Å-DALEN. 22. årgang nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å-DALEN. 22. årgang nr"

Transkript

1 Å-DALEN 22. årgang nr

2 Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse blev stiftet 9. maj Bestyrelse Formand Inge Ambus Næstformand Dineke Ritzema Kasserer Anne Jørgensen Sekretær Sine Hald Medlem Kirstine Østergaard Medlem Svend-Bjørn Keil Medlem Helle Hviid Suppleant Michael Nørgaard Suppleant Lissi Risager Adresse Telefon Interesser Cypresvej 15, 4600 Køge Historie, Strøby Egede tryggevaelde.com Arkæologi, Folkeminder, Hovedgaden Hårlev tryggevaelde.com Kastanievej 8B 4600 Køge de.com Møllemarken 46, Vallø Nordmarken 1 Varpelev Bygade 3, Varpelev Planter Naturen i Ådalen Natur, Foto 4600 Køge tryggevaelde.com Naturpleje 4652 Hårlev Botanik, tryggevaelde.com Naturpleje 4652 Hårlev tryggevaelde.com Geologi, Foto Historie, Arkæologi, Folkeminder Naturpleje Lerskovvej Hårlev tryggevaelde.com Lerskovvej Hårlev Naturpleje Bakkehældet Køge Revisorer: Ella Pedersen og Kai Damgaard Revisorsuppleant: Sten Sjølund Redaktion: Inge Ambus (ansvarshavende), Dineke Ritzema og Kirstine Østergaard Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller dele artikler til flere numre. Forsidebilledet: Prambroen med fisker tegnet af Ulrich Rössing Hjemmeside: 2

3 Netop nu i Ådalen Det har været en flot sensommer ude i ådalen med masser af solskin. Det lokkede rigtig mange rovfugle frem og både rørhøge, musvåger og glenter har ind imellem boltret sig over ådalen. Ude ved Slusen vokser den ny odde støt ind over åløbet, og man forbavses over, hvor store mængder af materiale, som vandet fører med sig. Åen strømmer selvfølgelig bare udenom endnu, men hvor længe den kan blive ved med det, er et stort spørgsmål. I pressen har der været snak om at udstykke områder ved Strøby Egede på jordene ned mod ådalen. Det vil foreningen på det kraftigste modsætte sig, da netop udsigten over ådalen og det åbne land er en af de helt store værdier ved at bo i Strøby Egede. Tryggevælde Ådal er også et enestående historisk landskab, som det er vigtigt at værne om for fremtiden. Her finder vi sporene efter vores forfædre lige fra den tidligste stenalder både i jorde og i selve landskabet. Lad det forblive sådan også for fremtiden, så vore oldebørn også kan opleve det landskab, som vores forfædre var med til at skabe. Inge 3

4 Fugletur i maj D. 22. maj mødtes ca. 40 personer på P-pladsen ved Strøby Kirke og fulgtes med ornitolog Niels Knudsen ned på Kirkestien. Det var en dejlig vindstille og lun forårsaften, og de mange deltagere var meget interesserede og lyttede opmærksomt til de fugle, som vores guide pegede ud og fortalte om. Kikkerterne blev flittigt benyttet og man hjalp hinanden med at udpege fuglene. De mange deltagere lyttede ivrigt til Niels Knudsen foto: Anne Jørgensen Vi så flere gule vipstjerter i år, hvilket er meget glædeligt, da det er en af de karakteristiske engfugle. Vi hørte og så både rørspurven og rørsangeren og engpiberen (med sin hoppende flugt og ensformige sang), på den første del af turen, mens kærsangeren tonede i, da vi nærmede os den anden side af ådalen. Oppe i træerne i kanten af ådalen sad gulbugen og sang sin aftensang, ja selv tornskaden fik vi både set og hørt deroppe i hegnet, hvor den ynder at holde til. 4

5 Niels Knudsen fortalte meget om fuglenes levevis og karakteristika, så det var nemt at genkende dem senere. Ind imellem kukkede gøgen, som vi næsten aldrig får at se. Længere ude mod det gamle fugletårn hørte vi nattergalene. Plankestien ud til det gamle fugletårn krævede god balancekunst, da der endnu stod meget vand i engen. Det var næsten umuligt at komme ud til fugletårnet, men det lykkedes for de fleste. Herude ved bordet nød vi aftenkaffen, mens vi lyttede til nattergale, kærsangere og de mange andre fugle, der sang af hjertens lyst. Der er en helt særlig stemning nede i ådalen sådan en forårsaften. Alle nød turen, men vi kunne heller ikke få en bedre guide. Niels Knudsen nævnte efter turen, at han var meget glad for de mange deltagere, fordi de alle var meget stille og aktivt lyttende. Han havde for øvrigt taget cyklen helt fra Køge, for som han fortalte, var det meget nemmere at høre alle fuglene på den tid af aftenen, så han skulle bruge hjemturen til at lytte. Vi håber at kunne gentage fugleturen igen til næste år. Selv om vi går den samme tur, oplever vi noget nyt hvert eneste år. Kirstine 5

6 Blomstertur på Odden Sidst i august havde vi arrangeret en sensommer blomstertur på Odden. Det tørre forår og naturplejen sidste efterår havde hæmmet græsserne, så alle de små overdrevsarter stod i et flor i højsommeren, som vi ikke har set længe. Sensommeren er det tidspunkt, hvor der er allerflest blomstrende planter på Odden. I år var heldet bare ikke helt med os. Netop den søndag varslede DMI regn og torden. Godt nok lovede de tørt vejr om eftermiddagen, en prognose, som faktisk holdt, men alligevel. Tordenvejret drev ind over Strøby Egede allerede tidlig morgen og afskrækkede nok de allerfleste deltagere. Det var tørt, men lusket i vejret med mørke skyer, da tidspunktet nærmede sig. Ud over de to guider kom der kun et par deltagere, men vi fire havde en dejlig tur. Trods de mørke skyer holdt vejret tørt som lovet, mens vi fandt alle de mere sjældne urter, der stadig stod i blomst. Langakset ærenpris havde til vores store glæde for første gang i mange år bredt sig til nye områder, hvor vi ikke havde set den før. Et sted blev vi helt forskrækkede, da en agerhøne, som lå og trykkede sig mod jorden, pludselig opgav at gemme sig og fløj op. Tårnfalken jagtede mus, men havde ikke held med sig og fløj lidt nordpå for at se, om det gav bedre resultat. Rydningen af rynket rose har givet mere plads til den lille gule evighedsblomst, så den også har bredt sig til nye områder nu. Helt ude ved stranden er der efterhånden et bredt bælte af strandmælde og andre mælder på tangvoldene. De vidner lidt om, at vandet i bugten er blevet mere næringsrigt i de senere år. Det ses også på den mængde af røde alger, som er at finde i strandkanten. I skrivende stund er de høje urter ved at blive slået, så vi ser frem til, at det igen til næste år bliver et flot blomsterflor og vil gentage turen lidt tidligere på måneden med håb om bedre vejr. Inge 6

7 Naturplejedag på Elbækengen En af de flotte sensommerdage i september havde Danmarks Naturfredningsforening Stevns inviteret til Giv Naturen en Hånd - arrangement på Elbækengen. Det gjaldt om at få fjernet den megen opvækst af nye skud fra de gamle ellerødder ude på engen. Elletræerne kan selv omdanne luftens kvælstof til gødning, så de stortrives i det fugtige engmiljø. Deres aktivitet er så stor, at man kan måle ekstra nitrat i jorden omkring rødderne. Naboengen til Elbækengen var engang en flot eng med masser af orkidéer, men her fik elletræerne overtaget, og nu er det en fin elleskov. Elbækengen skulle være ryddet sidste år, men der skete nogle misforståelser, så kun halvdelen af engen blev ryddet, og resten desværre kom til at vokse et ekstra år, så der skulle virkelig tages fat. Vi havde gået dernede i forsommeren i flere dage, nogle stykker af os, og skåret ned for at sikre, at kvæget kunne komme ind mellem stammerne og græsse ned. Vi opdagede desværre, at mange af disse steder, var nye små elleskud allerede skudt op i stort tal. Derfor blev der gået hårdt til værks på naturplejedagen med motorsav, som skar dybt ned i træernes rødder. Desværre var arrangementet ikke det store tilløbsstykke. Ud over aktive fra Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse og DN-Stevns var 2 fra DNs naturplejeafdeling og een enkelt deltager udefra, der interesserede sig for naturpleje. Men den lille gruppe gik så effektivt til værks, at vi alligevel nåede et stort stykke den dag. Hygge, kaffe og hjemmebagt kage blev der også tid til ind imellem, når varmen blev for meget. Der blev savet og klippet og båret grene væk næsten hele eftermiddagen. Selvfølgelig var der også lige tid til at nyde viberne, der boltrede sig og nød det åbne udsyn over engen, der nu var kommet. Vi vil fortsat ind imellem samle nogle interesserede for at holde opvæksten nede. Fremover flere dage om året i nogle eftermiddagstimer, så vi kan fjerne skuddene, inden de bliver for store. 7

8 Efter rydningen gik vi en tur ud over engene for at se, hvilke blomster, der er fremme nu. Stor var vores glæde, da vi fandt eng-ensian, som er meget sjælden og en art, som vi her i Danmark er ansvarlige for at bevare. De fine hvide leverurter var der også sammen med de lyslilla djævelsbid. Men mange andre var allerede afblomstret på grund af den tørre sensommer. På et mindre område er ellen blevet til små træer. Her har Danmarks Naturfredningsforening sikret en aftale med Stevns Kommune om hjælp fra Stjerneholdet. De har lovet her i løbet af efterår og vinter at få lagt det område ned, så engen igen kan fremstå helt lysåbent og uden opvækst. Det er vi rigtigt glade for, da stammerne er blevet så tykke, at en motorsav er påkrævet. Vi håber bare, at vejret er med dem, så det bliver tørt nok til rydningen dernede. Inge 8

9 Slusen og vandet i ådalen I sensommeren burde det have været så tørt, at man kunne færdes i engene uden gummistøvler, men i august fandt Stevns Kommune ud af, at det var tid til at reparere Slusen ude på Odden og afspærrede to af portene. Det betød jo, at vandet havde langt mindre passage og førte til flere oversvømmelser af holmrenderne, mens kvæget stadig gik og græssede nede på engene. Heldigvis blev den ene afspærring fjernet og vinden drejede en overgang i den rigtige retning, så vandet havde bedre mulighed for at komme ud, og hermed blev den værste oversvømmelse standset. Køerne kunne fortsætte med afgræsningen indtil for nyligt, hvor vinden vendte om i nordøst og igen blæste vand ind i åen. Nu ligger en del af engene under vand som følge af den kraftige nordøstenvind. Mange steder bliver åløbet efterhånden smallere og smallere, da tagrørene støt vokser ud i åen samtidig med, at de breder sig ind på engene. Det ville være godt at få dem skåret tilbage, så man på en kanotur kunne nyde det åbne landskab igen, i stedet for at sejle gennem en tunnel af høje tagrør, der ikke giver megen mulighed for åbent udsyn. Mange af engene har ikke været græsset i år, hvorfor de høje vækster frit kan brede sig, og viber, bekkasiner, rødben og andre engfugle må søge andre lokaliteter. Vi håber flere enge kommer med i græsningen til næste år, så området fra Elbækengen til Stolpehuse igen kan huse en masse reder. Det er så stor en oplevelse at se vibens parringsflugt over engene. Viberne er set mange gange i år, men slet ikke i det antal, som de tidligere fandtes dernede. Inge 9

10 Indvielse af nyt shelter i Strøby Et udvalg af Det Grønne Guld foto: Anne Jørgensen Ella og Bjarne krydsede åen 10 foto: Anne Jørgensen

11 Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse har igennem årene haft et meget frugtbart samarbejde med Strøby Borgerforening, DN-Stevns og Stevns Kommune omkring Kirkestien mellem Strøby og Store Tårnby. Kirkestien over engene blev for nogle år siden renoveret, der blev rejst et nyt fugletårn på Store Tårnbysiden af åen og det første shelter neden for sportspladsen i Strøby etableret sammen med et bålsted og borde-bænkesæt. Siden er der kommet et multlokum, en handikapvenlig sti hen til shelterpladsen. Sidste skud på stammen er det nye shelter, som blev officielt indviet tirsdag d. 25. oktober ved en lille fin højtidelighed. August Hansen fra Strøby Borgerforening havde sørget for forplejningen, og der var både te, kaffe og kager, øl og vin samt nyplukket frugt. Michael Kruse (formand DN-Stevns) bød velkommen, hvorefter Inge Ambus fortalte om projektet, som er et samarbejde omkring seniorer (det såkaldte grønne guld) fra Strøby Borgerforening, DN og Tryggevældeog Stevns Ådals Bevarelse. De fleste pengene til shelteret har DN fået fra Velux-fonden, men også Stevns Kommune har bidraget. Bjarne Østergård, formand for Natur-, Fritids- og Kulturudvalget i Stevns Kommune, klippede den røde snor og foretog derved indvielsen af såvel det nye shelter som handicapstien, der fører fra Kirkestien hen til shelterpladsen. Han udtrykte sin store glæde for at deltage i arrangementet og glæde over pladsen og udsigten, og det arbejde de frivillige i foreningerne udfører. Bedre plads kunne man da ikke finde, mente han. August Hansen kunne fortælle, at det nye shelter allerede har været i brug, og at det er perfekt til en familie. Det er i øvrigt Strøby Borgerforening, der sørger for brænde til bålstedet og holder opsyn med pladsen. På engen nedenfor shelterpladsen kiggede nogle får nysgerrigt på hvad der foregik. Engen burde være et smukt syn fra shelterpladsen, men lider desværre under mangelfuld græsning. Hele den nederste del, der hvor 11

12 der bl.a. vokser orkidéer, er nu helt domineret af den meterhøje dueurt, som skygger for og kvæler alt andet. Vandet i åen har i længere tid stået så højt, så på den lille tur vi gik efter indvielsen, måtte vi stoppe ved åen. Kun Bjarne Østergård og Ella Pedersen (vores tidligere formand) havde taget gummistøvlerne på og kunne med forsigtighed vade ud til spangen og krydse åen. Vejret var mildt og stille, og pludselig brød solen igennem og fuldendte dagen. Kirstine 12

Å-DALEN 19. årgang nr. 3 2013

Å-DALEN 19. årgang nr. 3 2013 Å-DALEN 19. årgang nr. 3 2013 Bestyrelsen for Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse Adresse Telefon E-mail Interesser Formand Ella Pedersen Toftager 5, Ubby 4490Jerslev 5626 6574 ella@ Naturpleje, Planter

Læs mere

Å-DALEN. 20. årgang nr. 3 2014

Å-DALEN. 20. årgang nr. 3 2014 Å-DALEN 20. årgang nr. 3 2014 Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse blev stiftet 9. maj 1995. Bestyrelse Formand Ella Pedersen Næstformand Dineke Ritzema Kasserer Inge Ambus Sekretær Sine Hald Medlem

Læs mere

Å-DALEN. 22. årgang nr

Å-DALEN. 22. årgang nr Å-DALEN 22. årgang nr. 1 2016 Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse blev stiftet 9. maj 1995. Bestyrelse Formand Inge Ambus Næstformand Dineke Ritzema Kasserer Anne Jørgensen Sekretær Sine Hald Medlem

Læs mere

Å-DALEN. 19. årgang nr

Å-DALEN. 19. årgang nr Å-DALEN 19. årgang nr. 1 2013 Bestyrelsen for Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse Adresse Telefon E-mail Interesser Formand Ella Pedersen Toftager 5, Ubby 4490Jerslev 5626 6574 ella@ Naturpleje, Planter

Læs mere

Å-DALEN. 16. årgang nr

Å-DALEN. 16. årgang nr Å-DALEN 16. årgang nr. 2 2010 Bestyrelsen for Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse Adresse Telefon E-mail Interesser Formand Elverhøjen 8, Vallø 4600 Køge 5626 6574 ella@ Naturpleje, Planter Næstformand

Læs mere

Å-DALEN 20. årgang nr. 1 2014

Å-DALEN 20. årgang nr. 1 2014 Å-DALEN 20. årgang nr. 1 2014 Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse blev stiftet 9. maj 1995. Bestyrelse Formand Ella Pedersen Næstformand Dineke Ritzema Kasserer Inge Ambus Sekretær Sine Hald Medlem

Læs mere

Å-DALEN. 21. årgang nr års jubilæum maj 1995 maj 2015

Å-DALEN. 21. årgang nr års jubilæum maj 1995 maj 2015 Å-DALEN 21. årgang nr. 2 2015 20 års jubilæum maj 1995 maj 2015 Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse blev stiftet 9. maj 1995. Bestyrelse Formand Inge Ambus Næstformand Dineke Ritzema Kasserer Anne Jørgensen

Læs mere

Å-DALEN. 23. årgang nr

Å-DALEN. 23. årgang nr Å-DALEN 23. årgang nr. 1 2017 Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse blev stiftet 9. maj 1995. Bestyrelse: Formand Inge Ambus Næstformand Dineke Ritzema Sekretær Sine Hald Kasserer Kirstine Østergaard

Læs mere

Å-DALEN. 18. årgang nr

Å-DALEN. 18. årgang nr Å-DALEN 18. årgang nr. 1 2012 Bestyrelsen for Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse Adresse Telefon E-mail Interesser Formand Ella Pedersen Elverhøjen 8, Vallø 4600 Køge 5626 6574 ella@ tryggevaelde.com

Læs mere

Å-DALEN. 16. årgang nr. 3 2010

Å-DALEN. 16. årgang nr. 3 2010 Å-DALEN 16. årgang nr. 3 2010 Bestyrelsen for Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse Adresse Telefon E-mail Interesser Formand Ella Pedersen Elverhøjen 8, Vallø 4600 Køge 5626 6574 ella@ tryggevaelde.com

Læs mere

Å-DALEN. 15. årgang nr

Å-DALEN. 15. årgang nr Å-DALEN 15. årgang nr. 3 2009 Bestyrelsen for "Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse" Adresse Telefon E-mail Interesser Formand Ella Pedersen Elverhøjen 8, Vallø 4600 Køge 5626 6574 ella@ tryggevaelde.com

Læs mere

Å-DALEN. 15. årgang nr. 1 2009

Å-DALEN. 15. årgang nr. 1 2009 Å-DALEN 15. årgang nr. 1 2009 Bestyrelsen for "Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse" Adresse Telefon E-mail Interesser Formand Ella Pedersen Elverhøjen 8, Vallø 4600 Køge 5626 6574 ella@ tryggevaelde.com

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

Å-DALEN. 17. årgang nr

Å-DALEN. 17. årgang nr Å-DALEN 17. årgang nr. 2 2011 Bestyrelsen for Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse Adresse Telefon E-mail Interesser Formand Ella Pedersen Elverhøjen 8, Vallø 4600 Køge 5626 6574 ella@ tryggevaelde.com

Læs mere

Å-DALEN. 16. årgang nr. 1 2010

Å-DALEN. 16. årgang nr. 1 2010 Å-DALEN 16. årgang nr. 1 2010 Bestyrelsen for Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse Adresse Telefon E-mail Interesser Formand Ella Pedersen Elverhøjen 8, Vallø 4600 Køge 5626 6574 ella@ tryggevaelde.com

Læs mere

Å-DALEN. 15. årgang nr

Å-DALEN. 15. årgang nr Å-DALEN 15. årgang nr. 2 2009 Bestyrelsen for "Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse" Adresse Telefon E-mail Interesser Formand Ella Pedersen Elverhøjen 8, Vallø 4600 Køge 5626 6574 ella@ Naturpleje,

Læs mere

Å-DALEN. 17. årgang nr

Å-DALEN. 17. årgang nr Å-DALEN 17. årgang nr. 3 2011 Bestyrelsen for Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse Adresse Telefon E-mail Interesser Formand Ella Pedersen Elverhøjen 8, Vallø 4600 Køge 5626 6574 ella@ tryggevaelde.com

Læs mere

Å-DALEN. 14. årgang nr. 3 2008

Å-DALEN. 14. årgang nr. 3 2008 Å-DALEN 14. årgang nr. 3 2008 Bestyrelsen for "Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse" Adresse Telefon E-mail Interesser Formand Ella Pedersen Elverhøjen 8, Vallø 4600 Køge 5626 6574 p02630a_ep@ darwin.dk

Læs mere

RAPPORT FRA GRÅKRAGERNES SENESTE TUR

RAPPORT FRA GRÅKRAGERNES SENESTE TUR RAPPORT FRA GRÅKRAGERNES SENESTE TUR Mandag d. 17. juni: Gråkragetur til Kølsen-Skals Engsø. Bedre vejr til en tur kan man næppe ønske sig, og der var da også møde 30 deltagere frem denne dag, så parkeringspladsen

Læs mere

Grønt Rådsmøde den 6. december december 2018 stevns kommune 1

Grønt Rådsmøde den 6. december december 2018 stevns kommune 1 Grønt Rådsmøde den 6. december 2018 december 2018 stevns kommune 1 DAGSORDEN 1. Sejlads på Tryggevælde å 2. Stevns Naturcenter input til strategi og fremtid 3. Materielgården og driften af kommunale arealer

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Tversted Borgerforening Nyhedsbrev Maj 2016

Tversted Borgerforening Nyhedsbrev Maj 2016 ønsker at udvise åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk om hvad der sker i bestyrelsen, hvilke opgaver

Læs mere

2013 Byvandring - Kunst i Skjern. Ny Skjern Borger kåret. Billeder fra oprydning i anlægget. Gelænderet til K.T. Nielsens Bro

2013 Byvandring - Kunst i Skjern. Ny Skjern Borger kåret. Billeder fra oprydning i anlægget. Gelænderet til K.T. Nielsens Bro 2013 Byvandring - Kunst i Skjern I forsommeren satte Skjern UdviklingsForum Qr. koder op ved alle kunst og minde sten i Skjern by. Derfor havde Skjern UdviklingsForum lørdag den 24/8-13 inviteret til en

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen.

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Så altså, Batman kedede sig. Hmm, tænkte han, jeg ringer da

Læs mere

Vi holdt en lege pause, i en hule og der blev fisket i et vandhul. Diverse blade, grene og svampe blev samlet, til at tage med hjem.

Vi holdt en lege pause, i en hule og der blev fisket i et vandhul. Diverse blade, grene og svampe blev samlet, til at tage med hjem. Rundt om Slotssøen.. Idag gik turen til Gråsten, hvor vi startede med en tur gennem slotshaven. Her fik vi en rutchetur, inden vi satte kurs mod skoven. Med alle sanser i brug, begav vi os nu på vej rundt

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Ankomst til Hjerternes Dal

Ankomst til Hjerternes Dal Ankomst til Hjerternes Dal 1 Ankomst til Hjerternes Dal Introduktion til kapitel 1: Ankomst til Hjerternes Dal Ankomsten til Hjerternes Dal er en af to indledende meditationer, som jeg har skrevet, for

Læs mere

Stauning Kommunal Plantage

Stauning Kommunal Plantage Stauning Kommunal Plantage Invitationen lå klar. Jagt i Stauning Kommunal Plantage gennem Ringkøbing Jægerforbund. Man siger aldrig nej tak til at komme på jagt, også selvom jeg i forvejen havde en jagt

Læs mere

RAPPORT FRA GRÅKRAGERNES SENESTE TUR

RAPPORT FRA GRÅKRAGERNES SENESTE TUR RAPPORT FRA GRÅKRAGERNES SENESTE TUR Tirsdag d. 14. maj: Gråkragetur til Værnengene og Skjern Å. 15 deltagere vart kørt turen over til Værnengene denne flotte morgen og mødtes ved P-Pladsen ved krydset

Læs mere

Å-DALEN. 18. årgang nr

Å-DALEN. 18. årgang nr Å-DALEN 18. årgang nr. 3 2012 Bestyrelsen for Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse Adresse Telefon E-mail Interesser Formand Ella Pedersen Elverhøjen 8, Vallø 4600 Køge 5626 6574 ella@ Naturpleje, Planter

Læs mere

AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE JANUAR 2015. Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: 13.00 14.00. Ulloq misilitsiffik/dato: 13.

AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE JANUAR 2015. Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: 13.00 14.00. Ulloq misilitsiffik/dato: 13. AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE JANUAR 2015 Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: 13.00 14.00 Ulloq misilitsiffik/dato: 13. januar 2015 Ikiuutitut atorneqarsinnaasut / Hjælpemidler: Oqaatsit / Ordbøger:

Læs mere

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på en splintret stamme. Vores søster Harm er sent på den,

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Bornholm A-holdet 2018

Bornholm A-holdet 2018 Bornholm A-holdet 2018 Endelig blev lørdag morgen og Knudsen og Richard holdt i indkørslen, så vi kunne få pakket og komme afsted til en uges fiskeri på Bornholm.Ved Knudshoved blev der holdt pause. Søren

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Naturplejeforeninger for alle

Naturplejeforeninger for alle Naturen har behov for hjælp Hvis naturen ikke plejes, gror den til i krat og brændenælder, som kvæler mangfoldigheden af fine blomster. De har brug for lys og luft. Naturen invaderes lige nu af invasive

Læs mere

Senior + til Immeln den 3. 5. august 2009-08-06

Senior + til Immeln den 3. 5. august 2009-08-06 Senior + til Immeln den 3. 5. august 2009-08-06 Søen Immeln ligger ca. 20 km nordøst for Kristianstad. Oversigtskort over søen til slut. 2009-08-03, mandag. Der kommer en byge, medens vi læsser kajakkerne

Læs mere

OSTEN P FALKE aug ust 2018 Figur 1

OSTEN P FALKE aug ust 2018 Figur 1 FALKEPOSTEN august 2018 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Rejsebrev 5 EYC1 Marathon

Rejsebrev 5 EYC1 Marathon Rejsebrev 5 Dag 6 og 7 Fredag blev konkurrence hviledag for de danske skytter, da vi ikke havde nogle hold med. Dagen gik med træning på hotellet, en tur til konkurrencebanen for et heppe, hygge, gåtur

Læs mere

Nærbillede af den store sten. Da isen er smeltet væk har stenen ligget tilbage på jordoverfladen.

Nærbillede af den store sten. Da isen er smeltet væk har stenen ligget tilbage på jordoverfladen. Dyrespor Dyrene der lever i skoven, laver også spor. Der findes for eksempel spor efter de mange rådyr, der lever i skoven. Prøv selv at finde ét næste gang du kommer til noget mudder. Istidens spor Denne

Læs mere

Å-DALEN. 20. årgang nr. 2 2014

Å-DALEN. 20. årgang nr. 2 2014 Å-DALEN 20. årgang nr. 2 2014 Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse blev stiftet 9. maj 1995. Bestyrelse Formand Ella Pedersen Næstformand Dineke Ritzema Kasserer Inge Ambus Sekretær Sine Hald Medlem

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Her stod de så, alle 50, ivrigt lyttende efter hvad Lene Hansen, med ryggen til, havde at fortælle om Blue Hors. Blue

Læs mere

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Aftenens taler ved Randbøldal Borgerforenings Skt. Hans Bål, var pastor ved Randbøl Kirke, Helle Pahus, der her forøger at få styr

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Myrefranz Der var engang en Zoo med mange flotte dyr. Der var også nogle dyr, som gæsterne aldrig så. De var nemlig alt for små. Det var myrerne, og

Myrefranz Der var engang en Zoo med mange flotte dyr. Der var også nogle dyr, som gæsterne aldrig så. De var nemlig alt for små. Det var myrerne, og Myrefranz Der var engang en Zoo med mange flotte dyr. Der var også nogle dyr, som gæsterne aldrig så. De var nemlig alt for små. Det var myrerne, og de havde en stor myretue bagerst i Zoo. Nederst i myretuen

Læs mere

Juni - september. Nr. 2 Ribe-Nyt Årgang 2

Juni - september. Nr. 2 Ribe-Nyt Årgang 2 Juni - september I starten af juni måned var vi alle inviteret til at fejre Mortens 40 års fødselsdag i Odense. Vejret var fint, og børnene legede med William, Marie-Louise og Caroline Senere på måneden

Læs mere

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 1. Valg af dirigent: Niels Juul Jensen 2. Valg af stemmetællere: Ib Berthelin og Lars Asserhøj 3. Formandens beretning Anne-Grethe Mathisen

Læs mere

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 Bodil, Peter, Jørgen og Jan Märket Sidste overnatning Turku-Åbo Ryssö ön Inderskär Stora Furuholm slut Understen Märket Ängeskär r Singö start

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

OSTEN P FALKE tober 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE tober 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN oktober 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Tversted Borgerforening Nyhedsbrev Juni 2016

Tversted Borgerforening Nyhedsbrev Juni 2016 ønsker at udvise åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk om hvad der sker i bestyrelsen, hvilke opgaver

Læs mere

Naturoplevelser i Fredericia Kommune 2017

Naturoplevelser i Fredericia Kommune 2017 Foto: Ole Klottrup Ørnens Dag ved Rands Fjord Søndag den 26. februar kl. 10-14 Vi står klar med teleskoper i og ved tårnet og vil fortælle om ørnenes spændende adfærd og biologi. Reden kan ses fra fugletårnet

Læs mere

Lighthouse Highlights - september, 2019 Sådan fanger man en skarv - om na?en

Lighthouse Highlights - september, 2019 Sådan fanger man en skarv - om na?en Lighthouse Highlights - september, 2019 Vi har lige *lbragt en uge som gæster på Skagen Fuglesta*on, hvor vi boede i lejligheden i fyrbygningen. For os var det en helt ny verden at kigge lidt ind i, og

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Ammershøj bladet Velkommen til maj 2019 Store Bededag

Ammershøj bladet Velkommen til maj 2019 Store Bededag Ammershøj bladet Velkommen til maj 2019 Store Bededag Dagen hed officielt "ekstraordinær, almindelig bededag" og har siden 1686 ligget fast på fjerde fredag efter påske. Denne lovfæstede store bededag

Læs mere

Beretning fra Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 28. april 2009 til 13. april 2010.

Beretning fra Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 28. april 2009 til 13. april 2010. Beretning fra Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 28. april 2009 til 13. april 2010. I året der er gået har bestyrelsen arbejdet med mange spændende opgaver. Vores største opgave har været projekt udvikling

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn.

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn. MULIGHEDER Hvis mennesker havde fire ben, så ville alt gå i stykker. Hvis der ikke var kæledyr i Sevel, så ville København blive en landsby. Hvis Sevel var hovedstad i Danmark, så ville himlen blive grøn

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

OSTEN P FALKE juli 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE juli 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN juli 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Å-DALEN. 17. årgang nr. 1 2011

Å-DALEN. 17. årgang nr. 1 2011 Å-DALEN 17. årgang nr. 1 2011 Bestyrelsen for Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse Adresse Telefon E-mail Interesser Formand Ella Pedersen Elverhøjen 8, Vallø 4600 Køge 5626 6574 ella@ tryggevaelde.com

Læs mere

Jagttur den 16. maj 2012

Jagttur den 16. maj 2012 Jagttur den 16. maj 2012 Som så mange andre jægere var jeg også ude den 16. om morgenen. Det var godt nok tidligt. Uret ringede kl. 04.00 men op kom jeg og ud på reviret og så også tre små bukke, som ikke

Læs mere

Besøg biotopen Strand og Klit

Besøg biotopen Strand og Klit Besøg biotopen Strand og Klit Lær biotoperne strand og klit at kende. Sand, salt, vind og varme giver planterne nogle vanskelig vilkår. Se hvilke overlevelsesstrategier planterne har udviklet. Strandbredden

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

Kajaktur til Tolo. Anne og Jakob, uge

Kajaktur til Tolo. Anne og Jakob, uge Kajaktur til Tolo Anne og Jakob, uge 40 2018 Anne og jeg drog i uge 40 til Grækenland for at ro i havkajak i Tolo Roklub. Jeg lovede vores kære formand, Jette, at vi ville lave en kort rejsebeskrivelse

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Skovkontrakten. Skovkontrakten lyder sådan:

Skovkontrakten. Skovkontrakten lyder sådan: Skovkontrakten Skovkontrakten, den er vigtig! Alle dyr og nisser har skrevet under på den, og har lovet at holde den. Hvis der er en eller anden der bryder den, vil ingen af de andre have noget med dem

Læs mere

Festtale til kredsens 50 års jubilæumsfest (for alle nuværende og tidligere voksne medlemmer, ledere, bestyrelse og venner af kredsen)

Festtale til kredsens 50 års jubilæumsfest (for alle nuværende og tidligere voksne medlemmer, ledere, bestyrelse og venner af kredsen) FDF Solbjerg Fritidscentret 8. oktober 2016 Festtale til kredsens 50 års jubilæumsfest (for alle nuværende og tidligere voksne medlemmer, ledere, bestyrelse og venner af kredsen) Kære alle sammen Hvor

Læs mere

Kløverstier Brøndbyøster

Kløverstier Brøndbyøster Kløverstier Brøndbyøster Blå rute Forår Brøndby kommune Naturbeskrivelse Når kulden slipper sit tag, og dagene bliver længere, springer skoven ud. Foråret er en skøn tid, hvor dyrene kommer ud af deres

Læs mere

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den !

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den ! Maj 2016 INDHOLD I DETTE NUMMER Fastelavn på Steins Plads Cykeldagen 2016 Loppemarked den 05.6.2016 Havevandring den 12.06.2016 Adresseliste Kære Naboer, Så blev det efterhånden forår. Vi kan nu for alvor

Læs mere

Æ AVIS HUSAVIS LEOS PLEJECENTER

Æ AVIS HUSAVIS LEOS PLEJECENTER Æ AVIS HUSAVIS LEOS PLEJECENTER AUGUST 2016 Redaktionen består af: Bettina G. Lone M. Indlæg til avisen fra beboere, pårørende og personale samt andre interesserede modtages gerne og senest den 20. I hver

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Skovteamet. Hver morgen starter t skovhjælperne med at gøre naturlegepladsen brugbar. Der tændes bål, vaskes borde og bænke. brænde.

Skovteamet. Hver morgen starter t skovhjælperne med at gøre naturlegepladsen brugbar. Der tændes bål, vaskes borde og bænke. brænde. Hver morgen starter t skovhjælperne med at gøre naturlegepladsen brugbar. Der tændes bål, vaskes borde og bænke og alle bålstederne forsynes med brænde. Morgenoptænding på Eghjorten Huset på Ehj Eghjorten

Læs mere

Hvad er det lige, der er så særligt ved Anglesey? Rovandet

Hvad er det lige, der er så særligt ved Anglesey? Rovandet Wales sommeren 2017 Jeg har roet kajak i en del år og har efterhånden i nogle år tænkt, at jeg på ét eller andet tidspunkt i mit liv skulle til Wales for at ro. Den drøm fik jeg realiseret her i 2017,

Læs mere

Turen efter solnedgangen - på en kold, klam og tåget dag. Af Allan Kierulff en fotoakrobat.

Turen efter solnedgangen - på en kold, klam og tåget dag. Af Allan Kierulff en fotoakrobat. Turen efter solnedgangen - på en kold, klam og tåget dag. Af Allan Kierulff en fotoakrobat. Søndag den 24. januar havde 8 Fotoakrobater (fra den lokale fotoklub) sat hinanden stævne på Rødvig havn. Vi

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig Norge juni 2017 Så er vores tur til Norge klaret, og hvad der så ud til og skulle blive lidt af en våd omgang holdt næsten ikke stik, kun om natten var der meget hul igennem skyerne og der blev vasket

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Hvem er Serafim? Serafim er en lille engel, som kommer til

Hvem er Serafim? Serafim er en lille engel, som kommer til Forord Små historier, som jeg har hørt fra Serafim Hvem er Serafim? Serafim er en lille engel, som kommer til mig i nattens stille timer og fortæller alle de historier, som jeg skriver. Det er ikke mine

Læs mere

Strandudvalgets beretning for 2014 v/ Inge Fensten:

Strandudvalgets beretning for 2014 v/ Inge Fensten: Strandudvalgets beretning for 2014 v/ Inge Fensten: Møder med Kommunen: Strandudvalget har haft en del møder med kommunen i foråret i år, telefonsamtaler og en del brevveksling. Stranden og"grønt partnerskab":

Læs mere

Å-DALEN. 12. årgang nr

Å-DALEN. 12. årgang nr Å-DALEN 12. årgang nr. 3 2006 Bestyrelsen for "Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse" Formand Ella Pedersen Næstformand Svend Bjørn Keil Kasserer Inge Ambus Bestyrelsesmedlem Sine Hald Bestyrelsesmedlem

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Professoren. -udforsker Skoven! Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til:

Professoren. -udforsker Skoven! Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til: 1 Professoren -udforsker Skoven! 2016 af Kim Christensen Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til: Lars. Naturstyrelsen Til minde om

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere