Frivilligcenter Hillerød

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivilligcenter Hillerød"

Transkript

1 A NYHEDSBREV om det frivillige sociale arbejde og aktiviteter fra frivilligcentret, Foreningslivet, kommunen og landsorganisationerne Februar 2009, nr. 1 Nyt fra Frivilligcentret CENTERLEDEREN Så er vi godt i gang med et nyt år i Frivilligcenter Hillerød, hvor vi allerede nu tør love en masse spændende udfordringer forude - for Frivilligcenter Hillerød og for foreningslivet i Hillerød generelt. Årets start har været præget af en del arbejde omkring afklaringer af den finansielle situation for Frivilligcenteret i 2009 og fremover. Som vi skrev i en nytårsmail til alle foreninger, frivillige og interesserede, har Hillerød Kommune valgt at øge sin økonomiske bevilling til Frivilligcenterets arbejde og dermed det sociale foreningslivs trivsel og udvikling i Hillerød. Det er vi naturligvis både glade og stolte over. Det betyder, at vores fælles indsats de første 2 1/2 år har båret frugt, og at Frivilligcentret er kommet for at blive. Det betyder naturligvis også, at forventningerne er tilsvarende større både fra kommunen og fra foreningerne, der forhåbentligt finder endnu flere gode grunde til at benytte centerets (samarbejds-)muligheder og tilbud i Ud over den finansielle støtte fra Hillerød Kommune har FcH fået bevilliget kr fra PUF dels til udvikling af selvhjælpsarbejdet i Hillerød, til dels arbejdet med at involvere en bredere målgruppe i foreningslivet nærmere bestemt yngre borgere og medborgere med anden etnisk Patientforeningernes dag i Slotsarkaderne den HUSK AT TILMELDE DIG/JER TIL Generalforsamling i Frivilligcenter Hillerød Tirsdag den 17. marts kl Frivilligcenteret inviterer inden generalforsamlingen til inspirationsoplæg og debat med Kirsten Drejebjerg fra Center for Arbejdsfastholdelse (CAF) Kontakt os: Frivilligcenter Hillerød Kulturværkstedet, Fredensvej 12C, 3400 Hillerød Tlf Mobil: Nyhedsbrev: Redaktion og layout: Birgitte Kistrup, Inge Engel Christensen og Anette Nielsen Næste nummers deadline vil blive annonceret på Frivilligcentrets hjemmeside: baggrund. Udviklingspuljen som har dannet grundlag for opstart af FcH blev desuden forlænget i et år, mens regeringen skal finde en mere permanent løsning for finansiering af Frivilligcentrene i fremtiden. Forlængelsen på et år har imidlertid betydet, af Frivilligcenteret også får penge herfra, således at vi fortsat kan bibeholde en bemanding på to ansatte i Frivilligcenteret og opretholde det niveau af aktiviteter, vi har etableret i Vi forventer desuden i løbet af marts at kunne ansætte en koordinator til selvhjælpsarbejdet 8-10 timer pr. uge. Sidst, men ikke mindst arbejdes der snart på højtryk for at udforme en ny hjemmeside til glæde for FcH s brugere. Men meget mere om det på den kommende generalforsamling (Anette Nielsen). BESTYRELSEN Formanden har ordet Det er snart længe siden bestyrelsen har sendt en hilsen til Frivilligcentrets medlemmer og venner! Men det skyldes ikke, at vi har ligget på den lade side. I de sidste måneder af 2008 har bestyrelsen arbejdet med at udvikle strategi og målsætninger for de kommende år og dem glæder vi os meget til at fortælle mere om på generalforsamlingen den 17. marts kl Derudover har der selvfølgelig også været fokus på den økonomiske situation, der endelig er ved at være afklaret. Det kan man også høre meget mere om på generalforsamlingen! Vi håber, at rigtig mange har lyst til at komme og være med. Vel mødt! På bestyrelsens vegne, Inge Engel Christensen (formand) Frivilligcenter Hillerød Et væksthus for foreningslivet og det frivillige sociale arbejde i Hillerød 1

2 Frivilligcenter Hillerød - et væksthus for foreningslivet og det frivillige sociale arbejde Februar 2009 Frivilligcentrets aktiviteter i den kommende tid BISIDDERKURSUS Bisidderfunktionen fra vugge til grav hjælp andre med at hjælpe sig selv. Tre dages kursus den 20., 23. og 24. februar 2009 fra kl afvikles i Frivilligcenteret. 22 personer har taget imod et tilbud enten som foreningsaktiv eller privatperson og deltager i disse dage i et bisidderkursus. Med dette kursus vil vi danne en bisiddergruppe i Frivilligcenter Hillerød, som vil virke parallelt med den åbne Advokathjælpen hver tirsdag fra kl Vi håber, at flere foreninger har lyst til at være med og stille op med bisiddere. En bisidder støtter og hjælper andre mennesker, som har brug for et sæt ekstra ører og øjne ved et møde i Skifteretten, på hospitalet eller på kommunen. Bisidderen kan hjælpe med at få stillet de rette spørgsmål og huske, hvad der bliver sagt. Ældre hjælper Ældre og Frivilligcenter Hillerød tilbyder kurset i fællesskab. Kontakt Lis Stigaard for mere info om Bisiddergruppen: ADVOKATHJÆLP Advokathjælpen i Hillerød er et gratis tilbud til alle byens borgere hver tirsdag fra kl Hillerøds advokater bidrager på skift med en vagt, således at borgere gratis kan få svar og vejledning om konkrete problemstillinger. Frivillige fra FcH stiller op og sørger for, at der er mulighed for at drikken en kop kaffe/te i hyggelige omgivelser, mens man venter. Kontakt Frivilligcenteret. IT CAFÈ I AFTEN- OG DAGTIMERNE Frivillige instruktører fra Frivilligcenter Hillerød tilbyder foreningsaktive læring i praktiske redskaber,når man skal kommunikere i sin forening Har du brug for viden om at oprette, og kommunikere via s, brevflette, anvende Excel, udarbejde en folder m.m. så kontakt Frivilligcenter Hillerød. Vi vil gerne tilbyde små introduktionsforløb torsdag eftermiddag/aften i løbet af foråret i og på tværs af foreningerne. OPSTRAT AF NY NETVÆRKSGRUPPE: Er du førtidspensionist, langtidssyg, skåne- eller fleksjobber? så se her! En ny netværksgruppe med hyggeligt samvær, hjælp til selvhjælp, foredrag, m.m. Mandag den 16. februar 2009 mødtes gruppen for første gang i Frivilligcenter Hillerød. 10 personer deltog i mødet. Gruppen mødes igen den 2.3. kl Frivilligcenter Hillerød vil gerne medvirke til at danne rammen om dette netværk, hvor computere, Borgercafé og øvrige lokaler står til rådighed for netværksbrugerne. Mød op og gør en forskel for dig selv og andre. Sted: Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C. Tilmelding til eller tlf LOKALT SELVHJÆLPSARBEJDE Hjælp til selvhjælp i Hillerød Med en den økonomiske støtte fra PUF og en del af støtten fra Hillerød Kommune har vi ca. kr til at påbegynde og udvikle et mere målrettet selvhjælpsarbejde i FcH i form af selvhjælpsgrupper. Vi arbejder p.t. på at ansætte en koordinator 8-10 timer pr. uge forhåbentlig med start i løbet af marts Vi ved, at der allerede er flere foreninger, som tilbyder selvhjælp, og at der er behov for støtte, samarbejde og uddannelse, når der skal startes grupper, uddannes igangsættere og skabes synlighed om de respektive grupper. FcH vil derfor gerne i kontakt med flere foreninger, der allerede er eller som er interesseret i at komme i gang med selvhjælp. I efteråret 2008 deltog fire foreninger med repræsentanter i et to dages igangsætterkursus sammen med to frivillige fra FcH. Yderligere to frivillige deltager den i et igangsætterkursus i regi af landsforeningen Frivilligcenter og Selvhjælp Danmark. Tanken er at FcH vil starte grupper på områder, hvor der (endnu) ikke er foreninger der kan/vil varetage initiativet: det drejer sig f.eks. om selvhjælpsgrupper for nyskilte, overvægtige, stress- og depressionsramte eller mennesker der har mistet. Vi hører gerne fra borgere, der er interesseret i at mødes med ligesindede om et specifikt tema. Her vil selvhjælpskoordinatoren foretage en forsamtale med de personer der er interesseret i at deltage i en gruppe, hjælpe med at annoncere efter flere personer til gruppen og starte gruppen op med en igangsætter. Nyt fra foreningerne PATIENTFORENINGSNETVÆRKET I HILLERØD OG OMEGN Efter et spændende efterår med foredrag ved Bodil Davidsen om den sociale lovgivning, et dialogmøde med en håndfuld etniske minoritetsforeninger i Østhuset i Hillerød samt afvikling af Patientforeningernes dag i december er netværket godt i gang med at planlægge nye fællesmøder målrettet foreningsaktive og borgere med interesse for patientforeningernes arbejde og sag. Sæt allerede kryds i kalenderen nu den for næste patientforeningernes dag i Hillerød. Møde I Østhuset med etniske 2

3 Frivilligcenter Hillerød - et væksthus for foreningslivet og det frivillige sociale ar- arbejde november Februar bejde NY FRIVILLIGPOLITIK TIL DEBAT Den 27. januar 2009 var der dialogmøde mellem politikere og embedsmænd fra Hillerød Kommune, borgere og repræsentanter fra de frivillige foreninger i Hillerød - 55 personer deltog i mødet. Formålet med mødet var at kommentere det første udkast til ny frivilligpolitik, som en arbejdsgruppe har udarbejdet på grundlag af dialogmøder i Det frivillige sociale arbejde kan ikke stå alene, derfor har arbejdsgruppen peget på tre spor, inden for hvilke der skal defineres konkrete indsatsområder, der skal understøtte Frivilligpolitikken og sikre synlige resultater og prioriteringer i de kommende år. De tre spor er: 1) Samarbejde mellem foreninger/kommune, 2) samarbejde foreningerne imellem og på tværs og 3) samarbejde mellem foreninger/ borgere. På mødet fremkom mange konstruktive forslag til indsatser indenfor de tre spor. Dialogmøde Generelt blev det pointeret, at tiltag der styrker dialog og kendskab, er grundlæggende for idéudvikling og samarbejde og derfor bør prioriteres de kommende år. Alle input bearbejdes nu af arbejdsgruppen som efterfølgende sender Frivilligpolitik og handlingskatalog ud til de politiske udvalg og foreningerne i høring for til sidst at blive vedtaget i Byrådet i løbet af foråret. Mødet var konstruktivt, og der var i store træk opbakning til det foreliggende udkast. ORDBLINDE/DYSLEKSIFORENINGEN IT Cafè, forældrenetværksmøder og generalforsamling. Mandag den 2. marts og mandag den 4. maj fra kl har vi åben IT cafèrådgivning. Thomas sidder parat til at hjælpe og vejlede med kompenserende IT programmer for ordblinde. Han viser, hvordan man bruger programmerne, men han kan også hjælpe med tekniske spørgsmål, hvis det er det, der er problemet. Medlemmer fra bestyrelsen vil også være til stede og parate til at rådgive og vejlede om generelle spørgsmål, der har med ordblindhed at gøre både på børne- og voksenområdet. Forældrenetværksgruppen holder møde i et andet lokale de samme aftener, som vi har IT cafè, og der er altid plads til nye forældre/mødre, der har lyst til og brug for at dele deres problemer med andre, der er i samme situation, som de selv er. Tirsdag den 31. marts er der generalforsamling i Cafèen fra kl Vi starter med generalforsamlingen, og efterfølgende vil Erik Rasmussen fra Roskilde holde foredrag om ordblindhed. SOS BØRNEBYERNE Medlemsmøder sat i bero SOS Børnebyernes lokalgruppe i Hillerød har sat deres gruppe i bero indtil videre. Frivilligjobs Har du lyst til at blive frivillig? Mange foreninger kan bruge dine kræfter og egenskaber - se her og bliv inspireret. Du kan kontakte Frivilligcenter Hillerød og få det fulde opslag og kontaktoplysninger. FRIVILLIGCENTER HILLERØD IT GRUPPEN Hjælp ligesindede i gang ved tastaturet - bliv frivillig vejleder/støtteperson til IT Kan du bruge en computer? Færdes du hjemmevant på nettet? Har du tid og overskud til at hjælpe andre i gang ved en computer? Så har vi brug for dig Kontakt IT gruppen onsdage ml. kl og hør mere om, hvordan du kan hjælpe som vejleder og støtteperson for nybegyndere og lettere øvede brugere. Eneste krav er, at du kan afsætte 2-3 timer om ugen i en aftalt periode. Alle er velkomne - unge som ældre. For mere information: Kontakt Frivilligcentret på tlf eller FRIVILLIGCENTER HILLERØD-SELVHJÆLP Frivilligcenter Hillerød søger igangsættere til selvhjælpsarbejdet Har du interesse i og/eller har kendskab til selvhjælpsarbejde? Vi starter nye selvhjælpsgrupper op i løbet af foråret/sommeren 2009, men mangler igangsættere til at starte grupper op. Du skal være god til at lytte og have interesse i at understøtte grupper i at arbejde med egne problemstillinger. Vi sørger naturligvis for, at du får en uddannelse. For mere information, kontakt Anette Nielsen på tlf eller FRIVILLIGCENTER HILLERØD: Kommunikations og formidlingsarbejde Frivilligcenter Hillerød søger frivillige der kan lide at skrive og formidle historier fra foreningslivet og deltage i at udforme Nyhedsbrevet, Årsskrift og små historier til pressen. Du bliver del af en mindre PR gruppe. Kontakt Frivilligcenter Hillerød på tlf for mere information. HOME-START Støt småbørnsfamilier - bliv frivillig hos Home- Start Frivillige søges til at støtte familier ved at besøge dem 3

4 Frivilligcenter Hillerød - et væksthus for for foreningslivet og det frivillige sociale arbejde november Februar hjemme en gang om ugen i et par timer. Hjælpen kan være praktisk eller personlig. Familierne har brug for forældreerfaring, respekt, tid og fortrolighed. Alle familier med små børn kan have brug for en hånd ligesom alle, der har opdraget børn, har erfaring at give af. Home-Start har også brug for frivillige, som kan være med til at starte en lokal afdeling i området. Se mere på eller ring til landskoordinator Lone Møller på tlf eller MOTIONSVENNER SØGES Hillerød Motionsvenner søger frivillige Har du lyst til at yde en frivillig indsats og arbejde med fysisk træning af ældre? Flere borgere venter på en motionsven én har ventet næsten et år desværre! Som motionsven får du 4-dages kursus Motionsvennen træner en gang om ugen ca. en times tid. Kontakt: Kirsten Dalgaard tlf KURSUSTILBUD FOR ALLE INTERESSEREDE: Red liv! Lær Førstehjælp!! Ved du, hvad du skal gøre den dag, du står over for en alvorlig ulykke? Hvert år kommer over mennesker på skadestuen. Over en fjerdedel af dem er børn under 14 år. Dansk Røde Kors Hillerød og Frivilligcenter Hillerød tilbyder igen i foråret grundlæggende førstehjælpskursus på 12 timer, der bl.a. indeholder førstehjælp ved mindre og større uheld/ulykker, småsår, pludselig opståede sygdomme, livreddende førstehjælp og hjertemassage. Kom og lær, hvordan du kan være bedre til bl.a. at give kunstigt åndedræt og hjertemassage, og holde hovedet koldt og hjertet varmt, hvis du pludselig er den, der oplever en eller flere, der har brug for hjælp! Kurset afholdes i Frivilligcenter Hillerød på følgende mandage: 9.,16., 23. & 30. marts alle dage kl Pris for hele kurset, inkl. materialer er kun 200 kr. (heraf 150 kr til Beredskabsstyrelsen og 50 kr til forplejning). Kurset afholdes som Befolkningskursus og støttes derfor af staten. Instruktør på kurset: Bent Kauffmann. Tilmelding : først-til-mølle - og senest den på tlf eller SY SÅ DET NYTTER......går ud på at få syet så mange stykker tøj som muligt i løbet af 4 dage. Tøjet sendes til katastrofeområder rundt omkring i verden. Man møder op med sin symaskine i Truckhallen og syr på livet løs alle modeller er klippet og parat til syning. Det drejer sig om enkle modeller, der allerede er afprøvet i Røde Kors regi. Modeller uden lynlåse, knapper eller andet tilbehør, der måske kræver reparation der, hvor det kommer frem. Bag projektet står Røde Kors, Hillerød, Klaverfabrikken og Frivilligcenter Hillerød OBS! Man behøver naturligvis ikke at sy i fire dage tre timer en enkelt dag nytter også! Tid: Marts 2009 kl Sted:Klaverfabrikken, Fredensvej 12A Tilmelding: eller tlf / fredag eftermiddage ml KONTINGENT 2009 Oprettelse eller fornyelse af medlemskab af Frivilligcenter Hillerød: Det er tid til at forny dit medlemskab af Frivilligcenter Hillerød for Det koster kr. 250,- pr år for medlemmer (foreninger og grupper) og kr. 100,- for støttemedlemmer (enkeltpersoner). Beløbet indsættes på Frivilligcenter Hillerøds konto: Nordea Bank, reg. nr: 2276, kontonr: Husk at angive navn på din forening og kontaktperson tydeligt, så vi kan registrere din indbetaling korrekt. For mere information, kontakt adm. medarbejder Lou Hvid på tlf Hvad får du for dit medlemskab af FcH? Uf over at støtte den fælles platform for det frivillige sociale arbejde i Hillerød er du del af en forening af foreninger, der arbejder for at styrke, udvikle og fremme det frivillige arbejde i Hillerød. Du kan benytte vores kopimaskine, projektor, PC og konsulenthjælp til udvikling i din forening. 4

5 Frivilligcenter Hillerød - et væksthus for for foreningslivet og det frivillige sociale arbejde november Februar SELVEVALUERING AF Frivilligcenter Hillerød FcH er blevet et netværks- og aktivitetssted med liv og et behageligt miljø, som mange kan lide at komme i og bruge Dette er et af de glade udsagn i den selvevalueringsrapport, som FcH har ladet en konsulent udarbejde over sine første leveår perioden fra august 2006 til december Hovedkonklusionen i rapporten er, at FcH samlet set har haft en betydning for det frivillige sociale arbejde i Hillerød. Således vurderer samtlige interviewede brugere, frivillige, foreninger og politikere, at FcH har været med til at udvikle og styrke det frivillige arbejde i Hillerød i den periode, centret har eksisteret. Formålet med evalueringen var at sammenholde de målsætninger, centret havde opstillet for sig selv, med de resultater, der var nået, at undersøge, hvordan FcHs brugere oplever centret og de værdier, det bygger på samt fremadrettet - at belyse, hvilke indsatsområder, der skal prioriteres fremover og at opstille retningslinjer for centrets generelle udvikling fremover. Sammenfattende siger rapporten, at FcH har opfyldt de fleste af sine målsætninger. Centret er kommet længst inden for områderne formidling af frivilligt arbejde til centret selv, opstart af netværksgrupper, start af nye projekter og foreningsservice Centerlederen fremhæves for sin evne til at igangsætte aktiviteter, engagere mennesker og sammensætte personer og foreninger i f. m. nye aktiviteter. Hermed har bestyrelsen kunnet trække sig tilbage og koncentrere sig om det overordnede strategiske arbejde. FcH har ikke foretaget samtlige planlagte behovs- og tilfredshedsundersøgelser. Til gengæld overstiger antallet af arrangementer det forventede resultat betydeligt. Og det har været en fornuftig prioritering set i forhold til målet om at skabe et vist aktivitetsniveau som base for udviklingen af FcH. Hele rapporten kan hentes på og udleveres sammen med Årsskriftet 2008 (af Birgitte Kistrup) FORENINGSVEJVISER UNDER UDARBEJDELSE Overblik over de frivillige foreningers aktiviteter og kontakter Alle sociale foreninger i Hillerød er blevet kontaktet for at udfylde et skema med data om foreningens kontaktpersoner, formål, aktiviteter m.m. To frivillige er i færd med at opdatere og udvikle den foreningsoversigt, som ligger på Frivilligcenterets hjemmeside for at udarbejde en mere systematisk foreningsvejviser Formålet er at borgere i Hillerød, som har brug for støtte eller viden om et socialt område/tema kan få et overskueligt overblik over hvilke foreninger der findes, hvor man kan finde ligesindede og/eller mere info. FASTE ÅBNE NETVÆRKSGRUPPER I FCH 2009 Motion - alle tirsdage fra kl Kom op af sofaen - og lav motion med Hillerød Motionsvenner. Alle kan deltage. Vi drikker en kop kaffe/te efterfølgende i Borgercaféen. Sangcafé for alle tirsdage i ulige uger i februar og marts kl Fælles sang og hyggeligt samvær. Alle er velkomne. Pris 10 kr. inkl. kaffe og brød. Åbent Atelier - alle tirsdage kl Prøv akrylmaling, vandfarver og akvarel. Erfarne malere kan medbringe eget grej og hente inspiration og feedback fra os andre. Datastue og IT-café (onsdage) Kom i gang ved computeren - få elementær introduktion til mus, tastatur og skærm, så du selv kan skrive breve, lave små regneark og spille spil. Nye grupper a fem personer starter op i februar og marts 2009 for både begyndere og lettere øvede. Der er mulighed for at være med i marts Også for dig, som ønsker at lære at færdes sikkert på Internettet, chatte med venner og familie eller sende s. Målgruppen er både yngre og ældre, der som udgangspunkt har tid i dagtimerne. Der er dog også mulighed for at deltage i de sene eftermiddags/ aftentimer, så kig forbi hvis du er interesseret, så danner vi grupper efter ønsker og behov. Åben IT rådgivning alle onsdage fra kl Frivillige instruktører stiller op til spørgsmål/vejledning, hvis du er kørt fast eller søger ny viden om EDB og ìnternettet. Søndagscafé Der har været svingende tilslutning til søndagscaféen. Derfor ændrer vi konceptet. Er du interesseret i at være med i en søndagsnetværksgruppe, der sammen arrangerer ture, foredrag, hygge og socialt samvær ad hoc, så kontakt Grethe på tlf eller Bodil på tlf Når der er tilstrækkeligt med tilmelding starter gruppen op igen. Tjek vores hjemmeside, dagspressen eller kom forbi og få et program! Åbne workshop i Slægtsforskning ca. en gang pr. mdr. Tema: Opbevaring af gamle papirer, foto, mv. + Hvor langt er vi kommet? (24.2. blev desværre aflyst ) Næste møde er kl Merethe Nielsen laver indledende oplæg og intro til PCér. Det koster kr. 25,- inkl. Kaffe og lidt sødt. Medbring gerne Madpakke. Nyhedsbrev nr. 1 (februar 2009) 5

6 Frivilligcenter Hillerød - et væksthus for foreningslivet og det frivillige sociale arbejde Februar 2009 NETVÆRKSMØDE: Tilbage til arbejdsmarkedet trods en konisk lidelse. Torsdag den 26. februar 2009 kl i Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej12C. Patientforeningsnetværket i Hillerød og Omegn inviterer til endnu et temaarrangement i Frivilligcenter Hillerød, denne gang med fokus på de udfordringer og overvejelser, mennesker står overfor, når de pludselig væltes omkuld af et længerevarende sygdomsforløb og skal finde vejen tilbage til arbejdsmarkedet med en kronisk lidelse - eller pension - som følgesvend. Patientforeningsnetværket har allierede sig med en kvinde, som vil fortælle sin personlige historie til inspiration for andre. Et fald på en trappe førte til et langvarigt sygdomsforløb, hvor mødet med systemet foregik på godt og ondt, og hvor hun trods den vanskelige situation formåede at mobiliserer en styrke og stædighed, der har åbnet nye døre på arbejdsmarkedet gennem et flexjob. Efterfølgende vil socialrådgiver, Bodil Davidsen, fortælle om rettigheder og muligheder i forbindelse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet med en kronisk lidelse og/eller med en tilkendt pension. En del mennesker oplever, at de efter en kortere eller længere periode på førtidspension, har genvundet en del kræfter fysisk/ psykisk og derved får mod på at afprøve deres muligheder på arbejdsmarkedet igen. I dag er mulighederne større for at afprøve egne kræfter og ressourcer uden fare for at få frakendt pensionen permanent. Har du erfaringer/oplevelser, som du har lyst til at dele med andre, er du velkommen til at kontakt os inden mødet på tlf Ellers håber vi at se så mange som muligt til mødet, der er åbent for alle interesserede. Tilmelding ikke nødvendigt. Det er gratis at deltage, men der opkræves kr. 20,- til kaffe/te-kage kassen. Patientforneingsnetværket består p.t. af Astma- og Allergiforbundet, Gigtforeningen Nordsjælland, Kræftens bekæmpelse Hillerød, Psoriasisforeningen og Diabetesforeningen. Netværket er åbent for alle de patientforeninger, som har lyst til at deltage i en planlægningsgruppe og/eller til de møder, som afholdes løbende. Formålet med netværket er at styrke samarbejdet på tværs af patientforeningerne, skabe fælles arrangementer, synlighed og synergi til glæde for de foreningsaktive, medlemmer og interesserede. Nyt udefra CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE Nye temadage/kurser/netværk i foråret 2009 Center for Frivilligt Socialt Arbejde tilbyder en lang række nye, relevante og GRATIS kurser finansieret af uddannelsespuljen for frivillige. Med Foreningshøjskolen kan du som frivillig eller ansat i en frivillig social organisation udforske en række emner, som styrker dine kompetencer i forhold til drift, udvikling og samar- KUNSTDAGE maj 2009 Udstilling af de glade maleres kamp med lærredet, over en sæson. Frivilligcenter Hillerød danner igen i år - men denne gang på officiel vis - ramme om vinterens arbejde i det Åbne Atelier og en café, hvor der sælges kaffe/te og kage. Der vil være åben fredag fra og lørdag-søndag fra Keld Olsson er FcH s kontaktperson på Kunstdagene. Udstilling af malerholdene i Frivilligcenter Hillerøds Åbent atelier og af Klatmalerne. Der arbejdes i akryl. bejde, disse kurser er selvfinansieret. Kurserne giver dig ny og opdateret viden, redskaber og inspiration til dit eget forenings- eller organisationsarbejde. Se mere om de forskellige kursustilbud på Eller abonner på deres nyhedsbrev. Aktuelle tilbud i Uddannelsespuljen: Når læring skal måles : temadag 17. marts Målret dit arbejde med læring : temadag 16. april Skal du lære fra dig?- Formidling og undervisning : Kursus & 20. maj Særlige tilbud til dig, der leder, koordinerer og støtter de frivillige - Kollegial supervision Kursus den marts Ledelse i en flad struktur - giver det mening? Netværksmøder Aktuelle tilbud i Foreningshøjskolen: A. Frivilligpolitik - kursus den 3. marts B. Projektstyring - kursus den 5. marts C. Etniske minoriteter i foreningslivet - kursus den Volunteering across Europe 2009 Centeret deltager i et forskningsprojekt, der kortlægger frivillighed i alle europæiske lande. Fem danske organisationer er med i undersøgelsen. Frivilligcenter Hillerød bidrager også til undersøgelsen ved at besvare spørgeskema og interview. KONFERENCE Frivilligt Forum indbyder til konference om nordiske erfaringer: Bedre vilkår for de frivillige - hvad kan vi lære af udviklingen i Norge og Sverige? Hvordan er vilkårene for den frivillige verden i Norge og Sverige? Hvad er de svenske "Spelreglar" og den norske "Stortingsmelding 39: Frivillighet for alle"? Har den frivillige verden i Danmark brug for nye rammer, og hvad kan vi i den anledning lære af Sverige og Norge? Disse spørgsmål og ganske givet flere tages op, når Den 20. marts 2009 kl i Landstingssalen på Christiansborg. Mere info og tilmelding: 6

FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød

FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød årsskrift 2011 FRIVILLIGCENTER HILLERØD Indhold Årsskrift 2011 er udgivet af Frivilligcenter Hillerød Fredensvej 12C, 3400 Hillerød Tlf. 4824 1907 info@frivilligcenter-hillerod.dk www.frivilligcenter-hillerod.dk

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 Tina Raun Nielsen er frivillig i Parkinsonforeningen Læs mini-portræt i nyhedsbladet, hvor Tina bl.a. fortæller om en ny ParkinsonCafé i Aalborg. I nyhedsbladet

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 Informationsaften for nye frivillige Onsdag den 4. februar 2009 kl. 17.00-20.00 i De Frivilliges Hus Omtrent en tredjedel af alle voksne danskere er engageret

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel 2013 Frivilligcenter LYNGBY-TAARBÆK 1 På landsplan arbejder mere end en kvart million mennesker frivilligt inden for

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012 Frivilligmarked 2012 i Aalborg Fejring af frivillige, swingende jazzmusik, taler og prisoverrækkelser Lørdag den 25. august blev der for 17. gang afviklet Frivilligmarked

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Statusrapport 2008/2009. Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen i Esbjerg

Statusrapport 2008/2009. Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen i Esbjerg - et Ungdomsbo og B'32 bydelsprojekt i samarbejde med Esbjerg Kommune og Landsbyggefonden Statusrapport 2008/2009 En sundheds-, beskæftigelses-, og integrationsfremmende indsats i boligområderne Kvaglund,

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef 20. årgang Elektronisk version Vagtskifte Af Bent Hansen, sekretariatschef Efter 11 år som formand for Hiv-Danmark fratræder Henrik Arildsen og overlader posten til Helle Elena Andersen. Hiv-Danmark inviterer

Læs mere

Depressions Tidende. Find vej gennem sagsbehandlingen. pension. jobtræning. Pacemaker i Depressionsbehandlingen. tema

Depressions Tidende. Find vej gennem sagsbehandlingen. pension. jobtræning. Pacemaker i Depressionsbehandlingen. tema 13. årgang nr. 1 Marts 2010 Depressions Tidende tema Find vej gennem sagsbehandlingen Læs socialrådgiverens guide Pacemaker i Depressionsbehandlingen Generalforsamling d. 24.april 2010 - Tjek bagsiden

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere