HVIDOVRE LOKALHISTORIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDOVRE LOKALHISTORIE"

Transkript

1 ' HVIDOVRE LOKALHISTORIE AVEDØRE OG HVIDOVRE useet Historiens Huse/ Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 28. årgang-nr

2 INDHOLD Nyt fra Formanden s. 3 NYT FRA FORMANDEN Hyggelige timer i Rytterskolen af Jette Randal Lund Havhingsten af Ole Asbjørn Petersen Da der var vintre til af Poul Sverrild Drømmen om kolonihaven af Poul Sverrild Indkaldelse til Generalforsamling 2010 Samkørsel Kulturarv 2650-nu også i Norge af Poul Sverrild Ringen er sluttet mellem fortid og fremtid af Jørgen Salhauge Medlemsarrangementer Ris bjerggård Hvidovre Lokalhistoriske Selskab Rytterskolen Tlf Forstadsmuseet Historiens Huse Hvidovre Kirkeplads 1, 2650 Hvidovre .: & Alarmpladsen 3, Avedørelejren, 2650 Hvidovre s. 4 s. 6 s.7 s. 8 s. 9 S.12 s. 13 s. 15 S.18 s. 20 Velkommen Tirsdag den 26. januar besluttede Avedøre Selskabet på en ekstraordinær generalforsamling at ophøre som selvstændigt selskab og give de medlemmer, der havde lyst, mulighed for at indtræde i Hvidovre Lokalhistoriske Selskab på de vilkår, der var udarbejdet af de 2 selskabers bestyrelser. Gennem år er der arbejdet på denne ordning, hvor det bl.a. sikres, at der også fremover vil være emner og områder fra Avedøre, som tages op i et Avedøre udvalg med henblik på publicering og afholdelse af arrangementer. Avedøre Selskabet har bestået i godt 8 år og medbringer en stor samling også omhandlende tiden, hvor Avedøre hørte til Glostrup kommune. Allerede nu kan en meget stor del af dette materiale ses på Historiens Hus hjemmeside. Vi glæder os over de nye muligheder for at samarbejde om det lokalhistoriske i Hvidovre og Avedøre. Vi har skullet sige farvel til Birgitte Slenes fra Historiens Hus, der var redaktør på vores medlemsblad. Birgitte har fået ny job og havde ikke længere mulighed for at varetage jobbet som redaktør. Midlertidigt overtager Poul Sverrild denne opgave, men der skal lyde en opfordring til interesserede i redaktørposten om at henvende sig enten til Poul Sverrild eller formanden. Bladet udkommer 4 gange årligt og sker i samarbejde med et redaktionsuvalg. Medlemsbladet har haft et tema i 4 numre om elevers oplevelser af folkeskolen i Hvidovre i 10 årene fra 1950 til Vi vil forsøge at udgive en publikation om skolen i Hvidovre Endvidere er det besluttet at arbejde med et nyt tema i bladet, hvor Hvidovres kystlinie er omdrejningspunktet. Ud over arkivets samling om dette område, vil vi meget gerne i kontakt med medlemmer, som kan have noget at sige om kystområdet. Kontakt Benny Riisager, Poul Sverrild eller formanden, hvis man er interesseret i at medvirke med bidrag til enten skolepublikationen eller kystlinietemaet. Redaktion: Poul Sverrild ansv. Trykt i 600 eksemplarer Tryk: trykkeriet PIF '- - Forsidefoto: Sne over Alarmpladsen i februar

3 HYGGELIGE TIMER I RYITERSKOLEN af Jette Randal-Lund I Rytterskolens skolestue er en god ramme om mindre møder, hvor der lægges mere op til samtale og debat end rammerne i Lille Friheden opfordrer til. Svend Mortensen' s fortællinger om sine husdrømme: "At bygge eget hus på Hvidovre Strandvej - og gøre det!" En torsdag aften og en mandag eftermiddag beskrev Svend Mortensen sit projekt. Via billeder og udførlige fortællinger, levendegjorde han for os interesserede tilhørere, hvordan ønsket om hu- set blev til virkelighed. Med afsæt i et lille sommerhus blev der bygget en helårsbolig på parcellen. Årene fra 1958, som var Svends første år på grunden, og op gennem 6oerne, 7oerne, 8oerne samt i starten af 9oerne, hvor det færdige hus tydeligt vise,r at ihærdighed, faglighed og engagement fra i I I T I kone, familie, naboer og venner med håndværker baggrund muliggjorde drømmen. Svend mistede sin Jytte sidste år, men af billederne fremgik det tydeligt, at hele byggeriet var fælles drøm og opgave. Svends interesse for tekniske finurligheder og udfordringer, samt hans store lokalhistoriske viden, var inspirerende. Måske mest for lokale "sydbeboere" og alligevel indeholdt hans diasshow også indtryk af historien i lygtepæle, hække, udsigter og naboer. Tak til Svend for initiativet og gode historier fra det virkelige liv. Bogen STRANDV ANG en grundejerforening ved Hvidovre Strand af Svend Mortensen og Hans Chr. Thomsen kan stadig købes i Historiens Hus, Alarmpladsen 3, Avedørelejren, 2650 Hvidovre. 4 5

4 AVHINGSTEN af Ole Asbjørn Petersen Mandag den 18. januar havde vi besøg af Jens Knudsen, der fortalte om sine oplevelser med Havhingsten fra Glendalough. Det blev en spændende og interessant aften, hvor vi både med humor og stor faglig viden blev præsenteret for såvel forberedelserne som selve sejlturen med det genopbyggede vikingeskib på 30 meter. Jens Knudsen var turens hovmester på turene til og fra Dublin, hvor.han skulle sørge for forplejningen til de 65 personer (12 kvinder og 53 mænd). Strabadserne og oplevelserne var mangfoldige. Det tog ca. 3/4 år at forberede madplanen, og der skulle f.eks. indkøbes 1,2 tons havregryn med miisli til de sultne "vikinger". Kødet blev konserveret i særlige vakuumindpakkede poser, så det kunne holde sig i 11 dage. Foredraget var så levende, at man nærmest følte sig som med på skibet. Spørgelysten efter foredraget var stor, blot var det ærgerligt at teknikken svigtede, så vi ikke fik set den medfølgende DVD optaget på turen. Jens Knudsen gjorde opmærksom på, at der i forbindelse med udstillingen på Roskilde Vikingeskibs Museum kunne ses en video, der i meget flot lyd og billeder beskrev turen. I skrivende stund ligger sneen tykt over Hvidovre og omegn. Biler er sneet inde på parkeringspladserne, fuglene puster sig op på grenene, S-togene kører uregelmæssigt, og endnu et lavtryk er på vej med mere sne, der endnu en gang vil vise, hvor følsomt vores moderne samfund er i forbindelse med vejrfænomener lidt ud over det sædvanlige. Danmark har nu oplevet meget strengere vintre i tidligere tidersom de meget ældre vil kunne huske. Krigsvintrene! De sne- og isvintre, hvor færger lå indefrosset, og hvor ørerne frøs af, hvis man ikke passede på. Dengang klaredes snerydningen ved, at snefogeden udskrev mandskab fra gårdene i Hvidovre, som med skovle ryddede vejene. 6 7

5 DRØMMEN OM KOLONIHAVEN af Poul Sverrild Rigtige kolonihaveforeninger, har Hvidovre ikke haft så mange af, som vores nabokommuner mod øst og vest, men vi har da bevaret fire af slagsen. Kolonihaverne var oprindelig svaret på ønsket om lys og luft til indbyggerne i byernes tætbebyggede arbejderkvarterer. I dag fungerer de også som sommerboliger for borgere med glimrende helårsboliger, som bare ønsker et fristed til sommerlivet. Kolonihaven har altid været det sted, hvor man kunne udtrykke sig direkte i udformningen af sin bolig. Det finder vi heldigvis også i Hvidovre, hvor dette eksempel på have - og husudsmykning bringer en hyldest til "the King". På husets navneskilt står "Graceland", og som i et tempel opført på facaden ses Elvis himself. Vi kan med sikkerhed konstatere, at "Elvis has left the building!".p GENERALFORSAMLING 2010 Mandag d. 8. marts kl Lille Friheden 2 Generalforsamlingen kræver ikke tilmelding 8 9

6 Kære medlem! Sammen med dette nummer af Hvidovre Lokalhistorie fremsendes girokort til indbetaling for Betaling er uændret kr. 125 og for pensionister kr Betaling kan foregå på posthus, i bank, netbank eller i Rytterskolen tirsdagene d. 16. februar, 23. frbruar, 9. marts og 16. marts mellem kl Sidstnævnte giver naturligvis også anledning til at se, hvordan Rytterskolen er indrettet. Indbetaling vil også kunne foretages på generalforsamlingen mandag den 8. marts 2010 i Aktivitetssalen i Lille Friheden, Strandmarksvej 2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer + 2 medlemmer fra kommunens kultur- og fritidsudvalg (perioden ). Der skal i lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer. År 2010 skal der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter, revisor/revisorsuppleant vælges for et år. På valg er: Alle, der har indbetalt kontingent senest den i. marts 2010, deltager i lodtrækningen om 10 flasker god rødvin. Vinderne udtrækkes i kaffepausen på generalforsamlingen den 8. marts i Lille Friheden. Indkaldelse til generalforsamling. Der indkaldes til ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 kl i Lille Friheden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. I tilknytning til generalforsamlingen vises anden del af den gamle Hvidovre film (fortsættelse fra sidste års generalforsamling) hvor arkivleder Poul Sverrild vil kommentere. Dagsorden: 1 Valg af dirigent Bestyrelsesmedlemmer: Suppleanter: Revisor: Revisorsuppleant: Ejvind Jensen og Vagn Bach er (villige til genvalg) Birte Gerdes og Lars Bo Henriksen. (1 år) (villige til genvalg) Hubert Steffensen. (1 år) (villig til genvalg) Inge Larsen. (1 år) (villig til genvalg) Med venlig hilsen Ole Asbjørn Petersen Formand for Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 2 Formandens beretning 3 Arkivlederens beretning 4 Fremlæggelse af revideret regnskab 5 Behandling af indkomne forslag 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 7 Valg af revisor og revisorsuppleant 8 Eventuelt w il

7 SKAL VI KØRE SAMMEN? af Ejvind Jensen KULTURARV NUOGSÅINORGE af Poul Sverrild Bestyrelsen har drøftet muligheden for evt. privat kørselsordning i forbindelse med udflugtsarrangementer. Baggrunden herfor er, at det er blevet meget dyrt at leje busser. En kørselsordning, hvor man er med til at betale for benzinudgifter ved kørsel i private biler til ture i nærområdet vil øge vores muligheder for at arrangere ture til rimelige penge. Vi forestiller os, at hver gæst betaler 1 krone pr. km til dem, der lægger bil til. Det er dog nødvendigt, at få et overblik over, hvor mange bilejere, der evt. vil være interesseret, og hvor mange biler og pladser, der rent faktisk er til rådighed, inden vi laver arrangementer af nævnte art. Klip ud og aflever bonen på Rytterskolen eller til et bestyrelsesmedlem, eller rn bestyrelsesmedlem. Adresserne findes i bladet. Navn Adresse Telefonnr MaU adresse Antal pladser til gæster Bemærkninger til forslaget 12 Da Hvidovre blev kulturarvskommune i 2006, var det ikke til at vide, at det tidsbegrænsede projekt ville få så overvældende gennemslagskraft udenfor kommunens grænser. De tankesæt, som lå bag Hvidovres kulturarvsarbejde, har vist sig at være af interesse for mange an- - dre kommuner, og også i statslig sammenhæng er Hvidovres erfaringer blevet bragt i spil. Interessen for kulturarvsværdierne i velfærdssamfundets bygningsmasse bare vokser og vokser i disse år. Fonden Realdania har sat store midler af til arbejdet, og Kulturarvsstyrelsen har det som statsningsområde i de kommende år. At det er lykkedes os at sætte Hvidovres bygningsarv poå landkortet vidner efterspørgslen om viden om vores projekt om. I november havde to norske statslige styrelser hver for sig bud efter foredrag om vores arbejde, så de fik hele beretningen om Hvidovres vej fra historieløs forstad til frontløber i arbejdet med den folkelige bygningsarv. I indeværende år er der også internationalt bud efter Hvidovres bygningsarv fra Balticum til Mexico. Hvidovre blev bogstaveligt sat på landkortet i den norske statslige byggestyrelse. 13

8 , _. ' ; "".... RINGEN ER SLUTTET MELLEM FORTID OG FREMTID af fhv. næstformand i Avedøre-Selskabet Jørgen Salhauge - w,"" I>'" Jl"\j,,. \ - ",.,.....,,...,-,.-,.. ( lift\,,l(( l f,( 1?',.i;;/. 'f: 1.li I';, il'll'i.i ''" " ".d,r r l-.,,,, \(,. (I( (f' r,,_,(_, \li -''I"'>-, :(,,1 -, r -. /,, '""'\ r- ' 1 " b E,,. Postkort tegnet af maleren Christian Hansen for Hvidovre Lokalarkiv i erne. Motivet med er Stationsbyens "Store Hus" set fra øst/nordøst hen over en af de sidste store byggegrunde i Avedøre. Forhistorien Da Avedøre i 1974 blev flyttet fra Glostrup kommune til Hvidovre kommune, skete der lokalhistorisk et tab. Glostrup lokalhistorikerne havde fulgt Avedøre nøje og beskrevet det meste fra gamle dage, men det ophørte i Og Hvido\rre havde naturligvis ikke den samme fornemmelse for Avedøres historie, og især mange af de gamle Avedøreborgere gik og savnede en mulighed for at dele deres erindringer med andre. Men der skulle nogle til at sætte det i gang. Det var faktisk Hvidovre lokalhistoriske Selskab, der i 1999 indbød en række mennesker til at forsøge at etablere et datterselskab specielt for Avedøre. Men det kom til at gå anderledes - deltagerne i de første møder, især det afgørende møde i Avedøres ældste skole i landsbyen, afslørede nogle gevaldige kulturforskelle som bevirkede, at man gik i gang med at opbygge eget lokalselskab i Avedøre. En række af disse interesserede Avedøreborgere startede så i efteråret 1999 med at mødes en gang om måneden i vinterhalvåret og ved snakkemøder forsøgt at opspore, samle og beskrive Avedøres historie. Ud fra disse møder fandt arbejdsgruppen det rigtigt at få arbejdet lagt i en fastere struktur og udarbejdede i efteråret 2001 forslag til love. Den 24. januar 2002 blev der så indkaldt til en stiftende generalforsamling i Avedøre Kirke, hvor en af initiativtagerne, den lokale sognepræst Paul Kiihle, bød velkommen og causerede levende over Avedøres udvikling fra bondesamfund til forstad, fra 300 indbyggere til nu omkring 15 ooo indbyggere. Til denne generalforsamling var mødt 50 Avedøreborgere, hvoraf 14 15

9 4 7 meldte sig ind i foreningen, som fik navnet AVEDØRE SELSKABET. Samtidig blev der oprettet en hjemmeside, hvor alt indsamlet stof blev indlagt, da man fandt at med denne informationsmåde, kunne nå ud til mange interesserede også udenfor Avedøre. Dette første møde blev også transmitteret af Hvidovre Nærradio og omtalt i Hvidovre Avis. Udvikling Siden denne spæde start har selskabet afholdt mange interessante møder, med hovedvægten på Avedøres historie, og meget materiale såvel i dokumenteret form (interviews m.v.) som i form af forskellige historier og indlæg er blevet indlagt på selskabets hjemmeside. Mange har henvendt sig med oplysninger og spørgsmål, når de har været inde på hjemmesiden, som på bl.a. denne måde har udviklet sig til flere hundrede sider gennem de forløbne år. De månedlige møder har ligeledes haft mange interessante foredragsholdere, hvoraf bl.a. kan nævnes kendte navne som Bent Østergård (Avedøre Skole), Jens Michael Gundersen (Avedøre Vincenter), Martin Nielsen og Kjeld Rasmussen (tidligere borgmestre), Jørgen Chemnitz (Røde Kors), Ole Thorup (tidligere rektor ved Avedøre Gymnasium.). Også flere lokale Avedøreborgere, har ydet bidrag om f.eks. Avedøres gartnerier, grundejerforeninger, lokale myndigheder(kommune og politi). Det har gennem årene givet et bredt billede af Avedøre, såvel før som efter indlemmelsen i Hvidovre Kommune i Også årlige skovture med historisk relation har været en del af selskabets aktiviteter, og har haft stor tilslutning blandt medlemmerne. Det gennemgående medlemstal har gennem årene ligget på omkring 85. Afvikling Som i så mange andre foreninger, har der gennem de seneste år været problemer med at skaffe medlemmer til bestyrelsesposterne samt foredragsholdere til emner om Avedøre. Det havde jo hele tiden været me ningen at holde historien indenfor Avedøres område, og ikke brede sig længere ud, og derfor måtte selskabet og dets medlemmer se i øjnene, at der skulle findes andre veje, hvis der fortsat skulle være mulighed for en fortsættelse. Man vendte sig igen til det eksisterende Hvidovre Lokalhistoriske Selskab, og fik hurtigt en positiv dialog i gang vedrørende mulighederne for videreførelse af vore nuværende interesseområder gennem en fusion. Endvidere at få en mulighed for sikring af alle data, som lå på Avedøre-Selskabets hjemmeside. Efter nogle positive møder med Historiens Hus (Poul Sverrild), er alt materiale om Avedøres historie nu blevet overført til arkivets officielle hjemmeside, og dermed sikret for fremtiden. På den seneste ekstraordinære generalforsamling, den 26. januar 2010, blev det, efter afstemning blandt medlemmerne, besluttet at nedlægge Avedøre-Selskabet, at overføre de nuværende medlemmer til Hvidovre Lokalhistoriske Selskab på særlige vilkår samt i det nye regi at oprette et lokalt Avedøreudvalg til varetagelse af emner med speciel relation til Avedøre. Sammenslutningen træder i kraft pr. 1. februar og bekendtgøres på Hvidovre Lokalhistoriske Selskabs generalforsamling den 8, marts Pr. i.februar 2010 er også Avedøre-Selskabets hjemmeside lukket ned, men en kopi af siderne er bevaret. Ringen er sluttet Hermed er en æra slut og endnu en historie er lagt til mange andre om Avedøre, Selvom det jo altid er trist at sige farvel til mange års virke, må det tilføjes at der er nået et mål, nemlig at få fortalt en hel del om en lille bys omtumlede historie med mange sjove og interessante detaljer, og ikke mindst at få disse bevaret i officielt historisk regi. Der er god grund til at takke såvel bestyrelsesmedlemmer som "menige" medlemmer for den udviste interesse for Avedøre Selskabets virke gennem de forløbne år, og som aktivt har medvirket til at Avedøre har fået sin del af Danmarkshistorien fortalt. Jeg håber også at de medlemmer som flytter med i det nye regi, fortsat vil bidrage med nye og endnu ukendte detaljer om Avedøre. Hermed er ringen sluttet og vi er tilbage til udgangspunktet, nemlig som en del af Hvidovre Lokalhistoriske Selskab

