Skagensbanens SB M 4 fotograferet i 1970 erne. Billedet venligst stillet til rådighed af Asger Christiansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skagensbanens SB M 4 fotograferet i 1970 erne. Billedet venligst stillet til rådighed af Asger Christiansen"

Transkript

1 Diesellokomotivet SB M 4 på rutsjetur i Støvring Skrevet af Niels Nørgaard Nielsen med gode råd fra Asger Christiansen og Bent Ravnild I 1934 bestilte Skagensbanen deres første store diesellokomotiv til at supplere banens damplokomotiver. Dieseldrift var billigere end damp, først og fremmest fordi der kun skulle en mand til at køre et diesellokomotiv og ikke to som i et damplokomotiv. Et diesellokomotiv skal heller ikke fyres op i flere timer inden afgang. Banen havde brug for god trækkraft til at trække de tunge tog, der foruden passagerer befordrede store mængder gods, navnlig fisk. Ydermere er lokomotivet tænkt som trækkraft af hurtigforbindelse mellem Skagen og de nye røde lyntog, der indsattes fra Frederikshavn til København i maj 1935 samtidig med Lillebæltsbroens åbning. Der blev afgivet ordre til A/S Frichs i Århus om at levere et eksemplar af deres nyudviklede firkantede diesellokomotiv med en maskinkraft af ikke færre end 550 HK. Lokomotivet havde en længde på 9,5 meter, vejede 53 ton og kostede kroner. Denne type lokomotiv blev leveret til adskillige privatbaner, men aldrig til DSB. Skagensbanen havde allerede to mindre diesellokomotiver og et benzindrevet, og derfor kom dette, det fjerde motordrevne, til at hedde SB M 4. Havde det ikke været for, hvad der skete 24. februar 1935, kunne dette lokomotiv nok ikke have skrevet sig ind i Støvrings historie, men et sammentræf af uheldige omstændigheder gjorde, at lokomotivet skrev sig ind i Støvrings historie. Alle prøver af motoren havde inden montering i lokomotivet vist, at den, der var beregnet til at yde ikke mindre end 550 HK, opfyldte de krav, man kunne stille til den. Også efter færdiggørelsen var maskinen testet på fabrikkens område og ydermere med royal deltagelse så sent som dagen inden det skulle leveres til Skagensbanen, idet Kronprins Frederik besøgte Århus 23. februar 1935, hvor han blandt andet besøgte Frichs, og fra Hammelbanegården i Carl Blochs Gade kørte ad det 1100 m lange forbindelsesspor med SB M 4 til Frichs. Skagensbanens SB M 4 fotograferet i 1970 erne. Billedet venligst stillet til rådighed af Asger Christiansen Dieselmaskinen kørte fra Århus klokken 8.30 med kurs mod Frederikshavn, hvor det skulle afleveres til Skagensbanen. Hele vejen kørtes med km s fart undtagen på strækningen Langå-Randers, hvor farten var sat op til 80 km. Der blev gjort en halv times ophold i Randers, inden turen gik videre nordpå. Under kørselen blev maskineriet tilset af tre ombordværende montører, der konstaterede, at maskinen fungerede ganske udmærket. I det forreste førerrum befandt sig otte personer: Trafikinspektør Gustav Hansen, Århus, driftsbestyrer M. C. Hansen, Skagen, ingeniør Floor fra A/S Frichs, der styrede op mod Støvring, og statsbanelokomotivfører Donby, der var med som ansvarlig og stedkendt lods for at holde øje med kørslen og signalerne. Endvidere var Skagensbanens tekniske konsulent ingeniør Kier og en journalist fra Århus til stede. I det bageste rum befandt sig de tre montører. Klokken var man nået til Støvring. Her skulle man krydse toget, der afgik fra Aalborg kl Dette tog skulle ind på det ligeud gående kraftige spor 2, hovedsporet, medens diesellokomotivet syd fra skulle dreje til venstre ind på vigesporet, spor 1, tættest ved stationen

2 for at afvente persontogets passage. Man skal huske, at der på daværende tidspunkt ikke var dobbeltspor på strækningen mellem Randers og Aalborg. Persontoget fra Aalborg ventede ved stopsignalet 900 meter nord for stationen ved Katvadgård. Afsporing ved pakhuset Folkene på diesellokomotivet var i følge DSB orienteret om, at der skulle ske en krydsning sted i Støvring, men her må være sket en fatal misforståelse, idet det uanfægtet fortsatte med 70 til 80 km s fart. Cirka 50 meter syd for stationen var det sporskifte, der ledte trafikken enten ad hovedsporet ligeud eller drejede det ind på vigesporet. Idet lokomotivet kørte over det, er det forreste af de fem hjulpar, de såkaldte forløbere, hoppet af sporet, mens de andre hjul blev på sporet. Diesellokomotivet har, samtidig med at der blev bremset af al magt, derefter på den måde kørt omtrent 200 meter, hvor det foran stationen passerede nogle overgange, hvor de udlagte sveller blev fuldstændig knust, og flere steder på sporet kunne man efterfølgende finde løsrevne bolte og møtrikker fra skinnesamlingerne. Da det lidt nord for stationen skulle passere endnu et sporskiftesystem, nemlig til sporet indtil pakhuset, gik det helt galt, idet de forreste afsporede hjul drejede ind ad pakhussporet, mens selve lokomotivet med sine 53 ton fortsatte sin fremdrift ligeud. Her blev skinnelegemet fuldstændig sprængt. Begge skinner sprang som kunne det være tændstikker, og på en strækning af flere meter blev skinnerne revet op og kastet ud fra deres normale leje. Lige nord for pakhuset væltede det store lokomotiv om på siden med et brag og lagde sig tværs over skinnerne. Lokomotivets besætning tumlede rundt Da den 53 ton tunge maskine væltede, var farten, trods opbremsningen, ganske betydelig. Passagererne blev slynget rundt mellem hinanden. Værst gik det ud over de otte mand i førerkabinen. Nogle sekunder forinden var de fleste vel klar over, at det ville ende galt. Maskiningeniør Kier sprang op og hagede sig fast i noget i loftet, Det væltede lokomotiv medens de øvrige holdt fast ved, hvad de kunne få fat på. Idet maskinen væltede, blev ingeniør Floor og værkstedsleder Nielsen klemt ned mod bunden af de andre, og Floor beskadigede den ene hånds langfinger. Inventaret bestod kun af lette ting, så som kurvestole og lignende, der ingen skade forvoldte ved at blive slynget over på passagererne. Trafikinspektør Gustav Hansen fortalte umiddelbart efter ulykken: Jeg kan roligt betegne det som et mirakel, at vi alle slap levende fra uheldet. Vi mærkede ved indkørslen til stationen, at lokomotivet gav sig til at slingre og rulle. Vore tanker kredsede straks om, at nu var alt forbi - jeg regnede i hvert fald i de få sekunder, der gik forud for ulykken, bestemt med, at ingen kunne komme godt fra det her. En uhyggelig følelse var det at mærke den store masse uden kontrol. Selv ved jeg, hvor meget, der skal til for at bremse et løbsk lokomotiv - og så skete det - rundt mellem hinanden blev vi hvirvlet som lette bolde - og kom så til os selv. I sandhed forunderligt, at ingen havde taget alvorlig skade. Jeg tør nok sige, at det ikke var morsomt, og

3 SB M 4 er bevaret og står på jernbanemuseet i Ryomgård. Her ses hvordan førerhuset ser ud den dag i dag det var et held, at det gik så godt, som det gjorde. Vi stod otte mand ude i det kombinerede fører- og bagagerum, da det forreste hjulpar løb af sporet. I begyndelsen var vi vist ikke klar over, hvad der ville ske, men så gik der nogle få sekunder. Jeg vil dog sige, at for mit vedkommende føltes de lange, og så lagde vognen sig ned på siden. Vi var væltet. Jeg følte kun et: At det gjaldt om hurtigst muligt at komme ud fra vognen. Den ene dør kunne vi ikke åbne, for den lå ned mod jorden. Den anden kun- ne vi heller ikke åbne, for den svævede 4½ alen over vore hoveder. Hvad gør man så? Knalder en rude. Det gjorde jeg i hvert fald, og det varede ikke længe, før vi alle sammen var ude. Men lokomotivet holdt, og det var vi glade for. Det viser altså, at de nye stålvogne fra Frichs kan tåle at vælte, og alligevel klare sig. Afsporingen set fra stationen Stationsforstanderen i Støvring stod på perronen og så diesellokomotivet komme. Han var straks klar over, at der måtte være noget i vejen, da det slingrede stærkt, men han anså det dog ikke for absolut givet, at der ville ske noget med lokomotivet. Det gjorde der imidlertid. Farten på diesellokomotivet har, efter øjenvidners udsagn, været temmelig høj. På stationen var der samlet en del mennesker, der ventede på persontoget nord fra. Med rædsel betragtede de det røde lokomotiv, der kom farende. Det slingrede og huggede i skinnerne med et frygteligt spektakel, både fra de afsporede hjul, der huggede i skinner og sveller og fra de hvinende bremser. Gnisterne føg op fra skinnerne, det hvinede og peb, og alle på stationen troede, at der var sket en katastrofe, da toget ud for pakhuset væltede med et brag. Alarmering af Falck og DSB Aalborg Personalet på stationen slog øjeblikkeligt alarm til Falcks Redningskorps i Aalborg og til Statsbanegården i Aalborg. Den første alarmerende melding til Falck lød på, at lokomotivet var væltet, og at man frygtede, at en halv snes mennesker var bleven kvæstet eller dræbt, og der blev straks fra redningsstationen i Aalborg udsendt tre ambulancer, der hylende fór ud ad Hobrovej og gav anledning til rygter om en stor katastrofe. Bagefter sendtes Falcks kranvogn. Trafikinspektør Gustav Hansen knaldede en rude og alle kravlede ud De ombordværende kommer ud og forbindes Det viste sig heldigvis, at ingen mennesker var kommen videre til skade, og de forskrækkede passagerer i lokomotivet kunne kravle ud fra det væltede lokomotiv med hele lemmer. Blandt øjenvidnerne på Støvring

4 Station var lettelsen naturligvis stor, da man så alle elleve mand stå friske og raske ved det væltede lokomotiv, og der blev givet meddelelse til banegården i Aalborg om, at man ikke fik brug for nogen ambulancevogn, som allerede var indkoblet i hjælpetoget. Den blev rangeret ud igen, da den ikke skulle bruges. Værst var det gået ud over ingeniør Floor og driftsbestyrer Hansen, der begge havde fået snitsår på hænderne samt lokomotivfører Donby, der havde kvæstet det ene håndled. Byens læge Arne Hjort, der meget hurtigt var kommet til stede, fik hurtigt forbundet de tilskadekomne. Da han nu alligevel var kommet til stede, tog han en hel del billeder - det er disse, som for en dels vedkommende illustrerer denne artikel. Nysgerrige fra nær og fjern Så snart lokomotivet var væltet, styrtede tilskuerne til, sikre på, at alle i lokomotivet måtte være dræbt, men inden nogen nåede derhen, var de første allerede kravlet frem. I det forreste rum, hvor befandt sig otte personer, knuste man ruderne foran og kravlede ud her. De blev modtaget af tilskuerne med De mange nysgerrige vanskeliggjorde oprydningsarbejdet en regn af spørgsmål, men svarene lød knappe. Ingen af lokomotivets passagerer følte trang til nogen lang passiar. Man var som ved et mirakel undsluppet døden og alle havde mere eller mindre fået chok. Både fra Støvring og Aalborg var der straks vældig tilstrømning, og det varede ikke længe, inden der på Jernbanegade i Støvring holdt en lang række biler. På stationsterrænet strømmede folk sammen om det væltede lokomotiv, der blev grundigt beset fra alle sider. Det kneb at holde de mange nysgerrige borte fra sporene, og til sidst måtte Falck foretage en afspærring ved hjælp af reb. Det hjalp, og nu kunne oprydningsmandskabet i fred komme i gang med arbejdet med at bringe orden i alt det kaos, ulykken havde medført. Skader på lokomotivet For almindelige øjne at se havde lokomotivet ikke taget videre skade. Vinduerne var splintrede, og der kunne konstateres enkelte buler hist og pist. I førerrummet var alt bleven kastet hulter til bulter. Hjælpetoget, der ses til højre, er ankommet. Billedet er venligst stillet til rådighed af Asger Christiansen Under lokomotivet flød en tyk strøm af den svære, fede dieselmotorolie, og akslen på de forreste hjul var, trods dens diameter på otte centimeter, bøjet en del, så den måtte skrues af.

5 At der ikke skete større skader på lokomotivet blev betragtet som en god reklame for kvaliteten af materiel fra A/S Frichs. Ingen af lokomotivets ædlere dele havde taget skade. Det var man også straks klar over, idet det efter uheldet blev nødvendigt at gå ind i det væltede lokomotiv og standse motoren, der uanfægtet af den voldsomme væltetur fortsatte sin taktfaste gang. Dagen efter blev det af et damplokomotiv fra Randers bugseret til Århus, hvor A/S Frichs skulle foretage de nødvendige reparationer, så det kunne afleveres til Skagensbanen. Hjælpetoget fra Aalborg og oprydning Det væltede lokomotiv lå med bagenden kun knap en meter fra gennemkørselssporet. Det var et held, at dette spor ikke blev spærret, for så var den øvrige togtrafik blevet kraftigt berørt og forsinket. Man kunne nu begynde på oprydningsarbejdet. Klokken afgik hjælpetoget fra Aalborg med tre vogne, ladet med hjælpematerialer, blandt andet kraner og dunkrafte, og nitten minutter senere holdt det ved Støvring Station. Holdet, der skulle stå for oprydningen,var under ledelse af lokomotivmester Bendixen og bestod af DSB s kolonnearbejdere og nogle arbejdere fra Støvring. Der blev også sendt bud til Århus efter Statsbanernes store transportable kran, men den kom af ukendte årsager ikke frem. Tyve mand i alt gik i gang med at rejse den faldne kæmpe. Da man ikke havde nogen kran, der var stor nok til at løfte lokomotivet, måtte man grave ind under det og løfte det op lidt efter lidt ved hjælp af et sindrigt talje- og donkraftsystem og diverse støtter. Hele eftermiddagen arbejdede man under stor forsigtighed med at rejse lokomotivet. Tre svære træbjælker blev gravet ned i jorden under lokomotivet. Til bjælkerne fastgjordes svære reb, og forsigtigt begyndte man at trække til. Da man havde fået lokomotivet hævet en lille smule fra jorden, kunne bjælkerne ikke holde til det voldsomme ryk. Atter måtte man grave pæle ned. Dette arbejde tog hele eftermiddagen. Det blev ledet af maskiningeniør Mensa, Århus. Også de ødelagte spor skulle ryddes, og en større arbejdsstyrke gik i gang med at grave dem op. Allerede ved 22-tiden havde man fået det væltede lokomotiv rejst, og tre timer senere var det lykkedes at få det på sporet. Arbejdet med at få det beskadigede spornet på stationen gjort i orden blev derefter sat i gang. Der blev arbejdet hele den efterfølgende dag med et voldsomt tempo på udbedringen, og i løbet af aftenen blev de bøjede skinner rettet ud, hvor det lod sig gøre, og hvor de var blevet for bøjede, blev nye skinner indsat. Ved vigesporene nord for stationen, hvor skinnerne flere steder var slået helt over, blev der lagt nye skinner ned. Hvad gik galt? Efterfølgende blev det fastslået, at lokomotivets bremser var i orden før uheldet og havde været slået til på fuld kraft, da de forreste hjul blev afsporet i sporskiftet. Man regnede endvidere ud, at der måtte være sket et uheld med bremserne, når lokomotivet har kunnet køre cirka 250 meter, inden det væltede. Der blev fremsat den formodning, at der kunne være sket skade på bremsesystemet netop i det øjeblik, det forreste hjulpar hoppede af sporet, idet det voldsomme stød havde beskadiget bremserne. Det blev fastslået, at sporskiftet havde været indstillet rigtigt, så toget ledtes ind på vigesporet, og at skinnerne havde været i orden. Som nævnt først i denne artikel var der uenighed om, hvorvidt personalet på lokomotivet på forhånd havde fået besked om, at der var passage af to tog på Støvring Station. De sagkyndige mente, at lokomotivet var kørt ind på sidesporet med for stor fart og ikke har kunnet tage den skarpe kurve her. Der var røster fremme om, at en eller anden tjenestemand havde forsømt at give lokomotivets besætning besked om, at der skulle krydses i Støvring. Ingeniør Floor har derfor regnet med, at han med sædvanlig fart kunne suse forbi stationen. Han fastholdt, at der ikke var givet ham besked om, at der skulle foretages en krydsning i Støvring. Fra ledelsens

6 side var krydsningen dog fastlagt, og uden for Støvring Station holdt da også et tog nord fra og ventede på, at dieseltoget skulle køre ind. Hvad lodsen Donby mente, ved vi ikke. Bent Ravnild, der har virket som sikkerhedschef ved Skagensbanen i mange år, skriver 2015: Uanset en underretning om krydsningen, enten i form af angivelse i særtogets køreplan eller i form at en særlig underretning om ny eller forlagt krydsning er togets sikkerhedsansvarlige (Donby) blevet underrettet via Støvring Stations indkørselssignal, da toget nærmede sig dette. Dette signal har ved indstillet togvej til krydsningssporet, spor 1, været stillet til at vise Kør frem, og jeg må gå ud fra som Støvring Station beliggende på en hovedbane, at signalet har været udstyret med også den nederste arm, der så har været vandret for at vise lokoføreren, at der kun var signal til indkørsel (forsigtig kørsel) og ikke til at fortsætte igennem stationen med høj fart. Der er selvfølgelig den mulighed, at signalet endnu ikke var stillet til at vise en køretilladelse, men har vist stop. Men da det sydgående tog efter det oplyste holdt for stop nord for stationen, hælder jeg mere til opfattelsen med kør frem for SB M 4 sydfra. Da sporskiftet jo stod til krydsningssporet, er det helt sikkert, at signalet kun kan have vist kør frem og ikke kør igennem, da signalet via signalanlægget var i mekanisk afhængighed af sporskiftet. Men med hele otte mand i førerrummet har der været rigeligt til at aflede Donbys opmærksomhed, og det er efter min mening nok her, at årsagen til uheldet skal findes. Snakken er sikkert gået; måske ikke mindst om den flotte natur under og efter passagen af Lindenborg Å og skovarealerne deromkring. Op ad bakken mod Støvring er det gået i fin stil med høj fart, der var jo ingen vogne på til at hindre den høje fart. Den kraftige nedbremsning umiddelbart før sporskiftet i Støvring Stations sydende opfatter jeg som et tegn på, at enten Floor eller Donby først her har opdaget, at den var rivende gal med hastigheden. SB M 4 på jernbanemuseet i Ryomgård. Der arbejdes på, at det skal renoveres, så det kommer til at se ud som i 1935 Lokomotivet skulle have været afleveret den 1. februar Takket være lokomotivets stålkonstruktion havde det kunnet modstå den hårde medfart uden at blive væsentligt beskadiget. Den ene side af karosseriet var blevet noget trykket ind, men hele skaden var ikke større, end at den kunne udbedres, så Skagensbanen senere kunne få det leveret så godt som nyt. A/S Frichs måtte i den tid reparationen varede betale dagbøder. I forvejen havde lokomotivet kostet fabrikken penge nok. Det skulle nemlig have været afleveret den 1. februar, og med uheldet i Støvring, ville afleveringen blive yderligere forsinket, hvilket først skete så sent som 1. maj. En forsinkelse på tre måneder. Det skal i øvrigt bemærkes, at Frichs Firkantede var kendt for sine dårlige køreegenskaber, navnlig ved kørsel i kurver, en arv det medbragte fra fabrikkens tidligere damplokomotiver, der var konstrueret efter samme lidt gammeldags og stive grundprincip. Man var fra Skagensbanens side allerede før købet opmærksom på, at der kunne være problemer i den retning, så

7 man forsøgte at holde leverandøren til ilden, så tekniske ændringer kunne foretages. Der blev ud fra erfaringerne med lokomotiver af samme type foretaget en del ændringer, og inden leveringen fastslog A/S Frichs, at alt var i orden, hvilket realiteterne ved afsporingen dog snart modbeviste. 2. maj skrev Vendsyssel Tidende: Skagensbanens nye lokomotiv ankom i aftes ved 23-tiden til Skagen, og er nu officielt overtaget af banen. Forud havde lokomotivet foretaget i alt fem prøveture og havde bl.a. om eftermiddagen været en tur i Skagen. Lokomotivet har med glans løst sin opgave, idet det havde været forspændt indtil ti af Statsbanernes store bogievogne. Driftsbestyrer Hansen og Skagensbanens bestyrelse var i aftes i Frederikshavn, hvor den officielle overtagelse fandt sted. Fra i dag indgår det ny lokomotiv i banens drift. Hvad nu hvis lokomotivet havde fortsat? Man tør ikke tænke på, hvad der var sket, hvis lokomotivet ikke på denne meget uheldige måde var blevet standset på Støvring Station. SB M 4 på den gamle banegård i Frederikshavn juli Lokomotivet blev gradvist taget ud af drift, og i 1990 satte en omfattende maskinskade lokomotivet definitivt ud af spillet, og det blev overdraget til Dansk Jernbaneklub. Nu står det på Djurslands Jernbanemuseum i Ryomgård. Billedet er venligst stillet til rådighed af Asger Christiansen Vi skal jo huske på, at kun 900 meter længere fremme på sporet holdt et ventende passagertog. Oversigtsforholdene var dårlige, så hvis diesellokomotivet havde fortsat med 70 til 80 km s fart, er det vanskeligt at forestille sig, at et frontalt sammenstød kunne være undgået.

OG FORBUDT 180 KM ITIMEN! 90TONSSTÅL STRÆKNING:SVENDBORGBANEN AT KRYDSE SPORET ER DØDSENSFARLIGT

OG FORBUDT 180 KM ITIMEN! 90TONSSTÅL STRÆKNING:SVENDBORGBANEN AT KRYDSE SPORET ER DØDSENSFARLIGT STRÆKNING:SVENDBORGBANEN Et InterCity tog vejer 90 tons og skyder en tophastighed på 120 km/t. Så meget stål i så høj fart på et togspor udgør voldsomme kræfter. Ved at krydse sporet uden for de afmærkede

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Redegørelse Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Kliplev

Redegørelse Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Kliplev 29.09.2017 Side 1 af 5 Redegørelse Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Kliplev HCLJ611-2017-265 Ulykke Kollision Togkørsel Dato: 18.08.2017 Tidspunkt: 14:53 Sted: Tinglev - Kliplev Infrastrukturforvalter:

Læs mere

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED!

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED! KOLONNEKØRSEL M.V. Her har du en lille guide til kolonnekørsel m.v. Ca. 2 min før afgang gives der et signal (råb eller fløjten), her gives der en kort beskrivelse af turen, hvorefter man begynder at klargøre

Læs mere

Forslag til ny station i Fårup

Forslag til ny station i Fårup Forslag til ny station i Fårup Mellem Randers og Hobro ligger stationsbyen Fårup. I øjeblikket er det sådan at regionaltog og Intercitytog fra Århus til Aalborg og omvendt kører igennem Fårup uden at standse.

Læs mere

De Officielle Le Mans Regler 2015

De Officielle Le Mans Regler 2015 De Officielle Le Mans Regler 2015 24. september 2015 1 Om Spillet Le Mans er et racerbile spil, hvor hold á tre personer kører i 24 timer på den officielle Le Mans bane. Der er enkelte undtagelser i reglerne

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Jeg var ni år gammel, og Paul var 26 da vi mødtes.

Jeg var ni år gammel, og Paul var 26 da vi mødtes. Mig og Paul Jeg var ni år gammel, og Paul var 26 da vi mødtes. Al ting dvs. alt det vigtige startede med Paul for to år siden da jeg var ni år gammel. Jeg stod uden for isboden ved siden af huset hvor

Læs mere

Da banen København-Roskilde. Sikkerhed i jernbanernes barndom. af fhv. embedslæge, ph.d. Jens Steensberg

Da banen København-Roskilde. Sikkerhed i jernbanernes barndom. af fhv. embedslæge, ph.d. Jens Steensberg Sikkerhed i jernbanernes barndom af fhv. embedslæge, ph.d. Jens Steensberg I vore dage kan det være svært at forstå, hvilken revolution de første jernbanelinjer var. Hvis man i 1863 tog med postvognen

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

LGB - BOSF. Betjenings- og sikkerhedsforskrifter BOSF. Udgivet den: 18.september Erstatter alle tidligere LGB-BOSF. Side: 1

LGB - BOSF. Betjenings- og sikkerhedsforskrifter BOSF. Udgivet den: 18.september Erstatter alle tidligere LGB-BOSF. Side: 1 Betjenings- og sikkerhedsforskrifter BOSF Udgivet den: 18.september 2016. Erstatter alle tidligere LGB-BOSF Side: 1 01 Ansvar. Ukendskab til regler og bestemmelser i disse forskrifter, fritager ikke for

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

I FORENINGEN - SPOR 0. Nr.17. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar

I FORENINGEN - SPOR 0. Nr.17. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar I FORENINGEN - SPOR 0 Nr.17 Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar Den Københavnske S-bane har fra 1. oktober overtaget de 2 MJ rangerlokomotiver fra DSB.

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

Drenge spiller kugler

Drenge spiller kugler Drenge spiller kugler Henning Ipsen I parken er der en sti, som er ganske plan og fast, lige så jævn som en tennisbane. Den fandt drengene en dag ganske tilfældigt, og med deres sikre, hurtige drengeøjne

Læs mere

Alt forandres LÆSEPRØVE

Alt forandres LÆSEPRØVE Alt forandres LÆSEPRØVE Joan Bach Ludvigsen LÆSEPRØVE Alt forandres Noveller To par Han vidste, hvad hun ville sige, så snart de var gået derfra. Når de var kommet ud af opgangen og havde gået et par minutter

Læs mere

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser Dækker din Veteran-forsikring, skulle uheldet være ude?? Min gjorde ikke, i stedet blev den opsagt!!! En fortælling, blandet med synspunkter o.a., om en forsikrings-erklæret bastard-bil At ens bil, af

Læs mere

Spændende tur med gammelt veterantog. Fortalt af Nicklas & Esben med hjælp fra morfar Poul.

Spændende tur med gammelt veterantog. Fortalt af Nicklas & Esben med hjælp fra morfar Poul. Spændende tur med gammelt veterantog. Fortalt af Nicklas & Esben med hjælp fra morfar Poul. Torsdag 2. august havde vi besluttet at vi skulle ud at køre i veterantog. Nicklas, Esben, mor, Jan, Pia, morfar

Læs mere

Turen til Sverige. Vejen derop var enten op til Frederikshavn og over med færgen til Göteborg eller over med broerne eller bro/færgerne ved Helsingør.

Turen til Sverige. Vejen derop var enten op til Frederikshavn og over med færgen til Göteborg eller over med broerne eller bro/færgerne ved Helsingør. Turen til Sverige. Efter mere en et halvt års forberedelse på en tur til Sverige var dagen kommet den 30 maj og 4 dage frem, vejr meldingen forud for turen var lidt spændende, der skulle være gode dage

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Sabotage. Sabotør-slottet, 4

Jørgen Hartung Nielsen. Sabotage. Sabotør-slottet, 4 Jørgen Hartung Nielsen Sabotage Sabotør-slottet, 4 Sabotage Sabotør-slottet, 4 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro,

Læs mere

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - vikartimen.dk

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - vikartimen.dk Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 3. - 4. klasse Tutankhamon 1. Fælles gennemgang: Læs teksten sammen med eleverne. De kan følge med, mens du læser op. På den måde, bliver alle klar over, hvad

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Instruktørvejledning Køreteknik kat. C + D + C/E Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk Værksted: Esben Tlf. 20

Læs mere

banedanmark Nyt om ATC-instruks, SR og SIN-L pr Trafikale regler

banedanmark Nyt om ATC-instruks, SR og SIN-L pr Trafikale regler banedanmark Trafikale regler 22.01.2018 e-mail: jernbanesikkerhed@bane.dk Nyt om ATC-instruks, SR og SIN-L pr. 05.02.2018 ATC-instruks De første køretøjer med indbygget mobilt ETCS-anlæg og DK-STM er nu

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Medlemsudflugt til Modeljernbaneklubben H0 Aalborg og Hobbykæden den 27. oktober 2012

Medlemsudflugt til Modeljernbaneklubben H0 Aalborg og Hobbykæden den 27. oktober 2012 Medlemsudflugt til Modeljernbaneklubben H0 Aalborg og Hobbykæden den 27. oktober 2012 Lørdag den 27. oktober var der strålende solskinsvejr, og her mødtes en stor del af medlemmerne fra vores lille klub

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Jennifer er kun seks år, men ved hvorledes hun skal hjælpe sin far ud af en økonomisk knibe. Hun har nemlig noget at sælge.

Jennifer er kun seks år, men ved hvorledes hun skal hjælpe sin far ud af en økonomisk knibe. Hun har nemlig noget at sælge. Jennifer Jennifer er kun seks år, men ved hvorledes hun skal hjælpe sin far ud af en økonomisk knibe. Hun har nemlig noget at sælge. Første gang jeg mødte Jenny, var hun tre år gammel. Det foregik ved

Læs mere

Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk

Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk NORDJYSKE JERNBANER SELVSTÆNDIGT REGIONALTOGSSYSTEM I NORDJYLLAND Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk regionaltogsbetjening

Læs mere

Det, som aviserne ikke skriver om

Det, som aviserne ikke skriver om Det, som aviserne ikke skriver om Mathias Trankjær er 22 år og industritekniker. Han er vokset op i Skagen og bor nu i Ålborg. En sommernat i 2013 fejrede Mathias sit nyerhvervede kørekort ved at køre

Læs mere

Guldhvalpen. Dorte Marcussen

Guldhvalpen. Dorte Marcussen Guldhvalpen Dorte Marcussen GULDHVALPEN Tekst og tegning Dorte Marcussen Udgivet i ét eksemplar i 1981 Til Frida og Karla 2013 Forlaget Muffin Der var uro i hundekennelen Hundens Fryd. Freja havde været

Læs mere

DEN DAG VICTOR VAR EN HELT

DEN DAG VICTOR VAR EN HELT Læs den søde historie om Victor, der en dag på vej hjem fra skole sammen med sin ven Romario bliver helt. Minibogen, der indeholder flotte illustrationer egner sig godt til højtlæsning og dialogisk læsning

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Farvel til de gamle S-tog 3. februar 2007

Farvel til de gamle S-tog 3. februar 2007 Farvel til de gamle S-tog 3. februar 2007 Program for dagen Den 3. februar 2007 kører de gamle S-tog for sidste gang. Køreplanen er: Linie B Linie B+ Høje Taastrup afg 10.00 afg 12.10 København H afg 10.27

Læs mere

Djævlespejlet. Skæbnefortællinger samlet og fortalt af. Søren & Morten Ellemose

Djævlespejlet. Skæbnefortællinger samlet og fortalt af. Søren & Morten Ellemose Djævlespejlet Djævlespejlet Skæbnefortællinger samlet og fortalt af Søren & Morten Ellemose Alarmen Det var tidligt om morgenen. Mere sikkert kunne man ikke fastslå tidspunktet for alarmen. Det var europas

Læs mere

10. juni Søsætning med båddåb

10. juni Søsætning med båddåb 10. juni 1978 - Søsætning med båddåb "" var apteret, klar til søsætning. Vi skal have båddåb lørdag d. 10. juni. Vi er sent på den. Indbydelserne er ikke færdige, de skal senest være ude på mandag, for

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

AMAGERBANEN 2. DEL LOKALHISTORIE I TÅRNBY BANEN UNDER BESÆTTELSEN, FRIHEDSKAMPEN &BEFRIELSEN

AMAGERBANEN 2. DEL LOKALHISTORIE I TÅRNBY BANEN UNDER BESÆTTELSEN, FRIHEDSKAMPEN &BEFRIELSEN TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 7 AUGUST2007 LOKALHISTORIE I TÅRNBY AMAGERBANEN 2. DEL BANEN UNDER BESÆTTELSEN, FRIHEDSKAMPEN &BEFRIELSEN FORSIDEILLUSTRATION: Efter Amagerbanens ophør

Læs mere

Men ikke alene er der måske ikke tre mænd, der kommer ridende, vi har heller ingen god grund til at tro, at de stolt og roligt bevægede sig frem mod

Men ikke alene er der måske ikke tre mænd, der kommer ridende, vi har heller ingen god grund til at tro, at de stolt og roligt bevægede sig frem mod I dag er det helligtrekongers søndag. Nu skulle man jo tro, at det i dag handler om de hellige tre konger, men faktisk var de hverken konger, tre eller hellige. Egentlig får vi bare at vide, at der var

Læs mere

Aabenraa Veteranbane April 2015 Informationer og gode råd om skinnecykling på Aabenraabanen 1/6

Aabenraa Veteranbane April 2015 Informationer og gode råd om skinnecykling på Aabenraabanen 1/6 Informationer og gode råd om skinnecykling på Aabenraabanen 1/6 Aabenraa Veteranbane Historie Aabenraa Veteranbane blev hjemmehørende i Aabenraa 16. august 1999 og opstod på resterne af Tønder-Tinglev

Læs mere

22. DECEMBER. Det går helt godt

22. DECEMBER. Det går helt godt 22. DECEMBER Det går helt godt Jeg kan godt li at gå i skole her i Ringe. Det var slet ikke så slemt at begynde i den nye klasse, som jeg havde frygtet. Jeg synes, de var flinke alle sammen og vores klasselærerinde

Læs mere

Redegørelse. Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Holbæk HCLJ611-2013-155 Alvorlig ulykke Kollision Togkørsel Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 09.

Redegørelse. Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Holbæk HCLJ611-2013-155 Alvorlig ulykke Kollision Togkørsel Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 09. 28.05.2014 Side 1 af 7 Redegørelse Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Holbæk HCLJ611-2013-155 Alvorlig ulykke Kollision Togkørsel Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 09.47 Sted: Holbæk Infrastrukturforvalter:

Læs mere

Den standhaftige tinsoldat

Den standhaftige tinsoldat Den standhaftige tinsoldat Skrevet af H.C. Andersen Der var engang femogtyve tinsoldater, de var alle brødre, for de var født af en gammel tinske. Geværet holdt de i armen, ansigtet satte de lige ud; rød

Læs mere

SR-information. Arbejde mellem stations og rangergrænse. Sikkerhedsafstand forsvinder. Udgivet af Trafiksikkerhed Nr.

SR-information. Arbejde mellem stations og rangergrænse. Sikkerhedsafstand forsvinder. Udgivet af Trafiksikkerhed Nr. SR-information Udgivet af Trafiksikkerhed Nr. 2, september 2007 Arbejde mellem stations og rangergrænse I dag står der i SR 86 pkt. 1 blandt andet: Hvis sporet mellem stationsgrænsen og rangergrænsen på

Læs mere

Gadstrup station, to personer blev påkørt af tog

Gadstrup station, to personer blev påkørt af tog 02.11.2012 Side 1 af 9 Redegørelse Gadstrup station, to personer blev påkørt af tog HCLJ611-2012-93 Ulykke Personpåkørsel Togkørsel Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 09:02 Sted: Gadstrup station Infrastrukturforvalter:

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 Redegørelse fra Opklaringsenheden Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 TINA ROSENGREN ved kaj, billedet viser agterskibet med muslingeskrabere og rejste bomme Faktuel information TINA

Læs mere

Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95

Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95 Side 9 manden Navn: Karsten Hardy Jørgensen Bopæl: Reginehøj, Århus Alder: 47 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: Århus Stilladser Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95 StilladsInformation:

Læs mere

Professoren. og Kattemor's Skattekort! FORKORTET LÆSEPRØVE - DEN RIGTIGE BOG HAR 66 SIDER. Skrevet ud fra virkelige hændelser.

Professoren. og Kattemor's Skattekort! FORKORTET LÆSEPRØVE - DEN RIGTIGE BOG HAR 66 SIDER. Skrevet ud fra virkelige hændelser. 1 Professoren og Kattemor's Skattekort! 2016 af Kim Christensen FORKORTET LÆSEPRØVE - DEN RIGTIGE BOG HAR 66 SIDER Skrevet ud fra virkelige hændelser. Særlig tak til: Janet. Elsebeth. Til minde om Kattemor.

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 492 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 492 Offentligt Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 492 Offentligt Fra: Verner Jensen [mailto:dans@webspeed.dk] Sendt: 8. august 2006 11:19 Sendt til: Læst Samtale: Elendig kommunikation fra en stor statsvirksomhed Emne:

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

Formandens beretning på Blovstrødbanens generalforsamling den 17. marts 2012

Formandens beretning på Blovstrødbanens generalforsamling den 17. marts 2012 2011 Formandens beretning på Blovstrødbanens generalforsamling den 17. marts 2012 side 1 Idyllisk så det ud, den 5 te januar ved halv otte tiden om aftenen, hvor sneen dækkede landskabet, skodden var taget

Læs mere

BORGGADE 4 THORSØ AUTOMOBILFORRETNING V/Jens Andersen Møller

BORGGADE 4 THORSØ AUTOMOBILFORRETNING V/Jens Andersen Møller BORGGADE 4 Thorsø 1910. I forgrunden mellem banen og Borggade 6, kan man se et hul, hvor der er udgravet mergel fra, samme sted hvor Jens A. Møller byggede Thorsø Automobilforretning. Men efterhånden kom

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45) 16. trin. II 11. september 2016 Sundkirken 10 Salmer: 754 Se, nu stiger solen 21 Du følger, Herre 551 Der er en vej 828 Det er påske 233 Jesus lever 406 Søndag morgen Bøn: Vor Gud og far Kald os ud af

Læs mere

Klubnyt fra onsdag den 19. september 2018

Klubnyt fra onsdag den 19. september 2018 Klubnyt fra onsdag den 19. september 2018 v/henrik Donby og LT Det var en aften med 8 fremmødte til de sidste anstrengelser inden beboerdagen på søndag den 23. september. Jan havde desværre stadig problemer

Læs mere

Mogenstrup Skærvefabrik, jernbane- sidespor og Pusterbakken

Mogenstrup Skærvefabrik, jernbane- sidespor og Pusterbakken Mogenstrup Skærvefabrik, jernbane- sidespor og Pusterbakken Det var statsbanernes stigende behov for sten og grus, der efter første verdenskrig dannede grundlag for etableringen af Skærvefabrikken i Mogenstrup.

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Banedanmark. Driftsuheld 2005

Banedanmark. Driftsuheld 2005 April 26 Driftsuheld 25 Banedanmark Driftsuheld 25 Udgivet af Banedanmark Trafiksikkerhed april 26 1 Driftsuheld 25 Banedanmark 26 Udgivet 26 april ISSN 16-4434 Udgivet af: Banedanmark Trafiksikkerhed

Læs mere

FYSIKOPGAVER KINEMATIK og MEKANIK

FYSIKOPGAVER KINEMATIK og MEKANIK FYSIKOPGAVER KINEMATIK og MEKANIK M1 Galileos faldrende På billedet nedenfor ses en model af Galileo Galilei s faldrende som den kan ses på http://www.museogalileo.it/ i Firenze. Den består af et skråplan

Læs mere

KMK Klubnyt Nyt fra klubben i juni måned

KMK Klubnyt Nyt fra klubben i juni måned KMK Klubnyt Nyt fra klubben i juni måned 2017 21.06. 2017. Jan og Bent var allerede mødt, da Knud og Henrik kom. Jan gik rundt og målte på sporhøjderne i rum 3 og tænkte, om der måske kunne arbejdes på

Læs mere

FANGET I BJØRNENS KLØER

FANGET I BJØRNENS KLØER FANGET I BJØRNENS KLØER OG ANDRE VILDE DYREANGREB ALVILDA INDLEDNING Hajer, tigere, slanger, bjørne Vilde dyr har altid fascineret mennesker. Men lige så smukke og majestætiske dyrene er, lige så farlige

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Redning jernbane. Print selv version

Redning jernbane. Print selv version Redning jernbane Print selv version Arbejdsjording: Er der skader på køreledninger eller brand i eller omkring toget skal kørestrømmen afbrydes og ledningerne arbejdsjordes. Brug af vand til slukning nærmere

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Havarikommissionen. Redegørelse Sagsbehandler: DDS. Barnevogn i klemme i dør ved togafgang fra Bording

Havarikommissionen. Redegørelse Sagsbehandler: DDS. Barnevogn i klemme i dør ved togafgang fra Bording Havarikommissionen Redegørelse Sagsbehandler: DDS 14. december 2007 Journal nr.: 611-000094 Barnevogn i klemme i dør ved togafgang fra Bording 25.07.2006 Undersøgelserne er udført af Havarikommissionen

Læs mere

Kapitel 61, Nu bor jeg i Kolding: (Banken sagde ikke noget, men de har sikkert også checket i CPRregisteret).

Kapitel 61, Nu bor jeg i Kolding: (Banken sagde ikke noget, men de har sikkert også checket i CPRregisteret). Kapitel 61, Nu bor jeg i Kolding: (Banken sagde ikke noget, men de har sikkert også checket i CPRregisteret). 360 Egen lejlighed i Kolding: Efter tre uger havde jeg så en adresse, mit personnummer og en

Læs mere

JØRGEN CHRISTENSEN, MEDLEM AF SPORJYLLAND.DK, TISETVEJ 24, SOLBJERG

JØRGEN CHRISTENSEN, MEDLEM AF SPORJYLLAND.DK, TISETVEJ 24, SOLBJERG DEBATINDLÆG 28.01.2016 KL. 06:00 Aarhus H anno 2025 Et tænkt fremtidsscenarium: en forretningsrejse for Pedersen og unge Jensen, der tager toget fra det nye Aarhus H til et møde i København. Det foregår

Læs mere

Kapitel 79, Eschede, 03. Juni 1998:

Kapitel 79, Eschede, 03. Juni 1998: Kapitel 79, Eschede, 03. Juni 1998: 454 Jeg rejser tilbage til Danmark efter ferien Tidligt om morgenen 03. Juni 1998 fulgte Sepp mig til toget. Vi tog en glødende afsked med hinanden. Lykkeligvis fik

Læs mere

Vera har en dejlig gave til sin far. Hun vil nemlig gerne kildes - og meget mere.

Vera har en dejlig gave til sin far. Hun vil nemlig gerne kildes - og meget mere. Fars fødselsdag Vera har en dejlig gave til sin far. Hun vil nemlig gerne kildes - og meget mere. G'morgen, daddy. Det er din fødselsdag. John vågnede ved den behagelige lyd af sin datters stemme. Han

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken 03/17 Et sikkert arbejdsmiljø også i trafikken er udviklet i samarbejde med Byggeriets Arbejdsmiljøbus Folderens fakta er bl.a. baseret på Havarikommissionens, Arbejdstilsynets og Vejdirektoratets undersøgelser

Læs mere

Personpåkørsel i overkørsel 113 ved Svendborg Vest

Personpåkørsel i overkørsel 113 ved Svendborg Vest Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Redegørelse Journal nr.: 04-610/3 13. april 2005 Personpåkørsel i overkørsel 113 ved Svendborg Vest Undersøgelserne er udført af Havarikommissionen for

Læs mere

D-maskinegruppen gennem 25 år

D-maskinegruppen gennem 25 år 20 2/2003 D-maskinegruppen gennem 25 år Den 8. februar 2003 er det 25 år siden, at DJK oprettede D-maskinegruppen. I denne anledning er D-maskinegruppen emnet for dette nummers fælles tema. Gruppen har

Læs mere

Manøvrebane. Øvelseshæfte

Manøvrebane. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Manøvrebane Øvelseshæfte Mål med øvelserne på manøvrebane Du skal lære at betjene den elektriske

Læs mere

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke Studietur med E Kleinbahn søndag den 27. juli, 2014 Turen startede ud fra Kvickly i Nordborg kl. 8:30. Der var tilmeldt 32 personer så der var plads nok i luksusbussen fra Alssund Busser der havde plads

Læs mere

LEMVIG FLYVEKLUB. Tipholderkursus. -for vordende svæveflyvere

LEMVIG FLYVEKLUB. Tipholderkursus. -for vordende svæveflyvere LEMVIG FLYVEKLUB Tipholderkursus -for vordende svæveflyvere Indledning Når man som nybegynder skal færdes på en flyveplads, kender man ikke færdselsregler, omgangstone og lignende, og man kommer derfor

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle dødelige arbejdsulykker sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil. Kører

Læs mere

Læseprøve Af Henrik Vejen

Læseprøve Af Henrik Vejen FORLAG Kim Fupz Aakeson: Radio ga ga (1999) Navn: Læseprøve Af Henrik Vejen 1. Fortælleren hedder Jens er en mand har forfatteren ikke oplyst navnet på hedder Kim 2. Grunden til, at de to mænd kører hjem,

Læs mere

Spøgelsestoget. 7 gange 6 er 42 7 gange 7 er 49 7 gange 8 er 55 nej 56 7 gange 9 er 63 7 gange 10 er 70

Spøgelsestoget. 7 gange 6 er 42 7 gange 7 er 49 7 gange 8 er 55 nej 56 7 gange 9 er 63 7 gange 10 er 70 14. D E C E M B E R Spøgelsestoget 7 gange 6 er 42 7 gange 7 er 49 7 gange 8 er 55 nej 56 7 gange 9 er 63 7 gange 10 er 70 1 Jeg kan snart 7-tabellen, jeg skal bare øve mig lidt mere. Det er bare så flovt

Læs mere

Bryrup Vrads. Thailandsk jernbane truck

Bryrup Vrads. Thailandsk jernbane truck Bryrup Vrads Thailandsk jernbane truck 1 Kære medlemmer i VMJK. Nu står sommeren for døren, dog er der problemer med sommer varmen, der er nok derfor, at vejret fra forårsmånederne genudsendes. I det sidste

Læs mere

747 Lysets engel 678 Guds fred er glæden (mel. Görlitz) 164 Øjne I var lykkelige (mel. Egmose til 675) 522 Nåden er din dagligdag (mel.

747 Lysets engel 678 Guds fred er glæden (mel. Görlitz) 164 Øjne I var lykkelige (mel. Egmose til 675) 522 Nåden er din dagligdag (mel. Tekster: Gal 2,16-21, Luk 10,23-37 Salmer: 8 kl 9.00 i Lihme 747 Lysets engel 678 Guds fred er glæden (mel. Görlitz) 164 Øjne I var lykkelige (mel. Egmose til 675) 522 Nåden er din dagligdag (mel. Elmquist)

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Tren a las Nubes. Toget til skyerne 42 6/2004. Busturen. Tekst og fotos: Jens Sylvest Pedersen

Tren a las Nubes. Toget til skyerne 42 6/2004. Busturen. Tekst og fotos: Jens Sylvest Pedersen 42 6/2004 Tren a las Nubes Toget til skyerne Herover: Vort tog passerer broen La Polvorilla i 4197 m s højde, en af turens højdepunkter i bogstavligste forstand. Alle fotos i artiklen er taget den 16.

Læs mere

KMK Klubnyt Nyt fra klubben i juni måned

KMK Klubnyt Nyt fra klubben i juni måned KMK Klubnyt Nyt fra klubben i juni måned 2017 14.06. 2017. Der var fremmødt 10 medlemmer denne aften. Senere på aftenen sneg Witzel sig ind for at besøge os. Han havde et lille udvalg af egenproducerede

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

HISTORIEN OM HVAD DER KAN SKE NÅR MAN ÅBNER SIN HOVEDDØR

HISTORIEN OM HVAD DER KAN SKE NÅR MAN ÅBNER SIN HOVEDDØR HISTORIEN OM HVAD DER KAN SKE NÅR MAN ÅBNER SIN HOVEDDØR AF KIT KJØLHEDE LAURSEN AUGUST 2006 DER VAR ENGANG TRE GODE VENNER: BETTEMAND, LANGØRE OG GRØNSKOLLING. EN DAG MØDTES DE FOR AT HYGGE SIG. SE HER

Læs mere

Modulgodkendelse. Dette dokument beskriver godkendelse af moduler for brug ved udstillinger. Dok ID: Toget-modul -2016. Version 1.

Modulgodkendelse. Dette dokument beskriver godkendelse af moduler for brug ved udstillinger. Dok ID: Toget-modul -2016. Version 1. Modulgodkendelse Dette dokument beskriver godkendelse af moduler for brug ved udstillinger Dok ID: Toget-modul -2016 Version 1.0 INDLEDNING For at tilsikre en sikker kørsel ved udstillinger, er det nødvendigt

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Danske togulykker. Toglyde.dk Danske togulykker Side 1. PDF-fil - opdateret: 10. juli 2010. Ver. 2.5

Danske togulykker. Toglyde.dk Danske togulykker Side 1. PDF-fil - opdateret: 10. juli 2010. Ver. 2.5 Danske togulykker PDF-fil - opdateret: 10. juli 2010 Ver. 2.5 Toglyde.dk Danske togulykker Side 1 Denne PDF-fil indeholder informationer om udvalgte togulykker i Danmark. Et såkaldt driftsuheld kategoriseres

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere