Akut Kirurgi Databasen Dokumentalist rapport 2019

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akut Kirurgi Databasen Dokumentalist rapport 2019"

Transkript

1 Akut Kirurgi Databasen Dokumentalist rapport 2019

2 Styre og indikatorgruppen for Akut Kirurgi Databasen Formandskab: Specialeansvarlig kirurg Peter Svenningsen Dansk kirurgisk selskab Kontaktperson: Oversygeplejerske Birgitte Rühmann Repræsentant for den dataansvarlige myndighed og kontaktperson RKKP Styregruppe: Overlæge Finn Kallehave Dansk Kirurgisk Selskab Overlæge, Proff., dr.med. Ove Schaffalitzky de Muckadell Dansk Gastroenterologisk Selskab Overlæge, dr.med. Anders Gadegaard Jensen Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin Ledende overlæge Morten Bay Nielsen Dansk Kirurgisk Selskab Funktionsansvarlig overlæge Thomas Jørgensen Dansk Kirurgisk Selskab Forskningsansvarlig overlæge dr. med. Thomas Andersen Schmidt Dansk akut medicinsk selskab Afdelingslæge Marianne Vinbæk Dansk Kirurgisk Selskab Specialeansvarlig sygeplejerske Anita Søltoft Bang Dansk Sygepleje Selskab Overlæge Nicolai Bang Foss Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin Klinisk specialist, Ph.d. Karen Vestergaard Andersen Dansk Sygepleje Selskab Øvrige medlemmer: Ph.d. Anne Kirstine Dyrvig Klinisk epidemiolog RKKP Carsten Thye Agger Datamanager RKKP Reservelæge Rune Munch Trangbæk RKKP Dokumentalist

3 Indhold Styre og indikatorgruppen for Akut Kirurgi Databasen... 2 Formandskab:... 2 Forord:... 4 Metode... 4 Indikatorpunkter... 5 Indikator 1: Præ operativ antibiotika udført mellem ankomst og operationsstart... 5 Indikator 2: Præ operativ måling af serum laktat indefor en time efter ankomst til hospitalet... 6 Indikator 3: CT abdomen indenfor 2 timer efter indlæggelse... 7 Indikator 4: Præ operativ indlæggelse på IMA / ITA / Opvågning... 9 Indikator 5: Operationsstart indenfor 6 timer efter indlæggelse Indikator 6: Post operativ vurdering af mortalitetsrisiko Indikator 6a: Andel af patienter med høj risiko for mortalitet (del indikator) Indikator 6b: Andel af høj risiko der indlægges på IMA / ITA (del indikator) Indikator 7: Post operativ mobilisering Indikator 8: Post operativ ernæring Indikator 9: Epidural Indikator 9a: Andel af åbne operationer Indikator 9b: Åbne operationer med epidural Indikator 10a: 30 dages mortalitet (diagnose) Indikator 10b: 30 dages mortalitet (operation) Indikator 11a: 90 dages mortalitet (diagnose) Indikator 11b: 90 dages mortalitet (operation)... 20

4 Forord: Indikatorpunkter Indikator 1: Administrering af antibiotika indenfor 2 timer efter ankomst til hospital Indikator 2: Måling af præ operativ laktat Indikator 3: CT scanning indenfor 2 timer efter ankomst til hospital Indikator 4: Præ operativ indlæggelse på IMA / ITA / Opvågning Indikator 5: Operationsstart inden for 6 timer efter indlæggelse Indikator 6: Post operativ vurdering af mortalitetsrisiko Indikator 7: Post operativ mobilisering Indikator 8: Post operativ tidlig per oral ernæring Indikator 9 : Anlæggelse af epidural blokade ved operation Indikator 10: Mortalitetsindikator Metode Der er foretaget systematisk litteratursøgning i Cochrane og i Pubmed Med andvendelse af Mesh termer. Derudover er der suppleret med fritekstsøgning i pubmed og ved gennemgang af referencelister fra relevante artikler. Søgetermer og ord er angivet ved hvert indikatorpunkt. Gradering af evidens er som følger: Publikationstype Styrke Metaanalyse eller Systematisk review af randomiserede kliniske undersøgeler Ia A Randomiseret klinisk studie Ib A Ikke randomiseret klinisk studie IIa B Kohorte undersøgelse IIb B Diagnostisk test (Direkte diagnostisk test) IIb B Case control undersøgelse III C Tværsnitsundersøgelse III C Diagnostisk test (Indirekte nosografisk metode) III C Narrativ review IV D Større eller mindre serier IV D Ledende artikler IV D Ekspertvurdering IV D Kasuistik IV D

5 Indikatorpunkter Indikator 1: Præ operativ antibiotika udført mellem ankomst og operationsstart Processindikator Andel af patienter der har f[et antibiotika inden udført CT scanning / Operation Cochrane: null Medline: null Der er brugt litteratur kendt af dokumentalisten og medlemmer af styregruppen. I surviving sepsis kampagnen anbefaler man i den seneste opdatering at man iværksætter bredspektret IV antibiotika indenfor en time på patienter mistænkt for sepsis, desuden anbefales der at tages bloddyrkning så man senere i forløbet kan indsnævre sin behandling til den mest effektive (1). IV, styrke D I AHA, og ELPQUICK studierne der begge har forbedret mortalitet er tidlig antibiotikabehandling en af de tiltag der har været med til at sænke mortaliteten på akut abdominal kirurgi (2,3). IIb styrke B. Tiltagende infektion øger det fysiologiske stress og at bremse udviklingen tidligt er at ønske. Det anbefales at man iværksætter antibiotika hurtigst muligt på patienter mistænkt for ileus eller perforeret hulorgan, uanset om der er feber eller påvirkede infektionstal. 1. Levy MM, Evans LE, Rhodes A. The surviving sepsis campaign bundle: 2018 update. Crit Care Med. 2018;46(6): Tengberg LT, Bay Nielsen M, Bisgaard T, Cihoric M, Lauritsen ML, Foss NB, et al. Multidisciplinary perioperative protocol in patients undergoing acute high risk abdominal surgery. Br J Surg [Internet] Mar;104(4): Available from: 3. Huddart S, Peden CJ, Swart M, McCormick B, Dickinson M, Mohammed MA, et al. Use of a pathway quality improvement care bundle to reduce mortality after emergency laparotomy. Br J Surg [Internet] Jan;102(1): Available from:

6 Indikator 2: Præ operativ måling af serum laktat indefor en time efter ankomst til hospitalet Processindikator Andel af patienter der indenfor 1 time efter indlæggelse har fået målt en s laktat. Cochrane: Meshterm: lactic acid 7 reviews, ingen valgt. Medline 1) Termer: Lactic Acid" "Abdomen, Acute", Adult, resultat, > 1 valgt. 2) Termer: "Lactic Acid", "Mortality", Adult, > 274 resultater > 5 artikler gennemlæst > 3 valgt. Yderligere 2 valgt fra referencer. Forhøjet s laktat er forbundet med øget mortalitet i kritisk sygepatienter, dette begrundet i flere retrospektive observationelle studier (4 6). IIb styrke B. S laktat er endvidere brugbar til at differentiere mellem sepsis og svær sepsis(7). IIb styrke B. S laktat kan kombineres med både qsofa og early warning score i at prediktere mortalitet (8,9). IIb styrke B. Er desuden anbefalet af surviving sepsis kampangen så man ved hjælp af lactat kan designe sin optimerings strategi (1). IV, styrke D Måling af serum laktat i forbindelse med indlæggelse af patienter mistænkt for perforeret hulorgan eller ileus anbefales at foretages så hurtigt som muligt. Det skal ses som et værktøj til at identificere de mest kritiske patienter der har behov for både hurtig kirurgi men også en målrettet terapeutisk indsats i den præ operative fase. Vi anbefaler desuden af der ved fund af forhøjet laktat gentages måling af laktat hver efterfølgende time. 1. Levy MM, Evans LE, Rhodes A. The surviving sepsis campaign bundle: 2018 update. Crit Care Med. 2018;46(6): Ferreruela M, Raurich JM, Ayestarán I, Llompart Pou JA. Hyperlactatemia in ICU patients: Incidence, causes and associated mortality. J Crit Care [Internet]. 2017;42(April 2005): Available from: 5. Nichol AD, Egi M, Pettila V, Bellomo R, French C, Hart G, et al. Relative hyperlactatemia and hospital mortality in critically ill patients: A retrospective multi centre study. Crit Care. 2010;14(1): Bou Chebl R, El Khuri C, Shami A, Rajha E, Faris N, Bachir R, et al. Serum lactate is an independent predictor of hospital mortality in critically ill patients in the emergency department: A retrospective study. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2017;25(1): Ravishankaran P, Shah AM, Bhat R. Correlation of Interleukin 6, Serum Lactate, and C Reactive Protein to Inflammation, Complication, and Outcome During the Surgical Course of Patients with Acute Abdomen. J Interf Cytokine Res. 2011;31(9): Jung YT, Jeon J, Park JY, Kim MJ, Lee SH, Lee JG. Addition of lactic acid levels improves the accuracy of quick sequential organ failure assessment in predicting mortality in surgical patients with complicated intra abdominal infections: A retrospective study. World J Emerg Surg. 2018;13(1): Jo S, Yoon J, Lee JB, Jin Y, Jeong T, Park B. Predictive value of the National Early Warning Score Lactate for mortality and the need for critical care among general emergency department patients. J Crit Care [Internet]. 2016;36(2016):60 8. Available from:

7 Indikator 3: CT abdomen indenfor 2 timer efter indlæggelse Processindikator Andel af patienter der har fået foretaget CT scanning af abdomen med eller uden kontrast indenfor XX timer efter indlæggelse Cochrane: Mesh: Abdoman, acute = o reviews Medline Termer: Tomography, X Ray Computed, Abdomen, Acute, Humans, Adult resultater > 9 artikler gennemlæst > 5 valgt Yderligere 1 valgt fra referencer. 3 prospektive kohorte studier og et retrospektivt beskriver at CT abdomen hjælper til den korrekte diagnose hurtigere og er et godt værktøj for kirurgen til at planlægge patientens videre forløb. Det er en ressource der medfører en større sikkerhed i bestemmelse af hvilke patienter der har behov for operation, hvem der kan behandles konservativt, eller hvem der kan udskrives (10 13). IIb styrke B. Det er beskrevet at patienter der får foretaget CT ved indlæggelse har en kortere indlæggelsestid (14). IIB, styrke B. I forhold til tidspunktet for CT scanning er der ikke fundet forskning der direkte understøtter et specifik tidsrum hvori der bør foretages CT. Det er i et amerikansk studie vist at ventetid på CT udgør ca. 30% af ventetid for patienter henvist til en akutmodtagelse(15). IIB, styrke B. American College of radiology anbefaler CT abdomen med kontrast for akutte, ikke lokaliserede, abdominalsmerter og for patienter mistænkt for ileus (16,17) IV, styrke D Kortere tid til CT scanning er vist effektiv i bundle care og har formentligt en andel i at nedsætte mortaliteten i disse protokollerede forløb (2,3). IIB, styrke B. De anbefales at alle patienter med mistanke om perforeret hulorgan eller ileus gennemgår CT scanning så hurtigt som muligt i deres indlæggelsesforløb. Dette for at opnå større sikkerhed i diagnose og for at kunne planlægge evt. operation så hurtigt som muligt. Såfremt patienterne har akut behov for operation og ventetid på CT vil værre en forværrende faktor anbefales det at patienten ikke CT scannes men derimod opereres i stedet. Vi anbefaler at CT udføres så tidligt som muligt og at denne scanning prioriteres højt af radiologisk afdeling for at undgå ventetider på denne patientgruppe med høj mortalitet. CT scanning bør startes indenfor 2 timer da vi ønsker at disse patienter opereres indenfor 6 timer efter indlæggelse. 2. Tengberg LT, Bay Nielsen M, Bisgaard T, Cihoric M, Lauritsen ML, Foss NB, et al. Multidisciplinary perioperative protocol in patients undergoing acute high risk abdominal surgery. Br J Surg [Internet] Mar;104(4): Available from:

8 3. Huddart S, Peden CJ, Swart M, McCormick B, Dickinson M, Mohammed MA, et al. Use of a pathway quality improvement care bundle to reduce mortality after emergency laparotomy. Br J Surg [Internet] Jan;102(1): Available from: Tsushima Y, Yamada S, Aoki JUN, Motojima T, Endo K. Effect of contrast enhanced computed tomography on diagnosis and management of acute abdomen in adults. Clin Radiol. 2002;57(6): Esses D, Birnbaum A, Bijur P, Shah S, Gleyzer A, Gallagher EJ. Ability of CT to alter decision making in elderly patients with acute abdominal pain. Am J Emerg Med. 2004;22(4): Rosen MP, Siewert B, Sands DZ, Bromberg R, Edlow J, Raptopoulos V. Value of abdominal CT in the emergency department for patients with abdominal pain. Eur Radiol. 2003;13(2): Rosen MP, Sands DZ, Longmaid III HE, Reynolds KF, Wagner M, Raptopoulos V. Impact of Abdominal CT on the to the Emergency Department with Acute Abdominal Pain. Am J Roentgenol. 2000;174(5): Radwan RW, Tang AM, Beasley WD. Computed tomography as a first line investigation for elderly patients admitted to a surgical assessment unit. Ann R Coll Surg Engl. 2018;100(4): Wang DC, Parry CR, Feldman M, Tomlinson G, Sarrazin J, Glanc P. Acute abdomen in the emergency department: Is CT a time limiting factor? Am J Roentgenol. 2015;205(6): Scheirey CD, Fowler KJ, Therrien JA, Kim DH, Al Refaie WB, Camacho MA, et al. ACR Appropriateness Criteria Acute Nonlocalized Abdominal Pain. J Am Coll Radiol [Internet]. 2018;15(11):S Available from: Douglas S. Katz, MD; Mark E. Baker, MD; Max P. Rosen, MD, MPH; Tasneem Lalani, MD; Laura R. Carucci, MD; Brooks D. Cash, MD; David H. Kim, MD; Robert J. Piorkowski, MD; William C. Small, MD, PhD; Martin P. Smith, MD; Vahid Yaghmai, MD, MS; Judy Yee M. American College of Radiology ACR Appropriateness Criteria Clinical Condition: Suspected Small Bowel Obstruction Variant 1: Suspected high grade small bowel obstruction (SBO), based on clinical evaluation or initial radiography (if performed). Radiologi. J Am Coll Radiol [Internet]. 2013;1 10. Available from:

9 Indikator 4: Præ operativ indlæggelse på IMA / ITA / Opvågning Processindikator Andel af patienter der forud for operation optimeres på intermediær afsnit, intensiv eller i opvågning. Cochrane: Mesh: Abdoman, acute = o reviews Medline Termer: Critical care, Preoperative care, Adult, resultater > 2 artikler gennemlæst > 0 valgt. Termer: General surgery, Perioperative care, intensive care units, Adult, resultater > 2 artikler gennemlæst > 0 valgt. Pubmed søgning: Title: Preoperative AND intenstive care. Adult, resultater > 2 artikler gennemlæst > 1 valgt. Yderligere valgt fra referencer eller kendt litteratur. Et mindre retrospektivt studie fra 1999 viser at elektive patienter der præ operativt bliver optimeret på intensiv med normalisering af hæmodynamiske problemstillinger klarer sig bedre post operativt end dem der ikke bliver normaliseret (18). IIB, styrke B. I det mortalitets sænkende AHA studie studiet blev patienterne optimeret på IMA / ITA / eller på operationsgangen forud for operation umiddelbart efter det var besluttet at patienten skulle opereres (2). IIB, styrke B. Det anbefales at patienter diagnosticeret med operationskrævende ileus eller perforeret hulorgan modtager præ operativ optimering på IMA / ITA eller operationsgangen for at sikre den optimale behandling og observation. Såfremt det er muligt at køre direkte på operationsgangen skal dette prioriteres. 2. Tengberg LT, Bay Nielsen M, Bisgaard T, Cihoric M, Lauritsen ML, Foss NB, et al. Multidisciplinary perioperative protocol in patients undergoing acute high risk abdominal surgery. Br J Surg [Internet] Mar;104(4): Available from: Flancbaum L, Ziegler DW, Choban PS. Preoperative intensive care unit admission and hemodynamic monitoring in patients scheduled for major elective noncardiac surgery: A retrospective review of 95 patients. J Cardiothorac Vasc Anesth. 1998;12(1):3 9.

10 Indikator 5: Operationsstart indenfor 6 timer efter indlæggelse Processindikator Andel af patienter der har knivtid indenfor 6 timer efter indlæggelsestidspunktet Cochrane: Mesh: Abdoman, acute = o reviews Medline 1) Termer: laparotomy, Time to treatment, Adult, Resultater 14 > 3 artikler gennemlæst > 1 valgt. Pubmed: Title: delay AND emergency, adult, Resultater 6 > 3 artikler gennemlæst > 2 valgt. Yderligere 2 valgt fra referencer. Ventetid over 72 timer for ileus giver en højere mortalitet (19). Fundet ved et retrospektivt studie på 9991 patienter fra NELA databasen. IIb styrke B. Ved perforeret ulcus falder synsynlighed for overlevelse med 2,4% for hver time forsinkelse. (20) Fundet ved en retrospektiv gennemgang af 2668 patienter opereret for perforeret ulcus på danske patienter. IIb styrke B. Ingen sammenhæng mellem ventetid og mortalitet (21). Fundet ved gennemgang af 2803 patienter opereret abdominalt akut indenfor 48 timer. IIb styrke B. Ventetid på operationsstue giver øget mortalitet, og længere indlæggelsestid (22). Fundet ved gennemgang af akutte patienter hvoraf 32 % var abdominal kirurgiske. IIb styrke B. Længere ventetid mellem indlæggelse og operation medførte længere behandling med antibiotika, længere ophold på intensiv og længere indlæggelsestid i det hele taget (23). Undersøgt ved retrospektiv analyse af 102 laparotomier IIb styrke B. Ventetid i mere end 24 timer giver flere komplikationer i de ældre (24). Retrospektiv på 144 patienter opereret for akut mavetarm lidelse. IIb styrke B. en bag ventetid og øget mortalitet og/eller komplikationer er ikke entydig. For perforeret ulcus er overlevelsen dalene for hver time der går, dog virker det til at det er knapt så akut for patienter med ileus. Vi anbefaler at patienter med ileus eller perforeret hulorgan prioriteres høj og opereres indenfor 6 timer efter indlæggelsestidspunktet. 19. Peacock O, Bassett MG, Kuryba A, Walker K, Davies E, Anderson I, et al. Thirty day mortality in patients undergoing laparotomy for small bowel obstruction. Br J Surg. 2018;105(8): Buck DL, Vester Andersen M, Møller MH, Danish Clinical Register of Emergency Surgery. Surgical delay is a critical determinant of survival in perforated peptic ulcer. Br J Surg [Internet]. 2013

11 Jul;100(8): Available from: Vester Andersen M, Lundstrøm LH, Buck DL, Møller MH. Association between surgical delay and survival in high risk emergency abdominal surgery. A population based Danish cohort study. Scand J Gastroenterol. 2016;51(1): McIsaac DI, Abdulla K, Yang H, Sundaresan S, Doering P, Vaswani SG, et al. Association of delay of urgent or emergency surgery with mortality and use of health care resources: A propensity scorematched observational cohort study. Cmaj [Internet] Jul [cited 2017 Dec 19];189(27):E Available from: Loftus TJ, Rosenthal MD, Croft CA, Stephen Smith R, Efron PA, Moore FA, et al. Effect of Time to Operation on Value of Care in Acute Care Surgery. World J Surg [Internet]. 2018;42(8): Available from: Ong M. Impact of surgical delay on outcomes in elderly patients undergoing emergency surgery: A single center experience. World J Gastrointest Surg. 2015;7(9):208.

12 Indikator 6: Post operativ vurdering af mortalitetsrisiko Processindikator Patienter der efter at være vurderet i en høj risiko for post operativ mortalitet, er indlagt på IMA / ITA / opvågning. Cochrane: Mesh: Triage Resultater 7 > Ingen valgt Mesh: Intensive care unit Resultater: 65 > 3 gennemlæst > ingen valgt Medline 1) Termer: Triage, Abdomen, Adult, Resultater 5 > 2 artikler gennemlæst > 1 valgt. 2) Termer: General surgery, Triage, Adult, Resultater 38 > ingen valgt Pubmed: 1) Title: Triage AND Intensive, care, adult, Resultater 42 > 4 artikler gennemlæst > 1 valgt. Yderligere 1 valgt fra referencer. Patienter opereret for ileus eller perforeret hulorgan tilhører en gruppe af højrisiko kirurgiske patienter der ofte kan gavne af intensiveret behandling. Et større retrospektivt studie viser at den under gruppe af højrisiko kirurgiske patienter der har den højeste mortalitet, er de der efter operation er kommet på kirurgisk afdeling, og efterfølgende haft behov for at blive overflyttet til intensiv (25). IIb styrke B. Der findes flere forskellige modeller der kan hjælpe kirurger og anæstesilæger til at forudsige hvilke patienter der har behov for intensiveret behandling. Præ operative scoringer som f.eks. ASA score, Charlson Comorbidity index tager udgangspunkt i risikofaktorer der var til stede ved indlæggelse. Man har også vist at APACHE scoring, som er tilegnet intensiv patienter kan benyttes præ operativt til at forudsige mortalitets risiko for akutte mave tarm kirurgiske patienter (26). IIb styrke B. Post operativt kan man f.eks. Benytte P POSSUM som tager udgangspunkt i Præ operative og interoperative observationer og biokemi med i alt 18 variable (27). Surgical Apgar Score tager kun udgangspunkt i inter operative observationer (28). Det anbefales at man ved udgangen af operationen har foretaget en risikovurdering for den enkelte patient. Dette for at kunne planlægge det optimale post operative forløb. En patient er opfylder kriterierne bør herefter indlægges på intensiv / intermediær sengeafsnit de første 24 timer hvor de kan observeres tættere. Såfremt der ikke er pladser på intensiv / intermediær anbefaler vi at patienten holdes i opvågningen til observation her. Vi har vurderet at P POSSUM og APACHE er for omfattende til praktisk brug. I forhold til surgical apgar score mener vi at denne ekskluderer risikopatienter der ikke er fysiologisk stressede peroperativt. Derfor anbefales det at patienter der er ældre end 75 år eller har ASA > 3 bør observeres på intensiv /intermediær afsnit efter operation for ileus eller perforeret hulorgan i minimum 24 timer postoperativt. 25. Pearse RM, Harrison DA, James P, Watson D, Hinds C, Rhodes A, et al. Identification and characterisation of the high risk surgical population in the United Kingdom. Crit Care [Internet]. 2006;10(3):R81. Available from: Krenn H, Dorn C, Fitzgerald RD, Pojer H, Rumpold Seitlinger G, List WF. Prognostic value of APACHE

13 II and III for preoperative evaluation of emergency surgery patients [2]. Eur J Anaesthesiol. 2000;17(8): Ngulube A, Muguti GI, Muguti EG. Validation of POSSUM, P POSSUM and the surgical risk scale in major general surgical operations in Harare: A prospective observational study. Ann Med Surg [Internet]. 2019;41(February):33 9. Available from: Nair A, Bharuka A, Rayani BK. The Reliability of Surgical Apgar Score in Predicting Immediate and Late Postoperative Morbidity and Mortality: A Narrative Review. Rambam Maimonides Med J. 2018;9(1):e0004. Indikator 6a: Andel af patienter med høj risiko for mortalitet (del indikator) Del processindikator af indikator 6 Definerer hvor mange patienter der er i høj risiko Cochrane: Null Se indikator 6 Se indikator 6 Medline Null Indikator 6b: Andel af høj risiko der indlægges på IMA / ITA (del indikator) Del processindikator af indikator 6 Definerer hvor mange patienter i høj risiko der indlægges post operativt på IMA / ITA Cochrane: Null Se indikator 6 Se indikator 6 Medline Null

14 Indikator 7: Post operativ mobilisering Processindikator Andel af patienter der er mobiliseret indenfor 24 timer efter operation. Cochrane: Mesh: Abdoman, acute = o reviews Medline Termer: "Abdomen", "Postoperative Care, "Early Ambulation", Adult, Resultater: 10 > ingen valgt. Pubmed: Title: Enhanced recovery after surgery, adult, Resultater 438 > 12 artikler gennemlæst > 6 valgt. Med udgangspunkt i enhanced recovery after surgery (29) (ERAS): Mobilisering skal ske på det først postoperative døgn. Den overordnede effekt af ERAS er analyseret i systematiske reviews og metaanalyser og beskriver hurtigere mave tarm funktion, kortere indlæggelsestid og færre komplikationer. ERAS er dog en multinodal indsats med flere punkter end blot mobilisering (30 32). Ia styrke A. Det er vist at koncepterne for ERAS som normalvis finder sted i elektive patienter, er gavnlige og overførbare til akutte patienter medførende kortere indlæggelsestid og kortere færre komplikationer. Dette fundet ved systematisk review indeholdende 1 RCT og 4 kohortestudier omhandlende akut kirurgi og ERAS (33). Ia styrke A. Det ene af disse studier kohorte studier fandt også hurtigere tid til mave tarmfunktion og hurtigere retur til normal diæt (34). IIb styrke B. Det er ikke gavnligt for patienter at være sengeliggende da det påvirker det kardio pulmonale system i en negativ retning (35). Ia styrke A. 35% af patienter opereret for akut høj risiko kirurgi er ikke selvstændigt mobiliserede 7 dage postoperativt og disse patienter er i højere risiko for pulmonale komplikationer. IIb styrke B. Akutte mave tarm kirurgiske patienter opereret for ileus og perforeret hulorgan er dårligt mobiliserede post operativt, hvilket øger risiko for komplikationer. På baggrund af ERAS forløbene og viden om at længere tid immobilisering er skadeligt anbefales det at patienter opereret akut for ileus og perforeret hulorgan mobiliseres i samme form som ERAS patienter med tidlig mobilisering allerede det første postoperative døgn. Vi anderkender at dette er ekstrapoleret data fra ERAS studier der inkluderer tiltag ud over mobilisering. Mobilisering er defineret ved enhver form for mobilisering fra liggende stilling til enten siddende eller stående stilling.

15 29. Gustafsson UO, Scott MJ, Schwenk W, Demartines N, Roulin D, Francis N, et al. Guidelines for perioperative care in elective colonic surgery: Enhanced recovery after surgery (ERAS ) society recommendations. World J Surg. 2013;37(2): Visioni A, Shah R, Gabriel E, Attwood K, Kukar M, Nurkin S. Enhanced Recovery after Surgery for Noncolorectal Surgery? Ann Surg. 2018;267(1): Ljungqvist O, Scott M, Fearon KC. Enhanced recovery after surgery a review. JAMA Surg. 2017;152(3): Lau CSM, Chamberlain RS. Enhanced Recovery After Surgery Programs Improve Patient Outcomes and Recovery: A Meta analysis. World J Surg. 2017;41(4): Paduraru M, Ponchietti L, Casas IM, Svenningsen P, Pereira J, Landaluce Olavarria A, et al. Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) The Evidence in Geriatric Emergency Surgery: A Systematic Review. Chirurgia (Bucur) [Internet]. 2017;112(5):546. Available from: pdf 34. Lohsiriwat V. Enhanced recovery after surgery vs conventional care in emergency colorectal surgery. World J Gastroenterol. 2014;20(38): Vollman KM. Progressive mobility in the critically ill. Crit Care Nurse. 2010;30(2).

16 Indikator 8: Post operativ ernæring Processindikator Andel af patienter der har genoptaget 100% indtag af kaloriebehov indenfor 24 timer efter operation. Vurderes ved første gang patienten indtager ernæring per os. Cochrane: Mesh: enteral nutrition 53 resultater > 1 valgt Medline Termer: "Enteral nutrition", "Postoperative period, Adult, Resultater: 168 > 14 artikler gennemlæst > 2 valgt. Et cochrane review på 17 RCT er med i alt 1437 patienter viste at enteral ernæring indenfor de første 24 timer efter elektiv kirurgi muligvis nedsætter indlæggelsestid (36). Ia, Styrke A En meta analyse på 15 RCT er på i alt 1240 patienter viste at tidlig ernæring, både oral + enteral, nedsætter risikoen for post operative komplikationer efter elektiv kirurgi (37). Ia, Styrke A En anden meta analyse på 7 RCT er med i alt 587 patienter viste at tidlig oral ernæring nedsætter komplikationer og indlæggelsestiden i forhold til traditionel ernæring (38). Meta analyse Cheng Le. 7 RCT med 587 patienter. Ia, Styrke A Det anbefales at patienter så hurtigt som muligt genoptager oral ernæring. Derved ønskes det at alle patienter ernæringsscreenes indenfor de første 48 timer postoperativt. 36. Andersen HK, Atkinson C, Ness AR, Lewis SJ, Herbert G, Thomas S, et al. Early enteral nutrition within 24 hours of lower gastrointestinal surgery versus later commencement for length of hospital stay and postoperative complications. Cochrane Database Syst Rev. 2018;(10): Osland E, Yunus RM, Khan S, Memon MA. Early versus traditional postoperative feeding in patients undergoing resectional gastrointestinal surgery:a meta analysis. J Parenter Enter Nutr. 2011;35(4): Zhuang C Le, Ye XZ, Zhang CJ, Dong QT, Chen BC, Yu Z. Early versus traditional postoperative oral feeding in patients undergoing elective colorectal surgery: A meta analysis of randomized clinical trials. Dig Surg. 2013;30(3):

17 Indikator 9: Epidural Processindikator Andel af patienter der er opereret åbent og har fået anlagt epidural i forbindelse med operationen. Cochrane: Null Medline: Null Referencer fundet fra kendt literatur. Standard brug af epidural til abdominal høj risikopatienter var en del af AHA studiet som overordnet set nedbragte mortaliteten (2). Epidural reducerer ileus og respiratoriske komplikationer efter laparotomi, og anbefales til patienter med høj risiko for forlænget ileus, hvilket også er tilfælde ved akut laparoskopi. En metaanalyse med 58 RCT studier inkluderende i alt 5904 patienter har vist at epidural beskytter mod post operative pneumonier(39). Ia, Styrke A I et systematisk review på 6 RCT studier finder man at epidural nedbringer tiden til post operative mavetarm funktion og postoperative smerter (40). Ia, Styrke A I et RCT på 60 patienter fandt at patienter med epidural havde et bedre anti inflammatorisk respons end patienter uden (41). Ib, Styrke A Et narrativt review beskriver at epidural har gavnlig effekt på post oeprativ ileus (42). IV, styrke D Det anbefales at patienter der skal opereres åbent for ileus eller perforeret hulorgan får anlagt en epidural præ operativt eller tidligst muligt post operativt ved svært kredsløbskollaps. Dette for at øge reducere inflammatorisk reaktion, respiratoriske komplikationer, facilitere mobilisering, afkorte/forhindre ileus og nedbringe opioidforbrug. 2. Tengberg LT, Bay Nielsen M, Bisgaard T, Cihoric M, Lauritsen ML, Foss NB, et al. Multidisciplinary perioperative protocol in patients undergoing acute high risk abdominal surgery. Br J Surg [Internet] Mar;104(4): Available from: Pöpping DM, Elia N, Marret E, Remy C, Tramèr MR. Protective Effects of Epidural Analgesia on Pulmonary Complications After Abdominal and Thoracic Surgery. Arch Surg [Internet] Oct 20 [cited 2019 Jul 11];143(10):990. Available from: Khan SA, Khokhar HA, Nasr ARH, Carton E, El Masry S. Effect of epidural analgesia on bowel function in laparoscopic colorectal surgery: A systematic review and meta analysis. Surg Endosc. 2013;27(7): Tyagi A, Bansal A, Das S, Sethi AK, Kakkar A. Effect of thoracic epidural block on infection induced inflammatory response: A randomized controlled trial. J Crit Care [Internet]. 2017;38:6 12.

18 Available from: Bragg D, El Sharkawy AM, Psaltis E, Maxwell Armstrong CA, Lobo DN. Postoperative ileus: Recent developments in pathophysiology and management. Clin Nutr [Internet] Jun [cited 2019 Jul 11];34(3): Available from: Indikator 9a: Andel af åbne operationer Del processindikator Definerer hvor mange patienter der har fået foretaget åben operation (inklusiv konverterede fra laparoskopisk) Cochrane: Null Medline: Null Se indikator 9 Se indikator 9 Indikator 9b: Åbne operationer med epidural Del processindikator Angiver hvor mange af de patienter der er opereret med åben kirurgi der har fået anlagt epidural præeller post operativt Cochrane: Null Medline: Null Se indikator 9 Se indikator 9

19 Indikator 10a: 30 dages mortalitet (diagnose) Mortalitetsindikator Andel af patienter diagnosticeret med ileus eller perforeret hulorgan der er døde indenfor 30 dage efter indlæggelsesdato. Cochrane: Null Medline: Null Indikator 10b: 30 dages mortalitet (operation) Mortalitetsindikator Andel af patienter opereret for ileus eller perforeret hulorgan der er døde indenfor 30 dage efter operationsdatoen. Cochrane: Null Medline: Null Indikator 11a: 90 dages mortalitet (diagnose) Mortalitetsindikator Andel af patienter diagnosticeret med ileus eller perforeret hulorgan der er døde indenfor 90 dage efter indlæggelsesdato. Cochrane: Null Medline: Null

20 Indikator 11b: 90 dages mortalitet (operation) Mortalitetsindikator Andel af patienter opereret for ileus eller perforeret hulorgan der er døde indenfor 90 dage efter operationsdatoen. Cochrane: Null Medline: Null

21 1. Levy MM, Evans LE, Rhodes A. The surviving sepsis campaign bundle: 2018 update. Crit Care Med. 2018;46(6): Tengberg LT, Bay Nielsen M, Bisgaard T, Cihoric M, Lauritsen ML, Foss NB, et al. Multidisciplinary perioperative protocol in patients undergoing acute high risk abdominal surgery. Br J Surg [Internet] Mar;104(4): Available from: 3. Huddart S, Peden CJ, Swart M, McCormick B, Dickinson M, Mohammed MA, et al. Use of a pathway quality improvement care bundle to reduce mortality after emergency laparotomy. Br J Surg [Internet] Jan;102(1): Available from: 4. Ferreruela M, Raurich JM, Ayestarán I, Llompart Pou JA. Hyperlactatemia in ICU patients: Incidence, causes and associated mortality. J Crit Care [Internet]. 2017;42(April 2005): Available from: 5. Nichol AD, Egi M, Pettila V, Bellomo R, French C, Hart G, et al. Relative hyperlactatemia and hospital mortality in critically ill patients: A retrospective multi centre study. Crit Care. 2010;14(1): Bou Chebl R, El Khuri C, Shami A, Rajha E, Faris N, Bachir R, et al. Serum lactate is an independent predictor of hospital mortality in critically ill patients in the emergency department: A retrospective study. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2017;25(1): Ravishankaran P, Shah AM, Bhat R. Correlation of Interleukin 6, Serum Lactate, and C Reactive Protein to Inflammation, Complication, and Outcome During the Surgical Course of Patients with Acute Abdomen. J Interf Cytokine Res. 2011;31(9): Jung YT, Jeon J, Park JY, Kim MJ, Lee SH, Lee JG. Addition of lactic acid levels improves the accuracy of quick sequential organ failure assessment in predicting mortality in surgical patients with complicated intra abdominal infections: A retrospective study. World J Emerg Surg. 2018;13(1): Jo S, Yoon J, Lee JB, Jin Y, Jeong T, Park B. Predictive value of the National Early Warning Score Lactate for mortality and the need for critical care among general emergency department patients. J Crit Care [Internet]. 2016;36(2016):60 8. Available from: Tsushima Y, Yamada S, Aoki JUN, Motojima T, Endo K. Effect of contrast enhanced computed tomography on diagnosis and management of acute abdomen in adults. Clin Radiol. 2002;57(6): Esses D, Birnbaum A, Bijur P, Shah S, Gleyzer A, Gallagher EJ. Ability of CT to alter decision making in elderly patients with acute abdominal pain. Am J Emerg Med. 2004;22(4): Rosen MP, Siewert B, Sands DZ, Bromberg R, Edlow J, Raptopoulos V. Value of abdominal CT in the emergency department for patients with abdominal pain. Eur Radiol. 2003;13(2): Rosen MP, Sands DZ, Longmaid III HE, Reynolds KF, Wagner M, Raptopoulos V. Impact of Abdominal CT on the to the Emergency Department with Acute Abdominal Pain. Am J Roentgenol. 2000;174(5): Radwan RW, Tang AM, Beasley WD. Computed tomography as a first line investigation for elderly patients admitted to a surgical assessment unit. Ann R Coll Surg Engl. 2018;100(4): Wang DC, Parry CR, Feldman M, Tomlinson G, Sarrazin J, Glanc P. Acute abdomen in the emergency department: Is CT a time limiting factor? Am J Roentgenol. 2015;205(6):

22 16. Scheirey CD, Fowler KJ, Therrien JA, Kim DH, Al Refaie WB, Camacho MA, et al. ACR Appropriateness Criteria Acute Nonlocalized Abdominal Pain. J Am Coll Radiol [Internet]. 2018;15(11):S Available from: Douglas S. Katz, MD; Mark E. Baker, MD; Max P. Rosen, MD, MPH; Tasneem Lalani, MD; Laura R. Carucci, MD; Brooks D. Cash, MD; David H. Kim, MD; Robert J. Piorkowski, MD; William C. Small, MD, PhD; Martin P. Smith, MD; Vahid Yaghmai, MD, MS; Judy Yee M. American College of Radiology ACR Appropriateness Criteria Clinical Condition: Suspected Small Bowel Obstruction Variant 1: Suspected high grade small bowel obstruction (SBO), based on clinical evaluation or initial radiography (if performed). Radiologi. J Am Coll Radiol [Internet]. 2013;1 10. Available from: Flancbaum L, Ziegler DW, Choban PS. Preoperative intensive care unit admission and hemodynamic monitoring in patients scheduled for major elective noncardiac surgery: A retrospective review of 95 patients. J Cardiothorac Vasc Anesth. 1998;12(1): Peacock O, Bassett MG, Kuryba A, Walker K, Davies E, Anderson I, et al. Thirty day mortality in patients undergoing laparotomy for small bowel obstruction. Br J Surg. 2018;105(8): Buck DL, Vester Andersen M, Møller MH, Danish Clinical Register of Emergency Surgery. Surgical delay is a critical determinant of survival in perforated peptic ulcer. Br J Surg [Internet] Jul;100(8): Available from: Vester Andersen M, Lundstrøm LH, Buck DL, Møller MH. Association between surgical delay and survival in high risk emergency abdominal surgery. A population based Danish cohort study. Scand J Gastroenterol. 2016;51(1): McIsaac DI, Abdulla K, Yang H, Sundaresan S, Doering P, Vaswani SG, et al. Association of delay of urgent or emergency surgery with mortality and use of health care resources: A propensity scorematched observational cohort study. Cmaj [Internet] Jul [cited 2017 Dec 19];189(27):E Available from: Loftus TJ, Rosenthal MD, Croft CA, Stephen Smith R, Efron PA, Moore FA, et al. Effect of Time to Operation on Value of Care in Acute Care Surgery. World J Surg [Internet]. 2018;42(8): Available from: Ong M. Impact of surgical delay on outcomes in elderly patients undergoing emergency surgery: A single center experience. World J Gastrointest Surg. 2015;7(9): Pearse RM, Harrison DA, James P, Watson D, Hinds C, Rhodes A, et al. Identification and characterisation of the high risk surgical population in the United Kingdom. Crit Care [Internet]. 2006;10(3):R81. Available from: Krenn H, Dorn C, Fitzgerald RD, Pojer H, Rumpold Seitlinger G, List WF. Prognostic value of APACHE II and III for preoperative evaluation of emergency surgery patients [2]. Eur J Anaesthesiol. 2000;17(8): Ngulube A, Muguti GI, Muguti EG. Validation of POSSUM, P POSSUM and the surgical risk scale in major general surgical operations in Harare: A prospective observational study. Ann Med Surg [Internet]. 2019;41(February):33 9. Available from: Nair A, Bharuka A, Rayani BK. The Reliability of Surgical Apgar Score in Predicting Immediate and Late Postoperative Morbidity and Mortality: A Narrative Review. Rambam Maimonides Med J. 2018;9(1):e0004.

23 29. Gustafsson UO, Scott MJ, Schwenk W, Demartines N, Roulin D, Francis N, et al. Guidelines for perioperative care in elective colonic surgery: Enhanced recovery after surgery (ERAS ) society recommendations. World J Surg. 2013;37(2): Visioni A, Shah R, Gabriel E, Attwood K, Kukar M, Nurkin S. Enhanced Recovery after Surgery for Noncolorectal Surgery? Ann Surg. 2018;267(1): Ljungqvist O, Scott M, Fearon KC. Enhanced recovery after surgery a review. JAMA Surg. 2017;152(3): Lau CSM, Chamberlain RS. Enhanced Recovery After Surgery Programs Improve Patient Outcomes and Recovery: A Meta analysis. World J Surg. 2017;41(4): Paduraru M, Ponchietti L, Casas IM, Svenningsen P, Pereira J, Landaluce Olavarria A, et al. Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) The Evidence in Geriatric Emergency Surgery: A Systematic Review. Chirurgia (Bucur) [Internet]. 2017;112(5):546. Available from: pdf 34. Lohsiriwat V. Enhanced recovery after surgery vs conventional care in emergency colorectal surgery. World J Gastroenterol. 2014;20(38): Vollman KM. Progressive mobility in the critically ill. Crit Care Nurse. 2010;30(2). 36. Andersen HK, Atkinson C, Ness AR, Lewis SJ, Herbert G, Thomas S, et al. Early enteral nutrition within 24 hours of lower gastrointestinal surgery versus later commencement for length of hospital stay and postoperative complications. Cochrane Database Syst Rev. 2018;(10): Osland E, Yunus RM, Khan S, Memon MA. Early versus traditional postoperative feeding in patients undergoing resectional gastrointestinal surgery:a meta analysis. J Parenter Enter Nutr. 2011;35(4): Zhuang C Le, Ye XZ, Zhang CJ, Dong QT, Chen BC, Yu Z. Early versus traditional postoperative oral feeding in patients undergoing elective colorectal surgery: A meta analysis of randomized clinical trials. Dig Surg. 2013;30(3): Pöpping DM, Elia N, Marret E, Remy C, Tramèr MR. Protective Effects of Epidural Analgesia on Pulmonary Complications After Abdominal and Thoracic Surgery. Arch Surg [Internet] Oct 20 [cited 2019 Jul 11];143(10):990. Available from: Khan SA, Khokhar HA, Nasr ARH, Carton E, El Masry S. Effect of epidural analgesia on bowel function in laparoscopic colorectal surgery: A systematic review and meta analysis. Surg Endosc. 2013;27(7): Tyagi A, Bansal A, Das S, Sethi AK, Kakkar A. Effect of thoracic epidural block on infection induced inflammatory response: A randomized controlled trial. J Crit Care [Internet]. 2017;38:6 12. Available from: Bragg D, El Sharkawy AM, Psaltis E, Maxwell Armstrong CA, Lobo DN. Postoperative ileus: Recent developments in pathophysiology and management. Clin Nutr [Internet] Jun [cited 2019 Jul 11];34(3): Available from:

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI Regionernes Databasedag København 8. april 2015 Henrik Stig Jørgensen Ledende Overlæge Nordsjællands Hospital, Kirurgisk

Læs mere

Pneumoni hos trakeotomerede patienter. Mulige årsager og betydningen af fokuseret sygepleje.

Pneumoni hos trakeotomerede patienter. Mulige årsager og betydningen af fokuseret sygepleje. Pneumoni hos trakeotomerede patienter Mulige årsager og betydningen af fokuseret sygepleje. Trakeotomi på afdeling F, OUH 35-40 trakeotomier årligt. Primært relateret til cancer og stråleskader. Normalt

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014 Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer Introduktion Juni 2014 Baggrund for ændringerne Akut Kirurgidatabasen (tidligere NIP-Kirurgi) er en af de ca. 60 kliniske kvalitetsdatabaser

Læs mere

Databaserne, indikatorer og forskning

Databaserne, indikatorer og forskning Databaserne, indikatorer og forskning 28. Februar 2017 Søren Paaske Johnsen Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Indhold Sammenhænge mellem struktur,

Læs mere

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden:

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden: Titel Procedurespecifik klinisk vejledning til patienter, der får foretaget herniekirurgi EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Viden og udvikling 01.03.2011 Patienter, der får foretaget åben

Læs mere

Krig mod bakterier i munden

Krig mod bakterier i munden Krig mod bakterier i munden AN I TA T R AC E Y, P R O J E K T S Y G E P L E J E R S K E, M K S, S D, K VAL I T E T O G S AM M E N H Æ N G, AAL B O R G U H ET KVALITETS UDVIKLINGS PROJEKT Implementering

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis /Palle Larsen, Center for Kliniske Retningslinjer. Cand. Cur. Ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus

Læs mere

Krig mod bakterier i munden

Krig mod bakterier i munden Krig mod bakterier i munden ANITA TRACEY, PROJEKTSYGEPLEJERSKE, MKS, SD, KVALITET OG SAMMENHÆNG, AALBORG UH ET KVALITETS UDVIKLINGS PROJEKT Implementering af anbefalinger fra: Klinisk retningslinje om

Læs mere

Akut EVAR ved rumperet abdominal aorta- aneurisme

Akut EVAR ved rumperet abdominal aorta- aneurisme Akut EVAR ved rumperet abdominal aorta- aneurisme Dansk Radiologisk Selskab 9. årsmøde, Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin videnskabelige møde og Dansk Ultralyd diagnostisk Selskabs

Læs mere

Hvor skal man udføre akutmedicinsk forskning? Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med. MPA, MAppStat

Hvor skal man udføre akutmedicinsk forskning? Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med. MPA, MAppStat Hvor skal man udføre akutmedicinsk forskning? Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med. MPA, MAppStat Perspektiver Sundhedsloven Akademisk Hvad siger sundhedsloven om forskning? Alle hospitaler

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Skal kræftdiagnosen stilles hurtigt og tidligt? Og hvordan så?

Skal kræftdiagnosen stilles hurtigt og tidligt? Og hvordan så? Skal kræftdiagnosen stilles hurtigt og tidligt? Og hvordan så? Hvad syntes I? Udviklingen af en kræftknude Tumor fører til død Tumor giver symptomer Tumorstørrelse Tumor kan detekteres Tid Tumorstørrelse

Læs mere

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det?

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER. Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH

RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER. Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH Definitioner keeedeligt Hvorfor skal vi tale om definitionerne af akut nyresvigt?

Læs mere

Evidens og Forskning. Hoftenære Frakturer, Hoftefraktur-Enheden Hvidovre Hospital. Henrik Palm

Evidens og Forskning. Hoftenære Frakturer, Hoftefraktur-Enheden Hvidovre Hospital. Henrik Palm Hoftenære Frakturer, og Forskning Henrik Palm Hoftefraktur-Enheden Hvidovre Hospital Indhold (20 min) Formål: At skabe forståelse for evidens og forskning på hoftenære frakturer Indhold (20 min) Patienten

Læs mere

Om risikofaktorer for tidlig genindlæggelse blandt 65+ årige.

Om risikofaktorer for tidlig genindlæggelse blandt 65+ årige. Genindlæggelser: Jeg ville jo helst undgå det, men. Om risikofaktorer for tidlig genindlæggelse blandt 65+ årige. Oplæg ved Tværfagligt Forum for Sammenhængende Patientforløb Fredag, den 19. maj, 2017

Læs mere

Håndtering af multisygdom i almen praksis

Håndtering af multisygdom i almen praksis 30/09/2017 1 19. møde i Dansk Forum for Sundhedstjenesteforskning Mandag 25. september 2017 Håndtering af multisygdom i almen praksis Marius Brostrøm Kousgaard Forskningsenheden for Almen Praksis i København

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere

Hoftenære Frakturer, Evidens og Forskning

Hoftenære Frakturer, Evidens og Forskning Hoftenære Frakturer, og Forskning Søren Kring Traumesektionen Hvidovre Hospital Indhold (20 min) Formål: At skabe forståelse for evidens og forskning på hoftenære frakturer Indhold (20 min) Forskningsområder

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler 1 AKUT KIRURGIDATABASEN Forklaring til tabel: Antal patientforløb (nævner): Alle patienter, der opfylder inklusionskriterierne for indikatoren. Tæller: Patienter, som opfylder indikatoren. Uoplyst: Patienter

Læs mere

videnspredning og implementering af viden accelererede forløb som model

videnspredning og implementering af viden accelererede forløb som model videnspredning og implementering af viden accelererede forløb som model accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

Sygeplejefaglige anbefalinger til håndtering af Eksternt Ventrikulært Dræn (EVD)

Sygeplejefaglige anbefalinger til håndtering af Eksternt Ventrikulært Dræn (EVD) Sygeplejefaglige anbefalinger til håndtering af Eksternt Ventrikulært Dræn (EVD) Tina Wang Vedelø, udviklingsansvarlig sygeplejerske, cand. cur. Neurokirurgisk Afdeling NK, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system

Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system Gitte Bunkenborg Ph.d. stud. Lunds Universitet, Udviklingssygeplejerske, Hvidovre Hospital Intensiv Terapiafsnit 542

Læs mere

Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II. Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV. Bilag III: Spørgeskema... VI

Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II. Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV. Bilag III: Spørgeskema... VI Bilagsfortegnelse Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV Bilag III: Spørgeskema... VI Bilag IV: Godkendelse fra opererende overlæge... XV Bilag

Læs mere

ERNÆRING TIL ÆLDRE PT. EFTER UDSKRIVELSEN HAR VI NOGEN EVIDENS OG HVAD ER ERFARINGERNE?

ERNÆRING TIL ÆLDRE PT. EFTER UDSKRIVELSEN HAR VI NOGEN EVIDENS OG HVAD ER ERFARINGERNE? ERNÆRING TIL ÆLDRE PT. EFTER UDSKRIVELSEN HAR VI NOGEN EVIDENS OG HVAD ER ERFARINGERNE? Anne Marie Beck IHE, LIFE Dias 1 Lidt baggrund Ernæringstilstand - rehabilitering Charlton K. et al. JNH&A 2010 33

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

WEEKEND EFFEKT I AKUTAFDELINGEN EKSISTERER DEN OG HVAD KAN ÅRSAGEN VÆRE?

WEEKEND EFFEKT I AKUTAFDELINGEN EKSISTERER DEN OG HVAD KAN ÅRSAGEN VÆRE? WEEKEND EFFEKT I AKUTAFDELINGEN EKSISTERER DEN OG HVAD KAN ÅRSAGEN VÆRE? PHD-AFHANDLING Duvald I, Møllekær A, Boysen MA, Vest-Hansen B. Linking the severity of illness and the weekend effect: a cohort

Læs mere

... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand

... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand ... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand Henrik Højgaard Rasmussen Overlæge Ph.d Leder af Center for Ernæring og Tarmsygdomme CET Medicinsk Gastroenterologisk afdeling Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn. Komorbiditet og øvre GI-cancer Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som forekommer

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler 1 AKUT KIRURGIDATABASEN Forklaring til tabel: Antal patientforløb (nævner): Alle, der opfylder inklusionskriterierne for indikatoren. Tæller: Patienter, som opfylder indikatoren. Uoplyst: Patienter som

Læs mere

Evidensprofiler - NKR om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom

Evidensprofiler - NKR om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom Evidensprofiler - NKR om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom Figur 1. Evidensprofil Fokuseret spørgsmål 1 (PICO 1). Subtotal eller total hysterektomi ved benign sygdom. Population:

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler Udredning og behandling af gastroskopisk verificeret ulcus i ventrikel eller duodenum med afkrydsning i rubrikkerne "Afkryds en af følgende 2 tilstande" (svar "Akut

Læs mere

Herning, Med. afd. B. Herning Kir. afd * 71* * * 74* 78* *

Herning, Med. afd. B. Herning Kir. afd * 71* * * 74* 78* * Regionshuset Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Tlf. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Bilag til dagsordenspunkt vedr. kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår (akut

Læs mere

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital ÆLDRE OG KRÆFT Introduktion Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc University of Southern Denmark Odense University Hospital HISTORISK UDVIKLING AF ÆLDRE OG KRÆFT National Cancer Institute and

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER. Blæredrænage

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER. Blæredrænage Anbefalinger Ved behov for blæredrænage i det postoperative forløb kan suprapubisk kateter overvejes frem for transuretralt kateter. For elektiv kolonresektion og PME kan blæredrænage seponeres indenfor

Læs mere

Genetisk laktose-intolerance og comorbiditet

Genetisk laktose-intolerance og comorbiditet SLUTRAPPORT Genetisk laktose-intolerance og comorbiditet Mejeribrugets ForskningsFond OKTOBER 2015 Dato 21. oktober 2015 Side 1 af 7 Slutrapport 2015 for samarbejdsprojekter under MFF 1. Projektets titel

Læs mere

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier)

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier) REGISTRERINGSSKEMA Akut mave-tarm kirurgi Der udfyldes registreringsskema for patient med inklusionskriterierne: Akut øvre gastrointestinal blødning patienter med akutte kliniske symptomer: Hæmatemese,

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Når behandlingen flytter hjem: muligheder og risici. Konsensusmøde om det borgernære sundhedsvæsen. Henning Boje Andersen

Når behandlingen flytter hjem: muligheder og risici. Konsensusmøde om det borgernære sundhedsvæsen. Henning Boje Andersen Når behandlingen flytter hjem: muligheder og risici Konsensusmøde om det borgernære sundhedsvæsen Dansk selskab for Patientsikkerhed 17. maj 2017 Henning Boje Andersen Danish Technical University DTU 2

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen

Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen Søren Paaske Johnsen Status Der anvendes meget betydelige ressourcer (inklusiv penge samt tid af personale, ledelse og patienter) på at indsamle data til kvalitetsudvikling

Læs mere

Præsentation af DECV

Præsentation af DECV Præsentation af DECV v/overlæge Lone S. Jensen Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. L, Århus Sygehus DECV Styregruppe Stående Udvalg Ad-hoc grupper Lokale grupper Forskning o.a. DECV-styregruppe Hvert Center

Læs mere

Projekt Uhensigtsmæssig Opvågning

Projekt Uhensigtsmæssig Opvågning Projekt Uhensigtsmæssig Opvågning FSAIO Efterårsfagdag d. 6. oktober 2017 Sine Alette Nogel Eriksen 1 Projekt Uhensigtsmæssig Opvågning UHOP Monofaglige konferencer og fokusgruppeinterviews Sygeplejerskerne

Læs mere

Akutdatabasen Resultater, erfaringer og fremtidigt perspektiv

Akutdatabasen Resultater, erfaringer og fremtidigt perspektiv Akutdatabasen Resultater, erfaringer og fremtidigt perspektiv Jakob Lundager Forberg Konst. Ledende Overlæge, PhD, Fagområde Akutmedicin Akutafdelingen Disposition Data - også en del af kerne opgaven Akutdatabasen

Læs mere

Er det forsvarligt at være alene hjemme efter dagkirurgi?

Er det forsvarligt at være alene hjemme efter dagkirurgi? Er det forsvarligt at være alene hjemme efter dagkirurgi? 3 års opfølgning Sine Islin, Smahan Mrabet Dagkirurgi Herlev hospital Danmark Baggrund Dagkirurgi, Herlev hospital, Danmark Systematisk telefon

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne.

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Velkommen til Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Betydning af kliniske retningslinjer for kvaliteten af sundhedsydelser et litteraturstudie Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd Trine Allerslev

Læs mere

Komorbiditet og operation for tarmkræft

Komorbiditet og operation for tarmkræft Komorbiditet og operation for tarmkræft Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske, MPH Marianne Spile, klinisk oversygeplejerske, MKS Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Læs mere

SIK kontra KAD er der evidens for lavere forekomst af UVI? Hoftenærfrakturer/THA. Tine, Åsa, Bettan & Hélène

SIK kontra KAD er der evidens for lavere forekomst af UVI? Hoftenærfrakturer/THA. Tine, Åsa, Bettan & Hélène SIK kontra KAD er der evidens for lavere forekomst af UVI? Hoftenærfrakturer/THA Tine, Åsa, Bettan & Hélène Publikationstype Evidens Styrke Metaanalyse eller systematisk oversigt over randomiserede forsøg.

Læs mere

Minimal invasiv øsofagusresektion (MIO) robot eller classic?

Minimal invasiv øsofagusresektion (MIO) robot eller classic? Minimal invasiv øsofagusresektion (MIO) robot eller classic? Michael H. Larsen Overlæge, ph.d. Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital Robot eller Klassik? Åben kirugi - eller MIO Laparoskopisk

Læs mere

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse Børn og Angst - forberedelse til bedøvelse Disposition for indlæg Præsentation af oplægsholdere Anne Sofie og Trine - indlæg Pernille - indlæg Kort opsamling Pause 5 min Diskussion af oplæg Børn og angst

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden:

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden: Titel Procedurespecifik klinisk vejledning til patienter med hoftebrud EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Aktivitet, ADL- funktion og træning 01.01.2009 Patienter der indstilles til operation

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning A-kursus i Traumatologi, OUH Oktober 2011 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er der risiko for? Hvilket

Læs mere

Kost og Hjerte- Kar-Sygdom. Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen

Kost og Hjerte- Kar-Sygdom. Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen Kost og Hjerte- Kar-Sygdom Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen 1 ud af 3 dør af hjerte-kar-sygdom Hjerte-kar-sygdom Iskæmisk hjertesygdom den hyppigst forekomne dødsårsag i Danmark

Læs mere

SKABELON TIL UDFORMNING AF BESKRIVELSE AF LITTERATURSØGTE OMRÅDER

SKABELON TIL UDFORMNING AF BESKRIVELSE AF LITTERATURSØGTE OMRÅDER SKABELON TIL UDFORMNING AF BESKRIVELSE AF LITTERATURSØGTE OMRÅDER Titel Forebyggelse af dyb venetrombose (DVT) i underekstremiteterne hos voksne hospitalsindlagte patienter gennem mobilisering Hovedsøgeord:

Læs mere

d d m m å å t t m m Sygehuskode Afdelingskode

d d m m å å t t m m Sygehuskode Afdelingskode AKUT KIRURGI DATABASEN REGISTRERINGSSKEMA Gældende fra 15. april 2015 På hvilke patienter skal dette skema udfyldes og indberettes? Alle patienter (alder +18 år) med akut øvre gastrointestinal blødning

Læs mere

BLÆREKRÆFT OG RYGERELATEREDE KOMORBIDITETER

BLÆREKRÆFT OG RYGERELATEREDE KOMORBIDITETER BLÆREKRÆFT OG RYGERELATEREDE KOMORBIDITETER Alder på diagnosetidpunkt Kvinder BLÆREKRÆFT - INCIDENS 9. hyppigste kræftform på verdensplan Mænd(2/3) 1600 nye tilfælde/år 25 % MIBC BLÆREKRÆFT - STADIEINDDELING

Læs mere

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende 1 Oplæggets fokus rehabilitering af ældre borgere udgangspunkt i hjemmet aktivitet

Læs mere

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Uoplyst 1 Præoperativ optimering

Læs mere

Morbidity and Mortality

Morbidity and Mortality There is a need for biomarkers in patients with multiple medical diseases Chronic Acute Complications Morbidity and Mortality supar = soluble form of upar D1 D1 upar D1 D2 D3 D3 D2 D3 D2 Immune cells Endothelial

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Health surveys. Supervision (much more) from the patients perspective. Charlotte Hjort Head of dep., MD, ph.d., MPG

Health surveys. Supervision (much more) from the patients perspective. Charlotte Hjort Head of dep., MD, ph.d., MPG Health surveys Supervision (much more) from the patients perspective Charlotte Hjort Head of dep., MD, ph.d., MPG 8.10.2018 The story 2002 Act on surveys at all nursing homes (frequentbased surveys) 600-800

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Reviews 1997 1998 1999 2002 2002 2003 2008;

Reviews 1997 1998 1999 2002 2002 2003 2008; Reviews Rinck GC, van den Bos GA, Kleijnen J et al. Methodologic issues in effectiveness research on palliative cancer care: a systematic review. J Clin Oncol 1997; 15: 1697-1707. Smeenk FW, van Haastregt

Læs mere

Svær sepsis og septisk shock Undervisning for anæstesilæger

Svær sepsis og septisk shock Undervisning for anæstesilæger Svær sepsis og septisk shock Undervisning for anæstesilæger Robert Winding Overlæge ITA Charlotte Mouritsen Kvalitetskonsulent, Staben Program Svær sepsis/sepsis shock har en høj dødelighed! DIAGNOSE HURTIGT

Læs mere

Sundhedseffekter. Tyktarmskræft

Sundhedseffekter. Tyktarmskræft Sundhedseffekter Tyktarmskræft Der er stigende evidens for, at mælk og mejeriprodukter kan have en beskyttende rolle i forhold til tyktarmskræft. Oversigtsstudier påviser konsekvent, især for mælk, at

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 3: Inkluderede studier De inkluderede studiers evidensniveau og styrke er vurderet udfra det klassiske medicinske evidenshierarki. Publikation Evidensniveau Evidensstyrke Metaanalyse, systematisk

Læs mere

Center of Excellence Silkeborg

Center of Excellence Silkeborg Center of Excellence Silkeborg Fremtidens Diagnostik Diagnostisk Center i Silkeborg Ulrich Fredberg Lancet Neurol. 2009 Mar;8(3):235-43. Effect of urgent treatment of transient ischaemic attack and minor

Læs mere

Oslo. Gynækologi Urologi Karkirurgi 4000 operationer/år

Oslo. Gynækologi Urologi Karkirurgi 4000 operationer/år Oslo Gynækologi Urologi Karkirurgi 4000 operationer/år Dagkirurgisk Afsnit, Skejby Fast sygeplejepersonale Fast anæstesipersonale Fast anæstesilægestab Lokal ledelse Booking i afsnittet Stuefordeling efter

Læs mere

Evidens for livsstilsinterventioner til børn og voksne med svær overvægt En litteraturgennemgang

Evidens for livsstilsinterventioner til børn og voksne med svær overvægt En litteraturgennemgang Evidens for livsstilsinterventioner til børn og voksne med svær overvægt En litteraturgennemgang Mads Vendelbo Lind, forsker og underviser, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet 26/09/2018

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Faldgruber i Traume-behandling Præhospitalt, i traumemodtagelsen, på OP & ITA

Faldgruber i Traume-behandling Præhospitalt, i traumemodtagelsen, på OP & ITA Faldgruber i Traume-behandling Præhospitalt, i traumemodtagelsen, på OP & ITA Jacob Steinmetz Akutlægehelikopter/akutlægebil Traumecenter/Anæstesi-OP Rigshospitalet Jacob.steinmetz@regionh.dk Good judgment

Læs mere

Aurikellukning ved atrieflimmer (AF) Grethe Andersen Professor dr. med Aarhus Universitets Hospital

Aurikellukning ved atrieflimmer (AF) Grethe Andersen Professor dr. med Aarhus Universitets Hospital Aurikellukning ved atrieflimmer (AF) Grethe Andersen Professor dr. med Aarhus Universitets Hospital Orale antikoagulantia og Atrieflimmer (AF) CHADS 2 DS 2 -VASc score > 1 Orale antikoagulantia; klasse

Læs mere

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Susanne Dalton Survivorship Danish Cancer Society Research Center Copenhagen, Denmark Baggrund 3

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

Patienter der opereres med knæalloplastik. Aktivitet

Patienter der opereres med knæalloplastik. Aktivitet Titel Procedurespecifik klinisk vejledning til patienter der opereres med knæalloplastik EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Aktivitet 01.09.2011 Patienter der opereres med knæalloplastik.

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Ernæring

Dansk Selskab for Klinisk Ernæring Dansk Selskab for Klinisk Ernæring Dansk Selskab for Dysfagi NKR: Øvre dysfagi (synkebesvær) - Opsporing, - Udredning - Udvalgte indsatser DSKE3105@outlook.dk outlook Forkerte datoer Forkerte e-mail forsinket

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 4: Resume Titel: Injektion af insulin til voksne med diabetes Arbejdsgruppe Heidi Nissen, MKS, klinisk sygeplejespecialist, Endokrinologisk afdeling M, Diabetesklinikken, Odense Universitetshospital

Læs mere

Konsensusdokument. Best Clinical Practice for fysioterapi til patienter med hoftenær fraktur under primær indlæggelse

Konsensusdokument. Best Clinical Practice for fysioterapi til patienter med hoftenær fraktur under primær indlæggelse Konsensusdokument Best Clinical Practice for fysioterapi til patienter med hoftenær fraktur under primær indlæggelse Kristensen MT 1, Beyer N 2, Foss NB 3, Holm B 1, Kehlet H 4, Isaksson H 1, Testrup SP

Læs mere

CT-TRAUME CHECKLISTE ET FORSLAG. Michael Heyman cand.med.,ph.d. speciallæge i radiologi

CT-TRAUME CHECKLISTE ET FORSLAG. Michael Heyman cand.med.,ph.d. speciallæge i radiologi CT-TRAUME CHECKLISTE ET FORSLAG Michael Heyman cand.med.,ph.d. speciallæge i radiologi Dansk Radiologisk Selskabs 8. årsmøde og Videnskabeligt møde for Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin,

Læs mere

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Kræft og komorbiditet alle skal have del i de gode resultater 6. marts 2013 Kosmopol, København Erik Jakobsen, Leder I hovedpunkter

Læs mere

Ernæringsproblemer hos svækkede ældre. Anne Marie Beck, klinisk diætist, seniorforsker ambe@food.dtu.dk

Ernæringsproblemer hos svækkede ældre. Anne Marie Beck, klinisk diætist, seniorforsker ambe@food.dtu.dk Ernæringsproblemer hos svækkede ældre Anne Marie Beck, klinisk diætist, seniorforsker ambe@food.dtu.dk 2 clinical interventions for weight loss have been used with modest succes. Bales CW, Ritchie CS.

Læs mere

Volumen og kvalitet i cancerkirurgi. Peer Wille-Jørgensen, overlæge, dr. med. Kirurgisk afdeling K Bispebjerg Hospital, DANMARK

Volumen og kvalitet i cancerkirurgi. Peer Wille-Jørgensen, overlæge, dr. med. Kirurgisk afdeling K Bispebjerg Hospital, DANMARK Volumen og kvalitet i cancerkirurgi Peer Wille-Jørgensen, overlæge, dr. med. Kirurgisk afdeling K Bispebjerg Hospital, DANMARK IS BIG BEAUTIFUL???? Eller: Er antallet af indgreb ligefrem proportional med

Læs mere

Danish Fracture Database DFDB.DK

Danish Fracture Database DFDB.DK Danish Fracture Database DFDB.DK Herlev Sygehus 04.03.2015 Kirill Gromov, MD, PhD, - e-mail: kirgromov@yahoo.dk Purpose of DFDB Web-based prospective quality monitoring of fracture related surgery Evaluation:

Læs mere

PROTEINS BETYDNING PÅ MUSKEL OG MENTAL FUNKTION. DSKE efteruddannelsesdag Lene Holm Jakobsen Ernæringsenheden, Rigshospitalet Oktober 2011

PROTEINS BETYDNING PÅ MUSKEL OG MENTAL FUNKTION. DSKE efteruddannelsesdag Lene Holm Jakobsen Ernæringsenheden, Rigshospitalet Oktober 2011 PROTEINS BETYDNING PÅ MUSKEL OG MENTAL FUNKTION DSKE efteruddannelsesdag Lene Holm Jakobsen Ernæringsenheden, Rigshospitalet Oktober 2011 Protein anbefalinger til raske voksne konklusioner fra WHO/FAO/UNU

Læs mere

BØRN med brandsår optimering af smertebehandling fra traumecentret til ambulatorium Opgørelse af patientforløb efter ny smertebehandling

BØRN med brandsår optimering af smertebehandling fra traumecentret til ambulatorium Opgørelse af patientforløb efter ny smertebehandling BØRN med brandsår optimering af smertebehandling fra traumecentret til ambulatorium Opgørelse af patientforløb efter ny smertebehandling Indholdsfortegnelse Kontaktpersoner i de enkelte afsnit:... Fejl!

Læs mere

Nyrecancer & kryoablation

Nyrecancer & kryoablation Nyrecancer & kryoablation - den tiltagende T1a udfordring Tommy Kjærgaard Nielsen, 1.reservelæge, ph.d. stud. Urinvejskirurgisk afdeling Aarhus Universitetshospital, Skejby Patienten 72 årig kvinde, henvist

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF SEPSIS Juni 2013

TIDLIG OPSPORING AF SEPSIS Juni 2013 TIDLIG OPSPORING AF SEPSIS Juni 2013 Formålet med Sepsispakken tidlig opsporing af sepsis er at sikre tidlig opsporing og effektiv behandling af patienter, som er i risiko for at udvikle livstruende infektioner.

Læs mere

Patienter, der får foretaget laparoskopisk nefrektomi. Ernæring og væskebehandling 01.03.2012

Patienter, der får foretaget laparoskopisk nefrektomi. Ernæring og væskebehandling 01.03.2012 Titel Procedurespecifik klinisk vejledning for patienter, der får foretaget laparoskopisk nefrektomi EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Ernæring og væskebehandling 01.03.2012 Patienter,

Læs mere

Komorbiditet og vurderingen af den ældre kræftpatient

Komorbiditet og vurderingen af den ældre kræftpatient Komorbiditet og vurderingen af den ældre kræftpatient Lars Erik Matzen Ledende overlæge Geriatrisk Afdeling G Odense Universitetshospital 1 Funktionsevne og overlevelse 8 år 6 år 4 år Funktionsevnen har

Læs mere

Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik

Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik Professor Forskningsenheden for Almen Praksis Center for Forskning i Cancerdiagnostik & Innovative Patientforløb

Læs mere

Forum for Underernæring

Forum for Underernæring Forum for Underernæring Brugerundersøgelse Region Hovedstaden: Friske data Dansk Selskab for Klinisk Ernæring: målsætning Kendte løsninger Drivkræfter endnu uden synderlig effekt: Viden Kvalitetssikring

Læs mere