FotoSanNewsletter. Lysaktiveret Desinfektion (LAD) Hvad er status lige nu? LAD til PA- behandling KÆRE TANDLÆGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FotoSanNewsletter. Lysaktiveret Desinfektion (LAD) Hvad er status lige nu? LAD til PA- behandling KÆRE TANDLÆGE"

Transkript

1 FotoSanNewsletter Lysaktiveret Desinfektion (LAD) Hvad er status lige nu? KÆRE TANDLÆGE Når du har læst dette nyhedsbrev håber jeg du vil tænke over de tre følgende spørgsmål: 1 EFFEKTIVITET I PA Kender du en anden behandling, der som LAD på under 60 s for en poche i tillæg til depuration, har lige så imponerende klinisk og bakteriologisk virkning - som er risikofri og uden bivirkninger? 2 EFFEKTIVITET I ENDO Kender du en anden metode der kan øge den baktericidale effekt med en faktor 6 på kun 30 sek. i tillæg til skylning med 6% NaOCl - som er risikofri og uden bivirkninger? 3 HVAD ER DIT NÆSTE SKRIDT? Vente på flere publicerede undersøgelser? ELLER Prøve teknologien selv på egen klinik og dømme efter egne erfaringer? Lysaktiveret Desinfektion (LAD) er sandsynligvis den mest lovende nye teknologi indenfor odontologien i de sidste ti år. Lysaktiveret Desinfektion er én variant a Photo Dynamisk Terapi (PDT) som har været fremme i mange år indenfor for andre medicinske specialer. Den egenskab at alle mikroorganismer kan dræbes ved hjælp af en fotosensitiser og rette dosis lys har også været kendt i en række år. Men det er først for nyligt at kraftigt nok lys kan appliceres klinisk til at konceptet for alvor kan slå igennem i praksis. I dette nyhedsbrev gennemgås status quo på de kliniske applikation. LAD til PA- behandling FotoSan systemet anvendes i øje- blikket i en række videnskabelige studier. Et af disse er i Rom, hvor man i fase II har fundet foreløbige resultater som er meget interessante. Med foreløbige resultater skal forstås, at det er på ca. 25 ptt ud af ialt 40. Designet er såkaldt split mouth med to sammenlignelige pocher i to forskellige kvadranter. Den ene side depureres (kontrolsiden), mens den anden depureres og får FotoSan behandling i tillæg. Der er tale om kronisk parodontitis i en akut fase, dvs nye patienter. Patienterne behandles én gang og vurderes klinisk og bakteriologisk efter hhv. 6 og 12 uger. Kliniske resultater efter 12 uger: Gennemsnitlig poche dybde reduktion på 1-2 mm på FotoSan behandlede pocher, med bedst resultat i dybe pocher (> 5 mm) versus 0,5 mm i kontrol pocher. Ingen blødning ved sondering (BOP) i 65% af FotoSan behandlede pocher versus 20% i kontrol pocher. Bakteriologiske resultater efter 12 uger: En log 3 reduktion af patogene bakterier i de FotoSan behandlede pocher versus en log 1 reduktion i kontrol pocherne. Konklusion: Ovennævnte resultater er næsten bedre, end man kunne have håbet på, og klart bedre end tidligere beskrevet i litteraturen. Hvordan kan det være? Der er flere mulige forklaringer på, at vi ser bedre kliniske resultater nu: 1. Først og fremmest er FotoSan lampen langt mere kraftig end andre lamper og/eller lasere anvendt ved tidligere forsøg. 2. FotoSan systemet anvender en unik PA lyslederspids designet til at lede lyset ud gennem siden på de nederste 5 mm. 3. FotoSan systemet anvender fotosensitiseren i en gel, hvilket gør det nemmere at få den til at blive i pochen under behand- lingen. 4. FotoSan systemet anvender som den eneste en vibrerende spids, hvilket øger kontaktmulighederne mellem fotosensitiseren og bakterierne. 1

2 FOTOSAN APPLIKATION HEMMELIGHEDEN BAG DE EKSTRAORDINÆRE RESULTATER FotoSan giver den højest mulige udgangseffekt af lyset 2....har en unik designet PA-spids, der sender lyset sidevejs 3....leveres med FotoSan Agent i gelform for bedre adhærence har vibration af lysledersspids for at optimere kontaktmuligheder mellem fotosensitiser og bakterier Men det bliver endnu bedre... FotoSan Kontrol Resultaterne er som nævnt overraskende gode. Om end muligt endnu mere interessant, er det faktum, at ALLE resultater, kliniske såvel som bakteriologiske, for FotoSan pocherne viste sig at være bedre 12 uger efter behandlingen sammenlignet med 6 uger. For kontrolgruppen udjævnede resultaterne sig efter 6 uger for i nogle tilfælde at holde niveauet, og i andre tilfælde at blive lidt dårligere i de efterfølgende 6 uger. Blødning ved sondering (BOP) 1E+08 1E+07 1E+06 1E+05 1E+04 1E+03 1E+02 1E uger FotoSan 6 uger kontrol 12 uger baseline 6 uger 12 uger Diagrammet viser reduktionen af P. Gingivalis. Tilsvarende resultater findes for TF, TD og FN. Begge diagrammer er eksempler på det overraskende fund at alle resultater, kliniske (PD, CAL) såvel som bakteriologiske, er bedre 12 uger efter én enkelt FotoSan behandling sammenlignet med 6 uger. For kontrolpocherne som kun blev depureret, udjævnede resultaterne sig efter 6 uger. Det positive forløb er endda for dette design, hvor den ene side fungerer som kontrol. Det vil sige, at der vil være et lokalt reservoir af patogene bakterier. I en klinisk situation, hvor man laver fuld mundsbehandling, kan resultaterne meget vel tænkes at blive endnu bedre! 2

3 Oversigt over behandlingsmuligheder som tillæg til depuration Lysaktiveret desinfektion Hard- laser (kirurgi laser) Systemisk antibiotika Klorhexidingel Princip fotokemisk reaktion opvarmning farmakologisk kemisk Begrænsninger 1. fotosensitiser skal 1. teknikfølsom. Risiko 1. svært at opnå 1. tvivlsom klinisk effekt være i kontakt med for lokale tilstrækkelig høj 2.gel skal i kontakt med bakterier varmeskader koncentration hvor bakterier 2.lys skal nå frem til 2.spids af lysleder skal det er nødvemdigt 3. gel udvaskes før det fotosensitiser tæt på bakterier for, 2.kan kun gentages i virker at de dræbes begrænset opfang 3. prisen! 4. krav om special- indretning af klinik Anslagstid umiddelbart umiddelbart timer 5 minutter + Bivirkninger/ ingen risiko for varmeskader 1. almene bivirkninger risiko for misfarvninger skadevirkninger lokalt fra mave- tarm ved langvarig 2. risiko for allergi behandling 3. risiko for udvikling af resistente stammer STATUS: Tillægsbehandling til depuration FotoSan (LAD). Princippet er her en fotokemisk- reaktion mellem en fotosensitiser (FS)( her: toluidin blå) og en lyskilde med et bestemt bølgelængde- spektrum (her: 630 nm +/- ). FS binder sig til mikro- organismer og optager energi fra det røde lys, som afgives igen i form af reaktivt ilt. Disse iltforbindelser sprænger simpelthen mikroorganismernes cellemembraner og interne strukturer. Fordelene er mange: 1. Momentan virkning 2.Ingen risiko for udvikling af resistens 3. Ingen bivirkninger lokalt eller systemisk 4. Virkninger på alle mikroorganismer Den momentane virkning gør, at FotoSan gelen kun skal være i pochen under selve behandlingen på sekunder. Hard- laser. Hard- laseren anvendes med vandkøling i pochen. Omkring lyslederspidsen er der så varmt, at bakterierne dør, når der skydes med laseren. Ulemperne ved denne behandling er, at den er teknikfølsom, idet spidsen ikke må have kontakt med vævsstrukturer når der skydes - for så laver man varmeskader. Dertil kom- mer den store investering i udstyret til flere hundrede tusinde samt til klinikindretning, idet der er særlige regler for automatisk låsning af klinikdør og advarselslamper etc. Systemisk antibiotika. Systemisk antibiotika har klart en rolle i parodontitisbehandlingen. Hvornår det er indiceret er imidlertid det store spørgsmål, når man betænker bivirkningerne og ikke mindst risiko for resistensudvikling. Klorhexidingel. Der er adskillige studier (her nævnes 1,2) der viser, at 1% klorhexidingel ikke har nogen klinisk effekt. Dette skyldes utvivlsomt, at halveringstiden på den deponerede gel ligger nede på i størrelsesordenen 1 minut (3). Klorhexidin virker generelt efter ca. 5 minutters eksponering mod bakterierne. Et nyt studie (3) viste en lille bedring på pochedybder, men ikke på BOP eller bakteriologisk efter 6 mdr. I dette studie blev der anvendt en 2% klorhexidin i en særlig xanthangel, der angiveligt skulle være særligt klæbende. Lokal antibiotika. Lokal antibiotika er ikke medtaget i oversigten, idet metronidazolgel dental (Elyzol) ikke længere er tilgængeligt i Danmark. Metronidazolgel udvaskes lige så hurtigt som klorhexidingel. Det skal have langt længere tid til at virke end klorhexidingel og der er derfor endnu dårligere rationale for anvendelsen. Principielt ville det naturligvis være et godt bud, HVIS det kunne bindes i pochen lang nok tid. Men hvordan binder man et stof til en blødende og exuderende overflade i minutter eller endda timer? 3

4 KORT FORTALT: FOTOSAN S (LAD S) VIRKNING PÅ FORSKELLIGE MIKROORGANISMER Den fotokemiske proces virker som omtalt på alle mikroorganismer - men dog ikke lige effektivt. Generelt virker LAD hurtigst på små og mindre beskyttede, og tilsvarende langsommere på bedre beskyttede, og større mikroorganismer. Det virker, men skal have længere tid. En liste prioriteret med de hurtigst virkende grupper øverst vil se sådan ud: nøgne vira indkapslede vira gram positive bakterier gram negative bakterier svampe (typisk C. albicans) For læsere med interesse for detaljerne, vil der snart komme konkrete dosis/respons oplysninger for forskellige bakterier Referencer: 1. Unsal E et al. The influence of a single application of subgingival chlorhexidine gel or tetracycline paste on the clinical parameters of adult periodontitis patients. J Clin Periodiontol 1994;21: Quirynen et al. The role of chlorhexidine in the one- stage full- mouth disinfection treatment of patients with advanced adult periodontitis J Clin Periodontol 2000;27: Paolantonio M. et al. Clinical. Microbiologic and biochemical effects of subgingival administration of a xanthan- based chlorhexidine gel in the treatment of periodontitis: A randomized multicenter trial. J Periodontol 2009;80: Schlafer S.et al. Endodontic photoactivated disinfection using a conventional light source: an in vitro and ex vivo study. Oral Surg Med Oral Pathol Prak Radiol Endod 2010;109: VIDSTE DU: At LAD anvendes til behandling af donorblod for at dræbe eventuelle mikroorganismer, før blodet gives til en modtager? At nogle bakterier indeholder intrinsic fotosensitiser, så lysbehandling alene er nok til at dræbe dem? FotoSan (LAD) til endodontisk behandling Mange tandlæger anvender allerede LAD til des- infektion i forbindelse med endodonti. Schlafer et al (4) har vist en høj reduktion (ca. 97%) af stort bakterieload i ekstraherede tænder ved 30 sek. LAD behandling. Helt nye resultater fra Baylor Universitet (5) med FotoSan giver yderligere indsigt i anvendelsen af LAD. Studiet viser nemlig kort fortalt, at på ekstraherede tænder, som blev inokuleret med E. faecalis og inkuberet i 2 uger, var overlevelsen af bakterier 0,66% efter skylning med 6% NaOCl, og kun 0,1% efter skylning+ LAD (p<0,005). Hvem havde troet det? Ærlig talt havde undertegnet ikke forventet, at en 6% skylning kunne optimeres, og så viser det sig, at der er næsten 7 gange færre bakterier, hvis der følges op med 30 sek. Fotosan! Det synes rimeligt at slutte ud fra de foreliggende resultater med 6% NaOCl, at yderligere desinfektion er tilrådelig. Det må så være op til den enkelte tandlæge at vurdere, hvad han/hun vil gøre for at optimere en skylning med en koncentration på kun 0,45% NaOCl. LAD er et nærliggende valg. Praktiske tips om FotoSan behandling til Endo. Udgangspunktet er en behandling på 30 sekunder baseret dels på Schlafers arbejde og dels på det nye Baylor studie. Dog har vi tilrettet behandlingsanvisningen med følgende: 1. Hvis endospidsen ikke kommer ca. 2/3 ned i kanalen, så gentag behandlingen. 2. Hvis der er kliniske tegn på infektion, så gentag behandlingen. 3. Hvis der er apical opklaring så giv 10 sek med den stumpe spids på gingiva sv.t. apex. Mange spørger til effekten ved krumme kanaler. Ved LAD behandling fyldes kanalen op med væske og fungerer derfor som en lysleder i sig selv. Lyset er tilstrækkeligt kraftigt til, at der kommer rigeligt frem til apexområdet, hvis ovenstående retningslinier overholdes. FotoSan (LAD) til sammenligning med andre desinfektionsmetoder. Mange tandlæger spørger også til, hvordan LAD s desinfektionsevne er i forhold til andre metoder. Nu er der som nævnt lavet et studie, der viser at skylning med 6% NaOCl ikke er ligeså godt som skylning samt LAD. Der er også tandlæger, der efterspørger effekten sammenlignet med iod, specifikt den såkaldte Churchill s væske. Et sådant studie kan i praksis nærmest kun udføres i Danmark, for det er tilsyneladende kun her denne metode anvendes. Søger 4

5 LASER LAD VS. LED LAD HVAD ER FORSKELLEN? Det korte svar er, at der ingen er! I fotokemisk sammenhæng er alt lys lige effektivt så længe det har den rigtige bølgelængde. Forskellen mellem laser og LED er kun, at laserlys er mono- kromatisk, dvs der er kun lys med én bølgelængde, modsat LED- lyset som spreder sig over nm. Men det betyder intet i praksis, idet fotosensitiserens absorp- tionsspektrum er langt bredere. Dernæst er laserlys koherent, dvs alle lysbølger er i fase med hinanden. Alt andet lys er non- koherent. At lyset er koherent giver to muligheder i denne sammenhæng, dels kan det samles i ét punkt og dermed brænde, hvilket er den egenskab man udnytter i kirurgilasere, og dels er det nemmere at sende ind i en tynd lysleder. Disse egenskaber giver imidlertid også en række ulemper: For det første kan man ikke lave en laser over 500 mw uden, at det bliver en kirurgilaser med de risici og anvendelses- besværligheder til følge (skader). Desuden er det ikke man på Medline efter iod og endodontisk behandling, kommer der kun et nyt studie frem fra Indien (6), hvor iod bliver sammenlignet med formocresol og 2% gluteralaldehyd i.f.m. pulpectomi ved kronisk pulpitis. Designet er således, at vat pellets lægges i kanalen efter pulpectomi, og der dyrkes hhv. ved start efter 1 uge og igen efter 2 uger, efter at indlægget er udskiftet og der er lagt provisorisk fyldning. Iod- indlæg giver ingen signifikant reduktion af hverken aerobe, eller anaerobe bakterier i modsætning til de to andre indlæg. Dette siger ikke nødvendigvis noget om virkningen af Churchill s væske, og den anvendelse på 10 minutter i nødvendigvis en fordel at anvende en tynd lysleder i en poche til fotokemisk aktivering, for her kommer lyset kun ud af den meget lille spids på måske 0,2 mm- det gør det langt mere teknikfølsomt. Vi har med FotoSan valgt en perio- spids der giver massivt med lys i spidsen og til siderne, så den skal bare dumpes ned i pochen. Som de fleste læsere ved har CMS produceret low level lasere i ca. 20 år, så intet ville have været nemmere for os end at lave en 630 nm laser til LAD. Grunden til, at vi ikke har gjort det er, at produktet ville blive 2-3 dyrere end FotoSan, og behandlingstiden 3-4 gange så lang. Derfor valgte vi at lave en LED LAD som vi kalder FotoSanitizer, dvs FotoSan. Konklusionen er, at alt lys i de rigtige bølgelængder kan anvendes til LAD. Som for alle fotokemiske processer ( jvnf. plasthærdning) skal lysets bølgelængde passe til det fotoaktive stof, for tolouidin blåt ca. 630 nm, for metylenblåt ca. 660 nm, for kamferquinon ca. 460 nm. Dernæst auænger virkningen af den afsatte energi. Energi er effekt gange tid, så højere effekt giver kortere behandlingstid rodkanalen, som anvendes i Danmark i forbindelse med rodbehandling. Men som sagt ingen publicerede studier kan findes via internationale søgemaskiner på den danske anvendelse. Hvis nogle af læserne kender til sådanne studier modtager jeg gerne disse, så jeg kan oplyse om dem i næste udgave af NewsLetter. 5. Rios A et al. Ikke publiseret pr dd. 6.Lele GS et al. Comparison of antibacteriaal efficacy of intracanal medicaments in multiple visit pulpectomies in primary molars - an in vivo study. J Indian Soc Pedod prev FOTOSAN AGENT LEVERES NU OGSÅ I SPRØJTER FotoSan Agent kommer i tre forskellige viskositeter, low, medium og high. Koncentrationen af aktiv fotosensitiser er den samme, 0,1 mg/ml for alle tre. Du vælger simpelthen den viskositet, der passer bedst til den konkrete anvendelse. Hver æske indeholder 5 sprøjter a 1,2 ml. Der medfølger 10 stk applikationsspidser. Disse kan også bestilles separat. Der findes desuden en assorteret æske med alle tre viskositeter. 5

6 Q & A Her bringes et udvalg af typiske brugerspørgmål med svar Virker lysaktiveret desinfektion også på anaerobe bakterier? Hvorfor påvirker LAD ikke humane celler? Hvordan kan det være, at det kun er de dårlige bakterier LAD dræber? Hvad med de bakterier, der er trængt ind i tubuli. Bør man ikke behandle igen efter 2-3 uger? Hvad med dry socket. Virker LAD på det? Kan man behandle direkte på åbent væv? Og når det bløder? Kan man købe FotoSan Agent og anvende sammen med en anden lampe? Ja, LAD virker på både aerobe og anaerobe bakterier. Der er forskel på, hvor hurtigt det virker på Gram- positive og Gram- negative - hurtigst på Grampositive. Det er fordi Gram- negative har en ydre membran, der beskytter dem, så den skal først nedbrydes. Anaerobe bakterier kan både være Gram- pos og Gram- neg. Det der måske ligger i spørgsmålet er spekulation om, hvorvidt anaerobe bakterier kan dræbes når LAD processen kræver tilstedeværelse af ilt. Svaret er igen ja. De anaerobe bakterier ligger godt nok gemt i en biofilm, men der skal depureres først. Det ødelægger delvis biofilmen, men endnu vigtigere så angriber de aktive iltforbindelser de polysaccharider biofilmen består af. Den klippes simpelthen i stykker, hvorefter bakterierne er eksponeret. Husk også på, at der er ilt i den agent, der sprøjtes ind i pochen. Toluidin blå binder sig ikke til intakte humane celler. Desuden har de dannede iltforbindelser en ekstrem kort levetid (nanosekunder), så iltforbindelserne skal dannes lige op ad target for at påvirke dette. Det kan også nævnes at toluidin blå anvendes til diagnostik af mundhule cancer. Her er det som en mundskyllevæske som gurgles. Hvis der er maligne, eller præ- maligne forandringer binder toluidin blå sig til disse, fordi der er celleskade og eksponerede cellestrukturer, i modsætning til intakte celler. Det er det heller ikke. Alle bakterier vil blive dræbt - i varierende hastighed - men de gode bakterier får overtaget efterfølgende. Der er tale om ren konkurrencehæmning. De gode bakterier - som der jo er flest af - kvæler simpelthen de dårlige. Jævnfør resultaterne på side 2, hvor de bakteriologiske resultater var bedre efter 12 uger end efter 6 uger fra én behandling. Teoretisk skulle man tro det, men de kliniske forsøg viser noget andet. Jævnfør igen resultaterne som er bedre efter 12 end efter 6 uger. Der er ikke offentliggjort studier på dry socket og LAD. Ja det kan man sagtens. Flere tandlæger har bemærket, at der er en hæmostatisk effekt af behandlingen, og det kan forklares ved, at iltforbindelserne reagerer med blod og provokerer koagulation. I princippet ja, vel at mærke hvis den anden lampe har bølgelængdespektrum med max omkring 630 nm. Hvis den ikke er lige så kraftig skal man også tage højde for den ekstra behandlingstid. Husk at det er den afsatte energi der er afgørende, dvs effekt gange tid. Så den halve udgangseffekt betyder den dobbelte behandlingstid. Yderligere spørgsmål og svar kan findes på 6

7 FotoSan Newsletter udgives af: CMS Dental Njalsgade 21G, 2300 Kbh. S Tlf: Ansv. redaktør: Jimmie Kert Periimplantitis - det er en af de indikationer der er mest opmærksomhed omkring Der indsættes omkring 15 millioner dentalimplantater årligt på verdensplan. Ingen ved endnu hvor den eksakte prævalens af periimplantitis vil indfinde sig - men de fleste er klar over at der vil være store udfordringer med denne indikation. LAD behandling er en oplagt mulighed, men ingen kliniske undersøgelser er endnu publiceret. CMS Dental er involveret i et stort multicenter projekt med 120 ptt. Der er tale om både lettere tilfælde, som behandles ikke- kirurgisk (knogletab < 5 mm) og sværere (knogletab > 5 mm), som behandles kirurgisk. I begge tilfælde opdeles ptt. i to grupper, hvor den ene også modtager FotoSan behandling. Ptt. følges hver 4 mdr. i 5 år. Første rapport kommer efter 6 mdr., dernæst efter 12 mdr. Hvis der på dette tidspunkt er signifikant forskel på grupperne, axrydes forsøget, så alle kan få optimal behandling. Første resultater forventes i efteråret 2011 Send venligst mere info om FotoSan systemet Send venligst et FotoSan startsæt til kr med en GRATIS æske assorteret FotoSan agent (værdi kr 995,- ) Kontakt mig venligst mhp demonstration af FotoSan systemet Njalsgade 21 G, 2300 København S CMS Dental Aps Sjælland USF B Andet: 7

8 Lær mere om Lysaktiveret Desinfektion: Kom til seminar og/eller praktiske kurser om LAD til PA KALENDER: Praktiske kurser om LAD i PA behandling NOVEMBER Onsdag d kl JANUAR Onsdag d kl Onsdag d kl MARTS Onsdag d kl Onsdag d kl APRIL Onsdag d kl MAJ Onsdag d kl Onsdag d kl JUNI Onsdag d kl Seminar om LAD Tid: Onsdag d. 2 marts kl Sted: Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 Kbh V Program Buffet ved ankomst/kaffepause 1.Introduktion ved Jimmie Kert CMS 2.LAD i PA behandlingen ved tandlæge Susanne Dalsgaard 3.LAD sammenlignet med Hard- laser behandling af 31 parodontitis ptt., klinisk og bakteriologisk opfølgning efter 3 mdr. ved tandlæge Henrik Holm Pris: 1450,- kr Tilmelding: på svarkort, tlf , fax eller Kurser om LAD til PA behandling Tid og sted: se kalender samt svarkort Program Sandwich ved ankomst Underviser: Tandlæge Susanne Dalsgaard Hvordan kan vores PA behandling optimeres? Hvilken rolle kan LAD spille i fremtidens PA- behandling Hands- on Deltagerantal: max.20 personer Pris: 800,- kr. reduceret pris på kr 400,- for efterfølgende fra samme klinik Tilmelding: på svarkort, tlf , fax eller JA TAK, jeg melder mig til følgende arrangement: Seminar om LAD onsdag den 2. marts Antal personer: Navn/navne på deltagere: Kursus om LAD til PA behandling ( sæt ring om valgt dato) Dato Sted Antal deltagere Klinikstempel CMS Dental Njalsgade 21G 12.1 CMS Dental Njalsgade 21G 26.1 Park hotel Glostrup 9.3 CMS Dental Njalsgade 21G 23.3 Hotel Scandic Ringsted 13.4 CMS Dental Njalsgade 21G 4.5 Roskilde 11.5 Hillerød 8.6 CMS Dental Njalsgade 21G 8

egenproducerede varer Varekatalog for CMS Dental s

egenproducerede varer Varekatalog for CMS Dental s www.cmsdental.dk Glyngøre er andet end ren dansk idyl! Det er også rammen for CMS Dental s produktion, der eksporteres til Nord-og Sydamerika, Afrika, Mellemøsten, Fjernøsten, Australien/New Zealand og

Læs mere

Mod Infektioner. Foto Aktiveret Terapi

Mod Infektioner. Foto Aktiveret Terapi Mod Infektioner Foto Aktiveret Terapi PACT er et varemærke fra: Hahn Medical Systems Foto Aktiveret Terapi Foto Aktiveret Terapi har været uundværlig i moderne medicin siden 1990 erne, i behandlingen af

Læs mere

FotoSanNewsletter. Lys Aktiveret Desinfektion (LAD) til Endodontisk desinfektion

FotoSanNewsletter. Lys Aktiveret Desinfektion (LAD) til Endodontisk desinfektion FotoSanNewsletter Lys Aktiveret Desinfektion (LAD) til Endodontisk desinfektion KONKLUSIONER Én seance endodontisk behandling er at foretrække fremfor to seances, hvis det er praktisk muligt. Omhyggelig

Læs mere

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Agenda 1. Indikationsområder 2. Hvorfor gule tænder? 3. Lidt kemi 4. Tandlægestyret hjemmeblegning 5. Klinik blegning (1-times blegning) 6. Forventningsstyring

Læs mere

Kort videnskabeligt nyt om probiotika

Kort videnskabeligt nyt om probiotika September 2014 GRATIS MAGASIN Fokus på diabetes Kort videnskabeligt nyt om probiotika 30-40% af prediabetikere udvikler diabetes 2 indenfor 3,5 år Probiotika forebygger halsbetændelse Mundhuleproblemer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

NEWSLETTER OM LYSAKTIVERET DESINFEKTION MARTS 2013. FotoSanNewsletter

NEWSLETTER OM LYSAKTIVERET DESINFEKTION MARTS 2013. FotoSanNewsletter FotoSanNewsletter TEMA: Biofilm modulation I dette nummer sætter vi fokus på Bacterial Replacement Therapy (BRT) - en nyt redskab til at ændre mundhulens biofilm fra patogen til ikke-patogen. 1 Reducere

Læs mere

Retraktionsløsninger. 3M ESPE Astringent Retraction Paste. Hurtigt og nemt en helt ny retraktionsoplevelse

Retraktionsløsninger. 3M ESPE Astringent Retraction Paste. Hurtigt og nemt en helt ny retraktionsoplevelse Retraktionsløsninger 3M ESPE Astringent Retraction Paste Hurtigt og nemt en helt ny retraktionsoplevelse Pochepakning er blevet nemmere med den første retraktionskapsel Indikationer I mere end 45 år har

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter August/97/JFS/CM YA-560 Kære XO ODONTOSON/XO ODONTOGAIN bruger Dette lille hæfte er udarbejdet som en hjælp til at sætte Dem istand til at

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

bakterier Sund mund Samarbejd med dine og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning for vores helbred

bakterier Sund mund Samarbejd med dine og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning for vores helbred GRATIS Prøvenummer Sund mund i sund krop Tag gerne ét med hjem september 2013 NR. 1 Samarbejd med dine positive bakterier og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter EftEruddannElsE for tandklinikassistenter Praktisk information alle kurserne afholdes i samarbejde med HansEnBErG på dental College aalborg, rørdalsvej 10, 9000 aalborg. Er du ledig i første ydelsesperiode,

Læs mere

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led Systemer og forståelse Kæden er ikke stærkere end det svageste led Kæden er ikke stærkere end det svageste led Denne påstand gælder i mange forbindelser og kan let anvendes i tre meget forskellige forhold

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Diagnostik og behandling

Diagnostik og behandling Parodontitis Periimplantitis Diagnostik og behandling Eva Karring Tandlæge, ph.d. PTO, maj 2012. Parodontitis Diagnostik: Overordnet diagnose på individniveau. Tanddiagnoser. Behandling: Behandlingsplan

Læs mere

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D.

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Disposition Periimplantitis - problemidentifikation Periimplantitis (peri-implant mucositis)? Definition, faktuelle

Læs mere

Information om tandblegning legning

Information om tandblegning legning Information om tandblegning Metode: Hjemme blegning med skinner. Før blegningen kan begynde, tages aftryk til 2 gips modeller. Med hjælp af disse fremstilles der to skinner. Skinnerne er individuelle og

Læs mere

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Patientvejledning Fillers Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Fillers kan give din hud ny volumen og spændstighed. Ung hud er jævn og elastisk. Den inde holder bl.a. meget hyaluronsyre,

Læs mere

H Å N D - O G N E G L E P L E J E - S O M H A R D E H Ø J E S T E K R AV

H Å N D - O G N E G L E P L E J E - S O M H A R D E H Ø J E S T E K R AV H Å N D - O G N E G L E P L E J E - S O M H A R D E H Ø J E S T E K R AV S Æ R L I G E N E G L E P R O B L E M E R H A R B R U G F O R M E G E T I N N O VAT I V E P R O D U K T E R. Forsknings baseret

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del Studiespørgsmål Kapitel 2. Almen mikrobiologi 1 Nævn hvilke grupper der findes af humanpatogene organismer. 2 Hvilke af disse grupper er mikroskopiske? 3 Hvad er forskellen på eukaryote og prokaryote organismer?

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Trouble shooter Indholdsfortegnelse Spørgsmål vedr. brug og pleje Side Mic-Key sonden 1. Det er svært at få Mic-Key knappen sat i igen, hvorfor?... 2 2. Skal Mic-Key

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Forandringer Af Implantat Stabilitet For Forskellige Præparations Teknikker; Konventionel Bor Vs. Piezokirurgi Vi vil spørge, om du

Læs mere

EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER

EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III Vejledning nr. 2 EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER INDIKATIONSOMRÅDE/ÅRSAG TIL MISFARVNING Tænder

Læs mere

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde Infektionspakken Program 13.15 Præsentation 13.20 Oplæg om infektionspakken 13.25 Håndhygiejne 13.45 Gruppearbejde 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde 14.15 Information om E-learning Mål på plejecentrene

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

PROCEDURE (Mundpleje)

PROCEDURE (Mundpleje) Hospice Sønderjylland Oprettet d. 20/2 2012 af: Kig 2 Sidst revideret d. 23.04.2014 af:hle Mundpleje. Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/ IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG 2 Formål: Sikre at sygeplejersker

Læs mere

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Nyt fra forskningsfronten Måling af pupilreaktionen for farvet lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Kristina Herbst Læge, ph.d.-studerende Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Søren Schou, Eva Sidelmann Karring, Andreas Stavropoulos, Søren Ahlmann, Flemming Isidor og Palle Holmstrup Afdelingerne

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Kinetic Concepts Inc. KCI Medical ApS

Kinetic Concepts Inc. KCI Medical ApS Kinetic Concepts Inc Hvem er vi og hvad står vi for En verdensomspændende medicoteknisk virksomhed Førende indenfor sårheling og terapeutiske madrasser og senge Arbejder intenst med at forbedre kvaliteten

Læs mere

Smag for naturvidenskab

Smag for naturvidenskab Smag for naturvidenskab Når grønt bliver brunt Silje Sofie Sloth Langhave, Estrid Rose Schou Haugen og Cathrine Harbo Christiansen 4. klasse Sct. Mariæ Skole Vinteren 2015 1 Æbler bliver brune Hvorfor?

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

19-01-2015. Inspiration til endokassetten. Kassettesystemer. Kassettesystemer. Kassettesystemer

19-01-2015. Inspiration til endokassetten. Kassettesystemer. Kassettesystemer. Kassettesystemer Inspiration til Endokassetten Hindsgavl 9.-10. januar 2015 Mål: At give inspiration til at tage et kritisk blik på sin endodontikassette Inspiration til endokassetten Kassetter Kofferdam Instrumentovervejelser

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

Incitamenter til kvalitet. DRG-konferencen 2013. Lene Jørndrup

Incitamenter til kvalitet. DRG-konferencen 2013. Lene Jørndrup Incitamenter til kvalitet DRG-konferencen 2013 Lene Jørndrup Region Sjælland 817.000 borgere 4 somatiske sygehuse + Psykiatrien Incitamenter til kvalitet Temaets formål er at belyse, hvilke økonomiske

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Dette projekt lægger op til et samarbejde med biologi eller idræt, men kan også gennemføres som et projekt i matematik, hvor fokus er at studere forskellen på lineære

Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere 1. Hjælp mod dårlig ånde: Mange kan ikke lide at tale om "dårlig ånde", men det er noget vi alle oplever på et eller andet tidspunkt. 2. Tænder der skærer mod hinanden, kan give spændingshovedpine og ømme

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Din sikkerhed: Allergen kontrolleret parfumer Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Aroma - en duft af velvære PRO-REN er den førende samarbejdspartner, når det gælder

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

GET INSPIRED BY FRISØRLAND. Kursusprogram 2015

GET INSPIRED BY FRISØRLAND. Kursusprogram 2015 Kursusprogram 2015 GET INSPIRED BY FRISØRLAND 1 Den, der tror han er færdiguddannet, er ikke uddannet - men færdig! Uddannelse er det vigtigste, for til stadighed at kunne levere den bedste ydelse overfor

Læs mere

Dentoalveolær kirurgi Live operationer

Dentoalveolær kirurgi Live operationer Dentoalveolær kirurgi Live operationer Jens Lætgaard Visdomstænder? Irreversibel patologi Profylaktisk - v. risiko for udvikling af patologi Tæt/kompleks relation til can. mand. taler imod Coronectomi

Læs mere

Syv transmembrane receptorer

Syv transmembrane receptorer Syv transmembrane receptorer Receptoren som kommunikationscentral Cellemembranen definerer grænsen mellem en celles indre og ydre miljø, der er meget forskelligt. Det er essentielt for cellens funktion

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning Ny diagnose Modic? Modic - kroniske rygsmerter - Fagfestival for Fysioterapeuter Region Syddanmark, DipMT, MSc, PhD, Specialist i muskuloskeletal fysioterapi, Odense www.cfmf.dk Viden, uvidenhed og medier

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet

Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet LARS BJØRNDAL Forskel i endodontiske behandlingsresultater Det er velkendt fra endodontiske tekstbøger (1) og ældre

Læs mere

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky.

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Kursus 1 Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Vi har alle hørt om, hvor pæne restaureringer vi kan lave med helkeramik. Vi har også alle hørt om, hvor besværligt det er med præparation, aftrykstagning,

Læs mere

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion Anolytech Disinfection System Få en sundere virksomhed med desinfektion Bakterier er dyre Bakterier, vira, svampe og andre mikroorganismer findes overalt. De udgør ofte et stort problem for landbruget,

Læs mere

Hvorfor bliver øjet rødt? Den hvide del af øjet dækkes af en tynd slimhinde (bindehinden), som fortsætter

Hvorfor bliver øjet rødt? Den hvide del af øjet dækkes af en tynd slimhinde (bindehinden), som fortsætter FIGUR 1 Øjets slimhinde (bindehinde) dækker det hvide i øjet og bagsiden af øjenlågene Rødt øje et alarmsignal, når øjet er udsat for en ydre påvirkning, eller en øjensygdom er i anmarch Af Jørgen Bruun-Jensen

Læs mere

HER ER FREMTIDENS VEJ TIL BEDRE MUNDHYGIEJNE!

HER ER FREMTIDENS VEJ TIL BEDRE MUNDHYGIEJNE! HER ER FREMTIDENS VEJ TIL BEDRE MUNDHYGIEJNE! DEN PATENTEREDE PHILIPS SONICARE-TEKNOLOGI TIL EN PERFEKT, REN FORNEMMELSE SÅDAN FUNGERER DEN SONISKE TEKNOLOGI Den patenterede, soniske teknologi renser grundigt,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan?

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Anders Jordy Traumesektoren, Kolding Sygehus - SLB AO basale principper Middelfart, april, 2015 Learning outcomes Kende indikationer for implantatfjernelse

Læs mere

PACT. PACT Neglesvamp-Terapi Behandlingsvejledning. Fotodynamisk Terapi Sikker og skånsom fjernelse af neglesvamp med lys.

PACT. PACT Neglesvamp-Terapi Behandlingsvejledning. Fotodynamisk Terapi Sikker og skånsom fjernelse af neglesvamp med lys. PACT PACT Neglesvamp-Terapi Behandlingsvejledning Fotodynamisk Terapi Sikker og skånsom fjernelse af neglesvamp med lys. PACT Neglesvamp Terapi Behandlingsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2.

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning )

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning ) Jordkuglen med borgere, der i deres normalflora i næse, svælg, på fugtig hud bærer kuglebakterien Staphylococcus aureus eller S.aureus Til enhver tid har 30-40% af raske danskere S.aureus i deres næsebor,

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

Forårstilbud 2010! WE-66 LED Grønt, 4:1 nedgearingsvinkelstykke

Forårstilbud 2010! WE-66 LED Grønt, 4:1 nedgearingsvinkelstykke Forårstilbud 2010! WE-56 LED Blåt 1:1 vinkelstykke med det gode LED lys. Lyset skabes af den indbygget generator. Kampagnepris ved køb af 3 stk. 4.950,- pr stk. (Vejl. pris 7.100,-) WE-99 LED Orange 1:4,5

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen.

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen. GAMMA Gammastråling minder om røntgenstråling men har kortere bølgelængde, der ligger i intervallet 10-11 m til 10-16 m. Gammastråling kender vi fra jorden, når der sker henfald af radioaktive stoffer

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Ekstern og intern blegning

Ekstern og intern blegning Dias 1 23/11/12 Ekstern og intern blegning Jette Nedergaard Sebastian Schlafer Ekstern og intern blegning A I II III IV V VI VII VIII Ekstern blegning Misfarvninger Blegningsprocessens kemi Biologiske

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR AFSLAG PÅ FORNYELSE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR AFSLAG PÅ FORNYELSE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR AFSLAG PÅ FORNYELSE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 5 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af Ethirfin og relaterede

Læs mere

Cederroth First Aid Førstehjælp til øjnene

Cederroth First Aid Førstehjælp til øjnene Cederroth First Aid Førstehjælp til øjnene Med det rette udstyr er der større chance for at redde øjnene Bevisligt mere effektiv end saltvandopløsning ved stænk fra alkalier og syrer. De mest almindelige

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

Embolisering af uterus fibromer Patientinformation

Embolisering af uterus fibromer Patientinformation Embolisering af uterus fibromer Patientinformation Interventionel Radiologi: Dit alternativ til åben kirurgi www.dfir.dk Dansk Forening for Interventionel Radiologi www.cirse.org Cardiovascular and Interventional

Læs mere

Konklusion: Anvendelsen af tandplejemidler med et peroxidindhold på op til 3% må anses for at være rimeligt problemløst

Konklusion: Anvendelsen af tandplejemidler med et peroxidindhold på op til 3% må anses for at være rimeligt problemløst Konklusion: Anvendelsen af tandplejemidler med et peroxidindhold på op til 3% må anses for at være rimeligt problemløst Det er et problem at der ikke er en endegyldig afklaring af stoffets genotoksiske

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25

Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25 Procedurevejledning Side 1 af 4 Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25 Formål Behandling af patienter med thyreotoksikose og struma 131 J-natrium optages overvejende i glandula thyreoidea. Isotopen henfalder

Læs mere