Oktober 2013 Nyhedsbrev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 2013 Nyhedsbrev"

Transkript

1 Oktober 2013 Nyhedsbrev I dette nummer: KP2020 holder Resultatdag Hvordan står det til? Kompetenceparat 2020 holder Resultatdag Helhedsorienteret ungeindsats i Odsherred For 3. gang afholder Kompetenceparat 2020 Resultatdag. Det sker i år hos University College Sjælland i Roskilde i deres nye og meget flotte bygning. Der vil være velkomsttale fra Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen og Kommunekontaktrådsformand Henrik Holmer. Derefter vil 6 meget forskellige projekter fra forskellige steder i regionen rapportere deres resultater. I år har vi fokus på de unge, som er inviteret med til at fortælle om deres erfaringer og oplevelser med uddannelsessystemet. Årets gæstetaler er Niels Egelund, som for nylig blev Danmarksberømt i TV-udsendelserne 9.Z mod Kina, men som til daglig er professor på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet og har mangeårig erfaring med hvad der virker og måske især hvad der ikke virker i det danske uddannelsessystem. Unge mødre siger ja tak til uddannelse Innovation på tværs af aldersgrupper Erhvervsskolerne, UU og Vordingborg Kommune fortsætter det tætte samarbejde LUP-projekt giver unge en ekstra chance DUR et udviklings- og forskningsprogram Hvordan står det til i regionen lige nu? - Historier om de 100 unge fra årgang 1996 Historien om 100 unge fra Region Sjælland ser lyse ud. 92 af vores 100 unge gennemfører deres ungdomsuddannelse. Det er ganske tæt på vores mål om, at 95 % af de unge gennemfører mindst en ungdomsuddannelse. Målet er også, at 60 af de unge fra vores ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse. I dag er der 56 som afslutter en videregående uddannelse. Og hvis vi deler pigerne og drengene op, ser det rigtig godt ud for pigerne. De ligger allerede over de nationale mål. Jeg tror på, at med alle de tiltag, vi sammen sætter i gang for Kompetenceparat 2020, kommer vi i mål. Vi kan begynde at se resultaterne af vores fælles indsats, for at hæve kompetenceniveauet her i regionen. Vi er kommet tættere på målene, end da vi mødtes første gang for 3 år siden. Vi skal fortsætte de gode takter. Der er brug for, at I alle er med. Der er brug for at vi skaber sammenhæng i vores fælles satsning. Der er også brug for, at vi satser på alle niveauer, så vi ikke bare kommer i mål, men også sikrer os en rigtig flot placering, der skal være med til at sikre vækst og beskæftigelse her i Region Sjælland. I dag har vi mulighed for at tage endnu et spadestik, for at nå dette vigtige skridt videre. Jeg kan med stolthed konstatere, at det nytter at gøre en indsats sammen! Det skal vi fortsætte med. Uddrag fra Steen Bach Nielsens velkomsttale på Resultatdagen Fælles bud på fremtidens læring i folkeskolen og fremtidens sundhedsverden KOMPAD et tilbud til små og mellemstore virksomheder Der blev brændt kalorier af i Campus Nakskov løbet Ingen grænser i Det Globale Klasseværelse CELF s ansatte til eksamen Job og Uddannelse i Øresundsregionen Garantiskole i Næstved Innovationsuge i uge 47

2 Side 2 Nyhedsbrev Kompetenceparat 2020 Helhedsorienteret ungeindsats i Odsherred Vidste du at? 63% 48% gennemfører en videregående uddannelse om 25 år? Vidste du at? 6% 11% ingen formelle kompetencer har 25 år efter de har afsluttet 9. - vi skal have alle med! I maj 2012 vedtog Odsherred Kommune en helhedsorienteret Strategi for Uddannelse Til Alle. Strategien udsprang af et tæt samarbejde mellem politikere, administration, uddannelser, institutioner, erhvervsliv, og frivillige i Odsherred. En række tiltag er allerede etableret: En ny tværsektoriel ungeenhed, hvor man hjælper udsatte unge ind på og igennem uddannelse og med øjeblikkelig varsel tager hånd om unge der måtte droppe ud af uddannelser. Et kompetenceforløb for ikke uddannelsesparate unge, der fungerer som primærværktøj for ungeenheden, i forhold til at udvikle nøglekompetencer hos de unge der ikke umiddelbart passer ind nogle steder. Et frivilligt mentorkorps, hvor engagerede voksne stiller sig til rådighed som en væsentlig faktor i fastholdelsen af de unges planer og mål, ved at være den fortrolige voksne der ofte mangler i den unges liv. Korpset koordineres af Ungeenheden og bliver derigennem et vigtigt aktiv i samlede indsats. En revitaliseret ungdomsskole, som har taget identiteten Ung I Odsherred og som på rekordtid har genetableret ungdomsskolen som hovedaktør i de unges fritidsliv. Ung i Odsherred sigter mod at Unge mødre siger ja tak til uddannelse bringe unge fra alle sociale lag sammen og bringe dem nærmere en fælles ungdomskultur, ved at servere kultur for unge, med unge og ved at sikre en mangfoldig palet af muligheder for at lære nyt, skabe nye bekendtskaber og møde autentiske voksne, der kan være med til at guide én gennem det ofte svære ungdomsliv. Vi oplever i Odsherred nu en kommune, hvor nye aktører,af sig selv, melder sig på banen for at være med i projektet. Både aktører lokalt forankret i Odsherred og aktører udefra, ser at her kan man for alvor være med til at gøre en forskel. og allerede nu viser et kig i krystalkuglen, at det går fremad! I Lolland Kommune har år efter starten er erfarin- skov. Projektbemandingen et nyt projekt succes med at hjælpe unge mødre i gang med uddannelse gerne særdeles positive. Vi kan glædeligvis konstatere, at alle de af vores deltagere, som har afsluttet barselsorloven, mere består af en socialrådgiver, to sundhedsplejersker samt en uddannelsesvejleder, og kongstanken er, at anvende deltagernes barselsorlov til at Med én af landets for- eller mindre direkte er blive klædt på til den hver- holdsmæssigt højeste an- startet i ordinære uddan- dag der venter, når kvinder- dele af unge mødre, og et nelsesforløb, og derfor ne skal forene rollen som mor uddannelsesniveau der blot er ca. 1 år med et aktivt uddannelsesliv. Udgiver og kontakt: Region Sjælland Alléen 15, 4180 Sorø E: regionsjaelland.dk befinder sig i den lave ende af skalaen, har Lolland Kommune en særlig stor udfordring men der bliver gjort noget! Således iværksatte Lolland Kommune og Socialstyrelsen i sommeren 2012 projektet Ung mor i uddannelse eller job, og godt et forsinkede i forhold til deres jævnaldrende veninder uden børn, fortæller projektleder Steen Madsen. Deltagerne i projektet er sårbare unge gravide og mødre under 25 år, og har til huse på Campus Nak- Projektet i Lolland Kommune løber indtil videre til udgangen af 2015, og foregår i et samarbejde mellem sektorerne for arbejdsmarked, børn/ unge, udvikling og erhverv samt ungdommens uddannelsesvejledning.

3 Side 3 Innovation på tværs af aldersgrupper 25 børnehavebørn, 25 folkeskoleelever og 25 HF-studerende fra Kalundborg skal sammen skabe ideer til læringsrum med innovative metoder. Daginstitutionen Eventyrhuset, Skolen på Herredsåsen og Kalundborg Gymnasium og HF har indgået et samarbejde under Ny Nordisk Skole. Hovedformålet i samarbejdet er at skabe netværk. Netværk mellem børn, elever og studerende, netværk mellem pædagoger, skolelærere og gymnasielærere og netværk på tværs af institutionernes ledelsesteam. For børnene og de unges vedkommende er udfordringen sammen og på tværs af aldersgrupper at udvikle og formidle ideer skabt i et innovativt miljø. Første skridt på vejen er en innovationscamp, hvor 75 børn, elever og studerende sammen skal arbejde med ideer til nye og anderledes læringsrum, hvor nærmiljøet inddrages. På gågaden i Kalundborg midtby har de lånt et tomt butikslokale, hvor læringsrummet udfoldes teoretisk og praktisk. Næste skridt bliver indbyrdes undervisning, hvor HF-studerende underviser folkeskoleelever i innovative metoder og folkeskoleelever gennemfører innovative legeforløb for børnehavebørnene. At i anlægsperioden bliver der i gennemsnit brug for med erhvervsfaglig uddannelse, inkl. direkte og afledte effekter Erhvervsskolerne, UU og Vordingborg Kommune fortsætter det tætte samarbejde Alle er enige om det: Ungdomsuddannelsen er afgørende for, at den unge får sig en erhvervs -kompetencegivende uddannelse, så han eller hun kan klare sig på fremtidens arbejdsmarked. Senest har Vordingborg Kommunes jobcenter, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og Zealand Business Collage (ZBC) derfor i tæt samarbejde videreudviklet projektet Det Uddannelsesforberedende Netværk : Det nye projekt hedder Ny basis og skal sikre hjælp til de unge årige, der af den ene eller anden årsag ikke allerede er godt i gang med en ungdomsuddannelse. Ny Basis Vordingborg Kommunes Ny Basis henvender sig til alle de årige, der ikke er i gang med skole- eller ungdomsuddannelse. Ny Basis er altså også de unge mennesker, der har valgt at tage et job i stedet for at gå i gang med en ungdomsuddannelse. For det handler om at få det unge menneske ind på uddannelsesvejen og støtte ham eller hende i overgangsfasen med stort som småt. Ny Basis har til huse på Uddannelsescenteret i Vordingborg, hvor også ZBC, Vordingborg Gymnasium og 10. klasse har til huse. Projektet er således tænkt ind i forhold til det ordinære uddannelsessystem, som det anbefales i Ungepakke II-evalueringen. På den måde tager Vordingborg Kommune det kommunale ansvar på sig i forhold til unge, der ikke er klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Garantiskolen Der er netop etableret en Garantiskole i Kommunen, hvor ungdomsuddannelser, Produktionsskolen Strømmen, ungdomsskolerne, Jobcenter Vordingborg og UU samarbejder tæt, så den unge, der er startet i uddannelse, fuldfører og får eksamensbevis/ svendebrev også selvom det kan betyde uddannelsesskift. Vidste du at? 47% af alle jobs i anlægsperioden vil gå til de faglærte? At med Region Sjællands anlægsinvesteringer fra bliver der skabt en samlet job-effekt på mandeår, når man medregner de afledte effekter?

4 Side 4 Nyhedsbrev Kompetenceparat 2020 LUP-projekt giver unge en ekstra chance Vidste du At 91% af husstandene i Region Sjælland har mulighed for at nå en erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse inden for 45 min. UU Roskilde har i samarbejde med Jobcenter Roskilde succes med et helt særligt projekt Lokale Unge Partnerskab Roskilde (LUP). Her hjælper vi med en blanding af vejledning, terapi, fysisk træning og håndværksarbejde unge med svære sociale og misbrugsproblemer til at komme i uddannelse eller job. Unge, der har det svært, får en ekstra chance i Lokale Unge Partnerskab (i daglig tale LUP). Det er et projekt, der drives af UU Roskilde-Lejre og Jobcenter Roskilde. Her henvises unge mellem 15 og 25 til, når deres sagsbehandlere ikke længere kan gøre mere for dem. Når de unge er for langt ude i misbrug, sociale og faglige problemer til selv at fastholde et job eller blive i en uddannelse. Og når de står uden ungdomsuddannelse og ofte ikke engang en 9. klasseseksamen i kufferten. Og vi er stolte af, at projektet er en succes. 73 % af de 45 unge, der har været igennem projektet i 2012 og 2013 er nu i uddannelse eller job. Et højt tal for så svær en gruppe unge. kollektiv transporttid? DUR et udviklings- og forskningsprogram DUR-programmet er et formaliseret samarbejde om drenge og unge mænd i uddannelsessektoren organiseret af 29 uddannelsesinstitutioner fra folkeskolen over ungdomsuddannelserne til de videregående uddannelser i Roskilde. DUR udgøres af i alt 6 projekter som hver især udvikler forskellige målrettede indsatser på uddannelserne. Samspillet mellem forsk- ning og udvikling er afgørende og giver gode muligheder for at inddrage og afprøve den nyeste viden på uddannelserne inden for en udviklingsorienteret ramme. Projektet har fokus på både at skabe forandring på de enkelte uddannelser samt i den tværgående indsats mellem uddannelserne. Projekterne udvikler derfor konkrete bud på, hvordan projekterne kan sprede og forankre indsatser til alle uddannelsesaktører i Roskilde. Projekterne er: Læse- og skrive kompetencer Fælleskaber, fastholdelse og personlig udvikling Almen didaktik Sunde Livsstilsvaner Uddannelse, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering og vejledning Veje til videregående uddannelser Fælles bud på fremtidens læring i folkeskolen og fremtidens sundhedsverden Som en del af deres partnerskabsaftale har University College Sjælland og Roskilde Kommune i fællesskab holdt et seminar om fremtidens løsninger den 29. august Under overskrifterne fremtidens læring i fol- keskolen og fremtidens sundhedsverden gav 80 deltagere fra henholdsvis University College Sjælland og Roskilde Kommune samt brugere, bl.a. folkeskoleelever, deres bud på fremtidens løsninger. Der var 6 temaer, bla. borgernes forventninger til den kommunale hjælp og rehabilitering og digitale læringsformer. Nu skal de to parter på baggrund af seminaret udpege konkrete fælles projekter, hvor samarbejdet mellem forskning og praksis kan bringes i spil.

5 Side 5 KOMPAD et tilbud til små og mellemstore virksomheder Projektet Kompetencesporet til automatisering og digitalisering i små og mellemstore virksomheder - i daglig tale KOMP-AD, er et 2-årigt projekt, der er bevilget af Danmarks Vækstråd og Erhvervsministeriet. Det var tre sjællandske erhvervsskoler - EUC Sjælland, Køge Handelsskole og ZBC - med sidstnævnte som Lead Firm - der i august 2012 tog initiativ til at samle et landsdækkende konsortium til at udvikle og gennemføre KOMP-AD, og med Vækstrådets og Erhvervsministeriets godkendelse blev projektet en realitet fra den 1. januar 2013 og to år frem. Projektkonsortiet består af erhvervsskoler, erhvervsakademier, brancheforeninger samt rådgivnings- og erhversfremmeinstitutioner (i alt 30 partnere). Den brede sammensætning sikrer, at projektet kan løse sine opgaver fyldestgørende, og at der sker en forankring hos alle relevante aktører, som også efter projektets ophør skal bistå små og mellemstore virksomheder med at anskaffe og anvende automatiserings- og digitaliseringsteknologi. Projektet har et budget på ca. 40 mio. kr. heraf ca. 20 mio. kr. af de centralt forvaltede EU- Socialfondsmidler og ca. 10 mio. kr. i særligt statstilskud. Midler som sætter projektets partnere i stand til at yde en ekstraordinær service til små og mellemstore virksomheder. Det sker i en aktiv dialog, for det er virksomhederne, der er i centrum for projektets endelige mål - en markant øget investering i automatisering og digitalisering. Der blev brændt kalorier af i Campus Nakskov løbet Hvis du havde lyst til at få pulsen op og nyde Vestlollands smukke natur sammen med andre løbeentusiaster - så var der mulighed for det i maj ved en tilmelding til Campus Nakskov løbet. Samtidig havde du mulighed for at hjælpe Lolland Lions til en god placering i Kommunekampen med de kalorier, du forbrændte. ders P. K. Hansen, der var med til at arrangere løbet, glædede sig over at give deltagerne en god oplevelse. Vi holder fast i nogle af traditionerne fra Extra Posten løbet, men samtidig har det været vigtigt for os at videreudvikle og sætte vores eget præg på det. I år har vi f.eks. inddraget de nye stier omkring både 5,3 km, 10,9 km og 21,1 km, og der var masser af præmier på spil. Man kunne jo så slå to fluer med et smæk og hjælpe sin kommune på vej i TV2 ØST s Kommunekampen. Her kæmpede kommuneholdet Lolland Lions med 11 andre kommuner i Region Sjælland om at blive den kom- 88% af husstandene i Nakskov Gymnasium og HF har i samarbejde med CELF og VUC- Storstrøm overtaget afviklingen af det tidligere Extra Posten løbet. Fremover hedder det Campus Nakskov løbet, byen, og i målområdet ved Campus Nakskov var der aktiviteter for både voksne og børn i form af musik og en hoppeborg, siger Anders P. K. Hansen. Som altid var der mulig- mune, der forbrændte flest kalorier inden den 1. juni. Kampen er dog ikke forbi kommunekampen kører stadig og man kan læse mere om det på TV2 Øst s hjemmeside. Region Sjælland, kan komme til en erhvervsuddannelse med kollektiv transport i løbet af 45 min? og gymnasielærer An- hed for at løbe ruter på

6 Side 6 Nyhedsbrev Kompetenceparat 2020 Ingen grænser i Det Globale Klasseværelse Global Classroom - et vendepunkt indenfor undervisning og uddannelse i Danmark? I et stykke tid har VUC Storstrøm og CELF Nykøbing F. kørt undervisningsforløb, hvor to klasser på forskellige lokationer, samt et antal hjemmesiddende elever er blevet undervist af én lærer. Projektet startede med nedsættelse af en projektgruppe for 3 år siden. Gruppens opgave var at undersøge mulighederne for at få mere undervisning for de samme penge... primært gennem optimering af holdstørrelserne og distanceundervisning. Vi har kørt nogle undervisningsforløb på forsøgsbasis, siger Flemming Nielsen, projektleder VUC Storstrøm. Det har bl.a. betydet, at f.eks. 17 elever i Nykøbing F. kombineret med 12 elever i Nakskov, 65 km væk, sammen har dannet basis for at oprette et hold. Dette kører hånd i hånd med blended learning og parallelundervisning som er hhv. en kombination af almindelig undervisning med lærertilstedeværelse, selvstudier og e- læring og undervisning på én afdeling, der samtidig følges fra en eller flere andre afdelinger, via videokonferenceudstyr. CELF s ansatte til eksamen Det er aldrig for sent at viden om organisatio- tidligere koncerndirektør At andelen af befolkningen mellem år der ikke får en erhvervskompetencegivende uddannelse, forventes at falde de kommende år frem til 2020? blive endnu klogere. Derfor har 22 af CELF s ansatte netop gennemført og bestået eksamen i Akademifaget Organisation og arbejdspsykologi - og gjort det med et gennemsnit, der ligger godt over middel. Den nyerhvervede generelle og teoretiske ner og arbejdspsykologi, og her helt specifikt om CELFs struktur, kultur, processer og værdier, er dermed et solidt fundament for deres videre arbejde. Guld værd Som censor ved eksamen, Annette Kreiner, i Dagrofa, udtrykte det overfor de studerende: Så ligger disse dygtige og engagerede medarbejdere inde med en viden om organisationen, som er GULD værd! En viden, der kan gavne virksomheden, dens kvalitet og udvikling, når den deles med organisationen!" Job og Uddannelse i Øresundsregionen I projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen vil vi styrke mobilitet og integration af arbejdsmarkederne på tværs af Øresund. Et mere sammenhængende arbejdsmarked er til gavn for både virksomheder, der får adgang til et større udbud af kvalificeret arbejdskraft, og for jobsøgende og studerende, der får adgang til langt flere job- og uddannelsesmuligheder, når de medtænker den anden side af Øresund. Vores mål er, at flere ser mulighederne på tværs af Øresund - at endnu flere skåninge begynder at arbejde eller studere i Hovedstadsområdet, og at de, der bor i Københavns-området, for alvor får øjnene op for de job- og uddannelsesmuligheder, der er i Skåne. Et mål for de københavnske aktiviteter er, at antallet af pendlere fra Københavns Kommune til Skåne fordobles til 500 frem til 2015.

7 Side 7 Garantiskole i Næstved Næstved Uddannelsesråd har sat et projekt i gang for at afprøve en garantiskole for erhvervsuddannelserne i kommunen; Zealand Business College, EUC Sjælland og SOSU Sjælland. Garantiskolen er skudt i gang den 1. september Udover erhvervsuddannelserne i Næstved Kommune deltager flere institutioner som hjælpefunktioner; Næstved Ungecenter og Produktionsskole, Næstved Sprog- og integrationscenter, VISP og VUC Storstrøm. Målsætningen for garantiskoleprojektet er et intensiveret, engageret og involverende samarbejde. Alle aktører i og omkring erhvervsuddannelsesområdet i Næstved Kommune skal sikre, at frafaldstruede elever vejledes og støttes med henblik på, at eleven gennemfører en ungdomsuddannelse. Grundideen for garantiskolearbejdet er et tæt samarbejde på vejlederniveau med henblik på en hurtig indsats for at fastholde frafaldstruede elever på erhvervsuddannelserne. Det primære er, at relationerne mellem vejlederne er omdrejningspunktet for garantiskolen, og at vejledernes kendskab til hinanden sikrer håndholdte overgange fra en institution til en anden. Samarbejdet omfatter blandt andet følgende elementer: Samarbejde om direkte uddannelsesskift mellem institutionerne for unge der har behov (garantiskoleelever) Samarbejde om kortere eller længere forløb på NUCP, som et led i en yderligere afklaring af den enkelte elevs uddannelsesønsker og behov Korte afprøvningsforløb på anden uddannelse Garantiskoleprojektet er skudt i gang med første møde i et vejledernetværk med repræsentanter fra de involverede parter. Der vil i løbet af året blive afholdt netværksmøder. Desuden vil der blive afholdt midtvejsmøde for lederrepræsentanterne fra institutionerne. Innovationsuge i uge 47 Det er i regi af Næstved Kommunes vision Mærk Næstved og arbejdet i uddannelsessporet blevet besluttet at sætte fokus på innovation i kommunen. Der vil være 10 pladser til folkeskoleklasser/-hold og 10 pladser til klasser/ hold fra ungdomsuddannelserne. Innovationsugen vil ske i et samarbejde med lerne og ungdomsuddannelserne. Inden uge 47 vil de deltagende lærere blive inviteret til en temadag om at arbejde innovativt. At der er flere unge i Region Sjælland i aldersgruppen år Det betyder, at der i forbindelse med den nationale innovationsuge i uge 47 vil afholdes en innovationsuge i lokale virksomheder, som vil stille aktuelle opgaver/cases, som de forskellige hold og klasser kan byde ind på. som er på kontanthjælp eller førtidspension end der er i resten af landet? Næstved Kommune. Ugen afsluttes med en Folkeskoler og ungdomsuddannelser inviteres til at deltage med hold eller klasser i ugen. fælles udstilling/ præsentation om fredagen, hvor der kåres en vinder fra hhv. folkesko-

8 Husk også vores hjemmeside Målsætninger for Kompetenceparat 2020 Region Sjælland og KKR Sjælland - Kommunernes KontaktRåd Sjælland - er enige om en række målsætninger for satsningen med Kompetenceparat Alle aktiviteter og initiativer skal kunne hænges op på en eller flere målsætninger. Det skal være fedt at tage en uddannelse. Den enkelte elev eller studerende skal føle sig motiveret, og opleve at det er et privilegium at lære. Det er en mentalitet, som skal sås som frø blandt de mest motiverede unge, og som skal brede sig som ringe i vandet i alle uddannelseslag - både hos ledere, undervisere, elever, og i hele kredsen rundt om læringsmiljøet. Den mentalitet kan og vil vi være med til at udbrede i hele regionens uddannelsessektor. Målsætningerne for Kompetenceparat 2020, som Regionsrådet og KKR Sjælland har vedtaget dem, ser sådan ud: Ud af komfort-zonen kompetenceløft på alle niveauer Kompetenceudvikling skal være en naturlig del af alle livets faser for borgere og virksomheder i Region Sjælland. Flere af regionens unge skal have en kompetencegivende uddannelse Regionen skal leve op til de nationale målsætninger: 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse og 60% en videregående uddannelse. Der skal være fokus på nye læringsformer Region Sjælland skal være kendt som stedet, hvor nye læringsformer, fleksible uddannelsesforløb, teknologiske løsninger, osv. udvikles og afprøves. Dette tiltrækker studerende, virksomheder, tilflyttere, de bedste lærerkræfter, forskere, osv. Uddannelsesskift skal være let og uproblematisk Det skal være uproblematisk for den enkelte at skifte mellem forskellige uddannelser, også selvom man skifter mellem uddannelsesniveauer og -sektorer. Dermed er de enkelte uddannelsesinstitutioner i særlig grad forpligtet til at sikre, at eleverne har en solid faglig ballast og er rustet til sådanne skift. Uddannelser på Sjælland skal styres fra Sjælland Region Sjælland skal fortsat byde på regionalt forankrede uddannelsestilbud på alle niveauer, ligesom regionen skal være hjemsted for nye, attraktive uddannelsestilbud. Veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer Sammenhængen mellem uddannelse, kompetence, arbejdsmarked og virksomhedernes behov skal være stærk i regionen - virksomhederne skal engagere sig i uddannelse og kompetenceudvikling. Andelen af arbejdsstyrken med en erhvervsuddannelse (faglærte) skal øges. Andelen af ansatte i den private sektor med en længerevarende uddannelse skal øges. Slip Internationaliseringen løs Regionen skal stå stærkt i den globale konkurrence og i globalt samarbejde, både i forhold til vore nære naboer i Europa og i forhold til stærke globale spillere i f.eks. Asien og Sydamerika.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

på alle niveauer Greve "Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

på alle niveauer Greve Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektoversigt 2013 Opdateret Greve Virksomhedsindsatsen 204 Greve Inklusion og efteruddannelse 200 Greve EU socialfondsprojekt 203 Greve "Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Læs mere

KKR SJÆLL AND. Kompetenceparat 2020 Status Kommunesporet -møde i KKR Sjælland - august 2012 v/kommunaldirektør Per Røner, Stevns Kommune

KKR SJÆLL AND. Kompetenceparat 2020 Status Kommunesporet -møde i KKR Sjælland - august 2012 v/kommunaldirektør Per Røner, Stevns Kommune SJÆLL AND Kompetenceparat 2020 Status Kommunesporet -møde i Sjælland - august 2012 v/kommunaldirektør Per Røner, Stevns Kommune Organisering af Kompetenceparat 2020 - en fælles politisk satsning igangsat

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet

Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet Det lave uddannelsesniveau er et fælles problem for kommunerne i KKR Sjælland.

Læs mere

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 25. august 2014 Cover til unge-initiativer i Budget 2015 Overordnede mål Unge i København skal have gode rammer for at vokse op, udvikle sig og komme godt

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse:

Aktivitetsbeskrivelse: Aktivitetsbeskrivelse: Talentforløb Ungdomsuddannelserne i Region Sjælland 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Ud af komfort-zonen kompetenceløft på alle niveauer Kompetenceudvikling

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv

De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv Steffen Lund, Direktør EUC Jens Folman, Arbejdsmarkedschef Jobcenter Kalundborg Side 1 Beskæftigelsesudviklingen Medico/sundhed 2010-2014 Side 2 Kalundborg

Læs mere

UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

UDDANNELSE TIL ALLE UNGE KL UDDANNELSESKONFERENCE NOVEMBER 2016 Holbæk Kommune En stærk medspiller Agenda Om baggrunden - Holbæk i Fællesskab Om organisationen - En stærk medspiller Om kerneopgaven Om at have en politisk uddannelsesdagsorden

Læs mere

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Hf er en almen studieforberedende uddannelse. I den nye gymnasiereform er der lagt op til, at hf skal være moderne og mere praksisorienteret

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle UTA-strategi Ungdomsuddannelse til alle Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål 3 Målgruppe 4 Aktører omkring unge og uddannelse 4 UTA-strategiens fire temaer 6 1. Fokus på den unges faglige og sociale

Læs mere

Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE. Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator

Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE. Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator Hvad er en Campus? Begrebet går tilbage til det gamle Rom Campus var den mark, der blev brugt til

Læs mere

Uddannelsesanalyse 2013

Uddannelsesanalyse 2013 kalundborg lolland slagelse Odsherred holbæk sorø næstved roskilde lejre greve solrød ringsted køge stevns faxe vordingborg guldborgsund Uddannelsesanalyse 2013 Ordinære uddannelsestilbud i Region Sjælland

Læs mere

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI 2012-15 uddannelser i verdensklasse VERDENS Side 2 Uddannelsesstrategi 14% af de 18-19-årige har utilstrækkelige læse- og/ eller matematikkundskaber. Der er således

Læs mere

Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg. Liv og Læring

Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg. Liv og Læring Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg Liv og Læring Indhold Campus Vordingborg 2 1 Navn, Hjemsted 3 2 Formål 3 3 Partnerskabsaftalens parter 3 4 Partnerskabets opgaver og ansvar 3 5 Partnerskabets

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Projektoversigt over uddannelse og kompetenceprojekter igangsat

Projektoversigt over uddannelse og kompetenceprojekter igangsat Projektoversigt over uddannelse og kompetenceprojekter igangsat 2013-2018 Kompetenceparat 2020 Projektnavn periode Leadpartner Kort formål Kort projektbeskrivelse Målgruppe Link til beslutning Innovation

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Bliv klogere på innovation Tænk som en iværksætter Kom med ideer til din lokale virksomhed. Innovationsuge 46

Bliv klogere på innovation Tænk som en iværksætter Kom med ideer til din lokale virksomhed. Innovationsuge 46 Bliv klogere på innovation Tænk som en iværksætter Kom med ideer til din lokale virksomhed Innovationsuge 46 Danmarks fremtidige konkurrencedygtighed er afhængig af at vi fortsat er gode til innovation

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse:

Aktivitetsbeskrivelse: Aktivitetsbeskrivelse: Praksisnær undervisning - Videregående uddannelser 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer. Sammenhængen

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland Tirsdag d. 14. januar 2014 Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland I følgende notat præsenterer University College Sjælland (UCSJ) en række initiativer, der alle positivt vil bidrage

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed Ungecenter (arbejdstitel), Campus Haslev, Skolegade 21, 4690

Læs mere

Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg. Liv og Læring

Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg. Liv og Læring Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg Liv og Læring Indhold Campus Vordingborg 2 1 Navn, Hjemsted 3 2 Formål 3 3 Partnerskabets sammensætning 3 4 Partnerskabets opgaver og ansvar 3 5 Partnerskabets

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Er Global Classroom løsningen, der for første gang i historien kan skabe geografisk ligevægt i. fra København og Århus til Gedser og Skagen?

Er Global Classroom løsningen, der for første gang i historien kan skabe geografisk ligevægt i. fra København og Århus til Gedser og Skagen? Er Global Classroom løsningen, der for første gang i historien kan skabe geografisk ligevægt i uddannelsestilbudene... fra København og Århus til Gedser og Skagen? Hør mere om Global Classroom og deltag

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse til alle. Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse:

Aktivitetsbeskrivelse: Aktivitetsbeskrivelse: Talentforløb Ungdomsuddannelserne i Region Sjælland 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Ud af komfort-zonen kompetenceløft på alle niveauer Kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17årige:

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Hvordan får vi de sidste med? Professionshøjskolen UCC 7. maj 2010 Anna Marie Illum

Hvordan får vi de sidste med? Professionshøjskolen UCC 7. maj 2010 Anna Marie Illum Hvordan får vi de sidste med? Professionshøjskolen UCC 7. maj 2010 Anna Marie Illum 1 Kravene til indsatsen sættes af den globale dagsorden 2 Ungdommen som et selvstændigt politik og indsatsområde En helhedsorienteret

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER

Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER SESSION 1 JOBCAMP 16 Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER SESSION 1 JOBCAMP 16 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER Formand Mads Andersen (K), Arbejdsmarkedsudvalget, Køge Kommune Formand

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan

Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan Dato: 9. september 2016 Brevid: 3045826 Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan 2017-2018 De 11 forslag til annonceringer fordeler sig således på de fire ReVUS temaer: Tema i den Regionale

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Ændringsforslag til Principprogram

Ændringsforslag til Principprogram Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk info@haderslevungdomsraad.dk Ændringsforslag til Principprogram Forslag 1 stiller af Nicolai Boysen Første

Læs mere

NOTAT. Økonomi og analyse. Kommisorium for Campus Køge. Side 1/6

NOTAT. Økonomi og analyse. Kommisorium for Campus Køge. Side 1/6 NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 08-04-2011 2009-28938 2011-64253 Kommisorium for Campus Køge Baggrund Vores uddannelsesinstitutioner, Køge Kommune,

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

Uddannelsesområdet. Dato: 20. november Brevid: Ledelsessekretariatet Alléen Sorø. Tlf.:

Uddannelsesområdet. Dato: 20. november Brevid: Ledelsessekretariatet Alléen Sorø. Tlf.: Afrapportering fra Tværgående udvalg for forskning, innovation og uddannelses arbejde i 2012-2013 Region Sjælland har inden for de seneste år haft stort fokus på udvalgets fagområder. Der er blandt andet

Læs mere

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning En styrket og sammenhængende overgangsvejledning 93% af de unge starter på en ungdomsuddannelse når de forlader folkeskolen. Tallet har været stigende og er resultatet af en systematisering af uddannelsesplanlægningen

Læs mere

gladsaxe.dk Ungestrategi

gladsaxe.dk Ungestrategi gladsaxe.dk Ungestrategi 2015-2019 Indhold Indledning... 3 Strategi med bredt sigte... 3 Fælles udfordringer på ungeområdet... 3 Sammenhæng til andre politikker og strategier... 3 Strategiens målgrupper...

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

DIN FREMTID ER VORES FREMTID. Uddannelsespolitik for Odense

DIN FREMTID ER VORES FREMTID. Uddannelsespolitik for Odense DIN FREMTID ER VORES FREMTID Uddannelsespolitik for Odense INDHOLD Forord... 3 Vision og mål... 4 Mål: Uddannelse til livet... 6 Mål: Uddannelse til job... 8 Mål: Uddannelse til muligheder...12 Mål: Uddannelse

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole Udviklingsplan 2014-2017 Ungdomsskolens formålsparagraf: Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

10. klasse, hvad nu? Ungeenhed 15-25 år. EUC Nord, Martec. 10. klasse i Ungdomsskolen. KL, konference,28.04. 2015 :

10. klasse, hvad nu? Ungeenhed 15-25 år. EUC Nord, Martec. 10. klasse i Ungdomsskolen. KL, konference,28.04. 2015 : KL, konference,28.04. 2015 : 10. klasse, hvad nu? Finn Lillelund Christensen Ungdomsskoleleder Ungeenhed 15-25 år Side 1 EUC Nord, Martec 75 m Historik og kontekst 2011 2012 5/9: 222 2013 5/9: 236 2014

Læs mere

med styrket praksisviden allerede som nyuddannede. EASJ sætter derudover øget fokus på internationaliseringen

med styrket praksisviden allerede som nyuddannede. EASJ sætter derudover øget fokus på internationaliseringen April 2013 I dette nummer: Nyhedsbrev Undervisere ska da også i praktik. Hos Erhvervsakademi Sjælland arbejdes der målrettet mod at løfte kvaliteten af regionens undervisning og de har derfor fra januar

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV Maj Velkommen til det første nyhedsbrev, du får fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland, og som du fremover vil modtage en gang

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Baggrund for initiativet I Region Syddanmark er der taget initiativ

Læs mere

NOTAT. Reorganisering af Campus Køge

NOTAT. Reorganisering af Campus Køge NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Reorganisering af Campus Køge Planafdelingen Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Udviklingen i Køge Kommune går stærkt i disse år, herunder også udviklingen af Campus

Læs mere

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Den store vision Udflytningen af statslige arbejdspladser til Holbæk Kommune har skabt et åbent

Læs mere

Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse

Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse Forhistorie Fri Ungdomsuddannelse Fleksuddannelse Kombineret Ungdomsuddannelse Et Danmark, der står sammen Til unge, der ikke har forudsætninger for

Læs mere

Samlet vurdering af ansøgning fra Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium om udbud af forlagt hf

Samlet vurdering af ansøgning fra Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium om udbud af forlagt hf Dato: 5. oktober 2015 Brevid: 2687205 Samlet vurdering af ansøgning fra Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium om udbud af forlagt hf Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium har d. 9 september

Læs mere

Uddannelsesanalyse 2014

Uddannelsesanalyse 2014 Uddannelsesanalyse 2014 1 2 Udgivelse: Region Sjælland 2014 Redaktion: Regional Udvikling, Region Sjælland Daniel Vizel Lotte Sivertsen Maj-Britt Jensen Layout: pantograph.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg Side 1 af 8 Gå til hovedindhold Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher Søg Søg Job Markedsplads Annonceinfo Om Drenge og piger er stort set ens I hvert fald når det handler

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Oppositionspartierne (S, SF, R og Ehl) foreslår sammen, at der etableres en fleksuddannelse for unge mellem 15 og 25 år. De folkeoplysende skoleformer hilser forslaget

Læs mere

Vækst og valgmuligheder

Vækst og valgmuligheder N O T A T Til Folketingets Uddannelsesudvalg Vækst og valgmuligheder - regional uddannelsesdækning under fremtidig institutionsstruktur for ungdomsuddannelser 07-12-2010 Sag nr. 09/3091 Dokumentnr. 61199/10

Læs mere

GARANTISKOLEN SILKEBORG

GARANTISKOLEN SILKEBORG GARANTISKOLEN SILKEBORG 29. og 30. november 2016 KL Uddannelsestræf. a. Opstart: En kort fortælling om baggrunden for dannelsen af Garantiskolesamarbejdet b. Samarbejde og fælles ansvar: En skitsering

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere