Indholdsfortegnelse. 1. Om projekt og undersøgelser 2. Ændringsforslag: Gennemgang af idékatalog 3. Næste skridt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 1. Om projekt og undersøgelser 2. Ændringsforslag: Gennemgang af idékatalog 3. Næste skridt"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1. Om projekt og undersøgelser 2. Ændringsforslag: Gennemgang af idékatalog 3. Næste skridt

3 1. Om projekt og undersøgelser Undervisningsministeriet ønsker at sikre, at den digitale formidling på Ministeriets sites er i top og har igangsat en undersøgelse, hvor formidlingen evalueres. Fokus er at identificere potentialer for at forbedre brugeroplevelsen. Målet er altså at identificere forbedringspotentialer, og dette gøres gennem udarbejdelsen af et idékatalog med konkrete forslag til justeringer.

4 2. Ændringsforslag: Gennemgang af idékatalog Portalstrategi Skab optimale betingelser for faglige universer på uvm.dk Gør uvm.dk til knudepunktet, der forbinder alle sites Formulér en strategi for, hvornår der anvendes subsites Formidling Gør det klart, hvem I formidler til Benyt den formidling, der passer til målgruppen Skriv kort, men giv mulighed for fordybelse Nyheder skal pushes i andre medier end UVM.dk Sideopbygning Ryd op på forsiden Byg navigationssider der guider brugeren Giv plads til indholdet Struktur Begræns antallet af niveauer Skab forskel mellem indholds- og navigationssider Skab konsistent navigation Søgning Gør søgeresultater mere relevante Design Skab et mere tidssvarende design Misc Mobilvisninger, Ikoner og labels, Links, Sitemap, SEO, web-tv, mv.

5 Portalstrategi Skab optimale betingelser for faglige universer på uvm.dk Problem Rammerne på det nuværende uvm.dk gør det svært at skabe lokale universer, der er målrettet de forskellige uddannelser. Uddannelsesområder ligger flere niveauer nede i strukturen, og siderne fremstår navigationstunge og uoverskuelige. Løsningsforslag Præsenter først indhold og funktioner, når brugerne har fortalt nok om deres ærinde til, at der kan præsenteres indhold og funktioner, der fremstår relevante for dem. Tænk i universer, hvor indhold og navigation understøtter brugernes informationssøgning. Ryd op på siderne, så det bliver nemmere at overskue informationssøgningen. Kilde Lav en side til grundskolen hvor folkeskolelærere har alle de informationer, de har brug for. Vi er dybt afhængige af, at informationerne er let tilgængelige. Vi skal ofte hurtigt finde dem. Fokusgruppe

6 Gør uvm.dk til knudepunktet, der forbinder alle sites Problem UVM.dk er det mest kendte af Undervisningsministeriets sites, og det er her, de fleste besøg startes. På sitet er der ikke en konsistent måde at lede brugerne til andre relevante sites, og derfor er det svært at finde rundt mellem de sites, der vedligeholdes af UVM. Løsningsforslag Drag fordel af at kendskabet til UVM.dk er stort, og gør portalen til det sted, hvor informationssøgningen starter. Tag brugerne i hånden, når de ankommer til sitet, og skab konsistente måder at lede dem til områder på sitet, der indeholder svar på deres spørgsmål, eller som linker dem videre til steder, hvor de kan fortsætte deres søgning. Figuren nedenfor illustrerer UVM.dk som et knudepunkt for alle målgrupper For en lærer medfører dette, at UVM.dk skal være pegepinden, der guider til de sites, der indeholder relevante materialer. Dette kan både være sites vedligeholdt af UVM og sites, der vedligeholdes i andet regi:

7 Kilde På fokusgruppen med lærere blev der ytret ønske om, at UVM.dk blev bedre til at tilbyde et samlet overblik over det indhold, der er placeret på forskellige sites. På denne måde kunne UVM.dk blive det redskab, der skaber sammenhæng mellem alle sites, der var svære at holde styr på for lærerne. Eksempelvis blev der udtrykt ønsker om større sammenhæng til EMU en.

8 Formulér en strategi for, hvornår der anvendes subsites Problem: Der kan være flere årsager til at benytte subsites, og ved UVM benyttes subsites til initiativer, der har særlige kommunikationsbehov og måske kræver en unik identitet og et særskilt design. De mange subsites gør det dog svært for brugerne at finde rundt, og når promovering fra forsiden af UVM.dk forsvinder, er sites svære at finde. Løsning: Benyt også subsites fremadrettet til de initiativer, der kræver et unikt design eller hvis særlige målgrupper skal nås. Men sørg samtidig for at formulere en strategi for, hvornår sitet igen skal nedlægges, og noget af indholdet måske skal indlemmes på UVM.dk. Oprettelse af ethvert subsite skal altså involvere: Motivering: Hvorfor bør indholdet ikke ligge på UVM.dk Udrulningsplan: Hvordan bindes sitet sammen med UVM.dk og andre UVM-sites Drift: Sitet er live, og der følges op på trafiktal Indrulning: Sitets indhold integreres på UVM.dk, hvis dette er nødvendigt Uddybning Der vil også fremadrettet være behov for at præsentere tiltag på en måde, der ikke kan løftes af hovedsitet UVM.dk. Motivationen kunne være, at der skal skabes et unikt udtryk, hvor stil og og tone er anderledes, end det er på resten af sitet. Et godt eksempel er Skole200.dk, hvor identitet og look-and-feel er sat sammen specifikt til initiativet. Uddybende om strategiske betragtninger der foretages inden opstart af subsiteprojekter: Motivation: Motiverer hvorfor initiativet ikke bør placeres på UVM.dk, men påkræver udviklingen af et unikt site. Fasen efterfølges af skitsering og eksekvering af design, kommunikation, drifts- og tidsplan. Udrulningsplan: Launch af sitet samt en kortlægning af, hvordan det nye site bindes sammen med uvm.dk. Drift: Drift er perioden, hvor sitet er live, og hvor der ikke ændres på de overordnede rammer for sitet. I denne periode er fokus på indholdsopdateringer samt på analytics, tests og feedback. Indrulning: Indrulning er perioden, hvor sitets information integreres tilbage på UVM.dk, og fokus i denne periode er på, hvordan indholdet bør placeres på UVM.dk og eventuelt genskrives. Ofte vil der i denne fase være behov for at overveje, hvordan virkemidler som video fra subsitet præsenteres på UVM.

9 Indruldning er ikke altid nødvendig, og eksempelvis kan et site som skole200.dk måske lukkes ned, når jubilæet er overstået. Næste skridt Der skal udarbejdes en reel subsite-strategi, der formulerer krav til de spørgsmål, der skal stilles, når et subsite eksekveres. Kilde Der er i den nuværende webstrategi et ønske om, at Ministeriets kommunikation skal samles på færre hjemmesider. Uvm.dk og ktst.dk skal være ministeriets primære kommunikationskanaler. Derfor skal de to hjemmesider tilstræbe at opfylde brugernes informationsbehov. [...] Ministeriets information skal samles på færre hjemmesider, så det bliver lettere for brugerne at finde den information, de efterspørger, og så ministeriets samlede udgifter til hjemmesiderne reduceres. Webstrategi for Ministeriet for Børn og Undervisning 2012 Det er vores vurdering, at UVM skal holde fast i disse målsætninger, men der er et klart behov for at udvikle en egentlig subsitestrategi, der kan virke styrende for den kommende praksis.

10 Formidling Gør det klart hvem der formidles til Problem Brugerne udtrykker, at de ofte er tvivl om, hvem en given artikel er henvendt til. De primære målgruppers behov er så forskellige, at det ikke er muligt at fange alle på en gang. Eksempelvis frustreres lærere over, at niveauet i kommunikationen er for lavt og måske egentligt er tiltænkt forældre til elever. Løsningsforslag Lad brugeren fortælle os, hvem hun er og hvad hun søger. Og gør det muligt at filtrere indhold fra, så blot indhold der er relevant for brugerens besøg vises. Her ses eksempler på hvordan naturerhverv bruger tagging til at opdele indhold. Når indholdet er tagget op, er det muligt for brugeren at fjerne alt det indhold, der ikke er relevant for hende, og på sideniveau er det mulighed at markere, hvem der kommunikeres med.

11 Kilde Forklaring af Klasseledelse - Der bliver talt ned til os [...] Jeg er inde under Lærer, men det er henvendt til alle - Det går ikke, at det bare er en sortering Lærer i fokusgruppe

12 Benyt den formidling der passer til målgruppen Problem Lærere udtrykker, at de irriteres over, at UVM i kommunikationen omkring reformen ikke anerkender problemstillinger og blot fokuserer på positive udlægninger. Kommunikationen fremstår utroværdig, og lærerne søger mod andre kilder for at få stillet deres informationsbehov. Løsningsforslag Forsøg ikke at ramme både lærere og forældre i samme artikel, men meld hellere ud, hvis der endnu ikke er udarbejdet materiale til en særlig målgruppe. Forsøg ikke at sælge initiativer til professionelle brugere, men tag udgangspunkt i praksisnære udfordringer, og beskriv hvordan andre har arbejdet med problemstillinger. Her ses eksempel på siden umiddelbart fremstår målrettet målgruppen, men artikler bruges på tværs og får omfattende kritik af lærerne: Kilde Stop salgstalen - Det skal være et arbejdsredskab

13 Den kommer ikke nok ind på udfordringerne. Mangler problemløsning. Lidt politisk Det giver et billede af noget ideelt, ikke noget i proces [... ] Jeg føler ikke det (uvm.dk) er min føler mig ikke hjemme Lærer til fokusgruppe

14 Skriv kort med mulighed for fordybelse Problem De fleste brugere er godt tilfredse med formidlingen af indhold på UVM.dk! De ønsker korte og præcise artikler og muligheder for at hente printvenlige pdf-filer, hvor indholdet kan udfoldes. Video kan være fint, men er ikke afgørende for formidlingen. Løsningsforslag De fleste brugere er godt tilfredse med mængden af information og med formidlingsformen. Altså er det ikke afgørende for det nye site, at der tænkes i nye formidlingsformer. Kilde Ovenfor: Der er i følge spørgeskemaet generelt tilfredshed med indholdet på uvm.dk

15 Ovenfor: Ønsker til indhold fra spørgeskema. Især kort og faktuel formidling er i høj kurs.

16 Nyheder skal pushes i andre medier end UVM.dk Problem For mange brugere er nyheder ikke særligt interessante, når de ankommer til UVM.dk. De kommer med et særligt ærinde og er typisk ikke motiverede for at stoppe op for at orientere sig i nyhederne. Nyheder kan være relevante, men timingen er forkert, og nyhedsflows virker irrelevante Løsningsforslag Nyheder er relevante for flere målgrupper, men kun hvis indholdet segmenteres og præsenteres på et tidspunkt, hvor brugeren er motiveret. Nyhedsbreve: Nyhedsbreve fremhæves som en kanal, brugerne vil benytte sig af, hvis disse kunne segmenteres i tilstrækkelig grad Social Media: Der vises interesse for at følge eksempelvis facebookgrupper, hvis indholdet er tilpas snævert og relevant for en målgruppe. UVMs Facebookprofil virker umiddelbart for bred til, at denne fremstår relevant for eksempelvis lærere Kilde - Nyhedsformidling på forside CopenUX-webevalueringen påpeger problemstillinger i forhold til vægtning af nyheder på forsider, samt at der er rod i prioriteringen mellem de mange nyheder og de indgange, brugeren efterspørger på forsiden. (Soelberg, Kristensen, Møller, s. 117.). Pointen er i tråd med udsagn fra fokusgrupperne, hvor det blev påpeget, at nyheder først var interessante, når disse præsenteres i rette kontekst. Journalisten efterspurgte eksempelvis ikke nyheder på forsiden, men i stedet på Aktuelt-sektionen og på Infomedia. Jeg bruger ikke nyheder (på uvm) Jeg læser ikke nyheder (på uvm) [...] Læser dem i avisen Nyheder er jo også under aktuelt Bruger presseklip Bruger informedia feed [...] Bruger aktuelt listen - ikke alle nyheder Brugere til begge fokusgrupper Kilde - Segmenterede nyheder Nyheder ville være fine, hvis de var mere målrettede Nyhedsbrev ville allerede være sorteret, så det ville være mere relevant Brugere på workshop 2

17 Nyhedsformidling på forsiderne Nyhederne er vægtet højt på Undervisningsministeriets nuværende side. Især på forsiden og på sektionsforsider er en stor del af skærmpladsen dedikeret til nyhedsformidling. I CopenUXs webevaulering fra 2012 benyttes begrebet nyhedssyge (Soelberg, Kristensen, Møller, s. 117.). I fokusgrupperne fremhævede flere deltagere, at en stor del af de adspurgte brugere i spørgeskemaundersøgelsen anser nyheder som væsentligt indhold. Så der tegner sig et billede af, at nyhedsformidlingen i højere grad skal retænkes, men at nyhedsindsatsen ikke bør reduceres. Løsningsforslag - Segmenterede nyheder Vis nyheder der, hvor de bliver relevante for brugerne. Ved at arbejde med en øget relation og kontekst for nyhederne bliver disse mere relevante på sitet. Løsningsforslag - Nyhedsbreve I survey er brugerne positivt stemte overfor modtagelsen af Nyhedsbreve i deres postkasse. Det kommenteres, at de ønsker at abonnere på specifikke emner, og at de ønsker at modtage nyhedsbreve, når der opstår nyt på et område. Dette nødvendiggør: Velfungerende signupside, hvor nyhedskanaler præsenteres for brugeren Brugere skal inddeles i segmenter Frekvens for modtagelse skal kunne justeres af brugeren Nedenfor vises et eksempel på en let og elegant nyhedsbrevssignup taget fra Maersk.com

18 Sideopbygning Ryd op på forsiden Problem Forsiden fremstår navigationstung, uprioriteret og uoverskuelig. Brugerne kommenterer, at forsiden ikke guider dem ordentligt videre, og at prioriteringen på siden burde gentænkes. Løsningsforslag Forsiden skal gøres mere enkel, og det skal respekteres, at et af de fornemste formål er at guide brugerne videre. Ændringsforslag: Der udarbejdes en mere enkel header med få og sigende indgange Primære indgange til uddannelser samt eksempelvis Love og regler opprioriteres Der skæres i antallet af genveje Der skæres i antallet af nyheder Facebookfeed fjernes Footer forsimples Nedenfor ses et eksempel på forsiden. Her mener vi det er oplagt at: Gøre toppen smallere og have færre indgange Skære ned på antallet af genveje (også på undersider) Først inddrage nyheder og feeds når vi kender nok til brugernes interesser

19 Nedenfor ses et før- og efter-eksempel på dsb.dk, hvor man har bevæget sig fra en indholdstung og rodet forside til et site, der har et enkelt og brugervenligt udtryk, selvom det stadig er et stort site:

20 En afledt effekt af at simplificere sidelayouts er, at også mobilsider gøres mere enkle at navigere. Kilde...Og fjern Facebook på forsiden. Det virker useriøst og poppet. Det ville være fint men bedre overskuelighed på forsiden så man (slet) ikke er i tvivl om hvor man skal gå hen. Tydeligere indgange [...] Må gerne være enklere Forsiden skal være simpel. Guide det rigtige sted hen. [...] Fint at man fokuserer på noget reform og tiltag. Nederst ligger genvejene [...] Ville gerne have en forside med uddannelserne Kan godt lide at man hiver intiativer frem [...] Der er mange links der leder ind til det samme [...] Tallene er helt ligegyldige, jeg ved jo ikke kontekst

21 Hvad er budskabet bag ved topnavigationen [...] Navigationen er fin og relevant, men man er i tvivl om hvad den dækker over Brugere i skemaundersøgelse og på workshops Header Navigationen i headeren der er ret tung, da den ikke blot indeholder de fem primære indgange, men også hjælpetekster, en omfattende servicenavigation, en genvejs-dropdown ( Reformer ) og et søgefelt. Headeren fylder meget, og der er potentiale for at forsimple denne. Karrusel Karrusellen har stor vægt i designet og fungerer umiddelbart fint som et element, der fremhæver specifikke tiltag, der skal pushes. Elementet kommenteres med positive bemærkninger i begge fokusgrupper. Genveje Genveje er for nuværende hovedsageligt til indhold under specifikke uddannelser og til bredere initiativer. Der er mange genveje, og vi foreslår blot at fremhæve uddannelser og slette de resterende links. Nyheder Antallet af nyheder på forsiden bør begrænses, så der bliver mere plads til at præsentere relevante genveje. Facebook Flere personer på fokusgruppen kommenterer, at målgruppen for Facebookprofilen er svær at afkode. Feeds virker ikke umiddelbart relevant for eksempelvis lærere, og vi foreslår at fjerne dette feed fra forsiden.

22 Byg navigationssider der guider brugeren Problem: Navigationssider i hovednavigationen fremstår komplekse, inkonsistente, og ofte som et unødvendigt trin på vej mod indholdet. Løsning: Navigationssider burde designes enklere, sådan at brugerne ikke skal tage stilling til så mange indgange på en enkelt side. Og faktisk bør en del navigationssider kunne undværes, hvis eksempelvis uddannelser prioriteres bedre på siden. Nedenfor et eksempel på en side, der ikke tilfører værdi for brugeren, og hvor antallet af links virker overvældende: Nedenfor ses en navigationsside som fremstår mere indbydende, men den tunge venstrenavigation skaber kompleksitet:

23 Nedenfor ses et eksempel på en navigationsside, der prioriterer de væsentligste indgange og som fungerer konsistent på tværs af sitet:

24 Kilde - Konsistens og enkelthed Consistency is one of the keys to a usable site. As visitors move from page to page, they expect things to remain in more or less the same place. So don t move your navigation or page elements around. Pick a system, and stick with it. June Cohen: The Unusually Useful Web Book: Everything we ve learned about why sites succeed! (2003), s. 143 [ ] because the act of getting oriented in an unfamiliar place and locating items by scanning an environment and narrowing options is so ingrained in our lives, [ ] When we make a selection from a catalog, we generally follow the same three steps. First, we winnow down our top level choices. Next, we select one of the items from the collection. Finally, we validate our choice by looking over the item to make sure it s what we want. [ ] The catalog framework represents a basic task flow: users simply move from a high-level category page to a gallery of content within that category, and then on to a content page via the simple act of selecting an item to be viewed. Robert Hoekman, Jr. & Jared Spool: Web Anatomy: Interaction Design Frameworks that Work (2010), s Uddybning På UVM.dk er sektionssider for komplekse og forskelligartede på tværs af sitet. Der bør udarbejdes en navigationsside, der kan benyttes på tværs af Uddannelse, Administration, Aktuelt og Om os. Især UVM.dk/Uddannelser bliver tung, da siden indeholder store mængder dybe links, der er svære at vise mobilt. Navigationssider burde designes enklere, sådan at brugerne ikke skal tage stilling til så mange indgange på en enkelt side. De faglige områder (f.eks. Folkeskolen ) kan virke overvældende, da også disse sider fremstår komplekse og uprioriterede. Siderne tynges af en omfangsrig venstrenavigation, nyheder i midten og genveje i højrespalten. Disse elementer kæmper om brugerens opmærksomhed. Løsningsforslag Der bør arbejdes med at simplificere siderne, så brugeren kan overskue sine muligheder og får et klarere billede af, hvor der skal klikkes for at finde den ønskede information.

25 Giv plads til indholdet Problem: Indholdssider fremstår komplekse, da der præsenteres navigation i toppen, til venstre og til højre. Konsekvensen er, at indholdet presses sammen i en smal kolonne i midten. Løsning: Respekter at brugeren har fundet frem til netop denne indholdsartikel og præsentér blot relevante krydslinks, der kan bringe brugeren videre. Nedenfor ses et eksempel på en indholdsside på uvm.dk hvor der venstrenavigationen giver mulighed for at navigere på tværs, men omkostningen er et komplekst udtryk. Dette forværres yderligere af en tung header og højrespalte: Nedenfor ses et eksempel fra machester.gov.uk, hvor navigationen pakkes væk på destinationssider, sådan at der er optimale forhold for indholdet:

26

27 Struktur Gør topnavigationen relevant Problem Brugere har svært ved at finde rundt på sitet, og topnavigationen indeholder ikke de områder, de efterspørger. Løsningsforslag Redesign topnavigationen så sektioner med få besøgende fjernes, og så der kommer mere fokus på uddannelser og på Love og regler. Nedenfor ses eksempel hvor de faglige områder kan bruges som omdrejningspunkt i en navigation. Overblikket understøttes af ikoner.

28 Kilde Navigation conveys the breadth and type of a web site s content and offerings, or the aboutness of the site. It creates an overall, meaningful coherence of subject matter of the site and sets expectations. In turn, knowledge of main topics of a site can affect the approach people take to finding information there. James Kalbach: Designing Web Navigation: Optimizing the User Experience (2007), s. 12

29 Begræns antallet af niveauer Problem Vejen mod et fagligt område indebærer ofte mange klik, og brugerne kommenterer, at de ofte farer vild. Løsning: Gør sitet mindre dybt ved at fjerne unødvendige navigationssider. På denne måde bliver også mobilnavigationen mere tilgængelig. Herunder er der et eksempel på veje ned gennem sitet: Forside Uddannelser (fjernes?) Folkeskolen Folkeskolens prøver Tilrettelæggelse af prøver Valg af prøveform (fjernes?) Kilde Siden er generelt lidt tung at finde rundt i, [...] og i det hele taget er den ikke SÅ brugervenlig Jeg finder det svært at navigere - der er rigtig mange lag hvis man skal finde f.eks. skrivelser fra fagkonsulenter. Siden er ikke bygget op efter en logisk tankegang i forhold til brugerens behov. Kunne ikke finde dokument i strukturen, men kun ved søgning [...] Der er rod i indhold - mangler nogle steder, dobbelt andre Brugere i spørgeskema og fokusgruppe

30 Ovenfor: Antal af brugere der er enige/uenige med om Det er nemt at finde rundt... Uddybning Det er ikke nok blot at redesigne navigationsprincipper, og der bør arbejdes på at begrænse mængden af niveauer. Vi foreslår en grundlæggende oprydning på sitet, hvor sider der blot sjældent benyttes, og som ikke er strategisk vigtige slettes. Derudover bør der arbejdes med at restrukturere sitet, og i denne proces anbefaler vi at involvere redaktører for alle områder.

31 Skab konsistent navigation Problem På en brugers vej gennem sitet præsenteres en række forskellige navigationssider. Nogle gange foregår navigationen således via venstrenavigationen, mens den på andre sider sker i maven (midten) af sitet. Derfor tvinges brugere til at stoppe op for hvert nyt niveau for at afkode hver ny side. Løsningsforslag Skab en konsistent måde at udarbejde navigationssider på, og benyt sidetypen overalt på sitet. På denne måde kan brugerne bruge kortest mulig tid på navigation frem mod indholdet. Herunder ses navigationen på Gov.uk, som er fuldstændigt konsekvent overalt, og brugerne lærer hurtigt princippet: Nedenfor ses at man pakker navigationen væk når indholdet nås:

32 Kilde - Konsistens Consistency is a fundamental concept in navigation. Keeping a consistent navigational structure helps people visualize their current location and options, and minimizes guesswork [...] When navigation changes drastically from one page to the next, people must shift their attention from using the site to figuring out how to use it. Web sites with unreliable navigation make users uncertain and hesitant. [...] Good navigation is predictable and makes people feel comfortable exploring the site. It doesn t need to be studied or memorized because it reflects their impression of how information should be represented in Web space. It has sense and order and there s little or no ambiguity about where items are. Users can move forward, backtrack, explore, and feel confident that they will not lose their way. Jakob Nielsen & Hoa Loranger: Prioritizing Web Usability (2006), s. 178

33 Løsningsforslag Skab overblik over sidetyper og udarbejd principper, der giver mere konsistente sidetyper. Dette gøres enten som en intern opgave, eller kan løses med hjælp fra en ekstern informationsarkitekt. Kilde Tydligere struktur under test og prøver Venstre menu er meget kompleks [...] Mindre kompleksitet inden man kommer til grundstoffet ville være dejligt. Jeg kan se alle andre uddannelser i venstre navigation? Hvorfor? Irellevant! Brugere i fokusgrupper Ovenfor: Hvem er de besøgende ifølge spørgeskemaet. Vejledere er en mindre målgruppe. Undervisere, der oftest er fokuseret på én uddannelse, er størst. Navigation i mobilvisning Mobilversion gør brug af et mere forsimplet navigationsprincip end desktopudgaven. Kun den valgte sti ned igennem strukturen bliver vist i modsætning til desktop versionen, hvor hele strukturen er vist. Dog understøttes den dybe struktur ikke under 3. niveau. Man arbejder med indryk for at understrege den hierarkisk, men dette forsvinder. Dermed står menupunkter på linie der ikke er på samme niveau i strukturen (fig. x).

34 Løsningsforslags Lav et samlet navigationsprincip, som både magter strukturens dybde, men samtidig gør den mindre kompleks. Overvej at gå helt væk fra venstrenavigationen, da den understøtter den meget dybe struktur dårligt på mobil. Kilde Figur x

35 Søgning Gør søgeresultater mere relevant Problem: Søgning er meget efterspurgt på sitet, men brugerne har ikke gode erfaringer med at finde frem til indholdet. Det kommenteres, at der efterhånden er så mange dårlige erfaringer, at de er begyndt at bruge Google i stedet Løsning: Der skal arbejdes intensivt med at forbedre søgeresultater. Således skal søgelogs gennemgås jævnligt, og der skal justeres, hvis top-100 søgeord ikke præsenterer fornuftige resultater. Brug gerne synonymer, og stil filtre og sorteringsmuligheder til rådighed for brugeren. UVM er allerede godt i gang med at forbedre søgefunktionen, og flere deltagere på fokusgruppen kommenterede, funktionen fungerer bedre end tidligere. Kilde Ovenfor: Fandt du det, du ledte efter via søgefeltet? Siden mangler en langt bedre søgefunktion, jeg finder stort set aldrig det jeg søger. Søgemuligheden - det er meget meget svært at finde det man søger, medmindre man lige kender den vendig/overskrift I har valgt....jeg finder sjældent det jeg søger i søgefeltet... Det kan være svært at finde det med leder efter, da det ofte hedder noget specielt, derfor kan søgefeltet heller ikke altid hjælpe Flere ord til samme begreb når man søger. Brugere i spørgeskema og fokusgruppe

36 Uddybning - Om søgefeltets design Søgefeltet ligner ikke et inputfelt i desktop-designet, og der bruges en pil som ikon for link/søgning. Søgefeltets hjælpetekst er et præudfyldt input, og det er derfor muligt at søge på teksten. Disse to faktorer gør blandt andet at Indtast søgeord er det mest søgte på uvm.dk. Løsningsforslag Lav et søgefelt, der ligner et inputfelt på alle devices for øge konsistens. Det vil også give mening at undlade at bruge pilen, men i stedet for eksempel bruge et velkendt forstørrelsesglasikon. Desuden skal hjælpeteksten ikke være søgbar. Kilde Nedenfor vises eksempel på nuværende søgefelt og dets brug af pil som ikon: Herunder vises søgestatistik fra Google Analytics der viser at det det mest søgte er Indtast søgeord : Søgefunktionen blender meget ind Søgefunktionen skal fremhæves [...] Du ser ikke søgefunktionen Brugere til fokusgruppe 2 Above all, retain an open text-entry field next to the icon in the desktop version of a website. It s also best to retain the text field on tablets. When a site is viewed on small screens (such as those of smartphones and smartwatches), the text box can be hidden until the user touches the magnifying-glass icon. And in each of these cases, there is no need to include a label within the search box.

37 Design Skab et mere tidssvarende design Problem: UVM.dk s design er enkelt, og grundidentiteten er velfungerende. Dog kommenterer brugerne, at sitet virker trist og kønsløst, og udtrykket forstyrres af manglende muligheder for at prioritere elementer. Løsning: UVM har allerede taget de første skridt mod en opstramning af den nuværende designlinje, og således fremstår UVM.dk/den-nye-folkeskole mere enkelt og elegant end resten af UVM.dk. Designudtrykket kunne strammes mere op ved at arbejde med: At fastlægge designprincipper og redaktørers råderum. Principper dokumenteres i en designmanual At give bedre muligheder for at prioritere elementerne, sådan at der skabes et naturligt hierarki på siden Afkodningen af siderne kunne lettes, hvis siderne inddeles i sektioner med hver deres layout At stille større frihed til rådighed for redaktører, så layout kunne understøtte det indhold, der præsenteres Herunder er ses Den-nye-folkeskole som er et designmæssit første skridt i den rigtige retning:

38 Misc. Ikoner og labels Ikoner skal understøttes af en beskrivende label. Dette er ikke tilfældet på det nuværende uvm.dk. Kilde...a flat hamburger icon may not be ideal on a responsive website [...]. Using the word MENU (and making it look like a button) could be more helpful for visitors. Clear labels help users make decisions faster: they give good information scent about what will come next. Labels should still be used for newer icons, such as the three-line menu icon (or hamburger icon). [...] Users understand the icon enough that, when styled appropriately, spelling out the word Search as a label is no longer required. Løsningsforslag Sitet gør ikke brug af mange ikoner, men menuikonet i tablet-mobilvisningen kunne godt bruge et label. Links til PDF Der ikke en konsistent måde at signere til brugeren, at der linkes PDF-filer. Kilde In user testing, we often observe the following behavior: When people are finished using PDF files, Word memos, PowerPoint slides, Excel spreadsheets, and similar documents, they click the window's close box instead of the Back button. This gets them out of the document all right, but not back to the Web page from whence they started. Løsningsforslag Marker at det er et PDF-link. Dette gøres med tekst eller med et ikon.

39 Eksterne links UVM har store mængder eksterne links i nogle sektioner - for eksempel lovstof. Her kunne det derfor være en idé at opstille en forventning om, hvad der vil ske, når man klikker, så man ikke oplever, at sitets links opfører sig forskelligt. Besøgte links Besøgte links bør markeres med en anden farve/nuance end den normale linkfarve. Dette er især væsentligt, når der præsenteres lister af links, og brugeren skal holde styr på, hvilke der er besøgt. Delvist sitemap i forbindelse med footer På uvm.dk er der i bunden på alle sider et modul, der linker til Forsiden samt Uddannelser, Administration og Om os samt deres umiddelbare undersider. Dette kan ses som et slags begrænset sitemap, der udstiller de vigtigste sektioner. Det er desuden ret brugt, da flere brugere ifølge statistikken hopper direkte til specifikke uddannelser. Løsningsforslag Vi vil foreslå, at man fokuserer footernavigationen. Modulet er i sin nuværende udformning både sitemap og et udvalg af genveje. Kilde Nedenfor ses statistik over antallet af brugere, der bruger footeren til at komme direkte ned på specifikke uddannelser fra forsiden. Dette bør understøttes bedre i den primære navigation. Ikke funktionel Tab- navigation Der er fejl både i layout og funktion af tabnavigationen. Det er fint, at der er mulighed for at springe direkte til sektioner på siden, dog virker dette ikke efter hensigten. Kilde Herunder ses eksempel på tab-navigationen der udviser funktionelle og designmæssige problemer.

OPTIMERING AF UVM.DK. UVM 28. oktober 2014

OPTIMERING AF UVM.DK. UVM 28. oktober 2014 OPTIMERING AF UVM.DK UVM 28. oktober 2014 AGENDA 1. Om projekt og undersøgelser: Fremgangsmåde og gennemgang af undersøgelser 2. Ændringsforslag: Gennemgang af idékatalog 3. Næste skridt Om projekt og

Læs mere

3: Principper for brugervenlighed Forventning til designet Forventning til brugerne Når forventninger ikke passer sammen

3: Principper for brugervenlighed Forventning til designet Forventning til brugerne Når forventninger ikke passer sammen 3: Principper for brugervenlighed Brugervenlighed handler om at bygge bro mellem teknologiens muligheder og vores evne til at udnytte den. Jo hurtigere og bedre viden overføres, jo mere brugervenlig kan

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

M -P E J, @. V : J P H, @. P, 2007 D, K M IT-U, K

M -P E J, @. V : J P H, @. P, 2007 D, K M IT-U, K H? E M -P E J, @. V : J P H, @. P, 2007 D, K M IT-U, K I. INDHOLD II. Indledning... 5 Forbrug.dk... 5 Afgrænsning... 6 Læsevejledning... 8 III. Kortsortering kort og godt... 9 Hvad er kortsortering?...

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Folkekirkens Nødhjælps

Folkekirkens Nødhjælps Folkekirkens Nødhjælps interne nyhedsbrev Master i Professionel Kommunikation Roskilde Universitet 2010 Vejleder: Leslie Fleming Modul 1 Studerende: Anita Pedersen Inge Mousten Dorte Hendel Møller Søren

Læs mere

Lean i et revisionsfirma

Lean i et revisionsfirma Lean i et revisionsfirma Fokus på team samarbejde i et revisionsfirma 01-12-2011 Handelshøjskolen Århus Hovedopgave HDR Vejleder: Bent Høgsted Indholdsfortegnelse 1. English Summary... 1 2. Indledning...

Læs mere

Kommunikationsplanlægning på Sociale Medier Sport24

Kommunikationsplanlægning på Sociale Medier Sport24 Kommunikationsplanlægning på Sociale Medier Sport24 Kasper Fly Aalborg Universitet Humanistisk Informatik, 10. semester, Kommunikation Speciale Afleveringsdato: 31. maj 2012 Vejleder: Thessa Jensen Omfang:

Læs mere

[Søgemaskineoptimering]

[Søgemaskineoptimering] [] [IVA Bacheloropgave 2012] Ordtælling: 16866 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. ABSTRACT... 4 2. INDLEDNING... 4 2.1 PROBLEMFORMULERING... 5 3. METODE (METTE)... 5 3.1 INTERVIEW... 6 3,2

Læs mere

ONLINE MARKETING: DEN RØDE TRÅD

ONLINE MARKETING: DEN RØDE TRÅD ONLINE MARKETING: DEN RØDE TRÅD ONLINE MARKETING: DEN RØDE TRÅD 2012 Mohammad Dadkhah Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele deraf er kun tilladt

Læs mere

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5 Den sociale intranet fear factor Vi forsøger at aflive myterne om det sociale intranet. SIDE 8 Usability og intranet Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt?

