Oktober 2013 Nyhedsbrev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 2013 Nyhedsbrev"

Transkript

1 Oktober 2013 Nyhedsbrev I dette nummer: KP2020 holder Resultatdag Hvordan står det til? Kompetenceparat 2020 holder Resultatdag Helhedsorienteret ungeindsats i Odsherred For 3. gang afholder Kompetenceparat 2020 Resultatdag. Det sker i år hos University College Sjælland i Roskilde i deres nye og meget flotte bygning. Der vil være velkomsttale fra Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen og Kommunekontaktrådsformand Henrik Holmer. Derefter vil 6 meget forskellige projekter fra forskellige steder i regionen rapportere deres resultater. I år har vi fokus på de unge, som er inviteret med til at fortælle om deres erfaringer og oplevelser med uddannelsessystemet. Årets gæstetaler er Niels Egelund, som for nylig blev Danmarksberømt i TV-udsendelserne 9.Z mod Kina, men som til daglig er professor på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet og har mangeårig erfaring med hvad der virker og måske især hvad der ikke virker i det danske uddannelsessystem. Unge mødre siger ja tak til uddannelse Innovation på tværs af aldersgrupper Erhvervsskolerne, UU og Vordingborg Kommune fortsætter det tætte samarbejde LUP-projekt giver unge en ekstra chance DUR et udviklings- og forskningsprogram Hvordan står det til i regionen lige nu? - Historier om de 100 unge fra årgang 1996 Historien om 100 unge fra Region Sjælland ser lyse ud. 92 af vores 100 unge gennemfører deres ungdomsuddannelse. Det er ganske tæt på vores mål om, at 95 % af de unge gennemfører mindst en ungdomsuddannelse. Målet er også, at 60 af de unge fra vores ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse. I dag er der 56 som afslutter en videregående uddannelse. Og hvis vi deler pigerne og drengene op, ser det rigtig godt ud for pigerne. De ligger allerede over de nationale mål. Jeg tror på, at med alle de tiltag, vi sammen sætter i gang for Kompetenceparat 2020, kommer vi i mål. Vi kan begynde at se resultaterne af vores fælles indsats, for at hæve kompetenceniveauet her i regionen. Vi er kommet tættere på målene, end da vi mødtes første gang for 3 år siden. Vi skal fortsætte de gode takter. Der er brug for, at I alle er med. Der er brug for at vi skaber sammenhæng i vores fælles satsning. Der er også brug for, at vi satser på alle niveauer, så vi ikke bare kommer i mål, men også sikrer os en rigtig flot placering, der skal være med til at sikre vækst og beskæftigelse her i Region Sjælland. I dag har vi mulighed for at tage endnu et spadestik, for at nå dette vigtige skridt videre. Jeg kan med stolthed konstatere, at det nytter at gøre en indsats sammen! Det skal vi fortsætte med. Uddrag fra Steen Bach Nielsens velkomsttale på Resultatdagen Fælles bud på fremtidens læring i folkeskolen og fremtidens sundhedsverden KOMPAD et tilbud til små og mellemstore virksomheder Der blev brændt kalorier af i Campus Nakskov løbet Ingen grænser i Det Globale Klasseværelse CELF s ansatte til eksamen Job og Uddannelse i Øresundsregionen Garantiskole i Næstved Innovationsuge i uge 47

2 Side 2 Nyhedsbrev Kompetenceparat 2020 Helhedsorienteret ungeindsats i Odsherred Vidste du at? 63% 48% gennemfører en videregående uddannelse om 25 år? Vidste du at? 6% 11% ingen formelle kompetencer har 25 år efter de har afsluttet 9. - vi skal have alle med! I maj 2012 vedtog Odsherred Kommune en helhedsorienteret Strategi for Uddannelse Til Alle. Strategien udsprang af et tæt samarbejde mellem politikere, administration, uddannelser, institutioner, erhvervsliv, og frivillige i Odsherred. En række tiltag er allerede etableret: En ny tværsektoriel ungeenhed, hvor man hjælper udsatte unge ind på og igennem uddannelse og med øjeblikkelig varsel tager hånd om unge der måtte droppe ud af uddannelser. Et kompetenceforløb for ikke uddannelsesparate unge, der fungerer som primærværktøj for ungeenheden, i forhold til at udvikle nøglekompetencer hos de unge der ikke umiddelbart passer ind nogle steder. Et frivilligt mentorkorps, hvor engagerede voksne stiller sig til rådighed som en væsentlig faktor i fastholdelsen af de unges planer og mål, ved at være den fortrolige voksne der ofte mangler i den unges liv. Korpset koordineres af Ungeenheden og bliver derigennem et vigtigt aktiv i samlede indsats. En revitaliseret ungdomsskole, som har taget identiteten Ung I Odsherred og som på rekordtid har genetableret ungdomsskolen som hovedaktør i de unges fritidsliv. Ung i Odsherred sigter mod at Unge mødre siger ja tak til uddannelse bringe unge fra alle sociale lag sammen og bringe dem nærmere en fælles ungdomskultur, ved at servere kultur for unge, med unge og ved at sikre en mangfoldig palet af muligheder for at lære nyt, skabe nye bekendtskaber og møde autentiske voksne, der kan være med til at guide én gennem det ofte svære ungdomsliv. Vi oplever i Odsherred nu en kommune, hvor nye aktører,af sig selv, melder sig på banen for at være med i projektet. Både aktører lokalt forankret i Odsherred og aktører udefra, ser at her kan man for alvor være med til at gøre en forskel. og allerede nu viser et kig i krystalkuglen, at det går fremad! I Lolland Kommune har år efter starten er erfarin- skov. Projektbemandingen et nyt projekt succes med at hjælpe unge mødre i gang med uddannelse gerne særdeles positive. Vi kan glædeligvis konstatere, at alle de af vores deltagere, som har afsluttet barselsorloven, mere består af en socialrådgiver, to sundhedsplejersker samt en uddannelsesvejleder, og kongstanken er, at anvende deltagernes barselsorlov til at Med én af landets for- eller mindre direkte er blive klædt på til den hver- holdsmæssigt højeste an- startet i ordinære uddan- dag der venter, når kvinder- dele af unge mødre, og et nelsesforløb, og derfor ne skal forene rollen som mor uddannelsesniveau der blot er ca. 1 år med et aktivt uddannelsesliv. Udgiver og kontakt: Region Sjælland Alléen 15, 4180 Sorø E: regionsjaelland.dk befinder sig i den lave ende af skalaen, har Lolland Kommune en særlig stor udfordring men der bliver gjort noget! Således iværksatte Lolland Kommune og Socialstyrelsen i sommeren 2012 projektet Ung mor i uddannelse eller job, og godt et forsinkede i forhold til deres jævnaldrende veninder uden børn, fortæller projektleder Steen Madsen. Deltagerne i projektet er sårbare unge gravide og mødre under 25 år, og har til huse på Campus Nak- Projektet i Lolland Kommune løber indtil videre til udgangen af 2015, og foregår i et samarbejde mellem sektorerne for arbejdsmarked, børn/ unge, udvikling og erhverv samt ungdommens uddannelsesvejledning.

3 Side 3 Innovation på tværs af aldersgrupper 25 børnehavebørn, 25 folkeskoleelever og 25 HF-studerende fra Kalundborg skal sammen skabe ideer til læringsrum med innovative metoder. Daginstitutionen Eventyrhuset, Skolen på Herredsåsen og Kalundborg Gymnasium og HF har indgået et samarbejde under Ny Nordisk Skole. Hovedformålet i samarbejdet er at skabe netværk. Netværk mellem børn, elever og studerende, netværk mellem pædagoger, skolelærere og gymnasielærere og netværk på tværs af institutionernes ledelsesteam. For børnene og de unges vedkommende er udfordringen sammen og på tværs af aldersgrupper at udvikle og formidle ideer skabt i et innovativt miljø. Første skridt på vejen er en innovationscamp, hvor 75 børn, elever og studerende sammen skal arbejde med ideer til nye og anderledes læringsrum, hvor nærmiljøet inddrages. På gågaden i Kalundborg midtby har de lånt et tomt butikslokale, hvor læringsrummet udfoldes teoretisk og praktisk. Næste skridt bliver indbyrdes undervisning, hvor HF-studerende underviser folkeskoleelever i innovative metoder og folkeskoleelever gennemfører innovative legeforløb for børnehavebørnene. At i anlægsperioden bliver der i gennemsnit brug for med erhvervsfaglig uddannelse, inkl. direkte og afledte effekter Erhvervsskolerne, UU og Vordingborg Kommune fortsætter det tætte samarbejde Alle er enige om det: Ungdomsuddannelsen er afgørende for, at den unge får sig en erhvervs -kompetencegivende uddannelse, så han eller hun kan klare sig på fremtidens arbejdsmarked. Senest har Vordingborg Kommunes jobcenter, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og Zealand Business Collage (ZBC) derfor i tæt samarbejde videreudviklet projektet Det Uddannelsesforberedende Netværk : Det nye projekt hedder Ny basis og skal sikre hjælp til de unge årige, der af den ene eller anden årsag ikke allerede er godt i gang med en ungdomsuddannelse. Ny Basis Vordingborg Kommunes Ny Basis henvender sig til alle de årige, der ikke er i gang med skole- eller ungdomsuddannelse. Ny Basis er altså også de unge mennesker, der har valgt at tage et job i stedet for at gå i gang med en ungdomsuddannelse. For det handler om at få det unge menneske ind på uddannelsesvejen og støtte ham eller hende i overgangsfasen med stort som småt. Ny Basis har til huse på Uddannelsescenteret i Vordingborg, hvor også ZBC, Vordingborg Gymnasium og 10. klasse har til huse. Projektet er således tænkt ind i forhold til det ordinære uddannelsessystem, som det anbefales i Ungepakke II-evalueringen. På den måde tager Vordingborg Kommune det kommunale ansvar på sig i forhold til unge, der ikke er klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Garantiskolen Der er netop etableret en Garantiskole i Kommunen, hvor ungdomsuddannelser, Produktionsskolen Strømmen, ungdomsskolerne, Jobcenter Vordingborg og UU samarbejder tæt, så den unge, der er startet i uddannelse, fuldfører og får eksamensbevis/ svendebrev også selvom det kan betyde uddannelsesskift. Vidste du at? 47% af alle jobs i anlægsperioden vil gå til de faglærte? At med Region Sjællands anlægsinvesteringer fra bliver der skabt en samlet job-effekt på mandeår, når man medregner de afledte effekter?

4 Side 4 Nyhedsbrev Kompetenceparat 2020 LUP-projekt giver unge en ekstra chance Vidste du At 91% af husstandene i Region Sjælland har mulighed for at nå en erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse inden for 45 min. UU Roskilde har i samarbejde med Jobcenter Roskilde succes med et helt særligt projekt Lokale Unge Partnerskab Roskilde (LUP). Her hjælper vi med en blanding af vejledning, terapi, fysisk træning og håndværksarbejde unge med svære sociale og misbrugsproblemer til at komme i uddannelse eller job. Unge, der har det svært, får en ekstra chance i Lokale Unge Partnerskab (i daglig tale LUP). Det er et projekt, der drives af UU Roskilde-Lejre og Jobcenter Roskilde. Her henvises unge mellem 15 og 25 til, når deres sagsbehandlere ikke længere kan gøre mere for dem. Når de unge er for langt ude i misbrug, sociale og faglige problemer til selv at fastholde et job eller blive i en uddannelse. Og når de står uden ungdomsuddannelse og ofte ikke engang en 9. klasseseksamen i kufferten. Og vi er stolte af, at projektet er en succes. 73 % af de 45 unge, der har været igennem projektet i 2012 og 2013 er nu i uddannelse eller job. Et højt tal for så svær en gruppe unge. kollektiv transporttid? DUR et udviklings- og forskningsprogram DUR-programmet er et formaliseret samarbejde om drenge og unge mænd i uddannelsessektoren organiseret af 29 uddannelsesinstitutioner fra folkeskolen over ungdomsuddannelserne til de videregående uddannelser i Roskilde. DUR udgøres af i alt 6 projekter som hver især udvikler forskellige målrettede indsatser på uddannelserne. Samspillet mellem forsk- ning og udvikling er afgørende og giver gode muligheder for at inddrage og afprøve den nyeste viden på uddannelserne inden for en udviklingsorienteret ramme. Projektet har fokus på både at skabe forandring på de enkelte uddannelser samt i den tværgående indsats mellem uddannelserne. Projekterne udvikler derfor konkrete bud på, hvordan projekterne kan sprede og forankre indsatser til alle uddannelsesaktører i Roskilde. Projekterne er: Læse- og skrive kompetencer Fælleskaber, fastholdelse og personlig udvikling Almen didaktik Sunde Livsstilsvaner Uddannelse, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering og vejledning Veje til videregående uddannelser Fælles bud på fremtidens læring i folkeskolen og fremtidens sundhedsverden Som en del af deres partnerskabsaftale har University College Sjælland og Roskilde Kommune i fællesskab holdt et seminar om fremtidens løsninger den 29. august Under overskrifterne fremtidens læring i fol- keskolen og fremtidens sundhedsverden gav 80 deltagere fra henholdsvis University College Sjælland og Roskilde Kommune samt brugere, bl.a. folkeskoleelever, deres bud på fremtidens løsninger. Der var 6 temaer, bla. borgernes forventninger til den kommunale hjælp og rehabilitering og digitale læringsformer. Nu skal de to parter på baggrund af seminaret udpege konkrete fælles projekter, hvor samarbejdet mellem forskning og praksis kan bringes i spil.

5 Side 5 KOMPAD et tilbud til små og mellemstore virksomheder Projektet Kompetencesporet til automatisering og digitalisering i små og mellemstore virksomheder - i daglig tale KOMP-AD, er et 2-årigt projekt, der er bevilget af Danmarks Vækstråd og Erhvervsministeriet. Det var tre sjællandske erhvervsskoler - EUC Sjælland, Køge Handelsskole og ZBC - med sidstnævnte som Lead Firm - der i august 2012 tog initiativ til at samle et landsdækkende konsortium til at udvikle og gennemføre KOMP-AD, og med Vækstrådets og Erhvervsministeriets godkendelse blev projektet en realitet fra den 1. januar 2013 og to år frem. Projektkonsortiet består af erhvervsskoler, erhvervsakademier, brancheforeninger samt rådgivnings- og erhversfremmeinstitutioner (i alt 30 partnere). Den brede sammensætning sikrer, at projektet kan løse sine opgaver fyldestgørende, og at der sker en forankring hos alle relevante aktører, som også efter projektets ophør skal bistå små og mellemstore virksomheder med at anskaffe og anvende automatiserings- og digitaliseringsteknologi. Projektet har et budget på ca. 40 mio. kr. heraf ca. 20 mio. kr. af de centralt forvaltede EU- Socialfondsmidler og ca. 10 mio. kr. i særligt statstilskud. Midler som sætter projektets partnere i stand til at yde en ekstraordinær service til små og mellemstore virksomheder. Det sker i en aktiv dialog, for det er virksomhederne, der er i centrum for projektets endelige mål - en markant øget investering i automatisering og digitalisering. Der blev brændt kalorier af i Campus Nakskov løbet Hvis du havde lyst til at få pulsen op og nyde Vestlollands smukke natur sammen med andre løbeentusiaster - så var der mulighed for det i maj ved en tilmelding til Campus Nakskov løbet. Samtidig havde du mulighed for at hjælpe Lolland Lions til en god placering i Kommunekampen med de kalorier, du forbrændte. ders P. K. Hansen, der var med til at arrangere løbet, glædede sig over at give deltagerne en god oplevelse. Vi holder fast i nogle af traditionerne fra Extra Posten løbet, men samtidig har det været vigtigt for os at videreudvikle og sætte vores eget præg på det. I år har vi f.eks. inddraget de nye stier omkring både 5,3 km, 10,9 km og 21,1 km, og der var masser af præmier på spil. Man kunne jo så slå to fluer med et smæk og hjælpe sin kommune på vej i TV2 ØST s Kommunekampen. Her kæmpede kommuneholdet Lolland Lions med 11 andre kommuner i Region Sjælland om at blive den kom- 88% af husstandene i Nakskov Gymnasium og HF har i samarbejde med CELF og VUC- Storstrøm overtaget afviklingen af det tidligere Extra Posten løbet. Fremover hedder det Campus Nakskov løbet, byen, og i målområdet ved Campus Nakskov var der aktiviteter for både voksne og børn i form af musik og en hoppeborg, siger Anders P. K. Hansen. Som altid var der mulig- mune, der forbrændte flest kalorier inden den 1. juni. Kampen er dog ikke forbi kommunekampen kører stadig og man kan læse mere om det på TV2 Øst s hjemmeside. Region Sjælland, kan komme til en erhvervsuddannelse med kollektiv transport i løbet af 45 min? og gymnasielærer An- hed for at løbe ruter på

6 Side 6 Nyhedsbrev Kompetenceparat 2020 Ingen grænser i Det Globale Klasseværelse Global Classroom - et vendepunkt indenfor undervisning og uddannelse i Danmark? I et stykke tid har VUC Storstrøm og CELF Nykøbing F. kørt undervisningsforløb, hvor to klasser på forskellige lokationer, samt et antal hjemmesiddende elever er blevet undervist af én lærer. Projektet startede med nedsættelse af en projektgruppe for 3 år siden. Gruppens opgave var at undersøge mulighederne for at få mere undervisning for de samme penge... primært gennem optimering af holdstørrelserne og distanceundervisning. Vi har kørt nogle undervisningsforløb på forsøgsbasis, siger Flemming Nielsen, projektleder VUC Storstrøm. Det har bl.a. betydet, at f.eks. 17 elever i Nykøbing F. kombineret med 12 elever i Nakskov, 65 km væk, sammen har dannet basis for at oprette et hold. Dette kører hånd i hånd med blended learning og parallelundervisning som er hhv. en kombination af almindelig undervisning med lærertilstedeværelse, selvstudier og e- læring og undervisning på én afdeling, der samtidig følges fra en eller flere andre afdelinger, via videokonferenceudstyr. CELF s ansatte til eksamen Det er aldrig for sent at viden om organisatio- tidligere koncerndirektør At andelen af befolkningen mellem år der ikke får en erhvervskompetencegivende uddannelse, forventes at falde de kommende år frem til 2020? blive endnu klogere. Derfor har 22 af CELF s ansatte netop gennemført og bestået eksamen i Akademifaget Organisation og arbejdspsykologi - og gjort det med et gennemsnit, der ligger godt over middel. Den nyerhvervede generelle og teoretiske ner og arbejdspsykologi, og her helt specifikt om CELFs struktur, kultur, processer og værdier, er dermed et solidt fundament for deres videre arbejde. Guld værd Som censor ved eksamen, Annette Kreiner, i Dagrofa, udtrykte det overfor de studerende: Så ligger disse dygtige og engagerede medarbejdere inde med en viden om organisationen, som er GULD værd! En viden, der kan gavne virksomheden, dens kvalitet og udvikling, når den deles med organisationen!" Job og Uddannelse i Øresundsregionen I projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen vil vi styrke mobilitet og integration af arbejdsmarkederne på tværs af Øresund. Et mere sammenhængende arbejdsmarked er til gavn for både virksomheder, der får adgang til et større udbud af kvalificeret arbejdskraft, og for jobsøgende og studerende, der får adgang til langt flere job- og uddannelsesmuligheder, når de medtænker den anden side af Øresund. Vores mål er, at flere ser mulighederne på tværs af Øresund - at endnu flere skåninge begynder at arbejde eller studere i Hovedstadsområdet, og at de, der bor i Københavns-området, for alvor får øjnene op for de job- og uddannelsesmuligheder, der er i Skåne. Et mål for de københavnske aktiviteter er, at antallet af pendlere fra Københavns Kommune til Skåne fordobles til 500 frem til 2015.

7 Side 7 Garantiskole i Næstved Næstved Uddannelsesråd har sat et projekt i gang for at afprøve en garantiskole for erhvervsuddannelserne i kommunen; Zealand Business College, EUC Sjælland og SOSU Sjælland. Garantiskolen er skudt i gang den 1. september Udover erhvervsuddannelserne i Næstved Kommune deltager flere institutioner som hjælpefunktioner; Næstved Ungecenter og Produktionsskole, Næstved Sprog- og integrationscenter, VISP og VUC Storstrøm. Målsætningen for garantiskoleprojektet er et intensiveret, engageret og involverende samarbejde. Alle aktører i og omkring erhvervsuddannelsesområdet i Næstved Kommune skal sikre, at frafaldstruede elever vejledes og støttes med henblik på, at eleven gennemfører en ungdomsuddannelse. Grundideen for garantiskolearbejdet er et tæt samarbejde på vejlederniveau med henblik på en hurtig indsats for at fastholde frafaldstruede elever på erhvervsuddannelserne. Det primære er, at relationerne mellem vejlederne er omdrejningspunktet for garantiskolen, og at vejledernes kendskab til hinanden sikrer håndholdte overgange fra en institution til en anden. Samarbejdet omfatter blandt andet følgende elementer: Samarbejde om direkte uddannelsesskift mellem institutionerne for unge der har behov (garantiskoleelever) Samarbejde om kortere eller længere forløb på NUCP, som et led i en yderligere afklaring af den enkelte elevs uddannelsesønsker og behov Korte afprøvningsforløb på anden uddannelse Garantiskoleprojektet er skudt i gang med første møde i et vejledernetværk med repræsentanter fra de involverede parter. Der vil i løbet af året blive afholdt netværksmøder. Desuden vil der blive afholdt midtvejsmøde for lederrepræsentanterne fra institutionerne. Innovationsuge i uge 47 Det er i regi af Næstved Kommunes vision Mærk Næstved og arbejdet i uddannelsessporet blevet besluttet at sætte fokus på innovation i kommunen. Der vil være 10 pladser til folkeskoleklasser/-hold og 10 pladser til klasser/ hold fra ungdomsuddannelserne. Innovationsugen vil ske i et samarbejde med lerne og ungdomsuddannelserne. Inden uge 47 vil de deltagende lærere blive inviteret til en temadag om at arbejde innovativt. At der er flere unge i Region Sjælland i aldersgruppen år Det betyder, at der i forbindelse med den nationale innovationsuge i uge 47 vil afholdes en innovationsuge i lokale virksomheder, som vil stille aktuelle opgaver/cases, som de forskellige hold og klasser kan byde ind på. som er på kontanthjælp eller førtidspension end der er i resten af landet? Næstved Kommune. Ugen afsluttes med en Folkeskoler og ungdomsuddannelser inviteres til at deltage med hold eller klasser i ugen. fælles udstilling/ præsentation om fredagen, hvor der kåres en vinder fra hhv. folkesko-

8 Husk også vores hjemmeside Målsætninger for Kompetenceparat 2020 Region Sjælland og KKR Sjælland - Kommunernes KontaktRåd Sjælland - er enige om en række målsætninger for satsningen med Kompetenceparat Alle aktiviteter og initiativer skal kunne hænges op på en eller flere målsætninger. Det skal være fedt at tage en uddannelse. Den enkelte elev eller studerende skal føle sig motiveret, og opleve at det er et privilegium at lære. Det er en mentalitet, som skal sås som frø blandt de mest motiverede unge, og som skal brede sig som ringe i vandet i alle uddannelseslag - både hos ledere, undervisere, elever, og i hele kredsen rundt om læringsmiljøet. Den mentalitet kan og vil vi være med til at udbrede i hele regionens uddannelsessektor. Målsætningerne for Kompetenceparat 2020, som Regionsrådet og KKR Sjælland har vedtaget dem, ser sådan ud: Ud af komfort-zonen kompetenceløft på alle niveauer Kompetenceudvikling skal være en naturlig del af alle livets faser for borgere og virksomheder i Region Sjælland. Flere af regionens unge skal have en kompetencegivende uddannelse Regionen skal leve op til de nationale målsætninger: 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse og 60% en videregående uddannelse. Der skal være fokus på nye læringsformer Region Sjælland skal være kendt som stedet, hvor nye læringsformer, fleksible uddannelsesforløb, teknologiske løsninger, osv. udvikles og afprøves. Dette tiltrækker studerende, virksomheder, tilflyttere, de bedste lærerkræfter, forskere, osv. Uddannelsesskift skal være let og uproblematisk Det skal være uproblematisk for den enkelte at skifte mellem forskellige uddannelser, også selvom man skifter mellem uddannelsesniveauer og -sektorer. Dermed er de enkelte uddannelsesinstitutioner i særlig grad forpligtet til at sikre, at eleverne har en solid faglig ballast og er rustet til sådanne skift. Uddannelser på Sjælland skal styres fra Sjælland Region Sjælland skal fortsat byde på regionalt forankrede uddannelsestilbud på alle niveauer, ligesom regionen skal være hjemsted for nye, attraktive uddannelsestilbud. Veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer Sammenhængen mellem uddannelse, kompetence, arbejdsmarked og virksomhedernes behov skal være stærk i regionen - virksomhederne skal engagere sig i uddannelse og kompetenceudvikling. Andelen af arbejdsstyrken med en erhvervsuddannelse (faglærte) skal øges. Andelen af ansatte i den private sektor med en længerevarende uddannelse skal øges. Slip Internationaliseringen løs Regionen skal stå stærkt i den globale konkurrence og i globalt samarbejde, både i forhold til vore nære naboer i Europa og i forhold til stærke globale spillere i f.eks. Asien og Sydamerika.

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer. Status nu: Formål:

Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer. Status nu: Formål: AM-bevægelse Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Sygemeldte borgere, og svage borgere, der mangler motion som motivation. Projektet sikrer via styret motion og bevægelse, at borgeren understøttes

Læs mere

Sjælland i vækst. regional erhvervsudvikling 2010/2011

Sjælland i vækst. regional erhvervsudvikling 2010/2011 Sjælland i vækst regional erhvervsudvikling 2010/2011 Interview med Steen Bach Nielsen: Inspirerende når det gør en forskel Interview med Anders Eldrup: Helt ny samarbejdsmodel på vej Kapital er en vigtig

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen Det kan siges meget kort Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen og sådan tænker og handler langt de

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

"Alle unge vil gerne have et godt liv"

Alle unge vil gerne have et godt liv Unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Region Hovedstaden "Alle unge vil gerne have et godt liv" Sammenfatning af hovedanalyse om unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Unge uden job

Læs mere

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne?

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? - et inspirationshæfte om samarbejdet mellem UU, folkeskoler og erhvervsuddannelserne Februar 2015 Vi vil meget gerne have virksomheder

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

vucstor.dk Årsskrift 2013

vucstor.dk Årsskrift 2013 vucstor.dk Årsskrift 2013 VUC Storstrøm tilbyder undervisning i: Faxe Haslev Maribo Nakskov Nykøbing F Næstved Vordingborg Hoved- og nøgletal VUC Storstrøm tilbyder undervisning i: Faxe Haslev Maribo Nakskov

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I:

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I: MIDTVEJSRAPPORT EVALUERING AF BRUG FOR ALLE UNGES OMRÅDEINDSATS 2011-2014 UNDERVISNINGSMINISTERIET INDSATSERNE I: KORSKÆRPARKEN OG SØNDERPARKEN, FREDERICIA URBANPLANEN OG SUNDHOLMSKVARTERET, KØBENHAVN

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 Mode i KKR Hovedstaden den ) r/' 11-42042, Dagsordenens punkt 2,55 Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 17. januar 2012 (Denne udgave er en tekstversion, som vil blive layoutet, før den sendes i høring.

Læs mere

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken 2014-18 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Forord 3 Afsnit 2: Resumé 4 Afsnit 3: Baggrund 4 3.1 Ressourcer og

Læs mere