Starthjælpen virker. Nyt fra April 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Starthjælpen virker. Nyt fra April 2007"

Transkript

1 Nyt fra April 2007 Starthjælpen virker Indførelsen i juli 2002 af den nedsatte kontanthjælp den såkaldte starthjælp får flygtninge hurtigere i arbejde. Det viser en ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed. I analysen har man sammenlignet to grupper flygtninge: Den ene består af mennesker, som fik opholdstilladelse før reglerne om starthjælp blev indført de modtager hjælp på niveau med alle andre kontanthjælpsmodtagere. Den anden gruppe fik opholdstilladelse efter, hvilket betyder, at de får den lavere starthjælp. For begge grupper har man målt sandsynligheden for, at de var i beskæftigelse knap halvandet år 16 måneder efter de fik opholdstilladelse. Det viser sig, at forskellen på de to grupper er ganske stor: Blandt de, der kan få hjælp på normalt niveau, er sandsynligheden for at være i arbejde 9 procent, mens den er 14 procent for flygtninge, som kun er berettiget til starthjælp. Det svarer til en stigning i beskæftigelsen på 56 procent efter 16 måneders ophold i landet. En sådan bevægelse opad i beskæftigelsesniveau var netop et af de erklærede mål med, at regeringen i sommeren 2002 indførte starthjælpen. Ydelsen til nye flygtninge blev næsten halveret eller helt fjernet grundet det medfølgende skærpede krav til ægtefælleforsørgelse. Flygtninge, der i forvejen var i Danmark og var tilknyttet et integrationsprogram, fik lov til at fortsætte med en ydelse på almindeligt kontanthjælpsniveau. Dermed opstod der to grupper af flygtninge i landet, der bliver stillet over for ens krav om danskundervisning og integrationskurser, men som hver måned modtager vidt forskellige beløb fra det offentlige. Beregnet andel i beskæftigelse efter 16 måneders ophold. (%) Før starthjælp Der blev ved indførelsen af starthjælpen udtrykt ønske om, at den lavere ydelse skulle øge det økonomiske incitament til at komme hurtigere i job. Der er ingen tvivl om, at det har virket på kort sigt. Beskæftigelsesudviklingen for flygtninge, Efter starthjælp Kilde: Huynh, Schultz-Nielsen og Tranæs, Rockwool Fondens Forskningsenhed (2007) Beskæftigelseseffekten er der, men det politiske spørgsmål er naturligvis, om 5 mere i beskæftigelse ud af hver 100 er tilfredsstillende efter halvandet år. Effekten skal holdes op mod de omkostninger, der er ved, at ganske mange familier lever på en nedsat ydelse i mange år, siger Torben Tranæs. FIGUR 1 der kun er berettiget til starthjælp, er klart bedre end for de flygtninge, der fik opholdstilladelse, inden starthjælpen blev indført. I hvert fald på kort sigt. Det er for tidligt at konkludere, om effekten varer ved på længere sigt. Beskæftigelsen er ikke nødvendigvis permanent højere. Måske får starthjælpen blot en del flere flygtninge hurtigere i beskæftigelse, siger Torben Tranæs, forskningschef for Rockwool Fondens Forskningsenhed. Men ved siden af at påvise effekten, så viser analysen også en anden ting: Der er starthjælp eller ej fortsat ganske få flygtninge, der efter halvandet år har fundet arbejde. Det er fortsat kun hver syvende, der er i job, knap halvandet år efter de fik opholdstilladelse. Beskæftigelsesniveauet for flygtninge, der modtager starthjælp, er markant højere end for de flygtninge, der kom hertil inden starthjælpen blev indført dog er beskæftigelsen fortsat meget lav for begge grupper. Flere er i job og flere er selvforsørgende > Side 2 Familiesammenførte får også kontanthjælp > Side 5 Indvandrermænd klarer sig lige så godt som danskere med samme skolegang > Side 6

2 Flere er i job og flere er selvforsørgende 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 23 Før På kontanthjælp Anden selvforsørgelse Beskæftigelse På starthjælp 34 Efter FIGUR 2 Fordeling af flygtninge på beskæftigelse, overførselsindkomst og anden selvforsørgelse 16 måneder efter ophold. Opdelt efter om de fik ophold før eller efter starthjælpens indførelse. Beregnet november Kilde: Huynh, Schultz-Nielsen og Tranæs, Rockwool Fondens Forskningsenhed (2007) Der er kommet flere i beskæftigelse efter starthjælpen blev indført. Men samtidig er antallet i anden selvforsørgelse øget med endnu flere. Mennesker på anden selvforsørgelse har ingen kendt indkomst. De lever af ægtefællens indkomst, af sort arbejde eller af noget helt tredje. Når den politiske debat drejer sig om starthjælp, er der to holdninger, som bliver fremført igen og igen. Den ene holdning er, at starthjælpen der er en særlig lav kontanthjælp tiltænkt flygtninge, men gældende for alle som ikke har boet i Danmark i mindst 7 ud af de seneste 8 år øger flygtninges incitament til at søge arbejde, så de hurtigere finder et job. Den anden er, at starthjælpen betyder, at flygtninge bliver fattigere, end de ville have været, hvis de fik kontanthjælp på linje med andre, og at det vil skade integrationen. En analyse af starthjælpens effekter viser, at begge holdninger rent faktisk dækker en del af virkeligheden. Indførelsen af starthjælpen i 2002 har nemlig haft to markante effekter: Den ene er, at flere flygtninge er kommet hurtigere i arbejde. Den anden er, at flere må klare sig selv uden hverken offentlig hjælp eller lønindkomst. I analysen har Rockwool Fondens Forskningsenhed sammenlignet to grupper flygtninge. En gruppe består af mennesker, som fik opholdstilladelse før 1. juli 2002 for dem gælder de gamle regler om kontanthjælp. Den anden gruppe fik opholdstilladelse senere, og den er omfattet af reglerne om starthjælp. Det viser sig, at effekten i forhold til job er stor. Sammenligner man de to grupper flygtninge den ene med ret til ydelser på kontanthjælpsniveau, den anden med ret til starthjælp så er 9 pct. af de første og 14 pct. af de sidste i arbejde knap halvandet år efter, at de fik opholdstilladelse. Men samtidig ses der en anden effekt, der i og for sig er større: Starthjælpen har betydet, at der er kommet en langt større gruppe, om hvem vi ved to ting de forsørger sig selv, men er ikke i job. Før indførelsen af starthjælpen var 4 pct. selvforsørgende uden job knap halvandet år efter, at de fik opholdstilladelse. Efter indførelsen af starthjælpen voksede denne gruppe til hele 15 pct. Selvforsørgelse lyder umiddelbart som noget positivt. Det kan det også være, men i denne sammenhæng betyder det blot, at menneskene i gruppen ikke har nogen observérbar indkomst. De lever af ægtefællens indkomst, af sort arbejde eller af noget helt tredje. Forsørget af ægtefælle Der er ingen tvivl om, at antallet af selvforsørgende er påvirket af, at ægtefæller har pligt til at forsørge hinanden ifølge loven. Det betyder, at en ægtefælle kun skal tjene et vist mindre beløb, før den anden ægtefælle mister dele af eller hele sin kontant- eller starthjælp. Hvis for eksempel manden er i job, hvor han tjener mere end det dobbelte af hustruens ydelse, så trækkes hun krone for krone i sin ydelse, hvad enten det er kontant- eller starthjælpen. Hos et flygtningeægtepar uden børn skal manden blot tjene knap kr. brutto før konen mister retten til starthjælp, hvis hun har fået opholdstilladelse efter 1. juli Selvom hun alene må dække sit daglige forbrug via hans indkomst, så er hun formelt set selvforsørgende. Fordi hun ikke modtager forsørgelsesydelse fra det offentlige. Reglerne siger, at hvis begge ægtefæl- 2 Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed April 2007

3 ler er på ydelse, og blot den ene kun har ret til starthjælp, så kan de tilsammen maksimalt få udbetalt det, der svarer til to gange starthjælp, også selvom den anden ægtefælle ellers ville have krav på kontanthjælp. Derimod er de flygtninge, som fik opholdstilladelse før starthjælpen blev indført, væsentligt bedre stillet på dette punkt. Grænsen for, hvornår ægtefællen mister retten til en indkomsterstattende ydelse, er nemlig højere for en person på kontanthjælp end for en person på starthjælp. En ægtefælle i et flygtningepar, som kom til landet før sommeren 2002, kan derfor tillade sig at tjene flere penge, inden den anden helt mister sin ydelse. Hos et ægtepar uden barn kan den ene tjene knap kr., før den anden mister sin ydelse. Det kan være en medvirkende årsag til, at færre uden arbejde var selvforsøgende før starthjælpen end efter. Størst effekt for mænd Starthjælpen har ikke den samme beskæftigelseseffekt for alle grupper af flygtninge. Den absolutte effekt er blandt andet større for mænd end for kvinder. Mens starthjælpen øger beskæftigelsen for mandlige flygtninge med 9,1 procentpoint fra 18,9 procent til 28,0 procent, opgjort 16 måneder efter at de har opnået opholdstilladelse, så øger den kun beskæftigelsen for kvinder fra 3,3 procent til 7,6 procent eller 4,3 procentpoint. Efter starthjælpens indførelse halter kvindernes beskæftigelsesgrad dermed yderligere nogle procentpoint efter mændenes. Kun knap hver femtende kvindelig flygtning er i arbejde 16 måneder efter, at de kommer til Danmark, til trods for den lave starthjælp. Ægteskab og børn er tilsyneladende også vigtige faktorer, når flygtninge skal finde et job. I hvert fald hvis man er kvinde. Beskæftigelsen for gifte kvinder vokser fra 3,2 procent til 7,3 procent efter starthjælpen blev indført. Derimod er der ikke nogen statistisk sikker effekt for ugifte kvinder, selvom beskæftigelsen vokser fra 3,7 procent til 9,3 procent. Der er fortsat flere ugifte i beskæftigelse. Andel i beskæftigelse efter halvandet års ophold i landet for forskellige grupper af flygtninge, før og efter starthjælpen blev indført. Beregnet november (%) Videre er der en større effekt af starthjælpen for mænd uden børn, end for mænd med børn. Beskæftigelsen vokser fra 17,1 procent til 20,3 procent for mænd med børn. For mænd uden børn er effekten noget større. For denne gruppe vokser beskæftigelsen fra 20,6 procent til 33,4 procent. Beskæftigelseseffekten af starthjælpen er også blevet analyseret i november 2004 altså knap to et halvt år efter dens indførelse. Der ser stadig ud til at være en positiv effekt, skønt den er lidt mindre. Resultatet er også mindre robust, og vi tøver med at lægge stor vægt på dette resultat, idet målingen er foretaget kort tid inden introduktionsprogrammet slutter for de første på starthjælp, hvilket kan tænkes at skabe en fastholdelseseffekt, som reducerer deres afgang til job. Samtidig skal man medtænke betydningen af kontanthjælpsloftet, som blev indført pr , og som kun påvirker flygtningegruppen på kontanthjælp (analysens kontrolgruppe) ikke de flygtninge, som er på starthjælp, da denne ydelse er for lav til at komme i karambolage med kontanthjælpsloftet. TABEL 1 Før Efter Effekt (pct.p.) Mænd 18,9 28,0 9,1 Kvinder 3,3 7,6 4,3 Ugifte 13,9 21,7 7,8 Gifte 6,4 11,9 5,5 Voksne uden børn 15,4 23,9 8,5 Voksne med børn 5,3 9,0 3,7 Ældre end 30 år 6,6 13,4 6,8 Yngre end 30 år 12,6 15,9 3,3 Ugifte mænd 21,8 36,7 14,9 Gifte mænd 15,3 24,5 9,2 Ugifte kvinder 3,7 9,3 Gifte kvinder 3,2 7,3 4,1 Mænd uden børn 20,6 33,4 12,8 Mænd med børn 17,1 20,3 3,2 Kvinder uden børn 6,2 9,7 Kvinder med børn 2,5 6,1 3,6 Kilde: Huynh, Schultz-Nielsen og Tranæs, Rockwool Fondens Forskningsenhed (2007) effekt ej signifikant Tabellen viser, hvad starthjælpen har betydet for flygtninge, fordelt på køn, civilstand og alder. Det fremgår f.eks., at starthjælpen har bragt ekstra 9,1 procentpoint mænd i arbejde før arbejdede 18,9 pct. og efter arbejdede 28,0 pct. Effekten af starthjælp er kun det halve for kvinder, hvor ekstra 4,3 procentpoint er kommet i beskæftigelse før arbejdede 3,3 pct. af kvinderne, efter arbejdede 7,6 pct. Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed April

4 Kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse Udlændinge, der opholder sig i Danmark, får i dag enten kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse, hvis ikke de har andet forsørgelsesgrundlag. Kontanthjælp gives til personer, der kommer fra Norden eller EU. Introduktionsydelse gives til udlændinge uden for Norden og EU de første tre år, de opholder sig i Danmark. Starthjælp derimod gives kun til udlændinge, der har færdiggjort deres introduktionsprogram, samt til andre personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i længere tid. Starthjælpen trådte i kraft 1. juli Med starthjælpen blev der indført en lavere forsørgelsesydelse til nytilkomne indvandrere. Den gælder for personer, der har fået opholdtilladelse i Danmark efter den 1. juli 2002, og som kommer fra lande uden for Norden og EU. Personer, der boede i Danmark før den 1. juli 2002, har fortsat ret til den højere kontanthjælp. Størrelsen af introduktionsydelsen og starthjælp er ens for nye indvandrere. Indvandrere, der kom til landet før 1. juli 2002, modtager dog fortsat introduktionsydelse på et niveau svarende til kontanthjælp. For at skelne mellem den nye og gamle introduktionsydelse, omtales den nye introduktionsydelse som starthjælp i denne undersøgelse, ligesom det også er almindelig praksis i den offentlige debat. I 2007 udgør starthjælp kr. for ikke-forsørgere, der er fyldt 25 år. Til sammenligning modtager den samme person på introduktionsydelse på kontanthjælpsniveau kr. Undersøgelsens datagrundlag I alt flygtninge og indvandrere er med i analysen Analysen af beskæftigelsen blandt flygtninge og indvandrere bygger på data om alle, der fik opholdstilladelse i Danmark op til tolv måneder før og tolv måneder efter 1. juli 2002, hvor de nye regler blev sat i værk. I de tolv måneder før reformen fik flygtninge og familiesammenførte til flygtninge og familiesammenførte til ikke-flygtninge opholdstilladelse i Danmark. I de tolv måneder efter reformen fik flygtninge og familiesammenførte til flygtninge og familiesammenførte til ikke-flygtninge opholdstilladelse i Danmark. I alt er der tale om personer. Tallene refererer til personer fra 18 til 59 år og er optalt i november 2003 og i november Analysen af tallene fra 2004 vil ikke blive behandlet i dette nyhedsbrev, jf. artiklen side 3. Undersøgelsens publicering Det mere detaljerede datagrundlag og de detaljerede analyser udsendes samtidig med dette nyhedsbrev som Duy T. Huynh, Marie Louise Schultz- Nielsen og Torben Tranæs Employment Effects of Reducing Welfare to Refugees. Studypaper No. 15 from the Rockwool Foundation Research Unit. København: Schultz. Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed April 2007

5 Familiesammenførte får også kontanthjælp Siden 1992 har beskeden til udlændige været klar: Hvis du vil familiesammenføres med din ægtefælle i Danmark, så må I klare jer selv i de første syv år. Til trods for dette får en betydelig del af de familiesammenførte udlændinge en eller anden form for kontanthjælp halvandet år efter, de kom til landet. Hjælpen, de får, er enten introduktionsydelse, kontanthjælp eller starthjælp, alt efter hvad de er berettiget til. De økonomiske krav til familiesammenføring blev indført i Udlændingeloven i 1992, men disse krav har åbenbart haft begrænset virkning: 27 procent af de familiesammenførte, som ankom til landet i perioden 1. juli 2001 til 1. juli 2002, modtog offentlig hjælp efter 16 måneders ophold. Det viser en analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed. I analysen indgår ikke familiesammenførte til flygtninge, hvor Danmark i overensstemmelse med internationale forpligtelser stiller mere lempelige krav til sammenføring. Der er alene tale om familiesammenføring til danskere eller familiesammenføring til andre indvandrergrupper. Et tænkt eksempel kunne være Hr. Larsen, der ønsker at bo sammen med sin nye filippinske hustru i Danmark. Det kræver en familiesammenføring. Det betyder, at Hr. Larsen skal dokumentere, at han er i stand til at forsørge hustruen. Kravet om forsørgelse medfører tre ting. For det første skal han råde over egen bolig. For det andet må han ikke have modtaget offentlig forsørgelse i ét år forud for familiesammenføringen. Og endelig skal han stille økonomisk garanti. Enten i sin bolig eller ved at gå ned i banken og deponere ca kr. på en spærret konto. Den konto får kommunen adgang til. Det vil sige, at kommunen har adgang til straks at inddrive eventuelle udgifter til Hr. Larsens hustru fra denne konto. Analysen her viser, at der er stor sandsynlighed for, at Fru Larsen får offentlig forsørgelse halvandet år efter, hun ankom. Det kan skyldes, at de økonomiske forudsætninger for familiesammenføringen ændrer sig. Hr. Larsen kan blive udsat for en såkaldt social begivenhed. Han kunne for eksempel miste sit arbejde eller blive syg. Forsørgelseskrav ved familiesammenføring. Ved lov nr. 482 af 24. juni 1992 blev der i Udlændingeloven indført regler om forsørgelseskrav som betingelse for familiesammenføring. Efter denne dato skal den person, som bor i Danmark, være i stand til at forsørge sin ægtefælle eller partner, hvis han eller hun vil bosætte sig i Danmark. Der stilles blandt andet krav om, at den herboende ikke har fået offentlig hjælp efter integrationsloven eller efter lov om aktiv socialpolitik i ét år forud for familiesammenføringen. Og om, at den herboende stiller økonomisk sikkerhed til dækning af eventuelle, fremtidige offentlige udgifter til hjælp til ægtefællen/partneren. I 2007 skal der deponeres kr. på en spærret konto i et pengeinstitut eller stilles garanti i bolig. Om kommunerne i denne situation gør brug af deres adgang til at trække penge fra familiernes bankgaranti, er ikke undersøgt i analysen. Mindre pres på ydelser efter starthjælpen I 2002 blev starthjælpen indført. Der blev dermed indført en lavere ydelse til nyankomne. Denne ændring har betydet, at færre familiesammenførte modtager offentlig forsørgelse. 19 procent af de personer, som blev familiesammenført til landet i perioden 1. juli 2002 til 1. juli 2003, modtog offentlig hjælp 16 måneder efter, de fik opholdstilladelse. Indførelsen af starthjælp har altså medført, at garantireglerne tilsyneladende virker bedre. To forklaringer forekommer at være naturlige i den sammenhæng. Den ene er, at den lave starthjælp har tilskyndet flere indvandrere til at komme i job. Den anden er, at man med starthjælpen har skærpet kriterierne for, hvornår en ny indvandrer i landet har ret til hjælp. Hvor mange familiesammenførte modtog offentlig hjælp 16 måneder efter, de kom til landet? TABEL 2 Andel familiesammenførte på starthjælp eller introduktionsydelse 16 måneder efter opholdstilladelse i Danmark. Beregnet for november (personer, der ankom i løbet af året før og året efter starthjælpen blev indført 1. juli 2002). Før starthjælp Efter starthjælp Andel på starthjælp/introduktionsydelse 27 procent 19 procent Kilde: Huynh, Schultz-Nielsen og Tranæs, Rockwool Fondens Forskningsenhed (2007) Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed April

6 Indvandrermænd klarer sig lige så godt som danskere med samme skolegang Det er en myte, at lavt uddannede indvandrermænd i særlig grad er hægtet af på det danske arbejdsmarked. Mandlige indvandrere med lav uddannelse er stort set lige så ofte i job, som danske mænd med lav uddannelse. Sådan er billedet i hvert fald, hvis man alene kigger på indvandrermænd og ikke flygtninge. For den gruppe er beskæftigelsesniveauet næsten på niveau med sammenlignelige danskere: 67 procent af mandlige indvandrere i alderen 25 til 54 år med 10. klasseeksamen eller derunder er i beskæftigelse efter fem års ophold. Blandt den samme gruppe danske mænd er 72 procent i beskæftigelse. Forskellen er altså kun 5 procentpoint, selv når man kigger på den mest erhvervsaktive periode i livet, hvor danskernes beskæftigelse er høj. Det viser en analyse af beskæftigelsessituationen, hvor det som noget nyt er muligt at dele de indvandrere, som er kommet efter 1. januar 1997, op på flygtninge og øvrige indvandrere og beregne beskæftigelsesgrader særskilt for hver af disse grupper. Fokuserer man derimod på flygtninge, så er billedet et helt andet: Beskæftigelsen blandt flygtninge er langt lavere. Efter fem års ophold er blot 37 procent af de mandlige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med 10. klasseeksamen i job. At så få er i job, er måske i virkeligheden ikke så overraskende. Flygtningene kom ikke til landet for at arbejde, men fordi de af den ene eller anden grund har været tvunget hjemmefra. Desuden kan Beskæftigelsesgrader (%) for mandlige indvandrere og danskere uden kompetencegivende uddannelse, mellem år. Andel i job Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge efter 5 års ophold 37 Øvrige ikke-vestlige indvandrere* efter 5 års ophold 67 Danskere 72 *Fraregnet ikke-vestlige indvandrere, der er kommet til landet i forbindelse med erhverv eller studier TABEL 3 Flygtninge adskiller sig markant fra danske mænd i forhold til beskæftigelsen. Men det samme gør sig ikke gældende for indvandrere de er næsten lige så beskæftigede som danskerne. mange flygtninge ikke umiddelbart arbejde på grund af omstændighederne ved deres flugt eller ved livet i hjemlandet forud for flugten. Endelig kommer flygtninge fra andre lande og har typisk en anden baggrund end øvrige indvandrere. Opholdsgrundlag afgørende Der er en række mulige forklaringer på, at indvandrerne generelt set har et lavere beskæftigelsesniveau end danskere: Mange har kun været her i få år, mange kommer fra lande med en anden familietradition, ikke alle er kommet til landet for at arbejde nogle er på flugt hjemmefra og så er uddannelsesniveauet lavere i afsenderlandene. Endelig kan manglende sprogfærdigheder, kulturelle barrierer og diskrimination tænkes at forringe indvandrernes jobmuligheder. Men når man analyserer tallene, så viser det sig, at nogle af forklaringerne ikke bidrager ret meget. Det spiller f.eks. kun en lille rolle i det samlede regnestykke, at mange indvandrere kun har været her kort tid. Kigger man på den aldersgruppe, som man normalt betegner som den erhvervsaktive alder mellem 15 år og 64 år så er kun 49 procent i job blandt ikke-vestlige indvandrere efter fem år i Danmark. Hvis man tager alle nytilkomne med oveni, så drejer det sig om 47 procent. Det generelle beskæftigelsesniveau i Danmark for den samme aldersgruppe ligger på 76 procent. Det spiller derimod en vis rolle, at nogle indvandrergrupper følger et mere traditionelt arbejdsmønster hjemmefra, hvor kvinderne kun i ringe omfang deltager på arbejdsmarkedet. Navnlig når man ser på alle de arbejdsdygtige aldre, altså de årige, indsnævrer det gabet mellem danskere og indvandrere kun at se på mænd. Når indvandrernes lave beskæftigelsesniveau skal forklares, er der to helt afgørende forhold som spiller ind, indvandrernes opholdsgrundlag og uddannelse. Blandt flygtninge mellem 15 og 64 år er kun 34 procent i job efter fem år i det danske samfund. Indvandrere, som ikke er flygtninge, har langt højere beskæftigelse; 6 Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed April 2007

7 selv af den jobmæssigt set svageste gruppe ikke-vestlige familiesammenført til andre end flygtninge er 55 procent i job; blandt mændene er 66 procent i job, og blandt de årige mænd er det 68 procent. Holder vi os til sidstnævnte gruppe, de årige mænd, hvorved vi sikrer os, at betydningen af forskelle i tilbagetrækningsmønstre og kvindernes arbejdsmarkedsdeltagelse ikke spiller ind, så er danskerne med deres beskæftigelsesgrad på 87 procent 29 pointpoint foran ikke-vestlige indvandrere generelt med deres 58 procent i job (se oversigtstabel, side 8). De 10 procentpoint af denne forskel forsvinder, hvis vi nøjes med at betragte familiesammenførte og altså ser bort fra flygtninge. Yderligere 14 procentpoint af forskellen mellem danskere og udlændinge forsvinder, hvis vi ydermere kun sammenligner lavt uddannede mænd. Tilbage til forklaringer som manglende danskkundskaber, kulturelle barrierer og diskrimination er der for gruppen af familiesammenførte mænd i alderen år med lav uddannelse altså kun 5 procentpoint. Mens indvandrere med lav uddannelse dermed rent beskæftigelsesmæssigt ligner danskere med lav uddannelse, gør det samme sig ikke gældende for indvandrere, der havde en uddannelse med sig hjemmefra. De har en markant lavere beskæftigelse end danskere med et tilsvarende uddannelsesniveau. En forklaring kan være, at man ikke uden videre kan antage, at en uddannelse taget i et meget anderledes uddannelsessystem er lige så produktiv på det danske arbejdsmarked som en på papiret lignende dansk uddannelse. Kun en trediedel af flygtninge er i job efter otte år At opholdsgrundlag har stor betydning for indvandrernes jobsituation, illustreres også ved at kigge på forskellige indvandrergruppers beskæftigelsesniveau over en længere årrække. I det første år, hvor flygtninge er i landet, er kun 16 procent i job. Allerede et par år senere er beskæftigelsen øget til 32 procent, men herefter flader effekten ud. Efter fem år stiger beskæftigelsen tilsyneladende ikke mere. Det betyder, at flygtninge selv efter syv til otte år i Danmark kun er nået op på en beskæftigelse på 33 procent. To ud af tre er altså ikke i beskæftigelse syv til otte år efter, at de fik opholdstilladelse. Det er dog tænkeligt, at de senere års indsats for at integrere navnlig flygtninge bedre vil hæve beskæftigelsen også på sigt. Blandt familiesammenførte til andre end flygtninge er 55 procent i job syv til otte år efter, at de kom til landet. Beskæftigelsesudviklingen for øvrige ikke-vestlige indvandrere følger dermed snarere indvandrere fra EU/EØS og indvandrere, der har fået ophold på grund af erhverv eller studier. Over 70 procent af indvandrere fra EU/EØS og 62 procent af indvandrere, der har fået ophold på grund af erhverv eller studier, er i beskæftigelse efter syv til otte år i Danmark. Beskæftigelsesgrader for forskellige grupper fordelt på, hvor lang tid, de har været i Danmark % Opholdsgrundlag i Danmark Udlændinge kan i dag få ophold i Danmark enten som flygtninge, familiesammenførte til flygtninge, familiesammenført til andre, EU/EØS-borgere eller i forbindelse med erhverv og studier. Som noget nyt er Udlændingeservice begyndt at videresende oplysninger om indvandreres opholdsgrundlag til Danmarks Statistik. Derfor er det nu blevet muligt at opgøre beskæftigelsesfrekvenser fordelt på opholdsgrundlag. FIGUR år 2-4 år 5-6 år 7-8 år Opholdstid EU/EØS Erhverv og studier mv. Flygtninge Familiesammenførte til andre ikke-vestlige indvandrere Familiesammenførte til flygtninge Alle indvandrergrupper oplever stigende beskæftigelse, jo længere de er i Danmark. Stigningen flader dog ud efter fem år. Indvandrerne deler sig i to grupper: Lav beskæftigelse for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Højere beskæftigelse for familiesammenførte til andre, indvandrere fra EU/EØS og indvandrere, der har fået ophold på grund af erhverv eller studier. Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed April

8 OVERSIGTSTABEL Beskæftigelsesgrader for indvandrere efter 5 år ophold i Danmark, 2006 Opholdsgrundlag Mænd og kvinder år Mænd år Kvinder år Mænd år Indvandrergrupper i Danmark Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Familiesammenførte til andre - ikke-vestlige (ingen gym./kompetg.) - vestlige (67) 74 Ikke-vestlige indvandrere i alt Erhverv og studier mv EU/EØS Danmark i alt (ingen gym./kompetg.) (72) Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed og Danmarks Statistik. Rockwool Fondens Forskningsenhed. Nyhedsbrev (ISSN ) udgives for at informere offentligheden om resultaterne af den løbende forskning i Enheden, herunder også stof af almindelig nyhedsmæssig værdi. Nyhedsbrevet er ikke ophavsretligt beskyttet og må frit citeres eller kopieres med fornøden kildeangivelse (kun fotos er undtaget fra dette). Ansvarshavende redaktører: Forskningschef Torben Tranæs og formidlingschef Bent Jensen. Forskningsenhedens øvrige medarbejdere er: Forskningsassistent Martin Damgaard, forskningsassistent Peter Fallesen, seniorforsker Lars Pico Geerdsen, forsker Duy Thanh Huynh, forsker Camilla Hvidtfeldt, forskningsassistent Rasmus Landersø, forsker Claus Larsen, forskningsassistent Ane Ring Laursen, forsker Niels-Kenneth Nielsen, forsker Marie Louise Schultz-Nielsen, sekretær Mai-britt Sejberg og forskningsassistent Peer Skov. Evt. praktiske spørgsmål i forbindelse med nyhedsbrevet besvares af Mai-britt Sejberg på tlf Fax: Adresse: Sejrøgade 11, 2100 København Ø. E-post: Hjemmeside:

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf Nyt fra Juni 2008 Kriminelle betaler høj pris endt straf For ste gang er der gennemt en analyse af, hvilken økonomisk straf de kriminelle står til i Danmark, de har været i fængsel. Denne uformelle straf

Læs mere

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter Nyt fra November 2008 Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter En stadig stigende andel af unge indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande kaster sig over en uddannelse,

Læs mere

Lige børn leger helst

Lige børn leger helst Nyt fra Juni 2011 Etnisk diskrimination: Lige børn leger helst Mange er villige til at gå ned i løn for at arbejde sammen med mennesker med samme etnicitet som sig selv. Det viser et nyt og økonomisk eksperiment,

Læs mere

Forældre bruger stadig mere tid på deres børn

Forældre bruger stadig mere tid på deres børn Nyt fra Oktober 2009 Forældre bruger stadig mere tid på deres børn Nutidens danske forældre bruger mere tid på deres børn end tidligere generationer af forældre har gjort. Myten om, at et stadig hårdere

Læs mere

Den svære overvægt fortsætter med at stige

Den svære overvægt fortsætter med at stige Nyt fra December 21 Den svære overvægt fortsætter med at stige Andel svært overvægtige 25-44-årige i Danmark. Procent. 14 12 1 8 6 4 2 Procent Kilde: 1987-25: statens institut for folkesundhed. 29: Rockwool

Læs mere

De fleste danskere køber sort

De fleste danskere køber sort Nyt fra Juni 21 De fleste danskere køber sort Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Det viser en interviewundersøgelse, Rockwool Fondens Forskningsenhed har

Læs mere

Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere

Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere Nyt fra Maj 2007 Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere Uanset om der er to, fem eller otte indvandrere i en skoleklasse med 24 elever, påvirker det ikke deres danske klassekammeraters

Læs mere

Mildere syn på løgn og socialt bedrageri

Mildere syn på løgn og socialt bedrageri Nyt fra Februar 2011 Mildere syn på løgn og socialt bedrageri Visse former for lov- og normbrud er mere acceptable blandt danskerne i dag, end de var for ti år siden. Det gælder fx i forhold til at lyve

Læs mere

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom Nyt fra November 2006 Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom I Danmark har forældrenes indkomst kun ringe betydning for, hvilken levefod børnene den dag de bliver voksne har udsigt

Læs mere

FNs Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948) FNs konvention om borgerlige og politiske rettigheder (1966)

FNs Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948) FNs konvention om borgerlige og politiske rettigheder (1966) FNs Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948) Artikel 1 Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre

Læs mere

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os Nr. 3: Oktober 1997 - Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os - De nyeste sorte tal for Danmark kommenteres af forbundsformand Poul Erik Skov Christensen fra SID - Hvor mange frynsegoder

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

MODTAGERE AF KONTANTHJÆLP

MODTAGERE AF KONTANTHJÆLP 06:30 Anders Rosdahl Kirstine Nærvig Petersen MODTAGERE AF KONTANTHJÆLP EN LITTERATUROVERSIGT OM KONTANTHJÆLPSMODTAGERE OG DEN OFFENTLIGE INDSATS FOR AT HJÆLPE DEM 06:30 MODTAGERE AF KONTANTHJÆLP EN LITTERATUROVERSIGT

Læs mere

SOS mod Racisme er imod alle tre fremsatte lovforslag og foreslår at de forkastes!

SOS mod Racisme er imod alle tre fremsatte lovforslag og foreslår at de forkastes! SOS mod Racisme Nørre Allé 7, 2200 Kbh. N. sos@sosmodracisme.dk www.sosmodracisme.dk HØRINGSSVAR PÅ L2, L3 OG L7 fra SOS mod Racisme København d. 23. juli 2015 Til: Udlændinge-, Integrations og Boligministeriet,

Læs mere

Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp?

Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Udgivet af: Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag. Sats og opsætning: Satsen aps. Omslagsfoto:

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Nr. 6: Juni 1998. En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed

Nr. 6: Juni 1998. En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed Nr. 6: Juni 1998 En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed Danskernes og svenskernes gør-detselv arbejde i 1997 omfattede

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

Samfundsøkonomen. Aktuelle udgivelser fra Djøf Forlag. TEMA Indvandring og integration I N DHOLD

Samfundsøkonomen. Aktuelle udgivelser fra Djøf Forlag. TEMA Indvandring og integration I N DHOLD Samfundsøkonomen December 2014 nr. 4 Djøf Forlag Gothersgade 137 1123 København K Aktuelle udgivelser fra Djøf Forlag TEMA Indvandring og integration DANSKE ASYLAFGØRELSER Baggrund, kontekst, analyse af

Læs mere

Integration blandt ikke-vestlige indvandrere

Integration blandt ikke-vestlige indvandrere Integration blandt ikke-vestlige indvandrere Integration blandt ikke-vestlige indvandrere Arbejde, familie, netværk og forbrug Af Jens Bonke og Marie Louise Schultz-Nielsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Problemformulering. Teori og Empiri

Problemformulering. Teori og Empiri 1 Motivation Jeg vil med mit projekt beskrive konflikten mellem regler og rettigheder på familiesammenføringsområdet. Regeringen har givetvis skærpet reglerne for at undgå, at mennesker af fremmed herkomst

Læs mere

Analyse 27. april 2012

Analyse 27. april 2012 . april 12 Ungeindsatsen får de ledige hurtigere tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at den særlige indsats for kontanthjælpsmodtagere under

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring 28. november 2013 Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring I Ægteskab Uden Grænser har vi med stor interesse fuldt debatten om familien Iversens familiesammenføringssag, som har

Læs mere

Flygtninge på starthjælp CASA 2006. Mette Blauenfeldt Henning Hansen Adam Johansen

Flygtninge på starthjælp CASA 2006. Mette Blauenfeldt Henning Hansen Adam Johansen Flygtninge på starthjælp CASA 2006 Mette Blauenfeldt Henning Hansen Adam Johansen Flygtninge på starthjælp Mette Blauenfeldt, Henning Hansen og Adam Johansen CASAs forlag, september 2006 Flygtninge på

Læs mere

En befolkning deler sig op?

En befolkning deler sig op? En befolkning deler sig op? Anna Piil Damm, Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs En befolkning deler sig op? Med kommentarer og vurderinger af Rikke Hvilshøj Henrik Sass Larsen og Svein Blom

Læs mere