Padborg, den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Padborg, den 10.10.2012"

Transkript

1 Padborg, den Referat af bestyrelsesmødet den 28. september 2012 kl på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom 28. September 2012 um Uhr im Regionskontor Deltagere bestyrelse: Regionsrådsmedlem Hans Philip Tietje, Region Syddanmark, Kreispräsident Eckhard Schröder, Kreis Schleswig- Flensburg, Oberbürgermeister Simon Faber, Stadt Flensburg (fra kl ), Borgmester Aase Nyegaard, Sønderborg Kommune, Landrat Dieter Harrsen, Kreis Nordfriesland, Borgmester Tove Larsen, Aabenraa Kommune, Borgmester Jens Chr. Gjesing, Haderslev Kommune, Borgmester Laurids Rudebeck, Tønder Kommune (til kl ), Manfred Kühl, SSW (suppleant for Flemming Meyer) Teilnehmer Vorstand: Regionsrådsmedlem Hans Philip Tietje, Region Syddanmark, Kreispräsident Eckhard Schröder, Kreis Schleswig-Flensburg, Oberbürgermeister Simon Faber, Stadt Flensburg (ab Uhr), Borgmester Aase Nyegaard, Sønderborg Kommune, Landrat Dieter Harrsen, Kreis Nordfriesland, Borgmester Tove Larsen, Aabenraa Kommune, Borgmester Jens Chr. Gjesing, Haderslev Kommune, Borgmester Laurids Rudebeck, Tønder Kommune (bis Uhr), Manfred Kühl, SSW (Vertreter für Flemming Meyer) Deltagere forvaltning: Berit Erichsen, Stadt Flensburg, Peter Mølgaard, Sønderborg Kommune, Andreas Ott, Aabenraa Kommune, Christiane Plischke, Tønder Kommune, Wilhelm Jähde, Kreis Schleswig-Flensburg, Martin Lorenzen, Sydslesvigsk Vælgerforening, Susanne Gram Skjønnemannn, den sønderjyske kulturaftale, tolk Hans Otto Rosenbohm, Anne-Mette Olsen, Peter Hansen og Lis Blake, Regionskontoret Teilnehmer Verwaltung: Berit Erichsen, Stadt Flensburg, Peter Mølgaard, Sønderborg Kommune, Andreas Ott, Aabenraa Kommune, Christiane Plischke, Tønder Kommune, Wilhelm Jähde, Kreis Schleswig-Flensburg, Martin Lorenzen, Sydslesvigsk Vælgerforening, Susanne Gram Skjønnemannn, den sønderjyske kulturaftale, Dolmetscher Hans Otto Rosenbohm, Anne-Mette Olsen, Peter Hansen und Lis Blake, Regionskontor Afbud: Minister Anke Spoorendonk, Landesregierung Schleswig- Entschuldigt: Ministerin Anke Spoorendonk, Landesregierung

2 Holstein, Landsformand Flemming Meyer, Sydslesvigsk Vælgerforening, Hauptvorsitzender Hinrich Jürgensen, Bund Deutscher Nordschleswiger, Palle Menzel, Kreis Nordfriesland, Stefan Seidler, Region Syddanmark, Claus Dall, Haderslev Kommune, Anja Schmid, Landesregierung Schleswig-Holstein, Uwe Jessen, Bund Deutscher Nordschleswiger Schleswig-Holstein, Landsformand Flemming Meyer, Sydslesvigsk Vælgerforening, Hauptvorsitzender Hinrich Jürgensen, Bund Deutscher Nordschleswiger, Palle Menzel, Kreis Nordfriesland, Stefan Seidler, Region Syddanmark, Claus Dall, Haderslev Kommune, Anja Schmid, Landesregierung Schleswig-Holstein, Uwe Jessen, Bund Deutscher Nordschleswiger Hans Philip Tietje bød velkommen. Dagsordenen blev fulgt som forelagt, da der ingen kommentarer var til den. Hans Philip Tietje hieß die Teilnehmer willkommen. Der Tagesordnung wurde wie vorgelegt gefolgt, da es keine Anmerkungen gab 1. Åben Regionskonference Peter Hansen fremlagde status for den Åbne Regionskonference og gennemgik programmet for den 26. oktober 2012 se også vedhæftede præsentation. Han kom ind på at det har været en forholdsvis usikker proces, idet man som noget nyt har ønsket at inddrage den brede befolkning og således været henvist til tilbagemeldinger fra befolkningen. Men nu er programmet blevet udsendt og der er allerede kommet tilmeldinger frist for tilmelding er den 19. oktober. Man håber på mellem 200 og 250 deltagere til konferencen. Peter Hansen håbede også på tilmeldinger fra bestyrelsen. Indbydelsen er udsendt bredt; også gennem partnerforvaltningerne. Der er stadig plakater at få på Regionskontoret til at hænge op. 1. Offene Regionskonferenz Peter Hansen legte den Sachstand für die Offene Regionskonferenz dar und ging das Programm für den 26. Oktober 2012 durch siehe bitte auch die beigefügte Präsentation. Er erläuterte, dass es ein verhältnismäßig unsicherer Prozess gewesen ist, da man als etwas Neues den Wunsch hatte, die Bevölkerung breit gefächert einzubeziehen und somit auf die Rückmeldungen aus der Bevölkerung angewiesen war. Aber jetzt ist das Programm versendet worden und es sind schon Anmeldungen eingegangen Anmeldefrist ist am 19. Oktober. Man hofft auf zwischen 200 und 250 Teilnehmer an der Konferenz. Peter Hansen hoffte auch auf Anmeldungen aus dem Vorstand. Die Einladung ist breit gefächert versendet, auch durch die Partnerverwaltungen. Im Regionskontor

3 kann man immer noch Plakate zum aufhängen bekommen. Martin Lorentzen kommenterede at det er et spændende og interessant program, men var lidt bekymret for om ikke workshop 2 og 5 ikke ligner hinanden for meget. Hertil kunne Peter Hansen svare at de to workshops er i to forskellige retninger. Dieter Harrsen fremhævede også at det er et spændende program, men var lidt bekymret om man kommer helt ud til folk med en gruppe , der måske endda er videresendt, og forespurgte om det er muligt at rette direkte henvendelse til f.eks. kulturaktørerne for at få så bred en konference som muligt. Hans Philip konkluderede at det er vigtigt at alle hjemme i baglandet skal gøre en indsats for at nå direkte ud til så mange som muligt. Martin Lorentzen kommentierte, dass es ein spannendes und interessantes Programm ist, war aber etwas besorgt, ob Workshop 2 und 5 einander zu sehr ähneln. Hierzu konnte Peter Hansen antworten, dass die zwei Workshops in zwei verschiedene Richtungen gehen. Dieter Harrsen betonte auch, dass es ein spannendes Programm ist, war aber besorgt, ob man mit einer Gruppen- die Leute erreicht, zumal wenn es sich um eine weiter geleitete handelt. Er fragte nach, ob es möglich sei, dass man sich z.b. an die Kulturakteure direkt wendet um eine so breit aufgestellte Konferenz wie irgend möglich zu bekommen. Hans Philip schlussfolgerte, dass es wichtig ist, dass alle im heimatlichen Hinterland daran arbeiten, so viele wie möglich direkt zu erreichen. 2. Status Kulturregion Sønderjylland-Schleswig Susanne Gram Skjønnemann fra den sønderjyske kulturaftale og Anne-Mette Olsen fra Regionskontoret fremlagde status omkring kulturregion Sønderjylland-Schleswig og hvor langt man er nået, hvordan det ser ud med finansieringen samt det organisatoriske med bl.a. placeringen af sekretariatet. Se venligst også vedhæftet præsentation for yderligere information. De kom ind på at det har været en lang men god politisk proces, hvor alle er tænkt ind. 2. Sachstand Kulturregion Sønderjylland-Schleswig Susanne Gram Skjønnemann von der sønderjyske kulturaftale (südjütische Kulturvereinbarung) und Anne-Mette Olsen vom Regionskontor legten den Sachstand zur Kulturregion Sønderjylland-Schleswig dar und erläuterten, wie weit man gekommen ist, wie es mit der Finanzierung aussieht sowie organisatorische Fragen, wie z.b. die Platzierung des Sekretariats. Bitte beachten Sie auch die beigefügte Präsentation für weitere

4 Informationen. Sie gingen darauf ein, dass es ein langer aber guter politischer Prozess war bei dem alle Akteure berücksichtigt wurden. I foråret besluttede udvalget for kultur, kontakt og samarbejde en trappemodel for den tyske finansiering, hvor tysk side efter 3 år vil betale det samme som dansk side. Der har været en samtale på forvaltningsniveau med Kiel, og der var stor interesse for kulturregionen og positiv indstilling til at bidrage finansielt til aftalen. Der er en forhåbning om, at Kulturministeriet vil matche et eventuelt finansielt bidrag fra Region Syddanmark. Im Frühjahr beschloss der Ausschuss für Kultur, Kontakt und Zusammenarbeit ein Stufenmodell für die deutsche Finanzierung, wobei die deutsche Seite nach drei Jahren dasselbe bezahlen wird wie die dänische Seite. Auf Verwaltungsebene hat es ein Gespräch mit Kiel gegeben und dort stieß die Kulturregion auf großes Interesse und eine positive Einstellung dahingehend, finanziell zur Vereinbarung beizutragen. Es besteht die Hoffnung, dass das Kulturministerium eine Förderung in etwa gleicher Höhe wie ein eventueller finanzieller Beitrag der Region Syddanmark leisten wird. Herefter kom Susanne Gram Skjønnemann og Anne-Mette Olsen ind på, hvad der har været godt i den sønderjyske kulturaftale nemlig at der er taget hensyn til alles interesser og sekretariatet har været meget selvstændige. Kulturcheferne indstiller til, at sekretariatet for kulturregion Sønderjylland-Schleswig skal være et mobilt sekretariat, der er fleksibelt og beslutningsdygtigt inden for rammerne af den kommende kulturaftale. I og med at det er nyt med en grænseoverskridende kulturregion, skal dens placering evalueres efter 2 år. Et af de store spørgsmål er hvor det nye grænseoverskridende sekretariat skal placeres; det har været en åben og konstruktiv proces, som dog har taget længere tid end forventet. Kulturfaggruppen har Danach gingen Susanne Gram Skjønnemann und Anne-Mette Olsen auf die Dinge ein, die an der sønderjyske kulturaftale gut waren nämlich dass die Interessen aller berücksichtigt wurden und dass das Sekretariat sehr selbstständig war. Die Kulturchefs schlagen vor, dass das Sekretariat für die Kulturregion Sønderjylland-Schleswig ein mobiles Sekretariat sein soll, das innerhalb der Rahmen der künftigen Kulturvereinbarung flexibel und entscheidungsfähig ist. Da die grenzüberschreitende Kulturregion etwas Neues ist, soll die Platzierung des Sekretariats nach zwei Jahren evaluiert werden. Eine der großen Fragen ist, wo das neue grenzüberschreitende Sekretariat platziert werden soll,- es war ein offener und

5 drøftet alle placeringsmuligheder og påpeget fordele og udfordringer ved placeringerne over for kulturcheferne. Kulturchefer valgte på deres møde at opfordre det politiske udvalg til at vælge mellem to placeringsmuligheder: Regionskontoret eller Alsion, Sønderborg. Det er nu op til udvalget for kultur, kontakt og samarbejde at tage stilling til placeringen, idet de er den politiske styregruppe. Herefter kom de to oplægsholdere ind på beslutningsstrukturen, hvor de har fundet ud af at der er forskelle, men at det dog er vigtigt at vi her i vores grænseland finder fælles fodslag. Kulturministeriet er spændt på denne første grænseoverskridende kulturaftale og har store forventninger til den effektmåling, som der lægges op til fra partnernes side. De er meget fleksible med afleveringen af selve aftaleteksten, bare økonomien er på plads inden den 1. december Den sønderjyske kulturaftale er i år en forlængelse og aktørerne har fået at vide at de skal være grænseoverskridende. Slutteligt kunne de meddele, at både kulturudvalget i Kreis Schleswig-Flensburg og Kreis Nordfriesland har godkendt finansieringsplan. Nu er det kun i Flensborg, at kulturudvalget mangler at drøfte punktet, hvilket sker den konstruktiver Prozess, der jedoch mehr Zeit in Anspruch genommen hat als erwartet. Die Kulturfachgruppe hat alle Platzierungsmöglichkeiten erörtert und auf die jeweiligen Vor-und Nachteile einer Platzierung gegenüber den Kulturchefs hingewiesen. Die Kulturchefs haben sich auf ihrer Sitzung entschieden den politischen Ausschuss aufzufordern, zwischen zwei Platzierungsmöglichkeiten zu wählen, nämlich: Regionskontor oder Alsion, Sønderborg. Es ist nun Sache des Ausschusses für Kultur, Kontakt und Zusammenarbeit zur Frage der Platzierung Stellung zu beziehen, da der Ausschuss die politische Lenkungsgruppe ist. Danach erläuterten die beiden Referentinnen die Entscheidungsstruktur; hier haben sie herausgefunden, dass es Unterschiede gibt, dass es aber wichtig ist, dass wir hier in unserem Grenzland einen gemeinsamen Weg finden. Das Kulturministerium ist gespannt auf diese erste grenzüberschreitende Kulturvereinbarung und hat große Erwartungen hinsichtlich der Evaluation, wie sie von den Partnern gewünscht wird. Im Hinblick auf die Abgabe des eigentlichen Vereinbarungstextes ist man sehr flexibel, wichtig ist jedoch, dass die Finanzierung vor dem 1.Dezember 2012 geregelt ist. Die sønderjyske kulturaftale ist in diesem Jahr eine Verlängerung und den Akteuren ist mitgeteilt worden, dass sie grenzüberschreitend agieren sollen. Schließlich konnten sie mitteilen, dass sowohl der Kulturausschuss des Kreises Schleswig-Flensburg als auch der

6 Kulturausschuss des Kreises Nordfriesland den Finanzierungsplan genehmigt haben. Jetzt muss nur noch der Kulturausschuss in Flensburg diesen Punkt erörtern. Dies geschieht auf der Sitzung am Herefter fulgte en diskussion om kulturregionen. Jens Chr. Gjesing kommenterede at de i Haderslev Kommune glæder sig til at være sammen grænseoverskridende også på kulturområdet. Han forespurgte om der er søgt penge i Bruxelles, idet han mener at der er penge at hente. Endelig sagde Jens Chr. Gjesing at det har fungeret godt med den sønderjyske kulturaftale på Alsion, men at det nok vil være mere praktisk fremover på Regionskontoret; dog er det vigtigt at beholde den samme fleksibilitet og kreativitet. Dieter Harrsen mente at placeringen er et centralt spørgsmål; også for det videre generelle grænseoverskridende samarbejde. Det vil styrke vores fælles samarbejde, hvis kultursamarbejdet kommer til at ligge på Regionskontoret. Derudover er det også et strategisk spørgsmål at placere det på Regionskontoret, idet det får os til at stå bedre; også udadtil. Simon Faber forventer en mærkbar forskel i det kulturelle liv i regionen og mere synlighed i projekterne, og at det kommer til at nedbryde nuværende barrierer. Han forventer ligeledes at der er et klart fokus i det kommende arbejde med en grænseoverskridende kulturregion. Simon Faber var ikke tilfreds med, at Flensborg var fravalgt som placeringssted ud fra en begrundelse om, at byen som Im Anschluss folgte eine Diskussion über die Kulturregion. Jens Chr. Gjesing sagte, dass man sich in der Haderslev Kommune darauf freut auch im Kulturbereich grenzüberschreitend zusammen zu sein. Er fragte, ob man in Brüssel Gelder beantragt hat, da er meinte, dass es dort Fördermöglichkeiten gibt. Schließlich sagte Jens Chr. Gjesing, dass die sønderjyske kulturaftale im Alsion gut funktioniert hat, dass es aber in Zukunft im Regionskontor praktischer wäre, es ist jedoch wichtig, dieselbe Flexibilität und Kreativität zu behalten. Dieter Harrsen meinte, dass die Platzierung eine zentrale Frage ist, auch für die weitere generelle grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Es wird unsere Zusammenarbeit stärken, wenn die Zusammenarbeit im Kulturbereich im Regionskontor angesiedelt wird. Darüber hinaus ist es auch eine strategische Frage, das Sekretariat im Regionskontor zu platzieren, da dies uns auch nach außen stärker da stehen lässt. Simon Faber erwartet einen spürbaren Unterschied im kulturellen Leben in der Region und mehr Sichtbarkeit der Projekte und dass die jetzigen Barrieren abgebaut werden. Er erwartet ebenfalls, dass es in der kommenden Arbeit mit einer grenzüberschreitenden

7 største by i regionen allerede får meget fokus på kulturområdet. Han medgav dog, at det på baggrund af arbejdsretslige og momsforskelle er fornuftigt at placere sekretariatet nord for grænsen. Og der er synergi i at ligge det på Regionskontoret; man skal bruge de gode organisatoriske arbejdsgange på Regionskontoret. Simon Faber kom ind på armlængdeprincippet, hvor mål og retningslinjer er politisk sat, men at det er fagfolk der finder vejen derhen og står til ansvar for det; det er noget tysk side kunne bruge. Kulturregion einen klaren Fokus gibt. Simon Faber war nicht damit zufrieden, dass man Flensburg als Ort für das Sekretariat ausgeschlossen hat und zwar mit der Begründung, dass die Stadt als größte Stadt in der Region bereits viel Aufmerksamkeit im Kulturbereich erhält. Er räumte allerdings ein, dass es vor dem Hintergrund von arbeitsrechtlichen Fragen und Umsatzsteuerunterschieden vernünftig ist, das Sekretariat nördlich der Grenze anzusiedeln. Und es ist auch ein Synergieeffekt, es im Regionskontor anzusiedeln, da man die guten organisatorischen Arbeitsgänge im Regionskontor nutzen soll. Simon Faber ging auf das Armlängenprinzip ein, wobei Ziele und Richtlinien politisch festgesetzt sind, aber die Fachleute den Weg zur Umsetzung finden und dafür verantwortlich sind; das ist etwas, was die deutsche Seite brauchen könnte. Aase Nyegaard takkede for oplægget, hvor de 2 oplægsholdere kom vidt omkring. Hun mente også at effektmåling er en vigtigt redskab; ligeledes er det vigtigt med åbenhed og så lidt bureaukrati som muligt. Aase Nyegaard sagde, at det var vigtigt, at hver enkelt partner ikke kun tænkte på sig selv, men at der var fokus på fælles ejerskab til den kommende kulturregion, og dermed bakkede hun op om den placering, som flertallet pegede på. Tove Larsen mente at nu hvor 2017 ikke er blevet til noget, skal fremtidens kultur ligge i kulturaftalen, og hertil vil Regionskontoret være det ideale sted; det Aase Nyegaard dankte für den ausführlichen Vortrag der beiden Referentinnen. Sie meinte auch, dass die Evaluation ein wichtiges Werkzeug ist, ebenso sind Offenheit und so wenig Bürokratie wie möglich wichtig. Aase Nyegaard sagte, dass es wichtig ist, dass jeder der Partner nicht nur an sich selbst denkt, sondern dass es einen Fokus auf die gemeinsame Verantwortung für die künftige Kulturregion gibt und damit unterstützte sie die Platzierung auf die die Mehrheit hinwies. Tove Larsen meinte, dass nun, da 2017 gescheitert ist, die Kultur der Zukunft in der Kulturvereinbarung

8 bakker Aabenraa Kommune op om. Kommunen havde afsat den del midler til 2017-projektet, som nu bliver i kommunen, men der er også midler til det grænseoverskridende kulturarbejde. Eckhard Schröder sagde at man i Kreis Schleswig-Flensburg hen over sommeren stadig har haft behov for en del diskussion omkring kulturregionen, og den økonomiske trappemodel skal stadig på plads hos dem. Eckhard Schröder mente at armlængdeprincippet er godt, men at der ikke skal være for mange arme. liegen soll und hierfür wäre das Regionskontor der ideale Ort, dies unterstützt Aabenraa Kommune. Die Kommune hatte einige Mittel für das 2017-Projekt reserviert, die nun in der Kommune bleiben, aber es gibt auch Mittel für die grenzüberschreitende Kulturarbeit. Eckhard Schröder sagte, dass man im Kreis Schleswig-Flensburg über den Sommer immer noch Diskussionsbedarf hinsichtlich der Kulturregion hatte und das finanzielle Stufenmodell muss im Kreis noch geregelt werden. Eckhard Schröder meinte, dass das Armlängenprinzip gut ist, dass es aber nicht zu viele Arme geben darf. Dieter Harrsen mente at vi skal lave kulturregion Sønderjylland- Schleswig som vores svar på 2017 både indadtil og udadtil. Jens Chr. Gjesing sagde at de i Haderslev går ind for kulturregionen, de tager midlerne til 2017 tilbage til egne projekter samtidig med at de lægger penge i kulturregionen. Wilhelm Jähde fremhævede at det er vigtigt at inddrage egne økonomifolk, og at det vil være svært indadtil at forsvare 2 grænseoverskridende strukturer. Simon Faber var helt enig i at dobbeltstrukturer skal undgås og sekretariatet for kulturregionen skal sammen med Regionskontoret være det fælles anløbssted for alt grænseoverskridende. Dieter Harrsen meinte, dass wir eine Kulturregion Sønderjylland- Schleswig als unsere Antwort auf 2017 vereinbaren sollen sowohl nach innen als auch nach außen. Jens Chr. Gjesing sagte, dass man sich in Haderslev für die Kulturregion einsetzt, die Mittel für 2017 werden für eigene Projekte genommen und es werden Gelder für die Kulturregion zur Verfügung gestellt. Wilhelm Jähde betonte, dass es wichtig ist, eigene Leute aus den Verwaltungen, die für Finanzen zuständig sind, einzubeziehen und dass es schwer sein wird nach innen zwei grenzüberschreitende Strukturen zu rechtfertigen. Simon Faber war völlig einig darin, dass Doppelstrukturen vermieden werden müssen und das Sekretariat für die Kulturregion soll gemeinsam mit dem Regionskontor die gemeinsame Anlaufstelle für alles Grenzüberschreitende sein.

9 Hans Philip Tietje afrundede diskussionen ved at fremhæve at man for alt i verden skal undgå dobbeltstrukturer. Den videre indflydelse går nu via kulturudvalgsformændene i egne forvaltninger. Hans Philip Tietje rundete die Diskussion ab indem er betonte, dass man in jedem Fall Doppelstrukturen vermeiden soll. Der weitere Einfluss geht jetzt über die Kulturausschussvorsitzenden in den eigenen Verwaltungen. 3. Budget 2013 Peter Hansen meddelte at Regionskontoret har indført Kommunernes Landsforenings indeksregulering fra dette budget 2013, hvor der dog også foretaget besparelser i forhold til budgettet for 2012, således at det kun ender med en lille stigning på kr Der er dog 2 usikkerheder i budgettet for 2013, nemlig den dansk-tyske kulturregion samt overenskomstforhandlingerne til april 2013 for de ansatte. Der forventes dog ikke de store stigninger for sidstnævnte. Hans Philip Tietje konstaterede at budgettet for 2013 ligger meget tæt på budgettet for 2012, og idet der ikke var nogen kommentarer til budgettet 2013, blev det godkendt som forelagt. 3. Haushalt 2013 Peter Hansen teilte mit, dass das Regionskontor die Indexregulierung des Kommunernes Landsforening ab diesem Haushalt 2013 eingeführt hat, wobei jedoch auch Einsparungen im Verhältnis zum Haushalt für 2012 vorgenommen wurden, so dass es am Ende nur um eine kleine Steigerung in Höhe von DKR geht. Es gibt jedoch zwei Unsicherheiten im Haushalt für 2013, nämlich die deutsch-dänische Kulturregion sowie die Tarifverhandlungen für Angestellte im April Hier werden jedoch nicht die großen Steigerungen erwartet. Hans Philip Tietje stellte fest, dass der Haushalt 2013 sehr dicht an dem Haushalt für 2012 liegt. Da es keine Kommentare zum Haushalt 2013 gab, wurde dieser wie vorgelegt genehmigt. 4. Intensivering af samarbejdet Øresund Region På det sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at øge samarbejdet med Øresundsregionen og således tager formandskabet til København i slutningen af 4. Intensivierung der Zusammenarbeit Øresund Region Auf der letzten Vorstandssitzung wurde beschlossen, die Zusammenarbeit mit der Øresundsregion zu intensivieren und somit reist der

10 året. Fehmarnbelt Vi har haft besøg af Fehmarnbelt komiteen og vi skal nu derover til et genbesøg den 6. december 2012 og der planlægges at underskrive en samarbejdsaftale. Vi afventer en officiel indbydelse fra dem. Det er stadig en ung region og de har stadig et meget formelt samarbejde. Vorstand Ende des Jahres nach Kopenhagen. Fehmarnbelt Wir haben Besuch vom Fehmarnbeltkomitee gehabt und werden am 6. Dezember 2012 dort einen Gegenbesuch abstatten und es ist geplant eine Kooperationsvereinbarung zu unterschreiben. Wir warten eine offizielle Einladung ab. Es ist immer noch eine junge Region, die immer noch eine sehr formelle Zusammenarbeit hat. 5. Aktuelt fra Interreg-4A-programmet Dieter Harrsen kom ind på det nye Interreg 5 program, hvor vi har været med til at sige ja til en større Interreg region med regionale midler. Spørgsmålet er hvor forvaltningsmyndigheden skal ligge, og her har Mikkel Hemmingsen foreslået at der kommer til at ligge et her på grænsen, et på Sjælland samt et ved Fehmarn, hvilket jo ville være godt for Region Sønderjylland-Schleswig det er en løsning Dieter Harrsen vil arbejde for. 5. Aktuelles aus dem Interreg-4A-Programm Dieter Harrsen ging auf das neue Interreg 5 Programm ein, wo wir einer größeren Interreg-Region mit regionalen Mitteln zugestimmt haben. Die Frage ist, wo die Verwaltungsbehörde liegen soll und hier hat Mikkel Hemmingsen vorgeschlagen, dass ein Sekretariat hier in der Grenzregion liegt, eins auf Seeland sowie eins bei Fehmarn, was ja für die Region Sønderjylland-Schleswig gut wäre dies ist eine Lösung für die Dieter Harrsen arbeiten will. Peter Hansen informerede kort om en projektansøgning omkring et statistisk samarbejde fra Region Syddanmark og delstatsregeringen i Kiel, hvor Regionskontoret har givet sin opbakning. Såfremt projektet bliver godkendt, skal det allerede starte til januar Peter Hansen informierte kurz über einen Projektantrag für eine statistische Zusammenarbeit der Region Syddanmark mit der Landesregierung in Kiel, wofür das Regionskontor Unterstützung geleistet hat. Sofern das Projekt genehmigt wird, soll es schon im Januar 2013 starten.

11 6. Aktuelt fra Regionskontoret / Diverse CCS-indlejring i Danmark Dieter Harrsen kom ind på den underjordiske lagring af gasarter og at man på tysk side har afvist dette. Det har også været på tale med underjordisk lagring ude i Vadehavet, hvor man dog siger at det kan brede sig i helt op til 100 km, hvorfor det er et stort emne. Hans Philip Tietje informerede at det på dansk side ikke har været det store emne. Martin Lorentzen informerede at SSW også har været bekymret og har skrevet til den ansvarlige minister. Grænseoverskridende busdrift i forlængelse af bestyrelsesmødet i december 2011 kunne Peter Hansen meddele at busforbindelserne i regionen ikke er blevet mærkbart bedre og der er på nuværende tidspunkt heller ikke midler til det. Pontifex Simon Faber kom ind på Pontifex s fornyelig offentliggjorte mobilitetsrapport og opfordrede alle i bestyrelsen til at tage rapporten op hjemme i egne forvaltninger, idet rapporten kan være med til at forbedre situationen for grænsependlere. Peter Hansen kunne tilføje at rapporten blev offentliggjort i august, og det har givet anledning til en del debat. Men der kommer hele tiden nye udfordringer / barrierer til, og man skal således se på en 6. Aktuelles aus dem Regionskontor / Verschiedenes CCS-Einlagerung in Dänemark Dieter Harrsen ging auf die unterirdische Lagerung von Gasarten ein und sagte, dass man dies auf deutscher Seite abgelehnt hat. Es war auch eine unterirdische Lagerung im Wattenmeer im Gespräch, wobei man jedoch sagt, dass diese sich bis zu 100 km ausdehnen kann, weshalb dies ein großes Thema ist. Hans Philip Tietje informierte darüber, dass dies auf dänischer Seite kein so großes Thema ist. Martin Lorentzen teilte mit, dass der SSW ebenfalls in Sorge war und den verantwortlichen Minister angeschrieben hat. Grenzüberschreitender Busverkehr in Bezug auf die Vorstandssitzung vom Dezember 2011 konnte Peter Hansen mitteilen, dass die Busverbindungen in der Region nicht spürbar besser geworden sind und dass es derzeit hierfür auch keine Mittel gibt. Pontifex Simon Faber ging auf den vor kurzem von Pontifex herausgegebenen Mobilitätsbericht ein und forderte alle im Vorstand auf, diesen mit in die eigenen Verwaltungen zu nehmen, da der Bericht dazu beitragen kann die Situation für Grenzpendler zu verbessern. Peter Hansen ergänzte, dass der Bericht im August veröffentlicht wurde und er Anlass für viele Diskussionen war. Es kommen aber fortlaufend neue

12 forlængelse af projektet Pontifex. Simon Faber pointerede at man ikke skal tegne for negative scenarier af hele grænsependlingen, og der er i dag mange flere grænsependlere end for 10 år siden. Dieter Harrsen tilføjede at en del af problemerne ligger på det statslige niveau, hvor vi ikke kan hjælpe og opfordrede til at foreslå afholdelse af et møde mellem Berlin, København, Kiel, Regionskontoret og måske også Fehmarnbelt. Tove Larsen så også gerne et møde på højere plan og henviste ligeledes til at der i URS er 2 årlige møder med de sønderjyske folketingsmedlemmer, hvor man også diskuterer problemerne i grænselandet. Skoleidrætsdag Den årlige Skoleidrætsdag blev i år afholdt den 13. september på Aabenraa Stadion og der var over deltagende skoleelever. Det var et godt arrangement og alt forløb efter planen. Arbejdsmarkedsområdet Peter Hansen kunne meddele at der på mandag, den 1. oktober starter en koordinator fra Work in Denmark / Eures netværket på Regionskontoret. Personale Peter Hansen informerede kort at Anne-Mette Herausforderungen/Barrieren hinzu und man sollte deshalb eine Verlängerung des Projektes Pontifex prüfen. Simon Faber betonte, dass man keine zu negativen Szenarien über das Grenzpendeln zeichnen sollte und dass es heute wesentlich viel mehr Grenzpendler gibt als vor zehn Jahren. Dieter Harrsen ergänzte, dass einige der Probleme auf staatlicher Ebene liegen, wo wir nicht helfen können und er forderte dazu auf eine gemeinsame Sitzung mit Berlin, Kopenhagen, Kiel, Regionskontor und vielleicht auch Fehmarnbelt vorzuschlagen. Tove Larsen befürwortete auch eine Sitzung auf höherer Ebene und wies ebenfalls darauf hin, dass es bei URS zwei jährliche Sitzungen mit den Folketingsabgeordneten aus Sønderjylland gibt, auf denen man auch Probleme im Grenzland diskutiert. Schulsporttag Der jährliche Schulsporttag fand in diesem Jahr am 13. September im Aabenraa Stadion statt und es nahmen über Schüler teil. Es war eine gute Veranstaltung und alles verlief nach Plan. Arbeitsmarktbereich Peter Hansen konnte mitteilen, dass am Montag, den 1. Oktober ein Koordinator von Work in Denmark / Eures Netzwerk im Regionskontor startet. Personalien Peter Hansen informierte kurz darüber,

13 Olsen er tilbage fra barsel i nu 2 uger, Christiane Ritter er på barsel siden foråret 2012, Andrea Graw-Teebken har plejeorlov i et år siden august i år og barselsvikar Annika Carstensen er ligeledes gravid. Der er således en del udskiftninger på Regionskontoret. AEBR årskonference i Berlin Peter Hansen informerede at en lille delegation fra vores region tager til AEBRs årskonference i Berlin den november Besøg fra AEBR Peter Hansen kunne meddele at Regionskontoret får besøg af præsidenten for AEBR, som formandskabet vil tage sig af. dass Anne-Mette Olsen nun seit zwei Wochen aus der Elternzeit zurück ist, Christiane Ritter seit dem Frühjahr 2012 im Mutterschutz ist. Andrea Graw-Teebken hat Pflegeurlaub für ein Jahr und die Elternzeitvertretung Annika Carstensen ist ebenfalls schwanger. Somit gibt es einige personelle Veränderungen im Regionskontor. AEBR Jahreskonferenz in Berlin Peter Hansen informierte, dass eine kleine Delegation aus unserer Region zur AEBR Jahreskonferenz in Berlin am November 2012 fährt. Besuch von der AEBR Peter Hansen konnte mitteilen, dass das Regionskontor Besuch vom Präsidenten der AEBR bekommt, der Vorsitzende wird sich darum kümmern. Med venlig hilsen / Mit freundlichen Grüßen Peter Hansen

Padborg, den 16.05.2012. Kommune, Claus Dall, Haderslev Kommune, Ralf Marquardt, tolk,

Padborg, den 16.05.2012. Kommune, Claus Dall, Haderslev Kommune, Ralf Marquardt, tolk, Padborg, den 16.05.2012 Referat fra bestyrelsesmødet den 20. april 2012 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom 20. April 2012 im Regionskontor Deltagere bestyrelse: Landrat Dieter Harrsen,

Læs mere

Padborg, den 18.08.2015. Aabenraa Kommune

Padborg, den 18.08.2015. Aabenraa Kommune Padborg, den 18.08.2015 Revideret referat bestyrelsesmøde mandag den 15. juni 2015 kl. 10.00 på Regionskontoret Ergänztes Protokoll der Vorstandssitzung, Montag, den 15. Juni 2015 um 10.00 Uhr im Regionskontor

Læs mere

Padborg, 12. februar 2015

Padborg, 12. februar 2015 Padborg, 12. februar 2015 Referat af Forvaltningsgruppemødet den 2. februar 2015 kl. 9.00 på Regionskontor Sønderjylland - Schleswig, Lyren 1, DK 6330 Padborg Protokoll der Sitzung der Verwaltungsgruppe

Læs mere

Padborg, 21.09.2015. Teilnehmer: Kristina Hofmann & Mathias Jahnke, Kreis Schleswig-

Padborg, 21.09.2015. Teilnehmer: Kristina Hofmann & Mathias Jahnke, Kreis Schleswig- Padborg, 21.09.2015 Forvaltningsgruppemøde den 3. september 2015 kl. 9.00 på Regionskontoret Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung, 3. September 2015, 9.00 Uhr im Regionskontor Deltagere: Kristina Hofmann

Læs mere

Padborg, den 22.12.2015

Padborg, den 22.12.2015 Padborg, den 22.12.2015 Referat bestyrelsesmøde torsdag den 10. december 2015 kl. 10.00 hos Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung, Donnerstag, den 10. Dezember 2015, um 10.00 Uhr im Regionskontor

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

Padborg, den 19.03.2013. Gast: Michael Longerich, Tønder Gymnasium. Zimmermann und Lis Blake, Regionskontor

Padborg, den 19.03.2013. Gast: Michael Longerich, Tønder Gymnasium. Zimmermann und Lis Blake, Regionskontor Padborg, den 19.03.2013 Referat af bestyrelsesmødet fredag den 1. marts 2013 på Regionskontoret. Protokoll der Vorstandssitzung vom Freitag, den 1. März 2013 im Regionskontor. Deltagere bestyrelsen: Regionsrådsmedlem

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

Bilag III / Anlage III

Bilag III / Anlage III Bilag III / Anlage III 29.6.2012 MÅL FOR KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ZIELE FÜR DIE KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde har prioriteret nedenstående

Læs mere

Padborg, den 02.01.2015. Gast: Vibeke Bang, social og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens

Padborg, den 02.01.2015. Gast: Vibeke Bang, social og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens Padborg, den 02.01.2015 Referat bestyrelsesmøde 8. december 2014 kl. 10.00 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom 8. Dezember 2014 um 10 Uhr im Regionskontor Deltagere bestyrelsen: Kreispräsident

Læs mere

Padborg, den Gäste: Sebastian Annewanter und Peter Staunstrup, Tønder Brandværn

Padborg, den Gäste: Sebastian Annewanter und Peter Staunstrup, Tønder Brandværn Padborg, den 19.06.2012 Referat af bestyrelsesmøde mandag den 11. juni 2012 kl. 10.00 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom Montag, den 11. Juni 2012 um 10.00 Uhr im Regionskontor Deltagere

Læs mere

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen collection 2007 2008 søren holst Erik Ole Jørgensen fredericia.com collection 2007 2008 collection 2007 2008 collection 2007 2008 Børge mogensen hans j. wegner rud thygesen & johnny sørensen nanna Ditzel

Læs mere

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis kultkit-kickoff 28. 11. 2015 Rønnebæksholm Næstved Velkomst Begrüßung Linda Frederiksen Kulturudvalgsformand i Næstved Kommune Vorsitzende

Læs mere

Padborg, den 06.01.2014

Padborg, den 06.01.2014 Padborg, den 06.01.2014 Referat af bestyrelsesmødet den 10. december 2013 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom 10. Dezember 2013 im Regionskontor Deltagere bestyrelsen: Regionsrådsmedlem

Læs mere

Padborg, den 13.11.2013

Padborg, den 13.11.2013 Padborg, den 13.11.2013 Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 6. november 2013 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom Mittwoch, den 6. November 2013 im Regionskontor. Deltagere bestyrelsen:

Læs mere

Padborg, 03.03.2015. Entschuldigt: Thomas Pfannkuch, Landesregierung Kiel, Martin Lorenzen, Sydslesvigsk Vælgerforening, Claus Dall, Kommune Haderslev

Padborg, 03.03.2015. Entschuldigt: Thomas Pfannkuch, Landesregierung Kiel, Martin Lorenzen, Sydslesvigsk Vælgerforening, Claus Dall, Kommune Haderslev Padborg, 03.03.2015 Referat af Forvaltningsgruppemødet den 19. februar 2015 kl. 9.00 på Regionskontor Sønderjylland-Schleswig, Lyren 1, DK 6330 Padborg Protokoll der Sitzung der Verwaltungsgruppe am 19.

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Padborg, den

Padborg, den Padborg, den 13.11.2017 Dato: Torsdag den 2. november 2017 kl. 15.30 Referat: Arbejdsmarkedsudvalg Referent: Andrea Graw-Teebken Sted: Regionskontor & Infocenter, Lyren 1, DK-6330 Padborg Bilag: TOP 2

Læs mere

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit INTERREG arrangement om kommunikation og PR INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit 08.09.2010 INTERREG-Sekretariatet / Das INTERREG-Sekretariat Hans-Ulrich Bühring, hubuehring@eanord.de

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Ny eksamensopgave Form 5 timer til at løse opgaven Sammenfatning

Læs mere

Kære medlemmer af Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig. Sehr geehrte Mitglieder des Kulturausschusses Sønderjylland- Schleswig,

Kære medlemmer af Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig. Sehr geehrte Mitglieder des Kulturausschusses Sønderjylland- Schleswig, Kære medlemmer af Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig Sehr geehrte Mitglieder des Kulturausschusses Sønderjylland- Schleswig, Hermed fremsendes referat fra mødet den 7.12.2015 kl. 15.30 i Haderslev. hiermit

Læs mere

KULTURAFTALE/ KULTURVEREINBARUNG 2013 2016

KULTURAFTALE/ KULTURVEREINBARUNG 2013 2016 KULTURAFTALE/KULTURVEREINBARUNG 2013 2016 KULTURAFTALE/ KULTURVEREINBARUNG 2013 2016 MELLEM DEN DANSKE KULTURMINISTER, MINISTERIET FOR JUSTITS, KULTUR OG EUROPA VED LAND SCHLESWIG- HOLSTEIN, REGION SYDDANMARK

Læs mere

Padborg den 18.04.2012

Padborg den 18.04.2012 Padborg den 18.04.2012 Referat fra mødet i Udvalget for Kultur, kontakt og samarbejde i Kreishaus i Schleswig, den 18.04.2012 Protokoll der Sitzung des Ausschusses für Kultur, Kontakt und Zusammenarbeit

Læs mere

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien Hvad er vel tallet 70 Hvad vægt har det? Det er en øvelse Du må bare

Læs mere

Padborg, den Gäste: Carl Jørgen Heide, Ærø Turist- og Erhvervsforening, Heidi Illum Vendler, Region Syddanmark

Padborg, den Gäste: Carl Jørgen Heide, Ærø Turist- og Erhvervsforening, Heidi Illum Vendler, Region Syddanmark Padborg, den 31.05.2013 Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 15. maj 2013 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom Mittwoch, den 15. Mai 2013 im Regionskontor Deltagere bestyrelsen: Regionsrådsmedlem

Læs mere

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren.

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren. Ernst-Ullrich Pinkert Dänen in Berlin Ein berühmter deutscher Schlager aus dem Jahr 1951 hat den Titel Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Thema des Liedes ist die Sehnsucht nach Berlin, die besonders

Læs mere

Padborg, 27.10.2015. Teilnehmer: Gabriele Stappert, Stadt Flensburg, Allan Emiliussen,

Padborg, 27.10.2015. Teilnehmer: Gabriele Stappert, Stadt Flensburg, Allan Emiliussen, Padborg, 27.10.2015 Referat fra mødet den 22.9.2015 kl. 15.30 i Frøken Jensen, Skelde Protokoll der Sitzung am 22.9.2015, 15.30 Uhr im Frøken Jensen, Skelde Deltagere: Gabriele Stappert, Stadt Flensburg,

Læs mere

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning LOLA RENNT Et undervisningsforløb til film og bog Lærervejledning LOLA RENNT handler om Lola, der løber for livet, nærmere bestemt kæresten Mannis liv. Han skal bruge en masse penge meget hurtigt, ellers

Læs mere

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt 1. Titel des Projekts / Projekttitel 2a) Verantwortlicher Partner in Deutschland/ Ansvarlig partner

Læs mere

Padborg, den

Padborg, den Padborg, den 11.03.2014 Referat af mødet den 24.2.2014 kl. 10.00 på Regionskontoret i Padborg Protokoll der Sitzung am 24.02.2014 um 10.00 Uhr im Regionskontor in Padborg Deltagere bestyrelsen: Regionsrådsmedlem

Læs mere

Padborg den 06.04.2011. Entschuldigt: Maria Damgaard, Martin Lorenzen, Antje Bartels, Finn Carlsen

Padborg den 06.04.2011. Entschuldigt: Maria Damgaard, Martin Lorenzen, Antje Bartels, Finn Carlsen Padborg den 06.04.2011 Referat af mødet i Udvalget for uddannelse og udvikling, mandag den 28.03.2011 på Regionskontoret i Padborg Protokoll der Sitzung des Ausschusses für Bildung und Entwicklung am Montag,

Læs mere

Padborg, Revideret referat forvaltningsgruppemøde fredag den 15. januar 2016 kl på Regionskontoret

Padborg, Revideret referat forvaltningsgruppemøde fredag den 15. januar 2016 kl på Regionskontoret Padborg, 04.02.2016 Revideret referat forvaltningsgruppemøde fredag den 15. januar 2016 kl. 9.00 på Regionskontoret Geändertes Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung vom Freitag, den 15. Januar 2016 um

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Tysk Dansk Sehr geehrter Herr Präsident, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Sehr geehrter Herr, Formel, mandelig modtager,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Tysk Kære Hr. Direktør, Sehr geehrter Herr Präsident, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Padborg, 07.02.2014. Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung vom 27. Januar 2014 im Regionskontor

Padborg, 07.02.2014. Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung vom 27. Januar 2014 im Regionskontor Padborg, 07.02.2014 Referat af forvaltningsgruppemødet den 27. januar 2014 på Regionskontoret Deltagere: Kristina Hofmann, Kreis Schleswig-Flensburg; Palle Menzel, Kreis Nordfriesland; Margriet Pless Jansen,

Læs mere

Padborg, Referat forvaltningsgruppemøde den 11. april 2016 kl på Regionskontoret

Padborg, Referat forvaltningsgruppemøde den 11. april 2016 kl på Regionskontoret Padborg, 18.04.2016 Referat forvaltningsgruppemøde den 11. april 2016 kl. 9.00 på Regionskontoret Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung vom 11. April 2016 um 9.00 Uhr im Regionskontor Deltagere: Fatma

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

Padborg, den

Padborg, den Padborg, den 16.02.2017 Dato: Onsdag den 8. februar 2017 kl. 9.00 10.15 Referat: Forvaltningsgruppemøde Referent: Lis Blake Sted: Regionskontor & Infocenter, Lyren 1, DK-6330 Padborg Datum: Mittwoch, den

Læs mere

Padborg, den

Padborg, den Padborg, den 12.10.2015 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 29. september 2015 kl. 9.00 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom Dienstag, den 29. September 2015, 9.00 Uhr im Regionskontor

Læs mere

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN Der goldene Westen ÜBERSETZUNG For de fleste borgere i DDR var Vesttyskland»Der goldene Westen«. Man kunne jo købe alt når man havde penge. Man kendte især Vesten fra fjernsynet, og dér så man i reglen

Læs mere

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet,

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet, Landsholdet 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre Med: SdU-landsholdet, FC Angeln 02 (Schleswig-Holstein-Liga) TSB Flensburg - ETSV Weiche Flensburg II - IF Tønning - IF Stjernen Flensborg (Verbandsliga)

Læs mere

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Sønderjylland-Schleswig - en europæisk kulturaftale Den dansk-tyske grænseregion med Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg samt kommunerne

Læs mere

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Jan-Christoph Napierski Den Danske Ambassade i Berlin * * * Foredrag i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 23. oktober 2007 Berlin-

Læs mere

Fyrtårn: Tønder Kommune. Leuchtturm: Tønder Kommune. Titel. Fyrtårnsprojektets indhold? Inhalt des Leuchtturmprojekts?

Fyrtårn: Tønder Kommune. Leuchtturm: Tønder Kommune. Titel. Fyrtårnsprojektets indhold? Inhalt des Leuchtturmprojekts? Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel Handleplan: Tønder Festival Fyrtårnsprojektets indhold? Handlungsplan: Tønder Festival Inhalt des Leuchtturmprojekts? Tønder Festival ønsker at

Læs mere

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind Screening i tysk Navn: Vejledning Start med at læse teksten på side 1. Lav herefter de efterfølgende opgaver. Du skal lave alle opgaver. Du har 75 minutter til at lave screeningen. Tilladte hjælpemidler

Læs mere

Protokoll des Projektgruppentreffens Bus und Bahn am 30. Juni von 09:00 bis 12:00 in Flensburg

Protokoll des Projektgruppentreffens Bus und Bahn am 30. Juni von 09:00 bis 12:00 in Flensburg Referat fra projektgruppemøde bus og tog den 30. juni 2011 fra kl. 09:00 til 12:00 i Flensborg Protokoll des Projektgruppentreffens Bus und Bahn am 30. Juni von 09:00 bis 12:00 in Flensburg Deltagere:

Læs mere

Budget Bestyrelsen har på mødet den 3. juni besluttet følgende grundbeløb for budgetårene 2017 / 2018

Budget Bestyrelsen har på mødet den 3. juni besluttet følgende grundbeløb for budgetårene 2017 / 2018 02.12.2016 Bestyrelsesmøde / Vorstandssitzung TOP 7 24.11.2016 Budget 2017-2018 Bestyrelsen har på mødet den 3. juni besluttet følgende grundbeløb for budgetårene 2017 / 2018 Entwurf Haushaltsplan 2017-2018

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Referat af Regionalforsamlingsmødet den 3. november 2011 på Flensborg Rådhus

Referat af Regionalforsamlingsmødet den 3. november 2011 på Flensborg Rådhus Referat af Regionalforsamlingsmødet den 3. november 2011 på Flensborg Rådhus Protokoll der Regionalversammlung am 3. November 2011 im Flensburger Rathaus Deltagere bestyrelse: Formand Dieter Harrsen, Kreis

Læs mere

Kreativitetsteknikker og praktiske øvelser til innovation. Angewandte Kreativitätstechniken und praktische Übungen

Kreativitetsteknikker og praktiske øvelser til innovation. Angewandte Kreativitätstechniken und praktische Übungen Kreativitetsteknikker og praktiske øvelser til innovation IHK Flensborg, Dansk-Tysk innovationsdag Angewandte Kreativitätstechniken und praktische Übungen IHK Flensborg, Deutsch-Dänischer Innovationstag

Læs mere

Padborg, 17.03.2015. Protokoll der Sitzung am Montag den 26.02.2015 um 15.30 Uhr im Rathaus Flensburg.

Padborg, 17.03.2015. Protokoll der Sitzung am Montag den 26.02.2015 um 15.30 Uhr im Rathaus Flensburg. Padborg, 17.03.2015 Referat af mødet torsdag den 26.02.2015 kl. 15.30 på Rathaus Flensburg. Protokoll der Sitzung am Montag den 26.02.2015 um 15.30 Uhr im Rathaus Flensburg. Deltager: Tim Wulff, Aabenraa

Læs mere

INTERREG is funding the House of Minorities in Flensburg

INTERREG is funding the House of Minorities in Flensburg INTERREG is funding the House of Minorities in Flensburg The House of Minorities project receives funding for an am0unt of 350,000 Euro from the INTERREG-programme 4A Syddanmark Schleswig K.E.R.N for the

Læs mere

Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administration

Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administration Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administratin im Rahmen der 1st-Level-Kntrlle für Begünstigte (Prjektpartner und Leadpartner) - siehe Merkblatt Anfrderungen

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

Danske vejrudsigter i modtagervind

Danske vejrudsigter i modtagervind Danske vejrudsigter i modtagervind Global kommunikation i lokalt perspektiv: Når vi ikke taler samme sprog 10. juni 2013 Mette Skovgaard Andersen, lektor, CBS Om undersøgelsen Undersøgelse forløbig Sprogparret:

Læs mere

Lübecker Weihnachtsmarkt

Lübecker Weihnachtsmarkt Lübecker Weihnachtsmarkt Was? Lübecker Weihnachtsmarkt Wann? 3. Dezember 2015 von 7.30 Uhr bis 21.00 Uhr Wo? Treffpunkt: Skolen på la Cours vej Læringsmål 1. At få et indblik i den tyske julekultur og

Læs mere

Padborg, Referat forvaltningsgruppemøde den 9. maj 2016 kl på Regionskontor Sønderjylland Schleswig

Padborg, Referat forvaltningsgruppemøde den 9. maj 2016 kl på Regionskontor Sønderjylland Schleswig Padborg, 17.05.2016 Referat forvaltningsgruppemøde den 9. maj 2016 kl. 9.00 på Regionskontor Sønderjylland Schleswig Protokoll der Sitzung der Verwaltungsgruppe am 9. Mai 2016 um 9.00 Uhr im Regionskontor

Læs mere

Padborg, Entschuldigt: Palle Menzel, Kreis Nordfriesland, Claus Dall, Haderslev Kommune

Padborg, Entschuldigt: Palle Menzel, Kreis Nordfriesland, Claus Dall, Haderslev Kommune Padborg, 28.05.2015 Referat af forvaltningsgruppemøde den 18. maj 2015 kl. 9.00 på Regionskontoret Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung vom 18.Mai 2015, 9.00 Uhr im Regionskontor Deltagere: Christiane

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution IBC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk A Susanne Krarup Schrøder

Læs mere

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD Fokus på Tyskland Ihr Lieferant von METALL KOMPONENTEN Kort firma intro til Global Supplier 10 år gammel virksomhed, med hovedsæde i Hjørring Forretningsområde: Outsourcing af metal komponenter DNV/GL

Læs mere

Padborg, Referat forvaltningsgruppemøde den 12. februar 2016 kl på Regionskontor Sønderjylland Schleswig, Lyren 1, DK 6330 Padborg

Padborg, Referat forvaltningsgruppemøde den 12. februar 2016 kl på Regionskontor Sønderjylland Schleswig, Lyren 1, DK 6330 Padborg Padborg, 29.02.2016 Referat forvaltningsgruppemøde den 12. februar 2016 kl. 9.00 på Regionskontor Sønderjylland Schleswig, Lyren 1, DK 6330 Padborg Protokoll Sitzung der Verwaltungsgruppe am 12. Februar

Læs mere

INTERREG fördert Haus der Minderheiten in Flensburg

INTERREG fördert Haus der Minderheiten in Flensburg INTERREG fördert Haus der Minderheiten in Flensburg Das Projekt Haus der Minderheiten erhält eine Förderung aus Mitteln des INTERREGProgramms 4A Syddanmark Schleswig K.E.R.N für den Zeitraum 2013-2015

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk B Karen

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Leuchtturm: Tønder Kommune

Leuchtturm: Tønder Kommune Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel: Tønder Festival Handleplan: Tønder Festival er valgt som Tønder Kommunes Kulturelle Fyrtårn i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig i 2015. Tønder

Læs mere

12 32-35. Kulturmøde 26 Kulturbegegnung. Kulturkalender. Märchenfrau. Skatere og BMX ere ruller sig ud. i Streetmekka Sønderjylland-Schleswig

12 32-35. Kulturmøde 26 Kulturbegegnung. Kulturkalender. Märchenfrau. Skatere og BMX ere ruller sig ud. i Streetmekka Sønderjylland-Schleswig Efterår/Herbst 2011 Kulturmøde 26 Kulturbegegnung Skatere og BMX ere ruller sig ud 6 i Streetmekka Sønderjylland-Schleswig Die weitgereiste Märchenfrau Kulturkalender 12 32-35 Liebe Leser! Dieses Kulturmagazin

Læs mere

Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet. Dansk Kirke i Sydslesvig

Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet. Dansk Kirke i Sydslesvig Dansk Kirke i Sydslesvig Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet Dansk Kirke i Sydslesvig HVILKEN MENIGHED? Spørg præsten i det område, hvor du bor. Adresse: se adresselisten side 5. HVORDAN

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 13 Institution Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk fortsættersprog, niveau B GWE/ANJ

Læs mere

Sprogtilegnelse: Være bevidste om lyttestrategier, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer

Sprogtilegnelse: Være bevidste om lyttestrategier, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer Fag: Målgruppe: Tysk 9.-10- klasse ARD, 2011 år, 90 min. Billederne i vejledningens bilag er fra tv-udsendelsen. Filmen omhandler den unge Liz, som pga. uoverensstemmelser med sin mor er bosat på en kostskole.

Læs mere

Ansøgning Reference Brev

Ansøgning Reference Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

Padborg, den 11.07.2013. Dolmetscher: Ralf Marquardt Protokoll: Anna Kindberg

Padborg, den 11.07.2013. Dolmetscher: Ralf Marquardt Protokoll: Anna Kindberg Padborg, den 11.07.2013 Referat fra mødet i Kulturudvalgs Sønderjylland-Schleswig den 13.6.2013 kl. 15.30, på Scheersberg Protokoll der Sitzung des Kulturausschuss Sønderjylland- Schleswig vom 13.6.2013

Læs mere

1 Kann ein in Dänemark arbeitender Grenzpendler mit Wohnsitz in Deutschland in Deutschland uneingeschränkt die Leistungen seiner Krankenversicherung in Anspruch nehmen, auch wenn der dänische Arbeitgeber

Læs mere

Slægtsforskning i Tyskland

Slægtsforskning i Tyskland Slægtsforskning i Tyskland Hvis man ikke har fødselssted og dato fra folketællinger, kan de måske findes i pasprotokoller. Når man har fødselsstedet og fødselsdatoen man søge i: http://www.familysearch.org/eng/default.asp

Læs mere

Genehmigt. Genehmigt. Tønder, den 11.september 2012 An die Partner des Projektes Gefahrenabwehr ohne Grenzen

Genehmigt. Genehmigt. Tønder, den 11.september 2012 An die Partner des Projektes Gefahrenabwehr ohne Grenzen Til partnerne i projektet Beredskab uden grænser Tønder, den 11.september 2012 An die Partner des Projektes Gefahrenabwehr ohne Grenzen Referat af følgegruppemøde onsdag den 05 september 2012 kl. 10-12

Læs mere

SMiK-NEWSLETTER 6 - April 2014 SMiK-NYHEDSBREV 6 - april 2014

SMiK-NEWSLETTER 6 - April 2014 SMiK-NYHEDSBREV 6 - april 2014 Nationale Stereotype und Marketingstrategien in der deutsch-dänischen interkulturellen Kommunikation Nationale Stereotyper og marketingstrategier i den dansk-tyske interkulturelle Kommunikation SMiK-NEWSLETTER

Læs mere

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010 Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km ATLETIK & MOTION ANMELDUNG UND INFORMATION: www.grenzlauf.dk VORTRAINING JEDEN MONTAG um 18.00 Uhr bei den Grænsehallerne WILLKOMMEN ZUM GRENZLAUF

Læs mere

Padborg, den

Padborg, den Padborg, den 03.03.2016 Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 23. februar 2016 kl. 10.00 på Regionskontoret, Padborg Protokoll der Vorstandssitzung, Dienstag, den 23. Februar 2016 um 10.00 Uhr im Regionskontor,

Læs mere

Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere

Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere aus: 1864 Menschen zwischen den Mächten 1864 Mennesker mellem magterne Herausgegeben von / udgivet af Rainer Hering und / og

Læs mere

Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder

Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder MÅL: At styrke mit ordforråd i tysk At kunne lave en quiz om jul på tysk At kunne skrive og indtale en samtale om jul på tysk INDHOLD: Indhold 4 Find juleord

Læs mere

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikansk adresse format: Vejnummer + Vejnavn Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer Mr. Adam Smith

Læs mere

29.03.2011. Gäste: Rita Höck, Bernd Facklam, Hans-Werner Johannsen, Astrid Cramer

29.03.2011. Gäste: Rita Höck, Bernd Facklam, Hans-Werner Johannsen, Astrid Cramer 29.03.2011 Udvalg for kultur, kontakt & samarbejde Hermed referat af det ekstraordinære møde i Udvalget for Kultur, Kontakt og Samarbejde torsdag den 24. marts 2011 i Regionskontoret, Lyren 1, Padborg

Læs mere

Workshop 1. Ideværksted: Kulturmarkedsføring over grænsen Ideenwerkstatt: Kulturmarketing über Grenzen?

Workshop 1. Ideværksted: Kulturmarkedsføring over grænsen Ideenwerkstatt: Kulturmarketing über Grenzen? Workshop 1 Ideværksted: Kulturmarkedsføring over grænsen Ideenwerkstatt: Kulturmarketing über Grenzen? Workshop 1: grænseoverskridende kommunikation grenzübergreifende Kommunikation Thomas Waldner Geschäftsbereichsleiter

Læs mere

BELTFOOD BELTFOOD. Das deutsch-dänische Netzwerk der Ernährungswirtschaft. det tysk-danske netværk for fødevareindustrien

BELTFOOD BELTFOOD. Das deutsch-dänische Netzwerk der Ernährungswirtschaft. det tysk-danske netværk for fødevareindustrien BELTFOOD Das deutsch-dänische Netzwerk der Ernährungswirtschaft BELTFOOD det tysk-danske netværk for fødevareindustrien Sjælland København Gemeinsam auf zu neuen Märkten! Sammen på nye markeder Der Bau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold hhx Tysk fortsættersprog

Læs mere

BERLIN über alles. Eine Stafette/Memoryspiel

BERLIN über alles. Eine Stafette/Memoryspiel BERLIN über alles Eine Stafette/Memoryspiel Spillet spilles som stafet med materialesættets 10 souvenirs og 10 udvalgte billedkort fra spillet Berlin Minimemo. De røde kort nedenfor passer til materialesættets

Læs mere

Leuchtturm: Tønder Kommune

Leuchtturm: Tønder Kommune Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel: Tønder Festival Handleplan: Tønder Festival er valgt som Tønder Kommunes Kulturelle Fyrtårn i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig frem til 2016.

Læs mere

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer-

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer mit Staatsangehörigkeit zu einem EU/EWR-Mitgliedstaat, die in der Bundesrepublik Deutschland weder einen Wohnsitz

Læs mere

Kulturbro / Kulturbrücke geförderte Projekte. Kulturbro / Kulturbrücke støttede projekter

Kulturbro / Kulturbrücke geförderte Projekte. Kulturbro / Kulturbrücke støttede projekter Kulturbro / Kulturbrücke støttede projekter Inama Projektpartnerne UC Syddanmark og IQSH Eule ønsker at bidrage til at videreudvikle de personlige kontakter, der er opbygget mellem fagpersoner, der arbejder

Læs mere

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen & Sauerkraut Sanghæfte danske sange på tysk Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen Forelskelsessang - Liebeslied Tekst: Jens Rosendal (1981) Musik: Per Warming (1987) Du kamst wie Du, ganz ohne Schein

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Rede des Landesvorsitzenden des SSW Flemming Meyer zum Tagesordnungspunkt 7 a Landesverband Schiffbrücke 42 24939 Flensburg Tel. (0461) 144 08 310 Fax (0461) 144 08 313 info@ssw.de Formandens beretning

Læs mere

Ansøgning om bistand i henhold til den østrigske lov om ofre for forbrydelser (VOG)

Ansøgning om bistand i henhold til den østrigske lov om ofre for forbrydelser (VOG) An das Bundessozialamt Babenbergerstraße 5 A-1010 Wien mail: bundessozialamt@basb.gv.at Antrag auf Gewährung von Hilfeleistungen nach dem österreichischen Verbrechensopfergesetz (VOG) Die Angaben sind

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk A Karen Nylev

Læs mere

12.12.2011. Dolmetscherin: Gitte Hadsund Andersen. Protokoll: Andrea Graw-Teebken

12.12.2011. Dolmetscherin: Gitte Hadsund Andersen. Protokoll: Andrea Graw-Teebken 12.12.2011 Referat fra mødet i Udvalg for kultur, kontakt og samarbejde den 29.11.2011 i Flensburg Protokoll der Sitzung des Ausschusses für Kultur, Kontakt und Zusammenarbeit am 29.11.2011 in Flensburg

Læs mere