Status for Videncenter for Allergi - over for kemiske stoffer i forbrugerprodukter 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status for Videncenter for Allergi - over for kemiske stoffer i forbrugerprodukter 2002"

Transkript

1 Status for Videncenter for Allergi - over for kemiske stoffer i forbrugerprodukter 2002 Indhold: 1. Indledning om Videncentret 2. Overvågning - National database for kontaktallergi - Teledermatologi - Forskningsprojekter - Kromallergi og læderprodukter - Allergi over for tekstilfarver - Allergi over for konserveringsmidler - Allergi, parfumestoffer og slimhindesymptomer - Effekter af kombineret udsættelse for allergen og irritant - Genom - Allergi og hårfarver - Børn og allergi - Information af patienter om kontaktallergi - Kontaktallergi som prædiktor for cancerrisiko - Planteallergi og kosmetik - Parfumeallergi og eksem 3. Formidling - Møder/ekspertråd - Videnskabelige publikationer - Andre publikationer/rapporter - Foredrag/Postere 4. Uddannelse 5. Fondsbevillinger 6. Centrets kontaktflader og samarbejdspartnere 7. Oversigt over medarbejdere og tilknyttede personer i

2 1. Indledning om Videncentret Videncenter for Allergi er etableret af Miljøstyrelsen som led i en styrket indsats over for kemiske stoffer specielt med henblik på at forebygge allergi. Centret er dannet af Dermatologisk afd. og Lungemedicinsk afdeling, Amtssygehuset i Gentofte sammen med Dermatologisk afd., Odense Universitetshospital. Centret har til huse på Amtssygehuset i Gentofte og er foreløbig etableret for en 4-årig periode. Centret blev officielt indviet den 18. oktober Centeret har til opgave at forebygge allergi over for kemiske stoffer i forbrugerprodukter ved: Overvågning af allergiforekomsten Forskning i allergi Information om allergi Til at løse denne opgave er der en daglig leder, 6 ph.d.-studerende med forskellig akademisk baggrund samt en IT-medarbejder og en sekretær. Herudover lægger en række professorer og lektorer ved Københavns og Syddansk Universitet arbejdskraft i centret som forskningsledere. Centret har mange samarbejds- og kontaktflader. Der er således et tæt samarbejde med patient- og forbrugerorganisationer, videnskabelige institutter inden for kemi, molekylær biologi, epidemiologi, arbejdsmedicin og pædagogik samt et netværk af praktiserende speciallæger og forskellige specialafdelinger på universitetshospitaler. Centret har en styregruppe, der består af repræsentanter for de tilknyttede afdelinger og Miljø- og Sundhedsstyrelsen. Medlemmer af styregruppen er repræsenteret i Videnskabelige komiteer under EU-kommissionen og er således med til at forme aktuel lovgivning inden for relevante områder. Centrets er det første af sin art i Danmark og er etableret i tæt kontakt med de enheder i hospitalsvæsnet, hvor personer med allergisk sygdom behandles. Det er tanken, at man herved sikrer den optimale forskning og vidensformidling, idet der går kortest mulig tid fra ny viden opstår til den er formidlet til industri og administrative myndigheder, som skal udmønte forskningen i praksis evt. som regelsæt eller anbefalinger. 2. Overvågning National database for allergi Der er etableret et nationalt overvågningssystem for kontaktallergi. Dette vil give data til at følge forekomsten af allergi, samt eventuelle effekter af forebyggelse. Herudover giver systemet mulighed for løbende kvalitetssikring og udvikling. Der er etableret et samarbejde med primærsektoren om databasen. Således har de praktiserende speciallæger, der er medlem af Den Danske Kontaktdermatitis Gruppe, tilsluttet sig netværket. Data som rapporteres fra speciallægepraksis vil i højre grad reflektere allergimønstret i befolkningen end data fra hospitalsafdelinger. Derimod vil data fra hospitalsafdelingerne vise tyngden af problemerne. Data-indsamlingen er begyndt 1. oktober Det ventes at databasen vil omfatte data for mindst personer med kontaktallergi årligt. Sundhedsstyrelsen er repræsenteret i styregruppen for databasen, som også skal udvikles til at omfatte indikatorer for kvaliteten af allergi-behandlingen i sundhedsvæsnet. Dermatologisk afd., Amtssygehuset i Gentofte har tilsluttet sig et europæiske overvågningssystem støttet af EU-kommissionen og bidrager derved direkte til overvågning og forebyggelse på europæisk plan. Dermatologisk afd. Odense Universitetshospital står for overvågning af forekomsten af 2

3 sjældne allergier via det oprettede allergenbankregister. Allergenbanken indeholder teststoffer til testning af personer med sjældent forekommende allergier og forsyner ca. 50 speciallæger med teststoffer på anmodning. De første data fra det nationale overvågningssystem kan ses på videncentrets hjemmeside fra begyndelsen af år 2003 ( Det er intentionen at borgere, patienter og andre interesserede kan søge information om allergi på hjemmesiden. Ligeledes vil der være oplysninger af relevans for praktiserende læger og speciallæger og den industri, som vil producere produkter med mindst mulig allergipotentiale. Samarbejdspartnere: Den Danske Kontaktdermatitis Gruppe, Sundhedsstyrelsen, ITfunktionen Københavns Amt og Odense Universitetshospital. National database for kontaktallergi er etableret med henblik på overvågning af allergiforekomsten i Danmark. Der er dannet et netværk af praktiserende speciallæger i dermatologi, som rapporterer allergi-data til databasen, sammen med hudafdelingen på Amtssygehuset i Gentofte og Odense Universitetshospital. Følgende hudklinikker deltager: Aalborg (Speciallæge Niels Veien) Bagsværd (Speciallæge N.H. Nielsen) Herning (Speciallæge Knud Kaaber) Horsens (Speciallæge Lars Halkier) Rødovre (Speciallæge Chr. Avnstorp) Vejle (Speciallæge Jens Thormann) Teledermatologi Teledermatologi er en teknik, der er etableret med henblik på afklaring af omfanget af problemer med forbrugerprodukter, der ses af praktiserende læger. Herudover giver det en ønsket tættere kontakt til den primære sundhedssektor (praktiserende læger). Ordningen omfatter 10 praktiserende læger i Københavns Amt, der kan tage digitale billeder af de hudpatienter de ser og via få en vurdering af en speciallæge i hudsygdomme på Amtssygehuset i Gentofte. Der er i 2002 vurderet ca. 300 patienter på denne måde. Ordningen har været meget populær blandt patienter og de praktiserende læger, idet den sikrer en hurtig diagnose og behandling for patienterne. De færreste tilfælde har været relateret til forbrugerprodukter. Ordningen er under evaluering og resultaterne offentliggøres i Selve ordningen fortsætter uden for regi af Videncentret. Samarbejdspartnere: Praktiserende læger i Københavns Amt. 3. Projekter Der er etableret en række forskningsprojekter i regi af Videncentret, hvoraf de 6 er i form af ph.d.-studier i samarbejde med andre institutioner. Flere projekter er helt eller delvist eksternt finansieret. Projekterne omhandler en evaluering af forskellige eksponeringers betydning for kontaktallergi i relation til forbrugerprodukter. Herudover drejer projekterne sig om at forbedre de diagnostiske muligheder af allergi og om optimal information til personer med allergi. Resultaterne anvendes på forskellig måde i forebyggelsen. Kromallergi og læderprodukter Kromallergi kan opstå ved udsættelse for kromgarvet læder, hvor et overskud af krom kan frigives til huden. Kromgarvet læder er mere holdbart end ikke garvet læder og anvendes til forbrugerprodukter som urremme, sko og handsker. En undersøgelse fra Miljøstyrelsen viser at krom frigøres fra 35% af forbruger-læderprodukter. Der er etableret et ph.d.- projekt, som har til formål at bestemme tærskelværdier for allergisk eksem som følge af kromatfrigivelse fra læder. Projektet er godkendt af Københavns Universitet. Der er udarbejdet en oversigtsar- 3

