Fem skarpe til borgmesteren [ s. 3 ] Danmarks første gaslastbil [ s. 6 ] Støttecenter for voksne [ s. 9 ] Guld til brolægger [ s.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fem skarpe til borgmesteren [ s. 3 ] Danmarks første gaslastbil [ s. 6 ] Støttecenter for voksne [ s. 9 ] Guld til brolægger [ s."

Transkript

1 Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 1 februar 2014 ] Fem skarpe til borgmesteren [ s. 3 ] Skive Byråd 2014 Danmarks første gaslastbil [ s. 6 ] Støttecenter for voksne [ s. 9 ] Guld til brolægger [ s. 10 ]

2 GNIST [ leder ] Indhold Leder Af Per Mathiasen, kommunaldirektør Peder Christian Kirkegaard ny borgmester 3 Nyt byråd i arbejdstøjet Frivillighedscenter Skive er åbnet Ny HR-afdeling Vi skriver på livet løs Det nye byråd som blev valgt i november tiltrådte ved årsskiftet. Byrådet og udvalgene har holdt de første møder og det politiske arbejde er således godt i gang. Danmarks første gaslastbil Skærpet fokus på omplacering Reglerne for voksenuddannelsesstøtte (SVU) er ændret Uddannelse styrker projektstyring STU Skivefjord en særlig uddannelse for særlige unge Verdens bedste botilbud Vil du med på stafet-holdet? Guldvinder i Skills 2014 BOMI er en gave Jubilæer Kunstforeningen Sportsforeningen Personaleforeningen Tip en 14 er om Som altid når et nyt byråd starter, gøres der en særlig indsats for at komme godt i gang med arbejdet i udvalgene, og at sikre et godt samarbejde mellem byrådet og forvaltningen. Udvalgene arbejder på hver deres måde med at komme godt ind i politikområderne, og er også allerede godt i gang med at håndtere de mange forskellige politiske sager. Nyt politisk udvalg Det nye byråd har allerede i forbindelse med konstitueringen truffet beslutninger om, hvordan arbejdet skal organiseres og prioriteres. Det har bl.a. givet udslag i en lidt ændret udvalgsstruktur. Byrådet har 27 medlemmer, og er dermed lidt mindre end det tidligere, som havde 31. Det nye byråd har bl.a. dannet et nyt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg og har samtidig nedlagt det tidligere Turisme,- Erhvervs-, Klima- og Energiudvalg, i daglig tale TEKE-udvalget. Der er både erfarne politikere og helt nye ansigter i byrådet. Der er f.eks. nye personer på borgmester- og udvalgsposterne. Det giver en god dynamik i byrådet. Både nye og erfarne går ind i arbejdet med mål og ambitioner og med idéer og vilje til at arbejde for Skive Kommunes borgere og virksomheder. Økonomi, service og udvikling Byrådet interesserer sig naturligvis for, at kommunen leverer en god og effektiv service til egnens borgere. Byrådet har derfor fokus på udvikling af kommunens service og kvalitet generelt. Det er også byrådets rolle at tage stilling til kommunens overordnede økonomi. Byrådet har Per Mathiasen, kommunaldirektør derfor bl.a. valgt at fokusere på arbejdet med den økonomiske politik. Også dette byråd har et kraftigt fokus på vækst og udvikling af vores egn. Erhvervsudvikling, bosætning, turisme, markedsføring osv. er centrale emner. De senere år viser en nedgang i befolkningstallet, antallet af arbejdspladser er faldende og en række andre indikatorer peger den gale vej. Byrådet er meget opmærksomt på at arbejde med mulighederne for at vende denne udvikling til det positive. Derfor vil erhvervspolitik, bosætningspolitik og lignende emner også være højt på dagsordenen i Skive Kommune de kommende år. I forvaltningerne skaber det også forandring, at der kommer et nyt byråd. Nye samarbejdsrelationer til ikke mindst borgmester og udvalgsformænd skal etableres. Den ændrede udvalgsstruktur betyder, at der også skal etableres nye samarbejder og arbejdsgange internt og mellem forvaltningerne. Vores fornemmeste opgave i dette samarbejde er at finde løsninger, som understøtter byrådets politik, og sammen med byrådet at arbejde for en positiv udvikling for Skive Kommune. Udgivet af: Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive, tlf Redaktion: HR og Kommunikation Ansvarshavende: Kommunaldir. Per Mathiasen Layout: Udarbejdet ifølge Skive Kommunes designlinje Tryk og grafisk udarbejdelse: ArcoRounborg a/s Foto: Colourbox, Redaktionen og Skive Kommune, hvis ikke andet er nævnt. Forsiden: Fotos af Skive Kommune, Malene Brink, Energibyen, Skillsdenmark.dk Bladet Gnist udkommer fire gange årligt og uddeles til alle medarbejdere ved Skive Kommune. Oplag: stk. Næste nummer udkommer: maj 2014 Deadline næste nummer: 24. april 2014 Redaktionsgruppen: Bladets indhold besluttes af redaktionsgruppen. Oplysninger om redaktionsgruppen kan fås ved henvendelse til redaktør Malene Brink, tlf , Adgang til Intranettet hjemmefra: Adresse: Brugernavn: tjenestenummer f.eks. LA7777 Kode første gang: Skive123 (husk stort S) Adgang til sundhedsordning fysisk behandling: Brugernavn: tjenestenummer (uden nuller mellem bogstaver og tal) Kode: Skive 2

3 [ fem skarpe til borgmesteren ] GNIST Peder Christian Kirkegaard ny borgmester Peder Christian Kirkegaard 1) Du har været med i politik i 28 år og har siddet som viceborgmester i 20 år. Hvad betyder det for dig, at du nu indtager borgmesterstolen? - Det har aldrig været de store personlige ambitioner om at blive borgmester, der har drevet mig. Men jeg har været meget taknemlig og ydmyg over for, at mange igennem årene har vist tillid til mig og ment, jeg kunne bestride tillidsposter - herunder posten som borgmester. Selvfølgelig har jeg som politiker ønske om indflydelse og at være dagsordens-sættende, og som borgmester har jeg alt andet lige større muligheder for at påvirke og føre nogle af de politiske hjertesager ud i livet. Som ferieafløser har jeg nydt det tætte samarbejde, jeg har haft med kommunens medarbejdere, men som borgmester har jeg nu mulighed for at komme endnu tættere på og i mere direkte sparring med medarbejderne. Det glæder jeg mig til. 2) Hvilken forskel kommer det til at gøre for Skive Kommune, at du er blevet borgmester? Jeg har stor respekt for den måde, hvorpå Flemming Eskildsen har været borgmester, og for hans enestående evne til at samle byrådet. Jeg hverken kan eller skal gå i Flemmings fodspor. Jeg vil være den person, som jeg nu er, og vil i nogle sammenhænge gå andre og nye veje, og gøre de ting, jeg mener, kan sætte retningen for udvikling i Skive Kommune. 3) Hvilken forskel kommer det til at gøre for Skive Kommunes ansatte? - Jeg håber, at medarbejderne vil mærke, at vi i bedste Skive-ånd, dvs. i tillid og åbenhed, sammen kan skabe en endnu mere dynamisk organisation. Det er vigtigt for mig, at alle ved, at min dør står åben, og at enhver altid er velkommen til at komme og dele sine tanker med mig. Jeg tror på, at den fælles innovation opstår ved, at der er højt til loftet, og at alle fra kommunaldirektør og til den enkelte medarbejder i institutionerne kan bidrage med nye ideer til, hvordan vi kan udvikle den gode service, vi leverer. Og at vi alle, såvel politikere i byrådet som ansatte, er drevet af, at vi vil det bedste for Skive Kommune. 4) Hvad ser du som værende den vigtigste sag i Skive Kommune de kommende 4 år? - At vi sammen med erhvervslivet og interesseorganisationerne finder de kræfter, der skal til for at styrke erhvervsudviklingen og skabe flere arbejdspladser på Skiveegnen, så vi kan standse nedgangen i befolkningstallet. Jeg mener, de to ting hænger sammen, fordi det at have et job, eller udsigten til et job og en karriere, betyder meget for, hvor en familie vælger at bosætte sig. Statistikken viser, at det især er i 3. kvartal, der sker en fraflytning fra Skive, dér hvor de unge skal ud at have sig en uddannelse. Vi skal vise de unge, at der er gode og spændende karrieremuligheder på Skiveegnen at vende tilbage til. Sammen med vores lokale virksomheder og Aalborg Universitet arbejder vi på at gøre det attraktivt for de studerende at gennemføre en praktikperiode i Skive. Dels vil de unge opleve, at Skives virksomheder kan give dem spændende jobmuligheder, og dels vil virksomhederne få tilført nyeste viden fra universitetsmiljøet. Begge dele er vigtige redskaber, som kan hjælpe med at kickstarte den lokale vækst. 5) Hvad er det vigtigste mål, du vil nå de kommende 4 år? - Om fire år vil jeg gerne kunne sige, at vi sammen med virksomhederne, vidensinstitutionerne og interesseorganisationerne har skabt flere arbejdspladser, og at vi har reduceret tilbagegangen i befolkningstallet. Jeg tør ikke love, at vi får fremgang, men vi skal kunne sige til os selv, at vi har gjort alt, hvad der er muligt. Vi er jo oppe imod en kæmpe national og international tendens, hvor der er massiv vandring mod de store byer, og der er mange, der siger, at man ikke kan gøre noget ved det. Men vi skal ikke bøje hovedet, vi skal trodse forskernes prognoser og vise, at vi kan. Vi skal gøre det sammen, og jeg vil gerne opfordre alle ca medarbejdere i Skive Kommune til at hjælpe med indsatsen ved at fungere som de gode ambassadører for vores egn og kommune. /bbah 3

4 GNIST [ Udviklingsstrategi: Frivilligt arbejde ] Frivillighedscenter Skive er åbnet Frivillighedscentret arbejder med socialt frivilligt arbejde. Centret formidler, matcher og guider frivillige, frivillige foreninger og de borgere, der ønsker hjælp af frivillige. Lis Torp er leder af Frivillighedscenteret for frivilligt socialt arbejde. På åbningsdagen, da hun bød velkommen til alle, var hun overvældet og meget glad for, at så mange mennesker var mødt op. Den store sal på Møllegården var fyldt til sidste plads. Og de mange gæster blev blandt andet underholdt af Mølleorkestret. "I love coffee, I love tea" I love coffee, I love tea, sådan lød omkvædet i The Java Jive, som var én af de sange, Skive Gymnasiums kor optrådte med. Kaffe, te og kage var der også masser af på åbningsdagen, og mon ikke kaffe og te bliver noget, de mange frivillige vil nyde sammen med borgere fremover. Borgmester Peder Christian Kirkegaard udtrykte stor tilfredshed og glæde for, at Frivillighedscentret nu er en realitet og kan danne base for det frivillige sociale arbejde. Et frivilligt arbejde af stor værdi, og som skaber gensidig glæde både for dem, der yder den frivillige indsats, og de ældre, handicappede eller sygdomsramte der modtager indsatsen, sagde borgmesteren blandt andet. Læs mere om Frivillighedscentret på skive.dk > Om kommunen Frivillighedscentret har kontorer og mødelokaler på balkonen på Møllestien. 4

5 [ kort nyt ] GNIST Ny HR-afdeling Siden nytår er HR-området samlet i én afdeling med det korte og præcise navn 'HR', ved en fusion af afdelingerne 'Løn og Personale' og 'HR og Kommunikation'. Medarbejderne i den nye afdeling er heldigvis de samme gode sagsbehandlere og konsulenter, som befolkede de to 'gamle' afdelinger, så du kan fortsat trygt henvende dig til de personer, du plejer! HR er, sammen med Økonomi, Indkøb, IT samt Markedsføring og Erhvervsudvikling, en af stabene under vicekommunaldirektøren. Der er 20 medarbejdere i afdelingen, som er placeret i Den Blå Diamant i Skive. HR har ansvaret for udbetaling af løn mv. til alle kommunens medarbejdere, samt rådgivning i spørgsmål om løn- og personaleforhold. Afdelingen rådgiver ledere og medarbejdere ved fortolkningsspørgsmål og i svære personalesager, laver ansættelses- og afskedigelsesbreve og står for en række administrative funktioner på personaleområdet. Afdelingen arbejder også med andre typer HR-opgaver, bl.a. MEDorganisationen, sundhedsordningen, trivselsmålinger, lederudvikling og intern kommunikation, herunder intranettet og Gnist. HR-chefen er sekretær i direktion, Hoved-MED og flere andre interne udvalg. Desuden er afdelingen projektledere på skiftende interne udviklingsprojekter forankret i direktionen og i MED. /rila HR-Rådgivning og forhandling HR HR-Løn HR-Udvikling og kommunikation Vi skriver på livet løs Alle redaktører i det nye skive.dk har været på kursus, og derfor er det nu tid til, at indholdet til siden for alvor skal skrives kolleger sidder i øjeblikket og skriver nye tekster eller flytter tekster, retter sider og kigger på, hvad der skal og ikke skal med over på den nye skive.dk fra den nuværende skive.dk. Målet er, at borgerne i størst mulig omfang skal kunne servicere sig selv og helst meget mere, end de gør i dag. Mange af siderne kommer til at henvise til borger.dk, selvbetjeningsløsninger og gør-det-selv vejledninger. Den nye hjemmeside kan bruges fra både pc, tablets og smartphones. Deltagerne, der var på redaktørkursus i januar, vurderer, at de kommer til at arbejde med den nye hjemmeside helt op til den 1. april 2014, hvor siden går i luften. Der er ting, der skal skrives om, og så skal det hele lægges op på hjemmesiden. Noget er selvfølgelig nemmere end andet, men det kommer helt sikkert til at tage en del tid, fortæller Pernille Elbrønd fra Kultur- og Familieforvaltningen. /camu Sådan skriver du til nettet 1. Start med konklusionen/budskabet - og svar på modtagerens spørgsmål i den rigtige rækkefølge 2. Skriv aktivt - ikke passivt 3. Skriv konkret - ikke abstrakt 4. Hold et gennemsnit på højst ord pr. sætning 5. Et budskab pr. sætning 6. Undgå så vidt muligt fagsprog 7. Undgå tvetydige ord 8. Undgå lange ord, forkortelser, fagord der ikke forklares 9. Husk at linke. Lad link-tekster være dækkende 10. Du frem for man (det øger relevansen) 11. Hold sproget præcist, enkelt og korrekt 5

6 GNIST [ kort nyt ] Danmarks første gaslastbil Skive Kommune satser hårdt på at blive co²-neutral i Gas- og elbiler er et vigtig skridt i den retning. På sigt vil det nemlig være den co²-neutrale biogas, der skal tankes i gasbiler, -lastbiler og -busser. Den første danske lastbil på gas er nu trillet ud på vejene i Skive Kommune. Det er Park og Vej, der har fået den 12 tons tunge gaslastbil, som blandt andet skal bruges til at køre med sand. Indkøbsafdelingen arbejder i øjeblikket på et udbud for gasbusser og gasbiler. Desuden arbejder Energibyen på at anskaffe elbiler. Elbilerne skal indgå i den bilpark som kommunens medarbejdere kan køre i, i forbindelse med arbejdsopgaver. Uden for normal arbejdstid er det meningen, at elbilerne skal fungere som delebiler, således at borgere kan booke og leje en bil for en aften eller weekend. /mabr Udover gaslastbilen har Park og Vej også fået en varebil på gas. I forvejen har Skive Kommune otte personbiler, der kører på gas. Skærpet fokus på omplacering Skive Kommune ønsker, i det omfang det er muligt, at give fastansatte medarbejdere, som opsiges pga. reduktioner eller omstruktureringer, mulighed for at blive omplaceret til andre stillinger i kommunen. Derfor skal den enkelte leder allerede inden afskedigelse undersøge om det er muligt at omplacere de medarbejdere, som påtænkes afskediget, enten på arbejdspladsen, indenfor sektorområdet, eller et andet sted i kommunen. Det sker bl.a. ved at lederen sender en mail rundt til alle ledere i Lederforum. Som noget nyt har Hoved-MED besluttet, at der desuden skal være en omplaceringspulje, hvor afskedigede medarbejdere, som ønsker det, kan få placeret deres cv. Muligheden for omplacering skal således også løbende undersøges i hele opsigelsesperioden, indtil medarbejderen fratræder eller finder andet arbejde. Cv et lægges på en sag, som kun ledere i Lederforum har adgang til. Alle ledere, som har en ledig stilling, har pligt til at undersøge, om der er medarbejdere i omplaceringspuljen, som kan komme i betragtning til stillingen, inden den slås op. /rila Yderligere information på intranettet under Løn og Personale > Afsked > Reduktioner og omstruktureringer. 6

7 [ kort nyt ] GNIST Reglerne for voksenuddannelsesstøtte (SVU) er ændret Der er gennemført en målretning af Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU), som medfører, at støtten udelukkende går til personer uden en videregående uddannelse, personer med en kort videregående uddannelse (KVU) samt personer med en forældet uddannelse. Målretningen vil ramme dig, hvis du i forvejen har en mellemlang- eller langvideregående uddannelse, som du bruger. Ændringerne vil medføre, at du ikke længere vil kunne få bevilliget SVU efter den 1. februar Ændringerne i reglerne om SVU er kommet i forbindelse med Regeringens Finanslov SVU ydede økonomisk støtte til beskæftigede voksne, der tog en uddannelse på videregående niveau, som fx videregående voksenuddannelse, diplom- og masteruddannelser. /bill Uddannelse styrker projektstyring I efteråret gennemførte det første hold af medarbejdere fra Skive Kommune et uddannelsesforløb i projektstyring på Erhvervsakademi Dania. Forløbet var en del af akademiuddannelsen og forventes at blive en fast del af Skive Kommunes uddannelsesudbud fremover. I store dele af den kommunale organisation er projektarbejde en væsentlig del af dagligdagen. Når projekter skal gennemføres, er der mange bolde at holde i luften, og det er vigtigt at være klædt godt på til rollen som både projektleder og projektdeltager. På den baggrund har Skive Kommune indgået samarbejde med Erhvervsakademi Dania om at udbyde faget Projektstyring i praksis som en fast del af kommunens uddannelsestilbud. - Det er vigtigt, at vi på tværs af både afdelinger og forvaltninger har et godt projektsamarbejde. Projektstyringskurset er med til at etablere et fælles fundament for arbejdet og opbygge værdifuld fælles viden om projektarbejdsformen og de redskaber, der knytter sig til den. Jeg er sikker på, at dette uddannelsestilbud giver organisationen et vigtigt løft hvad angår projektarbejdsformen, og med den positive modtagelse som kurset har fået hos deltagerne, er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at det bidrager med væsentlig viden og på sigt en endnu bedre opgaveløsning i vores organisation, siger HR-chef Ricki Laursen, Skive Kommune. Uddannelsen er teoretisk funderet, men undervisningen er meget praksisorienteret, og der lægges vægt på at giver deltagerne indsigt i mange projektværktøjer og metoder. På den måde klædes projektledere og deltagere på til at skabe overblik over blandt andet interessenter, planlægning, kvalitetskrav, mål og økonomi. Uddannelsesforløbet varer syv dage og afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af en kort skriftlig synopsis. Det næste uddannelsesforløb ligger fra den 1. april til den 22. maj, og der er frist for tilmelding den 10. marts. Deltagelse koster kr. og inkluderer forplejning. Uddannelsen finansieres af decentrale uddannelsesmidler. /trih 7

8 GNIST [ STU-Skivefjord ] STU Skivefjord en særlig uddannelse for særlige unge STU Skivefjord er et tilbud til unge i Skive Kommune, som ikke har mulighed for at gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse. På Krop & kunstlinjen tager undervisningen sit udgangspunkt i musik, drama, billedkunst, f.eks. graffiti-kunst, mulitimedie, foto, film mv. En gang om året deltager STU Skivefjord i Specialskolernes Landsidrætsstævne. Her får de unge mulighed for at deltage i svømning, hockey eller udvalgte atletikdiscipliner. Men stævnet handler ikke kun om idræt. Unge fra hele landet får her mulighed for at knytte bånd til andre ligesindede. STU-elever fra STU-avisens redaktion. Tekst og foto af STU personale og elever (forkortet af red.) STU står for Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole og Social- og Sundhedsskolen på Arvikavej i Skive ligger STU Skivefjord, en ungdomsuddannelse, der på mange måder adskiller sig fra sine naboer, men som samtidigt har det til fælles, at den er for unge med drømme og ønsker for fremtiden, hvad angår job, bolig, kærlighed, fritid, familie og venner. STU Skivefjord er Skive Kommunes tilbud til unge under 25 år, som ikke har mulighed for at gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse. Uddannelsen henvender sig til unge med generelle indlæringsvanskeligheder, sent udviklede, autister og andre unge med vanskeligheder, som har brug for STU. Kurser og eksamen Der er ingen eksamen, som på andre ungdomsuddannelser, men det er muligt at deltage i kursus- og praktikforløb, som klæder de unge på til at være en del af arbejdsmarkedet. Ved uddannelsens afslutning er der lavet bindende aftale om beskæftigelse og bo-situation for den enkelte elev. For nogle unge venter et job på særlige vilkår på det ordinære arbejdsmarked eller beskæftigelse på et af kommunens tilbud på Skovly, Magneten eller Idavang. For enkelte elever kan der være tale om mere uddannelse. STU-Fritid For unge, som har brug for et særligt tilbud i fritiden, er det muligt at deltage i aktiviteter dagligt frem til kl Her er det muligt at være sammen med kammerater, lave mad, tage på udflugter, spille spil, lave musik, tegne/male og deltage i idræt udendørs og i vores gymnastiksal. STU Fritid deltager en gang om året i musikfestivalen Sølund. Læring for livet For at skabe den bedste motivation for læring, er det vigtigt, at undervisningen rammer den enkelte elevs interessefelt. Derfor tilbyder STU Skivefjord i øjeblikket undervisning på fire linjehold: Krop & kunst, Køkkenlinjen, Grøn værkstedslinje og Kommunikationslinje. Eleverne vælger linje for en periode på mindst et år ad gangen. På alle fire linjer er det muligt for de unge at arbejde med dansk, regning, kommunikation, samfundsforhold, selvstændig livsførelse, økonomi, boligforhold og husholdning. Kompetencebevis Efter gennemført uddannelse får eleverne et kompetencebevis, som uddeles ved den årlige dimissionsfest. Fakta STU-uddannelsen tilbydes efter Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, fra august STU Skivefjord modtager elever fra Skive Kommune og omkringliggende kommuner, bl.a. fra Morsø og Holstebro. Visitation til STU Skivefjord sker gennem elevens UU-vejleder fra hjemkommunen. Uddannelsen er treårig, og det ugentlige antal lektioner er elever går pt. på STU-Skivefjord. STU Skivefjord deler ledelse og bygninger med CKU Skive/Viborg. 8

9 [ feldinghus ] GNIST Verdens bedste botilbud Sådan beskriver Bo Jan Olesen uden tøven Feldinghus, som han har været tilknyttet siden botilbuddet blev etableret i slutningen af 1990 erne. I en lang periode har han holdt pause fra Feldinghus, men finder en ro og tryghed på stedet, som betyder, at hverdagen fungerer. Tekst og foto af konsulent Malene Brink, HR Bo lider af angst og paranoia. Nogle perioder er selvfølgelig bedre end andre. - Når jeg bliver særligt udfordret, så har jeg brug for Støttecentret på Feldinghus, fortæller Bo Jan Olsen, som er musiker og billedkunstner. Unge i botræning Feldinghus er delt i to teams. Det ene team arbejder i et botilbud for visiterede unge i alderen år. Botilbuddet har otte lejligheder, hvor de unge har hver deres lejlighed og deler fællesrum til f.eks. fritidsaktiviteter, madlavning og møder. - De unge i tilbuddet har deres helt individuelle handleplan. Nogle skal træne det at være social. Andre har måske brug for at arbejde med forståelse for hinandens situation, siger ergoterapeut Vibeke Bilstrup Jensen fra ungeteamet, og Winnie Dalgaard, ergoterapeut supplerer: - Vi oplever, at de unge inviterer hinanden ind i deres lejligheder, og de får en indsigt i forskellighed og udvikler tolerancer. Mens de unge er i botilbuddet kan det være, at de skal arbejde med botræning f.eks. stå op om morgenen, købe ind, lave mad, gøre rent osv. Andre har brug for forståelse af, hvordan styrer man sin økonomi, hvordan fungerer samfundet, uddannelsessystemet, kontakt til sagsbehandlere og meget andet. Typisk bor de unge mennesker på Feldinghus to-tre år, så har de lært det, de kan lære her, og udviklet sig så de er klar til komme videre. Måske videre til egen bolig og job/uddannelse, typisk visiteres de til et andet tilbud med mindre støtte. Støttecenter for voksne Bo startede oprindelig i ungeteamet, og efter at have prøvet at være helt på egen hånd i en del år, er han nu tilbage og får støtte fra Støttecenter-teamet. - Jeg fungerer allerbedst, når jeg bor her og kan komme i centret, smiler Bo og siger videre; - det er verdens bedste botilbud, og jeg kan slet ikke undvære at få de ugentlige støttende samtaler, aktiviteterne sammen med de andre beboere og hele tiden vide, at jeg har nogen at snakke med, når angsten kommer. Borgerne, der er tilknyttet støttecentret, er visiteret til tilbuddet. Nogle borgere bor i en af lejlighederne, der hører under Feldinghus, andre bor i egen bolig og kommer i støttecentret og/eller får støttebesøg hjemme. - Her bliver jeg inddraget i måden, der arbejdes på, f.eks. har jeg fået undervisning i Recovery og hele tankegangen om menneskers grundbehov (se GNIST nr , red.), siger Bo. - Gennem undervisning af beboerne i tankegangen, opnår vi et fælles sprog blandt beboere og personalet. Med et fælles sprog har vi lettere ved hurtigt at koble os på de samme tankegange om, Fra venstre: Bo Jan Olesen, musiker, billedkunstner og bruger af Feldinghus, Benny Petersen, pædagog, leder af Feldinghus Peter Poulsen, Lise-Lotte Svendsen, social- og sundhedsassistent, Lis Nielsen, social- og sundhedsassistent, og Vibeke Bilstrup Jensen, ergoterapeut. Fakta Feldinghus ligger på Aage Nielsensvej i Skive, og er et socialpsykiatrisk døgntilbud for mennesker med en sindslidelse eller en psykisk sårbarhed borgere er visiteret til Feldinghus ad gangen. Udover lederen er der 20 fastansatte social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, ergoterapeuter, pædagoger og kontorassistenter. Medarbejderne er utrolig glade for deres arbejdsplads, hvilket den seneste trivselsmåling er et synligt bevis på. Følg Feldinghus på deres facebook side: Feldinghussocialpsykiatri. Bo Jan Olesen: Jeg bliver på Feldinghus, i hvert fald så længe jeg har brug for det. at alle mennesker har fire grundbehov. Vi møder beboerne med respekt for deres aktuelle behov og deres eksistentielle situation, med andre ord der hvor de er. Det kan være behov for fælleskab, eller behov for at udfordre sine kompetencer, så starter samtalen der, og både beboer og medarbejder ved, hvad kernen i samtalen er, og kan finde frem til den støtte, der er brug for, siger Lis Nielsen, social- og sundhedsassistent i Støttecentret. - Det er også noget af det, jeg er rigtig glad for her. Og det har betydet, at jeg har udviklet mig meget, siger Bo og tilføjer; - Jeg bliver her på Feldinghus - i hvert fald så længe jeg har brug for det. 9

10 GNIST [ kort nyt ] Vil du med på stafet-holdet? Skive Kommunes medarbejdere deltager i Stafet for livet En gruppe medarbejdere har taget initiativ til, at Skive Kommune som arbejdsplads deltager i Stafet for livet. Stafet for livet er en international stafet og en årligt tilbagevendende event i Skive, hvor lokale foreninger og arbejdspladser sætter fokus på livet og sundheden sammen med Kræftens Bekæmpelse Stafet for livet er en 24-timers event fra lørdag den 31. maj kl. 12 til søndag den 1. juni kl. 12. Tilmelding Tilmelding sker direkte på Stafet for livets hjemmeside, hvor du også betaler 100 kr. for deltagelse. HUSK at vælge SKIVE KOMMUNE holdet. Se mere på intranettet. Kontaktpersoner er: Marlene Pinholt for Dagtilbudsområdet Lilian Faarkrog-Søgaard for Skoleområdet Bente Søballe for Social- og Ældreområdet Teia Melvej Stennevad for Teknisk Forvaltning Stine Christensen Mark for Arbejdsmarkedsområdet Anette Vernegaard Andersen for Stabene og øvrige Yderligere spørgsmål Læs på intranettet og Guldvinder i Skills 2014 Brolæggerelev Mathias Nørgård Jensen blev guldvinder til DM i Skills 2014 i faget brolægning. I konkurrencen, der er for hold af to personer, deltog Mathias sammen med Dennis Breinholm Laursen fra Bramming. Udvælgelsen af deltagere til konkurrencen foregår ved, at underviseren på Learnmark Horsens (som er den skole, hvor Mathias har sine obligatoriske skoleophold) udvælger de to elever, som rent fagligt leverer arbejde af meget høj kvalitet. Disse to elever konkurrerer så til DM mod elevhold fra andre tekniske skoler. Mathias er til daglig brolæggerelev på entreprenørgården under Park og Vej, og er til daglig i et team på i alt fire medarbejdere. - Teamet løser opgaver af høj kvalitet, og vi er i afdelingen selvfølgelig stolte over Mathias præsentation til DM i Skills, som for mig cementerer, at kvalitet, faglig performance, og ikke mindst udvikling/intern sparring er parametre, som alle aktivt tager del i. Herfra skal lyde et stort tillykke med sejren, siger Tom Pedersen, formand i Park og Vej. I alt blev der konkurreret i 29 Skills, der er så forskellige som eksempelvis slagter, konditor, kosmetiker, tækkemand, flisemurer, detailhandel og socialog sundhedsassistent. /Mabr Mathias Nørgård Jensen er brolægger elev i Park og Vej. Til konkurrencen dannede han makkerpar med Dennis Breinholm Laursen som er brolæggerelev i Bramming. Begge elever gennemfører deres skoleophold på Learnmark Horsens. Foto: skillsdenmark.dk/ presse. Dennis Breinholm Laursen og Mathias Nørgård Jensen (i midten) fik overrakt den fornemme pris af undervisningsminister Christine Antorini. Foto: skillsdenmark.dk/presse. 10

11 [ kort nyt ] GNIST BOMI er en gave For Belinda Niemann havde BOMI altid været et sted, der var omgærdet af rygter og mystik. Men da hun selv fik brug for det, var BOMI der til at hjælpe hende. Tekst af journalistpraktikant Camilla Mulvad Svendsson, Markedsføring og Erhvervsudvikling. Foto: Privat. - BOMI får simpelthen ikke den ros, de fortjener. Så kort kan Belinda Niemann sammenfatte sin mening om medarbejderne på BOMI. Hun har altid kun hørt negative ting om stedet, men efter hendes egen fem-ugers afklaring, har hun kun positive og rosende ord tilovers. BOMI hjalp nemlig Belinda, da hun havde mest brug for det. I slutningen af 2012 blev hun sygemeldt med en arbejdsskade fra drømmejobbet som socialpædagog på Skovly, og i lidt under et halvt år var hun skiftevis sygemeldt og på arbejde, til hun blev fyret den 1. april Arbejdsskaden satte sig simpelthen på mig. Jeg fik et piskesmæld, hvilket er meget smertefuldt, og derfor er jeg påvirket kognitivt. Jeg kan for eksempel ikke overskue at tælle, hvor mange, der er i et lokale, for jeg glemmer, hvor jeg startede. Det var ikke muligt for mig at være det samme for borgerne på Skovly, som jeg var før. Det er virkelig ærgerligt, for jeg elskede det job, siger Belinda. Efterfølgende fik Belinda psykologhjælp gennem sundhedsordningen, og da hun var klar til det, startede hun op med en enkelt gangs undervisning om ugen på Center for Kommunikation og Undervisning (CKU). I dag er hun trappet op til to gange om ugen. Belinda Niemann Lykkelig for mulighed for afklaring på BOMI Derudover fik Belinda muligheden for at få fem ugers afklaring på BOMI i oktober og november sidste år. I dag er hun lykkelig for, at hun fik den mulighed. - Alle dem, der er der, er i samme båd, så der bliver ikke kigget skævt til nogen. Samtidig kan man bare mærke, at personalet virkelig vil brugerne, og at de er rustede til de udfordringer, brugerne kan give dem, fortæller Belinda. For Belinda har det været godt med en oplevelse af at være et sted, hvor hun følte, at hun kunne være sig selv, og hvor hun kunne lægge sig og hvile, hvis hun havde brug for det. - Og så er det jo superfedt at føle, at man bidrager til noget, for der er brug for alle på BOMI. Alt arbejde bliver værdsat, også selvom man måske ikke får lavet lige meget hver dag. Og kort sagt er det jo vigtigt for alle at føle sig værdsat, slutter Belinda. Jubilarer 25-års jubilæum Anny M. Torp, Roslev Ældrecenter, 5. december, 2013 Charlotte H. Søgaard, Roslev Skole, 1. januar 2014 Søren T. Sørensen, Plan og Byg, 1. februar 2014 Pia H. Christensen, Ældreservice Område Nord, 1. januar 2014 Agnes L. Nissen, Fur Ældrecenter, 1. januar 2014 Inger Troelsen, Gammelgaard, 1. januar 2014 Vibeke M. Christensen, Gammelgaard, 11. januar 2014 Pia H. Nielsen, Roslev SFO, 1. februar 2014 Lone D. Lunddorf, Troldegården, 8. februar

12 GNIST [ kunstforeningen ] Udstilling i februar og marts måned: Malerier lavet af 12 lokale kunstnere. Billederne er indkøbt af Lions Club, og udstillingen i Skive Kommunes Kunstforening er bare ét sted ud af flere på lokale virksomheder/arbejdspladser. Efterfølgende vil Lions sælge billederne på auktion i forbindelse med Skive by Night i maj måned. Velkomstgave til nye medlemmer Lions Club har fået lavet en kunstkalender med billederne af de 12 kunstnere. Kalenderen er velkomstgave til nye medlemmer i Kunstforeningen i år, men kan også købes af ikke medlemmer ved henvendelse til Helle Madsen. Bestyrelsen Navn: Arbejdsplads: Formand: Helle Madsen Dagtilbud Næstformand: Tine Agerskov Sygedagpenge Kasserer: Preben Ravn Christensen Dagtilbud Medlem: Inge-Bente M. Krogh Sygedagpenge Medlem: Bente Jeppesen Familiesektion Medlem Solvejg Brader Familiesektion Medlem: Anne Funch Skoleafdelingen [ sportsforening ] SPORTSFORENINGENS KALENDER 15. november 2013: Den 6. februar 2013 afholdt Sportsforeningen generalforsamling. Bestyrelsen vil herefter planlægge de kommende aktiviteter. Facebook Sportsforeningen er gået på Facebook. Søg på KSF-Skive og anmod om optagelse. Bestyrelsesposter Navn Telefon Arbejdsplads Formand Jes Strickertson It-afdelingen Næstformand Charlotte Buur Sabroegaarden Kasserer Jens Dalby Teknisk Forvaltning Sekretær Claus Hansen Skive Vand Øvrige Ellen Andersen Dagplejen 12

13 [ personaleforening ] GNIST Personaleforeningens nye bookingsystem er en realitet Fra 1/ vil alle tilmeldinger og betalinger til arrangementer foregå via hjemmesiden. Dine forberedelser hertil er: Find dit medarbejdernummer på din lønseddel. Det vil du altid skulle bruge for at kunne logge ind. Du får en engangskode til systemet, som du bliver bedt om at lave om ved første login. Det vil være en rigtig god ide at indsætte mail adresse, da der indimellem vil blive sendt mails rundt til medlemmer, ex. reminder, flere pladser til et givent arrangement mv. Du vil kunne se mere på hjemmesiden PERSONALEFORENINgENS KALENDER MArts: APRIL: MAJ: Juni: September: December: Torsdag d : Generalforsamling kl på Skive Rådhus med spisning umiddelbart efter. Tilmelding til spisning senest d på eller på HUSK at oplyse fødselsdatoen! Salg af billetter til Jesperhus. Flere oplysninger senere på Golf på Skive golfbane Tur på travbanen Lørdag d : Personalefest i Skive Teater Fra d. 14. til d : tur til Bruxelles Juletur til Spøttrup Borg Husk at tjekke hjemmesiden på Personaleforeningens bestyrelses 2013/2014 poster Navn Her KAN Du Se personaleforeningens Telefon KOMMeNDe ArrANGeMeNTer. Arbejdsplads Formand Hanne Mark Økonomisk sekretariat Næstformand Preben Årup Jobstart Kasserer Marianne Rohde Jobstart PERSONALEFORENINgENS BESTyRELSE Sekretær Tove Høgedal Glyngøre Ældrecenter Sekretær post Mona Skov NAvN Glyngøre Ældrecenter TelefON ArBejDSplADS Øvrige Formand Doris Bisgaard Hanne Mark Glyngøre Ældrecenter Økonomisk sekretariat Næstformand Øvrige Preben Susanne Årup M. Dybdal Jobstart Vikarkorpset Kasserer Marianne Rohde Jobstart Suppleanter Holger Sørensen Park og vej Sekretær Tove Høgedal Glyngøre Ældrecenter Sekretær Mona Leif Skov Berg Glyngøre Rådhusbetjent Ældrecenter Øvrige Doris Bisgaard Glyngøre Ældrecenter Øvrige Susanne M. Dybdal Vikarkorpset Suppleanter Holger Sørensen Park og vej Leif Berg Rådhusbetjent 13

14 GNIST [ personaleforening ] Skitur 2014 D stod 12 skientusiaster i Billund Lufthavn, klar til 3 dage på ski. Forventningerne var store selvom der var meldt mangel på sne. Men det viste sig at alle løjper var åbne og at sneen var ok. Vi havde 3 dage med flot solskins vejr, så frokosten blev nydt ude i det fri i ca m. højde. Der var ikke lige meget sne over det hele 3 fantastiske dage igen i Østrig, med høj stemning, masser af skiløb, røverhistorier, og god mad og vin. Desværre havde vi i år 2 uheld, ikke alvorligt men de fik dog spoleret noget af deres skiferie. Fin stil! I igloo Tiltrangt pause 14

15 [ personaleforening ] GNIST Skive Kommunes Personaleforening tilbyder tur til Bruxelles d Med afrejse fra Skive d kl. ca. 07:00 i moderne langtursbus med flysæder, aircondition, toilet m.m. går turen gennem Tyskland og videre til Bruxelles med forventet ankomst kl. ca hele dage i Bruxelles hvor derw er flere arr. Ture, bl.a. byrundtur med de største seværdigheder, besøg i Europa-Parlamentet, udflugt til Brügge (er optaget på UNESCO s liste over verdenskulturarv) hvor vi også besøger chokolademuseet. Der vil også blive tid til at disponere selv. Pris: kr. for medlemmer kr. for gæster. Hvis man ønsker eneværelse eller ikke kan blive placeret i dobbeltværelse: tillæg på 750 kr. I prisen er inkluderet: 4 x overnatning inkl. 4 x morgenmad 1 x aftenmad på udrejse Tilmelding kommer senere, så hold godt øje med personaleforenings hjemmeside Golftur til Skive Golfklub Fredag d. 9.maj 2014 kl er der golftur til Skive Golfklub. Arrangementet begynder med velkomst og orientering om dagens program i klubhuset ved træner Mads Iversen og evt. hjælpere fra golfklubben. Der serveres sandwich & kaffe ved arrangementets begyndelse, og efter instruktion på træningsbanen, indspils- og putting green, spilles der 3 huller fra begyndertee. Dagen afsluttes med buffet i klubhuset. Drikkevarer til buffeten er egenbetaling. Arrangementet er kun for medlemmer og koster 100 kr. Max 40 deltager. Tilmelding på nyt betalingssystem senere. 15

16 GNIST [ konkurrence ] Hvordan går det i 2014? Deltag i konkurrence. Tip 14 rigtige for 2014 Ja Nej 1 MUSIK Modtager Savage Rose Æresprisen til Danish Music Awards 2014? 2 Vil Skive Festival få flere betalende gæster i 2014 end de fik i 2013? 3 POLITIK Vil byrådet vedtage budget 2015 enstemmigt? 4 Vælger Helle Thorning-Schmidt at udskrive Folketingsvalg i 2014? 5 SAMFUND Vil vi opleve bankkrak i 2014? 6 7 Er antallet af ledige i Skive Kommune 31. oktober 2014 lavere end samme dag sidste år? Vil der inden 15. december 2014 være taget endelig beslutning om den stærkt omdiskuterede slagterigrund? 8 NATUR Vil der være oversvømmelser i Skive Kommune i 2014? 9 Vil vi opleve en hedebølge (over 24 grader) der varer i mere end fire dage? 10 Vil der i 2014 blive fanget en almindelig Havrude i Skive Fjord? 11 SPORT Vinder Caroline Wozniacki en Grand Slam-turnering i 2014? 12 Bliver Brasilien verdensmester i fodbold? 13 Lykkes det Skive at sikre sig oprykning til fodboldens 1. division til sommer? 14 Har Skive stadig både herre- og damehold i håndboldens fornemmeste række 15. december 2014? Navn: Ansættelsessted: Adresse: Mail-adresse: Telefonnummer: Send din udfyldte kupon til HR, Den Blå Diamant, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive, SENEST den 25. marts 2014 Siden kan også scannes ind og sendes elektronisk til Vi trækker lod blandt de rigtige (eller flest rigtige) besvarelser om et Skive City gavekort på 500 kr. Vinderen får direkte besked. 16

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 2 maj 2014 ]

Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 2 maj 2014 ] Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 2 maj 2014 ] Ny direktør i Teknisk Forvaltning [ s. 3 ] Brugere uddanner sig til brugermedarbejdere [ s. 6-7 ] Tilmeld dig hold SKIVE KOMMUNE [ s. 9 ] 170.000 chips

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen REJSEKATALOG 2014/2015 Handelsskolen Ud at rejse med HG På HG får du tilbud om at komme ud at rejse til forskellige lande i Europa. Mød elever fra andre lande! Det er fordi: Du udvikler dig meget som person

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Erhvervspraktik. UU Brønderslev

Erhvervspraktik. UU Brønderslev Erhvervspraktik INFORMATION TIL ELEVER, FORÆLDRE OG VIRKSOMHEDER 1 Information om erhvervspraktik Indholdsfortegnelse Formålet med praktikken... 3 Til eleven/forældrene... 3 Før praktikken... 3 Når du

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

DIALOG Nyhedsbrev for medarbejdere

DIALOG Nyhedsbrev for medarbejdere Nummer 23 April 2008 Fra Direktionsgangen Side 2 Stadig lavt sygefravær blandt de ansatte i kommunen Side 3 Interne konsulenter uddannes til at analysere arbejdsgange Side 4 Nyt fra UniQ-lederuddannelse

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

Kulturkonference 2015

Kulturkonference 2015 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kultursamvirket Skanderborg inviterer til Kulturkonference 2015 Fredag den 18. søndag den

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Nyhedsbrev. På vej mod en (næsten) printerfri Stab. Staben. og julefesten ramte Staben. Læs mere på næste side

Nyhedsbrev. På vej mod en (næsten) printerfri Stab. Staben. og julefesten ramte Staben. Læs mere på næste side Nyhedsbrev Nr. 16 11. december 2014: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse På vej mod en (næsten) printerfri Stab Læs mere på næste side Printerfri Stab Kursus i App Oprydning i Designer ESDH og julefesten ramte

Læs mere

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen Til: Viceværterne - Jim Køkken - Karina Montageværksted - Rene Maskinværksted - Tom Pakkehallen Mikael De Grønne Fingre Randi Skovhjælper Claus Grafisk - Søren Cafeladen - Rebecca Suppleant gæst: Toni

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE Den 5. maj 2014 NYHEDSBREV om Egehøjskolen

UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE Den 5. maj 2014 NYHEDSBREV om Egehøjskolen Notatark Sagsnr. 15.20.00-A00-4-10 Sagsbehandler Pia Hermanstad UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE Den 5. maj 2014 NYHEDSBREV om Egehøjskolen Om Egehøjskolen Egehøjskolen indeholder fire elementer, som alle er

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde...

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde... BO, BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE Beskæftigelse 103 Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel Et rigtigt arbejde... I Chaplins beskæftigelsestilbud er medarbejderne i front i den daglige drift. Her varetager

Læs mere

UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE Den 3. februar 2014 NYHEDSBREV OM EGEHØJSKOLEN

UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE Den 3. februar 2014 NYHEDSBREV OM EGEHØJSKOLEN Notatark Sagsnr. 15.20.00-A00-4-10 Sagsbehandler Pia Hermanstad UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE Den 3. februar 2014 NYHEDSBREV OM EGEHØJSKOLEN Om Egehøjskolen Egehøjskolen indeholder fire elementer, som alle

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Forberedelse til arbejde/uddannelse: Sociale kompetencer Praktik STU STU er Struer kommunes årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge mellem 6 år og

Læs mere

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceforløbene for nøglepersoner og koordinatorer går på tværs University College Lillebælt, Konsulenthuset Supervision

Læs mere

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast 20 Indholdsfortegnelse Intro til aktiviter... 3 Madgruppe... 4 Sang og musik... 5 Nada... 6 PC-Kursus... 8 Maleværksted...

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Navn Brugernavn omsorgssystemet Adgangskode omsorgssystemet Velkommen: Vi vil med dette introduktionsprogram gerne byde dig hjertelig velkommen som medarbejder

Læs mere

Giv kunderne mere værdi med lean.

Giv kunderne mere værdi med lean. Giv kunderne mere værdi med lean. Hvor effektiv er din organisation? Bruger I tiden på de processer, der giver jeres kunder værdi? De fleste virksomheder har et stort potentiale i relation til at optimere

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - med indhold og perspektiv www.hedehuset.dk - en forskel, der gør en forskel Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte Botilbuddene

Læs mere

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum.

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. TRE GODE GRUNDE I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. Vi spurgte: Vi vil gerne høre, om du herunder i tråden vil nævne de tre

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010 Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 Kursusprogram for 2010 Her er de nye kursustilbud. Kurserne er fortrinsvis for trænere,

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej INDHOLD Beskrivelse af projektet... Projektets formål... Projektets succeskriterier... Projektets aktiviteter... Projektets gennemførelse... Om

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Sådan startede de en skilsmissegruppe

Sådan startede de en skilsmissegruppe Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Oplæg gør viden til læring Skilsmissegruppe hjælper børn Et spadsetik dybere : Rådmanden om 95 pct.-målsætningen Læringsstile

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for dagundervisere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for dagundervisere. I denne folder finder du alle de informationer,

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Foto: Johnny Wichmann PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Fredag den 19. juni 13:30-15:30 Ankomst og indkvartering Vi byder på kaffe og kage 15:30-15:50 Velkomst ved højskolevært, Sven Bak-Jensen,

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere