Oktober 2013 Nyhedsbrev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 2013 Nyhedsbrev"

Transkript

1 Oktober 2013 Nyhedsbrev I dette nummer: KP2020 holder Resultatdag Hvordan står det til? Kompetenceparat 2020 holder Resultatdag Helhedsorienteret ungeindsats i Odsherred For 3. gang afholder Kompetenceparat 2020 Resultatdag. Det sker i år hos University College Sjælland i Roskilde i deres nye og meget flotte bygning. Der vil være velkomsttale fra Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen og Kommunekontaktrådsformand Henrik Holmer. Derefter vil 6 meget forskellige projekter fra forskellige steder i regionen rapportere deres resultater. I år har vi fokus på de unge, som er inviteret med til at fortælle om deres erfaringer og oplevelser med uddannelsessystemet. Årets gæstetaler er Niels Egelund, som for nylig blev Danmarksberømt i TV-udsendelserne 9.Z mod Kina, men som til daglig er professor på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet og har mangeårig erfaring med hvad der virker og måske især hvad der ikke virker i det danske uddannelsessystem. Unge mødre siger ja tak til uddannelse Innovation på tværs af aldersgrupper Erhvervsskolerne, UU og Vordingborg Kommune fortsætter det tætte samarbejde LUP-projekt giver unge en ekstra chance DUR et udviklings- og forskningsprogram Hvordan står det til i regionen lige nu? - Historier om de 100 unge fra årgang 1996 Historien om 100 unge fra Region Sjælland ser lyse ud. 92 af vores 100 unge gennemfører deres ungdomsuddannelse. Det er ganske tæt på vores mål om, at 95 % af de unge gennemfører mindst en ungdomsuddannelse. Målet er også, at 60 af de unge fra vores ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse. I dag er der 56 som afslutter en videregående uddannelse. Og hvis vi deler pigerne og drengene op, ser det rigtig godt ud for pigerne. De ligger allerede over de nationale mål. Jeg tror på, at med alle de tiltag, vi sammen sætter i gang for Kompetenceparat 2020, kommer vi i mål. Vi kan begynde at se resultaterne af vores fælles indsats, for at hæve kompetenceniveauet her i regionen. Vi er kommet tættere på målene, end da vi mødtes første gang for 3 år siden. Vi skal fortsætte de gode takter. Der er brug for, at I alle er med. Der er brug for at vi skaber sammenhæng i vores fælles satsning. Der er også brug for, at vi satser på alle niveauer, så vi ikke bare kommer i mål, men også sikrer os en rigtig flot placering, der skal være med til at sikre vækst og beskæftigelse her i Region Sjælland. I dag har vi mulighed for at tage endnu et spadestik, for at nå dette vigtige skridt videre. Jeg kan med stolthed konstatere, at det nytter at gøre en indsats sammen! Det skal vi fortsætte med. Uddrag fra Steen Bach Nielsens velkomsttale på Resultatdagen Fælles bud på fremtidens læring i folkeskolen og fremtidens sundhedsverden KOMPAD et tilbud til små og mellemstore virksomheder Der blev brændt kalorier af i Campus Nakskov løbet Ingen grænser i Det Globale Klasseværelse CELF s ansatte til eksamen Job og Uddannelse i Øresundsregionen Garantiskole i Næstved Innovationsuge i uge 47

2 Side 2 Nyhedsbrev Kompetenceparat 2020 Helhedsorienteret ungeindsats i Odsherred Vidste du at? 63% 48% gennemfører en videregående uddannelse om 25 år? Vidste du at? 6% 11% ingen formelle kompetencer har 25 år efter de har afsluttet 9. - vi skal have alle med! I maj 2012 vedtog Odsherred Kommune en helhedsorienteret Strategi for Uddannelse Til Alle. Strategien udsprang af et tæt samarbejde mellem politikere, administration, uddannelser, institutioner, erhvervsliv, og frivillige i Odsherred. En række tiltag er allerede etableret: En ny tværsektoriel ungeenhed, hvor man hjælper udsatte unge ind på og igennem uddannelse og med øjeblikkelig varsel tager hånd om unge der måtte droppe ud af uddannelser. Et kompetenceforløb for ikke uddannelsesparate unge, der fungerer som primærværktøj for ungeenheden, i forhold til at udvikle nøglekompetencer hos de unge der ikke umiddelbart passer ind nogle steder. Et frivilligt mentorkorps, hvor engagerede voksne stiller sig til rådighed som en væsentlig faktor i fastholdelsen af de unges planer og mål, ved at være den fortrolige voksne der ofte mangler i den unges liv. Korpset koordineres af Ungeenheden og bliver derigennem et vigtigt aktiv i samlede indsats. En revitaliseret ungdomsskole, som har taget identiteten Ung I Odsherred og som på rekordtid har genetableret ungdomsskolen som hovedaktør i de unges fritidsliv. Ung i Odsherred sigter mod at Unge mødre siger ja tak til uddannelse bringe unge fra alle sociale lag sammen og bringe dem nærmere en fælles ungdomskultur, ved at servere kultur for unge, med unge og ved at sikre en mangfoldig palet af muligheder for at lære nyt, skabe nye bekendtskaber og møde autentiske voksne, der kan være med til at guide én gennem det ofte svære ungdomsliv. Vi oplever i Odsherred nu en kommune, hvor nye aktører,af sig selv, melder sig på banen for at være med i projektet. Både aktører lokalt forankret i Odsherred og aktører udefra, ser at her kan man for alvor være med til at gøre en forskel. og allerede nu viser et kig i krystalkuglen, at det går fremad! I Lolland Kommune har år efter starten er erfarin- skov. Projektbemandingen et nyt projekt succes med at hjælpe unge mødre i gang med uddannelse gerne særdeles positive. Vi kan glædeligvis konstatere, at alle de af vores deltagere, som har afsluttet barselsorloven, mere består af en socialrådgiver, to sundhedsplejersker samt en uddannelsesvejleder, og kongstanken er, at anvende deltagernes barselsorlov til at Med én af landets for- eller mindre direkte er blive klædt på til den hver- holdsmæssigt højeste an- startet i ordinære uddan- dag der venter, når kvinder- dele af unge mødre, og et nelsesforløb, og derfor ne skal forene rollen som mor uddannelsesniveau der blot er ca. 1 år med et aktivt uddannelsesliv. Udgiver og kontakt: Region Sjælland Alléen 15, 4180 Sorø E: regionsjaelland.dk befinder sig i den lave ende af skalaen, har Lolland Kommune en særlig stor udfordring men der bliver gjort noget! Således iværksatte Lolland Kommune og Socialstyrelsen i sommeren 2012 projektet Ung mor i uddannelse eller job, og godt et forsinkede i forhold til deres jævnaldrende veninder uden børn, fortæller projektleder Steen Madsen. Deltagerne i projektet er sårbare unge gravide og mødre under 25 år, og har til huse på Campus Nak- Projektet i Lolland Kommune løber indtil videre til udgangen af 2015, og foregår i et samarbejde mellem sektorerne for arbejdsmarked, børn/ unge, udvikling og erhverv samt ungdommens uddannelsesvejledning.

3 Side 3 Innovation på tværs af aldersgrupper 25 børnehavebørn, 25 folkeskoleelever og 25 HF-studerende fra Kalundborg skal sammen skabe ideer til læringsrum med innovative metoder. Daginstitutionen Eventyrhuset, Skolen på Herredsåsen og Kalundborg Gymnasium og HF har indgået et samarbejde under Ny Nordisk Skole. Hovedformålet i samarbejdet er at skabe netværk. Netværk mellem børn, elever og studerende, netværk mellem pædagoger, skolelærere og gymnasielærere og netværk på tværs af institutionernes ledelsesteam. For børnene og de unges vedkommende er udfordringen sammen og på tværs af aldersgrupper at udvikle og formidle ideer skabt i et innovativt miljø. Første skridt på vejen er en innovationscamp, hvor 75 børn, elever og studerende sammen skal arbejde med ideer til nye og anderledes læringsrum, hvor nærmiljøet inddrages. På gågaden i Kalundborg midtby har de lånt et tomt butikslokale, hvor læringsrummet udfoldes teoretisk og praktisk. Næste skridt bliver indbyrdes undervisning, hvor HF-studerende underviser folkeskoleelever i innovative metoder og folkeskoleelever gennemfører innovative legeforløb for børnehavebørnene. At i anlægsperioden bliver der i gennemsnit brug for med erhvervsfaglig uddannelse, inkl. direkte og afledte effekter Erhvervsskolerne, UU og Vordingborg Kommune fortsætter det tætte samarbejde Alle er enige om det: Ungdomsuddannelsen er afgørende for, at den unge får sig en erhvervs -kompetencegivende uddannelse, så han eller hun kan klare sig på fremtidens arbejdsmarked. Senest har Vordingborg Kommunes jobcenter, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og Zealand Business Collage (ZBC) derfor i tæt samarbejde videreudviklet projektet Det Uddannelsesforberedende Netværk : Det nye projekt hedder Ny basis og skal sikre hjælp til de unge årige, der af den ene eller anden årsag ikke allerede er godt i gang med en ungdomsuddannelse. Ny Basis Vordingborg Kommunes Ny Basis henvender sig til alle de årige, der ikke er i gang med skole- eller ungdomsuddannelse. Ny Basis er altså også de unge mennesker, der har valgt at tage et job i stedet for at gå i gang med en ungdomsuddannelse. For det handler om at få det unge menneske ind på uddannelsesvejen og støtte ham eller hende i overgangsfasen med stort som småt. Ny Basis har til huse på Uddannelsescenteret i Vordingborg, hvor også ZBC, Vordingborg Gymnasium og 10. klasse har til huse. Projektet er således tænkt ind i forhold til det ordinære uddannelsessystem, som det anbefales i Ungepakke II-evalueringen. På den måde tager Vordingborg Kommune det kommunale ansvar på sig i forhold til unge, der ikke er klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Garantiskolen Der er netop etableret en Garantiskole i Kommunen, hvor ungdomsuddannelser, Produktionsskolen Strømmen, ungdomsskolerne, Jobcenter Vordingborg og UU samarbejder tæt, så den unge, der er startet i uddannelse, fuldfører og får eksamensbevis/ svendebrev også selvom det kan betyde uddannelsesskift. Vidste du at? 47% af alle jobs i anlægsperioden vil gå til de faglærte? At med Region Sjællands anlægsinvesteringer fra bliver der skabt en samlet job-effekt på mandeår, når man medregner de afledte effekter?

4 Side 4 Nyhedsbrev Kompetenceparat 2020 LUP-projekt giver unge en ekstra chance Vidste du At 91% af husstandene i Region Sjælland har mulighed for at nå en erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse inden for 45 min. UU Roskilde har i samarbejde med Jobcenter Roskilde succes med et helt særligt projekt Lokale Unge Partnerskab Roskilde (LUP). Her hjælper vi med en blanding af vejledning, terapi, fysisk træning og håndværksarbejde unge med svære sociale og misbrugsproblemer til at komme i uddannelse eller job. Unge, der har det svært, får en ekstra chance i Lokale Unge Partnerskab (i daglig tale LUP). Det er et projekt, der drives af UU Roskilde-Lejre og Jobcenter Roskilde. Her henvises unge mellem 15 og 25 til, når deres sagsbehandlere ikke længere kan gøre mere for dem. Når de unge er for langt ude i misbrug, sociale og faglige problemer til selv at fastholde et job eller blive i en uddannelse. Og når de står uden ungdomsuddannelse og ofte ikke engang en 9. klasseseksamen i kufferten. Og vi er stolte af, at projektet er en succes. 73 % af de 45 unge, der har været igennem projektet i 2012 og 2013 er nu i uddannelse eller job. Et højt tal for så svær en gruppe unge. kollektiv transporttid? DUR et udviklings- og forskningsprogram DUR-programmet er et formaliseret samarbejde om drenge og unge mænd i uddannelsessektoren organiseret af 29 uddannelsesinstitutioner fra folkeskolen over ungdomsuddannelserne til de videregående uddannelser i Roskilde. DUR udgøres af i alt 6 projekter som hver især udvikler forskellige målrettede indsatser på uddannelserne. Samspillet mellem forsk- ning og udvikling er afgørende og giver gode muligheder for at inddrage og afprøve den nyeste viden på uddannelserne inden for en udviklingsorienteret ramme. Projektet har fokus på både at skabe forandring på de enkelte uddannelser samt i den tværgående indsats mellem uddannelserne. Projekterne udvikler derfor konkrete bud på, hvordan projekterne kan sprede og forankre indsatser til alle uddannelsesaktører i Roskilde. Projekterne er: Læse- og skrive kompetencer Fælleskaber, fastholdelse og personlig udvikling Almen didaktik Sunde Livsstilsvaner Uddannelse, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering og vejledning Veje til videregående uddannelser Fælles bud på fremtidens læring i folkeskolen og fremtidens sundhedsverden Som en del af deres partnerskabsaftale har University College Sjælland og Roskilde Kommune i fællesskab holdt et seminar om fremtidens løsninger den 29. august Under overskrifterne fremtidens læring i fol- keskolen og fremtidens sundhedsverden gav 80 deltagere fra henholdsvis University College Sjælland og Roskilde Kommune samt brugere, bl.a. folkeskoleelever, deres bud på fremtidens løsninger. Der var 6 temaer, bla. borgernes forventninger til den kommunale hjælp og rehabilitering og digitale læringsformer. Nu skal de to parter på baggrund af seminaret udpege konkrete fælles projekter, hvor samarbejdet mellem forskning og praksis kan bringes i spil.

5 Side 5 KOMPAD et tilbud til små og mellemstore virksomheder Projektet Kompetencesporet til automatisering og digitalisering i små og mellemstore virksomheder - i daglig tale KOMP-AD, er et 2-årigt projekt, der er bevilget af Danmarks Vækstråd og Erhvervsministeriet. Det var tre sjællandske erhvervsskoler - EUC Sjælland, Køge Handelsskole og ZBC - med sidstnævnte som Lead Firm - der i august 2012 tog initiativ til at samle et landsdækkende konsortium til at udvikle og gennemføre KOMP-AD, og med Vækstrådets og Erhvervsministeriets godkendelse blev projektet en realitet fra den 1. januar 2013 og to år frem. Projektkonsortiet består af erhvervsskoler, erhvervsakademier, brancheforeninger samt rådgivnings- og erhversfremmeinstitutioner (i alt 30 partnere). Den brede sammensætning sikrer, at projektet kan løse sine opgaver fyldestgørende, og at der sker en forankring hos alle relevante aktører, som også efter projektets ophør skal bistå små og mellemstore virksomheder med at anskaffe og anvende automatiserings- og digitaliseringsteknologi. Projektet har et budget på ca. 40 mio. kr. heraf ca. 20 mio. kr. af de centralt forvaltede EU- Socialfondsmidler og ca. 10 mio. kr. i særligt statstilskud. Midler som sætter projektets partnere i stand til at yde en ekstraordinær service til små og mellemstore virksomheder. Det sker i en aktiv dialog, for det er virksomhederne, der er i centrum for projektets endelige mål - en markant øget investering i automatisering og digitalisering. Der blev brændt kalorier af i Campus Nakskov løbet Hvis du havde lyst til at få pulsen op og nyde Vestlollands smukke natur sammen med andre løbeentusiaster - så var der mulighed for det i maj ved en tilmelding til Campus Nakskov løbet. Samtidig havde du mulighed for at hjælpe Lolland Lions til en god placering i Kommunekampen med de kalorier, du forbrændte. ders P. K. Hansen, der var med til at arrangere løbet, glædede sig over at give deltagerne en god oplevelse. Vi holder fast i nogle af traditionerne fra Extra Posten løbet, men samtidig har det været vigtigt for os at videreudvikle og sætte vores eget præg på det. I år har vi f.eks. inddraget de nye stier omkring både 5,3 km, 10,9 km og 21,1 km, og der var masser af præmier på spil. Man kunne jo så slå to fluer med et smæk og hjælpe sin kommune på vej i TV2 ØST s Kommunekampen. Her kæmpede kommuneholdet Lolland Lions med 11 andre kommuner i Region Sjælland om at blive den kom- 88% af husstandene i Nakskov Gymnasium og HF har i samarbejde med CELF og VUC- Storstrøm overtaget afviklingen af det tidligere Extra Posten løbet. Fremover hedder det Campus Nakskov løbet, byen, og i målområdet ved Campus Nakskov var der aktiviteter for både voksne og børn i form af musik og en hoppeborg, siger Anders P. K. Hansen. Som altid var der mulig- mune, der forbrændte flest kalorier inden den 1. juni. Kampen er dog ikke forbi kommunekampen kører stadig og man kan læse mere om det på TV2 Øst s hjemmeside. Region Sjælland, kan komme til en erhvervsuddannelse med kollektiv transport i løbet af 45 min? og gymnasielærer An- hed for at løbe ruter på

6 Side 6 Nyhedsbrev Kompetenceparat 2020 Ingen grænser i Det Globale Klasseværelse Global Classroom - et vendepunkt indenfor undervisning og uddannelse i Danmark? I et stykke tid har VUC Storstrøm og CELF Nykøbing F. kørt undervisningsforløb, hvor to klasser på forskellige lokationer, samt et antal hjemmesiddende elever er blevet undervist af én lærer. Projektet startede med nedsættelse af en projektgruppe for 3 år siden. Gruppens opgave var at undersøge mulighederne for at få mere undervisning for de samme penge... primært gennem optimering af holdstørrelserne og distanceundervisning. Vi har kørt nogle undervisningsforløb på forsøgsbasis, siger Flemming Nielsen, projektleder VUC Storstrøm. Det har bl.a. betydet, at f.eks. 17 elever i Nykøbing F. kombineret med 12 elever i Nakskov, 65 km væk, sammen har dannet basis for at oprette et hold. Dette kører hånd i hånd med blended learning og parallelundervisning som er hhv. en kombination af almindelig undervisning med lærertilstedeværelse, selvstudier og e- læring og undervisning på én afdeling, der samtidig følges fra en eller flere andre afdelinger, via videokonferenceudstyr. CELF s ansatte til eksamen Det er aldrig for sent at viden om organisatio- tidligere koncerndirektør At andelen af befolkningen mellem år der ikke får en erhvervskompetencegivende uddannelse, forventes at falde de kommende år frem til 2020? blive endnu klogere. Derfor har 22 af CELF s ansatte netop gennemført og bestået eksamen i Akademifaget Organisation og arbejdspsykologi - og gjort det med et gennemsnit, der ligger godt over middel. Den nyerhvervede generelle og teoretiske ner og arbejdspsykologi, og her helt specifikt om CELFs struktur, kultur, processer og værdier, er dermed et solidt fundament for deres videre arbejde. Guld værd Som censor ved eksamen, Annette Kreiner, i Dagrofa, udtrykte det overfor de studerende: Så ligger disse dygtige og engagerede medarbejdere inde med en viden om organisationen, som er GULD værd! En viden, der kan gavne virksomheden, dens kvalitet og udvikling, når den deles med organisationen!" Job og Uddannelse i Øresundsregionen I projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen vil vi styrke mobilitet og integration af arbejdsmarkederne på tværs af Øresund. Et mere sammenhængende arbejdsmarked er til gavn for både virksomheder, der får adgang til et større udbud af kvalificeret arbejdskraft, og for jobsøgende og studerende, der får adgang til langt flere job- og uddannelsesmuligheder, når de medtænker den anden side af Øresund. Vores mål er, at flere ser mulighederne på tværs af Øresund - at endnu flere skåninge begynder at arbejde eller studere i Hovedstadsområdet, og at de, der bor i Københavns-området, for alvor får øjnene op for de job- og uddannelsesmuligheder, der er i Skåne. Et mål for de københavnske aktiviteter er, at antallet af pendlere fra Københavns Kommune til Skåne fordobles til 500 frem til 2015.

7 Side 7 Garantiskole i Næstved Næstved Uddannelsesråd har sat et projekt i gang for at afprøve en garantiskole for erhvervsuddannelserne i kommunen; Zealand Business College, EUC Sjælland og SOSU Sjælland. Garantiskolen er skudt i gang den 1. september Udover erhvervsuddannelserne i Næstved Kommune deltager flere institutioner som hjælpefunktioner; Næstved Ungecenter og Produktionsskole, Næstved Sprog- og integrationscenter, VISP og VUC Storstrøm. Målsætningen for garantiskoleprojektet er et intensiveret, engageret og involverende samarbejde. Alle aktører i og omkring erhvervsuddannelsesområdet i Næstved Kommune skal sikre, at frafaldstruede elever vejledes og støttes med henblik på, at eleven gennemfører en ungdomsuddannelse. Grundideen for garantiskolearbejdet er et tæt samarbejde på vejlederniveau med henblik på en hurtig indsats for at fastholde frafaldstruede elever på erhvervsuddannelserne. Det primære er, at relationerne mellem vejlederne er omdrejningspunktet for garantiskolen, og at vejledernes kendskab til hinanden sikrer håndholdte overgange fra en institution til en anden. Samarbejdet omfatter blandt andet følgende elementer: Samarbejde om direkte uddannelsesskift mellem institutionerne for unge der har behov (garantiskoleelever) Samarbejde om kortere eller længere forløb på NUCP, som et led i en yderligere afklaring af den enkelte elevs uddannelsesønsker og behov Korte afprøvningsforløb på anden uddannelse Garantiskoleprojektet er skudt i gang med første møde i et vejledernetværk med repræsentanter fra de involverede parter. Der vil i løbet af året blive afholdt netværksmøder. Desuden vil der blive afholdt midtvejsmøde for lederrepræsentanterne fra institutionerne. Innovationsuge i uge 47 Det er i regi af Næstved Kommunes vision Mærk Næstved og arbejdet i uddannelsessporet blevet besluttet at sætte fokus på innovation i kommunen. Der vil være 10 pladser til folkeskoleklasser/-hold og 10 pladser til klasser/ hold fra ungdomsuddannelserne. Innovationsugen vil ske i et samarbejde med lerne og ungdomsuddannelserne. Inden uge 47 vil de deltagende lærere blive inviteret til en temadag om at arbejde innovativt. At der er flere unge i Region Sjælland i aldersgruppen år Det betyder, at der i forbindelse med den nationale innovationsuge i uge 47 vil afholdes en innovationsuge i lokale virksomheder, som vil stille aktuelle opgaver/cases, som de forskellige hold og klasser kan byde ind på. som er på kontanthjælp eller førtidspension end der er i resten af landet? Næstved Kommune. Ugen afsluttes med en Folkeskoler og ungdomsuddannelser inviteres til at deltage med hold eller klasser i ugen. fælles udstilling/ præsentation om fredagen, hvor der kåres en vinder fra hhv. folkesko-

8 Husk også vores hjemmeside Målsætninger for Kompetenceparat 2020 Region Sjælland og KKR Sjælland - Kommunernes KontaktRåd Sjælland - er enige om en række målsætninger for satsningen med Kompetenceparat Alle aktiviteter og initiativer skal kunne hænges op på en eller flere målsætninger. Det skal være fedt at tage en uddannelse. Den enkelte elev eller studerende skal føle sig motiveret, og opleve at det er et privilegium at lære. Det er en mentalitet, som skal sås som frø blandt de mest motiverede unge, og som skal brede sig som ringe i vandet i alle uddannelseslag - både hos ledere, undervisere, elever, og i hele kredsen rundt om læringsmiljøet. Den mentalitet kan og vil vi være med til at udbrede i hele regionens uddannelsessektor. Målsætningerne for Kompetenceparat 2020, som Regionsrådet og KKR Sjælland har vedtaget dem, ser sådan ud: Ud af komfort-zonen kompetenceløft på alle niveauer Kompetenceudvikling skal være en naturlig del af alle livets faser for borgere og virksomheder i Region Sjælland. Flere af regionens unge skal have en kompetencegivende uddannelse Regionen skal leve op til de nationale målsætninger: 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse og 60% en videregående uddannelse. Der skal være fokus på nye læringsformer Region Sjælland skal være kendt som stedet, hvor nye læringsformer, fleksible uddannelsesforløb, teknologiske løsninger, osv. udvikles og afprøves. Dette tiltrækker studerende, virksomheder, tilflyttere, de bedste lærerkræfter, forskere, osv. Uddannelsesskift skal være let og uproblematisk Det skal være uproblematisk for den enkelte at skifte mellem forskellige uddannelser, også selvom man skifter mellem uddannelsesniveauer og -sektorer. Dermed er de enkelte uddannelsesinstitutioner i særlig grad forpligtet til at sikre, at eleverne har en solid faglig ballast og er rustet til sådanne skift. Uddannelser på Sjælland skal styres fra Sjælland Region Sjælland skal fortsat byde på regionalt forankrede uddannelsestilbud på alle niveauer, ligesom regionen skal være hjemsted for nye, attraktive uddannelsestilbud. Veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer Sammenhængen mellem uddannelse, kompetence, arbejdsmarked og virksomhedernes behov skal være stærk i regionen - virksomhederne skal engagere sig i uddannelse og kompetenceudvikling. Andelen af arbejdsstyrken med en erhvervsuddannelse (faglærte) skal øges. Andelen af ansatte i den private sektor med en længerevarende uddannelse skal øges. Slip Internationaliseringen løs Regionen skal stå stærkt i den globale konkurrence og i globalt samarbejde, både i forhold til vore nære naboer i Europa og i forhold til stærke globale spillere i f.eks. Asien og Sydamerika.

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

på alle niveauer Greve "Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

på alle niveauer Greve Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektoversigt 2013 Opdateret Greve Virksomhedsindsatsen 204 Greve Inklusion og efteruddannelse 200 Greve EU socialfondsprojekt 203 Greve "Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Læs mere

Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet

Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet Det lave uddannelsesniveau er et fælles problem for kommunerne i KKR Sjælland.

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

- Jobcenterets rolle i uddannelsespolitikken

- Jobcenterets rolle i uddannelsespolitikken - Jobcenterets rolle i uddannelsespolitikken 1. Uddannelsesrådet 2. En indgang til erhvervslivet 3. Virksomhedsservice 4. Partnerskabsnetværk 5. Local Social Responsibility 6. SUK Festivalen 7. Kortere

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Halsnæ Regional Udviklingsplan 2012 Uddannelse Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Ansøgning om Ny Nordisk Campus

Ansøgning om Ny Nordisk Campus Ansøgning om Ny Nordisk Campus 2. Motivation og tilgang til forandringsprocessen Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution, og hvordan vil I skabe forandringen? Vi vil ikke alene være en Ny Nordisk

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

10. klasse i Vordingborg

10. klasse i Vordingborg 10. klasse i Vordingborg Præsentation af ZBC ZBC (Zealand Business College) er en erhvervsskole med gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser med afdeling i Vordingborg, Næstved og Ringsted. ZBC er

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Erhvervsbroens sammenhæng til Kompetenceparat2020: Veluddannet arbejdskraft

Læs mere

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt Kulturel indvielse af forældrene Pædagogisk udviklingsprojekt Følgeforskningsprojekt CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS 1 Kontaktpersoner: Karin Løvenskjold

Læs mere

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV August 2013 Velkommen tilbage efter sommeren. Jeg håber, I alle har nydt ferien. Nu er det så blevet tid til endnu et nyhedsbrev fra Ungdommens

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever Projektbeskrivelse Ny Nordisk Skole Randers Deltagere i projektet Munkholmskolen, Bymarksvej 18, Stevnstrup, 8870 Langå Randers Social- og Sundhedsskole, Minervavej 47, 8960 Randers SØ Tradium Randers,

Læs mere

Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen

Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen Et unikt samarbejde mellem erhvervslivet, folkeskolen og Herning Kommune. Historik 1 årigt pilotprojekt december 2008 december 2009 Erhvervsforeningerne

Læs mere

Digitalisering er lige nu

Digitalisering er lige nu Digitalisering er lige nu Indlæg på Erhvervsforum Roskildes netværksmøde Torsdag den 19. juni 2014 Hos Sydbank Uddannelseskonsulent John Wallin Pedersen Trusler er der nok af Teknologien er en bombe under

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Odense Kommune Børn og Unge Slotsgade 5 5000 Odense C. * flere unge i uddannelse *

Odense Kommune Børn og Unge Slotsgade 5 5000 Odense C. * flere unge i uddannelse * Odense Kommune Børn og Unge Slotsgade 5 5000 Odense C * flere unge i uddannelse * Indhold Uddannelse efter grundskolen er på mange måder afgørende for, hvordan man klarer sig senere i livet. Uddannelse

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi de unges lyst til uddannelse og læring? 2012 Foto Penny Mathews, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 22. MAJ DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi unges

Læs mere

Fremtidens Region Sjælland videregående og erhvervskompetencegivende

Fremtidens Region Sjælland videregående og erhvervskompetencegivende Dato: 7. oktober 2014 Fremtidens Region Sjælland videregående og erhvervskompetencegivende uddannelser Formål Formålet med dette debatoplæg er at region, kommuner og uddannelsesinstitutioner på baggrund

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV Maj Velkommen til det første nyhedsbrev, du får fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland, og som du fremover vil modtage en gang

Læs mere

Bedre ungdomsuddannelser

Bedre ungdomsuddannelser Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Regionerne og de regionale vækstfora har via målrettede

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

VUC Storstrøm din vej videre

VUC Storstrøm din vej videre Bestyrelsesmødet den 17. marts 2015. Bilag til dagsordenens punkt 2c Strategi for VUC Storstrøm. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491

Læs mere

HF Et aktivt valg! 1

HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! Kobling mellem teori og praksis VELKOMMEN TIL BRØNDERSLEV GYMNASIUM OG HF Brønderslev Gymnasium og HF lægger vægt på at flytte den enkelte elev mest muligt, skabe

Læs mere

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg KUU Cafe aften TR Temakursus i Svendborg Per Nielsen formand for Produktionsskolelærerne i Uddannelsesforbundet. pen@uddannelsesforbundet.dk Fakta om KUU, hovedlinjer Status på KUU lokalt - runde med det

Læs mere

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse uddannelser i verdensklasse Syddansk Uddannelsesaftales effektmodel 2012 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne Landbrugsskolerne

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at tilvejebringe ny viden

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Præsentation på workshop om uddannelse på Bornholm Bornholms Akademi 23. april 2014 Agenda

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Nummereringerne svarer til afsnit i ansøgningsmateriale/slides. 1.1: Hvis der ikke er indgået bindende aftaler med bidragsydere til undervisningen

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring

Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring Læring til tiden Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring Læring til tiden forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Forretningsgrundslaget for VUC Storstrøm Læring

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere