Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten"

Transkript

1 NR. 7 OKTOBER 2011 Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten Der er store forskelle mellem den boligskat de enkelte boligejere i Danmark betaler, og nogle betaler ganske meget, trods skattestoppet. Ejendomsværdiskatten er den samme for alle, men grundskylden kan variere meget, både fordi satserne fastsættes kommunalt og fordi beregningsgrundlaget, grundværdierne, varierer en del. I den dyreste kommune betaler en husejer næsten to procent pr. år i boligskat, mens man i den billigste kun betaler godt én procent. Skattestoppet gælder kun ejendomsværdiskatten og ikke grundskylden. Det har stor betydning for boligejere i kommuner med høje grundskyldssatser, og for ejere af ejendomme, hvor grundværdien udgør en stor del af ejendomsværdien. For mange husejere, især omkring København, er grundskylden nu væsentlig større end ejendomsværdiskatten, og der er således kun tale om et "halvt skattestop", som kommer en del af boligejerne til gavn, mens andre betaler en ret høj boligskat, med udsigt til stigninger i de kommende år. "På et tidspunkt bliver regeringen nødt til at se på boligbeskatningen, så den i højere grad følger ejendomsværdierne og bliver mindre skævt fordelt," siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen. Ved en kommende reform kan problemerne kun afhjælpes, hvis man ser boligskatten som en helhed. "Man kan ikke se isoleret på ejendomsværdiskatten og skattestoppets fastfrysning af den. Man må også inddrage grundskylden, som for mange boligejere betyder mere, og som er meget ujævnt fordelt geografisk og på boligtyper," siger Karsten Beltoft.

2 2 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 7 OKTOBER 2011 For et gennemsnitligt hus i Helsingør Kommune udgør grundværdien 40,95 pct. af den samlede ejendomsværdi. Med en grundskyld på 3 pct. kommer grundskylden til at udgøre 1,23 pct. af ejendomsværdien. Hertil skal så lægges en ejendomsværdiskat på effektivt 0,74 pct. af ejendomsværdien. 1 Samlet set skal den gennemsnitlige husejer i Helsingør således betale 1,97 pct. af ejendomsværdien i skat hvert år, hvoraf hovedparten altså er grundskyld. "Denne sats skal ses i forhold til det lave renteniveau. Udgiften til boligskatter kan blive betragtelig, også sammenlignet med renteudgifter på realkreditlånene. Hertil kommer at renteudgifterne bliver nedbragt over tid, mens boligskatterne stiger fordi de beregnes på grundlag af ejendomspriser, der erfaringsmæssigt altid stiger over tid," siger Karsten Beltoft. Med til betragtningen hører også, at ejendomspriserne typisk er væsentlig lavere, når man kommer væk fra de større byer. Bor man nær København eller en anden større by, rammes man altså både af høje grundskyldssatser og af, at de beregnes på grundlag af grundværdier der er høje, både absolut og i forhold til den samlede ejendomsværdi. I Frederiksberg Kommune betaler en husejer således i gennemsnit kr. om året i boligskat, mens en boligejer i Morsø Kommune slipper med kr. I bilaget er vist tal for samtlige 99 kommuner samt for hele landet. 1 Effektiv sats, hvor der tages højde for ejendomsprisernes stigning siden Der tages ikke højde for knækket i skalaen for ejendomme der var vurderet til mere end kr. i 2001

3 3 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 7 OKTOBER 2011 De ti dyreste kommuner for husejere, målt på sammensat boligskatteprocent Grundskyld, pct. Grundværdi i pct. af ejendomsværdi Grundskyld i pct. af ejendomsværdi Sammensat skatteprocent HELSINGØR 3,00 40,95 1,23 1,97 BALLERUP 2,89 40,80 1,18 1,92 KØBENHAVN 3,40 33,73 1,15 1,89 ALBERTSLUND 3,39 33,50 1,14 1,88 RØDOVRE 3,08 36,87 1,14 1,88 RUDERSDAL 2,14 51,66 1,11 1,85 SOLRØD 2,22 48,82 1,09 1,83 HØRSHOLM 2,21 48,02 1,06 1,80 DRAGØR 2,57 40,96 1,05 1,79 FREDERIKSSUND 3,25 32,30 1,05 1,79 De ti billigste kommuner for husejere, mål på sammensat boligskatteprocent Grundskyld, pct. Grundværdi i pct. af ejendomsværdi Grundskyld i pct. af ejendomsværdi Sammensat skatteprocent THISTED 2,38 18,63 0,44 1,18 HOLSTEBRO 2,41 18,20 0,44 1,18 MIDDELFART 2,13 19,77 0,42 1,16 TØNDER 2,12 18,12 0,38 1,12 VEJEN 2,04 18,79 0,38 1,12 AABENRAA 1,89 19,88 0,38 1,12 SKIVE 2,07 17,99 0,37 1,11 HEDENSTED 1,80 20,41 0,37 1,11 VESTHIMMERLANDS 2,28 15,80 0,36 1,10 BILLUND 2,05 17,14 0,35 1,09 Bilag 1 Boligskatter i landets kommuner kan ses sidst i nyhedsbrevet.

4 4 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 7 OKTOBER 2011 Landkommuner bugner af til salg-skilte Til salg-skiltene står skulder ved skulder i flere landkommuner og de står i gennemsnit meget tættere på hinanden, end de gør i de store bykommuner. Det viser en ny analyse, som Realkreditforeningen har foretaget. I flere landkommuner er mere end tre gange så mange af husene til salg som i forstæderne til København. Lolland topper med til salgskilte. Figur 1 viser antallet af udbudte boliger i procent af samtlige boliger i området. Figuren viser, at boligmarkedet er to-delt fra finanskrisens begyndelse i 2008 og frem, da hovedstaden fik gang i hussalget og udbuddet af boliger faldt, hvorimod det steg i resten af landet. Figur 1 Antal procent i udbud 4 4 Antal udbudte boliger i procent af boliger i området Finanskrise begynder kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Krisen er størst på Sjælland, som har det højeste udbud af boliger i 2011, omkring 3,5 pct. af boligbestanden, det tilsvarende tal for hovedstaden er under 2,5 pct. I de seneste par år har det været mere attraktivt at købe hus i hovedstaden, hvilket har skubbet balancen mellem udbuddet i hovedstaden og resten af Sjælland. Hele landet Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hvis man på kommuneniveau undersøger, hvor stort udbuddet er af boliger til salg i forhold til, hvor mange boliger der er i kommunen kan man se, at der er store forskelle fra

5 5 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 7 OKTOBER 2011 kommune til kommune. Tabel 1 viser Top-10 af kommuner med laveste udbud i forhold til antallet af boliger i kommunen samt de ti kommuner med det højeste udbud. I tabellen kan man se, at Top-10 over kommuner med laveste udbud er ni ud af de ti øverste kommuner fra hovedstaden eller omegnskommunerne. Kun Århus har sneget sig ind på en tiende plads. I bunden derimod finder man kommunerne Lolland og Guldborgssund. Mange andre kommuner i bunden er fra Region Sjælland, som har oplevet tilbagegang siden priserne toppede i 2006/2007. Tabel 1:Top 10 top/bund over udbudte boliger i procent af boligbestanden i kommunen De 10 kommuner med laveste udbud (i pct.) De 10 kommuner med højeste udbud (i pct.) 1.Tårnby Kommune (1,5) 89. Langeland Kommune (3,8) 2. Herlev Kommune (1,6) 90. Assens Kommune (3,8) 3. Albertslund Kommune (1,6) 91. Vordingborg Kommune (3,8) 4. Lyngby-Taarbæk Kommune (1,6) 92. Kalundborg Kommune (4,0) 5. Frederiksberg Kommune (1,6) 93. Sorø Kommune (4,0) 6. Rødovre Kommune (1,7) 94. Læsø Kommune (4,1) 7. Vallensbæk Kommune (1,7) 95. Jammerbugt Kommune (4,2) 8. Københavns Kommune (1,7) 96. Struer Kommune (4,3) 9. Glostrup Kommune (1,8) 97. Guldborgsund Kommune (4,8) 10. Århus Kommune (2,0) 98. Lolland Kommune (4,8) Anm.: Boligbestanden er fra primo 2011 fra Danmarks Statistik og udbudte boliger er fra udgangen af 2. kvartal 2011 fra Boligmarkedsstatistikken Forskellen på top og bund er markant, da Tårnby kun har 1,5 pct. udbud af boligbeholdningen og Lollands kommune har mere end 3 gange så mange til salg, nemlig 4,8 pct. af boligbestanden. Bilag 2 Kommuner inddelt efter laveste udbud af huse i forhold til antallet af huse i kommunen, kan ses sidst i nyhedsbrevet.

6 6 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 7 OKTOBER 2011 Beltoft: Boligkrisen kradser mest udenfor hovedstaden. Der venter den nye minister for by, boliger og landdistrikter en stor og svær opgave. "Et tegn på om der er gang i aktiviteten i et lokalområde er, hvor mange huse der er til salg i forhold til, hvor mange huse der er i området. Analysen viser, at hovedstaden og omegnskommunerne generelt har betydeligt færre boliger til salg end landdistrikter - såsom Lolland og det øvrige Sjælland," siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen. "Fra 2008 til 2010 har hovedstaden oplevet stigende boligpriser, og lidt højere aktivitetsniveau, der kan have smittet af på, hvor mange boliger der fortsat er til salg. Jo længere man kommer væk fra store byer og ikke mindst hovedstaden, desto flere til-salg skilte kan du finde i gadebilledet også relativt målt i forhold til boligbestanden," siger Karsten Beltoft. "I dag er det sværere at komme af med huset, hvis man bor langt væk fra større byer. Det er en naturlig udvikling og international tendens, at mange flytter til de store byer og væk fra landdistrikterne for at læse, få et job og generelt benytte de muligheder, som bykoncentrationer kan tilbyde," konkludere Karsten Beltoft. Hovedstadsområdet bedst igennem krisen Ofte ser man analyser af, at salget er steget eller faldet i geografiske områder, men det er svært at sammenligne på tværs, da det skal sammenlignes med, hvor mange boliger der er i lokalområdet. Analysen matcher antal salg med boligbestanden i lokalområdet. Figur 1 viser udviklingen i antal solgte huse i forhold til, hvor mange huse der er i et område. Siden finanskrisen kan man se, at udviklingen for hovedstaden og resten af Danmark er forløbet meget forskelligt. Før finanskrisen i 2008 ses det, at alle regioner følger hinanden pænt, med hensyn til hvor meget der bliver solgt i forhold til

7 7 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 7 OKTOBER 2011 boligbeholdningen. Efter finanskrisen har hovedstaden en helt anden udvikling end resten af Danmark, da hovedstaden ligger ca. 0,2 procent-point højere end de andre regioner. Figur 1 Boligsalg i procent af boligbeholdningen 1,2 Relativt flest solgte boliger i hovedstadsområdet Finanskrise begynder 1,0 0,8 Hele landet 0,6 0,4 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland 0,2 0,0 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Kilde: Boligmarkedsstatistikken og Danmarks Statistik. Hovedstaden sælger således 0,2 procent-point mere pr. kvartal, hvilket kan lyde af lidt, men der er tale om betydelige forskelle, hver gang man sælger 2 huse i de andre regioner i forhold til boligbeholdningen sælger man i hovedstaden 3 huse i forhold til boligbeholdningen.

8 8 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 7 OKTOBER 2011 Beltoft: Efter finanskrisen er hovedstaden kommet hurtigere til hægterne end resten af Danmark. "Finanskrisen har ændret mange ting. Før finanskrisen solgte de forskellige regioner tilnærmelsesvis samme andel af deres boligbeholdning, men dette billede er ændret markant efter finanskrisen i 2008, hvor hovedstaden hvert kvartal sælger ca. 0,6 pct. af boligbeholdningen, og andre regioner kun sælger 0,4 pct. af boligbeholdningen," siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen. "Boligmarkedet i København har tilpasset sig de nye markedsvilkår markant hurtigere end i de øvrige landsdele. Hovedstadsområdet har oplevet de største prisfald, og vi oplever nu, at priserne i hovedstaden er mere attraktive i forhold til priserne uden for hovedstaden. Krisen stikker knapt så dybt i hovedstadsområdet som i resten af landet," siger Karsten Beltoft. Unge og ældre ser forskelligt på boligfinansiering Unge og ældres holdninger er generelt forskellige på mange områder, men hvordan ser det egentlig ud, når vi taler fast ejendom og finansieringen heraf? Realkreditforeningen har fået foretaget en undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af de danske boligejere. Voxmeter har foretaget undersøgelsen, der omfatter ca. 600 danskere, der ejer egen bolig. Realkreditforeningens undersøgelse viser, at der mellem de forskellige aldersgrupper er tale om ret markante forskelle i holdningerne til fast ejendom og finansieringen heraf. Boligen som pensionsopsparing Når man er i 40'erne, topper boligen som pensionsopsparingsobjekt i hvert fald mentalt. Blandt boligejerne i denne aldersgruppe anser hele fire ud af fem - helt eller delvist deres hus eller ejerlejlighed for at være en del af deres opsparing til alderdommen. Både blandt yngre og ældre boligejere er dette synspunkt mindre dominerende.

9 9 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 7 OKTOBER 2011 Boligejere i 30'erne, 50'erne og 60'erne ligger lidt lavere men dog stadig over gennemsnittet på syv ud af ti. Markant under ligger boligejerne i 70'erne og derover, hvor kun fire ud af ti er helt eller delvist enige i, at boligen er en del af deres pensionsopsparing. Gældfri på pension Jo yngre man er som boligejer, jo stærkere er troen på - eller forventningen om - at realkreditlånene er betalt ud, når man går på pension. Blandt de årige tilkendegiver ikke mindre end syv ud af ti, at de planlægger at have afviklet gælden i deres bolig, når de stopper med at arbejde. Jo ældre boligejere der er tale om, jo færre tilslutter sig dette synspunkt. Blandt boligejere i 30'erne og 40'erne er det kun godt halvdelen, der er enige heri. Blandt de årige er det hver tredje, og kun hver femte af de årige har en sådan plan. Hver tiende boligejer i 60'erne angiver, at de allerede er på pension, og at huset er betalt ud, mens hver fjerde i 70'erne og derover befinder sig i denne situation. Det kan dog næppe betegnes som nogen større overraskelse. Variabel rente Lån med variabel rente har vundet kraftigt frem i den senere tid. Tendensen er klar: jo yngre boligejere, der er tale om, jo flere har lån i boligen med variabel rente. I de yngste aldersgrupper er det næsten halvdelen af boligejerne, der har flexlån og lignende. I de ældste aldersgrupper er det kun mellem hver fjerde og hver syvende boligejer. Talmæssigt ligger de årige helt oppe på knapt hver anden - andelen er herefter jævnt faldende, indtil vi når respondenterne i 70'erne og derover, hvoraf kun én ud af syv oplyser, at de har lån med variabel rente.

10 10 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 7 OKTOBER 2011 Udgiver: Realkreditforeningen Redaktion: Martin Kjeldsen-Kragh Flemming Dengsø Nielsen Tina Oreskov Ansvarshavende redaktør: Karsten Beltoft tlf

11 Bilag 1 Boligskatter i landets kommuner Grundskyld Grundværdi ift. ejendomsværdi Pct. Samlet skattesats Grundskyld ift. ejendomsværdi Ejendomsvurdering gennemsnitligt hus 1000 kr. Årlig boligskat, gennemsnitligt hus HELSINGØR 3,00 40,95 1,23 1, BALLERUP 2,89 40,80 1,18 1, KØBENHAVN 3,40 33,73 1,15 1, ALBERTSLUND 3,39 33,50 1,14 1, RØDOVRE 3,08 36,87 1,14 1, RUDERSDAL 2,14 51,66 1,11 1, SOLRØD 2,22 48,82 1,09 1, HØRSHOLM 2,21 48,02 1,06 1, DRAGØR 2,57 40,96 1,05 1, FREDERIKSSUND 3,25 32,30 1,05 1, FREDERIKSBERG 2,70 38,58 1,04 1, FURESØ 2,45 41,34 1,01 1, HALSNÆS 3,40 28,26 0,96 1, HVIDOVRE 3,20 29,37 0,94 1, FREDENSBORG 2,47 37,80 0,93 1, GRIBSKOV 2,93 31,49 0,92 1, VORDINGBORG 3,23 27,80 0,90 1, ROSKILDE 2,45 36,53 0,89 1, LYNGBY-TAARBÆK 2,10 41,86 0,88 1, ODSHERRED 3,40 25,25 0,86 1, EGEDAL 2,40 35,54 0,85 1, ALLERØD 2,28 37,15 0,85 1, GLADSAXE 2,30 36,56 0,84 1, LEJRE 2,82 29,08 0,82 1, ÅRHUS 2,46 32,38 0,80 1, VALLENSBÆK 2,44 32,59 0,79 1, TÅRNBY 2,40 32,73 0,79 1, ISHØJ 2,50 31,36 0,78 1, GULDBORGSUND 3,20 24,43 0,78 1, GREVE 1,81 41,80 0,75 1, LÆSØ 3,40 22,12 0,75 1, LOLLAND 3,31 22,54 0,75 1, FANØ 3,40 21,88 0,74 1, VARDE 3,16 23,30 0,74 1, HELE LANDET 2,57 28,61 0,74 1,

12 KALUNDBORG 3,04 24,13 0,73 1, GENTOFTE 1,60 45,63 0,73 1, ODDER 3,03 23,77 0,72 1, SILKEBORG 2,83 25,43 0,72 1, HILLERØD 2,07 34,19 0,71 1, HERLEV 2,43 28,91 0,70 1, STEVNS 2,15 32,61 0,70 1, KØGE 2,10 33,29 0,70 1, SYDDJURS 3,40 20,45 0,70 1, HØJE-TAASTRUP 2,50 27,80 0,69 1, VEJLE 2,78 25,01 0,69 1, GLOSTRUP 2,50 27,46 0,69 1, BORNHOLM 3,34 19,97 0,67 1, AALBORG 2,70 24,34 0,66 1, SVENDBORG 2,33 27,83 0,65 1, KERTEMINDE 2,91 22,23 0,65 1, FREDERIKSHAVN 2,99 21,51 0,64 1, FAXE 2,61 24,54 0,64 1, NÆSTVED 2,50 25,48 0,64 1, FREDERICIA 2,60 24,46 0,64 1, SLAGELSE 2,59 24,24 0,63 1, SORØ 2,57 24,21 0,62 1, FAVRSKOV 2,43 25,59 0,62 1, HOLBÆK 2,37 26,25 0,62 1, NYBORG 2,78 22,29 0,62 1, ESBJERG 2,53 24,42 0,62 1, RINGSTED 2,47 24,31 0,60 1, KOLDING 2,50 24,03 0,60 1, BRØNDBY 2,10 28,44 0,60 1, SKANDERBORG 2,47 24,09 0,59 1, HJØRRING 2,97 20,00 0,59 1, HORSENS 2,26 25,91 0,58 1, NORDFYNS 3,20 18,26 0,58 1, RINGKØBING- SKJERN 2,96 19,47 0,58 1, RANDERS 2,79 20,02 0,56 1, ÆRØ 3,00 18,50 0,56 1, BRØNDERSLEV 3,12 17,73 0,55 1, ODENSE 2,17 24,76 0,54 1, NORDDJURS 3,32 15,79 0,52 1, VIBORG 2,46 21,25 0,52 1, JAMMERBUGT 3,19 15,87 0,51 1, HERNING 2,05 24,36 0,50 1,

13 SØNDERBORG 2,16 22,82 0,49 1, REBILD 2,61 18,60 0,49 1, LEMVIG 2,80 17,19 0,48 1, MARIAGERFJORD 2,60 18,40 0,48 1, SAMSØ 3,08 15,54 0,48 1, FAABORG-MIDTFYN 2,19 21,72 0,47 1, ASSENS 2,21 21,37 0,47 1, IKAST-BRANDE 2,04 23,21 0,47 1, LANGELAND 2,46 18,82 0,46 1, HADERSLEV 2,44 18,80 0,46 1, STRUER 2,13 21,31 0,45 1, MORSØ 2,47 17,98 0,44 1, THISTED 2,38 18,63 0,44 1, HOLSTEBRO 2,41 18,20 0,44 1, MIDDELFART 2,13 19,77 0,42 1, TØNDER 2,12 18,12 0,38 1, VEJEN 2,04 18,79 0,38 1, AABENRAA 1,89 19,88 0,38 1, SKIVE 2,07 17,99 0,37 1, HEDENSTED 1,80 20,41 0,37 1, VESTHIMMERLANDS 2,28 15,80 0,36 1, BILLUND 2,05 17,14 0,35 1,

14 Bilag 2 Kommuner inddelt efter laveste udbud af huse i forhold til antallet af huse i kommunen Placering Kommune Udbud i promille 1 Tårnby Kommune 15 2 Herlev Kommune 16 3 Albertslund Kommune 16 4 Lyngby-Taarbæk Kommune 16 5 Frederiksberg Kommune 16 6 Rødovre Kommune 17 7 Vallensbæk Kommune 17 8 Københavns Kommune 17 9 Glostrup Kommune Århus Kommune Allerød Kommune Gladsaxe Kommune Furesø Kommune Ballerup Kommune Esbjerg Kommune Brøndby Kommune Hvidovre Kommune Greve Kommune Halsnæs Kommune Høje-Taastrup Kommune Aalborg Kommune Roskilde Kommune Køge Kommune Egedal Kommune Favrskov Kommune Herning Kommune Ikast-Brande Kommune Hillerød Kommune Odense Kommune Sønderborg Kommune Aabenraa Kommune Ishøj Kommune Fredensborg Kommune Frederikssund Kommune Fredericia Kommune Tønder Kommune Rebild Kommune Viborg Kommune Varde Kommune 27

15 40 Skive Kommune Gentofte Kommune Samsø Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Helsingør Kommune Næstved Kommune Kerteminde Kommune Horsens Kommune Kolding Kommune Nyborg Kommune Billund Kommune Rudersdal Kommune Silkeborg Kommune Brønderslev Kommune Skanderborg Kommune Holstebro Kommune Nordfyns Kommune Hørsholm Kommune Gribskov Kommune Lemvig Kommune Lejre Kommune Solrød Kommune Thisted Kommune Fanø Kommune Odder Kommune Stevns Kommune Ærø Kommune Faxe Kommune Morsø Kommune Mariagerfjord Kommune Hjørring Kommune Ringsted Kommune Syddjurs Kommune Vejen Kommune Slagelse Kommune Vesthimmerlands Kommune Holbæk Kommune Norddjurs Kommune Odsherred Kommune Vejle Kommune Haderslev Kommune Randers Kommune Frederikshavn Kommune Hedensted Kommune Middelfart Kommune Dragør Kommune 36

16 86 Svendborg Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Bornholm Kommune Langeland Kommune Assens Kommune Vordingborg Kommune Kalundborg Kommune Sorø Kommune Læsø Kommune Jammerbugt Kommune Struer Kommune Guldborgsund Kommune Lolland Kommune 48

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner NR. FEBRUAR Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner I endte. ejerboliger på tvangsauktion mod.9 sidste år. Der er tale om et marginalt fald på, pct. Men de tre kommuner, der i havde flest tvangsauktioner,

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Prisstigninger på huse over hele landet

Prisstigninger på huse over hele landet P R E S S E M E D D E L E L S E Prisstigninger på huse over hele landet For første gang siden begyndelsen af 2007 oplever alle landsdele fremgang i huspriserne i forhold til året før. Hovedstaden spurter

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år 23. juli 2012 Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år Politisk set er der givet håndslag på, at ejendomsværdiskatten fastholdes i forhold til gældende lovgivning

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Overblik over det delte boligmarked

Overblik over det delte boligmarked NR. 4 APRIL 2015 Overblik over det delte boligmarked Boligmarkedet i Danmark ser stadig mere opdelt ud. Den lidt mere positive økonomiske udvikling og den meget lave rente, ses nu meget tydeligt på boligmarkedet

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret NOTAT 17. februar 2016 Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret J.nr. 15/13621 DOS/nfr Med beskæftigelsesreformen er der indført jobsamtaler med deltagelse af a-kassen, hvor

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Biltilgængelighed for familierne i Danmark

Biltilgængelighed for familierne i Danmark Biltilgængelighed for familierne i Danmark Der er en stigende andel af husstandene i Danmark, som har bil til rådighed. Andelen er steget fra 58,8 pct. i 2007 til 60,3 pct. i 2015. Andelen af husstandene

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Landsudligning Hovedstadsudligning Statstilskud (ordinært) Statstilskud (betinget) Korrektion overudligning Tilskud til kommuner med højt strukturelt

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer I denne analyse er der set på en række forskellige indikatorer for borgerne i de danske kommuner. Placeres kommunerne i forhold

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2.1 - Bilag: Borgmesterbrev - Procedure for fordeling af flygtninge i 2015 DokumentID: 4076745 Til borgmesteren Procedure for fordeling af flygtninge i

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0130333 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 199 af 28. januar 2016

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for de kommunale segregerede tilbuds planlagte

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Antal undersøgte kvinder efter 1. invitation (tæller)

Antal undersøgte kvinder efter 1. invitation (tæller) 1 DKLS Indikator 2A Patobank udtrækket er dannet den 12.01.2012 for 24 mdr. siden og 12 mdr. frem Tabel 12A. Andelen af kvinder, der får taget celleprøve fra livmoderhalsen inden for 90 dage efter første

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 21 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 469 1. juni 2009 Dato: 27. maj 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge BEK nr 403 af 21/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2403 Senere

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere