Pensionsseminar 14. september PFA Soraarneq

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq"

Transkript

1 Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq

2 Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse Skatteregler Hvordan kommunikerer vi med pensionskunderne Mulighed for dækning ved Kritisk Sygdom og dødsfald side 2

3 PFA Soraarneq blev stiftet i 2000 af Foreningen Soraarneq og PFA Pension Bag foreningen står grønlandske interessenter omfattende lønmodtagerorganisationer i Grønland samt arbejdsgivere og arbejdsgiverorganisationer i den private sektor i Grønland Foreningen ejer 24% af aktierne i PFA Soraarneq. PFA Pension ejer 76% Direktør for PFA Soraarneq er Lis Hasling Formand for PFA Soraarneq er Niels Nielsen, repræsentant for de faglige organisationer side 3

4 Organisering af opgaver Daglig kontordrift Salg og rådgivning Administration/ Overordnet Økonomi/ Investering/ IT Hvad Besvarelse af telefoniske henvendelser Besvarelse af s Personlige henvendelser Videresende forespørgsler til København To-sproget Telefoniske rådgivningssamtaler Telefonservice overfor Virksomhedsog organisationskunder Statusmøder Informationsmøder Personlige rådgivningsamtaler Seminarer Nyhedsbreve Policeadministration Budgetter Regnskaber Investeringer Udbetalinger side 4

5 De første 6 måneder af 2010 Hovedlinier Stigning i de samlede indbetalinger på 23% Forsikringsmæssige aktiver er steget til 441 mio kr. Investeringsafkastet har været 7,4% Depotrenten er 1,8% p.a. frem til 1. september 2010 Pr. 1. september er depotrenten hævet til 2,5% p.a. side 5

6 Udviklingen i indbetalinger siden 2005 t.kr halvår 2010 side 6

7 Udviklingen i aktiverne t.kr halvår 2010 side 7

8 Investeringsafkast % halvår 2010 side 8

9 Depotrente Depotrenten er pt. fastsat til 2,5 % p.a. Depotrenten kan ændres med en måneds varsel / / / Depotrente p.a. 4,0% 4,0% 4,0% 3,7% 1,8% 1,8% 2,5% side 9

10 Omkostninger I % af præmier 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% Månedligt gebyr 96 kr. 88 kr. 76 kr. 62 kr. 58 kr. 51 kr. 51 kr. 51 kr. På fripolicer trækkes kr. pr. måned side 10

11 Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq side 11

12 Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Pensionsaftalen omfatter arbejdsledere ansat i henhold til kollektiv overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og SSK. Endvidere er sekretariatschefer i SSK omfattet af aftalen Tilmelding finder sted straks fra ansættelsen. Pensionsalderen er 65 år Pensionsbidraget er pt. 7,73 % af den faste løn (grundløn) Pensionsbidraget bruges til Kollektiv Pension Pension med forsikringsdækninger ved invaliditet og død side 12

13 Sådan virker udbetalingerne side 13

14 Dækning ved tab af erhvervsevnen Kollektiv Pension Invalidepension, udbetales hvis man varigt mister sin erhvervsevne og får tilkendt offentlig førtidspension. Der er en karensperiode på 3 måneder. Erhvervsevnetabet skal mindst være på 1/2. Der udbetales halv invalidepension, hvis erhvervsevnetabet er på mellem 1/2 og 2/3. Er erhvervsevnetabet mindst 2/3 udbetales der fuld invalidepension. Mister 1/2 af erhvervsevnen Udbetalingen starter Tilstanden forværres og erhvervsevnen er nu nedsat med mindst 2/3 Udbetalingen forhøjes Fylder 65 år Udbetalingen af invalidepensionen stopper, og alderspensionen starter udbetaling Alder Invalidepension Livsvarig alderspension side 14

15 Dækning ved tab af erhvervsevnen Kollektiv Pension Præmiefritagelse Mister man sin erhvervsevne (samme betingelser som invalidepensionen), så kan man blive fritaget for at indbetale på pensionsordningen. PFA Soraarneq overtager indbetalingen. Får man halv invalidepension, er der præmiefritagelse for halvdelen af indbetalingen. Med præmiefritagelse sikres man, at der selvom man har været syg i en længere periode, stadigvæk har den ønskede opsparing ved pensionering. side 15

16 Dækning ved død Kollektiv Pension Ægtefællepension, udbetales ved forsikredes død livsvarig til ægtefællen. Ægtefællepensionen udgør 60 % af den livsvarig alderspension. Forsikrede dør Udbetalingen starter Ægtefællen dør Udbetalingen stopper Alder Ægtefællepension side 16

17 Dækning ved død Kollektiv Pension En samlever er berettiget til ægtefællepensionen, hvis ALLE følgende betingelser er opfyldt: Forsikrede skal senest 3 måneder før dødsfaldet oprette et TESTAMENTE, hvor samleveren bliver arveberettiget til mindst samme andel som en ægtefælles tvangsarv Forsikrede har haft fælles bopæl med samleveren i MINDST 2 år inden dødsfaldet Der må ikke være en pensionsberettiget ægtefælle, herunder fraskilt ægtefælle, på dødsfaldstidspunktet Der må ikke være ægteskabshindringer efter lovgivningen Reglerne skal senest være opfyldt ved forsikredes 67. år side 17

18 Dækning ved død Kollektiv Pension Børnepension Udbetales til hvert barn under 21 år. Er barnet forældreløst bliver pensionen fordoblet. Børnepension udgør 10 % af alderspensionen. Forsikrede dør Udbetalingen starter til begge børn Barn 1 fylder 21. år Udbetalingen stopper Barn 2 fylder 21. år Udbetalingen stopper Alder Børnepension til barn 1 Børnepension til barn 2 side 18

19 Dækning på pensioneringstidspunktet Kollektiv Pension Alderspension, udbetales fra det 65. år, så længe man er i live. Pensionering Udbetalingen starter PFA s forventninger til levealder Dødsfald Udbetalingen stopper Alder Livsvarig livrente side 19

20 Dækning på pensioneringstidspunktet Kollektiv Pension Alderspension i kombination med ægtefællepension Pensionering Udbetalingen starter Dødsfald Ægtefællepensionen udbetales Ægtefællens dødsfald Udbetalingen stopper Alder Livsvarig livrente Livsvarig ægtefællepension side 20

21 Mulighed for at supplere opsparingen Aggu-konto Bidrag udover det obligatoriske bidrag kan indbetales til en Aggu-konto. Der er mulighed for skattemæssigt fradrag op til 15% af lønnen. Aggu-konto er en opsparingsordning, som ikke indeholder nogle forsikringsdækninger. Opsparingen udbetales over en 10 årig periode fra det 65. år. Aggu-konto kan også etableres privat. side 21

22 Hvordan virker en Aggu-konto? Aggu-konto Udbetales i 10 år fra det 65. år Ratepension fra 65 år 75 år Pensionering Udbetalingen starter Dødsfald Udbetaling fortsætter til arvingerne Udløb Der har nu været udbetaling i 10 år og udbetalingen stopper Alder 10 årig ratepension side 22

23 Hvad sker der ved fratrædelse side 23

24 Når indbetalingerne ophører vil PFA gå ud fra at medarbejderen er fratrådt Når indbetalingen ophører vil PFA gå ud fra at medarbejderen er fratrådt PFA sender et brev til medarbejderen, hvor medarbejderen får oplyst de muligheder, der er. Mulighederne er: Medarbejderen kan fortsætte indbetalingen Medarbejderen kan få henstand og bevare sine forsikringsdækninger i en periode. Medarbejderen kan få en fripolice, hvor dækningerne bliver nedsat Ifølge pensionsaftalen for SSK kan der kun tilbagekøbes, hvis den forsikrede tager varigt ophold udenfor rigsfællesskabet. Tilbagekøb skal godkendes i hvert enkelt tilfælde side 24

25 Hvilke regler gælder for overførsler mellem selskaber Jobskifteaftale/overførsler Såvel PFA Soraarneq som SISA er tilsluttet vores almindelige jobskifteaftale, så der kan ske overførsler disse selskaber imellem efter normale regler. Jobskifteaftalen kan IKKE bruges mellem et dansk og et grønlandsk pensionsselskab. Særlig aftale om overførsel til Grønland Aftalen gælder for pensionsordninger med løbende udbetalinger (skattekode 1). Forsikrede skal hele tiden siden oprettelsen af pensionsordningen have været fuldt skattepligtig i Grønland, hvilket i praksis betyder, at den pågældende skal have boet i Grønland. Der må ikke i Danmark have været skattemæssig fradragsret eller bortseelsesret for indbetalingerne. Overførslen skal ske senest 31/ Vær opmærksom på, at vi i PFA Soraarneq kun kan tilbyde skattekode 1 ordning, hvis der er en kollektiv pensionsaftale. side 25

26 Hvad koster det at tilbagekøbe Kan medarbejderen tilbagekøbe sin pensionsordning vil der blive fratrukket Hvad koster det at tilbagekøbe 45 % i afgift til Grønlands Selvstyre Et gebyr på kr. til PFA Soraarneq side 26

27 Skatteregler side 27

28 Fradragsregler for pensionsindbetalinger PFA Soraarneq - Grønland Ratepension og Livrente Der er kun fradrag for bidrag og præmie op til 15 % af ens bruttoløn. Et indskud kan ikke fratrækkes fuldt ud i indbetalingsåret fradraget bliver langt over hele perioden frem til pensionering. Særligt i relation til ratepension Der er kun mulighed for fradrag på en ratepension, hvis den er etableret i et pensionsselskab med hjemsted i Grønland. Kapitalpension Der er ikke mulighed for kapitalpension. side 28

29 Pensionsudbetalinger PFA Soraarneq - Grønland Ratepension og løbende udbetalinger Udbetaling af pension er indkomstskattepligtig Hvis man er bosiddende i Grønland betaler man skat til Grønland Hvis man er bosiddende i Danmark er det dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Grønland, der bestemmer, hvilket land der har retten til at beskatte. Pt. er det Danmark, d.v.s. bopælslandet Hvis man er bosiddende i et andet land er det ligeledes dobbeltbeskatningsaftalen, der bestemmer, hvilket land, der har retten til at beskatte udbetalingen Tilbagekøb 45% uanset bopælsland side 29

30 Hvordan kommunikerer vi med pensionskunderne side 30

31 Police Personlig skriftlig kommunikation Når medarbejderen bliver indmeldt i pensionsordningen modtager medarbejderen en police, hvor medarbejderen kan se sine dækninger ved invaliditet, død og pensionering. I februar/marts måned sender vi en årsoversigt. Den enkelte kan vælge at få årsoversigten sendt til e-boks. e-boks er en postkasse på internettet, hvor man kan modtage og opbevare personlige dokumenter som for eksempel kontoudtog, årsoversigter og lønsedler. Det kan man læse mere på side 31

32 (kommer snart) side 32

33 Nyhedsbreve side 33

34 Nyhedsbreve PFA Soraarneq sender 2-4 gange årligt et nyhedsbrev ud Nyhedsbreve Nyhedsbrevet bliver sendt ud via til kontaktpersoner i virksomheder, faglige organisationer og øvrige interessenter Nyhedsbrevet kan også ses på Modtager du ikke nyhedsbrevet i dag, kan du sende mig en mail på hvis du fremover ønsker at modtage det. side 34

35 Nyhedsbreve side 35

36 Rådgivning Spørgsmål og rådgivning Ring på PFA Soraarneq s telefon nr Send en på Skriv til PFA Soraarneq, Postboks 1840, 3900 Nuuk Mød personligt op på AK s kontor, der ligger Samuel Kleinschimidtip Aqqutaa 15, Nuuk I det omfang AK ikke kan besvare henvendelsen sender de spørgsmålet videre til PFA Pension side 36

37 Dækning ved Kritisk Sygdom og død side 37

38 PFA Gruppeliv Soraarneq tilbyder kunderne at tegne Kritisk Sygdom og/eller sikre en engangsudbetaling i tilfælde af død gennem PFA Pension Kunder i PFA Soraarneq har mulighed for at oprette en gruppelivsforsikring i PFA. Gruppelivsforsikring skal omfatte alle medarbejdere, som har en pensionsordning i PFA Soraarneq. Den skal mindst omfatter 5 medarbejdere. Mulige dækninger Gruppelivsdækning ved død PFA Kritisk Sygdom Prisen bliver opkrævet på girokort udenom pensionsordningen i PFA Soraarneq. side 38

39 Spørgsmål side 39

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8 SÅDAN ER DU MEDLEM Lægernes Pensionskasse er forbeholdt læger og lægestuderende. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Separation/skilsmisse og pension

Separation/skilsmisse og pension SEPARATION/SKILSMISSE OG PENSION OKTOBER 011 SIDE 1 Separation/skilsmisse og pension Web-pjecen giver nogle hovedregler om behandlingen af livs- og pensionsforsikringer samt pensionskasseordninger ved

Læs mere

SNART PÅ pension. joep.dk

SNART PÅ pension. joep.dk SNART PÅ pension JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 6 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere