2. økonomirapport 2015 Bilag 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. økonomirapport 2015 Bilag 2"

Transkript

1 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2015

2 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag 2.2 Omkostningselementer Bilag 2.3 Pengestrømsopgørelse Bilag 2.4 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet 19 Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet

3 Bilag 2.1 Bevillingsændringer Beløb i kr., i 2015-priser Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2015 Amager og Hvidovre Hospital Drift Regulering af PL (Løn) Regulering af PL (Øvrig drift) Uddannelse af Hygiejnesygeplejersker/NVH Nationale DÆMP-forløbskoordination 2015& HVH, KL. Mikrobiologi 15& Forebyg pulje - tilbageførelse fra AHH Tilbageførsel Anæstesi og Intensiv Fælles visitation af fødselsområdet Støtte til ph.d. studieafgift Overførsel fra forskningsfonden Samlet konsekvens af takstændring ekstra senge Medicinsk Enhed Budgetneutralisering - klinisk biokemi Budgetneutralisering - klinisk mikrobiologi Budgetneutralisering - patologi Køb- og salgster - klinisk mikrobiologi Køb- og salgster - patologi MasterCarter, samling af abonnementsudgifter, kostsystem -59 Resultat Investeringer Korrektion til genbevillingen Resultat -312 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Drift Regulering af PL (Løn) Regulering af PL (Øvrig drift) Uddannelse af Hygiejnesygeplejersker/NVH Nationale DÆMP-forløbskoordination 2015& Tilbageførsel Anæstesi og Intensiv 354 3

4 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb Støtte til ph.d. studieafgift Overførsel fra forskningsfonden Udmøntning NEXT puljen Medarbejder sterilcentral Samlet konsekvens af takstændring Nedbringelse af ventetid, hjertepakker Ekstra ambulatoriespor gastromedicin Ibrugtagning af 7 skopistue Fotoferese på RH Budgetneutralisering - klinisk biokemi Budgetneutralisering - klinisk mikrobiologi Budgetneutralisering - patologi Køb- og salgster - klinisk mikrobiologi Køb- og salgster - patologi Resultat Investeringer Tilpasning af ter til forventet regnskab 2 ør Resultat Bornholms Hospital Drift Regulering af PL (Løn) Regulering af PL (Øvrig drift) Nationale DÆMP-forløbskoordination 2015& Uniformsprojektet-ID kort Bornholm Opgradering af omstilling på Bornholm Samlet konsekvens af takstændring Budgetneutralisering - klinisk biokemi Budgetneutralisering - klinisk mikrobiologi Budgetneutralisering - patologi Køb- og salgster - klinisk mikrobiologi Køb- og salgster - patologi Vækst i laboratorieydelser BOH 200 Resultat

5 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2015 Herlev og Gentofte Hospital Drift Regulering af PL (Løn) Regulering af PL (Øvrig drift) Åbne ambulatorier Uddannelse af Hygiejnesygeplejersker/NVH Nationale DÆMP-forløbskoordination 2015& Nationale DÆMP-forløbskoordination HEH, Kl. Mikrobiologisk afd Fælles visitation af fødselsområdet Støtte til ph.d. studieafgift Støtte international patentansøgning Overførsel fra forskningsfonden Samlet konsekvens af takstændring Akut Meraktivitet Medicinsk afdeling O (8,6 senge) Tarmkræftscreening HGH Budgetneutralisering - klinisk biokemi Budgetneutralisering - klinisk mikrobiologi Budgetneutralisering - patologi Køb- og salgster - klinisk mikrobiologi Køb- og salgster - patologi MasterCarter, samling af abonnementsudgifter, kostsystem -59 Resultat Investeringer Tilpasning af ter til forventet regnskab 2 ør Resultat Nordsjællands Hospital Drift Regulering af PL (Løn) Regulering af PL (Øvrig drift) Fakturaer for NHN Åbne ambulatorier Overførsel mellem drift og lokal investeringsramme Nationale DÆMP-forløbskoordination 2015& Fælles visitation af fødselsområdet -88 5

