CMT COP EN HA GEN METRO Ti EAM. l. I:l._.L...,I,_I O,I II,, " lh % 'W'%"I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CMT COP EN HA GEN METRO Ti EAM. l. I:l._.L...,I,_I O,I II,, " lh % 'W'%"I"

Transkript

1 ., l SWECO CMT COP EN HA GEN METRO Ti EAM Mandag 27 maj 2019 Københavns Hovedbanegård. KH2-0 LAeq=65[dB] lilaeq =49[dB],ii ah,, b il.l.!l l,.l lii l..uh...i nl il l. H 4* l,ll1l i,i j:)j.lim :i!!, J! :il%l Xh,lii! JVMilt t Mf' W..Ji ]l.,tp jkliinhjjlnj,. Å 'p)jl '}' -Pj 1,7. -'"a 1iWqj7, W!W-! i* 5' -'j!'llllla',(ij'ij!ll:,,!' i.,,, ;f l-l) =.. (-l-' l _)* 0,ai > j l } il (0,,!,,,,, ll,,,,,,, 4, '-a!:' l.! 0' ll l _.. : ' : '.: '0. -l ''4 l' = t 4. e,40j t_ +, %ii.-!!.,, j.-. a,, l..=a a - i?.l "'-..!a:i' a ' " :' i.o." aa':y a ' - W ' ') 1ai lih*;# - y-.'. :?.. a= i : if, ,,' p, ). hl!j l. :l._.l...,,_ O,,, " lh % 'W'%" æ æi =la i _.. ; +_ - -_a- _ a_- æf LAeq =50[dB] l p; 1..) ll..i_t_l.. li".!j!j 567 'J

2 SWECO C Mandag 27 maj 2019 Københavns Hovedbanegård. KH LAeq = 56 [db] LAeq = 55 [db] LAeq = 57 [db]!x) 80 i' U CO do 30.i -i i l.l! _)* i,!lk.n.isi.. i. h,..l.!. lj).i,l,l n..a.iiii. ;Oi..l)l...l,...b...i.hi.ii,lfll,(ii H1"ruoioi!#%i'yy4uy; y'y11y...,,,'i'y"ihvyy'w""""=j"lfj$ "-'J- t--# Å = _ }_-_} &#} kv- tal- * A }l. _.. 0.._ T l Th } l % - - ' +.=.. ' 141 i;j.a,, X*g!17:i.!«+'q'y" 1-»7).01 '- = J;a!"'at'!'2a" _} ' " a - i' : a-'. # -"!.i li!! m L:, m )!; r.- "'y '"""""""'-'!--a-- " i l. 20.,, # yta.'q. '31s ( 1' l 1( '. ;,.a»; i. (:. i,_ {i,af!: ' fi ' " 10 o,, g _. _ ' _ - J L _' '(' j... ' a J a0_'a;_ - _a a-, l

3 -8+ CMT COPENHAGEN MET, PO -l FAM SWECO > Tirsdag 28 maj 2019 Københavns Hovedbanegård. KH2-0 LAeq = 67 [db] L_Aeq = 56 [db] LAeq = 67 [db]. Å lll i -l»il.i :.,. l! % ilh l N,.l'l,i) li'!"l l....1p. ålr1 t'!ij.:,i li%,:l!lll' ="il A t!.,l l Jlif,7.}1 jl,l«,,i h.ialj iik, ';; ""'- W '"»"-! " ' "!J.', 'WWQ.a!lM'.""'-_'"k"'l!!Jl J. mløii)!'." ' : "!l[n 'ft!ll'l". :,i:'. (,l.mnl-(.!', ' "'. :"l!:o:i:" '.,,i) "f!%j )!!t Jn i f] :l tl [- % ffl-&- M i i'- l'i-9);j:11'1"11,,.'a'j','!,åa"a'th1jj''j"!"i"ll.t""'ll'!"++'l'1-li('i'-a"l'i'-,(,-,,a",'ll%,,i 0,'ll#, l l fflga(;"nw!5a%?garwp" ax. 1}5. i +l l :,,;, 0., i4,,,""q"' 6','-'lj)",/ ' ", a l'" )'7",a-l,J.., l'i :l.hil,l'l: l,. l 1l l' l' '.=Y"!' ll l..j. _. Den grå kurve viser det registrerede lydtrykniveau LAeq pr. 4 min. T'dsPunk'- k'-

4 -& CMT COPENHAGEN METRO TEAM SWECO ca Tirsdag 28 maj 2C)19 Københavns Hovedbanegård. KH2-1 LAeq=56[dB] i! i 'i y xb i.lirl «,,,at (.L ll,,,,,, i_l,.l.jlt.jnil. ll.l..t.il.l!.,j li... W="J!,,,'u'MiQ"'l!!'"U%l',,,"'l" l'1', a ' (i. 0 'ø 1 #.tp "-,d:'!!-' w% 4'9m0'i:5t%%a0l%%i!" '=qr;- ii,) :t- :, - V. l..;. - -, - -,,,. 0 0!,.+y..i.. ' i ' - T l i i. a-.' _'.' u.-a.ahx'. :' -.'g '..'. '.a.'»- t_»,.....-!..'il:..4.'a.':!, '=.(J,!,#,," _, %1,_3;,. a "'. ' j ie' ; ':"-'Ål-'P " " - ' " " ' {'i' i a " " 'sl ': _ai-'ir'l' l0 : i'- ' a i' ", : ' J!(a ' i a,,.} l LAeq = 56 [db] l 1 LAeq = 57 [db] li, _f l) m!_jl*.,j Ị!lÅÅ, Å,,Lll,,.,,,...,l...L-l, L_a_*_= "i l-.a -'- 'la"'j7i"i'''%m}d ' l.- 'l ii l"-'. : 'k!. i =. "J+ -- "- "." aa - " a l -a ' a" "l r '-' ;n Th'a-ff 0'ffiW)W-W l'a-+- 4#'s- %0'+ -ff1-4 "l-0t' ll' f - - ' i l_. 0 ""'""l""l""'""'""'"'l"" l U 17 1,l T

5 SWECO C Onsdag 29 maj 2019 Københavns Hovedbanegård. KH2-0 LAeq = 69 [db],ij LAeq =50[dB] LAeq = 50 [db] J. -!. t JA: [lj [.Thi i J'!'Å,y)(MW;i[ &] i _ilild )l!",,! k li-lilf J].!ilguhJll lliia,,,l l!lṫ! (, H 3: [ l,ij,r.-i::!(l,,i.,,;q3'j,fi%mr!.v($4v,arl' _;:lgn{li:t,.-0l'-l,i'!1l-).jl 'pj 'i' a " o :-. l':.tåji 'l#aii el at.'.: a!;a i - ' a. a. - ai a -, a *lill:#llv0 - a = i_ at '1-.. a.i.. a..# a*.. i = _ = -=.. a ' +sitrlth>" ="»ra'il_;l )q,,,y;',a,.;';(;a,yt ;(:-.af ait.a. ø;,'r;,," ',;i=,li:((r, (,.,',, ).!, }!:A' i41*:-=a;z;_'*':;i:r:;i;i>ib'i:' 0%'1:?nT5TmT[ 'a 'tzå': 'it.:{!? :.. -'S.._0::r alj l" _ ' as - -a"'- - a-"""" - '-'a-""a-'-' 'ul"' - llii.i, ('lm '474- 'l ))T[ :l'i,- p' Lil ]Q l ;.'jl ' l _- Den grå kurve viser det registrerede lydtrykniveau LAeq pr. min. T'dsPunk'o

6 swecoffl CMT COPENHAGENMETROTEAM Onsdag 29 maj 2019 Københavns Hovedbanegård. KH2-'1 L_Aeq = 58 [db] L_Aeq = 55 [db] LAeq = 56 [db] - i'( &lli!!l i.ljilj! i i dl,w'. li illll'{ji il)'-. l.... l. l il l{j "(l!"""!":'!!!%aw;'1j!'mjwl4,:,!)!t i4llj a,=! 7-lt-' '- '«{:'X'>&;ia' i1!aq6)sg-v7a*iy,t ;: : ',2jr,t.(.;y%:i!';iJ:;:lli;- ';r ; T' li: 'i=:,, ;-, -:=a{i:%. -:!%.-.i :tt " -',1,4(, i,"l,." 'r '-)"-, r ':i. - -1!- - - ",,-,. -.. al:'r.. _,,, _, _ j,,..' -., )..,'. - ii!a l )) 14'4» '._ - Å ' 1 " - 4 -' " - ' a llaj li lli m!j ' 71m m,jl!lu'd l, vllg U -'-) l" -.ll -all ali l ,

7 swecoffl CMT COPENHAGENMETPO TEAM Torsdag 30 maj 2019 Københavns Hovedbanegård. KH2-0 LAeq = 60 [db] LAeq = 61 [db] LAeq = 65 [db] LAeq = 66 [db] l,!, l. ÅL_ L.i.l,_J.:.J L-x-.l..m i '.1,i k.y_illjjliiijili lx i,t%nhjt!'!l ',,J U!;.5!tlll..x,l,l l. i)l,)l i' 'F!.,iri0 Åa..ltt!r. { t JÅ l' f E J. 'ill;q j 1:l JJj!f'Plf]l'QWfl Vn'?{Wlf ='"" l!!l i jil.l]nlii&!! -" 'l- k Ịl:'!l r)! 1' '! il 'f=l t 'looii-& A l 0 ii1 Vl,i i ll. : (l-l=lil. '; i}' bl l.,l J l,.!.-'.:!l.'tl,j' a.'ar:7 'ffi] r-"'=-, -""_e l T l: i li l l l' i, -,',Hi*iy,,;l)»s'i5_;«i':?"gti,34';'1i {!.l'> 'b.:'+ o a: :,i'.i0y l,!! l l, -'ia i 't:il); 2%) r,,"'aa,"t: =.i;r y la Æ' 'i:! j {&. - 4' l- ': ( lr.. 4% -.!?l0_ < (,ll _l; 71.4 }=Jll..%_.. '!( : t_ +l't Q *-.? ' t't. ai...l,,.a'l p = Å. - - ll 09,i i,k,i 0, },=,,, t 'l ' JffiA.i } l.{,,,= [ las.i J, Å,.S li_,._,lkh,.j',,jhl,n "yih'o yurqw-"""'w!f Den røde kuve viser gaeldende grænseværdier for de viste døgnperioder. De blå områder viser varighed og gennensnitligt lydtrykniveau Tor de mest støjbelastede referenceperioder i hver af de viste døgnperioder.

8 SWECO a Torsdag 30 maj 2019 Københavns Hovedbanegård. KH LAeq = 54 [db] LAeq = 55 [db] LAeq = 62 [db] LAeq = 68 [db] OO CO 50 {O k,! ) " i 'a1(l l' - r-= il l, l i t i i i ffia i fl i i!.l}1 ll hilh li å. trlili,l>4rhvn'vy c dfdd!., ll'lå i' %lf! l' a. -...l N i. lå.. li..l,... l... ll....ljiii..j!' iqi ljt,m!l!l l< pip 1t! ld iq Ji iwu -21 %% l, lm:tjl Thi '( i,'l'{j 17 ' T %1jl 41(V t!"':%a":.l!: l,'-%'!",-":la.!l"1a'<a*t.l. [a-i-""""' "J'-" -' -"" " -?!Jl' j ii "'%,?!i,i,,l,,,..i= n!,!l,.'l!vl,tv 30 i. :,J. 'bi '.i. 4) 1. i)1'(51" rl ' 4 "" a;(.'-. ' ir ' l a

9 'l SWECO C Fredag 31 maj 2019 Københavns Hovedbanegård. KH2-0 L_Aeq = 63 [db] x! : l#, l...i..l y '. fililfr.il ).», ai ll il ii.. v,!'- :li"' Tht l! ll l)!.ffi f!,,fl,!fy,(i:'«nj.ml!li l.l,.i!vli : il t.l il U 1. i Thn f J-,*,vl!,:,,!#l{l%l".l.,j i,. a.,! im',i:i l "'YN!» '-l l fl;,7t td)lt' l Y -a»,":"'t "-.a'='sa 'tv' " - " E!'.!"- LAeq =53[dB] t.l 9"a!'f'?'1 lp QL. 'aiåvt= q17.f.. -l l i l. "....'.l ltt {.,.! 44i10f n.lll. 'l. l. k * W». Jl!, -: l. 0 } 4 ' iiix«7qtj,t%5.ii a;ia1,-}a--41:il l'?')'j" ll'a"j%,%" ; ' l).!:+ '_fili}ia.::l!f'l'i "al : i:-,:l. P' 'fl!':.i.l.,-i.-ffi..il1l. ' 0! FJ-WW LAeq = 50 [db] d.l..l...i.-.-.l....j,t illl, ],1l,,1 'J1ffiN} %J- i!?r 4-- Kl,-....Aliithlc. i

10 -» CMT COPF-NHAGEN MF- PO TEAM SWECO > Fredag 31 maj 2019 Københavns Hovedbanegård. KH2-1 LAeq = 55 [db] LAeq = 57 [db] LAeq = 57 [db] ili ), j, li, itl i.i t nl i jnl i. l.i J,f fh,.il li,.ll,.,!l, ij..ii... /"f.',""!j Ji ji'$u l.,/!lti_ il..nl..y J.., 1li.i,J..f i.l!,bl,li. l_l ['= låmjj Å tw ih l*l flj).t liæ,flll l' lil) e l,t,,.u[,-4a1j,ijh_lii_j_,?l! :( fflij ll y.. a-jjti! P" ll iq!fl,}y7 i J::4 Qj}i "fq W"'!Y'V'«#ill..-J1 ' ' LJ!f 4JdJ [Ji Jljl'}" -::!ll'.:"l.a'a%' W.)lJ.a. %ON i a t4f i;..."". -,.'.i " 'ii 15i.-.- n. i* 'dial.,,'i,, ;.,, i+:; i a l'!y -ff Q 'W lo 1, p. - ' _i %' ' l, i i;.' -., l {. i l, l, t Tl.,1 ll, a B

11 l'! Lørdag juni 2019 Københavns Hovedbanegård. KH2-0 LAeq = 58 [db] LAeq = 59 [db] LAeq = 58 [db] LAeq = 68 [db],!l:,ii. i:i.. l A,i!,tJ.i.J..l kl ill.l nh j.. 0 l JNOl l!..if4 [ r [ l-li.i!!l 'l, l)!tl% ii.l j l- '!lihjl,(1 7 1i f l =W-'!1WlE1' K ) : ', 'l -y 'i'p 9! " = )"ffl,l%p-"l'a'.'j-'-la a' Jr -'] l, "l i.z'it' i Y i : 0 i :: _!i : ts. r ' )!X!al! -y '. i- ' Tt n L i " li: t' }! i,..lt i lijilialrii 1l. ;. '%.J!:! '=u%' t l%' j ii.,.,:lz.»..-;. '.: (:-'- h. -,.l,,.%. +,-_a.< v ( _ t il :l,mtj t } ' ) f, li 6 i h l!, """ "M!!a l!=1i4p!'!i'9 l: f!,, 4: aa+;l')=l' ;1:,.7,ii,, ly,-,;" ', i >7 ", -,!', "-, "i '%5i,.'t'T:',- a'- '-,,,,,,,,,. -, _. _+L._ Æl L +(5 d l'lsll_ rul.!.onafat_s-.-l

12 sweco.0 CMT COPENHAGENMETROTEAM Lørdag juni 2019 Københavns Hovedbanegård. KH2-1 LAeq =56[dB] lllaeq=55[db] LAeq = 59 [db] LAeq = 76 [db] l[ P. '] li i j lhll l. l Å!_la.!. uffl :!!=%!! t' R t Jj uf fl. f)j, QÅ Q a!qly" "li l ' Y Bij -Ux,t""_ 'j!!_ :,i i!l..h.iyffl,!j t, }l' 1 1""-""""-"-'-'l j. ' i#,. 1 'i, k: t, % l..l '. _.il...il. hl.._i.l l.l,t..løj1 i) J ln,.ili!uimut('t 17=i 41JJ1iN {ll.!ll 'dlq, ifflq0 'X4-j1a.#-o al } ' y Qa(- : l... " ji i. l_ '.,,,, li t i ' :l,-øa - _jj'aåll.v..,+. _., _ i(.. )l j. }l :!!l r:! A!.Å!.Å,! l'l. A :yai : ) l «il! libu'].ij.i.-jj«ri..jl!jåjm Wi r4 "vx"al "lmr1llll"%yl?7ljj Den grå kurve viser det registrerede lydtrykniveau LAeq pr. min.

13 # CMT COPENHAGEN L'tETPO TEA,M SWECO > Søndag 2 juni 2019 Københavns Hovedbanegård. KH2-0 LAeq = 59 [db] LAeq = 55 [db] LAeq = 54 [db] LAeq = 51 [db] l. illil.!.! L nl l: f j hit l.ṃk 'l.il ('ill, li. Jl,(! 'i.l J,,N l'l!!j,! uø1',3:ii [ aa' p. 41 :l a.-! li Yl.i(.'st-a ( i,l ilm!i,'if'!4j li me,l l!. ijifllæ' ij,åi!«,ajl yyi=' l"rllll " l:l '!HltJ Vl'!' 771!7 ' i"-l J_,! l -...,..,._,_...:...,,..-..,,.,a,)i:_?ll' -""""""""- ' -""'- #""' """"'='!l 2=, =,.,.ii Tih.,%m!rf!l-i(!, i li l i,l til il!)'ll _ill (, j,1,, )- i i 1,0l -' o4hv'!" W=V tl'-iq Den grå kurve viser det registrerede lydtrykniveau LAeq pr. min. T'ds9unk'ki

14 * CMT COPENHAGEN faaie'i PO 'i EAM SWECO > Søndag 2 juni 2019 Københavns Hovedbanegård. KH2-1 LAeq = 53 [db] l li l LAeq=55[dB] l LAeq = 59 [db] LAeq = 59 [db] 1 t li,ll 'l Å..i i.. il, ' ll 'l tni,ljl!!jh' 'ilu,[( R li.wl,il!!m!u k'! P,WV!ll iljn V'!11 ffl%l lqv P ' 'lp: i. i0..l,,l,l...i i...l.,!. l[ø- (ll..,i,]!!,)i, '! 1 Å l.!!') 'i yykseayiqq!l!t J(llj'ilJiliiay.,, i t li %-la 4$ aa-l- ' la: 'a -, a, _...._.._._ _... -'-"-'-'-'-'-" v -i l- - ii' )= l, li l1 fl ' l,! :J!',. - -l!'å!jm!!ulij a" "'v"l'yahdi. (-ÅJ,tÅ.tiM.,li 117"-11-'- " n v v 0 - 'a i. t - --» > s v "- v i ' q..._...._..._._ l """""-"-'-""""-'-'-"----1 l-'- -a_ Den grå kurve viser det registrerede lydtrykniveau LAeq pr. " min. T'd"Punk' ki Den røde kuve viser gældende graenseværdier for de viste døgnperioder., l' l=. i,' la

,,,.!WI x! !-!u u-'q-.!j!a. ""'ii!'i!jlu]i. _. I..._i..._._... sweco-g CMT COPENHAGEN METPO TEAM

,,,.!WI x! !-!u u-'q-.!j!a. 'ii!'i!jlu]i. _. I..._i..._._... sweco-g CMT COPENHAGEN METPO TEAM sweco-g CMT COPENHAGEN METPO TEAM Mandag 25 marts 2019 Københavns Hovedbanegård. KH2-0 100 DD 80 / U CO 50 40 ) LAeq = 77 [db],,,.!w x! m/"'l')=- l t-f [lr '. l, tf. i - ' ru,li,, 'l!,l ll f'f'l!){q,j

Læs mere

)iili. l-, i,ff_ J -"! '}{I djw= MJljMk M- Ill,qi_., i. 'Ii. 'ii+.i!':'ra"r k. l1;!fa0;tz; l,: ""l i W {: 'l '{ -ff 1 '.:

)iili. l-, i,ff_ J -! '}{I djw= MJljMk M- Ill,qi_., i. 'Ii. 'ii+.i!':'rar k. l1;!fa0;tz; l,: l i W {: 'l '{ -ff 1 '.: # CMT COPENHAGEN METPO Ti EAM SWECO > Mandag l februar 2019 Københavns Hovedbanegård. KH2-0 100 LAeq = 63 [db] LAeq = 49 [db] LAeq = 49 [db] OO 80 / U CO 50 'il'. i. it!'l.lt! J)f'. ftj il.i ij l ll, t

Læs mere

!Ws!, ytiju!ll.,i..,.

!Ws!, ytiju!ll.,i..,. AARSLEFF Mandag 3 juni 19 Ny Ellebjerg Midlertidig perron. Målepunkt 1. LAeq = 67 [db] LAeq = 58 [db] LAeq = 67 [db] 90. i i t'fli,.", j i.illi,l)i.fl' :.M.U l.l Fj al f.tl!!' r_l'vl la' l,y r. i i il

Læs mere

CMT COPENHAGENMETPOTEAM

CMT COPENHAGENMETPOTEAM sweco.8 CMT COPENHAGENMETPOTEAM Mandag 28 januar 2019 Københavns Hovedbanegård. KH2-0 LAeq = 62 [db] LAeq = 48 [db] L_Aeq = 47 [db] j ).rqy,øl fl'n»j..,.!!)! S l,,!, t Tha.!Å l.af'l l ) f.. l1.. 1 l ll

Læs mere

-"'- ' Il " t'ri9)q,, Q!r5q[4- Q-.-. ii I -' - Il

-'- ' Il  t'ri9)q,, Q!r5q[4- Q-.-. ii I -' - Il sweco0 CMT COPENHA,GENMETROTEAM Mandag 29 april 20'19 Københavns Hovedbanegård. KH2-0 LAeq = 60 [db] LAeq = 51 [db] LAeq = 55 [db], li!1,! ;iu.-.-)..h-,-l.,, U, J -""-"""l-t1'! '.!=l%,- Qj%J i41;, ljllf"

Læs mere

Mandag 8 juli 2019 SWECO. Østbanegade 3, 2100 Kbh. Målepunkt I ZOBLIN. Alle værdier er "frit-felt" (korrektion = -6 db)

Mandag 8 juli 2019 SWECO. Østbanegade 3, 2100 Kbh. Målepunkt I ZOBLIN. Alle værdier er frit-felt (korrektion = -6 db) Mandag 8 juli 19 8 11 12 13 i4 15 16 17 18 i9 21 22 23 24 1 2 3 5 7 Den grå kurve viser det registrerede lydtrykniveau LAeq pr. 1 min. . i swcco'» Tirsdag 9 juli 19 LAeq = 68 [db] LAeq = 58 [db] LAeq =

Læs mere

,l l,l_.r,l,li Ilil. t. I I.* % Y.b5.11.q;5 J

,l l,l_.r,l,li Ilil. t. I I.* % Y.b5.11.q;5 J sweco.0 CMT COP-!NHAGEN ME-!RO TEAfv[ Mandag 24 december 2018 Københavns Hovedbanegård. KH2-0 LAeq = 47 [db] LAeq = 48 [db] LAeq = 50 [db] LAeq = 51 [db] l,,. N, i,l li,il. t,.l 0.lli. 4,> #ll,ifflu,a!,,!*._i!'lf=lalkåjr,l.tl,ffil!m

Læs mere

""".-'_-' =_. -...,_:, l

.-'_-' =_. -...,_:, l swecoffl CMT COPENHAGEN METRO TE,AM Mandag 18 marts 2019 Københavns Hovedbanegård. KH2-0 100 LAeq = 63 [db] LAeq = 48 [db] LAeq = 52 [db] DO 80 ' U CO 50 40 l! [ ') ) _.fl l. _ { j'!'! J 'l l:l&,r.l l.ịl(

Læs mere

'iii..jiini!ili.l, )i'l' l.l..i l I

'iii..jiini!ili.l, )i'l' l.l..i l I swtco?» Mandag 16 september 2019 Østbanegade 3, 2100 Kbh. Målepunkt Alle vaerdier er "frit-felt" (korrektion = -6 db) LAeq = 61 [db] LAeq = 54 [db] LAeq = 52 [db].l 'iii..jiini!ili.l, )i'l' l.l.. l t ll

Læs mere

I a.' - i,.b,,)m..,iiji,, I ="- a' "- a I.., l,_.. I..,.,..., , ,,h! (l'lr" i Il. Mandag 24 juni 2019

I a.' - i,.b,,)m..,iiji,, I =- a' - a I.., l,_.. I..,.,..., , ,,h! (l'lr i Il. Mandag 24 juni 2019 Mandag 24 juni 19 LAeq = 64 [db] LAeq = 57 [db] LAeq = 61 [db],,h! iiåmtl,lt s. _!'iil ).1 'i ("! i jt!,j (.. n l,,,!l'l;!'..,'-3tz«rllla:ll.l...!l!ll-l"'i.ltjallll'!.?...la>..l.'!l-:'!i'!',"':'n,:illkil

Læs mere

_=-li '= -"' -' ii I ,._._,"'J- _,= "- .i':' "' z"%" :'l'i I. !p% '!'---1W' CMT COPENHAGEN METPO TEAM. ii)4 l!!ii.f' I IlIl ) hl.i )i li Il {.

_=-li '= -' -' ii I ,._._,'J- _,= - .i':' ' z% :'l'i I. !p% '!'---1W' CMT COPENHAGEN METPO TEAM. ii)4 l!!ii.f' I IlIl ) hl.i )i li Il {. swecoffl CMT COPENHAGEN METPO TEAM Mandag 3 december 2018 Københavns Hovedbanegård. KH2-0 LAeq = 67 [db] LAeq = 48 [db] LAeq = 53 [db] -.!lnhm,, )4 l!!.f' ll ) hl. ) l l {.l! $å.h)l.._,! j "":ll!),!) )..,J

Læs mere

< ffl-ti,t.i.i,ji'ixi-7-m

< ffl-ti,t.i.i,ji'ixi-7-m swcco'» ':l& Mandag 2 september 2019 Københavns Hovedbanegård. KH2-0 LAeq = 7'1 [db] LAeq = 51 [db] LAeq = 56 [db] l J.! ) :l. l.!!(,.l f l. ;,l.1»:+}t j l j 1l' f l, /'%f', >. l :! l -.lll'1!l "tl'! nr

Læs mere

Mandag IO juni 2019 ZOBLIN SWECO. Østbanegade 3, 2100 Kbh. Målepunkt I. Alle værdier er "frit-felt" (korrektion = -6 db)

Mandag IO juni 2019 ZOBLIN SWECO. Østbanegade 3, 2100 Kbh. Målepunkt I. Alle værdier er frit-felt (korrektion = -6 db) ZOBLN Mandag O jun 19 7 8 g 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 Den grå kurve vser det regstrerede lydtryknveau LAeq pr. 1 mn. T'dspunk'o k ZtlBLN Trsdag l jun 2C)19 1l 12 13 14 15 16 17

Læs mere

i_ :l -[ I ( .l U=J4 !.tll i.l .J! Jfi,.]!l ':'ffi "'iali JÅhjiy,.ll It.,Jl!U,:,:; )"f'tj:jil! P_'=)Fj'. \! -'- =li ': l"'-'!'w.

i_ :l -[ I ( .l U=J4 !.tll i.l .J! Jfi,.]!l ':'ffi 'iali JÅhjiy,.ll It.,Jl!U,:,:; )f'tj:jil! P_'=)Fj'. \! -'- =li ': l'-'!'w. ZDBLN Mandag 23 september 2019 LAeq = 68 [db] LAeq = 54 [db] LAeq = 64 [db].l.l U=J4 ;',.l l1,,., {.!:,,.l t l _hfll'»t. -lful Ar!?ll.l(F - " "!. fll!.tll.l t.,jl!u,:,:; P_'=)F'. \! -'- =l.j!.l " =" "7."

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

lih, fl.ilf, i I I,. l l]._fj, l% pqlu) t! th.f'i!i'l,7.,tl..llt I I!-!: ii l l.ci.

lih, fl.ilf, i I I,. l l]._fj, l% pqlu) t! th.f'i!i'l,7.,tl..llt I I!-!: ii l l.ci. ,j ø SWECO AARSLEFF Mandag O jun 2019 Ny Ellebjerg Mdlertdg perron. Målepunkt 1. LAeq = 47 [db] LAeq = 49 [db] LAeq = 60 [db] LAeq = 51 [db] l l' MM' 'l[ftl l'u!u"!!,d"'l!-!: l l.c. J.,.-.) j JJ.'hl,J1Å

Læs mere

I&x.Jlil.,lA.lil.aM, i I,i li ijli I:,i,aml 'J, I 'N I i I g {l

I&x.Jlil.,lA.lil.aM, i I,i li ijli I:,i,aml 'J, I 'N I i I g {l '2 Mandag 2 september 2019 Østbanegade 3, 2100 Kbh. Målepunkt 1 LAeq = 63 [db] LAeq = 52 [db] LAeq = 54 [db],!!.!l l L:J!hm.ÅMMd] 0J'jj ll f: l(:l l.( ' 51l - j. l l' VW- ),!.. 0 n,l l J l J l l l.l.l

Læs mere

LYD OG MUSIK. Forskellige typer lyd i film, og hvad de bruges til.

LYD OG MUSIK. Forskellige typer lyd i film, og hvad de bruges til. K APITEL 2 FILMISKE VIRKEMIDLER LYD OG MUSIK I il l I læ : Flli y ly i fil, h bu il. Effly, lly, fly-ly, buly, il, ic- ulæiui, h bu il i fil. F: ui 26 Ly ui På å øj, å i fil, ly ø. Oå h øj ll, h i hø.

Læs mere

Jl j, -'%J' ""ljj!='-"q]!= " 'l!."='!s,

Jl j, -'%J' ljj!='-q]!=  'l!.='!s, SWECO Mandag 14 januar 2019 Københavns Hovedbanegård. KH2-0 Alle vaerder er "frt-felt" (korrekton = -6 db) 100 LAeq = 65 [db] LAeq = 50 [db] L_Aeq = 5'1 [db] DO EO,l 0 CO 50 "O.t l. ll #-" '!J HJ)#Jl.A.

Læs mere

j,j ll. I lauiauui ø.l'lri4,l.: r Y'J l"l "li i!li.h I I-a]l,!iJ Iljlrl'

j,j ll. I lauiauui ø.l'lri4,l.: r Y'J ll li i!li.h I I-a]l,!iJ Iljlrl' ZOBuN Mandag 12 august 19 LAeq = [db] LAeq = 57 [db] LAeq = 61 [db] xl[j=jlljj!jl'.lj!flt't[jl.j j tv,y'r(:lll'1!p['f!.l., l- _ a ' 1- '. - t..'..' - = 7j [yj=%y4t!!%v7 ['!l JSf!'J!1'!'7' j,j ll. lauauu.l'lr4,l.:

Læs mere

7q7y. !i.l, lilj! Il i «l''-ø ""W'j4!J1d. 'tll; IV)l ' l- "' t...,_.: };ia,;-ririf S

7q7y. !i.l, lilj! Il i «l''-ø W'j4!J1d. 'tll; IV)l ' l- ' t...,_.: };ia,;-ririf S AARSLEFF Mandag 27 maj 2019 Ny Ellebjerg Midlertidig perron. Målepunkt 1. L_Aeq = 64 [db] LAeq = 60 [db] LAeq = 55 [db] ( pl(., i.(niii ik,puh l_,, i!!!'!;.. 1, ) l.)l;i# h [) l(t,! li Vq ).l.l (=,l) 'i,

Læs mere

Gribskov kommune Tisvilde By, Tibirke

Gribskov kommune Tisvilde By, Tibirke Birkevænget 1 10 cx 2036 2 Birkevænget 2 10 cp 2836 2 Birkevænget 3 10 cz 2010 2 Birkevænget 5 10 cy 2085 2 Birkevænget 6 10 cr 2953 4 Samlet 10 cs 2940 ejendom Birkevænget 7 10 cn 2045 2 Birkevænget 9

Læs mere

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013 yi Cph h 19 AJ 2013 RU CPEAE l f f i h å 12000 lø fyl Køh il 34 f yi Cph h F ålå hf på Il By lø på fl i I By ifl yh, fi i Ali Tili i y pl f FLKEFET I IDRE KBEA yi Cph h y i h f Køh i, h p plipi i il flili

Læs mere

NIVEAU: 7.-8. klasse. VARIGHED: 8-10 lektioner. FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

NIVEAU: 7.-8. klasse. VARIGHED: 8-10 lektioner. FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. Af Mi M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 8-10 li FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅ: S, il fæi- iål fløb fyl. ÆRINGSMÅ OG TEGN PÅ ÆRING: S i læiål l å å læi. D jli ii il fløb Bifi i isi. il byi. Vjli å yb fløb, l ø i

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Facebook.com/TTDM2015. VELKOMMEN Entré: 75 kr. Egne mad- og drikkevarer må ikke medbringes. Lørdag d. 5/9 kl. 11.00 DMDyrskuepladsen i Thisted

Facebook.com/TTDM2015. VELKOMMEN Entré: 75 kr. Egne mad- og drikkevarer må ikke medbringes. Lørdag d. 5/9 kl. 11.00 DMDyrskuepladsen i Thisted Facbc/TTD215 VKON é: 75 a- ia å i bi øa 5/9 l 11 DDypla i Thi TRAKTORTRÆK 215 U b U b l l i Bl U b Bli Bli l U bu b U b l i Bl l l bu i Bli Bl l U b U b l il Bl Bli U U b U b l U b b l i Bl l l i i Bl

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

L. van Beethoven, Op. 21. ( ) Ü. Aufführung 2. April 1800.) Bearbeitung YOIl Xaver Scharwen ka.

L. van Beethoven, Op. 21. ( ) Ü. Aufführung 2. April 1800.) Bearbeitung YOIl Xaver Scharwen ka. 2 (Dem Baron van Swieten gewidmet) _ l' r:tl L van Beethoven, Op 21 (17701827) Ü Aufführung 2 April 1800) Bearbeitung YOl Xaver Scharwen ka f P cresc pdolce == == ==== p Stich und Oruck,on Jo Eber\e &

Læs mere

~'" '~O. N ej(al.~ /0 17(). Mette & Gini Helle & Eva 8 1 II 14, II. 5 6 ø ok.{ X g \ $ 'IR)) 3 1&0

~' '~O. N ej(al.~ /0 17(). Mette & Gini Helle & Eva 8 1 II 14, II. 5 6 ø ok.{ X g \ $ 'IR)) 3 1&0 8 1 14, ~'" Annette &.-A. Bjarne & Lars 5 6 ø ok.{ X g \00 Jette & Claus Ulla & tig 2 4 $ 'R)) 3 1&0 Peter & Kurt Jan & Ole 3 7 N ej(al.~ /0 17(). Mette & Gini Helle & Eva / ingen N Pi 1 nr_1 2 N- ø- af

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

strandb;-ggelinie - ttf. 56488856 - mail chriverst??tdcadsl.dk - Kort over området med eksisterende forhold Eksisterende forhold

strandb;-ggelinie - ttf. 56488856 - mail chriverst??tdcadsl.dk - Kort over området med eksisterende forhold Eksisterende forhold Forretningsplan og visionsplanfor udvikling af Sannes Familiecamping og Strandlunden,g Farniliecantping. Eksisterende forhold,l\ Kort over området med eksisterende forhold Sannes Familiecamping - Kilde:

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

swcco?» Mandag 22 juli 2019 Østbanegade 3, 2100 Kbh. Målepunkt 1 ZUBLIN Alle værdier er "frit-felt" (korrektion = -6 db)

swcco?» Mandag 22 juli 2019 Østbanegade 3, 2100 Kbh. Målepunkt 1 ZUBLIN Alle værdier er frit-felt (korrektion = -6 db) swcco?» ZUBLN Mandag 22 ju 2019 Østbanegade 3, 2100 Kbh. Måepunkt 1 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 o 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 5 6 Den grå kurve vser det regstrerede ydtryknveau LAeq

Læs mere

ILAeq =50[dB] iil" .l i,.,,l l ll. n. '%4. - '-'-"-'l ]IJ,' a.!i. j jx. 'x'l. ' il-

ILAeq =50[dB] iil .l i,.,,l l ll. n. '%4. - '-'--'l ]IJ,' a.!i. j jx. 'x'l. ' il- ' ø swecoh!:ljaa Mandag 29 jul 2019 Københavns Hovedbanegård. KH2-0 Alle værder er "frt-felf' (korrekton = -6 db) LAeq=70[dB]! [))'s,,! l, 1., 'l { Ø ' 'f!')' 'l f'q 1 l l JM : l l'} l"! : 6,!ttl, l! l[

Læs mere

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET Liv i l blifli FORORD E bli i b, b. E bli hj. E hj j f lv liv, f f ff, chpi bll i y, i, æ il bliv p, l, bå ilh. E blifli pchw f flli hj, h il fæll, på hii læ, i. M ø fj liv i

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

fhair 52.0"; ( ^ ^ as Z < ^ -» H S M 3

fhair 52.0; ( ^ ^ as Z < ^ -» H S M 3 fair 52.0"; (515 974 ^ ^ as ^ -» S M 3 > D Z (D Z Q LU LU > LU W CC LO CO > CD LJJ > LJJ O LL .. O ^ CO ^ ^ ui,"" 2.2 C d. ii "^ S Q ~ 2 & 2 ^ S i; 2 C O T3 Q _, - - ^ Z W O 1- ' O CM OOCMOOO'-'O'^'N

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

#Pi'!'!, 'I IL.,,,f,-.- l"

#Pi'!'!, 'I IL.,,,f,-.- l Mandag 29 ju 2019 100 LAeq = 60 [db] LAeq = 53 [db] LAeq = 63 [db] 90 80 70 60 50 40 30 20 10,.( "u '- j )-,.Å, 1!!'!'!)'1'4' ),r-q-aj)1(;ow!4qj!,!j!!b,. atua '. M'( sr 0 sa 4#1+. yva '.aq!au < y -.-w'ur

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

s", U u F F .xx r- \O Hd3 F:I rno H\O c.t F y(g \oo ett H I (l) ooo \oo cne rr') o NiE cne (.) c) b'6 P nh9a oq-o ts H" O.T!\ E trhnx 8. lxci va-.

s, U u F F .xx r- \O Hd3 F:I rno H\O c.t F y(g \oo ett H I (l) ooo \oo cne rr') o NiE cne (.) c) b'6 P nh9a oq-o ts H O.T!\ E trhnx 8. lxci va-. \.l \ \l \R cj U u \ < \) R " \ (\l l l!{ (J x ) ii 9/ & B U: >': :U S * i fl q!. > ' z 1 ( 8 :.xx \O 3 9 VY Y : ii 0) ) (!i! > l/. ( < l y( \O c. )< O c = O 1 O x 9 c ' c4 : l c. \ l.! (1) u f \ O 1 '

Læs mere

Kerneprocesser Familieydelser

Kerneprocesser Familieydelser c Filil Filil øi 5.1 M øi filil 5.1.1 Ol ll filil øi 5.1.2 Afø filil øi 5.1.3 Aø i Ol ll Ol ll Ol ll øi øi øi hli øil ø l 5.1.2.1 5.1.2.2 5.1.2.3 F høi f ilii 5.1.3.1 Filil øi 5.2 Filil hå lø æi 5.5 M

Læs mere

Plan for skriftlige prøver maj-juni 2015

Plan for skriftlige prøver maj-juni 2015 Plan for skriftlige prøver maj-juni 2015 Mød 10 min. før prøven begynder, pc-brugere dog ca. 30 min. før. Pladsoversigter og læs pc-instruks og generel instruks følger! Version 180515 Dato Hold og elevtal

Læs mere

DEN GODE FORTÆLLING K APITEL HANDLINGEN. Fag: dansk. I dette kapitel skal I lære om: Hvordan man opbygger handlingen i film.

DEN GODE FORTÆLLING K APITEL HANDLINGEN. Fag: dansk. I dette kapitel skal I lære om: Hvordan man opbygger handlingen i film. K APITEL 3 HANDLINGEN DEN GODE FORTÆLLING Tyi L Rx I pil l I læ H pby hli i fil. Kll bll. H b pæ il hli. G. F 46 D lø f. Vi på hl æl, f yl y p. Hli, i på h. På b f å h cp l fili. H il?, pø h ø. D j i hl.

Læs mere

PÅTEGNING

PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Opstillet i adresseorden

Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Opstillet i adresseorden Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Opstillet i adresseorden Udarbejdet 21. august 2013. Revideret 31. jan. 2018. Revideret 8. februar. Revideret 31. januar 2018 af Stine Holm, Halsnæs

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

ø 1f}fJ" ;3 ~O Bjarne & Lars Ulla & Stig 5 6 U 510.( q 40CJ 2 4 V f)~ I I j9j 0J 'lsr b V 5rvk II 'fov' 'o Peter & Kurt Winnie & Karsten (Spar

ø 1f}fJ ;3 ~O Bjarne & Lars Ulla & Stig 5 6 U 510.( q 40CJ 2 4 V f)~ I I j9j 0J 'lsr b V 5rvk II 'fov' 'o Peter & Kurt Winnie & Karsten (Spar 8 1 ø r.jtvr 10 /tja Bjarne & Lars Ulla & Stig 5 6 0J 'lsr b 100 2 4 V 5rvk 'fov' Allis & Vagn nge & Lotte Helle & Eva Mette & Gini 3 7 ~u.j1~.~/~ 1./ Peter & Kurt Winnie & Karsten (Spar) v ingen N N-S

Læs mere

\J VI at E )ltt -o QJ'.3 -cl= fiu E CT; {-' ar, 4t o CL ffi:%- :--i & F -Ii +a.e u? Ett C v -J, t li Uu) o z H jj ts3r.:-i r I U \-/ lc)!u O-d u u ti

\J VI at E )ltt -o QJ'.3 -cl= fiu E CT; {-' ar, 4t o CL ffi:%- :--i & F -Ii +a.e u? Ett C v -J, t li Uu) o z H jj ts3r.:-i r I U \-/ lc)!u O-d u u ti \J V t )ltt - QJ'.3 -cl fiu CT; {-' r, 4t CL ffi:%- :--i & -i +. u? tt C v -J, t u) z jj ts3r.:-i r \-/ lc)! O-d u u ti 't? t d, iu -* u9.n lr ) '(J ) +ry.! j!! (-,9 D 5)d d" \) O u '- *dvn r/ - R, ';*r

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Alsted Kirke. Domme. la ksatio nskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Alsted Kirke. Domme. la ksatio nskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01732.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01732.03 Fredningen vedrører: Alsted Kirke e Domme la ksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sønderup Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sønderup Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. 01635.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01635.01 Fredningen vedrører: Sønderup Kirke Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævn~t Fredningsnævnet 20-06-1951 Kendelser Deklarationer lil

Læs mere

lgl~rpf-+itfiu*-t Jl!~ 2018 ~N1I~~ f-4~it7ft~tl~i ft8~ii*'1

lgl~rpf-+itfiu*-t Jl!~ 2018 ~N1I~~ f-4~it7ft~tl~i ft8~ii*'1 lgl~rpf-+itfiu*-t Jl!~ 2018 ~N1I~~ f-4~it7ft~tl~i ft8~ii*'1 ~ rp ( *) " fl~41tfej : {R ff& ~ ~- 5f41tff ~ -T 2018 ~ lt1i Jt ~- 5f4~{t;it~t!l~I1t 8~ 1.~~ ~ c Jtt+w.~ [ 2018 J 131 % ) x1tf~~$, n1;;j ~~n~x~f~

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk December 2015. sådan!

MuligHeden. www.ikast-brande.dk December 2015. sådan! MuliH wwwi-b Dcb 2015 å! Så! T å å 12 i ui M ié bl l Du i u i u f u i MuliH i hå Ku l bløb, MuliH iå l f bl D by i, i hl æ ii yb l i D by hll i, i hl fæll l i Vi fæ f ful ublæi T il ll h ill il iiw l ié,

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

ø 8 1 ;?~;d 8' II cl 5 'J uf If "r; 3 7 $' JUr Nini & Morten Lone & Paul (Subp 2 4 ø ~5Y) f} (YD 3 7 ri> ~{'~ 9 IY-& r

ø 8 1 ;?~;d 8' II cl 5 'J uf If r; 3 7 $' JUr Nini & Morten Lone & Paul (Subp 2 4 ø ~5Y) f} (YD 3 7 ri> ~{'~ 9 IY-& r ø 8 1 ;?~;d 8' cl nge & Carmen nge & Lotte -, 5 6 l{ ~? q SD Allis & Vagn nge & Steen ~ 2 4 ø ~5Y) f} (YD 3 7 ri> ~{'~ 9 Y-& r Grete & Klara Else & Jannie Nini & Morten Lone & Paul (Subp ingen N N-S ø-v

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Troldhede Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Troldhede Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 01592.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01592.00 Fredningen vedrører: Troldhede Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-05-1951 24-09-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Skoleåret INFO-AFTEN Torsdag 28. november 2019 kl mit bedste skoleår. I et samarbejde med. 10. klasse

Skoleåret INFO-AFTEN Torsdag 28. november 2019 kl mit bedste skoleår. I et samarbejde med. 10. klasse Sl 2020-2021 INFO-AFTEN T 28. v 2019 l. 19.00 I j l 10. l Sl 2020-21 VELKOMMEN E v vl - f f lv! R Rll D vl - v l l, l. D læ l vl - vl f y f f lv! F vl f l f, l v l jlv. V f f v 10. l-c, y D - æ fl fl f

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE ANSK RAA IRÆT SAFUNSFAG K A E R AT E R I UNERVISNINGSATERIALE FRA 6. KLASSE T A V l, L p T S c A f Cl L Kj c lb Kl A l T P f K T O P j ù ù KAERATER ER PROUCERET AF TEATER O OG BLACK BOX TEATRE Kpl l p@.

Læs mere

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN

Læs mere

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S

Læs mere

UcdU. VC Nr. MØLDRUF KOMMUNE Teknisk forvaltning 88/96 02.00.02G01. 02 8000 026/96 l Dato. 31.07.96 Initialer. August Elias Kramer, Tingvej 26,

UcdU. VC Nr. MØLDRUF KOMMUNE Teknisk forvaltning 88/96 02.00.02G01. 02 8000 026/96 l Dato. 31.07.96 Initialer. August Elias Kramer, Tingvej 26, MØLDRUF KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. /ejerlav 17r tilbjerg by, tilbjerg Beliggenhed Tingvej 26, Ul bjerg, 8832 Skals Ejer August Elias Kramer, Tingvej 26, Ansøger Ul bjerg! 88/96 Ejendomsnr. 02569-7

Læs mere

-I-]l I! j!!l, Jk. '!1!U'bI»,!li==tl

-I-]l I! j!!l, Jk. '!1!U'bI»,!li==tl sweco?» AARSLEFF Mandag 20 maj 2019 Ny Ellebjerg Midlertidig perron. Målepunkt 1. LAeq = 65 [db] LAeq = 53 [db] LAeq = 60 [db] ikl,l r]iix.j...jlkh.j. llt tl J:,l,,!Å!ilAA i ml,,alj«ta.l l i!. i.ll...

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

!i I :i"is"-l,,=iå!l' I

!i I :iis-l,,=iå!l' I Mandag 5 august 2019 Københavns Hovedbanegård. KH2-0 LAeq = 73 [db] LAeq = 49 [db] LAeq = 50 [db] J, is:fili...l,,, li A.i l.. - l' l l ea ii]i l"'jll'!alip i4 :Yl"J '!!l M ntl.,..aj i. t!j,i A l]i l:

Læs mere

Belysning - Vejbelysningsskabe

Belysning - Vejbelysningsskabe DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. oktober 2012 11/12993 Thomas Lind Hansen thoh@vd.dk 7244 2727 Belysning - Vejbelysningsskabe Bilag D1 - Type 3 - Tavledokumentation, 2012.10.04 Teglgårdsparken

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

* I lr,3 I li=;ia. gltgetlneei. s I l.iel t cb,f. ? I lsa*l Is*iA. $ I l=r I leer'i. islel seelaliheia F I IFF I IFF*1. =:=l lh=;l lfre'si :=EU

* I lr,3 I li=;ia. gltgetlneei. s I l.iel t cb,f. ? I lsa*l Is*iA. $ I l=r I leer'i. islel seelaliheia F I IFF I IFF*1. =:=l lh=;l lfre'si :=EU Y ci c+c\ > >> J 6B xr. t 0fJ) tt rj 6t (V 6g r cg A i! :.?6 [. _. 6> t\n t\\ Y '': t ib Y\At :U g i.j ct l l P ij li^ ri Y'+ (Yt r?3 '.0 ii r\ " \J/ iy ri 9 rt3.8 'n A! 6s X ct.:+. l*lq* Ui9 *..1 *.*.!i.i

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl F v Up f hlpl Hlvåpp 12 v Mål f v j Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v j ål fll l fll v F fhl l vvlå Hlpl S Fællc S Rl 12 K jpl fpll l Sj I 17 h v 18 vh Mål Væh 11 Njyll jpl p

Læs mere

1 JENS PORSBORG Jela HENRIK DAHL

1 JENS PORSBORG Jela HENRIK DAHL 1 JENS PORSBORG Jela HENRIK DAHL Kære elev! Vi lærer at læse ved at læse. Og for at blive en god og sikker læser, skal vi læse meget rigtig meget. Når du skal læse ord, skal du bruge bogstavernes lyde

Læs mere

Spotlight. byens bedste tegnestue

Spotlight. byens bedste tegnestue Sptlt y t ttu FF " "t t t t- TAG PÅ VANDREEVE I NORGE NTYR P t tu tl Dy jø P 28-29 u & ju 2 015 N O ATI T I V IN t få ltl tl f tt pt t! p l t læt Du t T N Ft: Ij tl ll St: D pæ u f T: T c Fæ tt u w 24j

Læs mere

STATIONS MODERNI- SERINGER

STATIONS MODERNI- SERINGER T- 2015-16 TRU. 372 Offi STTIOS MOERI- SERIER PLER FOR 2017-2019 I EOL TIL KOTRKT MELLEM TRSPORT- O BYISMIISTERIET O SB OM TRFIK UFRT SOM OFFETLI SERICE I PERIOE 2015-2024 1 Rih: R i hi SB h f i i i i

Læs mere

Tilbageblik og fremsyn. Indhold. 16 Dagligvarer når det passer. 10 Udnyt hullet i markedet

Tilbageblik og fremsyn. Indhold. 16 Dagligvarer når det passer. 10 Udnyt hullet i markedet 4 6 10 14 16 20 Ihl 4 DLF åæf 2015 Scb k il f ilæ, å il Åæf 2015, h l ku l å Tili Hl & C C. Fcifikk bku, kull læ, lb iækkl. Tilbblik fy 14 Fkuå 2015 Ekki f DLF il 2015-2018 ll i ful. Få k æi f l f å,.

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste OCCO f! l l OCCO f! l p l fyl ml / / / / / / / / / / / / / / fyl f fyl (p) p l Æ / mx l II ( ) ( ) l Æ l ml () m /m,,,,,,7,,,,,,7 / / y G / /,,,7, /,,, 7,,,,,,,,7,7,,,,,,,,7,7,,,,, 7,,,,,,,,,,,,7,,,,7,,,,,

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

~-~ Undertegnede (~~ -J~... q,tf~i.1j,j.,w.,. - tilbyder herved som ejer af matr. nr. 3~

~-~ Undertegnede (~~ -J~... q,tf~i.1j,j.,w.,. - tilbyder herved som ejer af matr. nr. 3~ 01593.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01593.02 Fredningen vedrører: Malling Kirke Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 31-03-1952 Kendelser Deklarationer -----

Læs mere

"$#&%('*),+).-0/2123415'6387:9<;:),=?>@*'

$#&%('*),+).-0/2123415'6387:9<;:),=?>@*' ! "$#&%('*),+).-0/2123415'6387:9@*' ACB D A4E&FBGCEIHKJ GML J N OGCE PRQSCT U4V W V XKY Z4V [\W [\][ [ ^ Z4W _(Q` V W [\Q[\Q[WaQ` bcqz ced ` W fghch(i ! " # $ %! # % # & $ ' (& ) $ & * +, -. /

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

;. x&ær*#*?. - A T / - '» ø M g iiii,-

;. x&ær*#*?. - A T / - '» ø M g iiii,- DET KONGELIGE BIBLIOTEK m ' v- % 130021585948 : I e \, / - r- L; o v \ v: r, ^ ' \.,».»

Læs mere

Kerneprocesser barseldagpenge

Kerneprocesser barseldagpenge pc lp lp håt øi 4.1 Mt l P 4.1.1 hl l P 4.1.2 fø l P 4.1.3 øi tll ppl Opli 4.1.2.1 lp ftt Rfi 4.2 iitti i lp Håt lø æi 4.5 Mt hl æi til l P 4.5.1 fø æi til l P 4.5.2 tll æi Opli 4511 4.5.1.1 *ø på lt fil

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sdr. Bork Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sdr. Bork Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. e 01663.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01663.00 Fredningen vedrører: Sdr. Bork Kirke e Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 23-07-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

if'-' Th9'!,_V';4 W ;?W{4i i 2 i.! f a :'=;

if'-' Th9'!,_V';4 W ;?W{4i i 2 i.! f a :'=; sweco'g!:lj!åø Mandag 19 august 20'19 Københavns Hovedbanegård. KH2-0 LAeq = 71 [db] LAeq = 51 [db] LAeq = 50 [db] 4 f!' ff,: : ',7 ) f N ) l.!) ).t 0 l )_3 ;4 t < [ 8}l 1 9 q$!1,! (l.lj!:!!!u=!fl! ) Ja

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

STATIONS MODERNI- SERINGER

STATIONS MODERNI- SERINGER T-, - 2018-19 TRU. - 87 Offi STTIOS MOERI- SERIER PLER FOR 2019-2021 I EOL TIL KOTRKT MELLEM TRSPORT-, BYIS- O BOLIMIISTERIET O SB OM TRFIK UFRT SOM OFFETLI SERICE I PERIOE 2015-2024 1 Rih: R i hi SB h

Læs mere

EJERFORENINGEN LYNGBYVEJ 301 / VEDBENDVEJ 1

EJERFORENINGEN LYNGBYVEJ 301 / VEDBENDVEJ 1 JRFORIG YGBYVJ 31 / VDBDVJ 1 www.bricksit.cm/jrfrning RGSKAB FOR PRIOD 1/11 211 31/1 212 Administratr : Rgnskabt : Flmming Trp Udarbjdt af : yngbyvj 31 Flmming Trp 29 Hllrup Tlf. 3965 6288 Rvidrt af: Mail:

Læs mere