: Formand: Centerchefen for Sundhed og Forebyggelse Ledelsesrepræsentanter i øvrigt: 1. Lederen af Hjemmeplejen 2. Souschefen i Center for Sundhed og Forebyggelse 3. Lederen af Korsagergård 4. Lederen af Tandplejen Medarbejderrepræsentanter (og suppleanter): 1. Repræsentant fra medarbejderne i Hjemmeplejen (FTF) 2. Repræsentant fra medarbejderne i Hjemmeplejen (LO) 3. Repræsentant fra medarbejderne i Tandklinikken (LO) 4. Repræsentant fra medarbejderne i Korsagergård (LO) 5. Repræsentant fra medarbejderne i Sundhedsplejen (FTF) 1 eller 2 arbejdsmiljørepræsentanter valg blandt arbejdsmiljørepræsentanterne på området 2

15 MED-udvalget for den eksterne del af området for Beskæftigelse, Fritid og Teknik Udvalget sammensættes af ledelses- og (fælles)tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter: Formand: Centerchefen for Borgeraktivitet og kultur Ledelsesrepræsentant i øvrigt: 1. Centerchefen for Center for Teknik og Klima 2. Ekstern institutionsleder Medarbejderrepræsentanter (og suppleanter): 1. Repræsentant fra medarbejderne i områdets administration (LO) 2. Repræsentant fra medarbejderne i Vej og Park (LO) 3. Repræsentant fra medarbejderne i Ridecenteret (LO) 4. Repræsentant fra medarbejderne i Idrætscentret (LO) 5. Repræsentant fra medarbejderne på Lundbækvej (LO) 1 eller 2 arbejdsmiljørepræsentanter valgt blandt arbejdsmiljørepræsentanterne på området. Udvalget behandler forhold og samarbejdsrelationer på det tekniske område i og mellem Vej og Park, Idrætscentret, Ridecentret og Projekt Lundbækvej. RÅDHUSUDVALG Udvalget sammensættes af ledelses- og medarbejderrepræsentanter der fysisk er placeret i centre på rådhuset. Formand: Personalechefen Ledelsesrepræsentanter i øvrigt: 1. Centerchefen for Center for Beskæftigelse 2. Centerchefen for Økonomi og Indkøb 3. Afdelingsleder for Personaleafdelingen Medarbejderrepræsentanter (og suppleanter): 1. Repræsentant for medarbejderne i Center for Skole- og Dagtilbud 2. Repræsentant for medarbejderne i Center for Sundhed og Forebyggelse 3. Repræsentant for medarbejderne i Center for Borgeraktivitet og Kultur 4. Repræsentant for medarbejderne i Center for Beskæftigelse 5. Repræsentant for medarbejderne fra Center for Erhverv og Plan 6. Repræsentant for medarbejderne fra Center for Økonomi og Indkøb 7. Repræsentant for medarbejderne i Direktionscentret 8. Repræsentant for medarbejderne i Center for IT og Digitalisering I Centre hvor der er (FTR)tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter vil disse som udgangspunkt skulle udpeges som centrets repræsentant. Deres rolle vil både være at repræsentere deres center og de medarbejdere som de er (FTR)tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant for. Hvis der i et center 3

16 er flere (FTR)tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, kan der maks vælges 2 repræsentanter i alt og arbejdsmiljørepræsentant skal have den ene plads. INSTITUTIONSUDVALG/PERSONALEMØDER (niveau 3) Faste institutionsudvalg: Der skal etableres institutionsudvalg på følgende institutioner/afdelinger: - 1 udvalg på hver af de 3 skoler (Vallensbæk skole og SFO, Egholmskolen og SFO, Pilehaveskolen og SFO) - 1 udvalg i Hjemmeplejen Institutionsudvalg eller personalemøder med MED-status: På alle andre niveau 3 områder (institutioner/afdelinger/centre) er det op til den lokale ledelse og medarbejdere at vælge, om man ønsker et MED-udvalg eller om man ønsker at afholde personalemøder med MED-status. Forudsætningen for oprettelse af et MED-udvalg er, at der er enighed mellem parterne. Det anbefales, at der som udgangspunkt nedsættes et MED-udvalg, hvis der er 30 eller flere medarbejdere. Hvis man er færre end 30 medarbejdere er det op til den lokale ledelse og medarbejderne med hensyn til de lokale forhold at aftale, om man ønsker et MED-udvalg eller om man ønsker at afholde personalemøder med MED-status. De faste institutionsudvalg sammensættes i henhold til nedenstående. Der kan ske ændring af sammensætningen, hvis parterne er enige herom. Ændringen skal godkendes af Hovedudvalget. Skolerne Udvalget på skolerne sammensættes af ledelses- og (fælles)tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter: Formand: Skolelederen Ledelsesrepræsentanter i øvrigt: 1. Pædagogisk afdelingsleder 2. SFO-leder Medarbejderrepræsentanter: 1. Repræsentant fra lærerne (FTF) 2. Repræsentant fra lærerne (FTF) 3. Repræsentant fra pædagogerne (FTF) 4. Repræsentant fra pædagogmedhjælperne (LO) 5. Repræsentant fra skolens tekniske-/administrative personale (LO) 6. Arbejdsmiljørepræsentant for skole 7. Arbejdsmiljørepræsentant for SFO Hjemmeplejen Der oprettes et udvalg i Hjemmeplejen. Udvalgene sammensættes af ledelsesog (fælles)tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter: 4

17 Formand: Leder af Hjemmeplejen Ledelsesrepræsentant i øvrigt: 1. Teamleder 2. Teamleder Medarbejderrepræsentanter: 1. Repræsentant for sygeplejerskerne (FTF) 2. To repræsentanter for social- og sundhedspersonalet (LO) 3. Repræsentant for det øvrige personale (kontorpersonalet, tekniske servicemedarbejdere, rengøringspersonale (alle LO) 4. Arbejdsmiljørepræsentant i Pilehavehus 5. Arbejdsmiljørepræsentant i Rønnebækhus 6. Arbejdsmiljørepræsentant i Højstruphave 5

18 Bilag 2 Forretningsorden til MED-udvalgsmøder og personalemøder med MED-status Direktionscentret Dato: 27. marts 2014 Journalnummer: Sagsbehandler: MED-udvalgsmøder op niveau 1, 2 og 3 MED-udvalgsmøder planlægges for 1 år ad gangen efter princippet om fast mødedag/- tid afpasset efter forholdene på den enkelte arbejdsplads. Antal møder aftales efter behov dog anbefales det, at der holdes min. et møde pr. kvartal. Møderne planlægges, så de hænger sammen med høringsfristerne i budgetproceduren. Der afholdes derudover møder, når formanden eller næstformanden finder det nødvendigt. Der skal også afholdes møde, hvis et flertal af MED-repræsentanter over for formanden eller næstformanden fremsætter ønske om det. Det skal samtidig tydeligt fremgå, hvilke spørgsmål, som ønskes behandlet på mødet. Indkaldelse til møde sker normalt med 3 ugers varsel. Forslag til dagsorden skal sendes til formanden eller næstformanden i rimelig tid før mødet. Dagsorden udarbejdes af formanden og næstformanden i fællesskab og udsendes senest 1 uge før mødet. Dagsorden for MED-udvalgene skal som minimum indeholde følgende punkter: 1. Evt. godkendelse af referat 2. Lederen orienterer 3. Medarbejderne har ordet 4. Sager til og fra det øvrige MED-system 5. Sikkerheds- og sundhedsforhold 6. Andre emner til drøftelse 7. Eventuelt 8. Næste møde De ovenfor angivne frister kan fraviges, hvis der er enighed herom. MED-udvalgets ledelsesrepræsentanter har ansvaret for udvalgets sekretærfunktion. Sekretæren behøver ikke at være medlem af MED-udvalget. Sekretæren tager referat 1

19 Bilag 2 fra møderne. Referatet udsendes efter godkendelse af formanden og næstformanden til MED-udvalget, til: endelig godkendelse på næste møde, eller endelig godkendelse efter indsigelsesfrist på 2 uger. Møderne afholdes fortrinsvis i arbejdstiden. Medlemmerne skal have den fornødne tid til rådighed til MED-arbejdet, herunder tid til formøder og oppebærer herunder den sædvanlig løn. På det første møde i en ny valgperiode konstitueres udvalget med valg af næstformand blandt medarbejderrepræsentanterne. Personalemøder med MED-status Der holdes jævnligt personalemøder og fagligt relaterede møder i alle institutioner, centre og afdelinger. Nogle af disse personalemøder har en særlig status, når der drøftes sager til og fra det øvrige MED-system samt sager om arbejdsmiljø, sikkerhed- og sundhedsforhold. Personalemøder med MED-status planlægges for 1 år ad gangen efter princippet om fast mødedag/-tid afpasset efter forholdene på den enkelte arbejdsplads. Antal møder aftales efter behov dog anbefales det, at der holdes min. et møde pr. kvartal. Møderne planlægges, så de hænger sammen med høringsfristerne i budgetproceduren. I personalemøderne deltager alle medarbejdere med lederen som mødeleder. Forslag til punkter til dagsordenen fremsendes til lederen i rimelig tid før mødet. Lederen indkalder til personalemøderne og udsender dagsordenen i god tid. Dagsorden for et personalemøde med MED-status skal som minimum indeholde følgende punkter: 1. Lederen orienterer 2. Medarbejderne har ordet 3. Sager til og fra det øvrige MED-system 4. Sikkerheds- og sundhedsforhold 5. Andre emner til drøftelse 6. Eventuelt 7. Næste møde Der skrives referat af møderne, og referatet gøres efterfølgende tilgængeligt for alle relevante parter 2

20 Bilag 3 Valg til MED-udvalg (niveau 3) Direktionscentret Dato: 27. marts 2014 Journalnummer: Sagsbehandler: MED-organisationens sekretariat udsender hvert 4. år en meddelelse om, at kommunens institutioner og centre skal gennemføre et valg af arbejdsmiljørepræsentanter og medlemmer af deres MED-udvalg. Det gør sekretariatet jf. Den Lokale MED-aftales 10, stk. 4. Sekretariatet udsender meddelelsen 1-1 1/2 måned før at valget skal være gennemført. Meddelelsen sendes til ledere og tillidsrepræsentanter på kommunens institutioner og centre og til de personaleorganisationer, som ifølge MED-aftalen har plads i udvalget. Af meddelelsen fremgår det, at institutionen eller centret skal foretage valget til MED-udvalget inden for en bestemt frist (fx. 1 måned). Af meddelelsen fremgår det også, at der først skal vælges en arbejdsmiljørepræsentant, og at lederen af institutionen er ansvarlig for at valget gennemføres. På rådhuset gælder særlige regler for valg af arbejdsmiljørepræsentanter, fordi der kun skal vælges to repræsentanter på rådhuset. Med brevet følger en vejledning om, hvordan valget skal gennemføres. Af meddelelsen fremgår det desuden, at det er personalet (fra de personaleorganisationer som ifølge MED-aftalen har pladser i udvalget), som er ansvarlige for, at der bliver valgt repræsentanter til MED-udvalget. VEJLEDNING til at gennemføre valg af arbejdsmiljørepræsentant og valg til MED-udvalget: Indkalde til personalemøde 1. På et personalemøde, hvor alle institutionens/centrets medarbejdere er indkaldt og på forhånd orienteret om mødets indhold (husk også orientering af fraværende medarbejdere som fx er på barsel eller sygemeldt), informerer lederen om: MED-aftalen (der skal være tilgængelig i rimelig tid inden mødet) MED-udvalgets antal medlemmer og sammensætning MED-udvalgets opgaver hvornår valg til MED-udvalget skal være gennemført at der som det første skal vælges en arbejdsmiljørepræsentant blandt hele personalegruppen og af hele personalegruppen at arbejdsmiljørepræsentanten vil være født medlem af institutionens MED-udvalg at medarbejdere, som ønsker at stille op til valget, skal melde sig inden for en bestemt frist (fx. 1 uge). 1

21 at hvis en medarbejder ikke kan være til stede på valgtidspunktet, vil der være mulighed for at afgive brevstemme. Medarbejdere der ønsker at afgive brevstemme skal på eget initiativ give lederen besked herom. at der som det andet skal vælges de øvrige medlemmer til institutionens MEDudvalg at øvrige medlemmer til MED-udvalget skal vælges af og blandt hver personaleorganisation (type af personaleorganisation samt antal pladser fremgår for de stører områder af bilag 1 a til MED-aftalen. På de områder der ikke er omtalt i bilaget fastsætter ledelsen og medarbejderne i fællesskab antallet af medlemmer efter de forskellige personaleorganisationers størrelse). (Fælles)Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter er som udgangspunkt fødte medlemmer af udvalget. Aftal tidspunkt for afholdelse af valg Efter orienteringen om MED-aftalen og arbejdet i MED-udvalget aftales med hele personalegruppen: tidspunkt for valg af arbejdsmiljørepræsentant (skal gennemføres separat og inden de øvrige valg!) hvem der skal være ansvarlige for valgets gennemførelse (fx. 1 leder og 1 medarbejder). Ledere deltager ikke i valget hvad der skal gøres, hvis ingen stiller op til valget. Hvis der ikke er nogen, som ønsker at stille op til valget, kan der foretages udpegning, idet der skal vælges en arbejdsmiljørepræsentant hvis der er flere kandidater, skal der afholdes skriftlige valg På Rådhuset skal navne på kandidater sendes til MED-organisationens sekretariat, der vil være ansvarlige for valget, hvis der er mere end to kandidater tidspunkt for hvornår valg af øvrige MED-udvalgsmedlemmer skal være gennemført. Det er personalet (fra de personaleorganisationer som ifølge MED-aftalen har pladser i udvalget), som er ansvarlige for, at der bliver valgt repræsentanter til MEDudvalget. Udarbejd stemmeseddel hvis der er mere end en kandidat til valget som arbejdsmiljørepræsentant 2. Efter fristen for at stille op til valg som arbejdsmiljørepræsentant er udløbet, og såfremt der er mere end en medarbejder, som har ladet sig opstille, udarbejdes stemmesedler af de ansvarlige for valget: Der udformes en stemmeseddel med de opstillede kandidaters navne Stemmesedlen kopieres i så mange eksemplarer, som der er ansatte på institutionen. De ansvarlige for valget noterer antallet af fremstillede stemmesedler. Hvis der er medarbejdere, som har ønsket at afgive brevstemme, skal disse have tilsendt/udleveret stemmeseddel og kuvert. Afleveringsfrist for brevafstemningen skal aftales (og fristen skal være før selve valget). De ansvarlige for valget noterer antallet af udleverede brevstemmesedler. Når de ansvarlige modtager brevstemmerne noteres dato på kuverten og kuverten lægges uåbnet i stemmeurnen, som opbevares under betryggende forhold. Gennemførelse af valget som arbejdsmiljørepræsentant 3. På valgtidspunktet gennemføres valget ved at Hver medarbejder får udleveret en stemmeseddel Hver medarbejder får oplyst, at der kun må sættes et kryds på stemmesedlen, og at stemmesedlen vil være ugyldig, hvis det ikke er tilfældet. Hver medarbejder skal have mulighed for at udfylde stemmesedlen anonymt Alle stemmesedler samles sammen, herunder brevstemmerne. 2

22 4. Efter gennemførelsen af valget udfører de ansvarlige for valget optællingen: Antallet af afgivne stemmesedler optælles og noteres. Antallet af stemmer for hver kandidat optælles og noteres. Resultatet af valget offentliggøres på institutionen. Gennemførelse af valget til Med-udvalget 5. Personaleorganisationernes valg til institutionens MED-udvalg: Valget gennemføres af personalet (fra de personaleorganisationer som ifølge MEDaftalen har pladser i udvalget) efter at der har været gennemført valg af arbejdsmiljørepræsentant. Orientering om valget til MED-organisationens sekretariat Lederen sender oplysninger om valgresultaterne til MED-organisationens sekretariat inden den fastsatte frist. Hvis det i praksis viser sig - efter at valgene er blevet gennemført - at der ikke er personsammenfald mellem de valgte personalerepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanten, indtræder arbejdsmiljørepræsentanten i udvalget som et ekstra medlem. 3

23 Bilag 4 Procedureretningslinjer for MED i Vallensbæk Kommune Direktionscentret Dato: 27. marts 2014 Journalnummer: Sagsbehandler: Vallensbæk Kommunes MED-organisation skal på ethvert niveau og udvalgsvis udarbejde retningslinjer/ procedurer for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i Vallensbæk Kommune. Retningslinjer for Hovedudvalgets drøftelse af kommunens budget Hele MED-organisationen er indtænkt i tidsplanen/budgetproceduren. 1. Hovedudvalget drøfter kommunens samlede budget og har medindflydelse på budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold. 2. Budgetprocedure og tidsplan for budgetarbejdet forelægges Hovedudvalget først på året. 3. Det skal af budgetproceduren fremgå, hvorledes Hovedudvalget inddrages i drøftelserne af budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, og det skal sikres, at Hovedudvalget har reel mulighed for medindflydelse og medbestemmelse. 4. Efter Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet forelægges dette på møder i MED-organisationen. Herefter er der en høringsperiode, hvor MED-udvalgene kan komme med bemærkninger til budgettet. Høringen finder sted mellem Kommunalbestyrelsens 1. og 2. behandling af budgettet. 5. Medarbejdernes evt. bemærkninger og forslag til budgettet vedlægges ved den videre politiske behandling af budgettet. Bemærkningerne forelægges endvidere Hovedudvalget. 1

24 6. Hvis der foretages væsentlige ændringer, der berører medarbejdernes forhold, i budgetforslaget mellem Kommunalbestyrelsens 1. og 2. behandling af budgettet, skal disse forelægges Hovedudvalget til drøftelse. 7. Budgetændringer i løbet af året, som vurderes at have betydning for arbejds- og personalemæssige forhold, skal drøftes på de relevante niveauer i MED-systemet. Retningslinjer for Hovedudvalgets deltagelse ved større rationaliserings-, omstillings-, udbuds- og udliciteringsprojekter 1. Ledelsen informerer så tidligt som muligt og i god tid inden der træffes beslutning MED-systemet om overvejelser om større rationaliserings-, omstillings-, udbuds- og udliciteringsprojekter. Informationen drøftes i Hovedudvalget og andre berørte MED-udvalg, således af medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i beslutningsgrundlaget for projekterne. 2. Rationaliserings-, omstillings-, udbuds- og udliciteringsprojekter kan være foranlediget af love og aftaler eller af ønsker og behov i kommunen, og nærværende retningslinjer gælder for alle disse situationer. 3. MED-systemet inddrages både i drøftelserne inden beslutningen træffes og i drøftelserne om beslutningens gennemførsel. Drøftelserne kan bl.a. omhandle: Beskrivelse af de involverede opgaver og mål Personalemæssige konsekvenser Ressourcer i øvrigt, herunder teknologi Uddannelsesbehov og evt. omskoling Arbejdsmiljø Genplacering Afskedigelser Virksomheds- og personaleoverdragelse Tidsplan 4. Den nærmere procedure og tidsplan for MED-systemets inddragelse i et konkret rationaliserings-, omstillings-, udbuds- og udliciteringsprojekt drøftes i Hovedudvalget og øvrige relevante MED-udvalg. Disse retningslinjer kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel. Inden opsigelse finder sted, skal der søges gennemført ændringer af retningslinjerne ved forhandling mellem parterne. 2

MED-strukturen i Børn og Unge omfatter en række MED-udvalg, som dækker hver sin del af organisationen. Fælles for alle MED-udvalg gælder følgende:

MED-strukturen i Børn og Unge omfatter en række MED-udvalg, som dækker hver sin del af organisationen. Fælles for alle MED-udvalg gælder følgende: Indledning Denne aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Børn og Unge er indgået på grundlag af Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, der er indgået mellem de centrale overenskomst- og

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: 1. Gensidig pligt til

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Kapitel 1 Aftalens område, formål m.v. 1 Område Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte i Rudersdal Kommune herunder selvejende dag- og døgninstitutioner,

Læs mere

Vedtægt Bilag 03.3 Side 1 af 1 Tryllefløjten, Langebjerg 40, 2850 Nærum

Vedtægt Bilag 03.3 Side 1 af 1 Tryllefløjten, Langebjerg 40, 2850 Nærum Side 1 af 1 Vedtægt for den selvejende private institution Børnehaven Tryllefløjten 1. Institutionens navn Stk. 1 Den selvejende institutions navn er. Institutionen har hjemsted i Rudersdal Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave. 1 Institutionens navn

Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave. 1 Institutionens navn Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave 1 Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er Mølleløkkens private Børnehave, Mølleløkken 50, 5300 Kerteminde.

Læs mere

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Indhold 1. Vedtægternes gyldighedsområde...2 2. Formål...2 3. Den kommunale ansvars- og kompetencefordeling...2 3.1 Kommunalbestyrelsens ansvar...2

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Dagplejen i Assens Kommune

Styrelsesvedtægt. Dagplejen i Assens Kommune Styrelsesvedtægt Dagplejen i Assens Kommune 2 Indledende bemærkninger: Når Byrådet er nævnt i styrelsesvedtægten, menes der byrådet eller hvem, byrådet har delegeret til, jvf. delegationsplanen. 1 Byrådet

Læs mere

Vedtægter for Rørvig Friskole

Vedtægter for Rørvig Friskole Side 1 af 6 Vedtægter for Rørvig Friskole 1 Hjemsted og adresse m.v. 1.1. Rørvig Friskole er en selvejende, uafhængig virkende grundskole, oprettet den 1. august 1968. 2 Formål Rørvig Friskole har hjemsted

Læs mere

2.2 Valgregulativet er udstedt af Selskabernes bestyrelser.

2.2 Valgregulativet er udstedt af Selskabernes bestyrelser. Valgregulativ for fælles forbrugerrepræsentation i bestyrelserne for Vestforsyning A/S, Multiforsyning A/S, Vestforsyning Varme A/S, Vestforsyning Spildevand A/S, Vestforsyning Vand A/S, Vestforsyning

Læs mere

Valgregulativ for Sønderborg Vandforsyning A/S og Sønderborg Spildevandsforsyning A/S

Valgregulativ for Sønderborg Vandforsyning A/S og Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Valgregulativ for Sønderborg Vandforsyning A/S og Sønderborg Spildevandsforsyning A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende valgregulativ ( Valgregulativet ) er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Sønderborg

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave (herefter benævnt Støtteforeningen) og den tilhørende institution Sorø Skovbørnehave 1 Mellem institutionen Sorø Skovbørnehave og Sorø Kommune indgås

Læs mere

Allerød Kommune. Allerød Kommune MED-aftale 2013. Personale

Allerød Kommune. Allerød Kommune MED-aftale 2013. Personale Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 21. februar 2014 Allerød Kommune MED-aftale 2013 Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08)

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) ÆLDRERÅDSVALG I NORDDJURS KOMMUNE Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) Kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune har besluttet, at valg til ældrerådet holdes på samme tidspunkt som valg

Læs mere

Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart

Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart Nærværende vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes daginstitutioner og dagplejen har

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole

Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole 1: Medlemmer: a. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejder repræsentanter, og 2 elevrepræsentanter der alle er stemmeberettiget.

Læs mere

Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014. Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen

Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014. Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014 Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen Indhold Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen...1 Kapitel 1: Skolebestyrelsen...3

Læs mere

Vedtægter. for den private institution. S/I Klatretræet

Vedtægter. for den private institution. S/I Klatretræet Vedtægter Side 1 af 6 Vedtægter for den private institution S/I Klatretræet 1. Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er. Institutionen har hjemsted i Svendborg Kommune Institutionen

Læs mere

Ansættes af kommunalbestyrelsen efter nærmere fastsatte retningslinier --------------------------------------- Ansættelsesgruppe, der indstiller:

Ansættes af kommunalbestyrelsen efter nærmere fastsatte retningslinier --------------------------------------- Ansættelsesgruppe, der indstiller: Norddjurs Kommune udkast til retningslinier for kompetencer m.v. vedrørende ansættelser og afskedigelser. Godkendt af Kommunalbestyrelsen. Marts 2007 Emne: Ansættelse af ledere og medarbejdere kompetenceregler

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune STYRELSESVEDTÆGT Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune Gældende fra 1. oktober 2009 Med et sundt frokostmåltid indarbejdet 2011 Styrelsesvedtægt for styrelse af kommunale daginstitutioner

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR DE KOMMUNALE DAGTILBUD i SØNDERBORG KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR DE KOMMUNALE DAGTILBUD i SØNDERBORG KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR DE KOMMUNALE DAGTILBUD i SØNDERBORG KOMMUNE Mål og rammer 1 Stk. 1 Dagtilbuddenes formål er i overensstemmelse med dagtilbudslovens mål og rammer for børn indtil skolestart. Stk. 2

Læs mere

1.2 Ifølge Selskabets vedtægter skal der vælges fælles forbrugerrepræsentant/ forbrugerrepræsentanter fra vand- og spildevandsforsyningsområderne.

1.2 Ifølge Selskabets vedtægter skal der vælges fælles forbrugerrepræsentant/ forbrugerrepræsentanter fra vand- og spildevandsforsyningsområderne. Valgregulativ for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Langeland Forsyning A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende valgregulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen

Læs mere

Redigeret udgave: Forslag til ændringer: 1, stk 2. Nyt stk. 2.

Redigeret udgave: Forslag til ændringer: 1, stk 2. Nyt stk. 2. Vedtægter for Frederikshavn Kommunes Integrationsråd Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Integrationsrådets forretningsorden

Integrationsrådets forretningsorden Kapitel 1 Integrationsrådets overordnede formål 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende, samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.

Læs mere

Lokal MED-aftale. Lokal MED-aftale Vallensbæk Kommune

Lokal MED-aftale. Lokal MED-aftale Vallensbæk Kommune Lokal MED-aftale 2016 1 2 Indhold Formål med medindflydelse og medbestemmelse... 5 Struktur for medindflydelse og medbestemmelse... 6 Arbejdsmiljø... 7 Indhold i medindflydelse og medbestemmelse... 7 Ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm.

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 20.04.2017 VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 2 Formål Aktivitetscentret Sophielund har til

Læs mere

Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup

Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup 1 Forankring Privat institutionen Foreningen Troldehulen Bistrup er driftsherre og arbejdsgiver for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup og drives

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Vedtægt af 1. februar 2009

Vedtægt af 1. februar 2009 Vedtægt af 1. februar 2009 for valg af menighedsråd i bispedømmet København Kap. I Valg til menighedsråd m. v. Definitioner og valgperiode 1 Ved "menighed" forstås i denne vedtægt en bestemt gruppe katolikker,

Læs mere

Valgregulativ V A L G T I L R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T O G B E S T Y R E L S E N S Y D E N E R G I A. M. B. A.

Valgregulativ V A L G T I L R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T O G B E S T Y R E L S E N S Y D E N E R G I A. M. B. A. 1 af 7 Valgregulativ V A L G T I L R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T O G B E S T Y R E L S E N I S Y D E N E R G I A. M. B. A. 2 af 7 VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET Hjemmel for valget, valgperiode og valgkredse:

Læs mere

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet 1 Lokalaftale for Esbjerg Kommune om medindflydelse og medbestemmelse MED-systemet Februar 2012 2 Forord Lokalaftalen om MED-systemet har til formål at skabe grundlaget for en fortsat udvikling og styrkelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. [Institutionens navn]

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. [Institutionens navn] Styrelsesvedtægt for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune [Institutionens navn] Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013 1 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Vallensbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013 Center for Børn

Læs mere

Retningslinjer for Centerråd for bo- og dagtilbud for borgere med funktionsnedsættelser Under Socialforvaltningen i Københavns Kommune

Retningslinjer for Centerråd for bo- og dagtilbud for borgere med funktionsnedsættelser Under Socialforvaltningen i Københavns Kommune Retningslinjer for Centerråd for bo- og dagtilbud for borgere med funktionsnedsættelser Under Socialforvaltningen i Københavns Kommune Formålet med centerrådet er, at skabe et hørings- og dialogforum,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I ALLERØD KOMMUNE

VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I ALLERØD KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I ALLERØD KOMMUNE Side 1 af 7 Indhold: Formål side 2 1. Bestyrelsens sammensætning side 2 2. Valg og valgbarhed side 2 3. Konstituering af

Læs mere

Forretningsorden for Aalborg Kommunes Integrationsråd. Kapitel 1. Integrationsrådets formål og opgaver

Forretningsorden for Aalborg Kommunes Integrationsråd. Kapitel 1. Integrationsrådets formål og opgaver Forretningsorden for Aalborg Kommunes Integrationsråd Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Aalborg Kommunes integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Dansk Fåreavl

Vedtægter for Landsforeningen Dansk Fåreavl Vedtægter for Landsforeningen Dansk Fåreavl 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Dansk Fåreavl. 2. Dens hjemsted er formandens adresse. 2 Foreningens formål Foreningens formål at varetage fåreavlen

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Privatskoleforening, og den har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningen har til formål

Læs mere

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger Forretningsorden for Scleroseforeningens Lokalafdelinger 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til Foreningens vedtægter 5. 2 2.1. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Vejledning til Områdebestyrelser og Lokalråd i dagtilbud Denne vejledning henvender sig til forældre med børn i dagtilbud i Faxe Kommune. Vejledningen beskriver organiseringen

Læs mere

Lokalaftale om. medindflydelse og medbestemmelse. i Gladsaxe Kommune

Lokalaftale om. medindflydelse og medbestemmelse. i Gladsaxe Kommune GLADSAXE KOMMUNE Center for Personale og Udvikling 11. januar 2011 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Gladsaxe Kommune med bilag 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lokalaftale

Læs mere

Vedtægter for. Brunt & Gult Foreningen for sidevognens udbredelse

Vedtægter for. Brunt & Gult Foreningen for sidevognens udbredelse Vedtægter for Brunt & Gult Foreningen for sidevognens udbredelse 4. udgave - 12. marts 2011 Indhold 1 Foreningens grundlag.................................... 2 2 Foreningens formål og aktiviteter.............................

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune

Styrelsesvedtægt. for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune Styrelsesvedtægt for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune 2016 Styrelsesvedtægten er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudslovens 14,15 og16 samt Vejledning om dagtilbud m.v., kap.15 - Forældreindflydelse

Læs mere

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det. 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Vejle Idrætshøjskole,

Læs mere

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5 Forslag: Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.8.2012 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer -

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - BILAG A Gældende vedtægt 1 Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. Hjemstedet er København, Danmark. 2 Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd

Læs mere

Procedureretningslinjer

Procedureretningslinjer Procedureretningslinjer DATO 14-04-2011 SAGSNR. 326-2011-18747 SAGSANSVARLIG Rita Jeppesen HR og Personale HR og Personale I henhold til Kalundborg Kommunes lokale MED-aftale er der udarbejdet nedenstående

Læs mere

Vedtægter for. Bruger- og pårørenderåd. på plejecentre / boenheder i. Slagelse Kommune

Vedtægter for. Bruger- og pårørenderåd. på plejecentre / boenheder i. Slagelse Kommune Vedtægter for Bruger- og pårørenderåd på plejecentre / boenheder i Slagelse Kommune 2 1. Rådets formål, opgaver, pligter og rettigheder. Rådet skal: 1. Fungere som forum for dialog mellem kommunen og beboerne

Læs mere

Den Kommunale Dagpleje. Styrelsesvedtægt

Den Kommunale Dagpleje. Styrelsesvedtægt Den Kommunale Dagpleje Styrelsesvedtægt Styrelsesvedtægt for Den Kommunale Dagpleje i Lemvig Kommune Gældende fra 1. januar 2010 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Der vælges en bestyrelse med et flertal

Læs mere

Vedtægter for den integrerede privatinstitution Rønde Frie Skovbørnehave

Vedtægter for den integrerede privatinstitution Rønde Frie Skovbørnehave Vedtægter for den integrerede privatinstitution Rønde Frie Skovbørnehave 1 Forankring Rønde Frie Skovbørnehave er en privat integreret institution og drives i henhold til dagtilbudsloven. Bestyrelse for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C TELEFON 86 19 64 00 TELEFAX 86 20 15 17 E-MAIL post@hoerlyck.com www.hoerlyck.com CVR-NR.: 26 82 27 42 DANSKE BANK KT. 3627 3627850034 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA

Læs mere

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Kano og Kajakklubben Nord Vedtægter Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Side 1 af 7 Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere

Retningslinier i MED-udvalgene på det kommunale/regionale

Retningslinier i MED-udvalgene på det kommunale/regionale Bilag 2 til TR-uds. nr. 026 af den 25. oktober 2013 oktober 2013 Retningslinier i MED-udvalgene på det kommunale/regionale område I MED-systemet har medarbejderne ret til medindflydelse og medbestemmelse.

Læs mere

Vedtægt. For dagtilbuddet XX i Faaborg-Midtfyn Kommune Bestående af børnehusene XX. Lovgrundlag

Vedtægt. For dagtilbuddet XX i Faaborg-Midtfyn Kommune Bestående af børnehusene XX. Lovgrundlag Vedtægt For dagtilbuddet XX i Faaborg-Midtfyn Kommune Bestående af børnehusene XX Lovgrundlag 1. I henhold til dagtilbudslovens 14 skal der oprettes forældrebestyrelser ved samtlige kommunale, selvejende

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion

Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier, og den har hjemsted i Københavns Kommune.

Læs mere

Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015

Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015 Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015 GF 2015 1. FLERTAL, GRAMMATIK OG NUMMERERING. 1. Jf. bestemmelse for selskabslovens 105 er simpelt flertal ved for/imod afgørelser (binære valg), at der

Læs mere

UDKAST Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social. 1. Medlemmer og suppleanter

UDKAST Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social. 1. Medlemmer og suppleanter Psykiatri og Social Administrationen Sekretariat, Kommunikation og HR Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg UDKAST Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social 1. Medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER. for. I/S AffaldPlus + 1 Interessentskabets navn. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for. I/S AffaldPlus + 1 Interessentskabets navn. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S AffaldPlus + Interessentskabets navn er I/S AffaldPlus +. 1 Interessentskabets navn Interessentskabets hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter Interessentskabet ejes af følgende

Læs mere

DIALOGVÆRKTØJ DRØFTELSE AF SAMMENHÆNG MELLEM RESSOURCER OG OPGAVER PÅ ARBEJDSPLADSER OG I MEDUDVALG I RANDERS KOMMUNE

DIALOGVÆRKTØJ DRØFTELSE AF SAMMENHÆNG MELLEM RESSOURCER OG OPGAVER PÅ ARBEJDSPLADSER OG I MEDUDVALG I RANDERS KOMMUNE DIALOGVÆRKTØJ DRØFTELSE AF SAMMENHÆNG MELLEM RESSOURCER OG OPGAVER PÅ ARBEJDSPLADSER OG I MEDUDVALG I RANDERS KOMMUNE Rammer for drøftelse af ressourcer og arbejdsmængde på arbejdspladsen Budget på MED

Læs mere

Standardvedtægter for Bruger- og Pårørenderåd i Horsens Kommune

Standardvedtægter for Bruger- og Pårørenderåd i Horsens Kommune Standardvedtægter for Bruger- og Pårørenderåd i Horsens Kommune 1 Formål Kommunen skal nedsætte bruger- og pårørenderåd i tilknytning til plejehjem m.v., jf. Servicelovens 192, plejeboligbebyggelser omfattet

Læs mere

Samarbejde i regioner og kommuner

Samarbejde i regioner og kommuner FORBUND Samarbejde i regioner og kommuner Information om dit arbejde i MED 2 FOA MED-HOVEDUDVALG Indhold Kære MED-repræsentant 3 Din udpegning 3 Din opgave 4 MED-aftalens formål 4 MED-systemets opbygning

Læs mere

Vedtægter for den private daginstitution Stenurten Vodroffs Tværgade 5C, 1909 Frederiksberg C.

Vedtægter for den private daginstitution Stenurten Vodroffs Tværgade 5C, 1909 Frederiksberg C. Vedtægter for den private daginstitution Stenurten Vodroffs Tværgade 5C, 1909 Frederiksberg C. 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Stenurten. Stk. 2. Institutionens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr.

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. VEDTÆGTER KFUKs SOCIALE ARBEJDE Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal 1153 København K 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. 27 09 36 12 2015 1 1 Foreningens navn er KFUKs Sociale Arbejde. Foreningens hjemsted

Læs mere

MED-AFTALE gældende pr. 1. januar 2013

MED-AFTALE gældende pr. 1. januar 2013 gældende pr. 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens område side 3 2 Formål... side 4 3 Lokale aftalemuligheder. side 7 4 Form og struktur.. side 9 5 Kompetence. side 17 6 Medindflydelse og medbestemmelse..

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Forretningsorden for Fællesskabet FBS

Forretningsorden for Fællesskabet FBS Forretningsorden for Fællesskabet FBS 1. Formål 1.1. Forretningsordenen uddyber de bestemmelser, der er givet i Fællesskabet FBS vedtægter punkt 4, 7, 8 og 9. 2. Valg til Styregruppen 2.1. Valg til styregruppen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Kapitel 1, område, form og struktur...3

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Kapitel 1, område, form og struktur...3 MED-aftale 1.1.2007 Indholdsfortegnelse Forord...2 Kapitel 1, område, form og struktur...3 1 Område... 3 2 Formålet med aftalen... 3 3 Samarbejds- og sikkerhedsstrukturen... 3 4 Ledelsens kompetenceområde...

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution STÆREBO

VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution STÆREBO VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution STÆREBO Institutionens navn og hjemsted 1 Den selvejende institutions navn er STÆREBO. Institutionen har hjemsted i Københavns Kommune. Institutionen har to

Læs mere

Kernen i MED. Sanne Kjærgaard Nikolajsen FOA

Kernen i MED. Sanne Kjærgaard Nikolajsen FOA Kernen i MED Sanne Kjærgaard Nikolajsen FOA 1 De 3 aftale niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale MED-rammeaftalen 2 Fortolknings mulighederne Lokale procedureretningslinjer (aftaler)

Læs mere

Vedtægter for Skt. Klemens Private Vuggestue og Børnehave.

Vedtægter for Skt. Klemens Private Vuggestue og Børnehave. Skt. Klem Skt. Klemens Vej 99, 5260 Odense S. tlf. 66150187 www.skt-klemens-bornehave.dk Vedtægter for Skt. Klemens Private Vuggestue og Børnehave. 1. Navn. Institutionens navn er Skt. Klemens private

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Forretningsorden for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. Kommuner: Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FCM KLUBSAMARBEJDET FORENINGEN AF 26. APRIL 1998

VEDTÆGTER FOR FCM KLUBSAMARBEJDET FORENINGEN AF 26. APRIL 1998 VEDTÆGTER FOR FCM KLUBSAMARBEJDET FORENINGEN AF 26. APRIL 1998 1. Navn 1.1. Foreningens navn er FCM Klubsamarbejdet Foreningen af 26. april 1998 (herefter foreningen ). 2. Formål 2.1. Foreningens formål

Læs mere

Valgregulativ. Forbrugervalgt repræsentanter til bestyrelsen i Hørsholm Vand ApS

Valgregulativ. Forbrugervalgt repræsentanter til bestyrelsen i Hørsholm Vand ApS Valgregulativ Forbrugervalgt repræsentanter til bestyrelsen i Hørsholm Vand ApS Indholdsfortegnelse 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VALGRET... 2 3 VALGBARHED... 3 4 RETTIGHEDER OG PLIGTER... 3 5 VALGPERIODE

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Svendborg

Læs mere

MED-aftale for Brøndby Kommune 2014

MED-aftale for Brøndby Kommune 2014 MED-aftale for Brøndby Kommune 2014 Vedtaget i Forhandlingsorganet 26.6.2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Aftalen og dens gyldighedsområde... 4 2. Formål... 4 3. Kompetence... 4 4. Medindflydelse

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er at sikre de bedste muligheder for medlemmernes udøvelse af løb, cykling og triathlon, på såvel motionsplan som elite.

Stk. 1: Foreningens formål er at sikre de bedste muligheder for medlemmernes udøvelse af løb, cykling og triathlon, på såvel motionsplan som elite. Vedtægter for Farsø Tri & Trim Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 12. april 2015. 1. Foreningen navn og hjemsted: Stk. 1: Foreningens navn er FARSØ TRI & TRIM. Foreningen er stiftet 21. marts

Læs mere

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION TH. LANGS SKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1 Skolens navn er Th. Langs Skole. Skolen er oprettet i år 1882 og har fra 1896 til 1986 fungeret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND Navn og formål 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Enø Strand. 2 Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser vedrørende: 1) Forholdet

Læs mere

Brønderslev Kommune. Hovedudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Hovedudvalget. Referat Brønderslev Kommune Hovedudvalget Referat Dato: Lokale: Tidspunkt: 11. september 2008 Mødelokale 120 - Rådhuset i Brønderslev kl. 12.00-14.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse

Læs mere

MED aftale November 2010

MED aftale November 2010 November 2010 Indhold Forord.... 4 Formål... 5 Indhold... 6 Form og struktur... 10 Hovedudvalgets sammensætning...11 Arbejdsmiljø... 12 Tillidsvalgte... 14 Uddannelse... 16 Rammen... 16 Aftalens område...

Læs mere

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening.

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Vedtægter for Dansk Træforening NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Dansk Træforening. 1 Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Studenterrådet ved Roskilde Universitet (forkortet SR eller SR-RUC). Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB Tegning af STANDER 1. NAVN Clubbens navn er MARSELISBORG KAJAK CLUB, hjemsted Århus kommune. Clubben er stiftet 1. november 1928. 2. FORMÅL Stk. 1. Clubbens formål

Læs mere

VEDTÆGTER TØLLØSE LOKALFORUM. Stk. 2. Hjemsted er Tølløse lokalområde, som geografisk er defineret ved den gamle Tølløse Skoledistrikt.

VEDTÆGTER TØLLØSE LOKALFORUM. Stk. 2. Hjemsted er Tølløse lokalområde, som geografisk er defineret ved den gamle Tølløse Skoledistrikt. VEDTÆGTER TØLLØSE LOKALFORUM 1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold Stk. 1. Navnet er Tølløse Lokalforum. Stk. 2. Hjemsted er Tølløse lokalområde, som geografisk er defineret ved den gamle Tølløse Skoledistrikt.

Læs mere

FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE I henhold til lov om ungdomsskoler (produktionsskoler og daghøjskoler) 8 stk. 5 udarbejder byrådet en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN PRIVATE DAGINSTITUTION. Sct. Knuds Børnehave

VEDTÆGTER FOR DEN PRIVATE DAGINSTITUTION. Sct. Knuds Børnehave VEDTÆGTER FOR DEN PRIVATE DAGINSTITUTION Sct. Knuds Børnehave I. DAGINSTITUTIONENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS Stk. 1. Den private institutions navn er Sct. Knuds Børnehave. Institutionen er oprettet

Læs mere

Hovedudvalget. Referat

Hovedudvalget. Referat Hovedudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 05-02-2013 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Jørgen Christiansen, Kurt Habekost, René Nielsen, Peter Slifsgaard, Anni Bagge

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Hvor? Før Nu ændret til 4.5, foran stemmesedler Komma slettet 4.9 8. 12.1 13.1 4.9 9. 13.1 14.1 4.9 årsregnskab årsrapport 4.11 6, 7 & 8 7, 8 & 9 4.14 Intet punktum

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

Information om regler om valg til skolebestyrelser på de almene skoler og specialskoler

Information om regler om valg til skolebestyrelser på de almene skoler og specialskoler Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering CVR: 26 69 63 48 9. april 2014 J. nr. 17.01.01A26-0002 Information om regler

Læs mere

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklub Nordsjælland, normalt forkortet til KkN. Foreningens hjemsted er Fredensborg kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

Notat. Beboerdemokrati

Notat. Beboerdemokrati Notat Beboerdemokrati For de fleste, som bor alment, er beboerdemokratiet - det at beboerne har indflydelse på dagligdagen i deres boligområde og også på udviklingen heraf - den naturligste ting i verden.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G Forslag tilrettet efter generalforsamlingen 15. marts 2016 V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Hanstholm Kolonihaveforening.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S Vedtægt for den private institution 1. Institutionens navn Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S, Nybyvej 42, 4340 Tølløse, ejes og drives af et aktieselskab. Institutionen har hjemsted i Holbæk Kommune. Institutionen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Lynge Uggeløse Idrætsforening, normalt forkortet til LUI. Foreningens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Det er foreningens formål at tilbyde

Læs mere

Forretningsorden For Sindal Privatskole

Forretningsorden For Sindal Privatskole Forretningsorden For Sindal Privatskole Forretningsorden for bestyrelsen Bilag til Vedtægter for Sindal Privatskole Vedtaget af bestyrelsen d. 11/11-2010 Revideret af bestyrelsen d. 3/4-2014 www.sindalprivatskole.dk

Læs mere

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK)

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK) BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 3 december 2014 Start kl: 12:30 Slut kl: 13:15 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse)

Læs mere