6 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb Støtte til ph.d. studieafgift Overførsel fra forskningsfonden Samlet konsekvens af takstændring Meraktivitet akutte medicinske patienter Budgetneutralisering - klinisk biokemi Budgetneutralisering - klinisk mikrobiologi Budgetneutralisering - patologi Køb- og salgster - klinisk mikrobiologi Køb- og salgster - patologi Tarmkræftscreening NOH Resultat Investeringer Overførsel mellem drift og lokal investeringsramme Tilpasning af ter til forventet regnskab 2 ør Resultat Region Hovedstadens Psykiatri Drift nulstilling af oprindelig sag vedr lejekontrakter Lejeaftale Kurhus Lejeaftale parcelgårdsvej sdr. alle Lejeaftale Vesterhus Regulering af PL (Løn) Regulering af PL (Øvrig drift) Støtte til ph.d. studieafgift Overførsel fra forskningsfonden Budgetneutralisering - klinisk biokemi Budgetneutralisering - klinisk mikrobiologi Køb- og salgster - klinisk mikrobiologi Køb- og salgster - patologi MasterCarter, samling af abonnementsudgifter, kostsystem -63 Resultat Rigshospitalet Drift Regulering af PL (Løn) Regulering af PL (Øvrig drift)

7 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb Opgradering af omstilling af Rigshospitalet Åbne ambulatorier Nationale DÆMP-forløbskoordination 2015& opretning af tværvej Tilbageførsel Anæstesi og Intensiv Fordeling arbejdsmiljø Ny behandl 2015 RH Helgenomsekventering Finansiering af løn Fælles visitation af fødselsområdet Støtte til ph.d. studieafgift Støtte international patentansøgning Overførsel fra forskningsfonden Medarbejder sterilcentral Samlet konsekvens af takstændring Fotoferese på RH Hjemtagning rygoperationer fra privathospitaler Meraktivitet neuroendokrine tumorer (NET) Meraktivitet fødsler RH Budgetneutralisering - klinisk biokemi Budgetneutralisering - klinisk mikrobiologi Budgetneutralisering - patologi Køb- og salgster - klinisk mikrobiologi Køb- og salgster - patologi RH pumper mv RH pumper mv varig MasterCarter, samling af abonnementsudgifter, kostsystem HIV/Hep pos ptt Norge Afklaring af byggefelt JMC NYT MOR OG BARN HOSPITAL Resultat Investeringer Midler til installation 5,3 Angiografirum 3,0 rgt udstyr

8 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb Køb af grund til vejanlæg Glostrup Hospital 450 Resultat Den Præhospitale Virksomhed Drift Regulering af PL (Løn) Helikopter PL-regulering Ambulancekontrakter P/L-regulering Kontrolbud Budgetudskillelse af IT Resultat Region Hovedstadens Apotek Drift Regulering af PL (Løn) Regulering af PL (Øvrig drift) 240 Resultat Center for IT, Medico og Telefoni Drift Regulering af PL (Løn) Regulering af PL (Øvrig drift) Info TV Opgradering af omstilling af Rigshospitalet Sundhedsplatformen: Konsekvenser af Regionsrådssag Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af 1.ØR, sag Opgradering af omstilling på Bornholm MasterCarter, samling af abonnementsudgifter, kostsystem Budgetudskillelse af IT Resultat Center for HR Drift Regulering af PL (Løn) Regulering af PL (Øvrig drift) Tilbageførsel Anæstesi og Intensiv Fordeling arbejdsmiljø Uniformsprojektet-ID kort Bornholm Stillingsudvidelser herunder KBU-læger Støtte til ph.d. studieafgift Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af 1.ØR, sag Resultat

9 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2015 Sygehusbehandling uden for regionen Drift Privathospitaler varetagelse af koloskopier Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af 1.ØR, sag Samlet konsekvens af takstændring Resultat Fælles driftsudgifter m.v. Drift nulstilling af oprindelig sag vedr lejekontrakter Lejeaftale Kurhus Lejeaftale parcelgårdsvej sdr. alle Lejeaftale Vesterhus Regulering af PL (Løn) Regulering af PL (Øvrig drift) Fakturaer for NHN Sundhedsplatformen: Konsekvenser af Regionsrådssag Midler til installation 5,3 Angiografirum 3,0 rgt udstyr Åbne ambulatorier Uddannelse af Hygiejnesygeplejersker/NVH Nationale DÆMP-forløbskoordination 2015& Nationale DÆMP-forløbskoordination HVH, KL. Mikrobiologi 15& HEH, Kl. Mikrobiologisk afd opretning af tværvej Forebyg pulje - tilbageførelse fra AHH Køb af grund til vejanlæg Glostrup Hospital Helikopter PL-regulering Ambulancekontrakter P/L-regulering Stillingsudvidelser herunder KBU-læger Ny behandl 2015 RH Helgenomsekventering Støtte til ph.d. studieafgift Støtte international patentansøgning Overførsel fra forskningsfonden Udmøntning NEXT puljen

10 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af 1.ØR, sag Privathospitaler varetagelse af koloskopier Samlet konsekvens af takstændring Meraktivitet akutte medicinske patienter Akut Meraktivitet Medicinsk afdeling O (8,6 senge) ekstra senge Medicinsk Enhed Nedbringelse af ventetid, hjertepakker Ekstra ambulatoriespor gastromedicin Ibrugtagning af 7 skopistue Tarmkræftscreening HGH Fotoferese på RH Hjemtagning rygoperationer fra privathospitaler Meraktivitet neuroendokrine tumorer (NET) Meraktivitet fødsler RH RH pumper mv RH pumper mv varig Kontrolbud Tarmkræftscreening NOH HIV/Hep pos ptt Norge Afklaring af byggefelt JMC NYT MOR OG BARN HOSPITAL Resultat Investeringer Korrektion til genbevilling Korrektion til genbevillingen Salg af ejendomme Salgsindtægt Grønnemosecentret Resultat Praksisområdet Drift Regulering af PL (Løn) Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af 1.ØR, sag Budgetneutralisering - klinisk biokemi Budgetneutralisering - klinisk mikrobiologi

11 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb Budgetneutralisering - patologi Køb- og salgster - klinisk mikrobiologi Køb- og salgster - patologi Vækst i laboratorieydelser BOH -200 Resultat Den Sociale Virksomhed Drift Institutionsdrift - soc.psyk Institutionsdrift - soc.psyk Administration - soc.psyk Institutionsdrift - DSV Institutionsdrift - DSV Administration - DSV Administration - DSV Resultat Administration Drift Regulering af PL (Løn) Regulering af PL (Øvrig drift) Info TV Finansiering af løn Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af 1.ØR, sag Resultat Samlet resultat Drift Samlet resultat Investeringer Finansiering Finansielle poster Økonomiafdelingen Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende Finansiering 2. Økonomirapport Renter Finansiering 2. Økonomirapport Finansiering i alt Hovedkassen Kassetræk (-) / kassehenlæggelse (+) Økonomiafdelingen Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende Finansiering 2. Økonomirapport Renter Finansiering 2. Økonomirapport Finansiering i alt Amager og Hvidovre Hospital Investeringer Korrektion til genbevillingen

12 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2015 Resultat 312 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Investeringer Tilpasning af ter til forventet regnskab 2 ør Resultat Herlev og Gentofte Hospital Investeringer Tilpasning af ter til forventet regnskab 2 ør Resultat Nordsjællands Hospital Investeringer Tilpasning af ter til forventet regnskab 2 ør Resultat Den Sociale Virksomhed Drift Institutionsdrift - soc.psyk Institutionsdrift - soc.psyk Administration - soc.psyk Institutionsdrift - DSV Institutionsdrift - DSV Administration - DSV Administration - DSV Resultat Fælles driftsudgifter m.v. Investeringer Korrektion til genbevilling Korrektion til genbevillingen Salg af ejendomme Salgsindtægt Grønnemosecentret Resultat Samlet resultat Ændring i omkostningselementer Administration Afskrivninger Ekstraordinær afskrivning ifm. salget af Grønnemosecentret Samlet resultat

13 Bilag 2.2 Omkostningselementer Dette bilag er en specifikation af omkostningselementerne under de enkelte virksomhedsafsnit fra bilag 1, 1. økonomirapport Mio. kr., 2015-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Amager og Hvidovre Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge -1,9-1,9 0,0-1,9-1,9 0,0 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Hensættelse til tjenestemandspension 25,7 25,7 0,0 25,7 25,7 0,0 Lagerforskydning -0,2-0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 Afskrivninger 125,5 130,5 0,0 130,5 130,5 0,0 Omkostningselementer i alt 149,0 154,0 0,0 154,0 154,0 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 16,2 16,2 0,0 16,2 16,2 0,0 Lagerforskydning -0,2-0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 Afskrivninger 83,0 83,0 0,0 83,0 83,0 0,0 Omkostningselementer i alt 111,0 111,0 0,0 111,0 111,0 0,0 Bornholms Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 3,0 2,2 0,0 2,2 2,2 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,2 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 Afskrivninger 22,0 23,5 0,0 23,5 23,5 0,0 Omkostningselementer i alt 26,2 26,8 0,0 26,8 26,8 0,0 Herlev og Gentofte Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 4,6 2,8 0,0 2,8 2,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 20,2 19,1 0,0 19,1 19,1 0,0 Afskrivninger 224,0 226,4 0,0 226,4 226,4 0,0 Omkostningselementer i alt 248,8 248,3 0,0 248,3 248,3 0,0 13

14 Mio. kr., 2015-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Nordsjællands Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 4,7 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 17,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 Afskrivninger 137,4 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 Omkostningselementer i alt 159,1 116,5 0,0 116,5 116,5 0,0 Rigshospitalet Forskydning i hensættelse til feriepenge 9,3 9,3 0,0 9,3 9,3 0,0 Den Præhospitale Virksomhed Hensættelse til tjenestemandspension 26,9 26,2 0,0 26,2 26,2 0,0 Afskrivninger 285,8 301,4 0,0 301,4 301,4 0,0 Omkostningselementer i alt 322,1 336,9 0,0 336,9 336,9 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Afskrivninger 18,5 18,5 0,0 18,5 18,5 0,0 Omkostningselementer i alt 19,1 19,1 0,0 19,1 19,1 0,0 Center for IT, Medico & Telefoni Forskydning i hensættelse til feriepenge 2,9 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,3 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 Afskrivninger 40,7 42,0 0,0 42,0 42,0 0,0 Omkostningselementer i alt 44,9 46,2 0,0 46,2 46,2 0,0 Center for HR Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,1 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 2,2 2,2 0,0 2,2 2,2 0,0 Afskrivninger 0,0 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 Omkostningselementer i alt 3,3 4,6 0,0 4,6 4,6 0,0 14

15 Mio. kr., 2015-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Region Hovedstadens Apotek Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Sygehusbehandling uden for regionen Hensættelse til tjenestemandspension 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 Lagerforskydning 140,0 161,5 0,0 161,5 161,5 0,0 Afskrivninger 10,3 10,3 0,0 10,3 10,3 0,0 Omkostningselementer i alt 151,5 173,0 0,0 173,0 173,0 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fælles driftsudgifter m.v. Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Lagerforskydning 0,0 40,0 0,0 40,0 40,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,3 40,3 0,0 40,3 40,3 0,0 Praksisområdet Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri Forskydning i hensættelse til feriepenge 16,8 4,8 0,0 4,8 4,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 14,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 Afskrivninger 57,8 57,8 0,0 57,8 57,8 0,0 Omkostningselementer i alt 88,7 74,7 0,0 74,7 74,7 0,0 15

16 Mio. kr., 2015-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Den Sociale Virksomhed Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,6 2,7 0,0 2,7 2,7 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 3,0 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 Afskrivninger 20,1 21,4 0,0 21,4 21,4 0,0 Forrentning 10,7 11,4 0,0 11,4 11,4 0,0 Omkostningselementer i alt 35,4 38,4 0,0 38,4 38,4 0,0 Kollektiv Trafik Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervsudvikling Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljøområdet Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Omkostningselementer i alt 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Øvrig regional udvikling Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16

17 Mio. kr., 2015-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Administration Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension -207,0-207,0 0,0-207,0-207,0 0,0 Afskrivninger 4,6 45,0 12,0 57,0 57,0 0,0 Omkostningselementer i alt -201,2-160,8 12,0-148,8-148,8 0,0 Total Forskydning i hensættelse til feriepenge 55,9 45,1 0,0 45,1 45,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension -77,8-88,9 0,0-88,9-88,9 0,0 Lagerforskydning 139,6 201,1 0,0 201,1 201,1 0,0 Afskrivninger 1.030, ,6 12, , ,6 0,0 Forrentning 10,7 11,4 0,0 11,4 11,4 0,0 Total Omkostningselementer i alt 1.158, ,3 12, , ,3 0,0 17

18 Bilag 2.3 Pengestrømsopgørelse Mio. kr., 2015-priser Budget 2015 Sundhed Social- og specialundervisning Regional udvikling Årets resultat 1) -33,4-546,4-51,6-167,6-765,6 Likviditetsreguleringer til årets resultat + afskrivninger 1.025,5 993,9 21,4 0, ,6 + intern forrentning 10,7 0,0 11,4 0,0 11,4 + lagerforskydninger 139,6 201,1 0,0 0,0 201,1 + hensættelse til feriepenge 54,7 41,2 2,7 0,0 43,9 + hensættelser til tjenestemandspensioner 129,1 115,2 2,9 0,0 118,1 - andre reguleringer, primo 0,0 0,0 + andre regulering, ultimo -236,2-141,2-3,5-4,1-148,8 A. Likviditetsvirkning af årets resultat 1.123, ,2 34,9-3, ,3 I alt Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer - køb af immaterielle anlægsaktiver + salg af immaterielle anlægsaktiver - køb af materielle anlægsaktiver + salg af materielle anlægsaktiver +/- andre forhold B Likviditetsvirkning af investeringer , ,3-85,7 0, , , ,3-85,7 0, ,0 C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+a+b) -882, ,5-102,4-171, ,3 Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender +/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser + optagelse af eksterne lån 261,1 368,5 - afdrag på eksterne lån -454,1-454,1 - forrentning af interne lån -10,7-11,4 +/- øvrige finansielle poster 836,2 278,1 D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter 632,5 181,1 E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D) -249, ,2 F. Likvider, primo året 267, ,5 G. Likvider, ultimo året (E+F) 17,1-532,7 Kasseforbrug revideret i forhold til vedtaget 549,8 1) Regional udviklings årsresultat er korrigeret med udmøntede tilsagn, som ikke er udbetalt. 18

19 Bilag 2.4 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet Den Sociale Virksomhed Årets resultat Mio. kr., 2015-priser Vedtaget Gældende Korrektioner Nyt Forventet Forventet 2. ØR regnskab afvigelse Takst- og beboerindtægt -776,1-802,9-16,3-819,2-819,2 0,0 Tilbudsdrift - omkostninger 776,2 821,2 12,0 833,2 833,2 0,0 Direkte administrationsomkostninger 24,1 24,1 0,7 24,7 24,7 0,0 Indirekte administrationsomkostninger 10,8 12,8 0,1 12,9 12,9 0,0 Årets resultat 35,0 55,1-3,5 51,6 51,6 0,0 - = overskud, += underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, forøges med 0,1 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i Den Sociale Virksomheds resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen. I det vedtagne var der for Den Sociale Virksomhed indregnet en nedsættelse af den kommunale takstbetaling på 35,0 mio. kr., som skulle finansieres af det gennem tidligere år oparbejdede overskud. Efterfølgende er denne takstnedsættelse forhøjet til 37,7 mio. kr. Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2015 var der et akkumuleret overskud på 80,2 mio. kr. I forbindelse med denne 2. økonomirapport 2015 er der et underskud på 51,6 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2014 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i Ultimo 2015 forventes et akkumuleret overskud på 28,6 mio. kr. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,2 Disponeringer i 2015: Takstreduktion ,7 Genbevillinger vedr ,8 Øvrige ændringer (t.o.m. 2. ØR) 0,1 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,6 - = overskud; + = underskud 19

20 Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet Udgifts- og omkostningsbevilling Sammenhæng mellem udgifts- og omkostningsbevilling og fordeling på områderne fremgår af oversigten herunder: Indirekte administration Mio. kr., 2015-priser Udgiftsbevilling Forskydning i hensættelse af feriepenge Afskrivninger Udgift til tjenestemandspensioner Hensættelse til tjenestemandspensioner Lagerforskydning Omkostningsbevilling Indirekte henførbar sundhedsområdet 653,6 1,1 54,1-199,2 2,8 0,0 512,4 Indirekte henførbar socialområdet 16,4 0,0 1,4-5,0 0,1 0,0 12,9 Indirekte henførbar regional udvikling 18,9 0,0 1,6-5,7 0,1 0,0 14,8 I alt 688,8 1,2 57,0-210,0 3,0 0,0 540,1 20

3. økonomirapport 2015 Bilag 2

3. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden September 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...

Læs mere

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER... 11 BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING... 16 BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE... 17 BILAG

Læs mere

2. økonomirapport 2011 Bilag 2

2. økonomirapport 2011 Bilag 2 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2011 Bilag 2 Region Hovedstaden Juni 2011 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. økonomirapport 2014 Bilag 2

2. økonomirapport 2014 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2014 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2.

Læs mere

4. økonomirapport 2015 Bilag 2

4. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden November 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

3. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. September 2014

3. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. September 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2014 1 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2014 Bilag 2 September 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

1. økonomirapport 2012 Bilag 2

1. økonomirapport 2012 Bilag 2 1 1. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2012 Bilag 2 Region Hovedstaden Marts 2012 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

1. økonomirapport 2014 Bilag 4

1. økonomirapport 2014 Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 4 - Grundlag for genbevillinger i 2014 Marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3. økonomirapport 2011 Bilag 2

3. økonomirapport 2011 Bilag 2 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2011 Bilag 2 Region Hovedstaden September 2011 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. økonomirapport 2013

2. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2013 1 Region Hovedstaden 2. økonomirapport 2013 Bilag 2 Maj 2013 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer 2/2016 Driftsmål, der lever op til ambitionsniveauet, er markeret

Læs mere

1. økonomirapport 2010

1. økonomirapport 2010 1. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden April 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-2. økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Punkt

Læs mere

Punkt nr. 1 - Politisk "tavlemøde" Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 1 - Politisk tavlemøde Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 1 - Politisk "tavlemøde" Bilag 1 - Side -1 af 1 Sekretariatschefen Til: Forretningsudvalget Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 9.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag 1. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning...1 2 Bevillingsområder...8 2.1

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013 Sag nr. 1 Emne: 1. Økonomirapport 2013 4 bilag 1. økonomirapport 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden

Læs mere

BUDGET Resterende oversigter til 2. behandling

BUDGET Resterende oversigter til 2. behandling BUDGET 2018 Resterende oversigter til 2. behandling Kolonne 12 Tekniske korrektioner Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse a Kolonne 12: Tekniske korrektioner

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 21. maj 2015 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

4. økonomirapport - November Region Hovedstaden. 4. økonomirapport Bilag 2

4. økonomirapport - November Region Hovedstaden. 4. økonomirapport Bilag 2 Region Hovedstaden 4. økonomirapport 2016 Bilag 2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: FORVENTEDE OVERFØRSLER - DRIFTSOMRÅDET... 18 BILAG 2.3: FORVENTEDE OVERFØRSLER - ANLÆGSOMRÅDET... 22 BILAG

Læs mere

1. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Marts 2014

1. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Marts 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2014 1 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 2 Marts 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Kommune 2.500 Figur 1: Udvikling i udgifter til kommunal medfinansiering pr. indbygger 2007-2011 2.000 1.500 1.000 FK RH 500 - * I 2010 var

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

1. økonomirapport 2011

1. økonomirapport 2011 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1029630 Dato 5. september 2012 Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Læs mere

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Indhold Ledelsespåtegning... 3 Revisor erklæring... 4 Ledelsesberetning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. december 2009 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 1 bilag 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af

Læs mere

1. økonomirapport 2015 Bilag 1

1. økonomirapport 2015 Bilag 1 1. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 3

1. økonomirapport 2016 Bilag 3 Grundlag for genbevillinger i 2016 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2016 Bilag 3 - Grundlag for genbevillinger i 2016 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$ " $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $"$' $ $! %) $ ' $ % ( $ "$" '( ( $ "'% $$'

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$  $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $$' $ $! %) $ ' $ % ( $ $ '( ( $ '% $$' ! "# $& ' '' $ $ " $$ $ ( $ )! $# "$$ $$ ' $ $ "$$$$$$' ' ( $ " " $ $ " * +"$$ ' $ ", ") $ '"$! ' - $$ $!!! $$"'$$ $$ *$( "'"$!$' '( $(!$ ) ' $ $'''$$ '$'$!'$. ' '/! $ $ ' '!$ " $ $ $"$' 0$ $$+!! $!$ $.

Læs mere

Punkt nr. 1 - Første behandling af budget 2014-17 Bilag 1 - Side 1 af 146

Punkt nr. 1 - Første behandling af budget 2014-17 Bilag 1 - Side 1 af 146 Bilag 1 - Side 1 af 146 Budgetforslag 2014 2017 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2014 201 17 Region Hovedstaden Bilag 1 - Side 2 af 146 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 25. januar Sag nr. 1. Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010.

Forretningsudvalgets møde den 25. januar Sag nr. 1. Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 25. januar 2011 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211 og 212. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

EGTVED VARMEVÆRK A.m.b.A.

EGTVED VARMEVÆRK A.m.b.A. EGTVED VARMEVÆRK A.m.b.A. afholder Ordinær generalforsamling tirsdag, den 23. oktober 2012 kl. 19.30 i Egtved Forsamlingshus, lille sal. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen beretning for det forløbne regnskabsår.

Læs mere

1. Ændrede hoved- og nøgletal

1. Ændrede hoved- og nøgletal 1. Ændrede hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2004 2003 2002 2001 2000 Resultat af udlejning... 683 857 1.083 2.038 843 Avance ved salg af lejligheder... 6.792 7.676 7.352 5.943 3.206 Administrationsomkostninger...

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011 Sag nr. Emne: bilag Udvalget vedrørende sammenhæng og kvalitet i sundhed UDVALGET VEDRØRENDE SAMMENHÆNG OG KVALITET I SUNDHED - forslag

Læs mere

Mølleå Division. Divisions Rådsmøde. 09. april 2013. Kl. 18.00

Mølleå Division. Divisions Rådsmøde. 09. april 2013. Kl. 18.00 Mølleå Division Divisions Rådsmøde 09. april 2013 Kl. 18.00 Kære deltager i divisionsrådsmødet Program for aftenen Havarthigården Havarthivej 6 2840 Holte DAGSORDEN Valg. Forslag vedrørende dagsordenens

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 1

3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-3. Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til de 11 hospitaler. Kortbilag

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til de 11 hospitaler. Kortbilag Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til de 11 hospitaler Kortbilag August 2012 Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til de 11 hospitaler Kortbilag August

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 9 MUNKEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 9.864. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 17. august 2016 forslag til budget 2017 og overslagsår med forbehold for efterfølgende regulering blandt andet

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 7 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 8 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler Det somatiske område: 0-dagsindlæggelser dage Periode januar til marts Koncern, Plan

Læs mere

Perioderapport pr. 30. september 2011

Perioderapport pr. 30. september 2011 Perioderapport pr. 30. september 2011 V-F Biogasselskab A.M.B.A. c/o STEPTO A/S Juelstrupparken 10A 9530 Støvring CVR-nr: 17 74 42 83 Opstillet uden revision eller review. Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne Budget- og regnskabssystem for regioner 9.2 - side 1 9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne 1. Indledning Det regionale budgetsystem vil fra 2009 fuldt ud være baseret på

Læs mere

Budgetteret resultatopgørelse for FKE, Anlægsgruppen

Budgetteret resultatopgørelse for FKE, Anlægsgruppen Budgetteret resultatopgørelse for FKE, Anlægsgruppen 2011 Noter Nettoomsætning 11.205.000 1 Produktionsomkostninger 8.887.000 2 Ændring i varelagre og igangværende arbejder 3 Bruttoresultat 2.318.000 Administrationsomkostninger

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%)

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%) Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for,, og. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 2 efteråret (klinikperiode uge 48-49, 50-51)

Evaluering af klinik på modul 2 efteråret (klinikperiode uge 48-49, 50-51) Evaluering af klinik på modul 2 efteråret 2014 (klinikperiode uge 48-49, 50-51) 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Studerende i somatisk sektor... 4 2 Gennemførelsesoversigt Gennemførselsoversigt

Læs mere

Hermed det endelige takstnotat for 2016, der beskriver de budgetposter, der ligger til grund for takstberegningen for 2016.

Hermed det endelige takstnotat for 2016, der beskriver de budgetposter, der ligger til grund for takstberegningen for 2016. Til: Edith Thaarup Takstgrundlag 2016 Hermed det endelige takstnotat for 2016, der beskriver de budgetposter, der ligger til grund for takstberegningen for 2016. Der er indregnet en regulering af budgettet

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning i overensstemmelse med den opstillede målsætning.

Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning i overensstemmelse med den opstillede målsætning. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde 1.18. Vandforsyning Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning

Læs mere

Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008.

Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008. Punkt nr. 1 - Mission, vision og strategi Bilag 1 - Side -1 af 1 Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008. Overordnet vision/slogan: Region H når det gælder! Vi skaber udvikling og

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2011/12 AFD 4 FREDENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2011/12 AFD 4 FREDENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 252.260. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2011/12 2011/12

Læs mere

GUDHJEM CAMPING ApS. Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GUDHJEM CAMPING ApS. Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GUDHJEM CAMPING ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2015 Gerda Serritzlew Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

4. økonomirapport 2011 Bilag 1

4. økonomirapport 2011 Bilag 1 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden December 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Jyderup Stations Vandværk A.m.b.a. Søbæksparken 12 A og B 4450 Jyderup. CVR-nummer: 34 67 57 67. ÅRSRAPPORT 1. januar 2015 til 31.

Jyderup Stations Vandværk A.m.b.a. Søbæksparken 12 A og B 4450 Jyderup. CVR-nummer: 34 67 57 67. ÅRSRAPPORT 1. januar 2015 til 31. Søbæksparken 12 A og B 4450 Jyderup CVR-nummer: 34 67 57 67 ÅRSRAPPORT 1. januar 2015 til 31. december 2015 3. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger... 3 Bestyrelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

ABF Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34, Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2009/2010. (5. regnskabsår)

ABF Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34, Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2009/2010. (5. regnskabsår) Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34, Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2009/2010 (5. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed.

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed. Bilag 1 - Side -1 af 8 Center for Sundhed Til: Forretningsudvalget Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666019 Mail csu@regionh.dk Ref.: mlau Dato:

Læs mere

Anvendelse af vikarer på sygehusene 2012

Anvendelse af vikarer på sygehusene 2012 N O T A T Anvendelse af vikarer på sygehusene 2012 Brug af vikarer er en naturlig del af det at drive et sygehusvæsen. Det kan være hensigtsmæssigt at bruge vikarer til for eksempel at lukke huller i forbindelse

Læs mere

1. økonomirapport 2013. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. Marts 2013

1. økonomirapport 2013. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. Marts 2013 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2013 1 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2013 Bilag 2 Marts 2013 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Regnskabsinstruks. Denne instruks beskriver, hvorledes de enkelte poster og noter i en feriefonds årsrapport skal opgøres og specificeres.

Regnskabsinstruks. Denne instruks beskriver, hvorledes de enkelte poster og noter i en feriefonds årsrapport skal opgøres og specificeres. Bilag 3 Regnskabsinstruks Indledning I kapitel 6 i bekendtgørelse om feriefonde mv. er der fastsat regler om aflæggelse af årsrapport og driftsbudget for en feriefond. Årsrapporten samt noterne til denne

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0272 LBF-nr.: 940 Kommunenr.: 157

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0272 LBF-nr.: 940 Kommunenr.: 157 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0272 LBF-nr.: 940 Kommunenr.: 157 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Foreningen til opførelse af billige boliger i Gentofte Komm

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

DrKOL, standardrapport, 28. august 2013

DrKOL, standardrapport, 28. august 2013 1 DrKOL, standardrapport, 28. august 2013 Patienter med amb. besøgsdato/udskrevet primo august 2012 til ultimo juni 2013, som fremgår af LPR-udtræk fra medio august2013 af patientforløb i DrKOL: Ambulante

Læs mere