PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015"

Transkript

1 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

2 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes pengepolitik har været centrale temaer i 2014 og kan meget vel gå hen og blive afgørende temaer for 2015 også. Olieprisen faldt med knap 50% i andet halvår af 2014 til lige under 60$ pr. tønde, hvilket er det laveste niveau siden De lave oliepriser sænker inflationsraten, og virker som en direkte saltvandsindsprøjtning til privatforbruget svarende til en skattenedsættelse eller rentesænkning. I december var der tegn på en stabilisering af olieprisen omkring dette niveau, og markedets forventninger (udtrykt i futures) viser kun gradvist højere oliepriser omkring 70$ pr. tønde i løbet af Olieprisfaldet og Ukrainekrisen har ramt de store økonomier forskelligt, og i takt med, at USA ser ud til at bevæge sig ind i et selvbærende opsving, udstilles svaghederne i Europa, hvor væksten stadig er skrøbelig. Europa hårdest ramt af Rusland-krisen Ukrainekrisen, nedskydningen af Malaysia Airlines-flyet i juli og de efterfølgende sanktioner mod Rusland forplantede sig både i de hårde økonomiske nøgletal og i de bløde tillidsindikatorer. Konsekvenserne var væsentlig større i de europæiske økonomier end den amerikanske, som følge af de tættere handelsrelationer i Europa, og væksten i Europa aftog lidt fra allerede lave niveauer. Konflikten mellem vesten og Rusland ser ud til at fortsætte i Men under forudsætning af, at den ikke kommer ud af kontrol, forventer vi, at de potentielle negative effekter på europæisk økonomi bliver mindre, da samhandlen allerede nu er nedbragt betydeligt. Hertil kommer, at de negative dønninger fra Ukrainekrisen til de østeuropæiske økonomier har vist sig kortvarigt, og tillidsindikatorerne her peger igen moderat opad. I Eurozonen er væksten således fortsat skrøbelig, men lave oliepriser og renter samt en svækket valutakurs styrker troen på lidt højere vækst i 2015 end Der vil dog være forhøjede politiske risici i forbindelse med, at flere lande afholder parlamentsvalg i Den europæiske centralbank varmer op til yderligere lempelser i pengepolitikken, men det er usikkert, hvordan disse kan skrues sammen, og hvorvidt de vil bidrage tilstrækkeligt til vækst- og inflationsudsigterne. USA nærmer sig begyndende normalisering af pengepolitikken I USA har faldende arbejdsløshed, stigende boligpriser og rekordhøje aktiekurser styrket forbrugernes og virksomhedernes tillid til fremtiden. Den amerikanske centralbank signalerer, at man vil begynde en normalisering af pengepolitikken i 2015, og dermed afslutte en 6 år lang periode med kriserenter på tæt ved 0%. I den private sektor har tillidsindikatorer fulgt en gradvis stigende trend i 2014 og nået niveauer sidst set før finanskrisen. De bedre konjunkturer har også smittet af på arbejdsmarkedet. I 2014 blev der i gennemsnit skabt nye stillinger per måned frem til november og arbejdsløsheden faldt med 0,9 pct. point til 5,8%. Man skal tilbage til 1999 for at finde et højere gennemsnitligt antal nye stillinger. På boligmarkedet er huspriserne stabiliseret sig omkring ultimo 2004-niveauet, mens der stadig ser ud til at være moderat vækst i nybyggeriet. Positive forventninger til de finansielle markeder på tærsklen til 2015 På de finansielle markeder forventes centralbankernes lempelige pengepolitik og en gradvis stigende global vækst at stimulere risikoappetitten og drive investorernes jagt efter afkast på aktie- og obligationsmarkedet i Store kontantbeholdninger blandt fund managers kan understøtte et positiv 1. halvår for aktier, hvis nøgletallene fortsætter med at overraske positivt. 2

3 AFKASTOVERSIGT PFA INVEST PFA INVEST AFDELINGER Afkast december Afkast 2014 Benchmark 2014 Merperformance 2014 PFA Invest Balance A 0,8% 12,4% 13,4% -1,0% PFA Invest Balance B 0,6% 15,4% 16,1% -0,7% PFA Invest Korte Obligationer 0,0% 2,3% 1,2% 1,1% PFA Invest Lange Obligationer 0,3% 5,6% 6,6% -1,0% PFA Invest Kreditobligationer 1,7% 19,4% 18,5% 0,9% PFA Invest Danske Aktier 0,2% 17,9% 17,2% 0,8% PFA Invest Globale Aktier 1,0% 18,5% 19,3% -0,8% PFA Invest Højt Udbytte Aktier -0,5% 8,2% 6,6% 1,6% PFA Invest Europa Value Aktier -1,4% -0,9% 2,0% -2,9% AFKASTKOMMENTARER BALANCE A Afkastet for afdelingen Balance A har siden lanceringen ultimo januar været præget af den positive stemning på de finansielle markeder, hvor specielt risikofyldte aktiver har leveret fine afkast. Afdelingen har siden lanceringen været overvægtet aktier og kredit, med undervægt i obligationer, hvilket har bidraget positivt til afkastet. På aktieallokeringen har undervægten af nordamerikanske aktier og overvægten af europæiske aktier bidraget negativt. Ved udgangen af december er afdelingen overvægtet aktier og undervægtet obligationer. Aktieallokeringen er overvægtet Europa og undervægtet Nordamerika og Japan. Obligationsallokeringen er overvægtet kreditobligationer og undervægtet danske obligationer. Afdelingen har i december givet et afkast på 0,8%, og har siden opstart givet et afkast på 12,4%. BALANCE B Afkastet for afdelingen Balance B har siden årets start været præget af den positive stemning på de finansielle markeder, hvor specielt risikofyldte aktiver har leveret fine afkast. Afdelingen har gennem perioden været overvægtet aktier og kredit, med undervægt i obligationer, hvilket har bidraget positivt til afkastet. På aktieallokeringen har undervægten af nordamerikanske aktier og overvægten af europæiske aktier bidraget negativt. Ved udgangen af december er afdelingen overvægtet aktier og undervægtet obligationer. Aktieallokeringen er overvægtet Europa og undervægtet Nordamerika og Japan. Obligationsallokeringen er overvægtet kreditobligationer og undervægtet danske obligationer. Afdelingen har i december givet et afkast på 0,6%, og et afkast på 15,4% for året. 3

4 KORTE OBLIGATIONER År til dato afkastet har været præget af et pænt generelt rentefald. Selv de helt korte renter, som i forvejen er meget tæt på nul, har oplevet rentefald. I efteråret 2014 har den europæiske centralbank introduceret negative indlånsrenter og udtalt at renterne forbliver lave i lang tid fremover. Dertil kommer forventninger til at ECB lancerer et decideret opkøbsprogram i europæiske obligationer. Rentefaldet er indtrådt i kølvandet på fornyet politisk uro, faldende oliepriser og stigende mistillid til fornyet vækst og dermed aftagende inflationsforventninger. Alt i alt giver dette en tiltagende interesse for mere sikre placeringer i obligationsmarkedet. Afdelingen har i december givet et afkast tæt på 0 og et afkast på 2,3% for året, hvilket er pænt ift. benchmark og skyldes en overvægt i realkreditobligationer. LANGE OBLIGATIONER År til dato afkastet har været præget af et ganske pænt rentefald. De lange obligationer har således nydt godt af det generelle rentefald med pæne afkast til følge. Rentefaldet er primært indtrådt henover sommeren mens de seneste måneder har været mere stabile med et mere begrænset rentefald til følge. Renterne er presset ned af skuffende økonomiske nøgletal og tiltagende geopolitisk uro. Afdelingen har haft en overvægt i konverterbare realkreditobligationer. Afdelingen har i december givet et afkast på 0,3% og et afkast på 5,6% for året. KREDITOBLIGATIONER 2014 har været et volatilt år på kreditmarkedet, hvor året bl.a. vil blive husket for geopolitisk uro, den største historisk default i amerikansk High Yield i april måned, et markant fald i olieprisen og et for mange overraskende rentefald. På trods af et stærkt 1. halvår hvor kreditspænd nåede niveauer kun set inden Finanskrisen endte kreditspænd for både Investment Grade, Emerging Market og High Yield på højere niveauer end ved indgangen af Det markante fald i olieprisen i 2. halvår var en afgørende faktor for frasalget i kreditmarkedet. Prisfaldet medførte frygt for nedlukning af kapitalmarkedet pga. forventning om en stigende defaultrate indenfor energisektoren, som udgør en stor det af det amerikanske High Yield marked. Derudover var energisektoren den helt store underperformer én sektor, som afdelingen er undervægtet i. Til trods for en udvidelse af kreditspænd har det absolutte afkast for kreditobligationer nydt godt af det generelle rentefald og en markant dollarstyrkelse. År til dato har afdelingen givet et merafkast på 0,9%, hvilket skyldes både sektorallokering og papirudvælgelse indenfor Investment Grade og High Yield. Dertil har allokering mellem aktivklasserne med en overvægt i Emerging Markets i 1. halvår ligeledes bidraget til merafkastet. Afdelingen har i december givet et afkast på 1,7% og et afkast på 19,4% for året. 4

5 DANSKE AKTIER Det danske aktiemarked faldt 0,3% i december, og er steget 17,2% år til dato. De europæiske aktiemarkeder faldt i november med 1,3%, og har år til dato givet et afkast på 6,6%. De globale aktiemarkeder har under et givet et afkast 18,4% år til dato. Afdelingen overperformede i december. Positive bidragsydere var ISS og AP Møller Mærsk, mens Ambu og Ossur bidrog negativt var endnu et godt år på aktiemarkederne, hvor det danske aktiemarked igen var et af de bedst performende markeder globalt set. Stigningerne var bl.a. drevet af den lempelige pengepolitik i USA, som fik investorerne til at søge efter mere risikofyldte aktivklasser herunder aktier, der gerne skulle give et højere afkast end obligationer. Mange af de danske selskaber leverede løbende gode regnskaber i 2014, hvilket bevirkede, at flere af de store danske aktier gav solide afkast i 2014, således steg Pandora 72%, Coloplast 45%, Vestas 41% og Novo Nordisk 31%. I den modsatte ende faldt Carlsberg 20%. Det store samtaleemne i året der gik, var dog børsnoteringen af OW Bunker og selskabets senere konkurs. De største positive bidragsydere til performance i 2014 var overvægte i Vestas og Pandora samt undervægt i Carlsberg. Performance blev negativt påvirket af overvægte i OW Bunker og SimCorp. Afdelingen har i december givet et afkast på 0,2% og et afkast på 17,9% for året. GLOBALE AKTIER De globale aktiemarkeder steg i december med 1,4% og er ÅTD steget med 19,3%. Japanske aktier steg i december med 1,6%, mens de nordamerikanske aktiemarkeder steg med 2,6% og Europa faldt med 1,3%. Emerging markets faldt med -1,7%. December måned startede med et globalt sell-off af aktier efter svage økonomisk data fra Kina og Europa. I anden halvdel af december indhentedes det tabte dog igen. I Europa reagerede markedet positivt på meddelelsen om at ECB vil genoverveje yderligere monetær stimulus og dermed QE på mødet i januar. Derudover blev der offentliggjort positive data fra Tyskland, mens Italien og Frankrig viste det modsatte billede. December blev også måneden hvor fokus rettedes tilbage mod Grækenland, idet Premierminister Samaras ikke formåede at blive genvalgt, hvilket betyder at der skal være nyvalg den 25. januar. I Nordamerika fortsatte de positive takter med en stærk jobrapport. FED gentog at der vil gå betydelig tid før de hæver renten. Konsensusforventningen er at den første rentestigning kommer til september Nordamerikanske aktier har gennem 2014 været en stærk performer, hvilket bl.a. skyldes dollaren som er styrket med omkring 14% over for Euroen. De største positive bidragsydere i december var Advance Auto Parts, United Health Group og Home Depot, mens Medivation, Pandora og Roche trak i modsat retning. På sektorniveau var de største positive bidragsydere i den forgangne måned Energi, Stabilt forbrug og Finans. Største negative bidragsydere var IT, Health Care og Industri. Afdelingen har i december givet et afkast på 1% og et afkast på 18,5% for året. 5

6 HØJT UDBYTTE AKTIER Højt udbytte aktier har som aktivklasse outperformet i 2014, men har vist blandet performance i løbet af året. I starten af året var der stor tiltro til stigende vækst i Europa og Højt Udbytte Aktierne, der typisk er af defensivkarakter, underperformede de mere konjunkturfølsomme aktier. Fra juni måned har den øgede fokus på makroøkonomisk lavvækst i Europa, skabt positiv fokus på de stabile dividende aktier og dermed ført til merperformance for året. Det er generelt de meget defensive sektorer med en attraktiv dividende profil, der har outperformet i 2014, hvor Utilities, Healthcare, Stabilt Forbrug og Telekom har haft de højeste afkast. På sektor niveau er det største positive bidrag til performance kommet fra afdelingens eksponering til Finans og Teknologi. I Finans er det primært investering i udvalgte forsikringsselskaber samt banker med en stabil indtjeningsudvikling, der har bidraget til afkastet. I Teknologi universet er det investeringerne i Microsoft og Cap Gemini, det har klaret sig bedst. Afdelingen har i december givet et afkast på -0,5% og et afkast på 8,2% for året, svarende til et merafkast på 1,6% i EUROPA VALUE AKTIER PFA Invest Europa Value startede den 7. oktober I perioden op til årsskiftet var de europæiske aktiemarkeder stort set flade, men med store udsving. Mange af de europæiske ledende indikatorer faldt i perioden. Krisen i Rusland, samt faldende inflationsforventninger og renter skabte usikkerhed om vækstudsigterne i Europa. Usikkerheden fik investorerne til at søge mod meget sikre og defensive aktier uanset værdiansættelsen på disse aktier. Risikoen i Value porteføljen styres risikomæssigt efter det brede MSCI indeks, hvor der er en lavere andel af finans end i det deciderede value indeks. Afdelingen har siden start givet et afkast på -0,9% mod et afkast på 2,0% på benchmark. 6

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2011

Markedskommentar Orientering Q4 2011 Markedskommentar I 4. kvartal 2011 var de finansielle markeder igen præget af den europæiske statsgældskrise. Den store usikkerhed om løsningsmodellerne gav specielt i oktober og november kraftige udsving

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR-nr. 20 43 68 75 Halvårsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Foreningsforhold... 2 Risici... 3 Kommentarer

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Juli tættere på, AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR 9,, INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Puljeafkast...side,

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 25år Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Indholdsfortegnelse 03 Leder 04 Valutakrig 08 Lavere afkastkrav vil under støtte aktier 12 Carnegie WorldWide Investorkonference

Læs mere

PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktieselskab. The Midgard Fixed Income Fund Limited. PFA Kapitalforening. Investeringsforeningen PFA Invest

PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktieselskab. The Midgard Fixed Income Fund Limited. PFA Kapitalforening. Investeringsforeningen PFA Invest PFA HOLDING ÅRSRAPPORT 2014 Koncernstruktur PFA Brug Livet Fonden PFA-Fonden 49 % Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S PFA Asset Management A/S PFA Pension, forsikringsaktieselskab PFA Bank A/S 76 %

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 Offentliggjort 24. august 2011 www.alfredberginvest.dk Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Halvårsrapport 2011 Offentliggjort 24. august

Læs mere

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2012... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

BankInvest Virksomhedsobligationer

BankInvest Virksomhedsobligationer 4. kvartal 2014 BankInvest Virksomhedsobligationer Brev til investorerne Kære investor Investment Grade virksomhedsobligationer leverede i 4. kvartal 2014 (som univers) et afkast på 1,4 pct., hvilket igen

Læs mere

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014 PFA PENSION ÅRSRAPPORT Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Ledelsesberetning Stærk værdiskabelse til kunderne 6 Investeringsvirksomhed de økonomiske vilkår 7 Investeringsafkast 11 PFA og markedet 16 Solid kapitalstyrke

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH Indhold Foreningsoplysninger... 5 Påtegninger... 6 Ledelsespåtegning... 6 Ledelsesberetning for Investeringsforeningen... 7 Resultat og formue... 7 Ændringer og nyheder... 7 Væsentlige markedsbegivenheder

Læs mere