Informationsblad om temaer og nyheder indenfor gasser og gassystemer. 2. Fokus på driftsøkonomi for de medicinske gassystemer til fremtidens sygehuse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsblad om temaer og nyheder indenfor gasser og gassystemer. 2. Fokus på driftsøkonomi for de medicinske gassystemer til fremtidens sygehuse"

Transkript

1 GASTEK INFO 15 Informationsblad om temaer og nyheder indenfor gasser og gassystemer. Tema i denne udgave af Gastek Info er: 1. Forord til Gastek info 2. Fokus på driftsøkonomi for de medicinske gassystemer til fremtidens sygehuse 3. Sikring af forsyningsanlæg for gasser - Både hovedforsyning og reserveforsyning 4. Opbygning af rørsystem med Medispær 5. Krav til kobberrør 6. Sikring af kliniske afdelinger med medicinske gasser - Tryk, overvågning og nødforsyning 7. Nødafspærringsventiler i kliniske afdelinger og serviceventiler over loft 8. Udtagsposter for medicinske trykgasser med servicespær Gastek Info - Nr Side 1

2 1. Forord til Gastek info - Hvorfor opbygger vi ikke innovative gassystemer i Danmark? Det er en kendt sag, at flere medicinske gasser i 2008 blev opgraderet til lægemiddelsgasser, hvilket resulterede i mere kontrol og større krav til håndteringen af gasserne. Herudover har danske politikere besluttet, at der skal opbygges store regionale super sygehuse, som skal være med til at forbedre behandlingsmetoder og give mindre driftsomkostninger samt større sikkerhed for patienter og personale. Vedrørende installationer for de medicinske/lægemiddels gasser blev Danmark i 1998 harmoniseret med EU på området og har siden fulgt de engelsksprogede standarder, som bl.a. er behandlet i DS/EN ISO , DS/EN mv. Siden har danske politikere og senest Regionsformand Bent Hansen i et indlæg til Danske Erhverv efterlyst innovative løsninger, som kan være med til at forbedre driftssikkerheden og samtidig være besparende på driftsbudgettet for hospitalerne. Der søges innovative løsninger men initiativerne mangler fra beslutningstagerne angående gassystemer for medicinske gasser På nogle områder kunne det se ud som om, at man indenfor medicinske gasinstallationer har retning mod det modsatte. Følger man blot gældende EU-regler eller seneste FSD rekommandation for medicinske gasser version , fås måske en lovlig installation. Derimod fås også en installation, der på nogle områder er utidssvarende med manglende fleksibilitet og en teknisk løsning, der stiller det enkelte hospital, dets personale og patienter dårligere efterfølgende i forhold til, hvad der faktisk er teknisk muligt i dag. Der mangler kort sagt beskrivelser af løsningsmodeller, der er innovative og udnytter nogle af de fordele og tekniske løsninger, som findes i dag. EU-reglerne har selvfølgelig allerede en del år bag sig og er skrevet på baggrund af de muligheder, som fandtes dengang, men det er ærgerligt, at nyere publiceringer ikke indeholder seneste og bedste løsningsmuligheder. K.V. Gasteknik mener derfor, at vi i stedet mangler nogle initiativer og retningslinjer, der giver hospitalerne de bedste forudsætninger rent gasteknisk. Dette gøres bl.a. ved, at fokus ændres fra lave anlægsomkostninger til et fokus på optimal driftsøkonomi specielt Gastek Info - Nr Side 2

3 set i lyset af, at driftsomkostningerne er alt for høje i dag i forhold til anlægsomkostningen. Herved opnås de bedste resultater. K.V. Gasteknik har derfor opfordret både Sundhedsstyrelsen og Regionerne til at få nedsat et hurtigt arbejdende udvalg bestående af specialister, som kan sikre, at der på alle de nye danske superhospitaler andre ombygninger på eksisterende sygehuse bliver opbygget gassystemer, der indeholder de sidst nye innovative produkter og systemer, der giver hospitalerne større sikkerhed for patienter og personale samt betragteligt mindre driftsomkostninger. K.V. Gasteknik har i det følgende beskrevet, hvilke områder i systemet, der skal gøres noget ved for at opnå netop ønskede fordele. Vi håber selvfølgelig på at beslutningstagere på området i Danmark derfor vil tage det nødvendige initiativ. 2. Fokus på driftsøkonomi for de medicinske gassystemer til fremtidens sygehuse. Anlægsomkostningerne for nye danske sygehusbyggerier er ofte i fokus når disse projekteres, men ser man på hvad det efterfølgende koster at drive sygehuset årligt, burde man i højere grad fokusere herpå. De årlige driftsomkostninger viser sig nemlig at være på niveau med, hvad det koster at anlægge et helt nyt sygehus. Det betyder, at der kan være store besparelser at hente, hvis der fokuseres på at anlægge løsninger med lave driftsomkostninger. Fokus på lave driftsomkostninger for medicinske gasinstallationer giver bedre økonomi end fokus på anlægsprisen. I K.V. Gasteknik har vi derfor sat fokus på at udvikle en række produkter og løsningsmodeller for gassystemerne til medicinske- og lægemiddels gasser. Løsningsmodellerne betyder bl.a. at sygehusene: Skal opbevare og håndtere færre højtryksflasker. Nemt og uden langvarig planlægning kan ændre, servicere og udbygge deres gassystemer hvilket frigiver ressourcer til personalet. Har enkle systemer og procedurer der altid virker også i nødsituationer der kan ellers være præget af panik. Giver større tryghed for både personale og patienter. Gastek Info - Nr Side 3

4 3. Sikring af forsyningsanlæg for gasser både hovedforsyning og reserveforsyning De større sygehuse får i dag deres hovedbehov af oxygen forsynet via en såkaldt kryotank, som opbevarer den kolde og underkølede flydende oxygen (O 2 ) ved ca o C. En liter flydende bliver til ca. 870 liter gasformig oxygen. Hele bevæggrunden for at sygehusene får leveret deres behov for oxygen i flydende form er, at den både fylder og koster væsentlig mindre end tilsvarende mængde leveret i højtryksbeholdere. Da flydende oxygen udvikler sig så voldsomt, når det går fra flydende til gasform, betyder det, at alle kryotanke lovmæssigt er forsynet med to sikkerhedsventiler, som afblæser gasformig oxygen ved ca. 16 bar ud i den fri luft. Denne afblæsning er således spild. For at undgå denne afblæsning skal tankens kuldetab være mindre end sygehusets minimum forbrug. Kryotanken er forsynet med en trykopbygger og en reguleringsventil, som skal sikre sygehuset et minimum tryk i forsyningsledningerne. Ved funktionsfejl i reguleringsventilen stiger trykket i kryotanken til over indstillede værdi, hvilket til sidst vil resultere i at sikkerhedsventilerne afblæse trykket i tanken. Det har vist sig at afblæsningen er uønsket af 2 årsager. Ud over det spild som afblæsningen giver, kan oxygenen i tanken blive forurenet, hvis den omkringliggende atmosfære trænger ind i tanken i forbindelse med afblæsningen. K.V. Gasteknik har opbygget en enhed som sikrer alle forsyningsbetingelser mellem kryotanken og hospitalets forsyningsrør. Enheden kalder vi en MTRS-Vagt, som sikrer alle de krav, der er til både overvågning af anlægget, tryksikring af anlægget, nødforsyning af anlægget og service af anlægget under drift og uden gene for sygehuset. MTRS-Vagten har en række sikringsfunktioner og tilpasses den enkelte opgave. MTRS-Vagt Gastek Info - Nr Side 4

5 Den er forsynet med følgende hovedkomponenter: 2 stk. signalmanometre med hver to alarmpunkter som overføres til teknisk afdeling. o Alarm for lavt forsyningstryk o Alarm for højt forsyningstryk o Alarm for lavt tryk i kryotank o Alarm for højt tryk i kryotank Signalmanometrene er kl. 1.0 og er sikret med en membranventil med filter og Hastelloy C membran. Opbygningen gør det muligt at kvalitetsteste signalmanometrene. 2 stk. trykregulatorer for regulering af forsyningstryk fra kryotank til ønsket driftstryk på hovedforsyningen til de enkelte afdelinger. For altid at kunne servicere den enkelte trykregulator under drift, er hver af dem på både til- og afgang sikret med vores patenterede Medispær, som netop er en unik udviklet ventil, der kan serviceres uden driftsstop. 1 stk. ventil for mulig indkobling af nødforsyning ved service eller udskiftning af kryotanken 2 stk. sikkerhedsventiler som afblæser for driftstryk over 10 bar til hospitalet MTRS-Vagten leveres i et stålskab som placeres idenfor tråd indhegningen til kryotanken. 4. Opbygning af rørsystem med Medispær. Det er vitalt at sygehusenes rørsystem opbygges korrekt og forsynes med Medispær. Det medfører at teknisk personale kan sikre de enkelte afdelinger, at de altid får leveret gasser fra hovedsystemet - selv ved service og udvidelser på anlægget. Teknisk afdeling skal ikke stille nødforsyningsflasker til rådighed, og der skal ikke laves aftaler, der inddrager klinisk personale i problemstillinger. Udover Medispærrene er det vigtigt, at rørsystemet fra forsyningsenhederne skal være uden koblinger. Alle ventiler skal således være forsynet med kobberrørsender, som gør det muligt for installatøren at lave en legeret samling. Dette gør, at systemet kan betragtes som ubrudt, og kun kan afspærres ved Medispærrene. Gastek Info - Nr Side 5

6 At montøren kan hårdlodde uden brug af flus på systemet er ligeledes en sikring af at systemet ikke forurenes herved. Medispærrets opbygning: Medispærret er opbygget med Ø35 mm rørender og uden koblinger. Det hårdloddes uden brug af flus direkte på forsyningsrørene. Medispærret er opbygget med to servicespær og en kugleafspærringsventil, hvis sliddele kan udskiftes under tryk, således at ventilen kan leve ubegrænset på rørsystemet. Udskiftning af sliddele i Medispær udføres først, når der er behov eller planlagt service. Medispærret leveres med to forskellige kodede typer servicespær. Dette sikrer utilsigtet lukning i forbindelse med service enten serviceres type A eller B. Desuden kan Medispærret låses i enten åben eller lukket position for at den ikke betjenes af uautoriseret personale. Medispær for oxygen, vakuum, luft og kuldioxid monteret på rørledning i installationsskakt. 5. Krav til kobberrør Alle gassystemer for medicinske gasser skal udføres i kobberrør iht. DS/EN K.V. Gastekniks kobberrør for medicinske gasser kalder vi Medirør hvis betegnelse opfylder dels kravene i DS/EN og dels de krav som vi stiller til, at den person som lodder på rørene, skal kunne gøre dette uden brug af flus samt udføre en legeret samling mellem rørenderne. En korrekt udført legeret samling betragtes som en integreret del af røret uden behov for periodisk kontrol, som skal udføres for andre samlinger. Desuden har alle vores Medirør indgraveret standarden DS/EN Gastek Info - Nr Side 6

7 Medirør monteret og mærket med gasart og strømningsretning her monteret på ringledning. Installationen herved sikrer teknisk afdeling, at det bliver meget let at teste systemets tæthed, idet efterfølgende utætheder kun kan opstå ved ventiler (Medispær som kan serviceres under drift) og udtag. Medirørene leveres i 5 meters længde i kasser, hvor det enkelte rør er afproppet. Rørene kan kold-bukkes op til Ø35 mm for at begrænse antallet af lodninger. 6. Sikring af klinisk afdeling med medicinske gasser. -Tryk, overvågning, nødforsyning Systemerne beskrevet foregående sikrer, at den enkelte kliniske afdeling får forsyning frem fra et ringforbundet rørsystem, der altid leverer gasser også ved service og udvidelser. Hovedforsyningssystemet leveres med et tryk, som altid kan sikre klinisk afdeling med medicinsk gas. Danske sygehuse skal være fleksible, og systemerne skal ligeledes enkelt kunne ændres og tilpasses det behov, som de kliniske afdelinger har til mængde og tryk. Derfor anbefaler K.V. Gasteknik altid, at hver klinisk afdeling forsynes med en enhed som vi kalder en Medivagt. En Medivagt har følgende enheder: Nødafspærringsventiler således personale hurtigt kan isolere afdelingen fra hovedledningen. Signalmanometer kl. 1.0 med alarm for o Min. tryk til patienter o Max tryk til patienter Trykregulator som kan sikre nok forsyning til afdelingen og til et tryk som afdelingens flowmetre er kalibreret til Gastek Info - Nr Side 7

8 Afspærringsventiler som gør det muligt at servicere trykregulatoren inde i Medivagten Bypass ventiler som sikrer forsyning selv under service af Medivagten Nødforsyningsventiler som gør det muligt øjeblikkeligt at tilkoble nødforsyning til afdelingen. Medivagten placeres centralt på den enkelte afdeling. Mindst 2 gange årligt bør nødprocedurer kontrolleres med bl.a. indkobling af nødforsyningsflaske iht. gældende standard. 7. Nødafspærringsventiler i kliniske afdelinger og serviceventiler over loft. På sygehusenes enkelte afdelinger er placeret ventiler i bokse. De kaldes ofte nødafspærringsbokse, hvor ventilerne sidder nemt tilgængeligt bag en plomberet rude. Boksen er forsynet med lige så mange ventiler, som der er trykgasser på stuen. Nødafspærringsboksen kan udbygges med en nødforsyningsventil, som gør det muligt at forsyne stuen ved at isolere den fra Medivagten. Klinisk personale skal kunne betjene synlige og let tilgængelige ventiler. Eksempel på nødafspærringsboks med 3 ventiler for indbygning i væg eller montage uden på væg. Gastek Info - Nr Side 8

9 På afdelinger som kun har en central nødafspærringsventil, kan det være praktisk af få installeret en eller flere kugleventiler over nedhængt loft, som kan afspærre for de medicinske gasser til stuer af servicehensyn. Ventilerne over loft anvendes dog kun hertil, og vi anbefaler ligeledes at ventilerne er med kobberrørsender, således de kan indkobles uden samlinger ligesom vores Medispær. Ventiler for medicinske gasser. Farvet greb og integrerede kobberrørsender klar til installation på rørsystem. K.V. Gastekniks ventiler kan serviceres og er med kobberrørsender. De leveres med greb farvet efter korrekt gasfarve: Hvid for oxygen, Blå for lattergas, Grå for Kuldioxid, Sort for luft og Rød for vakuum. 8. Udtagsposter for medicinske trykgasser med servicespær. Alle K.V. Gastekniks udtagsposter er individuelt kodet efter gasart efter type MINI LYN- KOBLING. Udtagsposterne leveres i forskellige udgaver: For følgende gasser: Oxygen (O 2 ), Dinitrogenoxid (N 2 O), Kuldioxid (CO 2 ), Nitrogen (N 2 ), Trykluft (Ap), Vakuum (Az) Tilpasset monteringsstedet for montage: Planmonteret i væg, uden på væg, i sengestuepanel, i søjle. Servicespær: Alle udtagsposter for trykgasserne er forsynet med Servicespær, som gør det muligt at servicere det enkelte udtag uden gener for øvrige. Denne løsning gør det enkelt for tekniske afdeling at udføre serviceopgaver uden forinden, at skal lave aftaler om lukning af gasser. Planmonteret udtag med Minikobling for Kuldioxid (CO 2 ). Gastek Info - Nr Side 9

Informationsblad om temaer og nyheder indenfor gasser og gassystemer.

Informationsblad om temaer og nyheder indenfor gasser og gassystemer. GASTEK INFO 16 Informationsblad om temaer og nyheder indenfor gasser og gassystemer. Tema i denne udgave af Gastek Info er: 1. Brug af medicinske -/ lægemiddelsgasser, er et spørgsmål om økonomi, sikkerhed

Læs mere

Informationsblad om temaer og nyheder indenfor gasser og gassystemer.

Informationsblad om temaer og nyheder indenfor gasser og gassystemer. GASTEK INFO Nr. 7 Informationsblad om temaer og nyheder indenfor gasser og gassystemer. Denne udgave af GASTEK INFO beskæftiger sig med emner indenfor den medicinske sektor og gassystemer herfor. På efterfølgende

Læs mere

Gassystemer for medicinske-/lægemiddelgasser

Gassystemer for medicinske-/lægemiddelgasser Gassystemer for medicinske-/lægemiddelgasser Gassystemer der aldrig svigter Brug af medicinske-/lægemiddelgasser er et spørgsmål om økonomi, sikkerhed og ansvar De medicinske-/lægemiddelgasser er af så

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 54 Luftarter. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 54 Luftarter. Revision: 2015-01-31 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 54 Luftarter Revision: 2015-01-31 Indholdsfortegnelse 54.0 Generelt...4 54.1 Sikkerhed...5 54.1.1.1 Ledningsbrud, Brandfare...5 54.1.2 Forholdsregler ved uheld...5

Læs mere

Informationsblad om temaer og nyheder indenfor gasser og gassystemer. Hvordan skal hospitaler opbygge medicinske gassystemer

Informationsblad om temaer og nyheder indenfor gasser og gassystemer. Hvordan skal hospitaler opbygge medicinske gassystemer GASTEK INFO Nr. 11 Informationsblad om temaer og nyheder indenfor gasser og gassystemer. På efterfølgende sider tages følgende emner op: Medicinske gasser som lægemidler Hvordan skal hospitaler opbygge

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 54 Luftarter. Revision:

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 54 Luftarter. Revision: Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 54 Luftarter Revision: 2017.06.01 Indholdsfortegnelse 54.0 Generelt... 4 54.1 Sikkerhed... 5 54.1.1.1 Ledningsbrud, Brandfare... 5 54.1.2 Forholdsregler ved

Læs mere

Jeg får en meget tryggere hverdag og en klarere arbejdsfordeling og færre uheld, siger ansvarshav ende maskinmester Søren Smedegaard Andersen fra

Jeg får en meget tryggere hverdag og en klarere arbejdsfordeling og færre uheld, siger ansvarshav ende maskinmester Søren Smedegaard Andersen fra Jeg får en meget tryggere hverdag og en klarere arbejdsfordeling og færre uheld, siger ansvarshav ende maskinmester Søren Smedegaard Andersen fra Gentofte Hospital om de nye, danskudviklede ventiler. Lille

Læs mere

Informationsblad om temaer og nyheder indenfor gasser og gassystemer. Skal De have udført en gassystemløsning der efterlever FDA krav?

Informationsblad om temaer og nyheder indenfor gasser og gassystemer. Skal De have udført en gassystemløsning der efterlever FDA krav? GASTEK INFO NR. 1 Informationsblad om temaer og nyheder indenfor gasser og gassystemer. På efterfølgende sider tages følgende emner op: Skal De have udført en gassystemløsning der efterlever FDA krav?

Læs mere

TRANSPORT-ILT TIL JER DER HÅNDTERER TRANSPORT-ILT I DAGLIGDAGEN

TRANSPORT-ILT TIL JER DER HÅNDTERER TRANSPORT-ILT I DAGLIGDAGEN TRANSPORT-ILT TIL JER DER HÅNDTERER TRANSPORT-ILT I DAGLIGDAGEN Portører, serviceassistenter og sygeplejersker BEREGNING AF TID/FORBRUG FARVEKODER PÅ SLANGER FARVEKODER PÅ FLASKER VENTILTYPER HVAD ER HVAD?

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark. Kontrolprogram. Version 1. Kontrolskemaer

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark. Kontrolprogram. Version 1. Kontrolskemaer Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Kontrolprogram Kontrolskemaer Version 1 Kontrolprogram for medicinske gassystemer Side 1 Kontrolprogram medicinske gassystemer September 2014 Svend Gram, ALECTIA

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark. Kontrolprogram. Version 1. Vejledning

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark. Kontrolprogram. Version 1. Vejledning Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Kontrolprogram Version 1 Kontrolprogram for medicinske gassystemer - vejledning Side 1 Kontrolprogram medicinske gassystemer September 2014 Svend Gram, ALECTIA

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 4 - bips nr. 54 Luftarter 12. udgave

Tekniske standarder Afsnit 4 - bips nr. 54 Luftarter 12. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 4 - bips nr. 54 Luftarter 12. udgave 18. december 2015 Indholdsfortegnelse 54.11 Distributionsanlæg for medicinske gasser...

Læs mere

Bedst Installations Praksis Region Hovedstaden

Bedst Installations Praksis Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Ejendomme Bedst Installations Praksis Region Hovedstaden Indledning Denne Bedst Installations Praksis (herefter kaldet BIP), er udarbejdet efter ønsker fra Center for Ejendomme,

Læs mere

Informationsblad om temaer og nyheder indenfor gasser og gassystemer. Gastek Info Nr. 6 Side 1

Informationsblad om temaer og nyheder indenfor gasser og gassystemer. Gastek Info Nr. 6   Side 1 GASTEK INFO Nr. 6 Informationsblad om temaer og nyheder indenfor gasser og gassystemer. På efterfølgende sider tages følgende emner op: Partikler fra flasker, tanke og rørsystemer o Overfladeareal o Materialevalg

Læs mere

Anesthetic Gas Scavenging system AGS. Anæstesisug, central forsyning AGS: - Formål. - Normgrundlag. - Opbygning.

Anesthetic Gas Scavenging system AGS. Anæstesisug, central forsyning AGS: - Formål. - Normgrundlag. - Opbygning. Anesthetic Gas Scavenging system AGS Anæstesisug, central forsyning AGS: - Formål. - Normgrundlag. - Opbygning. Anæstesigasser Inhalationsanæstetika fremkalder ved indånding universel anæstesi (fuld bedøvelse)

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 53.1 Forsyningsanlæg - brugsvandsproduktion... 3 53.1.1 Indledning... 3 53.1.2 Generelle principper... 3 53.1.2.1 Brugsvand

Læs mere

Afsnit 4 Teknisk standard Luftarter. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Afsnit 4 Teknisk standard Luftarter. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Afsnit 4 Teknisk standard Luftarter Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 54.11 Distributionsanlæg for medicinske gasser... 3 54.12 Forbrugsanlæg medicinske gasser... 6 54.13 Forsyningsanlæg/Centraler

Læs mere

BIP. Bedste Installationspraksis FSD. Medicinske Gasser Rekommandation for medicinske gasser. Region Hovedstaden

BIP. Bedste Installationspraksis FSD. Medicinske Gasser Rekommandation for medicinske gasser. Region Hovedstaden BIP Bedste Installationspraksis Region Hovedstaden FSD Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Medicinske Gasser Tørrer 1.1 Tørrer 1.2 Forsyningsanlæg Distributionsanlæg Beholder 1 Rekommandation for

Læs mere

Informationsblad o m temaer og nyheder indenfor gasser og gassystemer.

Informationsblad o m temaer og nyheder indenfor gasser og gassystemer. GASTEK INFO - NR. 12 Informationsblad o m temaer og nyheder indenfor gasser og gassystemer. På efterfølgende sider tages følgende emner op: 1. Hvordan opbygges hospitalern e et medicinsk-/ lægemiddels

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision:

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2017.06.01 Indholdsfortegnelse 53.1 Forsyningsanlæg - brugsvandsproduktion... 4 53.1.1 Indledning... 4 53.1.2 Generelle principper... 4 53.1.2.1 Brugsvand

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Informationsblad o m temaer og nyheder indenfor gasser og gassystemer.

Informationsblad o m temaer og nyheder indenfor gasser og gassystemer. GASTEK INFO NR. 2 Informationsblad o m temaer og nyheder indenfor gasser og gassystemer. På efterfølgende sider tages følgende emner op: Afprøvningsservice og ibrugta gning af gasinstallationer o Afprøvningens

Læs mere

Medicinsk udtag Smartlet Datablad

Medicinsk udtag Smartlet Datablad Quality Improvement: Produktbeskrivelse: Funktionsbeskrivelse: QI står for Quality Improvement. QI Engineering Equipment er en meget vigtig del for helheden i forsyningssystemet for medicinske gasser.

Læs mere

Informationsblad o m temaer og nyheder indenfor gasser og gassystemer. Service organisationens bet ydning for opbygning af gass ystemer

Informationsblad o m temaer og nyheder indenfor gasser og gassystemer. Service organisationens bet ydning for opbygning af gass ystemer GASTEK INFO NR. 3 Informationsblad o m temaer og nyheder indenfor gasser og gassystemer. På efterfølgende sider tages følgende emner op: Service organisationens bet ydning for opbygning af gass ystemer

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Sikring af patientkritiske, tekniske forsyninger på sygehusene i Region Nordjylland

Sikring af patientkritiske, tekniske forsyninger på sygehusene i Region Nordjylland Sikring af patientkritiske, tekniske forsyninger på sygehusene i Region Nordjylland Formål At sikre mulighed for undersøgelse, behandling og pleje af patienter på Region Nordjyllands sygehuse med minimale

Læs mere

Informationsblad om temaer og nyheder indenfor gasser og gassystemer. Medicinske gassystemer skal kunne overføre gasser, der er

Informationsblad om temaer og nyheder indenfor gasser og gassystemer. Medicinske gassystemer skal kunne overføre gasser, der er GASTEK INFO Nr. 10 Informationsblad om temaer og nyheder indenfor gasser og gassystemer. På efterfølgende sider tages følgende emner op: Medicinske gassystemer skal kunne overføre gasser, der er registrerede

Læs mere

BROEN BALLOREX Dynamic R E ADY STEADY GO! Dynamiske Strengreguleringsventiler

BROEN BALLOREX Dynamic R E ADY STEADY GO! Dynamiske Strengreguleringsventiler BROEN BALLOREX Dynamic R E ADY STEADY GO! Dynamiske Strengreguleringsventiler BROEN A/S Skovvej 30 DK-5610 Assens +45 6471 2095 sales@ballorex.com www.broen.com Fordelene ved BROEN BALLOREX Dynamic Direkte

Læs mere

L A B O R ATO RIE R GASVALG VERSION 2012/08

L A B O R ATO RIE R GASVALG VERSION 2012/08 JERN- & MASKININDUSTRIEN SUNDHEDSSEKTOREN LAB LINE L A B O R ATO RIE R FARMACEUTISK INDUSTRI LEVNEDSMIDDELINDUSTRIEN GASVALG Oversigt Vi har stærke referencer over indenfor alle svejsegasser vores 5 forretningsområder:

Læs mere

Drift og vedligehold Manifold

Drift og vedligehold Manifold Drift og vedligehold Manifold 140522_040414:11_dk Adresse Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hjemmeside/ e-mail www.qmt3.com info@qmt3.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

Montagevejledning IN123 (nov. 2017)

Montagevejledning IN123 (nov. 2017) Montagevejledning IN123 (nov. 2017) Køle-kugleventil AT3534-K, AT3533-K DN15-50 S36FBS-K DN65-125 Korrekt flowretning Ventilen er mærket med en flowpil der angiver flowretningen gennem ventilen. Ventilens

Læs mere

QI Engineering Equipment. SmartLet den nye generation af udtag for medicinske gasser.

QI Engineering Equipment. SmartLet den nye generation af udtag for medicinske gasser. Produktblad QI Engineering Equipment. SmartLet den nye generation af udtag for medicinske gasser. SmartLet monteret i våddrumspanel SmartLet til udvendig monteringg SmartLet til planforsænket montering

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKTION TRYKPRØVNING MED LUFTART. Godkendt af ledelsen

SIKKERHEDSINSTRUKTION TRYKPRØVNING MED LUFTART. Godkendt af ledelsen BRAVIDA DANMARK A/S Emne: SIKKERHEDSINSTRUKTION TRYKPRØVNING MED LUFTART Sikkerhedsinstruk.: SI 46 Udgave-Dato 01-22.09.2016 Elektronisk SIKKERHEDSHÅNDBOG Udarbejdet af/afd. WTL/861 Godkendt af ledelsen

Læs mere

På fo f r o kan ka t t m ed ed indekl de i kl ma m et et Strålevarme:

På fo f r o kan ka t t m ed ed indekl de i kl ma m et et Strålevarme: Strålevarme: På forkant med indeklimaet Indhold: Strålevarmeprincip... Teknisk beskrivelse... Montageanvisning i TT bjælker eller nedhængt... Ydelser, SP-160TD paneler... Ydelser, SP-130TD paneler... Tryghed

Læs mere

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information VB14 3. Installation 4. Ibrugtagning

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Tank- og rørinstallationer

Tank- og rørinstallationer MED LINE Gasser for livet Tank- og rørinstallationer SUNDHED VERSION 2015/04 MYNDIGHEDSKRAV OG GODKENDELSER Lægemiddelgasser er ikke det samme som tekniske gasser. Der er skærpede krav til produktkvalitet

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave 10. januar 2014 Indholdsfortegnelse 53.11 Brugsvandsproduktion...

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 56 Varme. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 56 Varme. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 56 Varme Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 56.1 Varmecentraler/forsyningsanlæg... 3 56.1.1 Indledning... 3 56.1.2 Generelle principper... 3 56.1.3 Installation/udførelse...

Læs mere

FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04

FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04 FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04 FOOD LINE Der er i dag stor fokus på fødevarer og dermed også på fødevareindustrien. Forbrugerne stiller stadig større krav til blandt andet

Læs mere

PROCESBESKRIVELS: SYSTEM INSTALLATION

PROCESBESKRIVELS: SYSTEM INSTALLATION PROCESBESKRIVELS: SYSTEM INSTALLATION PROCESOVERSIGT PRODUKT PROCESNAVN UDARBEJDET AF: BB/VT Vandta geanlæg System installation Jonas K Nielsen STATUSOVERSIGT Inden selve opsætningen af vandta geanlægget

Læs mere

Serie 240 Pneumatisk ON-OFF Ventil Type 3351

Serie 240 Pneumatisk ON-OFF Ventil Type 3351 Serie 240 Pneumatisk ON-OFF Ventil Type 3351 Fig. 1 Type 3351 1. Funktion og opbygning Den pneumatiske ventil Type 3351 består af en On/Off-Ventil og en pneumatisk aktuator, der kan suppleres med et håndhjul.

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 55 Køling. Revision:

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 55 Køling. Revision: Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 55 Køling Revision: 2017.06.01 Indholdsfortegnelse 55.1 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling... 3 55.1.1 Indledning... 3 55.1.2 Generelle principper...

Læs mere

Strålevarme: På forkant med indeklimaet

Strålevarme: På forkant med indeklimaet Strålevarme: På forkant med indeklimaet Strålevarme princippet: Et strålevarmeanlæg opvarmer kun rumluften indirekte. Lufttemperaturforskellene vil derfor være mindre mellem gulv og loft, end ved andre

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 42-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310 VIGTIGT SKAL LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG SKAL OPBEVARES TIL FREMTIDIG REFERENCE

Læs mere

MediCLine. Sengestue- og vægpaneler. DANSK GASTEKNIK Medical - Laboratorie - Industri. Modulsystemer baseret på

MediCLine. Sengestue- og vægpaneler. DANSK GASTEKNIK Medical - Laboratorie - Industri. Modulsystemer baseret på MediCLine Sengestue- og vægpaneler Modulsystemer baseret på Bæredygtigt design - Kvalitet - Funktion - Ergonomi - Komfort - Fleksibilitet - Sikkerhed - Hygiejne MediCLine 2000 serien MediCLine AL 800 serien

Læs mere

Kompakt kanalsystem til montering i gulv, væg eller loft

Kompakt kanalsystem til montering i gulv, væg eller loft lindab vi forenkler byggeriet Kompakt kanalsystem til montering i gulv, væg eller loft Lindab InDomo et komplet kanalsystem, som er designet til integration i boligens konstruktion Lindab InDomo Lindab

Læs mere

GASINSTALLATIONER I CAMPINGVOGNE OG AUTOCAMPERE

GASINSTALLATIONER I CAMPINGVOGNE OG AUTOCAMPERE GASINSTALLATIONER I CAMPINGVOGNE OG AUTOCAMPERE Udviklet i samarbejde med DCU og Camping Branchen NYE REGLER FOR CAMPINGVOGNE OG AUTOCAMPERE Nedenfor beskriver vi de vigtigste nye forhold, du skal være

Læs mere

Forbrugsmåling nyt målerdirektiv Ejendomsforeningen Danmark

Forbrugsmåling nyt målerdirektiv Ejendomsforeningen Danmark Forbrugsmåling nyt målerdirektiv Ejendomsforeningen Danmark Techem Danmark A/S Indhold Hvem er vi? Hvorfor er målerbekendtgørelsen ændret? Hvad er nyt? Hvornår skal den iværksættes? Er der forskel på koldt

Læs mere

FARMACEUTISK PRODUKTION

FARMACEUTISK PRODUKTION PHARMA LINE GASSER TIL FARMACEUTISK INDUSTRI - MEDICINSK UDSTYR OG ÅNDEDRÆTSBRUG VERSION 2016/09 FARMACEUTISK GAS SUNDHEDSSEKTOREN I sundhedssektoren er der behov for gas til mange formål. Når en gas ikke

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og udvidelse af gasreglementet

Sikkerhedsbestemmelser og udvidelse af gasreglementet Sikkerhedsbestemmelser og udvidelse af gasreglementet Jytte Skytte Nielsen jsn@dgc.dk Lovgrundlag for Gasreglement Lovbekendtgørelse nr. 206 af 27. marts 2000. Populært kaldet Gasloven eller Autorisationsloven.

Læs mere

3. Bestem igen gaslækagemængden iht. DVGW TRGI 2008 (som ved 1.)

3. Bestem igen gaslækagemængden iht. DVGW TRGI 2008 (som ved 1.) GAS- TÆTNINGSSYSTEM Flydende tætningsmiddel til gassystemer med gevindsamlinger med pakgarn. Multiseal Gas Tætningsmiddel til efterfølgende tætning af gevindsamlinger med pakgarn i indendørs gassystemer

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 55 Køling. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 55 Køling. Revision: 2015-01-31 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 55 Køling Revision: 2015-01-31 Indholdsfortegnelse 55.1 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling...3 55.1.1 Indledning...3 55.1.2 Generelle principper...3

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

GASINSTALLATIONER I CAMPINGVOGNE OG AUTOCAMPERE

GASINSTALLATIONER I CAMPINGVOGNE OG AUTOCAMPERE GASINSTALLATIONER I CAMPINGVOGNE OG AUTOCAMPERE Udviklet i samarbejde med DCU og Camping Branchen NYE REGLER FOR CAMPINGVOGNE OG AUTOCAMPERE Nedenfor beskriver vi de vigtigste nye forhold, du skal være

Læs mere

Det intelligente. rørsystem. til boligbyggeriet. roomair friskere kan det ikke gøres!

Det intelligente. rørsystem. til boligbyggeriet. roomair friskere kan det ikke gøres! Det intelligente rørsystem til boligbyggeriet roomair friskere kan det ikke gøres! Fleksibiliteten i højsædet Systemet er nemt at installere uden brug af større værktøj, rørene kan skæres med en hobbykniv,

Læs mere

TANK- OG RØRINSTALLATIONER

TANK- OG RØRINSTALLATIONER PRO LINE TANK- OG RØRINSTALLATIONER til tekniske gasser VERSION 2015/04 MYNDIGHEDSKRAV OG GODKENDELSER Når man skal installere et tankanlæg stilles der store krav til produktkvalitet og dokumentation.

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr Hovedfordeling. Revision:

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr Hovedfordeling. Revision: Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. Revision: 2017.06.01 Indholdsfortegnelse 63.21 Føringsveje... 3 63.21.1 Indledning... 3 63.21.2 Generelle principper... 3 63.21.3 Installation/udførelse...

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave 12. januar 2015 Indholdsfortegnelse 53.11 Brugsvandsproduktion...

Læs mere

Høringssvar vedr. Høring CCS kodestruktur (høringsversion 5. marts 2013)

Høringssvar vedr. Høring CCS kodestruktur (høringsversion 5. marts 2013) 2. maj 2013 Høringssvar vedr. Høring CCS kodestruktur (høringsversion 5. marts 2013) har interesse modtaget høring af CCS kodestruktur. ser det som positivt, at CCS er ved at tage form og kan formidles

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 5 - bips nr. 55 Køling 14. udgave

Tekniske standarder Afsnit 5 - bips nr. 55 Køling 14. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 5 - bips nr. 55 Køling 14. udgave 08. januar 2018 Indholdsfortegnelse 55.11 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling...

Læs mere

LOFTLØSNINGER TIL P-KÆLDRE Med ROCKFON lofter findes der enkle og effektive løsninger til både nybyggeri og opgradering af eksisterende P-kældre.

LOFTLØSNINGER TIL P-KÆLDRE Med ROCKFON lofter findes der enkle og effektive løsninger til både nybyggeri og opgradering af eksisterende P-kældre. LOFTLØSNINGER TIL P-KÆLDRE Med ROCKFON lofter findes der enkle og effektive løsninger til både nybyggeri og opgradering af eksisterende P-kældre. ROCKFON ALUZINK P-KÆLDERLOFT SYSTEMBESKRIVELSE ROCKFON

Læs mere

MOTORTRÆK GARDINSTÆNGER MED MOTOR

MOTORTRÆK GARDINSTÆNGER MED MOTOR MOTORTRÆK GARDINSTÆNGER MED MOTOR E1 Oversigt Motoriserede gardinstænger Stort udvalg af stillinger Klassisk glideøsken Glydea TM gardinbærer Rippelglideøsken Kraftig gardinbærer SOMFY INNOVATION Lyrease-teknologi

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 6 - bips nr. 56 Varme 12. udgave

Tekniske standarder Afsnit 6 - bips nr. 56 Varme 12. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 6 - bips nr. 56 Varme 12. udgave 18. december 2015 Indholdsfortegnelse 56.11 Varmecentraler/ forsyningsanlæg for komfortvarme...

Læs mere

/ MNN MIDLERTIDIG MANUAL!!! Rulleport brugermanual

/ MNN MIDLERTIDIG MANUAL!!! Rulleport brugermanual 2018.1 / MNN MIDLERTIDIG MANUAL!!! Rulleport brugermanual Bango A/S Højgårdsvej 25, Thorning, 8620 Kjellerup 86 82 20 88 INDHOLD Indholdsfortegnelse kommer senere! 1 1 3 3 4 5 7 8 10 13 14 15 16 16 17

Læs mere

Bestseller Varme. HERZ-TS-90 ventiler i forniklet messing med dækkappe, termostat eller håndhjul.

Bestseller Varme. HERZ-TS-90 ventiler i forniklet messing med dækkappe, termostat eller håndhjul. Bestseller Varme HERZ-GP håndregulerede radiatorventiler af forniklet messing. Forindstilling ved begrænsning af keglens løftehøjde, universalmodel forberedt for kobberrør. HERZ-TS-90 ventiler i forniklet

Læs mere

AEROVIT Int. Pat. Pend.

AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT TEKNISKE DATA OG BRUGSANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SODBLÆSNINGSANLÆG AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT A/S Korden 15 ٠DK - 8751 Gedved Tel. +45 86 92 44 22 Fax +45 86 92 29 19 CVR/VAT 28

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model SEC-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model SEC-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model SEC-L Kosan Gas varenr. 24216 (lavtryk) + 24217 (mellemtryk) Ved installation er det meget vigtigt, at man følger denne vejledning nøje. 4/2016

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

GROHE BLUE CHILLED, FILTERED & SPARKLING

GROHE BLUE CHILLED, FILTERED & SPARKLING CHILLED, FILTERED & SPARKLING VANDET En gang drak vi det reneste vand direkte fra kilderne. Siden er det gået ned ad bakke... indtil nu! I årevis havde vi kun det vand, som kom ud af hanen. Siden fik vi

Læs mere

Manuel indreguleringsventil MSV-BD LENO

Manuel indreguleringsventil MSV-BD LENO Beskrivelse/anvendelse MSV-BD LENO er seneste generation manuel ventil til indregulering af varme-, køle- og brugsvandsanlæg. MSV-BD LENO er en kombineret indreguleringsog afspærringsventil med en række

Læs mere

Hybride pumpestationer for spildevandsledninger der har naturligt fald mod hovedkloakken

Hybride pumpestationer for spildevandsledninger der har naturligt fald mod hovedkloakken Den direkte vej til store besparelser Hybride pumpestationer for spildevandsledninger der har naturligt fald mod hovedkloakken Højvandssikring af ejendomme med en stor brugerkreds Made in Germany www.lhi.as

Læs mere

LAB LINE RENE GASSER - GASBLANDINGER - UDSTYR VERSION 2015/04

LAB LINE RENE GASSER - GASBLANDINGER - UDSTYR VERSION 2015/04 RENE GASSER - GASBLANDINGER - UDSTYR VERSION 2015/04 I forskningsverdenen, på indutri- og kvalitetslaboratorier samt fødevarelaboratorier indgår gasser som en vigtig og uundværlig faktor i alt analysearbejde.

Læs mere

Märklin digital. Montage af kørelys i Heljan ADNs. Claus Hansen for www.digitaltog.dk www.digital-train.com

Märklin digital. Montage af kørelys i Heljan ADNs. Claus Hansen for www.digitaltog.dk www.digital-train.com Märklin digital Montage af kørelys i Heljan ADNs Claus Hansen for www.digitaltog.dk www.digital-train.com Montage af kørelys i Heljan DSB ADNs (2) Montering af kørelys i Heljan ADNs styrevogn via dekoder

Læs mere

Informationsblad o m temaer og nyheder indenfor gasser og gassystemer. K.V. Gasteknik vil gøre det let tere at være gaskunde

Informationsblad o m temaer og nyheder indenfor gasser og gassystemer. K.V. Gasteknik vil gøre det let tere at være gaskunde GASTEK INFO NR. 5 Informationsblad o m temaer og nyheder indenfor gasser og gassystemer. På efterfølgende sider tages følgende emner op: K.V. Gasteknik vil gøre det let tere at være gaskunde Anvendelse

Læs mere

Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse af 3 boliger og fællesområder inkl. varmecentraler tirsdag d. 4. april 2016.

Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse af 3 boliger og fællesområder inkl. varmecentraler tirsdag d. 4. april 2016. NOTAT NOTAT NR: 01 Indledende undersøgelser Sag: E/F Vigerslev Engpark VVS-installationer Ejendom: Vigerslevvej 310-344, 2500 Valby Udarbejdet af: Michael D. Andersen Dato: 18.04.2016 Sag nr.: 162251A

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. METRO Fordelerunit - Compact og Slimline til fordelerrørssystemer for væghængte systemunits 08:

FJERNVARMEUNITS. Manual. METRO Fordelerunit - Compact og Slimline til fordelerrørssystemer for væghængte systemunits 08: FJERNVARMEUNITS 08:038-1801 Manual METRO Fordelerunit - Compact og Slimline til fordelerrørssystemer for væghængte systemunits METRO Fordelerunit - Compact METRO nummer: 168002000 VVS nummer: 375329910

Læs mere

S T R A N D M Ø L L E N S F Ø D S A G S D UDSTYRSKATALOG. Jern- og maskinindustrien VERSION 2017/06

S T R A N D M Ø L L E N S F Ø D S A G S D UDSTYRSKATALOG. Jern- og maskinindustrien VERSION 2017/06 S T R A N D M Ø L L E N S 1917 2017 F Ø D S E L S D A G UDSTYRSKATALOG Jern- og maskinindustrien VERSION 2017/06 Indhold Side Reduktionsventiler... 6 Centralanlæg... 18 Centralgasinstallationer - laser...

Læs mere

Håndbog for VVSinstallatører

Håndbog for VVSinstallatører Håndbog for VVSinstallatører VEJEN FORSYNING A/S 1 Indhold 1. Forord... 3 2. Generelt om vandinstallationer... 3 3. ISO 22 000 Certificeret... 4 4. Krav til vandinstallationer... 4 5. Forsyningsgrænser/Ansvar...

Læs mere

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet Kompakt fuldisoleret fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet comfort 3 VXi øger komforten for dine kunder Drømmer du om endnu mere tilfredse kunder, er Redans VXi unit det oplagte valg.

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op.

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Ekosupply transportsystem, flytter automatisk dine træpiller fra din eksterne beholder og til dit forbrugsmagasin.

Læs mere

ComAir Luftfordelingssystem

ComAir Luftfordelingssystem ComAir Luftfordelingssystem Air Connection præsenterer Comair Uniflex Luftfordelingssystem. Uniflex er et patenteret luftfordelingssystem for indbygning i gulv og loft, og hvor pladsen er trang. Systemet

Læs mere

AV K k o n t r a v e n t i l e r

AV K k o n t r a v e n t i l e r A V K I N T E R N A T I O N A L A / S AV K k o n t r a v e n t i l e r - H a r c h e c k p å f l o w e t 2 S e r i e 4 1 k o n t r a k l a p v e n t i l Det nyligt opdaterede program af kontraklapventiler

Læs mere

DX køle-/varmeflade til VEX100, VEX200, VEX300

DX køle-/varmeflade til VEX100, VEX200, VEX300 3004329-2019-01-21 DX_VEX100_200_300 DX køle-/varmeflade til VEX100, VEX200, VEX300 FLADER EKSTERNE VARME / KØLE Produkt information... Kapitel 1 + 4 Mekanisk montage... Kapitel 2 Vedligeholdelse... Kapitel

Læs mere

ARCA vægskabe NYHED. Moderne og robust design i Polycarbonat. Slag og vejrbestandig med fantastiske egenskaber

ARCA vægskabe NYHED. Moderne og robust design i Polycarbonat. Slag og vejrbestandig med fantastiske egenskaber ARCA vægskabe NYHED Moderne og robust design i Polycarbonat Slag og vejrbestandig med fantastiske egenskaber Fibox ARCA Fibox ARCA 100 % korrosionsfri vægskabe til hårde og krævende miljøer Enestående

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING -vejs ventilsæt/-vejs ventilsæt til ventilationskonvektorer EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 -vejs ventilsæt/-vejs ventilsæt til ventilationskonvektorer Læs denne vejledning

Læs mere

Montage - og Driftsvejledning Salus Shunt

Montage - og Driftsvejledning Salus Shunt Montage - og Driftsvejledning Salus Shunt 1 Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendel. 2 Salus Parallelshunt MS 200A er forsynet med en fuld elektronisk cirkulations pumpe, med en kapacitet

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning KEN CC206c og CC208c

Monterings- og betjeningsvejledning KEN CC206c og CC208c Monterings- og betjeningsvejledning KEN CC206c og CC208c KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk 04-07-07 1 Monteringsvejledning KEN

Læs mere

Nye LexCom udtag og montagebokse

Nye LexCom udtag og montagebokse Nye LexCom udtag og montagebokse Nemt, fleksibelt og gennemtænkt 3 LexCom dataudtag - LK FUGA og LK OPUS 66 Uanset om din kunde har valgt LK FUGA eller LK OPUS 66 til sin installation, er der et LexCom

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer.

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer. Side 1 Side 1-2 Side 4 Vedlagt SIKKERHED INSTALLATIONSVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESPLAN BORTSKAFFELSE EF OVERENSTEMMELSESERKLÆRING MOTOR INSTALLATIONSVEJLEDNING - Stykliste på motorindhold - Brugervejledning

Læs mere

Kvalitetsprodukter til oliebranchen. Produkt katalog 2015

Kvalitetsprodukter til oliebranchen. Produkt katalog 2015 Kvalitetsprodukter til oliebranchen Produkt katalog 2015 NPJ STEEL har været underleverandører til de største olieselskaber i Danmark igennem en årrække. Som virksomhed har vi 85 års erfaring. Vi er specielt

Læs mere

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø Brug af dampgenerator Når alt er installeret og opsat, er man kommet der til hvor man skal til at betjene dampgeneratoren. 1) Start: Start generatoren med ON/OFF knappen på siden af generatoren. 2) Alternativ

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere