Indholdsfortegnelse. 1. Om projekt og undersøgelser 2. Ændringsforslag: Gennemgang af idékatalog 3. Næste skridt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 1. Om projekt og undersøgelser 2. Ændringsforslag: Gennemgang af idékatalog 3. Næste skridt"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1. Om projekt og undersøgelser 2. Ændringsforslag: Gennemgang af idékatalog 3. Næste skridt

3 1. Om projekt og undersøgelser Undervisningsministeriet ønsker at sikre, at den digitale formidling på Ministeriets sites er i top og har igangsat en undersøgelse, hvor formidlingen evalueres. Fokus er at identificere potentialer for at forbedre brugeroplevelsen. Målet er altså at identificere forbedringspotentialer, og dette gøres gennem udarbejdelsen af et idékatalog med konkrete forslag til justeringer.

4 2. Ændringsforslag: Gennemgang af idékatalog Portalstrategi Skab optimale betingelser for faglige universer på uvm.dk Gør uvm.dk til knudepunktet, der forbinder alle sites Formulér en strategi for, hvornår der anvendes subsites Formidling Gør det klart, hvem I formidler til Benyt den formidling, der passer til målgruppen Skriv kort, men giv mulighed for fordybelse Nyheder skal pushes i andre medier end UVM.dk Sideopbygning Ryd op på forsiden Byg navigationssider der guider brugeren Giv plads til indholdet Struktur Begræns antallet af niveauer Skab forskel mellem indholds- og navigationssider Skab konsistent navigation Søgning Gør søgeresultater mere relevante Design Skab et mere tidssvarende design Misc Mobilvisninger, Ikoner og labels, Links, Sitemap, SEO, web-tv, mv.

5 Portalstrategi Skab optimale betingelser for faglige universer på uvm.dk Problem Rammerne på det nuværende uvm.dk gør det svært at skabe lokale universer, der er målrettet de forskellige uddannelser. Uddannelsesområder ligger flere niveauer nede i strukturen, og siderne fremstår navigationstunge og uoverskuelige. Løsningsforslag Præsenter først indhold og funktioner, når brugerne har fortalt nok om deres ærinde til, at der kan præsenteres indhold og funktioner, der fremstår relevante for dem. Tænk i universer, hvor indhold og navigation understøtter brugernes informationssøgning. Ryd op på siderne, så det bliver nemmere at overskue informationssøgningen. Kilde Lav en side til grundskolen hvor folkeskolelærere har alle de informationer, de har brug for. Vi er dybt afhængige af, at informationerne er let tilgængelige. Vi skal ofte hurtigt finde dem. Fokusgruppe

6 Gør uvm.dk til knudepunktet, der forbinder alle sites Problem UVM.dk er det mest kendte af Undervisningsministeriets sites, og det er her, de fleste besøg startes. På sitet er der ikke en konsistent måde at lede brugerne til andre relevante sites, og derfor er det svært at finde rundt mellem de sites, der vedligeholdes af UVM. Løsningsforslag Drag fordel af at kendskabet til UVM.dk er stort, og gør portalen til det sted, hvor informationssøgningen starter. Tag brugerne i hånden, når de ankommer til sitet, og skab konsistente måder at lede dem til områder på sitet, der indeholder svar på deres spørgsmål, eller som linker dem videre til steder, hvor de kan fortsætte deres søgning. Figuren nedenfor illustrerer UVM.dk som et knudepunkt for alle målgrupper For en lærer medfører dette, at UVM.dk skal være pegepinden, der guider til de sites, der indeholder relevante materialer. Dette kan både være sites vedligeholdt af UVM og sites, der vedligeholdes i andet regi:

7 Kilde På fokusgruppen med lærere blev der ytret ønske om, at UVM.dk blev bedre til at tilbyde et samlet overblik over det indhold, der er placeret på forskellige sites. På denne måde kunne UVM.dk blive det redskab, der skaber sammenhæng mellem alle sites, der var svære at holde styr på for lærerne. Eksempelvis blev der udtrykt ønsker om større sammenhæng til EMU en.

8 Formulér en strategi for, hvornår der anvendes subsites Problem: Der kan være flere årsager til at benytte subsites, og ved UVM benyttes subsites til initiativer, der har særlige kommunikationsbehov og måske kræver en unik identitet og et særskilt design. De mange subsites gør det dog svært for brugerne at finde rundt, og når promovering fra forsiden af UVM.dk forsvinder, er sites svære at finde. Løsning: Benyt også subsites fremadrettet til de initiativer, der kræver et unikt design eller hvis særlige målgrupper skal nås. Men sørg samtidig for at formulere en strategi for, hvornår sitet igen skal nedlægges, og noget af indholdet måske skal indlemmes på UVM.dk. Oprettelse af ethvert subsite skal altså involvere: Motivering: Hvorfor bør indholdet ikke ligge på UVM.dk Udrulningsplan: Hvordan bindes sitet sammen med UVM.dk og andre UVM-sites Drift: Sitet er live, og der følges op på trafiktal Indrulning: Sitets indhold integreres på UVM.dk, hvis dette er nødvendigt Uddybning Der vil også fremadrettet være behov for at præsentere tiltag på en måde, der ikke kan løftes af hovedsitet UVM.dk. Motivationen kunne være, at der skal skabes et unikt udtryk, hvor stil og og tone er anderledes, end det er på resten af sitet. Et godt eksempel er Skole200.dk, hvor identitet og look-and-feel er sat sammen specifikt til initiativet. Uddybende om strategiske betragtninger der foretages inden opstart af subsiteprojekter: Motivation: Motiverer hvorfor initiativet ikke bør placeres på UVM.dk, men påkræver udviklingen af et unikt site. Fasen efterfølges af skitsering og eksekvering af design, kommunikation, drifts- og tidsplan. Udrulningsplan: Launch af sitet samt en kortlægning af, hvordan det nye site bindes sammen med uvm.dk. Drift: Drift er perioden, hvor sitet er live, og hvor der ikke ændres på de overordnede rammer for sitet. I denne periode er fokus på indholdsopdateringer samt på analytics, tests og feedback. Indrulning: Indrulning er perioden, hvor sitets information integreres tilbage på UVM.dk, og fokus i denne periode er på, hvordan indholdet bør placeres på UVM.dk og eventuelt genskrives. Ofte vil der i denne fase være behov for at overveje, hvordan virkemidler som video fra subsitet præsenteres på UVM.

9 Indruldning er ikke altid nødvendig, og eksempelvis kan et site som skole200.dk måske lukkes ned, når jubilæet er overstået. Næste skridt Der skal udarbejdes en reel subsite-strategi, der formulerer krav til de spørgsmål, der skal stilles, når et subsite eksekveres. Kilde Der er i den nuværende webstrategi et ønske om, at Ministeriets kommunikation skal samles på færre hjemmesider. Uvm.dk og ktst.dk skal være ministeriets primære kommunikationskanaler. Derfor skal de to hjemmesider tilstræbe at opfylde brugernes informationsbehov. [...] Ministeriets information skal samles på færre hjemmesider, så det bliver lettere for brugerne at finde den information, de efterspørger, og så ministeriets samlede udgifter til hjemmesiderne reduceres. Webstrategi for Ministeriet for Børn og Undervisning 2012 Det er vores vurdering, at UVM skal holde fast i disse målsætninger, men der er et klart behov for at udvikle en egentlig subsitestrategi, der kan virke styrende for den kommende praksis.

10 Formidling Gør det klart hvem der formidles til Problem Brugerne udtrykker, at de ofte er tvivl om, hvem en given artikel er henvendt til. De primære målgruppers behov er så forskellige, at det ikke er muligt at fange alle på en gang. Eksempelvis frustreres lærere over, at niveauet i kommunikationen er for lavt og måske egentligt er tiltænkt forældre til elever. Løsningsforslag Lad brugeren fortælle os, hvem hun er og hvad hun søger. Og gør det muligt at filtrere indhold fra, så blot indhold der er relevant for brugerens besøg vises. Her ses eksempler på hvordan naturerhverv bruger tagging til at opdele indhold. Når indholdet er tagget op, er det muligt for brugeren at fjerne alt det indhold, der ikke er relevant for hende, og på sideniveau er det mulighed at markere, hvem der kommunikeres med.

11 Kilde Forklaring af Klasseledelse - Der bliver talt ned til os [...] Jeg er inde under Lærer, men det er henvendt til alle - Det går ikke, at det bare er en sortering Lærer i fokusgruppe

12 Benyt den formidling der passer til målgruppen Problem Lærere udtrykker, at de irriteres over, at UVM i kommunikationen omkring reformen ikke anerkender problemstillinger og blot fokuserer på positive udlægninger. Kommunikationen fremstår utroværdig, og lærerne søger mod andre kilder for at få stillet deres informationsbehov. Løsningsforslag Forsøg ikke at ramme både lærere og forældre i samme artikel, men meld hellere ud, hvis der endnu ikke er udarbejdet materiale til en særlig målgruppe. Forsøg ikke at sælge initiativer til professionelle brugere, men tag udgangspunkt i praksisnære udfordringer, og beskriv hvordan andre har arbejdet med problemstillinger. Her ses eksempel på siden umiddelbart fremstår målrettet målgruppen, men artikler bruges på tværs og får omfattende kritik af lærerne: Kilde Stop salgstalen - Det skal være et arbejdsredskab

13 Den kommer ikke nok ind på udfordringerne. Mangler problemløsning. Lidt politisk Det giver et billede af noget ideelt, ikke noget i proces [... ] Jeg føler ikke det (uvm.dk) er min føler mig ikke hjemme Lærer til fokusgruppe

14 Skriv kort med mulighed for fordybelse Problem De fleste brugere er godt tilfredse med formidlingen af indhold på UVM.dk! De ønsker korte og præcise artikler og muligheder for at hente printvenlige pdf-filer, hvor indholdet kan udfoldes. Video kan være fint, men er ikke afgørende for formidlingen. Løsningsforslag De fleste brugere er godt tilfredse med mængden af information og med formidlingsformen. Altså er det ikke afgørende for det nye site, at der tænkes i nye formidlingsformer. Kilde Ovenfor: Der er i følge spørgeskemaet generelt tilfredshed med indholdet på uvm.dk

15 Ovenfor: Ønsker til indhold fra spørgeskema. Især kort og faktuel formidling er i høj kurs.

16 Nyheder skal pushes i andre medier end UVM.dk Problem For mange brugere er nyheder ikke særligt interessante, når de ankommer til UVM.dk. De kommer med et særligt ærinde og er typisk ikke motiverede for at stoppe op for at orientere sig i nyhederne. Nyheder kan være relevante, men timingen er forkert, og nyhedsflows virker irrelevante Løsningsforslag Nyheder er relevante for flere målgrupper, men kun hvis indholdet segmenteres og præsenteres på et tidspunkt, hvor brugeren er motiveret. Nyhedsbreve: Nyhedsbreve fremhæves som en kanal, brugerne vil benytte sig af, hvis disse kunne segmenteres i tilstrækkelig grad Social Media: Der vises interesse for at følge eksempelvis facebookgrupper, hvis indholdet er tilpas snævert og relevant for en målgruppe. UVMs Facebookprofil virker umiddelbart for bred til, at denne fremstår relevant for eksempelvis lærere Kilde - Nyhedsformidling på forside CopenUX-webevalueringen påpeger problemstillinger i forhold til vægtning af nyheder på forsider, samt at der er rod i prioriteringen mellem de mange nyheder og de indgange, brugeren efterspørger på forsiden. (Soelberg, Kristensen, Møller, s. 117.). Pointen er i tråd med udsagn fra fokusgrupperne, hvor det blev påpeget, at nyheder først var interessante, når disse præsenteres i rette kontekst. Journalisten efterspurgte eksempelvis ikke nyheder på forsiden, men i stedet på Aktuelt-sektionen og på Infomedia. Jeg bruger ikke nyheder (på uvm) Jeg læser ikke nyheder (på uvm) [...] Læser dem i avisen Nyheder er jo også under aktuelt Bruger presseklip Bruger informedia feed [...] Bruger aktuelt listen - ikke alle nyheder Brugere til begge fokusgrupper Kilde - Segmenterede nyheder Nyheder ville være fine, hvis de var mere målrettede Nyhedsbrev ville allerede være sorteret, så det ville være mere relevant Brugere på workshop 2

17 Nyhedsformidling på forsiderne Nyhederne er vægtet højt på Undervisningsministeriets nuværende side. Især på forsiden og på sektionsforsider er en stor del af skærmpladsen dedikeret til nyhedsformidling. I CopenUXs webevaulering fra 2012 benyttes begrebet nyhedssyge (Soelberg, Kristensen, Møller, s. 117.). I fokusgrupperne fremhævede flere deltagere, at en stor del af de adspurgte brugere i spørgeskemaundersøgelsen anser nyheder som væsentligt indhold. Så der tegner sig et billede af, at nyhedsformidlingen i højere grad skal retænkes, men at nyhedsindsatsen ikke bør reduceres. Løsningsforslag - Segmenterede nyheder Vis nyheder der, hvor de bliver relevante for brugerne. Ved at arbejde med en øget relation og kontekst for nyhederne bliver disse mere relevante på sitet. Løsningsforslag - Nyhedsbreve I survey er brugerne positivt stemte overfor modtagelsen af Nyhedsbreve i deres postkasse. Det kommenteres, at de ønsker at abonnere på specifikke emner, og at de ønsker at modtage nyhedsbreve, når der opstår nyt på et område. Dette nødvendiggør: Velfungerende signupside, hvor nyhedskanaler præsenteres for brugeren Brugere skal inddeles i segmenter Frekvens for modtagelse skal kunne justeres af brugeren Nedenfor vises et eksempel på en let og elegant nyhedsbrevssignup taget fra Maersk.com

18 Sideopbygning Ryd op på forsiden Problem Forsiden fremstår navigationstung, uprioriteret og uoverskuelig. Brugerne kommenterer, at forsiden ikke guider dem ordentligt videre, og at prioriteringen på siden burde gentænkes. Løsningsforslag Forsiden skal gøres mere enkel, og det skal respekteres, at et af de fornemste formål er at guide brugerne videre. Ændringsforslag: Der udarbejdes en mere enkel header med få og sigende indgange Primære indgange til uddannelser samt eksempelvis Love og regler opprioriteres Der skæres i antallet af genveje Der skæres i antallet af nyheder Facebookfeed fjernes Footer forsimples Nedenfor ses et eksempel på forsiden. Her mener vi det er oplagt at: Gøre toppen smallere og have færre indgange Skære ned på antallet af genveje (også på undersider) Først inddrage nyheder og feeds når vi kender nok til brugernes interesser

19 Nedenfor ses et før- og efter-eksempel på dsb.dk, hvor man har bevæget sig fra en indholdstung og rodet forside til et site, der har et enkelt og brugervenligt udtryk, selvom det stadig er et stort site:

20 En afledt effekt af at simplificere sidelayouts er, at også mobilsider gøres mere enkle at navigere. Kilde...Og fjern Facebook på forsiden. Det virker useriøst og poppet. Det ville være fint men bedre overskuelighed på forsiden så man (slet) ikke er i tvivl om hvor man skal gå hen. Tydeligere indgange [...] Må gerne være enklere Forsiden skal være simpel. Guide det rigtige sted hen. [...] Fint at man fokuserer på noget reform og tiltag. Nederst ligger genvejene [...] Ville gerne have en forside med uddannelserne Kan godt lide at man hiver intiativer frem [...] Der er mange links der leder ind til det samme [...] Tallene er helt ligegyldige, jeg ved jo ikke kontekst

21 Hvad er budskabet bag ved topnavigationen [...] Navigationen er fin og relevant, men man er i tvivl om hvad den dækker over Brugere i skemaundersøgelse og på workshops Header Navigationen i headeren der er ret tung, da den ikke blot indeholder de fem primære indgange, men også hjælpetekster, en omfattende servicenavigation, en genvejs-dropdown ( Reformer ) og et søgefelt. Headeren fylder meget, og der er potentiale for at forsimple denne. Karrusel Karrusellen har stor vægt i designet og fungerer umiddelbart fint som et element, der fremhæver specifikke tiltag, der skal pushes. Elementet kommenteres med positive bemærkninger i begge fokusgrupper. Genveje Genveje er for nuværende hovedsageligt til indhold under specifikke uddannelser og til bredere initiativer. Der er mange genveje, og vi foreslår blot at fremhæve uddannelser og slette de resterende links. Nyheder Antallet af nyheder på forsiden bør begrænses, så der bliver mere plads til at præsentere relevante genveje. Facebook Flere personer på fokusgruppen kommenterer, at målgruppen for Facebookprofilen er svær at afkode. Feeds virker ikke umiddelbart relevant for eksempelvis lærere, og vi foreslår at fjerne dette feed fra forsiden.

22 Byg navigationssider der guider brugeren Problem: Navigationssider i hovednavigationen fremstår komplekse, inkonsistente, og ofte som et unødvendigt trin på vej mod indholdet. Løsning: Navigationssider burde designes enklere, sådan at brugerne ikke skal tage stilling til så mange indgange på en enkelt side. Og faktisk bør en del navigationssider kunne undværes, hvis eksempelvis uddannelser prioriteres bedre på siden. Nedenfor et eksempel på en side, der ikke tilfører værdi for brugeren, og hvor antallet af links virker overvældende: Nedenfor ses en navigationsside som fremstår mere indbydende, men den tunge venstrenavigation skaber kompleksitet:

23 Nedenfor ses et eksempel på en navigationsside, der prioriterer de væsentligste indgange og som fungerer konsistent på tværs af sitet:

24 Kilde - Konsistens og enkelthed Consistency is one of the keys to a usable site. As visitors move from page to page, they expect things to remain in more or less the same place. So don t move your navigation or page elements around. Pick a system, and stick with it. June Cohen: The Unusually Useful Web Book: Everything we ve learned about why sites succeed! (2003), s. 143 [ ] because the act of getting oriented in an unfamiliar place and locating items by scanning an environment and narrowing options is so ingrained in our lives, [ ] When we make a selection from a catalog, we generally follow the same three steps. First, we winnow down our top level choices. Next, we select one of the items from the collection. Finally, we validate our choice by looking over the item to make sure it s what we want. [ ] The catalog framework represents a basic task flow: users simply move from a high-level category page to a gallery of content within that category, and then on to a content page via the simple act of selecting an item to be viewed. Robert Hoekman, Jr. & Jared Spool: Web Anatomy: Interaction Design Frameworks that Work (2010), s Uddybning På UVM.dk er sektionssider for komplekse og forskelligartede på tværs af sitet. Der bør udarbejdes en navigationsside, der kan benyttes på tværs af Uddannelse, Administration, Aktuelt og Om os. Især UVM.dk/Uddannelser bliver tung, da siden indeholder store mængder dybe links, der er svære at vise mobilt. Navigationssider burde designes enklere, sådan at brugerne ikke skal tage stilling til så mange indgange på en enkelt side. De faglige områder (f.eks. Folkeskolen ) kan virke overvældende, da også disse sider fremstår komplekse og uprioriterede. Siderne tynges af en omfangsrig venstrenavigation, nyheder i midten og genveje i højrespalten. Disse elementer kæmper om brugerens opmærksomhed. Løsningsforslag Der bør arbejdes med at simplificere siderne, så brugeren kan overskue sine muligheder og får et klarere billede af, hvor der skal klikkes for at finde den ønskede information.

25 Giv plads til indholdet Problem: Indholdssider fremstår komplekse, da der præsenteres navigation i toppen, til venstre og til højre. Konsekvensen er, at indholdet presses sammen i en smal kolonne i midten. Løsning: Respekter at brugeren har fundet frem til netop denne indholdsartikel og præsentér blot relevante krydslinks, der kan bringe brugeren videre. Nedenfor ses et eksempel på en indholdsside på uvm.dk hvor der venstrenavigationen giver mulighed for at navigere på tværs, men omkostningen er et komplekst udtryk. Dette forværres yderligere af en tung header og højrespalte: Nedenfor ses et eksempel fra machester.gov.uk, hvor navigationen pakkes væk på destinationssider, sådan at der er optimale forhold for indholdet:

26

27 Struktur Gør topnavigationen relevant Problem Brugere har svært ved at finde rundt på sitet, og topnavigationen indeholder ikke de områder, de efterspørger. Løsningsforslag Redesign topnavigationen så sektioner med få besøgende fjernes, og så der kommer mere fokus på uddannelser og på Love og regler. Nedenfor ses eksempel hvor de faglige områder kan bruges som omdrejningspunkt i en navigation. Overblikket understøttes af ikoner.

28 Kilde Navigation conveys the breadth and type of a web site s content and offerings, or the aboutness of the site. It creates an overall, meaningful coherence of subject matter of the site and sets expectations. In turn, knowledge of main topics of a site can affect the approach people take to finding information there. James Kalbach: Designing Web Navigation: Optimizing the User Experience (2007), s. 12

29 Begræns antallet af niveauer Problem Vejen mod et fagligt område indebærer ofte mange klik, og brugerne kommenterer, at de ofte farer vild. Løsning: Gør sitet mindre dybt ved at fjerne unødvendige navigationssider. På denne måde bliver også mobilnavigationen mere tilgængelig. Herunder er der et eksempel på veje ned gennem sitet: Forside Uddannelser (fjernes?) Folkeskolen Folkeskolens prøver Tilrettelæggelse af prøver Valg af prøveform (fjernes?) Kilde Siden er generelt lidt tung at finde rundt i, [...] og i det hele taget er den ikke SÅ brugervenlig Jeg finder det svært at navigere - der er rigtig mange lag hvis man skal finde f.eks. skrivelser fra fagkonsulenter. Siden er ikke bygget op efter en logisk tankegang i forhold til brugerens behov. Kunne ikke finde dokument i strukturen, men kun ved søgning [...] Der er rod i indhold - mangler nogle steder, dobbelt andre Brugere i spørgeskema og fokusgruppe

30 Ovenfor: Antal af brugere der er enige/uenige med om Det er nemt at finde rundt... Uddybning Det er ikke nok blot at redesigne navigationsprincipper, og der bør arbejdes på at begrænse mængden af niveauer. Vi foreslår en grundlæggende oprydning på sitet, hvor sider der blot sjældent benyttes, og som ikke er strategisk vigtige slettes. Derudover bør der arbejdes med at restrukturere sitet, og i denne proces anbefaler vi at involvere redaktører for alle områder.

31 Skab konsistent navigation Problem På en brugers vej gennem sitet præsenteres en række forskellige navigationssider. Nogle gange foregår navigationen således via venstrenavigationen, mens den på andre sider sker i maven (midten) af sitet. Derfor tvinges brugere til at stoppe op for hvert nyt niveau for at afkode hver ny side. Løsningsforslag Skab en konsistent måde at udarbejde navigationssider på, og benyt sidetypen overalt på sitet. På denne måde kan brugerne bruge kortest mulig tid på navigation frem mod indholdet. Herunder ses navigationen på Gov.uk, som er fuldstændigt konsekvent overalt, og brugerne lærer hurtigt princippet: Nedenfor ses at man pakker navigationen væk når indholdet nås:

32 Kilde - Konsistens Consistency is a fundamental concept in navigation. Keeping a consistent navigational structure helps people visualize their current location and options, and minimizes guesswork [...] When navigation changes drastically from one page to the next, people must shift their attention from using the site to figuring out how to use it. Web sites with unreliable navigation make users uncertain and hesitant. [...] Good navigation is predictable and makes people feel comfortable exploring the site. It doesn t need to be studied or memorized because it reflects their impression of how information should be represented in Web space. It has sense and order and there s little or no ambiguity about where items are. Users can move forward, backtrack, explore, and feel confident that they will not lose their way. Jakob Nielsen & Hoa Loranger: Prioritizing Web Usability (2006), s. 178

33 Løsningsforslag Skab overblik over sidetyper og udarbejd principper, der giver mere konsistente sidetyper. Dette gøres enten som en intern opgave, eller kan løses med hjælp fra en ekstern informationsarkitekt. Kilde Tydligere struktur under test og prøver Venstre menu er meget kompleks [...] Mindre kompleksitet inden man kommer til grundstoffet ville være dejligt. Jeg kan se alle andre uddannelser i venstre navigation? Hvorfor? Irellevant! Brugere i fokusgrupper Ovenfor: Hvem er de besøgende ifølge spørgeskemaet. Vejledere er en mindre målgruppe. Undervisere, der oftest er fokuseret på én uddannelse, er størst. Navigation i mobilvisning Mobilversion gør brug af et mere forsimplet navigationsprincip end desktopudgaven. Kun den valgte sti ned igennem strukturen bliver vist i modsætning til desktop versionen, hvor hele strukturen er vist. Dog understøttes den dybe struktur ikke under 3. niveau. Man arbejder med indryk for at understrege den hierarkisk, men dette forsvinder. Dermed står menupunkter på linie der ikke er på samme niveau i strukturen (fig. x).

34 Løsningsforslags Lav et samlet navigationsprincip, som både magter strukturens dybde, men samtidig gør den mindre kompleks. Overvej at gå helt væk fra venstrenavigationen, da den understøtter den meget dybe struktur dårligt på mobil. Kilde Figur x

35 Søgning Gør søgeresultater mere relevant Problem: Søgning er meget efterspurgt på sitet, men brugerne har ikke gode erfaringer med at finde frem til indholdet. Det kommenteres, at der efterhånden er så mange dårlige erfaringer, at de er begyndt at bruge Google i stedet Løsning: Der skal arbejdes intensivt med at forbedre søgeresultater. Således skal søgelogs gennemgås jævnligt, og der skal justeres, hvis top-100 søgeord ikke præsenterer fornuftige resultater. Brug gerne synonymer, og stil filtre og sorteringsmuligheder til rådighed for brugeren. UVM er allerede godt i gang med at forbedre søgefunktionen, og flere deltagere på fokusgruppen kommenterede, funktionen fungerer bedre end tidligere. Kilde Ovenfor: Fandt du det, du ledte efter via søgefeltet? Siden mangler en langt bedre søgefunktion, jeg finder stort set aldrig det jeg søger. Søgemuligheden - det er meget meget svært at finde det man søger, medmindre man lige kender den vendig/overskrift I har valgt....jeg finder sjældent det jeg søger i søgefeltet... Det kan være svært at finde det med leder efter, da det ofte hedder noget specielt, derfor kan søgefeltet heller ikke altid hjælpe Flere ord til samme begreb når man søger. Brugere i spørgeskema og fokusgruppe

36 Uddybning - Om søgefeltets design Søgefeltet ligner ikke et inputfelt i desktop-designet, og der bruges en pil som ikon for link/søgning. Søgefeltets hjælpetekst er et præudfyldt input, og det er derfor muligt at søge på teksten. Disse to faktorer gør blandt andet at Indtast søgeord er det mest søgte på uvm.dk. Løsningsforslag Lav et søgefelt, der ligner et inputfelt på alle devices for øge konsistens. Det vil også give mening at undlade at bruge pilen, men i stedet for eksempel bruge et velkendt forstørrelsesglasikon. Desuden skal hjælpeteksten ikke være søgbar. Kilde Nedenfor vises eksempel på nuværende søgefelt og dets brug af pil som ikon: Herunder vises søgestatistik fra Google Analytics der viser at det det mest søgte er Indtast søgeord : Søgefunktionen blender meget ind Søgefunktionen skal fremhæves [...] Du ser ikke søgefunktionen Brugere til fokusgruppe 2 Above all, retain an open text-entry field next to the icon in the desktop version of a website. It s also best to retain the text field on tablets. When a site is viewed on small screens (such as those of smartphones and smartwatches), the text box can be hidden until the user touches the magnifying-glass icon. And in each of these cases, there is no need to include a label within the search box.

37 Design Skab et mere tidssvarende design Problem: UVM.dk s design er enkelt, og grundidentiteten er velfungerende. Dog kommenterer brugerne, at sitet virker trist og kønsløst, og udtrykket forstyrres af manglende muligheder for at prioritere elementer. Løsning: UVM har allerede taget de første skridt mod en opstramning af den nuværende designlinje, og således fremstår UVM.dk/den-nye-folkeskole mere enkelt og elegant end resten af UVM.dk. Designudtrykket kunne strammes mere op ved at arbejde med: At fastlægge designprincipper og redaktørers råderum. Principper dokumenteres i en designmanual At give bedre muligheder for at prioritere elementerne, sådan at der skabes et naturligt hierarki på siden Afkodningen af siderne kunne lettes, hvis siderne inddeles i sektioner med hver deres layout At stille større frihed til rådighed for redaktører, så layout kunne understøtte det indhold, der præsenteres Herunder er ses Den-nye-folkeskole som er et designmæssit første skridt i den rigtige retning:

38 Misc. Ikoner og labels Ikoner skal understøttes af en beskrivende label. Dette er ikke tilfældet på det nuværende uvm.dk. Kilde...a flat hamburger icon may not be ideal on a responsive website [...]. Using the word MENU (and making it look like a button) could be more helpful for visitors. Clear labels help users make decisions faster: they give good information scent about what will come next. Labels should still be used for newer icons, such as the three-line menu icon (or hamburger icon). [...] Users understand the icon enough that, when styled appropriately, spelling out the word Search as a label is no longer required. Løsningsforslag Sitet gør ikke brug af mange ikoner, men menuikonet i tablet-mobilvisningen kunne godt bruge et label. Links til PDF Der ikke en konsistent måde at signere til brugeren, at der linkes PDF-filer. Kilde In user testing, we often observe the following behavior: When people are finished using PDF files, Word memos, PowerPoint slides, Excel spreadsheets, and similar documents, they click the window's close box instead of the Back button. This gets them out of the document all right, but not back to the Web page from whence they started. Løsningsforslag Marker at det er et PDF-link. Dette gøres med tekst eller med et ikon.

39 Eksterne links UVM har store mængder eksterne links i nogle sektioner - for eksempel lovstof. Her kunne det derfor være en idé at opstille en forventning om, hvad der vil ske, når man klikker, så man ikke oplever, at sitets links opfører sig forskelligt. Besøgte links Besøgte links bør markeres med en anden farve/nuance end den normale linkfarve. Dette er især væsentligt, når der præsenteres lister af links, og brugeren skal holde styr på, hvilke der er besøgt. Delvist sitemap i forbindelse med footer På uvm.dk er der i bunden på alle sider et modul, der linker til Forsiden samt Uddannelser, Administration og Om os samt deres umiddelbare undersider. Dette kan ses som et slags begrænset sitemap, der udstiller de vigtigste sektioner. Det er desuden ret brugt, da flere brugere ifølge statistikken hopper direkte til specifikke uddannelser. Løsningsforslag Vi vil foreslå, at man fokuserer footernavigationen. Modulet er i sin nuværende udformning både sitemap og et udvalg af genveje. Kilde Nedenfor ses statistik over antallet af brugere, der bruger footeren til at komme direkte ned på specifikke uddannelser fra forsiden. Dette bør understøttes bedre i den primære navigation. Ikke funktionel Tab- navigation Der er fejl både i layout og funktion af tabnavigationen. Det er fint, at der er mulighed for at springe direkte til sektioner på siden, dog virker dette ikke efter hensigten. Kilde Herunder ses eksempel på tab-navigationen der udviser funktionelle og designmæssige problemer.

OPTIMERING AF UVM.DK. UVM 28. oktober 2014

OPTIMERING AF UVM.DK. UVM 28. oktober 2014 OPTIMERING AF UVM.DK UVM 28. oktober 2014 AGENDA 1. Om projekt og undersøgelser: Fremgangsmåde og gennemgang af undersøgelser 2. Ændringsforslag: Gennemgang af idékatalog 3. Næste skridt Om projekt og

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

MOBILE STRATEGIER. Anders Bruun, Skybrud.dk abruun@skybrud.dk

MOBILE STRATEGIER. Anders Bruun, Skybrud.dk abruun@skybrud.dk MOBILE STRATEGIER Anders Bruun, Skybrud.dk abruun@skybrud.dk Agenda Tal og facts Mobil strategi Hvad betyder det for jeres organisation/webredaktører Taktiske valg Baby steps and the big picture Hvordan

Læs mere

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer!

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! studioprime.hu produkter og services prisliste Gældende fra Jan. 11, 2015 til Feb. 28, 2015. Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! Basic website

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Get Skeleton. Boilerplate for Responsive, Mobile-Friendly Development

Get Skeleton. Boilerplate for Responsive, Mobile-Friendly Development Get Skeleton Boilerplate for Responsive, Mobile-Friendly Development Hvad er Get Skeleton?!? Get Skeleton er en lille samling af små CSS og JS filer, som giver dig adgang til ultra hurtig udvikling af

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Usability dokumentation Lavet af Sarina, Maria og René MulB-13 22.11.2013 I forbindelse med ekspertvurderingstests udarbejdes som hovedregel altid

Læs mere

Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation

Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation Layout Designet skal opgraderes, så det udnytter skærme på 1366 px bredde. Mobil-layout Layoutet skal desuden forberedes på automatisk tilpasning til mobile

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

FAST search for SharePoint

FAST search for SharePoint Frederikshavn Kommune Workshop FAST search for SharePoint Frederikshavn den 26-11-2012 Version: 1.0 Status: Final Forfatter: Uffe Meiner Principal ufm@netcompany.com> Copyright 2012 Netcompany A/S. Alle

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

NYHEDSBREVE MED MAILCHIMP

NYHEDSBREVE MED MAILCHIMP VÆRKTØJSKASSEN: NYHEDSBREVE MED MAILCHIMP VED JENS GRIEBEL DIGITAL KONSULENT, JENS@GRIEBEL.DK 1 Velkommen til MailChimp Denne guide vil hjælpe dig med at opsætte din første e-mail kampagne. Den vil også

Læs mere

Headeren er for stor når man kommer ind på siden. Det virker irriterende at man skal scrolle for at få indholdet vist.

Headeren er for stor når man kommer ind på siden. Det virker irriterende at man skal scrolle for at få indholdet vist. Ekspertvurdering Antal af eksperter: 1 Tid brugt til evaluere website: 2 timer. Konklusion: Da jeg gennemgik sitet for fejl, mangler og problemer fandt jeg hurtigt ud af, at det største issue var tekst,

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

komulus i digital udvikling DANIEL WIKLUND MOBILE LØSNINGER UDFORDRINGER OG MULIGHEDER komulus komulus kommuner i digital udvikling

komulus i digital udvikling DANIEL WIKLUND MOBILE LØSNINGER UDFORDRINGER OG MULIGHEDER komulus komulus kommuner i digital udvikling DANIEL WIKLUND MOBILE LØSNINGER UDFORDRINGER OG MULIGHEDER kommuner i digital udvikling ko mu lu s APP ELLER HJEMMESIDE Hvilken løsning passer bedst til vores behov? APP ELLER HJEMMESIDE MOBIL HJEMMSIDE

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Best practice for kommunale landingssider for affald

Best practice for kommunale landingssider for affald Best practice for kommunale landingssider for affald København den 1. april 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål... 3 1.1 Formål og proces... 3 2 Generelle anbefalinger... 4 2.1 Navigation og

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

Umbraco. Brugerdokumentation

Umbraco. Brugerdokumentation 2 Umbraco Brugerdokumentation Indholdsfortegnelse Generel dokumentation... 3 Hvordan logger jeg ind i CMS et?... 3 Sidertyper... 3 Content... 3 Forside... 3 Sektionsforside... 3 Artikel... 3 Servicemappe...

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Fra flimmer til. Webstrategi sådan fik vi styr på målene DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd. Tirsdag den 19. november 2013

Fra flimmer til. Webstrategi sådan fik vi styr på målene DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd. Tirsdag den 19. november 2013 Fra flimmer til Webstrategi sådan fik vi styr på målene DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd Tirsdag den 19. november 2013 1 Præsentation Gitte Hejberg Ansv. chefredaktør Chef for FOA Medier dvs. fagblad, hjemmeside

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Media Identity. Creative brand solutions. torsdag den 15. december 11

Media Identity. Creative brand solutions. torsdag den 15. december 11 AGENDA > Målgruppe > Udfordringer > Definering af The Decadent felling > Websiter + webshop > Facebook > Nyhedsbreve > Nedbrydning af proces > Tidsplan, budget > Testmetoder > Opsummering MÅLGRUPPE > Primære

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Fremtidens mobile intranet

Fremtidens mobile intranet Fremtidens mobile intranet Cand.comm. Mads Richard Møller KL Kommunikationsdøgn 6. november 2014 Inklusive kort beskrivelse af 10 udvalgte eksempler på mobil real practice Kort om baggrund og erfaring

Læs mere

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Der findes yderligere hjælp på www.typo3support.com Copyright Vision Team ApS 1 www.visionteam.dk Content Page 1 Log ind på intranettet...

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE

GRAFISK PRODUKTION PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE 04 INDHOLDSFORTEGNELSE Dokumentation 05

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Rejseplanen status og udvikling Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Agenda Rejseplanen facts&figures Hvorfor kan Rejseplanen ikke bare vise, når bussen ikke kommer??!! Nye ting på Rejseplanen

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1 Weebly- vejledning Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1. Gå ind på flg. adresse: www.weebly.com 2. Opret dig som bruger (gratis): 2 3. Kom godt i gang: For at komme i gang med 1. side skal du

Læs mere

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE?

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? her er et godt sted at starte! LIGHT Light er vores mindste løsning. Den er udviklet i Wordpress, som er det mest brugte open source CMS. En Light hjemmeside er baseret på

Læs mere

Endelig er vi kommet videre med opgaverne for afdelings hjemmesider. Her er en gennemgang af de første nye tiltag.

Endelig er vi kommet videre med opgaverne for afdelings hjemmesider. Her er en gennemgang af de første nye tiltag. Nye funktioner og rettelser på afdelingshjemmesider. November 2012 Endelig er vi kommet videre med opgaverne for afdelings hjemmesider. Her er en gennemgang af de første nye tiltag. 1. Artikelbokse Der

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

- opgave 3, Semester 2. Gruppe xx - The Cook Club Project/2. Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk

- opgave 3, Semester 2. Gruppe xx - The Cook Club Project/2. Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk Responsive Design Mul-a 2013 RAPPORT - opgave 3, Semester 2 Gruppe xx - The Cook Club Project/2 Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk Ole Jørgen Hansen ohan@post.tele.dk www.gribskovweb.dk

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Projekt: Kend dine brugere Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Marketing: 3 Usability test: 4 Mockup design 6 Opsumering 7 Konklusion

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer Advokat Per Mejer ActaAdvokater Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer 29. oktober 2013 IDA Konferencecenter

Læs mere

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 1 Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 2 Alle testpersonerne giver udtryk for at sitet er forholdsvis nemt at anvende til at finde den information

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

Pengetræet: Adsense Hvordan jeg tjener over 20.000 kr. om måneden med AdSense

Pengetræet: Adsense Hvordan jeg tjener over 20.000 kr. om måneden med AdSense Pengetræet: Adsense Hvordan jeg tjener over 20.000 kr. om måneden med AdSense Bemærk venligst, at meget af denne publikation er baseret på personlige erfaringer og anekdotiske bevismateriale. Selv om forfatteren

Læs mere

Hvordan udvider vi bogsalget? Branchetræf 2014. Jakob Heide Petersen. Folkebibliotekernes ebogsservice

Hvordan udvider vi bogsalget? Branchetræf 2014. Jakob Heide Petersen. Folkebibliotekernes ebogsservice Hvordan udvider vi bogsalget? Branchetræf 2014 Jakob Heide Petersen Indhold Folkebibliotekernes rolle Hvorfor e bøger? Konkurrence om opmærksomheden Den økonomiske klemme Udlånsmodeller Digitalisering

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Hvad kan bibliotekerne lære af webshops? Boost dine netmedier 2014, 7. oktober 2014

Hvad kan bibliotekerne lære af webshops? Boost dine netmedier 2014, 7. oktober 2014 Hvad kan bibliotekerne lære af webshops? Boost dine netmedier 2014, 7. oktober 2014 Introduktion Lars Hedal, adm. direktør i Hedal Kruse Brohus siden 2002 2000-2002: Marketingchef, Ecarisma (Mærsk Data)

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

Et subsite i Umbraco

Et subsite i Umbraco Et subsite i Umbraco Agenda Hvad er Umbraco Login i CMS Gennemgang af CMS Opret et forløb Workshop Hvad er Umbraco Umbraco er et Dansk Content Management System (CMS). Det benyttes bl.a. Af Wired, Heinz,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013. Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside

Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013. Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013 Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside 1 Log- ind så kommer du ind i Sitecore Gå til: institutionsnavn.gentoftesites.dk/sitecore ( f.eks.jaegersborgfc.gentoftesites.dk/sitecore)

Læs mere

kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra

kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra ForældreIntra - kom tættere på skolen ForældreIntra er en del af SkoleIntra - skolens lukkede intranet Med ForældreIntra kan du: følge med i hvad der sker

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

Google Søgninger side 1 af13

Google Søgninger side 1 af13 Google Søgninger side 1 af13 Indholdsfortegnelse Internetforkortelser og adresser m.m.... Side 2 Søgning i Google... Side 4 Nyhed erstatning for det sorte bånd... Side 7 Avanceret søgning... Side 10 Flere

Læs mere

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk Kunde Bogforlaget Frydenlund A/S Produkt www.his2rie.dk Opgave Hjemmesiden før Redesign af hjemmesiden www.his2rie.dk, som ejes af forlaget. Min opgave lød på, at udforme et nyt design til hjemmesiden,

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

OM MAILCHIMP. Mailchimp trænger igennem spamfiltre. Udvikling af grænseflader til andre systemer. Nyhedsbrevet vises rigtigt i alle mailklienter

OM MAILCHIMP. Mailchimp trænger igennem spamfiltre. Udvikling af grænseflader til andre systemer. Nyhedsbrevet vises rigtigt i alle mailklienter Det behøver ikke at være besværligt at sende effektive nyhedsbreve ud. I denne guide vil vi kort hjælpe dig igennem den første kampagne. Derudover er der tips til hvordan du vedligeholder din emneliste

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere