Det er et ikke et spørgsmål om enten eller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er et ikke et spørgsmål om enten eller"

Transkript

1 Trepartsinterview AF LENE OUTZEN FOGHSGAARD, JOURNALIST., PROFESSOR, MPH, PH.D., DR. ODONT, ODONTOLOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET OG ELSE SOMMER, OVERTANDLÆGE, HORSENS KOMMUNALE TANDPLEJE. FOTOGRAF: EJGIL LIHN. Det er et ikke et spørgsmål om enten eller DE OFFENTLIGE TANDLÆGER NR.2 : JANUAR : 2012

2 Non-operativ kavitetsbehandling er en alternativ løsning Da De Offentlige Tandlæger i 2002 besøgte professor Bente Nyvad på kontoret på fjerde sal, Aarhus Universitet, handlede det om cariesudviklingen som langt mere kompliceret end hidtil antaget. Forskeren understregede dengang, at caries er en dynamisk proces, der findes hele livet som en ubalance i biofilmen en ubalance, der ikke nødvendigvis skal resultere i en fyldning, men hvor fokus på indikationerne er afgørende for at kunne behandle. Her ti år efter går Bente Nyvad skridtet videre og taler om den non-operative kavitetsbehandling som en lovende og alternativ metode velegnet især til mælketænder. Bente Nyvad dømmer på ingen måde boret ude, men appellerer til, at det bruges med omtanke, og opfordrer samtidig tandplejen til i højere grad at stole på biologien. Den her behandling er yderst velegnet til brug på mælketænder, fordi tænderne har lave kliniske kroner, og kaviteterne ikke er ret dybe. I permanente tænder er carieslæsioner i dentinen som regel dybe og underminerede. En præmis for, at den non-operative behandling skal lykkes, er, at der er tilgængeligt for renhold, og her er de lave kroner lettere at rense. Bente Nyvad, kariolog og professor ved Odontologisk Institut, Aarhus Universitet, lagde i 2002 stemme og forskningsviden til trepartsinterviewet Caries kræver livslang kontrol. Dengang talte hun om, at tandlæger bør træde et skridt tilbage og sætte ind, før der udvikles en manifest læsion med kavitetsdannelse. Her ti år efter viser flere studier, at man med fordel også kan arbejde non-operativt på et senere tidspunkt i processen. I 2002 talte jeg om ikke-kaviteret caries, men nu vil jeg udvide indikationen til i nogle tilfælde også at gælde for mindre kaviteter. Og jeg vil gerne understrege, at det ikke gælder dybe huller og ikke alle huller. Den non-operative metode er ingen rutinemæssig behandling, men især relevant i forbindelse med børn, der ikke formår at samarbejde i tandlægestolen. Bente Nyvad peger blandt den nyeste viden på området på et israelsk/amerikansk forskerteam, der i 2006 med succes satte fokus på at behandle early childhood caries med en kombination af forebyggende behandling og beslibning af approximale carieslæsio- ner. Også en hollandsk kliniker og pædodont, René Gruythausen, er ivrig fortaler for den non-operative behandling, og i hans studier vises flere eksempler på vellykkede ikke-operative behandlinger af kaviterede mælketænder. Men Gruythausen kommer ikke i front med sin viden, forklarer Bente Nyvad, fordi han er kliniker og ikke forsker. BASAL, MEN GLEMT VIDEN Princippet bag den non-operative metode går dog mere end hundrede år tilbage. Den første internationale reference, der kendes til, stammer fra 1908, hvor GV Black (ham de fleste tandlæger forbinder med de Black ske kavitetsprincipper) beskrev, at han ofte behandlede sine patienter uden brug af operative indgreb. Han havde en biologisk tilgang til caries, og forklarede at han sleb kanterne på kaviteterne, for at patienterne bedre kunne holde hullet rent. Men Black gjorde også noget andet, fortæller Bente Nyvad. Han penslede læsionerne med sølvnitrat, efter at han havde renset og slebet kanter. Ideen Hver gang vi som fagprofessionelle møder en kavitet, handler det om at lave det mindst mulige indgreb, der er til mindst mulig gene for patienten. Nogle gange er boret nødvendigt, men andre gange findes der et alternativ. var, at stoffet slog bakterier ihjel, og at patienten undgik smerter, fordi udfældede krystaller fra sølvforbindelserne lukkede af for dentintubuli. Det var godt tænkt, men i dag ved man, at sølvnitrat er giftigt. Det er derfor dømt ude af arsenalet, selv om det blev brugt aktivt i danske klinikker helt op i 70 erne. I dag erstatter man behandlingen med sølvnitrat med lokal fluoridterapi (2 % F). Netop smertereduktion er afgørende, når vi taler om åbne kaviteter. Vil man behandle en kaviteret carieslæsion non-operativt, må der simpelthen ikke forekomme smerter, hverken under beslibning eller ved den senere renholdelse med tandbørsten, for så kan patienten ikke samarbejde om behandlingen. Vi skal derfor bruge den omfattende viden, vi har om pulpa-dentinorganets reaktionsmønster. Dentinen er et levende organ, der reagerer med at begrænse skadevirkningerne fra caries processen, og den viden skal vi udnytte, også i en travl hverdag. Ifølge den århusianske professor er der altså ikke tale

3 , PROFESSOR, MPH, PH.D., DR. ODONT, ODONTOLOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET Mælketænder har lave kliniske kroner med relativt åbne kaviteter, hvilket som tidligere nævnt gør det langt lettere at holde tanden og kaviteten ren. Non-operativ behandling er derfor ideel i de primære tænder. om revolutionerende ny viden. Danske tandlæger har de sidste år lært om dentinens fysiologiske respons i forbindelse med caries, både via studiet og via lærebøger. Forskeren inviterer på en guidet tur i mundhulen og forklarer, at når der under cariesprocessen sker en udfældning af translucent dentin (mineralkrystaller) i dentintubuli under carieslæsionen, bliver dentinen hård og skaber en barriere ind mod nerven. Desuden udfældes der mineral, tertiær dentin, ind mod pulpalumen. Disse mineraludfældninger er med til at bremse hastigheden af cariesudviklingen. Der er tale om en positiv reaktion, for tanden beskytter selv nerven mod fremtidig syreproduktion i biofilmen og mod smerteimpulser udefra, understreger forskeren. Vi skal genopdage vores gamle viden om, hvad der sker med den vitale tand, når vi manipulerer den. Kort beslibning af kavitetskanter udløser sjældent smerter. På den rette indikation kommer der heller ikke smerter ved daglig tandbørstning. Men behandlingen lykkes kun, hvis kaviteten kan renholdes. Det handler om at holde biofilmen væk fra kaviteten, så pulpa-dentinorganet får et hvil og tid til at regenerere. Bente Nyvad forklarer, at i vellykkede tilfælde bliver bunden af kaviteten gradvist glat og hård som tegn på at cariesudviklingen er under kontrol. ULYKKEN HEDDER AIRROTOREN Men hvad skete der med Blacks hundredårige gamle viden? Hvorfor har den non-operative behandlingsform ikke for længst vundet mere indpas? Bente Nyvad er ikke i tvivl, da hun svarer kollegaen fra Horsens. I mange år har airrotoren jo domineret. Hvis ikke vi havde fået det hjælpemiddel tilbage i slut halvtredserne, havde vi tænkt mere på Black. Hans ideer forsvandt, da vi på et splitsekund kunne fjerne ti års cariesudvikling. Jeg mener, at airrotoren har gjort det ulykkelige, at vi helt glemte at tænke biologisk. Man forestillede sig, at når hullet var væk, var sygdommen det også. Det faktum har spillet ind, fortæller professoren, men også at de pædodontiske afdelinger i Danmark har tøvet med at gå ind for behandlingsformen. Bente Nyvad forstår dog ikke modviljen. Hun tror, det handler om at pædodonter opfatter non-operativ kavitetsbehandling som overvåget neglect, altså det forhold, at man i tandplejen blot overvåger, at der er et hul. Der ses passivt til. Som kariolog bruger jeg de biologiske principper, vi kender inden for cariesfysiologien. Her ved vi jo, at når vi kontrollerer biofilm i lignende kaviteter, f.eks. rodcaries, så kan vi få læsionen til enten at gå helt i stå, eller vi kan forsinke udviklingshastigheden. Vi kan selvfølgelig ikke reparere tanden, hullet er der jo, men vi kan standse eller forsinke, og lige gyldig hvad, så vil

4 begge dele være et godt resultat. Hvad enten det drejer sig om primære eller permanente tænder. Bente Nyvad fortæller, at der i England findes en gruppe odontologer, der taler om overvåget neglect i den betydning, at man bare lader kaviteterne stå og passivt ser til. Hvis det er sådan, de pædodontiske afdelinger her i landet også opfatter metoden, så har de misforstået konceptet og principperne bag, mener forskeren. Hun anbefaler, at der trædes et skridt tilbage og nøje ses på de bagvedliggende præmisser. Præmisser, der handler om, at non-operativ kavitetsbehandling er en aktiv behandling, hvor tandlægen aktivt involverer patienten og monitorerer resultatet. Jeg tror, at mange har glemt, at man kan påvirke processen. En del tandlæger er nervøse, når de ser sådan et hul. De tror, hullet går lige ind i pulpa i morgen, men det viser sig, at fjerner man bakterierne nænsomt med en tandbørste, så reagerer odontoblasterne positivt på, at syreproduktionen ophører og tandvævet får tid til at regenerere uden smertereaktion. Tanden kan beskytte sig imod det essentielle, nemlig at nerven ikke lider skade. Derfor er det også så vigtigt at forstå, at dentinen er et vitalt organ. Det er det princip, vi udnytter i den non-operative kavitetsbehandling. IDEEL FOR MÆLKETÆNDER Fjerner man bakterierne nænsomt med en tandbørste, så reagerer odontoblasterne positivt på, at syreproduktionen ophører - og tandvævet får tid til at regenerere uden smertereaktion. Tanden kan beskytte sig imod de essentielle, nemlig at nerven ikke lider skade. Enhver operativ behandling er jo kun en symptombehandling. Man fjerner hullet i tanden, men man fjerner ikke sygdommen ved at sætte en fyldning ind. Sygdommen sidder i den biofilm, der sidder på tanden. Det er derfor aldrig tilstrækkeligt at sætte en fyldning i en tand, man bør også fjerne patientens sygdom ved at instruere i forbedret hygiejne. Som jeg også understregede tilbage i 2002, er caries en dynamisk metabolisk proces, der sker i bakteriebelægningerne hos os alle hele tiden. Hos nogle resulterer processerne i et vedvarende mineraltab, hos andre sker mineraltabet intermitterende, og hos andre igen er mineraltabene så milde, at folk kan leve et langt liv, uden at der nogensinde kommer kliniske tegn på caries. Det positive er, at vi ved, hvordan vi kan kontrollere processen. Bente Nyvad tror på, at én af de ting, der har gjort, at den non-operative kavitetsbehandling nu er ved at vinde terræn, er, at en række tandlæger har siddet og funderet over, hvor mange gange, de har udskiftet fyldninger, set i journal efter journal og oplevet, at det hele har været behandling af symptomet og ikke af sygdommen. Vi er blevet mere modige. Vi har fået mere viden om biofilmen og tør give tanden en chance. Nerven har en stor evne til at beskytte sig selv, hvis man griber ind, inden det er for sent. Forskeren fremhæver, at der er helt klare indikationer for, hvornår man kan behandle non-operativt, og hvornår ikke. Man kan f.eks. ikke gøre det på en tand med kronisk pulpit. Men der må godt være en reversibel pulpit. Der må godt forekomme kortvarige smerter, når patienten spiser sødt, surt og koldt, men ikke spontane og længerevarende smerter fra tanden, f.eks. at patienten ikke har kunnet sove om natten, eller har haft ondt igennem længere tid, så er behandlingen ikke velegnet. Mælketænder har lave kliniske kroner med relativt åbne kaviteter, hvilket som tidligere nævnt gør det langt lettere at holde tanden og kaviteten ren. Nonoperativ behandling er derfor ideel i de primære tænder. Renhold af kaviteterne er især afhængig af det gode forældresamarbejde, for det bliver forældrenes ansvar at bakke op om behandlingen. Et samarbejde, vi vil komme ind på senere. Men udover renhold, er der en række andre individ-relaterede faktorer risikofaktorer der kan spille afgørende ind, hvis den non-operative behandling skal være succesfuld. Først og fremmest er der kostindtaget. Spiser og/eller drikker patienten for meget sødt, især søde læskedrikke, kan det have en negativ indvirkning. Men også medicinindtag kan påvirke biologien i mundhulen, f.eks. kan ADHD-medicin, ritalin, give nedsat spytsekretion og fremme cariesudviklingen. Men også en sygdom som diabetes eller medicin til astmatiske børn kan øge tilbøjeligheden til at udvikle caries. Hvis den daglige eksponering til fluorid er mangelfuld, altså hvis barnet ikke får hjælp til tandbørstning med fluortandpasta to gange dagligt, kan også det få konsekvenser. Forældre skal have at vide, at de skal være særlig omhyggelige med tandbørstningen, hvis deres barn har et eller flere af ovennævnte problemer. Nedsat spytsekretion kan imødekommes ved at tygge tyggegummi, men caries standses jo ikke ved det alene. Der skal mere til. Som fagprofessionelle skal vi hjælpe med at identificere de risikofaktorer, der vejer tungest i hvert enkelt tilfælde og bidrage til at justere livsstilsfaktorerne. Desuden kan vi tilbyde professionelle fluoridbehandlinger. I alle tilfælde kræver det et tæt samarbejde mellem patient og behandler. Det er sjældent de samme faktorer, der volder problemer hos alle patienter, og derfor handler det først og fremmest om at finde ud af, hvad den enkelte har brug for. Det er samtidig også det inspirerende ved non-operativ behandling, forklarer Bente Nyvad, for ikke to tilfælde er helt ens. Hun taler om, at hun faktisk mange gange føler sig som en detektiv i patientens univers.

5 I DEN OPTIMALE VERDEN Hvis man tidligt lærte at renholde sine tænder, var vi nået ekstremt langt det er carieskontrol hele livet og i virkeligheden hele grundtanken i tandplejen. Fik vi tandbørstningen til at virke fra dag ét, så ville verden jo være optimal. Så behøvede vi vel kun udføre non-operative behandlinger? Else Sommer beder kollegaen se på den alternative vej at gå med både positive og mere tilbageholdende briller hvad er status quo på den behandlingsmåde, som Black plæderede for tilbage i det forrige århundrede? Hver gang vi som fagprofessionelle møder en kavitet, handler det om at lave det mindst mulige indgreb, der er til mindst mulig gene for patienten. Nogle gange er boret nødvendigt, men andre gange findes der et alternativ. Sådan vil jeg sige det. Og hvis den alternative vej ikke lykkes, så kan vi jo altid lave en fyldning. Det er i og for sig det fantastiske, at der altid er en anden vej. Og sidste udvej er jo at trække tanden ud. Et af hovedargumenterne for at arbejde med nonoperativ behandling, når der er tale om kaviteter i mælketænder, handler om at forebygge tandlægeangst odontofobi. De mennesker, der lider af odontobi, har ofte livslange traumer, hvilket umuliggør målsætningen om at bevare et sundt tandsæt hele livet. Det er helt klart det sympatiske, forklarer Bente Nyvad. Så er der samtidig en utrolig opdragende effekt i det her. Har du først én gang lært at børste tænder, så har du lært det for resten af livet. Hele det psykologiske aspekt bærer en kæmpe del af værdien i den non-operative behandling. Vi kunne kalde det en fantastisk bivirkning, hvis ikke det i virkeligheden er hovedvirkningen. Og ikke kun for det barn, der er en del af behandlingen. Jeg kender flere eksempler, hvor det har smittet af på hele søskendeflokken. Har forældrene først fået de gode vaner indkodet, er vi nået langt, så er også de permanente tænder sikret. Forskeren lægger ikke skjul på, at når man som sundhedsfaglig vælger denne behandling, kan man ikke altid garantere, at behandlingen lykkes, fordi man ikke ved, om patienten kan leve op til de krav, der stilles. Og taler vi om et barn, så er det et spørgsmål om forældrenes engagement. Derfor skal forældre også altid informeres grundigt om, at det kræver en ekstra indsats. I de fleste tilfælde viser det sig hurtigt, om samarbejdet lykkes. Hvis ikke det gør det, skal man naturligvis lave en fyldning. Det er ikke sådan, at det her er alt eller intet. Non-operativ behandling er kun en mulighed, hvis samarbejdet med hjemmet fungerer optimalt. Jeg mener, at airrotoren har gjort det ulykkelige, at vi helt glemte at tænke biologisk. Man forestillede sig, at når hullet var væk, var sygdommen det også. MANGLENDE VIDEN OM BESLIBNING Behandlingsmetoden er i sin spæde opstart, forklarer Bente Nyvad og slår fast, at metoden altså ikke skal uddeles som bolsjer endnu. Der er stadig mangel på viden på området. Lige nu arbejder tandplejeteams i blandt andet Odder og Frederikshavn engageret med den non-operative kavitetsbehandling som et alternativ til fyldningsbehandling. Hun peger på beslibningen som en potentiel usikkerhedsfaktor med deraf følgende risiko for pladsmangel i det permanente tandsæt. Risikoen for pladstab er til stede, og jeg vil derfor indtil videre være påpasselig med at slibe på distalfladen på 05 erne. Hvis 6 erne får uhindret mulighed for at vandre mesialt, kan pladsen let gå tabt. På det her stadie er der endnu ikke lavet større kliniske undersøgelser af, hvordan man bedst besliber, og derfor har jeg en reservation her. Den erfaring skal vi have udviklet, før vi implementerer bredt, og derfor er der brug for, at nogle tandplejer gør sig de nødvendige erfaringer. Men hvorfor overhovedet beslibe, når man risikerer at miste plads? Fordi, fastslår professor Bente Nyvad, at

6 ELSE SOMMER, OVERTANDLÆGE I HORSENS KOMMUNALE TANDPLEJE, PROFESSOR, MPH, PH.D., DR. ODONT, ODONTOLOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET hvis kaviteten ikke har en udformning, hvor den er nem Forskeren refererer til et studie af Gruythausen og at holde ren, så er der behov for en hjælpende hånd i medarbejdere fra 2010, der viste at 96 % af de primære form af beslibning. Hun stiller spørgsmålstegn ved, om molarer, der fik en fyldning på denne indikation, overle- tanden f.eks. både skal beslibes facialt og oralt, måske vede i tre år uden smerte, hævelse, fistler eller røntge- skal man kun slibe på den del, hvor læsionen er star- nologiske forandringer. Hun finder resultaterne særligt tet, måske man ad den vej kan undgå at miste approxi- opsigtsvækkende, fordi behandlingerne blev udført på malkontakten. Under alle omstændigheder bør man 60 børn med dårlig kooperationsevne. Derfor anbefaler undgå at beslibe under kontaktpunktet, for så opstår Bente Nyvad gerne den indirekte pulpabehandling, når der en oplagt mulighed for fødenedpresning. Den situ- læsionen er særlig dyb, i stedet for at risikere ulemper- ation vil alt andet lige besværliggøre renholdet. ne ved polpotomi. Jeg tror, at man i hvert enkelt tilfælde skal være kre- I samme studie observerede forfatterne desuden en ativ med sin beslibning. Det må undersøges, for littera- lidt lavere, men stadig høj overlevelse (93 %), i perma- turen hjælper ikke. Men faktisk er jeg overbevidst om, nente tænder på samme behandlingsindikation. Antal- at beslibningen er rigtig vigtig. let af behandlede tænder var dog lille. Derfor tilråder Bente Nyvad stadig, at man afslutter trinvis ekskave- AT BORE ELLER IKKE AT BORE ring i det permanente tandsæt med at åbne og reneks- Bente Nyvad kunne ikke drømme om at dømme boret kavere carieslæsionen efter passende observationstid. ude af dansk tandpleje, men slår fast, at boret skal kende sin plads. Og i hendes hierarki ligger det GODT TEAMPLAY ER ALFA OG OMEGA For Bente Nyvad er det afgørende, at teamet, både Hvis man tidligt lærte at renholde sine tænder, var vi nået ekstremt langt det er carieskontrol hele livet og i virkeligheden hele grundtanken i tandplejen. ELSE SOMMER nederst, når andre mere skånsomme metoder er overvejet. Dér hvor læsionen skønnes at være for dyb til den non-operative behandling, dvs. mere end ca. to tredjedele inde i dentinen på røntgenbilledet, kan man bevidst undlade at renekskavere centralt i kaviteten for at forebygge pulpaeksponering. Man efterlader altså carieret dentin, men sørger for at kanterne af kaviteten er rene og indsætter en tæt glasionomerfyldning. Denne metode, en slags uafsluttet trinvis ekskavering, har Er tandplejen anno 2011 godt nok klædt på til at løfte den sundhedsfremmende opgave, som især den non-operative behandling kræver. Hvor ser du, at opgaven skal placeres i det odontologiske team? Det er tandlægen, der står med det overordnede diagnostiske og behandlingsmæssige ansvar, og ham eller hende, der skal designe behandlingsplanen, også for den non-operative behandling. Samtidig er det tandlægen, der skal udstikke rammerne for, hvor tit barnet skal indkaldes. Tandlægen skal tage sit ansvar klinikassistenten og tandplejeren, er grundigt indarbejdet med tandlægen, så der eksisterer en ens opfattelse af, hvor det er, tandplejen vil hen. Det lykkes ikke at nå i mål, hvis ikke alle har en fælles, basal viden og forståelse. Professoren fremhæver især tandplejeren som en kollega, der skal indgå på lige fod i teamet med tandlægen, når det drejer sig om at få implementeret den non-operative behandling. Tandlægen definerer den overordnede struktur i behandlingen, i hvert fald hos patienter med komplicerede problemer. Hvis vist sig forbløffende effektiv i mælketandsættet. på sig og bruge af hele den biologiske palet.

7 behandlingen er ukompliceret, så kan tandplejeren ofte selv sidde med ansvaret. Tandplejeren er i den unikke situation, at hun er uddannet til forebyggelse. Hun skal motivere og instruere patienten. Det handler om at gøre patienten selvhjulpet i så stort omfang, som det er muligt. Hvilken kostfaktor spiller ind? Hvornår indtages maden? Hvilke andre vaner findes i familien? Tandplejeren er samtidig uddannet i at give tandbørsteinstruktioner, fluoridbehandling og forsegling, hvis der er dét, der skal til. Og samtidig ligger der masser af nye udfordringer for tandplejeren inden for kommunikation, ikke mindst i den anerkendende samtaleterapi. Bente Nyvad undrer sig over, at tandplejerne i disse år fokuserer på at vinde nyt terræn inden for fyldningsterapien i stedet for at udvikle sig inden for forebyggelse og non-operativ cariesbehandling. Vi har ikke brug for flere terapeuter, der kan bore, men terapeuter, der kan forhindre, at der skal lægges en fyldning. Non-operativ kavitetsbehandling af mælketænder kunne være et af de nye områder, tandpleje- ren med fordel kan varetage, når vi har udviklet rationelle protokoller for behandlingen. Den non-operative behandling kan jo køre fuldstændig uafhængigt af Scor, men vores sundhedsvæsen vil aldrig få brugbar viden om resultaterne, hvis ikke kravene til registrering i Scor ændres. Udover at tandlægen er diagnostikeren og sidder med ansvaret, er det magtpåliggende for Bente Nyvad at slå fast, at tandlægen skal se sig selv som patientens rådgiver. Han eller hun kan med sin faglige viden rådgive om forskellige behandlingsmuligheder og skitsere fordele og ulemper ved behandlingerne. Der er sjældent kun én løsning i en given situation, ofte findes der flere muligheder, selv om nogle er mere optimale end andre. Som rådgiver skal du stille forskellige scenarier op, og så handler det i øvrigt også om, hvad patienten selv ønsker. ANERKENDENDENDE SAMTALE PÅ STUDIET Tandplejen taler i de her år om vigtigheden af at blive bedre til at kommunikere, informere og udrede den enkelte patient. Især kommunikation er der stadig flere klinikker, der øger fokus på. Hvor vigtigt er det for dig? Det er så vigtigt, at jeg netop nu forsøger at få den anerkendende samtale indført som et tilvalgsfag på studiet, så fremtidens tandlæger bliver endnu bedre til den motiverende tilgang til patienterne. For mig at se at det ligefrem burde være obligatorisk. Hvad siger hun i dag, har Scor fulgt med udviklingen? Scor har ikke flyttet sig, som jeg så frem til. Hvis du arbejder non-operativt, så må Scor nødvendigvis følge med de nye non-operative behandlingsformer, ellers kan du ikke registrere, om indsatsen gør en forskel. Bente Nyvad forklarer, at aktivitetsbedømmelsen i Scor-systemet var genialt udtænkt af professor Anders Thylstrup i slutningen af 1980érne, men at det desværre ikke har fået den anerkendelse som monitoreringsredskab i Sundhedsstyrelsen, som det fortjener. Den non-operative behandling kan jo køre fuldstændig uafhængigt af Scor, men vores sundhedsvæsen vil aldrig få brugbar viden om resultaterne, hvis ikke kravene til registrering i Scor ændres. Overtandlæge Else Sommer fortæller, at Horsens Kommunale Tandpleje, ud over at foretage de obligatoriske registreringer af initial caries (nuller), også systematisk har registreret ottetallet for forsegling i syv år, og her fra 1. januar 2012 er også nitallet blevet obligatorisk. Det var faktisk efter et besøg af Bente Nyvad i foråret, at tandplejen besluttede sig for at gøre nitallet obligatorisk. For mig er det utrolig glædeligt, hvad I har gjort i Horsens. Nu har I lavet en beskrivelse af jeres måde at arbejde med forebyggelsen, og hvis I ændrer forebyggelsen ét sted, vil I kunne konstatere, om ændringen har haft en effekt. Det er jo der, den store bonus ved Scor ligger at man kan bruge systemet som et arbejdsredskab til at monitorere effekten af forebyggeler det rigtig spændende og helt afgørende for, om f.eks. den non-operative behandling kan lykkes. Her er vi netop afhængige af at oparbejde et tillidsforhold til patienterne, så de får lyst til at samarbejde. Det givende ved den anerkendende samtale er jo, at folk måske ikke rykker sig her og nu, men bliver vi ved med at anerkende og vise, at vi har sat os ind i deres situation og vil dem det godt, så vil patienterne også på sigt gøre deres til, at et samarbejde kan lykkes. Men hvad gør jeg som tandlæge, hvis jeg fornemmer, at en behandlingsform, f.eks. den non-operative, ikke er patientens ønske? Så bakker du ud med det samme. Når du i dialogen med patienten forklarer, at du kan tilbyde løsning et eller to, og patienten siger, at han helst vil have en fyldning, for det har han det bedst med, så ville jeg ikke opponere. Det er selvfølgelig vigtigt at forklare patienten, at også fyldningen kræver renhold, så der ikke opstår et nyt hul i kanten af fyldningen. Bente Nyvad udtrykker, at det interessante ved den non-operative behandling er, at de forældre, der har haft valget i Odder og Frederikshavn, har taget godt i mod. Måske de selv er bange eller har været det for at blive boret, og nu ønsker de ikke, at deres barn skal udsættes for det samme traume, konstaterer hun. STATUS PÅ SCOR I det tidligere trepartsinterview stod det højt på Bente Nyvads ønskeliste, at både nullerne og nitallerne blev registreret i Scor-statistikkerne. Dengang mente hun,

8 Referencer se på ikke-kaviteret niveau, ikke kun som et redskab til at registrere fyldningsterapi. Else Sommer oplyser, hvordan et tandplejeteam på en af kommunens skoler laver fluorskylninger på udvalgte klassetrin og på den måde fremover nøje kan følge, hvordan de registrerede nuller udvikler sig i forhold til nullerne på andre klassetrin. Bente Nyvad kalder det et dreamteam og understreger, at det har stor betydning, at hele teamet forstår, at det kræver en fælles indsats. Hvis man indfører obligatoriske nuller og nitaller, som jeg forslog for ti år siden, får man uden tvivl øjnene op for, at der i masser af tilfælde med non-operativ behandling vil være tale om en forbedring i barnets tilstand. Når man nu i forvejen sidder og registrerer nullerne, kunne det jo være godt at se, hvor de går hen. Bente Nyvad ønsker sig mere viden på området og helst inden for en overskuelig årrække. Hun siger. Jeg er sikker på, at mere viden om, hvordan nullerne udvikler sig over tid kan inspirere tandplejeteamet til at sætte yderligere fokus på fordelene ved den non-operative behandling til stor gavn for patienterne. BLÅ BOG: ELSE SOMMER Cand.odont 1978 fra Aarhus Tandlægeskole. Jus i Tandlæge i Horsens Kommunale Tandpleje siden Tidligere distriktsleder og overtandlæge siden Efteruddannelse i DKTE i BLÅ BOG: Cand. odont. 1974; ph.d. 1983; dr. odont. 1993; MPH Akademiske grader opnået ved Århus Universitet. Professor ved Afdeling for Tandsygdomslære, Tandlægeskolen, Århus Universitet, siden Præsident for European Organization for Caries Research Associate Editor for tidsskriftet Caries Research, siden Har skrevet mere end 115 artikler i nationale og internationale tidsskrifter og lærebøger. Fagredaktør på international lærebog i kariologi: Dental Caries. The Disease and its Clinical Management, Blackwell Munksgaard, Lærebøger: Dental Caries. The Disease and its Clinical Management. Fejerskov O, Kidd EAM, Eds. Blackwell Munksgaard nd ed. Kapitlerne 14, 21 og 27. Health Behavior Change in the Dental Practice. Ramseier CA, Suvan JE, Eds. Wiley-Blackwell Tidsskriftartikler: Gruythuysen RJM, van Strijp AJP,Wu M-K. Long-term Survival of Indirect Pulp Treatment Performed in Primary and Permanent teeth with Clinically Diagnosed Deep Carious Lesions. JOE 2010;36: Gruythuysen RJM: Niet-Restaurative Caviteitsbehandeling. Cariësactiviteit beteugelen in plaats van maskeren. Ned Tijdsch Tandheelkd 2010; 117: (hollandsk) Gruythuysen RJM, van Strijp AJP, van Palenstein Helderman WH, Frankenmolen FW. Niet-restaurative behandeling van cariës in het melkgebit: doelmatig en kindvriendelijk. Ned Tijdsch Geneeskd 2011; 155: A3489 (hollandsk) Peretz B, Gluck G. Early childhood caries (ECC): A preventive-conservative treatment mode during a 12-month period. J Clin Pediatr Dent 2006; 30:

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 18. marts, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: OK 2015 - status

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere

Viden, der virker. Tandlægernes nye tidsskrift. Portræt af Inger Kjær Debat om fluor Det nye redaktionsudvalg. Inger Kjær, professor

Viden, der virker. Tandlægernes nye tidsskrift. Portræt af Inger Kjær Debat om fluor Det nye redaktionsudvalg. Inger Kjær, professor Viden, der virker Tandlægernes nye tidsskrift NR 12:December 10 Faktisk ved vi endnu ikke præcist, hvorfor en tand egentlig bryder frem. Eller ikke bryder frem eller misdannes. Det er blevet lidt af et

Læs mere

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED I N D H O L D L E D E R Tema: Tandsundhed 24 Leder Tandplejen gennem tiden Forbedringen i danskernes tandsundhed har været

Læs mere

Syv bud på den bedste ansøgning

Syv bud på den bedste ansøgning XXX Af xxx Syv bud på den bedste ansøgning Hvorfor skal tandplejen vælge dig som ansøger what s in it.. ikke kun for dig, men også for tandklinikken? Sidste spørgsmål er især vigtigt at få besvaret, og

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

MUND, TAND OG KÆBE. Virtual reality. www.plus1.dk

MUND, TAND OG KÆBE. Virtual reality. www.plus1.dk annonce HeLe denne temaavis er en annonce FRa MedIaPLanet annonce MUND, TAND OG KÆBE Juni 2008 Virtual reality Trafikuheld, hestespark, vold eller mode. Der kan være mange grunde til at få implantater,

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Velkommen til den printervenlige version af nyhedsbrevet 18. juni, 2014.

Velkommen til den printervenlige version af nyhedsbrevet 18. juni, 2014. Velkommen til den printervenlige version af nyhedsbrevet 18. juni, 2014. Rigtig god sommer. Vi udkommer igen den 20. august. Generalforsamling 2014 - Gør brug af din mulighed for indflydelse gør en forskel!

Læs mere

DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET SUND MUND DOLLARGRIN

DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET SUND MUND DOLLARGRIN DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET Nr.2/Marts 11 SUND MUND 6TIPS DET CHARMERENDE FOTO: THOMAS SKOU DOLLARGRIN Trods sin store eksponering i offentligheden, er Jason Watt ligesom de fleste andre,

Læs mere

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET DINE TÆNDER. Slip af med tandlægeskræk

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET DINE TÆNDER. Slip af med tandlægeskræk ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE DINE TÆNDER Oktober 2006 FOTO: TANDLÆGERNES DATA ILLUSTRATION: NOBEL BIOCARE DANMARK A/S FOTO: TANDLÆGERNES DATA Implantater Guide til

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Projektets mål...1 1.2 Evalueringens formål og fokus...1 1.3 Evalueringens datagrundlag...1 1.4 Læsevejledning...2 2. Konklusioner og anbefalinger...3 2.1 Evalueringens

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

SUND MUND til BYENS BØRN

SUND MUND til BYENS BØRN Virkningsevaluering af et sundhedspædagogisk udviklingsprojekt i Børne- og Ungdomstandplejen SUND MUND til BYENS BØRN VIRKNINGSEVALUERING - SIDE 1 Grafisk design: Gurli Nielsen, Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk Sygdom Bianca Solveig Stjerne Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk sygdom Bianca Solveig Stjerne et godt liv med kronisk Sygdom Dansk Psykologisk Forlag Bianca Solveig

Læs mere

Den overvægtige type-2 diabetes patient

Den overvægtige type-2 diabetes patient Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Den overvægtige type-2 diabetes patient Motivation til livsstilsændring Bachelorprojekt af Hold: S2007A Vejleder: Hanne Mette Sørensen Afleveret 05. Januar 2011 Antal

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Dine tænder Tandlægeskræk

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Dine tænder Tandlægeskræk hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Dine tænder NUMMER 2 MARTS 2006 VEDLAGT SOM UAFHÆNGIG TEMAAVIS I MORGENAVISEN JYLLANDS-POSTEN, MARTS 2006 Din vej til et flot smil Det øger selvværdet

Læs mere