Indholdsfortegnelse. 1. Om projekt og undersøgelser 2. Ændringsforslag: Gennemgang af idékatalog 3. Næste skridt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 1. Om projekt og undersøgelser 2. Ændringsforslag: Gennemgang af idékatalog 3. Næste skridt"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1. Om projekt og undersøgelser 2. Ændringsforslag: Gennemgang af idékatalog 3. Næste skridt

3 1. Om projekt og undersøgelser Undervisningsministeriet ønsker at sikre, at den digitale formidling på Ministeriets sites er i top og har igangsat en undersøgelse, hvor formidlingen evalueres. Fokus er at identificere potentialer for at forbedre brugeroplevelsen. Målet er altså at identificere forbedringspotentialer, og dette gøres gennem udarbejdelsen af et idékatalog med konkrete forslag til justeringer.

4 2. Ændringsforslag: Gennemgang af idékatalog Portalstrategi Skab optimale betingelser for faglige universer på uvm.dk Gør uvm.dk til knudepunktet, der forbinder alle sites Formulér en strategi for, hvornår der anvendes subsites Formidling Gør det klart, hvem I formidler til Benyt den formidling, der passer til målgruppen Skriv kort, men giv mulighed for fordybelse Nyheder skal pushes i andre medier end UVM.dk Sideopbygning Ryd op på forsiden Byg navigationssider der guider brugeren Giv plads til indholdet Struktur Begræns antallet af niveauer Skab forskel mellem indholds- og navigationssider Skab konsistent navigation Søgning Gør søgeresultater mere relevante Design Skab et mere tidssvarende design Misc Mobilvisninger, Ikoner og labels, Links, Sitemap, SEO, web-tv, mv.

5 Portalstrategi Skab optimale betingelser for faglige universer på uvm.dk Problem Rammerne på det nuværende uvm.dk gør det svært at skabe lokale universer, der er målrettet de forskellige uddannelser. Uddannelsesområder ligger flere niveauer nede i strukturen, og siderne fremstår navigationstunge og uoverskuelige. Løsningsforslag Præsenter først indhold og funktioner, når brugerne har fortalt nok om deres ærinde til, at der kan præsenteres indhold og funktioner, der fremstår relevante for dem. Tænk i universer, hvor indhold og navigation understøtter brugernes informationssøgning. Ryd op på siderne, så det bliver nemmere at overskue informationssøgningen. Kilde Lav en side til grundskolen hvor folkeskolelærere har alle de informationer, de har brug for. Vi er dybt afhængige af, at informationerne er let tilgængelige. Vi skal ofte hurtigt finde dem. Fokusgruppe

6 Gør uvm.dk til knudepunktet, der forbinder alle sites Problem UVM.dk er det mest kendte af Undervisningsministeriets sites, og det er her, de fleste besøg startes. På sitet er der ikke en konsistent måde at lede brugerne til andre relevante sites, og derfor er det svært at finde rundt mellem de sites, der vedligeholdes af UVM. Løsningsforslag Drag fordel af at kendskabet til UVM.dk er stort, og gør portalen til det sted, hvor informationssøgningen starter. Tag brugerne i hånden, når de ankommer til sitet, og skab konsistente måder at lede dem til områder på sitet, der indeholder svar på deres spørgsmål, eller som linker dem videre til steder, hvor de kan fortsætte deres søgning. Figuren nedenfor illustrerer UVM.dk som et knudepunkt for alle målgrupper For en lærer medfører dette, at UVM.dk skal være pegepinden, der guider til de sites, der indeholder relevante materialer. Dette kan både være sites vedligeholdt af UVM og sites, der vedligeholdes i andet regi:

7 Kilde På fokusgruppen med lærere blev der ytret ønske om, at UVM.dk blev bedre til at tilbyde et samlet overblik over det indhold, der er placeret på forskellige sites. På denne måde kunne UVM.dk blive det redskab, der skaber sammenhæng mellem alle sites, der var svære at holde styr på for lærerne. Eksempelvis blev der udtrykt ønsker om større sammenhæng til EMU en.

8 Formulér en strategi for, hvornår der anvendes subsites Problem: Der kan være flere årsager til at benytte subsites, og ved UVM benyttes subsites til initiativer, der har særlige kommunikationsbehov og måske kræver en unik identitet og et særskilt design. De mange subsites gør det dog svært for brugerne at finde rundt, og når promovering fra forsiden af UVM.dk forsvinder, er sites svære at finde. Løsning: Benyt også subsites fremadrettet til de initiativer, der kræver et unikt design eller hvis særlige målgrupper skal nås. Men sørg samtidig for at formulere en strategi for, hvornår sitet igen skal nedlægges, og noget af indholdet måske skal indlemmes på UVM.dk. Oprettelse af ethvert subsite skal altså involvere: Motivering: Hvorfor bør indholdet ikke ligge på UVM.dk Udrulningsplan: Hvordan bindes sitet sammen med UVM.dk og andre UVM-sites Drift: Sitet er live, og der følges op på trafiktal Indrulning: Sitets indhold integreres på UVM.dk, hvis dette er nødvendigt Uddybning Der vil også fremadrettet være behov for at præsentere tiltag på en måde, der ikke kan løftes af hovedsitet UVM.dk. Motivationen kunne være, at der skal skabes et unikt udtryk, hvor stil og og tone er anderledes, end det er på resten af sitet. Et godt eksempel er Skole200.dk, hvor identitet og look-and-feel er sat sammen specifikt til initiativet. Uddybende om strategiske betragtninger der foretages inden opstart af subsiteprojekter: Motivation: Motiverer hvorfor initiativet ikke bør placeres på UVM.dk, men påkræver udviklingen af et unikt site. Fasen efterfølges af skitsering og eksekvering af design, kommunikation, drifts- og tidsplan. Udrulningsplan: Launch af sitet samt en kortlægning af, hvordan det nye site bindes sammen med uvm.dk. Drift: Drift er perioden, hvor sitet er live, og hvor der ikke ændres på de overordnede rammer for sitet. I denne periode er fokus på indholdsopdateringer samt på analytics, tests og feedback. Indrulning: Indrulning er perioden, hvor sitets information integreres tilbage på UVM.dk, og fokus i denne periode er på, hvordan indholdet bør placeres på UVM.dk og eventuelt genskrives. Ofte vil der i denne fase være behov for at overveje, hvordan virkemidler som video fra subsitet præsenteres på UVM.

9 Indruldning er ikke altid nødvendig, og eksempelvis kan et site som skole200.dk måske lukkes ned, når jubilæet er overstået. Næste skridt Der skal udarbejdes en reel subsite-strategi, der formulerer krav til de spørgsmål, der skal stilles, når et subsite eksekveres. Kilde Der er i den nuværende webstrategi et ønske om, at Ministeriets kommunikation skal samles på færre hjemmesider. Uvm.dk og ktst.dk skal være ministeriets primære kommunikationskanaler. Derfor skal de to hjemmesider tilstræbe at opfylde brugernes informationsbehov. [...] Ministeriets information skal samles på færre hjemmesider, så det bliver lettere for brugerne at finde den information, de efterspørger, og så ministeriets samlede udgifter til hjemmesiderne reduceres. Webstrategi for Ministeriet for Børn og Undervisning 2012 Det er vores vurdering, at UVM skal holde fast i disse målsætninger, men der er et klart behov for at udvikle en egentlig subsitestrategi, der kan virke styrende for den kommende praksis.

10 Formidling Gør det klart hvem der formidles til Problem Brugerne udtrykker, at de ofte er tvivl om, hvem en given artikel er henvendt til. De primære målgruppers behov er så forskellige, at det ikke er muligt at fange alle på en gang. Eksempelvis frustreres lærere over, at niveauet i kommunikationen er for lavt og måske egentligt er tiltænkt forældre til elever. Løsningsforslag Lad brugeren fortælle os, hvem hun er og hvad hun søger. Og gør det muligt at filtrere indhold fra, så blot indhold der er relevant for brugerens besøg vises. Her ses eksempler på hvordan naturerhverv bruger tagging til at opdele indhold. Når indholdet er tagget op, er det muligt for brugeren at fjerne alt det indhold, der ikke er relevant for hende, og på sideniveau er det mulighed at markere, hvem der kommunikeres med.

11 Kilde Forklaring af Klasseledelse - Der bliver talt ned til os [...] Jeg er inde under Lærer, men det er henvendt til alle - Det går ikke, at det bare er en sortering Lærer i fokusgruppe

12 Benyt den formidling der passer til målgruppen Problem Lærere udtrykker, at de irriteres over, at UVM i kommunikationen omkring reformen ikke anerkender problemstillinger og blot fokuserer på positive udlægninger. Kommunikationen fremstår utroværdig, og lærerne søger mod andre kilder for at få stillet deres informationsbehov. Løsningsforslag Forsøg ikke at ramme både lærere og forældre i samme artikel, men meld hellere ud, hvis der endnu ikke er udarbejdet materiale til en særlig målgruppe. Forsøg ikke at sælge initiativer til professionelle brugere, men tag udgangspunkt i praksisnære udfordringer, og beskriv hvordan andre har arbejdet med problemstillinger. Her ses eksempel på siden umiddelbart fremstår målrettet målgruppen, men artikler bruges på tværs og får omfattende kritik af lærerne: Kilde Stop salgstalen - Det skal være et arbejdsredskab

13 Den kommer ikke nok ind på udfordringerne. Mangler problemløsning. Lidt politisk Det giver et billede af noget ideelt, ikke noget i proces [... ] Jeg føler ikke det (uvm.dk) er min føler mig ikke hjemme Lærer til fokusgruppe

14 Skriv kort med mulighed for fordybelse Problem De fleste brugere er godt tilfredse med formidlingen af indhold på UVM.dk! De ønsker korte og præcise artikler og muligheder for at hente printvenlige pdf-filer, hvor indholdet kan udfoldes. Video kan være fint, men er ikke afgørende for formidlingen. Løsningsforslag De fleste brugere er godt tilfredse med mængden af information og med formidlingsformen. Altså er det ikke afgørende for det nye site, at der tænkes i nye formidlingsformer. Kilde Ovenfor: Der er i følge spørgeskemaet generelt tilfredshed med indholdet på uvm.dk

15 Ovenfor: Ønsker til indhold fra spørgeskema. Især kort og faktuel formidling er i høj kurs.

16 Nyheder skal pushes i andre medier end UVM.dk Problem For mange brugere er nyheder ikke særligt interessante, når de ankommer til UVM.dk. De kommer med et særligt ærinde og er typisk ikke motiverede for at stoppe op for at orientere sig i nyhederne. Nyheder kan være relevante, men timingen er forkert, og nyhedsflows virker irrelevante Løsningsforslag Nyheder er relevante for flere målgrupper, men kun hvis indholdet segmenteres og præsenteres på et tidspunkt, hvor brugeren er motiveret. Nyhedsbreve: Nyhedsbreve fremhæves som en kanal, brugerne vil benytte sig af, hvis disse kunne segmenteres i tilstrækkelig grad Social Media: Der vises interesse for at følge eksempelvis facebookgrupper, hvis indholdet er tilpas snævert og relevant for en målgruppe. UVMs Facebookprofil virker umiddelbart for bred til, at denne fremstår relevant for eksempelvis lærere Kilde - Nyhedsformidling på forside CopenUX-webevalueringen påpeger problemstillinger i forhold til vægtning af nyheder på forsider, samt at der er rod i prioriteringen mellem de mange nyheder og de indgange, brugeren efterspørger på forsiden. (Soelberg, Kristensen, Møller, s. 117.). Pointen er i tråd med udsagn fra fokusgrupperne, hvor det blev påpeget, at nyheder først var interessante, når disse præsenteres i rette kontekst. Journalisten efterspurgte eksempelvis ikke nyheder på forsiden, men i stedet på Aktuelt-sektionen og på Infomedia. Jeg bruger ikke nyheder (på uvm) Jeg læser ikke nyheder (på uvm) [...] Læser dem i avisen Nyheder er jo også under aktuelt Bruger presseklip Bruger informedia feed [...] Bruger aktuelt listen - ikke alle nyheder Brugere til begge fokusgrupper Kilde - Segmenterede nyheder Nyheder ville være fine, hvis de var mere målrettede Nyhedsbrev ville allerede være sorteret, så det ville være mere relevant Brugere på workshop 2

17 Nyhedsformidling på forsiderne Nyhederne er vægtet højt på Undervisningsministeriets nuværende side. Især på forsiden og på sektionsforsider er en stor del af skærmpladsen dedikeret til nyhedsformidling. I CopenUXs webevaulering fra 2012 benyttes begrebet nyhedssyge (Soelberg, Kristensen, Møller, s. 117.). I fokusgrupperne fremhævede flere deltagere, at en stor del af de adspurgte brugere i spørgeskemaundersøgelsen anser nyheder som væsentligt indhold. Så der tegner sig et billede af, at nyhedsformidlingen i højere grad skal retænkes, men at nyhedsindsatsen ikke bør reduceres. Løsningsforslag - Segmenterede nyheder Vis nyheder der, hvor de bliver relevante for brugerne. Ved at arbejde med en øget relation og kontekst for nyhederne bliver disse mere relevante på sitet. Løsningsforslag - Nyhedsbreve I survey er brugerne positivt stemte overfor modtagelsen af Nyhedsbreve i deres postkasse. Det kommenteres, at de ønsker at abonnere på specifikke emner, og at de ønsker at modtage nyhedsbreve, når der opstår nyt på et område. Dette nødvendiggør: Velfungerende signupside, hvor nyhedskanaler præsenteres for brugeren Brugere skal inddeles i segmenter Frekvens for modtagelse skal kunne justeres af brugeren Nedenfor vises et eksempel på en let og elegant nyhedsbrevssignup taget fra Maersk.com

18 Sideopbygning Ryd op på forsiden Problem Forsiden fremstår navigationstung, uprioriteret og uoverskuelig. Brugerne kommenterer, at forsiden ikke guider dem ordentligt videre, og at prioriteringen på siden burde gentænkes. Løsningsforslag Forsiden skal gøres mere enkel, og det skal respekteres, at et af de fornemste formål er at guide brugerne videre. Ændringsforslag: Der udarbejdes en mere enkel header med få og sigende indgange Primære indgange til uddannelser samt eksempelvis Love og regler opprioriteres Der skæres i antallet af genveje Der skæres i antallet af nyheder Facebookfeed fjernes Footer forsimples Nedenfor ses et eksempel på forsiden. Her mener vi det er oplagt at: Gøre toppen smallere og have færre indgange Skære ned på antallet af genveje (også på undersider) Først inddrage nyheder og feeds når vi kender nok til brugernes interesser

19 Nedenfor ses et før- og efter-eksempel på dsb.dk, hvor man har bevæget sig fra en indholdstung og rodet forside til et site, der har et enkelt og brugervenligt udtryk, selvom det stadig er et stort site:

20 En afledt effekt af at simplificere sidelayouts er, at også mobilsider gøres mere enkle at navigere. Kilde...Og fjern Facebook på forsiden. Det virker useriøst og poppet. Det ville være fint men bedre overskuelighed på forsiden så man (slet) ikke er i tvivl om hvor man skal gå hen. Tydeligere indgange [...] Må gerne være enklere Forsiden skal være simpel. Guide det rigtige sted hen. [...] Fint at man fokuserer på noget reform og tiltag. Nederst ligger genvejene [...] Ville gerne have en forside med uddannelserne Kan godt lide at man hiver intiativer frem [...] Der er mange links der leder ind til det samme [...] Tallene er helt ligegyldige, jeg ved jo ikke kontekst

21 Hvad er budskabet bag ved topnavigationen [...] Navigationen er fin og relevant, men man er i tvivl om hvad den dækker over Brugere i skemaundersøgelse og på workshops Header Navigationen i headeren der er ret tung, da den ikke blot indeholder de fem primære indgange, men også hjælpetekster, en omfattende servicenavigation, en genvejs-dropdown ( Reformer ) og et søgefelt. Headeren fylder meget, og der er potentiale for at forsimple denne. Karrusel Karrusellen har stor vægt i designet og fungerer umiddelbart fint som et element, der fremhæver specifikke tiltag, der skal pushes. Elementet kommenteres med positive bemærkninger i begge fokusgrupper. Genveje Genveje er for nuværende hovedsageligt til indhold under specifikke uddannelser og til bredere initiativer. Der er mange genveje, og vi foreslår blot at fremhæve uddannelser og slette de resterende links. Nyheder Antallet af nyheder på forsiden bør begrænses, så der bliver mere plads til at præsentere relevante genveje. Facebook Flere personer på fokusgruppen kommenterer, at målgruppen for Facebookprofilen er svær at afkode. Feeds virker ikke umiddelbart relevant for eksempelvis lærere, og vi foreslår at fjerne dette feed fra forsiden.

22 Byg navigationssider der guider brugeren Problem: Navigationssider i hovednavigationen fremstår komplekse, inkonsistente, og ofte som et unødvendigt trin på vej mod indholdet. Løsning: Navigationssider burde designes enklere, sådan at brugerne ikke skal tage stilling til så mange indgange på en enkelt side. Og faktisk bør en del navigationssider kunne undværes, hvis eksempelvis uddannelser prioriteres bedre på siden. Nedenfor et eksempel på en side, der ikke tilfører værdi for brugeren, og hvor antallet af links virker overvældende: Nedenfor ses en navigationsside som fremstår mere indbydende, men den tunge venstrenavigation skaber kompleksitet:

23 Nedenfor ses et eksempel på en navigationsside, der prioriterer de væsentligste indgange og som fungerer konsistent på tværs af sitet:

24 Kilde - Konsistens og enkelthed Consistency is one of the keys to a usable site. As visitors move from page to page, they expect things to remain in more or less the same place. So don t move your navigation or page elements around. Pick a system, and stick with it. June Cohen: The Unusually Useful Web Book: Everything we ve learned about why sites succeed! (2003), s. 143 [ ] because the act of getting oriented in an unfamiliar place and locating items by scanning an environment and narrowing options is so ingrained in our lives, [ ] When we make a selection from a catalog, we generally follow the same three steps. First, we winnow down our top level choices. Next, we select one of the items from the collection. Finally, we validate our choice by looking over the item to make sure it s what we want. [ ] The catalog framework represents a basic task flow: users simply move from a high-level category page to a gallery of content within that category, and then on to a content page via the simple act of selecting an item to be viewed. Robert Hoekman, Jr. & Jared Spool: Web Anatomy: Interaction Design Frameworks that Work (2010), s Uddybning På UVM.dk er sektionssider for komplekse og forskelligartede på tværs af sitet. Der bør udarbejdes en navigationsside, der kan benyttes på tværs af Uddannelse, Administration, Aktuelt og Om os. Især UVM.dk/Uddannelser bliver tung, da siden indeholder store mængder dybe links, der er svære at vise mobilt. Navigationssider burde designes enklere, sådan at brugerne ikke skal tage stilling til så mange indgange på en enkelt side. De faglige områder (f.eks. Folkeskolen ) kan virke overvældende, da også disse sider fremstår komplekse og uprioriterede. Siderne tynges af en omfangsrig venstrenavigation, nyheder i midten og genveje i højrespalten. Disse elementer kæmper om brugerens opmærksomhed. Løsningsforslag Der bør arbejdes med at simplificere siderne, så brugeren kan overskue sine muligheder og får et klarere billede af, hvor der skal klikkes for at finde den ønskede information.

25 Giv plads til indholdet Problem: Indholdssider fremstår komplekse, da der præsenteres navigation i toppen, til venstre og til højre. Konsekvensen er, at indholdet presses sammen i en smal kolonne i midten. Løsning: Respekter at brugeren har fundet frem til netop denne indholdsartikel og præsentér blot relevante krydslinks, der kan bringe brugeren videre. Nedenfor ses et eksempel på en indholdsside på uvm.dk hvor der venstrenavigationen giver mulighed for at navigere på tværs, men omkostningen er et komplekst udtryk. Dette forværres yderligere af en tung header og højrespalte: Nedenfor ses et eksempel fra machester.gov.uk, hvor navigationen pakkes væk på destinationssider, sådan at der er optimale forhold for indholdet:

26

27 Struktur Gør topnavigationen relevant Problem Brugere har svært ved at finde rundt på sitet, og topnavigationen indeholder ikke de områder, de efterspørger. Løsningsforslag Redesign topnavigationen så sektioner med få besøgende fjernes, og så der kommer mere fokus på uddannelser og på Love og regler. Nedenfor ses eksempel hvor de faglige områder kan bruges som omdrejningspunkt i en navigation. Overblikket understøttes af ikoner.

28 Kilde Navigation conveys the breadth and type of a web site s content and offerings, or the aboutness of the site. It creates an overall, meaningful coherence of subject matter of the site and sets expectations. In turn, knowledge of main topics of a site can affect the approach people take to finding information there. James Kalbach: Designing Web Navigation: Optimizing the User Experience (2007), s. 12

29 Begræns antallet af niveauer Problem Vejen mod et fagligt område indebærer ofte mange klik, og brugerne kommenterer, at de ofte farer vild. Løsning: Gør sitet mindre dybt ved at fjerne unødvendige navigationssider. På denne måde bliver også mobilnavigationen mere tilgængelig. Herunder er der et eksempel på veje ned gennem sitet: Forside Uddannelser (fjernes?) Folkeskolen Folkeskolens prøver Tilrettelæggelse af prøver Valg af prøveform (fjernes?) Kilde Siden er generelt lidt tung at finde rundt i, [...] og i det hele taget er den ikke SÅ brugervenlig Jeg finder det svært at navigere - der er rigtig mange lag hvis man skal finde f.eks. skrivelser fra fagkonsulenter. Siden er ikke bygget op efter en logisk tankegang i forhold til brugerens behov. Kunne ikke finde dokument i strukturen, men kun ved søgning [...] Der er rod i indhold - mangler nogle steder, dobbelt andre Brugere i spørgeskema og fokusgruppe

30 Ovenfor: Antal af brugere der er enige/uenige med om Det er nemt at finde rundt... Uddybning Det er ikke nok blot at redesigne navigationsprincipper, og der bør arbejdes på at begrænse mængden af niveauer. Vi foreslår en grundlæggende oprydning på sitet, hvor sider der blot sjældent benyttes, og som ikke er strategisk vigtige slettes. Derudover bør der arbejdes med at restrukturere sitet, og i denne proces anbefaler vi at involvere redaktører for alle områder.

31 Skab konsistent navigation Problem På en brugers vej gennem sitet præsenteres en række forskellige navigationssider. Nogle gange foregår navigationen således via venstrenavigationen, mens den på andre sider sker i maven (midten) af sitet. Derfor tvinges brugere til at stoppe op for hvert nyt niveau for at afkode hver ny side. Løsningsforslag Skab en konsistent måde at udarbejde navigationssider på, og benyt sidetypen overalt på sitet. På denne måde kan brugerne bruge kortest mulig tid på navigation frem mod indholdet. Herunder ses navigationen på Gov.uk, som er fuldstændigt konsekvent overalt, og brugerne lærer hurtigt princippet: Nedenfor ses at man pakker navigationen væk når indholdet nås:

32 Kilde - Konsistens Consistency is a fundamental concept in navigation. Keeping a consistent navigational structure helps people visualize their current location and options, and minimizes guesswork [...] When navigation changes drastically from one page to the next, people must shift their attention from using the site to figuring out how to use it. Web sites with unreliable navigation make users uncertain and hesitant. [...] Good navigation is predictable and makes people feel comfortable exploring the site. It doesn t need to be studied or memorized because it reflects their impression of how information should be represented in Web space. It has sense and order and there s little or no ambiguity about where items are. Users can move forward, backtrack, explore, and feel confident that they will not lose their way. Jakob Nielsen & Hoa Loranger: Prioritizing Web Usability (2006), s. 178

33 Løsningsforslag Skab overblik over sidetyper og udarbejd principper, der giver mere konsistente sidetyper. Dette gøres enten som en intern opgave, eller kan løses med hjælp fra en ekstern informationsarkitekt. Kilde Tydligere struktur under test og prøver Venstre menu er meget kompleks [...] Mindre kompleksitet inden man kommer til grundstoffet ville være dejligt. Jeg kan se alle andre uddannelser i venstre navigation? Hvorfor? Irellevant! Brugere i fokusgrupper Ovenfor: Hvem er de besøgende ifølge spørgeskemaet. Vejledere er en mindre målgruppe. Undervisere, der oftest er fokuseret på én uddannelse, er størst. Navigation i mobilvisning Mobilversion gør brug af et mere forsimplet navigationsprincip end desktopudgaven. Kun den valgte sti ned igennem strukturen bliver vist i modsætning til desktop versionen, hvor hele strukturen er vist. Dog understøttes den dybe struktur ikke under 3. niveau. Man arbejder med indryk for at understrege den hierarkisk, men dette forsvinder. Dermed står menupunkter på linie der ikke er på samme niveau i strukturen (fig. x).

34 Løsningsforslags Lav et samlet navigationsprincip, som både magter strukturens dybde, men samtidig gør den mindre kompleks. Overvej at gå helt væk fra venstrenavigationen, da den understøtter den meget dybe struktur dårligt på mobil. Kilde Figur x

35 Søgning Gør søgeresultater mere relevant Problem: Søgning er meget efterspurgt på sitet, men brugerne har ikke gode erfaringer med at finde frem til indholdet. Det kommenteres, at der efterhånden er så mange dårlige erfaringer, at de er begyndt at bruge Google i stedet Løsning: Der skal arbejdes intensivt med at forbedre søgeresultater. Således skal søgelogs gennemgås jævnligt, og der skal justeres, hvis top-100 søgeord ikke præsenterer fornuftige resultater. Brug gerne synonymer, og stil filtre og sorteringsmuligheder til rådighed for brugeren. UVM er allerede godt i gang med at forbedre søgefunktionen, og flere deltagere på fokusgruppen kommenterede, funktionen fungerer bedre end tidligere. Kilde Ovenfor: Fandt du det, du ledte efter via søgefeltet? Siden mangler en langt bedre søgefunktion, jeg finder stort set aldrig det jeg søger. Søgemuligheden - det er meget meget svært at finde det man søger, medmindre man lige kender den vendig/overskrift I har valgt....jeg finder sjældent det jeg søger i søgefeltet... Det kan være svært at finde det med leder efter, da det ofte hedder noget specielt, derfor kan søgefeltet heller ikke altid hjælpe Flere ord til samme begreb når man søger. Brugere i spørgeskema og fokusgruppe

36 Uddybning - Om søgefeltets design Søgefeltet ligner ikke et inputfelt i desktop-designet, og der bruges en pil som ikon for link/søgning. Søgefeltets hjælpetekst er et præudfyldt input, og det er derfor muligt at søge på teksten. Disse to faktorer gør blandt andet at Indtast søgeord er det mest søgte på uvm.dk. Løsningsforslag Lav et søgefelt, der ligner et inputfelt på alle devices for øge konsistens. Det vil også give mening at undlade at bruge pilen, men i stedet for eksempel bruge et velkendt forstørrelsesglasikon. Desuden skal hjælpeteksten ikke være søgbar. Kilde Nedenfor vises eksempel på nuværende søgefelt og dets brug af pil som ikon: Herunder vises søgestatistik fra Google Analytics der viser at det det mest søgte er Indtast søgeord : Søgefunktionen blender meget ind Søgefunktionen skal fremhæves [...] Du ser ikke søgefunktionen Brugere til fokusgruppe 2 Above all, retain an open text-entry field next to the icon in the desktop version of a website. It s also best to retain the text field on tablets. When a site is viewed on small screens (such as those of smartphones and smartwatches), the text box can be hidden until the user touches the magnifying-glass icon. And in each of these cases, there is no need to include a label within the search box.

37 Design Skab et mere tidssvarende design Problem: UVM.dk s design er enkelt, og grundidentiteten er velfungerende. Dog kommenterer brugerne, at sitet virker trist og kønsløst, og udtrykket forstyrres af manglende muligheder for at prioritere elementer. Løsning: UVM har allerede taget de første skridt mod en opstramning af den nuværende designlinje, og således fremstår UVM.dk/den-nye-folkeskole mere enkelt og elegant end resten af UVM.dk. Designudtrykket kunne strammes mere op ved at arbejde med: At fastlægge designprincipper og redaktørers råderum. Principper dokumenteres i en designmanual At give bedre muligheder for at prioritere elementerne, sådan at der skabes et naturligt hierarki på siden Afkodningen af siderne kunne lettes, hvis siderne inddeles i sektioner med hver deres layout At stille større frihed til rådighed for redaktører, så layout kunne understøtte det indhold, der præsenteres Herunder er ses Den-nye-folkeskole som er et designmæssit første skridt i den rigtige retning:

38 Misc. Ikoner og labels Ikoner skal understøttes af en beskrivende label. Dette er ikke tilfældet på det nuværende uvm.dk. Kilde...a flat hamburger icon may not be ideal on a responsive website [...]. Using the word MENU (and making it look like a button) could be more helpful for visitors. Clear labels help users make decisions faster: they give good information scent about what will come next. Labels should still be used for newer icons, such as the three-line menu icon (or hamburger icon). [...] Users understand the icon enough that, when styled appropriately, spelling out the word Search as a label is no longer required. Løsningsforslag Sitet gør ikke brug af mange ikoner, men menuikonet i tablet-mobilvisningen kunne godt bruge et label. Links til PDF Der ikke en konsistent måde at signere til brugeren, at der linkes PDF-filer. Kilde In user testing, we often observe the following behavior: When people are finished using PDF files, Word memos, PowerPoint slides, Excel spreadsheets, and similar documents, they click the window's close box instead of the Back button. This gets them out of the document all right, but not back to the Web page from whence they started. Løsningsforslag Marker at det er et PDF-link. Dette gøres med tekst eller med et ikon.

39 Eksterne links UVM har store mængder eksterne links i nogle sektioner - for eksempel lovstof. Her kunne det derfor være en idé at opstille en forventning om, hvad der vil ske, når man klikker, så man ikke oplever, at sitets links opfører sig forskelligt. Besøgte links Besøgte links bør markeres med en anden farve/nuance end den normale linkfarve. Dette er især væsentligt, når der præsenteres lister af links, og brugeren skal holde styr på, hvilke der er besøgt. Delvist sitemap i forbindelse med footer På uvm.dk er der i bunden på alle sider et modul, der linker til Forsiden samt Uddannelser, Administration og Om os samt deres umiddelbare undersider. Dette kan ses som et slags begrænset sitemap, der udstiller de vigtigste sektioner. Det er desuden ret brugt, da flere brugere ifølge statistikken hopper direkte til specifikke uddannelser. Løsningsforslag Vi vil foreslå, at man fokuserer footernavigationen. Modulet er i sin nuværende udformning både sitemap og et udvalg af genveje. Kilde Nedenfor ses statistik over antallet af brugere, der bruger footeren til at komme direkte ned på specifikke uddannelser fra forsiden. Dette bør understøttes bedre i den primære navigation. Ikke funktionel Tab- navigation Der er fejl både i layout og funktion af tabnavigationen. Det er fint, at der er mulighed for at springe direkte til sektioner på siden, dog virker dette ikke efter hensigten. Kilde Herunder ses eksempel på tab-navigationen der udviser funktionelle og designmæssige problemer.

OPTIMERING AF UVM.DK. UVM 28. oktober 2014

OPTIMERING AF UVM.DK. UVM 28. oktober 2014 OPTIMERING AF UVM.DK UVM 28. oktober 2014 AGENDA 1. Om projekt og undersøgelser: Fremgangsmåde og gennemgang af undersøgelser 2. Ændringsforslag: Gennemgang af idékatalog 3. Næste skridt Om projekt og

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

9 tips til højere konverteringsrate på mobile enheder Præsenteret af Mogens Møller CEO ved Sleeknote & CRO Specialist

9 tips til højere konverteringsrate på mobile enheder Præsenteret af Mogens Møller CEO ved Sleeknote & CRO Specialist 9 tips til højere konverteringsrate på mobile enheder Præsenteret af Mogens Møller CEO ved Sleeknote & CRO Specialist c @MogensMoeller mm@sleeknote.com www.sleeknote.com Today 17% of our total subscription

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG Jeg håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Webside score templatedownload.org

Webside score templatedownload.org Webside score templatedownload.org Genereret Oktober 18 2015 05:21 AM Scoren er 43/100 SEO Indhold Titel FREE Template Download Længde : 22 Perfekt, din titel indeholder mellem 10 og 70 bogstaver. Beskrivelse

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW. Hjemmeside til Team Brügger

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW. Hjemmeside til Team Brügger GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW Hjemmeside til Team Brügger DITTE MADSEN - SVENDEPRØVE - 2015 KUNDEPROFIL Team Brügger er en frisørsalon i Aars. Indehaveren Gitte Brügger startede salonen op sammen med

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer!

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! studioprime.hu produkter og services prisliste Gældende fra Jan. 11, 2015 til Feb. 28, 2015. Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! Basic website

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart

DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart DAGEN I DAG Designprocessen [Pause] Om delaflevering Gruppedannelse [Pause] Gruppeøvelse og projektstart DESIGNPROCESSEN

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

KUNDE-WEBPORTAL KOM GODT I GANG

KUNDE-WEBPORTAL KOM GODT I GANG Specialtrykkeriet Arco KUNDE-WEBPORTAL KOM GODT I GANG Vi håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

Sådan laver du et godt Pitch

Sådan laver du et godt Pitch Dansk HG AAJ september 2015 Sådan laver du et godt Pitch Definition (wikipedia): Et pitch er en ultrakort præsentation, med det formål at "sælge" en idé, et koncept eller lignende, typisk en forretningsidé

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Headeren er for stor når man kommer ind på siden. Det virker irriterende at man skal scrolle for at få indholdet vist.

Headeren er for stor når man kommer ind på siden. Det virker irriterende at man skal scrolle for at få indholdet vist. Ekspertvurdering Antal af eksperter: 1 Tid brugt til evaluere website: 2 timer. Konklusion: Da jeg gennemgik sitet for fejl, mangler og problemer fandt jeg hurtigt ud af, at det største issue var tekst,

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family.

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. Formålet med vores hjemmesiden er at gøre billeder og video som vi (Gunnarsson)

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

SOCIALE MEDIER PR Q3 2015

SOCIALE MEDIER PR Q3 2015 SOCIALE MEDIER PR Q3 2015 VG poster 3-4 gange ugentligt på følgende sociale medier, i prioriteret rækkefølge: Facebook (27.511 følgere), Instagram (6.619 følgere), Twitter (4.826 følgere), LinkedIn (525

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Get Skeleton. Boilerplate for Responsive, Mobile-Friendly Development

Get Skeleton. Boilerplate for Responsive, Mobile-Friendly Development Get Skeleton Boilerplate for Responsive, Mobile-Friendly Development Hvad er Get Skeleton?!? Get Skeleton er en lille samling af små CSS og JS filer, som giver dig adgang til ultra hurtig udvikling af

Læs mere

Behavior Driven Test and Development. ebay Classifieds

Behavior Driven Test and Development. ebay Classifieds Behavior Driven Test and Development ebay Classifieds Det kommer til at handle om User Stories agil udvikling Fokus på adfærd Gherkin syntaks Afgrænsning: Sælger ikke BDD Gør os ikke til eksperter i det

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Brugervejledning Joomla

Brugervejledning Joomla Brugervejledning Joomla Denne brugervejledning vil guide dig gennem de funktioner, som du skal bruge for at redigere indhold på dit website. Indholdsfortegnelse LOG- IN:... 2 OPRET ARTIKEL:... 3 INDSÆT

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Webside score theimblog.net

Webside score theimblog.net Webside score theimblog.net Genereret August 21 2015 02:33 AM Scoren er 53/100 SEO Indhold Titel et Marketing Blog - Great Tips And Advice Længde : 47 Perfekt, din titel indeholder mellem 10 og 70 bogstaver.

Læs mere

DESIGNGUIDE WEBSITE DESKTOP OG MOBIL 2016

DESIGNGUIDE WEBSITE DESKTOP OG MOBIL 2016 DESIGNGUIDE WEBSITE DESKTOP OG MOBIL 06 FARVER HOVEDFARVER SEKUNDÆRE FARVER Primary blue Secondary blue Primary teal Primary orange 80% 60% 40% 0% 80% 60% 40% 0% 80% 60% 40% 0% 80% 60% 40% 0% Hex: ##033f65

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

MOBILE STRATEGIER. Anders Bruun, Skybrud.dk abruun@skybrud.dk

MOBILE STRATEGIER. Anders Bruun, Skybrud.dk abruun@skybrud.dk MOBILE STRATEGIER Anders Bruun, Skybrud.dk abruun@skybrud.dk Agenda Tal og facts Mobil strategi Hvad betyder det for jeres organisation/webredaktører Taktiske valg Baby steps and the big picture Hvordan

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Redesign af Cinnober. Analyse af hjemmesiden Cinnober

Redesign af Cinnober. Analyse af hjemmesiden Cinnober Redesign af Cinnober Gruppe 25 Vi har i denne uge arbejdet på at redesigne hjemmesiden til butikken Cinnober, som ligger på Strøget i København. Cinnober sælger bøger og andre kontorartikler. Deres hjemmeside

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Projekt: Kend dine brugere Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Marketing: 3 Usability test: 4 Mockup design 6 Opsumering 7 Konklusion

Læs mere

Media Identity. Creative brand solutions. torsdag den 15. december 11

Media Identity. Creative brand solutions. torsdag den 15. december 11 AGENDA > Målgruppe > Udfordringer > Definering af The Decadent felling > Websiter + webshop > Facebook > Nyhedsbreve > Nedbrydning af proces > Tidsplan, budget > Testmetoder > Opsummering MÅLGRUPPE > Primære

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Website review groweasy.dk

Website review groweasy.dk Website review groweasy.dk Generated on September 01 2016 10:32 AM The score is 56/100 SEO Content Title Webbureau Odense GrowEasy hjælper dig med digital markedsføring! Length : 66 Perfect, your title

Læs mere

Website projekt 3, 2. semester. Responsive design. Lasse M. Bruun Overgaard www.lbodesign.dk. Mark Halding www.markhalding.dk

Website projekt 3, 2. semester. Responsive design. Lasse M. Bruun Overgaard www.lbodesign.dk. Mark Halding www.markhalding.dk Website projekt 3, 2. semester. Lasse M. Bruun Overgaard www.lbodesign.dk Mark Halding www.markhalding.dk Peter Konrad http://cph54.webkn.dk/ Anders Rein www.andersrein.dk Responsive design Projekt: www.andersrein.dk/projekter/hjemmesider/responsiv

Læs mere

Agenda. Ny Digital Strategi Data og Vækst Smart Government. Carsten Ingerslev: caring@erst.dk

Agenda. Ny Digital Strategi Data og Vækst Smart Government. Carsten Ingerslev: caring@erst.dk Agenda Ny Digital Strategi Data og Vækst Smart Government Carsten Ingerslev: caring@erst.dk Roadmap for forudsætninger Indsatsområder 1 2 Vision og rammefortælling 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 Digital

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

komulus i digital udvikling DANIEL WIKLUND MOBILE LØSNINGER UDFORDRINGER OG MULIGHEDER komulus komulus kommuner i digital udvikling

komulus i digital udvikling DANIEL WIKLUND MOBILE LØSNINGER UDFORDRINGER OG MULIGHEDER komulus komulus kommuner i digital udvikling DANIEL WIKLUND MOBILE LØSNINGER UDFORDRINGER OG MULIGHEDER kommuner i digital udvikling ko mu lu s APP ELLER HJEMMESIDE Hvilken løsning passer bedst til vores behov? APP ELLER HJEMMESIDE MOBIL HJEMMSIDE

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Læsevejledning til The User Index

Læsevejledning til The User Index Læsevejledning Læsevejledning til The User Index Herunder kan du finde en generel læsevejledning til User Index rapporterne. Læsevejledningen er en generel vejledning på tværs af brancher. Har du spørgsmål

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Lav en hjemme side der kan sælge fly billetter til en stor i Europa.

Lav en hjemme side der kan sælge fly billetter til en stor i Europa. EKSAMENS OPGAVE Lav en hjemme side der kan sælge fly billetter til en stor i Europa. Det første jeg startede ud med var at brainstorme hvad det var jeg skulle bruge i min side da jeg nu ved hvad den skal

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Tøj & mode. Customer Insight paper. Kort udgave, April 2015. For dig der arbejder med e-handel indenfor tøj- og modeindustrien

Tøj & mode. Customer Insight paper. Kort udgave, April 2015. For dig der arbejder med e-handel indenfor tøj- og modeindustrien Tøj & mode Customer Insight paper Kort udgave, April 2015. For dig der arbejder med e-handel indenfor tøj- og modeindustrien Tøj og mode - baseret på kundeindsigt fra 20 e-commerce sites. Når danskerne

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Her ses et screenshot af websitet solsystemet i menuen Merkur. Baggrundsbillede skal være static så resten af siden skal man scrolle ned for at se.

Her ses et screenshot af websitet solsystemet i menuen Merkur. Baggrundsbillede skal være static så resten af siden skal man scrolle ned for at se. Solsystemet lavet af Jesper Kjær Webintegrator i Kastrup Tekniske Skole Grundforløbsprøve 2014 Opgave: Vores solsystem Onsdag 23 april til onsdag 7 maj Her ses et screenshot af websitet solsystemet i menuen

Læs mere

18. Effektiv Medlemskommunikation

18. Effektiv Medlemskommunikation 18. Effektiv Medlemskommunikation Det ser let ud, når det virker kommunikationen. Men når det ikke gør, kan det være svært at spotte, hvor det går galt. Men forskellen på, om man når og engagerer målgruppen,

Læs mere

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Usability dokumentation Lavet af Sarina, Maria og René MulB-13 22.11.2013 I forbindelse med ekspertvurderingstests udarbejdes som hovedregel altid

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation

Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation Layout Designet skal opgraderes, så det udnytter skærme på 1366 px bredde. Mobil-layout Layoutet skal desuden forberedes på automatisk tilpasning til mobile

Læs mere

KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR KEA

KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR KEA KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR FOR NYT.DK KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR DEN VIDERE PROCES AGENDA DEN PRESSERENDE GRUND FOR ET NYT WEBSITE ER, AT DER ER BRUG FOR FØLGENDE MÅLET MED DET HELE MEN ER IKKE SAT I

Læs mere