!F\ leb P" o)o. (Ft H)= Po6. r^ (b. \r_. Jo) =)fi. coa. ldr. dd; \.ijro. .G dc. --a IG. irj -TF. -+u. <- to. q6r. -og. \o t/rc. > te. \, ilro.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!F\ leb P" o)o. (Ft H)= Po6. r^ (b. \r_. Jo) =)fi. coa. ldr. dd; \.ijro. .G dc. --a IG. irj -TF. -+u. <- to. q6r. -og. \o t/rc. > te. \, ilro."

Transkript

1 \ lj l) ṟ 5 (' T (, + ( V P.T ( 7: ')9 : k 'v _. k L9. v _.> K (,. > _ v v P:A h ( P \.i lb P" ) 5 ) ^ (b \_ w!\ ) } l N H) ) "S x )i :s 'H 1 ( l./_ ( ) " ). & v \!< l! ( ' 7 5 ā )i + $' i \ ('. ) ) 7 0 (" ( 1 _ \! 1 ( ^. O, T ' + < > \ / ' ) ( l T T > b:1 ( l () 7 \, l/' ) ( V < [!. ( l"! ( ' (. > O li [ ll) (. ' ) /! v b, l ( ( j ( < ) 4) l (!! ) l vs (T " l ) " \ L/ T N ( (. 7 P l _ S ( 7 O. \ / ( P i P ) O ( l /! /! O! > \li ' ( P! T )! 7 b! l/:) " (1 (. V. O \! 7 " \ 7 > > ' l _ l" ( ) ( y ( {l 4 ( [,. v! )ṟ l ) )! \A ( ".*7 s (. l" l 7 lj T l ( V ) _ \ / 1. )> b) (\ \ T :l ' ( l! (. ā \A l! l! l l ^! l (, M '! {} l "k O bl i/ ' (, )! O l) T 1 bli l ' ( 4 ) OT (/'i (T l! ' l l, s { } v. _ i \ /' l T

2 \ L w.t (, L 9 S. { ( v V ''l! P ( ! v ' v K L" ' L v > s > v \4 l! \: ( l! :T i. ( > T, T ) 7 \,/ > ) l9 )i ) 7!! : ( ' P O ll (! ) 'l )5 "./ ) ( OT ( ( l/ ) ( P /.!. O \ l,/ N Ē ll )i (.4 P. O ( B,! ( ( T \ l_ ' (, P ( (!,]! l *7..8"! l! :. b ( ) { \P l T i \! )l i' ( P ( A l j ".! l/ l! < ( ( l ( ' A T + ) s s7 (! ( T (/ b9 v Ī "0lj. ( ( \, l/.! > 7.('/ ('!,! 7 s s L/ P ( { 7 _ 17 bi T'. { ( v _ "!.(! l l" 7 () i : s L ' l/l (.( 4! l" {. T _

3 i (.! i ) 1,Q 7 45 ( ( >H!l! ( 7.li ' (l" \.j "S 7 5 ] O L5 i (' ( {.T (* "( ( < ) l i (\, v! '{ ) \ y l > l., ls, ) ". L _ P$ #' \9 " () )h w! 9 \v " T l \.! " ). + ( l! ) ) \ll. ( s 7 5 T (. ) ) 1 7 O ' 1[ ( l/ 7 l l l.. v ) O! (P! 7,

4 v 5 l" V) z,. (l/! 7 [' ^ 7 :. P (X Ti s N ( ) i ) ) ' () : ] ) \ ) ). ) < ) ) ] T O ) ) j () { ) > ' > b l $ > ) ( ) > O ' ) ) ) >, 0 ) (.'' \ <b, 7 T 2 'l ) ) ) 0 ) 0 ) _ ). ]. _7 ) '. ) ) ) ) ) T ) 0 ) B. 0 _ > } } l (, ) O l A (, () T l l/ (L'! 7 ( 7! ) ) ) 1 7 <. T" (^!! Ī) (.! ( ) (. ' 'y '! ll l/:l P" ( [ \A i P 15 l l':) ( v4 ) )1 ( O TO! lj _! ( 7 ) l O i l/! (! l " v l! (l ) l TO /! ) OT MO lj O (^, : T T " l (l 5 (, l ' T K l/ l (! ) Ū l (i '. 11 :! l/ l' l/ l ' ( ) l i : j! < {! l T] ll ' _! )" T' ( 7 T. O ' ::9, [ (l/" ".! s ( ' i! { \ i ) (b L4 \\! ) ( b7 O l ^ H. 11 \ " ( Yi 5" \T (* l l'! lb ē l!.! O { vt (l/ l l ( l! / [ l l/! (,i ) 7!! (. _ ( l 1 1 (! i ( l/ { b + \! s7 / l l ( 7 _ ] / w ( l "!8i (( :l P ) 7 (4 l \ ) /'! { l! :! 7 ( () TA.! l" v v^ \! (' ( 7 7 \l.(" ( ) Q 19 ( ( 0. ).! ( b:9! l" \+ (., x (* ( 7 (* {! 7 1 l s ' Tl! ( _ 7 ṟ ] 7! 0 (! ( (! ( ) \A ( v 1 (z / ( s. (l

5 b,.5 ( O9 + T ' s 1/ b" ) (j, _ { \ : ( ' bl 9 \ < : \\ ' W \ P b! 'l w _ 7 )i ) X i j )< V v,. ) Ē ( w ) <i ). ( P 9 \ : (* l. ( " + Y l ( +., j ( _ )i ' l ( { ( (, ( ( L ( ( 2 l \ < 5 \ / ). O ( ( 7 ( l" l/' (P 7 _ \/ b/ V ) ' l \ L T ( l/ l ( '! 7 _ \/ lj ' l. O )" )" ) )15 ( # ( '9 s. /! \S {5 ) ). s \ i ' 7 P T O l S ( s \ L " ) ( l v ). O ( " l l l " 7 i/ Ē / " 4 P { O ) # 7 i \! l/ 9. ' O b 7 l" 5 '. < s O l" l/] l" i/! ( " O ( _ ( (!.( L v T " T! /] _ < ( O ( ( ' ) ( l" v ('') "^ P : / \ i" " l " ( L! " \ l! ( l ) ( \ T. 9 O, l/ )> /! (i (l 7 b! " ' (\ ) i." R l. 7 (* \ L ' l V) (.. 9 \! (" ( s 9 \ ( S P. _ O ": S ( " l" l",p ( i

6 \ L / 45 z v : TS 15 ' s (. i 1 Y O, _ ' v s v b " *" + (\ 1S ( Q > < ( ( l ' \ _ < 9 \ L_ / ' ( )! ( ( " /"i l ) ' ) ) 7 Ol ( i" ( l l li ( l O ( l" " ). O \l ] " P ) ( <.P (R 2." \ L l Ē' : l \ 7 " l" P \ ( lx,5* l ' \ L /] l ) _ ("! l!.\ ' \ ) l ] T l " l \ l" v ( ) " ( )k R! K. (! ( ( (! ( 9 "(/] ( \ > K {7 "(/l " " ls 1' l! ( ( ( ( '9 {7 T li ' " T (,/ 7 b s. {l! " () #,s l b 7 i/b "l l ). ' { ( 7

7 ( ( ] ] ) \ ) ) l T v l" (l" 45 ) 47 7 \ li /] " ) O l (' l! l " ( )5 (s \.0 " ( ' bi /l " ( ' ( (A ( "..9 O ( ( (7 ) \! ( l/"9..9 T"!! ( l. T < " ( (l P. 7 "l 5, ) i ( ' s ( Y) (T L P.:_ (. l./ L ) ḏl O " < ) ( vṟ \ k l". 7 { 5 " ( ( ) O \. _( ( \ /. R ( "! ( (4" i O \ _9 l" l 7 1 " i ) l/! ( T T 0 ( v! ( ( V! l! (l! l (P l ]

8 ) ", l (l" ', + i 0 < O l 'l ) {{ ] ] l l. { ] T ) ] ) ) $ ) ) ) ) _ ) ] / } ] l ^ ] l ] ] ) ) ], $ } \ { / ) l T l/ 7 sl z ).. ) ) } ]. ).. T ) T Ẹ '). ] ] / ( ) ] ] ) ) T ] ) ) ) ] ) 19 7 (" i" / ( " _l ) ( ) _ 7 l ) 7 "l<. /:] O (l/ ) (. '! i/ T ( (" ({< l "s ) (\ \ S j ( 9 ( ) * k \ 5 "!." / T l '19: l! l! ( ( / T l/ ( O " /] l" i ( ) ' '.! l" <. ( _ 9 " ' T " (. ' " " " (\, "! ( O " ". (! " / ( " (. O " /! (. '! " 5 i( 4 P " " 7 2 " v: (* ( i l s l < : { ) ( l {, (" )! ( l/ V { ( /! ( l/ ḏ.) P (". 's ( ( l " w _ l:o ( h ( 5 s O b T\ " l! " < (l. " O )9:. l" (\ " <. (l R: l/ /] l/ : (b ) ' ( ) " _ O. l/l (" 7 7 j Ḻ L ( { ( ) '((,! ( ( " T \ l '9 (" v! l ( (. 9 ( l! [ /! \O ( ā v ( / *7 T, T ( T Tl! 7 \ li _ T )! (\, 7 T A.! ), ( \ T 1.! 7!! T T... " ( 7 ( " " 7 s (' ("\ ( )5 7 5 ( l. \ i) s7 { :) i ( TP. ( v 4"1 v b v ' ( ( {l A _ l. s l/ l/ 5 R 9 7 l/ (. /" )59, (s " T l.! ( \s, (7 _ ).

9 ( ( 7 < 4 v ( s ' ( 7 { \ S" ( \:9 (^, l/] ' (" { ]S ( { { < " ( ( ) O + ( l!! ) 1 O bl 9 ) O (5 _ ) ) ( 1 v : ) \(, ( ) O N ) Li ) > ( < s i ( l j ):] l" ( ( O \ ) ' { ( ) ( R (" \ 7 l. b( ) b {7 l/! v <! " ' 7. l R (! 7 4 ( ) ḏ O. " ( < < 4.5 ( '( ( ( )! ) < l ". i R (! i 4 ( (! l. l "! L / '. ( l (' (\ )" ". )! _! " ( l (' 7 } ( ( S l". l/ ( O )l l. ( ( 7 ) (l" V( l! ( ) Vj "

10 l" ) (\ (.l < Y (l (* ). )5 ( 7 _ 9 _ v" _. ' ] < A l, ls! l w l O <. b Ē ( (^j ) ṟl ) \! )> < (!. ( 7 1 <. ) 7 l\ ō7 < ( ( ( ( 7 l" ) O ( (l/ 7 > )!. 7 +' ( ) O ( " ) 7 T " " v ( _ ( ( ).! <. ) ) " " Y ( " "k ) l" ( ) ) )s )P.( L'! (. ) ō! P.( ({ (.i {. lḏ bl/ 7 ) ) \!" ( P. "l l. \ (l (l 7 " l l i (! ). )s, ] (" 2 " l 1 (l \! l/] (. OK. \ 7.. ( P! )i Yl] P ( 7 ' ) 5l \ l./ _ S" ") ] ' { 1 ) l " i ( l l O j (l ( )" )" v (l! T 7 \:9 } )s ( (7 _ v l"

~'" '~O. N ej(al.~ /0 17(). Mette & Gini Helle & Eva 8 1 II 14, II. 5 6 ø ok.{ X g \ $ 'IR)) 3 1&0

~' '~O. N ej(al.~ /0 17(). Mette & Gini Helle & Eva 8 1 II 14, II. 5 6 ø ok.{ X g \ $ 'IR)) 3 1&0 8 1 14, ~'" Annette &.-A. Bjarne & Lars 5 6 ø ok.{ X g \00 Jette & Claus Ulla & tig 2 4 $ 'R)) 3 1&0 Peter & Kurt Jan & Ole 3 7 N ej(al.~ /0 17(). Mette & Gini Helle & Eva / ingen N Pi 1 nr_1 2 N- ø- af

Læs mere

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET Liv i l blifli FORORD E bli i b, b. E bli hj. E hj j f lv liv, f f ff, chpi bll i y, i, æ il bliv p, l, bå ilh. E blifli pchw f flli hj, h il fæll, på hii læ, i. M ø fj liv i

Læs mere

RESULTATLISTE Vodskov Stævnet 50 og 2OOm 2015

RESULTATLISTE Vodskov Stævnet 50 og 2OOm 2015 0-0-0 L:: DDS SP v.,.. RESULTATLISTE Vodskov Stævnet 0 og OOm 0 Geværr SOm. - Mesterskab BK Tobias Butler 0 Louise Karstoft Nicoline Frankfurth 00 Magnus Larsen LL N icklas Christensen 0 Magnus Kristensen

Læs mere

Gribskov kommune Tisvilde By, Tibirke

Gribskov kommune Tisvilde By, Tibirke Birkevænget 1 10 cx 2036 2 Birkevænget 2 10 cp 2836 2 Birkevænget 3 10 cz 2010 2 Birkevænget 5 10 cy 2085 2 Birkevænget 6 10 cr 2953 4 Samlet 10 cs 2940 ejendom Birkevænget 7 10 cn 2045 2 Birkevænget 9

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Alsted Kirke. Domme. la ksatio nskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Alsted Kirke. Domme. la ksatio nskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01732.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01732.03 Fredningen vedrører: Alsted Kirke e Domme la ksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

Konti. lndtægter. Kontingenter. Kontingenter i alt. $vrige indtægter 192000 Supportartikler. lndtægter i alt. Udgifter. Drift. SPecifikationer L43.

Konti. lndtægter. Kontingenter. Kontingenter i alt. $vrige indtægter 192000 Supportartikler. lndtægter i alt. Udgifter. Drift. SPecifikationer L43. Årsregnskab 1. januar 2OL4-3L. december 214 LUI Fodbold Konti SPecifikationer lndtægter. Kontingenter. 11 Kontingent - Børn 111 Kontingent - Ungdom 112 Kontingent - Senior 113 Kontingent - @vrige 117 Kontingent

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

ø 8 1 ;?~;d 8' II cl 5 'J uf If "r; 3 7 $' JUr Nini & Morten Lone & Paul (Subp 2 4 ø ~5Y) f} (YD 3 7 ri> ~{'~ 9 IY-& r

ø 8 1 ;?~;d 8' II cl 5 'J uf If r; 3 7 $' JUr Nini & Morten Lone & Paul (Subp 2 4 ø ~5Y) f} (YD 3 7 ri> ~{'~ 9 IY-& r ø 8 1 ;?~;d 8' cl nge & Carmen nge & Lotte -, 5 6 l{ ~? q SD Allis & Vagn nge & Steen ~ 2 4 ø ~5Y) f} (YD 3 7 ri> ~{'~ 9 Y-& r Grete & Klara Else & Jannie Nini & Morten Lone & Paul (Subp ingen N N-S ø-v

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sønderup Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sønderup Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. 01635.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01635.01 Fredningen vedrører: Sønderup Kirke Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævn~t Fredningsnævnet 20-06-1951 Kendelser Deklarationer lil

Læs mere

Holdelementnavn XPRS fagbetegnelse (kort) Norm. elevtid (skoleår) Lektioner (antal) 1g ap/10-da Almen sprogfors 14 1g ap/10-la Almen sprogfors 14 1g

Holdelementnavn XPRS fagbetegnelse (kort) Norm. elevtid (skoleår) Lektioner (antal) 1g ap/10-da Almen sprogfors 14 1g ap/10-la Almen sprogfors 14 1g Holdelementnavn XPRS fagbetegnelse (kort) Norm. elevtid (skoleår) Lektioner (antal) 1g ap/10-da Almen sprogfors 14 1g ap/10-la Almen sprogfors 14 1g ap/11-da Almen sprogfors 14 1g ap/11-la Almen sprogfors

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sdr. Bork Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sdr. Bork Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. e 01663.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01663.00 Fredningen vedrører: Sdr. Bork Kirke e Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 23-07-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

0a mandag tirsdag onsdag torsdag fredag

0a mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 0a mandag tirsdag onsdag torsdag fredag JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK 0b mandag tirsdag onsdag torsdag fredag AS BHK AS BHK AS BHK AS BHK AS BHK AS

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

fhair 52.0"; ( ^ ^ as Z < ^ -» H S M 3

fhair 52.0; ( ^ ^ as Z < ^ -» H S M 3 fair 52.0"; (515 974 ^ ^ as ^ -» S M 3 > D Z (D Z Q LU LU > LU W CC LO CO > CD LJJ > LJJ O LL .. O ^ CO ^ ^ ui,"" 2.2 C d. ii "^ S Q ~ 2 & 2 ^ S i; 2 C O T3 Q _, - - ^ Z W O 1- ' O CM OOCMOOO'-'O'^'N

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

LU ~Tf ;.t OfffC Q. AB:iOT, Isaao A. A.M.Mate

LU ~Tf ;.t OfffC Q. AB:iOT, Isaao A. A.M.Mate ZF LU ~Tf ;.t OfffC Q. AB:iOT, Isaao A. A.M.Mate c/lt~~4!q:?l(v ~~ Rankf~-;;;;=~:~~~~~~~GhL~ ' Birth. State o. E..Cit. of P. A. S. A. vessel Comdg. Off. ~:~--~-1.Le--~4c::~:~--- ce:l~f~-?k:jc-;{', Place

Læs mere

M A D E I N G E R M A N Y M A D E I N G E R M A N Y. a u f d e r g a n z e n W el t z u h a u s e... w ei ß

M A D E I N G E R M A N Y M A D E I N G E R M A N Y. a u f d e r g a n z e n W el t z u h a u s e... w ei ß w ei ß a u f d e r g a n z e n W el t z u h a u s e... P or z ell a nf a bri k e n C hristi a n S elt m a n n G m b H P ostf a c h 2 0 4 0 9 2 6 1 0 W ei d e n / G er m a n y Tel ef o n + 4 9 ( 0) 9 6

Læs mere

LYD OG MUSIK. Forskellige typer lyd i film, og hvad de bruges til.

LYD OG MUSIK. Forskellige typer lyd i film, og hvad de bruges til. K APITEL 2 FILMISKE VIRKEMIDLER LYD OG MUSIK I il l I læ : Flli y ly i fil, h bu il. Effly, lly, fly-ly, buly, il, ic- ulæiui, h bu il i fil. F: ui 26 Ly ui På å øj, å i fil, ly ø. Oå h øj ll, h i hø.

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ansager Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ansager Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. 01858.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01858.03 Fredningen vedrører: Ansager Kirke Domme la ksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 23-04-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Opstillet i adresseorden

Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Opstillet i adresseorden Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Opstillet i adresseorden Udarbejdet 21. august 2013. Revideret 31. jan. 2018. Revideret 8. februar. Revideret 31. januar 2018 af Stine Holm, Halsnæs

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kolt Bebyggelse. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kolt Bebyggelse. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04073.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04073.00 Fredningen vedrører: Kolt Bebyggelse Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 22-06-1966 DEKLARATONER>

Læs mere

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste!

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste! R T N L A T Y N Slåt 2012 2013 l DM l f Pwtl O f tl A S æ j Aaa Sf Jl stø AMas V sa va v ltst å als s 8S Pll Mat ljlø DM lv ltstat DM z TX DM-sølv f T Røssl S a L tl U18 U16 Kvalfat ltst wwwlst K læ s

Læs mere

L. van Beethoven, Op. 21. ( ) Ü. Aufführung 2. April 1800.) Bearbeitung YOIl Xaver Scharwen ka.

L. van Beethoven, Op. 21. ( ) Ü. Aufführung 2. April 1800.) Bearbeitung YOIl Xaver Scharwen ka. 2 (Dem Baron van Swieten gewidmet) _ l' r:tl L van Beethoven, Op 21 (17701827) Ü Aufführung 2 April 1800) Bearbeitung YOl Xaver Scharwen ka f P cresc pdolce == == ==== p Stich und Oruck,on Jo Eber\e &

Læs mere

\J VI at E )ltt -o QJ'.3 -cl= fiu E CT; {-' ar, 4t o CL ffi:%- :--i & F -Ii +a.e u? Ett C v -J, t li Uu) o z H jj ts3r.:-i r I U \-/ lc)!u O-d u u ti

\J VI at E )ltt -o QJ'.3 -cl= fiu E CT; {-' ar, 4t o CL ffi:%- :--i & F -Ii +a.e u? Ett C v -J, t li Uu) o z H jj ts3r.:-i r I U \-/ lc)!u O-d u u ti \J V t )ltt - QJ'.3 -cl fiu CT; {-' r, 4t CL ffi:%- :--i & -i +. u? tt C v -J, t u) z jj ts3r.:-i r \-/ lc)! O-d u u ti 't? t d, iu -* u9.n lr ) '(J ) +ry.! j!! (-,9 D 5)d d" \) O u '- *dvn r/ - R, ';*r

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

lih, fl.ilf, i I I,. l l]._fj, l% pqlu) t! th.f'i!i'l,7.,tl..llt I I!-!: ii l l.ci.

lih, fl.ilf, i I I,. l l]._fj, l% pqlu) t! th.f'i!i'l,7.,tl..llt I I!-!: ii l l.ci. ,j ø SWECO AARSLEFF Mandag O jun 2019 Ny Ellebjerg Mdlertdg perron. Målepunkt 1. LAeq = 47 [db] LAeq = 49 [db] LAeq = 60 [db] LAeq = 51 [db] l l' MM' 'l[ftl l'u!u"!!,d"'l!-!: l l.c. J.,.-.) j JJ.'hl,J1Å

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kirkegårde. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kirkegårde. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03156.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03156.00 Fredningen vedrører: Kirkegårde Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-11-1963 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Oplæg på visuel identitet til Himmerlandskød

Oplæg på visuel identitet til Himmerlandskød Oplæg på vil idtitt til Himmrladkød Udarbjdt af Rp Marktig A/S maj 2008 Opgav Udarbjdl af grafik prfil g idtitt dr kmmikrr Himmrladkød brad val g pitirr mærkt m t af d ablt bdr på markdt. Dd at diffrtir

Læs mere

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser pj/blvpj Hlu Hlu hø l p uvl ll v fø/u Bå fø u l vhull D ul fl på, u- ll fø, u l l, fø l lup Æ l l fu l vhu y l hl på v f l hjlp uvl hlu Hlu l 8-12 f l D fø f l lv hlu bl v (l yll ø) Hf lv l, b vp, på vpl

Læs mere

NIVEAU: 7.-8. klasse. VARIGHED: 8-10 lektioner. FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

NIVEAU: 7.-8. klasse. VARIGHED: 8-10 lektioner. FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. Af Mi M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 8-10 li FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅ: S, il fæi- iål fløb fyl. ÆRINGSMÅ OG TEGN PÅ ÆRING: S i læiål l å å læi. D jli ii il fløb Bifi i isi. il byi. Vjli å yb fløb, l ø i

Læs mere

fi ( s / 2 l jj, cf) ~r !... -r r ({,L r )j l )b /G. l,... :r 1 tr~, 1 r ove,r Ib JB + TIDSREGISTRERINGSSKEMA over!~ (d~onv.

fi ( s / 2 l jj, cf) ~r !... -r r ({,L r )j l )b /G. l,... :r 1 tr~, 1 r ove,r Ib JB + TIDSREGISTRERINGSSKEMA over!~ (d~onv. stevns kmmune TIDSREGISTRERINGSSKEMA SEPTEMBER 2017 JOURNALNUMMER 82.16.01-K02-1-17 SKREVET AF TINA JUUL MADSEN UGE: ----.:)~b DAG : HALl Kl. 16-17.00 Kl. 17-18.00 Kl. 18-19.00 Kl. 19-20.00 (d~nv.r: 2

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

* I lr,3 I li=;ia. gltgetlneei. s I l.iel t cb,f. ? I lsa*l Is*iA. $ I l=r I leer'i. islel seelaliheia F I IFF I IFF*1. =:=l lh=;l lfre'si :=EU

* I lr,3 I li=;ia. gltgetlneei. s I l.iel t cb,f. ? I lsa*l Is*iA. $ I l=r I leer'i. islel seelaliheia F I IFF I IFF*1. =:=l lh=;l lfre'si :=EU Y ci c+c\ > >> J 6B xr. t 0fJ) tt rj 6t (V 6g r cg A i! :.?6 [. _. 6> t\n t\\ Y '': t ib Y\At :U g i.j ct l l P ij li^ ri Y'+ (Yt r?3 '.0 ii r\ " \J/ iy ri 9 rt3.8 'n A! 6s X ct.:+. l*lq* Ui9 *..1 *.*.!i.i

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

ø 1f}fJ" ;3 ~O Bjarne & Lars Ulla & Stig 5 6 U 510.( q 40CJ 2 4 V f)~ I I j9j 0J 'lsr b V 5rvk II 'fov' 'o Peter & Kurt Winnie & Karsten (Spar

ø 1f}fJ ;3 ~O Bjarne & Lars Ulla & Stig 5 6 U 510.( q 40CJ 2 4 V f)~ I I j9j 0J 'lsr b V 5rvk II 'fov' 'o Peter & Kurt Winnie & Karsten (Spar 8 1 ø r.jtvr 10 /tja Bjarne & Lars Ulla & Stig 5 6 0J 'lsr b 100 2 4 V 5rvk 'fov' Allis & Vagn nge & Lotte Helle & Eva Mette & Gini 3 7 ~u.j1~.~/~ 1./ Peter & Kurt Winnie & Karsten (Spar) v ingen N N-S

Læs mere

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07500.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07500.00 Frdningn vdrørr: Sømarkn Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 18-06-1982 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 5 ( 1 neg. NR. 07500.000

Læs mere

s", U u F F .xx r- \O Hd3 F:I rno H\O c.t F y(g \oo ett H I (l) ooo \oo cne rr') o NiE cne (.) c) b'6 P nh9a oq-o ts H" O.T!\ E trhnx 8. lxci va-.

s, U u F F .xx r- \O Hd3 F:I rno H\O c.t F y(g \oo ett H I (l) ooo \oo cne rr') o NiE cne (.) c) b'6 P nh9a oq-o ts H O.T!\ E trhnx 8. lxci va-. \.l \ \l \R cj U u \ < \) R " \ (\l l l!{ (J x ) ii 9/ & B U: >': :U S * i fl q!. > ' z 1 ( 8 :.xx \O 3 9 VY Y : ii 0) ) (!i! > l/. ( < l y( \O c. )< O c = O 1 O x 9 c ' c4 : l c. \ l.! (1) u f \ O 1 '

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Fjellerup Kirke. Domme. Taksations kom m iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Fjellerup Kirke. Domme. Taksations kom m iss ionen. 01345.07 / Afgørelser - Reg. nr.: 01345.07 Fredningen vedrører: Fjellerup Kirke Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-07-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

BYGGESAG. for. Grundens Areal... ^ /<7. Overbebyggelse. 194A. Bygningskommissionen... i94l. Sundhedkommissionen... / i94. Brandkommissionen...

BYGGESAG. for. Grundens Areal... ^ /<7. Overbebyggelse. 194A. Bygningskommissionen... i94l. Sundhedkommissionen... / i94. Brandkommissionen... Byggpktør Thtd Nr 1 9 BGGESG /f fr Ejdmm Mtr f Thtd Købtd N r Ej r!* T»»> mldt f Byggrbjdt btr \\ é? < r Grud rl /

Læs mere

EJERFORENINGEN LYNGBYVEJ 301 / VEDBENDVEJ 1

EJERFORENINGEN LYNGBYVEJ 301 / VEDBENDVEJ 1 JRFORIG YGBYVJ 31 / VDBDVJ 1 www.brkste.m/ejerfrenng RGSKAB FOR PRIOD 1/11 21 31/1 211 Amnstratr : Regnskabet : Flemmng Trp Uarbejet af : yngbyvej 31 Flemmng Trp 29 Hellerup Tlf. 395 288 Reveret af: Mal:

Læs mere

STATE FEB19EDITION. A review ofhousesalesinthe nation sfavouritepostcodes. propdex.co.uk

STATE FEB19EDITION. A review ofhousesalesinthe nation sfavouritepostcodes. propdex.co.uk STATE OFTHE MARKET FEB19EDITION A review ofhousesalesinthe nation sfavourite propdex.co.uk Aboutthisreport Methodology Weintendthisreportasanantidotetonationalhouse priceheadlines.monthlyreportsfrom thehalifax,

Læs mere

""".-'_-' =_. -...,_:, l

.-'_-' =_. -...,_:, l swecoffl CMT COPENHAGEN METRO TE,AM Mandag 18 marts 2019 Københavns Hovedbanegård. KH2-0 100 LAeq = 63 [db] LAeq = 48 [db] LAeq = 52 [db] DO 80 ' U CO 50 40 l! [ ') ) _.fl l. _ { j'!'! J 'l l:l&,r.l l.ịl(

Læs mere

STATE. A review ofhousesalesinthe nation sfavouritepostcodes. propdex.co.uk

STATE. A review ofhousesalesinthe nation sfavouritepostcodes. propdex.co.uk STATE OFTHE MARKET MAR19EDITION A review ofhousesalesinthe nation sfavourite propdex.co.uk Aboutthisreport Methodology Weintendthisreportasanantidotetonationalhouse priceheadlines.monthlyreportsfrom thehalifax,

Læs mere

Skoleåret INFO-AFTEN Torsdag 28. november 2019 kl mit bedste skoleår. I et samarbejde med. 10. klasse

Skoleåret INFO-AFTEN Torsdag 28. november 2019 kl mit bedste skoleår. I et samarbejde med. 10. klasse Sl 2020-2021 INFO-AFTEN T 28. v 2019 l. 19.00 I j l 10. l Sl 2020-21 VELKOMMEN E v vl - f f lv! R Rll D vl - v l l, l. D læ l vl - vl f y f f lv! F vl f l f, l v l jlv. V f f v 10. l-c, y D - æ fl fl f

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nors Kirke. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nors Kirke. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01348.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01348.03 Fredningen vedrører: Nors Kirke Domme la ksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-07 -1954, 17-07-1954 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sundbyvester Park. Domme. Taksations kom miss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sundbyvester Park. Domme. Taksations kom miss ione n. 03992.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03992.00 Fredningen vedrører: Sundbyvester Park Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-03-966, 4-06-966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Voer A. Domme. Naturklagenævnet. Overfred nings nævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Voer A. Domme. Naturklagenævnet. Overfred nings nævnet ---- - 00735.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00735.00 Fredningen vedrører: Voer A Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 06-02-1940, 15-11-1961 Kendelser Deklarationer

Læs mere

PÅTEGNING

PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vester Velling Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vester Velling Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 01946.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01946.02 Fredningen vedrører: Vester Velling Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013 yi Cph h 19 AJ 2013 RU CPEAE l f f i h å 12000 lø fyl Køh il 34 f yi Cph h F ålå hf på Il By lø på fl i I By ifl yh, fi i Ali Tili i y pl f FLKEFET I IDRE KBEA yi Cph h y i h f Køh i, h p plipi i il flili

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Haderup. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Haderup. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04871.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04871.00 Fredningen vedrører: Haderup Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 22-10-1968, 14-09-1970 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Mandag 8 juli 2019 SWECO. Østbanegade 3, 2100 Kbh. Målepunkt I ZOBLIN. Alle værdier er "frit-felt" (korrektion = -6 db)

Mandag 8 juli 2019 SWECO. Østbanegade 3, 2100 Kbh. Målepunkt I ZOBLIN. Alle værdier er frit-felt (korrektion = -6 db) Mandag 8 juli 19 8 11 12 13 i4 15 16 17 18 i9 21 22 23 24 1 2 3 5 7 Den grå kurve viser det registrerede lydtrykniveau LAeq pr. 1 min. . i swcco'» Tirsdag 9 juli 19 LAeq = 68 [db] LAeq = 58 [db] LAeq =

Læs mere

Dokumentation til iltforhold i Østerå

Dokumentation til iltforhold i Østerå Dokumentation ti itforhod i Østerå Beregning af mætningskoncentration Partiatryk af it i atmosfæren: V P Patm () Vatm P : Partiatryk af it P atm : Atmosfæretryk V V atm : Reativ voumenande af it i atmosfæren

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ydby Kirke. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ydby Kirke. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01632.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01632.03 Fredningen vedrører: Ydby Kirke Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-04-1954 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Journal nr.: G207-06093-01 Side 1 af 1 03.07.2007

Journal nr.: G207-06093-01 Side 1 af 1 03.07.2007 G207-06093-01 Prøve ID: 3001 Tørstof 477000 mg/kg VV DS.204/NIR Cadmium

Læs mere

EJERFORENINGEN LYNGBYVEJ 301 / VEDBENDVEJ 1

EJERFORENINGEN LYNGBYVEJ 301 / VEDBENDVEJ 1 JRFORIG YGBYVJ 31 / VDBDVJ 1 www.bricksit.cm/jrfrning RGSKAB FOR PRIOD 1/11 211 31/1 212 Administratr : Rgnskabt : Flmming Trp Udarbjdt af : yngbyvj 31 Flmming Trp 29 Hllrup Tlf. 3965 6288 Rvidrt af: Mail:

Læs mere

CMT COPENHAGENMETPOTEAM

CMT COPENHAGENMETPOTEAM sweco.8 CMT COPENHAGENMETPOTEAM Mandag 28 januar 2019 Københavns Hovedbanegård. KH2-0 LAeq = 62 [db] LAeq = 48 [db] L_Aeq = 47 [db] j ).rqy,øl fl'n»j..,.!!)! S l,,!, t Tha.!Å l.af'l l ) f.. l1.. 1 l ll

Læs mere

1 JENS PORSBORG Jela HENRIK DAHL

1 JENS PORSBORG Jela HENRIK DAHL 1 JENS PORSBORG Jela HENRIK DAHL Kære elev! Vi lærer at læse ved at læse. Og for at blive en god og sikker læser, skal vi læse meget rigtig meget. Når du skal læse ord, skal du bruge bogstavernes lyde

Læs mere

PRIVÅT STRAFFEATTEST

PRIVÅT STRAFFEATTEST 11. april?019 side 1 af 2 PRIVÅT STRAFFEATTEST Ole Lund Nlelsen cpr.nr. 15O.t43-O657 er ikke registreret med afgørelser i henhold til 11 i bekendtgiørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

o K 2 014 Blik- og Rørarbejderforbundet Skorstensfejerlauget aî 11. februar 1778

o K 2 014 Blik- og Rørarbejderforbundet Skorstensfejerlauget aî 11. februar 1778 o K 2 014 Skorstensfejerlauget aî 11. februar 1778 Blik- og Rørarbejderforbundet Der er mellem nedennævnte parter enighed om fornyelse af den h dt l gældende overenskomst mellem Skorstensfejerlauget af

Læs mere

v v Projekteret fordelingsledning Bar j 16 Projekteret gasledning 2,5-7 Bar Projekteret gasledning mbar Beskyttelsesrør æn 3

v v Projekteret fordelingsledning Bar j 16 Projekteret gasledning 2,5-7 Bar Projekteret gasledning mbar Beskyttelsesrør æn 3 Bje 11 1 18 71 1 Bjerre 1 4 11 JR B VI 4 9 Rød 4 kær 4 2 Projekteret gasledning 26-1 mbar BIO G 12 17 ÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞ ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ BIOG 12 17 19 4 B V JRR ntreprisegrænse B9 ksisterende gasledning 2, - 7 Bar

Læs mere

Windows Vista: Vælg: Start->Netværk. Vælg Netværks og deling center: .!J Senest ændret. Fiere» " <' ~--------li,- Mapper.

Windows Vista: Vælg: Start->Netværk. Vælg Netværks og deling center: .!J Senest ændret. Fiere»  <' ~--------li,- Mapper. Windows Vista: Vælg: Start->Netværk Vælg Netværks og deling center: H.!J Senest ændret Fiere» Mapper "

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

Spotlight. byens bedste tegnestue

Spotlight. byens bedste tegnestue Sptlt y t ttu FF " "t t t t- TAG PÅ VANDREEVE I NORGE NTYR P t tu tl Dy jø P 28-29 u & ju 2 015 N O ATI T I V IN t få ltl tl f tt pt t! p l t læt Du t T N Ft: Ij tl ll St: D pæ u f T: T c Fæ tt u w 24j

Læs mere

Efteruddannelse og kompetenceudvikling på HF-Centret Efterslægten

Efteruddannelse og kompetenceudvikling på HF-Centret Efterslægten Den 14. november 2013 Nikoline Holm Kjærgaard Gymnasieskolernes Lærerforening Vesterbrogade 16 1620 københavn V Efteruddannelse og kompetenceudvikling på HF-Centret Efterslægten Hermed fremsendes den afsluttende

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

Funder-Låsby Tegningsfortegnelse Rev. 2.0

Funder-Låsby Tegningsfortegnelse Rev. 2.0 Fu-Låby Tifot Rv -- Ti Tit Rv Ubt iit Afvi to COWI ti -- Etpi Spu-o MCJ Ovit -- Etpi Spu-o MCJ Ab o v MCJ -- Etpi Spu-o MCJ ivi 8 MCJ 8-8- Etpi Spu-o MCJ o -8, OF f -v Liøv, R Hovti -- Etpi Spu-o MCJ o

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Krummerup Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Krummerup Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01544.06 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.06 Fredningen vedrører: Krummerup Kirke. Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

hup ://w w w. c vr. dv S i tel Forms/ Pub I i c Serv i c e/ D i s p I ayc o rnpan1,. as p...

hup ://w w w. c vr. dv S i tel Forms/ Pub I i c Serv i c e/ D i s p I ayc o rnpan1,. as p... CVR hup ://w w w. c vr. dv S i tel Forms/ Pub I i c Serv i c e/ D i s p I ayc o rnpan1,. as p... \r\ I ll \\ it ft\ ir i:l ii \:\ r*l; \..\ I \\t i. i::t r. NNN Virksomhe dso plysningc r 19.02.201 I l3:35

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

strandb;-ggelinie - ttf. 56488856 - mail chriverst??tdcadsl.dk - Kort over området med eksisterende forhold Eksisterende forhold

strandb;-ggelinie - ttf. 56488856 - mail chriverst??tdcadsl.dk - Kort over området med eksisterende forhold Eksisterende forhold Forretningsplan og visionsplanfor udvikling af Sannes Familiecamping og Strandlunden,g Farniliecantping. Eksisterende forhold,l\ Kort over området med eksisterende forhold Sannes Familiecamping - Kilde:

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

mulighedsanalyse - bilag # 2

mulighedsanalyse - bilag # 2 Ph: +45 35 29 30 70 www.sal-ark.dk Århusad 88, 2.sal 2100 Købhav Ø Dmark CVR/VAT: 25 31 93 62 mulhdsaalys - bla # 2 spalklassr, vj kmmu - ju 2013 vj kmmu mulhdsaalys østrbyskl østrbyskl SCar 01 // ørst

Læs mere

Som en rejselysten flåde

Som en rejselysten flåde jslyst flå Korsats udarbjt for Hjørrng Kammkor hblk kots optræd d d offcl markng d 15. c. 217, at t Hjlholts ægtæpp ttl" jslyst flå" nu ophængt tt Hjørrng. Vægtæppt hang tdlg bag formandsstol folktngssal

Læs mere

Partitilslutning og personlige stemmer Party support and personal votes

Partitilslutning og personlige stemmer Party support and personal votes Prttlslutnn o prsonl stmmr 2007-2011 Prty support n prsonl vots 2007-2011 Sørn Rsjr Tomsn & Jons Axlr Insttut or Sttsuns, Arus Unvrstt Dprtmnt o Poltl Sn, Arus Unvrsty x 0.5 1 2 5 10 20 10 20 30 40 50

Læs mere

Hvor skal vi hen, du??

Hvor skal vi hen, du?? Hvor skal vi hen, du?? Dagens sang Det lysner over agres felt, hvor sløve plovspand kravle, det sortner over Store Bælt med sol på kirkegavle. Velkommen i vor grønsværsstol blandt grøftens brombærranker!

Læs mere

" " e il ~ ;; E 2 8 Z Z. Tabel 27. Sledskifte(orsog, 7. år vekselafgroder. Z Z Z.

  e il ~ ;; E 2 8 Z Z. Tabel 27. Sledskifte(orsog, 7. år vekselafgroder. Z Z Z. Tabel 27. Sledskifte(rsg 7. år vekselafgrder. UdbyUt. hatg pr. b.a Byg (l:ernc) Havre (kerne) Bederer G=. i c ;; ]i Z Z Z Z ;; E 2 8 Z Z Z Z C e il 'j & & ;< 2128 38 482 51.9 50.7 519 32.0 330 323 334

Læs mere