Fem skarpe til borgmesteren [ s. 3 ] Danmarks første gaslastbil [ s. 6 ] Støttecenter for voksne [ s. 9 ] Guld til brolægger [ s.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fem skarpe til borgmesteren [ s. 3 ] Danmarks første gaslastbil [ s. 6 ] Støttecenter for voksne [ s. 9 ] Guld til brolægger [ s."

Transkript

1 Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 1 februar 2014 ] Fem skarpe til borgmesteren [ s. 3 ] Skive Byråd 2014 Danmarks første gaslastbil [ s. 6 ] Støttecenter for voksne [ s. 9 ] Guld til brolægger [ s. 10 ]

2 GNIST [ leder ] Indhold Leder Af Per Mathiasen, kommunaldirektør Peder Christian Kirkegaard ny borgmester 3 Nyt byråd i arbejdstøjet Frivillighedscenter Skive er åbnet Ny HR-afdeling Vi skriver på livet løs Det nye byråd som blev valgt i november tiltrådte ved årsskiftet. Byrådet og udvalgene har holdt de første møder og det politiske arbejde er således godt i gang. Danmarks første gaslastbil Skærpet fokus på omplacering Reglerne for voksenuddannelsesstøtte (SVU) er ændret Uddannelse styrker projektstyring STU Skivefjord en særlig uddannelse for særlige unge Verdens bedste botilbud Vil du med på stafet-holdet? Guldvinder i Skills 2014 BOMI er en gave Jubilæer Kunstforeningen Sportsforeningen Personaleforeningen Tip en 14 er om Som altid når et nyt byråd starter, gøres der en særlig indsats for at komme godt i gang med arbejdet i udvalgene, og at sikre et godt samarbejde mellem byrådet og forvaltningen. Udvalgene arbejder på hver deres måde med at komme godt ind i politikområderne, og er også allerede godt i gang med at håndtere de mange forskellige politiske sager. Nyt politisk udvalg Det nye byråd har allerede i forbindelse med konstitueringen truffet beslutninger om, hvordan arbejdet skal organiseres og prioriteres. Det har bl.a. givet udslag i en lidt ændret udvalgsstruktur. Byrådet har 27 medlemmer, og er dermed lidt mindre end det tidligere, som havde 31. Det nye byråd har bl.a. dannet et nyt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg og har samtidig nedlagt det tidligere Turisme,- Erhvervs-, Klima- og Energiudvalg, i daglig tale TEKE-udvalget. Der er både erfarne politikere og helt nye ansigter i byrådet. Der er f.eks. nye personer på borgmester- og udvalgsposterne. Det giver en god dynamik i byrådet. Både nye og erfarne går ind i arbejdet med mål og ambitioner og med idéer og vilje til at arbejde for Skive Kommunes borgere og virksomheder. Økonomi, service og udvikling Byrådet interesserer sig naturligvis for, at kommunen leverer en god og effektiv service til egnens borgere. Byrådet har derfor fokus på udvikling af kommunens service og kvalitet generelt. Det er også byrådets rolle at tage stilling til kommunens overordnede økonomi. Byrådet har Per Mathiasen, kommunaldirektør derfor bl.a. valgt at fokusere på arbejdet med den økonomiske politik. Også dette byråd har et kraftigt fokus på vækst og udvikling af vores egn. Erhvervsudvikling, bosætning, turisme, markedsføring osv. er centrale emner. De senere år viser en nedgang i befolkningstallet, antallet af arbejdspladser er faldende og en række andre indikatorer peger den gale vej. Byrådet er meget opmærksomt på at arbejde med mulighederne for at vende denne udvikling til det positive. Derfor vil erhvervspolitik, bosætningspolitik og lignende emner også være højt på dagsordenen i Skive Kommune de kommende år. I forvaltningerne skaber det også forandring, at der kommer et nyt byråd. Nye samarbejdsrelationer til ikke mindst borgmester og udvalgsformænd skal etableres. Den ændrede udvalgsstruktur betyder, at der også skal etableres nye samarbejder og arbejdsgange internt og mellem forvaltningerne. Vores fornemmeste opgave i dette samarbejde er at finde løsninger, som understøtter byrådets politik, og sammen med byrådet at arbejde for en positiv udvikling for Skive Kommune. Udgivet af: Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive, tlf Redaktion: HR og Kommunikation Ansvarshavende: Kommunaldir. Per Mathiasen Layout: Udarbejdet ifølge Skive Kommunes designlinje Tryk og grafisk udarbejdelse: ArcoRounborg a/s Foto: Colourbox, Redaktionen og Skive Kommune, hvis ikke andet er nævnt. Forsiden: Fotos af Skive Kommune, Malene Brink, Energibyen, Skillsdenmark.dk Bladet Gnist udkommer fire gange årligt og uddeles til alle medarbejdere ved Skive Kommune. Oplag: stk. Næste nummer udkommer: maj 2014 Deadline næste nummer: 24. april 2014 Redaktionsgruppen: Bladets indhold besluttes af redaktionsgruppen. Oplysninger om redaktionsgruppen kan fås ved henvendelse til redaktør Malene Brink, tlf , Adgang til Intranettet hjemmefra: Adresse: Brugernavn: tjenestenummer f.eks. LA7777 Kode første gang: Skive123 (husk stort S) Adgang til sundhedsordning fysisk behandling: Brugernavn: tjenestenummer (uden nuller mellem bogstaver og tal) Kode: Skive 2

3 [ fem skarpe til borgmesteren ] GNIST Peder Christian Kirkegaard ny borgmester Peder Christian Kirkegaard 1) Du har været med i politik i 28 år og har siddet som viceborgmester i 20 år. Hvad betyder det for dig, at du nu indtager borgmesterstolen? - Det har aldrig været de store personlige ambitioner om at blive borgmester, der har drevet mig. Men jeg har været meget taknemlig og ydmyg over for, at mange igennem årene har vist tillid til mig og ment, jeg kunne bestride tillidsposter - herunder posten som borgmester. Selvfølgelig har jeg som politiker ønske om indflydelse og at være dagsordens-sættende, og som borgmester har jeg alt andet lige større muligheder for at påvirke og føre nogle af de politiske hjertesager ud i livet. Som ferieafløser har jeg nydt det tætte samarbejde, jeg har haft med kommunens medarbejdere, men som borgmester har jeg nu mulighed for at komme endnu tættere på og i mere direkte sparring med medarbejderne. Det glæder jeg mig til. 2) Hvilken forskel kommer det til at gøre for Skive Kommune, at du er blevet borgmester? Jeg har stor respekt for den måde, hvorpå Flemming Eskildsen har været borgmester, og for hans enestående evne til at samle byrådet. Jeg hverken kan eller skal gå i Flemmings fodspor. Jeg vil være den person, som jeg nu er, og vil i nogle sammenhænge gå andre og nye veje, og gøre de ting, jeg mener, kan sætte retningen for udvikling i Skive Kommune. 3) Hvilken forskel kommer det til at gøre for Skive Kommunes ansatte? - Jeg håber, at medarbejderne vil mærke, at vi i bedste Skive-ånd, dvs. i tillid og åbenhed, sammen kan skabe en endnu mere dynamisk organisation. Det er vigtigt for mig, at alle ved, at min dør står åben, og at enhver altid er velkommen til at komme og dele sine tanker med mig. Jeg tror på, at den fælles innovation opstår ved, at der er højt til loftet, og at alle fra kommunaldirektør og til den enkelte medarbejder i institutionerne kan bidrage med nye ideer til, hvordan vi kan udvikle den gode service, vi leverer. Og at vi alle, såvel politikere i byrådet som ansatte, er drevet af, at vi vil det bedste for Skive Kommune. 4) Hvad ser du som værende den vigtigste sag i Skive Kommune de kommende 4 år? - At vi sammen med erhvervslivet og interesseorganisationerne finder de kræfter, der skal til for at styrke erhvervsudviklingen og skabe flere arbejdspladser på Skiveegnen, så vi kan standse nedgangen i befolkningstallet. Jeg mener, de to ting hænger sammen, fordi det at have et job, eller udsigten til et job og en karriere, betyder meget for, hvor en familie vælger at bosætte sig. Statistikken viser, at det især er i 3. kvartal, der sker en fraflytning fra Skive, dér hvor de unge skal ud at have sig en uddannelse. Vi skal vise de unge, at der er gode og spændende karrieremuligheder på Skiveegnen at vende tilbage til. Sammen med vores lokale virksomheder og Aalborg Universitet arbejder vi på at gøre det attraktivt for de studerende at gennemføre en praktikperiode i Skive. Dels vil de unge opleve, at Skives virksomheder kan give dem spændende jobmuligheder, og dels vil virksomhederne få tilført nyeste viden fra universitetsmiljøet. Begge dele er vigtige redskaber, som kan hjælpe med at kickstarte den lokale vækst. 5) Hvad er det vigtigste mål, du vil nå de kommende 4 år? - Om fire år vil jeg gerne kunne sige, at vi sammen med virksomhederne, vidensinstitutionerne og interesseorganisationerne har skabt flere arbejdspladser, og at vi har reduceret tilbagegangen i befolkningstallet. Jeg tør ikke love, at vi får fremgang, men vi skal kunne sige til os selv, at vi har gjort alt, hvad der er muligt. Vi er jo oppe imod en kæmpe national og international tendens, hvor der er massiv vandring mod de store byer, og der er mange, der siger, at man ikke kan gøre noget ved det. Men vi skal ikke bøje hovedet, vi skal trodse forskernes prognoser og vise, at vi kan. Vi skal gøre det sammen, og jeg vil gerne opfordre alle ca medarbejdere i Skive Kommune til at hjælpe med indsatsen ved at fungere som de gode ambassadører for vores egn og kommune. /bbah 3

4 GNIST [ Udviklingsstrategi: Frivilligt arbejde ] Frivillighedscenter Skive er åbnet Frivillighedscentret arbejder med socialt frivilligt arbejde. Centret formidler, matcher og guider frivillige, frivillige foreninger og de borgere, der ønsker hjælp af frivillige. Lis Torp er leder af Frivillighedscenteret for frivilligt socialt arbejde. På åbningsdagen, da hun bød velkommen til alle, var hun overvældet og meget glad for, at så mange mennesker var mødt op. Den store sal på Møllegården var fyldt til sidste plads. Og de mange gæster blev blandt andet underholdt af Mølleorkestret. "I love coffee, I love tea" I love coffee, I love tea, sådan lød omkvædet i The Java Jive, som var én af de sange, Skive Gymnasiums kor optrådte med. Kaffe, te og kage var der også masser af på åbningsdagen, og mon ikke kaffe og te bliver noget, de mange frivillige vil nyde sammen med borgere fremover. Borgmester Peder Christian Kirkegaard udtrykte stor tilfredshed og glæde for, at Frivillighedscentret nu er en realitet og kan danne base for det frivillige sociale arbejde. Et frivilligt arbejde af stor værdi, og som skaber gensidig glæde både for dem, der yder den frivillige indsats, og de ældre, handicappede eller sygdomsramte der modtager indsatsen, sagde borgmesteren blandt andet. Læs mere om Frivillighedscentret på skive.dk > Om kommunen Frivillighedscentret har kontorer og mødelokaler på balkonen på Møllestien. 4

5 [ kort nyt ] GNIST Ny HR-afdeling Siden nytår er HR-området samlet i én afdeling med det korte og præcise navn 'HR', ved en fusion af afdelingerne 'Løn og Personale' og 'HR og Kommunikation'. Medarbejderne i den nye afdeling er heldigvis de samme gode sagsbehandlere og konsulenter, som befolkede de to 'gamle' afdelinger, så du kan fortsat trygt henvende dig til de personer, du plejer! HR er, sammen med Økonomi, Indkøb, IT samt Markedsføring og Erhvervsudvikling, en af stabene under vicekommunaldirektøren. Der er 20 medarbejdere i afdelingen, som er placeret i Den Blå Diamant i Skive. HR har ansvaret for udbetaling af løn mv. til alle kommunens medarbejdere, samt rådgivning i spørgsmål om løn- og personaleforhold. Afdelingen rådgiver ledere og medarbejdere ved fortolkningsspørgsmål og i svære personalesager, laver ansættelses- og afskedigelsesbreve og står for en række administrative funktioner på personaleområdet. Afdelingen arbejder også med andre typer HR-opgaver, bl.a. MEDorganisationen, sundhedsordningen, trivselsmålinger, lederudvikling og intern kommunikation, herunder intranettet og Gnist. HR-chefen er sekretær i direktion, Hoved-MED og flere andre interne udvalg. Desuden er afdelingen projektledere på skiftende interne udviklingsprojekter forankret i direktionen og i MED. /rila HR-Rådgivning og forhandling HR HR-Løn HR-Udvikling og kommunikation Vi skriver på livet løs Alle redaktører i det nye skive.dk har været på kursus, og derfor er det nu tid til, at indholdet til siden for alvor skal skrives kolleger sidder i øjeblikket og skriver nye tekster eller flytter tekster, retter sider og kigger på, hvad der skal og ikke skal med over på den nye skive.dk fra den nuværende skive.dk. Målet er, at borgerne i størst mulig omfang skal kunne servicere sig selv og helst meget mere, end de gør i dag. Mange af siderne kommer til at henvise til borger.dk, selvbetjeningsløsninger og gør-det-selv vejledninger. Den nye hjemmeside kan bruges fra både pc, tablets og smartphones. Deltagerne, der var på redaktørkursus i januar, vurderer, at de kommer til at arbejde med den nye hjemmeside helt op til den 1. april 2014, hvor siden går i luften. Der er ting, der skal skrives om, og så skal det hele lægges op på hjemmesiden. Noget er selvfølgelig nemmere end andet, men det kommer helt sikkert til at tage en del tid, fortæller Pernille Elbrønd fra Kultur- og Familieforvaltningen. /camu Sådan skriver du til nettet 1. Start med konklusionen/budskabet - og svar på modtagerens spørgsmål i den rigtige rækkefølge 2. Skriv aktivt - ikke passivt 3. Skriv konkret - ikke abstrakt 4. Hold et gennemsnit på højst ord pr. sætning 5. Et budskab pr. sætning 6. Undgå så vidt muligt fagsprog 7. Undgå tvetydige ord 8. Undgå lange ord, forkortelser, fagord der ikke forklares 9. Husk at linke. Lad link-tekster være dækkende 10. Du frem for man (det øger relevansen) 11. Hold sproget præcist, enkelt og korrekt 5

6 GNIST [ kort nyt ] Danmarks første gaslastbil Skive Kommune satser hårdt på at blive co²-neutral i Gas- og elbiler er et vigtig skridt i den retning. På sigt vil det nemlig være den co²-neutrale biogas, der skal tankes i gasbiler, -lastbiler og -busser. Den første danske lastbil på gas er nu trillet ud på vejene i Skive Kommune. Det er Park og Vej, der har fået den 12 tons tunge gaslastbil, som blandt andet skal bruges til at køre med sand. Indkøbsafdelingen arbejder i øjeblikket på et udbud for gasbusser og gasbiler. Desuden arbejder Energibyen på at anskaffe elbiler. Elbilerne skal indgå i den bilpark som kommunens medarbejdere kan køre i, i forbindelse med arbejdsopgaver. Uden for normal arbejdstid er det meningen, at elbilerne skal fungere som delebiler, således at borgere kan booke og leje en bil for en aften eller weekend. /mabr Udover gaslastbilen har Park og Vej også fået en varebil på gas. I forvejen har Skive Kommune otte personbiler, der kører på gas. Skærpet fokus på omplacering Skive Kommune ønsker, i det omfang det er muligt, at give fastansatte medarbejdere, som opsiges pga. reduktioner eller omstruktureringer, mulighed for at blive omplaceret til andre stillinger i kommunen. Derfor skal den enkelte leder allerede inden afskedigelse undersøge om det er muligt at omplacere de medarbejdere, som påtænkes afskediget, enten på arbejdspladsen, indenfor sektorområdet, eller et andet sted i kommunen. Det sker bl.a. ved at lederen sender en mail rundt til alle ledere i Lederforum. Som noget nyt har Hoved-MED besluttet, at der desuden skal være en omplaceringspulje, hvor afskedigede medarbejdere, som ønsker det, kan få placeret deres cv. Muligheden for omplacering skal således også løbende undersøges i hele opsigelsesperioden, indtil medarbejderen fratræder eller finder andet arbejde. Cv et lægges på en sag, som kun ledere i Lederforum har adgang til. Alle ledere, som har en ledig stilling, har pligt til at undersøge, om der er medarbejdere i omplaceringspuljen, som kan komme i betragtning til stillingen, inden den slås op. /rila Yderligere information på intranettet under Løn og Personale > Afsked > Reduktioner og omstruktureringer. 6

7 [ kort nyt ] GNIST Reglerne for voksenuddannelsesstøtte (SVU) er ændret Der er gennemført en målretning af Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU), som medfører, at støtten udelukkende går til personer uden en videregående uddannelse, personer med en kort videregående uddannelse (KVU) samt personer med en forældet uddannelse. Målretningen vil ramme dig, hvis du i forvejen har en mellemlang- eller langvideregående uddannelse, som du bruger. Ændringerne vil medføre, at du ikke længere vil kunne få bevilliget SVU efter den 1. februar Ændringerne i reglerne om SVU er kommet i forbindelse med Regeringens Finanslov SVU ydede økonomisk støtte til beskæftigede voksne, der tog en uddannelse på videregående niveau, som fx videregående voksenuddannelse, diplom- og masteruddannelser. /bill Uddannelse styrker projektstyring I efteråret gennemførte det første hold af medarbejdere fra Skive Kommune et uddannelsesforløb i projektstyring på Erhvervsakademi Dania. Forløbet var en del af akademiuddannelsen og forventes at blive en fast del af Skive Kommunes uddannelsesudbud fremover. I store dele af den kommunale organisation er projektarbejde en væsentlig del af dagligdagen. Når projekter skal gennemføres, er der mange bolde at holde i luften, og det er vigtigt at være klædt godt på til rollen som både projektleder og projektdeltager. På den baggrund har Skive Kommune indgået samarbejde med Erhvervsakademi Dania om at udbyde faget Projektstyring i praksis som en fast del af kommunens uddannelsestilbud. - Det er vigtigt, at vi på tværs af både afdelinger og forvaltninger har et godt projektsamarbejde. Projektstyringskurset er med til at etablere et fælles fundament for arbejdet og opbygge værdifuld fælles viden om projektarbejdsformen og de redskaber, der knytter sig til den. Jeg er sikker på, at dette uddannelsestilbud giver organisationen et vigtigt løft hvad angår projektarbejdsformen, og med den positive modtagelse som kurset har fået hos deltagerne, er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at det bidrager med væsentlig viden og på sigt en endnu bedre opgaveløsning i vores organisation, siger HR-chef Ricki Laursen, Skive Kommune. Uddannelsen er teoretisk funderet, men undervisningen er meget praksisorienteret, og der lægges vægt på at giver deltagerne indsigt i mange projektværktøjer og metoder. På den måde klædes projektledere og deltagere på til at skabe overblik over blandt andet interessenter, planlægning, kvalitetskrav, mål og økonomi. Uddannelsesforløbet varer syv dage og afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af en kort skriftlig synopsis. Det næste uddannelsesforløb ligger fra den 1. april til den 22. maj, og der er frist for tilmelding den 10. marts. Deltagelse koster kr. og inkluderer forplejning. Uddannelsen finansieres af decentrale uddannelsesmidler. /trih 7

8 GNIST [ STU-Skivefjord ] STU Skivefjord en særlig uddannelse for særlige unge STU Skivefjord er et tilbud til unge i Skive Kommune, som ikke har mulighed for at gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse. På Krop & kunstlinjen tager undervisningen sit udgangspunkt i musik, drama, billedkunst, f.eks. graffiti-kunst, mulitimedie, foto, film mv. En gang om året deltager STU Skivefjord i Specialskolernes Landsidrætsstævne. Her får de unge mulighed for at deltage i svømning, hockey eller udvalgte atletikdiscipliner. Men stævnet handler ikke kun om idræt. Unge fra hele landet får her mulighed for at knytte bånd til andre ligesindede. STU-elever fra STU-avisens redaktion. Tekst og foto af STU personale og elever (forkortet af red.) STU står for Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole og Social- og Sundhedsskolen på Arvikavej i Skive ligger STU Skivefjord, en ungdomsuddannelse, der på mange måder adskiller sig fra sine naboer, men som samtidigt har det til fælles, at den er for unge med drømme og ønsker for fremtiden, hvad angår job, bolig, kærlighed, fritid, familie og venner. STU Skivefjord er Skive Kommunes tilbud til unge under 25 år, som ikke har mulighed for at gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse. Uddannelsen henvender sig til unge med generelle indlæringsvanskeligheder, sent udviklede, autister og andre unge med vanskeligheder, som har brug for STU. Kurser og eksamen Der er ingen eksamen, som på andre ungdomsuddannelser, men det er muligt at deltage i kursus- og praktikforløb, som klæder de unge på til at være en del af arbejdsmarkedet. Ved uddannelsens afslutning er der lavet bindende aftale om beskæftigelse og bo-situation for den enkelte elev. For nogle unge venter et job på særlige vilkår på det ordinære arbejdsmarked eller beskæftigelse på et af kommunens tilbud på Skovly, Magneten eller Idavang. For enkelte elever kan der være tale om mere uddannelse. STU-Fritid For unge, som har brug for et særligt tilbud i fritiden, er det muligt at deltage i aktiviteter dagligt frem til kl Her er det muligt at være sammen med kammerater, lave mad, tage på udflugter, spille spil, lave musik, tegne/male og deltage i idræt udendørs og i vores gymnastiksal. STU Fritid deltager en gang om året i musikfestivalen Sølund. Læring for livet For at skabe den bedste motivation for læring, er det vigtigt, at undervisningen rammer den enkelte elevs interessefelt. Derfor tilbyder STU Skivefjord i øjeblikket undervisning på fire linjehold: Krop & kunst, Køkkenlinjen, Grøn værkstedslinje og Kommunikationslinje. Eleverne vælger linje for en periode på mindst et år ad gangen. På alle fire linjer er det muligt for de unge at arbejde med dansk, regning, kommunikation, samfundsforhold, selvstændig livsførelse, økonomi, boligforhold og husholdning. Kompetencebevis Efter gennemført uddannelse får eleverne et kompetencebevis, som uddeles ved den årlige dimissionsfest. Fakta STU-uddannelsen tilbydes efter Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, fra august STU Skivefjord modtager elever fra Skive Kommune og omkringliggende kommuner, bl.a. fra Morsø og Holstebro. Visitation til STU Skivefjord sker gennem elevens UU-vejleder fra hjemkommunen. Uddannelsen er treårig, og det ugentlige antal lektioner er elever går pt. på STU-Skivefjord. STU Skivefjord deler ledelse og bygninger med CKU Skive/Viborg. 8

9 [ feldinghus ] GNIST Verdens bedste botilbud Sådan beskriver Bo Jan Olesen uden tøven Feldinghus, som han har været tilknyttet siden botilbuddet blev etableret i slutningen af 1990 erne. I en lang periode har han holdt pause fra Feldinghus, men finder en ro og tryghed på stedet, som betyder, at hverdagen fungerer. Tekst og foto af konsulent Malene Brink, HR Bo lider af angst og paranoia. Nogle perioder er selvfølgelig bedre end andre. - Når jeg bliver særligt udfordret, så har jeg brug for Støttecentret på Feldinghus, fortæller Bo Jan Olsen, som er musiker og billedkunstner. Unge i botræning Feldinghus er delt i to teams. Det ene team arbejder i et botilbud for visiterede unge i alderen år. Botilbuddet har otte lejligheder, hvor de unge har hver deres lejlighed og deler fællesrum til f.eks. fritidsaktiviteter, madlavning og møder. - De unge i tilbuddet har deres helt individuelle handleplan. Nogle skal træne det at være social. Andre har måske brug for at arbejde med forståelse for hinandens situation, siger ergoterapeut Vibeke Bilstrup Jensen fra ungeteamet, og Winnie Dalgaard, ergoterapeut supplerer: - Vi oplever, at de unge inviterer hinanden ind i deres lejligheder, og de får en indsigt i forskellighed og udvikler tolerancer. Mens de unge er i botilbuddet kan det være, at de skal arbejde med botræning f.eks. stå op om morgenen, købe ind, lave mad, gøre rent osv. Andre har brug for forståelse af, hvordan styrer man sin økonomi, hvordan fungerer samfundet, uddannelsessystemet, kontakt til sagsbehandlere og meget andet. Typisk bor de unge mennesker på Feldinghus to-tre år, så har de lært det, de kan lære her, og udviklet sig så de er klar til komme videre. Måske videre til egen bolig og job/uddannelse, typisk visiteres de til et andet tilbud med mindre støtte. Støttecenter for voksne Bo startede oprindelig i ungeteamet, og efter at have prøvet at være helt på egen hånd i en del år, er han nu tilbage og får støtte fra Støttecenter-teamet. - Jeg fungerer allerbedst, når jeg bor her og kan komme i centret, smiler Bo og siger videre; - det er verdens bedste botilbud, og jeg kan slet ikke undvære at få de ugentlige støttende samtaler, aktiviteterne sammen med de andre beboere og hele tiden vide, at jeg har nogen at snakke med, når angsten kommer. Borgerne, der er tilknyttet støttecentret, er visiteret til tilbuddet. Nogle borgere bor i en af lejlighederne, der hører under Feldinghus, andre bor i egen bolig og kommer i støttecentret og/eller får støttebesøg hjemme. - Her bliver jeg inddraget i måden, der arbejdes på, f.eks. har jeg fået undervisning i Recovery og hele tankegangen om menneskers grundbehov (se GNIST nr , red.), siger Bo. - Gennem undervisning af beboerne i tankegangen, opnår vi et fælles sprog blandt beboere og personalet. Med et fælles sprog har vi lettere ved hurtigt at koble os på de samme tankegange om, Fra venstre: Bo Jan Olesen, musiker, billedkunstner og bruger af Feldinghus, Benny Petersen, pædagog, leder af Feldinghus Peter Poulsen, Lise-Lotte Svendsen, social- og sundhedsassistent, Lis Nielsen, social- og sundhedsassistent, og Vibeke Bilstrup Jensen, ergoterapeut. Fakta Feldinghus ligger på Aage Nielsensvej i Skive, og er et socialpsykiatrisk døgntilbud for mennesker med en sindslidelse eller en psykisk sårbarhed borgere er visiteret til Feldinghus ad gangen. Udover lederen er der 20 fastansatte social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, ergoterapeuter, pædagoger og kontorassistenter. Medarbejderne er utrolig glade for deres arbejdsplads, hvilket den seneste trivselsmåling er et synligt bevis på. Følg Feldinghus på deres facebook side: Feldinghussocialpsykiatri. Bo Jan Olesen: Jeg bliver på Feldinghus, i hvert fald så længe jeg har brug for det. at alle mennesker har fire grundbehov. Vi møder beboerne med respekt for deres aktuelle behov og deres eksistentielle situation, med andre ord der hvor de er. Det kan være behov for fælleskab, eller behov for at udfordre sine kompetencer, så starter samtalen der, og både beboer og medarbejder ved, hvad kernen i samtalen er, og kan finde frem til den støtte, der er brug for, siger Lis Nielsen, social- og sundhedsassistent i Støttecentret. - Det er også noget af det, jeg er rigtig glad for her. Og det har betydet, at jeg har udviklet mig meget, siger Bo og tilføjer; - Jeg bliver her på Feldinghus - i hvert fald så længe jeg har brug for det. 9

10 GNIST [ kort nyt ] Vil du med på stafet-holdet? Skive Kommunes medarbejdere deltager i Stafet for livet En gruppe medarbejdere har taget initiativ til, at Skive Kommune som arbejdsplads deltager i Stafet for livet. Stafet for livet er en international stafet og en årligt tilbagevendende event i Skive, hvor lokale foreninger og arbejdspladser sætter fokus på livet og sundheden sammen med Kræftens Bekæmpelse Stafet for livet er en 24-timers event fra lørdag den 31. maj kl. 12 til søndag den 1. juni kl. 12. Tilmelding Tilmelding sker direkte på Stafet for livets hjemmeside, hvor du også betaler 100 kr. for deltagelse. HUSK at vælge SKIVE KOMMUNE holdet. Se mere på intranettet. Kontaktpersoner er: Marlene Pinholt for Dagtilbudsområdet Lilian Faarkrog-Søgaard for Skoleområdet Bente Søballe for Social- og Ældreområdet Teia Melvej Stennevad for Teknisk Forvaltning Stine Christensen Mark for Arbejdsmarkedsområdet Anette Vernegaard Andersen for Stabene og øvrige Yderligere spørgsmål Læs på intranettet og Guldvinder i Skills 2014 Brolæggerelev Mathias Nørgård Jensen blev guldvinder til DM i Skills 2014 i faget brolægning. I konkurrencen, der er for hold af to personer, deltog Mathias sammen med Dennis Breinholm Laursen fra Bramming. Udvælgelsen af deltagere til konkurrencen foregår ved, at underviseren på Learnmark Horsens (som er den skole, hvor Mathias har sine obligatoriske skoleophold) udvælger de to elever, som rent fagligt leverer arbejde af meget høj kvalitet. Disse to elever konkurrerer så til DM mod elevhold fra andre tekniske skoler. Mathias er til daglig brolæggerelev på entreprenørgården under Park og Vej, og er til daglig i et team på i alt fire medarbejdere. - Teamet løser opgaver af høj kvalitet, og vi er i afdelingen selvfølgelig stolte over Mathias præsentation til DM i Skills, som for mig cementerer, at kvalitet, faglig performance, og ikke mindst udvikling/intern sparring er parametre, som alle aktivt tager del i. Herfra skal lyde et stort tillykke med sejren, siger Tom Pedersen, formand i Park og Vej. I alt blev der konkurreret i 29 Skills, der er så forskellige som eksempelvis slagter, konditor, kosmetiker, tækkemand, flisemurer, detailhandel og socialog sundhedsassistent. /Mabr Mathias Nørgård Jensen er brolægger elev i Park og Vej. Til konkurrencen dannede han makkerpar med Dennis Breinholm Laursen som er brolæggerelev i Bramming. Begge elever gennemfører deres skoleophold på Learnmark Horsens. Foto: skillsdenmark.dk/ presse. Dennis Breinholm Laursen og Mathias Nørgård Jensen (i midten) fik overrakt den fornemme pris af undervisningsminister Christine Antorini. Foto: skillsdenmark.dk/presse. 10

11 [ kort nyt ] GNIST BOMI er en gave For Belinda Niemann havde BOMI altid været et sted, der var omgærdet af rygter og mystik. Men da hun selv fik brug for det, var BOMI der til at hjælpe hende. Tekst af journalistpraktikant Camilla Mulvad Svendsson, Markedsføring og Erhvervsudvikling. Foto: Privat. - BOMI får simpelthen ikke den ros, de fortjener. Så kort kan Belinda Niemann sammenfatte sin mening om medarbejderne på BOMI. Hun har altid kun hørt negative ting om stedet, men efter hendes egen fem-ugers afklaring, har hun kun positive og rosende ord tilovers. BOMI hjalp nemlig Belinda, da hun havde mest brug for det. I slutningen af 2012 blev hun sygemeldt med en arbejdsskade fra drømmejobbet som socialpædagog på Skovly, og i lidt under et halvt år var hun skiftevis sygemeldt og på arbejde, til hun blev fyret den 1. april Arbejdsskaden satte sig simpelthen på mig. Jeg fik et piskesmæld, hvilket er meget smertefuldt, og derfor er jeg påvirket kognitivt. Jeg kan for eksempel ikke overskue at tælle, hvor mange, der er i et lokale, for jeg glemmer, hvor jeg startede. Det var ikke muligt for mig at være det samme for borgerne på Skovly, som jeg var før. Det er virkelig ærgerligt, for jeg elskede det job, siger Belinda. Efterfølgende fik Belinda psykologhjælp gennem sundhedsordningen, og da hun var klar til det, startede hun op med en enkelt gangs undervisning om ugen på Center for Kommunikation og Undervisning (CKU). I dag er hun trappet op til to gange om ugen. Belinda Niemann Lykkelig for mulighed for afklaring på BOMI Derudover fik Belinda muligheden for at få fem ugers afklaring på BOMI i oktober og november sidste år. I dag er hun lykkelig for, at hun fik den mulighed. - Alle dem, der er der, er i samme båd, så der bliver ikke kigget skævt til nogen. Samtidig kan man bare mærke, at personalet virkelig vil brugerne, og at de er rustede til de udfordringer, brugerne kan give dem, fortæller Belinda. For Belinda har det været godt med en oplevelse af at være et sted, hvor hun følte, at hun kunne være sig selv, og hvor hun kunne lægge sig og hvile, hvis hun havde brug for det. - Og så er det jo superfedt at føle, at man bidrager til noget, for der er brug for alle på BOMI. Alt arbejde bliver værdsat, også selvom man måske ikke får lavet lige meget hver dag. Og kort sagt er det jo vigtigt for alle at føle sig værdsat, slutter Belinda. Jubilarer 25-års jubilæum Anny M. Torp, Roslev Ældrecenter, 5. december, 2013 Charlotte H. Søgaard, Roslev Skole, 1. januar 2014 Søren T. Sørensen, Plan og Byg, 1. februar 2014 Pia H. Christensen, Ældreservice Område Nord, 1. januar 2014 Agnes L. Nissen, Fur Ældrecenter, 1. januar 2014 Inger Troelsen, Gammelgaard, 1. januar 2014 Vibeke M. Christensen, Gammelgaard, 11. januar 2014 Pia H. Nielsen, Roslev SFO, 1. februar 2014 Lone D. Lunddorf, Troldegården, 8. februar

12 GNIST [ kunstforeningen ] Udstilling i februar og marts måned: Malerier lavet af 12 lokale kunstnere. Billederne er indkøbt af Lions Club, og udstillingen i Skive Kommunes Kunstforening er bare ét sted ud af flere på lokale virksomheder/arbejdspladser. Efterfølgende vil Lions sælge billederne på auktion i forbindelse med Skive by Night i maj måned. Velkomstgave til nye medlemmer Lions Club har fået lavet en kunstkalender med billederne af de 12 kunstnere. Kalenderen er velkomstgave til nye medlemmer i Kunstforeningen i år, men kan også købes af ikke medlemmer ved henvendelse til Helle Madsen. Bestyrelsen Navn: Arbejdsplads: Formand: Helle Madsen Dagtilbud Næstformand: Tine Agerskov Sygedagpenge Kasserer: Preben Ravn Christensen Dagtilbud Medlem: Inge-Bente M. Krogh Sygedagpenge Medlem: Bente Jeppesen Familiesektion Medlem Solvejg Brader Familiesektion Medlem: Anne Funch Skoleafdelingen [ sportsforening ] SPORTSFORENINGENS KALENDER 15. november 2013: Den 6. februar 2013 afholdt Sportsforeningen generalforsamling. Bestyrelsen vil herefter planlægge de kommende aktiviteter. Facebook Sportsforeningen er gået på Facebook. Søg på KSF-Skive og anmod om optagelse. Bestyrelsesposter Navn Telefon Arbejdsplads Formand Jes Strickertson It-afdelingen Næstformand Charlotte Buur Sabroegaarden Kasserer Jens Dalby Teknisk Forvaltning Sekretær Claus Hansen Skive Vand Øvrige Ellen Andersen Dagplejen 12

13 [ personaleforening ] GNIST Personaleforeningens nye bookingsystem er en realitet Fra 1/ vil alle tilmeldinger og betalinger til arrangementer foregå via hjemmesiden. Dine forberedelser hertil er: Find dit medarbejdernummer på din lønseddel. Det vil du altid skulle bruge for at kunne logge ind. Du får en engangskode til systemet, som du bliver bedt om at lave om ved første login. Det vil være en rigtig god ide at indsætte mail adresse, da der indimellem vil blive sendt mails rundt til medlemmer, ex. reminder, flere pladser til et givent arrangement mv. Du vil kunne se mere på hjemmesiden PERSONALEFORENINgENS KALENDER MArts: APRIL: MAJ: Juni: September: December: Torsdag d : Generalforsamling kl på Skive Rådhus med spisning umiddelbart efter. Tilmelding til spisning senest d på eller på HUSK at oplyse fødselsdatoen! Salg af billetter til Jesperhus. Flere oplysninger senere på Golf på Skive golfbane Tur på travbanen Lørdag d : Personalefest i Skive Teater Fra d. 14. til d : tur til Bruxelles Juletur til Spøttrup Borg Husk at tjekke hjemmesiden på Personaleforeningens bestyrelses 2013/2014 poster Navn Her KAN Du Se personaleforeningens Telefon KOMMeNDe ArrANGeMeNTer. Arbejdsplads Formand Hanne Mark Økonomisk sekretariat Næstformand Preben Årup Jobstart Kasserer Marianne Rohde Jobstart PERSONALEFORENINgENS BESTyRELSE Sekretær Tove Høgedal Glyngøre Ældrecenter Sekretær post Mona Skov NAvN Glyngøre Ældrecenter TelefON ArBejDSplADS Øvrige Formand Doris Bisgaard Hanne Mark Glyngøre Ældrecenter Økonomisk sekretariat Næstformand Øvrige Preben Susanne Årup M. Dybdal Jobstart Vikarkorpset Kasserer Marianne Rohde Jobstart Suppleanter Holger Sørensen Park og vej Sekretær Tove Høgedal Glyngøre Ældrecenter Sekretær Mona Leif Skov Berg Glyngøre Rådhusbetjent Ældrecenter Øvrige Doris Bisgaard Glyngøre Ældrecenter Øvrige Susanne M. Dybdal Vikarkorpset Suppleanter Holger Sørensen Park og vej Leif Berg Rådhusbetjent 13

14 GNIST [ personaleforening ] Skitur 2014 D stod 12 skientusiaster i Billund Lufthavn, klar til 3 dage på ski. Forventningerne var store selvom der var meldt mangel på sne. Men det viste sig at alle løjper var åbne og at sneen var ok. Vi havde 3 dage med flot solskins vejr, så frokosten blev nydt ude i det fri i ca m. højde. Der var ikke lige meget sne over det hele 3 fantastiske dage igen i Østrig, med høj stemning, masser af skiløb, røverhistorier, og god mad og vin. Desværre havde vi i år 2 uheld, ikke alvorligt men de fik dog spoleret noget af deres skiferie. Fin stil! I igloo Tiltrangt pause 14

15 [ personaleforening ] GNIST Skive Kommunes Personaleforening tilbyder tur til Bruxelles d Med afrejse fra Skive d kl. ca. 07:00 i moderne langtursbus med flysæder, aircondition, toilet m.m. går turen gennem Tyskland og videre til Bruxelles med forventet ankomst kl. ca hele dage i Bruxelles hvor derw er flere arr. Ture, bl.a. byrundtur med de største seværdigheder, besøg i Europa-Parlamentet, udflugt til Brügge (er optaget på UNESCO s liste over verdenskulturarv) hvor vi også besøger chokolademuseet. Der vil også blive tid til at disponere selv. Pris: kr. for medlemmer kr. for gæster. Hvis man ønsker eneværelse eller ikke kan blive placeret i dobbeltværelse: tillæg på 750 kr. I prisen er inkluderet: 4 x overnatning inkl. 4 x morgenmad 1 x aftenmad på udrejse Tilmelding kommer senere, så hold godt øje med personaleforenings hjemmeside Golftur til Skive Golfklub Fredag d. 9.maj 2014 kl er der golftur til Skive Golfklub. Arrangementet begynder med velkomst og orientering om dagens program i klubhuset ved træner Mads Iversen og evt. hjælpere fra golfklubben. Der serveres sandwich & kaffe ved arrangementets begyndelse, og efter instruktion på træningsbanen, indspils- og putting green, spilles der 3 huller fra begyndertee. Dagen afsluttes med buffet i klubhuset. Drikkevarer til buffeten er egenbetaling. Arrangementet er kun for medlemmer og koster 100 kr. Max 40 deltager. Tilmelding på nyt betalingssystem senere. 15

16 GNIST [ konkurrence ] Hvordan går det i 2014? Deltag i konkurrence. Tip 14 rigtige for 2014 Ja Nej 1 MUSIK Modtager Savage Rose Æresprisen til Danish Music Awards 2014? 2 Vil Skive Festival få flere betalende gæster i 2014 end de fik i 2013? 3 POLITIK Vil byrådet vedtage budget 2015 enstemmigt? 4 Vælger Helle Thorning-Schmidt at udskrive Folketingsvalg i 2014? 5 SAMFUND Vil vi opleve bankkrak i 2014? 6 7 Er antallet af ledige i Skive Kommune 31. oktober 2014 lavere end samme dag sidste år? Vil der inden 15. december 2014 være taget endelig beslutning om den stærkt omdiskuterede slagterigrund? 8 NATUR Vil der være oversvømmelser i Skive Kommune i 2014? 9 Vil vi opleve en hedebølge (over 24 grader) der varer i mere end fire dage? 10 Vil der i 2014 blive fanget en almindelig Havrude i Skive Fjord? 11 SPORT Vinder Caroline Wozniacki en Grand Slam-turnering i 2014? 12 Bliver Brasilien verdensmester i fodbold? 13 Lykkes det Skive at sikre sig oprykning til fodboldens 1. division til sommer? 14 Har Skive stadig både herre- og damehold i håndboldens fornemmeste række 15. december 2014? Navn: Ansættelsessted: Adresse: Mail-adresse: Telefonnummer: Send din udfyldte kupon til HR, Den Blå Diamant, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive, SENEST den 25. marts 2014 Siden kan også scannes ind og sendes elektronisk til Vi trækker lod blandt de rigtige (eller flest rigtige) besvarelser om et Skive City gavekort på 500 kr. Vinderen får direkte besked. 16

Ny rygepolitik [ s. 3 ] Tablets til Fursund Skole [ s. 7 ] Kursuscenter i kolonihavestil [ s. 9 ] RENT LIV fest [ s. 10 ]

Ny rygepolitik [ s. 3 ] Tablets til Fursund Skole [ s. 7 ] Kursuscenter i kolonihavestil [ s. 9 ] RENT LIV fest [ s. 10 ] Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 3 september 2013 ] Ny rygepolitik [ s. 3 ] Tablets til Fursund Skole [ s. 7 ] Kursuscenter i kolonihavestil [ s. 9 ] RENT LIV fest [ s. 10 ] GNIST [ leder ] Indhold

Læs mere

GNIST. Vi samler på gyldne øjeblikke. Ingen garanti for nattesøvn. Ingen borgere bliver kastebolde

GNIST. Vi samler på gyldne øjeblikke. Ingen garanti for nattesøvn. Ingen borgere bliver kastebolde GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 3 september 2011 Vi samler på gyldne øjeblikke Ingen garanti for nattesøvn medarbejder.skivekommune.dk Ingen borgere bliver kastebolde 2 Gnist Leder Indhold 3:

Læs mere

GNIST. [side 4] 100 mapper for 18 kr. [side 7] Ny sundhedsordning [side 9] Selvbetjeningsbølgen ruller [side 11] Feriefonden

GNIST. [side 4] 100 mapper for 18 kr. [side 7] Ny sundhedsordning [side 9] Selvbetjeningsbølgen ruller [side 11] Feriefonden GNIST Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 4 november 2012 ] [side 4] 100 mapper for 18 kr. [side 7] Ny sundhedsordning [side 9] Selvbetjeningsbølgen ruller [side 11] Feriefonden GNIST [ leder ] Leder

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

GNIST. Danmarks største solcelleanlæg. Økonomien er under pres. Tidlig indsats gør en forskel. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Danmarks største solcelleanlæg. Økonomien er under pres. Tidlig indsats gør en forskel. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 4 september 2009 Danmarks største solcelleanlæg Økonomien er under pres Tidlig indsats gør en forskel medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Tal

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

God jul. Nye projektledere. En verden af muligheder... Skiftesporsarbejde. Side 2 3. Side 5. Side 6 7. Side 9 Medarbejderinnovation

God jul. Nye projektledere. En verden af muligheder... Skiftesporsarbejde. Side 2 3. Side 5. Side 6 7. Side 9 Medarbejderinnovation 15. udgave, december 2010 Nye projektledere Side 2 3 Side 5 En verden af muligheder... Skiftesporsarbejde Side 6 7 God jul Side 9 Medarbejderinnovation Mange af Vordingborg Kommunes institutioner inviterer

Læs mere

GNIST. Hus med kant [ s. 4 ] En rigtig win-win situation [ s. 6 ] Den nye Fur-færge ændrer alle rutiner for medarbejderne [ s. 8 ]

GNIST. Hus med kant [ s. 4 ] En rigtig win-win situation [ s. 6 ] Den nye Fur-færge ændrer alle rutiner for medarbejderne [ s. 8 ] GNIST Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 4 november 2011 ] Hus med kant [ s. 4 ] En rigtig win-win situation [ s. 6 ] Den nye Fur-færge ændrer alle rutiner for medarbejderne [ s. 8 ] GNIST [ leder ]

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

GODE KOLLEGER BETYDER ALT

GODE KOLLEGER BETYDER ALT 04 2014 f-f.dk FAKTORER DER SKRÆMMER EN MÅSKE KOMMENDE 9ARBEJDSGIVER FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER DITTE VIGSØ, GREAT PLACE TO WORK: Alle vinder på den gode arbejdsplads MEDLEMSTILBUD: 9 ud af 10 sparer

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2 Fleks.nu FleksjobAmbassadørNyt 2 Indhold Indledning 3 Godt begyndt halvt fuldendt 4 Små fleksjob åbner arbejdsmarkedet for ledige, der kun kan arbejde få timer 6 CASE Små fleksjob som springbræt 7 CASE

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

Indblik April 2008 #02. Årgang 3 April 2008. tema. Nu skal vi

Indblik April 2008 #02. Årgang 3 April 2008. tema. Nu skal vi Indblik April 2008 #02 Årgang 3 April 2008 tema Nu skal vi KRAM-me! Leder Nr. 2, april 2008 Vi skal have det godt Det sunde liv er i fokus, når vi i den kommende måned har KRAM på dagsordenen. Vores vaner

Læs mere

BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2

BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2 nr. 2 januar 2013 BU nyt Innovation: Vi tager fat nu side 2 Fusion: Vi skal tænke højt side 4 Skills : Vi har seks hold med side 11 HMU: Vi måler trivsel digitalt side 13 2 BU nyt januar 20 13 Planlægning

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

tema Ledelsesværdier

tema Ledelsesværdier Indblik Juni 2007 tema Ledelsesværdier #04 Årgang 2 Juni 2007 Leder Nr. 4, juni 2007 Ledelse baseret på gode værdier Det skal være sjovt at gå på arbejde! Ambitionerne fejler ikke noget i vores nye ledelsesværdier,

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

Mennesker med udviklingshæmning

Mennesker med udviklingshæmning ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april. 2013 62. årgang Mennesker med udviklingshæmning halter efter på it-området bladet Fire iværksættere laver søskendekurser Lønnen er glæden

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen Det kan siges meget kort Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen og sådan tænker og handler langt de

Læs mere