BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL GENIE B ED Doc Ver. AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL GENIE B ED. 09-2007. Doc. 10005707 Ver. AB"

Transkript

1 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL GENIE B ED DA Doc Ver. AB

2 Beskrivelserne i denne publikation er ikke bindende. Virksomheden forbeholder sig retten til at foretage de ændringer på komponenter, detaljer og tilbehør, som måtte skønnes nødvendige med henblik på at forbedre produktet eller på grund af konstruktionsmæssige eller handelsmæssige behov. Det er forbudt at kopiere, også delvist, alt tekst og alle tegninger i denne publikation i medfør af loven. Virksomheden forbeholder sig retten til at foretage tekniske ændringer og/eller ændringer på tilbehør. Billederne skal udelukkende betragtes som vejledende og er ikke bindende med henblik på design og udstyr. Anvendte symboler i denne manual Symbol med åben bog og et i: Angiver, at man skal konsultere brugsanvisningerne Symbol med åben bog: Angiver, at operatøren skal læse manualen inden brug af maskinen Advarselssymbol Læs nøje afsnittene med dette symbol, da de indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger for operatøren og maskinen

3 OVERSIGT LEVERING AF MASKINEN...4 SERIENUMMERSKILT...4 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER...4 TEKNISK BESKRIVELSE...5 SYMBOLER PÅ MASKINEN...6 ALMINDELIGE SIKKERHEDSREGLER...7 KLARGØRING AF MASKINEN TRANSPORT AF DEN EMBALLEREDE MASKINE UDPAKNING AF MASKINEN PÅSÆTNING/TILSLUTNING AF BATTERIERNE TILSLUTNING AF STIK BATTERIOPLADER BATTERIINDIKATOR FASTGØRING AF HÅNDTAG RENGØRINGSMIDDELOPLØSNING SPILDEVANDSTANK FRISKVANDSTANK...11 BRUG KLARGØRING TIL BRUG AFBRYDER VED FULD TANK FREMFØRING...13 EFTER ENDT ARBEJDE...14 DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE RENGØRING AF SPILDEVANDSTANK RENGØRING AF SUGEFODEN UDSKIFTNING AF SUGEGUMMI AFMONTERING AF BØRSTE...16 PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE RENGØRING AF SUGEFODENS SLANGE RENGØRING AF FILTER OG FRISKVANDSTANK...17 KONTROL AF KORREKT FUNKTION SIKKERHED PÅ DET ELEKTRISKE ANLÆG UTILSTRÆKKELIG VAND PÅ BØRSTERNE MASKINEN RENGØR IKKE TILSTRÆKKELIGT SUGEFODEN TØRRER IKKE TILSTRÆKKELIGT OVERDREVEN SKUMDANNELSE...18 VALG OG BRUG AF BØRSTER

4 Levering af maskinen Serienummerskilt Ved levering af maskinen skal man altid straks kontrollere, at alt materiale, som angivet på fragtsedlen, følger med, samt at maskinen ikke har lidt skade under transport. Hvis dette er tilfældet, skal man give besked om skaderne til fragtfirmaet og til vores kundeserviceafdeling. Kun på ovennævnte vis kan man få leveret det manglende materiale og opnå skadeserstatning. Indledende bemærkninger Dette er en gulvvaske- og tørremaskine, der ved hjælp af en roterende mekanisk børste og en kemisk blanding af vand og rengøringsmiddel kan rengøre enhver type gulv og under fremføring kan opsamle det fjernede snavs og det overskydende rengøringsmiddel. Maskinen må kun anvendes til dette formål. Selv den bedste maskine kan kun fungere godt og fordelagtigt, hvis den anvendes og vedligeholdes korrekt. Man bør derfor læse disse brugsanvisninger omhyggeligt og konsultere dem, hvis der opstår problemer under brug af maskinen. Hvis det bliver nødvendigt, står vores kundeserviceafdeling og forhandlerne til rådighed med gode råd eller direkte serviceindgreb. 4

5 TEKNISK BESKRIVELSE UM Genie B Nominel effekt W 500 Arbejdsbredde mm 350 Bredde på bageste sugefod mm 440 Arbejdskapacitet m 2 /h 1050 Vandforbrug g/m 2 - Børster (diameter eller længde) Ø mm 350 Børsteomdrejninger omdr./min. 140 Tryk på børster Kg 20 Børstemotor V / W 12 / 250 Fremdrift semi-aut. Maks. hældning 2% Sugemotor V / W 12 / 250 Indsugningens vakuumtryk mbar - Friskvandstank l 10 Spildevandstank l 10 Samlet vægt på maskine (inkl. batterier) Kg 67 Batteri V / Ah 12 / 65 Batterioplader V/A 12/6 Størrelse på batterirum (Længde / Højde / Dybde) mm / mm / mm 277 / 224 / 172 Maskinens mål i sammenfoldet tilstand (Længde / Højde / Dybde) mm / mm / mm 682 / 1018 / 440 Længde på maskine i sammenfoldet tilstand (uden spildevandstank) mm 795 Højde på maskine i sammenfoldet tilstand (uden spildevandstank) mm 440 Lydtryksniveau (i overensstemmelse med IEC 704/1) db (A) 69,28 Vibrationsniveau m/s 2 1,79 5

6 SYMBOLER PÅ MASKINEN Vandhane Angiver placering af magnetventilens afbryder Børste Angiver placering af børstemotorens afbryder Børste (VS. BØRSTE) Angiver placering af børstemotorens afbryder Sugemotor Angiver placering af sugemotorens afbryder Batteri Angiver batteriets opladningsniveau Angiver maks. temperatur på rengøringsmiddelopløsningen Findes ved siden af påfyldningen på friskvandstanken. 6

7 ALMINDELIGE SIKKERHEDSREGLER De herunder angivne regler skal følges for at undgå skade på operatør eller maskine. ρ Læs omhyggeligt skiltene på maskinen. Undgå under alle omstændigheder at tildække dem og udskift dem straks, hvis de bliver ulæselige. ρ Maskinen må udelukkende anvendes af autoriseret personale, der er oplært i brug af maskinen. ρ Når maskinen er i gang, skal man holde øje med personer i nærheden, især børn. ρ Maskinen er ikke beregnet til rengøring af tæpper ρ Stikkontakten til batteriopladerens stik skal være forsynet med almindelig jordforbindelse. ρ Undgå at beskadige batteriopladerens strømforsyningskabel ved at klemme eller bøje det. ρ Hvis batteriopladerens strømforsyningskabel beskadiges, skal man straks rette henvendelse til et FIMAP servicecenter. ρ Bland ikke rengøringsmidler af forskellig type for at undgå farlige blandinger. ρ Støt ikke væskebeholdere på selve maskinen. ρ Maskinen skal oplagres et sted med en temperatur på mellem -25 C og +55 C og aldrig udenfor, hvis luftfugtigheden er høj. ρ Anvendelsesbetingelser: omgivende temperatur på mellem 0 C og 40 C med en relativ luftfugtighed på mellem 30 og 95%. ρ Tag ikke maskinen i brug i eksplosive omgivelser. ρ Brug aldrig maskinen som transportmiddel. ρ Brug ikke syreholdige opløsninger, der kan beskadige maskinen. ρ Undgå, at børsterne roterer, når maskinen står stille, så gulvet ikke beskadiges. ρ Opsug ikke brandfarlige væsker. ρ Brug ikke maskinen til opsamling af farligt støv. ρ I tilfælde af brand skal man bruge en pulverslukker. Brug ikke vand. ρ Stød ikke imod reoler eller stilladser, hvor der er fare for at genstande kan falde ned. ρ Brug ikke maskinen på overflader med hældninger, der er større end angivet på typeskiltet. ρ Maskinen skal udføre vask og tørring samtidig. Anden brug må kun udføres på områder med adgang forbudt for uvedkommende. Der skal være tydelig angivelse af vådt gulv med dertil egnede skilte. ρ Hvis maskinen fungerer uregelmæssigt, skal man sikre sig, at det ikke skyldes manglende vedligeholdelse. I modsat fald skal man kontakte et FIMAP servicecenter. ρ Hvis der er behov for udskiftning af komponenter, skal man altid bede om ORIGINALE reservedele hos en forhandler og/eller et autoriseret FIMAP salgsted. ρ Ved ethvert vedligeholdelsesindgreb skal man slukke maskinen og frakoble batteriets stik. ρ Tag ikke beskyttelsesanordninger af, som kræver brug af værktøj. ρ Vask ikke maskinen ved brug af vandstråler rettet direkte mod maskinen eller under tryk og brug ikke ætsende rengøringsmidler. ρ Indbring maskinen til eftersyn hos et FIMAP servicecenter én gang om året. ρ For at undgå aflejringer på filtret i friskvandstanken skal man undgå at fylde rengøringsmiddelopløsningen i tanken mange timer før brug af maskinen. ρ Inden maskinen tages i brug, skal man kontrollere, at alle døre og skærme er placeret, som anvist i denne brugs- og vedligeholdelsesmanual. ρ Sørg for at bortskaffe forbrugsprodukter i henhold til de gældende regler. ρ Efter mange års brug, når FIMAP maskinen skal kasseres, skal dens dele og materialer bortskaffes på korrekt vis, særligt olier og elektriske komponenter. Vær opmærksom på, at selve maskinen er bygget udelukkende ved brug af genbrugsmaterialer. ρ Brug kun de børster, der følger med maskinen eller som anvist i brugermanualen (side 19). Brug af andre børster kan mindske sikkerheden. ρ Maskinen skal frakobles strømforsyningen, når batteriet fjernes. ρ Batteriet skal tages af maskinen, inden maskinen bortskaffes. ρ Batteri og batterioplader skal bortskaffes på sikker vis med nøje overholdelse af de gældende regler på området. ρ Maskinen er ikke beregnet til at blive betjent af børn eller personer uden de fornødne fysiske eller mentale evner, eller personer uden erfaring eller kendskab til maskinen, medmindre dette sker under nøje overvågning og instruktion fra en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. ρ Børn skal holdes under opsyn, så det sikres, at de ikke leger med maskinen. 7

8 KLARGØRING AF MASKINEN 1. TRANSPORT AF DEN EMBALLEREDE MASKINE Maskinen er pakket ind i en særlig emballage. Hver palle består af fire maskiner på to plan. Der kan højst anbringes to emballager oven på hinanden. Den samlede vægt er 70 kg. Målene er følgende: A : 500mm B : 500mm C : 1150mm 2. UDPAKNING AF MASKINEN 1. Åbn emballagen i den angivne side. 2. Tag maskinen ud af emballagen. 3. Tag spildevandstanken ud. 3. PÅSÆTNING/TILSLUTNING AF BATTERIERNE Maskinen leveres med indbygget batterioplader og et hermetisk gelebatteri. Ved brug af andre typer batterier, end de medfølgende, må disse kun være af typen 12V AGM eller gele, og man skal gøre som følger: Batterierne skal placeres i rummet under friskvandstanken. For isættelse af batterierne skal man gøre følgende: 1. Tag friskvandstanken af 2. Åbn de to hængsler bag på batterirummet 3. Drej håndtaget ved at løfte grebet, så håndtaget kan bevæges (se FASTGØRING AF HÅNDTAG ) 4. Placer batteriet i rummet 5. Tilslut kablerne VÆR OPMÆRKSOM: Det anbefales udelukkende at bruge hermetiske batterier for at undgå udslip af batterisyre! 8

9 KLARGØRING AF MASKINEN 4. TILSLUTNING AF STIK 6. Tilslut batteristikket og maskinens stik 7. Genmonter alle dele VÆR OPMÆRKSOM: Denne handling skal udføres af kvalificeret personale. Forkert tilslutning af kablerne til stikket kan medføre alvorlig skade på personer eller ting 5. BATTERIOPLADER Oplad batterierne, inden maskinen tages i brug første gang. I tilfælde af udskiftning af batteriet skal man bruge batterier, der passer til den monterede batterioplader (brug kun batterier af typen 12V AGM eller gelebatterier). Efter at have slukket maskinen skal man sætte batteriopladerens stik i stikkontakten. Følg anvisningerne i det medfølgende hæfte for korrekt brug af batteriopladeren. VÆR OPMÆRKSOM: Maskinen er udstyret med at automatisk system til afbrydelse af spændingen fra det elektriske anlæg, mens batterierne oplades VÆR OPMÆRKSOM: For ikke at forvolde permanent skade på batterierne skal man altid oplade batterierne helt og straks efter at batteriopladningslampen begynder at blinke. VÆR OPMÆRKSOM: Undgå at batterierne aflades helt, også selv om maskinen ikke er i brug. VÆR OPMÆRKSOM: For daglig opladning af batterierne skal man nøje følge anvisningerne fra leverandøren eller dennes forhandler. Alle indgreb vedrørende installation og vedligeholdelse skal udføres af fagfolk. Der er fare for gasudslip og udsivning af ætsende væske. Brandfare: undgå brug af åben ild. 6. BATTERIINDIKATOR Batteriindikatoren er en digital anordning med 4 fastlysende niveauer og ét blinkende. Tallene på displayet viser det omtrentlige opladningsniveau. 4 = maks. opladning 3 = 3/4 opladning 2 = 2/4 opladning 1 = 1/4 opladning 0 = batterier afladet (blinker) VÆR OPMÆRKSOM: Få sekunder efter at det blinkende 0 er fremkommet slukker børstemotoren automatisk. Det er dog stadig muligt med den resterende opladning at fuldføre tørringen, inden batterierne oplades 9

10 KLARGØRING AF MASKINEN 7. FASTGØRING AF HÅNDTAG Håndtaget leveres af indpakningsmæssige årsager foldet sammen og skal sættes i arbejdsposition. Det gøres på følgende måde: 1. Løft håndtaget ved at trække grebet opad, som vist med pilen 2. Anbring maskinen i arbejdsposition 3. Tilkobl spildevandstanken til slangen på håndtaget ved af de to hægter 4. Sæt slangerne i samlingerne, der går ud af spildevandstankens møtrik 8. RENGØRINGSMIDDELOPLØSNING Fyld friskvandstanken med rent vand ved en temperatur, der ikke overstiger 50 C, og tilsæt rengøringsmidlet i en koncentration og efter anvisninger, som angivet af fabrikanten. For at undgå overdreven dannelse af skum, som kan skade sugemotoren, skal man bruge mindst mulig rengøringsmiddel. VÆR OPMÆRKSOM: Brug altid et ikke-skummende rengøringsmiddel. For at undgå at der dannes skum, skal man inden arbejdet påbegyndes tilsætte en lille mængde skumhæmmende væske i spildevandstanken. Undgå brug af ren syre. 9. SPILDEVANDSTANK Kontroller, at spildevandstanken er sat korrekt på i dens holder og at slangerne er korrekt ført ind i tankens samlinger. Kontroller, at proppen er lukket korrekt. 10

11 KLARGØRING AF MASKINEN 10. FRISKVANDSTANK Kontroller, at proppen er korrekt sat i (A). Kontroller, at ventilen er korrekt tilkoblet (B). A B 11

12 BRUG 1. KLARGØRING TIL BRUG Inden tankene sættes på skal man gøre følgende: 1. Åbn de to hængsler bag på batterirummet 2. Tilslut batteriets stik 3. Luk batterirummet Sæt tankene på 4. Udfør handlingerne som beskrevet for klargøring af maskinen 5. Sænk håndtaget til styring af sugefoden for at påbegynde arbejdet 6. Tryk på hovedkontakten (1), og kontroller, at den grønne lampe lyser 7. Tryk på indsugningskontakten (2) 8. Tryk på magnetventilens afbryder (3) Nu er maskinen klar til arbejde, indtil hele rengøringsmiddelopløsningen er brugt op, og betjenes ved hjælp af grebet, der aktiverer børsterne (4) AFBRYDER VED FULD TANK Maskinen er udstyret med et filter, der griber ind, når spildevandstanken er fuld, og lukker for indsugningsslangen. I sådanne tilfælde skal man slukke for maskinen og tømme spildevandstanken. VÆR OPMÆRKSOM: Denne handling kræver brug af handsker til beskyttelse imod kontakt med farlige blandinger. 12

13 BRUG 3. FREMFØRING Maskinen trækkes frem af børsten, der arbejder i hældning og således kan trække maskinen frem. VÆR OPMÆRKSOM: Ved tilbageføring, også over kort afstand, skal man sikre sig, at sugefoden er løftet fra gulvet. 13

14 EFTER ENDT ARBEJDE Efter endt arbejde skal man, inden der udføres nogen form for vedligeholdelse, gøre følgende: 1. Sluk på magnetventilens afbryder (3) 2. Løft sugefoden ved hjælp af det bageste håndtag 3. Sluk på indsugningskontakten (2) 4. Sluk på børstekontakten / hovedkontakten (1) Bring maskinen hen til det sted, hvor den skal tømmes. 6. Tag spildevandstanken af, tag proppen ud og tøm vandet af ved at hælde tanken 7. Afmonter børsten og rengør den med en vandstråle (for afmontering af børsten henvises til afsnittet AFMONTERING AF BØRSTE ) VÆR OPMÆRKSOM: Denne handling kræver brug af handsker til beskyttelse imod kontakt med farlige blandinger. 14

15 DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE 1. RENGØRING AF SPILDEVANDSTANK 1. Tag de to slanger, der er forbundet til spildevandstanken, af 2. Tag proppen ud og tøm tanken 3. Rengør filtret under rindende vand 4. Skyl tanken og rengør med en vandstråle. VÆR OPMÆRKSOM: Denne handling kræver brug af handsker til beskyttelse imod kontakt med farlige blandinger. 2. RENGØRING AF SUGEFODEN Kontroller, at sugegummiet er rent for bedst mulig tørring. Rengøring udføres på følgende måde: 1. Løft maskinen 2. Rengør nøje indvendigt 3. Rengør nøje gummiet 15

16 DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE 3. UDSKIFTNING AF SUGEGUMMI Kontroller tilstanden på sugegummiet og udskift det eventuelt. Udskiftning udføres på følgende måde: 1. Løft sugefoden 2. Tag de to greb af 3. Afmonter sugefoden fra holderen 4. Tag slangen ud af studsen for at afmontere sugefoden 5. Løsn grebene på sugefoden, som fastgør gummiholderne og tag dem af 6. Tag gummiholderne af 7. Udskift gummiet 8. Genmonter alle dele i omvendt rækkefølge 4. AFMONTERING AF BØRSTE 1. Løft sugefoden 2. Løft maskinen ved at holde i håndtaget 3. Når soklen er løftet fra gulvet skal man starte børsten i impulsdrift. Børsten afhægtes automatisk. VÆR OPMÆRKSOM: Under denne handling skal man sikre sig, at der ikke er personer eller genstande i nærheden af børsten. 16

17 PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE 1. RENGØRING AF SUGEFODENS SLANGE Ind imellem eller ved utilstrækkelig indsugning skal man kontrollere, at sugefodens slange ikke er blokeret. Det gøres på følgende måde: 1. Tag slangen af muffen på sugefoden. 2. Tag den anden ende af spildevandstanken. 3. Vask slangen indvendigt med en vandstråle i den ende, hvor den tilkobles til tanken. 4. Monter slangen igen. VÆR OPMÆRKSOM: Vask ikke slangen, der går fra indsugningsenheden til indsugningsproppen. 2. RENGØRING AF FILTER OG FRISKVANDSTANK 1. Skru proppen af friskvandstanken 2. Tag filtret ud og rengør det 3. Genmonter filter og prop VÆR OPMÆRKSOM: Denne handling kræver brug af handsker til beskyttelse imod kontakt med farlige blandinger. VÆR OPMÆRKSOM: Frakobl lynkoblingen, inden friskvandstanken tages af (se figuren på side 18). 17

18 KONTROL AF KORREKT FUNKTION 1. SIKKERHED PÅ DET ELEKTRISKE ANLÆG Maskinen er udstyret med automatiske sikringer på det elektriske anlæg (under friskvandstanken), som afbryder strømmen til børste- og sugemotor, hvis maskinen overbelastes. For igen at sætte strøm til motoren skal man slukke for maskinen og vente på, at sikringerne er kølet ned (ca. 40 sekunder). Hvis afbryderen bliver ved med at afbryde strømmen, skal man rette henvendelse til et FIMAP servicecenter. 2. UTILSTRÆKKELIG VAND PÅ BØRSTERNE 1. Kontroller, at friskvandstankens filter er rent 2. Kontroller, at magnetventilens afbryder er tændt 3. Kontroller, at lynkoblingen er korrekt tilkoblet 4. Kontroller justerskruen på vandhanen 3. MASKINEN RENGØR IKKE TILSTRÆKKELIGT 1. Kontroller børsternes tilstand, og udskift dem eventuelt. Børsterne skal udskiftes, når hårene kun er ca. 15 mm lange. 4. SUGEFODEN TØRRER IKKE TILSTRÆKKELIGT 1. Kontroller, at sugegummiet er rent 2. Kontroller, at sugeslangerne sidder korrekt i deres holdere på sugefoden 3. Kontroller, at fordeleren er ren 4. Udskift gummiet, hvis det er slidt ned 5. OVERDREVEN SKUMDANNELSE Kontroller, at der er brugt et skumhæmmende rengøringsmiddel. Tilsæt eventuelt en lille mængde skumhæmmende middel i spildevandstanken. Vær opmærksom på, at der dannes mere skum, hvis gulvet er meget beskidt, og derfor skal man i sådanne tilfælde anvende en tyndere rengøringsmiddelopløsning. 18

19 VALG OG BRUG AF BØRSTER BØRSTE I POLYPROPYLEN (PPL) Kan bruges til alle typer gulv og er meget slid- og varmebestandige (vandet må maks. være 60 grader). PPL er ikke hygroskopisk og bevarer derfor sine egenskaber på trods af arbejde på vådt gulv. TRÆKSKIVE Der anbefales brug af trækskive til rengøring af polerende overflader. Der findes to typer trækskiver af typen CENTER LOCK, som er udstyret med et centralt låsesystem i plastik, som gør det muligt at centrere slibeskiverne og holde dem fastspændt, uden fare for at de river sig løs: 1. udstyret med en række forankringspunkter, som gør det muligt at holde og trække skiven under brug. 2. udstyret med en række børstehår, som gør det muligt at holde og trække skiven under brug. OVERSIGT OVER VALG AF BØRSTER Maskine Antal børster Kode Hårtype Ø Hår Ø Børste Note GENIE PPL Trækskive - forankringer Trækskive - hår

20 EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede virksomhed: FIMAP S.p.A. Via Invalidi del Lavoro n Santa Maria di Zevio (VR) erklærer under eget ansvar, at produktet GULVVASKE- OG TØRREMASKINEN model GENIE B stemmer overens med følgende direktiver: 98/37/EØF: Maskindirektivet. 73/23/EØF: Lavspændingsdirektivet og efterfølgende ændringer 93/68/EØF. 2004/108/EC: Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet og efterfølgende ændringer. Produktet stemmer også overens med følgende standarder: EN : Elektriske apparater til husholdningsbrug og lignende - Sikkerhed Del 1: Almindelige bestemmelser. EN : Elektriske apparater til husholdningsbrug og lignende. Del 2: Særlige bestemmelser for automatiske maskiner til behandling af gulve til industriel eller kollektiv brug. EN : Elektriske apparater til husholdningsbrug og lignende. Del 2: Særlige bestemmelser for batteriopladere. EN : Maskinsikkerhed - Grundlæggende begreber og generelle principper for projektering Del 1: Grundlæggende terminologi og metodik. EN : Maskinsikkerhed - Grundlæggende begreber og generelle principper for projektering Del 2: Tekniske principper. EN : Elektromagnetisk kompatibilitet - Krav til husholdningsapparater, elektrisk udstyr og lignende apparater. Del 1: Emission - Standard for produktserie. EN : Elektromagnetisk kompatibilitet - Krav til husholdningsapparater, elektrisk udstyr og lignende apparater. Del 2: Immunitet - Standard for produktserie. EN 55022: IT-apparater - Egenskaber for radiostøj - Begrænsninger og målemetoder. EN : Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-2: Generelle bestemmelser - Immunitet i industrielle miljøer. EN : Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-3: Generelle bestemmelser - Emissioner i industrielle, kommercielle og letindustrielle miljøer. EN : Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-2: Begrænsninger - Begrænsninger i emission af harmonisk strøm (Apparater med indgangsstrøm på 16 A per fase). EN : Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-3: Begrænsninger - Begrænsninger i spændingsudsving og flicker i lavspændingssystemer for apparater med nominel strøm på 16 A. EN 50366: Apparater til husholdningsbrug og lignende - Elektromagnetiske felter - Metoder til vurdering og måling. Santa Maria di Zevio, 05/02/2007 FIMAP S.p.A. Tegningsberettiget Giancarlo Ruffo FIMAP spa Via Invalidi del Lavoro, S.Maria di Zevio (Verona) Italy Tel r.a. - Fax

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt.

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt. 12V/0.8A XS MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA. Selvkørende fejemaskine. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.

DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA. Selvkørende fejemaskine. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA Selvkørende fejemaskine VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. INTRODUKTION Tillykke med Deres Eureka KOBRA fejemaskine fra V.

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

MaNUal TIllYKKe oplader STrØMForSYNINGSSTIK* STrØMForSYNINGSKaBel CTeK CoMForT CoNNeCT opladerkabel FUldT opladet VedlIGeHoldelSeSladNING FeJllaMpe

MaNUal TIllYKKe oplader STrØMForSYNINGSSTIK* STrØMForSYNINGSKaBel CTeK CoMForT CoNNeCT opladerkabel FUldT opladet VedlIGeHoldelSeSladNING FeJllaMpe 6V/0.8A MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader Til blysyre-batterier 1.2 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45. 1. Slut opladeren til batteriet. 2. Slut opladeren til stikkontakten. 3. Tryk på MODE-knappen for at vælge opladningsprogram.

BRUGERVEJLEDNING DK 45. 1. Slut opladeren til batteriet. 2. Slut opladeren til stikkontakten. 3. Tryk på MODE-knappen for at vælge opladningsprogram. BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugsanvisning. Automatisk. Robotstøvsuger

Brugsanvisning. Automatisk. Robotstøvsuger Brugsanvisning Automatisk Robotstøvsuger Støvsugerens dele 1. Tænd/sluk knap 2. Stik til lader 3. Batteri dæksel 4. Bærehåndtag 5. Luft udblæsning 6. Navigationsskærm 7. Rød indikatorlampe 8. Grøn indikatorlampe

Læs mere

MANUAL OPLADER DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT

MANUAL OPLADER DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Brugsanvisning El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

OPLADER ABSORPTION, KLAR TIL BRUG ANALYSE OPLADERKABEL FEJLLAMPE MODE- KNAP STRØM- LAMPE NORMALT BATTERI- PROGRAM

OPLADER ABSORPTION, KLAR TIL BRUG ANALYSE OPLADERKABEL FEJLLAMPE MODE- KNAP STRØM- LAMPE NORMALT BATTERI- PROGRAM MODE NORMAL SUPPLY SUPPLY 12V/ MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

Brugsmanual Stama el-multitruck

Brugsmanual Stama el-multitruck Brugsmanual Stama el-multitruck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Brugsanvisning for batteriladerne. anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere

Brugsanvisning for batteriladerne. anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere Brugsanvisning for batteriladerne CCC 405 and CCC 410 24V/5A 24V/10A anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere Certifisered til EN60601-1 3 rd ed. I overenstemmelse med EU-Direktivet 93/42/EØF

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Betjeningsvejledning for Gansow fejemaskiner Model 105 B/125 B/130B

Betjeningsvejledning for Gansow fejemaskiner Model 105 B/125 B/130B Side 1 af 11 Betjeningsvejledning for Gansow fejemaskiner Model 105 B/125 B/130B Bemærk: Ikke alle de omtalte modeller er afbilledet Side 2 af 11 VIGTIGE OPLYSNINGER: 1. Denne maskine er ikke egnet til

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

FIX-Conveyor Brugermanual

FIX-Conveyor Brugermanual FIX-Conveyor Brugermanual FIX GØR DIG»AFHÆNGIG«AF KVALITET Indholdsfortegnelse Indledning / Sikkerhed... side 4 Klargøring og justering / Opstramning af transportbånd... side 5 Beskrivelse... side 6 Opstart

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X1L L = med lithium batteri) ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

Læs denne vejledning først!

Læs denne vejledning først! Læs denne vejledning først! Det kan spare Dem både tid og penge. Ved bestilling af reservedele: HUSK altid at opgive maskintype og maskinnummer samt reservedelsnummer. Reklamationskupon Brugsmanual multitruck

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

Oversættelse af engelsk manual: FRECCIA 15 A0.80.0174

Oversættelse af engelsk manual: FRECCIA 15 A0.80.0174 Oversættelse af engelsk manual: FRECCIA 15 A0.80.0174 Tekniske data: Type: Walk behind / operatøren går ved maskinen Specifikationer Forsyning Batteri Ledning Volt Se typeskildt Batteritype 2 stk. 12V

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

Gulvvaskemaskiner. Vispa 35 E-B-BS

Gulvvaskemaskiner. Vispa 35 E-B-BS Gulvvaskemaskiner -B-BS Den revolutionerende gulvvaskemaskine til en enkelt arbejdsgang. Rengøring, aftørring og desinficering i en arbejdsgang. Ideel til små arealer. Med 35 cm arbejdsbredde -B-BS Automatisk

Læs mere

Model 17518. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend

Model 17518. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend Model 17518 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend DK ROMASKINE Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye romaskine,

Læs mere