Læs mere

Analyticsbogen. Af Jacob Kildebogaard og Morten Vadskær

Analyticsbogen. Af Jacob Kildebogaard og Morten Vadskær Analyticsbogen Af Jacob Kildebogaard og Morten Vadskær 1 FORORD AF AVINASH KAUSHIK... 1 1. INTRODUKTION TIL ANALYTICSBOGEN... 2 1.1 Webanalyse hvorfor?... 2 1.2 Sådan bruger du bogen... 2 1.2.1 Bogens

Læs mere

Evaluering af kommunikationen på 20 nye kommuners sammenlægningshjemmesider

Evaluering af kommunikationen på 20 nye kommuners sammenlægningshjemmesider Evaluering af kommunikationen på 20 nye kommuners sammenlægningshjemmesider Udarbejdet af Xylofon, maj 2006 20 nye kommuner på nettet - en kvalitativ evaluering 1. Evalueringens resultater executive summary...

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. A f Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer,

Læs mere

2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi. Pilot projekt. 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO

2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi. Pilot projekt. 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO 2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi Pilot projekt 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO INLEDNING 03 Indledning Afgrænsninger 04 Formål Problemformulering

Læs mere

Ny design tilgang, Nye designprincipper

Ny design tilgang, Nye designprincipper Ny design tilgang, Nye designprincipper 10. SEMESTER - INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER PHONG NGOC BUI VEJLEDER: TEM FRANK ANDERSEN TITELBLAD Projekttitel Ny design tilgang, nye designprincipper Studieretning:

Læs mere

STANDARDER OG TRENDS I MOBIL E-HANDEL 2014

STANDARDER OG TRENDS I MOBIL E-HANDEL 2014 STANDARDER OG TRENDS I MOBIL E-HANDEL 2014 GUIDELINES TIL DIG DER VIL ETABLERE ELLER FORBEDRE MOBIL E-HANDEL ET WHITEPAPER AF HENNING NIELSEN, PIA SCHØTT GREGERSEN OG JENS HOFMAN HANSEN FRA VERTICA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Case 1: The City. Case 1, 2. sem. Christina, Dan, Kristian og Mette 08MMD2b 1

Case 1: The City. Case 1, 2. sem. Christina, Dan, Kristian og Mette 08MMD2b 1 Case 1, 2. sem. Christina, Dan, Kristian og Mette 08MMD2b 1 Case 1: The City Multimediedesignprojekt på Århus erhvervsakademi (ATS) Af: 12. - 21. januar 2009 Christina Duus Mette Schacht Vejledere: Dan

Læs mere

Vejen til succesfulde webstrategier. We can t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.

Vejen til succesfulde webstrategier. We can t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. Vejen til succesfulde webstrategier We can t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them - Albert Einstein Copyright 2009 Claus Rønnow easynet ApS Udgivet i august 2009.

Læs mere

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES 61 KAPITEL 2 Facebook KAPITEL 3 TripAdvisor / 3 37 Din

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

TRUST MIKKEL & ANNA I LOVE YOU I N F I N I T Y HAPPINESS D R E A M S. TRUE LOVE never dies it only gets stronger with time TRUST YOUR- SELF

TRUST MIKKEL & ANNA I LOVE YOU I N F I N I T Y HAPPINESS D R E A M S. TRUE LOVE never dies it only gets stronger with time TRUST YOUR- SELF Where there is love there is life All you need is love LOVE is when you look into someones eyes and see everything you need LIFE IS A GIFT To love is to receive a glimpse of heaven TRUST YOUR- SELF The

Læs mere

Blinde i byrum - At krydse en vej

Blinde i byrum - At krydse en vej Blinde i byrum - At krydse en vej Først semester, Humtek 6.1, Roskilde Universitet Gruppe 5 Emil Zuschlag Christiansen, Jonas Hansen, Simon Rove Jensen og Stefan Alexander Parbst Vejleder: Maja Fagerberg

Læs mere

Designmanual til online kommunikationsplatform

Designmanual til online kommunikationsplatform Designmanual til online kommunikationsplatform Udarbejdet af Kidvertising Agency Januar 2012 1 Indhold 1. Baggrund... 3 1.1 Opgavebeskrivelse... 3 2. Research og metode... 3 2.1 Designmanual... 3 2.2.

Læs mere

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt?

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Af Iben Fugl Andersen Studienummer: 284473 Vejleder: Morten Munkgaard Møller BA Økonomi Erhvervsøkonomisk Institut Handelshøjskolen, Århus Universitet 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den online vej til det kommunale valg

Den online vej til det kommunale valg Den online vej til det kommunale valg En analyse af brugen af web 2.0- applikationer i en kommunal valgkampagne Stefan Frank thor Straten Jakob Dahl Klausen Carina Lindgård Stubager Ulrik Nørgaard Vejleder:

Læs mere

UC Viden portalerne EVALUERINGSRAPPORT 2015. Professionshøjskolerne samler forskning og udvikling i fælles portal www.ucviden.dk

UC Viden portalerne EVALUERINGSRAPPORT 2015. Professionshøjskolerne samler forskning og udvikling i fælles portal www.ucviden.dk UC Viden portalerne EVALUERINGSRAPPORT 2015 Professionshøjskolerne samler forskning og udvikling i fælles portal www.ucviden.dk Indhold Resumé... 3 Indledning... 5 Metodisk datagrundlag... 6 Formål...

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere