Delårsrapport kvartal 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013"

Transkript

1 Delårsrapport kvartal 2013

2 Indhold Delårsrapport kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 8 Erhverv 10 Industri 12 Sverige 14 Investeringsvirksomhed 16 Kapital 18 Forventninger 19 Forbehold 20 Regnskab Ledelsens påtegning 22 Hoved- og nøgletal 23 Resultatopgørelse 24 Totalindkomst 25 Balance 26 Egenkapital 28 Pengestrømsopgørelse 30 Noter 31 Kvartalsoversigt 40 Yderligere information 42 Webcast og telekonference Tryg afholder webcast og telekonference torsdag den 10. oktober 2013 kl CET. Følg webcastet på tryg.com/dk. Finansanalytikere og investorer kan deltage fysisk på Grange City Hotel London eller på telefon +44 (0) eller , hvorfra der kan stilles spørgsmål. Webcastet og telekonferencen foregår på engelsk og kan efterfølgende ses på tryg.com/dk. Denne rapport udgør koncernregnskabet for Tryg A/S og er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 3. kvartal 2012, medmindre andet er nævnt. Sammenligningstal for 3. kvartal 2012 er generelt angivet i parentes. Redaktion Design Layout Investor Relations e-types amo design

3 Højdepunkter Fortsat resultatforbedring opnået gennem effektiviseringsprogram og omkostningsbesparelser sikrede indfrielse af målsætningen om en combined ratio på under 90 fra 3. kvartal Højdepunkter i 3. kvartal 2013 Resultat før skat på 907 mio. DKK (976 mio. DKK). Forsikringsteknisk resultat på 766 mio. DKK (652 mio. DKK). Forbedring i combined ratio på 2,9 procentpoint til 84,8 (87,7). Eget internt effektiviseringsprogram påvirkede resultatet positivt med 110 mio. DKK. Nedgang i præmieindtægt med 3,4 % påvirket af lønsomhedstiltag og overskudsdeling. Omkostningsprocent forbedret til 15,5 (16,4). Matchporteføljen gav et negativt resultat på 33 mio. DKK, mens afkastet udgjorde 2,0 % i den fri investeringsportefølje. Egenkapitalforrentning på 27,0 % p.a. efter skat (29,4 %). Højdepunkter i kvartal 2013 Resultat før skat på mio. DKK (2.379 mio. DKK). Forsikringsteknisk resultat på mio. DKK (1.844 mio. DKK). Forbedring i combined ratio på 1,2 procentpoint til 87,3 (88,5). Eget internt effektiviseringsprogram påvirkede resultatet positivt med 270 mio. DKK. Nedgang i præmieindtægt på 2,9 %. Omkostningsprocent forbedret til 15,7 (16,5). Afkast på 2 mio. DKK i matchporteføljen og afkast af fri investeringsportefølje på 5,3 %. Egenkapitalforrentning på 22,0 % p.a. efter skat (24,8 %). Combined ratio-mål indfriet Nyt i kvartalet Målet om en combined ratio på 90 eller lavere fra 3. kvartal 2013 er nu leveret på det aftalte niveau. Fremadrettet er målet fortsat en egenkapitalforrentning efter skat på 20 %, som skal opnås ved på helårsbasis at levere en combined ratio på 90 eller derunder. Opdaterede økonomiske målsætninger Effektiviseringsprogram forløber som planlagt Combined ratio under 90 for Sverige Tryg Plus kundekoncept introduceret i Norge Parkeringsdækning introduceret i Norge Beslutning om ændret kontorstruktur i Norden Ny koncerndirektør startet for Erhverv Tryg A/S Delårsrapport kvartal

4 Resultatoversigt 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. Året Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Resultat før skat Resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Egenkapital, i alt Egenkapitalforrentning efter skat (%) 29,4 27,0 24,8 22,0 22,1 Antal aktier, ultimo (1.000 stk.) Resultat pr. aktie á 25 DKK 12,1 11,8 29,8 29,8 36,5 Præmievækst i lokal valuta (%) -1,4-3,4 0,1-2,9-0,1 Bruttoerstatningsprocent 70,3 75,9 72,9 73,6 72,2 Nettogenforsikringsprocent 1,0-6,6-0,9-2,0-0,4 Skadeforløb i procent 71,3 69,3 72,0 71,6 71,8 Bruttoomkostningsprocent 16,4 15,5 16,5 15,7 16,4 Combined ratio 87,7 84,8 88,5 87,3 88,2 Combined ratio ekskl. afløb 91,5 89,8 93,6 92,2 93,2 Afløb f.e.r i procent -3,8-5,0-5,1-4,9-5,0 Storskader f.e.r. i procent 3,5 1,7 1,7 2,4 2,3 Vejrskader f.e.r. i procent 1,1 0,0 1,6 1,4 1,8 Combined ratio opdelt på forretningsområder Privat 83,9 81,5 87,9 85,5 87,7 Erhverv 79,2 79,9 84,2 86,4 83,7 Industri 92,6 92,8 86,8 89,0 87,7 Sverige 90,8 87,8 97,8 92,2 95,3 2 Delårsrapport kvartal 2013 Tryg A/S

5 Trygs resultat Trygs resultat før skat for 3. kvartal 2013 blev 907 mio. DKK (976 mio. DK) og var positivt påvirket af det interne effektivise - rings program samt et lavt niveau af storskader efter genforsikring. Investeringsresultatet udgjorde 152 mio. DKK (338 mio. DKK) som følge af et godt afkast på aktier, hvorimod afkast på obligationer var på et betydeligt lavere niveau end i Det forsikringstekniske resultat blev forbedret med 17 % til 766 mio. DKK i 3. kvartal 2013 (652 mio. DKK) og afspejler effekten af det gennemførte effektiviseringsprogram, som isoleret set havde en påvirkning på 110 mio. DKK, svarende til 2,3 % af den samlede forbedring. Målsætningen for den samlede reduktion af skadeudgifter og omkostninger er 1 mia. DKK frem mod 2015, og med de opnåede resultater i 3. kvartal 2013 er der i alt opnået besparelser for 445 mio. DKK. Vores strategi har som mål at gøre Tryg stærkere og mere konkurrence dygtig samt skabe kontinuerlig forbedring af indtjeningen. Efter at der i de foregående år er gennemført væsentlige prisstigninger, skal forbedringer i resultatet fremadrettet især opnås gennem det interne effektiviseringsprogram og omkostningsbesparelser, en fortsat udvikling af prisdifferentierede produkter samt forbedrede kundeprogrammer. Pristiltag vil fortsat forekomme, men disse vil være selektive over for ordninger eller produkter, som er ulønsomme. Generelt forventes det dog, at almindelige tilpasninger af pris niveauet, svarende til inflationen, vil være tilstrækkeligt. Combined ratio udgjorde 84,8 (87,7) i kvartalet, hvilket var lavere end samme periode i 2012 og indeholdt en forbedring på 2,3 procentpoint med baggrund i effektiviseringsprogrammet. Herudover var der et lavere niveau af vejr- og storskader, som påvirkede combined ratio med 1,7 procentpoint (4,6). Omkostningsprocenten blev med 15,5 (16,4) markant forbedret som følge af gennemførte initiativer til reduktion af omkostningerne, og dette blev opnået i en periode med negativ præmieudvikling. Investeringsafkastet udgjorde 152 mio. DKK (338 mio. DKK) og var sammensat af et negativt afkast af matchporteføljen på 33 mio. DKK, et afkast af den fri portefølje på 243 mio. DKK og herudover en negativ påvirkning fra andre finansielle indtægter og udgifter på 58 mio. DKK. Resultatet efter skat udgjorde 715 mio. DKK i 3. kvartal 2013 (733 mio. DKK) svarende til en forrentning af egenkapitalen på 27,0 % (29,4 %). Den markedsmæssige situation i Danmark påvirkes af lidt mere optimisme hos forbrugerne og svagt stigende boligpriser men en fortsat arbejdsløshed i niveauet 6 %. Bilsalget i Danmark domineres af salg af mindre biler. Den norske økonomi er præget af lav arbejdsløshed i niveauet 3 %, lavt renteniveau og en stigning i reallønnen, hvilket for Tryg betyder fortsat fokus på risikoen for skadeinflation og deraf følgende behov for prisjusteringer. En høj kundetilfredshed er meget vigtigt for Tryg, og derfor er det positivt, at kunderne har taget godt imod vores nye prisdifferentierede produkter og det nye kundekoncept på det danske marked, som blev lanceret i 2. kvartal I 3. kvartal var der især fokus på det norske marked, hvor der blev introduceret et nyt bilprodukt, som inkluderer en parkeringsdækning. Parkeringsdækningen sikrer, at kunder får udbedret skader uden tab af bonus. Erfaringerne fra de differentierede produkter har været positive. Gennem forbedret selektion og risikobaseret prissætning er salgsraten forøget markant. For produkterne Rejseforsikring og forsikring af campingvogne er salgsraten således steget med mellem 20 % og 30 %. Kundernes modtagelse af fordelsprogrammet Tryg Plus, som blev lanceret i 2. kvartal i Danmark, har været meget tilfredsstillende. Der har især været pæn interesse i forhold til Tryg Boligalarm, som gør det muligt for fordelskunder at få installeret alarmer i hjemmet og samtidig få reduceret prisen for indboforsikringen som følge af den lavere risiko for indbruds-, vand- og brandskader. Med en combined ratio på 84,8 i 3. kvartal 2013 har Tryg opfyldt målsætningen om en combined ratio, som på årsninveau udgør 90 eller derunder fra 3. kvartal 2013, og det langsigtede mål er et helårsniveau på 90 eller derunder for at understøtte en egenkapitalforrentning på 20 %. Der er blevet udviklet et kundekoncept til det norske marked, som minder om Tryg Plus konceptet. Konceptet indeholder Tryg ID, Tryg Boligalarm og Tryg Backup. Tryg A/S Delårsrapport kvartal

6 Præmier Bruttopræmieindtægterne udgjorde mio. DKK i 3. kvartal 2013, hvilket svarer til en reduktion på 3,4 % i lokal valuta (-1,4 %). Den negative præmieudvikling var forventet og understreger Trygs fokus på lønsomhed. Et betydeligt højere niveau af bonus- og præmierabatter var medvirkende til den lavere præmievækst. Dette skal ses i sammenhæng med den forbedrede lønsomhed for flere større gruppeaftaler, og at aftalen med Nordea nu også indeholder overskudsdeling, hvor den tidligere aftale primært indeholdt provisionsbetaling forbundet med nysalg. Eksklusive bonus- og præmierabatter var væksten for 3. kvartal 2013 i lokal valuta negativ med 2,2 %. Reduktionen i præmieindtægten skal i øvrigt ses i sammenhæng med de tidligere gennemførte lønsomhedsforbedrende initiativer, som i 2012 medførte en forøget afgang og et lavere salg for både privat- og erhvervsmarkedet. Udviklingen i præmieindtægten påvirkes også af den makroøkonomiske udvikling i Danmark, som blandt andet har påvirket privatforbruget og øget efterspørgslen efter mindre biler. Dette reducerer præmieindtægten, men også erstatnings udgifterne, da sikkerhedsniveauet generelt er på et højt niveau, hvilket reducerer risikoen for skader. Herudover har erhvervsmarkedet i Danmark været negativt påvirket af især det lavere private forbrug, hvilket har medført fortsat hårde tider for dette segment med færre ansatte og dermed en reduktion i behovet for eksempelvis arbejdsskadeforsikringer. Denne reduktion i forsikringsbehovet har påvirket præmieindtægterne negativt. Erstatninger Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 75,9 (70,3). Skadeforløbet, der inkluderer resultat af genforsikring, var på 69,3 (71,3). Den store forskel på bruttoerstatningsprocenten og skadeforløbet for egen regning kan henføres til en stor skade inden for garantiforsikring vedrørende entreprenørvirksomheden Pihl & Søn, som forventes at påvirke bruttoerstatningerne med cirka 0,7 mia. DKK. På grund af garantiforretningens karakter benyttes genforsikring i større omfang end for den øvrige skadeforsikring. Dette bevirker, at resultateffekten vil være begrænset til 30 mio. DKK. Herudover var 3. kvartal påvirket af et lavt niveau af vejr- og storskader svarende til 1,7 % (4,6 %). Forbedringen i skadeforløbet kan især tilskrives de gennemførte initiativer inden for skadeindkøb og reduktionen af omkostninger. I 3. kvartal er der gennemført initiativer på 90 mio. DKK svarende til en forbedring på 1,8 procentpoint. I forhold til målsætningen om skade reducerende tiltag på i alt 350 mio. DKK ved udgangen af 2013 er der ultimo 3. kvartal gennemført tiltag for 330 mio. DKK. Den samlede målsætning frem mod 2015 er 700 mio. DKK. Fra at initiativerne især vedrørte indgåelse af aftaler inden for motor, har fokus i 3. kvartal i større omfang vedrørt skadeindkøb inden for bygning og løsøre, blandt andet gennem anvendelse af Scalepoint. Desuden er det målet at udnytte Trygs indkøbsstyrke og indgå aftaler med hånd værkere med udgangspunkt i fastsatte priser inden for foruddefinerede opgaver. I 2013 har udviklingen på privatmarkedet været påvirket af et forbedret salgsniveau, men også en afgang som er lidt højere end forventet på grund af den hårde konkurrencesituation. Salget på erhvervsmarkedet var som forventet som følge af en hårdere konkurrencesituation. På industrimarkedet var præmieindtægten på et lavere niveau end i samme periode 2012 med baggrund i afgang af flere større kunder, og det er uændret lønsomhed, som er fokusområdet for Industri, hvilket over tid vil medføre udsving i præmieindtægten. Dette skyldes blandt andet, at især udenlandske aktører med mellemrum er aktive på dette marked, og her vil Trygs fokus på lønsomhed ofte føre til reduktion i forretningsomfang. Tryg har tilbudt kunderne en gennemgang af kældere i sam arbejde med en autoriseret kloakmester for at vurdere tiltag, som kan reducere risikoen for skader ved vejrmæssige begivenheder. Tryg har endvidere gennemført Tryg Indbrudscheck i samarbejde med Dansk Låsesmeds forening, hvor målgruppen har været kunder, som inden for de seneste 20 måneder har oplevet indbrud. Initiativerne er blevet godt modtaget, og kundernes tilbagemeldinger har været, at de vil anbefale initiativerne til andre kunder. Storskadeniveauet udgjorde 1,7 (3,5) og var således lavere end niveauet på cirka 2,3, som forventes i et gennemsnitligt kvartal. 4 Delårsrapport kvartal 2013 Tryg A/S

7 Som nævnt tidligere, indgår der i resultatet en skade vedrørende garantiforretningen, som påvirker bruttoerstatningsniveauet meget, men som kun har begrænset resultatpåvirkning som følge af genforsikringsaftale. Omkostninger Omkostningsprocenten blev 15,5 (16,4), hvilket er en markant forbedring i forhold til samme periode 2012 og skal ses i sammenhæng med målsætningen om en omkostningsprocent på under 15 i Den lavere omkostningsprocent skal være med til at skikre konkurrencemæssige produkter til glæde for kunder og aktionærer. Forbedringen af omkostningsniveauet er især opnået gennem det iværksatte effektiviseringsprogram, som skal reducere omkostningsniveauet med 300 mio. DKK frem mod Besparelserne er primært opnået gennem medarbejderreduktioner i stabsfunktioner. I det løbende arbejde med at reducere koncernens omkostningsniveau er der fokus på it-området. For at sikre en stabil it-drift og skabe rum til fornyelse er såvel it-driftsaftalen som væsentlige dele af it-udviklingsområdet sendt i udbud. Et andet område, som også vil bidrage til at øge effektiviteten og dermed reducere omkostningerne, er beslutninger om den fremtidige kontorstruktur. Den nye kontorstruktur er tilpasset kundernes behov og medfører en reduktion i antal kontorer. Gennem strukturelle ændringer, hvor der er fokus på at have større enheder, kan effektiviteten øges samtidig med, at sårbarhed i forhold til enkeltressourcer reduceres, og samarbejdsmuligheder forbedres. I 3. kvartal blev omkostningerne som en del af effektiviseringsprogrammet reduceret med yderligere 20 mio. DKK, således at den samlede besparelse nu er på 115 mio. DKK, hvilket skal sammenholdes med målsætningen om besparelser ultimo 2013 på 125 mio. DKK. Udover reduktionen af omkostningerne som følge af effektiviseringsprogrammet er der i øvrigt sket en tilpasning til præmieniveauet, hvilket skal ses i sammenhæng med målsætningen om en omkostningsprocent på under 15 i 2015 og udviklingen i præmieindtægten. Det nominelle omkostningsniveau på koncernniveau blev reduceret med næsten 100 mio. DKK, hvilket skal ses i sammenhæng med det gennemførte effektiviseringsprogram, tilpasningen af omkostnings- Besparelsesmål skader Besparelsesmål omkostninger Mio. DKK Samlede besparelser på skader 2012 Opnået Opnået 2013 Mål Opnået 1. kvt (45 mio. DKK) Opnået 2. kvt (75 mio. DKK) Opnået 3. kvt (90 mio. DKK) Mio. DKK Samlet omkostningsmål 2013 Opnået 2013 Mål Opnået 2012 (55 mio. DKK) Opnået 1. kvt (20 mio. DKK) Opnået 2. kvt (20 mio. DKK) Opnået 3. kvt (20 mio. DKK) Tryg A/S Delårsrapport kvartal

8 niveauet i øvrigt samt at der i 3. kvartal 2012 blev hensat 60 mio. DKK vedrørende restruktureringsomkostninger i forbindelse med effektiviseringsprogrammet. Antallet af medarbejdere udgjorde ved udgangen af 3. kvartal 2013 svarende til en reduktion siden 2. kvartal 2013 på 53 medarbejdere og 156 siden starten af året. Som nævnt, har der været fokus på reduktion af omkostninger i stabsfunktionerne, mens der i nogle forretningsområder er foretaget ansættelser for at styrke distributionen. Investeringsresultat Tryg diskonterer forsikringshensættelserne og matcher hensættelsernes betalingsprofil med obligationer. Investeringsaktiver, udover matchporteføljen, udgør den fri investeringsportefølje, der investeres bredt. Resultatet af matchporteføljen var negativt med 33 mio. DKK. Den fri investeringsportefølje udgjorde 12,3 mia. DKK ved udgangen af 3. kvartal 2013 og gav i perioden et bruttoafkast på 243 mio. DKK, som svarer til et afkast på 2,0 % (8,0 % p.a.) på den gennemsnitlige investerede kapital. Resultat før og efter skat Resultat før skat udgjorde 907 mio. DKK (976 mio. DKK). Periodens resultat efter skat og ophørt virksomhed blev 715 mio. DKK (733 mio. DKK). Skatten af fortsættende aktiviteter er en udgift på 196 mio. DKK, svarende til en skatteprocent på 21,6. Resultatet for kvartal 2013 Resultatet før skat udgjorde mio. DKK (2.379 mio. DKK). Det lidt lavere resultat på 25 mio. DKK kan tilskrives forbedring i det forsikringstekniske resultat på 106 mio. DKK, hvorimod investeringsafkastet udgjorde 434 mio. DKK mod 580 mio. DKK i samme periode Combined ratio blev forbedret fra 88,5 til 87,3, hvilket er sammensat af resultaterne af effektiviseringsprogrammet, som mere end modsvarer et højere niveau af storskader. Afløbet udgjorde 4,9 i procent og var således på cirka samme niveau som i 2012, hvor afløbet udgjorde 5,1. Skadeforløbet udgjorde 71,6 (72,0) og var positivt påvirket af effektiviseringsprogrammet, som mere end modsvarede et samlet højere niveau af vejr- og storskader. Udover de gennemførte tiltag som en del af effektiviseringsprogrammet er der gennemført en lang række kundeorienterede initiativer i form af nye kundekoncepter og nye differentierede produkter på både det danske og norske marked. Kapital Trygs egenkapital udgjorde mio. DKK ved udgangen af 3. kvartal Tryg opgør det individuelle solvensbehov i henhold til Finanstilsynets retningslinjer. Det individuelle solvensbehov udgjorde mio. DKK ved udgangen af 3. kvartal 2013 og skal ses i forhold til basiskapitalen, der udgjorde mio. DKK. Tryg har således en overdækning på mio. DKK svarende til buffer på 81 %. Medio marts iværksatte Tryg et tilbagekøb af egne aktier for 800 mio. DKK, hvor der ved udgangen af 3. kvartal 2013 er tilbagekøbt aktier for et samlet beløb på 540 mio. DKK. Aktietilbagekøbet afsluttes ultimo Delårsrapport kvartal 2013 Tryg A/S

9 Tryg A/S Delårsrapport kvartal

10 Privat Privat omfatter salg af forsikringer til privatpersoner i Danmark og Norge. Salget foregår gennem call-centre, internettet, egne assurandører, franchisetagere (Norge), interesseorganisationer, bilforhandlere, ejendomsmæglere og Nordeas filialer. Forretningsområdet udgør 48 % af koncernens samlede præmieindtægter. Resultat for 3. kvartal 2013 Det forsikringstekniske resultat for Privat blev 440 mio. DKK (404 mio. DKK) svarende til en forbedring på cirka 10 %, hvilket især skyldes det gennemførte effektiviseringsprogram. Niveauet for vejrskader og afløbsgevinster var på nogenlunde samme niveau som samme periode sidste år, og den underliggende forbedring i combined ratio udgjorde 1,5 %. Privatmarkedet i Danmark var i 3. kvartal præget af begyndende optimisme og også af lidt større aktivitet på boligmarkedet. Salget af personbiler tog et dyk i juli, men i august var der atter en positiv udvikling i forhold til samme periode sidste år, og der har i 2013 været en vækst i nybilsalget på 5,2 %. Salget var fortsat præget af et stort salg af mindre biler med større grad af sikkerhedsudstyr, som bevirker en lavere gennemsnitlig forsikringspræmie. Den norske økonomi er fortsat præget af vækst, højt privatforbrug, lav arbejdsløshed og lønstigninger i niveauet 4 %. Bilsalget var for juli og august under ét var cirka 2 % lavere i forhold til samme periode 2012, men væksten for 2013 har været på 0,6 %. Inflationen i Norge er fortsat på et lavt niveau, men da lønudviklingen er væsentlig for mange skade reparationer, følger Tryg fortsat denne udvikling nøje med henblik på tilpasning af priserne for de enkelte produkter. Præmier Bruttopræmieindtægterne faldt med 2,9 % og var påvirket af både konkurrencesituationen, overskudsdeling og den nye distributionsaftale med Nordea. De senere års tiltag for at forbedre lønsomheden har også medført forbedrede resultater i gruppeaftaler, hvori der indgår overskudsdeling. Dette medfører naturligt, at overskudsdelingen er på et højere niveau end tidligere, ligesom Hovedtal for Privat 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. Året Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Præmievækst i lokal valuta 1,8-2,9 1,8-2,3 1,5 Bruttoerstatningsprocent 69,0 64,7 73,7 68,8 72,8 Nettogenforsikringsprocent -0,1 1,7-1,5 1,4-0,8 Skadeforløb i procent 68,9 66,4 72,2 70,2 72,0 Bruttoomkostningsprocent 15,0 15,1 15,7 15,3 15,7 Combined ratio 83,9 81,5 87,9 85,5 87,7 Combined ratio ekskl. afløb 87,0 84,0 91,8 88,9 91,0 Afløb f.e.r. i procent -3,1-2,5-3,9-3,4-3,3 Storskader f.e.r. i procent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Vejrskader f.e.r. i procent 1,9 0,4 2,4 1,6 2,4 8 Delårsrapport kvartal 2013 Tryg A/S

11 distributionsaftalen med Nordea også indeholder overskudsdeling. Eksklusive bonus- og præmierabatter var væksten for 3. kvartal 2013 negativ med 1,4 %. Det høje salg af små biler med et højt niveau af sikkerhedsudstyr bevirker også, at præmieindtægten reduceres, da risikoen og dermed prisen for en forsikring er lavere. Fastholdelsesprocenten var på et højt niveau, men faldt dog lidt i Danmark. På det norske marked har Privat oplevet en positiv trend i kundeudviklingen. Udviklingen i præmieindtægten påvirkes også af de senere års tiltag for at forbedre lønsomheden, hvilket bevirker et mindre fald i fastholdelsesprocenten fra et niveau som i øvrigt er øget gennem de seneste mange år. I Privat har der været fortsat fokus på at udvikle prisdifferentierede produkter og nye kundekoncepter i form af fordelsprogrammer til kunderne. De mere prisdifferentierede produkter er blandt andet karakteriseret ved, at der indgår betydeligt flere parametre i fastsættelsen af den rigtige pris. Således er antallet af parametre, som indgår ved rejseforsikring, udvidet fra 1 til 4, og for sommerhus er antallet af parametre udvidet fra 2 til 14. Samtidig har det været væsentligt, at mange af de ekstra parametre tilgås via eksterne data. I kontakten med potentielle kunder kan vi tydeligt konstatere, at salgsraten har været højere end ved de tidligere ikke-differentierede produkter. Den høje salgsrate har også været positivt påvirket af betydelig bedre selektion af potentielle kunder. I første omgang har udviklingen været rettet mod det danske marked, og kundernes reaktion på de nye produkter inden for indbo, rejse forsikring, sommerhus og campingvogn viser, at det har været rigtigt at udvikle disse produkter. På det norske marked blev der i 2. kvartal lanceret en ny villaforsikring, og i 3. kvartal har Tryg, som det første selskab, introduceret en ny dækning på bilforsikringen, som gør, at kunder slipper for bonustab ved parkeringsskade, hvor en anden bil har forårsaget skaden, men hvor skadevolderen er ukendt. Tryg er første selskab til at lancere denne dækning, og mange kunder har reageret positivt på dette. På det danske marked lancerede Tryg i 2. kvartal et nyt fordelsprogram, Tryg Plus, som udover de tidligere fordele i høj grad tager udgangspunkt i kundernes behov, hvilket har ført til fordelene Tryg ID, Tryg i Livet, Tryg Boligalarm og Tryg Backup. Der har været en fin modtagelse af det nye koncept, og især for Tryg Boligalarm har kunderne allerede nu vist stor interesse. På det norske marked er der netop lanceret et Tryg Plus koncept, som i opbygning minder om det danske koncept. Erstatninger Bruttoerstatningsprocenten var 64,7 (69,0). Skadeforløbet, der inkluderer resultatet af genforsikring, blev forbedret fra 68,9 til 66,4, og hovedparten af forbedringen på 2,5 procentpoint kan henføres til det igangværende effektiviseringsprogram, som både omfatter forbedret skadeindkøb og en mere effektiv skadeorganisation. Det underliggende niveau blev således forbedret med 1,6 procentpoint. Omkostninger Omkostningsprocenten for Privat udgjorde 15,1 (15,0), og skyldes dels en fortsat forbedring med baggrund i de gennemførte effektiviseringer i stabsområderne og dels lavere up-front provisioner til Nordea. Den rigtige balance mellem lønsomhed og ny forretning er fortsat Trygs hovedfokus. Imidlertid var der behov for at styrke salgsindsatsen, hvilket er årsagen til, at antallet af medarbejdere er øget og nu udgør 930 ultimo 3. kvartal mod 919 ved udgangen af 2. kvartal. Resultat for kvartal 2013 Resultatet for kvartal udgjorde mio. DKK (907 mio. DKK) og er opnået på baggrund af de gennemførte tiltag. Combined ratio udgjorde 85,5 i kvartal 2013 (87,9), hvilket er en forbedring på 2,4 procentpoint. Samlet er resultatet for kvartal for privatområdet meget tilfredsstillende og er et godt grundlag for at fortsætte det videre arbejde med produktdifferentiering og fortsat udvikling af kundekoncepter. Tryg A/S Delårsrapport kvartal

12 Erhverv Erhverv omfatter salg af forsikringer til små og mellemstore virksomheder i Danmark og Norge. Salget foregår gennem eget salgskorps, franchisetagere (Norge), kundecentre og gruppeaftaler. Forretningsområdet udgør 18 % af koncernens samlede præmieindtægter. Resultat Det forsikringstekniske resultat for Erhverv udgjorde 177 mio. DKK (193 mio. DKK). Resultatet er tilfredsstillende og viser effekten af de gennemførte tiltag, de strukturelle tilpasninger for at forbedre omkostningsniveauet samt effektivisering af distributionen. Fokus for erhvervsområdet vil fortsat være at effektivisere interne processer og fortsætte med at effektivisere distributionen. Sideløbende med dette fortsættes arbejdet med at forbedre segmenteringen og prissætningen for hovedprodukterne. I den forbindelse kan man i Erhverv konstatere en positiv effekt af en forbedret tarif inden for arbejdsskade, som har været medvirkende til at forøge konkurrenceevnen og selektionen og dermed aktivitetsniveauet i distributionen. Combined ratio udgjorde 79,9 (79,2), hvilket er et meget lavt niveau, som skal ses i sammenhæng med, at 3. kvartal som oftest har et bedre forløb end året som helhed. Markedssituationen for erhvervsområdet har ikke ændret sig væsentligt i 3. kvartal 2013 og er fortsat meget forskellig i Danmark og Norge. Det danske marked er trods lidt mere optimisme hos forbrugerne præget af et lavt privatforbrug, tilbageholdenhed med investeringer og bankernes fortsatte tilbageholdenhed med udlån, hvilket samlet påvirker forretningsomfanget negativt. Situationen i Norge er stort set uændret med et fortsat positivt marked for mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder med baggrund i et højt privat forbrug. Præmier Bruttopræmieindtægterne udgjorde i 3. kvartal 859 mio. DKK (931 mio. DKK), hvilket i lokal valuta svarer til et fald på 5,8 %. Den negative udvikling i præmieindtægten var forventet med baggrund i de lønsomhedstiltag, som er gennemført. Væksten er også påvirket af overskudsdeling samt reguleringer af nogle produkter i den Hovedtal for Erhverv 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. Året Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Præmievækst i lokal valuta -2,9-5,8-1,6-3,8-2,0 Bruttoerstatningsprocent 56,8 55,3 65,8 65,5 64,3 Nettogenforsikringsprocent 2,3 4,1-2,0 1,3-0,9 Skadeforløb i procent 59,1 59,4 63,8 66,8 63,4 Bruttoomkostningsprocent 20,1 20,5 20,4 19,6 20,3 Combined ratio 79,2 79,9 84,2 86,4 83,7 Combined ratio ekskl. afløb 86,3 88,6 90,8 91,9 89,4 Afløb f.e.r. i procent -7,1-8,7-6,6-5,5-5,7 Storskader f.e.r. i procent 0,0 0,0 0,4 2,8 1,5 Vejrskader f.e.r. i procent 0,9-0,3 1,2 1,4 1,9 10 Delårsrapport kvartal 2013 Tryg A/S

13 norske del af forretningen, hvilket samlet har en effekt på 1,7 %. Aktivitets niveauet er forbedret i det seneste kvartal sam tidig med, at der i både Danmark og Norge er en positiv udvikling i kundefastholdelsen. Udover de gennemførte lønsomhedstiltag er der i både Danmark og Norge lanceret en ny arbejdsskadetarif. Det er meget tydeligt i tilbudsgivningen, at denne nye tarif langt bedre afspejler risici og dermed prissætningen for de forskellige segmenter. Dette kommer også til udtryk ved, at tilpasninger til tariffen i form af reduktioner eller forøgelser af priserne nu forekommer i meget mindre omfang. Markedsandelen af erhvervsforretning i den norske del af forretningen er betydeligt lavere end den tilsvarende på det danske marked, og derfor forøges distributionskraften i den norske del for at øge andelen samtidig med, at der er fokus på at fastholde den gode lønsomhed, der er opnået. Erstatninger Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 55,3 (56,8), og skadeforløbet udgjorde 59,4 (59,1). Udviklingen i skadeforløbet er sammensat af Trygs egne initiativer til forbedring af erstatningsforløbet inden for især bygning og løsøre samt en reduktion i antallet af medarbejdere, som varetager skadebehandlingen. Omkostninger Omkostningsprocenten udgjorde 20,5, hvilket er en forøgelse, som skal ses i sammenhæng med det lavere præmieniveau. Det nominelle omkostningsniveau er dog reduceret med cirka 6 %, hvilket netop skal ses i sammenhæng med målsætningerne om at forbedre omkostningsniveauet for blandt andet at forbedre Erhvervs konkurrenceevne. Omkostningsniveauet skal som nævnt forbedres gennem optimering af processerne i Erhverv og mere effektiv distribution, hvilket blandt andet skal opnås ved at redefinere hvilke opgaver, der skal varetages af erhvervsassurandører, og hvilke der skal varetages af servicecentre og outbound salgskanaler. Antallet af medarbejdere i Erhverv udgjorde 507 ved udgangen af 3. kvartal og er reduceret med 57 fra starten af 2013, hvor antallet af medarbejdere udgjorde 564. Resultat for kvartal 2013 Resultatet for kvartal udgjorde 369 mio. DKK (448 mio. DKK) og var sammensat af en forbedring i resultatet med baggrund i tiltag inden for prissætning, sanering af tabsgivende portefølje og effekten af de gennemførte omkostnings- og skadeinitiativer, men negativt påvirket af et betydeligt højere vejr- og storskadeniveau. Det højere storskadeniveau skyldes branden på et fredet gods i Danmark. Combined ratio udgjorde 86,4 i kvartal 2013 (84,2), hvilket korrigeret for storskade-, vejr- og afløbsniveau samt renteniveau svarer til en forbedring på cirka 2 procentpoint. Overordnet er kvartal 2013 forløbet som forventet med en underliggende forbedring af combined ratio som følge af lønsomhedsinitiativer og tiltag til forbedring af effektiviteten samt en forventet mindre reduktion i forretningsomfang på baggrund af pristiltag, sanering samt den lavere vækst i samfundet. Tryg A/S Delårsrapport kvartal

14 Industri Industri sælger forsikringer til industrikunder under brandet Tryg og Tryg Garanti i Danmark og Norge og Moderna i Sverige. Salget foregår både gennem eget salgskorps og gennem forsikrings mæglere. Herudover har Industri et samarbejde med AXA Group ved betjening af kunder med internationalt forsikringsbehov. Forretningsområdet udgør 26 % af koncernens samlede præmieindtægter. Resultat for 3. kvartal 2013 Resultatet udgjorde 95 mio. DKK (95 mio. DKK) og er blandt andet påvirket af en storskade inden for Tryg Garanti, som har en stor påvirkning på bruttoerstatningsniveauet med 0,7 mia. DKK. Påvirkning en på resultatet er imidlertid begrænset, da det netop for denne type forretning er besluttet at have et højere genforsikringsniveau. Dette skal ses i sammenhæng med, at garantiforsikring er mere konjunkturfølsom end Industris øvrige forretning. Resultatet af garantiforsikringen har generelt været meget tilfredsstillende og vil også efter indregning af denne skade have bidraget positivt til Trygs indtjening. Combined ratio udgjorde 92,8 (92,6) og var påvirket af et højere niveau af mellemstore skader, som især kan henføres til motor, ansvar samt brand og løsøre. Der var et noget højere afløbsniveau end samme periode i Som følge af den længere varighed og dermed højere hensættelsesniveau i Industris portefølje vil der normalt være et højere afløbsresultat end for de øvrige forretningsområder. Den danske del af Industri er påvirket af de vanskelige markedsøkonomiske forhold i Danmark. Virksomhedernes forsikringsbehov vokser kun lidt, og forhold som flere konkurser og udenlandske opkøb har bidraget til en reduktion af forretningsomfanget. Det norske marked er fortsat positivt påvirket af en pæn indenlandsk vækst. De økonomiske konjunkturer i Sverige har ikke den store påvirkning på industriporteføljen, da den fortsat er i en opbygningsfase. Hovedtal for Industri 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. Året Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Præmievækst i lokal valuta -6,0-2,1-2,3-3,0-2,0 Bruttoerstatningsprocent 78,2 111,8 73,7 87,6 74,7 Nettogenforsikringsprocent 2,5-31,3 0,7-11,0 0,7 Skadeforløb i procent 80,7 80,5 74,4 76,6 75,4 Bruttoomkostningsprocent 11,9 12,3 12,4 12,4 12,3 Combined ratio 92,6 92,8 86,8 89,0 87,7 Combined ratio ekskl. afløb 97,3 100,9 95,4 98,0 97,3 Afløb f.e.r. i procent -4,7-8,1-8,6-9,0-9,6 Storskader f.e.r. i procent 13,9 6,7 6,2 7,3 7,6 Vejrskader f.e.r. i procent 0,2-0,7 0,6 1,0 0,6 12 Delårsrapport kvartal 2013 Tryg A/S

15 Præmier Præmieindtægten udgjorde mio. DKK (1.311 mio. DKK), hvilket i lokal valuta svarer til en tilbagegang på 2,1 %. Reduktionen i præmieindtægten skyldes hovedsageligt de gennemførte tiltag for at forbedre lønsomheden i porteføljen. Reduktionen har været størst i den mæglerbetjente del af forretningen, og især på det norske marked har der været hård priskonkurrence inden for personskadeforsikring. Personskadeforsikring er vanskelig at prissætte korrekt, og det har været Trygs holdning at fastholde et lønsomt prisniveau baseret på Trygs erfaring. Dette har i en periode gjort det vanskeligt at tiltrække ny forretning, idet prisniveauet i markedet har været for lavt. I løbet af 2013 er der imidlertid set en bedring i disse forhold, og det er lykkedes Tryg at indgå aftaler med et antal store kunder. For at øge loyaliteten er der udviklet selvbetjeningsløsninger for netop personskadekunder i Norge, hvor kunderne har deres egen portal og således på en enkel måde får overblik over det samlede forsikringsprogram. Trygs kunder sætter pris på den simple tilgang til forsikring, og foruden at knytte kunden tættere til Tryg er løsningen også et aktiv ved salg til nye kunder. I den svenske del af industriforretningen lå væksten omkring 8 %, hvilket er udtryk for en fortsat kontrolleret vækst med fokus på lønsomhed. I den sammenhæng er det en styrke, at Moderna af mange mæglere vurderes som det foretrukne selskab. Erstatninger Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 111,8 (78,2), mens skadeforløbet, der inkluderer resultatet af genforsikring, udgjorde 80,5 (80,7). Det høje bruttoerstatningsniveau kan henføres til den nævnte skade inden for Garanti. Afløbsniveauet var højt for kvartalet men på niveau med foregående kvartaler. Herudover var niveauet af mellemstore skader som nævnt på et højere niveau. Omkostninger Omkostningsprocenten udgjorde 12,3 (11,9), og det højere niveau kan især henføres til reduktionen i forretningsomfanget, hvilket også underbygges af, at det nominelle omkostningsniveau er reduceret. Resultat for kvartal 2013 Resultatet for kvartal 2013 udgjorde 427 mio. DKK (529 mio. DKK). Combined ratio udgjorde 89,0 for kvartal (86,8) og kan især henføres til det højere storskadeniveau. Resultatet er alt i alt tilfredsstillende, og det lavere præmieniveau understreger Trygs fokus på lønsomhed, hvilket også kommer til udtryk gennem et forbedret underliggende erstatningsniveau samtidig med, at der vil blive gennemført aktiviteter for at tilpasse omkostningsniveauet til det lavere præmieniveau. Tryg A/S Delårsrapport kvartal

16 Sverige Sverige omfatter salg af forsikringer til privatpersoner under brandet Moderna. Salget foregår gennem egne sælgere, call-centre og internettet. Forretningsområdet udgør 8 % af koncernens samlede præmieindtægter. Resultat for 3. kvartal 2013 Resultatet for Sverige udgjorde 54 mio. DKK (48 mio. DKK). Resultatet er tilfredsstillende og kan henføres til de mange lønsomhedstiltag, som er gennemført i den svenske forretning. Nicheområderne lystbåde, Bilsport/MC og produktforsikring havde et godt resultat. For privatforretningen i øvrigt var resultatet tilfredsstillende. Combined ratio blev reduceret til 87,8 (90,8), og det er således første gang at combined ratio er under 90 for Sverige. Den lave combined ratio var sammensat af en pæn forbedring i erstatningsniveauet og et lidt højere omkostnings niveau, som imidlertid var på et meget tilfredsstillende niveau. Præmier Præmieindtægten for 3. kvartal 2013 udgjorde 442 mio. DKK (477 mio. DKK), hvilket i lokal valuta svarede til en reduktion på 4,7 %. Den negative præmieudvikling var forventet med baggrund i de strukturelle tiltag, som er gennemført i form af dels ophør af distributionsaftalen med Nordea og dels flytning af distribution Hovedtal for Sverige 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. Året Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Præmievækst i lokal valuta -1,5-4,7 0,6-3,1 0,7 Bruttoerstatningsprocent 75,3 72,6 79,6 74,9 76,6 Nettogenforsikringsprocent 1,0 0,5 0,5 0,1 0,2 Skadeforløb i procent 76,3 73,1 80,1 75,0 76,8 Bruttoomkostningsprocent 14,5 14,7 17,7 17,2 18,5 Combined ratio 90,8 87,8 97,8 92,2 95,3 Combined ratio ekskl. afløb 88,7 89,8 95,6 92,0 93,5 Afløb f.e.r. i procent 2,1-2,0 2,2 0,2 1,8 Vejrskader f.e.r. i procent 0,0 0,0 1,2 1,2 1,2 14 Delårsrapport kvartal 2013 Tryg A/S

17 fra Luleå til Malmø. Disse tiltag har bidraget væsentligt til den forbedrede lønsomhed. Arbejdet med at opbygge en effektiv distribution i Malmø fortsætter efter planerne, men den endelige opbygning forventes først at være helt på plads mod slutningen af året. Ligeledes forløber lukningen af Luleå-kontoret planmæssigt, og der er forhandlinger med en tredjepart om overtagelse af lokaler og medarbejdere. Som erstatning for den ophørte distributionsaftale med Nordea arbejdes der forsat på aftaler med nye partnere. Modernas nye fordelsprogram, Moderna Bonuskund, har medført, at der sælges flere forsikringer og flere produkter pr. kunde. I løbet af september er der lanceret en ny produktstruktur, som er opdelt i small, medium og large. Large-produktet har fået en flot placering af forbrugerorganisationen i Sverige. For at opnå synergier i distributionen er der igangsat et krydssalg mellem nicheområderne bådforsikring og Bilsport/MC om salg af privatforsikringer, hvilket er forløbet tilfredsstillende. I øvrigt har der været en positiv udvikling i salget af både, hvilket kan tilskrives en god sommer, der har øget interessen for køb af både. Erstatninger Erstatningsprocenten for 3. kvartal 2013 udgjorde 72,6 (75,3), hvilket var en forventet positiv udvikling med baggrund i de gennemførte lønsomhedstiltag. Moderna er karakteriseret ved stor effektivitet i skadebehandlingen, og % af skaderne afsluttes samme dag, som de er anmeldt. Omkostninger Omkostningsprocenten udgjorde 14,7 (14,5), hvilket særligt i betragtning af forretningsomfanget er et meget tilfredsstillende niveau. Sammenlægningen af it-systemer fra den oprindelige svenske forretning og det tilkøbte Modernas systemer er forløbet tilfredsstillende og vil forbedre effektiviteten fremover. Resultat for kvartal 2013 Resultatet for kvartal 2013 udgjorde 105 mio. DKK (48 mio. DKK). Combined ratio udgjorde 92,2 for kvartal (97,8). Forbedringen kan henføres til de nævnte lønsomhedstiltag og initiativer, som har reduceret det nominelle omkostningsniveau. Resultatet af den svenske forretning er meget tilfredsstillende, hvilket er opnået samtidig med, at der er igangsat nye kundekoncepter, som er blevet godt modtaget af det svenske marked samtidig med, at krydssalgsaktiviteter har været lovende. Tryg A/S Delårsrapport kvartal

18 Investeringsvirksomhed Trygs samlede investeringsportefølje på 43,9 mia. DKK gav i 3. kvartal 2013 et bruttoafkast på 302 mio. DKK (703 mio. DKK), hvilket svarer til et afkast på 0,7 % på gennemsnitlig investeret kapital i perioden. Efter overførsel til forsikringsteknisk rente blev nettoinvesteringsafkastet 210 mio. DKK (396 mio. DKK). Andre finansielle indtægter og udgifter var negative med 58 mio. DKK (-58 mio. DKK) i 3. kvartal 2013 inklusive en udgift på 23 mio. DKK til ansvarlig lånekapital. Det samlede investeringsresultat blev 152 mio. DKK (338 mio. DKK) i 3. kvartal. Resultatet er skabt af positive aktiemarkeder og gode takter på kreditmarkederne, så trods konflikt i Syrien, stigende renter og intensivering af usikkerhed omkring det amerikanske budget og gældsloft, har Tryg opnået et tilfredsstillende resultat på den frie porte følje på 243 mio. DKK (370 mio. DKK). Herfra skal der fratrækkes et negativt mismatch på 33 mio. DKK i 3. kvartal (26 mio. DKK). Matchporteføljen Tryg matcher de forsikringsmæssige hensættelser med aktiverne i matchporteføljen således, at ændringer i renteniveauerne påvirker Trygs resultat mindst muligt. Dette medfører generelt en samlet lavere variation i resultatet og vil i Solvency II medføre et mindre kapitalbehov til at imødegå udsving. Afkastet på matchporteføljen skal dels dække kursreguleringer på erstatningshensættelserne og dels forsikringsteknisk rente. Trygs målsætning om at mindske afvigelserne mest muligt betød i 3. kvartal 2013 et negativt mismatch på 33 mio. DKK, hvilket svarer til et udsving på cirka 0,1 % af matchporteføljens værdipapirbeholdning. I et generelt optimistisk miljø over 3. kvartal er Nordens status som sikker havn blevet klart mindre vigtig for specielt udenlandske investorer. Det dansk-tyske og det norsk-tyske rentespænd er dermed udvidet markant i kvartalet, og de nordiske obligationer har tabt terræn mod de tyske obligationer. Med en lokal swapafdækning i matchporteføljen er 1. halvårs positive mismatch på 35 mio DKK nedbragt til i alt 2 mio. DKK år-til-dato. Matchporteføljen blev reduceret med 0,5 mia. DKK i perioden og udgjorde lidt over 31,6 mia. DKK ved udgangen af 3. kvartal Reduktionen af matchporteføljen er primært sket med baggrund i en reduktion af værdien i Trygs præmiehensættelser, som typisk nedbringes i løbet af kalenderåret for at øges igen i januar. Hovedtal for Investeringsvirksomhed Afkast Afkast 3. kvt Investeringsaktiver Mio. DKK 3. kvt I alt Match Fri Obligationer, pengemarked, m.v Aktier Investeringsejendomme I alt Kursreguleringer, ændret diskonteringssats Overført til forsikringsteknisk rente Investeringsafkast i alt før andre finansielle poster Andre finansielle indtægter og udgifter, investering a) Investeringsafkast i alt Andre finansielle indtægter og udgifter, ej investering a) Investeringsafkast a) Posten omfatter rente af driftslikvider og gæld, valutakursregulering af forsikringsmæssige poster samt omkostninger ved investeringsvirksomhed. 16 Delårsrapport kvartal 2013 Tryg A/S

19 Den fri investeringsportefølje Den fri investeringsportefølje består hovedsageligt af aktier, ejendomme og obligationer og gav i 3. kvartal 2013 et samlet brutto afkast på 243 mio. DKK, svarende til 2,0 % (8,0 % p.a.) på den gennemsnitlige investerede kapital. Den fri beholdning udgjorde cirka 12,3 mia. DKK ved udgangen af 3. kvartal 2013, hvilket er en stigning 0,4 mia. DKK fra slutningen af 2. kvartal Den politiske usikkerhed i USA, både finanspolitisk men også pengepolitisk, har haft betydning for afkastet i Trygs fri portefølje i 3. kvartal. Udsættelsen af centralbankens nedtrapning af obligationsopkøb overraskede finansmarkederne, men betød også at der blev lagt låg på de ellers stigende renter. Dermed faldt bekymringen ligeledes for udviklingen i Emerging Market, og alt i alt gav det et afkast på Trygs fri obligationsportefølje på 60 mio. DKK. Aktiemarkederne blev lige ledes løftet af retorikken fra den amerikanske centralbank, og Trygs fri aktieportefølje skabte et positivt afkast på 160 mio. DKK i 3. kvartal svarende til 6,3 % (25 % p.a.). Verdensindekset gav til sammenligning et afkast på 6,4 % i 3. kvartal. Andre finansielle indtægter og udgifter Andre finansielle indtægter og udgifter var negative med i alt 58 mio. DKK i 3. kvartal Dette skyldes blandt andet en udgift til Trygs valutaafdækning af de svenske og norske filialers kapital på 12 mio. DKK samt udgifter til Trygs ansvarlige lån på 23 mio. DKK. Resultat for kvartal 2013 Trygs samlede investeringsportefølje havde et afkast på 693 mio. DKK (1.721 mio. DKK). Efter overførsel til forsikringsteknisk rente blev nettoinvesteringsafkastet 610 mio. DKK (930 mio. DKK). Obligationsbeholdningen gav som helhed et afkast på 221 mio. DKK i de første tre kvartaler af Matchporteføljen har år-til-dato et positivt mismatch på 2 mio. DKK. Den fri investeringsportefølje havde et afkast på 608 mio. DKK, mens afkast på obligationsporteføljen udgjorde 136 mio. DKK, aktierne 401 mio. DKK og ejendomsporteføljen 71 mio. DKK. Ejendomsporteføljen, der består af danske og norske investeringsejendomme, gav et afkast på 23 mio. DKK i 3. kvartal 2013, hvilket var som forventet. Hovedtal for Investeringsvirksomhed Afkast Afkast kvt Investeringsaktiver Mio. DKK kvt I alt Match Fri Obligationer, pengemarked, m.v Aktier Investeringsejendomme I alt Kursreguleringer, ændret diskonteringssats Overført til forsikringsteknisk rente Investeringsafkast i alt før andre finansielle poster Andre finansielle indtægter og udgifter, investering Investeringsafkast i alt Andre finansielle indtægter og udgifter, ej investering a) Investeringsafkast a) Posten omfatter rente af driftslikvider og gæld, valutakursregulering af forsikringsmæssige poster samt omkostninger ved investeringsvirksomhed. Tryg A/S Delårsrapport kvartal

20 Kapital Tryg opgør kapitalbehovet ud fra to forskellige kapitalregimer. Det ene er den lovmæssige kapital defineret i Lov om Finansiel Virksomhed, hvor de danske myndigheder stiller krav om aktiv kapitalstyring gennem kvartalsvis opgørelse af et individuelt solvensbehov, og Trygs opgørelse af individuelt solvensbehov er baseret på koncernens interne kapitalmodel. Det andet er det fremtidige Solvency II regime, hvor Tryg i tillæg hvert kvartal opgør den nødvendige kapital i henhold til den seneste version af standardmodellen under Solvency II. Solvency II standardmodel Kapitalkravet efter standardmodellen (SCR) var mio. DKK i 3. kvartal 2013 mod mio. DKK i 2. kvartal Den faktiske kapital (Own Funds) var mio. DKK i 3. kvartal 2013, hvilket giver en overdækning på mio. DKK eller en buffer på 53 %. Ved udgangen af 2. kvartal 2013 var kapitalen mio. DKK, svarende til en overdækning på mio. DKK eller en buffer på 48 %. Tryg har en interaktiv A- rating hos Standard & Poor s, og kapitalen vil endvidere være tilstrækkelig til at understøtte denne. Lovmæssig kapital Det individuelle solvensbehov var mio. DKK i 3. kvartal 2013 mod mio. DKK i 2. kvartal Dette skal ses i forhold til basiskapitalen, der var mio. DKK i 3. kvartal Ved udgangen af 2. kvartal 2013 var basiskapitalen mio. DKK. Dette medførte en overdækning på mio. DKK, svarende til en buffer på 81 % i 3. kvartal 2013, mod en overdækning på mio. DKK, svarende til en buffer på 67 % ved udgangen af 2. kvartal Nye regler for opgørelse af Individuel Solvens Finanstilsynet forbereder nye regler for beregningen af det individuelle solvensbehov til forventet ikrafttræden 1. januar Reglerne er på nuværende tidspunkt i høring, og Tryg deltager i denne høringsproces. Der er fortsat usikkerhed om den endelige lovtekst, men hovedsigtet er at sikre et ensartet sikkerhedsniveau, svarende til 99,5 % sikkerhed for overlevelse på et års sigt med udgangspunkt i den kommende Solvency II standardmodel. I tillæg vil der være mulighed for at anvende interne modeller, når det kan godtgøres, at dette sker med mindst samme grad af sikkerhed. Aktietilbgekøb Medio marts iværksatte Tryg et tilbagekøb af egne aktier for 800 mio. DKK, hvor der ved udgangen af 3. kvartal 2013 er tilbagekøbt aktier for et samlet beløb på 540 mio. DKK. Aktietilbagekøbet afsluttes ultimo Kapital Mio. DKK Individuel Solvens Solvency II Kapitalkrav Buffer 18 Delårsrapport kvartal 2013 Tryg A/S

Yderligere information 38

Yderligere information 38 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 1. kvartal 2012 1 Resultatoversigt 2 Trygs samlede resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10

Læs mere

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 20 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen Hoved-og nøgletal

Læs mere

Yderligere information 40

Yderligere information 40 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2007 Side 1 af 24 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 God lønsomhed kombineret med god antalsudvikling giver solid forsikringsteknisk fremgang Forventningerne til årets resultat

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

2. kvartals- og halvårsrapport 2013 Side

2. kvartals- og halvårsrapport 2013 Side 2. kvartals- og halvårsrapport 2013 Indhold 2. kvartals- og halvårsrapport 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Resultat 3 Privat 8 Erhverv 10 Industri 12 Sverige 14 Investeringsvirksomhed

Læs mere

2. kvartals- og halvårsrapport 2014

2. kvartals- og halvårsrapport 2014 2. kvartals- og halvårsrapport 2014 Indhold 2. kvartals- og halvårsrapport 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010. v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard

Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010. v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010 v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard Agenda Aktieprofil Krisen og værdiskabelse i Skade Solvency II Udsigter for 2010 2 Aktieprofil

Læs mere

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3%

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3% Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Resultat for 1. kvartal 2013 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport. 38. regnskabsår

Halvårsrapport. 38. regnskabsår 20 Halvårsrapport. 38. regnskabsår 14 1 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2014 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 9 Resultatopgørelse 10 Anden totalindkomst

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2004 25. august 2004 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår kort fortalt Tydeligt forbedrede resultater Ord. resultat 756 mio. DKK. (+302 mio. DKK) Teknisk resultat 688 mio. DKK (+600

Læs mere

Yderligere information 30

Yderligere information 30 Delårsrapport 4. kvartal 2010 Indhold Delårsrapport 4. kvartal 2010 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 4. kvartal 2010 1 Hoved- og nøgletal 2 Koncernens samlede resultat 3 Privat Norden 5 Erhverv

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

REGNSKABSBEKENDTGØRELSEN 2016 SKADEFORSIKRING. Niels Olesen December 2015

REGNSKABSBEKENDTGØRELSEN 2016 SKADEFORSIKRING. Niels Olesen December 2015 REGNSKABSBEKENDTGØRELSEN 2016 SKADEFORSIKRING Niels Olesen December 2015 1 1 AGENDA Hvorfor ny regnskabsbekendtgørelse Hovedregel/undtagelse Balancen Indregning Hensættelserne Rentekurver Eksempler Sammenligning

Læs mere

Marts 2011. Topdanmarks 2010 resultat

Marts 2011. Topdanmarks 2010 resultat Marts 2011 Topdanmarks 2010 resultat 1 Highlights Q4 2010 Resultat efter skat på 488 mio. kr. (Q4 2009: 337 mio. kr.) CR på 89,2 (Q4 2009: 91,1) Eksklusive afløbsgevinster lå CR på 93,2 (Q4 2009: 94,3)

Læs mere

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO 1 OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO Fakta om TrygVesta 2 Ejerstruktur Danske Institutionelle 20% Udenlandske institutionelle 6% M indre aktionærer 14 % Antal udestående aktier

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 TrygVesta Delårsrapport 4. kvartal 2009 Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Højdepunkter... 3 Hovedtal... 4 Koncernens samlede resultat i Norden... 5 Privat & Erhverv Danmark...

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt.

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Halvårsrapport 2009 Side 2 af 40 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 48 Revisionspåtegning 49 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Den primære forsikringsdrift i Codan-koncernen har i 1. kvartal 2001 haft en positiv udvikling.

Den primære forsikringsdrift i Codan-koncernen har i 1. kvartal 2001 haft en positiv udvikling. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2001 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

08.01.05 / januarstorm I Danmark

08.01.05 / januarstorm I Danmark årsrapport 2005 08.01.05 / januarstorm I Danmark 14.09.05 / jordskred I bergen I norge 14.11.05 / storbrand på amager I Danmark InDholdsfortegnelse Ledelsens beretning 11 Tættere på kunderne 11 Året

Læs mere

Yderligere information 44

Yderligere information 44 2. kvartals- og halvårsrapport 2012 Indhold 2. kvartals- og halvårsrapport 2012 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 8 Erhverv 10 Industri 12 Sverige og Finland

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2012 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter etc. - er steget

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 1 3. april 2008 Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 Dagsorden 2 3. april 2008 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapport 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsens påtegning 41 Revisionspåtegning 42 Regnskab for Tryg Forsikring koncern

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Hovedpunkter i Q1 - Q3 2004 2 Resultat på 553 mio. kr. efter skat og efter overførsel af 19 mio. kr. til udjævningshensættelser Q1 - Q3 2003: 742 mio. kr. efter skat og

Læs mere

Topdanmark. januar - september november 2001

Topdanmark. januar - september november 2001 Topdanmark januar - september 2001 29. november 2001 Financial highlights Overskud på 131 mio. kr. efter henlæggelse af 50 mio. kr. til udjævningshensættelser (Q1 - Q3 2000: 559 mio kr. efter forbrug af

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 1 Alm. Brands strategiske agenda Skadeforsikringskoncern understøttet af livsforsikring, pension og bankaktiviteter Fokus på lav risiko og lønsomhed Fokus på privatkundesegmentet

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Topdanmarks resultat 2007

Topdanmarks resultat 2007 Topdanmarks resultat 2007 Highlights 2007: Resultatet efter skat blev på 1.271 mio. kr. mod 1.692 mio. kr. i 2006 Resultatet var 71-171 mio. kr. bedre end forventet i den seneste prognose Egenkapitalforrentning

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg. InvestorDagen 2014 Værdiskabelse for kunder og aktionærer Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2011 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008 1 Pressemøde 19. august 20 Resultat for 1. halvår 20 Forbehold 2 Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse samt ledelsens antagelser og de oplysninger, som i øjeblikket er til

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Side 1 af 27 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Resultatforbedring i 2. kvartal 2007 medfører stærkt halvårsresultat og en opjustering på 15 % af årets forventede resultat før skat.

Læs mere

TOPDANMARK Q1 2015 RESULTAT

TOPDANMARK Q1 2015 RESULTAT TOPDANMARK Q1 2015 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS Q1 2015 Resultat på 310 mio. kr. mod 418 mio. kr. i Q1 2014 Resultat pr. aktie blev 3,0 kr. mod 3,8 kr. i Q1 2014 CR blev 90,7 mod 89,5 i Q1 2014 Underliggende

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 214 Den 8. maj 214 Selskabsmeddelelse nr. 5-14 Eksekvering af igangsatte initiativer forløber planmæssigt. Omsætning og resultat som forventet i 1. kvartal 214 og uændrede

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere