FotoSanNewsletter. Lysaktiveret Desinfektion (LAD) Hvad er status lige nu? LAD til PA- behandling KÆRE TANDLÆGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FotoSanNewsletter. Lysaktiveret Desinfektion (LAD) Hvad er status lige nu? LAD til PA- behandling KÆRE TANDLÆGE"

Transkript

1 FotoSanNewsletter Lysaktiveret Desinfektion (LAD) Hvad er status lige nu? KÆRE TANDLÆGE Når du har læst dette nyhedsbrev håber jeg du vil tænke over de tre følgende spørgsmål: 1 EFFEKTIVITET I PA Kender du en anden behandling, der som LAD på under 60 s for en poche i tillæg til depuration, har lige så imponerende klinisk og bakteriologisk virkning - som er risikofri og uden bivirkninger? 2 EFFEKTIVITET I ENDO Kender du en anden metode der kan øge den baktericidale effekt med en faktor 6 på kun 30 sek. i tillæg til skylning med 6% NaOCl - som er risikofri og uden bivirkninger? 3 HVAD ER DIT NÆSTE SKRIDT? Vente på flere publicerede undersøgelser? ELLER Prøve teknologien selv på egen klinik og dømme efter egne erfaringer? Lysaktiveret Desinfektion (LAD) er sandsynligvis den mest lovende nye teknologi indenfor odontologien i de sidste ti år. Lysaktiveret Desinfektion er én variant a Photo Dynamisk Terapi (PDT) som har været fremme i mange år indenfor for andre medicinske specialer. Den egenskab at alle mikroorganismer kan dræbes ved hjælp af en fotosensitiser og rette dosis lys har også været kendt i en række år. Men det er først for nyligt at kraftigt nok lys kan appliceres klinisk til at konceptet for alvor kan slå igennem i praksis. I dette nyhedsbrev gennemgås status quo på de kliniske applikation. LAD til PA- behandling FotoSan systemet anvendes i øje- blikket i en række videnskabelige studier. Et af disse er i Rom, hvor man i fase II har fundet foreløbige resultater som er meget interessante. Med foreløbige resultater skal forstås, at det er på ca. 25 ptt ud af ialt 40. Designet er såkaldt split mouth med to sammenlignelige pocher i to forskellige kvadranter. Den ene side depureres (kontrolsiden), mens den anden depureres og får FotoSan behandling i tillæg. Der er tale om kronisk parodontitis i en akut fase, dvs nye patienter. Patienterne behandles én gang og vurderes klinisk og bakteriologisk efter hhv. 6 og 12 uger. Kliniske resultater efter 12 uger: Gennemsnitlig poche dybde reduktion på 1-2 mm på FotoSan behandlede pocher, med bedst resultat i dybe pocher (> 5 mm) versus 0,5 mm i kontrol pocher. Ingen blødning ved sondering (BOP) i 65% af FotoSan behandlede pocher versus 20% i kontrol pocher. Bakteriologiske resultater efter 12 uger: En log 3 reduktion af patogene bakterier i de FotoSan behandlede pocher versus en log 1 reduktion i kontrol pocherne. Konklusion: Ovennævnte resultater er næsten bedre, end man kunne have håbet på, og klart bedre end tidligere beskrevet i litteraturen. Hvordan kan det være? Der er flere mulige forklaringer på, at vi ser bedre kliniske resultater nu: 1. Først og fremmest er FotoSan lampen langt mere kraftig end andre lamper og/eller lasere anvendt ved tidligere forsøg. 2. FotoSan systemet anvender en unik PA lyslederspids designet til at lede lyset ud gennem siden på de nederste 5 mm. 3. FotoSan systemet anvender fotosensitiseren i en gel, hvilket gør det nemmere at få den til at blive i pochen under behand- lingen. 4. FotoSan systemet anvender som den eneste en vibrerende spids, hvilket øger kontaktmulighederne mellem fotosensitiseren og bakterierne. 1

2 FOTOSAN APPLIKATION HEMMELIGHEDEN BAG DE EKSTRAORDINÆRE RESULTATER FotoSan giver den højest mulige udgangseffekt af lyset 2....har en unik designet PA-spids, der sender lyset sidevejs 3....leveres med FotoSan Agent i gelform for bedre adhærence har vibration af lysledersspids for at optimere kontaktmuligheder mellem fotosensitiser og bakterier Men det bliver endnu bedre... FotoSan Kontrol Resultaterne er som nævnt overraskende gode. Om end muligt endnu mere interessant, er det faktum, at ALLE resultater, kliniske såvel som bakteriologiske, for FotoSan pocherne viste sig at være bedre 12 uger efter behandlingen sammenlignet med 6 uger. For kontrolgruppen udjævnede resultaterne sig efter 6 uger for i nogle tilfælde at holde niveauet, og i andre tilfælde at blive lidt dårligere i de efterfølgende 6 uger. Blødning ved sondering (BOP) 1E+08 1E+07 1E+06 1E+05 1E+04 1E+03 1E+02 1E uger FotoSan 6 uger kontrol 12 uger baseline 6 uger 12 uger Diagrammet viser reduktionen af P. Gingivalis. Tilsvarende resultater findes for TF, TD og FN. Begge diagrammer er eksempler på det overraskende fund at alle resultater, kliniske (PD, CAL) såvel som bakteriologiske, er bedre 12 uger efter én enkelt FotoSan behandling sammenlignet med 6 uger. For kontrolpocherne som kun blev depureret, udjævnede resultaterne sig efter 6 uger. Det positive forløb er endda for dette design, hvor den ene side fungerer som kontrol. Det vil sige, at der vil være et lokalt reservoir af patogene bakterier. I en klinisk situation, hvor man laver fuld mundsbehandling, kan resultaterne meget vel tænkes at blive endnu bedre! 2

3 Oversigt over behandlingsmuligheder som tillæg til depuration Lysaktiveret desinfektion Hard- laser (kirurgi laser) Systemisk antibiotika Klorhexidingel Princip fotokemisk reaktion opvarmning farmakologisk kemisk Begrænsninger 1. fotosensitiser skal 1. teknikfølsom. Risiko 1. svært at opnå 1. tvivlsom klinisk effekt være i kontakt med for lokale tilstrækkelig høj 2.gel skal i kontakt med bakterier varmeskader koncentration hvor bakterier 2.lys skal nå frem til 2.spids af lysleder skal det er nødvemdigt 3. gel udvaskes før det fotosensitiser tæt på bakterier for, 2.kan kun gentages i virker at de dræbes begrænset opfang 3. prisen! 4. krav om special- indretning af klinik Anslagstid umiddelbart umiddelbart timer 5 minutter + Bivirkninger/ ingen risiko for varmeskader 1. almene bivirkninger risiko for misfarvninger skadevirkninger lokalt fra mave- tarm ved langvarig 2. risiko for allergi behandling 3. risiko for udvikling af resistente stammer STATUS: Tillægsbehandling til depuration FotoSan (LAD). Princippet er her en fotokemisk- reaktion mellem en fotosensitiser (FS)( her: toluidin blå) og en lyskilde med et bestemt bølgelængde- spektrum (her: 630 nm +/- ). FS binder sig til mikro- organismer og optager energi fra det røde lys, som afgives igen i form af reaktivt ilt. Disse iltforbindelser sprænger simpelthen mikroorganismernes cellemembraner og interne strukturer. Fordelene er mange: 1. Momentan virkning 2.Ingen risiko for udvikling af resistens 3. Ingen bivirkninger lokalt eller systemisk 4. Virkninger på alle mikroorganismer Den momentane virkning gør, at FotoSan gelen kun skal være i pochen under selve behandlingen på sekunder. Hard- laser. Hard- laseren anvendes med vandkøling i pochen. Omkring lyslederspidsen er der så varmt, at bakterierne dør, når der skydes med laseren. Ulemperne ved denne behandling er, at den er teknikfølsom, idet spidsen ikke må have kontakt med vævsstrukturer når der skydes - for så laver man varmeskader. Dertil kom- mer den store investering i udstyret til flere hundrede tusinde samt til klinikindretning, idet der er særlige regler for automatisk låsning af klinikdør og advarselslamper etc. Systemisk antibiotika. Systemisk antibiotika har klart en rolle i parodontitisbehandlingen. Hvornår det er indiceret er imidlertid det store spørgsmål, når man betænker bivirkningerne og ikke mindst risiko for resistensudvikling. Klorhexidingel. Der er adskillige studier (her nævnes 1,2) der viser, at 1% klorhexidingel ikke har nogen klinisk effekt. Dette skyldes utvivlsomt, at halveringstiden på den deponerede gel ligger nede på i størrelsesordenen 1 minut (3). Klorhexidin virker generelt efter ca. 5 minutters eksponering mod bakterierne. Et nyt studie (3) viste en lille bedring på pochedybder, men ikke på BOP eller bakteriologisk efter 6 mdr. I dette studie blev der anvendt en 2% klorhexidin i en særlig xanthangel, der angiveligt skulle være særligt klæbende. Lokal antibiotika. Lokal antibiotika er ikke medtaget i oversigten, idet metronidazolgel dental (Elyzol) ikke længere er tilgængeligt i Danmark. Metronidazolgel udvaskes lige så hurtigt som klorhexidingel. Det skal have langt længere tid til at virke end klorhexidingel og der er derfor endnu dårligere rationale for anvendelsen. Principielt ville det naturligvis være et godt bud, HVIS det kunne bindes i pochen lang nok tid. Men hvordan binder man et stof til en blødende og exuderende overflade i minutter eller endda timer? 3

4 KORT FORTALT: FOTOSAN S (LAD S) VIRKNING PÅ FORSKELLIGE MIKROORGANISMER Den fotokemiske proces virker som omtalt på alle mikroorganismer - men dog ikke lige effektivt. Generelt virker LAD hurtigst på små og mindre beskyttede, og tilsvarende langsommere på bedre beskyttede, og større mikroorganismer. Det virker, men skal have længere tid. En liste prioriteret med de hurtigst virkende grupper øverst vil se sådan ud: nøgne vira indkapslede vira gram positive bakterier gram negative bakterier svampe (typisk C. albicans) For læsere med interesse for detaljerne, vil der snart komme konkrete dosis/respons oplysninger for forskellige bakterier Referencer: 1. Unsal E et al. The influence of a single application of subgingival chlorhexidine gel or tetracycline paste on the clinical parameters of adult periodontitis patients. J Clin Periodiontol 1994;21: Quirynen et al. The role of chlorhexidine in the one- stage full- mouth disinfection treatment of patients with advanced adult periodontitis J Clin Periodontol 2000;27: Paolantonio M. et al. Clinical. Microbiologic and biochemical effects of subgingival administration of a xanthan- based chlorhexidine gel in the treatment of periodontitis: A randomized multicenter trial. J Periodontol 2009;80: Schlafer S.et al. Endodontic photoactivated disinfection using a conventional light source: an in vitro and ex vivo study. Oral Surg Med Oral Pathol Prak Radiol Endod 2010;109: VIDSTE DU: At LAD anvendes til behandling af donorblod for at dræbe eventuelle mikroorganismer, før blodet gives til en modtager? At nogle bakterier indeholder intrinsic fotosensitiser, så lysbehandling alene er nok til at dræbe dem? FotoSan (LAD) til endodontisk behandling Mange tandlæger anvender allerede LAD til des- infektion i forbindelse med endodonti. Schlafer et al (4) har vist en høj reduktion (ca. 97%) af stort bakterieload i ekstraherede tænder ved 30 sek. LAD behandling. Helt nye resultater fra Baylor Universitet (5) med FotoSan giver yderligere indsigt i anvendelsen af LAD. Studiet viser nemlig kort fortalt, at på ekstraherede tænder, som blev inokuleret med E. faecalis og inkuberet i 2 uger, var overlevelsen af bakterier 0,66% efter skylning med 6% NaOCl, og kun 0,1% efter skylning+ LAD (p<0,005). Hvem havde troet det? Ærlig talt havde undertegnet ikke forventet, at en 6% skylning kunne optimeres, og så viser det sig, at der er næsten 7 gange færre bakterier, hvis der følges op med 30 sek. Fotosan! Det synes rimeligt at slutte ud fra de foreliggende resultater med 6% NaOCl, at yderligere desinfektion er tilrådelig. Det må så være op til den enkelte tandlæge at vurdere, hvad han/hun vil gøre for at optimere en skylning med en koncentration på kun 0,45% NaOCl. LAD er et nærliggende valg. Praktiske tips om FotoSan behandling til Endo. Udgangspunktet er en behandling på 30 sekunder baseret dels på Schlafers arbejde og dels på det nye Baylor studie. Dog har vi tilrettet behandlingsanvisningen med følgende: 1. Hvis endospidsen ikke kommer ca. 2/3 ned i kanalen, så gentag behandlingen. 2. Hvis der er kliniske tegn på infektion, så gentag behandlingen. 3. Hvis der er apical opklaring så giv 10 sek med den stumpe spids på gingiva sv.t. apex. Mange spørger til effekten ved krumme kanaler. Ved LAD behandling fyldes kanalen op med væske og fungerer derfor som en lysleder i sig selv. Lyset er tilstrækkeligt kraftigt til, at der kommer rigeligt frem til apexområdet, hvis ovenstående retningslinier overholdes. FotoSan (LAD) til sammenligning med andre desinfektionsmetoder. Mange tandlæger spørger også til, hvordan LAD s desinfektionsevne er i forhold til andre metoder. Nu er der som nævnt lavet et studie, der viser at skylning med 6% NaOCl ikke er ligeså godt som skylning samt LAD. Der er også tandlæger, der efterspørger effekten sammenlignet med iod, specifikt den såkaldte Churchill s væske. Et sådant studie kan i praksis nærmest kun udføres i Danmark, for det er tilsyneladende kun her denne metode anvendes. Søger 4

5 LASER LAD VS. LED LAD HVAD ER FORSKELLEN? Det korte svar er, at der ingen er! I fotokemisk sammenhæng er alt lys lige effektivt så længe det har den rigtige bølgelængde. Forskellen mellem laser og LED er kun, at laserlys er mono- kromatisk, dvs der er kun lys med én bølgelængde, modsat LED- lyset som spreder sig over nm. Men det betyder intet i praksis, idet fotosensitiserens absorp- tionsspektrum er langt bredere. Dernæst er laserlys koherent, dvs alle lysbølger er i fase med hinanden. Alt andet lys er non- koherent. At lyset er koherent giver to muligheder i denne sammenhæng, dels kan det samles i ét punkt og dermed brænde, hvilket er den egenskab man udnytter i kirurgilasere, og dels er det nemmere at sende ind i en tynd lysleder. Disse egenskaber giver imidlertid også en række ulemper: For det første kan man ikke lave en laser over 500 mw uden, at det bliver en kirurgilaser med de risici og anvendelses- besværligheder til følge (skader). Desuden er det ikke man på Medline efter iod og endodontisk behandling, kommer der kun et nyt studie frem fra Indien (6), hvor iod bliver sammenlignet med formocresol og 2% gluteralaldehyd i.f.m. pulpectomi ved kronisk pulpitis. Designet er således, at vat pellets lægges i kanalen efter pulpectomi, og der dyrkes hhv. ved start efter 1 uge og igen efter 2 uger, efter at indlægget er udskiftet og der er lagt provisorisk fyldning. Iod- indlæg giver ingen signifikant reduktion af hverken aerobe, eller anaerobe bakterier i modsætning til de to andre indlæg. Dette siger ikke nødvendigvis noget om virkningen af Churchill s væske, og den anvendelse på 10 minutter i nødvendigvis en fordel at anvende en tynd lysleder i en poche til fotokemisk aktivering, for her kommer lyset kun ud af den meget lille spids på måske 0,2 mm- det gør det langt mere teknikfølsomt. Vi har med FotoSan valgt en perio- spids der giver massivt med lys i spidsen og til siderne, så den skal bare dumpes ned i pochen. Som de fleste læsere ved har CMS produceret low level lasere i ca. 20 år, så intet ville have været nemmere for os end at lave en 630 nm laser til LAD. Grunden til, at vi ikke har gjort det er, at produktet ville blive 2-3 dyrere end FotoSan, og behandlingstiden 3-4 gange så lang. Derfor valgte vi at lave en LED LAD som vi kalder FotoSanitizer, dvs FotoSan. Konklusionen er, at alt lys i de rigtige bølgelængder kan anvendes til LAD. Som for alle fotokemiske processer ( jvnf. plasthærdning) skal lysets bølgelængde passe til det fotoaktive stof, for tolouidin blåt ca. 630 nm, for metylenblåt ca. 660 nm, for kamferquinon ca. 460 nm. Dernæst auænger virkningen af den afsatte energi. Energi er effekt gange tid, så højere effekt giver kortere behandlingstid rodkanalen, som anvendes i Danmark i forbindelse med rodbehandling. Men som sagt ingen publicerede studier kan findes via internationale søgemaskiner på den danske anvendelse. Hvis nogle af læserne kender til sådanne studier modtager jeg gerne disse, så jeg kan oplyse om dem i næste udgave af NewsLetter. 5. Rios A et al. Ikke publiseret pr dd. 6.Lele GS et al. Comparison of antibacteriaal efficacy of intracanal medicaments in multiple visit pulpectomies in primary molars - an in vivo study. J Indian Soc Pedod prev FOTOSAN AGENT LEVERES NU OGSÅ I SPRØJTER FotoSan Agent kommer i tre forskellige viskositeter, low, medium og high. Koncentrationen af aktiv fotosensitiser er den samme, 0,1 mg/ml for alle tre. Du vælger simpelthen den viskositet, der passer bedst til den konkrete anvendelse. Hver æske indeholder 5 sprøjter a 1,2 ml. Der medfølger 10 stk applikationsspidser. Disse kan også bestilles separat. Der findes desuden en assorteret æske med alle tre viskositeter. 5

6 Q & A Her bringes et udvalg af typiske brugerspørgmål med svar Virker lysaktiveret desinfektion også på anaerobe bakterier? Hvorfor påvirker LAD ikke humane celler? Hvordan kan det være, at det kun er de dårlige bakterier LAD dræber? Hvad med de bakterier, der er trængt ind i tubuli. Bør man ikke behandle igen efter 2-3 uger? Hvad med dry socket. Virker LAD på det? Kan man behandle direkte på åbent væv? Og når det bløder? Kan man købe FotoSan Agent og anvende sammen med en anden lampe? Ja, LAD virker på både aerobe og anaerobe bakterier. Der er forskel på, hvor hurtigt det virker på Gram- positive og Gram- negative - hurtigst på Grampositive. Det er fordi Gram- negative har en ydre membran, der beskytter dem, så den skal først nedbrydes. Anaerobe bakterier kan både være Gram- pos og Gram- neg. Det der måske ligger i spørgsmålet er spekulation om, hvorvidt anaerobe bakterier kan dræbes når LAD processen kræver tilstedeværelse af ilt. Svaret er igen ja. De anaerobe bakterier ligger godt nok gemt i en biofilm, men der skal depureres først. Det ødelægger delvis biofilmen, men endnu vigtigere så angriber de aktive iltforbindelser de polysaccharider biofilmen består af. Den klippes simpelthen i stykker, hvorefter bakterierne er eksponeret. Husk også på, at der er ilt i den agent, der sprøjtes ind i pochen. Toluidin blå binder sig ikke til intakte humane celler. Desuden har de dannede iltforbindelser en ekstrem kort levetid (nanosekunder), så iltforbindelserne skal dannes lige op ad target for at påvirke dette. Det kan også nævnes at toluidin blå anvendes til diagnostik af mundhule cancer. Her er det som en mundskyllevæske som gurgles. Hvis der er maligne, eller præ- maligne forandringer binder toluidin blå sig til disse, fordi der er celleskade og eksponerede cellestrukturer, i modsætning til intakte celler. Det er det heller ikke. Alle bakterier vil blive dræbt - i varierende hastighed - men de gode bakterier får overtaget efterfølgende. Der er tale om ren konkurrencehæmning. De gode bakterier - som der jo er flest af - kvæler simpelthen de dårlige. Jævnfør resultaterne på side 2, hvor de bakteriologiske resultater var bedre efter 12 uger end efter 6 uger fra én behandling. Teoretisk skulle man tro det, men de kliniske forsøg viser noget andet. Jævnfør igen resultaterne som er bedre efter 12 end efter 6 uger. Der er ikke offentliggjort studier på dry socket og LAD. Ja det kan man sagtens. Flere tandlæger har bemærket, at der er en hæmostatisk effekt af behandlingen, og det kan forklares ved, at iltforbindelserne reagerer med blod og provokerer koagulation. I princippet ja, vel at mærke hvis den anden lampe har bølgelængdespektrum med max omkring 630 nm. Hvis den ikke er lige så kraftig skal man også tage højde for den ekstra behandlingstid. Husk at det er den afsatte energi der er afgørende, dvs effekt gange tid. Så den halve udgangseffekt betyder den dobbelte behandlingstid. Yderligere spørgsmål og svar kan findes på 6

7 FotoSan Newsletter udgives af: CMS Dental Njalsgade 21G, 2300 Kbh. S Tlf: Ansv. redaktør: Jimmie Kert Periimplantitis - det er en af de indikationer der er mest opmærksomhed omkring Der indsættes omkring 15 millioner dentalimplantater årligt på verdensplan. Ingen ved endnu hvor den eksakte prævalens af periimplantitis vil indfinde sig - men de fleste er klar over at der vil være store udfordringer med denne indikation. LAD behandling er en oplagt mulighed, men ingen kliniske undersøgelser er endnu publiceret. CMS Dental er involveret i et stort multicenter projekt med 120 ptt. Der er tale om både lettere tilfælde, som behandles ikke- kirurgisk (knogletab < 5 mm) og sværere (knogletab > 5 mm), som behandles kirurgisk. I begge tilfælde opdeles ptt. i to grupper, hvor den ene også modtager FotoSan behandling. Ptt. følges hver 4 mdr. i 5 år. Første rapport kommer efter 6 mdr., dernæst efter 12 mdr. Hvis der på dette tidspunkt er signifikant forskel på grupperne, axrydes forsøget, så alle kan få optimal behandling. Første resultater forventes i efteråret 2011 Send venligst mere info om FotoSan systemet Send venligst et FotoSan startsæt til kr med en GRATIS æske assorteret FotoSan agent (værdi kr 995,- ) Kontakt mig venligst mhp demonstration af FotoSan systemet Njalsgade 21 G, 2300 København S CMS Dental Aps Sjælland USF B Andet: 7

8 Lær mere om Lysaktiveret Desinfektion: Kom til seminar og/eller praktiske kurser om LAD til PA KALENDER: Praktiske kurser om LAD i PA behandling NOVEMBER Onsdag d kl JANUAR Onsdag d kl Onsdag d kl MARTS Onsdag d kl Onsdag d kl APRIL Onsdag d kl MAJ Onsdag d kl Onsdag d kl JUNI Onsdag d kl Seminar om LAD Tid: Onsdag d. 2 marts kl Sted: Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 Kbh V Program Buffet ved ankomst/kaffepause 1.Introduktion ved Jimmie Kert CMS 2.LAD i PA behandlingen ved tandlæge Susanne Dalsgaard 3.LAD sammenlignet med Hard- laser behandling af 31 parodontitis ptt., klinisk og bakteriologisk opfølgning efter 3 mdr. ved tandlæge Henrik Holm Pris: 1450,- kr Tilmelding: på svarkort, tlf , fax eller Kurser om LAD til PA behandling Tid og sted: se kalender samt svarkort Program Sandwich ved ankomst Underviser: Tandlæge Susanne Dalsgaard Hvordan kan vores PA behandling optimeres? Hvilken rolle kan LAD spille i fremtidens PA- behandling Hands- on Deltagerantal: max.20 personer Pris: 800,- kr. reduceret pris på kr 400,- for efterfølgende fra samme klinik Tilmelding: på svarkort, tlf , fax eller JA TAK, jeg melder mig til følgende arrangement: Seminar om LAD onsdag den 2. marts Antal personer: Navn/navne på deltagere: Kursus om LAD til PA behandling ( sæt ring om valgt dato) Dato Sted Antal deltagere Klinikstempel CMS Dental Njalsgade 21G 12.1 CMS Dental Njalsgade 21G 26.1 Park hotel Glostrup 9.3 CMS Dental Njalsgade 21G 23.3 Hotel Scandic Ringsted 13.4 CMS Dental Njalsgade 21G 4.5 Roskilde 11.5 Hillerød 8.6 CMS Dental Njalsgade 21G 8

egenproducerede varer Varekatalog for CMS Dental s

egenproducerede varer Varekatalog for CMS Dental s www.cmsdental.dk Glyngøre er andet end ren dansk idyl! Det er også rammen for CMS Dental s produktion, der eksporteres til Nord-og Sydamerika, Afrika, Mellemøsten, Fjernøsten, Australien/New Zealand og

Læs mere

FotoSanNewsletter. Lys Aktiveret Desinfektion (LAD) til Endodontisk desinfektion

FotoSanNewsletter. Lys Aktiveret Desinfektion (LAD) til Endodontisk desinfektion FotoSanNewsletter Lys Aktiveret Desinfektion (LAD) til Endodontisk desinfektion KONKLUSIONER Én seance endodontisk behandling er at foretrække fremfor to seances, hvis det er praktisk muligt. Omhyggelig

Læs mere

Mod Infektioner. Foto Aktiveret Terapi

Mod Infektioner. Foto Aktiveret Terapi Mod Infektioner Foto Aktiveret Terapi PACT er et varemærke fra: Hahn Medical Systems Foto Aktiveret Terapi Foto Aktiveret Terapi har været uundværlig i moderne medicin siden 1990 erne, i behandlingen af

Læs mere

Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser

Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser UDG DG (udvidet diagnostisk grundydelse) (diagnostisk grundydelse) PUD (parodontologisk undersøgelse og diagnostik) SU (statusundersøgelse) FU (Fokuseret undersøgelse)

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN HESKA PERIOceutic Gel. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver enkelt dosisenhed indeholder: 2.1 Aktivt stof Doxycyclinhyclat Ph.Eur. 51 mg (svarende

Læs mere

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Agenda 1. Indikationsområder 2. Hvorfor gule tænder? 3. Lidt kemi 4. Tandlægestyret hjemmeblegning 5. Klinik blegning (1-times blegning) 6. Forventningsstyring

Læs mere

Er den kolde laser blevet varm? Gorm Høi Jensen, den

Er den kolde laser blevet varm? Gorm Høi Jensen, den Er den kolde laser blevet varm? Gorm Høi Jensen, den 29.10.16 Low Level Low Level henviser til effekten (W) Terapeutiske lasere klassificeres som: Klasse 3A eller 3B Effekt er

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Kort videnskabeligt nyt om probiotika

Kort videnskabeligt nyt om probiotika September 2014 GRATIS MAGASIN Fokus på diabetes Kort videnskabeligt nyt om probiotika 30-40% af prediabetikere udvikler diabetes 2 indenfor 3,5 år Probiotika forebygger halsbetændelse Mundhuleproblemer

Læs mere

Desinfektion - overordnet set

Desinfektion - overordnet set Desinfektion - overordnet set Temadag for Hygiejnekontaktpersoner 31. marts 2014 Bodil Forman Hygiejnesplejerske Stigende antibiotikaforbrug til mennesker og dyr her i landet har bevirket en stigende forekomst

Læs mere

Retraktionsløsninger. 3M ESPE Astringent Retraction Paste. Hurtigt og nemt en helt ny retraktionsoplevelse

Retraktionsløsninger. 3M ESPE Astringent Retraction Paste. Hurtigt og nemt en helt ny retraktionsoplevelse Retraktionsløsninger 3M ESPE Astringent Retraction Paste Hurtigt og nemt en helt ny retraktionsoplevelse Pochepakning er blevet nemmere med den første retraktionskapsel Indikationer I mere end 45 år har

Læs mere

Foredrag om LASER I Kolding 04.12.12. LASER: Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation. 2011: Phototherapy

Foredrag om LASER I Kolding 04.12.12. LASER: Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation. 2011: Phototherapy Foredrag om LASER I Kolding 04.12.12 LASER: Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation 2011: Phototherapy Hvad er LASER? LASER giver monochromatic, coherent lys, der stimulerer cellers proliferation

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

20x. 20x. 20x. 10x 6x. 25x 5x SCANDEFA TILBUD FotoSan 630

20x. 20x. 20x. 10x 6x. 25x 5x SCANDEFA TILBUD FotoSan 630 SCANDEFA 2016 FotoSan 630 FotoSan 630 lampe FotoSan 630 One Patient Perio Kit DIAMOND 10.000 FotoSan 630 lampe FotoSan 630 One Patient Perio Kit 1.5 ml GOLD PLUS 6x 10.000 20x Spar 5.685 Tilbud 1 FlashMax

Læs mere

[Skriv tekst] [10 ting du bør vide før du investerer i. en terapeutisk laser]

[Skriv tekst] [10 ting du bør vide før du investerer i. en terapeutisk laser] 2015 [Skriv tekst] [10 ting du bør vide før du investerer i en terapeutisk laser] 1. Korrekt dosering Effekten af laserterapi følger den såkaldte Arndt-Schultz lov, en dosis-respons kurve, der indikerer,

Læs mere

NEWSLETTER OM LYSAKTIVERET DESINFEKTION MARTS 2013. FotoSanNewsletter

NEWSLETTER OM LYSAKTIVERET DESINFEKTION MARTS 2013. FotoSanNewsletter FotoSanNewsletter TEMA: Biofilm modulation I dette nummer sætter vi fokus på Bacterial Replacement Therapy (BRT) - en nyt redskab til at ændre mundhulens biofilm fra patogen til ikke-patogen. 1 Reducere

Læs mere

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet KAJ STOLTZE Min første erfaring med relationerne mellem parodontiet og pulpa fandt sted for mere end 40 år siden. Omstændighederne var følgende: Som undervisningsassistent

Læs mere

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Kontrol og vedligeholdelse af implantater Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi,, Aarhus Universitet Program Sygdomme omkring implantater - Risikofaktorer - Forebyggelse Kontrolbesøg

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 2 ENDODONTI - ANDRE ENDODONTISKE BEHANDLINGER Overkapning (OVKA) Overkapning

Læs mere

Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom

Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom Bettina Spanggaard & Lone Gram Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Fiskeindustriel Forskning Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom Sygdom hos fisk i opdræt behandles

Læs mere

ACTINICA LOTION. Actinica Lotion beskytter huden mod UV-stråling og forebygger visse former for hudkræft

ACTINICA LOTION. Actinica Lotion beskytter huden mod UV-stråling og forebygger visse former for hudkræft ACTINICA LOTION FOREBYGGER visse former for HUDKRÆFT Actinica Lotion beskytter huden mod UV-stråling og forebygger visse former for hudkræft 2 Hvad er hudkræft? Hudkræft er den mest almindelige kræftform.

Læs mere

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet:

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet: N r. 2 5 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte. Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Suprasorb X og Suprasorb X + PHMB

Suprasorb X og Suprasorb X + PHMB Suprasorb X og Suprasorb X + PHMB Brugsvejledning 1. Såret renses efter gældende standard. Derefter duppes området omkring såret tørt med sterile sårkompresser. 2. Suprasorb X eller Suprasorb X + PHMB

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ for Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 g suspension indeholder: Aktive stoffer:

Læs mere

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter August/97/JFS/CM YA-560 Kære XO ODONTOSON/XO ODONTOGAIN bruger Dette lille hæfte er udarbejdet som en hjælp til at sætte Dem istand til at

Læs mere

Forhøjet blodtryk. Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling

Forhøjet blodtryk. Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling 4 HIGH BLOOD PRESSURE Forhøjet blodtryk Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling Fakta om forhøjet blodtryk: Dr. Raths Cellular Health anbefalinger - Dokumenteret

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

bakterier Sund mund Samarbejd med dine og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning for vores helbred

bakterier Sund mund Samarbejd med dine og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning for vores helbred GRATIS Prøvenummer Sund mund i sund krop Tag gerne ét med hjem september 2013 NR. 1 Samarbejd med dine positive bakterier og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning

Læs mere

Diakonissestiftelsens Hospice Klinisk retningslinie Udarbejdet af:, marts 2014 Side 1 af 6

Diakonissestiftelsens Hospice Klinisk retningslinie Udarbejdet af:, marts 2014 Side 1 af 6 Klinisk retningslinie Udarbejdet af:, marts 2014 Side 1 Definition på mundproblemer: 1. mundtørhed: 2. stomatitis: Mål med mundpleje: Årsager: en subjektiv følelse af tørhed i munden (se nærmere s.3) en

Læs mere

Information om inderlårsplastik

Information om inderlårsplastik Information om inderlårsplastik Hvem? Den hyppigste årsag til løs hud på inderlårene er et stort vægttab. Problemet med løs hud på inderlårene ses hyppigst hos kvinder, der normalt har større fedtfylde

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm)

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 27. september 2010 PRODUKTRESUMÉ for Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 0. D.SP.NR. 3105 1. LÆGEMIDLETS NAVN Canesten 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Clotrimazol 100 mg og 500 mg 3. Lægemiddelform

Læs mere

Løs i maven? Velsmagende pasta, der indeholder hjælpestoffer med tredobbelt funktion, der styrker og understøtter hundens tarmbalance.

Løs i maven? Velsmagende pasta, der indeholder hjælpestoffer med tredobbelt funktion, der styrker og understøtter hundens tarmbalance. Løs i maven? Velsmagende pasta, der indeholder hjælpestoffer med tredobbelt funktion, der styrker og understøtter hundens tarmbalance. Tværsnit af tarmvæggen Hjælper i stressperioder f.eks. ved: - Foderændringer

Læs mere

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led Systemer og forståelse Kæden er ikke stærkere end det svageste led Kæden er ikke stærkere end det svageste led Denne påstand gælder i mange forbindelser og kan let anvendes i tre meget forskellige forhold

Læs mere

Information om armplastik

Information om armplastik Information om armplastik Med alderen mister huden sin elasticitet. Yderligere vil vægttab og tab af muskelfylde med alderen bidrage yderligere til slaphed af huden, specielt på overarmene. Meget stort

Læs mere

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Akut diarrebehandling og rådgvining Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Definition Akut opstået symptomer fra GI kanalen Symptomer Diarre Vomitus Feber Anorexi Shock Dyspnea Abdominale smerter Klassifikation Akutte

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Ny forskning antyder, at kræft var en sjælden sygdom i oldtiden. Det strider imod mange kræftforskeres opfattelse af sygdommen. Af Andreas R. Graven,

Læs mere

PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU

PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU Parodontal diagnostik er baseret på: registrering af det KLINISKE FÆSTENIVEAU (CAL) og BLØDNING ved registrering af fæsteniveau (BOP) PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU Det kliniske fæsteniveau

Læs mere

Pola Office Brugsanvisning

Pola Office Brugsanvisning Pola Office Brugsanvisning BEMÆRK: 1. Kun til dentalbrug. 2. Patienter bør anvende beskyttelsesbriller. 3. Behandler bør anvende handsker, mundbind og handsker. 4. Brug ikke på gravide og ammende kvinder.

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik 2017 Claus Østergaard Overlæge Klinisk Mikrobiologi Sygehus Lillebælt, Vejle URINVEJENES ANATOMI OG MIKROBIOLOGI ASYMPTOMATISK BAKTERIURI Asymptomatisk bakteriuri Bakterier

Læs mere

BEHANDLING AF AKUTTE ENDODONTISKE TILSTANDE. Diagnose! Nødbehandling systematik. Diagnostik systematik

BEHANDLING AF AKUTTE ENDODONTISKE TILSTANDE. Diagnose! Nødbehandling systematik. Diagnostik systematik af akutte endodontiske tilstande BEHANDLING AF AKUTTE ENDODONTISKE TILSTANDE Kan ikke standardiseres. Systematiser us og behandling. Jens Knudsen, maj 2011 ANAMNESE: akutte Smerter -8. NØDBEHANDLING: Ex.

Læs mere

Pigment, hvide skjolder (Vitiligo)

Pigment, hvide skjolder (Vitiligo) Vitiligo og hvide ar Info. nr. 2.2 / QI 21.200-DERMA-62 rev. marts 2015 - næste rev. marts 2017 (behandling af hvide pletter og hvide ar på huden) Baggrund Vitiligo er en sygdom i huden, som giver hvide

Læs mere

Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013

Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013 Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013 Tandlæger tilknyttet det kirurgiske afsnit: Mandag: Ole Steffensen Tirsdag: Morten Kaarup-Christensen Onsdag: Kecia Dyhring Torsdag: Morten Kaarup-Christensen

Læs mere

Medicinsk honning til sårbehandling revamil

Medicinsk honning til sårbehandling revamil Medicinsk honning til sårbehandling Revamil Revamil sårbehandlingsprodukter til professionel sårbehandling Med langvarig og effektiv antibakteriel virkning. Det brede udvalg er fokuseret på brugervenlighed,

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Treatment Of Chronic Anal fissure (TOCA): a Randomized Clinical trial on Levorag Emulgel versus Diltiazem gel 2% Forsøgets danske titel: Behandling

Læs mere

INDIVIDUALISERET BEHANDLING ETABLERING OG KARAKTERISERING AF PRIMÆRE LUNGECANCER CELLELINJER

INDIVIDUALISERET BEHANDLING ETABLERING OG KARAKTERISERING AF PRIMÆRE LUNGECANCER CELLELINJER Protokolresume - LUCELLI INDIVIDUALISERET BEHANDLING ETABLERING OG KARAKTERISERING AF PRIMÆRE LUNGECANCER CELLELINJER 6. oktober 2014 Version 1 Forfattere og afdelinger: Birgitte Brinkmann Olsen, Nuklearmedicinsk

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Sunde ører! Aptus Otozyme

Sunde ører! Aptus Otozyme Sunde ører! Aptus Otozyme VITAMINER MAVE OG TARM HUD OG PELS MUNDHYGIEJNE DE OM EFTERSYN OG RENSNING AF HUNDE- OG KATTEØRER Alle hunde og katte producerer helt naturligt ørevoks. Til tider ses en overproduktion,

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA

PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA PCR til at opkopiere bestemte DNA-sekvenser i en prøve er nu en af genteknologiens absolut vigtigste værktøjer. Peter Rugbjerg, Biotech Academy PCR (Polymerase

Læs mere

GuttaFlow. Ikke kun til fyldning, men også til opheling

GuttaFlow. Ikke kun til fyldning, men også til opheling GuttaFlow Ikke kun til fyldning, men også til opheling Pålideligt koldfyldningssystem til rodkanaler Guttaperka og forsegler i én enkel applicering NYT: Bioaktivitet til ophelingsprocessen COLTENE Din

Læs mere

Region Hovedstadens Blodbank sikrer patiententbehandling på højt internationalt niveau

Region Hovedstadens Blodbank sikrer patiententbehandling på højt internationalt niveau Region Hovedstadens Blodbank Region Hovedstaden Region Hovedstadens Blodbank sikrer patiententbehandling på højt internationalt niveau Fokus på patientforløb Samarbejde på tværs Ny forskning omsat til

Læs mere

Lokalbehandling af inficerede sår

Lokalbehandling af inficerede sår Bodø, 5. februar 2009, NIFS Lokalbehandling af inficerede sår Bo Jørgensen Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital 1 Lokalbehandling af inficerede sår - NIFS Sårcentret I København er kirurgisk!

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter EftEruddannElsE for tandklinikassistenter Praktisk information alle kurserne afholdes i samarbejde med HansEnBErG på dental College aalborg, rørdalsvej 10, 9000 aalborg. Er du ledig i første ydelsesperiode,

Læs mere

Viden om el-kirurgi. El-kirurgi. Side 1. viden gør en forskel. El kirurgi eller diatermi består af et apparat og nogle kabler med elektroder.

Viden om el-kirurgi. El-kirurgi. Side 1. viden gør en forskel. El kirurgi eller diatermi består af et apparat og nogle kabler med elektroder. Side 1 El-kirurgi El kirurgi eller diatermi består af et apparat og nogle kabler med elektroder. Apparatet kan sammenlignes med et batteri og for at få strømmen igennem, må der etableres et kredsløb. Ligesom

Læs mere

Vesikoureteral refluks (VUR) hos børn

Vesikoureteral refluks (VUR) hos børn TM Vesikoureteral refluks (VUR) hos børn Brochure til patienter/forældre V2-1663-DK-Foraeldre pjece-oceana11.indd 1 23-09-2011 12:50:03 Forstå VUR Dit barn har en lidelse som kaldes Vesikoureteral refluks

Læs mere

Evidensen i parodontologi

Evidensen i parodontologi Evidensen i parodontologi KURSUS, TANDLÆGEFORENINGEN ROSKILDE, 14. MARTS 2013 KURSUSGIVER: BJARNE KLAUSEN Aftenens program: Hvordan vurderer man evidens? Vurdering af nye og gamle metoder Diagnostik Mundhygiejne

Læs mere

RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT

RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 6 RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT INDIKATIONSOMRÅDE Glasionomer binder

Læs mere

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen SERMs v/bente L Langdahl Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen receptor og/eller. Det er forskellen i affinitet for de to typer østrogen receptorer, der giver

Læs mere

Rekommandationer. Topikal behandling af impetigo. National Rekommandationsliste

Rekommandationer. Topikal behandling af impetigo. National Rekommandationsliste Side 1 af 7 National Rekommandationsliste Topikal behandling af impetigo Den Nationale Rekommandationsliste (NRL) udarbejdes af IRF i Sundhedsstyrelsen. NRL støtter alment praktiserende læger i valget

Læs mere

Spørgsmål og svar til Udbud på Levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud TED-2014/S

Spørgsmål og svar til Udbud på Levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud TED-2014/S Spørgsmål og svar til Udbud på Levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud TED-2014/S 109-191720 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar offentliggøres

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

HIV, liv & behandling. Behandlingsstart

HIV, liv & behandling. Behandlingsstart HIV, liv & behandling Behandlingsstart Denne folder er beregnet til personer, som overvejer at begynde på medicinsk behandling mod deres hiv-infektion. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Trouble shooter Indholdsfortegnelse Spørgsmål vedr. brug og pleje Side Mic-Key sonden 1. Det er svært at få Mic-Key knappen sat i igen, hvorfor?... 2 2. Skal Mic-Key

Læs mere

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Materiale og metoder Retrospektiv gruppe Retrospektiv undersøgelse af forandringer i knoglemarvssignal hos 474 konsekutive ptt. henvist til MR-scan.

Læs mere

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin.

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates Lægen er den bedste medicin. I sin konsultation møder den holistiske læge sin patient sjæl til sjæl. Din holistiske læge vil spørge dig: Hvad ønsker

Læs mere

Vaskeprocesudvikling med det formål at reducere (desinficere) antallet af Bacillus cereus sporer efter vask

Vaskeprocesudvikling med det formål at reducere (desinficere) antallet af Bacillus cereus sporer efter vask Vaskeprocesudvikling med det formål at reducere (desinficere) antallet af Bacillus cereus sporer efter vask Eller Kampen mod Bacillus cereus sporer på Syddanske Vaskerier i Vejle Bakteriologisk kontrol

Læs mere

ved inflammatorisk tarmsygdom

ved inflammatorisk tarmsygdom BEHANDLING MED ADACOLUMN ved inflammatorisk tarmsygdom www.adacolumn.net INDHOLD Mave-tarmkanalen...4 Colitis ulcerosa...6 Crohns sygdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Sådan fungerer Adacolumn...12 Behandling

Læs mere

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling Neutropen feber hos hæmatologiske patienter Symptombehandling Oktober 2012 Antibiotisk behandling af infektioner hos patienter med hæmatologiske lidelser. Feber hos hæmatologiske patienter er hyppigt forekommende

Læs mere

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres sygdommen? Der findes ikke nogen specifik

Læs mere

Thomas Borgå KURSER Styrk dine kompetencer. Akupunktur TFT Massage Zoneterapi Helsekost

Thomas Borgå KURSER Styrk dine kompetencer. Akupunktur TFT Massage Zoneterapi Helsekost KURSER 2016 Styrk dine kompetencer Akupunktur TFT Massage Zoneterapi Helsekost Familejournalen d. 7/12: Nu kan jeg se min datter igen Vibekes øje var opgivet af lægerne, men hun ville ikke selv give op

Læs mere

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut MRSA Status, smittemåder og begrænsning af smitte Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut MRSA MRSA er S. aureus, der er resistente = modstandsdygtige overfor alle antibiotika i penicillinfamilien

Læs mere

Information om øjenlågsoperationer

Information om øjenlågsoperationer Information om øjenlågsoperationer Hvem henvender øjenlågsoperationer til? Med alderen mister huden og de dybere lag i øjenlågene, sin elasticitet. På de øvre øjenlåg viser dette sig som et tiltagende

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling Tandlægeoverenskomsten Hvad handler Tandlægeoverenskomsten om? Regler om tandlægepraksis som virksomhed Styring af tilbuddet af tandplejeydelser til befolkningen Ydelsesbeskrivelser Honoraraftaler Spilleregler

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed sender hermed udkast til nye regler om fjernelse af tatoveringer i høring.

Styrelsen for Patientsikkerhed sender hermed udkast til nye regler om fjernelse af tatoveringer i høring. Til dig, der fjerner tatoveringer, samt til organisationer og brancheforeninger anført på vedlagt høringsliste Høring over nye regler om fjernelse af tatovering Styrelsen for Patientsikkerhed sender hermed

Læs mere

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen Tandlægeoverenskomsten 2015 Opfølgning 2. kreds, 18. november 2015 Tandlæge Ole Marker, MPA Tandlægeoverenskomsten 2015 Medlemsmøder Tandlægeoverenskomstkurser Kurser for klinikassistenter i tandlægeoverenskomsten

Læs mere

Immunologi- det store overblik. Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S

Immunologi- det store overblik. Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S Immunologi- det store overblik Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S Hvem er jeg Rikke Søgaard Uddannet dyrlæge i 1998 Ansat 5 år i praksis både blandet og svinepraksis Ansat 5 år på

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Regaine Forte, kutanopløsning 0. D.SP.NR. 6550 1. LÆGEMIDLETS NAVN Regaine Forte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Minoxidil 50 mg/ml Hjælpestoffer se pkt. 6.1.

Læs mere

Smag for naturvidenskab

Smag for naturvidenskab Smag for naturvidenskab Når grønt bliver brunt Silje Sofie Sloth Langhave, Estrid Rose Schou Haugen og Cathrine Harbo Christiansen 4. klasse Sct. Mariæ Skole Vinteren 2015 1 Æbler bliver brune Hvorfor?

Læs mere

Naturlig Desinfektion:

Naturlig Desinfektion: Naturlig Desinfektion: Startet i 2006 Udviklet og solgt UV produkter siden 2008 Leverandører Europæiske Hver med over 45 års erfaring med UV lys Fokus Kundetilpassede løsninger Virkningsgrad Service/behov

Læs mere

Tanken og dieselpest. Rør for påfyldning og pejling

Tanken og dieselpest. Rør for påfyldning og pejling Bekæmp dieselpest Dieselpest kan være en stor trussel for din dieselolie, og det er derfor vigtigt, at du forebygger de bakterier, som skyldes dieselpest. Tanken og dieselpest Herunder ser du en almindelig

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 4 Bilag 4 Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Befolkningstype Intervention Resultat Kommentarer kvalitet Escalante et Gong, Shun et 2014 RCT, crossover 2014 Metaanalys e + 42 kvinder med

Læs mere

Renseteknologi- et eksempel

Renseteknologi- et eksempel Renseteknologi- et eksempel Miljø og energieffektiv rensning af miljøfremmede stoffer fra særlig belastet spildevand- MERMISS Senior Konsulent Caroline Kragelund Rickers Teknologisk Institut, Sektion for

Læs mere

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del Studiespørgsmål Kapitel 2. Almen mikrobiologi 1 Nævn hvilke grupper der findes af humanpatogene organismer. 2 Hvilke af disse grupper er mikroskopiske? 3 Hvad er forskellen på eukaryote og prokaryote organismer?

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende

Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende Definition screening Adskiller tilsyneladende raske personer som sandsynligvis har en

Læs mere

Er der flere farver i sort?

Er der flere farver i sort? Er der flere farver i sort? Hvad er kromatografi? Kromatografi benyttes inden for mange forskellige felter og forskningsområder og er en anvendelig og meget benyttet analytisk teknik. Kromatografi bruges

Læs mere

Information om tandblegning legning

Information om tandblegning legning Information om tandblegning Metode: Hjemme blegning med skinner. Før blegningen kan begynde, tages aftryk til 2 gips modeller. Med hjælp af disse fremstilles der to skinner. Skinnerne er individuelle og

Læs mere

Patientvejledning. Micro-needling med Dermaroller. Behandling af ar og rynker

Patientvejledning. Micro-needling med Dermaroller. Behandling af ar og rynker Patientvejledning Micro-needling med Dermaroller Behandling af ar og rynker Med tiden ændrer hudens kvalitet sig pga. påvirkning fra bla. sol, rygning, forurening, aldring, stress og livsstil. Hudens fibre

Læs mere

Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus

Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus 1. Titel Reorganisering i Hæmatologisk Ambulatorium; Sygeplejersker overtager

Læs mere

Vil det være konditionsmæssigt at byde en engangsskraber med dobbeltskær?

Vil det være konditionsmæssigt at byde en engangsskraber med dobbeltskær? Spørgsmål til udbud pr. 13/8-2013: VIF v. /Albertslund på sygeplejeartikler, plejeprodukter og værnemidler sp.104. Plejeprodukter, 2.1.3 Engangsskraber Vil det være konditionsmæssigt at byde en engangsskraber

Læs mere

Center of Excellence Silkeborg

Center of Excellence Silkeborg Center of Excellence Silkeborg Fremtidens Diagnostik Diagnostisk Center i Silkeborg Ulrich Fredberg Lancet Neurol. 2009 Mar;8(3):235-43. Effect of urgent treatment of transient ischaemic attack and minor

Læs mere

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal

Læs mere