4 tikel vedrørende de kvantitative aspekter ved kromallergi og udsættelse for læder og der er indledt et samarbejde med tyske hudlæger omkring kromallergi og håndeksem, mens Videncentret i sine kommende projekter (2003) vil se på kromallergi og fodeksem (sko). Der er planlagt en række eksperimentelle studier, der vil kortlægge hvilke koncentrationer af forskellig kromforbindelser som er acceptable for allergikere. I studiet indgår en kortlægning af genopregulering hos krom-allergiske patienter i forhold til ikke allergiske patienter. Denne viden kan bruges til blandt andet forbedret diagnostik (se under Genom ). Samarbejdspartnere: Teknologisk Institut, Arbejdsmiljø Instituttet, Force Instituttet, tyske hudlæger (Hudafd. Dortmund), Panum Inst. C. Krom kan give allergi. Tidligere var kromallergi et hyppigt problem blandt cementarbejdere. Dette problem er reduceret ved lovgivning om kromindhold i cement. Krom anvendes i garvningsprocessen af læder og 80% af alt læder er kromgarvet. Allergi kan opstå, hvis krom frigøres fra læder og specielt kvinder har kromallergi problemer på grund af lædersko. Videncentret har igangsat et projekt, der skal kortlægge hvilke mængder af krom, der kan være i læder uden allergi opstår og dermed forebygge allergi. Allergi overfor tekstilfarver I et internationalt samarbejde testes en række tekstilfarvestoffer for deres allergifremkaldende evne. Studiet ledes af italienske hudlæger, da man Italien har en høj forekomst af tekstilfarvestof-allergi. Den højere forekomst i Italien beror blandt andet på det varmere og fugtige klima som gør at tekstilfarver nemmere afgives til huden. I studiet kortlægges hyppigheden af allergi over for en række hyppigt anvendte tekstil- farvestoffer i Europa. Der er til dato testet ca.1000 patienter for allergi overfor udvalgte tekstilfarver i Videncentrets regi. Resultaterne vil blive afrapporteret i Samarbejdspartnere: European Environmental Contact Dermatitis Research Group. Kontaktallergi overfor konserveringsmidler - Methyldibromoglutaronitril Methyldibromoglutaronitril er et konserveringsmiddel som har været tilladt til brug i kosmetiske produkter siden starten af 1980 erne i en koncentration på 0,1%. Siden 1990 har man set et stigende antal tilfælde med kontakteksem overfor kosmetiske produkter tilsat dette konserveringsmiddel. Antallet af tilfælde og sværhedsgraden af de kliniske problemer er accelereret de sidste år. Den Europæiske Gruppe, European Environmental Contact Dermatitis Research Group (EECDRG) har offentliggjort data omfattende testning af europæiske patienter for allergi over for konserveringsmidler, herunder methyldibromoglutaronitril. Fra en meget lav forekomst er frekvensen af kontaktallergi over for methyldibromoglutaronitril steget til 3,5% i 2002, mens de øvrige konserveringsmidler, herunder Kathon CG, de formaldehydfrigivende stoffer samt parabener har holdt sig på et konstant niveau. I den forbindelse er der offentliggjort en leder skrevet af Torkil Menné fra Videncentret og Jan Wahlberg fra Karolinska Instituttet, på vegne af Environmental Contact Dermatitis Research Group, hvor der gøres rede for at risikovurderingen af methyldibromoglutaronitril har slået fejl. I lederen anbefales en revurdering af risikoen for allergi over for dette stof. På den baggrund har den Videnskabelige Komité for Kosmetiske produkter, der er rådgivere for EU-kommissionen, anbefalet at 4

5 methyldibromoglutaronitril ikke anvendes i kosmetiske produkter der er i varig kontakt med huden som fx lotions, indtil der er data til at fastslå hvordan stoffet anvendes mere sikkert. Derimod finder Komiteen at methyldibromoglutaronitril fortsat kan anvendes i koncentrationer op til 0.1% i kosmetiske produkter der vaskes af huden som fx shampoo og flydende sæbe. Det vides ikke om EUkommissionen vil følge den videnskabelige komites anbefalinger. Videncentret deltager i og har igangsat nationale og internationale projekter der skal bidrage med data til en ny risikovurdering for stoffet, samt sikre at diagnosen stilles på en optimal måde for alle. Fastlæggelse af den optimale koncentration til diagnostisk lappetest Der er etableret et klinisk studie fra Der testes i hele Europa med 4 koncentrationer af methyldibromoglutaronitril for at demonstrere den optimale diagnostiske testkoncentration. Endvidere udføres der på de samme patienter use-test med en testcreme og et kontrolprodukt, hvor den aktive creme indeholder 0,03% (300 ppm) methyldibromoglutaronitril. Data fra denne undersøgelse viser, at der er et klart dosis respons når det gælder lappeprøvetestningen. Dette giver anledning til at anbefale testning med 0.5% samt 0.3% methyldibromoglutaronitril til diagnostiske formål. Der var en betydelig andel som reagerede med allergiske eksem ved almindelig anvendelse af hudcreme konserveret med 300 ppm methyldibromoglutaronitril, hvilket er i det nuværende tilladte område. Samarbejdspartnere: European Environmental Contact Dermatitis Research Group, Hudklinikken Malmø. Cases og produktanalyse I Videncenterets regi er der undersøgt 400 personer i foråret 2002 for allergi over for methyldibromoglutaronitril. Heraf er der identificeret ca. 25 patienter som reageret med allergi overfor methyldibromoglutaronitril. Mere end halvdelen af disse har haft svære eksemer med blæreformet håndeksem, ansigtseksem, eksem i hårbunden og tendens til universel spredning. Hos patienterne har man kunnet identificere produkter indeholdende allergenet. Patienterne er blevet helbredt efter ophør med eksponeringen. Danmarks Miljø Undersøgelser (S. Rastogi) har foretaget kemiske analyser på de produkter, som har været årsag til allergisk eksem hos patienterne. Det drejer sig om cremer, shampoo og flydende håndsæbe. Der er påvist fra 80 og op til 400 ppm methyldibromoglutaronitril, dvs. indenfor den nuværende tilladte grænse. I tre tilfælde er der påvist methyldibromoglutaronitril uden det har været anført på indholdsdeklarationen. Disse overtrædelse er indberettet til Kemikalieinspektionen. Samarbejdspartnere: DMU. Dosis-respons undersøgelser og tærskelværdier Videncenteret har på Dermatologisk afd., Odense Universitetshospital, etableret et Ph.d.-studium ved Syddansk Universitet. Det vedrører dosis-respons fænomenerne for methyldibromoglutaronitril og no-effect levels. Ph.d.-studiet er en overbygning på det studium, der allerede pågår i European Environmental Contact Dermatitis Research Group, således at dette er et supplement hvor der kræves en mere intensiv patientundersøgelse end i det europæiske studie. Der er gennemført et projekt som viser at flydende sæbe med indhold op til den tilladte grænse på 0.1% methyldibromoglutaronitril for produkter der vaskes af huden, kan udøse eksem hos op til 1/3 af personer med allergi. Det betyder at grænsen for sæbeprodukter på 0.1% er diskutabel hvad angår flydende håndsæbe, idet den udsættelse som har været anvendt i studiet, er langt mindre end det ofte vil være tilfældet i hverdagen. Samarbejdspartnere: DMU, Hudklinikken Malmø. 5

6 Methyldibromoglutaronitril er et konserveringsmiddel, der anvendes i kosmetik til at forhindre vækst af mikroorganismer i produkterne. Det har været tilladt i kosmetik siden begyndelsen af 1980 erne i en koncentration op til 0.1% Den nuværende brug af konserveringsmidlet giver anledning til et stort og stigende antal allergiske kontakteksemer, som har en betydelig sværhedsgrad. I Videncentrets regi er der udført kontrollerede eksponeringsforsøg samt produktanalyser, der viser at patienternes eksemer forårsages af methyldibromoglutaronitril i koncentrationer tilladt i henhold til Kosmetikdirektivet, dvs. under 0.1%. De produkter, som har givet anledning til allergisk eksem, er specielt hudcremer med et indhold af methyldibromoglutaronitril fra ppm. I Videncentret er der igangsat forsøg til belysning af risikoen ved brug af methyldibromoglutaronitril i sæbeprodukter samt yderligere forsøg med henblik på at foretage en revideret risikovurdering, der inddrager, hvilke koncentrationer som tåles af allergikere. Nyt allergifremkaldende konserveringsmiddel I Videncentrets regi på Odense Universitetshospital er der identificeret et nyt allergifremkaldende konserveringsmiddel (2-bromo-4 - hydroxyacetophenonoe), dette bruges i papirfremstilling. Kombinationseffekter Studiet vedrører effekten af samtidig udsættelse for flere allergener/irritanter på provokation af allergisk eksem. Dette er et studie, der simulerer den komplekse men realistiske udsættelse for flere stoffer samtidig med ens eller forskellige toksikologiske egenskaber. Projektet gennemføres som et ph.d.-studium ved Københavns Universitet. Sigtet med projektet er at bidrage til en øget forebyggelse ved blandt andet at kortlægge behovet for anvendelse af sikkerhedsfaktorer ved fastsættelse af grænseværdier for allergifremkaldende stoffer. Det første projekt er under gennemførelse og har til formål at fastlægge ændringer i effektnivaeuer, når personer med allergi over for et konserveringsmiddel udsættes for dette i forbindelse med sæbestof, som i shampoo, sæbe og rengøringsmidler. Resultaterne vil være klar i første halvdel af 2003 Samarbejdspartnere: DMU. Lungesymptomer forårsaget af forbrugerprodukter - Allergi, parfumestoffer og slimhindesymptomer Projektet gennemføres som et ph.d.-studium ved Københavns Universitet. Det har til formål at undersøge forekomsten af selvrapporterede slimhindesymptomer relateret til udsættelse for parfumestoffer i befolkningen, og beskrive sammenhænge mellem disse symptomer og sygdommene astma, høfeber og allergi samt andre helbredsmæssige forhold. Derudover er det projektets formål gennem eksperimentelle studier, at undersøge mekanismer for slimhindesymptomer relateret til parfumestoffer og beskrive sammenhænge imellem disse symptomer og kontaktallergi over for parfume. Der er etableret et samarbejde med Center for Sygdomsforebyggelse, KAS Glostrup og gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 1200 borgere i Glostrup, som tidligere har fået foretaget en allergitestning. Spørgeskmaundersøgelsen er afsluttet og 82% af de adspurgte har deltaget. De første resultater viser at mange rapporterer om gener fra øjne, næse og nedre luftveje ved udsættelse for parfume. Analyser vil afsløre om der er særlige symp- 6

7 tommønstre og om der er en sammenhæng til allergi i øvrigt. Samarbejdspartnere: Allergiklinikken, RH, Center for Sygdomsforebyggelse Glostrup, Referencelaboratoriet, RH. Genom Projektet har til formål at undersøge om visse gener specielt er associeret til evnen til at udvikle allergisk kontakteksem og er opreguleret hos patienter med kontaktallergi som er kronisk eksponerede. Der er gennemført en pilotundersøgelse blandt patienter med nikkelallergi og kontroller (i alt 4). Fra disse personer er der udtaget blodprøver, som er testet før og efter provokation med nikkel under cellekultur omstændigheder. Ved hjælp af gene array teknikker testes for opregulering af i alt gener. En række tekniske startproblemer er overvundet. Der er ved gentagne undersøgelser af de udvalgte personer fundet opregulering af 2-4 væsentlige gener hos allergikere, men specielt efter stimulation af allergikernes mononuklære celler in vitro med nikkel sammenholdt med kontroller. På baggrund af de påviste mulige target gener er der foretaget målrettet litteratursøgning i databaser og herved påvist, at der indenfor det sidste år er udført 2 studier vedrørende allergi (dinitrochlorobenzen og husstøvmide som allergen) og mulig genopregulering. Det drejer sig om dyreeksperimentelle studier. Det interessante er at det gen, der er kraftigst opreguleret i det humane pilotstudium, er genfundet i de dyreeksperimentelle studier. I et kommende studie vil der blive gennemført yderligere kontroller for at validere fundene. Der er skrevet en videnskabelig artikel over de påviste opregulerede gener. Trods det begrænsede materiale har det stor originalitetsværdi. Perspektiverne i fundene er: Anvendelse af genetiske sygdomsmarkører som markører for risiko. Udvikling af nye diagnostiske metoder. Associationer mellem kontaktallergi og kronisk allergen eksponering fører til opregulering af visse gener, hvilket kan have betydning for risiko for andre sygdomme, enten positiv eller negativ, f.eks. cancersygdomme og autoimmun-sygdomme. Samarbejdspartnere: Inst. C, Panum Instituttet. Allergi overfor hårfarver Videncentret har i samarbejde med Forbrugerrådet gennemført en undersøgelse vedrørende bivirkninger ved hårfarveprodukter. Undersøgelsen vedrører borgere som har responderet på en annonce fra Forbrugerrådet om bivirkninger opstået efter hårfarvning. Mere end 80 borgere henvendte sig. Videncentret har bidraget med en dermatologisk vurdering af de oplysninger der var om hver enkelt sag. I 55 af tilfældene fandt man at symptomerne med overvejende sandsynlighed skyldtes hårfarvning. På trods af at der var tale om meget alvorlige sygdomsbilleder, var kun et mindretal set af en hudlæge og færre allergitestet. Det konkluderes på baggrund af undersøgelsen at hårfarver kan give meget alvorlige allergiske bivirkninger, at vores viden om forekomsten af allergi overfor hårfarver er mangelfuld og at data fra hudlæger ikke kan anvendes til at estimere forekomsten. I dette perspektiv er der igangsat intensiverede undersøgelser af problemstillingerne omkring hårfarver og allergi med henblik på kortlægning og forebyggelse. Samarbejdspartnere: Forbrugerrådet, Danmarks Miljø Undersøgelser, Statens Institut for Folkesundhed. Tatoveringer Semipermanente tatoveringer, såkaldte henna-tatoveringer kan indeholde nogen af de samme stærkt allergifremkaldende stoffer 7

8 som hårfarver. De kan således give allergi og være årsag til at man efterfølgende får svære allergiske reaktioner på hårfarve. Samarbejdspartnere: DMU, Speciallægepraksis. Hårfarver kan give meget alvorlige allergiske bivirkninger. I et studie i Videncentrets regi identificeredes via annoncering 55 personer med alvorlige bivirkninger over for hårfarve. De færreste var blevet set af en hudlæge. Dette studie viser at viden om forekomsten af allergi overfor hårfarver er mangelfuld og at data fra hudlæger ikke kan anvendes til at estimere forekomsten. I dette perspektiv er der igangsat intensiverede undersøgelser af problemstillinger omkring hårfarver og allergi med henblik på kortlægning og forebyggelse. Semi-permanente tatoveringer kan indeholde nogle af de samme stærkt allergifremkaldende stoffer som er i hårfarver og kan give allergi. Børn og allergi. - Nox og carbonyler Nox og carbonyler er afgasnings- og forbrændingsprodukter, der kan forekomme i indeklimaet. Sammenhæng mellem udsættelsen i hjemmet for Nox og carbonyler og udvikling af atopisk dermatitis hos småbørn studeres i en fødselskohorte. Studiet foregår som et ph.d.-studium på pæd. afd. RH/Amtssygehuset i Gentofte som led i COPSAC-projektet. Dataindsamlingen er i gang. Der er tilknyttet en stud.med., der som led i et scholar-stipendiat har analyseret data for de første 100 børn. Egentlig publicering af resultater afventer hele studiets afslutning med inkludering af 400 børn af højrisiko mødre. Dataindsamlingen afsluttes medio Samarbejdspartnere: Pædiatrisk afd. RH/Amtssygehuset i Gentofte. Informationsprojekt - hvorfor gør de ikke bare som vi siger? Nogle patienter med allergisk kontakteksem følger ikke de anvisninger, informationer og råd de får af læger/sygeplejersker om hvordan de skal tage deres medicin eller ændre deres levevis, for at undgå at blive udsat for de allergifremkaldende stoffer. Det kan have som konsekvens at patienterne lever med kroniske eksemproblemer. Dette projekt sigter mod at afdække årsager til at patienterne med allergi over for parfumestoffer eller konserveringsmidler i forbrugerprodukter ikke alle følger anvisningerne. Der anvendes kvalitative interviews. Forståelse for patienternes bevæggrunde er vigtig for at kunne informere optimalt og derved forebygge nye udbrud af allergi. Studiet er gennemført som speciale i cand. mag. uddannelsen for en sygeplejerske. Det afsluttes med en rapport, som offentliggøres i starten af Samarbejdspartnere: Institut for filosofi, retorik og pædagogik. Københavns Universitet. Information af patienter med allergi er en hjørnesten i forebyggelse af nye udbrud af allergisk eksem. Et projekt i Videncentrets regi har vist, at patienter kun med stor vanskelighed kan læse indholdsdeklarationer på forbrugerprodukter på grund af de lange kemiske navne, der anvendes. De har således svært ved at følge, de anvisninger som skal forebygge deres sygdom. 8

9 Kontaktallergi som prædiktor for cancerrisiko i relation til socioøkonomiske og demografiske forhold samt forebyggelse. Københavns Amt som model Projektet er etableret i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen: Center for Forebyggelse, Kontor for Sundhedsstatistik og Videncenter for Allergi. I projektet foretages analyser, som vil koble historiske data for allergiforekomsten i Københavns Amt,med demografi, socioøkonomiske forhold, sygelighed og geografi. Projektet vil udover at karakterisere hvem der får allergi også give anledning til at beskrive om den ændring i immunsystemet som kontaktallergi er udtryk for, medfører en ændret (øget eller nedsat) risiko for andre sygdomme relateret til immunsystemet som fx gigt og cancer. Det er tanken at det i projektet etablerede analysemiljø vil kunne appliceres på data fra den kliniske database og give en løbende, landsdækkende beskrivelse af kontaktallergi og heraf følgende konsekvenser, samt danne grundlag for en national model der vil kunne anvendes på andre områder. Samarbejdspartnere: Sundhedsstyrelsen, Center for sygdomsforebyggelse og Sundhedsstatistik. Planteallergi og kosmetik Der er udarbejdet en oversigtsartikel over emnet i regi af Dermatologisk afd. Odense Universitetshospital. Den konkluderer, at risikoen for allergisk eksem ved brug af planteholdig kosmetik stort set er ukendt. Der er i gangsat studier til yderligere at belyse emnet. Parfumeallergi og eksem Nye allergifremkaldende parfumestoffer I et internationalt forskningssamarbejde mellem klinisk arbejdende dermatologiske afdelinger og kemisk/analytiske forskningsenheder, er det lykkedes at identificere to nye parfumeallergener: chloratranol/atranol. Disse er indholdstoffer i naturekstraktet oak moss absolute, der forårsager allergiske reaktioner hos ¼ af parfumeallergiske personer. Chloratranol/atranol er formentlig blandt de mest potente allergener nogensinde identificeret. Et studie til fastlæggelse af grænseværdier for det ene af stofferne er igangsat og en metode til påvisning af stofferne i parfumer er under udvikling. Studiet er delvist finansieret af EUkommissionen under det 5. rammeprogram for biomedicinsk forskning. - Ny diagnostisk metode for parfumeallergi En ny diagnostisk test er under udvikling. Den indeholder en række parfumestoffer, som i et tidligere europæisk studie har vist at give allergi. De første undersøgelser tyder på at den nye test vil påvise allergi hos ca. 1/3 flere parfumeallergikere, der ellers ikke ville få stillet diagnosen.. - Håndeksem og parfume En screenings-serie for parfumeallergener relevant for håndeksem er afprøvet på 650 patienter med håndeksem. Hos 10% af personer med kronisk håndeksem kunne der påvises en allergi over for parfumestoffer der anvendes i forbrugerprodukter, som fx rengøringsmidler. Eksperimentelle studier med håndeksponering af parfumeallergiske patienter og effekt af kombineret udsættelse for sæbestof (SLS) og parfumeallergen er i gang. Studiet er eksternt finansieret via EUkommissionen og Aage Bangs Fond. Samarbejdspartnere for alle studierne: EU-forskningsgruppe for parfumeallergi. Parfumestoffer er en af de hyppigste årsager til kontaktallergi og har vist stigende tendens. I et internationalt samarbejde mellem kemikere og hudlæger er det lykkedes, at identificere to hidtil ukendte allergifremkaldende parfumestoffer. Disse findes i et naturparfume-ekstra der giver allergiske reaktioner hos ca. ¼ af parfumeallergiske patienter. Dette giver mulighed for at forebygge parfumeallergi ved at fjerne eller begrænse tilstedeværelsen af disse allergifremkaldende stoffer i naturparfume. 9

10 3. Formidling Møder/ekspertråd - Nationalt 15 undervisningsseminarer har været afholdt i videncentret med interne og eksterne undervisere Informations og vidensudvekslingsmøde mellem Kemikaliekontorets forbrugersektion og Videncenteret for Allergi, den 3. april 2002 Borgermøde i regi af Økologisk råd, vedr. kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Oplægsholder: Jeanne Duus, den 29. maj Besøg i Videncentret og undervisning af kommende speciallæger i dermatologi, den 6. september Internationalt Ad hoc ekspert møde under EUkommissionen vedrørende grænseværdier for sensibiliserende stoffer i forhold til Kemikalielovgivningen. ISPRA. Italien. Deltagere: Jeanne Duus (april 2002) Klaus Andersen (april og november 2002). Den Videnskabelige Komité for Kosmetiske produkter under EU Kommissionen:. Medlem Klaus Andersen. CEN. Suresh Rastogi, Danmarks Miljøundersøgelser, deltager på vegne af Videncentret i Ekspertgruppen under Cen bt/wg 132 til etablering af metoder til analyse af parfumeallergener i kosmetik. ESSCA. Møde med Prof. Wolfang Uter, Erlangen, Tyskland vedrørende European Surveillance System for Contact Allergy. Videnskabelige publikationer - Publicerede arbejder 1. Agner T, Johansen JD, Overgaard L, Vølund Å, Basketter D, Menné T Combined effects of irritants and allergens. An experimental study of simultaneous application of irritant and allergen in previously sensitised individuals. Contact Dermatitis 2002: 47: Menné T, Wahlberg JE. Risk assessment failures of chemicals commonly used in consumer products. Contact Dermatitis 2002; 46: Avnstorp C, Rastogi S, Menné T. Acute fingertip dermatitis to a temporary tatoo and quantitative chemical analysis of the product. Contact Dermatitis 2002: 47: Paulsen E. Contact sensitisation from compositae containing herbal remedies and cosmetics. Contact Dermatitis 2002: 47: Hansen MB, Rydin S, Menné T, Johansen JD. Quantitative aspects of contact allergy to chromium salts and exposure to chrome tanned leather. Contact Dermatitis 2002: 47: Søsted H, Agner T, Andersen KE, Menné T. 55 cases of allergic reactions to hair dye. A descriptive consumer complaint based study. Contact Dermatitis 2002:47:

11 - Arbejder antaget til publikation 1. Jensen CD, Andersen KE. Allergic contact dermatitis from a paper mill slimicide containing 2-Bromo-4'- ydroxyacetophenone. Contact Dermatitis Heydorn S, Menné T, Johansen JD. Fragrance allergy and hand eczema. - A review. Contact Dermatitis Rastogi SC, Menné T, Johansen JD. Has the composition of fine fragrances changed? Contact Dermatitis Johansen JD. Fragrance Allergy a clinical review. Am J of Clinical Dermatology 2003 Andre publikationer Johansen JD. Allergi overfor kemiske stoffer kan forebygges. Kronik, Miljø Danmark, maj 2002 årgang 16 nr. 4. Johansen JD. Videncenter for Allergi overfor kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Miljø og Sundhed, formidlingsblad nr. 18, april Videncenter for Allergi informerer. Fast spalte i Astma-Allergi bladet. Udkommer hver 2. måned. Nyhedsbrev til medlemmerne af Dansk Dermatologisk Selskab vedrørende stigning i allergi overfor methyldibromoglutaronitril med anvisninger/anbefalinger til testning af patienter. Rapporter Osval II ved Københavns Universitet. Rikke Hinge: NOx, cabonylforbindelser, luftfugtighed og passiv rygning relateret til udvikling af atopisk dermatitis Videnskabelige foredrag/postere Agner T. Combined effects of irritants and Allergens. American Contact Dermatitis Society 13 th Annual Meeting, New Orleans, februar Agner T, Johansen JD, Overgaard L, Vølund A, Basketter D, Menné T. Combined effects of irritants and allergens. 6 th Congress of the European Society of Contact Dermatitis. Rom, Italien, juni 2002 Agner T, Menné, T. Teledermatology Possibilities and Limitations. 11 th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology, Prag, oktober Elberling J. Luftvejssymptomer relateret til parfume og parfumerede produkter. Foredragskonkurrence. Staff meeting, Amtssygehuset i Gentofte, 5. december Hansen MB, Jensen CS, Menné T, Olsen J. Antigen elicited early gene response in T-cells isolated from nickel allergic patients. Experimental Contact Dermatitis Research Group (ECDRG), Cleveland, Ohio, september 2002 Hansen MB, Menné T, Johansen JD. Krom i læderprodukter. Symposium i samarbejde med Miljøstyrelsen. Videncenter for Allergi, Amtssygehuset i Gentofte, 3. april Hansen MB, Rydin S, Johansen Duus J, Menné T. Allergic contact dermatitis and chrome tanned leather products. 6 th Congress of the European Society of Contact Dermatitis. Rom, Italien, Juni

12 Heydorn S, Johansen JD, Andersen KE, Basketter D, Bruze M, Karlberg AT, White I, Menné T. Identification of fragrances relevant to hand eczema. 6 th Congress of the European Society of Contact Dermatitis. Rom, Italien, juni 2002 Jensen CD. Methyldibromoglutaronitril. Symposium i samarbejde med Miljøstyrelsen, Videncenter for Allergi, Amtssygehuset i Gentofte, 3. april 2002 Jensen CD. Kontaktallergi over for methyldibromoglutaronitril. Dansk Dermatologisk Selskabs årsmøde, Odense Universitetshospital, 3. maj Jensen CD. Allergic contact dermatitis from a paper mill slimicide containing 2-Bromo-4'- ydroxyacetophenone. Møde for praktiserende dermatologer. Dermatologisk afd., Odense Universitets Hospital, 30.oktober Jensen CD. Phd.-projekt: Allergi over for konserveringsmidlet methyldibromoglutaronitril. Forskningens Dag afholdt af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, Odense Universitets Hospital, 7.november Johansen Duus J. Fragrance allergy: An overview of an increasing problem. 6 th Congress of the European Society of Contact Dermatitis. Rom, Italien, juni Johansen Duus J. Fragrance contact allergy. Evaluation and control. St. John s Oration. 100 anniversary meeting of the London dermatologists. Tate gallery, 3. oktober 2002 Lauritzen MB. Klinisk Database Hvem, Hvad, Hvor og hvordan. Temadag, Dermatologisk Afd. K. Amtssygehuset i Gentofte 29. november Noisen E. Hvorfor gør de ikke bare sådan som vi siger? om metoder til at studere patienters strategier i forbindelse med kontakteksem over for kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Sygeplejesymposium, Amtssygehuset i Gentofte, oktober Noisen E. Hvorfor gør de ikke bare sådan Som vi siger?" fremlæggelse af enkelte resultater af et studie af patienters strategier i forbindelse med kontakteksem over for kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Temadag, Dermatologisk afd., Amtssygehuset i Gentofte, november Svedman C, Bruze M, Andersen KE, Johansen Duus J, Frosch P, Goossens A, Lepoittevin JP, Menné T, Rastogi S, White I. Quantitative aspects of contact allergy to hydroxycitronellal in deodorants. 6 th Congress of the European Society of Contact Dermatitis. Rom, Italien, Juni 2002 Zachariae C, Johansen Duus J, Menné T, McNamee P; Methyldibromoglutaronitril - The clinical experience. Contact Dermatitis American Contact Dermatitis Society. Cleveland, Ohio, september 2002 Undervisning afholdt af medarbejdere Elberling J. Kursus i Immunologi/praktiske øvelser Type I allergi og priktestning. For 5. semester medicinstuderende ved Københavns Universitet, 21. oktober Laboratorium for kliniske færdigheder, Rigshospitalet Elberling J. ph.d-projektet: Luftvejssymptomer relateret til parfume og parfumerede produkter. Lungemedicinsk afd. Y., Amtsygehuset i Gentofte, 28. november Hansen MB. Kromgarvet læder og allergisk kontakt allergi oversigt over emnet. Undervisning ved ph.d-møde for forskere ved Dermatologisk afdeling og Videncentret for Allergi, Amtssygehuset i Gentofte, 8. maj

13 Johansen Duus J. Info om det nye Videncenter for Allergi samt status og udvikling i parfumeallergi. Møde i Scancos, 27. november Jensen CD. Allergi over for konserveringsmidlet methyldibromoglutaronitril. Ph.d.- foredrag, Videncenter for Allergi, Gentofte Amtssygehus, 13.november Lauritzen MB. Klinisk database for kontaktallergi. Ph.d.-foredrag, Videncenter for Allergi, Amtssygehuset i Gentofte, 4. september Noisen E. Hvorfor gør de ikke bare sådan som vi siger? fremlæggelse af teoretiske og metodiske overvejelser i studiet af patienters strategier i forbindelse med kontakteksem over for kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Ph.d.-foredrag, Videncenter for Allergi, Gentofte Amtssygehus, december Søsted H. Bivirkninger overfor hårfarver - cases fra befolkningen. Undervisnings- og Ph.d.-møde Videncenter for Allergi, Amtssygehuset i Gentofte, 22. maj Søsted H. A-kursus for kommende speciallæger i dermatologi: Kontakteksem og arbejdsdermatologi, PPD allergi og hårfarver. Videncenter for Allergi, Amtssygehuset i Gentofte 6. september Søsted H. Hair dyes and contact allergy - a Ph.d. research program. Undervisnings- og ph.d.-møde, Videncenter for Allergi, Amtssygehuset i Gentofte, 20. november Deltagelse i kongresser/symposier Elberling J. SMF / CML Scientific Meeting Risk Assessment of Particulate Pollution in Ambient Air and Indoor Air. 6. december Panum Instituttet. København Hansen MB. The second Bi-annual Symposium on Array Technology in Research and Diagnostics. Aarhus Universitets Hospital, Skejby, Danmark oktober Kynemund L. Dansk Dermatologisk Selskabs årsmøde. Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital, november Jensen CD. European Research Group on Experimental Contact Dermatitis Strasbourg, Frankrig, januar Jensen CD. 6 th Congress of the European Society of Contact Dermatitis juni Rom, Italien.. Søsted H. 6 th Congress European Society of Contact Dermatitis, Rom, Italien. Den juni Uddannelsesaktiviteter - Ph.d studerende Videncentret uddanner forskere til stillinger i sundhedsvæsnet, styrelser og ministerier samt industrien. Der er aktuelt i 6 ph.d studerende og en specialestuderende (cand. mag) ansat via Centret. - Kursusdeltagelse Elberling J. Occupational Skin and Airways Allergies, Exposure, Risk Assessment and Prevention. Hotel Frederiksdal, 19. april Ph.d.-kursus: Basic Statistics for Health Researchers. Kursusnr v/professor Lene Theil Skovgaard. Panum Instituttet, København, forår Ph.d.-kursus: Epidemiology. Kursusnr.: ekstra v/professor Per Kragh Andersen. Panum instituttet, København, 3. oktober 17. december

14 Hansen MB. Ph.d.-kursus. Klinisk Forskningsmetode. Bispebjerg Hospital, november Jensen CD. How to write a successful grant application. Dansk Patologisk Selskab august Panum Instituttet Biostatistik. Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Efteråret Syddansk Universitet. Johansen Duus J. Medicinsk sociologi. Københavns Universitet v. Bjørn Holstein. Januar Organisations Teori og Sundhedsøkonomi. Syddansk Universitet v. Dorte Gyrd-Hansen. Forår 2002 Forvaltnings og Sundhedsret. Århus. Efteråret 2002 GS!åben grundkursus (Patient/journal systemet). Intern Undervisning, 11. juni Amtssygehuset i Gentofte. Etb 2. Ballerup Handelsskole, september PowerPoint - videregående. Intern undervisning, Amtssygehuset i Gentofte, 5. november Etb 3 Word Niels Brock, december Fondsbevillinger Videncentret har modtaget kr fra Hofbundtmager Aage Bangs Fond og kr. fra Professor Niels Hjorths Fond til Ph.d projekter. Kynemund L. Introduktion til Cortex Technology, 14. oktober Ålborg Klinisk forskningsmetode november Bispebjerg Hospital Praktisk dermatologi, november GlaxoSmithWelcome. Lauritzen MB. Ph.d.-kursus: Basic Statistics for Health Researchers. Kursusnr v/professor Lene Theil Skovgaard. Panum Instituttet. Københavns Universitet. Databaseadministration (Access) via fjernundervisning. Forår 2002 Lyngby Handelsskole. Schweitz S. NILS Self Service (Amtets indkøbssystem). Intern undervisning, 11. marts 2002, Amtssygehuset i Gentofte. 14

15 6. Videncentrets kontaktflader og samarbejdspartnere (2002) Videncenter Dermatologisk afd. KAS Gentofte Dermatologisk afd. OUH Lungemedicinsk afd. KAS Gentofte Forskning Nationalt: Allergiklinikken, RH Intern Medicinsk Klinik, FH Pædiatrisk ad. RH Danmarks Miljøundersøgelser Biokemisk Inst. C, Panum Teknologisk Institut Force Instituttet Reference laboratoriet, RH Center for Sygdomsforebyggelse Den Danske Kontaktdermatitis gr. Praktiserende læger, KBH amt Arbejdsmiljøinstituttet Inst. for Filosofi, Kbh. Universitet I Internationalt: Miljødermatologisk afd. Malmö Univ. hosp. Dermatologisk afd. Dortmund Univ. Hosp. Dermato-kemisk afd., ULP, Strasbourg European Environmental CD Research Group Miljøstyrelsen Sundhedsstyrelsen Videnudveksling Samarbejde Udvikling Forbrugerrådet Astma-Allergi Forbundet Den Videnskabelige Komité for Kosmetik, EU (SCCNFP) European Chemicals Bureau, EU Kommissionen 15

16 7. Videncentrets medarbejderstab og tilknyttede personer (december 2002) Funktion Medarbejder Lønnet via Centret Daglig leder Jeanne Duus X Sekretær Susanne Schweitz X IT-medarbejder Martin Laurtizen X Ph.d-studerende (Kromprojekt) Malene Barré Hansen X Ph.d-studerende (Konserveringsmidler) OUH Charlotte Devantier X Ph.d.-studerende (luftvejsprojekt) Jesper Elberling X Ph.d.-studerende (kombinationseffekter) Line Kynemund Pedersen X Ph.d.-studerende (hårfarver) Heidi Søsted X Ph.d.-studerende (parfume/håndeksem) Siri Heydorn Eksterne forskningsmidler Forskningsmedarbejder (børn og allergi)/rh Liselotte Brydensholt X Forskningsmedarbejder (informationsprojekt) Eline Noiesen X OSVAL II stud med. (Børn og indeklima) Stipendiat, stud med. (Kombinationseffekter) Forskningsmedarbejder (sygdomsmønstre) Forskningsmedarbejdere(sygdomsmønstre) Administrativ chef, styregruppe og forskningsleder Styregruppe og forskningsleder Styregruppe og forskningsleder Styregruppe og forskningsleder Forskningsleder Forskningsleder Forskningsleder Forskningsleder Rikke Hinge Pia Haslund Lone Mortensen Eva Tiedemann Susanna Karvinen Prof. Torkil Menné Overl. Tove Agner Prof. Asger Dirksen Prof. Klaus Andersen Afdelingslæge Evy Paulsen Overl. Holger Mosbech Lektor Lone Skov Lektor Jørgen Olsen X 16

Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status...

Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status... Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status... 4 - Formidling 2004... 4 - Evaluering og fremtid... 4

Læs mere

Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet.

Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet. Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet. Et samarbejdsprojekt mellem speciallægepraksis og Universitetsafdelinger Status 2007 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe

Læs mere

Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital

Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Arbejdsbetinget hudsygdom: definition MEDICINSK: Work related skin disease

Læs mere

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital Status 2009 Jesper Elberling læge PHD Seniorforsker Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Dermato-Allergologisk afdeling, Gentofte Hospital jeel@geh.regionh.dk 1 1 Tidslinie 2004 Folketinget

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet.

Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet. Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet. Et samarbejdsprojekt mellem speciallægepraksis og Universitetsafdelinger Status 2006 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe

Læs mere

Arbejdsbetinget hudsygdom

Arbejdsbetinget hudsygdom AMI 2006 AMI Formidlingsmøde, Maj 2006 Jeanne Duus Johansen Videncenter for Allergi over for kemiske stoffer Amtssygehuset i Gentofte Hovedsagelig kontakteksem (>99%) Afficerer 10-15% af eksempatienter

Læs mere

Status for Videncenter for Allergi - over for kemiske stoffer i forbrugerprodukter 2003

Status for Videncenter for Allergi - over for kemiske stoffer i forbrugerprodukter 2003 Indhold: Status for Videncenter for Allergi - over for kemiske stoffer i forbrugerprodukter 2003 1. Indledning om Videncentret... 2 2. Overvågning og kvalitet... 2 - National database for kontaktallergi...

Læs mere

VELKOMMEN FØLGEGRUPPEMØDE MANDAG D. 30.11.2009 V/FORSKNINGSLEDER SINE SKOVBJERG. www.mcsvidencenter.dk

VELKOMMEN FØLGEGRUPPEMØDE MANDAG D. 30.11.2009 V/FORSKNINGSLEDER SINE SKOVBJERG. www.mcsvidencenter.dk Dermato-Allergologisk Afdeling, Gentofte Hospital FØLGEGRUPPEMØDE MANDAG D. 30.11.2009 VELKOMMEN V/FORSKNINGSLEDER SINE SKOVBJERG www.mcsvidencenter.dk PROGRAM 15.00 15.05 Velkommen v/forskningsleder Sine

Læs mere

Risiko over for allergi i frisørfaget?

Risiko over for allergi i frisørfaget? Risiko over for allergi i frisørfaget? ph.d. er Tel. 39 77 73 03 E-mail:hesos@geh.regionh.dk Forskning, overvågning, information og forebyggelse af allergi over for kemiske stoffer. Miljø- og Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2005... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling

Indholdsfortegnelse Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2005... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling Indholdsfortegnelse Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status... 4 - Formidling... 4 Kort beskrivelse af de enkelte

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Tanker om 2015. - Ulrik Fischer Friis, April 2015. www.vffk.dk 1

Tanker om 2015. - Ulrik Fischer Friis, April 2015. www.vffk.dk 1 Årsrapport 2015 Tanker om 2015 2015 fortsætte hvor 2014 slap 2015 har også været præget af forandringer! Videncentrets hjemmeside har fået nyt design. Erhvervsskolereformen er blevet indført og derfor

Læs mere

Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi

Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi Evalueringen vedrører perioden fra oktober 2001 til oktober 2011 (10 år) På opdrag af Kemikalier, Miljøstyrelsen Evalueringen er foretaget af en international

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om udvikling af retningslinjer for duftstoffer på sygehuse og i daginstitutioner

Forslag til folketingsbeslutning om udvikling af retningslinjer for duftstoffer på sygehuse og i daginstitutioner 2009/1 BSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 10. december 2009 af Pia Olsen Dyhr (SF), Jonas Dahl (SF) og Steen Gade (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Forebyggelse af allergi overfor forsøgsdyr

Forebyggelse af allergi overfor forsøgsdyr Institut for Klinisk Medicin: Forebyggelse af allergi overfor forsøgsdyr Udarbejdet af Adjungeret lektor, ph.d. Aage Kristian Olsen Alstrup Institut for Klinisk Medicin Aarhus Universitetshospital Formål

Læs mere

Metode: Projektet bestod af to dele

Metode: Projektet bestod af to dele 1 Håndeksem hos sundhedspersonale Kristina Ibler, reservelæge, phd. Dermatologisk afdeling, Roskilde Sygehus Tove Agner, professor, overlæge. dr.med. d Dermatologisk afdeling, Bispebjerg Hospital H 2 Håndeksem

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin. Dato: 18. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin. Dato: 18. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin Dato: 18. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Arbejds- og miljømedicin 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Kontaktallergi Hårfarver, parfume, konserveringsmidler. Jeanne Duus Johansen Videncenter for Allergi Gentofte Hospital

Kontaktallergi Hårfarver, parfume, konserveringsmidler. Jeanne Duus Johansen Videncenter for Allergi Gentofte Hospital Landskursus Kontaktallergi Hårfarver, parfume, konserveringsmidler Jeanne Duus Johansen Videncenter for Allergi Gentofte Hospital Kontaktallergener Lav-molekylære Organiske stoffer Metaller ca. 3000 beskrevet

Læs mere

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for 2009. 20.

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for 2009. 20. Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for 2009 20. august 2010 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe og Videncenter for Allergi Indholdsfortegnelse

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport t Udsagn om kosmetik Tabelrapport Miljøstyrelsen Juni 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1. KORT

Læs mere

Deltagerinformation 10-01-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 10-01-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Forbrugerprojekter 2013

Forbrugerprojekter 2013 Forbrugerprojekter 2013 April 2013 1. Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af UV-filtre Baggrund UV-filtre anvendes blandt andet i solcremer, hvor de har til formål at beskytte huden imod solens skadelige

Læs mere

Årsrapport 2006. Dermatologisk Afdeling

Årsrapport 2006. Dermatologisk Afdeling Årsrapport Dermatologisk Afdeling 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om Videncenteret... 3 Organisering... 4 Aktiviteter i... 4 Resumé... 5 Formidling... 6 Publikationer... 6 Foredrag... 6 Undervisning...

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere

Grænser for fødevarer der giver allergi. Charlotte B. Madsen Forskningsleder Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering Fødevareinstituttet

Grænser for fødevarer der giver allergi. Charlotte B. Madsen Forskningsleder Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering Fødevareinstituttet Grænser for fødevarer der giver allergi Charlotte B. Madsen Forskningsleder Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering Fødevareinstituttet Disposition Hvorfor er der brug for grænseværdier? Fødevareallergi

Læs mere

TALEPUNKT. Spørgsmål J Ministeren bedes redegøre for forløbet i sagen om allergiske reaktioner på grund af hydrolyserede hvedeproteiner?

TALEPUNKT. Spørgsmål J Ministeren bedes redegøre for forløbet i sagen om allergiske reaktioner på grund af hydrolyserede hvedeproteiner? Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 66 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 6. kontor/hbo/mlfn 3.1/GMKJ/CDNO Den 15.

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR44 Eksem version 14 d. 31.03 2016

Fokuserede spørgsmål NKR44 Eksem version 14 d. 31.03 2016 Fokuserede spørgsmål NKR44 Eksem version 14 d. 31.03 2016 Indhold PICO 1. Bør patienter med ny-opdaget håndeksem tilbydes afdækning af risikofaktorer? 1 PICO 2. Bør alle patienter med ny-opdaget håndeksem

Læs mere

Kontakteksem. Råd fra Astma-Allergi Forbundet

Kontakteksem. Råd fra Astma-Allergi Forbundet Kontakteksem Råd fra Astma-Allergi Forbundet Indholdsfortegnelse Allergisk kontakteksem... 5 Irritativt kontakteksem... 6 Test... 8 Behandling og forebyggelse... 10 Hudplejetips... 11 Erhvervsvalg... 12

Læs mere

Årsrapport 2009. Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital

Årsrapport 2009. Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital Ledreborg Allé 40 1. 2820 Gentofte Tlf. 3977 7300 www.videncenterforallergi.dk Årsrapport 2009 Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital Dermatologisk afd.

Læs mere

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for 2011. 14.

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for 2011. 14. Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for 2011 14. april 2012 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe og Videncenter for Allergi Indholdsfortegnelse

Læs mere

Allergi på arbejdet. SikkertNyt.dk nr. 01/2013

Allergi på arbejdet. SikkertNyt.dk nr. 01/2013 SikkertNyt.dk nr. 01/2013 Allergi på arbejdet Mange kemiske stoffer i arbejdsmiljøet kan fremkalde allergi. Allergi kan vise sig som astma eller eksem. Hvert år får 10.000 danskere konstateret allergi

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi. Årsrapport for 2012

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi. Årsrapport for 2012 Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi Årsrapport for 2012 10. juni 2013 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe og Videncenter for Allergi Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion...

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Årsrapport 2008. Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital

Årsrapport 2008. Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital Ledreborg Allé 40 1. 2820 Gentofte Tlf. 3977 7300 www.videncenterforallergi.dk Årsrapport 2008 Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital Dermatologisk afd.

Læs mere

Indikatoren inkluderes i databasen med henblik på at afklare dens betydning.

Indikatoren inkluderes i databasen med henblik på at afklare dens betydning. Evidensgennemgang Kvalitetsindikatorer for diagnose og behandling af kontaktallergi Udarbejdet november 2003 af Jeanne Duus Johansen, Centerleder i Videncenter for Allergi. Forelagt styregruppen for den

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Årsrapport 2006. Dermatologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital. Dermatologisk afd. I Odense Universitetshospital

Årsrapport 2006. Dermatologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital. Dermatologisk afd. I Odense Universitetshospital Ledreborg Allé 40 1. 2820 Gentofte Tlf. 3977 7300 www.videncenterforallergi.dk Årsrapport Dermatologisk afd. K Gentofte Hospital Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital Dermatologisk afd. I Odense Universitetshospital

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma 3. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lidt om allergi og astma...3 2.1 Udredning af allergi og astma...3 2.2 Behandlingen

Læs mere

SPT. Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries

SPT. Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries Om hårfarve Information om hårfarver København den 9. november 2010 En stor del af den danske befolkning farver hår, og det er en kendsgerning, at hårfarve har været anvendt i mange år til at ændre udseende,

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 27. januar 2003 FORELØBIG 2002/0216(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi DANSK DERMATOLOGISK SELSKAB September 2008 Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og

Læs mere

TEMA-ARTIKEL Så er der pollen i luften

TEMA-ARTIKEL Så er der pollen i luften TEMA-ARTIKEL Så er der pollen i luften af Pia Knudsen, farmaceut og Holger Mosbech, overlæge dr.med. Endelig kom foråret - men for nogle betyder det en lang sæson med høfeber. For allerede tidligt i foråret

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Årsrapport 2015. Gentofte Hospital Kildegårdsvej 28 2900 Hellerup +45 38 67 73 00. videncenterforallergi.dk

Årsrapport 2015. Gentofte Hospital Kildegårdsvej 28 2900 Hellerup +45 38 67 73 00. videncenterforallergi.dk Årsrapport 2015 Gentofte Hospital Kildegårdsvej 28 2900 Hellerup +45 38 67 73 00 videncenterforallergi.dk OM VIDENCENTRET Formål Videncenter for Allergi er et nationalt center, der har til formål at forebygge

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

I det følgende præsenteres årsopgørelsen 2003.

I det følgende præsenteres årsopgørelsen 2003. ÅRSOPGØRELSE 2003 SUNDHEDSSTYRELSENS EKSPERTPANEL VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel vedrørende eksperimentel behandling. Panelet

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng?

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? NOTAT NP92-961b JKJ/BT-DGR 4. december 1997 Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? Revideret januar 1993 NOTAT NP92-961b 2 1. Om børnekræft I perioden fra 1945 og frem til i dag har udviklingen

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Vejledning om arbejdsbetingede kontakteksemer

Vejledning om arbejdsbetingede kontakteksemer Vejledning om arbejdsbetingede kontakteksemer (Lov om sikring mod følger af arbejdsskade) Kapitel 1 Indledning 1.1. Fortegnelsen over erhvervssygdomme Gruppe A, punkt 5 og 9 Gruppe B, punkt 2 og 3 I Arbejdsskadestyrelsens

Læs mere

THROMBO-Base. En national database for patienter i AK-behandling Odense 22. april 2004

THROMBO-Base. En national database for patienter i AK-behandling Odense 22. april 2004 THROMBO-Base En national database for patienter i AK-behandling Odense 22. april 2004 Torben Bjerregaard Larsen Overlæge, Ph.D Afdeling KKA Odense Universitets Hospital Kvalitetssikring af behandlingen?

Læs mere

Anlægsbærerundersøgelse ved autosomal recessive sygdomme

Anlægsbærerundersøgelse ved autosomal recessive sygdomme Holdningspapir Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Anlægsbærerundersøgelse ved autosomal recessive sygdomme Holdningspapiret er udarbejdet i 2015 af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Selskab for medicinsk

Læs mere

I det følgende præsenteres årsopgørelsen for 2004.

I det følgende præsenteres årsopgørelsen for 2004. ÅRSOPGØRELSE 2004 SUNDHEDSSTYRELSENS EKSPERTPANEL VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel vedrørende eksperimentel behandling. Panelet

Læs mere

Adherence og Health Literacy blandt HIV-smittede i Bissau,Guinea Bissau

Adherence og Health Literacy blandt HIV-smittede i Bissau,Guinea Bissau Adherence og Health Literacy blandt HIV-smittede i Bissau,Guinea Bissau Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD, lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby E-mail:lottrodk@rm.dk

Læs mere

. Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 17. april 2015

. Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 17. april 2015 NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 17. april 2015 Strategi for risikohåndtering af visse parfumestoffer 1. Resume Parfumer anvendes i en lang række forskellige produkter og har for mange mennesker

Læs mere

Ph.d.-projekt: Virkningsevaluering af beskæftigelsesindsatser for aktivitetsparate ledige - Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Ph.d.-projekt: Virkningsevaluering af beskæftigelsesindsatser for aktivitetsparate ledige - Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Ph.d.-projekt: Virkningsevaluering af beskæftigelsesindsatser for aktivitetsparate ledige - Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Indledning Thisted Kommune og Aalborg Universitet har igangsat

Læs mere

Årsrapport 2011. Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300. videncenterforallergi.dk

Årsrapport 2011. Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300. videncenterforallergi.dk Årsrapport 2011 Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300 SIDE 1 videncenterforallergi.dk SIDE 2 ÅRSRAPPORT 2011 Om Videncentret 4 Året - kort fortalt 5 Viden Doktordisputats

Læs mere

Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3. - Forebyggelse af håndeksem blandt frisørelever 7

Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3. - Forebyggelse af håndeksem blandt frisørelever 7 Årsrapport 2009 Videncenter for Frisører og Kosmetikere Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk Indhold Om Videncenter for

Læs mere

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal.

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Udfordringer og muligheder. Erfaringer fra DANBIO Dansk Reumatologisk Database Merete Lund Hetland, MD, PHD, DMSc, ass. professor The

Læs mere

DECV Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV)

DECV Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV) DECV Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Bilag 1, NOMESKO ORGANISATION OG AKTIVITETER

Bilag 1, NOMESKO ORGANISATION OG AKTIVITETER Bilag 1, NOMESKO ORGANISATION OG AKTIVITETER Foredrag holdt ved Nordisk Medicinaldirektørmøde i Tórshavn 23. august 2005 Af Høgni Debes Joensen Jeg er blevet anmodet om at levere et kort indlæg om NOMESKO

Læs mere

Deltagerinformation 10-5-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 10-5-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE H1N1v vaccination af gravide kvinder. Et kohortestudie til karakterisering af den beskyttende effekt af Influenza A H1N1v vaccine hos gravide kvinder: Vi henvender os til dig

Læs mere

Farlig Kemi i Blodet. Lærervejledning til Farlig Kemi i Blodet

Farlig Kemi i Blodet. Lærervejledning til Farlig Kemi i Blodet er et undervisningsmateriale til det naturvidenskabelige grundforløb i gymnasiet (STX) og HTX, sygeplejerskeuddannelsen samt bioanalytikeruddannelsen. Farlig Kemi i Blodet Lærervejledning til 2 Kolofon

Læs mere

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie Deltagerinformation til forældre I er netop blevet spurgt om jeres barn må deltage i studiet: Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Formål: Forskningstræningen skal bidrage til at opbygge og styrke kompetencer til, at speciallægen selvstændigt kan opsøge, vurdere og

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9164 af 02/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Forslag til fagpakke i Molekylær ernæring

Forslag til fagpakke i Molekylær ernæring Forslag til fagpakke i Molekylær ernæring Titel: Indhold: Placering: Molekylær ernæring/molecular Nutrition Almen molekylær ernæring (5 ECTS) Bioaktive Fødevarekomponenter og Functional Foods (10 ECTS)

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET

AARHUS AU UNIVERSITET AU UNIVERSITET VELKOMMEN TIL HEALTH INTRODUKTIONSSEMINAR DITTE JUEL ADOLFSEN LØHMANN Læge siden 2010 Ph.d. studerende ved børneafdelingen, AUH Forsker i børneleukæmi, bivirkninger og genetik. PROGRAMMET

Læs mere

To kurser i analyse og kodning af kvalitative data

To kurser i analyse og kodning af kvalitative data To kurser i analyse og kodning af kvalitative data Kursus 1. Displayværksted v/ professor Peter Dahler-Larsen, Syddansk Universitet (2. juni 2008, kl. 9-12) Læsere af kvalitative forskningsrapporter føler

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Hvordan virker reguleringen

Hvordan virker reguleringen Hvordan virker reguleringen REACH og Arbejdstilsynets regler v. Bent Horn Andersen Kontorchef Arbejdstilsynet Forsyningskæden Brug EU EU EU Stof Råmateriale Produkt Slutbruger Producent SDS Leverandør

Læs mere

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 19 Offentligt Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Program for Teknologirådets konsensuskonference om hjerneforskning den 4,

Læs mere

Bloddo norer og aids FOTO:MICHAEL BO RASMUSSEN SUNDHEDSSTYRELSEN

Bloddo norer og aids FOTO:MICHAEL BO RASMUSSEN SUNDHEDSSTYRELSEN Bloddo norer og aids FOTO:MICHAEL BO RASMUSSEN SUNDHEDSSTYRELSEN Hvad er aids! Aids er en yderst alvorlig sygdom, som skyldes et virus, der kaldes hiv (human immundefekt virus). Dette virus ødelægger organismens

Læs mere

Resume Future Patient ( lægmand) Telerehabilitering af patienter med hjertesvigt September 2015- august 2018

Resume Future Patient ( lægmand) Telerehabilitering af patienter med hjertesvigt September 2015- august 2018 Resume Future Patient ( lægmand) Telerehabilitering af patienter med hjertesvigt September 2015- august 2018 Resume Future Patient 1 1. Forsøgsansvarliges/sponsors navn Birthe Dinesen, Lektor, PhD, Cand.

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Nyhedsbrev november 2008

Nyhedsbrev november 2008 Nyhedsbrev november 2008 Europæisk forskningsprojekt om CLL. Tak til de medlemmer der deltog. LYLE fik sidst på sommeren en henvendelse gennem Kræftens Bekæmpelse fra Susanne Durhuus, cand. Mag., konsulent

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See 12. 19. marts 2016 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc

Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc Patientinformation Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Introduktion: Denne informationspjece omhandler genetisk udredning og rådgivning samt testning

Læs mere

Inddragelse af forskning i sygeplejerskesuddannelsen og fastholdelse af praksisfokus

Inddragelse af forskning i sygeplejerskesuddannelsen og fastholdelse af praksisfokus Inddragelse af forskning i sygeplejerskesuddannelsen og fastholdelse af praksisfokus Eksempler fra Metropol Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 185 Offentligt Dekan Det Sundhedsfaglige

Læs mere