10 MEDLEMS ARRANGEMENTER 2009/2010 BESTYRELSEN FOR HVIDOVRE LOKALHISTORISKE SELSKAB 2009 i.suppl. Lars Bo Henriksen Hvidovrevej 402 tlf suppl. Birte Gerdes Strandmarksvej 46, 2.th Hvidovre Mandag den 22. februar kl fortæller Tom Wismann historien om Københavns Nyere Befæstning specielt om Søbefæstningen. Dette arrangementet følges op af en medlemsudflugt til Trekroner i Københavns Havn i maj eller juni måned. Tilmelding er nødvendig til arrangementet den 22. februar. Foredraget finder sted i Lilie Frihedens Aktivitetssal, og tilmelding skal ske på selskabets automatiske telefonsvarer i tiden mandag den 15. februar - søndag den 21. februar. NOTITS Med krisens faldende priser på fast ejendom er der stigende aktivitet på nedrivningerne i Hvidovres villakvarterer. Det rammer også spændende huse som denne bungalow i Risbjergkvarteret. Her er der ikke bare det karakteristiske hjørnevindue og detaljerne i murværket, men også en original tagløsning, som ikke ses ret ofte på denne hustype. Formand Ole Asbjørn Petersen Grenhusene 53 tlf Næstformand Benny Riisager Østre Kvartergade 11.st.tv. tlf Kasserer Ejvind Jensen Paris Boulevard 22 tlf Bestyrelsesmedlem Vagn Bacher Hvidovregade 31B,1.tv Revisor Hubert Steffensen Hesselbjergvej Revisorsuppleant Inge Larsen Berners Vænge 7. 2.tv. tlf Forretningsudvalg : Ole Asbjørn Petersen, Benny Riisager, Ejvind Jensen Arrangementsudvalg : Ole Asbjørn Petersen, Vagn Bacher, Ejvind Jensen. Generalforsamling den 8. marts kl i lille Friheden. Generalforsamlingen kræver ikke tilmelding. Rundvisning på Hvidovre Kirkegård ved Poul Sverrild torsdag d. 20. maj kl. 19. Mødested foran Rytterskolen. Tilmelding sker ved afhentning af billetter på kommunens biblioteker eller Cirkusmuseet. Begrænset deltagerantal. 18 Det er en skæbne, som mest rammer de mange små og ofte dårligt vedligeholdte huse fra Mellemkrigstiden, men også statslånshuse fra 1950-erne bliver revet ned for tiden. Hvidovre har brug for, at kulturhistorisk interesserede engagerer sig i arbejdet med vores bygnings arv. ----: "::--: :.: \. ;-""":-----:-. - I ::. I"";. ::;.-b-1, ;: --- tlf Bestyrelsesmedlem Jette Randal-Lund Østre Kvartergade 9 st.th tlf KB-medl. Allan Fredskov Svendebjergvej la,i.mf. tlf KB-medl. Kim Østerberg Bødkerporten 7 tlf PR.og hjemmesiden: Benny Riisager, Ole Asbjørn Petersen Lokalhistorisk/kulturistudvalg: Benny Riisager, Jette Randal-Lund, Lars Bo Henriksen Bladredaktion : Ole Asbjørn Petersen, Poul Sverrild U dviklingsudvalg: Ole Asbjørn Petersen, Benny Riisager. Poul Sverrild Historiens Hus deltager i øvrigt i bestyrelsesmøder og i udvalgsarbejder efter nærmere aftale. 19

11 I disse dage afventer vi et lokalplanforslag, som vil åbne for nedrivning af den bevaringsværdige Risbjerggård. Hvad det er, der gør, at gården nu ikke længere er bevaringsværdig (det har den ellers været de seneste 10 år i henhold til Kommuneatlasset) foreligger ikke oplyst. Under alle omstændigheder er det en god anledning til at huske på, hvilken betydning Risbjerggård siden 1922 har haft for forsamlingslivet i Hvidovre. Og så er bygningen i øvrigt med sine langt over 100 år på bagen en af de få gamle bygninger, vi endnu har tilbage. ISSN

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Dato: Lørdag d. 10. marts 2012, kl. 11.00-13.00 Sted: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s vej 6, 7000 Fredericia Deltagere: 20 fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 -

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 - VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012-1 - PR. APRIL 2012 VEDTÆGT for SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER Stiftet 16. juni 1990. 1: Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

Til Landsdelsforeningerne. Der indkaldes til Årsmøde i Ø-Udvalget. Dato: 7. november 2010 kl. 10:30 Sted: Tapeten Magleparken 5 2750 Ballerup

Til Landsdelsforeningerne. Der indkaldes til Årsmøde i Ø-Udvalget. Dato: 7. november 2010 kl. 10:30 Sted: Tapeten Magleparken 5 2750 Ballerup Til Landsdelsforeningerne Ø-Udvalget for skydning Frank Larsen Klintevej 217 4780 Stege Telefonnr.: 55 81 30 33 Mobilnr.: 20 22 58 33 e-mail: fhhl20@mail.tele.dk Der indkaldes til Årsmøde i Ø-Udvalget

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Fiskerhytterne ved Gambøt

Fiskerhytterne ved Gambøt Medlemsblad 2015 Fiskerhytterne ved Gambøt 1 Referat fra generalforsamlingen i Thurø Lokalhistoriske Forening Den 2. februar 2015 på Skipperkroen Der deltog 61 personer ved generalforsamlingen. Formanden

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Tirsdag, den 6. marts 2007 kl. 19.00 i det store lokale, Kammerrådensvej 15, Hørsholm Dagsorden i henhold til vedtægternes 12:

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014 Læs inde i bladet: HVAD SKER DER I ET JUBILÆUMSÅR? INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING RENOVERING AF YDERMOLEN ER I FULD GANG 1 SØRUP HAVNS

Læs mere

Udkast til: Vedtægter for Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv

Udkast til: Vedtægter for Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv Udkast til: Vedtægter for Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv Stk.1 1 Navn, hjemsted og ejerforhold Foreningens navn er: Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv. Stk.2 Foreningens hjemsted er: Stokkebro 85, Gjerrild,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Ordinær generalforsamling Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Kalenderåret 2011 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af Ordinær

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO

Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO Vedtægter 08/02/07 15:23 Side 1 Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO Sværdagergård, Bygaden 47 i Jyllinge, da udstykningen af grundejerforeningens område fandt sted i midten af 1960 erne. Foto: Lokal

Læs mere

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold:

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold: NYHEDSBREV Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006 Formanden har ordet Parkeringsproblematikken Travetur Fastelavn Ny hjemmeside Løst og Fast Indhold: Husk den historiske travetur Søndag

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 24. marts 2007 MØDEREFERAT Dato: 14. marts 2007 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam.

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Dagsorden var: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af: a. Referent. b. 2 stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Kassereren fremlægger det

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune

Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune 05. februar 2015 Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3. Foreningens medlemmer 4. Ind- og udmeldelse af foreningen 5. Kontingent 6. Regnskabsåret 7.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Januar 2006. Medlemsblad for

Januar 2006. Medlemsblad for Januar 2006. Medlemsblad for Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. Formand: Anders Koefoed Larsen, Kampeløkken 9, 3770 Allinge, tlf. 56 48 06 17, e-mail: akl@vip.cybercity.dk Næstformand: Richardt Bendtsen,

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

GF NYGAARD København 29.3.2014

GF NYGAARD København 29.3.2014 GF NYGAARD København 29.3.2014 Delosvej Persiensvej Syriensvej Trojavej Indbydelse Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Nygaard. Dato: Mandag 7. april 2014 Tid: 20:00 22:30 Sted:

Læs mere

Opgaver. Administration

Opgaver. Administration Referat af GENERALFORSAMLING i Jydsk Naturhistorisk Forening mandag 8. februar 2016 kl. 19-20 på Naturhistorisk Museum i Århus. 1. Valg af dirigent. Eigil Holm blev valgt som dirigent 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Næstformanden, Marian Jürs, bød velkommen. Anne Lyngbye blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 22 Nr. 5/2013.-8 Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 2. maj 2013 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Dukketøj, sko, hatte m.v. NB. Hvis

Læs mere

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Indkaldelse til generalforsamling i Kalundborg Turistforening tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.30 på Kalundborg Vandrerhjem Stadion Allé 5 4400 Kalundborg

Læs mere

Referat af generalforsamling 2016 i Grundejerforeningen Vesterled

Referat af generalforsamling 2016 i Grundejerforeningen Vesterled Referat af generalforsamling 2016 i Grundejerforeningen Vesterled Dato og tid: Mandag, den 8. februar 2016, kl. 19.00 Sted: Stengårdsskolen, lærerkantinen 1. Valg af dirigent Tim Andersen (nr. 35) bød

Læs mere

Sdr. Vedby Grundejerforening Sdr. Vedby den 9. september 2007.

Sdr. Vedby Grundejerforening Sdr. Vedby den 9. september 2007. Sdr. Vedby Grundejerforening Sdr. Vedby den 9. september 2007. Foreningen afholdt ordinær generalforsamling mandag den 3. september 2007 kl. 1830 i kantinen på Lindeskovskolen med følgende dagsorden: 1:

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre.

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre. Referat fra Generalforsamlingen 2008 Afholdt onsdag den 18. februar på Bakkenbro Skole. 36 fremmødte udover bestyrelsen. 1. Valg af dirigent Otto Østergaard blev valg med applaus. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13 Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014 Avis nr. 13 Det Gamle Bibliotek, Aalborgvej 43 Halvrimmen 9460 Brovst Mail. dgbhalvrimmen@gmail.com Find os

Læs mere

Kapitel 9. Udviklingen i lay-out og omfang af de lokale medlemsblade, om redaktører og om PR iøvrigt.

Kapitel 9. Udviklingen i lay-out og omfang af de lokale medlemsblade, om redaktører og om PR iøvrigt. Kapitel 9. Udviklingen i lay-out og omfang af de lokale medlemsblade, om redaktører og om PR iøvrigt. Den hurtige udvikling i Ældre Sagens barndom er naturligvis mest interessant, men nu jeg var begyndt,

Læs mere

Marts 2016-38. årgang

Marts 2016-38. årgang Marts 2016-38. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Jørn Rasmussen Rådhusgade 82 8300 Odder Tlf.: 40 47 76 47 Mail: jsra82@gmail.dk

Læs mere

Generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015 kl. 19:00 21.00 Frivillighuset - Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015 kl. 19:00 21.00 Frivillighuset - Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg Referat Børns Voksenvenner Svendborg Generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015 kl. 19:00 21.00 Frivillighuset - Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg Dagsorden for generalforsamling:

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet,

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet, HOIF Støtteforening Aldrig har så mange været så stille i så lang tid! Kun når opråberen har nævnt et tal, kommer en sagte puslen, når plastikbrikkerne lægges på de udtrukne numre. Det er onsdag aften

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Kommentarer: Der henstilles til kommende styregruppe, at man ikke godkender budgetter, der er større, end hvad vi har i kassen.

Kommentarer: Der henstilles til kommende styregruppe, at man ikke godkender budgetter, der er større, end hvad vi har i kassen. 1 valg af dirigent og stemmetællere. Dirigent: Allan. Stemmetællere: Lizzi & Aase. 2 Beretning fra styregruppen, samt godkendelse af beretningen. Årsberetning fremlagt (se bilag 1) og godkendt. Kommentarer:

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Dagsorden og indkomne forslag til afdelingsmødet den 6. november 2013.

Dagsorden og indkomne forslag til afdelingsmødet den 6. november 2013. Dagsorden og indkomne forslag til afdelingsmødet den 6. november 2013. 3. oktober 2013 Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde den 6. november 2013. kl. 18.30 i beboerlokalerne hos afdeling 187. Med følgende

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 1. Valg af dirigent: Niels Juul Jensen 2. Valg af stemmetællere: Ib Berthelin og Lars Asserhøj 3. Formandens beretning Anne-Grethe Mathisen

Læs mere

3. Medlemskab: Alle udøvende kunstnere og kunsthåndværkere, kan blive aktiv medlem af foreningen.

3. Medlemskab: Alle udøvende kunstnere og kunsthåndværkere, kan blive aktiv medlem af foreningen. Vedtægter for: 1. Foreningens navn: KunstSpiralen 2. Formål: At samle udøvende kunstnere, kunsthåndværkere og kunstinteresserede i et fagligt og socialt fællesskab. At skabe nytænkning og udvikling for

Læs mere

Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30. 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt

Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30. 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt 2. Beretning af foreningens Formand Anne-Marie Toftensberg berettede om klubbens aktiviteter

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 10. april 2013 Regnskab 2012/2013 Budget 2013/2014 Bestyrelsen 2013/2014 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN AF 1932 GYMNASTIKAFDELING

IDRÆTSFORENINGEN AF 1932 GYMNASTIKAFDELING IDRÆTSFORENINGEN AF 1932 GYMNASTIKAFDELING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Søndag den 25. marts 2012 kl. 10.00 i Glostrup Hallen, mødelokalerne Referat Der var 16 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

RIBE KUNST MUSEUM April 2006

RIBE KUNST MUSEUM April 2006 RIBE KUNST MUSEUM April 2006 Brødremenighedens Bageri Det Gamle Honningkagebageri Christiansfeld RIBE KUNSTFORENING 1 KALENDER April 13. april kl. 14.00-15.00: Tag moster med på museet. Familieomvisning

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM 2016. (Udflugten til Christiansborg og Flakfortet 2015)

POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM 2016. (Udflugten til Christiansborg og Flakfortet 2015) POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM 2016 (Udflugten til Christiansborg og Flakfortet 2015) 1 TIRSDAG DEN 9. FEBRUAR 2016 KL. 13.00 3F s Mødelokale, Holsted Park 29, 4700 Næstved BILLEDKUNSTNER OG KUNSTPÆDAGOG

Læs mere

Referat LD 7-ARK møde Kreds 17 s Klubhus

Referat LD 7-ARK møde Kreds 17 s Klubhus Referat LD 7-ARK møde Kreds 17 s Klubhus Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 19 00 Deltagere tilmeldt: Kreds 12 - Poul Kreds 14 - Tomas, samt et afbud fra Thea, der dog sender et lille notat fra Karup turen.

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling Torsdag den 5 marts 2015 kl. 19.30 I klublokalerne Gl. Hobrovej 40 8920 Randers

Referat fra generalforsamling Torsdag den 5 marts 2015 kl. 19.30 I klublokalerne Gl. Hobrovej 40 8920 Randers Referat fra generalforsamling Torsdag den 5 marts 2015 kl. 19.30 I klublokalerne Gl. Hobrovej 40 8920 Randers Til klubbens generalforsamling var ca.35 RASére mødt op. Jens Erik bød velkommen til generalforsamling

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING. Velkommen til Generalforsamling 2016

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING. Velkommen til Generalforsamling 2016 SØLLERØD GRUNDEJERFORENING Velkommen til Generalforsamling 2016 Velkommen Aftenens program: Generalforsamlingens formelle del (Dagsordenen) Spørgsmål til Rudersdal kommune Erik Mollerup, Court Møller og

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen: Lørdag d. 23. marts 2013 kl. 10.00

Referat fra generalforsamlingen: Lørdag d. 23. marts 2013 kl. 10.00 Referat fra generalforsamlingen: Lørdag d. 23. marts 2013 kl. 10.00 Formanden bød velkommen til Kirkevangens 82enstyvende ordinære generalforsamling, som blev afholdt i henhold til foreningens vedtægter.

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav Referat fra ordinær generalforsamling søndag den 11. august 2013 på Restaurant Søstjernen Introduktion Jakob Wandall (JW) bød velkommen til medlemmerne og vores gæst borgmester. Jan Ferdinandsen (JF) og

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6 Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962 Bestyrelsen Side 1/6 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er: GLADSAXE FILM- & VIDEOKLUB (GFV) GFV's hjemmeside: www.gfv.dk. GFV har egen ungdomsafdeling Gladsaxe

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GVF torsdag den 31. marts 2016

Referat fra Generalforsamling i GVF torsdag den 31. marts 2016 Referat fra Generalforsamling i GVF torsdag den 31. marts 2016 Afholdt på Restaurant Egå Marina. Mogens Berg fra Fibia indleder aftenen med foredrag om fiber med internet/tv, som har ca. 900 tilsluttede

Læs mere

Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011.

Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011. Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Dirigent Leif Bønning, referent Lisbeth Skals Jensen, stemmetællere bliver valgt, når

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk e-mail: maarfrim@gmail.com OKTOBER

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2010

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2010 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2010 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 3. april 2010, kl.10:00 Refererent: Chr Kubel Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus Christian Kubel Per Jespersgaard

Læs mere

Andelsboligforeningen Jættestuen 48-73

Andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING AFHOLDT TIRSDAG DEN 19.02.2013 Torben bød velkommen. Ad pkt. 1 Ad pkt. 2 Valg af dirigent Henrik Jørgensen nr. 63 enstemmigt valgt Formandens/bestyrelsens beretning Endnu

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015 Side 1 af 6 Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015 Lad mig indledningsvist slå fast, at Visens Venner i Køge er en forening med en meget loyal medlemsskare, hvilket kommer til udtryk såvel ved fremmødet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev? Fastelavn. Vinsmagning efter generalforsamlingen. Lidt til smilebåndet. Formandens hjørne

Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev? Fastelavn. Vinsmagning efter generalforsamlingen. Lidt til smilebåndet. Formandens hjørne ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nr. 1 februar 2016 19. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Side 1 af 6 Side 2 af 6 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013. 1 Valg af dirigent. Jens Arne (nr. 11) blev valgt og kunne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er

Læs mere

Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening

Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening 2007 Rindbynitten Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening Bestyrelsen Formand: Jørgen Elsted Hansen Havstien 27 Kongeåvej 7A 6771 Gredstedbro Tlf. 7543 1372 Fanø 7516 6165 Mail: jehan@esbjergkommune.dk

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Den 9. juni 2010 på Hotel Fortunen.

Ordinær Generalforsamling Den 9. juni 2010 på Hotel Fortunen. Ordinær Generalforsamling Den 9. juni 2010 på Hotel Fortunen. Grundejerforeningen for Fortunen og Nærmeste Omegn (Grundlagt 1921) www.gf-fortunen.dk 1. Valg af dirigent Til dirigent valgtes Søren Gundorf,

Læs mere

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2 Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100 Juni 2015 16. årgang nr. 2 Formanden har ordet Så er sæsonen godt i gang. Her i bladet er der et par nye aktiviteter, tag

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN FEBRUAR 2016. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN FEBRUAR 2016. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN FEBRUAR 2016 side 1 Foreningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Ad1) Kim Buus blev valgt som dirigent og Grete Mundbjerg som skriftfører. Ad2) Formandens beretning: 11.1. Holdt

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Samlede mødeprogrammer for. Fællesklubberne. i Kongernes Nordsjælland. Gældende for

Samlede mødeprogrammer for. Fællesklubberne. i Kongernes Nordsjælland. Gældende for Samlede mødeprogrammer for Fællesklubberne i Kongernes Nordsjælland Gældende for Foråret 2016 1 Allerød og Omegns Frimærkeklub Mødested: Aktivitetshuset, Frederiksborgvej 15, 1. sal, 3450 Allerød Mødetid:

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Parcelhusejerforeningen Grønneled. Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester.

Referat af ordinær Generalforsamling i Parcelhusejerforeningen Grønneled. Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester. Parcelhusejerforeningen Grønneled Referat af ordinær Generalforsamling i Parcelhusejerforeningen Grønneled Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester. Formanden bød velkommen

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening

Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening www.lokalhistorisk-forening-aabyhoj.dk Program for juni 2011 til marts 2012. Mandag den 6. juni kl. 18.30. Bemærk tidspunktet. Byvandring. Den nordvestlige del af

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2010 og planerne for 2011

Bestyrelsens beretning for 2010 og planerne for 2011 Bestyrelsens beretning for 2010 og planerne for 2011 Denne beretning er delt op på følgende afsnit, der hver især indeholder forløbet af 2010 og planerne i 2011: 1. Bestyrelsens sammensætning 2010 2. Hjemmesiden

Læs mere