Fem skarpe til borgmesteren [ s. 3 ] Danmarks første gaslastbil [ s. 6 ] Støttecenter for voksne [ s. 9 ] Guld til brolægger [ s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fem skarpe til borgmesteren [ s. 3 ] Danmarks første gaslastbil [ s. 6 ] Støttecenter for voksne [ s. 9 ] Guld til brolægger [ s."

Transkript

1 Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 1 februar 2014 ] Fem skarpe til borgmesteren [ s. 3 ] Skive Byråd 2014 Danmarks første gaslastbil [ s. 6 ] Støttecenter for voksne [ s. 9 ] Guld til brolægger [ s. 10 ]

2 GNIST [ leder ] Indhold Leder Af Per Mathiasen, kommunaldirektør Peder Christian Kirkegaard ny borgmester 3 Nyt byråd i arbejdstøjet Frivillighedscenter Skive er åbnet Ny HR-afdeling Vi skriver på livet løs Det nye byråd som blev valgt i november tiltrådte ved årsskiftet. Byrådet og udvalgene har holdt de første møder og det politiske arbejde er således godt i gang. Danmarks første gaslastbil Skærpet fokus på omplacering Reglerne for voksenuddannelsesstøtte (SVU) er ændret Uddannelse styrker projektstyring STU Skivefjord en særlig uddannelse for særlige unge Verdens bedste botilbud Vil du med på stafet-holdet? Guldvinder i Skills 2014 BOMI er en gave Jubilæer Kunstforeningen Sportsforeningen Personaleforeningen Tip en 14 er om Som altid når et nyt byråd starter, gøres der en særlig indsats for at komme godt i gang med arbejdet i udvalgene, og at sikre et godt samarbejde mellem byrådet og forvaltningen. Udvalgene arbejder på hver deres måde med at komme godt ind i politikområderne, og er også allerede godt i gang med at håndtere de mange forskellige politiske sager. Nyt politisk udvalg Det nye byråd har allerede i forbindelse med konstitueringen truffet beslutninger om, hvordan arbejdet skal organiseres og prioriteres. Det har bl.a. givet udslag i en lidt ændret udvalgsstruktur. Byrådet har 27 medlemmer, og er dermed lidt mindre end det tidligere, som havde 31. Det nye byråd har bl.a. dannet et nyt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg og har samtidig nedlagt det tidligere Turisme,- Erhvervs-, Klima- og Energiudvalg, i daglig tale TEKE-udvalget. Der er både erfarne politikere og helt nye ansigter i byrådet. Der er f.eks. nye personer på borgmester- og udvalgsposterne. Det giver en god dynamik i byrådet. Både nye og erfarne går ind i arbejdet med mål og ambitioner og med idéer og vilje til at arbejde for Skive Kommunes borgere og virksomheder. Økonomi, service og udvikling Byrådet interesserer sig naturligvis for, at kommunen leverer en god og effektiv service til egnens borgere. Byrådet har derfor fokus på udvikling af kommunens service og kvalitet generelt. Det er også byrådets rolle at tage stilling til kommunens overordnede økonomi. Byrådet har Per Mathiasen, kommunaldirektør derfor bl.a. valgt at fokusere på arbejdet med den økonomiske politik. Også dette byråd har et kraftigt fokus på vækst og udvikling af vores egn. Erhvervsudvikling, bosætning, turisme, markedsføring osv. er centrale emner. De senere år viser en nedgang i befolkningstallet, antallet af arbejdspladser er faldende og en række andre indikatorer peger den gale vej. Byrådet er meget opmærksomt på at arbejde med mulighederne for at vende denne udvikling til det positive. Derfor vil erhvervspolitik, bosætningspolitik og lignende emner også være højt på dagsordenen i Skive Kommune de kommende år. I forvaltningerne skaber det også forandring, at der kommer et nyt byråd. Nye samarbejdsrelationer til ikke mindst borgmester og udvalgsformænd skal etableres. Den ændrede udvalgsstruktur betyder, at der også skal etableres nye samarbejder og arbejdsgange internt og mellem forvaltningerne. Vores fornemmeste opgave i dette samarbejde er at finde løsninger, som understøtter byrådets politik, og sammen med byrådet at arbejde for en positiv udvikling for Skive Kommune. Udgivet af: Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive, tlf Redaktion: HR og Kommunikation Ansvarshavende: Kommunaldir. Per Mathiasen Layout: Udarbejdet ifølge Skive Kommunes designlinje Tryk og grafisk udarbejdelse: ArcoRounborg a/s Foto: Colourbox, Redaktionen og Skive Kommune, hvis ikke andet er nævnt. Forsiden: Fotos af Skive Kommune, Malene Brink, Energibyen, Skillsdenmark.dk Bladet Gnist udkommer fire gange årligt og uddeles til alle medarbejdere ved Skive Kommune. Oplag: stk. Næste nummer udkommer: maj 2014 Deadline næste nummer: 24. april 2014 Redaktionsgruppen: Bladets indhold besluttes af redaktionsgruppen. Oplysninger om redaktionsgruppen kan fås ved henvendelse til redaktør Malene Brink, tlf , Adgang til Intranettet hjemmefra: Adresse: Brugernavn: tjenestenummer f.eks. LA7777 Kode første gang: Skive123 (husk stort S) Adgang til sundhedsordning fysisk behandling: Brugernavn: tjenestenummer (uden nuller mellem bogstaver og tal) Kode: Skive 2

3 [ fem skarpe til borgmesteren ] GNIST Peder Christian Kirkegaard ny borgmester Peder Christian Kirkegaard 1) Du har været med i politik i 28 år og har siddet som viceborgmester i 20 år. Hvad betyder det for dig, at du nu indtager borgmesterstolen? - Det har aldrig været de store personlige ambitioner om at blive borgmester, der har drevet mig. Men jeg har været meget taknemlig og ydmyg over for, at mange igennem årene har vist tillid til mig og ment, jeg kunne bestride tillidsposter - herunder posten som borgmester. Selvfølgelig har jeg som politiker ønske om indflydelse og at være dagsordens-sættende, og som borgmester har jeg alt andet lige større muligheder for at påvirke og føre nogle af de politiske hjertesager ud i livet. Som ferieafløser har jeg nydt det tætte samarbejde, jeg har haft med kommunens medarbejdere, men som borgmester har jeg nu mulighed for at komme endnu tættere på og i mere direkte sparring med medarbejderne. Det glæder jeg mig til. 2) Hvilken forskel kommer det til at gøre for Skive Kommune, at du er blevet borgmester? Jeg har stor respekt for den måde, hvorpå Flemming Eskildsen har været borgmester, og for hans enestående evne til at samle byrådet. Jeg hverken kan eller skal gå i Flemmings fodspor. Jeg vil være den person, som jeg nu er, og vil i nogle sammenhænge gå andre og nye veje, og gøre de ting, jeg mener, kan sætte retningen for udvikling i Skive Kommune. 3) Hvilken forskel kommer det til at gøre for Skive Kommunes ansatte? - Jeg håber, at medarbejderne vil mærke, at vi i bedste Skive-ånd, dvs. i tillid og åbenhed, sammen kan skabe en endnu mere dynamisk organisation. Det er vigtigt for mig, at alle ved, at min dør står åben, og at enhver altid er velkommen til at komme og dele sine tanker med mig. Jeg tror på, at den fælles innovation opstår ved, at der er højt til loftet, og at alle fra kommunaldirektør og til den enkelte medarbejder i institutionerne kan bidrage med nye ideer til, hvordan vi kan udvikle den gode service, vi leverer. Og at vi alle, såvel politikere i byrådet som ansatte, er drevet af, at vi vil det bedste for Skive Kommune. 4) Hvad ser du som værende den vigtigste sag i Skive Kommune de kommende 4 år? - At vi sammen med erhvervslivet og interesseorganisationerne finder de kræfter, der skal til for at styrke erhvervsudviklingen og skabe flere arbejdspladser på Skiveegnen, så vi kan standse nedgangen i befolkningstallet. Jeg mener, de to ting hænger sammen, fordi det at have et job, eller udsigten til et job og en karriere, betyder meget for, hvor en familie vælger at bosætte sig. Statistikken viser, at det især er i 3. kvartal, der sker en fraflytning fra Skive, dér hvor de unge skal ud at have sig en uddannelse. Vi skal vise de unge, at der er gode og spændende karrieremuligheder på Skiveegnen at vende tilbage til. Sammen med vores lokale virksomheder og Aalborg Universitet arbejder vi på at gøre det attraktivt for de studerende at gennemføre en praktikperiode i Skive. Dels vil de unge opleve, at Skives virksomheder kan give dem spændende jobmuligheder, og dels vil virksomhederne få tilført nyeste viden fra universitetsmiljøet. Begge dele er vigtige redskaber, som kan hjælpe med at kickstarte den lokale vækst. 5) Hvad er det vigtigste mål, du vil nå de kommende 4 år? - Om fire år vil jeg gerne kunne sige, at vi sammen med virksomhederne, vidensinstitutionerne og interesseorganisationerne har skabt flere arbejdspladser, og at vi har reduceret tilbagegangen i befolkningstallet. Jeg tør ikke love, at vi får fremgang, men vi skal kunne sige til os selv, at vi har gjort alt, hvad der er muligt. Vi er jo oppe imod en kæmpe national og international tendens, hvor der er massiv vandring mod de store byer, og der er mange, der siger, at man ikke kan gøre noget ved det. Men vi skal ikke bøje hovedet, vi skal trodse forskernes prognoser og vise, at vi kan. Vi skal gøre det sammen, og jeg vil gerne opfordre alle ca medarbejdere i Skive Kommune til at hjælpe med indsatsen ved at fungere som de gode ambassadører for vores egn og kommune. /bbah 3

4 GNIST [ Udviklingsstrategi: Frivilligt arbejde ] Frivillighedscenter Skive er åbnet Frivillighedscentret arbejder med socialt frivilligt arbejde. Centret formidler, matcher og guider frivillige, frivillige foreninger og de borgere, der ønsker hjælp af frivillige. Lis Torp er leder af Frivillighedscenteret for frivilligt socialt arbejde. På åbningsdagen, da hun bød velkommen til alle, var hun overvældet og meget glad for, at så mange mennesker var mødt op. Den store sal på Møllegården var fyldt til sidste plads. Og de mange gæster blev blandt andet underholdt af Mølleorkestret. "I love coffee, I love tea" I love coffee, I love tea, sådan lød omkvædet i The Java Jive, som var én af de sange, Skive Gymnasiums kor optrådte med. Kaffe, te og kage var der også masser af på åbningsdagen, og mon ikke kaffe og te bliver noget, de mange frivillige vil nyde sammen med borgere fremover. Borgmester Peder Christian Kirkegaard udtrykte stor tilfredshed og glæde for, at Frivillighedscentret nu er en realitet og kan danne base for det frivillige sociale arbejde. Et frivilligt arbejde af stor værdi, og som skaber gensidig glæde både for dem, der yder den frivillige indsats, og de ældre, handicappede eller sygdomsramte der modtager indsatsen, sagde borgmesteren blandt andet. Læs mere om Frivillighedscentret på skive.dk > Om kommunen Frivillighedscentret har kontorer og mødelokaler på balkonen på Møllestien. 4

5 [ kort nyt ] GNIST Ny HR-afdeling Siden nytår er HR-området samlet i én afdeling med det korte og præcise navn 'HR', ved en fusion af afdelingerne 'Løn og Personale' og 'HR og Kommunikation'. Medarbejderne i den nye afdeling er heldigvis de samme gode sagsbehandlere og konsulenter, som befolkede de to 'gamle' afdelinger, så du kan fortsat trygt henvende dig til de personer, du plejer! HR er, sammen med Økonomi, Indkøb, IT samt Markedsføring og Erhvervsudvikling, en af stabene under vicekommunaldirektøren. Der er 20 medarbejdere i afdelingen, som er placeret i Den Blå Diamant i Skive. HR har ansvaret for udbetaling af løn mv. til alle kommunens medarbejdere, samt rådgivning i spørgsmål om løn- og personaleforhold. Afdelingen rådgiver ledere og medarbejdere ved fortolkningsspørgsmål og i svære personalesager, laver ansættelses- og afskedigelsesbreve og står for en række administrative funktioner på personaleområdet. Afdelingen arbejder også med andre typer HR-opgaver, bl.a. MEDorganisationen, sundhedsordningen, trivselsmålinger, lederudvikling og intern kommunikation, herunder intranettet og Gnist. HR-chefen er sekretær i direktion, Hoved-MED og flere andre interne udvalg. Desuden er afdelingen projektledere på skiftende interne udviklingsprojekter forankret i direktionen og i MED. /rila HR-Rådgivning og forhandling HR HR-Løn HR-Udvikling og kommunikation Vi skriver på livet løs Alle redaktører i det nye skive.dk har været på kursus, og derfor er det nu tid til, at indholdet til siden for alvor skal skrives kolleger sidder i øjeblikket og skriver nye tekster eller flytter tekster, retter sider og kigger på, hvad der skal og ikke skal med over på den nye skive.dk fra den nuværende skive.dk. Målet er, at borgerne i størst mulig omfang skal kunne servicere sig selv og helst meget mere, end de gør i dag. Mange af siderne kommer til at henvise til borger.dk, selvbetjeningsløsninger og gør-det-selv vejledninger. Den nye hjemmeside kan bruges fra både pc, tablets og smartphones. Deltagerne, der var på redaktørkursus i januar, vurderer, at de kommer til at arbejde med den nye hjemmeside helt op til den 1. april 2014, hvor siden går i luften. Der er ting, der skal skrives om, og så skal det hele lægges op på hjemmesiden. Noget er selvfølgelig nemmere end andet, men det kommer helt sikkert til at tage en del tid, fortæller Pernille Elbrønd fra Kultur- og Familieforvaltningen. /camu Sådan skriver du til nettet 1. Start med konklusionen/budskabet - og svar på modtagerens spørgsmål i den rigtige rækkefølge 2. Skriv aktivt - ikke passivt 3. Skriv konkret - ikke abstrakt 4. Hold et gennemsnit på højst ord pr. sætning 5. Et budskab pr. sætning 6. Undgå så vidt muligt fagsprog 7. Undgå tvetydige ord 8. Undgå lange ord, forkortelser, fagord der ikke forklares 9. Husk at linke. Lad link-tekster være dækkende 10. Du frem for man (det øger relevansen) 11. Hold sproget præcist, enkelt og korrekt 5

6 GNIST [ kort nyt ] Danmarks første gaslastbil Skive Kommune satser hårdt på at blive co²-neutral i Gas- og elbiler er et vigtig skridt i den retning. På sigt vil det nemlig være den co²-neutrale biogas, der skal tankes i gasbiler, -lastbiler og -busser. Den første danske lastbil på gas er nu trillet ud på vejene i Skive Kommune. Det er Park og Vej, der har fået den 12 tons tunge gaslastbil, som blandt andet skal bruges til at køre med sand. Indkøbsafdelingen arbejder i øjeblikket på et udbud for gasbusser og gasbiler. Desuden arbejder Energibyen på at anskaffe elbiler. Elbilerne skal indgå i den bilpark som kommunens medarbejdere kan køre i, i forbindelse med arbejdsopgaver. Uden for normal arbejdstid er det meningen, at elbilerne skal fungere som delebiler, således at borgere kan booke og leje en bil for en aften eller weekend. /mabr Udover gaslastbilen har Park og Vej også fået en varebil på gas. I forvejen har Skive Kommune otte personbiler, der kører på gas. Skærpet fokus på omplacering Skive Kommune ønsker, i det omfang det er muligt, at give fastansatte medarbejdere, som opsiges pga. reduktioner eller omstruktureringer, mulighed for at blive omplaceret til andre stillinger i kommunen. Derfor skal den enkelte leder allerede inden afskedigelse undersøge om det er muligt at omplacere de medarbejdere, som påtænkes afskediget, enten på arbejdspladsen, indenfor sektorområdet, eller et andet sted i kommunen. Det sker bl.a. ved at lederen sender en mail rundt til alle ledere i Lederforum. Som noget nyt har Hoved-MED besluttet, at der desuden skal være en omplaceringspulje, hvor afskedigede medarbejdere, som ønsker det, kan få placeret deres cv. Muligheden for omplacering skal således også løbende undersøges i hele opsigelsesperioden, indtil medarbejderen fratræder eller finder andet arbejde. Cv et lægges på en sag, som kun ledere i Lederforum har adgang til. Alle ledere, som har en ledig stilling, har pligt til at undersøge, om der er medarbejdere i omplaceringspuljen, som kan komme i betragtning til stillingen, inden den slås op. /rila Yderligere information på intranettet under Løn og Personale > Afsked > Reduktioner og omstruktureringer. 6

7 [ kort nyt ] GNIST Reglerne for voksenuddannelsesstøtte (SVU) er ændret Der er gennemført en målretning af Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU), som medfører, at støtten udelukkende går til personer uden en videregående uddannelse, personer med en kort videregående uddannelse (KVU) samt personer med en forældet uddannelse. Målretningen vil ramme dig, hvis du i forvejen har en mellemlang- eller langvideregående uddannelse, som du bruger. Ændringerne vil medføre, at du ikke længere vil kunne få bevilliget SVU efter den 1. februar Ændringerne i reglerne om SVU er kommet i forbindelse med Regeringens Finanslov SVU ydede økonomisk støtte til beskæftigede voksne, der tog en uddannelse på videregående niveau, som fx videregående voksenuddannelse, diplom- og masteruddannelser. /bill Uddannelse styrker projektstyring I efteråret gennemførte det første hold af medarbejdere fra Skive Kommune et uddannelsesforløb i projektstyring på Erhvervsakademi Dania. Forløbet var en del af akademiuddannelsen og forventes at blive en fast del af Skive Kommunes uddannelsesudbud fremover. I store dele af den kommunale organisation er projektarbejde en væsentlig del af dagligdagen. Når projekter skal gennemføres, er der mange bolde at holde i luften, og det er vigtigt at være klædt godt på til rollen som både projektleder og projektdeltager. På den baggrund har Skive Kommune indgået samarbejde med Erhvervsakademi Dania om at udbyde faget Projektstyring i praksis som en fast del af kommunens uddannelsestilbud. - Det er vigtigt, at vi på tværs af både afdelinger og forvaltninger har et godt projektsamarbejde. Projektstyringskurset er med til at etablere et fælles fundament for arbejdet og opbygge værdifuld fælles viden om projektarbejdsformen og de redskaber, der knytter sig til den. Jeg er sikker på, at dette uddannelsestilbud giver organisationen et vigtigt løft hvad angår projektarbejdsformen, og med den positive modtagelse som kurset har fået hos deltagerne, er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at det bidrager med væsentlig viden og på sigt en endnu bedre opgaveløsning i vores organisation, siger HR-chef Ricki Laursen, Skive Kommune. Uddannelsen er teoretisk funderet, men undervisningen er meget praksisorienteret, og der lægges vægt på at giver deltagerne indsigt i mange projektværktøjer og metoder. På den måde klædes projektledere og deltagere på til at skabe overblik over blandt andet interessenter, planlægning, kvalitetskrav, mål og økonomi. Uddannelsesforløbet varer syv dage og afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af en kort skriftlig synopsis. Det næste uddannelsesforløb ligger fra den 1. april til den 22. maj, og der er frist for tilmelding den 10. marts. Deltagelse koster kr. og inkluderer forplejning. Uddannelsen finansieres af decentrale uddannelsesmidler. /trih 7

8 GNIST [ STU-Skivefjord ] STU Skivefjord en særlig uddannelse for særlige unge STU Skivefjord er et tilbud til unge i Skive Kommune, som ikke har mulighed for at gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse. På Krop & kunstlinjen tager undervisningen sit udgangspunkt i musik, drama, billedkunst, f.eks. graffiti-kunst, mulitimedie, foto, film mv. En gang om året deltager STU Skivefjord i Specialskolernes Landsidrætsstævne. Her får de unge mulighed for at deltage i svømning, hockey eller udvalgte atletikdiscipliner. Men stævnet handler ikke kun om idræt. Unge fra hele landet får her mulighed for at knytte bånd til andre ligesindede. STU-elever fra STU-avisens redaktion. Tekst og foto af STU personale og elever (forkortet af red.) STU står for Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole og Social- og Sundhedsskolen på Arvikavej i Skive ligger STU Skivefjord, en ungdomsuddannelse, der på mange måder adskiller sig fra sine naboer, men som samtidigt har det til fælles, at den er for unge med drømme og ønsker for fremtiden, hvad angår job, bolig, kærlighed, fritid, familie og venner. STU Skivefjord er Skive Kommunes tilbud til unge under 25 år, som ikke har mulighed for at gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse. Uddannelsen henvender sig til unge med generelle indlæringsvanskeligheder, sent udviklede, autister og andre unge med vanskeligheder, som har brug for STU. Kurser og eksamen Der er ingen eksamen, som på andre ungdomsuddannelser, men det er muligt at deltage i kursus- og praktikforløb, som klæder de unge på til at være en del af arbejdsmarkedet. Ved uddannelsens afslutning er der lavet bindende aftale om beskæftigelse og bo-situation for den enkelte elev. For nogle unge venter et job på særlige vilkår på det ordinære arbejdsmarked eller beskæftigelse på et af kommunens tilbud på Skovly, Magneten eller Idavang. For enkelte elever kan der være tale om mere uddannelse. STU-Fritid For unge, som har brug for et særligt tilbud i fritiden, er det muligt at deltage i aktiviteter dagligt frem til kl Her er det muligt at være sammen med kammerater, lave mad, tage på udflugter, spille spil, lave musik, tegne/male og deltage i idræt udendørs og i vores gymnastiksal. STU Fritid deltager en gang om året i musikfestivalen Sølund. Læring for livet For at skabe den bedste motivation for læring, er det vigtigt, at undervisningen rammer den enkelte elevs interessefelt. Derfor tilbyder STU Skivefjord i øjeblikket undervisning på fire linjehold: Krop & kunst, Køkkenlinjen, Grøn værkstedslinje og Kommunikationslinje. Eleverne vælger linje for en periode på mindst et år ad gangen. På alle fire linjer er det muligt for de unge at arbejde med dansk, regning, kommunikation, samfundsforhold, selvstændig livsførelse, økonomi, boligforhold og husholdning. Kompetencebevis Efter gennemført uddannelse får eleverne et kompetencebevis, som uddeles ved den årlige dimissionsfest. Fakta STU-uddannelsen tilbydes efter Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, fra august STU Skivefjord modtager elever fra Skive Kommune og omkringliggende kommuner, bl.a. fra Morsø og Holstebro. Visitation til STU Skivefjord sker gennem elevens UU-vejleder fra hjemkommunen. Uddannelsen er treårig, og det ugentlige antal lektioner er elever går pt. på STU-Skivefjord. STU Skivefjord deler ledelse og bygninger med CKU Skive/Viborg. 8

9 [ feldinghus ] GNIST Verdens bedste botilbud Sådan beskriver Bo Jan Olesen uden tøven Feldinghus, som han har været tilknyttet siden botilbuddet blev etableret i slutningen af 1990 erne. I en lang periode har han holdt pause fra Feldinghus, men finder en ro og tryghed på stedet, som betyder, at hverdagen fungerer. Tekst og foto af konsulent Malene Brink, HR Bo lider af angst og paranoia. Nogle perioder er selvfølgelig bedre end andre. - Når jeg bliver særligt udfordret, så har jeg brug for Støttecentret på Feldinghus, fortæller Bo Jan Olsen, som er musiker og billedkunstner. Unge i botræning Feldinghus er delt i to teams. Det ene team arbejder i et botilbud for visiterede unge i alderen år. Botilbuddet har otte lejligheder, hvor de unge har hver deres lejlighed og deler fællesrum til f.eks. fritidsaktiviteter, madlavning og møder. - De unge i tilbuddet har deres helt individuelle handleplan. Nogle skal træne det at være social. Andre har måske brug for at arbejde med forståelse for hinandens situation, siger ergoterapeut Vibeke Bilstrup Jensen fra ungeteamet, og Winnie Dalgaard, ergoterapeut supplerer: - Vi oplever, at de unge inviterer hinanden ind i deres lejligheder, og de får en indsigt i forskellighed og udvikler tolerancer. Mens de unge er i botilbuddet kan det være, at de skal arbejde med botræning f.eks. stå op om morgenen, købe ind, lave mad, gøre rent osv. Andre har brug for forståelse af, hvordan styrer man sin økonomi, hvordan fungerer samfundet, uddannelsessystemet, kontakt til sagsbehandlere og meget andet. Typisk bor de unge mennesker på Feldinghus to-tre år, så har de lært det, de kan lære her, og udviklet sig så de er klar til komme videre. Måske videre til egen bolig og job/uddannelse, typisk visiteres de til et andet tilbud med mindre støtte. Støttecenter for voksne Bo startede oprindelig i ungeteamet, og efter at have prøvet at være helt på egen hånd i en del år, er han nu tilbage og får støtte fra Støttecenter-teamet. - Jeg fungerer allerbedst, når jeg bor her og kan komme i centret, smiler Bo og siger videre; - det er verdens bedste botilbud, og jeg kan slet ikke undvære at få de ugentlige støttende samtaler, aktiviteterne sammen med de andre beboere og hele tiden vide, at jeg har nogen at snakke med, når angsten kommer. Borgerne, der er tilknyttet støttecentret, er visiteret til tilbuddet. Nogle borgere bor i en af lejlighederne, der hører under Feldinghus, andre bor i egen bolig og kommer i støttecentret og/eller får støttebesøg hjemme. - Her bliver jeg inddraget i måden, der arbejdes på, f.eks. har jeg fået undervisning i Recovery og hele tankegangen om menneskers grundbehov (se GNIST nr , red.), siger Bo. - Gennem undervisning af beboerne i tankegangen, opnår vi et fælles sprog blandt beboere og personalet. Med et fælles sprog har vi lettere ved hurtigt at koble os på de samme tankegange om, Fra venstre: Bo Jan Olesen, musiker, billedkunstner og bruger af Feldinghus, Benny Petersen, pædagog, leder af Feldinghus Peter Poulsen, Lise-Lotte Svendsen, social- og sundhedsassistent, Lis Nielsen, social- og sundhedsassistent, og Vibeke Bilstrup Jensen, ergoterapeut. Fakta Feldinghus ligger på Aage Nielsensvej i Skive, og er et socialpsykiatrisk døgntilbud for mennesker med en sindslidelse eller en psykisk sårbarhed borgere er visiteret til Feldinghus ad gangen. Udover lederen er der 20 fastansatte social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, ergoterapeuter, pædagoger og kontorassistenter. Medarbejderne er utrolig glade for deres arbejdsplads, hvilket den seneste trivselsmåling er et synligt bevis på. Følg Feldinghus på deres facebook side: Feldinghussocialpsykiatri. Bo Jan Olesen: Jeg bliver på Feldinghus, i hvert fald så længe jeg har brug for det. at alle mennesker har fire grundbehov. Vi møder beboerne med respekt for deres aktuelle behov og deres eksistentielle situation, med andre ord der hvor de er. Det kan være behov for fælleskab, eller behov for at udfordre sine kompetencer, så starter samtalen der, og både beboer og medarbejder ved, hvad kernen i samtalen er, og kan finde frem til den støtte, der er brug for, siger Lis Nielsen, social- og sundhedsassistent i Støttecentret. - Det er også noget af det, jeg er rigtig glad for her. Og det har betydet, at jeg har udviklet mig meget, siger Bo og tilføjer; - Jeg bliver her på Feldinghus - i hvert fald så længe jeg har brug for det. 9

10 GNIST [ kort nyt ] Vil du med på stafet-holdet? Skive Kommunes medarbejdere deltager i Stafet for livet En gruppe medarbejdere har taget initiativ til, at Skive Kommune som arbejdsplads deltager i Stafet for livet. Stafet for livet er en international stafet og en årligt tilbagevendende event i Skive, hvor lokale foreninger og arbejdspladser sætter fokus på livet og sundheden sammen med Kræftens Bekæmpelse Stafet for livet er en 24-timers event fra lørdag den 31. maj kl. 12 til søndag den 1. juni kl. 12. Tilmelding Tilmelding sker direkte på Stafet for livets hjemmeside, hvor du også betaler 100 kr. for deltagelse. HUSK at vælge SKIVE KOMMUNE holdet. Se mere på intranettet. Kontaktpersoner er: Marlene Pinholt for Dagtilbudsområdet Lilian Faarkrog-Søgaard for Skoleområdet Bente Søballe for Social- og Ældreområdet Teia Melvej Stennevad for Teknisk Forvaltning Stine Christensen Mark for Arbejdsmarkedsområdet Anette Vernegaard Andersen for Stabene og øvrige Yderligere spørgsmål Læs på intranettet og Guldvinder i Skills 2014 Brolæggerelev Mathias Nørgård Jensen blev guldvinder til DM i Skills 2014 i faget brolægning. I konkurrencen, der er for hold af to personer, deltog Mathias sammen med Dennis Breinholm Laursen fra Bramming. Udvælgelsen af deltagere til konkurrencen foregår ved, at underviseren på Learnmark Horsens (som er den skole, hvor Mathias har sine obligatoriske skoleophold) udvælger de to elever, som rent fagligt leverer arbejde af meget høj kvalitet. Disse to elever konkurrerer så til DM mod elevhold fra andre tekniske skoler. Mathias er til daglig brolæggerelev på entreprenørgården under Park og Vej, og er til daglig i et team på i alt fire medarbejdere. - Teamet løser opgaver af høj kvalitet, og vi er i afdelingen selvfølgelig stolte over Mathias præsentation til DM i Skills, som for mig cementerer, at kvalitet, faglig performance, og ikke mindst udvikling/intern sparring er parametre, som alle aktivt tager del i. Herfra skal lyde et stort tillykke med sejren, siger Tom Pedersen, formand i Park og Vej. I alt blev der konkurreret i 29 Skills, der er så forskellige som eksempelvis slagter, konditor, kosmetiker, tækkemand, flisemurer, detailhandel og socialog sundhedsassistent. /Mabr Mathias Nørgård Jensen er brolægger elev i Park og Vej. Til konkurrencen dannede han makkerpar med Dennis Breinholm Laursen som er brolæggerelev i Bramming. Begge elever gennemfører deres skoleophold på Learnmark Horsens. Foto: skillsdenmark.dk/ presse. Dennis Breinholm Laursen og Mathias Nørgård Jensen (i midten) fik overrakt den fornemme pris af undervisningsminister Christine Antorini. Foto: skillsdenmark.dk/presse. 10

11 [ kort nyt ] GNIST BOMI er en gave For Belinda Niemann havde BOMI altid været et sted, der var omgærdet af rygter og mystik. Men da hun selv fik brug for det, var BOMI der til at hjælpe hende. Tekst af journalistpraktikant Camilla Mulvad Svendsson, Markedsføring og Erhvervsudvikling. Foto: Privat. - BOMI får simpelthen ikke den ros, de fortjener. Så kort kan Belinda Niemann sammenfatte sin mening om medarbejderne på BOMI. Hun har altid kun hørt negative ting om stedet, men efter hendes egen fem-ugers afklaring, har hun kun positive og rosende ord tilovers. BOMI hjalp nemlig Belinda, da hun havde mest brug for det. I slutningen af 2012 blev hun sygemeldt med en arbejdsskade fra drømmejobbet som socialpædagog på Skovly, og i lidt under et halvt år var hun skiftevis sygemeldt og på arbejde, til hun blev fyret den 1. april Arbejdsskaden satte sig simpelthen på mig. Jeg fik et piskesmæld, hvilket er meget smertefuldt, og derfor er jeg påvirket kognitivt. Jeg kan for eksempel ikke overskue at tælle, hvor mange, der er i et lokale, for jeg glemmer, hvor jeg startede. Det var ikke muligt for mig at være det samme for borgerne på Skovly, som jeg var før. Det er virkelig ærgerligt, for jeg elskede det job, siger Belinda. Efterfølgende fik Belinda psykologhjælp gennem sundhedsordningen, og da hun var klar til det, startede hun op med en enkelt gangs undervisning om ugen på Center for Kommunikation og Undervisning (CKU). I dag er hun trappet op til to gange om ugen. Belinda Niemann Lykkelig for mulighed for afklaring på BOMI Derudover fik Belinda muligheden for at få fem ugers afklaring på BOMI i oktober og november sidste år. I dag er hun lykkelig for, at hun fik den mulighed. - Alle dem, der er der, er i samme båd, så der bliver ikke kigget skævt til nogen. Samtidig kan man bare mærke, at personalet virkelig vil brugerne, og at de er rustede til de udfordringer, brugerne kan give dem, fortæller Belinda. For Belinda har det været godt med en oplevelse af at være et sted, hvor hun følte, at hun kunne være sig selv, og hvor hun kunne lægge sig og hvile, hvis hun havde brug for det. - Og så er det jo superfedt at føle, at man bidrager til noget, for der er brug for alle på BOMI. Alt arbejde bliver værdsat, også selvom man måske ikke får lavet lige meget hver dag. Og kort sagt er det jo vigtigt for alle at føle sig værdsat, slutter Belinda. Jubilarer 25-års jubilæum Anny M. Torp, Roslev Ældrecenter, 5. december, 2013 Charlotte H. Søgaard, Roslev Skole, 1. januar 2014 Søren T. Sørensen, Plan og Byg, 1. februar 2014 Pia H. Christensen, Ældreservice Område Nord, 1. januar 2014 Agnes L. Nissen, Fur Ældrecenter, 1. januar 2014 Inger Troelsen, Gammelgaard, 1. januar 2014 Vibeke M. Christensen, Gammelgaard, 11. januar 2014 Pia H. Nielsen, Roslev SFO, 1. februar 2014 Lone D. Lunddorf, Troldegården, 8. februar

12 GNIST [ kunstforeningen ] Udstilling i februar og marts måned: Malerier lavet af 12 lokale kunstnere. Billederne er indkøbt af Lions Club, og udstillingen i Skive Kommunes Kunstforening er bare ét sted ud af flere på lokale virksomheder/arbejdspladser. Efterfølgende vil Lions sælge billederne på auktion i forbindelse med Skive by Night i maj måned. Velkomstgave til nye medlemmer Lions Club har fået lavet en kunstkalender med billederne af de 12 kunstnere. Kalenderen er velkomstgave til nye medlemmer i Kunstforeningen i år, men kan også købes af ikke medlemmer ved henvendelse til Helle Madsen. Bestyrelsen Navn: Arbejdsplads: Formand: Helle Madsen Dagtilbud Næstformand: Tine Agerskov Sygedagpenge Kasserer: Preben Ravn Christensen Dagtilbud Medlem: Inge-Bente M. Krogh Sygedagpenge Medlem: Bente Jeppesen Familiesektion Medlem Solvejg Brader Familiesektion Medlem: Anne Funch Skoleafdelingen [ sportsforening ] SPORTSFORENINGENS KALENDER 15. november 2013: Den 6. februar 2013 afholdt Sportsforeningen generalforsamling. Bestyrelsen vil herefter planlægge de kommende aktiviteter. Facebook Sportsforeningen er gået på Facebook. Søg på KSF-Skive og anmod om optagelse. Bestyrelsesposter Navn Telefon Arbejdsplads Formand Jes Strickertson It-afdelingen Næstformand Charlotte Buur Sabroegaarden Kasserer Jens Dalby Teknisk Forvaltning Sekretær Claus Hansen Skive Vand Øvrige Ellen Andersen Dagplejen 12

13 [ personaleforening ] GNIST Personaleforeningens nye bookingsystem er en realitet Fra 1/ vil alle tilmeldinger og betalinger til arrangementer foregå via hjemmesiden. Dine forberedelser hertil er: Find dit medarbejdernummer på din lønseddel. Det vil du altid skulle bruge for at kunne logge ind. Du får en engangskode til systemet, som du bliver bedt om at lave om ved første login. Det vil være en rigtig god ide at indsætte mail adresse, da der indimellem vil blive sendt mails rundt til medlemmer, ex. reminder, flere pladser til et givent arrangement mv. Du vil kunne se mere på hjemmesiden PERSONALEFORENINgENS KALENDER MArts: APRIL: MAJ: Juni: September: December: Torsdag d : Generalforsamling kl på Skive Rådhus med spisning umiddelbart efter. Tilmelding til spisning senest d på eller på HUSK at oplyse fødselsdatoen! Salg af billetter til Jesperhus. Flere oplysninger senere på Golf på Skive golfbane Tur på travbanen Lørdag d : Personalefest i Skive Teater Fra d. 14. til d : tur til Bruxelles Juletur til Spøttrup Borg Husk at tjekke hjemmesiden på Personaleforeningens bestyrelses 2013/2014 poster Navn Her KAN Du Se personaleforeningens Telefon KOMMeNDe ArrANGeMeNTer. Arbejdsplads Formand Hanne Mark Økonomisk sekretariat Næstformand Preben Årup Jobstart Kasserer Marianne Rohde Jobstart PERSONALEFORENINgENS BESTyRELSE Sekretær Tove Høgedal Glyngøre Ældrecenter Sekretær post Mona Skov NAvN Glyngøre Ældrecenter TelefON ArBejDSplADS Øvrige Formand Doris Bisgaard Hanne Mark Glyngøre Ældrecenter Økonomisk sekretariat Næstformand Øvrige Preben Susanne Årup M. Dybdal Jobstart Vikarkorpset Kasserer Marianne Rohde Jobstart Suppleanter Holger Sørensen Park og vej Sekretær Tove Høgedal Glyngøre Ældrecenter Sekretær Mona Leif Skov Berg Glyngøre Rådhusbetjent Ældrecenter Øvrige Doris Bisgaard Glyngøre Ældrecenter Øvrige Susanne M. Dybdal Vikarkorpset Suppleanter Holger Sørensen Park og vej Leif Berg Rådhusbetjent 13

14 GNIST [ personaleforening ] Skitur 2014 D stod 12 skientusiaster i Billund Lufthavn, klar til 3 dage på ski. Forventningerne var store selvom der var meldt mangel på sne. Men det viste sig at alle løjper var åbne og at sneen var ok. Vi havde 3 dage med flot solskins vejr, så frokosten blev nydt ude i det fri i ca m. højde. Der var ikke lige meget sne over det hele 3 fantastiske dage igen i Østrig, med høj stemning, masser af skiløb, røverhistorier, og god mad og vin. Desværre havde vi i år 2 uheld, ikke alvorligt men de fik dog spoleret noget af deres skiferie. Fin stil! I igloo Tiltrangt pause 14

15 [ personaleforening ] GNIST Skive Kommunes Personaleforening tilbyder tur til Bruxelles d Med afrejse fra Skive d kl. ca. 07:00 i moderne langtursbus med flysæder, aircondition, toilet m.m. går turen gennem Tyskland og videre til Bruxelles med forventet ankomst kl. ca hele dage i Bruxelles hvor derw er flere arr. Ture, bl.a. byrundtur med de største seværdigheder, besøg i Europa-Parlamentet, udflugt til Brügge (er optaget på UNESCO s liste over verdenskulturarv) hvor vi også besøger chokolademuseet. Der vil også blive tid til at disponere selv. Pris: kr. for medlemmer kr. for gæster. Hvis man ønsker eneværelse eller ikke kan blive placeret i dobbeltværelse: tillæg på 750 kr. I prisen er inkluderet: 4 x overnatning inkl. 4 x morgenmad 1 x aftenmad på udrejse Tilmelding kommer senere, så hold godt øje med personaleforenings hjemmeside Golftur til Skive Golfklub Fredag d. 9.maj 2014 kl er der golftur til Skive Golfklub. Arrangementet begynder med velkomst og orientering om dagens program i klubhuset ved træner Mads Iversen og evt. hjælpere fra golfklubben. Der serveres sandwich & kaffe ved arrangementets begyndelse, og efter instruktion på træningsbanen, indspils- og putting green, spilles der 3 huller fra begyndertee. Dagen afsluttes med buffet i klubhuset. Drikkevarer til buffeten er egenbetaling. Arrangementet er kun for medlemmer og koster 100 kr. Max 40 deltager. Tilmelding på nyt betalingssystem senere. 15

16 GNIST [ konkurrence ] Hvordan går det i 2014? Deltag i konkurrence. Tip 14 rigtige for 2014 Ja Nej 1 MUSIK Modtager Savage Rose Æresprisen til Danish Music Awards 2014? 2 Vil Skive Festival få flere betalende gæster i 2014 end de fik i 2013? 3 POLITIK Vil byrådet vedtage budget 2015 enstemmigt? 4 Vælger Helle Thorning-Schmidt at udskrive Folketingsvalg i 2014? 5 SAMFUND Vil vi opleve bankkrak i 2014? 6 7 Er antallet af ledige i Skive Kommune 31. oktober 2014 lavere end samme dag sidste år? Vil der inden 15. december 2014 være taget endelig beslutning om den stærkt omdiskuterede slagterigrund? 8 NATUR Vil der være oversvømmelser i Skive Kommune i 2014? 9 Vil vi opleve en hedebølge (over 24 grader) der varer i mere end fire dage? 10 Vil der i 2014 blive fanget en almindelig Havrude i Skive Fjord? 11 SPORT Vinder Caroline Wozniacki en Grand Slam-turnering i 2014? 12 Bliver Brasilien verdensmester i fodbold? 13 Lykkes det Skive at sikre sig oprykning til fodboldens 1. division til sommer? 14 Har Skive stadig både herre- og damehold i håndboldens fornemmeste række 15. december 2014? Navn: Ansættelsessted: Adresse: Mail-adresse: Telefonnummer: Send din udfyldte kupon til HR, Den Blå Diamant, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive, SENEST den 25. marts 2014 Siden kan også scannes ind og sendes elektronisk til Vi trækker lod blandt de rigtige (eller flest rigtige) besvarelser om et Skive City gavekort på 500 kr. Vinderen får direkte besked. 16

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen REJSEKATALOG 2014/2015 Handelsskolen Ud at rejse med HG På HG får du tilbud om at komme ud at rejse til forskellige lande i Europa. Mød elever fra andre lande! Det er fordi: Du udvikler dig meget som person

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Erhvervspraktik. UU Brønderslev

Erhvervspraktik. UU Brønderslev Erhvervspraktik INFORMATION TIL ELEVER, FORÆLDRE OG VIRKSOMHEDER 1 Information om erhvervspraktik Indholdsfortegnelse Formålet med praktikken... 3 Til eleven/forældrene... 3 Før praktikken... 3 Når du

Læs mere

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen Indledning 3 I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen 4 Brændende platform Vækst 6 Brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau 8 Brændende platform Sundhed og

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU om Meget mere Animation Læs mere Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU om Meget mere Animation Læs mere Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO LEN Læs mere om Meget mere Animation TILMELDING NU din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2014 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Forår 2014 Selvom Billedskolen nu er 15 år, så

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer. Årets Rusprogram. Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer. Årets Rusprogram. Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N 2013 Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer Årets Rusprogram Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N Velkomst fra tutorteamet Kære alle dejlige, nye studerende

Læs mere

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast 20 Indholdsfortegnelse Intro til aktiviter... 3 Madgruppe... 4 Sang og musik... 5 Nada... 6 PC-Kursus... 8 Maleværksted...

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Uddannelse STU

Særligt Tilrettelagt Uddannelse STU Særligt Tilrettelagt Uddannelse STU Erkende Vælge Handle CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup tilbyder den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) til unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Waw for en weekend lige ved og langt fra

Waw for en weekend lige ved og langt fra Waw for en weekend lige ved og langt fra Her kommer der lidt ord omkring vores weekend på Rømø hvor vi spillet slutspil om DM i år Som i nok ved så måtte vi desværre nøjes med sølv i denne sæson men f

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Fødevareforbundet NNF efter den 1. oktober 2013 Information til tillidsvalgte om fællesskabsløsninger indenfor faglige sagsbehandling,

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

De bedste billeder fra 2013

De bedste billeder fra 2013 3 1. å r g a n g - N R. 1-2 0 1 4 J a n u a r De bedste billeder fra 2013 Selfie uden Obama Lavuks tilbud Fritids- og ungdomsklubben Lavuk Voksenklubben Lavuk Pibergården Skolen på Borgervænget Kørselsændringer

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde...

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde... BO, BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE Beskæftigelse 103 Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel Et rigtigt arbejde... I Chaplins beskæftigelsestilbud er medarbejderne i front i den daglige drift. Her varetager

Læs mere

USB-en - Ungdomsuddannelse til unge med Særlige Behov

USB-en - Ungdomsuddannelse til unge med Særlige Behov USB-en - Ungdomsuddannelse til unge med Særlige Behov Ungdomsuddannelse til unge med behov for særlig støtte Pr. 1. august 2007 er der et lovkrav om, at alle kommuner skal tilbyde en ny ungdomsuddannelse

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad tid lukker museet i januar? 2. Hvad koster entreen for børn? 3. Hvor længe varer

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Referat fra forældremøde i Life Tour d. 29/4 2013 på Café Klare

Referat fra forældremøde i Life Tour d. 29/4 2013 på Café Klare Referat fra forældremøde i Life Tour d. 29/4 2013 på Café Klare 1. Velkomst 2. Valg af referent & ordstyrer Anja er referent og Elin er ordstyrer 3. Præsentation af nye forældre/ pårørende Præsentationsrunde

Læs mere

Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger

Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger Hvad du ønsker, skal du få... Velkommen til år 2020. I skal nu møde familien Jensen, der består af far Per, mor Ulla og deres to børn,

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Kildebjerget Tørring. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med botilbud. Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning

Kildebjerget Tørring. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med botilbud. Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Kildebjerget Tørring Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med botilbud Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Kildebjerget Tørring 2 KILDEBJERGET TØRRING unges springbræt

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle!

Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle! Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle! Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB INDHOLD Start din jobsøgning med at klarlæg dit/dine jobmål 3 Læg en plan 3 Her gik det særligt godt 3 Kom godt i gang med din ansøgning og CV 4 Dine faglige kompetencer

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Medlemstallet pr. 31.12.09 er vi på 316 medlemmer. Hvilket er meget flot.

Medlemstallet pr. 31.12.09 er vi på 316 medlemmer. Hvilket er meget flot. Forkvinde s årsberetning 2009 Vi havde haft generalforsamling den 16 april 2009 på Fredericiaskolen. Der kom desværre ikke ret mange til samlingen. De fleste var skoleelever, der kom. Vi var godt nok skuffet

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Nyhedsbrev. På vej mod en (næsten) printerfri Stab. Staben. og julefesten ramte Staben. Læs mere på næste side

Nyhedsbrev. På vej mod en (næsten) printerfri Stab. Staben. og julefesten ramte Staben. Læs mere på næste side Nyhedsbrev Nr. 16 11. december 2014: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse På vej mod en (næsten) printerfri Stab Læs mere på næste side Printerfri Stab Kursus i App Oprydning i Designer ESDH og julefesten ramte

Læs mere

Fra 40 til 11 og nu på vej op igen

Fra 40 til 11 og nu på vej op igen Fra 40 til 11 og nu på vej op igen Badmintonklubben i den lille sjællandske provinsby mistede først ¾-delen af alle sine ungdomsspillere efter den nye folkeskolelov. Men et gennemtænkt koncept præsenteret

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Inspirationspapir om visitation til virksomhedscentre. Beskæftigelsesregion

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Inspirationspapir om visitation til virksomhedscentre. Beskæftigelsesregion Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Inspirationspapir om visitation til virksomhedscentre Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Januar 2010 1 Visitation til virksomhedscentre En af de største

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Slut-rapport 1. aug. 2007 1.juli 2008 Indledning: Med støtte fra Det lokale Beskæftigelsesråd har UU Skive gennemført et projekt,

Læs mere

Møde i Handicaprådet. Handicaprådet. Dagsorden Referat

Møde i Handicaprådet. Handicaprådet. Dagsorden Referat Handicaprådet FREDERICIA X Mødedato: 2. februar 2017 Blad nr. 1 Mødested: Mødelokale 620, Rådhuset Mødetidspunkt: kl. 17-19 Møde i Handicaprådet Deltagere: Dorte S. Jensen, John Andreassen, Niklas Andersen,

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Brugerundersøgelse af 1. kontakt med borgeren på Kompetencecentret, 2013

Brugerundersøgelse af 1. kontakt med borgeren på Kompetencecentret, 2013 Brugerundersøgelse af 1. kontakt med borgeren på Kompetencecentret, 2013 Job LAB er valgt som eksponent for 1. gangs kontakten med borgeren på Kompetencecentret. Job LAB er et tre ugers indledende tilbud

Læs mere

Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord

Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord Generelle oplysninger Så er det tid til lidt nyt samt generelle oplysninger her fra klyngen. Først og fremmest er vi faldet rigtig godt til her på Katrinehaven,

Læs mere

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Forord Fokusgruppen for frivillighed og boligsocialt arbejde har som en af sine målsætninger at skabe et godt boligmiljø og sammenhængskraft i boligafdelingerne.

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Referat fra forældremøde d. 24/9-2013 kl. 19 på Cafe Klare. 3. Præsentation af nye forældre/ pårørende

Referat fra forældremøde d. 24/9-2013 kl. 19 på Cafe Klare. 3. Præsentation af nye forældre/ pårørende Referat fra forældremøde d. 24/9-2013 kl. 19 på Cafe Klare 1. Velkomst Rigtig flot fremmøde af forældre. 2. Valg af referent & ordstyrer Referent: Michelle, ordstyrer: Elin 3. Præsentation af nye forældre/

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Svære alkoholskader er ingen hindring for et bedre liv Vores mål er at hjælpe mennesker, der er svært alkoholskadede,

Læs mere

isi.dk Lev drømmen ISI Idrætsefterskole ISI.DK ISI Idrætsefterskole ISI Idrætshøjskole ISI.DK ISI Idrætshøjskole

isi.dk Lev drømmen ISI Idrætsefterskole ISI.DK ISI Idrætsefterskole ISI Idrætshøjskole ISI.DK ISI Idrætshøjskole isi.dk Lev drømmen ISI.DK ISI Idrætsefterskole Velkommen til en oplevelse for livet På ISI elsker vi idræt. Her har du chancen for at udvikle dig - som person og inden for den idræt, du brænder for. Rammerne

Læs mere

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

ELinie STU. estegnen Center for socialt samvær, job og udvikling. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

ELinie STU. estegnen Center for socialt samvær, job og udvikling. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse ELinie Unge der forventes at kunne klare job/beskæftigelse med lidt støtte JOB & AKTIVITETSCENTER estegnen Center for socialt samvær, job og udvikling Velkommen

Læs mere

ADHD-foreningens Frivilligpolitik

ADHD-foreningens Frivilligpolitik ADHD-foreningens Frivilligpolitik Velkommen her hos os I ADHD-foreningen er vi glade for, at du og de andre frivillige i foreningen har valgt at bruge jeres tid og kompetencer til at arbejde med ADHD-sagen

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015:

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: Galten Bibliotek Brug din iphone / ipad til Bibliotekets online tjenester Mandag d. 26. oktober kl. 11.00-12.30 Hørning Bibliotek Android tablet / smartphone

Læs mere