Frivilligcenter Hillerød

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivilligcenter Hillerød"

Transkript

1 A NYHEDSBREV om det frivillige sociale arbejde og aktiviteter fra frivilligcentret, Foreningslivet, kommunen og landsorganisationerne Februar 2009, nr. 1 Nyt fra Frivilligcentret CENTERLEDEREN Så er vi godt i gang med et nyt år i Frivilligcenter Hillerød, hvor vi allerede nu tør love en masse spændende udfordringer forude - for Frivilligcenter Hillerød og for foreningslivet i Hillerød generelt. Årets start har været præget af en del arbejde omkring afklaringer af den finansielle situation for Frivilligcenteret i 2009 og fremover. Som vi skrev i en nytårsmail til alle foreninger, frivillige og interesserede, har Hillerød Kommune valgt at øge sin økonomiske bevilling til Frivilligcenterets arbejde og dermed det sociale foreningslivs trivsel og udvikling i Hillerød. Det er vi naturligvis både glade og stolte over. Det betyder, at vores fælles indsats de første 2 1/2 år har båret frugt, og at Frivilligcentret er kommet for at blive. Det betyder naturligvis også, at forventningerne er tilsvarende større både fra kommunen og fra foreningerne, der forhåbentligt finder endnu flere gode grunde til at benytte centerets (samarbejds-)muligheder og tilbud i Ud over den finansielle støtte fra Hillerød Kommune har FcH fået bevilliget kr fra PUF dels til udvikling af selvhjælpsarbejdet i Hillerød, til dels arbejdet med at involvere en bredere målgruppe i foreningslivet nærmere bestemt yngre borgere og medborgere med anden etnisk Patientforeningernes dag i Slotsarkaderne den HUSK AT TILMELDE DIG/JER TIL Generalforsamling i Frivilligcenter Hillerød Tirsdag den 17. marts kl Frivilligcenteret inviterer inden generalforsamlingen til inspirationsoplæg og debat med Kirsten Drejebjerg fra Center for Arbejdsfastholdelse (CAF) Kontakt os: Frivilligcenter Hillerød Kulturværkstedet, Fredensvej 12C, 3400 Hillerød Tlf Mobil: Nyhedsbrev: Redaktion og layout: Birgitte Kistrup, Inge Engel Christensen og Anette Nielsen Næste nummers deadline vil blive annonceret på Frivilligcentrets hjemmeside: baggrund. Udviklingspuljen som har dannet grundlag for opstart af FcH blev desuden forlænget i et år, mens regeringen skal finde en mere permanent løsning for finansiering af Frivilligcentrene i fremtiden. Forlængelsen på et år har imidlertid betydet, af Frivilligcenteret også får penge herfra, således at vi fortsat kan bibeholde en bemanding på to ansatte i Frivilligcenteret og opretholde det niveau af aktiviteter, vi har etableret i Vi forventer desuden i løbet af marts at kunne ansætte en koordinator til selvhjælpsarbejdet 8-10 timer pr. uge. Sidst, men ikke mindst arbejdes der snart på højtryk for at udforme en ny hjemmeside til glæde for FcH s brugere. Men meget mere om det på den kommende generalforsamling (Anette Nielsen). BESTYRELSEN Formanden har ordet Det er snart længe siden bestyrelsen har sendt en hilsen til Frivilligcentrets medlemmer og venner! Men det skyldes ikke, at vi har ligget på den lade side. I de sidste måneder af 2008 har bestyrelsen arbejdet med at udvikle strategi og målsætninger for de kommende år og dem glæder vi os meget til at fortælle mere om på generalforsamlingen den 17. marts kl Derudover har der selvfølgelig også været fokus på den økonomiske situation, der endelig er ved at være afklaret. Det kan man også høre meget mere om på generalforsamlingen! Vi håber, at rigtig mange har lyst til at komme og være med. Vel mødt! På bestyrelsens vegne, Inge Engel Christensen (formand) Frivilligcenter Hillerød Et væksthus for foreningslivet og det frivillige sociale arbejde i Hillerød 1

2 Frivilligcenter Hillerød - et væksthus for foreningslivet og det frivillige sociale arbejde Februar 2009 Frivilligcentrets aktiviteter i den kommende tid BISIDDERKURSUS Bisidderfunktionen fra vugge til grav hjælp andre med at hjælpe sig selv. Tre dages kursus den 20., 23. og 24. februar 2009 fra kl afvikles i Frivilligcenteret. 22 personer har taget imod et tilbud enten som foreningsaktiv eller privatperson og deltager i disse dage i et bisidderkursus. Med dette kursus vil vi danne en bisiddergruppe i Frivilligcenter Hillerød, som vil virke parallelt med den åbne Advokathjælpen hver tirsdag fra kl Vi håber, at flere foreninger har lyst til at være med og stille op med bisiddere. En bisidder støtter og hjælper andre mennesker, som har brug for et sæt ekstra ører og øjne ved et møde i Skifteretten, på hospitalet eller på kommunen. Bisidderen kan hjælpe med at få stillet de rette spørgsmål og huske, hvad der bliver sagt. Ældre hjælper Ældre og Frivilligcenter Hillerød tilbyder kurset i fællesskab. Kontakt Lis Stigaard for mere info om Bisiddergruppen: ADVOKATHJÆLP Advokathjælpen i Hillerød er et gratis tilbud til alle byens borgere hver tirsdag fra kl Hillerøds advokater bidrager på skift med en vagt, således at borgere gratis kan få svar og vejledning om konkrete problemstillinger. Frivillige fra FcH stiller op og sørger for, at der er mulighed for at drikken en kop kaffe/te i hyggelige omgivelser, mens man venter. Kontakt Frivilligcenteret. IT CAFÈ I AFTEN- OG DAGTIMERNE Frivillige instruktører fra Frivilligcenter Hillerød tilbyder foreningsaktive læring i praktiske redskaber,når man skal kommunikere i sin forening Har du brug for viden om at oprette, og kommunikere via s, brevflette, anvende Excel, udarbejde en folder m.m. så kontakt Frivilligcenter Hillerød. Vi vil gerne tilbyde små introduktionsforløb torsdag eftermiddag/aften i løbet af foråret i og på tværs af foreningerne. OPSTRAT AF NY NETVÆRKSGRUPPE: Er du førtidspensionist, langtidssyg, skåne- eller fleksjobber? så se her! En ny netværksgruppe med hyggeligt samvær, hjælp til selvhjælp, foredrag, m.m. Mandag den 16. februar 2009 mødtes gruppen for første gang i Frivilligcenter Hillerød. 10 personer deltog i mødet. Gruppen mødes igen den 2.3. kl Frivilligcenter Hillerød vil gerne medvirke til at danne rammen om dette netværk, hvor computere, Borgercafé og øvrige lokaler står til rådighed for netværksbrugerne. Mød op og gør en forskel for dig selv og andre. Sted: Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C. Tilmelding til eller tlf LOKALT SELVHJÆLPSARBEJDE Hjælp til selvhjælp i Hillerød Med en den økonomiske støtte fra PUF og en del af støtten fra Hillerød Kommune har vi ca. kr til at påbegynde og udvikle et mere målrettet selvhjælpsarbejde i FcH i form af selvhjælpsgrupper. Vi arbejder p.t. på at ansætte en koordinator 8-10 timer pr. uge forhåbentlig med start i løbet af marts Vi ved, at der allerede er flere foreninger, som tilbyder selvhjælp, og at der er behov for støtte, samarbejde og uddannelse, når der skal startes grupper, uddannes igangsættere og skabes synlighed om de respektive grupper. FcH vil derfor gerne i kontakt med flere foreninger, der allerede er eller som er interesseret i at komme i gang med selvhjælp. I efteråret 2008 deltog fire foreninger med repræsentanter i et to dages igangsætterkursus sammen med to frivillige fra FcH. Yderligere to frivillige deltager den i et igangsætterkursus i regi af landsforeningen Frivilligcenter og Selvhjælp Danmark. Tanken er at FcH vil starte grupper på områder, hvor der (endnu) ikke er foreninger der kan/vil varetage initiativet: det drejer sig f.eks. om selvhjælpsgrupper for nyskilte, overvægtige, stress- og depressionsramte eller mennesker der har mistet. Vi hører gerne fra borgere, der er interesseret i at mødes med ligesindede om et specifikt tema. Her vil selvhjælpskoordinatoren foretage en forsamtale med de personer der er interesseret i at deltage i en gruppe, hjælpe med at annoncere efter flere personer til gruppen og starte gruppen op med en igangsætter. Nyt fra foreningerne PATIENTFORENINGSNETVÆRKET I HILLERØD OG OMEGN Efter et spændende efterår med foredrag ved Bodil Davidsen om den sociale lovgivning, et dialogmøde med en håndfuld etniske minoritetsforeninger i Østhuset i Hillerød samt afvikling af Patientforeningernes dag i december er netværket godt i gang med at planlægge nye fællesmøder målrettet foreningsaktive og borgere med interesse for patientforeningernes arbejde og sag. Sæt allerede kryds i kalenderen nu den for næste patientforeningernes dag i Hillerød. Møde I Østhuset med etniske 2

3 Frivilligcenter Hillerød - et væksthus for foreningslivet og det frivillige sociale ar- arbejde november Februar bejde NY FRIVILLIGPOLITIK TIL DEBAT Den 27. januar 2009 var der dialogmøde mellem politikere og embedsmænd fra Hillerød Kommune, borgere og repræsentanter fra de frivillige foreninger i Hillerød - 55 personer deltog i mødet. Formålet med mødet var at kommentere det første udkast til ny frivilligpolitik, som en arbejdsgruppe har udarbejdet på grundlag af dialogmøder i Det frivillige sociale arbejde kan ikke stå alene, derfor har arbejdsgruppen peget på tre spor, inden for hvilke der skal defineres konkrete indsatsområder, der skal understøtte Frivilligpolitikken og sikre synlige resultater og prioriteringer i de kommende år. De tre spor er: 1) Samarbejde mellem foreninger/kommune, 2) samarbejde foreningerne imellem og på tværs og 3) samarbejde mellem foreninger/ borgere. På mødet fremkom mange konstruktive forslag til indsatser indenfor de tre spor. Dialogmøde Generelt blev det pointeret, at tiltag der styrker dialog og kendskab, er grundlæggende for idéudvikling og samarbejde og derfor bør prioriteres de kommende år. Alle input bearbejdes nu af arbejdsgruppen som efterfølgende sender Frivilligpolitik og handlingskatalog ud til de politiske udvalg og foreningerne i høring for til sidst at blive vedtaget i Byrådet i løbet af foråret. Mødet var konstruktivt, og der var i store træk opbakning til det foreliggende udkast. ORDBLINDE/DYSLEKSIFORENINGEN IT Cafè, forældrenetværksmøder og generalforsamling. Mandag den 2. marts og mandag den 4. maj fra kl har vi åben IT cafèrådgivning. Thomas sidder parat til at hjælpe og vejlede med kompenserende IT programmer for ordblinde. Han viser, hvordan man bruger programmerne, men han kan også hjælpe med tekniske spørgsmål, hvis det er det, der er problemet. Medlemmer fra bestyrelsen vil også være til stede og parate til at rådgive og vejlede om generelle spørgsmål, der har med ordblindhed at gøre både på børne- og voksenområdet. Forældrenetværksgruppen holder møde i et andet lokale de samme aftener, som vi har IT cafè, og der er altid plads til nye forældre/mødre, der har lyst til og brug for at dele deres problemer med andre, der er i samme situation, som de selv er. Tirsdag den 31. marts er der generalforsamling i Cafèen fra kl Vi starter med generalforsamlingen, og efterfølgende vil Erik Rasmussen fra Roskilde holde foredrag om ordblindhed. SOS BØRNEBYERNE Medlemsmøder sat i bero SOS Børnebyernes lokalgruppe i Hillerød har sat deres gruppe i bero indtil videre. Frivilligjobs Har du lyst til at blive frivillig? Mange foreninger kan bruge dine kræfter og egenskaber - se her og bliv inspireret. Du kan kontakte Frivilligcenter Hillerød og få det fulde opslag og kontaktoplysninger. FRIVILLIGCENTER HILLERØD IT GRUPPEN Hjælp ligesindede i gang ved tastaturet - bliv frivillig vejleder/støtteperson til IT Kan du bruge en computer? Færdes du hjemmevant på nettet? Har du tid og overskud til at hjælpe andre i gang ved en computer? Så har vi brug for dig Kontakt IT gruppen onsdage ml. kl og hør mere om, hvordan du kan hjælpe som vejleder og støtteperson for nybegyndere og lettere øvede brugere. Eneste krav er, at du kan afsætte 2-3 timer om ugen i en aftalt periode. Alle er velkomne - unge som ældre. For mere information: Kontakt Frivilligcentret på tlf eller FRIVILLIGCENTER HILLERØD-SELVHJÆLP Frivilligcenter Hillerød søger igangsættere til selvhjælpsarbejdet Har du interesse i og/eller har kendskab til selvhjælpsarbejde? Vi starter nye selvhjælpsgrupper op i løbet af foråret/sommeren 2009, men mangler igangsættere til at starte grupper op. Du skal være god til at lytte og have interesse i at understøtte grupper i at arbejde med egne problemstillinger. Vi sørger naturligvis for, at du får en uddannelse. For mere information, kontakt Anette Nielsen på tlf eller FRIVILLIGCENTER HILLERØD: Kommunikations og formidlingsarbejde Frivilligcenter Hillerød søger frivillige der kan lide at skrive og formidle historier fra foreningslivet og deltage i at udforme Nyhedsbrevet, Årsskrift og små historier til pressen. Du bliver del af en mindre PR gruppe. Kontakt Frivilligcenter Hillerød på tlf for mere information. HOME-START Støt småbørnsfamilier - bliv frivillig hos Home- Start Frivillige søges til at støtte familier ved at besøge dem 3

4 Frivilligcenter Hillerød - et væksthus for for foreningslivet og det frivillige sociale arbejde november Februar hjemme en gang om ugen i et par timer. Hjælpen kan være praktisk eller personlig. Familierne har brug for forældreerfaring, respekt, tid og fortrolighed. Alle familier med små børn kan have brug for en hånd ligesom alle, der har opdraget børn, har erfaring at give af. Home-Start har også brug for frivillige, som kan være med til at starte en lokal afdeling i området. Se mere på eller ring til landskoordinator Lone Møller på tlf eller MOTIONSVENNER SØGES Hillerød Motionsvenner søger frivillige Har du lyst til at yde en frivillig indsats og arbejde med fysisk træning af ældre? Flere borgere venter på en motionsven én har ventet næsten et år desværre! Som motionsven får du 4-dages kursus Motionsvennen træner en gang om ugen ca. en times tid. Kontakt: Kirsten Dalgaard tlf KURSUSTILBUD FOR ALLE INTERESSEREDE: Red liv! Lær Førstehjælp!! Ved du, hvad du skal gøre den dag, du står over for en alvorlig ulykke? Hvert år kommer over mennesker på skadestuen. Over en fjerdedel af dem er børn under 14 år. Dansk Røde Kors Hillerød og Frivilligcenter Hillerød tilbyder igen i foråret grundlæggende førstehjælpskursus på 12 timer, der bl.a. indeholder førstehjælp ved mindre og større uheld/ulykker, småsår, pludselig opståede sygdomme, livreddende førstehjælp og hjertemassage. Kom og lær, hvordan du kan være bedre til bl.a. at give kunstigt åndedræt og hjertemassage, og holde hovedet koldt og hjertet varmt, hvis du pludselig er den, der oplever en eller flere, der har brug for hjælp! Kurset afholdes i Frivilligcenter Hillerød på følgende mandage: 9.,16., 23. & 30. marts alle dage kl Pris for hele kurset, inkl. materialer er kun 200 kr. (heraf 150 kr til Beredskabsstyrelsen og 50 kr til forplejning). Kurset afholdes som Befolkningskursus og støttes derfor af staten. Instruktør på kurset: Bent Kauffmann. Tilmelding : først-til-mølle - og senest den på tlf eller SY SÅ DET NYTTER......går ud på at få syet så mange stykker tøj som muligt i løbet af 4 dage. Tøjet sendes til katastrofeområder rundt omkring i verden. Man møder op med sin symaskine i Truckhallen og syr på livet løs alle modeller er klippet og parat til syning. Det drejer sig om enkle modeller, der allerede er afprøvet i Røde Kors regi. Modeller uden lynlåse, knapper eller andet tilbehør, der måske kræver reparation der, hvor det kommer frem. Bag projektet står Røde Kors, Hillerød, Klaverfabrikken og Frivilligcenter Hillerød OBS! Man behøver naturligvis ikke at sy i fire dage tre timer en enkelt dag nytter også! Tid: Marts 2009 kl Sted:Klaverfabrikken, Fredensvej 12A Tilmelding: eller tlf / fredag eftermiddage ml KONTINGENT 2009 Oprettelse eller fornyelse af medlemskab af Frivilligcenter Hillerød: Det er tid til at forny dit medlemskab af Frivilligcenter Hillerød for Det koster kr. 250,- pr år for medlemmer (foreninger og grupper) og kr. 100,- for støttemedlemmer (enkeltpersoner). Beløbet indsættes på Frivilligcenter Hillerøds konto: Nordea Bank, reg. nr: 2276, kontonr: Husk at angive navn på din forening og kontaktperson tydeligt, så vi kan registrere din indbetaling korrekt. For mere information, kontakt adm. medarbejder Lou Hvid på tlf Hvad får du for dit medlemskab af FcH? Uf over at støtte den fælles platform for det frivillige sociale arbejde i Hillerød er du del af en forening af foreninger, der arbejder for at styrke, udvikle og fremme det frivillige arbejde i Hillerød. Du kan benytte vores kopimaskine, projektor, PC og konsulenthjælp til udvikling i din forening. 4

5 Frivilligcenter Hillerød - et væksthus for for foreningslivet og det frivillige sociale arbejde november Februar SELVEVALUERING AF Frivilligcenter Hillerød FcH er blevet et netværks- og aktivitetssted med liv og et behageligt miljø, som mange kan lide at komme i og bruge Dette er et af de glade udsagn i den selvevalueringsrapport, som FcH har ladet en konsulent udarbejde over sine første leveår perioden fra august 2006 til december Hovedkonklusionen i rapporten er, at FcH samlet set har haft en betydning for det frivillige sociale arbejde i Hillerød. Således vurderer samtlige interviewede brugere, frivillige, foreninger og politikere, at FcH har været med til at udvikle og styrke det frivillige arbejde i Hillerød i den periode, centret har eksisteret. Formålet med evalueringen var at sammenholde de målsætninger, centret havde opstillet for sig selv, med de resultater, der var nået, at undersøge, hvordan FcHs brugere oplever centret og de værdier, det bygger på samt fremadrettet - at belyse, hvilke indsatsområder, der skal prioriteres fremover og at opstille retningslinjer for centrets generelle udvikling fremover. Sammenfattende siger rapporten, at FcH har opfyldt de fleste af sine målsætninger. Centret er kommet længst inden for områderne formidling af frivilligt arbejde til centret selv, opstart af netværksgrupper, start af nye projekter og foreningsservice Centerlederen fremhæves for sin evne til at igangsætte aktiviteter, engagere mennesker og sammensætte personer og foreninger i f. m. nye aktiviteter. Hermed har bestyrelsen kunnet trække sig tilbage og koncentrere sig om det overordnede strategiske arbejde. FcH har ikke foretaget samtlige planlagte behovs- og tilfredshedsundersøgelser. Til gengæld overstiger antallet af arrangementer det forventede resultat betydeligt. Og det har været en fornuftig prioritering set i forhold til målet om at skabe et vist aktivitetsniveau som base for udviklingen af FcH. Hele rapporten kan hentes på og udleveres sammen med Årsskriftet 2008 (af Birgitte Kistrup) FORENINGSVEJVISER UNDER UDARBEJDELSE Overblik over de frivillige foreningers aktiviteter og kontakter Alle sociale foreninger i Hillerød er blevet kontaktet for at udfylde et skema med data om foreningens kontaktpersoner, formål, aktiviteter m.m. To frivillige er i færd med at opdatere og udvikle den foreningsoversigt, som ligger på Frivilligcenterets hjemmeside for at udarbejde en mere systematisk foreningsvejviser Formålet er at borgere i Hillerød, som har brug for støtte eller viden om et socialt område/tema kan få et overskueligt overblik over hvilke foreninger der findes, hvor man kan finde ligesindede og/eller mere info. FASTE ÅBNE NETVÆRKSGRUPPER I FCH 2009 Motion - alle tirsdage fra kl Kom op af sofaen - og lav motion med Hillerød Motionsvenner. Alle kan deltage. Vi drikker en kop kaffe/te efterfølgende i Borgercaféen. Sangcafé for alle tirsdage i ulige uger i februar og marts kl Fælles sang og hyggeligt samvær. Alle er velkomne. Pris 10 kr. inkl. kaffe og brød. Åbent Atelier - alle tirsdage kl Prøv akrylmaling, vandfarver og akvarel. Erfarne malere kan medbringe eget grej og hente inspiration og feedback fra os andre. Datastue og IT-café (onsdage) Kom i gang ved computeren - få elementær introduktion til mus, tastatur og skærm, så du selv kan skrive breve, lave små regneark og spille spil. Nye grupper a fem personer starter op i februar og marts 2009 for både begyndere og lettere øvede. Der er mulighed for at være med i marts Også for dig, som ønsker at lære at færdes sikkert på Internettet, chatte med venner og familie eller sende s. Målgruppen er både yngre og ældre, der som udgangspunkt har tid i dagtimerne. Der er dog også mulighed for at deltage i de sene eftermiddags/ aftentimer, så kig forbi hvis du er interesseret, så danner vi grupper efter ønsker og behov. Åben IT rådgivning alle onsdage fra kl Frivillige instruktører stiller op til spørgsmål/vejledning, hvis du er kørt fast eller søger ny viden om EDB og ìnternettet. Søndagscafé Der har været svingende tilslutning til søndagscaféen. Derfor ændrer vi konceptet. Er du interesseret i at være med i en søndagsnetværksgruppe, der sammen arrangerer ture, foredrag, hygge og socialt samvær ad hoc, så kontakt Grethe på tlf eller Bodil på tlf Når der er tilstrækkeligt med tilmelding starter gruppen op igen. Tjek vores hjemmeside, dagspressen eller kom forbi og få et program! Åbne workshop i Slægtsforskning ca. en gang pr. mdr. Tema: Opbevaring af gamle papirer, foto, mv. + Hvor langt er vi kommet? (24.2. blev desværre aflyst ) Næste møde er kl Merethe Nielsen laver indledende oplæg og intro til PCér. Det koster kr. 25,- inkl. Kaffe og lidt sødt. Medbring gerne Madpakke. Nyhedsbrev nr. 1 (februar 2009) 5

6 Frivilligcenter Hillerød - et væksthus for foreningslivet og det frivillige sociale arbejde Februar 2009 NETVÆRKSMØDE: Tilbage til arbejdsmarkedet trods en konisk lidelse. Torsdag den 26. februar 2009 kl i Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej12C. Patientforeningsnetværket i Hillerød og Omegn inviterer til endnu et temaarrangement i Frivilligcenter Hillerød, denne gang med fokus på de udfordringer og overvejelser, mennesker står overfor, når de pludselig væltes omkuld af et længerevarende sygdomsforløb og skal finde vejen tilbage til arbejdsmarkedet med en kronisk lidelse - eller pension - som følgesvend. Patientforeningsnetværket har allierede sig med en kvinde, som vil fortælle sin personlige historie til inspiration for andre. Et fald på en trappe førte til et langvarigt sygdomsforløb, hvor mødet med systemet foregik på godt og ondt, og hvor hun trods den vanskelige situation formåede at mobiliserer en styrke og stædighed, der har åbnet nye døre på arbejdsmarkedet gennem et flexjob. Efterfølgende vil socialrådgiver, Bodil Davidsen, fortælle om rettigheder og muligheder i forbindelse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet med en kronisk lidelse og/eller med en tilkendt pension. En del mennesker oplever, at de efter en kortere eller længere periode på førtidspension, har genvundet en del kræfter fysisk/ psykisk og derved får mod på at afprøve deres muligheder på arbejdsmarkedet igen. I dag er mulighederne større for at afprøve egne kræfter og ressourcer uden fare for at få frakendt pensionen permanent. Har du erfaringer/oplevelser, som du har lyst til at dele med andre, er du velkommen til at kontakt os inden mødet på tlf Ellers håber vi at se så mange som muligt til mødet, der er åbent for alle interesserede. Tilmelding ikke nødvendigt. Det er gratis at deltage, men der opkræves kr. 20,- til kaffe/te-kage kassen. Patientforneingsnetværket består p.t. af Astma- og Allergiforbundet, Gigtforeningen Nordsjælland, Kræftens bekæmpelse Hillerød, Psoriasisforeningen og Diabetesforeningen. Netværket er åbent for alle de patientforeninger, som har lyst til at deltage i en planlægningsgruppe og/eller til de møder, som afholdes løbende. Formålet med netværket er at styrke samarbejdet på tværs af patientforeningerne, skabe fælles arrangementer, synlighed og synergi til glæde for de foreningsaktive, medlemmer og interesserede. Nyt udefra CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE Nye temadage/kurser/netværk i foråret 2009 Center for Frivilligt Socialt Arbejde tilbyder en lang række nye, relevante og GRATIS kurser finansieret af uddannelsespuljen for frivillige. Med Foreningshøjskolen kan du som frivillig eller ansat i en frivillig social organisation udforske en række emner, som styrker dine kompetencer i forhold til drift, udvikling og samar- KUNSTDAGE maj 2009 Udstilling af de glade maleres kamp med lærredet, over en sæson. Frivilligcenter Hillerød danner igen i år - men denne gang på officiel vis - ramme om vinterens arbejde i det Åbne Atelier og en café, hvor der sælges kaffe/te og kage. Der vil være åben fredag fra og lørdag-søndag fra Keld Olsson er FcH s kontaktperson på Kunstdagene. Udstilling af malerholdene i Frivilligcenter Hillerøds Åbent atelier og af Klatmalerne. Der arbejdes i akryl. bejde, disse kurser er selvfinansieret. Kurserne giver dig ny og opdateret viden, redskaber og inspiration til dit eget forenings- eller organisationsarbejde. Se mere om de forskellige kursustilbud på Eller abonner på deres nyhedsbrev. Aktuelle tilbud i Uddannelsespuljen: Når læring skal måles : temadag 17. marts Målret dit arbejde med læring : temadag 16. april Skal du lære fra dig?- Formidling og undervisning : Kursus & 20. maj Særlige tilbud til dig, der leder, koordinerer og støtter de frivillige - Kollegial supervision Kursus den marts Ledelse i en flad struktur - giver det mening? Netværksmøder Aktuelle tilbud i Foreningshøjskolen: A. Frivilligpolitik - kursus den 3. marts B. Projektstyring - kursus den 5. marts C. Etniske minoriteter i foreningslivet - kursus den Volunteering across Europe 2009 Centeret deltager i et forskningsprojekt, der kortlægger frivillighed i alle europæiske lande. Fem danske organisationer er med i undersøgelsen. Frivilligcenter Hillerød bidrager også til undersøgelsen ved at besvare spørgeskema og interview. KONFERENCE Frivilligt Forum indbyder til konference om nordiske erfaringer: Bedre vilkår for de frivillige - hvad kan vi lære af udviklingen i Norge og Sverige? Hvordan er vilkårene for den frivillige verden i Norge og Sverige? Hvad er de svenske "Spelreglar" og den norske "Stortingsmelding 39: Frivillighet for alle"? Har den frivillige verden i Danmark brug for nye rammer, og hvad kan vi i den anledning lære af Sverige og Norge? Disse spørgsmål og ganske givet flere tages op, når Den 20. marts 2009 kl i Landstingssalen på Christiansborg. Mere info og tilmelding: 6

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

FRIVILLIGCENTER HILLERØD

FRIVILLIGCENTER HILLERØD NYHEDSBREV FRA NR 4 FRIVILLIGCENTER HILLERØD om aktiviteter og nyheder fra frivilligcentret og foreningslivet, kommunen og landsorganisationerne Frivilligcenter og Borgercafé lige nu Efteråret er fløjet

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2011 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig, Vi har her samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage på i foråret 2011. Alle kurser er

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Kursusprogram Efterår 2014

Kursusprogram Efterår 2014 Kursusprogram Efterår 2014 Introduktion til bisidderservice Kurset handler om at være bisidder for andre, der har behov for støtte, hjælp og tryghed i mødet med myndigheder, institutioner og organisationer.

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent.

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat 1. Valg af dirigent og referent Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. Generalforsamlingen er

Læs mere

27. 30. september 2012

27. 30. september 2012 Ballerupstjernens program for Frivilligdagene i Ballerup Social- og Integrationsministeriet har atter i år lagt op til afholdelse af Frivillig Fredag. Frivilligrådet under ministeriet har oprettet et sekretariat

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION BRUG DIT NETVÆRK KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S Arrangementer Efterår 2014 NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION Arrangementer Efterår 2014 Deltagergebyr kun kr. 500 + moms

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Solrød Computer & Fotoklubs it- og fotoundervisning i efteråret 2013.

Solrød Computer & Fotoklubs it- og fotoundervisning i efteråret 2013. Solrød Computer & Fotoklubs it- og fotoundervisning i efteråret 2013. Der undervises i følgende kurser: Modul 1a for dig som ikke tidligere har brugt en computer. Kurset henvender sig til dig som vil lære

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

D. 28. FEBRUAR 2015 I KØBENHAVN

D. 28. FEBRUAR 2015 I KØBENHAVN >> Kom og oplev en dag fyldt med faglig inspiration og socialt samvær med dine medfrivillige fra hele RBU. Uddannelsesdagen er en mulighed for dig som frivillig i RBU at netværke og videndele med frivillige

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE SEP., OKT., NOV., DEC. 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Intro til aktiviteter... 3 Nada... 4 Krolf... 6 Petanque... 7 Motionshold... 8 Strikkeklub... 9 Mellemgruppe...10

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid.

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. København den 1. april 2011 Kære frivillige rundt i landet Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. Siden sidste meddelelse om kursustilbud, er

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller.

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller. Referat Generalforsamling for Frivillighedscenter Sydsjælland-Møn Brænderigården i Vordingborg, 11. marts 2014 1. Valg af dirigent Marie Lenstrup blev valgt. 2. Valg af referent Anders J. Andersen blev

Læs mere

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag december 2012 Siden sidst! Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. En økonomisk håndsrækning Selvhjælp Sydvest har glædeligt modtaget en økonomisk donation på

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

løget Undervisning og aktiviteter i Løget

løget Undervisning og aktiviteter i Løget løget Undervisning og aktiviteter i Løget Beboere fra boligkvartererne rundt om Løget er velkomne til at deltage i aktiviteterne Kom til bazar om kurser og aktiviteter Torsdag den 16. januar kl. 17 i Kvartershuset

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland *** Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familie og venner en rigtig god sommer Nyhedsbrev Juli 2014 Aktivitetskalender 3. kvartal 2014 Torsdagscafé hver

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

CIRKEL TIL ELEV START

CIRKEL TIL ELEV START Kære elev. Herunder ser du en oversigt over, en oversigt over hele forløbet i SevenJob. Du kan følge med undervejs og samtidig følge med i, hvilke opgaver eller hvilke ting du skal huske. Rigtig god fornøjelse.

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS December 2005 Sorg og sygdom Et 2 dages kursus for frivillige, der støtter og rådgiver syge Der findes mange sygdomsforeninger i Aalborg Kommune, som gør et stort og nødvendigt

Læs mere

KURSER OG FOREDRAG EFTERÅRET. Efteråret i Frivilligcenter Århus. Vi har i år opprioriteret vores. Læs mere om alle arrangementerne

KURSER OG FOREDRAG EFTERÅRET. Efteråret i Frivilligcenter Århus. Vi har i år opprioriteret vores. Læs mere om alle arrangementerne Efteråret i Frivilligcenter Århus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser, tre foredrag og to fyraftensmøder at byde på. Igen i år kan vi tilbyde det populære regnskabskursus som afholdes

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen 10-12 Hjertesundhed og social ulighed hvad virker og hvad virker

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr.

NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr. NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr. Har du dit eget firma med CVR-nr.? Så kan du få fuldt fradrag for medlemskontingentet, selv om

Læs mere

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København Kort beskrivelse: 1. års ansættelse som præst med uddannelse lagt ind i ansættelsen. Varighed for nyansatte præster og deltagende provstier: 1. år: Samlet projektvarighed for FIP: 2 år. Projektstart: 1.

Læs mere

Østjylland. AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger

Østjylland. AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger Østjylland Medlemsområde AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger Side 2 Side 3 Side 4 FORÅR 2009 Tilbud og oplysninger Tilbud - kor og EDB Oplysninger Her holdes aktiviteterne

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Nyhedsbrev Juli 2015 Aktivitetskalender 3. kvartal 2015 Torsdagscafé hver anden torsdag fra kl. 14.00 til 16.00 i Sorø Torsdagscafeen tilbyder mange aktiviteter. Du har

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

(j jk Center fer frivilligt

(j jk Center fer frivilligt Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 341 Offentligt (j jk Center fer frivilligt K W y socialt arbejde Odense, august 2010 Nye kurser i det frivillige sociale arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Indhold Præsentation af Aarhus Bridgeklub... 3 Bestyrelsen:... 5 Turneringsledere:... 6 Mandag eftermiddag:... 7 Undervisning mandag eftermiddag... 8 Mandagsklubben...

Læs mere

Foreningen Danske DøvBlinde. For dig med nedsat syn og hørelse

Foreningen Danske DøvBlinde. For dig med nedsat syn og hørelse Foreningen Danske DøvBlinde For dig med nedsat syn og hørelse Hvad er døvblindhed? Døvblindhed er et kombineret handicap, der består af alvorlig syns- og hørenedsættelse. Nogle døvblinde har en synsrest,

Læs mere

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL Nyt værktøj fra Job og Krop-kampagnen giver et hurtigt overblik over den fysiske trivsel på arbejdspladsen. Temperaturmålingen er en lille spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

Træning Teknik Motion Sjov Samvær

Træning Teknik Motion Sjov Samvær Judo sommerlejr 2015 Træning Teknik Motion Sjov Samvær JEON KI YOUNG KOREANSK JUDO LEGENDE 3 x VM GULD 1 X OL GULD ÅRETS GÆSTETRÆNER Søndag d. 26. juli - Lørdag d. 1. august Har du planlagt din sommerferie

Læs mere

Efterår 2014 29. årg. nr. 2

Efterår 2014 29. årg. nr. 2 Efterår 2014 29. årg. nr. 2 Uldkredsen Vestfyn Styregruppen Kasserer Connie Søgaard Basselundvej 9 5620 Glamsbjerg Tlf.: 6445 1815/20448015 Mail: connie.soegaard@mail.dk Gunhild Berg Bodebjergvej 37, Køng

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Viljen til at ville lykkes!

Viljen til at ville lykkes! Viljen til at ville lykkes! VELKOMMEN Først og fremmest velkommen på IKA Ringsted uanset om du er elev eller forældre. Vi vil med dette lille hæfte forsøge at give et indblik i IKA livet samt give svar

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere