,j:uli,,! ! li.i..! i,,i,0 ._I. sweco.0 CMT COPENHAGEN METPO TEA('v'l. dl'lyl' Q_' Mandag IO juni y1irria1w'1'4 ::;,,_

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ",j:uli,,! ! li.i..! i,,i,0 ._I. sweco.0 CMT COPENHAGEN METPO TEA('v'l. dl'lyl' Q_' Mandag IO juni y1irria1w'1'4 ::;,,_"

Transkript

1 sweco.0 CMT COPENHAGEN METPO TEA('v'l Mandag O jun 2019 LAeq = 57 [db] LAeq = 54 [db] LAeq = 54 [db] LAeq = 59 [db],, ] t'tr ll 1..[ l. ) l'.ju) Å,t l ]...) 'l l.. -m! '.l,)tl,utl,n,x lh.ll.fjff-lj!,, ) l,l!':låjuj t.,lhnj ' 5J,,lU t,j '4=t!l!,l Æ})!,! V: :al-n-ffl( -! lå_.l lx! v, J )lj W-!l : ll:,,j:ul,,! dl'lyl' Q_'."l pl"q%l' '3 '.V' a t "Æ: '-;l, - ' a a -. '{aa } a " ':. ' J'j " -J--ll Tj ' j4p W.l!;'::",W'" '! l...!,,,0 y1rra1w'1'4 '!'W!'d W:' '4'1%-"#"" l.l ' a,yfa»l -= "'l j' - ::;,,_ t..-4;,._ Den grå kurve vser det regstrerede lydtryknveau LAeq pr. 4 mn. Den røde kuve vser gældende grænseværder for de vste døgnperoder. De blå områder vser varghed og gennensntlgt lydtryknveau for de mest støjbelastede referenceperoder hver af de vste døgnperoder. Tdspunkt, kl.

2 sweco0 CMT COPF-NHAGENMETPOTEAM Mandag O jun 2019 LAeq = 57 [db] LAeq = 54 [db] LAeq = 54 [db] LAeq = 59 [db]!jaj,,! J 17,,l %J!l- 14-0, &,, l lb..ln).l '!,N }l.mj WJ lt.,.l m,jl]!, kj l,!t j! t l+. l l,,l.(! l. -.!J,llWJWj :'! '?-!),at.a -lnkj f, 'l,l,uljl,n,x [., :O -!h, l')a. 1)! ' [.{!J xjl,fjffl,a,!l l...!,, j,l,.l, j).llt,-jl ;, :,:,qhorypa'rln" OQ")UR' bf"!r'å'l"' """ '="'!%A k!l'w!!f!w'h Wll -. " '.#ll l.;.1. -=- '.:. _ - '.(.t=jl!l J=tl.l-.l) ' N-Ta'. 'r a '_. ' -.- %a-a a:-.' %'l&-ll'll.)-)s -'. '=+ '. ' 1 0,,,,,. f' - ' F -. ' 1)R#-tl5»:6;[(':{(l:!).Ft,7}!P4RJal70:t}lr ' s 'h km laø s>r "- a *.! T#. wt (- - -øcj'tt' ( -.v :* ll s llalj s- ø. #+ l ll. _..a.''>..a..-a j. l! ' =-"'l _J' Den grå kurve vser det regstrerede lydtryknveau LAeq pr. mn. T'dsgunk'ok Den røde kuve vser gældende grænseværder for de vste døgnperoder. De blå områder vser varghed og gennensntlgt lydtryknveau for de mest støjbelastede referenceperoder hver af de vste døgnperoder.

3 sweco.0 CMT COPF-NHAGENMETRO TEAM Mandag O jun 2019 Københavns Hovedbanegård. KH2-1 LAeq = 54 [db] LAeq = 57 [db] LAeq = 57 [db] LAeq = 54 [db] jl! f l l t l_ l!lll.lltn!rljv f'....l..lfl læl (ll tl..l,,:, ll.f l,l 'l ll l!l ÅÅ l fllll. f b v.l!!fll l!ll ll!. lu,ll.!... llll MY ':l%,l!!la)duq )ll'6 '!y-,' -'7lt=fR1!1,y;rk'! 'aa%'aw J9 " V.llMdlNa-1rV R!,JÆ ll N1 L {e.:g.l :;d l,.,t, l (l.l.j J.l«:.-.t..ll lnul*lujll '1qJ115"l,1yv."-""-""""""""""-"ll -'- '-' æf..,.,,,...,,,ll{..,-,_..,f..,-,=.,.,...,! Th,lA,l.J. l, l 7qq 'typ:bt %)a"&'hq% f:mjs,r«l,lt,,l,lf, : ;. - j, ', T,, TF,,' -t,,'_t- <yf Tl'WtF..l... = '-"'-"-""l ', ;40J," ata J-a - %.,. [':1(._...l " " "'- ll u j j a' " " "'J'pU7"' L,._,kn 567 Den grå kurve vser det regstrerede lydtryknveau LAeq pr. mn. Den røde kuve vser gældende grænseværder for de vste døgnperoder. De blå områder vser varghed og gennensntlgt lydtryknveau for de mest støjbelastede referenceperoder hver af de vste døgnperoder. Tdspunkt, kl.

4 sweco0 CMT COPENHAGEN METPO TEAM Trsdag l jun 2019 t_aeq = 70 [db] LAeq = 51 [db] LAeq = 49 [db],! t t... [ t!! jy7 ';,,hl:.l } t!,! )J," l},{, { 'l}8[ Nll, fs l..,!j.'l.åb., '.l.l.l,.t l 'dn!"!m!,"!""r"'!""-!!!bl!'a"'!7j!4j'!"g'«4lj a a l -' = " -.a ' a A:'! J t!,ll,-,jl, k''l...l.. altj ll ll V 'W'f-'m'je W"q''A! '...,, l lj L, -l - a 'l _. l t ')f- :l_. 't' :! j. -,l )a = ' -' - - ' " J J!-7 _ Den grå kurve vser det regstrerede lydtryknveau LAeq pr. 1 mn. T'dsPunk'- k Den røde kuve vser gældende grænseværder for de vste døgnperoder. De blå områder vser varghed og gennensntlgt lydtryknveau for de mest støjbelastede referenceperoder hver af de vste døgnperoder.

5 sweco?!' CMT COPENHAGEN METRO TF-AM Trsdag l jun 2019 Københavns Hovedbanegård. KH2-1 LAeq = 69 [db] LAeq = 57 [db] LAeq = -lnf [db]..a Jrr jy n,l jt!!l a...{a' ('! )'!::.m: 1,J1V'Ut'4 =,d, l_jp».,ltl!l") -_j, ;j9'u.p,. J :'At:'fU. fl "å'l )l!. '!ll:.h ll,a..l å"jj4!twj!" a'!d'w"!'4xj l( } m+h+ym%%-) llla xfp Wj%a' l0 +lvr..-nt 0al ø* n -.q ' a* Ma ' at. } -.'; a. l a a &, }mll.'ffv)tlc(-'b<.,,;r "'}= :_ = ' ; l,, ll " ',h. _ +." ". ". a - = a _ '_a ' - ' " 'r. : - aa " 'lry", a ll.»l }. 0,,)_20} a' l!ltl " 'a ' "' " " l -s' ak la("a ' 0 : : ' (k <l ' l - a'a '- o " " aa- " a-a-" 1'a.19J}r1# ;' (a-.' -.t' - ffl-. '- ' - - Den grå kurve vser det regstrerede lydtryknveau LAeq pr. 4 mn. T'dsPunklk Den røde kuve vser gældende grænseværder for de vste døgnperoder. De blå områder vser varghed og gennensntlgt lydtryknveau for de mest støjbelastede referenceperoder hver af de vste døgnperoder.

6 sweco.0 CMT COPENHAsGEN ME-RO TEAM Onsdag 12 jun 2019 LAeq = 70 [db] LAeq = 52 [db] L_Aeq = 68 [db] A2,, :! ( ( l j 8 '-'l,] l-h..&dl WÅJ ' t t) Jl-.!,M - ttfl L (l'j'!lffå-'nlll N9'TaY ' (:0. l 'ljlld:-. f!a:lll..lla.'ll4l!,!tarl,'7'/%%"'ff,l,.al"-u'aaus,,llal'ykall%ll'\%lllllll.,lllllll, ll Jl!!.).h. l.h.a_.aa.l.,.,l,. 9[ 1!l!!,?L..... =- - - ( 1-t.-.:-..r.r_... - "Q}(,hfu.,al 'l" f ff,,." F' l..-x.,,.- T - '-"""'- (..- t"ljjajx'.,,.,'...f l.,- [J- 1-'-'J'JTJJ","'7JaJa"a" :: l -. -,.'_AW-rfF3 <5,rB-(7;ygy:sty":-q*a')'t' +!)cæ,.,,:.. z "'.,l,.1,, t.,.:_,.,,.: a-'qa-:-'\;; - _.-_, _.._ Ea'-J- ;l"lllaj.' l ;"lf-al" ""' '1''pl'1"4Ul1' l. '...t-._.fl._.._...l. -"-- b---- ""-" Den grå kurve vser det regstrerede lydtryknveau LAeq pr. mn. Den røde kuve vser gældende grænseværder for de vste døgnperoder. De blå områder vser varghed og gennensntlgt lydtryknveau for de mest støjbelastede referenceperoder hver af de vste døgnperoder. Tdspunkt, kl.

7 swecoffl CMT COPENHAGEN METRO TEAM Onsdag 12 jun 2019 Københavns Hovedbanegård. KH2-1 LAeq = 60 [db] LAeq = 58 [db] LAeq = 66 [db] t1 l l,å,,,.)ll,,,,,.!.., 4qlm"'.-, :. -.,..,= 4PQ1W_!(M (dl Jr- l 7 ' r. " 4!...-. l))l - 0' ;,a} 1- "; - T '>, J l' <»t aa%1a1tha»1)71u } 4 }-.. '..b r. ;. (.... _. 4'j-a»41A«lt7sxa::. ay;,,»' f,}0:la=, p.-". a ";.: -}-J la "!5, ' : '.,"' 4' e, -.l l, :'+1b,44- _jj-k=«;l- {!_Ll+l!al:d:&'_.'+:m*daf_'l_j.2_>_ a a_-+ P '_' a 567 d Den grå kurve vser det regstrerede lydtryknveau LAeq pr. 'l mn. Den røde kuve vser gældende grænseværder for de vste døgnperoder. De blå områder vser varghed og gennensntlgt lydtryknveau for de mest støjbelastede referenceperoder hver at de vste døgnperoder. Tdspunkt, kl.

8 swecoffl CMT COPENHAGEN METPO TEAM Torsdag 13 jun 2019 L_Aeq = 72 [db] LAeq = 49 [db] LAeq = 60 [db] a]) l' A!:l ) ll,,'%,-l' t "J :$,1(! t!l,tll t.l&!'%'l!.! ll4 Ị l),. J M-5JJ ',-.'{al""t"'!!l,,_, llt ::*,3.p = f ).j -hu jjå l..,,\""""ajfakn!j""" 1_, "f!'!wl>h.'. l,l.,..j,..,j.j., tt ':',)'l,ll ll,.-f f. " %17' 4'4 l,!!1u.:4!. Umlf"'l"" a- ". %. - - S»' -.'. : - '..' ' -'. a. l?. '-:l- - ' 0:_- {...!.r 14:- - - 'ff ' 40 ',-, - ', -.:... Den grå kurve vser det regstrerede lydtryknveau LAeq pr. 1 mn. Tdspunkt, k" Den røde kuve vser gældende grænseværder for de vste døgnperoder. De blå områder vser varghed og gennensntlgt lydtryknveau for de mest støjbelastede referenceperoder hver af de vste døgnperoder.

9 ' sweco-0 CMT COPENHAGEN METRO TEAM Torsdag 13 jun 2019 Københavns Hovedbanegård. KH2-1! LAeq = 64 [db] LAeq = 55 [db] LAeq =62[dB] n ] l,,l l l! 1 [!(l l,,! %'),,.l,_.lahx l,,)! t, l L 'l l, }:.l ll,. l.ll! &'j t,l: 4Q Å%'l=%!=" -kx.l },!H'o (!= 'nth'jl)!% 1ll; " 'l r lu» uv;. 'l!w)v a m'!m!' 9'!å U' " q Am tm,!f!,, ffl -'l [fflr.1 ff[ "J7J4n"DT""- l,l! k,tl,l lj,,»&m!q "o-. =-- =".( - '- a la. -.l - l 'g8":'g)4tl''z:'t6å':"mz;a"'b':a(y(;,.(:':g'y:'-'<';a,g«"4:(ttra'="-'-l'. ' : j Den grå kurve vser det regstrerede lydtryknveau LAeq pr. 4 mn. Den røde kuve vser gældende grænseværder for de vste døgnperoder. De blå områder vser varghed og gennensntlgt lydtryknveau for de mest støjbelastede referenceperoder hver af de vste døgnperoder. Tdspunkt, kl.

10 swecoffl CMT COPENHAGEN METRO TEAM Fredag 14 jun 2019 Alle værder er "frt-telt" (korrekton = -6 db) L_Aeq = 56 [db] LAeq = 52 [db] LAeq = 55 [db] (,..., l, Æ f ( l. l!l l l 'l..l,!( l%l nl!..ntlra..l!x!.:p!å=,! Ị (' U,Wl';l!.,f luj! (l. 1İlt ;'j4!:'=' lll'y" )af t.,! 1. r,,., lw u}u!«aa!,lll,!! At_, ), lflml -Å,k-,lQ lj-o! 'l"ow!!'u)l/'(u -"'4g!!2fft'.La(L.L...j" v-l' J.J - a" jl ' " " 'T' ff_.a..._...,-.,.) 'J - l'. y 'l - } + _a -. #-a j.. }l!.a..apx åt*su e. x.a+ =.0% l - - ;" 'l' ) :llr,,,4,";a:,rj";"å',al'tlad"q';'-:,"5a':"':1:"a"'a""'"""' '..}r! J-.jm "-.f:a" t;r'lll! ":t0f';"l"l Bff.-'-" a = J - - ' "'- l' '- '-" '-:"'l;:;'j;; l):_ " 'a" 1-1""' :'X,%"a " 4 ' l;"'.'4 a:': a a. f_...,., L" Den grå kurve vser det regstrerede lydtryknveau LAeq pr. 1 mn. Den røde kuve vser gældende grænseværder for de vste døgnperoder. De blå områder vser varghed og gennensntlgt lydtryknveau for de mest støjbelastede referenceperoder hver af de vste døgnperoder. Tdspunkt, kl.

11 '!' sweco0 CMT COPENHAGENMETPO-EAM Fredag 14 jun 2019 Københavns Hovedbanegård. KH LAeq = 56 [db] LAeq = 56 [db] LAeq = 61 [db] DO 80 CO ll x Æ - l. ll.h.. l,....ll l m J.)ll l,ll l,l, f. k,r_..n{)lj!'?vff,l U!blML u; 16U &!Jf Jal&,åUl.! jj l'!l"""l!"-{' a".a(umnr' "' "ml:" "l!l!l laujlrlmuql 'a"" f( tj((,.l + 5! l'!j'!0:9 ':'::?T 'l'..""a" 71"'a#" la' "": ':'r :'-' ' a:'"}'7 -'..' ( """":'4' :- :: ':'la':'o 1:A*);=-:"A'.'f;c:aWtl'P.'; : z,';;d..,. ',,1! ' t,aql )!,;..,' )r *.. -'ll' " :T)':a '(l-:'al( : ;,..,'.., "l l.'a & fl". - '.)' --' ' - oot't('f {. Å.. q'mrrvvvl t '-';'-' )-aa':v#?'l!_')a»*t.a:;,..la7,4,lt, :. - a) ' ' 0 Xk-' :+ % " " ' - T'%t a" ff«' -=. -.. '-1 a'.-t; t. '... JlJ %=., l -a 3,1,= j,1: Ln.bJ "l - ""'r'w-'wvmp'-7-'rtry'ar'-'t"- l: t' l';l!t #la..aar =. :,=-,,,-_.-"7.'a,a J,J 'J, _.az.ll_r,_sj_j 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,, a Den grå kurve vser det regstrerede lydtryknveau LAeq pr. 1 mn. Den røde kuve vser gældende grænseværder for de vste døgnperoder. De blå områder vser varghed og gennensntlgt lydtryknveau for de mest støjbelastede referenceperoder hver af de vste døgnperoder. 567 Tdspunkt, kl.

12 swecoffl CMT COPENHAGEN ME-PO TEAM Lørdag 15 jun 2C)19 LAeq = -lnf [db] LAeq = 53 [db] L_Aeq= 54 [db] LAeq = 69 [db]. l,..l. l_.._... _-! l t""-"""-'-"""- l, '.,l ('M,.xJ' )l jl},l ll JU,,,l la!,4 12(.l lful J!r,}Q%f,,, 'l,l[- - l. t- E=..,.,, '!''J!lm-lJ='llA'jE V lay7j)) ll Q %T- ')$4,j1'- "J'!'b.l l,l1,,å 'V V'W J S, l ==k l,,h l, J w1,,1'l!'l14 /;l:d,l e - - -, _, - ' -! ',; X ', a;sl aqa. ' -t: S l{,,, :, ' -:l -}.tjul:} _1Å_4*'_#wa'-a_Sa':0_ t14 Den grå kurve vser det regstrerede lydtryknveau LAeq pr. 1 mn. Den røde kuve vser gældende grænseværder for de vste døgnperoder. De blå områder vser varghed og gennensntlgt lydtryknveau for de mest støjbelastede referenceperoder hver af de vste døgnperoder. Tdspunkt, kl.

13 swecoffl CMT COPENHAGEN METRO TEAM Lørdag 15 jun 2019 Københavns Hovedbanegård. KH2-1 LAeq = 54 [db] LAeq = 57 [db] LAeq = 61 [db] L_Aeq = 76 [db] 1)ÅMlj'!! l,h!!-=u!{s U} r y1=t' *--l'a ff. %!_l,b!......,l..ll. rl.l.lt.,l!l ff l! t.l, llt.-,!fl'{q, 1'W!'4 p..ll l""="l'a ) J! - : ;, :,a l 1tJMJ!%!"-'4 ll +',J. l! ta ( a_, l - p0.a r =sll! mw l,! ' t: Z 'l.!l. m1-.jff,!j!j,jbh(«,j..,j-.. ' T 0" ' l l,, f 0..f[ -.h y--y'rnrtr rrv'-o'pwvlj'l!'!u'l"j'vj"',l.,l, t ( f ( :!,,,, l!- " " - :a l- 0" "- - l' :- ' " '- a - -'- -l -- + ra-' - ' -- -» -' :. Den grå kurve vser det regstrerede lydtryknveau LAeq pr. mn. T'dsPunk'-k Den røde kuve vser gaeldende grænseværder for de vste døgnperoder. De blå områder vser varghed og gennensntlgt lydtryknveau for de mest støjbelastede referenceperoder hver af de vste døgnperoder.

14 swecoffl CMT COPENHAGEN METRO TEAM Søndag 16 jun 2019 LAeq = 49 [db] L_Aeq = 51 [db] LAeq = 50 [db] LAeq = 51 [db]!1, l}'( f. J { l 4 Ll l- Å 1,U' tt Å u t;_,)j%d"=%jj)kå']u!, l, 0: ; l!llllljl. l1. fl'!!=',u%' l- ' -T [- [ [r-':' t, ' -"" '.'.}l.' - l, l ll-.!!ll.l!l,! 5!,,,"..-lm,,..,.l,,J l1å3'14lj11h'1"q l': j o " " }" 9'1-F-N' U-' - Den grå kurve vser det regstrerede lydtryknveau LAeq pr. mn. T'dspunk'k" Den røde kuve vser gældende grænseværder for de vste døgnperoder. De blå områder vser varghed og gennensntlgt lydtryknveau for de mest støjbelastede referenceperoder hver af de vste døgnperoder.

15 swecoffl CMT COPENHAGEN METRO TEAM Søndag 16 jun 2019 Københavns Hovedbanegård. KH2-1 LAeq = 52 [db] L_Aeq = 53 [db] LAeq = 57 [db] LAeq = 59 [db] j,»å,..j_l ll,.'7l!f' l!lf tll..l..y.t. ø A )...N..lt l n l. l l..l.l l..l L.j },ḷl )l J.,. l l.l..ll.l _, 'l ) lvllvhaw llj J0!J! llul!k!u.m l!l «!! uj ml,!% 9)!lTh '-""""=""""" '-"' [-" - [" l' ( ;.' r ' _ at. ' a-.)- l.- ' - '{ " " ' " '} :- ' ' aa -tl.}-. 1,Jl,,!!!. ya-n-!':.j ll l";a a '.'T,.y - r -'y }'}}VWJQ'!"Q'U'' ljn,,ljl_,lflln'l J.!llll.....J l., j"'!'qlllj%! }" OK l'l r5 %.,. ll: a'-fl -ll l)' 1T +1' # 0l l- -l n -#- -+ J4 Th-'0 {ff's Wff- "t - t'--'-apff - l Den grå kurve vser det regstrerede lydtryknveau LAeq pr. 1 mn. T'ds4unk'-k Den røde kuve vser gældende grænseværder for de vste døgnperoder. De blå områder vser varghed og gennensntlgt lydtryknveau for de mest støjbelastede referenceperoder hver af de vste døgnperoder.

CMT COPENHAGENMETPOTEAM

CMT COPENHAGENMETPOTEAM sweco.8 CMT COPENHAGENMETPOTEAM Mandag 28 januar 2019 Københavns Hovedbanegård. KH2-0 LAeq = 62 [db] LAeq = 48 [db] L_Aeq = 47 [db] j ).rqy,øl fl'n»j..,.!!)! S l,,!, t Tha.!Å l.af'l l ) f.. l1.. 1 l ll

Læs mere

""".-'_-' =_. -...,_:, l

.-'_-' =_. -...,_:, l swecoffl CMT COPENHAGEN METRO TE,AM Mandag 18 marts 2019 Københavns Hovedbanegård. KH2-0 100 LAeq = 63 [db] LAeq = 48 [db] LAeq = 52 [db] DO 80 ' U CO 50 40 l! [ ') ) _.fl l. _ { j'!'! J 'l l:l&,r.l l.ịl(

Læs mere

< ffl-ti,t.i.i,ji'ixi-7-m

< ffl-ti,t.i.i,ji'ixi-7-m swcco'» ':l& Mandag 2 september 2019 Københavns Hovedbanegård. KH2-0 LAeq = 7'1 [db] LAeq = 51 [db] LAeq = 56 [db] l J.! ) :l. l.!!(,.l f l. ;,l.1»:+}t j l j 1l' f l, /'%f', >. l :! l -.lll'1!l "tl'! nr

Læs mere

_=-li '= -"' -' ii I ,._._,"'J- _,= "- .i':' "' z"%" :'l'i I. !p% '!'---1W' CMT COPENHAGEN METPO TEAM. ii)4 l!!ii.f' I IlIl ) hl.i )i li Il {.

_=-li '= -' -' ii I ,._._,'J- _,= - .i':' ' z% :'l'i I. !p% '!'---1W' CMT COPENHAGEN METPO TEAM. ii)4 l!!ii.f' I IlIl ) hl.i )i li Il {. swecoffl CMT COPENHAGEN METPO TEAM Mandag 3 december 2018 Københavns Hovedbanegård. KH2-0 LAeq = 67 [db] LAeq = 48 [db] LAeq = 53 [db] -.!lnhm,, )4 l!!.f' ll ) hl. ) l l {.l! $å.h)l.._,! j "":ll!),!) )..,J

Læs mere

j,j ll. I lauiauui ø.l'lri4,l.: r Y'J l"l "li i!li.h I I-a]l,!iJ Iljlrl'

j,j ll. I lauiauui ø.l'lri4,l.: r Y'J ll li i!li.h I I-a]l,!iJ Iljlrl' ZOBuN Mandag 12 august 19 LAeq = [db] LAeq = 57 [db] LAeq = 61 [db] xl[j=jlljj!jl'.lj!flt't[jl.j j tv,y'r(:lll'1!p['f!.l., l- _ a ' 1- '. - t..'..' - = 7j [yj=%y4t!!%v7 ['!l JSf!'J!1'!'7' j,j ll. lauauu.l'lr4,l.:

Læs mere

Mandag IO juni 2019 ZOBLIN SWECO. Østbanegade 3, 2100 Kbh. Målepunkt I. Alle værdier er "frit-felt" (korrektion = -6 db)

Mandag IO juni 2019 ZOBLIN SWECO. Østbanegade 3, 2100 Kbh. Målepunkt I. Alle værdier er frit-felt (korrektion = -6 db) ZOBLN Mandag O jun 19 7 8 g 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 Den grå kurve vser det regstrerede lydtryknveau LAeq pr. 1 mn. T'dspunk'o k ZtlBLN Trsdag l jun 2C)19 1l 12 13 14 15 16 17

Læs mere

Jl j, -'%J' ""ljj!='-"q]!= " 'l!."='!s,

Jl j, -'%J' ljj!='-q]!=  'l!.='!s, SWECO Mandag 14 januar 2019 Københavns Hovedbanegård. KH2-0 Alle vaerder er "frt-felt" (korrekton = -6 db) 100 LAeq = 65 [db] LAeq = 50 [db] L_Aeq = 5'1 [db] DO EO,l 0 CO 50 "O.t l. ll #-" '!J HJ)#Jl.A.

Læs mere

lih, fl.ilf, i I I,. l l]._fj, l% pqlu) t! th.f'i!i'l,7.,tl..llt I I!-!: ii l l.ci.

lih, fl.ilf, i I I,. l l]._fj, l% pqlu) t! th.f'i!i'l,7.,tl..llt I I!-!: ii l l.ci. ,j ø SWECO AARSLEFF Mandag O jun 2019 Ny Ellebjerg Mdlertdg perron. Målepunkt 1. LAeq = 47 [db] LAeq = 49 [db] LAeq = 60 [db] LAeq = 51 [db] l l' MM' 'l[ftl l'u!u"!!,d"'l!-!: l l.c. J.,.-.) j JJ.'hl,J1Å

Læs mere

i_ :l -[ I ( .l U=J4 !.tll i.l .J! Jfi,.]!l ':'ffi "'iali JÅhjiy,.ll It.,Jl!U,:,:; )"f'tj:jil! P_'=)Fj'. \! -'- =li ': l"'-'!'w.

i_ :l -[ I ( .l U=J4 !.tll i.l .J! Jfi,.]!l ':'ffi 'iali JÅhjiy,.ll It.,Jl!U,:,:; )f'tj:jil! P_'=)Fj'. \! -'- =li ': l'-'!'w. ZDBLN Mandag 23 september 2019 LAeq = 68 [db] LAeq = 54 [db] LAeq = 64 [db].l.l U=J4 ;',.l l1,,., {.!:,,.l t l _hfll'»t. -lful Ar!?ll.l(F - " "!. fll!.tll.l t.,jl!u,:,:; P_'=)F'. \! -'- =l.j!.l " =" "7."

Læs mere

#Pi'!'!, 'I IL.,,,f,-.- l"

#Pi'!'!, 'I IL.,,,f,-.- l Mandag 29 ju 2019 100 LAeq = 60 [db] LAeq = 53 [db] LAeq = 63 [db] 90 80 70 60 50 40 30 20 10,.( "u '- j )-,.Å, 1!!'!'!)'1'4' ),r-q-aj)1(;ow!4qj!,!j!!b,. atua '. M'( sr 0 sa 4#1+. yva '.aq!au < y -.-w'ur

Læs mere

I&x.Jlil.,lA.lil.aM, i I,i li ijli I:,i,aml 'J, I 'N I i I g {l

I&x.Jlil.,lA.lil.aM, i I,i li ijli I:,i,aml 'J, I 'N I i I g {l '2 Mandag 2 september 2019 Østbanegade 3, 2100 Kbh. Målepunkt 1 LAeq = 63 [db] LAeq = 52 [db] LAeq = 54 [db],!!.!l l L:J!hm.ÅMMd] 0J'jj ll f: l(:l l.( ' 51l - j. l l' VW- ),!.. 0 n,l l J l J l l l.l.l

Læs mere

,,,.!WI x! !-!u u-'q-.!j!a. ""'ii!'i!jlu]i. _. I..._i..._._... sweco-g CMT COPENHAGEN METPO TEAM

,,,.!WI x! !-!u u-'q-.!j!a. 'ii!'i!jlu]i. _. I..._i..._._... sweco-g CMT COPENHAGEN METPO TEAM sweco-g CMT COPENHAGEN METPO TEAM Mandag 25 marts 2019 Københavns Hovedbanegård. KH2-0 100 DD 80 / U CO 50 40 ) LAeq = 77 [db],,,.!w x! m/"'l')=- l t-f [lr '. l, tf. i - ' ru,li,, 'l!,l ll f'f'l!){q,j

Læs mere

swcco?» Mandag 22 juli 2019 Østbanegade 3, 2100 Kbh. Målepunkt 1 ZUBLIN Alle værdier er "frit-felt" (korrektion = -6 db)

swcco?» Mandag 22 juli 2019 Østbanegade 3, 2100 Kbh. Målepunkt 1 ZUBLIN Alle værdier er frit-felt (korrektion = -6 db) swcco?» ZUBLN Mandag 22 ju 2019 Østbanegade 3, 2100 Kbh. Måepunkt 1 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 o 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 5 6 Den grå kurve vser det regstrerede ydtryknveau LAeq

Læs mere

ILAeq =50[dB] iil" .l i,.,,l l ll. n. '%4. - '-'-"-'l ]IJ,' a.!i. j jx. 'x'l. ' il-

ILAeq =50[dB] iil .l i,.,,l l ll. n. '%4. - '-'--'l ]IJ,' a.!i. j jx. 'x'l. ' il- ' ø swecoh!:ljaa Mandag 29 jul 2019 Københavns Hovedbanegård. KH2-0 Alle værder er "frt-felf' (korrekton = -6 db) LAeq=70[dB]! [))'s,,! l, 1., 'l { Ø ' 'f!')' 'l f'q 1 l l JM : l l'} l"! : 6,!ttl, l! l[

Læs mere

if'-' Th9'!,_V';4 W ;?W{4i i 2 i.! f a :'=;

if'-' Th9'!,_V';4 W ;?W{4i i 2 i.! f a :'=; sweco'g!:lj!åø Mandag 19 august 20'19 Københavns Hovedbanegård. KH2-0 LAeq = 71 [db] LAeq = 51 [db] LAeq = 50 [db] 4 f!' ff,: : ',7 ) f N ) l.!) ).t 0 l )_3 ;4 t < [ 8}l 1 9 q$!1,! (l.lj!:!!!u=!fl! ) Ja

Læs mere

)iili. l-, i,ff_ J -"! '}{I djw= MJljMk M- Ill,qi_., i. 'Ii. 'ii+.i!':'ra"r k. l1;!fa0;tz; l,: ""l i W {: 'l '{ -ff 1 '.:

)iili. l-, i,ff_ J -! '}{I djw= MJljMk M- Ill,qi_., i. 'Ii. 'ii+.i!':'rar k. l1;!fa0;tz; l,: l i W {: 'l '{ -ff 1 '.: # CMT COPENHAGEN METPO Ti EAM SWECO > Mandag l februar 2019 Københavns Hovedbanegård. KH2-0 100 LAeq = 63 [db] LAeq = 49 [db] LAeq = 49 [db] OO 80 / U CO 50 'il'. i. it!'l.lt! J)f'. ftj il.i ij l ll, t

Læs mere

'iii..jiini!ili.l, )i'l' l.l..i l I

'iii..jiini!ili.l, )i'l' l.l..i l I swtco?» Mandag 16 september 2019 Østbanegade 3, 2100 Kbh. Målepunkt Alle vaerdier er "frit-felt" (korrektion = -6 db) LAeq = 61 [db] LAeq = 54 [db] LAeq = 52 [db].l 'iii..jiini!ili.l, )i'l' l.l.. l t ll

Læs mere

-"'- ' Il " t'ri9)q,, Q!r5q[4- Q-.-. ii I -' - Il

-'- ' Il  t'ri9)q,, Q!r5q[4- Q-.-. ii I -' - Il sweco0 CMT COPENHA,GENMETROTEAM Mandag 29 april 20'19 Københavns Hovedbanegård. KH2-0 LAeq = 60 [db] LAeq = 51 [db] LAeq = 55 [db], li!1,! ;iu.-.-)..h-,-l.,, U, J -""-"""l-t1'! '.!=l%,- Qj%J i41;, ljllf"

Læs mere

Mandag 8 juli 2019 SWECO. Østbanegade 3, 2100 Kbh. Målepunkt I ZOBLIN. Alle værdier er "frit-felt" (korrektion = -6 db)

Mandag 8 juli 2019 SWECO. Østbanegade 3, 2100 Kbh. Målepunkt I ZOBLIN. Alle værdier er frit-felt (korrektion = -6 db) Mandag 8 juli 19 8 11 12 13 i4 15 16 17 18 i9 21 22 23 24 1 2 3 5 7 Den grå kurve viser det registrerede lydtrykniveau LAeq pr. 1 min. . i swcco'» Tirsdag 9 juli 19 LAeq = 68 [db] LAeq = 58 [db] LAeq =

Læs mere

!Ws!, ytiju!ll.,i..,.

!Ws!, ytiju!ll.,i..,. AARSLEFF Mandag 3 juni 19 Ny Ellebjerg Midlertidig perron. Målepunkt 1. LAeq = 67 [db] LAeq = 58 [db] LAeq = 67 [db] 90. i i t'fli,.", j i.illi,l)i.fl' :.M.U l.l Fj al f.tl!!' r_l'vl la' l,y r. i i il

Læs mere

I a.' - i,.b,,)m..,iiji,, I ="- a' "- a I.., l,_.. I..,.,..., , ,,h! (l'lr" i Il. Mandag 24 juni 2019

I a.' - i,.b,,)m..,iiji,, I =- a' - a I.., l,_.. I..,.,..., , ,,h! (l'lr i Il. Mandag 24 juni 2019 Mandag 24 juni 19 LAeq = 64 [db] LAeq = 57 [db] LAeq = 61 [db],,h! iiåmtl,lt s. _!'iil ).1 'i ("! i jt!,j (.. n l,,,!l'l;!'..,'-3tz«rllla:ll.l...!l!ll-l"'i.ltjallll'!.?...la>..l.'!l-:'!i'!',"':'n,:illkil

Læs mere

,l l,l_.r,l,li Ilil. t. I I.* % Y.b5.11.q;5 J

,l l,l_.r,l,li Ilil. t. I I.* % Y.b5.11.q;5 J sweco.0 CMT COP-!NHAGEN ME-!RO TEAfv[ Mandag 24 december 2018 Københavns Hovedbanegård. KH2-0 LAeq = 47 [db] LAeq = 48 [db] LAeq = 50 [db] LAeq = 51 [db] l,,. N, i,l li,il. t,.l 0.lli. 4,> #ll,ifflu,a!,,!*._i!'lf=lalkåjr,l.tl,ffil!m

Læs mere

W -!14.i la, l.,,_l.il

W -!14.i la, l.,,_l.il AARSLEFP Mandag 6 maj 2019 Ny Eebjerg Mdertdg perron. Måepunkt 1. LAeq=58[dB] LAeq =52[dB] LAeq = 58 [db] r., 1, t,f ) _J_!m, A) t,.,..0.. t... )..!. X.! «" tj f.. f1p ff).. U n,j, %!! U fnu: ff j M ",4tLj7"!!Jar)J&&Jj!!!!

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

~'" '~O. N ej(al.~ /0 17(). Mette & Gini Helle & Eva 8 1 II 14, II. 5 6 ø ok.{ X g \ $ 'IR)) 3 1&0

~' '~O. N ej(al.~ /0 17(). Mette & Gini Helle & Eva 8 1 II 14, II. 5 6 ø ok.{ X g \ $ 'IR)) 3 1&0 8 1 14, ~'" Annette &.-A. Bjarne & Lars 5 6 ø ok.{ X g \00 Jette & Claus Ulla & tig 2 4 $ 'R)) 3 1&0 Peter & Kurt Jan & Ole 3 7 N ej(al.~ /0 17(). Mette & Gini Helle & Eva / ingen N Pi 1 nr_1 2 N- ø- af

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl F v Up f hlpl Hlvåpp 12 v Mål f v j Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v j ål fll l fll v F fhl l vvlå Hlpl S Fællc S Rl 12 K jpl fpll l Sj I 17 h v 18 vh Mål Væh 11 Njyll jpl p

Læs mere

,VIS.)or,., ACTIV.: SPIRITU.AL.T,11 y 28, 1929

,VIS.)or,., ACTIV.: SPIRITU.AL.T,11 y 28, 1929 VS)or ACTV: SPRTUAL T y 28 929 Org Mos ' 4444 9 pevt&'% 4 ' 2& 4' ' ' ' F ' A 'SFMB//M tl*' lt329 *# ()*t:m:4* T : 44 *cu 4 (4/506'20 ' 3 7*S V / fll : : 9 ' 8 0*s: < * 3 "

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

fhair 52.0"; ( ^ ^ as Z < ^ -» H S M 3

fhair 52.0; ( ^ ^ as Z < ^ -» H S M 3 fair 52.0"; (515 974 ^ ^ as ^ -» S M 3 > D Z (D Z Q LU LU > LU W CC LO CO > CD LJJ > LJJ O LL .. O ^ CO ^ ^ ui,"" 2.2 C d. ii "^ S Q ~ 2 & 2 ^ S i; 2 C O T3 Q _, - - ^ Z W O 1- ' O CM OOCMOOO'-'O'^'N

Læs mere

Skemaer gældende for uge 15 i forbindelse med lockout. DUS er åbent som normalt

Skemaer gældende for uge 15 i forbindelse med lockout. DUS er åbent som normalt Skemaer gældende for uge 15 i forbindelse med lockout DUS er åbent som normalt 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tilsyn AM Tilsyn AM Tilsyn AM/kenneth Tilsyn AM Tilsyn AM Tilsyn AM Tilsyn AM Tilsyn

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

lgl~rpf-+itfiu*-t Jl!~ 2018 ~N1I~~ f-4~it7ft~tl~i ft8~ii*'1

lgl~rpf-+itfiu*-t Jl!~ 2018 ~N1I~~ f-4~it7ft~tl~i ft8~ii*'1 lgl~rpf-+itfiu*-t Jl!~ 2018 ~N1I~~ f-4~it7ft~tl~i ft8~ii*'1 ~ rp ( *) " fl~41tfej : {R ff& ~ ~- 5f41tff ~ -T 2018 ~ lt1i Jt ~- 5f4~{t;it~t!l~I1t 8~ 1.~~ ~ c Jtt+w.~ [ 2018 J 131 % ) x1tf~~$, n1;;j ~~n~x~f~

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser pj/blvpj Hlu Hlu hø l p uvl ll v fø/u Bå fø u l vhull D ul fl på, u- ll fø, u l l, fø l lup Æ l l fu l vhu y l hl på v f l hjlp uvl hlu Hlu l 8-12 f l D fø f l lv hlu bl v (l yll ø) Hf lv l, b vp, på vpl

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sønderup Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sønderup Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. 01635.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01635.01 Fredningen vedrører: Sønderup Kirke Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævn~t Fredningsnævnet 20-06-1951 Kendelser Deklarationer lil

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Randers 6 | Agerskellet - Busterminalen - Dronningborg | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

Randers 6 | Agerskellet - Busterminalen - Dronningborg | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.2 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.47 5. 5.51 5. 5.5 5..................2...............47..51..5. 7. 7. 7. 7. 7. 7.2 7.2 7.27 7.32 7. 7.3 7.5 7.47 7.51 7.5 7.5 7.57 8. 8.

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE ANSK RAA IRÆT SAFUNSFAG K A E R AT E R I UNERVISNINGSATERIALE FRA 6. KLASSE T A V l, L p T S c A f Cl L Kj c lb Kl A l T P f K T O P j ù ù KAERATER ER PROUCERET AF TEATER O OG BLACK BOX TEATRE Kpl l p@.

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace 3 4x 4 p 2 2x 4 AA y q 2 u b Luc b < h u> V 22 V 2 V 3 V 2 1 4 V Y 3 4 P_Ub P_Kb P_å 33 h 3 c y b 12h y 2 y uyp F y F Fubyå F bå. ub 1 1 3 c 4 1 L 14 h b 33 RAAR å Ch Rå.-å uc Råå Råå F 4 Ch b KK 4 L 12

Læs mere

Spotlight. byens bedste tegnestue

Spotlight. byens bedste tegnestue Sptlt y t ttu FF " "t t t t- TAG PÅ VANDREEVE I NORGE NTYR P t tu tl Dy jø P 28-29 u & ju 2 015 N O ATI T I V IN t få ltl tl f tt pt t! p l t læt Du t T N Ft: Ij tl ll St: D pæ u f T: T c Fæ tt u w 24j

Læs mere

Skoleåret INFO-AFTEN Torsdag 28. november 2019 kl mit bedste skoleår. I et samarbejde med. 10. klasse

Skoleåret INFO-AFTEN Torsdag 28. november 2019 kl mit bedste skoleår. I et samarbejde med. 10. klasse Sl 2020-2021 INFO-AFTEN T 28. v 2019 l. 19.00 I j l 10. l Sl 2020-21 VELKOMMEN E v vl - f f lv! R Rll D vl - v l l, l. D læ l vl - vl f y f f lv! F vl f l f, l v l jlv. V f f v 10. l-c, y D - æ fl fl f

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

0F Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag M.SANG M.SANG M.SANG M.SANG M.SANG SN 0. KL SN 0. KL SN 0. KL SN 0. KL SN 0. KL

0F Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag M.SANG M.SANG M.SANG M.SANG M.SANG SN 0. KL SN 0. KL SN 0. KL SN 0. KL SN 0. KL 0F Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag SN 0. KL SN 0. KL SN 0. KL SN 0. KL SN 0. KL SN 0. KL LA SFO SN 0. KL SN 0. KL SN 0. KL SN 0. KL SN 0. KL SN 0. KL SN 0. KL SN SN 0. KL SN 0. KL SN 0. KL SN 0. KL

Læs mere

strandb;-ggelinie - ttf. 56488856 - mail chriverst??tdcadsl.dk - Kort over området med eksisterende forhold Eksisterende forhold

strandb;-ggelinie - ttf. 56488856 - mail chriverst??tdcadsl.dk - Kort over området med eksisterende forhold Eksisterende forhold Forretningsplan og visionsplanfor udvikling af Sannes Familiecamping og Strandlunden,g Farniliecantping. Eksisterende forhold,l\ Kort over området med eksisterende forhold Sannes Familiecamping - Kilde:

Læs mere

0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00-14.00 hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00-14.00 hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00- hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag KK + MD KK KK KK + MD KK KK + MD MD KK KK + MD KK MD + KK Legepause (11.30-) MB Pause (-13.15) KK MD KK Pause (-13.15)

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hurup Kirke. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hurup Kirke. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01274.01 Afgøreser - Reg. nr.: 01274.01 Frednngen vedrører: Hurup Krke Domme a ksatons kom m ss onen Naturkagenævnet Overfrednngsnævnet Frednngsnævnet 10-05-1951 Kendeser Dekaratoner FREDNNGSNÆVNET> ~

Læs mere

\J VI at E )ltt -o QJ'.3 -cl= fiu E CT; {-' ar, 4t o CL ffi:%- :--i & F -Ii +a.e u? Ett C v -J, t li Uu) o z H jj ts3r.:-i r I U \-/ lc)!u O-d u u ti

\J VI at E )ltt -o QJ'.3 -cl= fiu E CT; {-' ar, 4t o CL ffi:%- :--i & F -Ii +a.e u? Ett C v -J, t li Uu) o z H jj ts3r.:-i r I U \-/ lc)!u O-d u u ti \J V t )ltt - QJ'.3 -cl fiu CT; {-' r, 4t CL ffi:%- :--i & -i +. u? tt C v -J, t u) z jj ts3r.:-i r \-/ lc)! O-d u u ti 't? t d, iu -* u9.n lr ) '(J ) +ry.! j!! (-,9 D 5)d d" \) O u '- *dvn r/ - R, ';*r

Læs mere

ø 8 1 ;?~;d 8' II cl 5 'J uf If "r; 3 7 $' JUr Nini & Morten Lone & Paul (Subp 2 4 ø ~5Y) f} (YD 3 7 ri> ~{'~ 9 IY-& r

ø 8 1 ;?~;d 8' II cl 5 'J uf If r; 3 7 $' JUr Nini & Morten Lone & Paul (Subp 2 4 ø ~5Y) f} (YD 3 7 ri> ~{'~ 9 IY-& r ø 8 1 ;?~;d 8' cl nge & Carmen nge & Lotte -, 5 6 l{ ~? q SD Allis & Vagn nge & Steen ~ 2 4 ø ~5Y) f} (YD 3 7 ri> ~{'~ 9 Y-& r Grete & Klara Else & Jannie Nini & Morten Lone & Paul (Subp ingen N N-S ø-v

Læs mere

Gribskov kommune Tisvilde By, Tibirke

Gribskov kommune Tisvilde By, Tibirke Birkevænget 1 10 cx 2036 2 Birkevænget 2 10 cp 2836 2 Birkevænget 3 10 cz 2010 2 Birkevænget 5 10 cy 2085 2 Birkevænget 6 10 cr 2953 4 Samlet 10 cs 2940 ejendom Birkevænget 7 10 cn 2045 2 Birkevænget 9

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

;. x&ær*#*?. - A T / - '» ø M g iiii,-

;. x&ær*#*?. - A T / - '» ø M g iiii,- DET KONGELIGE BIBLIOTEK m ' v- % 130021585948 : I e \, / - r- L; o v \ v: r, ^ ' \.,».»

Læs mere

I. Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Staby Kirke. Taksationskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

I. Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Staby Kirke. Taksationskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01492.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01492.00 Fredningen vedrører: Staby Kirke. Domme Taksationskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-03-1951, 08-03-1951, 13-03-1951 Kendelser

Læs mere

EJERFORENINGEN LYNGBYVEJ 301 / VEDBENDVEJ 1

EJERFORENINGEN LYNGBYVEJ 301 / VEDBENDVEJ 1 JRFORIG YGBYVJ 31 / VDBDVJ 1 www.bricksit.cm/jrfrning RGSKAB FOR PRIOD 1/11 211 31/1 212 Administratr : Rgnskabt : Flmming Trp Udarbjdt af : yngbyvj 31 Flmming Trp 29 Hllrup Tlf. 3965 6288 Rvidrt af: Mail:

Læs mere

Plan for skriftlige prøver maj-juni 2015

Plan for skriftlige prøver maj-juni 2015 Plan for skriftlige prøver maj-juni 2015 Mød 10 min. før prøven begynder, pc-brugere dog ca. 30 min. før. Pladsoversigter og læs pc-instruks og generel instruks følger! Version 180515 Dato Hold og elevtal

Læs mere

i'.~. k rn^.'~ sz~ ( ~ 1 ~,,,. qp

i'.~. k rn^.'~ sz~ ( ~ 1 ~,,,. qp f o ~ 3 o~ n~suc~ ~ o ~~ ux~x~ ~ ~~ ~~ s~~ ~c~, z~ n c.zn~ ~LC6.~ ~ z/ ~~:~~~ j)y. ~ ~. ~ ~ ~, ~ ~ 0 3 ( J-~-~ ~~ ~ ~ S ~~~~~~.~~ s~o x~ ~ - ~~ ~~~ ut ~x.. ~ ~ cv~ m~~ ~ c M~. ~ c ~~. c~s~ o.~ A 6~~ z~~

Læs mere

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste!

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste! R T N L A T Y N Slåt 2012 2013 l DM l f Pwtl O f tl A S æ j Aaa Sf Jl stø AMas V sa va v ltst å als s 8S Pll Mat ljlø DM lv ltstat DM z TX DM-sølv f T Røssl S a L tl U18 U16 Kvalfat ltst wwwlst K læ s

Læs mere

s", U u F F .xx r- \O Hd3 F:I rno H\O c.t F y(g \oo ett H I (l) ooo \oo cne rr') o NiE cne (.) c) b'6 P nh9a oq-o ts H" O.T!\ E trhnx 8. lxci va-.

s, U u F F .xx r- \O Hd3 F:I rno H\O c.t F y(g \oo ett H I (l) ooo \oo cne rr') o NiE cne (.) c) b'6 P nh9a oq-o ts H O.T!\ E trhnx 8. lxci va-. \.l \ \l \R cj U u \ < \) R " \ (\l l l!{ (J x ) ii 9/ & B U: >': :U S * i fl q!. > ' z 1 ( 8 :.xx \O 3 9 VY Y : ii 0) ) (!i! > l/. ( < l y( \O c. )< O c = O 1 O x 9 c ' c4 : l c. \ l.! (1) u f \ O 1 '

Læs mere

7q7y. !i.l, lilj! Il i «l''-ø ""W'j4!J1d. 'tll; IV)l ' l- "' t...,_.: };ia,;-ririf S

7q7y. !i.l, lilj! Il i «l''-ø W'j4!J1d. 'tll; IV)l ' l- ' t...,_.: };ia,;-ririf S AARSLEFF Mandag 27 maj 2019 Ny Ellebjerg Midlertidig perron. Målepunkt 1. L_Aeq = 64 [db] LAeq = 60 [db] LAeq = 55 [db] ( pl(., i.(niii ik,puh l_,, i!!!'!;.. 1, ) l.)l;i# h [) l(t,! li Vq ).l.l (=,l) 'i,

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Alsted Kirke. Domme. la ksatio nskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Alsted Kirke. Domme. la ksatio nskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01732.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01732.03 Fredningen vedrører: Alsted Kirke e Domme la ksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

L. van Beethoven, Op. 21. ( ) Ü. Aufführung 2. April 1800.) Bearbeitung YOIl Xaver Scharwen ka.

L. van Beethoven, Op. 21. ( ) Ü. Aufführung 2. April 1800.) Bearbeitung YOIl Xaver Scharwen ka. 2 (Dem Baron van Swieten gewidmet) _ l' r:tl L van Beethoven, Op 21 (17701827) Ü Aufführung 2 April 1800) Bearbeitung YOl Xaver Scharwen ka f P cresc pdolce == == ==== p Stich und Oruck,on Jo Eber\e &

Læs mere

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12 Side 1 af 12 JANUAR 1 Lørdag 1 Nytår Søndag 2 Mandag 3 Uge 1 Tirsdag 4 Onsdag 5 Torsdag 6 Hellig 3 konger Fredag 7 Lørdag 8 Søndag 9 Mandag 10 Uge 2 Tirsdag 11 Onsdag 12 Torsdag 13 Fredag 14 Lørdag 15

Læs mere

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste OCCO f! l l OCCO f! l p l fyl ml / / / / / / / / / / / / / / fyl f fyl (p) p l Æ / mx l II ( ) ( ) l Æ l ml () m /m,,,,,,7,,,,,,7 / / y G / /,,,7, /,,, 7,,,,,,,,7,7,,,,,,,,7,7,,,,, 7,,,,,,,,,,,,7,,,,7,,,,,

Læs mere

-. ' .::; ;-!' ~.f 11 ~,)1-:J,J. ~.fj1-?j. t.r~.f if~,)1-=>j. ~r(.'lj1~(};,f'-j, ~(i ik.(rr f '} ~ f~~lt(f/ ~}1,.-,:f!.f(l-

-. ' .::; ;-!' ~.f 11 ~,)1-:J,J. ~.fj1-?j. t.r~.f if~,)1-=>j. ~r(.'lj1~(};,f'-j, ~(i ik.(rr f '} ~ f~~lt(f/ ~}1,.-,:f!.f(l- -:!>,fr..,!'!)'),r~;p(,)f~-:!>-v_tvir""r---.,r~,!.rf'r,r~---)..,~ji4"?...;;f"v'~.f1r(.l4'(':p.(fr;-=-j~i'rj?zo7fi:",.fji)i-:!>-=1j(.l;p,i7f7_.,n J:bft

Læs mere

Jazzens Stjerner Program

Jazzens Stjerner Program Jzz S 2016-2017 Ih Jzz S 2016-2017 3 F 4 S 1: Tp 12. 2016 5 S 2: Txf 30. 2016 6 S 3: 15. c 2016 7 S 4: xf 11. 2017 8 S 5: 15. f 2017 9 S 6: 18. 2017 10 11 Sp M fh f. Jzz S, y p f, h 2014 2015 f- c- Jzz

Læs mere

!" #$%&'#!(# $)#*+,,-

! #$%&'#!(# $)#*+,,- " #$%&'#(# $)#*+,,- " #$%&'#(# " # $ % $)#*+,,- $#./$/"#'#$$'01 $&$$$&$ '&2$&111$"1# $3 %$4('4#1 &5#"#6&#5&"5#"$ $#6$(1 7$10)8#(#$& 90&1##(%#$4('4# $&'41#$ $#./$/1$#'0&:#4;

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

STATE. A review ofhousesalesinthe nation sfavouritepostcodes. propdex.co.uk

STATE. A review ofhousesalesinthe nation sfavouritepostcodes. propdex.co.uk STATE OFTHE MARKET MAR19EDITION A review ofhousesalesinthe nation sfavourite propdex.co.uk Aboutthisreport Methodology Weintendthisreportasanantidotetonationalhouse priceheadlines.monthlyreportsfrom thehalifax,

Læs mere

EJERFORENINGEN LYNGBYVEJ 301 / VEDBENDVEJ 1

EJERFORENINGEN LYNGBYVEJ 301 / VEDBENDVEJ 1 JRFORIG YGBYVJ 31 / VDBDVJ 1 www.brkste.m/ejerfrenng RGSKAB FOR PRIOD 1/11 21 31/1 211 Amnstratr : Regnskabet : Flemmng Trp Uarbejet af : yngbyvej 31 Flemmng Trp 29 Hellerup Tlf. 395 288 Reveret af: Mal:

Læs mere

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S

Læs mere

A15001U SR A15 2,6 0,7 0,0 S ,8 A16001U SR A16 2,1 1,7 0,0 S ,6

A15001U SR A15 2,6 0,7 0,0 S ,8 A16001U SR A16 2,1 1,7 0,0 S ,6 Udløb Type Bassin Deloplande A A(red) A(fra) Qa Qt+i Opland Overløb Vandm. BOD Total N Total P A10001U SR A6A, A11, A10 47,5 12,2 0,0 S2 67.151 672 134 33,6 A1001U SR A1, A8, A1C 47,2 8,0 0,0 SOP1 44.255

Læs mere

Træningstiderne i Storhallen/ Herlufmagle/ Næstved Hallen (uge 3-13)

Træningstiderne i Storhallen/ Herlufmagle/ Næstved Hallen (uge 3-13) Træningstiderne i Storhallen/ Herlufmagle/ Næstved (uge 3-13) Uge 3: Storhallen Uge 3: Herlufmagle Mandag 16-15 - 17.45 NB - 1.divisionen Mandag 17.00-18.30 U17B & U16-18.30-20.00 U14B 18.00-19.30 U10-11

Læs mere

\x. :Ys.1{Qll 2 R.QJ\J V

\x. :Ys.1{Qll 2 R.QJ\J V EVALUERING AF KURSUS I PRÆSENTAT''JNSTEl

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

ø 1f}fJ" ;3 ~O Bjarne & Lars Ulla & Stig 5 6 U 510.( q 40CJ 2 4 V f)~ I I j9j 0J 'lsr b V 5rvk II 'fov' 'o Peter & Kurt Winnie & Karsten (Spar

ø 1f}fJ ;3 ~O Bjarne & Lars Ulla & Stig 5 6 U 510.( q 40CJ 2 4 V f)~ I I j9j 0J 'lsr b V 5rvk II 'fov' 'o Peter & Kurt Winnie & Karsten (Spar 8 1 ø r.jtvr 10 /tja Bjarne & Lars Ulla & Stig 5 6 0J 'lsr b 100 2 4 V 5rvk 'fov' Allis & Vagn nge & Lotte Helle & Eva Mette & Gini 3 7 ~u.j1~.~/~ 1./ Peter & Kurt Winnie & Karsten (Spar) v ingen N N-S

Læs mere

LU ~Tf ;.t OfffC Q. AB:iOT, Isaao A. A.M.Mate

LU ~Tf ;.t OfffC Q. AB:iOT, Isaao A. A.M.Mate ZF LU ~Tf ;.t OfffC Q. AB:iOT, Isaao A. A.M.Mate c/lt~~4!q:?l(v ~~ Rankf~-;;;;=~:~~~~~~~GhL~ ' Birth. State o. E..Cit. of P. A. S. A. vessel Comdg. Off. ~:~--~-1.Le--~4c::~:~--- ce:l~f~-?k:jc-;{', Place

Læs mere

Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Opstillet i adresseorden

Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Opstillet i adresseorden Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Opstillet i adresseorden Udarbejdet 21. august 2013. Revideret 31. jan. 2018. Revideret 8. februar. Revideret 31. januar 2018 af Stine Holm, Halsnæs

Læs mere

AF 95.LF 95 TONEMODUL ,,' TYPE AF 95 er med ftinus til TYPE LF 95 er med pl,us til. stel.' er udstyret

AF 95.LF 95 TONEMODUL ,,' TYPE AF 95 er med ftinus til TYPE LF 95 er med pl,us til. stel.' er udstyret TYPE AF 95 er med ftinus til TYPE LF 95 er med pl,us til Det er kun type AF..95 der med siliciumtr:ansistorer.,,' TONEMODUL s.tel. stel.' er udstyret AF 95.LF 95 TEKNSKE DATA: Arbej dsspanding : 24 YoLt.

Læs mere

OMRÅDE AVISEN. b g. m e. r d. l B. r i. Sådan er vort liv. Sommerlandet. Det sker JUNI 2009

OMRÅDE AVISEN. b g. m e. r d. l B. r i. Sådan er vort liv. Sommerlandet. Det sker JUNI 2009 JUNI 2009 OMRÅD AVISN V F - Ø A A - S B S S D» «: S 3 S 4-5 S 6 F: P B ø 69 V 2995 2 c 1195 5 V 10000 & ø 1000 95 5 5 2 ø 2 ø 26 V 4 995,- 2995,15 V 1 995,- 1395,32 V 5 995,- 3995,V 3 + 40 99,- : H A /

Læs mere

Elitecenter Orientering

Elitecenter Orientering Program uge 23 Dato Tidspunkt Aktivitet Mødested Træner Træningsfokus Mandag d. 02/06 07.30 TD styrketræning LH Tirsdag d. 03/06 08.00 Intervaller 5x5min / Rolig JR AEP Onsdag d. 04/06 Torsdag d. 05/06

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

(~ e~litb.) {ur gemhchten Chor mit50pranfolo und Klavierbegleitung. Ber/in-Lichterfelde-we[t,1950. op.3r.

(~ e~litb.) {ur gemhchten Chor mit50pranfolo und Klavierbegleitung. Ber/in-Lichterfelde-we[t,1950. op.3r. Meinem e eh cen Feunde He111 Pfae ska Goehling ewidmet n elitb) tv EmatJue1 Geibet C/' {u gemhchten Cho mit5panfolo und Klaiebegleitung komponieton op3 Be/inLichtefeldewe[t195 op RU [eno ß a Jl1au : ftndan

Læs mere

Klasseskemaer. 0a Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag MD DEL. 0b Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag KK DEL. 1a Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Klasseskemaer. 0a Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag MD DEL. 0b Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag KK DEL. 1a Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 0a Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.00-08.20 KK BHK KK BHK KK BHK KK BHK KK BHK 08.20-09.00 KK BHK KK BHK KK BHK KK BHK KK BHK 09.00-09.40 KK BHK KK BHK KK BHK KK BHK KK BHK 10.00-10.40 KK BHK KK

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

0. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. DH 0. kl 0. DH 0. kl 0. DH 0. kl 0. DH 0. kl 0. DH 0. kl 0.

0. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. DH 0. kl 0. DH 0. kl 0. DH 0. kl 0. DH 0. kl 0. DH 0. kl 0. 0. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag DH 0. kl 0. DH 0. kl 0. DH idr hal DH mus mus MH mus mus DH 0. kl 0. DH 0. kl 0. DH 0. kl 0. DH idr hal DH 0. kl 0. DH 0. kl 0. lektiet minimus sal lektiet DH MH.

Læs mere

()&*&+&,-.%/ &$6 78)523)&%, 95%*.6%,0 :566.%$ ;1&,- <61(%,16 =>59236?6)4%$ @3)&B&)0

()&*&+&,-.%/ &$6 78)523)&%, 95%*.6%,0 :566.%$ ;1&,- <61(%,16 =>59236?6)4%$  @3)&B&)0 !!"#$! "#$% &% $ $" ( $&"!!"##$%& ()!(%* &+*#,$-$*.+/!"#$%& ()*+,-./01234&5678!"# $ "! $%% $ "! &! $ "!!! ( $ " &! )*+ $ "!!,-. $ "!; WX)*Y,Z)!"JK,[\]^_ ab cde! $%##*# "; J"7IJKLMfghNijkl ab cde! $%##*#

Læs mere

-I-]l I! j!!l, Jk. '!1!U'bI»,!li==tl

-I-]l I! j!!l, Jk. '!1!U'bI»,!li==tl sweco?» AARSLEFF Mandag 20 maj 2019 Ny Ellebjerg Midlertidig perron. Målepunkt 1. LAeq = 65 [db] LAeq = 53 [db] LAeq = 60 [db] ikl,l r]iix.j...jlkh.j. llt tl J:,l,,!Å!ilAA i ml,,alj«ta.l l i!. i.ll...

Læs mere

Mkl A-III-2, C-VII-14, C-VII-3 Kld: Bypd Apl Ok 2018 upplnd ypd f kld 7 md. Bypd f y : Nm 2018 lu: Nm 2020 Bypd: 24 md By : Fu 2019 lu: Ok 2020

Mkl A-III-2, C-VII-14, C-VII-3 Kld: Bypd Apl Ok 2018 upplnd ypd f kld 7 md. Bypd f y : Nm 2018 lu: Nm 2020 Bypd: 24 md By : Fu 2019 lu: Ok 2020 D 14.08.2017 R. 5 Fpln O dlmåd mkl n. n l D A-lll-1 C-Vll-3 n n D-Vlll-5 C-Vl-1 Dlmåd B-V C-Vll-10 C-Vll-9 C-Vll-8 Dlmåd D-Vlll-4 D - Vlll D-Vlll-7 D-Vlll-6 D-Vlll-5 A-lll-4 A-lll-5 D-Vlll-8 C-Vll-11 A-lll-3

Læs mere

J f ... G.1 JJO,cJJl,;s,,,I.. 4.;J;, ... r.. r. J-S o).>i y (S' I J_,..\.:-- J!.)_,.:...> "-':"" y OJ.J' (Sl_r..Ul J} ("9.J../ fo.).

J f ... G.1 JJO,cJJl,;s,,,I.. 4.;J;, ... r.. r. J-S o).>i y (S' I J_,..\.:-- J!.)_,.:...> -': y OJ.J' (Sl_r..Ul J} (9.J../ fo.). r r F.: f:. J \-.! J f. If,/. G.1 JJO,cJJl,;s,,,I 4.;J;, /.JJ. '-',r'-v1,1rr t.jy.).) C 01f.;lS' s 04\..).;lS', :.J_.,:,) o_,f 0ts w.;.,.;,.:.;ls' J\J:. (51.;_,.!, 01}'.)LS c!l.a.? f fa.):, _;ts" 0_,;ts

Læs mere