METAL ROSKILDE. i Roskilde. Juhuu jeg er udlært jubler Nicole. Ole Kragh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "METAL ROSKILDE. i Roskilde. Juhuu jeg er udlært jubler Nicole. Ole Kragh"

Transkript

1 METAL ROSKILDE Juhuu jeg er udlært t e n r å t i g r Ene jubler Nicole n e r e v o /N Kara i Roskilde ok? ller. Der er Er du te s a k ft lu Løn r e Det overenskomster e g Barsel li v lo u t e v la ikke r le ta d u, Pension n re på Kara / Nove d Hansen på Ekstra ferie aard n rmand Lizette Risg fo st næ s LO Uddannelse Keld Bækkelu formand weekendses her med afdelings Metal Roskildes ville ikke have Er du OK? t ursen. Jeg kan godt e d La g ch O ir. B b ce n co Ja re fe. kon yrelsen en krone m LO s formand i 2015 st so e b lv se e st ig o m k se t e n n ku zette Risgaard. sagde Li Ole Kragh Metal Roskildes nye faglige medarbejder, glæder sig til at møde dig. SF formand Pia Olsen Dyhr. Vi skal have en rød finanslov sagde hun på Metal Roskildes weekendkonference. 38. årgang nr. 2 november 2014

2 Formanden har ordet af: Jacob Birch Laursen 2 Det har været et turbulent år indtil videre for undertegnede. Med mange beskyldninger om ulovlige overenskomster på Kara / Noveren, som er forkert og intet har på sig. Desværre er det blevet en personligt hetz mod undertegnede. Og det er jo kommet noget bag på mig efter 10 år som afdelingsformand og nu forretningsudvalgsmedlem af Dansk Metal, som efter min opfattelse er det højest opnåelige for en afdelingsformand i Dansk Metal for også at skabe indflydelse udenfor afdelingen. Det er daglig ledelse i Dansk Metal og der er fem afdelingsformænd repræsenteret i forretningsudvalget ud af 34 afdelinger. Dette har været en af målsætningerne for mig, lige fra jeg valgte at stille op som formand for Metal Roskilde. Målet for mig har været og er til stadighed, at vise de unge og den næste generation hvor vigtigt det er, at have en rigtig fagforening som står bag en i sit arbejdsliv. Som sørger for uddannelse og efteruddannelse, sidstnævnte ser jeg som en kerneopgave for en moderne fagforening. Derfor er jeg også utrolig glad for, at jeg bruger meget energi og indflydelse på Roskilde Tekniske Skole, da Dansk Metal er et uddannelsesforbund med 86 forskellige uddannelser. Jeg sidder i praktikpladscentret, uddannelsesudvalget og bestyrelsen på Roskilde Tekniske Skole. Hvilket giver god mening, da jeg mener at gode uddannelser samt efteruddannelser er vejen ud af arbejdsløshedskøen og vejen til at have varigt arbejde. Det har altid interesseret mig, hvordan de gode forhold på det danske arbejdsmarked kan blive udbredt, såvel i Danmark som i udlandet og ikke mindst i EU, altså den danske model som vi kalder den. Til gavn for danske lønmodtagere og danske arbejdspladser på danske overenskomster. Man skal jo huske på, at de overenskomstmæssige goder ikke er kommet dumpende ned fra himlen. Nej det er et kæmpe arbejde som generationer før os har arbejdet hårdt på at skaffe os. De forhold som rigtig mange arbejder under her i Danmark. Med f.eks. mindsteløn, feriefridage, pension, overtidsbetaling, 37 timers arbejdsuge, barsel m.v. bare for at nævne nogen af de goder som en overenskomst giver. Kara / Noveren og social dumpning. At det var lige det som skulle gøre at jeg kom ud i store problemer var og er stadig mig en gåde. Der blev bygget et varmekraftværk på Kara / Noveren i Roskilde til en timeløn helt ned til 40 kr. i timen. Jeg valgte bare at føre en faglig kamp også for at vise et stadig stigende problem med social dumpning i Danmark. Og her havde det en særlig betydning, da det var for offentlige kroner, helt nøjagtigt 1,3 milliarder blev der bygget for. Jeg mener at det lykkedes os at vise hvad en rigtig fagforening kan bruges til, takket være generationer før os. De har nemlig skaffet os retten til at strejke og lave blokade på lovlig vis. Jeg har selvfølgelig ikke lavet nogen ulovlige overenskomster på Kara / Noveren. Nej jeg har helt nøjagtigt lavet: 3 overenskomster som er på fuldt dansk niveau 9 overenskomster som er indgået på et Laval-niveau 2 overenskomster med arbejdsgiverbetalt kontingent

3 Formanden har ordet af: Jacob Birch Laursen Jeg har ikke mistet gnisten og slet ikke lysten til fortsat at lave en god afdeling samt fagforening til gavn for medlemmerne med forhåbentlig medlemsfremgang. Da jeg blev valgt for 10 år siden havde vi medlemmer. Sidste år havde vi en medlemsfremgang på 108 i alle medlemsgrupper (lærlinge, unge på skolebaseret skoleuddannelse, seniorer m.m.), heraf 72 fuldt betalende medlemmer, som fremkom grundet et nyt initiativ der blev iværksat i afdelingen. Dette redegjorde jeg for på generalforsamlingen i Bestyrelsen Formand: Jacob Birch Laursen Næstformand: Per Max Christiansen (Roskilde Forsyning) Kasserer: Lars Krab Larsen Øvrige bestyrelse: Thomas Dahl Mortensen (Nyscan) Martin Nymann Larsen (Power Stow) Tonny André Hansen (Dansk Autoværn) Bent R. Andersen (HMF Group) Benny Jacobsen Metal Roskilde bliver 125 år d. 30. oktober 2015 LEDER Desværre er der nogen der har vendt ryggen til Metal Roskilde på grundlag af urigtige oplysninger. Mit håb er, at disse medlemmer vender tilbage til afdelingen igen, da det som nævnt er fejlagtige oplysninger som er blevet spredt og har gjort mange usikre. Jeg håber disse medlemmer samt dem der fortsat står i Metal Roskilde tænker på alle de gode ting vi har gjort og har fået igennem, også i de seneste 10 år hvor jeg har været afdelingsformand. Jeg er fortsat parat til hele tiden, at sætte nye målsætninger til gavn for medlemmerne i Metal Roskilde. Der bliver udgivet en bog i forbindelse med jubilæet. Er det noget du eller din arbejdsplads kunne have interesse i at få? så send os en mail på med titlen Metal Roskilde 125 år. Vi vil meget gerne vide hvor mange bøger vi skal trykke. På forhånd tak. Revisorer: Bo Malchau Hermansen (Højbjerg Maskinfabrik) Hans-Werner Gartenmann (K.T. Stålindustri) Bladudvalget: Jacob Birch Laursen (formand) Design: (Wouter van Dam) METALROSKILDE EN STÆRK PARTNER 3

4 Overenskomster på Kara 4 Referat fra Keld Bækkelunds Hansens oplæg omkring overenskomster på Kara. Jacob starter med at byde Keld Bækkelund Hansen velkommen til Metalskolen og Metal Roskildes weekendkonference. Jacob bad Keld om at lave en bedre præsentation af sig selv. Keld takker fordi han måtte komme og starter med at præsenterer sig selv: Jeg er forbundssekretær i vores forhandlingssekretariat og det vil sige, at det er mig der har ansvaret for vores overenskomster. Det vil sige, at det er mig der forhandler mange af de overenskomster vi har inden i forbundshuset, dog ikke industriens overenskomst, det er vores forbundsformand der forhandler denne overenskomst, men ret beset så er det er mig der har ansvaret for, at denne overenskomst bliver administreret nogenlunde fornuftigt. Og som I kan høre på mit sprog så kommer jeg fra Thisted af og jeg er udlært ude på Lindø skibsværft og har været faglig aktiv i rigtig rigtig mange år og har været tillidsrepræsentant på en virksomhed med 350 ansatte og denne virksomhed er som så mange andre desværre flyttet til Kina. Jeg startede som faglig sekretær i Odense afdeling. Der blev jeg ansat i Kom over i forbundet i 1999 og har stort set i alle årene arbejdet i forhandlingssekretariatet. Jeg blev souschef i 2001 og blev valgt forbundssekretær i 2003 på kongressen. Så jeg har i rigtig mange år beskæftige mig med overenskomster. Jeg vil gerne sige tak fordi jeg måtte komme her. Jacob har bedt mig om at komme og sige noget om det som har været fremtrukket i Roskilde afdeling i forhold til de overenskomster der er lavet uden på Kara. Jeg synes faktisk, at der var nogen der havde god brug for at høre hvad der egentlig er foregået, ærgerligt kan man sige, at der ikke er kommet flere. Jeg synes faktisk, at det havde været rigtig rart at nogen af dem som synes det har været helt forfærdeligt også hørte lidt om hvad der er virkeligheden i dette her, så derfor har jeg prøve at lave en dagsorden. Jeg har lavet en dagsorden og jeg vil gerne komme ind på hvad Laval dommen er, hvad er lokalaftaler, tiltrædelsesaftaler. Så vil jeg fortælle lidt om hvad forhandlingssekretariatets administrative procedure er i forbindelse med, at afdelinger laver tiltrædelsesaftaler og lokal aftaler, så vil jeg lave en status over Kara overenskomster og så kan I stille spørgsmål til sidst. Jeg vil godt lige slå helt fast det der er vigtigt for mig, det er, at vi holder os til dagsorden i det møde her. Jeg vil ikke kommentere hvad alle andre har gået og sagt, jeg mener det er introvert er der er mange der har gået og sagt noget uden de har det fornødne kendskab til hvad de snakker om og det bliver tingene nogen gange desværre ikke særlig rigtig af og det skal vi bruge tid på. Dette skal ikke være noget langt juridisk foredrag, det det egentlig handler om er det, at når man skal lave nogle overenskomster, og det har vi gjort i forbindelse med, at der er kommet en masse udenlandsk arbejdskraft nede på Kara og der skal man ud og lave nogle overenskomster. Det rammegrundlag har ændret sig efter man fik det man kalder Laval dommen. Som I kan se her er det et lettisk byggefirma der hedder Baltic byg som var sat til at arbejde på et skolebyggeri i Sverige. Der gik den svenske fagbevægelse ind og forlangte, at få en overenskomst lige det Jacob har gjort ude på Kara så man kan få en overenskomst og undgå social dumping. Det der så sker i Sverige er rent faktisk, at fagforeningen

5 Kara stiller et overenskomstkrav som er mere fordelagtigt for lønmodtageren end det der er på en almindelig overenskomst altså de kræver en bredere tekst end det der står i deres almindelige overenskomst. Så får de lavet en konflikt på det her, som I kan se ender Baltic byg med at gå konkurs, de siger de ikke vil lave en overenskomst fordi de har overenskomst med deres eget lettiske forbund med arbejdskraftens fri bevægelighed, så det må være godt nok at vi kan have vores egen overenskomst og tager med til Sverige og arbejder. Det blev så et stridsspørgsmål som kørte i de svenske domstole som sagde, det her vil vi ikke tage stilling til det må EF domstolen som er den europæiske domstol som den hed dengang, nu hedder den EU domstolen. De blev bedt om at tage stilling til hvad der var op og ned i den her sag og da de så var færdig blev der udtalt, at i den her sag må man ikke gå ud og kræve en overenskomst som er bedre end det niveau man ellers har overenskomst på, altså hovedoverenskomsten. Det er for at sikre de udstationerede lønmodtagere. Så bliver der læst op fra stykke to og stykke et altså paragraffer, det er juristeri men det er sådan noget vi arbejder med. Altså det korte af det lange er, at der ikke kan indgås en konflikt på bedre vilkår end hovedoverenskomsten med højere mindstebetaling end hvad overenskomsten foreskriver. Dette afsnit er et estimat. Så det korte af lange det er, når man skal ud og lave en tiltrædelsesoverenskomst og man har en udenlandsk arbejdsgiver inden i systemet. Så når Jacob skal ud og lave en overenskomst og afdelingen skal ud og lave overenskomst, så kan man gå ud til arbejdsgiveren og sige, at de skal underskrive en tiltrædelsesaftale til os og den tiltrædelsesaftale vi bruger er selvfølgelig mest repræsentativ for dansk metal og hvad er den mest repræsentative overenskomst for os, det er industriens overenskomst. Og nu bliver det kringlet, men det vil sige, det man kalder en minimallønsoverenskomst. Der står ikke hvad man skal tjene, jo der står hvad mindstelønnen er og jeg tror den er 110 kr. og nogle og 30 øre jeg kan dårlig huske det, for det er der ikke nogen der arbejder for, men det er det man kan gå ind og stille krav om i forhold til en udenlandsk arbejdsgiver fordi hvis man går ind og stiller krav om højere løn så kan de henvise til det der hedder Laval dommen. Det her beløb det er omtvisteligt, det vil man ikke kunne rejse krav om konflikt. Så vil arbejdsretten måske sige, at det her kan man godt få medhold i, det her kan man ikke få medhold i, men det korte af det lange det er. Man kan ikke komme i gang med at få overenskomst før arbejdsretten har udtalt sig og problemet med det er, at det går der rigtig lang tid med. Så hvis man skal lave en tiltrædelsesaftale så er man nødt til at gå ind med det der hedder en Laval overenskomst og det er sådan at det har vi liggende på forbundets intranet og det er sådan et intranet som er tilgængelig for alle vores afdelinger i dansk metal og der er forskellige tiltrædelsesaftaler som man kan gå ind og lave. Vi har for eksempel en her på polsk hvis det er et polsk firma man skal lave en tiltrædelsesaftale med. Vi har en polsk tiltrædelsesaftale. Nummer et er en polsk tiltrædelses aftale. Nummer to og grunden til vi har to, det er at nummer et er fuldstændig som på danske vilkår som ser nøjagtig ud som hvis det skulle laves med et dansk firma. Det er nogle gange uhensigtsmæssig derfor har vi så det der hedder den polske tiltrædelsesaftale nummer to. Så går man ind og beregnet på det, som er kommet ud fra Laval dommen, altså fast timeløn så man som arbejdsgiver kan se hvad der er omkostningerne og det er sådan en vi kan komme igennem med. Hvis arbejdsgiveren skulle protesterer imod dette her og vi kommer i arbejdsretten, så er det det vi kan få lov til at konflikte på. Det lyder lidt teknisk men sådan er det jo altså. Sådan er det altså i den verden vi lever i og nu går jeg på nettet og vil lige vise hvordan man finder aftalerne. Se der står intranet her og så tager vi hvor der står polsk tiltrædelsesaftale nummer to og så skulle der vupti gerne kommer en frem her. Og her er og nu skal jeg røbe noget for jer, at det er det forbundet laver som man kan gå ind og kigge på, så går man ind og tager ministerlønnen på det tidspunkt hvor man skal lave overenskomsten. Så går man ind og regner på værdien af de forskellige ting søn- og helligdage, feriefridage, er der feriepenge, er der frit valg. 5

6 Kara KARA 6 Det arbejdsgiveren skal betale i pensions penge og alt det laver man om fordi det ikke giver nogen mening at have med, så vi er sikre på, at det bliver lagt på timelønnen og så går vi ud og siger, at hvis vi skal lave en overenskomst med dig så skal vi ikke have de her ting, men vi skal have mindst 144,14 kr. i timen. Når man skal arbejder her i Danmark. Hvis man havde skrevet et højere beløb end ovenstående, så kan arbejdsgiveren gå ind og sige at I ikke kan lave en konflikt fordi det ikke er det der står i jeres overenskomst, så hvis man går ind og laver noget der er bedre end overenskomsten så kan arbejdsgiveren gå ind og sige at vi vil have afprøvet den i arbejdsretten. Så man kan forestille sig at for at undgå social dumping så gælder det om at få lavet overenskomst så hurtigt som muligt og så har vi jo sikret os 144 i timen og det er det vi kan konflikte på. Man kan så med overenskomsten i hånden bagefter gå ud og forlange en lønforhandling, men selvfølgelig er det ikke altid den nemmeste måde når man har med udenlandsk arbejdskraft og gøre. Men her sikrer vi et lønniveau og det det vi kan i forhold til arbejdsretten hvis vi skal være sikre på, at få lavet en hurtig overenskomst så det er det vi kan lave og det er det I er blevet præsenteret for som der er blevet lavet i afdelingen. Det jeg kan røbe for jer det er altså ikke noget med, at der her sidder nogen nede i Roskilde afdeling og har opfundet en standard dårlig overenskomst. Den faglige sekretær som har lavet dem i sin tid han har været inde og finde tiltrædelsesaftalerne på forbundets hjemmeside og det er det han har benyttet sig af. Der er ikke lavet andre end dem. Så har vi været inde fordi der har været hele den her sag for at se hvordan det ser ud. For at danne os et overblik over hvordan overenskomsterne er lavet det hed sig, at der var 22 overenskomster. Der var faktisk 13 som var henvendelser som ikke var overenskomster men altså henvendelser hvor der altså ikke er gjort noget for at få overenskomster. Så blev der lavet to overenskomster som hedder tiltrædelsesaftaler, nummer et, som man laver med danske virksomheder og så blev der lavet nogen som Laval overenskomster som vi lige har set på hjemmesiden. Og så blev der lavet to overenskomster hvor der var blevet betalt fagforeningskontingent, altså hvor man har sagt til arbejdsgiveren, at I skal betale et fagforeningskontingent for de folk der arbejder for jer. Det er altså de tre forskellige slags overenskomster der er indgået. Nogen fuldstændig almindelige danske tiltrædelsesaftaler. Så er der indgået ni på Laval tiltrædelsesaftale og så er der indgået de to med betalt fagforeningskontingent og det er det der er blevet lavet og givet anledning til mange genvordigheder. Man kan og har hørt forskellige udsagn med ulovligheder og jeg ved ikke hvad, men det har på ingen måde noget på sig. Hvis de skulle være ulovlige så skulle forbundet har lagt nogle ulovlige overenskomster ud på vores intranet og det er ingenlunde tilfældet. I den her sammenhæng har det været diskuteret, at man ikke må lave en overenskomst som er ringere end standard overenskomsten. Og det må man ikke fordi hvis vi går ud og underbyder markedet så kan arbejdsgiverne komme efter os fordi vi ikke må lave dårlige overenskomster. Hvis vi laver dårlige overenskomster, vi siger ringere end dem de har indgået med os, altså vores største arbejdsgiver modpart det er Dansk Industri så vil de kunne komme efter os. Så vil de sige, hør lige her, I kan ikke på det ene hold lave gode overenskomster med os og så gå ud og lave nogle billigere overenskomster med nogen andre det er unfair konkurrence. Det er derfor, at vi har lavet det her system og vi har taget udgangspunkt i industriens overenskomst og lavet det her tillæg, så derfor er de her overenskomster på ingen måde ringere end andre, så derfor kan man ikke komme efter os igennem arbejdsretten med de her overenskomster fordi de jo er kapitaliserede. Så har vi også lavet en aftale med industriens overenskomst om, at vi ikke må lave overenskomster uden betaling til uddannelsesfond. Det er jo sådan, at man betaler til en masse forskellige fonde når man laver en overenskomst. Hvis man går hen og gør det, kan man pådrage sig et organisationsansvar hvis dansk metal går hen og laver overenskomster hvor der ikke bliver indbetalt til uddannelsesfonden og der har vi det faktisk sådan inden i forhandlingssekretariatet, at når der kommer tiltrædelsesaftaler ind, så har vi nogle folk der

7 Kara sidder og kigger på dem. Så kigger vi lynhurtig på dem, er der nogen afdelingsformand der kunne finde på at lave en tiltrædelsesaftale uden betaling til fonde, det forekommer nogle gange skal jeg hilse og sige. At der er en afdelingsformand ude et eller andet sted som har lavet en tiltrædelsesaftale uden at der er kommet fondsbetaling ind for at sige det ligeud, at vi ikke i forbundet opdager hvis der bliver lavet sådan en overenskomst hvor der ikke er indbetalt til fondsbetaling, for at sige det ligeud får røven på knivsægget, så sender vi lige et standard brev ud til afdelingen prøv at høre her, I skal være opmærksomme på, at I har lavet en lokal og en tiltrædelsesaftale uden fondsindbetaling. Den lokale og tiltrædelsesaftale den skal I hurtigst muligt få fat i arbejdsgiveren og så få den lavet om, sådan at der bliver fondsindbetaling på. Hvis I ikke gør det, så skal vi gøre opmærksom på så ville I kunne idømmes en bod. Hvis det bliver opdaget, at de har lavet sådan noget, det gør vi per automatik og sådan et brev har Roskilde afdelingen også fået og det er i øvrigt et standard brev og sådan et standard brev det skriver jeg under og det er gjort på et meget stort stykke papir fordi at min underskrift den skulle fotograferes ned. Så det er mine underskrifter der er på det standardbrev og sådan et standardbrev fik Roskilde afdeling i forbindelse med at de havde lavet en overenskomst som er sendt ind til forhandlingssekretariatet fordi det var en Laval overenskomst. Det brev skulle de bare aldrig har haft, den der har kigget på den her overenskomst har lavet en fejl fordi det hedder så præcis, at det eneste sted vi kan lave overenskomster hvor vi ikke skal indbetale til uddannelsesfonde det er med udenlandske arbejdsgiver fordi at I arbejdsretten skal det være klart hvad man skal tjene og hvad der skal til i omkostninger for at vi kan få lov til at konflikte. Så må vi heller ikke have fondsbetaling på. Hvis vi kræver at udenlandske arbejdsgivere skal betale til danske fonde, altså uddannelsesfonde, tillidsrepræsentant FIU fond og de der ting. Hvis vi forlanger det så kan de protesterer voldsomt så skal vi i arbejde retten så vil vi blive dømt ned. Vi kan ikke få lov til at konflikte mod udenlandske arbejdsgivere på de her fonde og det kan vi ikke fordi det får de ikke glæde af. De kan ikke komme på tillidsmandskursus, de kommer ikke på IKUF uddannelse de får ikke de forskellige muligheder, derfor er man kommet frem til, at det ikke kan lade sig gøre at konflikte på sådan nogen krav. Så derfor er de pillet ud. Det der er så ærgerligt, det er en der har siddet og overset at her er der tale om en udenlandsk overenskomst og har fået sendt det her standard brev afsted. Det skal vi selvfølgelig beklage, at det her kan ske så det der ligger i det her, det der været rigtig mange snakke om i forhold til det her, det er, at der er indgået nogle overenskomster som er taget direkte på forbundets hjemmeside og skrevet under og der er ikke ændret i dem for så vidt angår andet end det i de overenskomster hvor der er betalt fagforeningskontingenter. Så det man kan sige her det er, er det så en katastrofe at man har lavet betalt fagforeningskontingent det synes jeg jo ikke på nogen måde det er. Det eneste kan være det er, hvis man altså ikke får det, altså ikke får pengene ind og det er det der givet anledning til den store polemik. Det kan jo være det største spørgsmål hvor går pengene hen. At altså hvis man laver et medlemskab for udenlandske lønmodtagere af dansk fagforening så når de penge kommer ind var det 514 kr. de skulle betale om måneden og hvis de bare gik til Roskilde afdelingen og ned i kassen og ikke blev en del af fællesskabet, hvad så hvis der blev kørt en sag. Det vil selvfølgelig være uhensigtsmæssigt da vi ikke kan se dem som medlemmer af dansk metal hvis de bare er medlem af Roskilde afdeling. Det man kan sige at der er sket, men det hvor det bliver uhensigtsmæssigt, det er hvor overenskomsterne ikke blev sendt ind i forbundet. Det vil sige vi har ikke kunne se på de her overenskomster at de eksisterende. Det vil sige at vi ikke fra forbundet har kunnet følge op på om de penge kommer ind. Det vil sige, at det vil være afdelingen der skal tjekke om pengene er kommet ind. Det der så er sket her, det er at de kontingenter aldrig er blevet betalt og de andre overenskomster er aldrig bliver registreret i forbundet de er ikke bliver sendt ind til os, det er her den store sag kører, fordi de overenskomster ikke er blevet sendt i forbundet, men det gør jo ikke at de ikke har KARA 7

8 KARA 8 virket. Altså hvis arbejdsgiver skriver under på en overenskomst så er den gældende. Den er gældende for den arbejdsgiver der har skrevet under og for den lønmodtager som arbejder på overenskomsten, så fordi de ikke er sendt til forbundet er de jo selvfølgelig stadigvæk gældende og det er her et helt aspekter der har forskellige holdninger til hvad der så kunne ske. Hvis vi nu tager de helt almindelig Laval overenskomster, altså de overenskomster hvor der ikke er betalt fagforeningskontingent har jeg hørt en masse udtalelser om, at der kunne ske en hel masse forfærdeligt hvis der var en der var kommet til skade eller et eller andet. Der er bare ingen der kan fortælle mig hvad der kunne ske får der kan ikke ske noget ved det og der er ikke nogen der kan fortælle mig hvad det er for nogle uoverensstemmelser eller noget der ikke kunne behandles. Det er klart, at hvis der vil opstå en sag så vil vi kunne gå ind i den. Et problem har været, jeg ved ikke hvordan jeg skal sige det fordi det er ret svært for mig at se, at der skulle være den store fare, hvordan man skulle komme frem til der. Der er i hvertfald ikke noget at det jeg har sagt her, som giver anledning til for mig at frygte, at der skulle blive et eller andet ansvar overfor Roskilde afdeling eller bestyrelsen over, at de ikke er sendt til dansk metal. Det eneste det kan være er vores egen interne procedurer hvor vi inde i forbundet kunne blive fornærmet på afdelingen, af de ikke orienterede om, at de har indgået de der overenskomster. Men der er ikke nogen erstatningspligt eller ansvar overhovedet forbundet med at de ikke er sendt ind til forbundet. Man har ikke på noget tidspunkt kunne gøre bestyrelsen ansvarlig, den har ikke bifaldet et eller anden bestyrelsesansvar som der er nogen der har blæst det her op til. Det eneste der så er, er hvor man har afdelings kontinent, der kunne jo godt blive en uoverensstemmelse om, når nu arbejdsgiveren har betalt et fagforeningskontingent til dansk metal, så kunne han godt sige hvis der sker et eller andet, at hvor vi så vil sige at vi ikke vil hjælpe fordi I ikke er medlem af dansk metal. Og skulle de været medlem af dansk metal og være kommet i klemme, så havde de selvfølgelig haft ret til hjælp. Her kan man diskutere om fritidsulykkesforsikringen og de 514 kr. og sådan nogen ting. Spørgsmålet er bare at man skulle gøre det til et kæmpe problem for afdelingsbestyrelsen det kan jeg simpelthen ikke få øje på. Det man kan sige er, at hvis arbejdsgiveren ikke har betalt så er det jo arbejdsgiveren der er ansvarlig får han ikke har betalt kontingent for sine folk. At det skulle være krav mod bestyrelsen det tror jeg ikke som jeg ser det. Det er selvfølgelig ærgerligt, at de ikke blev indberettet at det ikke blevet gjort men at gøre det her til, at der skulle være et kæmpe ansvar og at der skulle være en bestyrelse som kunne drages til ansvar, jeg har hørt om millioner i erstatning, det er simpelthen trukket ud af den blå luft. Det eneste jeg kan få øje på, det er i forhold til kontingentet hvor der kunne komme en eller anden sag hvor vi som forbund vil sige, her kan vi ikke hjælpe. Hvem har så ansvaret for, at de her penge ikke er blevet betalt for kontingentet. Det kommer til at hænge mellem to stole. Jeg har lidt svært ved at forestille mig, at det skulle blive en stor sag på nogen måde, at det der er blevet sagt og skrevet om det her det er ærgerligt. Jeg tror at det her blev brugt til alt muligt andet, altså det saglige i det her har ikke været til stede. Det har været brugt i forbindelse med afdelingen til at have en uoverensstemmelse med noget til at arbejde med, hvis man gik med nogen ambitioner om at der skulle være en anden formand i Roskilde afdeling end Jacob. Men at køre det her op til, at der skulle være ulovlige overenskomster, at en afdelings bestyrelse nærmest skulle gå fra hus og hjem. I forhold til det er det jeg vil kalde helt ud i fri fantasi og totalt overdrevet og har ikke noget som helst på sig, overhovedet. Altså de overenskomster der er lavet er taget direkte for forbundets hjemmeside skulle det have været sådan som det er blevet påstået, ja så vil man jo for Roskilde afdeling ikke have profileret disse overenskomster, så ville man kunne sende regningen ind til mig så er det mig der har lavet noget ulovligt og jeg garanterer for, at de overenskomster der ligger på vores intranet de er ikke på nogen måde ulovlige. De gør faktisk det de skal, så man kan få lov at konflikte på dem, altså havde man lagt noget andet ud, så skulle de i hvertfald omtvistes fagretslig, således at man ikke kunne komme i gang med at iværksætte en kollektiv kampstrid til støtte for de overenskomster vi havde lagt på vores hjemmeside. Det ville være uheldigt for så ville vi komme ind i arbejdsretten og når den så var færdig ville folkene være taget hjem til Polen igen, så havde vi aldrig nogensinde fået de overenskomster. Så er der et spørgsmål

9 fra salen, hvordan kunne forbundet ikke mobilisere det der sådan så de medlemmer som nu har været modstandere af Jacob og vil have ham fyret og så videre, via et brev, sådan så det kan blive manet til jorden så de får de rette oplysninger. Kunne I ikke gøre det? Keld svarer: Det har jeg gjort, det har Jacob fået, det er med min underskrift på og det hele. Det jeg har gået igennem nu, er jo sat op via PowerPoint det har Jacob fået, hvor jeg har kommenterede ikke så indgående som jeg har gjort det her men faktisk hvad det er for noget der er lavet og det står sort på hvidt. Så hvis man kunne få andre interesseret i det her, til at læse det, så er de velkommen til det og jeg har skrevet under og jeg står 100 % til mål på det. Både det jeg har sagt og selvfølgelig også for det jeg har skrevet. At det her har været brugt i en helt anden sammenhæng, det skal jeg ikke gøre mig til dommer eller talsmand for fordi det er noget internt som de har brugt imod Jacob og det kan og skal jeg ikke blande mig i, det er lokalt afdelings anliggende. Jeg skal bare sørge for i hvert fald at når det bliver sagt, at der er lavet overenskomster som der er ulovlige så vil jeg bare sige at de overenskomster som er lavet er altså fundet på dansk metals intranet, som er et værktøj som er tilgængelig for afdelingerne når de skal lave overenskomst med udenlandsk arbejdsgiver. Der eneste der er i den her sag er hvor man har betalt fagforeningskontingenter til og at man ikke har indberettet til forbundet. Manglende indberetning af en overenskomst til forbundet det er afdelingens ansvar at gøre det. Fordi så kan vi køre sagerne, men de overenskomster bliver hverken mere eller mindre gyldige af at ikke at blive sendt ind til os. Det er jo ren registrerings værktøj, så vi kan se inde i vores system, at her har vi en overenskomstdækket virksomhed. Det vil sige, at når de virksomheder popper op, og vi vil sige at der ikke er overenskomst og så vil de overenskomster ligge ud i Roskilde afdelingen, det er selvfølgelig uhensigtsmæssig men det er på ingen måder noget man skulle kunne sagsøge Roskilde afdeling for. Det skulle så i givet fald være mig det vil jeg ikke drømme om, det her er luftkasteller som er bygget op, det har ikke noget saglighed på sig. Man kan selvfølgelig altid konstruere i forhold til det med betalt fagforeningskontingent, de eksempler der er blevet konstrueret, at der ikke er fritidsulykkesforsikring med, at man ikke kunne få ført en sag og alle de der ting er konstrueret i forhold til og kan bruges til noget, det er ikke realistisk og man kan selvfølgelig altid konstruere et eller andet hvis man vil, men det er ikke det der en fordel i sådan en sag. Det jeg vil sige, er der nogen der har nogen spørgsmål? Der har ellers været så mange spørgsmål i den her sag. Jeg blev ligefrem overdænget med dem, der er jo mange der har sagt en masse, men de er her jo ikke i dag og jeg kan sige til jer, at jeg blev ringet op af en der havde set at jeg skulle komme i dag som synes det var en dårlig ide jeg skulle komme og fortælle om det her. Så sagde jeg, jeg synes at det var en bedre ide at de kom, altså og hørte efter hvad der bliver sagt. Jeg har været til møde med nogen tillidsmands repræsentanter men desværre var det ikke muligt at komme i dialog med dem. Man vil ikke høre, man vil fortælle sin egen historie og snakke om ulovligheder og ulovlige overenskomster, men det findes ikke og jeg kan jo ikke sige andet end, kan man ikke få folk til at forstå det sådan, er det jo bare sådan det er. I skal fortælle denne her historie synes jeg, som I har hørt her i dag hvis I kommer til at diskutere det rundt omkring. At det der står her har jeg liggende på papir med min underskrift på og det står jeg til enhver tid på mål for ellers havde jeg ikke skrevet det sådan. Det var ordene. Kan i have en god dag. KARA 9

10 1 gave 2 udfordringer Af: Mette Gjerskov Kære venner i Metal Først en gave og så to store udfordringer. Gaven er vores forslag om at give større fradrag for fagforeninger. At genskabe situationen fra før blå bloks frontale angreb på fagforeningerne. Det er vigtigt og et klart tegn på at vi socialdemokrater sætter pris på den store indsats fagforeningerne bidrager med i vores land. For den enkelte medarbejder. Men også for at få vores land til at hænge sammen, med at samle mennesker om helt grundlæggende krav til deres arbejdsliv. Det er unikt for Danmark. Social dumping konkurrence fra billig arbejdskraft De to store udfordringer er for det første social dumping. Det handler jo om underbetalte mennesker, som tvinges til at arbejde under ufattelig ringe vilkår fordi de kommer fra et land, hvor forholdene er endnu værre. Vi vil gøre alt hvad vi kan for at sikre ALLE ordentlige arbejdsforhold. Uanset hvor de kommer fra. Vi skal konkurrere på lige vilkår. Desværre ser vi nogle mystiske forslag fra Venstre. De har selvfølgelig en interesse i at få det til at se ud som om vi socialdemokrater er svage når det gælder udlændinge. Og det er svært, for de kan ikke på nogen måde påstå, at vi har flyttet et eneste komma i udlændingepolitikken den er lige så fast som den hele tiden har været. Men jeg tror det er et skud i deres egen fod, når de nu foreslår, at vi skal tage imod billig arbejdskraft fra en lang række lande. Når selv Dansk Industri kritiserer Venstres tone, så ved vi, at den er gal. Dankort eller sygesikringsbevis? Jeg er dybt bekymret ved debatten om vores sundhed. Vi har et klart princip om, at hvis du er syg, skal du have behandling rig eller fattig, ung eller gammel. Lars Løkke siger nu, at han gerne selv vil betale for at gå til lægen. Sidst han havde magten, forgyldte han privathospitalerne. Liberal Alliance vil have betaling for sygebesøg. Der sker et skred i disse dage, som er dybt problematisk. Vi ved, hvem det går ud over. De svageste, de dårligst uddannede og især mændene. Det er dem, der i forvejen risikerer alvorlig sygdom, fordi de ikke går til lægen i tide. Faktisk lever mænd med ringe uddannelse 10 år kortere en højtuddannede. Derfor må vi holde fast i, at læge og sygehus er for alle. Jeg synes at det er fair at tale om både prioritering og kvalitet, og fx vores mål om at sidestille psykisk syge med fysisk syge. Men derfra og så til at tale om betaling der er langt og min grænse er nået. Dankortet skal blive i lommen. også på Facebook. 10

11 Budget 2015 og Roskildes nye vision sætter retningen Af: Karim Arfaoui Inden sommerferien igangsatte vi i økonomiudvalget arbejdet med en ny, mere klar vision for Roskilde kommune. Visionen skal videreudvikle vores styrker på kulturområdet og i kommunens stærke frivillige organisationer, der er drevet af et unikt lokalt engagement. Samtidig skal visionen sætte retning og ambitionsniveau indenfor de områder, hvor vi åbenlyst kan gøre det bedre. Specielt på erhvervsområdet kommer vi til at satse mere målrettet i de kommende år. Mit ønske er, at kommunen begynder at satse mere målrettet på to områder. For det første har vi et godt udgangspunkt for vækst og for at skabe flere lokale jobs indenfor de grønne industrier, hvilket den grønne erhvervspark ved Risø skal bidrage til sker. For det andet har vi rundt omkring i kommunen flere stærke virksomheder indenfor industri og produktion såsom Thermo Fisher Scientific og Vestergaard Company. Vi skal bygge videre på deres viden og erfaringer, så vi får skabt flere lokale arbejdspladser indenfor denne sektor. Med det netop indgåede budgetforlig sætter vi i høj grad retningen for Roskilde de næste 4 år, og der investeres både i børn og i folkeskolen, samtidig med at erhvervsområdet og kommunens fortsatte udvikling bliver styrket væsentligt. Det er målet at budgettet skal underbygge den før nævnte vision, hvor vækst og arbejdspladser har et særligt fokus. Derfor er der bl.a. afsat 3 mio. kroner til, i samarbejde med lokale repræsentanter fra erhvervslivet, at udarbejde en strategi til at realisere dette mål. Vi er dog godt klar over, at der skal mere til, for at Roskilde kommune er en attraktiv by for nye virksomheder. Derfor er Metal og resten af fagbevægelsen i Roskilde nøglespillere, da den viden og de erfaringer I har, er mindst lige så vigtig som erhvervslivets. Jeg håber derfor meget, at I vil spille med og bidrage med jeres store viden og erfaringer, når det første udspil bliver præsenteret. Udover de før nævnte områder i budget 2015 for Roskilde Kommune igangsætter vi også en række store anlægsprojekter såsom et nyt plejecenter, en ny svømmehal, et nyt gymnastik- og idrætscenter samt et parkeringshus. Disse projekter er ikke prestigeprojekter, men, som vi ser det, nødvendige for at byen også er attraktiv for nye og gamle borgere samt virksomheder i fremtiden. Projekterne giver samtidig opgaver, som forhåbentligt også kan gavne vores lokale håndværkere. Vi har indskærpet i budgettet, at sociale klausuler og kædeansvar skal være en del af de kommende kontrakter, hvilket forhåbentlig øger mulighederne betragteligt for, at vores lokale får andel i kommunens investeringer i anlæg. Budget 2015 og Roskildes nye vision sætter derfor retningen for kommunen de næste mange år til gavn for både erhvervsliv, industri og de faglige organisationer. UDGET OG VISION 11

12 HITLISTE april Risø DTU, Ingeniørassistenter 263,48 HITLISTE1 2 SKS Kraner A/S 238,25 3 Johnson Controls Denmark 225,73 4 Andersen & Martini 219,71 5 2M-Locatel A/S 218,29 6 Københavns Lufthavne Roskilde 216,05 7 Teknologisk Institut 215,83 8 Terminalen Taastrup, Ole Mathiesen Biler A/S 215,00 20 kr. over afdelingens gennemsnit 213,64 9 Danske Fragtmænd, Sjælland 211,12 10 Nunc A/S 210,28 11 Danfysik 210,00 12 Arriva Danmark A/S 209,80 13 Hardi International 209,21 14 FDM Test & Bilsyn 209,20 15 kr. over afdelingens gennemsnit 208,64 15 Bekker Larsen Auto Automekaniker 208,00 16 Electrolux Home Products 206,55 17 Roskilde Universitetscenter 205,63 18 Roskilde Låseservice 205,56 19 Soco System A/S 205,25 20 Washtec A/S 205,00 21 JFE A/S 205,00 22 Danmarks Miljøundersøgelser 204,89 23 Volvo Danmark A/S 203,81 24 Pacco A/S 203,69 10 kr. over afdelingens gennemsnit 203,64 25 TCM A/S N.P. Trucks 201,00 26 Dansk Dekommissionering 200,23 27 Granly Diesel 200,09 28 Ebbes Kleinsmedie ApS 200,00 29 Unomedical A/S 200,00 30 Leon Hansen Maskinfabrik A/S 200,00 31 Auto-Forum A/S / Pladesmed 200,00 32 Chr. Hansen A/S 199,58 33 ICS Roskilde A/S 199,00 34 Dansk Retursystem A/S 199,00 5 kr. over afdelingens gennemsnit 198,64 35 Ingemann Maskinfabrik A/S 197,06 36 Nyscan A/S 196,12 37 Applus Roskilde 196,00 38 Allesøe Specialmaskiner 196,00 39 Vikingeskibsmuseet i Roskilde 195,05 40 Vognmand Kold I/S 195,00 41 Kirkebjerg A/S 195,00 42 Power Stow A/S 195,00 Afdelingens gennemsnit 193,64 43 Auto-Forum A/S / Automekaniker 193,11 44 Banedanmark Entreprise 191,32 45 Pitzner Materiel A/S 191,19 46 Nellemann Roskilde A/S 190,00 47 Bilforum, Tåstrup 190,00 48 Frøni ApS 190,00 49 PMN Industri A/S 190,00 50 Vestergaard Company A/S 190,00 51 O.G. Maskiner A/S 190,00 52 Wicotec A/S 189,00 53 K S Smede og Montage 189,00 5 kr. under afdelingens gennemsnit 188,64 54 Tekimex International ApS 188,25 55 Neisa Denmark A/S 188,00 56 Arne Stubbe Automobiler A/S 188,00 57 Air Liquide Danmark A/S 187,11 58 Kohberg Bakery Group A/S 186,34 59 Uddannelsescentret i Roskilde 186,00 60 Delpro A/S 185,85 61 Ejner Hessel, Sjælland A/S 185,00 62 Hjorth Design Smede Design 185,00 63 Andersen Biler A/S - Roskilde 185,00 64 Per Aarsleff A/S 185,00 65 City 2 184,62 66 Vejlebo og Winther - Peugeot 184,00 67 Roskilde Tekniske Skole 183,99 10 kr. under afdelingens gennemsnit 183,64 68 Materialegården Roskilde 182,42 69 Sivertsen 182,00 70 AC Auto 180,00 71 Sonion A/S 180,00 72 Randløv Petersen A/S 180,00 73 Bjarne Nielsen, Osted 179,70 74 Sygehus Nord - Roskilde Sygehus 178,79 15 kr. under afdelingens gennemsnit 178,64 75 Gunner Due Biler Roskilde 178,12 76 Risø DTU, Maskinarbejder/Kedel og Maskinpasser 178,00 77 Roskilde Bilcenter A/S 178,00 78 Carlo Lorentzen Smed 178,00 79 Psykiatrisk Center Sct. Hans Hospital 177,83 80 G. Tscherning A/S 177,76 81 Loxam 177,00 82 Bjarne Nielsen, Roskilde 175,60 83 Clextral A/S 175,55 84 Svotec A/S 175,00 85 Smedefirmaet Raunkjær ApS 175,00 86 Rensningsanlæg Bjergmarken 174,46 87 HMF Group A/S 173,66 20 kr. under afdelingens gennemsnit 173,64 88 European Freeze Dry ApS 170,00 89 Dansk Stålplade Teknik A/S 170,00 90 Atek Teknik 170,00 25 kr. under afdelingens gennemsnit 168,64 91 Glud & Marstrand A/S 168,00 92 Taastrup Bilsyn 166,53 93 Skandinavisk Dæk Import 166,00 94 Skandinavisk Dæk Import 166,00 95 Kjærulf Pedersen A/S 165,00 96 Scansign København A/S 165,00 97 Scansign København 165,00 98 AC Stål A/S 164,75 30 kr. under afdelingens gennemsnit 163,64 99 Euromaster Danmark A/S 160,00 100Crh Concrete A/S 159, Multi Auto 155,00 Beregning af statistik Kommune og Stat. De opgivende lønninger/gennemsnit skal være incl. medlemmets egne andel af pensionen. Beregningsmetode for alle metalmedlemmer. Ved beregning af gennemsnit bruges den fulde lønindtjening, minus genetillæg, overarbejdstillæg, skifteholds/forskudt tids tillæg samt arbejdsgiverpension. Deles med det samlede antal arbejdstimer i kvartalet.

13 Af: Ole Kragh, Faglig medarbejder Så er startskuddet givet til den store landsdækkende autokampagne. Vi har været i Odense til opstarts møde med hele Dansk Metal, hvor vi er blevet klædt lidt på til at komme ud på autoværkstederne og snakke med vores medlemmer og virksomhedslederne. Til virksomheden har vi jobservice og vejviser til virksomhedsudvikling med for at vise vi i fagbevægelsen, er en samarbejdspartner, til virksomhederne. Vi har stor fokus på vores medlemmer hvor vi snakker selvvalgt uddannelse under IKUF, og et godt tilbud til evt. nye medlemmer resten af året, for at de kan prøve hvad det vil sige at være medlemmer af en rigtig fagforening, og de fordele der er ved at være medlem i metal, og løfte opgaven sammen i fællesskab. Hvilket gør os stærkere. I skrivende stund er vi lige gået i gang, har besøgt lidt virksomheder. Mester vil meget gerne snakke med mig om vores nye job service så det en god indgangsvinkel til at snakke. Og fortælle om fordele ved at være med i fællesskabet, og løfte opgaverne sammen. Jeg glæder mig til at besøge alle vores medlemmer og snakke med jer om hvad jeg kan gøre for at hjælpe dig og din virksomhed. Det Faglige Min interesse for det faglige, startede for mange år siden da jeg var tillidsmand i Carrier Copenhagen. Det var noget af en udfordring. Med tiden blev min interesse for det faglige og alle former for forhandling ikke mindre. Fandt ud af jeg godt kunne lide, at forhandle med min mester og hjælpe mine kollager. I mine 4 år på Metal skolen i Jørlunde, fik jeg et stort indblik i at vejlede vores medlemmer med evt. efteruddannelse og faglige kurser. Jeg er godt i gang med diverse kurser og forventer at det vil jeg blive med, også i fremtiden, til gavn for medlemmerne. Formanden har allerede lagt en uddannelsesplan for 2015, som indeholder både A- kasse og Psykologi Lærlinge. Der har været mange lærlingesager i de første 2 mdr. jeg har været ansat. Flere har ønsket at få nyt praktiksted og det er lykkedes. Der har også været mange sager om løn og overtids betaling. Igennem mit job kommer jeg meget på Roskilde Tekniske Skole sammen med Camilla fra Metals ungdomsteam, hvor vi snakker meget om hvad fagforeningen har at byde på, samt taler om den danske model. Selvfølgelig med stor fokus på A kassen. Autokampagnen Derfor glæder jeg mig også til, at kommer i gang med at få opbygget et stærkt ungdoms udvalg i Roskilde igen. Jeg syntes at det er vigtigt for Metal Roskilde at vi sætter fokus på at ungdomsarbejdet. Det tror jeg vil styrke ungdommen. Tema Møder I Roskilde har Vi tænkt os at lave div. tema møder i vinter/ forår halvåret 2014/2015. Har I nogle gode idéer hører jeg gerne fra jer. Jeg kan fortælle, at starten på tema møderne bliver om selvvalgt uddannelse unde IKUF. Datoen kommer ud meget snart via mail/sms. Så sørg for at dine oplysninger er opdateret i afdelingen. Så du også kan få tilbuddet til div. arrangementer i afdelingen. Jeg håber det bliver en kæmpe succes så det kan blive en permanent aktivitet om vinteren, som selvfølge tager udgangs punkt i medlemmernes ønsker, både fagligt og menneskeligt. Jeg håber at kunne medvirke til at Metal Roskilde forsat kan være en stærk afdeling, som alle vores medlemmer kan og vil være en del af. Jeg ser frem til at besøge dig på din arbejdsplads, hvor jeg vil støtte op om det faglige og opbygge et konstruktivt netværk. Ole får instruktioner af Nicole Ole Leib Kragh, 52 år, gift på 27. år, med Lone. Datter og 2 børnebørn. Vi nyder at rejse, helst til varme lande hvor vi kan slappe af og bare nyde livet. Læser fransk på VUC i Roskilde. Er udlært smed og maskinarbejder men har arbejdet som Køleteknikker siden i starten af firserne, efter jeg kom hjem som Soldat fra Bornholm. Vi bor i Tune i vores eget hus, I min fritid cykler jeg mountainbikes og træner i fitness center når jeg har tid. UTOKAMPAGNEN 13

14 BRUG KORTET OG FÅ RABAT... 10% Særpris 10% 10% 4% 4% 10% 10% 12% 19% Tjek loplus.dk før du handler

15 SPAR TUSINDVIS AF KRONER MED DIT MEDLEMSKORT SE HVOR MEGET DU KAN SPARE PÅ BEREGNER.LOPLUS.DK Tjek loplus.dk før du handler

16 A-kasse A-KASSE Så er det ved at være min tur til offeligt at kalde mig uddannet a-kassesekretær fra Metal Roskilde. Jeg er i øjeblikket ved at skrive min fagprøve, som skal afleveres den 7. november på Roskilde Handelsskole, derefter skal jeg til eksamen indenfor 3 uger. Den 2. december 2014 er dagen hvor jeg har sidste dag som elev i Metal Roskilde. I mine 2 år i afdelingen har jeg lært rigtigt meget. Jeg har været rundt og lære af alle mine kollager i Metal Roskilde, såsom a-kasse og alt hvad der hører til, men jeg har også hjulpet den faglige medarbejder med at regne lærlinge lønnen ud. Jeg er virkelig blevet godt rustet fra Metal Roskildes side af, så jeg er klar til at gå ud og bruge alle mine mange tillærte kundskaber, som jeg har hernede fra. I fremtiden regner jeg med at fortsætte inden for faget. Men nu må vi se hvad tiden bringer. Men jeg er jo selvfølgelig ikke i afdelingen 24 timer i døgnet, lige meget hvor gerne jeg ville. 3 gange om ugen træner jeg i fitnesscenter og grundet dette, har jeg siden januar smidt 16 kg, men jeg er langt fra færdig. Jeg har lært i min tid i Metal Roskilde, at hvis der er noget du virkelig gerne vil gøre, så må du tage dig sammen og få det gjort ellers bliver der ikke gjort noget ved det. Når jeg ikke træner, er jeg sammen med mine venner og veninder, som jeg synes er noget af det vigtigste man har her i livet, efter familien selvfølgelig, men venner er også din selvvalgte familie. Det er både en glad og trist tid, nu da min anden sidste måned i afdelingen er begyndt. Jeg er glad da det betyder jeg snart er færdig med min uddannelse, men stadig trist da jeg så ikke skal se disse skønne kollager mere. Stor tak til Jacob for at give mig denne mulighed. Og tak til alle de kollager jeg har haft igennem mine 2 år her, som hver især har lært mig meget. Tak til medlemmerne for at have haft tålmodighed med mig i starten og tak fordi I har villet snakke med mig. 16

17 Virksomhedskonsulent Den 1. september 2014 startede jeg som virksomhedskonsulent i Metal Roskilde. I flere år har jeg beskæftiget mig med at finde jobs til arbejdssøgende, først hos en anden aktør og derefter på Roskilde Tekniske Skole med nichen Mediegrafiker. Gennem årene er mit netværk vokset stødt og har været til stor gavn for de arbejdssøgende og virksomhederne. Den ekspertise tror jeg kan komme Metal Roskildes ledige til gode. Via disse job har jeg været ind over kurser indenfor den sektor og glæder mig til at udvide den med A-kasse delen, som jeg ligeledes vil beskæftige mig med i afdelingen. Mine styrker ligger bl.a. i at tale med medlemmer omkring deres muligheder samt coache dem. Med mine kontakter, vil det måske munde ud i jobs, det er værd at forsøge. I 2000 bestod jeg HD i afsætning, en eksamen jeg tog for at give mig selv mere ballast og den har givet mig en større forståelse for erhvervslivet. Oprindelig er jeg uddannet på kontoret hos en el-virksomhed. Senere tog jeg en uddannelse som lægesekretær i Tyskland, hvor jeg boede i flere år. Det blev også til en Merkonom uddannelse i Markedsføring her i Roskilde. Eftersom jeg har boet flere år i Tyskland, taler jeg flydende tysk, hvilket jeg har haft stor glæde af i erhvervslivet. Privat, er jeg gift med Ingolf, vi har sammen 2 dejlige sønner, der er adopteret fra Ungarn. Vi bor i Roskilde og udover vores skønne Labrador, som jeg lufter næsten 1 time hver morgen inden job, bruger vi tid på vores hobbys. Tidligere har jeg været med til at starte en frivillig børnehave, børnefilmklub og senest en bridgeklub i Rørvig hvor vi har sommerhus, de sidste 2 klubber var jeg formand for i flere år. Bridge er en fantastisk sport, foruden jeg sidder i bestyrelsen i Bridgelogen Roskilde, spiller jeg mindst en gang om ugen. Nu vil jeg se frem til at arbejde her i Metal Roskilde, sammen med de rigtige dejlige kollegaer der er her, vil jeg gøre mit bedste for at være med til at give vores medlemmer den bedst tænkelige hjælp og service. Jeg er en pige med et positivt sind og godt humør, så jeg glæder mig til jeg er på fuld damp til gavn for jer. A-KASSE 17

18 NYT OM DIN PENSION FÅ INVALIDEPENSION MENS DU VENTER Har du fået afslag på førtidspension fra kommunen, eller trækker din sag i langdrag? Så er der måske hjælp at hente i Industriens Pension. Vores afgørelse er nemlig ikke afhængig af, hvad din kommune mener om din arbejdsevne. Vi har vores egne eksperter, som vurderer, om vores medlemmer er for syge til at arbejde på fuld tid. Det betyder, at mange medlemmer får invalidepension fra os, selv om kommunen mener, at de er for raske til at få førtidspension. Ny regler og modregning Når du søger om invalidepension, skal du dog være opmærksom på, at der er kommet nye regler for førtidspension, som kan have betydning for invalidepensionen. Kort fortalt skal du som oftest gennem et såkaldt ressourceforløb, når du søger om førtidspension. Forløbet varer mellem ét og fem år og skal afklare, om du kan blive hjulpet til at komme i arbejde igen. Mens du er i ressourceforløb, vil din invalidepension fra Industriens Pension blive modregnet i de penge, du får fra det offentlige. Det betyder, at du ikke får noget ud af din invalidepension. Derfor har Industriens Pension ændret reglerne, så din invalide-pension bliver sat i bero, så længe du er i ressourceforløb. Du kan få udbetalt invalidepension både før og efter ressourceforløbet. Du kan læse mere om førtidspension, invalidepension og ressourceforløb på under Medlemmer. SÅ MEGET FÅR DU Mister du halvdelen af arbejdsevnen, får du typisk et engangsbeløb på kroner. Mister du to tredjedele af din arbejdsevne, kan du normalt få en årlig invalidepension på kr., indtil du bliver pensioneret ( kr., hvis du mister arbejdsevnen efter 1. januar 2015). Du må gerne arbejde, selv om du får invalidepension fra Industriens Pension for eksempel i fleksjob. OLE FIK I HÅNDEN OG OM MÅNEDEN For tre år siden kom Ole Hein Kristensen ud for en trafikulykke, der blandt andet medførte et piskesmæld. I dag kæmper han med kroniske smerter, koncentrations-, og hukommelsesbesvær. Han har været i arbejdsprøvning tre gange uden succes. Men trods problemerne har Ole ikke fået tilkendt førtidspension fra det offentlige, som stadig er i gang med at behandle hans sag. Derfor var glæden så meget desto større, da han i foråret både fik tilkendt et engangsbeløb på kr. samt løbende invalidepension ( kr. om året frem til pensioneringen) fra Industriens Pension. Der gik 10 dage, fra jeg sendte min ansøgning om en engangssum, til pengene stod på min konto. Sagsbehandlingstiden, da han søgte invalidepension var endnu kortere: De var afsindigt hurtige. Der gik tre dage, siger Ole Hein Kristensen, der slet ikke kan forstå, at det kunne gå så stærkt, når kommunen har brugt over tre år. Se en video, hvor Ole fortæller om sin ulykke og den hjælp, han fik af Industriens Pension: 18

Dansk Metal - Lønstatistik

Dansk Metal - Lønstatistik Dansk Metal - Lønstatistik Metal Roskilde - 2015 4.Kvartal Afdeling Medl Timeløn medl ROSKILDE Kommune og Region 40 179,08 8,59 16,59 Materielgården Roskilde Smed / Bygningssmed / Reparatø 5 182,61 9,86

Læs mere

Dansk Metal - Lønstatistik

Dansk Metal - Lønstatistik Metal Roskilde Januar kvartal 2013 Kommune og Region Materielgården Roskilde Smed / Bygningssmed / Reparatø 5 181,25 9,79 18,13 Psykiatrisk Center Sct. Hans Smed / Bygningssmed / Reparatø 3 177,83 9,18

Læs mere

Dansk Metal - Lønstatistik

Dansk Metal - Lønstatistik Dansk Metal - Lønstatistik Metal Roskilde - 2016 1.Kvartal Afdeling Medl Timeløn medl ROSKILDE Kommune og Region 41 184,08 8,77 16,95 Materielgården Roskilde Smed / Bygningssmed / Reparatø 5 191,34 10,33

Læs mere

Dansk Metal - Lønstatistik

Dansk Metal - Lønstatistik Metal Roskilde april kvartal 2014 Kommune og Region Materielgården Roskilde Smed / Bygningssmed / Reparatø 5 182,42 9,85 18,24 Psykiatrisk Center Sct. Hans Smed / Bygningssmed / Reparatø 3 177,83 9,18

Læs mere

Dansk Metal - Lønstatistik

Dansk Metal - Lønstatistik Metal Roskilde januar kvartal 2012 Kommune og Region Lejre Kommune Smed / Bygningssmed / Reparatø 9 170,50 9,21 17,05 Materielgården Roskilde Smed / Bygningssmed / Reparatø 5 177,50 9,58 17,75 Psykiatrien

Læs mere

Dansk Metal - Lønstatistik

Dansk Metal - Lønstatistik Metal Roskilde oktober kvartal 2013. Kommune og Region Materielgården Roskilde Smed / Bygningssmed / Reparatø 5 182,42 9,85 18,24 Psykiatrisk Center Sct. Hans Smed / Bygningssmed / Reparatø 3 177,83 9,18

Læs mere

Dansk Metal - Lønstatistik

Dansk Metal - Lønstatistik Dansk Metal - Lønstatistik Metal Roskilde - Juli kvartal 2015 Afdeling Medl Timeløn Pens medl Pens arbgiv ROSKILDE Kommune og Region 40 kr. 179,05 8,58 16,58 Materielgården Roskilde Smed / Bygningssmed

Læs mere

Dansk Metal - Lønstatistik

Dansk Metal - Lønstatistik Dansk Metal - Lønstatistik Metal Roskilde - 2016 2.Kvartal Afdeling Medl Timeløn medl ROSKILDE Kommune og Region 48 186,20 9,12 17,75 HTK Forsyning A/S Smed / Bygningssmed / Reparatø 5 202,95 10,98 21,96

Læs mere

Dansk Metal - Lønstatistik

Dansk Metal - Lønstatistik Dansk Metal - Lønstatistik Metal Roskilde - 2016 4.Kvartal Afdeling Medl Timeløn medl ROSKILDE Kommune og Region 46 184,83 9,14 17,75 Htk Forsyning A/S Smed / Bygningssmed / Reparatø 5 202,95 10,98 21,96

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard Den 1. maj 2009 Det talte ord gælder 1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Har I det godt? Det ser sådan ud. Jeg har det også godt. Det er klart,

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Hvilke fordele er der ved medlemsskab Som pædagogisk assistentelev

Læs mere

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj.

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj. 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Det er det talte ord, der gælder God morgen. Godt at se Jer. Hvor er det dejligt, at så mange så tidligt har lyst til at mødes og bakke op om vores 1.

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

Vi er også elektrikere!

Vi er også elektrikere! Vi sørger for Danmarks elektrikere Vi er også elektrikere! Der er en ting, der gør Dansk El-forbund til noget særligt. Vi beskæftiger os med dit fag. Faktisk har de fleste af os selv en baggrund som elektrikere.

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Ny direktør søges de sidste par stykker, har fået en størrelse 45 i buksebagen. Side 1 Taxi Uber alles? Hvis politikerne vil ødelægge taxibranchen, hvorfor

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse.

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. /2IRUPDQG+DUDOG% UVWLQJ PDM Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. Det er nemt at holde sammen i medgang. Det

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som ansat i Social- og Sundhedssektoren 2 Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er noget særligt. Du er

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne.

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Dette er sket siden sidste generalforsamling. Generalforsamling 2010 Der var mødt 12 beboere op på generalforsamlingen

Læs mere

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Sådan forhandler du din egen løn Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Dansk Journalistforbund Faglig afdeling januar 2005 1. Lønforhandling til ny stilling Spørgsmål: Svar: Spørgsmål:

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID HK MEDLEMMERNES VALGOPLÆG 2015 INDLEDNING I løbet af 2015 skal der være folketingsvalg i Danmark. HK støtter ikke bestemte partier eller politikere. Vi samarbejder

Læs mere

30.10.2009 CA a-kasse 1

30.10.2009 CA a-kasse 1 Løn, kontrakt, forhandling 30.10.2009 CA a-kasse 1 Eftermiddagens program 14.25 Introduktion 14.30 Løn og kontrakt Marielle Høgenhaug, C3 Ledelse og Økonomi 15.10 Pause 15.20 Forhandlingsteknik Jimmy Buchmann,

Læs mere

Generalforsamling. Mandag d. 25 marts 2013 kl. 17.00 18.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Dagsorden iflg. vedtægter:

Generalforsamling. Mandag d. 25 marts 2013 kl. 17.00 18.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Dagsorden iflg. vedtægter: Generalforsamling Mandag d. 25 marts 2013 kl. 17.00 18.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Dagsorden iflg. vedtægter: 1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Der mødte 5 medlemmer.

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Generelt er der stor og positiv interesse for at Erhvervsakademi Sjælland udbyder en akademiuddannelse i EL installation.

Generelt er der stor og positiv interesse for at Erhvervsakademi Sjælland udbyder en akademiuddannelse i EL installation. DOKUMENTATION TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFICERING AF AKADEMIUDDANNELSE I EL-INSTALLATION Erhvervsakademi Sjælland udbyder i dag erhvervsakademiuddannelsen til EL installatør på Campus Nykøbing Falster. Der

Læs mere

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet FØR DU STOPPER Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet Efter mange år som farmakonom på arbejdsmarkedet kommer der et tidspunkt, hvor du begynder at overveje, hvordan din afgang fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen - UgebrevetA4.dk 14-01-2016 22:00:42 LØNPRES Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen Af Mathias Svane

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 LO: Det er egentlig bare en udbygning af de spørgsmål, der var på spørgeskemaet. Det er bare

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014.

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Til stede : Gitte Hansen, Villy Sørensen, Henriette Eriksen, Siva, Kirsten Johansen, Annette Nielsen, Birthe Thorenfeldt,

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2009 Hovedbestyrelsens beretning 2008/2009 1. Møder i Funktionærforeningen Vi har i Funktionærforeningens

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN 04/11 2013 NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN INDHOLD: Nyt nyhedsbrev fra LO Hovedstaden... 2 Regeringen vil styrke kontrolindsatsen mod social dumping... 3 Hvad vil din borgmesterkandidat gøre ved social

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Spørgsmål fra husejerne og tilhørende svar fra Bestyrelsen: 2. Bestyrelsens beretning for år 2015 v/formand John Bünger Svar: Spørgsmål fra salen:

Læs mere

Der er fremtid i Fællesskabet

Der er fremtid i Fællesskabet Der er fremtid i Fællesskabet - Endelig aftale Sydfyn står overfor mange udfordringer, hvoraf den stigende arbejdsløshed, uddannelse af alle unge, vigende bosætning i yderområderne og en sammenhængende

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 Del: Der er gang i økonomien i Danmark, og der bliver skabt en masse nye job. Men langt

Læs mere

TABU Øjenåbner: Smede knækker også halsen af stress Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 13. maj 2016, 05:00

TABU Øjenåbner: Smede knækker også halsen af stress Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 13. maj 2016, 05:00 TABU Øjenåbner: Smede knækker også halsen af stress Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 13. maj 2016, 05:00 Del: Fire ud af ti LO-medlemmer som smede, elektrikere og sosu'er har oplevet stress på jobbet

Læs mere

Beretning ved Ryslinge Friskoles generalforsamling 2010.03.31. Hvor ligger Ryslinge Friskole i elevernes bevidsthed.

Beretning ved Ryslinge Friskoles generalforsamling 2010.03.31. Hvor ligger Ryslinge Friskole i elevernes bevidsthed. Beretning ved Ryslinge Friskoles generalforsamling 2010.03.31. Hvor ligger Ryslinge Friskole i elevernes bevidsthed. Ligger den mellem Sofienlundskolen og Jacksons Five, som de skildrede i årets musical

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Bedst at forebygge et dårligt helbred

Bedst at forebygge et dårligt helbred 3F Aalborg afdeling Telefon 7030 0858 Når du kontakter 3F Aalborg Du er altid velkommen til at henvende dig i 3F Aalborg, men for at gøre det lettere for dig selv, så henvend dig direkte i din egen gruppe.

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13702 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 14 80 87 01 Euromaster Danmark A/S Sletten 11 7500 Holstebro Klagen vedrører: Reparation af bil Ikke-medlemsvirksomhed

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

Bestyrelsen i 3F Holbæk-Odsherreds beretning 2011

Bestyrelsen i 3F Holbæk-Odsherreds beretning 2011 Bestyrelsen i 3F Holbæk-Odsherreds beretning 2011 Jeg vil gerne bede forsamlingen om at holde et minuts stilhed for at vise respekt til vores kammerater, der er faldet bort i årets løb. Fagligt: Jeg vil

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Lad mig komme ud og se, hvad der foregår

Lad mig komme ud og se, hvad der foregår Artikel i Muskelkraft nr. 1, 2004 Lad mig komme ud og se, hvad der foregår Job, forpligtelser og sociale relationer for Per Hvass har det været en stor, personlig og positiv omvæltning at få fast arbejde

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

En mand et parti og hans annoncer

En mand et parti og hans annoncer En mand et parti og hans annoncer Anders Samuelsen formand for Liberal Alliance Når en dansk politiker annoncerer for et tocifret millionbeløb, så bliver det bemærket! Når en politiker kritiserer de andre

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup.

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. FK Odsherred Bestyrelse Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. Tilstede: Torben Møller Brian V. Madsen Linette S. Mortensen Kirsten Harthimmer Jørgen

Læs mere

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg kan finde Robin Hood-bladet. Mor siger, at jeg roder,

Læs mere

Multikulturelt arbejdsmiljø er en selvfølge. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING Lokale virksomheder med internationalt perspektiv

Multikulturelt arbejdsmiljø er en selvfølge. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING Lokale virksomheder med internationalt perspektiv LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Samarbejdet på tværs af nationaliteter fungerer rigtig godt og giver generelt

Læs mere

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Transskribering af interview, Kasper BM: okay, jeg skal først lige bede om dit navn, og din alder, og hvad du læser?

Læs mere

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvorvidt vi holder ferie

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university

ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university I: Interviewer ST: Respondent

Læs mere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Velkomst ved formanden Foreningssangen 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden 2. Beretning Helge Højstrup

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Dagsorden og referat fra Korsør Antenneselskabs generalforsamling, torsdag den 19. november 2015 DAGSORDEN:

Dagsorden og referat fra Korsør Antenneselskabs generalforsamling, torsdag den 19. november 2015 DAGSORDEN: Dagsorden og referat fra Korsør Antenneselskabs generalforsamling, torsdag den 19. november 2015 DAGSORDEN: Generalforsamlingen Torsdag den 19. november 2015 kl. 19.00 1. Valg af dirigent. a. Godkendelse

Læs mere

Medarbejderudvikling øger optimismen

Medarbejderudvikling øger optimismen TREPART AMU skal tilpasses efterspørgslen Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Onsdag den 2. september 2015, 05:00 Del: Der er hårdt brug for uddannelser, der i højere grad matcher virksomhedernes behov, mener

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 2015 har på alle måder været et rigtigt godt år for Ribe Golf Klub. Vi har fået vores bane op på et fint niveau, og der har generelt mellem

Læs mere

Fremmødte: Hanne, Jonas, Kirsten, Claus, Siva, Roxana, Peter, Birthe Gitte, Pia, Jan, Annette

Fremmødte: Hanne, Jonas, Kirsten, Claus, Siva, Roxana, Peter, Birthe Gitte, Pia, Jan, Annette Referat fra Gr. møde 3f Fælles service den 7. September 2015 Fremmødte: Hanne, Jonas, Kirsten, Claus, Siva, Roxana, Peter, Birthe Gitte, Pia, Jan, Annette Afbud: Bente Uden afbud: Simona Peter var mødeleder

Læs mere

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår Vi har igen i år indgået et bredt budgetforlig. Det samlede resultat er økonomisk i balance vi respekterer aftalen

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Indledning (og kontingentstigning) Som de fleste af jer ved, er DTLs arbejdsgiverforening et frivilligt tilbud

Læs mere

1. maj-tale LO-sekretær Marie-Louise Knuppert

1. maj-tale LO-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj-tale LO-sekretær Marie-Louise Knuppert I dag er det vigtigt at huske, at 1. maj er arbejdernes internationale kampdag. I Danmark er 1. maj både en kampdag og en festdag! Men rundt om i verden ser

Læs mere

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration Elevbrochure Kontoruddannelsen med speciale i Offentlig Administration 1 Intro Side 3 Hvorfor blive kontorelev i Region Syddanmark i Vejle Side 4 Elevernes egne historier Side 5-9 Bonus info Side 10 job.regionsyddanmark.dk/wm307147

Læs mere