Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar libero integer porta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta"

Transkript

1 Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 libero integer porta

2 Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2015 Foto: Martin Brink Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Hjemmeside: ISBN

3 Vejledning om tilsagn om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Indhold 1 Velkommen Formål med ordningen Hvem gælder vejledningen for? Tidslinje med vigtige frister og datoer Læsevejledning Hvem kan søge tilskud? Til hvilke arealer kan du søge tilskud? Markens HNV-værdi Hvornår gælder tilsagnet fra? Minimumskrav Tilskuddets størrelse Betingelser for tilskud Forpligtelse til afgræsning Synligt afgræsset Fast græsningstryk Generelle betingelser for afgræsning Tilskudsfodring Forpligtelse til slæt Krav til plantedække Særligt for GLM-landskabselementer Forbud Gødskning Brug af plantebeskyttelsesmidler Omlægning Information om tilsagnet på erhvervsmæssige hjemmeside og på plakat Ikke-støtteberettigede arealer Andre forpligtelser Tilsagn, der ikke kan kombineres med denne ordning Arealer tilplantet med skov eller omfattet af tilskudsordning til skovbrug Artikel Kombinationsmuligheder med andre ordninger Ansøgning Frister Krav til ansøgningen Indtegning af marker Valg af afgrødekode Når du søger om nyt tilsagn Når du søger om udbetaling af tilskud Prioritering Kontrol og sanktion Kontrol i forhold til markblokke

4 9.2 Administrativ kontrol Kontrol på stedet Sanktioner Arealafvigelser Overtrædelse af tilsagnsbetingelser Beregning af sanktionen Gentagelse af overtrædelse Suspension Fælles regler Udbetaling af tilskud Udbetalingskonto Nyt CVR-nummer Oplysninger til SKAT Loft over tilskud Ekspropriation Bortfald af tilsagn Producentskifte/ophør af tilsagn Overdragelse med producentskifte af tilsagn Producentskifte med bagudvirkende kraft (råderet pr. 1. september 2014) Overdragelse uden producentskifte af tilsagn Du kan indtræde i en andens ansøgning om nyt tilsagn Omdannelse Genopdyrkningsret Revisionsklausul Oplysningspligt Dispensation Force Majeure Indsamling og offentliggørelse af data Brug af data i ansøgningsskemaet Opbevaring af kontroloplysninger Hvad er dine rettigheder i forhold til de registrerede oplysninger? Anvendelse af oplysninger fra Fællesskemaet og offentliggørelse af data Klagemuligheder Retsgrundlag

5 1 Velkommen Denne vejledning beskriver betingelserne for ordningen Pleje af græs- og naturarealer. Vær opmærksom på, at ordningen i 2015 er lavet om på en række punkter i forhold til den ordning, du kunne søge i Vejledningen for allerede indgåede tilsagn fra før 2015 finder du her. Du kan se en sammenligning mellem det nye og de gamle tilsagn i bilag 3. Søger du nyt tilsagn, får du et tilsagn om tilskud i 5 år, og du skal overholde betingelserne for ordningen i alle 5 år. Du søger om tilsagn og udbetaling af det årlige tilskud i Fællesskemaet. Ansøgningsfristen for Fællesskemaet er den 21. april Normalt vil tilsagnet starte 1. september i det år, du indsender ansøgning om tilsagn. I 2015 kan nogle ansøgere dog vælge at søge om tilsagn med bagudvirkende kraft med start 1. september 2014, hvis ansøgerne opfylder nogle bestemte kriterier. Læs mere om det i afsnit 2.2. Du kan også læse om ordningen Pleje af græs- og naturarealer på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Hvis der sker ændringer i ordningen, bliver det annonceret på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside samt i NaturErhvervstyrelsens nyhedsbreve. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevene her. 1.1 Formål med ordningen 1 Ordningen bidrager til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Du kan læse mere om de prioriterede områder i afsnit Hvem gælder vejledningen for? Denne vejledning gælder for dig, der ønsker at søge et nyt tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer i Fællesskema Hvis du har et allerede eksisterende tilsagn, kan du læse om betingelserne i vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet ). 1.3 Tidslinje med vigtige frister og datoer Du kan få et overblik over vigtige tidspunkter og frister i ordningen Pleje af græs- og naturarealer i tabellen nedenfor (læs mere om tilsagn med tilbagevirkende kraft i afsnit 2.2): 1. september 2014 Tilsagnsperioden begynder, hvis du søger om tilsagn med start den 1. september Betingelserne for de støtteberettigede arealer skal være opfyldt fra dette tidspunkt (se afsnit 2.2). 1. februar 2015 Fællesskemaet åbner i Tast selv-service. 21. april 2015 Frist for indsendelse af Fællesskemaet. 1 Jf. 1, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 67 af 28. januar 2015 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 5

6 Frist for ansøgning om nye tilsagn (med start 1. september 2014 eller 2015). Frist for anmodning om udbetaling, hvis du søger om tilsagn med start den 1. september 2014 (se afsnit 2.2). 1. maj 2015 Perioden, hvor du ikke må tage slæt, starter (1. maj til og med 20. juni). 11. maj 2015 Frist for at vælge mellem fast græsningstryk eller synligt afgræsset på tilsagn, hvor der er et valg. Frist for at ansøge om nedsat græsningstryk. Frist for ændringer til Fællesskemaet. 1. juni 2015 Dyrene skal gå på arealet, hvis du har valgt fast græsningstryk på tilsagn med start 1. september 2014 (1. juni til og med 31. august). 21. juni 2015 Perioden, hvor du skal tage slæt, begynder for tilsagn med forpligtelse til slæt og med start 1. september august 2015 Forpligtelse til, at dyrene går på marker med fast græsningstryk, slutter for tilsagn, der er startet 1. september september 2015 Tilsagnsperioden starter, hvis du søger om tilsagn med start den 1. september september 2015 Arealet skal fremstå synligt afgræsset, hvis du har valgt denne metode til afgræsning for tilsagn med start 1. september Der skal være taget mindst et slæt, hvis du har valgt forpligtelse til slæt for tilsagn med start 1. september Læsevejledning Her er et kort overblik over vejledningens indhold, så du kan se, hvad der står i de enkelte kapitler. Du anbefales dog at læse hele vejledningen, så du er klar over, hvilke betingelser du skal opfylde. Kapitel 1, som du læser nu, er en generel indledning Kapitel 2 handler om, hvem der kan søge tilskud, og på hvilke arealer. I kapitel 3 kan du læse om tilskuddets størrelse. I kapitel 4 kan du læse mere om hvilke krav, der gælder for dig som ansøger. I kapitel 5 kan du læse om forhold der gør, at dine arealer ikke kan få tilsagn. I kapitel 6 kan du se, hvilke andre støtteordninger du kan søge samtidig med, at du søger om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. I kapitel 7 kan du læse om krav og frister til selve ansøgningen. I kapitel 8 kan du se, hvordan midlerne prioriteres, hvis der ikke er nok til alle ansøgere. I kapitel 9 kan du læse om, hvordan vi kontrollerer dine arealer og hvordan en overtrædelse vil blive sanktioneret. I kapitel 10 kan du læse om de regler, der er fælles for miljø og økologiordningerne 6

7 2 Hvem kan søge tilskud? Du skal drive arealet som ejer eller forpagter for at kunne søge tilskud under ordningen Pleje af græs- og naturarealer 2. Både enkeltpersoner og selskaber, som fx I/S, A/S, ApS og a.m.b.a. kan søge tilsagn. Bedriften omfatter alle de produktionsenheder, som drives under samme CVR-nummer. 2.1 Til hvilke arealer kan du søge tilskud? For at opnå tilsagn om tilskud skal dine arealer opfylde ét af nedenstående kriterier 3 (se hvordan de enkelte arealer bliver prioriteret i forhold til hinanden i afsnit 8). Indenfor Natura 2000 områder: Mindst 50 % af marken skal ligge i den særlige Natura 2000-udpegning til pleje (udpeget af Naturstyrelsen og kan ses i Internet MarkKort) Mindst 90 % af arealet er en gentegning af et græstilsagn Udenfor Natura 2000-områderne Marken skal have en HNV-værdi på 5 eller derover (se afsnit for beskrivelse af markens HNV-værdi) Vådområdeprojekter (indenfor og udenfor Natura 2000) Marken skal ligge inden for et vådområdeprojekt anlagt med tilskud i medfør af landdistriktsloven eller lov om landdistriktsfonden. Du kan se Natura 2000-områderne (alle og de særligt udpegede), HNV-kortet og vådområdeprojekter på Internet Markkort (IMK) under Korttemaer. De særligt udpegede Natura 2000-områder finder du under Naturtemaer HNV-kortet finder du under Naturtemaer her kan du se arealer med en HNV-værdi på 5 eller derover. Du kan se alle arealers HNV-værdi på Du kan se aktive tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer under landskabselementer Temaerne over vådområdeprojekter findes under landskabselementer 2 Jf. 8, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 67 af 28. januar 2015 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 3 Jf. 7 i bekendtgørelse nr. 67 af 28. januar 2015 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 7

8 2.1.1 Markens HNV-værdi HNV står for High Nature Value (Høj Natur Værdi), og er et udtryk for, hvor værdifuld naturen er på arealet efter en skala fra Du kan læse mere om, hvordan HNV-værdien bliver beregnet på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Når du indtegner marken i Fællesskemaet og ansøger om tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer vil den indtegnede mark få tildelt en HNV-værdi i Fællesskemaet. En marks HNV-værdi er den højeste værdi, der ifølge HNV-kortet er tildelt mindst 0,1 ha af den indtegnede mark. Det betyder, at hvis blot 0,1 ha på marken har en HNV-værdi på 10 vil hele marken få værdien 10 uanset, at alle andre områder på marken har en lavere værdi (se illustration- her er hele markens HNV-værdi 10). Du kan læse om ændring af en marks HNV-værdi i afsnit HNV-kortet vil blive opdateret hvert efterår til brug for den efterfølgende ansøgningsrunde. 2.2 Hvornår gælder tilsagnet fra? I 2015 kan du i nogle tilfælde vælge, om dit tilsagn allerede skal starte fra 1. september Dette er en undtagelse fra normal praksis som er, at tilsagnet starter den 1. september i ansøgningsåret. Baggrunden for at du kan søge tilsagnet med start allerede 1. september 2014 er, at de 1- årige ordninger under art. 68 ophører. Da de 1-årige ordninger følger kalenderåret, og tilsagnet løber i perioden 31. august til 1. september, vil der hvis der ikke kunne søges bagud i tid- være et tidsrum på 9 måneder, som du ikke får udbetalt støtte til. Der er derfor lavet en overgangsordning for dig, der bliver ramt af denne forskydning mellem ordningerne. Det er derfor et krav, at du i 2014 har søgt Ekstensiv Landbrug eller Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer i 2014 for at kunne starte tilsagnet fra 1. september Du kan søge et tilsagn med virkning fra 1. september 2014, hvis alle nedenstående betingelser er overholdt: du har i 2014 søgt støtte til enten Ekstensiv Landbrug eller Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer på hele marken du har overholdt betingelserne for det nye tilsagn fra den 1. september

9 Dit areal skal ligge i de samme område udpegninger som hvis du søger tilsagnet med normal start 1. september 2015 Du havde råderet over arealet 1. september 2014 o Hvis du ikke havde råderetten skal du indsende et producentskifte med bagudvirkende kraft. Se afsnit Tilsagn med start 1. september 2014 og tilsagn med start 1. september 2015 vil indgå i den samme prioritering, hvis der er brug for at prioriterer mellem ansøgere. Hvis du søger om et tilsagn med start fra 1. september 2014, skal du huske, at du samtidig skal søge om udbetaling på det nye tilsagn. Marken skal altså optræde både på siden Ansøg om ny miljø- og økologitilsagn og siden Udbetaling af tilskud Miljø- og økologitilsagn, når du indsender Fællesskema i Der gælder samme regler for tilsagnet uanset om det starter 1. september 2014 eller 1. september Der vil heller ikke være forskel i hvordan arealerne prioriteres, hvis der ikke er midler nok. 2.3 Minimumskrav Marken skal være et sammenhængende areal på mindst 0,3 ha og have samme tilskudssats for hele marken, for at opnå tilsagn. Du kan også få tilsagn, hvis du har to eller flere marker, som opfylder følgende kriterier: Markernes samlede areal er mindst 0,3 ha. Markerne hænger sammen med en støtteberettiget passage, der er mindst 4 m bred. Du søger nyt tilsagn til begge markerne i 2015 og med samme tilsagnstype/tilskudssats og med samme ikrafttrædelsestidspunkt. 3 Tilskuddets størrelse 4 Når du søger om et nyt tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer, vælger du i Fællesskemaet, om du ønsker at kunne søge grundbetaling fremadrettet. Sætter du kryds i nej, får du tilsagn med høj sats. Sætter du kryds i ja, får du tilsagn med lav sats. Dit valg gælder for alle 5 tilsagnsår. Tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer og grundbetaling kan altså fint kombineres. Det er alene et spørgsmål om du kan opfylde betingelserne for grundbetaling, om du har betalingsrettigheder og hvad du ønsker på det enkelte areal. Dog kan du ikke vælge fast græsningstryk som metode for afgræsning, når du søger om grundbetaling (læs mere i afsnit 4.1) 4 Jf. 22, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 67 af 28. januar 2015 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 9

10 Tilsagn med høj sats kan ikke kombineres med grundbetalingen, bortset fra det kalenderår, hvor tilsagnet begynder. Det betyder, at hvis du sætter kryds i nej i feltet Ønsker fremadrettet at kunne søge grundbetaling, og dermed får tilsagn med høj sats, må du for de ansøgte marker: gerne søge om grundbetaling i 2015, hvis du søger om tilsagnsstart 1. september 2015 Ikke søge om grundbetaling i 2015, hvis du søger om tilsagnsstart 1. september 2014 Tilsagn med lav sats kan kombineres med grundbetaling i hele tilsagnsperioden, så længe marken lever op til kravene i grundbetalingsordningen det er altså ikke et krav, at du søger grundbetaling i alle 5 tilsagnsår. Du kan se tilskudssatserne i skemaet: Forpligtelse Tilskud der ikke kan kombineres med grundbetaling Tilskud, der kan kombineres med grundbetaling (kr./ha) (kr./ha) Afgræsning Slæt Se kapitel 6 for at læse mere om kombination med andre støtteordninger. Bemærk at tilskud kan reduceres på grund af EU s tilskudsloft 5, se afsnit Betingelser for tilskud Der er en række betingelse, du skal opfylde, når du har fået tilsagn. Det er både betingelser om pleje (slæt eller afgræsning) og forbud som fx forbud mod brug af pesticider og forbud mod gødskning. Når du søger tilsagnet, vælger du i Fællesskemaet, hvilken plejeforpligtelse du ønsker. Du kan vælge mellem forpligtelse til afgræsning eller forpligtelse til slæt. Den forpligtelse du vælger, gælder for alle 5 tilsagnsår. 4.1 Forpligtelse til afgræsning Når du ved ansøgning om tilsagn har valgt forpligtelsen til afgræsning og ikke søger om grundbetaling, skal du hvert år vælge, hvilken metode til afgræsning du ønsker. Du kan vælge mellem to metoder: Synligt afgræsset pr. 15. september, eller Fast græsningstryk i perioden 1. juni til 31. august. 5 Jf. artikel 28, stk. 8 i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december

11 Fast græsningstryk kan ikke kombineres med støtte under grundbetalingsordningen (læs mere i afsnittet fast græsningstryk og grundbetaling ). Hvert år angiver du i Fællesskemaet - når du anmoder om udbetaling for tilsagnet - for hver enkelt mark, om du ønsker at opfylde forpligtelsen til afgræsning ved et fast græsningstryk eller ved, at arealerne skal fremstå synligt afgræsset den 15. september 6. Det betyder, at du ikke behøver at vælge den samme metode til afgræsning i alle fem tilsagnsår. Hvis du søger om grundbetaling, kan du dog kun vælge afgræsningsmetoden synligt afgræsset. Plantedækket må ikke slås i perioden fra 1. maj til og med 20. juni 7. I perioden fra den 21. juni til og med den 15. september (31. august ved fast græsningstryk) må du gerne tage slæt eller foretage en afpudsning på arealet, hvis det er en naturlig del af driften med afgræsning. Fladedækkende afpudsning og afpudsning før påbegyndt afgræsning anses ikke som en naturlig del af driften med afgræsning 8. Det betyder, at du gerne må afpudse delområder, efter dyrene er sat ud på arealet. Det kan fx være et område med siv, der skal afpudses, for at dyrene kan holde det nede. Det betyder dog også, at du ikke må afpudse hele marken, da det ikke ses som en naturlig del af en drift med afgræsning. Hvis der ligger frøavlsmarker i nærheden, gælder der dog særlige regler 9. Her skal du slå dine arealer inden blomstring, hvis: arealerne ligger inden for de afstandskrav, som gælder for certificering af frø, og den berørte frøavler beder dig om det. Du kan i særlige tilfælde opnå en dispensation for slåningsforbudet hvis du fx skal bekæmpe invasive arter så som kæmpebjørneklo Synligt afgræsset 10 Hvis du vælger at benytte dig af afgræsningsmetoden synligt afgræsset er der ingen krav om, hvor mange dyr, der skal gå på marken, hvornår og hvor længe de skal gå der. Dog er der to krav, der skal være opfyldt: 6 Jf. 13, stk. 1 nr. 2 i bekendtgørelse nr. 67 af 28. januar 2015 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 7 Jf. 13, stk. 1 nr. 1 i bekendtgørelse nr. 67 af 28. januar 2015 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 8 Jf. 13, stk. 1, nr. 3 i bekendtgørelse nr. 67 af 28. januar 2015 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 9 Jf. 13, stk. 1 nr. 1 i bekendtgørelse nr. 67 af 28. januar 2015 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 10 Jf. 13, stk. 1 nr. 2 litra a i bekendtgørelse nr. 67 af 28. januar 2015 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 11

12 Marken skal være omfattet af afgræsning i perioden 1. juni til 15. september, men dyrene behøver ikke at være på arealet i hele perioden. Marken skal fremstå synligt afgræsset den 15. september (31. august for tilsagn indgået i 2014 eller tidligere). Du må derfor godt benytte dig af skiftefolde, og tage dyrene væk fra arealet i perioder. Det er arealets type, der afgør, hvad der kan godkendes som synligt afgræsset. Kontrollen af dette krav sker for hver 100 m 2. Det betyder at områder over 100 m 2, der ikke lever op til nedenstående krav ikke vil blive godkendt. Arealer med lav sats (kan kombineres med grundbetaling): Disse er synligt afgræsset, når mere end 50 procent af plantedækket bærer præg af afgræsning og er under 40 cm højt. Områder på arealet under 100 m 2 hvor plantedækket er over 40 cm højt, vil kunne accepteres. Områder større end 100 m 2, der ikke bærer præg af afgræsning den 15. september, vil ikke kunne godkendes som støtteberettiget. Dette svarer til aktivitetskravet på grundbetalingsordningen, hvis du vælger at opfylde aktivitetskravet med afgræsning. Arealer med høj sats (kan ikke kombineres med grundbetaling): Disse er synligt afgræsset, når de bærer tydeligt præg af afgræsning. Det vil sige når mindst 50 % af plantedækket er tydeligt afbidt. Her er der altså ikke et krav om, at planterne skal være under 40 cm. Et hedeareal: Arealet er synligt afgræsset, når mindst 50 % af planterne mellem lyngen er holdt nede ved afbidning. Bemærk, at denne regel kun gælder for lyng, og ikke for fx revling eller andre dværgbuske Fast græsningstryk Fast græsningstryk kan kun vælges for tilsagn der ikke kan kombineres med grundbetaling (dog undtaget grundbetaling under artikel 32 se afsnit 5.4). Hvis du vælger fast græsningstryk som metode for afgræsning, gælder det, at 11 : Der skal til enhver tid gå mindst 1,2 storkreaturer/ha på marken, i perioden fra 1. juni til 31. august, medmindre du har søgt, og NaturErhvervstyrelsen har godkendt et lavere græsningstryk for marken. Du må ikke samtidig søge om grundbetaling for marken. Du overholder reglerne for indhegning som beskrevet nedenfor. 11 Jf. 13, stk. 1 nr. 2 litra b i bekendtgørelse nr. 67 af 28. januar 2015 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 12

13 Storkreaturer beregnes som 12 : Tyre, køer og andet kvæg over to år, heste over seks måneder Kvæg fra seks måneder til to år Får og geder over et år og hjortedyr over ni måneder 1,0 storkreaturer 0,6 storkreaturer 0,15 storkreaturer Der skelnes ikke mellem store og små racer. Krav til arealer med fast græsningstryk Når du vælger fast græsningstryk som afgræsningsmetode, er der ikke krav om at arealer på alle delområder skal fremstå afgræsset. Kravet er blot, at der skal gå det fastsatte antal dyr på arealet og at der er et plantedække, der kan afgræsses (se krav til plantedække i afsnit 4.4). Arealer der ikke kan afgræsses, kan ikke være en del af tilsagnet. Det kan fx være befæstede arealer, bygninger eller tæt krat som dyrene ikke kan afgræsse under eller imellem. Regler for indhegning ved valg af fast græsningstryk 13 : En indhegning må kun indeholde marker og andre arealer, der drives af samme tilsagnshaver. Et græsningslav/-forening eller lignende, der er ejet af flere medlemmer, må gerne vælge fast græsningstryk som metode for afgræsning. Det gælder blot, at det er græsningslavet/-foreningen, der skal have råderetten over hele arealet indenfor indhegningen. Hvis du vil inddrage naturarealer i indhegningen, som du ikke har råderet over som ejer eller forpagter, skal du indsende en dispensationsansøgning, hvori du dokumenterer, at kontrolløren har ret til at få adgang til hele arealet i forbindelse med kontrol af tilsagnsarealerne. En indhegning må ud over tilsagnsmarken indeholde følgende arealer: Andre marker med tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer, med forpligtelse til fast græsningstryk Marker med tilsagn til Fastholdelse og pleje af vådområder, med forpligtelse til fast græsningstryk Naturarealer, som o ikke har tilsagn under landdistriktsprogrammet med pligt til afgræsning eller slæt, og o ikke modtager støtte under grundbetalingsordningen, bortset fra arealer omfattet af art. 32 (se mere om art. 32 i kapitel 5.4) 12 Jf. 13 stk. 7 i bekendtgørelse nr. 67 af 28. januar 2015 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 13 Jf. 13, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 67 af 28. januar 2015 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 13

14 Reglerne for tilskudsfodring gælder i hele indhegningen og ikke kun på tilsagnsarealet (se afsnit 4.2) Græsningstrykket vil blive opgjort på baggrund af hele det areal, der kan afgræsses i indhegningen. Dette gælder også, selvom du ikke søger tilskud til hele arealet 14. Eksempel: Tilsagnet er på 8 ha. Kravet til græsningstrykket er 1,2 SK/ha. Indhegningen er på 10 ha - 1 ha der ikke kan afgræsses (sø, tæt buskads, skov uden græs i bunden) og 9 ha der kan afgræsses. Kravet til græsningstrykket i denne indhegning er: 1,2 SK/ha * 9 ha (selvom tilsagnet kun er på 8 ha) = 10,8 SK. Denne regel skyldes, at græsningstrykket er fastsat for at sikre, at der sker en pleje af hele arealet. Hvis der indgår ikke-tilsagnsarealer i indhegningen, der kan afgræsses, vil dyrene være spredt ud over et større areal, og græsningstrykket skal derfor tilpasses dette areal for at sikre en ordentlig pleje af hele tilsagnsarealet. Bemærk: Hvis du samhegner egne marker, hvor der er fastsat forskelligt græsningstryk, skal der i hele indhegningen være et antal dyr svarende til det højeste fastsatte græsningstryk, for at alle marker kan godkendes. Eksempel: Hvis en mark med krav om 1,2 storkreatur pr. ha er i indhegning med en anden mark, der har fået nedsat kravet til 1,0 storkreatur pr. ha, og der samlet går 1,1 storkreatur pr. ha i indhegningen, vil marken med krav om 1,0 storkreatur pr. ha, kunne godkendes, mens marken med krav om 1,2 storkreatur pr. ha vil blive underkendt. Dette vil gælde uanset, i hvilken del af marken dyrene befinder sig under kontrollen, så længe de har adgang til hele arealet. 14 Jf. 13, stk. 1, nr. 2 litra b i bekendtgørelse nr. 67 af 28. januar 2015 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 14

15 Hvis du ikke har søgt om nedsat græsningstryk, vil kravet være 1,2 sk/ha for tilsagn indgået i For tilsagn indgået i er kravet 1,5 sk/ha. Hvis du ønsker at samhegne arealer med forskellig startdato, skal du derfor være opmærksom på, at der som udgangspunkt er forskellige krav til græsningstryk. Det fastsatte græsningstryk er et minimums-græsningstryk. Du må derfor godt have flere dyr på marken, når blot der ikke overgræsses, så plantedækket ødelægges 15. Det kan ofte være en fordel at sætte et eller flere ekstra dyr ud i tilfælde af sygdom eller dødsfald i besætningen. Dyrene skal gå på arealet i hele perioden 1. juni til 31. august. Du må altså ikke bruge skiftefolde eller opdele marken i mindre dele, så dyrene ikke har adgang til hele arealet. Du må dog godt opdele marken, hvis der i hver af foldene mindst er det fastsatte græsningstryk. Før den 1. juni og efter den 31. august er der ingen krav til en evt. opdeling af marken. Husk, at søge om dispensation hos NaturErhvervstyrelsen, hvis du hjemtager nogle af dyrene, fx på grund af sygdom, eller hvis arealerne er for våde til at kunne afgræsses. Du skal have modtaget afgørelsen om dispensation, før du fjerner dyrene fra arealet. Kun i særlige tilfælde, hvor der er akut fare for dyrevelfærden, må dyrene fjernes fra arealet, inden du har modtaget afgørelse på din dispensationsansøgning. Du skal i disse tilfælde indsende anmodningen om dispensation hurtigst muligt det vil oftest sige samme dag som du har hjemtaget dyrene. Du kan læse mere om dispensation i afsnit Nedsættelse af græsningstrykket 16 : Du kan søge om at få græsningstrykket nedsat. Muligheden for at søge nedsat græsningstryk er indført for at tilgodese græsning af næringsfattige naturtyper, som ikke kan bære 1,2 storkreaturer pr. hektar og hvor et lokalitetsbestemt græsningstryk kan fremme biodiversiteten. Derfor godkendes nedsat græsningstryk normalt kun på 3 naturtyper, hvor der foreligger en udtalelse fra den naturansvarlige myndighed. Ansøgningen skal derfor indeholde en udtalelse fra kommunen (for private og kommunale arealer) eller Naturstyrelsen (statens arealer). Du kan se en tabel over vejledende græsningstryk på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Tabellen er vejledende og det vil altid være forholdene på det enkelte areal der skal ligge til grund for, hvilket græsningstryk der anbefales. Ansøgning om nedsat græsningstryk skal indsendes til NaturErhvervstyrelsen. Dette kan gøres på forskellige måder: 15 Jf. 12, stk. 1, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 67 af 28. januar 2015 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 16 Jf. 13, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 67 af 28. januar 2015 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 15

16 Via Tast selv- service o På siden Udbetaling af tilskud Miljø og økologitilsagn i rubrik D Ansøgning om nedsat græsningstryk for ordningen pleje af græs- og naturarealer markerer du i Ja-feltet og vedhæfter en udtalelse fra kommunen eller Naturstyrelsen. Har du endnu ikke fået en udtalelse fra kommunen kan du vedhæfte din forespørgsel til kommunen. Tilsvarende gælder på siden Ansøgning om ny miljø- og økologitilsagn. Via mail o Sendes til Via post o Sendes til NaturErhvervstyrelsen, Pionér allé 9, 6270 Tønder. Ansøgningsfristen for nedsættelse af græsningstrykket er fristen for indsendelse af ændringer til Fællesskemaet der i 2015 er den 11. maj. En ansøgning om nedsættelse af græsningstryk kan indsendes i ansøgningsåret og i alle 5 tilsagnsår. Hvis du har fået godkendt et lavere græsningstryk af NaturErhvervstyrelsen, er det dette græsningstryk, der gælder i resten af tilsagnsperioden medmindre du senere ansøger om at få det sat yderligere ned. Kravet til græsningstryk kan ikke sættes op i tilsagnsperioden, men da det er et minimums græsningstryk, må du gerne sætte flere dyr på arealet hvis der er behov for det. Fast græsningstryk og grundbetaling 17 Du kan ikke vælge fast græsningstryk hvis du samtidig søger om grundbetaling til arealet. Du kan dog godt vælge fast græsningstryk, hvis du søger grundbetaling under artikel Generelle betingelser for afgræsning Dette er de generelle betingelser for afgræsning. Betingelserne gælder, uanset om du har valgt fast græsningstryk eller synligt afgræsset som afgræsningsmetode. Betingelserne gælder også for tilsagn med forpligtelse til slæt, hvis slæt suppleres med afgræsning. Afgræsningen skal ske med drøvtyggende husdyr eller heste. Afgræsningen skal ske på en måde, der sikrer, at arealerne ikke overgræsses, og plantedækket opretholdes 18. Helårsafgræsning er tilladt, hvis tilsagnsbetingelserne overholdes. 17 Jf. 13, stk. 2, nr. 1 i bekendtgørelse nr. 67 af 28. januar 2015 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 18 Jf. 12 stk. 1, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 67 af 28. januar 2015 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 16

17 Hvis dit areal er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3 skal du kontakte kommunen inden du starter en tilstandsændring, fx afgræsning på arealer der ikke tidligere har været afgræsset Tilskudsfodring Du må ikke tilskudsfodre på tilsagnsarealerne 19. Ved fast græsningstryk som metode til afgræsning må du heller ikke tilskudsfodre i hele indhegningen i perioden 1. juni til 31. august 20. Du må dog gerne tilskudsfodre kalve under 6 måneder, hvis det sker i et kalveskjul, så de voksne dyr ikke spiser af foderet. Fodring med halm er ikke tilladt. Du må dog gerne bruge halm (ikke frøgræshalm) for at lave et tørt leje til dyrene. Det betyder, at du fx. ikke må placere halm i dertil indrettede foderstativer eller i baller på arealet. Det er dog i orden, hvis dyrene spiser af den halm, der anvendes som leje. Ingen andre former for fodring er tilladt på tilsagnsarealet. Mineraler er ikke tilskudsfodring og er derfor tilladt. Håndfodring som lokkemiddel anses heller ikke som tilskudsfodring. Du skal være opmærksom på, at der kan være anden regulering, der begrænser muligheden for tilskudsfodring. Hvis din mark fx er 3-registreret efter Naturbeskyttelsesloven, kan der være et forbud mod tilskudsfodring. Selvom det er tilladt efter tilsagnet at tilskudsfodre i fx kalveskjul, skal du altså have tilladelse fra din kommune. I forbindelse med vådområdeprojekter vil der være en servitut med totalt forbud mod tilskudsfodring. Hvis du har behov for at tilskudsfodre på disse arealer, skal du derfor søge dispensation fra forbuddet. 4.3 Forpligtelse til slæt Du skal tage minimum ét årligt slæt på arealet i perioden 21. juni til 15. september. Slæt defineres som slåning af plantedække, hvor det afslåede materiale fjernes fra arealet. I perioden 1. maj til og med 20. juni må arealerne ikke slås af hensyn til fugle og vildt. 19 Jf. 12, stk. 1, nr. 3 i bekendtgørelse nr. x af xx 2015 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 20 Jf. 13, stk. 3, nr. 2 litra c i bekendtgørelse nr. 67 af 28. januar 2015 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 17

18 Du kan ikke erstatte det årlige slæt med afgræsning, men du kan vælge at supplere med afgræsning. Hvis du ønsker at supplere slæt med afgræsning, gælder reglerne for afgræsningen som beskrevet i afsnit Krav til plantedække Alle arealer med tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer skal have et plantedække i hele tilsagnsperioden. Du har altså ikke en måned til at etablere et plantedække, som du havde i de gamle tilsagn. Vegetationen skal dække mere end 1/3 af overfladen i forhold til sort jord. Dette krav gælder for hver 100 m 2. Det betyder, at arealer uden plantedække kun kan godkendes, hvis de er under 100 m 2. Områder uden plantedække som følge af dyreveksler eller offentlighedens adgang på trampestier kan dog godkendes 21. Midlertidigt oversvømmede arealer kan godkendes, hvis plantedækket opretholdes. Læhegn og grøfter vil ikke kunne indgå i det støtteberettigede areal. Disse arealer vil ofte være taget ud af blok eller være markeret som fradrag, grundbetaling i Internet MarkKort. Søger du forpligtelsen til afgræsning, skal arealet være egnet til afgræsning 22. Det betyder, at dyrene skal kunne afgræsse og færdes på arealet. Der må gerne være buske og træer på arealet. Der skal blot være plantedække under, og dyrene skal kunne afgræsse imellem træerne og buskene. Beplantninger over 100 m 2 hvor der ikke kan græsses imellem eller under - skal fraregnes, når arealets størrelse opgøres, men må gerne indgå i indhegningen. Søger du forpligtelse til slæt, skal arealet være egnet til slæt. Det betyder, at du skal kunne tage mindst ét årligt slæt, og du skal kunne fjerne det afslåede materiale 23. Der må gerne være buske og træer på arealet. Der skal blot være plantedække under, og du skal kunne tage slæt under og imellem træerne og buskene. Beplantninger over 100 m 2 hvor der ikke kan tages et slæt imellem eller under - skal fraregnes, når arealets størrelse opgøres Særligt for GLM-landskabselementer Fortidsminder, samt søer og vandhuller under m², beliggende inde i markblok, er beskyttet under reglerne for God Landbrugs- og Miljømæssig stand (GLM) 24. De betegnes som henholdsvis GLM-fortidsminder samt GLM-søer og -vandhuller. 21 Jf. 11, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 67 af 28. januar 2015 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 22 Jf. 11, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 67 af 28. januar 2015 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 23 Jf. 11, stk. 1 og 14, stk. 1, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 67 af 28. januar 2015 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 24 Jf. x i GLM bekendtgørelsen ikke endelig 18

19 Under ordningen Pleje af græs- og naturarealer indgår GLM-landskabselementerne som en del af tilsagnsarealet, og der udbetales tilskud til GLM-elementerne 25. Dette gælder dog kun for tilsagn indgået i 2015 og altså ikke tilsagn, der er søgt i Fællesskema 2014 eller tidligere. Du skal ikke indtegne GLM-landskabselementer som selvstændige marker. Landskabselementer anmeldes med samme afgrødekode som den mark, de indgår i (se skema over afgrødekoder i afsnit 7.2) På Internet Markkort (IMK) finder du de registrerede GLM-søer og -vandhuller og GLMfortidsminder, som du kan få tilskud til. Hvis du har et areal, som du mener, er et GLMlandskabselement, som ikke er registreret på kortet, skal du indsende et forslag til ændring af markblokken. Du kan læse mere om GLM-landskabselementer i Vejledning om direkte arealstøtte Forbud Gødskning Du må ikke tilføre gødning til tilsagnsarealerne, udover den gødning, der efterlades på arealet af de græssende husdyr Brug af plantebeskyttelsesmidler Du må ikke bruge plantebeskyttelsesmidler på tilsagnsarealet 27. Hvis du i særlige tilfælde har behov for at sprøjte mod invasive arter som kæmpebjørneklo, skal du søge om dispensation fra forbuddet 28. Hvis dit areal er registreret som et 3 areal skal du også søge tilladelse hos kommunen, for at kunne bruge plantebeskyttelsesmidler på arealerne Omlægning Du må ikke omlægge tilsagnsarealerne i tilsagnsperioden 29. Det betyder, at du ikke må: foretage jordbearbejdning på arealet ødelægge det plantedække, som fandtes på tilsagnsarealet ved tilsagnsperiodens begyndelse 25 Jf. artikel 9 stk. 2 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts Jf. 16, stk. 1, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 67 af 28. januar 2015 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 27 Jf. 16, stk. 1, nr. 3 i bekendtgørelse nr. 67 af 28. januar 2015 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 28 Jf. 16, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 67 af 28. januar 2015 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 29 Jf. 16, stk. 1, nr. 1 i bekendtgørelse nr. 67 af 28. januar 2015 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 19

20 4.6 Information om tilsagnet på erhvervsmæssige hjemmeside og på plakat Du skal informere offentligheden om, at du modtager tilskud under Landdistriktsprogrammet 30, hvis du: har en erhvervsmæssig hjemmeside, der vedrører din bedrift, eller modtager et samlet tilskud til Pleje af græs og naturarealer på over Euro (ca kr.) i hele den 5-årige tilsagnsperiode, svarende til en årlig udbetaling på ca kr./år. Information på din erhvervsmæssige hjemmeside En erhvervsmæssig hjemmeside er en hjemmeside med et kommercielt formål som f.eks. salg af kød eller reklame for gårdbutik i tilknytning til din bedrift. Kravet gælder kun, hvis der er en direkte sammenhæng mellem hjemmesiden og tilskudsordningen. Det kan fx være, hvis du på din hjemmeside reklamerer for, eller sælger kød fra de dyr, der har afgræsset de arealer, du får tilskud til Pleje af græs- og naturarealer til. Et andet eksempel kan være, at du sælger hø/wrap fra de arealer, du modtager tilskud til. Du skal på din erhvervsmæssige hjemmeside indsætte følgende: EU s logo Teksten:»Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne«en kort beskrivelse af formålet og resultatet af tilskuddet En kort beskrivelse af formålet og resultatet af tilskuddet kan for tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer fx være: Bedriften har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne Informationen skal ligge på hjemmesiden fra tilsagnsperiodens begyndelse den 1. september, og indtil tilsagnsperioden slutter 31. august 5 år senere, eller indtil hjemmesiden nedlægges. På NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. finder du en skabelon til den tekst og det logo, som du kan sætte ind på din hjemmeside. 30 Jf. Bilag III, del 1, nr. 2 i EU-kommissionens gennemførelsesforordning nr. 808/2014 af 17. juli

21 For at NaturErhvervstyrelsen kan kontrollere, at du har indsat korrekt tekst og logo på din hjemmeside, skal du i Fællesskema 2015 på siden Ansøger i rubrikken Adresseoplysninger for ansøger anføre web-adressen for hjemmesiden. Krav om opsætning af plakat på din bedrift Hvis du over den 5-årige tilsagnsperiode får udbetalt samlet mere end Euro (ca kr., svarende til ca kr./år), skal du på din bedrift opsætte en plakat. Plakaten skal placeres klart og synligt for offentligheden f.eks. ved indgangen til en af bedriftens bygninger. Informationen skal fylde mindst 25 procent af plakaten, og den skal som minimum bestå af: Logo og navnetræk for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Logo og navnetræk for Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne. Teksten: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. En oplysning om at Europa og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af tilskuddet. Beskrivelse af tilskudsordningen: Pleje af græs- og naturarealer Krav til plakaten: Bestandigt materiale (evt. lamineret, men pap/papir er tilstrækkeligt) Minimum A3 størrelse Plakaten skal opretholdes i hele tilsagnsperioden. Hvis du på din bedrift modtager tilsagn under flere ordninger under Landdistriktsprogrammet, kan du anføre disse ordninger på den samme plakat. På NaturErhvervstyrelsens hjemmeside under pleje af græs og naturarealer 2015 finder du en skabelon til plakat, som du kan bruge. 5 Ikke-støtteberettigede arealer Nogle gange kan et areal af forskellige årsager ikke opnå tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer. Det kan være, at du allerede har en anden ordning på det søgte areal, eller arealet i forvejen er pålagt en forpligtelse til afgræsning eller slæt. Nedenfor kan du læse om nogle situa- 21

22 tioner, hvor mulighederne for at få tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer er påvirket af andre ordninger eller forpligtelser. Når du skal indtegne markerne i IMK skal du være opmærksom på, at et tilsagnsareal ikke kan flyttes fra et sted til andet i løbet af tilsagnsperioden. Er et tilsagnsareal placeret uden for markblokken, skal du stadig huske at anmelde tilsagnsarealet (indtegne det som en selvstændig mark) og samtidig indsende et blokændringsforslag via IMK. 5.1 Andre forpligtelser Du kan ikke søge tilsagn, hvis der i forvejen gælder en forpligtelse til udtagning af produktion, i henhold til en aftale eller servitut. Randzoner under randzoneloven er ikke udtagning af produktion, og der kan derfor godt søges tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer på disse. Du kan heller ikke søge tilsagn, hvis der i forvejen gælder en forpligtelse til at foretage afgræsning eller slæt på arealet som følge af 31 : en aftale, der indebærer, at du får betaling for denne forpligtelse. tilsagn om tilskud i medfør af anden lovgivning. du kan dog godt søge tilsagn, hvis du i 2014 modtog støtte under ordningerne Ekstensivt Landbrug eller Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer. en servitut eller pligt, der er pålagt i medfør af anden lovgivning. 5.2 Tilsagn, der ikke kan kombineres med denne ordning 32 Du kan ikke søge om tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer, hvis du i forvejen ved tilsagnsperiodens begyndelse har et af følgende tilsagn på arealet: Tilsagn til Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Tilsagn til Miljøvenlig drift af vådområder. Tilsagn til Braklagte randzoner. Tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer. Tilsagn til Pleje af vådområder. Tilsagn til Miljøbetinget tilskud til juletræer. Tilsagn til Økologisk arealtilskud. Du kan af forenelighedstabellen i bilag 1 se, hvilke ordninger der kan kombineres. 31 Jf. 10 i bekendtgørelse nr. 67 af 28. januar 2015 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 32 Jf. 10 i bekendtgørelse nr. 67 af 28. januar 2015 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 22

23 Du kan naturligvis godt søge tilsagn, hvis det eksisterende tilsagn udløber 31.8, og du søger tilsagn pr Arealer tilplantet med skov eller omfattet af tilskudsordning til skovbrug Tilsagnsarealet må i hele tilsagnsperioden ikke være 33 : tilplantet med skov omfattet af en tilskudsordning til skovbrug pålagt fredsskovspligt, medmindre arealet er et utilplantet/ubevokset landbrugsareal i hele tilsagnsperioden. Du må dog gerne have et tilsagn til skovrejsning fra Naturstyrelsen på arealet samtidig med, at du har et tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer, hvis 34 : arealerne ikke er bevoksede med træer og du ikke modtager tilskud til arealerne under skovrejsningstilsagnet. 5.4 Artikel 32 Art. 32 der tidligere hed artikel 34 - giver mulighed for at modtage støtte under grundbetalingsordningen (tidligere enkeltbetalingsordningen), selv om arealet ikke lever op til de almindelige krav under denne ordning 35. For at kunne modtage støtte under artikel 32 skal arealet have været støtteberettiget til enkeltbetaling i Derudover skal det være betingelserne i tilsagnet, der gør, at arealet ikke længere kan opfylde kravene på grundbetalingsordningen. Artikel 32 har ofte været brugt fordi, der på grund af omlægnings- og gødskningsforbuddet i tilsagnet har udviklet sig et plantedække på tilsagnsarealet, der ikke har været støtteberettiget under enkeltbetalingen. Der er kommet nye regler for grundbetalingen. Der er for eksempel ikke længere en liste over planter, der ikke må være dominerende på grundbetalingsarealerne. Af den grund kan mange flere tilsagnsarealer nu få grundbetaling. Du kan derfor ikke længere søge om grundbetaling under artikel 32 pga. plantesammensætningen på arealet. Lyng er dog stadig ikke tilladt under grundbetalingsordningen. Hvis der som følge af tilsagnsbetingelserne gror lyng på arealet, vil du derfor stadig kunne anmelde marken til grundbetaling under art Jf. 9, stk. 1, nr. 1 i bekendtgørelse nr. 67 af 28. januar 2015 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 34 Jf. 9, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 67 af 28. januar 2015 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 35 Jf. artikel 32, stk. 2, litra b i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december

24 6 Kombinationsmuligheder med andre ordninger Du kan kombinere dit tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer med følgende andre tilsagn (se også forenelighedstabellen i bilag 1): Tilsagn til fastholdelse af vådområder (tilsagnstyperne 50 og 55) Tilsagn til fastholdelse af kvælstofvådområder og fosforvådområder (tilsagnstyperne 75 og 76) Tilsagn til opretholdelse af ændret afvanding (tilsagnstype 54 og 64) o Dog kun på arealer, hvor der ikke i forvejen er forpligtelse til afgræsning, fx i en fredning. De fleste arealer med opretholdelse af ændret afvanding er omfattet af en sådan fredning og kan derfor ikke kombineres med plejetilskud. Tilsagn til ø-støtte Tilsagn til omlægning til økologisk produktion (OM-tilsagn - tilsagnstype 35) Tilsagn til Natura 2000 Hydrologi (tilsagnstype 77) Tilsagn til fastholdelse af lavbundsområder (tilsagnstype 78) 24

25 7 Ansøgning 7.1 Frister Fristen for at indsende det udfyldte Fællesskema 2015 med indtegning af marker på markkort er den 21. april Du skal ansøge om nye tilsagn og udbetaling af tilskud i Fællesskemaet. I Fællesskema 2015 skal du for hvert areal vælge, om tilsagnet til Pleje af græs- og naturarealer skal begynde den 1. september 2014 eller den 1. september Se afsnit 2.2 for at se, om du kan søge om tilsagn med start den 1. september Husk, at hvis du ansøger om nyt tilsagn, der begynder den 1. september 2014, skal du i Fællesskema 2015 også anmode om udbetaling af tilskud for 2015 (det vil sige for det første tilsagnsår). For tilsagn med start den 1. september 2015 skal du for første gang anmode om udbetaling i Fællesskemaet i Krav til ansøgningen Indtegning af marker I 2015 er der krav om en 1:1 relation mellem indtegning og ansøgning. Det betyder, at du skal indtegne dine marker i Internet Markkort og så overfører dem til Fællesskemaets markplan. For tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer har du dog mulighed for at anføre et mindre areal end det indtegnede. Dette gør du, hvis der i indtegningen indgår mindre ikke-støtteberettigede arealer. Fradrag, grundbetaling Der er i år lavet et nyt lag i IMK der hedder fradrag, grundbetaling. I dette lag kan du se alle de delarealer der ikke er støtteberettiget under grundbetalingen. På marker hvor du søger både grundbetaling og tilskud til Pleje af græs- og naturarealer, er du derfor nødt til at opdele marken i flere delmarker, hvis du vil søge tilsagn på hele arealet. Hvert GB-fradragsareal indtegnes som en selvstændig mark, der ikke søges grundbetaling til. Hvis de nye marker er under 0,3 ha skal du vælge ja i feltet ønsker grundbetaling fremadrettet for at kunne få tilsagn til marken. Det er også en fordel at sætte kryds i ja for marker over 0,3 ha i tilfælde af, at arealet senere bliver støtteberettiget under grundbetaling og du derfor ønsker at slå markerne sammen. 25

26 På tilsagnsmarker hvor du ikke søger grundbetaling, behøver du ikke at indtegne GBfradragsarealerne som selvstændige marker. Det vil dog være en fordel at slå laget til i IMK for at tjekke om GB-fradragsarealerne er støtteberettiget under tilsagnet. Hvis der er arealer inden for markens ydre afgrænsning, der ikke er støtteberettiget under tilsagnet, skal de enten tegnes ud af tilsagnet, eller fraregnes det areal du søger tilsagn til. Da reglerne er ændret på grundbetalingsordningen i forhold til enkeltbetalingsordningen vil der være en del tilfælde hvor GB-fradragsarealerne heller ikke er støtteberettiget på tilsagnet. HNV-værdien HNV-værdien for marken kan gælde på tværs af markindtegninger, hvis marken er delt op på grund af markblokke, GB-fradragsarealer eller fordi en del af marken ligger uden for blok. Det kræver at markerne skal være fysisk sammenhængende med en støtteberettiget passage på mindst 4 m. Hvis en mark på denne måde hænger naturligt sammen med en anden mark med en højere HNV-værdi, kan du ændre den automatiske registrerede HNV-værdi i Fællesskemaet til HNV-værdien for den sammenhængende mark. Det gør du i kolonne 10 Ændret HNVværdi på siden Ansøgning om ny miljø- og økologitilsagn. Markblokkens støtteprocent Markblokke bestående af permanent græs er tildelt en støtteprocent. Markblokkens støtteprocent bliver i 2015 ikke anvendt på tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer. Du behøver derfor ikke at tage højde for den, når du søger om tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer. Markblokkens støtteprocent bruges til at beregne støtten for permanente græsarealer under grundbetalingsordningen og ordningen Økologisk Arealtilskud. Markblokkens støtteprocent kan dog give dig et fingerpeg om, hvor meget ikke-støtteberettiget areal (under grundbetalingsordningen) der er spredt i blokken. Markblokkens støtteprocent kan være:100 % (op til 10 % af markblokken er ikke støtteberettiget), 80 % (mellem 10 og 30 % af markblokken er ikke støtteberettiget) eller 60 % (mellem 30 og 50 % af markblokken er ikke støtteberettiget). Se brugerguide for beskrivelse af hvordan du indtegner dine marker Valg af afgrødekode Når du ansøger om nyt tilsagn eller anmoder om udbetaling, er det vigtigt, at du anmelder arealet med den rigtige afgrødekode. Afgrødekoden skal være uden kvælstofnorm og skal afspejle arealets status. Du kan vælge mellem 5 afgrødekoder og i tabellen kan du se, hvornår du skal vælge hvilken kode. Hvis arealet har ligget med græs i mere end 5 år (også selvom det 26

27 ikke har været i tilsagn alle 5 år) skal du vælge en afgrødekode for permanent græs eller naturareal (254 eller 318). Hvis der har været en anden afgrøde end græs på arealet inden for de sidste 5 år (fx korn), skal du vælge afgrødekode 264. Det vil kun være i få tilfælde, at afgrødekode 264 skal bruges på et areal med tilsagn til Pleje afgræs og naturarealer. Afgrødekode 248 og 249 bruger du, hvis du har et andet tilsagn på samme areal som dit tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer, og det andet tilsagn ikke kan få udbetaling for området omkring vandboringen. Dit valg af afgrødekode vil påvirke landsnormen for permanent græs. Afgrødekoden vil også blive brugt til at beregne arealets status med hensyn til de grønne krav under grundbetalingsordningen, så det er vigtigt, at du vælger den rigtige afgrødekode hvert år. Afgrødekode Tekst Bruges når 254 Miljøgræs MVJtilsagn (0N) 318 MVJ ej udtagning, ej landbrugsjord 264 Græs og kløver uden norm 248 Permanent græs ved vandboringer 249 Udnyttet græs ved vandboringer du søger grundbetaling og der ikke har været anden afgrøde end græs på arealet i løbet af de sidste 5 år du ikke søger grundbetaling eller søger grundbetaling under art. 32 du søger grundbetaling og der har været en anden afgrøde end græs på arealet i løbet af de sidste 5 år Hvis du på samme areal har et tilsagn, der ikke kan få tilskud til disse arealer Hvis du på samme areal har et tilsagn, der ikke kan få tilskud til disse arealer Når du søger om nyt tilsagn Du søger om tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer ved at indsende Fællesskemaet med markkort, hvor du har indtegnet alle dine tilsagnsmarker. Du bruger Fødevareministeriets Tast selv-service, som du finder på: En ansøgning om tilskud består af et udfyldt Fælleskema med markkort, hvor dine tilsagnsmarker er indtegnet. 36 Jf. 4, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 67 af 28. januar 2015 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 27

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 NaturErhvervstyrelsen 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Foto: Kristian

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2013 April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

Læs mere

Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015

Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015 Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen December 2014 Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen marts 2015 Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 18. februar 2014 1 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer BEK nr 83 af 30/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 3670-11-142 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer UDKAST af 10. januar 2011 Fed = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1)

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1) (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000050 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2016 NaturErhvervstyrelsen Juli 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og

Læs mere

Tilskudsmuligheder og regler. Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392

Tilskudsmuligheder og regler. Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392 Tilskudsmuligheder og regler Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392 Emner Kort om Grundbetaling og græs Rekreative arealer Pleje af græs og naturarealer Regler HNV-værdi valg

Læs mere

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Indhold 1 Grundbetaling og grøn støtte for GLM-landskabselementer... 1 2 Find GLM-landskabselementerne i IMK... 2 3 Sådan tegner du GLM-elementerne

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013 Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 1 22. april 2013 2 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2018

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2018 Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2018 December 2017 Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2017 Foto:

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Januar 2016 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 1. udgave Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Februar 2017 Kolofon Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 NaturErhvervstyrelsen Marts 2015 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto:

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Indhold 1 Alle tilsagn skal indberettes hvert år... 2 2 Sådan indberetter du dine tilsagn og ansøger om tilskud... 3 3 Indtegning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejl edni ng til ansøgning om ti lskud

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Juni 2008 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= VEJLEDNING OM ENKELTBETALING JUNI 2008 Kolofon Vejledning

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Tilskud til Naturpleje

Tilskud til Naturpleje Tilskud til Naturpleje Projekttilskud til naturpleje, maj 2014 Rydning: 38 ansøgninger, 327,33 ha, 5.969.861,69 kr. Hegning: 264 ansøgninger, 5.775,97 ha, 35.882.264,15 kr. I alt 290 ansøgninger på rydning

Læs mere

Vejledende oversigt over sanktionspraksis Pleje af græs- og naturarealer

Vejledende oversigt over sanktionspraksis Pleje af græs- og naturarealer Bilag 1 Vejledende oversigt over sanktionspraksis Pleje af græs- og naturarealer Vejledende vurdering af en række overtrædelsers alvor og omfang bedømt i forhold til formålet med tilskudsordningen. Inddelingen

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold 1. Grundbetaling under artikel 32... 1 2 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32... 3 3 Indtegning af marker

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Økologisk Arealtilskud 2015. Lene Vejbæk og Per F. Ahle

Økologisk Arealtilskud 2015. Lene Vejbæk og Per F. Ahle Økologisk Arealtilskud 2015 Lene Vejbæk og Per F. Ahle 1 Økologisk Arealtilskud Økologisk Arealtilskud: ny ordning fra 2015 erstatter: - Miljøbetinget tilskud - Ekstensivt landbrug - Omlægningstilskud

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 Naturpleje i Natura 2000 Tilskudsmuligheder 2011 1 Indhold En målrettet indsats for naturen i Danmarks Natura 2000-områder... 3 Tilskudsmuligheder 2011... 4 Praktisk information... 5 Tilskud til Pleje

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte 1 Institution: NaturErhvervstyrelsen Center/Enhed/initialer: Center for Landbrug/Miljø & Biodiversitet Sagsnr.: 15-810-000004 Dato: 26. februar 2015 BAKA Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug ØKOLOGIKONTROL & GØDNING, CENTER FOR KONTROL Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug Kopi sendes til NaturErhvervstyrelsen, Økologikontrol & Gødning på email jordbrugskontrol@naturerhverv.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 NaturErhvervstyrelsen Juli 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 NaturErhvervstyrelsen Januar 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen Landbrugsseminarer 2015 Markkort Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen 1 Det er vi klogere på efter oplægget Nyt grundprincip: Markindtegning er gældende for ansøgningen Baggrund

Læs mere

Vejledning om Fællesskema 2008

Vejledning om Fællesskema 2008 Vejledning om Fællesskema 2008 - Ansøgning om enkeltbetaling og om støtte til særlige afgrøder - Anmodning om udbetaling af tilskud til miljø- og økologiordninger - Ansøgning om tilsagn til miljø- og økologiordninger

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015

Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015 Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015 NaturErhvervstyrelsen Juli 2015 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram 21. januar 2015 Per Faurholt Ahle 1 Miljø- og økologi ordninger fra 2015 Nyt eller fortsætter Økologisk arealtilskud (5-årig) Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Indhold 1 Hvornår skal du udfylde siden?... 1 2 Sådan indtegner du arealer med skovtilsagn... 2 3 Sådan udfylder du siden... 2 3.1 Hvis du vil hente

Læs mere

Dagens program for EU-støtte og vanplaner

Dagens program for EU-støtte og vanplaner Dagens program for EU-støtte og vanplaner Hvad er besluttet i den nye EU-reform? Hvad kan du forberede dig på? Meget er endnu ikke fastlagt Alt kan forandres, indtil vi kender gennemførselsreglerne og

Læs mere

Tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Titel 1

Tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Titel 1 Tilskud til pleje af græs- og naturarealer Titel 1 EU rammer Da landdistriktsstøtte er EU medfinansieret sætter EU reglerne rammen for tilskud. Her nogle eksempler for arealtilskud: - Kun ejer eller forpagter

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 3 3 Tilsagn

Læs mere

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften?

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Hvis kontrolløren har ændret afgrødekode for en eller flere marker efter et kontrolbesøg, kan

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal.

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal. 4 Miljøvenlig drift af græsarealer 5 Pleje af græs og naturarealer med afgræsning, rydning, slæt 253 Tilsagnsarealer i Natura 2000 vil kunne opnå grundbetaling, uanset om arealet opfylder kravene til plantedække

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016.

Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016. Til NaturErhvervstyrelsen Fremsendt pr. email til: landbrug@naturerhverv.dk, 14. december 2015 Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016. Med

Læs mere

Før du udfylder siden Tilsagn under skovordningerne (Køreplan for udfyldelse af siden)

Før du udfylder siden Tilsagn under skovordningerne (Køreplan for udfyldelse af siden) Siden Tilsagn under skovordningerne indeholder 4 tabeller: Registrerede tilsagn hos Naturstyrelsen Markplan for tilsagn Forskel på registreret og anmeldt areal Oversigt over tilsagnshavere Der er på siden

Læs mere

Budgivere Halkær Nord, Skt. Nikolajbjerg, Navn Sø syd J.nr. Ref. KPO februar 2015

Budgivere Halkær Nord, Skt. Nikolajbjerg, Navn Sø syd J.nr. Ref. KPO februar 2015 Budgivere Halkær Nord, Skt. Nikolajbjerg, Navn Sø syd Himmerland J.nr. Ref. KPO februar 2015 Vedr. tilbud på forpagtninger Halkær Nord, Skt. Nikolajbjerg, Navn Sø syd Hermed fremsendes udbudsmateriale

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner Udkast af 22. august 2013 Tekst med gul baggrund = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Bestemmelser, der udgår, fremgår alene af den

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2016

Trin for trin-guide til Fællesskema 2016 Trin for trin-guide til Fællesskema 2016 1. Vigtige ændringer i 2016... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 1 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 3 4. Hent resten

Læs mere

Instruks for kontrol af arealordningerne 2015

Instruks for kontrol af arealordningerne 2015 Instruks for kontrol af arealordningerne 2015 5601_15 Maj 2015 Kolofon Instruks for kontrol af arealordninger 2015 5601_15 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø Denne forundersøgelse er gennemført med tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Rekvirent Projektnavn Projektleder

Læs mere

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016 Sådan tegner du marker til fællesskema 2017 - udgivet oktober 2016 Du kan begynde på dine markkort i god tid før fællesskemaet åbner 1. februar 2017. I denne guide kan du læse, hvad du skal være opmærksom

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter - ansøgningsfrist den 25. april 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til private naturprojekter i Middelfart Kommune 2014 Søg tilskud til et

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet )

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet ) Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1996-2014) Januar 2016 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 2 3 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal

Læs mere

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Når NaturErhvervstyrelsen har været på kontrol af dine arealstøtteordninger, modtager du et orienteringsbrev om resultatet af kontrollen og en kontrolrapport,

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Tilskudssatser og sanktioner. Jens B. Laursen, Planteavlskonsulent Agri Nord

Tilskudssatser og sanktioner. Jens B. Laursen, Planteavlskonsulent Agri Nord Tilskudssatser og sanktioner Jens B. Laursen, Planteavlskonsulent Agri Nord Disposition Grundbetaling (GB) Pleje af Græs- og Naturarealer GLM-regler Sanktioner af Plejetilsagn Risikofyldte arealer i forhold

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

National reserve 2014

National reserve 2014 National reserve 2014 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Februar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FEBRUAR 2014 Kolofon Fejl! Henvisningskilde

Læs mere

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om pleje af græs- og naturarealer

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om pleje af græs- og naturarealer 1 Institution: NaturErhvervstyrelsen Center/Enhed/initialer: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 15-810-000026 Dato: 21. december 2015 Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast til vejledning om pleje

Læs mere

Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013

Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013 Navn Adresse Dato Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013 NaturErhvervstyrelsen er ved at behandle dit Fællesskema og markkort for 2013. Vi har konstateret, at

Læs mere

Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005

Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005 Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005 Indholdsfortegnelse Forord....................................................................... 4 1. Ændringer og tilføjelser

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto:

Læs mere

Landbrugsreformen 2005

Landbrugsreformen 2005 Til samtlige landbrugere Vejledning til enkeltbetalingsordningen Landbrugsreformen 2005 (februar 2005 samlet udgave) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Vejledning til ansøgning om tilskud til private natur og friluftsprojekter i Middelfart Kommune 2016 Søg tilskud

Læs mere

FlexNyt. Hvad gør du, hvis du ikke fik slået brak og græsmarker til tiden? Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere.

FlexNyt. Hvad gør du, hvis du ikke fik slået brak og græsmarker til tiden? Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. FlexNyt Indhold Hvad gør du, hvis du ikke fik slået brak og græsmarker til tiden? Mere lempelige krav til for sent såede efterafgrøder Ingen gentilmelding af slagtepræmier før foråret 2016 Tilladt at ammoniakbehandle

Læs mere

Instruks for kontrol af arealordninger. November 2013

Instruks for kontrol af arealordninger. November 2013 Instruks for kontrol af arealordninger November 2013 Kolofon Denne kontrolinstruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragsydere: Hans Erik Dylmer, Anne Bach, Elisabeth Anne Westerman, Emine

Læs mere

GRUND-OG GRØN BETALING

GRUND-OG GRØN BETALING GRUND-OG GRØN BETALING Erfaringer fra 2015 og nyheder i 2016 Kirsten Elkjær, kel@gefion.dk Manglende MFO var den store udfordring i 2015 For lidt MFO kan opstå af flere årsager: Kludder i slåning af MFO

Læs mere

Hvilken afgrødekode skal bruges?

Hvilken afgrødekode skal bruges? Tilsagnstype Relevant afgrødekode Hvilken afgrødekode skal bruges? 4 Miljøvenlig drift af græsarealer 253 Brug afgrødekoden 253 (Miljøgræs MVJ-tilsagn (80 N) (omdrift)) til landbrugsarealer, når du har

Læs mere